FREMTIDENS GÅRDHAVE FREMTIDENS GÅRDHAVE VED VOGNMANDSMARKEN. Task Force 2 Mandag den 22. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS GÅRDHAVE FREMTIDENS GÅRDHAVE VED VOGNMANDSMARKEN. Task Force 2 Mandag den 22. juni 2015"

Transkript

1 FREMTIDENS GÅRDHAVE FREMTIDENS GÅRDHAVE VED VOGNMANDSMARKEN Task Force 2 Mandag den 22. juni 2015

2 INTRODUKTION

3 Med Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken ønsker teamet at skabe nytænkende bud på regnvandsarkitektur med stærk lokal forankring.

4 Teamet vil demonstrere, at stærke LAR løsninger minimerer både kvalitative og kvantitative konsekvenser af afstrømning og maksimerer den rekreative værdi.

5 Teamet vil styrke fællessskaber i gården og sammenhænge med kvarteret igennem tilrettelæggelsen af rum, funktioner og aktiviteter.

6 EKSISTERENDE FORHOLD hvordan ser gården ud nu? hvad virker allerede? HVAD VIL VI GERNE ÆNDRE PÅ?

7

8 Bred brandvej i hele kantzonen Få samlingssteder i gården Mørk og overgroet - også en kvalitet for børnene Mangelfuld cykelparkering Gårdrummet afskæres af Askøgade børneliv skaber aktivitet og møder i gården Enormt skralderum - stadig ikke stort nok Engageret klimagruppe sætter gang i mange tiltag Dårlig plads til mellemstore børn

9 BRUGERINDDRAGELSE hvad har vi gjort? Hvad har vi lært? Hvad vil beboerne gerne se mere af i egen gård?

10 Inddragelsesproces Beboerne kommer på banen igennem beboermøder med fokus på de brede linier, og workshops til de med mod på medskabelse. Gennemførte møder og workshops: Opstartmøde med havegruppe Beboermøde Havegruppe / beboer workshop Kommende møder og workshops: Beboerdag med åben workshop Besøg til gårdfest Havegruppe workshop 1:1 forsøg i gården Fælles beboer afstemning På gårdvandring med beboerne Inspirationskort deles og diskuteres Præsentation af ønsker og ideer

11 Hvad lægger beboerne vægt på i deres gård?

12 Beboerbehov Grønt og bæredygtigt etos Beboerne er ambitiøse og tæller en klimagruppe, der har søgt om LAR løsning i gården. Beboerne vil have ny gård for at sikre en grøn og bæredygtigt udvikling i fremtiden. Beboernes ønsker en gård med et naturligt og organisk udtryk. Plantekasser og prøvehøns trækker naturen ind i hverdagen på Østerbro. Hvordan kan vi støtte beboerne til at skabe et bæredygtigt miljø i deres gård?

13 Beboerbehov Fokus på fællesskabet Beboerne bekymrer sig om fællesskabet, ønsker f.eks. ikke at forbedringer giver huslejeforøgelse. Brydningstid, hvor børnefamilier bliver boende længere giver en heterogen beboergruppe. Plads til både børn og ældre i gården - det er også et spørgsmål om bæredygtighed. Beboerne vil bibeholde vejen rundt i gården for de ældre og børnefamiliernes skyld. Hvordan skaber vi en gård, der understøtter forbindelser og aktiviteter på tværs af et heterogent fællesskab?

14 Beboerbehov Social og privat på samme tid Beboerne vil gerne tænke gården ind som en åben del af det omkringliggende kvarter. Beboerne efterspørger flere mødesteder i gården (e.g. grillområder, bålplads). De efterlyder steder hvor de kan møde venner og steder, hvor de kan være alene med en bog. Beboerne taler om behovet for en social-privat gård med forskellige muligheder og zoner. Hvordan skaber vi flere muligheder for at opholde sig i gården alene og med andre?

15 Beboerbehov Plads til både børn og voksne Der kommer flere børn i gården, i takt med at deres forældre bliver boende bliver de også ældre. De små er gårdens aktiveste brugere og giver forældrene mulighed for at ses på legepladsen. Ældre børns fodboldspil på græsplænen giver de forventelige kvababbelser......men også et ønske om at løse problemet på en langtidsholdbar måde. Hvordan skaber vi spændende og sjove muligheder for at børn og voksne kan bruge gården samtidigt og hver for sig?

16 Beboerbehov LAR og skybrudssikring Beboerne har valgt LAR løsning igennem informationsmøder og underskriftsindsamling. Interessen i LAR kommer fra et stærkt ønske om at være en del i en bæredygtig udvikling......men også fra problemer med oversvømmede kældre efter voldsomme skybrud. Fokus på klar kommunikation, da projektet ikke sikrer mod eksempelvis opstuvende kloakvand. Hvordan integrerer vi LAR og skybrudssikring i gårdrummetpå måder, der understøtter brugerbehov og oplevelser?

17 FOKUSOMRÅDER hvad vil vi fokusere på for at imødekomme beboernes behov og ønsker?

18 Affaldshåndtering og affaldshuset Affaldshuset er enormt og tager den solrigstee plads. Vi vil gentænke affaldshåndteingen og give beboerne nye rum i gården. Affaldshuset har god placering for beboerne, men tager mest centrale og solrige plads ved indgangen til gården. Stor container skaber uudnyttet rum i højden, da containeren skal hales ud på en 90 graders vinkel - bilen skal ind i gården og umuliggør udvikling af rummet her. En del af beboerne bruger affaldshuset som en byttecentral - kan vi fortsat støtte dette?

19 Cykelparkering Vi vil gøre det nemt og bekvemt at gøre det rigtige med sin cykel og vil skabe fælles muligheder for at mødes om vedligeholdelsen. Cykelparkering er et rod, beboerne bruger ikke eksisterende cykelkældre, men smider cyklerne foran opgangene Eksisterende cykelskure er ikke store nok til både at huse cykler, christiania cykler og barnevogne, mm... Beboerne gider ikke besværlige løsninger, det skal være nemt, bekvemt at komme af med sin cykel.

20 Askøgade og sammenhæng mellem gårde Askøgade er kort, smal og unødigt traffikkeret. Vi vil åbne gårdrummet for at skabe sammenhæng på tværs af vejen. Mange parkerede biler og uhensitsmæssige indgange gør det svært at overskue trafikken og krydse vejen. Beboerne har allerede igangsat projekter i kantzonen langs Askøgade, der har skabt nye muligheder for synligt ophold mellem de to gårde. Belægningen har også fået en tur, med matchende symboler på begge sider - beboerne er klar på at mindske afstanden over vejen.

21 Brandvej og kantzoner Vi vil gentænke adgangsvejen til opgangene og udvikle spændende og sociale kantzoner, hvor beboerne kan møde hinanden. En 7 meter bred brandvej løber rundt langs kareen, den bruges primært af ældre, børnefamilier og håndværkere. Havegruppens projekt langs kanten af Askøgade peger på ønsket om at skabe sociale kantzonener i gården. Yderligere kant findes langs Vognmandsmarken. Beboere ønsker cykelskure, men er det den bedste udnyttelse?

22 Børn og leg i gården Børnene er de aktiveste brugere af gården. Vi vil skabe plads til aktiv leg og samvær for børn (og voksne) i alle aldre. Eksisterende legeplads er godt besøgt og danner et mødested for forældre i gården. Nogle synes børnene roder og larmer, men de fleste vil have plads til børn pog leg i gården. Flere beboere med børn understregede gårdhavens overgroede karakter som et positivt træk for deres børn.

23 Hvad Gør vi med affaldshuset?

24 Selvom beboerne værdsæter den centrale placering optager affaldshuset den bedste plads i gården. Det blokerer for solen og det står i vejen for mulighederne for at skabe et sammenhængene grønt rum, der strækker sig ud mod Kildevældsparken mod nord og Askøgade mod øst.

25 Gentænkning af affaldshuset Et gennemsigtigt hus kan skabe bedre udsyn og en følelse af grønt træk ind i gården. Det kan kombineres med drivhuse på ydersiden og give beboerne flere muligheder for byhavebrug. Et fladere hus kan skabe et nyt og inviterende rum i gårdens indgang. På toppen af huset åbnes en terrasse mod solen, gaden og gården - en invitation til socialt samvær for både beboere og resten af kvarteret. Ved helt at fjerne huset skabes et helt nyt og åbent indgangsparti til gården, der samtidigt skaber nye muligheder for solrigt fælles rum i gården. Kan kombineres med molokker og udvidet affaldssortering andetsteds.

26 GENERELLE BINDINGER/udfordringer VILKÅR FOR UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS GÅRDHAVE MED LAR VED VOGNMANDSMARKEN

27 KILDVÆLDSPARKEN FREMTIDENS GÅRDHAVE 2 BRYGGERVANGEN & SKT. KJELDS PLADS Opgaveområdet ligger centralt i forhold til Bryggervangen og Kildevældsparken. Det giver mulighed for at arbejde med grønne koridorer hvor flora og fauna kan styrkes. Det giver mulighed for at arbejde med vandets veje blå forbindelser og det giver beboerne mulighed for at se deres gård i sammenhæng med andre rekreative områder som tilbyder funktioner som natur, leg og beboerlokaler (nyt kvartershus).

28 askøgade vognmandsmarken 5 meters zone, hvor vi ikke må nedsive.

29 vognmandsmarken 40 meter askøgade Brandvæsenet skal have adgang til samtlige opgange fra en afstand på maksimum 40 meter.

30 Regnvandshåndtering Principper For Regnvandshåndtering i scenarier

31 Regnvandshåndtering Fokusområder Vandkvalitet: Rensning og vandbehandling Krav og vilkår Forureningsindhold Design og dimensionering Projektteam (objektiv/subjektiv) Kompetencer Kvalificeret viden Succeskriterier Love, normer og standarder Kvalitet Kvantitet Værdi Vandkvantitet: T=0, (mm/s-n/t-t) (m³/s-m³) C Fysiske vilkår (objektive) Måleparametre Data Økonomisk ramme Eksisterende forhold Vandværdi: Rekreativitet Anvendelse Leg og læring Biodiversitet Borgernes virkelighed (subjektiv) Herlighedsværdi Nytteværdi Moralske værdier Økonomisk værdi Tryghedsværdi

32 Regnvandshåndtering Principper Regnvandshåndteringen i både hverdags- og skybrudssituationen baseres på enkle og robuste, bæredygtige principper: Koblede afkoblinger Nedsivning, fordampning, transport og opmagasinering Kildekontrol Plan A, B, C, D, E VÆRDIER VAND MENNESKER

33 Regnvandshåndtering Principper De forskellige forbundne dele af anlægget fyldes gradvist og successivt i takt med stigende regnintensitet og varighed. Hverdagsregn og kra<ig regn (T 0-5) Anvendelse Nedsivning Opbevaring Skybrudsvolumen normalt skybrud (T 5-20) Skybrudsvolumen ekstremt skybrud (T )

34 SCENARIE 1 Bakke og dal ET KUPERET LANDSKAB MED FOKUS PÅ OPMAGASINERING AF HVERDAGSREGN TIL CIRKULATION, LEG, VANDING OG REKREATIV ANVENDELSE

35 Scenarie 1 Bakke og dal KILDVÆLDSPARKEN FREMTIDENS GÅRDHAVE 2 BRYGGERVANGEN & SKT. KJELDS PLADS Gårdrummet griber fat i den fremtidige Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen, samt skaber en grøn infrastruktur, der forbinder Vognmandsmarken med kvarteret og de omkringliggende grønne strukturer.

36 askøgade Scenarie 1 Bakke og dal vognmandsmarken Det grønne træk føres ind i gården, som en sammenhængende struktur, der bølger helt ud til facaden. Den interne vej placeres centralt i gårdhaven, og bruges som rumskaber, der giver plads til både privat og socialt ophold.

37 askøgade Scenarie 1 Bakke og dal vognmandsmarken Den grønne struktur udformes som et bakkelandskab, der både kan skabe spændende og intime rum, samt rumme diverse praktiske funktioner som cykelparkering mv.

38 Scenarie 1 Bakke og dal Internvej/brandvej som sløjfe - rumskabende.

39 Scenarie 1 Bakke og dal En blød kantzone med parkpræg.

40 Scenarie 1 Bakke og dal Kantzoner Den bløde grønne kantzone giver beboerne en parklignende entre til deres lejlighed. De for mulighed for at træde ud i en park de åbner deres hoveddør og kan mødes i små og store grupper i det grønne tæt på deres opgang og børn kan gå på opdagelse i det kuperede terræn.

41 Scenarie 1 Bakke og dal Regnvandsprincipper Hverdagsregn Kraftig regn Skybrud Vi vil sikre at hverdagsregnen har den højeste vandkvalitet og sendes direkte gennem rensning til opmagasinering og genanvendes i gården som løbende vand man kan se, høre og lege med. Landskabets små lavninger samler den kraftige regn og landskabet større terrænbearbejdning og adgangsvej giver plads til skybrudsløsninger.

42 Scenarie 1 Bakke og dal Regnvandsprincipper Bakkelandskabet kan bruges på vidt forskellige måder, blandt andet som afgrænsning og tribune mod fodboldbanen. Bakkerne kan indeholde vandopmagasinering og andre funtioner som cykler og barnevogne.

43 Scenarie 1 Bakke og dal Regnvandsprincipper Adgangsvejen og brandvejen ligger lavt i landskabet, bruges som skybrudssikring og vil ved en 100 års hændelse stå under vand. Bakkerne er et vandreservoir, som indeholder koldt rent vand, der kan aktiveres til at lege med og give lyden af klukkende vand. Vandet kan sendes ud via dysser og dermed blive en større og mere synlig volumen. Vandet kan også bruges til at vande beplantning med.

44 askøgade Scenarie 1 Bakke og dal Regnvandshåndtering vognmandsmarken Opsummering Et kuperet landskab med fokus på opmagasinering af hverdagsregn til cirkulation, leg, vanding og rekreativ anvendelse. Udvikling Rensemetoder til organiske og uorganiske forbindelser i vejvandet afprøves (Enriges A/S m.fl.). Opmagasinering af regnvand, der kan tilbageholde større mængder vand og fordampe det gennem sprinkling, afprøves. Kombination af funktioner (e.g. cykler) og skybrudsbassin. Regnvand og leg, hvordan sikrer vi tilladelse til det og hvordan vedligeholdes det. Hvordan tømmes et bassin uden forbindelse til kloak?

45 Kuperet terræn kamufleret bandvej cirkulation af hverdagsregn Grønne kantzoner Mindre, Private rum Stisystemer og opdagelse Leg med vand og fald bede langs kanterne Mindre sociale rum

46 SCENARIE 2 Kanalerne ET LANDSKAB GENNEMSKÅRET AF SMÅ OG STORE KANALER MED FOKUS PÅ OVERLØB, GENANVENDELSE OG OPMAGSINERING TIL VANDING - EVENTUELT VIA KAPILÆRKRÆFTER.

47 Scenarie 2 Kanalerne TÅSINGE PLADS HJORTØGADE - SKARØGADE VOGNMANDSMARKEN - ASKØGADE Østerbro karakteriseres af mindre rum, der indgår som en naturlig del af byrummet. Hjørnet mellem Vognmandsmarken og Askøgade har, grundet gårdens åbenhed, et stor potentiale som semi-offentlig byrum.

48 askøgade Scenarie 2 Kanalerne vognmandsmarken Østerbros byrum trækkes ind langs bygningens solside, og skaber en terrasse, der rummer infrastruktur, praktiske funktioner, ophold og rekreation. Det grønne område rummer rige muligheder for leg og eksempelvis boldspil.

49 askøgade Scenarie 2 Kanalerne vognmandsmarken Kanten og overgangen til den grønne zone kan dyrkes og skabe spændende muligheder for ophold, cykelparkering mv. Vandhåndtering kan indarbejdes i fladen og ved store hændelser ledes ud i den grønne zone.

50 Scenarie 2 Kanalerne Ensidig intern vej/brandvej. Vejen bibeholdes i den ene side af gården for at imødekomme beboernes ønske, men omdannes til et delt rekreativt område, hvor beboerne kan mødes.

51 Scenarie 2 Kanalerne Kantzonen Kantzonen som en samlet, fælles flade. I overensstemmelse med beboerne ønsker kan udvikles åbne semi-offentlige rum ud mod vejen og private zoner længere inde i gården.

52 Scenarie 2 Kanalerne Kantzonen Den langstrakte og varierede kantzone giver spændende muligheder for at lege med niveauforskelle og beplantning. Beboerne kan slappe af langs terrassen mens børnene leger i det grønne område.

53 Scenarie 2 Kanalerne Regnvandsprincipper Hverdagsregn Kraftig regn Skybrud Scenariet er et belagt areal på solsiden hvor hverdagsregnen løber i et kanalsystem. På den grønne side opsamles vandet under jorden og med ny teknologi bruges til vanding ved tørre perioder. Ved kraftig regn oversvømmes et større areal, der giver mulighed for at arbejde med et sammenhængende Wadi område. Ved skybrud vil et endnu større område blive inddraget.

54 Scenarie 2 Kanalerne Regnvandsprincipper Overgangen mellem terrassen og den grønne zone, er afgørende for gårdrummets karakter. Begge rum kan i høj grad opløses og underinddeles i forskellige rumlige zoner.

55 Scenarie 2 Kanalerne Regnvandsprincipper Et simpelt vandingssystem hvor kanalerne er forbundet til større grønne områder og vander disse. Ved kraftig regn vil der stå en smule vand tæt på kanten, hvilket giver en grøn og frodig kantzone.

56 askøgade Scenarie 2 Kanalerne Regnvandshåndtering vognmandsmarken Opsummering Et landskab gennemskåret og krydset af kanaler med fokus på overløb, genanvendelse, og opmagasinering til vanding. Udvikling Træfaskiner, der kan tilbageholde vand til brug for vanding af træerne i tørkeperioder, eventuelt udforske muligheden for at udnytte kapilærkræfter. Historisk set har de arabiske lande været gode til at udnytte vand, hvad kan vi lærer derfra og hvordan kan vi ud nytte det i dag med ny teknologi? Man overdimensionerer ofte nedsivningsløsninger som regnbede o.l. Kan vi afprøve og måle på fleksible regnbedstyper som efterfølgende let kan justeres? Det vil eksempelvis være forholdsvis let installere regn- og vandstandsmålere og evt at gå ud og simulere en femårshændelse med en tankvogn el. lign.

57 samling af funktioner langs semi-offentligt rum kanaler synliggør vand flader med grønne islæt Multifunktionelle kanaler og stier LOW TECh vandingssystemer overløb synliggør vand broer og krydsninger Multifunktionelle kanaler og stier grønt og frodigt engareal

58 SCENARIE 3 Terrasserne ET TERRASSERET OG VARIERET LANDSKAB MED FOKUS PÅ SYNLIGT VAND I BASSINER OG STORE FLADE SAMT FORDAMPNING OG NEDSIVNING.

59 Scenarie 3 Terrasserne Den klassiske Østerbro-struktur udgøres af en skarp karréstruktur, som i høj grad vender sig ind mod gårdrummet og har et meget veldefineret fodaftryk.

60 Scenarie 3 Terrasserne Ved inddrage Askøgade og forbinde de to bygninger, kan bebyggelsen opnå en skarp afgrænsning, som kan bidrage til give gården et sammenhængende udtryk og understøtte fællesskabet i Vognmandsmarken.

61 askøgade Scenarie 3 Terrasserne vognmandsmarken Terrasserne kan inddeles i et patchwork som udgør en række varierede zoner, der skaber afgrænsede rum. Her kan beboerne virkelig få lov til at dyrke det private og det nære fællesskab med opgangen.

62 askøgade Scenarie 3 Terrasserne vognmandsmarken De forskellige zoner giver rige muligheder for at skabe varierede rum med plads til forskellige funktioner, for eksempel urtehaver, bålplads, udekøkken og meget andet.

63 Scenarie 3 Terrasserne Intern vej/brandvej i hele karréen, kan udformes som en del af de resterende zoner og således kamufleres.

64 Scenarie 3 Terrasserne Kantzoner Kantzonen koncentreres ved den enkelte opgang, og kan skræddersyes efter beboernes ønsker og behov. Herigennem skabes sammenhængende sociale-private rum.

65 Scenarie 3 Terrasserne Kantzoner De tætte og varierede kantzoner ved opgangene åbner spændende muligheder for at hver opgang kan sætte deres præg på gårdhaven. Kantzonernes og de terrasser i terrænet kan rumme forskellige sociale funktioner.

66 Scenarie 3 Terrasserne Regnvandsprincipper Hverdagsregn Kraftig regn Skybrud Scenariet er et terrasseret landskab, hvor vi ønsker at synliggøre vandet. Hverdagsregnen ledes til nogle mellemstore plateauer, hvor vandet gerne må blive liggende og langsomt fordampe. Her kommer ofte regn til og kvaliteten af vandet er høj. Ved skybrud samles vandet i et centralt bassin.

67 Scenarie 3 Terrasserne Regnvandsprincipper De afgrænsede zoner skaber spændende overgangsområder, der kan rumme en række forskellige oplevelser eller funktioner. Zonerne kan have stor rumlig variation og skabe et gårdrum, der kan tilbyde alle beboere en unik oplevelse.

68 Scenarie 3 Terrasserne Regnvandsprincipper

69 askøgade Scenarie 3 Terrasserne Regnvandshåndtering vognmandsmar ken Opsummering Et terrasseret og varieret landskab med fokus på synligt vand i bassiner og større flader samt fordampning og nedsivning. Udvikling Fordampnings arealer, hvilke materialer er gode at fordampe fra f.eks. hvilke planter eller belægningstyper? Hvordan sikre vi at vandet forbliver så længe som muligt, uden at det bedømmes som en helbredsrisiko?

70 Individuel kantzone kamufleret bandvej flader med hverdagsregn overgange bassinner og terrasser RUMLIGHEDER FORSKELLIGE FUNKTIONER VARIEREDE niveauer terrasser

71 OPSUMMERING

72 askøgade askøgade askøgade Fremtidens gårdhaver ved Vognmandsmarken 3 forskellige scenarier for regnvandshåndtering - mange muligheder for regnvandsarkitektur vognmandsmarken vognmandsmarken vognmandsmar ken Scenarie 1 Bakke og dal Et kuperet landskab med fokus på opmagasinering af hverdagsregn til cirkulation, leg, vanding og rekreativ anvendelse. Opmagasinering af regnvand, der kan tilbageholde større mængder vand og fordampe det gennem sprinkling, afprøves. Kombination af funktioner (e.g. cykler) og skybrudsbassin. Regnvand og leg, hvordan sikrer vi tilladelse til det og hvordan vedligeholdes det. Hvordan tømmes et bassin uden forbindelse til kloak? Scenarie 2 Kanalerne Et landskab gennemskåret og krydset af kanaler med fokus på overløb, genanvendelse, og opmagasinering til vanding. Træfaskiner, der kan tilbageholde vand til brug for vand ing af træerne i tørkeperioder, eventuelt udforske muligheden for at udnytte kapilærkræfter. Historisk set har de arabiske lande været gode til at udnytte vand, hvad kan vi lærer derfra og hvordan kan vi udnytte det i dag med ny teknologi. Man overdimensionerer ofte nedsivningsløsninger som regnbede o.l. Kan vi afprøve og måle på fleksible regnbedstyper som efterfølgende let kan justeres? Det vil eksempelvis være forholdsvis let installere regn- og vandstandsmålere og evt at gå ud og simulere en femårshændelse med en tankvogn el. lign. Scenarie 3 Terrasserne Et terrasseret og varieret landskab med fokus på synligt vand i bassiner og større flader samt fordampning og nedsivning. Fordampnings arealer, hvilke materialer er gode at fordampe fra f.eks. hvilke planter eller belægningstyper? Hvordan sikre vi at vandet forbliver så længe som muligt, uden at det bedømmes som en helbredsrisiko?

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 26. maj 2015 at

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel SGAB@orbicon.dk I forhold til udbygning af kloaksystemet kan LAR være Uden effekt på kapaciteten Dyrere Mindre sikkert Til besvær for borgerne Ødelæggende

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING BILAG 1 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade Askøgade 4-14 og 26-28, Vognmandsmarken 72-74 og 56-70, Venøgade 30-44 og Livøgade 46-54 BILAG 2 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx. xx 2016

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Masterplan for LAR i Brøndby

Masterplan for LAR i Brøndby Masterplan for LAR i Brøndby Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR er nyt, smukt, småt og til at forstå eller hvad? Nedsivning Fordampning Forsinkelse Rensning 1 Fra faskine til masterplan den omvendte verden

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

kokkedal den blågrønne haveby

kokkedal den blågrønne haveby kokkedal den blågrønne haveby 71234 Vision kokkedal BINdeS SaMMeN af det BlÅ og det GRØNNe Smeltevandsdalen skærer sig gennem byen og deler den i to, og er samtidig også byens store herlighed. Den minder

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 Oldmarken, Hørmarken og Kornmarken Rådgiver Alectia Mødedato: 28/8 2014 Deltagere: Rådgiver Alectia: Torben Jul og Ole Ekstrand Sag-202998 NordNet-136904 27. august 2014 Referat til:

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG BAGGRUND BAGGRUND I forlængelse af opførelsen af etape 3, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED ASKØGADE. KUBEN Management / Urgent.Agency / Niels Lützen Landskabsarkitekter / EnviDan A/S / Labland Arkitekter

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED ASKØGADE. KUBEN Management / Urgent.Agency / Niels Lützen Landskabsarkitekter / EnviDan A/S / Labland Arkitekter FREMTIDENS GÅRDHAVE VED ASKØGADE KUBEN Management / Urgent.Agency / Niels Lützen Landskabsarkitekter / EnviDan A/S / Labland Arkitekter KONCEPT BÆREDYGTIG REGNVANDSHÅNDTERING (SUDS) Vores tilgang til udviklingen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring - Oplæg til fællestemasdrøftelse 1 Spørgsmål til drøftelse Det indstilles, at de to udvalg drøfter de to forskellige alternativer, herunder

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Resumé Den 8. november blev årets sidste borgermøde afholdt i klimakvarteret. Mødet satte

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF HØJMARK

SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF HØJMARK SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF HØJMARK 19.02.2016 Danshøjvej GF Højmark Projektområde Langagervej Skyggelundsvej Højbovej Højbovej Lundsfrydvej Danshøjvej Langagervej Højsagervej Højbovej Flidsagervej

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 2 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag i høring.

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

TÅSINGEGADE - GRØN SKYBRUDSVEJ

TÅSINGEGADE - GRØN SKYBRUDSVEJ WWW.KLIMAKVARTER.DK TÅSINGEGADE - GRØN SKYBRUDSVEJ René Sommer Lindsay, projektleder Københavns Kommune SKT. KJELDS KVARTER SKYBRUD - LYNGBYVEJ DEN 2. JULI 2011 KLIMATILPASNING - EN UNIK MULIGHED FRA PROBLEM

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL

SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL DEL 2-1 A: SØNDRE PARK SKITSEFORSLAG TRAFIKPROJEKT I OMRÅDET OMKRING SØNDRE PARKVEJ OG SØNDERVANG

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Fremtidens Almene Storbybolig

Fremtidens Almene Storbybolig Fremtidens Storbybolig Hver dansker råder over 51 m 2 boligareal. Det er verdensrekord. På 2. pladsen ligger Sverige med 39 m 2 * Boligøkonomisk Videncenter og Dream. Hvordan kan vi fortsat sikre gode

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF SØHOLM

SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF SØHOLM SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF SØHOLM 03.03.2016 PRÆSENTATION 1. Vandets vej på overfladen og opstuvning ved kraftig regnhændelse Placering af forsinkelseselementer på baggrund af kortlægning af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 6 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik

KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 6 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 6 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22-02-2016 Forvaltningens bemærkninger til høringssvar Notatet er inddelt i overordnede temaer ud fra emner, som er omtalt i høringssvarene.

Læs mere

VISION OG HELHEDSGREB TREDJE NATUR

VISION OG HELHEDSGREB TREDJE NATUR VISION OG HELHEDSGREB TREDJE NATUR Nærværende materiale beskriver visioner for at omdanne Bagsværd Skoles arealer til bæredygtigt bolig- og erhvervsområde. Ambitionen er at sammenbinde byen med de nye

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011. Charlotte Skibsted landskabsarkitekt mdl.maa

3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011. Charlotte Skibsted landskabsarkitekt mdl.maa 3. gårdgruppemøde Gl. Kalkbrænderivej 10. oktober 2011 DIAGRAMMER SKITSEFORSLAG SK02 1 1. Ny samlende belægning langs niveaukant og vandrende 3 2 Gårdens 3 niveauer 2. Skure fortrinsvist til cykler indpasses.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning v/ direktør Allan Bruus, Middelfart Spildevand Copyright Middelfart Spildevand as 1 Området Copyright Middelfart Spildevand

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

(DISPOSITIONSFORSLAG) S C H Ø N H E R R A/S

(DISPOSITIONSFORSLAG) S C H Ø N H E R R A/S A M A G E R B A N E N - R E G N VA N D S B A S S I N O G C Y K E L R U T E (DISPOSITIONSFORSLAG) 20140916 S C H Ø N H E R R A/S M O E A/S AMAGERBANEN ETAPE 2 + REGNVANDSBASSIN VED AMAGERBANEN KK projektnr.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

naturværdi Kickoff Workshop HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET 4. september 2012 Tredje Natur

naturværdi Kickoff Workshop HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET 4. september 2012 Tredje Natur naturværdi Kickoff Workshop HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET 4. september 2012 OM TREDJE NATUR TREDJE NATUR Guldbergsgade 29 D 2200 København N www.tredjenatur.dk info@tredjenatur.dk TREDJE NATUR arbejder

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere