ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning. KALENDER 2007 Verden rundt. N U M M E R 0 1 j a n u a r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning. KALENDER 2007 Verden rundt. N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0 7"

Transkript

1 ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning Side 3-5 KALENDER 200 Verden rundt N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0

2 synspunkt tekst C H R I S T I A N F R I I S B A C H Færre maduddelinger og flere rettigheder Da jeg i foråret besøgte Etiopien, holdte jeg et møde med en gruppe landmænd. Bagefter viste en af dem mig et medlemskort fra en forening og spurgte, om han også kunne blive medlem af Folkekirkens Nødhjælp. Jeg svarede lidt forvirret nej, men så forklarede han hvorfor: Han havde oplevet, at den lokale borgmester lyttede til ham, når han fremviste sit medlemskort. Historien fra Etiopien fanger essensen af, hvad en rettighedsbaseret udvikling er. Gennem medlemskortet kunne han identificere sig, og det hjalp ham til politisk indflydelse og til beskyttelse mod overgreb. Rettighedsbaseret udvikling handler om identifikation, indflydelse og om at hjælpe fattige mennesker til at organisere og engagere sig. Det handler om at gøre de fattige i stand til at kæmpe for deres universelle rettigheder. Folkekirkens Nødhjælp ser sammen med vores samarbejdspart- Det handler om at gøre de fattige i stand til at kæmpe for deres universelle rettigheder nere i hele verden flere og flere eksempler på, at rettighedsbaseret udvikling virker. Når vi bygger huse i tsunami-ramte områder i Indien, sørger vi for, at det både er manden og kvindens navn, der står på det nye skøde. Det hjælper kvinderne til at kæmpe for deres rettigheder. I Cambodja hjælper vi landsbykomiteer til at udvikle handlingsplaner, som de fremsætter for den lokale landsby-regering. I Malawi hjælper vi civilsamfundet med at få indflydelse på statsbudgettet. Og i Kirgistan får pensionister støtte til at gøre krav på bedre pension og levevilkår. Den rettighedsbaserede tilgang til u-landsarbejde vil få mere og mere indflydelse på vores arbejde fremover. Vi skal uddele mindre mad og flere rettigheder for at bekæmpe fattigdommen. Ytringsfriheden skal gå hånd i hånd med retten til mad, et sted at bo og til uddannelse. Der er nok af opgaver og udfordringer i det nye år. Men der er også nyt håb i kampen for de fattiges ret til et liv i respekt og værdighed. Tak for din støtte i året der gik. Vi glæder os til at arbejde sammen i 200. Christian Friis Bach er international chef i Folkekirkens Nødhjælp Det seje træk Fortalerarbejde skabte forandring i 200 Danmark Politiske nedskæringer men stor folkelig støtte I 200 nåede den danske udviklingsbistand bunden på 0,8 procent af bruttonationalindkomsten. U-landsoplysningen blev også beskåret, og der blev indført krav om større egenfinansiering af oplysningsarbejde. Kravet fik fatale konsekvenser for flere danske u-landsorganisationer. Sidst på året foreslog udviklingsministeren at lade kendte danskere vælge bistandsprojekter for at øge den folkelige opbakning til udviklingsarbejde. Til trods for de kedelige meldinger fra Udenrigsministeriet kunne Folkekirkens Nødhjælp glæde sig over folkelig opbakning hele året. Sogneindsamlingen fandt sted, mens Muhammedkrisen var på sit højeste. Nogle frygtede, at danskerne ville lukke sig om sig selv, men frygten blev gjort til skamme, da flere sogne og frivillige indsamlere end nogensinde deltog i indsamlingen. Resultatet på 14 millioner kroner viste, at danskerne, trods voldsomme begivenheder, har stor vilje til at hjælpe verdens fattigste. På Roskilde Festival lykkedes det 00 frivillige at samle flasker og anden pant for et rekordstort beløb blandt meget positive festivalgæster. Med Roskilde Fondens ekstra donation kunne der sendes 1,5 millioner kroner til Cambodja og kampen mod moderne slaveri. Face2Face-arbejdet, hvor unge hverver nye bidragydere på gaden, har vist sig som tidens mest effektive og billige indsamlingsmetode. På fire år har flere end personer taget mod tilbudet om at tegne en nød

3 året der gik betalingsaftale. Desværre kom arbejdet under pres fra en række cityforeninger, som mente, at gadehververe skræmmer kunderne væk. Folkekirkens Nødhjælp og de øvrige indsamlingsorganisationer arbejder på at finde en løsning, som tilgodeser alle parters ønsker. Ved Post Danmarks DM i kreative Direct Marketing-kampagner valgte dommerne Folkekirkens Nødhjælps hjemmelavede Hans og Hanne rydder Angola - kampagne frem for flere professionelle reklamebureauers kampagner. 200 bød også på fem nye genbrugsbutikker, heriblandt Folkekirkens Nødhjælps første oversøiske butik i Tórshavn på Færøerne. I december tog danskerne ualmindelig godt imod julegaveideen Giv en ged, hvor gavemodtageren fik et gavekort under juletræet, mens geden blev givet til en fattig familie i en anden del af verden. ØSTEUROPA OG CENTRALASIEN Uddannelse, bedstehjælp og aids De penge, som Operation Dagsværk samlede ind en kold novemberdag i 2005, har for alvor fået ben at gå på i Kirgistan. Flere arbejdende børn og unge er kommet i skole, den lokale partner har fået råd til et rullende klasseværelse i form af en bus, og derudover er det lykkedes at få myndighederne til at bygge en skole i et meget fattigt område. De ældre har også været på dagsordenen gennem adoptionsprogrammet BedsteHjælp, hvor over 00 danskere har sørget for, at fattige pensionister i Kirgistan nu kan overleve den kommende vinter. Samtidig er det lykkedes lokale partnere at komme ind på de bonede gulve, hvor politikerne træffer beslutninger om pensioner og sygehjælp. I Rusland har en af de store opgaver været kampen for at stoppe hiv/aids-epidemien. Ifølge FN s aids-organisation, UN- AIDS, er den største stigning af nysmittede netop i Rusland og Centralasien. En tredjedel af de nysmittede er mellem 15 og 24 år. Folkekirkens Nødhjælp satser især på oplysningsarbejde blandt de unge, hvis weekend-narkomani og ubeskyttet sex i høj grad handler om, at de keder sig og synes, at fremtiden er udsigtsløs nød

4 Afrika Græsrødderne banker på I flere af de lande i Afrika syd for Sahara, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, har græsrodsorganisationer banket på magtens porte - og fået indflydelse. Både Zambia og Malawi fik nedskrevet deres enorme gældsbyrder, som græsrodsorganisationer og gældsnetværket Jubilee 2000 har kæmpet for i flere år. Folkekirkens Nødhjælps partnere vil nu nøje følge, om regeringerne bruger de eftergivne gældspenge til udvikling blandt de fattigste. Arbejdet med at skabe fødevaresikkerhed og bekæmpe aidsepidemien, som blandt andet betyder, at der er forældreløse børn i Zambia, fortsætter. Det samme gælder i Malawi, hvor aidsepidemien fortsat hærger. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp også med at styrke civilbefolkningens og især kvinders rettigheder blandt andet til basale sundhedsydelser og til at kunne brødføde deres familier. I Uganda blev præsident Museveni genvalgt under forholdsvis rolige omstændigheder, og den mangeårige konflikt mellem regeringen og oprørsbevægelsen Lord s Resistance Army, som har fordrevet 1,5 millioner mennesker i den nordlige del af landet, ser ud til at finde en løsning. Den seneste nationale undersøgelse i Uganda viser, at hivsmitte er svagt stigende, samtidig med at undersøgelser i de områder, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, viser, at der er megen viden om hiv-aids. Derfor skal der i højere grad lægges vægt på adfærdsændring i projekterne. I Tanzania hjælper Folkekirkens Nødhjælp burundiske flygtninge til at vende hjem. Burundis nye demokrati er skrøbeligt, og kriminaliteten blomstrer. Krig og overgreb mod civile Etiopien har i 200 været præget af eftervirkningerne af urolighederne i slutningen af 2005, hvor regeringen ved parlamentets åbning slog hårdt ned på oppositionspolitikere, pressefriheden og almindelige borgere. Reaktionen var et væsentligt tilbageslag for demokratiet og har skabt utryghed i befolkningen. Situationen er stadig spændt ved grænsen til Eritrea, hvor der fortsat er uenighed om grænsedragningen. Etiopien er gået ind som aktiv medspiller i borgerkrigen i Somalia, som kan destabilisere hele regionen. Etiopiens kroniske mangel på mad blev i år præget af både tørke og oversvømmelser, men mindst fem millioner mennesker overlevede takket være et uddelingssystem af fødevarer til familier, som hvert eneste år ikke kan brødføde sig selv. Folkekirkens Nødhjælp deltog i uddelingen, men satser også på udvikling af landbruget og husdyrhold. Forebyggelse af hiv-smitte ved blandt andet at sikre kvinders rettigheder til oplysning fortsætter. Flygtninge er så småt begyndt at vende hjem til det sydlige Sudan efter afslutningen på mere end tyve års borgerkrig mellem nord og syd. Folkekirkens Nødhjælp har hjulpet med at forbedre fødevaresikkerheden, støttet Kirkerådet med at skabe fred og forsoning mellem forskellige etniske grupper og har haft fokus på oplysning om minefaren samt minerydning. I Sudans vestlige Darfur region fordriver kampe mellem oprører, militser og regeringsstyrker stadig tusindvis af mennesker for tredje og fjerde gang. Over 1,8 millioner mennesker bor i lejre for internt fordrevne, hvor Folkekirkens Nødhjælp blandt andet arbejder med vand og sanitet. Sikkerheden for både internt fordrevne og for nødhjælpsarbejdere har været tiltagende dårlig i 200. I Zimbabwe lykkedes det for samarbejdspartneren Christian Care at fortsætte nødhjælpsarbejdet, selv om Mugabe-regeringen skærpede arbejdsbetingelserne for hjælpeorganisationerne. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp styrker Christian Care i det kommende år bekæmpelse af sult og tørke i Matabeleland. Minerydning Færdigt arbejde Med et brag i slutningen af året blev den sidste landmine i Albanien detoneret. Efter fire års minerydning er landet nu erklæret for minefrit i beboede områder, og fattige bjergbønder kan for første gang siden Kosovo-krigen i 1999 trygt sende deres dyr på græs. Derimod er et nyt minerydningsprogram i Thailand på grænsen til Burma blevet påbegyndt, og krigen i Libanon blev anledning til at forberede et større program til at rydde ueksploderet ammunition. Minerydningsarbejdet i Congo, Burundi, Sudan og Angola fortsætter. nød

5 året der gik Mellemøsten Boykot og indespærring Efter Hamas valgsejr i januar 200 boykottede EU og USA al hjælp til Det Palæstinensiske Selvstyre. Israel indstillede udbetaling af told- og momsrefusion, som bliver opkrævet på vegne af Selvstyret. De palæstinensiske samfundsinstitutioner er derfor mange steder brudt sammen, og offentligt ansatte har ikke fået løn siden foråret 200. procent af palæstinenserne lever nu under fattigdomsgrænsen på to dollars om dagen. Folkekirkens Nødhjælp fortsætter sin støtte til sundhedsarbejde, fred og forsoning, samt menneskerettighedsarbejde. Efter Hamas-regeringens tiltræden frygter mange palæstinensiske kvindeorganisationer en nedprioritering af kvinders rettigheder. Derfor inviterede Folkekirkens Nødhjælp repræsentanter fra hjælpeorganisationer, fagforeninger og politiske partier til i fællesskab at finde muligheder for at styrke dette arbejde. I juli 200, efter at militante Hamas-tilhængere bortførte en ung israelsk soldat, rykkede den israelske hær massivt ind i Gaza og pløjede veje, marker og 950 nyplantede, oliventræer op som danske kirker og givere har doneret. Siden har to danske biskopper forsøgt at få den israelske stat til at erstatte de ødelagte træer. Asien Flygtninge og slaveri Genopbygningen efter jordskælvet i Pakistan og tsunamien i Indien og Sri Lanka fortsatte i 200. I Sri Lanka blev arbejdet forsinket af nye kampe mellem regeringen og oprørsbevægelsen De Tamilske Tigre. Urolighederne fik tusinder af mennesker til at flygte fra deres midlertidige hjem til en usikker tilværelse i lejre for fordrevne. Også i Burma blev sikkerheden for civilbefolkningen forværret. Det betød, at flygtninge igen strømmede ind over grænsen til de store flygtningelejre i Thailand, som Folkekirkens Nødhjælp har støttet siden slutningen af 80 erne. Selv om Indiens økonomi stormer frem, så lider 221 millioner indere fortsat af kronisk sult. Derfor var der fokus på Indien ved sogneindsamlingen 200. Samtidig er der søsat et større projekt til bekæmpelse af sult blandt stammefolk og kasteløse. Der blev også brug for hjælp, da staten Orissa i det østlige Indien i efteråret blev ramt at voldsomme oversvømmelser. Slaveri er et voksende problem mange steder i Asien, Folkekirkens Nødhjælp har derfor iværksat et nyt projekt, der skal bekæmpe menneskehandel på tværs af grænserne. Projektet suppleres af et nyt program, der skal give kvinder og piger rettigheder i Cambodja. Mellemamerika Succesfulde fortalere Fortalervirksomhed blev styrket i 200 i både Guatemala og Honduras. I Honduras fik fire af Folkekirkens Nødhjælps partnere via den Civile Alliance for Demokrati højesterets ord for, at mineloven fra 1998 er i strid med landets forfatning. Det betyder, at regeringen tvinges til at lave en ny minelov, som tager hensyn til de fattige lokalsamfund og det omgivende miljø. Arbejdet i den nordlige og vestlige del af landet med at støtte lokal udvikling og de fattiges adgang til jord og mad fortsættes, samtidig med at mikrokreditter til kvinder styrkes. Også i Guatemala har fortaler- og rettighedsarbejdet fået et løft. Tre af Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartnere er med støtte fra EU i gang med at styrke deres menneskerettighedsarbejde med fokus på mayaindianske kvinders rettigheder og kampen mod racisme. Arbejdet med at få flere mordsager fra borgerkrigens tid tvunget igennem et modvilligt og korrupt retssystem støttes også fortsat. Partnernes genopbygningsarbejde i det vestlige Guatemala efter orkanen Stan i 2005 er næsten fuldført. Arbejdet fremover, som også støttes af EU s Katastrofefond (ECHO), er koncentreret omkring sanitet, rydning af nye jorder og indtægtsgivende aktiviteter nød

6 januar

7 5 5 1 VaValdemarsdag Nytårsdag Nytårsdag Hellige 3 konger VaValdemarsdag Hellige 3 konger ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Fra tidlig morgen til sen aften arbejder kvinder for at få hverdagen til at hænge sammen Foto: Mikkel Østergaard 200

8 februar

9 VaValdemarsdag Kronprinsesse Mary VaValdemarsdag Kronprinsesse Mary ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Fastelavn Fastelavn Chapati er det daglige brød i Mellemamerika Foto: Mike Kollöffel 200

10 marts

11 VaValdemarsdag 9 1 International landminedag International landminedag Sogneindsamling Sogneindsamling VaValdemarsdag Kvindernes internationale kampdag Kvindernes internationale ughjgjhgjhghjghjghjgjhg kampdag Sommertid begynder Sommertid begynder Flere tusinde frivillige går på gaden i marts måned for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Foto: Mikkel Østergaard 200

12 april

13 VaValdemarsdag 13 1 Humor mod Aids dag Humor mod Aids dag VaValdemarsdag Palmesøndag Skærtorsdag 11 Langfredag Palmesøndag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Påskedag Skærtorsdag 14 Langfredag Dronning Margrethe ll 2. Påskedag Påskedag påskedag Folkekirkens Nødhjælps landsmøde Dronning Margrethe ll Folkekirkens Nødhjælps Landsmøde Mikrokreditter hjælper fattige til at få en bedre tilværelse, her i Sri Lanka efter tsunamien Foto: Peter Høvring 200

14 maj

15 VaValdemarsdag Danmarks Store Bededag befrielse Danmarks befrielse VaValdemarsdag Store Bededag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Kristi himmelfartsdag Kristi himmelfartsdag 2 Kronprins Frederik Kronprins Frederik 2 Pinsedag Pinsedag Undervisning er den bedste vej ud af fattigdom Foto: Mikkel Østergaard 200

16 juni

17 VaValdemarsdag Pinsedag VaValdemarsdag Grundlovsdag Prins Joachium Prins Henrik Grundlovsdag Prins Joachim 2. Pinsedag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Prins Henrik Sankt Hans dag Skt. Hans dag Sygdomme kan være svære at klare, når man er barn i et fattigt land som Malawi Foto: Mike Kollöffel 200

18 juli

19 VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Kvinders muligheder i Indien kan kun forbedres gennem en målrettet indsats Foto: Mikkel Østergaard 200

20 august

21 5 VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Uddannelse og økonomisk uafhængighed er vigtigt i kampen for kvinders rettigheder i det patriarkalske palæstinensiske samfund 200

22

23 september VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Presset på byerne vokser. Mange bor i slumskure som her i Cape Town, Sydafrika 200

24

25 oktober VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg FN-dag Sommertid slutter FN-dag Sommertid slutter Det er hårdt arbejde at få brød på bordet i Guatemala Foto: Mike Kollöffel 200

26

27 november VaValdemarsdag VaValdemarsdag Operation Dagsværk Operation Dagsværk Morten Bisp ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Morten Bisp Ældre i Kirgistan har svært ved at få pensionen til at slå til det sociale sikkerhedsnet er forsvundet Foto: Lars Bertelsen 200

28

29 december VaValdemarsdag 48 1 International Aidsdag International Aidsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Juledag 2 2. juledag Juledag 2 2. juledag Kvinder er centrale for familiens velfærd i de fleste lande i verden Foto: Mikkel Østergaard 200

30 Nødhjælp er del af ACT, Kirkernes Internationale Nødhjælp. Adresse Nørregade 15, 115 København K. Telefon Fax dk. Giro Giro gavebrev Hjemmeside Formand Kirsten Lund Larsen. Generalsekretær Henrik Stubkjær. Tegn et gavebrev og spar penge Ved at tegne et 10-årigt gavebrev er du med til at sikre, at vi bedre kan planlægge hjælpearbejdet, fordi vi på forhånd kender de komrundt om Spejdere hjælper unge Efter 25 års borgerkrig i Sudan er tusinder af flygtninge på vej hjem. Mange af dem er børn og unge. Men Sydsudan har ikke meget at tilbyde flygtningene. Der mangler rent vand, veje, skoler og arbejde. Under Spejderhjælpsugen i september tjente danske spejdere kroner, som dels skal bruges til genopbygning i Sudan og dels til hjemvendelseskurser for børn og unge i flygtningelejre. Hjælp til Cambodja Folkekirkens Nødhjælp har modtaget tre store EU bevillinger til Cambodja. Det første projekt støtter uddannelse til unge kvinder, som har været udsat for vold og kvindehandel. Det andet projekt støtter efteruddannelse til politikere og skolelærer, så de bedre kan hjælpe de voldsramte kvinder samt støtte til retsforfølgelse af gerningsmændene. Det tredje projekt skal være med til at forebygge naturkatastrofer blandt andet ved at lave vandafløb og undervise lokale grupper. Bevilling til Malawi I Malawi vil EU støtte et projekt, som hjælper underernærede børn, gravide kvinder og mennesker, som lever med hiv og aids, til at få mere og bedre ernæring. Åbning på Færøerne Den 1. november åbnede borgmester Hedin Mortensen Folkekirkens Nødhjælps første genbrugsbutik på Færøerne og forærede samtidig sammen med andre kendte mennesker på Færøerne butikken sit kæreste eje. De kæreste ejer blev bortauktioneret i butikkens første åbningsmåned. Film om israelske bosættere Siden midten af 190 erne har israelere grundlagt cirka 200 større og mindre bosættelser med mere end indbyggere på besat område. FN's Sikkerhedsråd har i en række resolutioner taget afstand fra bosættelserne. Jørgen Flindt Petersen og Hans Henrik Fafner fortæller i 0 minutters reportagefilm om bosætternes synspunkter og deres centrale rolle i israelsk politik. I andre indslag belyses kampen for og imod bosættelserne, deres konsekvenser for palæstinenserne og deres betydning for mulighederne for en fred i området baseret på de internationale planer om to stater. Bosættter eller besætter, FARFILM og Uppercut, 200. DVD, 0 minutter + bonusmateriale. Pris: 150,- kroner plus ekspeditionsgebyr på 12,- kroner. Bestil i Netbutikken på Sogneindsamling 200 Hver anden, der bliver smittet med hiv, er mellem 14 og 25 år. I Afrika er tre ud af fire nysmittede unge piger. Fattigdom, normer og familiemønstre forhindrer ofte piger i at kunne bestemme over deres egen krop, og mange presses til usikker sex. Men unge kan selv være med til at standse epidemien, når de får viden om risiko, adgang til effektiv beskyttelse og personlig styrke til at tage vare på sig selv. Sogneindsamling 200 vil standse aids gennem målrettet forebyggelsesarbejde og åbenhed om hiv og aids i familien, skolen og kirken. Sogneindsamling for unge Signe og Andreas er de gennemgående personer i Folkekirkens Nødhjælps film og hjemmeside for konfirmander, efterskoler og spejdere, KFUM og KFUK og FDF op til Sogneindsamling 200. I Tanzania har Signe og Andreas mødt to jævnaldrende unge, der begge har aids helt inde på livet. Kampen mod aids er helt afgørende for deres fremtid det handler om at tage ansvar for sig selv og hinanden både som pige og dreng mand og kvinde. Signe og Andreas opdager, at aids ikke er en privatsag i Tanzania, men at det er nødvendigt at tale åbent om hiv og aids i skolen, ungdomsklubben og kirken. Læs mere og bestil film og materialer på Søndag den 4. marts Redaktion Malene Haakansson (ansv.) Redaktionen af dette nummer sluttede den. december 200. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt materiale. Adresseændringer eller tlf.: Forside Kalender 200 januar oplag Layout Mikkel Henssel/trefold. Repro Highlight. Tryk KLS Grafisk Hus A/S. NØD sendes til alle, der indbetaler bidrag til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Folkekirkens 30 nød

31 XXX xxxxxxxxx tak for din gave d e n n e ta l o n e r gy l d i g k v i t t e r i n g ov e r f o r s k at t e v æ s e n e t Tjen penge og hjælp de fattige Genbrugs-fashion i Redesign-konkurrence I november inviterede butik fisk i København for anden gang designer spirer til at skabe en kollektion af redesignet genbrugstøj, som kan sys af fisk s egne frivillige. 15 håbefulde designere bød ind med to sæt tøj til kvinder og et til mænd, og kollektionerne blev præsenteret af modeller fra Scoop Models og Unique Models med make up og hår sat af frisør Dojo Green Wave. Efter en flot opvisning valgte dommerne Sidsel Vogdrup-Schmidts kollektion af omsyede cottoncoats, nederdele med læg og skønne lilla og grå farver. Vinderkollektionen er sat i produktion og kan købes i fisk København og fisk Århus. Face2face-kampagnen i København søger medarbejdere. Din opgave bliver at kontakte folk på gaden, oplyse om Folkekirkens Nødhjælps projekter og skaffe nye bidragydere, som kan redde liv. Du bliver en del af et ungt og engageret team, som prioriterer ansvar, resultater og hygge lige højt. Du kan arbejde mellem 8 og 35 timer om ugen til en god, fast løn. Ansøgning til Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 115 København eller til mende års indtægter. Samtidig giver gavebrevet dig et fuldt skattefradrag også for de første 500 kroner, som er det årlige minimumsbeløb. Gaver Hør om fradragsregler. Ring eller send en mail. Brugte frimærker Send til Preben Albrechtsen, Lodsvej 49, 520 Odense M og støt Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Her finder du FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Nørregade 15, 115 København K Skt. Knuds Kirkestræde 11, 5000 Odense C Sønder Allé 12, 8000 Århus C Østerågade 4 3tv, 9000 Ålborg GENBRUG Rikke Hougaard Rasmussen, , Herluf Andersen, fisk: Skt. Peders Stræde 1, 1453 Kbh. K, , Sønder Allé 12, 8000 Århus C, , LANDSKONSULENTER: Sjælland: Nikoline Agger, , Århus: Søren W. Christensen, , Ålborg: Gritt H. Hedehus, , Fyn og det sydlige Jylland: Annette Jørgensen, , nød 31

32 Overførsel fra kontonummer 8 Sorteret Magasinpost Meddelelser til Folkekirkens Nødhjælp kan ikke skrives på dette girokort. Tilmelding til Betalings- Service kan ske på telefon Hvis du vil øremærke dit bidrag til hjælpearbejdet, skal du ringe på og få tilsendt et andet girokort. Indbetaler Modtager GIROINDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Afsender Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Tlf KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Afsender Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Tlf Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (12.0)BG Afrives inden Indbetaling Returneres ved vedvarende adresseændring foto Pia Dyrhagen HVEM KAN HOLDE VARMEN I ET KØLESKAB? Hjemme hos Anastacia Metrofanova er der kun grader. Hjælp hende og mange andre ældre i Kirgistan til at overleve vinteren

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene Operation Dagsværk 2006 Unge i Sydafrikas slumkvarterer får glæde af årets indsamling BLANDT DANSKE GYMNASIE ELEVER. SIDE 8 Foto: Helle L. Severinsen / OD. CongoS LILLE MIRAKEL Millioner af vælgere stemte

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Tak. Tak. Mange tak. Indhold. 2.000 km. i bil i Malawi. side 2-3. Møbelbutikken i Åbyhøj. side 4-5. Lidt blandet genbrugsgodt.

Tak. Tak. Mange tak. Indhold. 2.000 km. i bil i Malawi. side 2-3. Møbelbutikken i Åbyhøj. side 4-5. Lidt blandet genbrugsgodt. Genbrugsbutikkernes blad Efterår/vinter 2012 10. årgang nr. 2 Tak. Tak. Mange tak. Foto: Nils Lund Indhold 2.000 km. i bil i Malawi side 2-3 Møbelbutikken i Åbyhøj side 4-5 Lidt blandet genbrugsgodt side

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen OL FOR ORKANER: Se, hvem der har fyret den mest af de sidste ti år DE VÆRSTE

Læs mere

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17.

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17. ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK Prisen på økologisk quinoa er i top, så nu køber Bolivias øko-bønder traktorer med redskaber, der ødelægger jorden. Udvikling ser på øko-landbrug i u-landene. Side 16-17. FRA TYFON

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere.

VERDEN RUNDT. IBIS Fokus. uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS TEMA: #139. IBIS samarbejde med lokale partnere. VERDEN RUNDT IBIS Fokus uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS #139 Marts 2014 TEMA: IBIS samarbejde med lokale partnere LEDER Respekt Respekt har igennem de sidste 10-20 år været et ord, som

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet h u sfo r bi nr. 93 januar 2010 pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort tema det KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

Skak i Cuba Rejseberetning og fotos s. 12-13

Skak i Cuba Rejseberetning og fotos s. 12-13 september 2010 årgang 34 Nr. 3 September 2010 Årgang 34 Skak i Cuba Rejseberetning og fotos s. 12-13 Gerardo Massivt internationalt pres fik Gerardo Hernández, en af de 5, løsladt fra straffecelle s. 14

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

hus forbi Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008

hus forbi Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008 Kaprede fly for at komme til Danmark Boligindretning til hjemløse Verdens ældste hjemløseavis 10

Læs mere