ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning. KALENDER 2007 Verden rundt. N U M M E R 0 1 j a n u a r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning. KALENDER 2007 Verden rundt. N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0 7"

Transkript

1 ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning Side 3-5 KALENDER 200 Verden rundt N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0

2 synspunkt tekst C H R I S T I A N F R I I S B A C H Færre maduddelinger og flere rettigheder Da jeg i foråret besøgte Etiopien, holdte jeg et møde med en gruppe landmænd. Bagefter viste en af dem mig et medlemskort fra en forening og spurgte, om han også kunne blive medlem af Folkekirkens Nødhjælp. Jeg svarede lidt forvirret nej, men så forklarede han hvorfor: Han havde oplevet, at den lokale borgmester lyttede til ham, når han fremviste sit medlemskort. Historien fra Etiopien fanger essensen af, hvad en rettighedsbaseret udvikling er. Gennem medlemskortet kunne han identificere sig, og det hjalp ham til politisk indflydelse og til beskyttelse mod overgreb. Rettighedsbaseret udvikling handler om identifikation, indflydelse og om at hjælpe fattige mennesker til at organisere og engagere sig. Det handler om at gøre de fattige i stand til at kæmpe for deres universelle rettigheder. Folkekirkens Nødhjælp ser sammen med vores samarbejdspart- Det handler om at gøre de fattige i stand til at kæmpe for deres universelle rettigheder nere i hele verden flere og flere eksempler på, at rettighedsbaseret udvikling virker. Når vi bygger huse i tsunami-ramte områder i Indien, sørger vi for, at det både er manden og kvindens navn, der står på det nye skøde. Det hjælper kvinderne til at kæmpe for deres rettigheder. I Cambodja hjælper vi landsbykomiteer til at udvikle handlingsplaner, som de fremsætter for den lokale landsby-regering. I Malawi hjælper vi civilsamfundet med at få indflydelse på statsbudgettet. Og i Kirgistan får pensionister støtte til at gøre krav på bedre pension og levevilkår. Den rettighedsbaserede tilgang til u-landsarbejde vil få mere og mere indflydelse på vores arbejde fremover. Vi skal uddele mindre mad og flere rettigheder for at bekæmpe fattigdommen. Ytringsfriheden skal gå hånd i hånd med retten til mad, et sted at bo og til uddannelse. Der er nok af opgaver og udfordringer i det nye år. Men der er også nyt håb i kampen for de fattiges ret til et liv i respekt og værdighed. Tak for din støtte i året der gik. Vi glæder os til at arbejde sammen i 200. Christian Friis Bach er international chef i Folkekirkens Nødhjælp Det seje træk Fortalerarbejde skabte forandring i 200 Danmark Politiske nedskæringer men stor folkelig støtte I 200 nåede den danske udviklingsbistand bunden på 0,8 procent af bruttonationalindkomsten. U-landsoplysningen blev også beskåret, og der blev indført krav om større egenfinansiering af oplysningsarbejde. Kravet fik fatale konsekvenser for flere danske u-landsorganisationer. Sidst på året foreslog udviklingsministeren at lade kendte danskere vælge bistandsprojekter for at øge den folkelige opbakning til udviklingsarbejde. Til trods for de kedelige meldinger fra Udenrigsministeriet kunne Folkekirkens Nødhjælp glæde sig over folkelig opbakning hele året. Sogneindsamlingen fandt sted, mens Muhammedkrisen var på sit højeste. Nogle frygtede, at danskerne ville lukke sig om sig selv, men frygten blev gjort til skamme, da flere sogne og frivillige indsamlere end nogensinde deltog i indsamlingen. Resultatet på 14 millioner kroner viste, at danskerne, trods voldsomme begivenheder, har stor vilje til at hjælpe verdens fattigste. På Roskilde Festival lykkedes det 00 frivillige at samle flasker og anden pant for et rekordstort beløb blandt meget positive festivalgæster. Med Roskilde Fondens ekstra donation kunne der sendes 1,5 millioner kroner til Cambodja og kampen mod moderne slaveri. Face2Face-arbejdet, hvor unge hverver nye bidragydere på gaden, har vist sig som tidens mest effektive og billige indsamlingsmetode. På fire år har flere end personer taget mod tilbudet om at tegne en nød

3 året der gik betalingsaftale. Desværre kom arbejdet under pres fra en række cityforeninger, som mente, at gadehververe skræmmer kunderne væk. Folkekirkens Nødhjælp og de øvrige indsamlingsorganisationer arbejder på at finde en løsning, som tilgodeser alle parters ønsker. Ved Post Danmarks DM i kreative Direct Marketing-kampagner valgte dommerne Folkekirkens Nødhjælps hjemmelavede Hans og Hanne rydder Angola - kampagne frem for flere professionelle reklamebureauers kampagner. 200 bød også på fem nye genbrugsbutikker, heriblandt Folkekirkens Nødhjælps første oversøiske butik i Tórshavn på Færøerne. I december tog danskerne ualmindelig godt imod julegaveideen Giv en ged, hvor gavemodtageren fik et gavekort under juletræet, mens geden blev givet til en fattig familie i en anden del af verden. ØSTEUROPA OG CENTRALASIEN Uddannelse, bedstehjælp og aids De penge, som Operation Dagsværk samlede ind en kold novemberdag i 2005, har for alvor fået ben at gå på i Kirgistan. Flere arbejdende børn og unge er kommet i skole, den lokale partner har fået råd til et rullende klasseværelse i form af en bus, og derudover er det lykkedes at få myndighederne til at bygge en skole i et meget fattigt område. De ældre har også været på dagsordenen gennem adoptionsprogrammet BedsteHjælp, hvor over 00 danskere har sørget for, at fattige pensionister i Kirgistan nu kan overleve den kommende vinter. Samtidig er det lykkedes lokale partnere at komme ind på de bonede gulve, hvor politikerne træffer beslutninger om pensioner og sygehjælp. I Rusland har en af de store opgaver været kampen for at stoppe hiv/aids-epidemien. Ifølge FN s aids-organisation, UN- AIDS, er den største stigning af nysmittede netop i Rusland og Centralasien. En tredjedel af de nysmittede er mellem 15 og 24 år. Folkekirkens Nødhjælp satser især på oplysningsarbejde blandt de unge, hvis weekend-narkomani og ubeskyttet sex i høj grad handler om, at de keder sig og synes, at fremtiden er udsigtsløs nød

4 Afrika Græsrødderne banker på I flere af de lande i Afrika syd for Sahara, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, har græsrodsorganisationer banket på magtens porte - og fået indflydelse. Både Zambia og Malawi fik nedskrevet deres enorme gældsbyrder, som græsrodsorganisationer og gældsnetværket Jubilee 2000 har kæmpet for i flere år. Folkekirkens Nødhjælps partnere vil nu nøje følge, om regeringerne bruger de eftergivne gældspenge til udvikling blandt de fattigste. Arbejdet med at skabe fødevaresikkerhed og bekæmpe aidsepidemien, som blandt andet betyder, at der er forældreløse børn i Zambia, fortsætter. Det samme gælder i Malawi, hvor aidsepidemien fortsat hærger. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp også med at styrke civilbefolkningens og især kvinders rettigheder blandt andet til basale sundhedsydelser og til at kunne brødføde deres familier. I Uganda blev præsident Museveni genvalgt under forholdsvis rolige omstændigheder, og den mangeårige konflikt mellem regeringen og oprørsbevægelsen Lord s Resistance Army, som har fordrevet 1,5 millioner mennesker i den nordlige del af landet, ser ud til at finde en løsning. Den seneste nationale undersøgelse i Uganda viser, at hivsmitte er svagt stigende, samtidig med at undersøgelser i de områder, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, viser, at der er megen viden om hiv-aids. Derfor skal der i højere grad lægges vægt på adfærdsændring i projekterne. I Tanzania hjælper Folkekirkens Nødhjælp burundiske flygtninge til at vende hjem. Burundis nye demokrati er skrøbeligt, og kriminaliteten blomstrer. Krig og overgreb mod civile Etiopien har i 200 været præget af eftervirkningerne af urolighederne i slutningen af 2005, hvor regeringen ved parlamentets åbning slog hårdt ned på oppositionspolitikere, pressefriheden og almindelige borgere. Reaktionen var et væsentligt tilbageslag for demokratiet og har skabt utryghed i befolkningen. Situationen er stadig spændt ved grænsen til Eritrea, hvor der fortsat er uenighed om grænsedragningen. Etiopien er gået ind som aktiv medspiller i borgerkrigen i Somalia, som kan destabilisere hele regionen. Etiopiens kroniske mangel på mad blev i år præget af både tørke og oversvømmelser, men mindst fem millioner mennesker overlevede takket være et uddelingssystem af fødevarer til familier, som hvert eneste år ikke kan brødføde sig selv. Folkekirkens Nødhjælp deltog i uddelingen, men satser også på udvikling af landbruget og husdyrhold. Forebyggelse af hiv-smitte ved blandt andet at sikre kvinders rettigheder til oplysning fortsætter. Flygtninge er så småt begyndt at vende hjem til det sydlige Sudan efter afslutningen på mere end tyve års borgerkrig mellem nord og syd. Folkekirkens Nødhjælp har hjulpet med at forbedre fødevaresikkerheden, støttet Kirkerådet med at skabe fred og forsoning mellem forskellige etniske grupper og har haft fokus på oplysning om minefaren samt minerydning. I Sudans vestlige Darfur region fordriver kampe mellem oprører, militser og regeringsstyrker stadig tusindvis af mennesker for tredje og fjerde gang. Over 1,8 millioner mennesker bor i lejre for internt fordrevne, hvor Folkekirkens Nødhjælp blandt andet arbejder med vand og sanitet. Sikkerheden for både internt fordrevne og for nødhjælpsarbejdere har været tiltagende dårlig i 200. I Zimbabwe lykkedes det for samarbejdspartneren Christian Care at fortsætte nødhjælpsarbejdet, selv om Mugabe-regeringen skærpede arbejdsbetingelserne for hjælpeorganisationerne. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp styrker Christian Care i det kommende år bekæmpelse af sult og tørke i Matabeleland. Minerydning Færdigt arbejde Med et brag i slutningen af året blev den sidste landmine i Albanien detoneret. Efter fire års minerydning er landet nu erklæret for minefrit i beboede områder, og fattige bjergbønder kan for første gang siden Kosovo-krigen i 1999 trygt sende deres dyr på græs. Derimod er et nyt minerydningsprogram i Thailand på grænsen til Burma blevet påbegyndt, og krigen i Libanon blev anledning til at forberede et større program til at rydde ueksploderet ammunition. Minerydningsarbejdet i Congo, Burundi, Sudan og Angola fortsætter. nød

5 året der gik Mellemøsten Boykot og indespærring Efter Hamas valgsejr i januar 200 boykottede EU og USA al hjælp til Det Palæstinensiske Selvstyre. Israel indstillede udbetaling af told- og momsrefusion, som bliver opkrævet på vegne af Selvstyret. De palæstinensiske samfundsinstitutioner er derfor mange steder brudt sammen, og offentligt ansatte har ikke fået løn siden foråret 200. procent af palæstinenserne lever nu under fattigdomsgrænsen på to dollars om dagen. Folkekirkens Nødhjælp fortsætter sin støtte til sundhedsarbejde, fred og forsoning, samt menneskerettighedsarbejde. Efter Hamas-regeringens tiltræden frygter mange palæstinensiske kvindeorganisationer en nedprioritering af kvinders rettigheder. Derfor inviterede Folkekirkens Nødhjælp repræsentanter fra hjælpeorganisationer, fagforeninger og politiske partier til i fællesskab at finde muligheder for at styrke dette arbejde. I juli 200, efter at militante Hamas-tilhængere bortførte en ung israelsk soldat, rykkede den israelske hær massivt ind i Gaza og pløjede veje, marker og 950 nyplantede, oliventræer op som danske kirker og givere har doneret. Siden har to danske biskopper forsøgt at få den israelske stat til at erstatte de ødelagte træer. Asien Flygtninge og slaveri Genopbygningen efter jordskælvet i Pakistan og tsunamien i Indien og Sri Lanka fortsatte i 200. I Sri Lanka blev arbejdet forsinket af nye kampe mellem regeringen og oprørsbevægelsen De Tamilske Tigre. Urolighederne fik tusinder af mennesker til at flygte fra deres midlertidige hjem til en usikker tilværelse i lejre for fordrevne. Også i Burma blev sikkerheden for civilbefolkningen forværret. Det betød, at flygtninge igen strømmede ind over grænsen til de store flygtningelejre i Thailand, som Folkekirkens Nødhjælp har støttet siden slutningen af 80 erne. Selv om Indiens økonomi stormer frem, så lider 221 millioner indere fortsat af kronisk sult. Derfor var der fokus på Indien ved sogneindsamlingen 200. Samtidig er der søsat et større projekt til bekæmpelse af sult blandt stammefolk og kasteløse. Der blev også brug for hjælp, da staten Orissa i det østlige Indien i efteråret blev ramt at voldsomme oversvømmelser. Slaveri er et voksende problem mange steder i Asien, Folkekirkens Nødhjælp har derfor iværksat et nyt projekt, der skal bekæmpe menneskehandel på tværs af grænserne. Projektet suppleres af et nyt program, der skal give kvinder og piger rettigheder i Cambodja. Mellemamerika Succesfulde fortalere Fortalervirksomhed blev styrket i 200 i både Guatemala og Honduras. I Honduras fik fire af Folkekirkens Nødhjælps partnere via den Civile Alliance for Demokrati højesterets ord for, at mineloven fra 1998 er i strid med landets forfatning. Det betyder, at regeringen tvinges til at lave en ny minelov, som tager hensyn til de fattige lokalsamfund og det omgivende miljø. Arbejdet i den nordlige og vestlige del af landet med at støtte lokal udvikling og de fattiges adgang til jord og mad fortsættes, samtidig med at mikrokreditter til kvinder styrkes. Også i Guatemala har fortaler- og rettighedsarbejdet fået et løft. Tre af Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartnere er med støtte fra EU i gang med at styrke deres menneskerettighedsarbejde med fokus på mayaindianske kvinders rettigheder og kampen mod racisme. Arbejdet med at få flere mordsager fra borgerkrigens tid tvunget igennem et modvilligt og korrupt retssystem støttes også fortsat. Partnernes genopbygningsarbejde i det vestlige Guatemala efter orkanen Stan i 2005 er næsten fuldført. Arbejdet fremover, som også støttes af EU s Katastrofefond (ECHO), er koncentreret omkring sanitet, rydning af nye jorder og indtægtsgivende aktiviteter nød

6 januar

7 5 5 1 VaValdemarsdag Nytårsdag Nytårsdag Hellige 3 konger VaValdemarsdag Hellige 3 konger ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Fra tidlig morgen til sen aften arbejder kvinder for at få hverdagen til at hænge sammen Foto: Mikkel Østergaard 200

8 februar

9 VaValdemarsdag Kronprinsesse Mary VaValdemarsdag Kronprinsesse Mary ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Fastelavn Fastelavn Chapati er det daglige brød i Mellemamerika Foto: Mike Kollöffel 200

10 marts

11 VaValdemarsdag 9 1 International landminedag International landminedag Sogneindsamling Sogneindsamling VaValdemarsdag Kvindernes internationale kampdag Kvindernes internationale ughjgjhgjhghjghjghjgjhg kampdag Sommertid begynder Sommertid begynder Flere tusinde frivillige går på gaden i marts måned for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Foto: Mikkel Østergaard 200

12 april

13 VaValdemarsdag 13 1 Humor mod Aids dag Humor mod Aids dag VaValdemarsdag Palmesøndag Skærtorsdag 11 Langfredag Palmesøndag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Påskedag Skærtorsdag 14 Langfredag Dronning Margrethe ll 2. Påskedag Påskedag påskedag Folkekirkens Nødhjælps landsmøde Dronning Margrethe ll Folkekirkens Nødhjælps Landsmøde Mikrokreditter hjælper fattige til at få en bedre tilværelse, her i Sri Lanka efter tsunamien Foto: Peter Høvring 200

14 maj

15 VaValdemarsdag Danmarks Store Bededag befrielse Danmarks befrielse VaValdemarsdag Store Bededag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Kristi himmelfartsdag Kristi himmelfartsdag 2 Kronprins Frederik Kronprins Frederik 2 Pinsedag Pinsedag Undervisning er den bedste vej ud af fattigdom Foto: Mikkel Østergaard 200

16 juni

17 VaValdemarsdag Pinsedag VaValdemarsdag Grundlovsdag Prins Joachium Prins Henrik Grundlovsdag Prins Joachim 2. Pinsedag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Prins Henrik Sankt Hans dag Skt. Hans dag Sygdomme kan være svære at klare, når man er barn i et fattigt land som Malawi Foto: Mike Kollöffel 200

18 juli

19 VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Kvinders muligheder i Indien kan kun forbedres gennem en målrettet indsats Foto: Mikkel Østergaard 200

20 august

21 5 VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Uddannelse og økonomisk uafhængighed er vigtigt i kampen for kvinders rettigheder i det patriarkalske palæstinensiske samfund 200

22

23 september VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Presset på byerne vokser. Mange bor i slumskure som her i Cape Town, Sydafrika 200

24

25 oktober VaValdemarsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg FN-dag Sommertid slutter FN-dag Sommertid slutter Det er hårdt arbejde at få brød på bordet i Guatemala Foto: Mike Kollöffel 200

26

27 november VaValdemarsdag VaValdemarsdag Operation Dagsværk Operation Dagsværk Morten Bisp ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Morten Bisp Ældre i Kirgistan har svært ved at få pensionen til at slå til det sociale sikkerhedsnet er forsvundet Foto: Lars Bertelsen 200

28

29 december VaValdemarsdag 48 1 International Aidsdag International Aidsdag VaValdemarsdag ughjgjhgjhghjghjghjgjhg Juledag 2 2. juledag Juledag 2 2. juledag Kvinder er centrale for familiens velfærd i de fleste lande i verden Foto: Mikkel Østergaard 200

30 Nødhjælp er del af ACT, Kirkernes Internationale Nødhjælp. Adresse Nørregade 15, 115 København K. Telefon Fax dk. Giro Giro gavebrev Hjemmeside Formand Kirsten Lund Larsen. Generalsekretær Henrik Stubkjær. Tegn et gavebrev og spar penge Ved at tegne et 10-årigt gavebrev er du med til at sikre, at vi bedre kan planlægge hjælpearbejdet, fordi vi på forhånd kender de komrundt om Spejdere hjælper unge Efter 25 års borgerkrig i Sudan er tusinder af flygtninge på vej hjem. Mange af dem er børn og unge. Men Sydsudan har ikke meget at tilbyde flygtningene. Der mangler rent vand, veje, skoler og arbejde. Under Spejderhjælpsugen i september tjente danske spejdere kroner, som dels skal bruges til genopbygning i Sudan og dels til hjemvendelseskurser for børn og unge i flygtningelejre. Hjælp til Cambodja Folkekirkens Nødhjælp har modtaget tre store EU bevillinger til Cambodja. Det første projekt støtter uddannelse til unge kvinder, som har været udsat for vold og kvindehandel. Det andet projekt støtter efteruddannelse til politikere og skolelærer, så de bedre kan hjælpe de voldsramte kvinder samt støtte til retsforfølgelse af gerningsmændene. Det tredje projekt skal være med til at forebygge naturkatastrofer blandt andet ved at lave vandafløb og undervise lokale grupper. Bevilling til Malawi I Malawi vil EU støtte et projekt, som hjælper underernærede børn, gravide kvinder og mennesker, som lever med hiv og aids, til at få mere og bedre ernæring. Åbning på Færøerne Den 1. november åbnede borgmester Hedin Mortensen Folkekirkens Nødhjælps første genbrugsbutik på Færøerne og forærede samtidig sammen med andre kendte mennesker på Færøerne butikken sit kæreste eje. De kæreste ejer blev bortauktioneret i butikkens første åbningsmåned. Film om israelske bosættere Siden midten af 190 erne har israelere grundlagt cirka 200 større og mindre bosættelser med mere end indbyggere på besat område. FN's Sikkerhedsråd har i en række resolutioner taget afstand fra bosættelserne. Jørgen Flindt Petersen og Hans Henrik Fafner fortæller i 0 minutters reportagefilm om bosætternes synspunkter og deres centrale rolle i israelsk politik. I andre indslag belyses kampen for og imod bosættelserne, deres konsekvenser for palæstinenserne og deres betydning for mulighederne for en fred i området baseret på de internationale planer om to stater. Bosættter eller besætter, FARFILM og Uppercut, 200. DVD, 0 minutter + bonusmateriale. Pris: 150,- kroner plus ekspeditionsgebyr på 12,- kroner. Bestil i Netbutikken på Sogneindsamling 200 Hver anden, der bliver smittet med hiv, er mellem 14 og 25 år. I Afrika er tre ud af fire nysmittede unge piger. Fattigdom, normer og familiemønstre forhindrer ofte piger i at kunne bestemme over deres egen krop, og mange presses til usikker sex. Men unge kan selv være med til at standse epidemien, når de får viden om risiko, adgang til effektiv beskyttelse og personlig styrke til at tage vare på sig selv. Sogneindsamling 200 vil standse aids gennem målrettet forebyggelsesarbejde og åbenhed om hiv og aids i familien, skolen og kirken. Sogneindsamling for unge Signe og Andreas er de gennemgående personer i Folkekirkens Nødhjælps film og hjemmeside for konfirmander, efterskoler og spejdere, KFUM og KFUK og FDF op til Sogneindsamling 200. I Tanzania har Signe og Andreas mødt to jævnaldrende unge, der begge har aids helt inde på livet. Kampen mod aids er helt afgørende for deres fremtid det handler om at tage ansvar for sig selv og hinanden både som pige og dreng mand og kvinde. Signe og Andreas opdager, at aids ikke er en privatsag i Tanzania, men at det er nødvendigt at tale åbent om hiv og aids i skolen, ungdomsklubben og kirken. Læs mere og bestil film og materialer på Søndag den 4. marts Redaktion Malene Haakansson (ansv.) Redaktionen af dette nummer sluttede den. december 200. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt materiale. Adresseændringer eller tlf.: Forside Kalender 200 januar oplag Layout Mikkel Henssel/trefold. Repro Highlight. Tryk KLS Grafisk Hus A/S. NØD sendes til alle, der indbetaler bidrag til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Folkekirkens 30 nød

31 XXX xxxxxxxxx tak for din gave d e n n e ta l o n e r gy l d i g k v i t t e r i n g ov e r f o r s k at t e v æ s e n e t Tjen penge og hjælp de fattige Genbrugs-fashion i Redesign-konkurrence I november inviterede butik fisk i København for anden gang designer spirer til at skabe en kollektion af redesignet genbrugstøj, som kan sys af fisk s egne frivillige. 15 håbefulde designere bød ind med to sæt tøj til kvinder og et til mænd, og kollektionerne blev præsenteret af modeller fra Scoop Models og Unique Models med make up og hår sat af frisør Dojo Green Wave. Efter en flot opvisning valgte dommerne Sidsel Vogdrup-Schmidts kollektion af omsyede cottoncoats, nederdele med læg og skønne lilla og grå farver. Vinderkollektionen er sat i produktion og kan købes i fisk København og fisk Århus. Face2face-kampagnen i København søger medarbejdere. Din opgave bliver at kontakte folk på gaden, oplyse om Folkekirkens Nødhjælps projekter og skaffe nye bidragydere, som kan redde liv. Du bliver en del af et ungt og engageret team, som prioriterer ansvar, resultater og hygge lige højt. Du kan arbejde mellem 8 og 35 timer om ugen til en god, fast løn. Ansøgning til Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 115 København eller til mende års indtægter. Samtidig giver gavebrevet dig et fuldt skattefradrag også for de første 500 kroner, som er det årlige minimumsbeløb. Gaver Hør om fradragsregler. Ring eller send en mail. Brugte frimærker Send til Preben Albrechtsen, Lodsvej 49, 520 Odense M og støt Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Her finder du FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Nørregade 15, 115 København K Skt. Knuds Kirkestræde 11, 5000 Odense C Sønder Allé 12, 8000 Århus C Østerågade 4 3tv, 9000 Ålborg GENBRUG Rikke Hougaard Rasmussen, , Herluf Andersen, fisk: Skt. Peders Stræde 1, 1453 Kbh. K, , Sønder Allé 12, 8000 Århus C, , LANDSKONSULENTER: Sjælland: Nikoline Agger, , Århus: Søren W. Christensen, , Ålborg: Gritt H. Hedehus, , Fyn og det sydlige Jylland: Annette Jørgensen, , nød 31

32 Overførsel fra kontonummer 8 Sorteret Magasinpost Meddelelser til Folkekirkens Nødhjælp kan ikke skrives på dette girokort. Tilmelding til Betalings- Service kan ske på telefon Hvis du vil øremærke dit bidrag til hjælpearbejdet, skal du ringe på og få tilsendt et andet girokort. Indbetaler Modtager GIROINDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Afsender Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Tlf KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Afsender Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Tlf Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (12.0)BG Afrives inden Indbetaling Returneres ved vedvarende adresseændring foto Pia Dyrhagen HVEM KAN HOLDE VARMEN I ET KØLESKAB? Hjemme hos Anastacia Metrofanova er der kun grader. Hjælp hende og mange andre ældre i Kirgistan til at overleve vinteren

Folkekirkens. Nødhjælp

Folkekirkens. Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp 2008 foto kit halding Indhold det nytter noget frivillige, fortalere og folkelighed Partnerskab og rettigheder Verden rundt Folkekirkens Nødhjælp Regnskab 3 4 5 6 12 14 Redaktion

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

SRI LANKA Borgerkrig fordriver tusinder Side 2-3 INDIEN. Børnearbejde på tændstikfabrikken. N U M M E r 1 0 o k t o B E R 2 0 0 6

SRI LANKA Borgerkrig fordriver tusinder Side 2-3 INDIEN. Børnearbejde på tændstikfabrikken. N U M M E r 1 0 o k t o B E R 2 0 0 6 SRI LANKA Borgerkrig fordriver tusinder Side 2-3 INDIEN Børnearbejde på tændstikfabrikken N U M M E r 1 0 o k t o B E R 2 0 0 6 synspunkt tekst H E N R I K ST U B K J Æ R Vilje til udvikling Efter fem

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Kære bidragsyder, Ny fra bestyrelsen Tak til alle, der deltog i vores jubilæumsreception på Nordvanggård og for de gaver vi modtog. Det blev en festlig

Læs mere

Fair trade kollektion. Side 6-7. Hjem til hverdag med sult. N U M M E r 1 0 o k t o b e r 2 0 0 7

Fair trade kollektion. Side 6-7. Hjem til hverdag med sult. N U M M E r 1 0 o k t o b e r 2 0 0 7 SKIFt Fair trade kollektion Side 6-7 Burundi Hjem til hverdag med sult N U M M E r 1 0 o k t o b e r 2 0 0 7 synspunkt Nu skal I hjem Tålmodigheden er ved at rinde ud hos den tanzanianske regering og de

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december english version on www.betalingsservice.dk n o v e m b e r 2 0 0 6 Betalingsinfo aktuel information om Betalingsservice danmark tager skridtet fuldt ud I sidste nummer af Sygeforsikringen danmark s medlemsblad

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Sogneindsamling 2008. Alt hvad du behøver at vide som indsamlingsleder. bog. Indsamlingshåndbog 25

Sogneindsamling 2008. Alt hvad du behøver at vide som indsamlingsleder. bog. Indsamlingshåndbog 25 Ind sam lings hånd Alt hvad du behøver at vide som indsamlingsleder Sogneindsamling 2008 2008 bog Indsamlingshåndbog 25 Adresser Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

årsberetning Folkekirkens Nødhjælp 2009 årsberetning

årsberetning Folkekirkens Nødhjælp 2009 årsberetning 17 årsberetning Folkekirkens Nødhjælp 2009 årsberetning foto mikkel østergaard At selve topmødet så endte uden en bindende aftale var måske nok forudsigeligt, men alligevel en voldsom skuffelse Henrik

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Hele verdens aids-dag. Side 12-13. En glad ged til. N U M M E r 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 7

Hele verdens aids-dag. Side 12-13. En glad ged til. N U M M E r 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 7 1. DECEMBER Hele verdens aids-dag Side 12-13 En glad ged til fattige familier N U M M E r 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 7 synspunkt Giv en ged igen Verdens bedste julegaver Lad mig straks sige til alle, der

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

oplev en tredje verden det globale volontørprogram 1

oplev en tredje verden det globale volontørprogram 1 oplev en tredje verden det globale volontørprogram 1 Det globale volontørprogram Indtryk for livet 3 Du gør en forskel 4 Hvor og hvornår 5 Kirgistan 6 Honduras 7 Malawi 8 Zambia 9 Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012

årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012 årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5-7

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Bliv frivillig og vær med på moden Side 2-3. Forbud mod klyngebomber

Bliv frivillig og vær med på moden Side 2-3. Forbud mod klyngebomber FRIVILLIGE Bliv frivillig og vær med på moden Side 2-3 N U M M E r 0 7 j u l i 2 0 0 8 SEJR TIL AKTIVISTERNE Forbud mod klyngebomber synspunkt De kompetente frivillige Frivillighed og professionalisme

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Disposition til fremlæggelse på FKNs landsmøde lørdag den 26. april 2014 Tak for ordet. Søren Christian Madsen og jeg vil deles om opgaven.

Disposition til fremlæggelse på FKNs landsmøde lørdag den 26. april 2014 Tak for ordet. Søren Christian Madsen og jeg vil deles om opgaven. 1 Disposition til fremlæggelse på FKNs landsmøde lørdag den 26. april 2014 Tak for ordet. Søren Christian Madsen og jeg vil deles om opgaven. 1. 2013 som et år i rækken HÅB TRODS KRISER a. Hvor verden

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Plus 2016 kalender amiliekalender 0 olbjerg, alling, årslet, Beder Plus 0 kalender andlægerne i årslet Vidste du at... andlægerne i årslet også laver norkeskinner, retter skæve tænder på få uger, udfører akupunktur og indsætter

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Barnelandet. En pille fuld af håb. Nyt fra. + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder

Barnelandet. En pille fuld af håb. Nyt fra. + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / MARTS 2010 d+ En pille fuld af håb + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder Husk morgenmaden!

Læs mere

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper Humanitær Hjælp Oprettet: 31. oktober 2003 Grundlæggende principper Som Jesu Kristi disciple stræber medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige efter at følge Frelserens formaning om at bespise

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 72 August 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Juli-transport til Rumænien SIDE 3 Rådgivning af kvinder i krise SIDE 5 Nyt hus til udannelsescenter SIDE 6 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf.

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP Et kærligt hjem til alle børn Foto: Lars Just DU OG DIN LOKALGRUPPE KAN GIVE UDSATTE BØRN I LAOS OG CAMBODJA ET BEDRE LIV Kongedømmet Cambodja er den mindre

Læs mere

Kære ven. ressourcer. Kan vore bønner gøre en forskel; sociale kræftsygdom?

Kære ven. ressourcer. Kan vore bønner gøre en forskel; sociale kræftsygdom? Kære ven Hvordan kan man opmuntre mennesker til at bede, når kvinder fortsat er dem, der får mindst mad, får mindst uddannelse og er mindst værdsat? Verden over udgør kvinder flertallet af de fattige.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Den forældreløse GENERATION

Den forældreløse GENERATION HIV & AIDS AF EVA NITSCHKE Den forældreløse GENERATION Fridah viser Antallet af forældreløse børn i Zambia stiger eksplosivt. Forældrene dør af aids, og den afrikanske storfamilie er ved at bryde sammen

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere