Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016"

Transkript

1 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål og fokus Opsummering af undersøgelsens resultater Beskæftigelse og arbejdsområder Kompetencer og faglig rustethed Fra uddannelse til arbejdsliv, arbejdet som sygeplejerske og gennemførsel af uddannelsen Efter- og videreuddannelse Fremstilling af resultater fra undersøgelsen Beskæftigelse Hvornår kom dimittenderne i arbejde Arbejdsområder Beskæftigelsesområder Fagområde Arbejdspladsens geografiske placering Kompetencer som færdiguddannet sygeplejerske Tilegnelse af kompetencer Betydningen af kompetencer i arbejdet som sygeplejerske Forholdet mellem tilegnelse og betydning af kompetencer Faglig rustethed Fra uddannelse til arbejdsliv Betydningen af udenlandsophold for arbejdet som sygeplejerske Arbejdet som sygeplejerske Omverdenens syn på professionen, valg af profession og anbefaling af uddannelsen til andre Gennemførsel af uddannelsen Årsager til overvejelser om afbrydelse Årsager til at fortsætte uddannelsen Efter- og videreuddannelse Dimittender som overvejer en efter- eller videreuddannelse Dimittender som har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videreuddannelse Udvikling siden Beskæftigelse Arbejdsområder Gennemførsel Efter- og videreuddannelse Undersøgelsesdesign Design og indhold Distribution af spørgeskemaet Undersøgelsens population og svarprocent Fremstilling af undersøgelsens resultater... 25

3 Indledning Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød gennemførte i september og oktober en undersøgelse blandt dimittender, der er dimitteret i tidsrummet 2008 og til og med juni Spørgeskemaet handler om dimittendernes beskæftigelsessituation, vurdering af erhvervede kompetencer, afbrydelse af uddannelsen og efter- eller videreuddannelse. Spørgeskemaet er blevet udsendt til 332 dimittender. 42% (142 har besvaret spørgeskemaet. I denne rapport fremlægges resultater fra undersøgelsen. De studerende vurderer den kliniske erfaring som vigtig i deres arbejde som sygeplejerske, mens de vurderer bachelorprojektet til at have en betydning på lidt over middel (gennemsnit på 6). 1.1 Formål og fokus Formålet med undersøgelsen er at kvalitetssikre og udvikle uddannelsens relevans i forhold til professionen. Systematisk viden fra og om dimittender er et af fokusområderne i UCC s kvalitetssystem og et krav, der stilles i forbindelse med både uddannelses- og institutionsakkreditering. Undersøgelsen indgår i den løbende både udvikling af uddannelsen, og opfølgningen beskrives i forbindelse med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsnotater og handleplaner). Målgruppen for denne rapport er uddannelsens ledelse, der anvender rapportens resultater i det løbende kvalitetsarbejde, herunder i dialog med undervisere, studerende, kommende studerende og aftagere. Undersøgelsens formål samt procedurer for opfølgning på undersøgelsens resultater er uddybet i Baggrundsnotat om dimittendundersøgelser i UCC. I første del af rapporten opsummeres undersøgelsens væsentligste resultater, herpå følger en uddybende analyse og i den sidste del af rapporten sammenlignes svarene for dimittendrapporten for Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød 2013 med denne rapports resultater. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 3

4 2 Opsummering af undersøgelsens resultater 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder Samlet set viser dimittendundersøgelsen for Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, at 93% (137 er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område. 98% (143 af dem, der er eller har været beskæftiget inden for det sygeplejefaglige område kom i arbejde inden for 3 måneder. Af de dimittender, der er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område, svarer 74% (101, at de arbejder inden for det somatiske område. 15% (20 arbejder inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje. Af de dimittender, der er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område svarer 54% (75, de er fuldtidsbeskæftiget med ét job inden for det sygeplejefaglige område. 43% (60 svarer, at de er deltidsbeskæftiget med ét job inden for det sygeplejefaglige område. Ud af de dimittender, der er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område er 68% (94 ansat i en region. 2.2 Kompetencer og faglig rustethed På spørgsmålet om i hvilken grad dimittenderne vurderer, at der er en sammenhæng mellem de kompetencer de har tilegnet sig på uddannelsen og de kompetencer, som de har brug for inden for det sygeplejefaglige område, svarer 83% (122) over middel (samlet gennemsnit på 6,9). Med over middel henvises der til et gennemsnit over middelværdien 5. Ser man på spørgsmålet om i hvilken grad dimittenderne mener, at uddannelsen har bidraget til at udvikle deres kompetencer inden for en række sygeplejefaglige kompetencer, svarer dimittenderne generelt over middel med et gennemsnit på 7,2. 5 kompetencer ligger under gennemsnittet. De to kompetencer, der vurderes lavest ved spørgsmålet om uddannelsens evne til at udvikle dimittendernes kompetencer er at kunne lede sygepleje (gennemsnit på 6,4) og at kunne anvende IT i arbejdet inden for det sygeplejefaglige område (gennemsnit på 6,5). De to højest vurderede kompetencer er at kunne begrunde mine professionelle handlinger i arbejdet som sygeplejerske (gennemsnit på 7,9) og at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (gennemsnit på 7,9). I forhold til, hvor vigtige dimittenderne vurderer kompetencerne er i arbejdet inden for det sygeplejefaglige område, grupperer svarene sig også på over middel med et gennemsnit på 8,6. 5 kompetencer ligger under gennemsnittet. De to kompetencer, der vurderes lavest ved spørgsmålet om, hvor vigtige de forskellige kompetencer er i arbejder som sygeplejerske er at kunne deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet (gennemsnit på 7,4) og at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (gennemsnit på 8,3). Gennemsnittene for, hvor vigtige de pågældende kompetencer er i arbejdet inden for det sygeplejefaglige område vurderes lidt højere end gennemsnittet for, i hvilken grad dimittenderne har tilegnet sig de konkrete kompetencer gennem uddannelsen. De kompetencemæssige forskelle ses grafisk afbillede senere i rapporten i figur 7. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 4

5 I forhold til at føle sig fagligt rustet til at varetage et arbejde som sygeplejerske lige ved færdiggørelsen af uddannelsen, der svarer 67% (95 over middel (gennemsnit på 6,2). Ser man på, hvor fagligt rustede dimittenderne føler sig i dag så svarer 95% (135 over middel (gennemsnit på 8,5). Der er således sket en gennemsnitlig stigning, der betyder at dimittenderne i dag føler sig mere fagligt rustede til at arbejde som sygeplejerske end ved deres dimission. Spørgsmålet om hvorvidt dimittenderne vil anbefale Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød til kommende sygeplejerskestuderende har et gennemsnit på 8 dvs. over middel. 2.3 Fra uddannelse til arbejdsliv, arbejdet som sygeplejerske og gennemførsel af uddannelsen Ved spørgsmålet om, hvilken betydning dimittenderne vurderer deres erfaring og viden fra hhv. klinisk undervisning og bachelorprojektet har for deres arbejde som sygeplejerske, der svarer 88% (123 at de vurderer den kliniske undervisning til at have en over middel betydning (gennemsnit på 7,8). Bachelorprojektet vurderer dimittenderne lidt lavere, hvor 60% (83 svarer over middel (gennemsnit på 6). I forhold til studie og klinik i udlandet, svarer 14% (20, at de har været i klinik i udlandet. Dimittenderne vurderer, at deres erfaring/ viden fra klinik i udlandet har en over middel betydning for deres arbejde som sygeplejerske (gennemsnit på 6,8). 13% (19 svarer, at de har været på studieophold i udlandet. De vurderer deres viden/erfaring fra studieopholdet i udlandet til at have en over middel betydning i deres arbejde som sygeplejerske (gennemsnit på 7,3). 87% (123 vurderer, at arbejdet inden for det sygeplejefaglige område er det rigtige valg for dem (gennemsnit på 8). I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt dimittenderne oplever at arbejdet som sygeplejerske er respekteret af omverdenen, der svarer 88% (125 over middel (gennemsnit på 7,7). 2.4 Efter- og videreuddannelse 38% (55 overvejer ikke eller har ikke afsluttet en efter- eller videreuddannelse. 21% (30 er i gang med eller har afsluttet en eftereller videreuddannelse og 41% (58 overvejer at gå i gang med en eftereller videreuddannelse. I forhold til hvilket uddannelsesniveau dimittenderne overvejer så svarer 36% (21, at de overvejer en diplomuddannelse. Blandt de 30 dimittender, der har afsluttet eller er i gang med efter- eller videreuddannelse, der svarer 31% (9 en diplomuddannelse og 31% (9 svarer andet uddannelsesniveau. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 5

6 3 Fremstilling af resultater fra undersøgelsen 3.1 Beskæftigelse Dimittenderne er i undersøgelsen blevet stillet en række spørgsmål omhandlende beskæftigelse. For det første er de blevet spurgt om nærværende beskæftigelsessituation (figur 1). Som det ses i figuren nedenfor har 93% (138 af alle respondenter svaret, at de er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område. 3% (4 har svaret, at de er i arbejde uden for det sygeplejefaglige område, 3% (5 har svaret andet, 1% (1 dimittend) er under uddannelse og 1% (1 dimittend) har svaret, at han/hun er ledig. Ud af de kvalitative besvarelser fremgår det, at 3 ud af de 5 dimittender, der har svaret andet arbejder som sygeplejevikarer. En dimittend arbejder som brandmand og den sidste dimittend har skiftet branche. Figur 1: Er du på nuværende tidspunkt.. 1% (1 dimittend) 1% (1 dimittend) 3% (4 3% (5 93% (138 I arbejde inden for det sygeplejefaglige område I arbejde uden for det sygeplejefaglige område Under uddannelse Ledig Andet Ud af de dimittender, der har svaret at de ikke er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område, har 82% (9 svaret at de har haft arbejde inden for det sygeplejefaglige område. 18% (2 svarer, at de ikke har haft arbejde inden for det sygeplejefaglige område. Af de dimittender, der ikke er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område, ønsker 36% (4, at deres næste job skal være inden for det sygeplejefaglige område. 45% (5 ønsker ikke at deres næste job skal være inden for det sygeplejefaglige område og 18% (2 svarer ved ikke. Ud fra de kvalitative besvarelser fremgår det, at to ud af de dimittender, der har svaret nej oplever at arbejdsbyrden er for høj og lønnen for lav. En enkelt har haft dårlige oplevelser med arbejdet som sygeplejerske og ønsker derfor ikke at arbejde som sygeplejerske igen. En dimittend svarer, at sygeplejerske ikke var det rigtige valg for ham/hende og en enkelt ønsker at beholde sin nuværende stilling som brandmand. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 6

7 Figur 2: Har du eller har du tidligere haft arbejde, der hvor du havde klinisk undervisning under din uddannelse? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% (54 Ja 63% (93 Nej Figur 2 viser en fordeling over om dimittenderne har eller har haft arbejde, der hvor de har haft klinisk undervisning i løbet af uddannelsen. Som det ses i ovenstående figur svarer 63% (93, at de ikke har eller har haft arbejde, der hvor de har haft klinisk undervisningen i løbet af uddannelsen. 37% (54 har svaret, at de har eller har haft arbejde, der hvor de havde klinisk undervisning i løbet af uddannelsen Hvornår kom dimittenderne i arbejde Figur 3 viser, at dimittenderne kommer relativt hurtigt i arbejde efter endt uddannelse. Spørgsmålet er blevet stillet til de dimittender, der har svaret, at de enten er eller har været i arbejde inden for det sygeplejefaglige område. 98% (144 er kommet i arbejde inden for 3 måneder. 1% (2 er kommet i arbejde inden for 4-12 måneder efter endt uddannelse. 1% (1 dimittend) har brugt mere end et år på at finde beskæftigelse inden for det sygeplejefaglige område. Figur 3: Hvor lang tid gik der, fra du afsluttede din uddannelse, til at du fik arbejde inden for det sygeplejefaglige område? Før jeg afsluttede min uddannelse Under 1 måned efter jeg afsluttede min 1-3 måneder efter jeg afsluttede min 4-6 måneder efter jeg afsluttede min 7-12 måneder efter jeg afsluttede min Over 1 år efter jeg afsluttede min 25% (37 12% (17 1% (2 0% 1% (1 dimittend) 61% (90 0% 20% 40% 60% 80% 100% DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 7

8 3.2 Arbejdsområder Beskæftigelsesområder Ud af de dimittender, der er i beskæftigelse inden for det sygeplejefaglige område, fremgår det jf. figur 4, at 54% (75 er fuldtidsbeskæftiget med ét job inden for det sygeplejefaglige område, 43% (60 er deltidsbeskæftiget med ét job, 1% (2 er fuldtidsbeskæftiget med flere jobs og 1% (1 dimittend) er samlet set deltidsbeskæftiget med flere jobs inden for det sygeplejefaglige område. Spurgt ind til, hvorfor dimittenden ikke er fuldtidsbeskæftiget svarer 79% (48, at de ikke ønsker flere timer end de har. 3%(2 svarer, at de ønsker flere timer, men ikke har kunne få det og 18% (11 svarer andet. Ingen har svaret ved ikke. Ud fra de kvalitative besvarelser fremgår det, at fire af dimittenderne er under uddannelse og derfor ikke ønsker at arbejde fuldtid, fire dimittender arbejder som aften/nattevagt og tre dimittender mener ikke de kan holde til at arbejde fuldtid. Figur 4: Er du fuldtids- eller deltidsbeskæftiget inden for det sygeplejefaglige område? Jeg er fultidsbeskæftiget med ét job inden for det sygeplejefaglige område Jeg er deltidsbeskæftiget (under 37 timer) med ét job inden for det sygeplejefaglige område Jeg er samlet set fuldtidsbeskæftiget med flere jobs inden for det sygeplejefaglige område Jeg er samlet set deltid beskæftiget med flere jobs inden for det sygeplejefaglige område 1% (2 1% (1 dimittend) 54% (75 43% (60 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fagområde I forhold til hvilket område dimittenderne, der er i beskæftigelse inden for det sygeplejefaglige område, specifikt varetager, så svarer størstedelen 73% (101, at de arbejder inden for det somatiske område. Som det ses i figur 5 er den næsthøjeste kategori hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvilket 14% (20 er beskæftiget inden for. Ud fra de kvalitative besvarelser fremgår det, at 3 ud af de 9 dimittender der har svaret andet arbejder med undervisning/klinisk vejleder. 2 dimittender arbejder med rehabilitering, 1 arbejder i en ortopædkirurgisk privatklinik, 1 dimittend er visitator, 1 arbejder med kvalitetssikring og en enkelt arbejder som sygeplejevikar. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 8

9 Figur 5: Hvilket område arbejder du inden for? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 9 dimittender 10% 4 dimittender 0% 8 dimittender 3 dimittender 20 dimitteder 2 dimittender 101 dimittender Arbejdspladsens geografiske placering De fleste dimittender arbejder i Hillerød Kommune 35% (44 og de næsthøjest rangerede er Københavns Kommune (13% svarende til 17 og Herlev Kommune (9% svarende til 11. De resterende 43% er fordelt på følgende kommuner: Allerød Kommune (2% svarende til 3, Ballerup Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Egedal Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Fredensborg Kommune (2% svarende til 2, Frederiksberg Kommune (4% svarende til 5, Frederikssund Kommune (6% svarende til 7, Frederiksværk-Hundested Kommune (3% svarende til 4, Furesø Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Gentofte Kommune (4% svarende til 5, Glostrup Kommune (3% svarende til 4, Gribskov Kommune (3% svarende til 4, Guldborgsund Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Helsingør Kommune (2% svarende til 3, Holbæk Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Hvidovre Kommune (4% svarende til 5, Lyngby-Taarbæk Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Roskilde Kommune (1% svarende til 1 dimittend), Aalborg Kommune (1% svarende til 1 dimittend) og 3% (4 arbejder i udlandet. I forhold til, hvor dimittenderne er ansat, der svarer 68% (94, at de er ansat i en region. 20% (27 svarer, at de er ansat i en kommune, 7% (10 er ansat i det private, 3% (4 er ansat i staten og 2% (3 har svaret ved ikke. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 9

10 3.3 Kompetencer som færdiguddannet sygeplejerske Figur 6: I hvilken grad synes du samlet set, at du på uddannelsen har tilegnet dig de kompetencer, du har brug for i dit arbejde som sygeplejerske? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47 dimittender 3 dimittender 28 dimittender 33 dimittender 5 dimittender 2 dimittender 16 dimittender 9 dimittender 2 dimittender Ved ikke Dimittenderne vurderer generelt, at de i høj grad har tilegnet sig at de i høj grad har tilegnet sig de kompetencer, som er nødvendige i deres arbejde som sygeplejerske (83% svarende til 122 dimittender svarer over middel). Det samlede gennemsnit for spørgsmålet er 6,9 og derved også over middel Tilegnelse af kompetencer Ses der på dimittendernes vurdering af, i hvilken grad de mener, at uddannelsen har bidraget til at udvikle deres kompetencer, vurderes fire kompetencer til at have et gennemsnit på 7,5 og derover: At kunne begrunde mine professionelle handlinger i arbejdet som sygeplejerske 7,9 At kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse 7,9 At kunne samarbejde med patienten 7,8 At kunne samarbejde med sygeplejekolleger 7,5 De tre kompetencer, der får den laveste vurdering er: At kunne lede sygepleje 6,4 At kunne anvende IT i arbejdet inden for det sygeplejefaglige område 6,5 At kunne udvikle mit professionelle virke i forhold til forandringer i sygeplejeprofessionen 6, Betydningen af kompetencer i arbejdet som sygeplejerske Dimittenderne vurderer i gennemsnit alle kompetencerne højt i forhold til, hvor vigtige kompetencerne er i det sygeplejefaglige arbejde (samlet gennemsnit på 8,6). Følgende kompetencer vurderes gennemsnitligt højest i forhold til, hvor vigtige dimittenderne vurderer de er for arbejdet som sygeplejerske: At kunne samarbejde med patienten 9,1 At kunne samarbejde med pårørende 9 At kunne samarbejde med sygeplejekolleger 9 De kompetencer, der får den laveste vurdering er: At kunne deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet 7,4 DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 10

11 At kunne anvende forskningsarbejde inden for sundhedsområdet 7,9 At kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse 8, Forholdet mellem tilegnelse og betydning af kompetencer I det følgende sammenlignes dimittendernes vurdering af, i hvilken grad uddannelsen har bidraget til, at dimittenden har tilegnet sig kompetencerne med deres vurdering af, hvor vigtige kompetencerne er i arbejdet som sygeplejerske. Der er flere kompetencer, som dimittenderne i høj grad vurderer er vigtige i deres arbejde som sygeplejerske, men som de i mindre grad mener at have tilegnet sig på uddannelsen, jf. figur 7. Særligt gælder dette for kompetencerne: - At kunne anvende IT i arbejdet inden for det sygeplejefaglige område - At kunne lede sygepleje - At kunne udføre sygepleje Figur 7: Forholdet mellem tilegnelsen af kompetencer på Sygeplejerskeuddannelsen og betydning for arbejdet som sygeplejerske ,9 8,7 8,5 8,5 6,9 7,3 6,4 6,7 7,9 7,1 7,4 6,9 8,9 9, ,9 7,8 7,4 7,5 7,9 8,3 6,5 8, Tilegnelse Betydning Ud af de 30 kvalitative besvarelser tilkendegiver 8 ud af de 30, at de savnede mere klinisk erfaring og at uddannelsen generelt set er for teoretisk anlagt. Derudover svarer 8 ud af de 30, at de oplevede at uddannelsen ikke forberedte dem på, hvordan virkeligheden som sygeplejerske er (her tænkes på arbejdsforhold, arbejdstider, antal patienter, tid sat af til hver patient mm.). Kompetenceoversigt jf. figur 7: 1: At kunne udføre sygepleje 2: At kunne formidle sygepleje 3: At kunne lede sygepleje 4: At kunne udvikle mit professionelle virke i forhold til forandringer i sygeplejeprofessionen 5: At kunne anvende forskningsarbejde inden for sundhedsområdet 6: At kunne deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet 7: At kunne begrunde mine professionelle handlinger i arbejdet som sygeplejerske 8: At kunne samarbejde med patienten 9: At kunne samarbejde med pårørende 10: At kunne samarbejde med sygeplejekolleger 11: At kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse 12: At kunne anvende IT i arbejdet inden for det sygeplejefaglige område (f.eks. i forhold til det sundhedsfaglige arbejde, dokumentation, samarbejde på tværs af professioner, sektorer og instanser) DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 11

12 3.4 Faglig rustethed Figur 8 viser, at dimittenderne føler sig fagligt rustede til at arbejde som sygeplejerske både i dag og efter dimission. Som det fremgår af tallene i figur 8, oplever dimittenderne at være mere rustede i dag i forhold til efter dimission (forskel på 2,3). Ud fra de kvalitative besvarelser fremgår det, at 31 ud af de 66 dimittender, der har svaret kvalitativt mener, at flere og længerevarende kliniske ophold ville kunne have gjort en forskel ift. hvor fagligt rustede de har følt sig. 12 dimittender mener, at det ville have hjulpet dem, hvis uddannelsen forberedte dem mere på virkeligheden/dagligdagen som sygeplejerske. 4 dimittender savner mere undervisning i farmakologi. Figur 8: I hvilken grad oplever (-ede) du at være fagligt rustet til at varetage et arbejde som sygeplejerske? ,2 Efter dimission 8,5 I dag 3.5 Fra uddannelse til arbejdsliv I undersøgelsen er dimittenderne blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning deres viden og erfaring fra hhv. klinisk undervisning og bachelorprojektet har i deres arbejde inden for det sygeplejefaglige område. Som det ses i figur 9 så vurderer dimittenderne den kliniske undervisning til at have størst betydning for deres arbejde som sygeplejerske (gennemsnit på 7,8). Bachelorprojektet vurderes lidt lavere og ligger lige over middel (gennemsnit på 6). DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 12

13 Figur 9: Hvilken betydning vurderer du, at din viden og erfaring fra hhv. klinisk undervisning og bachelorprojektet har for dig i dit arbejde inden for det sygeplejefaglige område? ,8 Klinisk undervisning 6 Bachelorprojekt Betydningen af udenlandsophold for arbejdet som sygeplejerske Dimittenderne blev også bedt om at svare på, om de havde deltaget i klinisk undervisning eller havde været på studieophold i udlandet samt hvilken betydning opholdet har haft for deres arbejde som sygeplejerske. 14% (20 har deltaget i klinisk undervisning i udlandet gennem deres studietid. Deltagelsen i klinisk undervisning i udlandet vurderes til at have en over middel betydning for deres arbejde som sygeplejerske (gennemsnit på 6,8).13% (19 har været på studieophold i udlandet gennem deres studietid. Deltagelsen i studieophold i udlandet vurderes til at have en relativ høj betydning for dimittenderne i deres arbejde som sygeplejerske (gennemsnit på 7,3). 3.6 Arbejdet som sygeplejerske Omverdenens syn på professionen, valg af profession og anbefaling af uddannelsen til andre Som det ses i figur 10 oplever dimittenderne i høj grad, at have truffet det rigtige valg af profession (gennemsnit på 8). De oplever i lidt mindre grad, at arbejdet som sygeplejerske er respekteret af omverdenen (gennemsnit på 7,7). Figur 10: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om arbejdet som sygeplejerske? Arbejdet inden for det sygeplejefaglige område er det rigtige valg for mig 7,7 Jeg oplever at arbejdet som sygeplejerske er respekteret af omverdenen DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 13

14 Dimittenderne blev i undersøgelsen spurgt ind til i hvor høj grad de ville anbefale Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød til kommende studerende og hertil svarer dimittenderne, at de i høj grad ville anbefale Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (gennemsnit på 8). 3.7 Gennemførsel af uddannelsen Størstedelen af dimittenderne har ikke overvejet at afbryde deres uddannelse undervejs. Nedenstående figur 11 viser, at 75% (109 svarer nej til spørgsmålet om, hvorvidt de har overvejet at afbryde deres uddannelse undervejs. 18% (26 svarede ja og 7% (10 har svaret til dels. Figur 11: Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 7% (10 18% (26 75% (109 Ja Nej Til dels Årsager til overvejelser om afbrydelse Dimittenderne er i spørgeskemaet blevet spurgt om, hvad den/de primære årsager var til de overvejede at afbryde uddannelsen. Her svarer halvdelen af dimittenderne, der overvejede at afbryde uddannelsen, at de overvejede det grundet personlige årsager (50% svarende til % (9 svarede at de overvejede at afbryde uddannelsen af andre årsager, 8% (3 oplevede at det faglige niveau var for lavt, 3% (1 dimittend) oplevede at det faglige niveau var for højt, 6% (2 oplevede at der var for meget teoretisk undervisning, 6% (2 oplevede at der var for lidt klinisk undervisning og 3% (1 dimittend) overvejede at afbryde uddannelsen fordi der var for få forelæsninger Årsager til at fortsætte uddannelsen Spørgsmålet, der er præsenteret i figur 12 er blevet stillet til alle dimittender. Dimittenderne vurderer, at det i høj grad er deres interesse for at blive sygeplejerske, der har haft størst betydning for at de gennemførte uddannelsen (gennemsnit på 9,4). Den næst vigtigste årsag er fordi jeg synes, at det er nødvendigt at få en uddannelse (gennemsnit på 7,8). De tre andre årsager, der vurderes til at have en høj betydning er forhold i mit privatliv (gennemsnit på 7,6), undervisning på uddannelsen (gennemsnit på 7,3) og den kliniske undervisning (gennemsnit på 7,3). De lavest rangerede årsager er: naturvidenskabelig café (gennemsnit på 5,1) og skrivekurser (5,1). DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 14

15 Figur 12: Hvilken betydning havde følgende for, at du ikke afbrød, men gennemførte hele uddannelsen? 10 9, ,3 7,3 7,6 7, ,9 5,8 6 5,1 5,2 5,1 5, Efter- og videreuddannelse Dimittenderne blev sidst i spørgeskemaet spurgt om, hvorvidt de har overvejet, er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse. 21% (30 er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse. 41% (58 overvejer at gå i gang med efter- eller videreuddannelse. 38% (55 har svaret nej Dimittender som overvejer en efter- eller videreuddannelse Ud af de 58 dimittender, der overvejer en efter- eller videreuddannelse er der stor spredning i forhold til, hvilket uddannelsesniveau dimittenderne overvejer. 36% (21 overvejer at begynde på en diplomuddannelse, 28% (16 overvejer en kandidatuddannelse, 24% (14 overvejer andet uddannelsesniveau, 7% (4 overvejer en masteruddannelse og 5% (3 har svaret ved ikke. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 15

16 Figur 13: Hvilken af følgende efter- eller videreuddannelsesniveauer overvejer du mest? 36% (21 5% (3 24% (14 7% (4 28% (16 Ved ikke Andet uddannelsesniveau Kandidatuddannelse Masteruddannelse Diplomuddannelse De 58 dimittender, der overvejer at videreuddanne sig, blev i spørgeskemaet spurgt om, hvilke fagområder, de overvejer at videreuddanne sig inden for. Her ses det, jf. figur 14, at 93% overvejer at videreuddanne sig inden for det sygeplejefaglige område. Der er 34%, der overvejer at videreuddanne sig inden for det ledelsesfaglige område og det pædagogiske område. 19% overvejer at videreuddanne sig inden for IT anvendelse i forbindelse med mit sygeplejefaglige område. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Figur 14: Overvejer du at videreuddanne dig inden for emner relateret til følgende fagområder? 0% 7% 93% Sygeplejefaglige område 10% 22% 55% 45% 67% 34% 34% Ledelsesfaglige område Pædagogiske område 14% 19% IT anvendelse i forbindelse med mit sygeplejefaglige arbejde Ja Nej Ved ikke Dimittender som har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videreuddannelse Ud af de dimittender, som er startet på en efter- eller videreuddannelse, er fordelingen over hvilket uddannelsesniveau dimittenderne er i gang med eller har afsluttet ganske spredt. 36% (21 er startet/har gennemført en diplomuddannelse, 28% (16 er startet/har gennemført en kandidatuddannelse, 24% (14 er startet/har gennemført andet uddannelsesniveau, 7% (4 er startet/har gennemført en masteruddannelse og 5% (3 har svaret ved ikke. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 16

17 Figur 15: På hvilket uddannelsesniveau er de/den efter-eller videreuddannelse, du har afsluttet/er i gang med? 36% (21 5% (3 24% (14 7% (4 28% (16 Ved ikke Andet uddannelsesniveau Kandidatuddannelse Masteruddannelse Diplomuddannelse De 29 dimittender, der er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse bliver sidst i spørgeskemaet bedt om at vurdere, hvilken betydning en række faktorer har haft for deres valg af efter- eller videreuddannelse. Som det ses i figur 16 er der fire årsager, der har et gennemsnit på 8 og derover og således har haft høj betydning for dimittendernes valg af efter- og videreuddannelse. Den årsag, der har haft størst betydning for dimittenderne er at forbedre mine muligheder for at få nye arbejdsopgaver/ansvarsområder i mit arbejde (gennemsnit på 8,7). Næsthøjest er min personlige interesse uafhængigt af mit fagområde (gennemsnit på 8,5), at specialisere mig inden for mit fagområde (gennemsnit på 8,4) og at blive bedre til at varetage mit arbejde (gennemsnit på 8,1). Lavest rangeret er min arbejdsgivers beslutninger om kompetenceudvikling (gennemsnit på 5,9). Figur 16: Hvilken betydning havde følgende for dit valg af efter- eller videreuddannelse? At forbedre mine muligheder for at få nye arbejdsopgaver/ansvarsområder i mit arbejde 8,7 At forbedre mine muligheder for at få et job/få et andet job At kvalificere mig til videreuddannelse 7,7 8 At få mere i løn Ændringer i mine arbejdsopgaver 7,1 7,1 Min arbejdsgivers beslutninger om kompetenceudvikling 5,9 Min personlige interesse uafhængigt af mit fagområde At specialisere mig inden for mit fagområde At blive bedre til at varetage mit arbejde 8,1 8,5 8, DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 17

18 4 Udvikling siden 2013 I 2013 gennemførte Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød en dimittendundersøgelse, som er sammenlignelig med den her beskrevne undersøgelse. Et spørgeskema blev sendt ud til 286 dimittender og 70 dimittender besvarede spørgeskemaet. Dette gav en svarprocent på 24%, hvilket vil sige en meget lav svarprocent. Læsningen af resultaterne skal derfor tage forbehold for denne lave svarprocent. Det overordnede billede er, at der er en vis stabilitet på uddannelsen, hvor der ikke er sket væsentlige udvikler fra 2013 til Undersøgelsesdesignet på dimittendundersøgelserne er blevet revideret siden 2013 og spørgeskemaet, der blev anvendt afviger derfor visse steder fra den spørgeskemaskabelon, der er blevet benyttet i I følgende afsnit præsenteres de resultater som er sammenlignelige på tværs af de to undersøgelser. 4.1 Beskæftigelse Som det fremgår i figur 17 svarede 88% af dimittenderne i 2013, at de var i arbejde inden for det sygeplejefaglige område mod 93% i Der har altså været en stigning på 5% ift. dimittender, der er i arbejde inden for det sygeplejefaglige område. Ser man på de resterende kategorier er der ikke sket en signifikant forskel. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Figur 17: Sammenligning - er du på nuværende tidspunkt? 93% 88% I arbejde inden for det sygeplejefaglige område 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 5% I arbejde uden for det sygeplejefaglige område Under uddannelse Ledig Andet Ser man på, hvornår dimittenderne er kommet i arbejde inden for det sygeplejefaglige område, er der sket ændringer fra 2013 til Som det fremgår af nedenstående figur 18, er den største ændring, at der i 2016 er 14% flere, der kom i arbejde/havde beskæftigelse inden for det sygeplejefaglige område inden de havde afsluttet deres uddannelse (61% i 2016 mod 47% i 2013). Den næst største forskel ses i kategorien 4-6 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse, der har oplevet et fald på 10% fra 2013 til 2016 (11% i 2013 mod 1% i 2016). Derudover er der sket små ændringer ift. kategorien under 1 måned efter jeg afsluttede min uddannelse, der har oplevet en stigning på 4% (25% i 2016 mod 21% i 2013), kategorien 1-3 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse har oplevet et fald på 1% (fra 13% i 2013 mod 12% i 2016), kategorien 7-12 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse har oplevet et fald på 1% (1% i 2013 mod 0% i 2016) og kategorien over 1 år efter jeg afsluttede min uddannelse har oplevet et fald på 5% DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 18

19 (6% i 2013 mod 1% i 2016). Det ser således ud til, at dimittenderne generelt kommer tidligere i arbejde i 2016 end i Figur 18: Sammenligning - hvor hurtigt efter endt uddannelse fik du arbejde inden for det sygeplejefaglige område? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 61% 47% Før jeg afsluttede min uddannelse 25% 21% Under 1 måned efter jeg afsluttede min uddannelse 12% 13% 11% 1% 0% 1% 1% 6% 1-3 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 4-6 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 7-12 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse Over 1 år efter jeg afsluttede min uddannelse Ved spørgsmålet om hvorvidt dimittenderne har/har haft arbejde der hvor de har haft klinisk undervisning gennem uddannelsen så er der sket et lille fald på 3% fra 2013 til 2016 jf. figur 19 (40% i 2013 mod 37% i 2016). 100% Figur 19: Sammenligning - er du eller har du tidligere haft arbejde, der hvor du havde klinisk undervisning under din uddannelse? 80% 60% 40% 37% 40% 63% 60% 20% 0% Ja Nej Arbejdsområder En del af spørgsmålene, der omhandler arbejdsområder har ændret formulering og kategorier i en grad, hvor sammenligninger ikke er egnet. Ser man på spørgsmålet om, hvilket område dimittenderne arbejde inden for, har det dog været muligt at lave en sammenligning, som ses i figur 19. Som det fremgår af figuren nedenfor er der ikke sket de store ændringer fra 2013 til Dimittenderne synes således at arbejde inden for de samme områder i 2016 som i Den største forskel ses ved kategorien hjemmepleje/hjemmesygepleje, der er steget med 9% fra 2013 til 2016 DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 19

20 (14% i 2016 mod 5% i 2013). Derudover er der sket nævneværdige fald i kategorierne somatik (76% i 2013 mod 73% i 2016) og psykiatri (13% i 2013 mod 9% i 2016). Figur 19: Sammenligning - hvilket område arbejder du inden for? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73% 76% 9% 13% 14% 5% 0% 2% 6% 0% 3% 7% 0% 0% 5% 2% 8% 0% En sammenligning af kompetencer tilegnet på uddannelsen har ikke været mulig, men nedenstående figur 20 viser en sammenligning af spørgsmålet om, i hvilken grad dimittenderne vurderer at de samlet set har tilegnet sig de kompetencer, som de har brug for i deres arbejde som sygeplejerske. Også her er det værd, at bemærke, at der ikke sket en væsentlig ændring fra 2013 til Der er sket et fald på 0,2 procentpoint fra 2013 (gennemsnit op 7,1) til 2016 (gennemsnit på 6,9). 10 Figur 20: Sammenligning - i hvilken grad synes du samlet set, at du på uddannelsen har tilegnet dig de kompetencer, du har brug for i arbejdet som sygeplejerske? 8 6,9 7, DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 20

21 4.3 Gennemførsel Dimittendernes besvarelse på spørgsmålet om, hvorvidt de har overvejet at afbryde deres uddannelse har ikke ændret sig væsentligt fra 2013 til Som det ses i nedenstående figur 21, er tallet for andelen af dimittender, der har overvejet at afbryde deres uddannelse steget med 4% (fra 14% i 2013 til 18% i 2016). Der er sket en mindre stigning på 4% ift. dimittenderne der har svaret nej (75% i 2016 mod 71% i 2013). Den største forskel ses ved kategorien til dels, hvor der er sket et fald på 6% (15% i 2013 mod 7% i 2013). Figur 21: Sammenligning - har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde din uddannelse? 100% 80% 60% 75% 71% 40% 20% 0% 18% 14% 15% 7% Ja Nej Til dels I forhold til hvilke faktorer, der medvirkede til at dimittenderne valgte at fortsætte på uddannelsen ses det i figur 22, at det både i 2013 og 2016 er min interesse for at blive sygeplejerske, der vægtes højest. Samtlige årsager ligger generelt en del højere i 2016 end i 2013, hvilket ses især ved naturvidenskabelig café (forskel på 3,6), eksamenskurser (forskel på 3,4) og skrivekurser (forskel på 3,5). Skrivekurser og naturvidenskabelig café er både i 2016 og i 2013 det, som dimittenderne angiver som værende det, der har mindst betydning for, at de har fortsat deres uddannelse Figur 22: Sammenligning - hvilken betydning har/havde følgende for, at du ikke afbrød, men gennemførte hele uddannelsen? 5,9 6 9,4 8 7,3 6,7 5,8 6 5,3 4,6 7,3 6,6 5,1 5,2 5,1 1,6 1,8 1,5 7,6 4,8 6,3 5,5 7,8 7, DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 21

22 4.4 Efter- og videreuddannelse Som det fremgår af figur 23, er der sket en fordobling af dimittender, der svarer nej til spørgsmålet om de overvejer, er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse (38% i 2016 mod 19% i 2016). Ser man på, hvor mange dimittender overvejer at gå i gang med en efter- eller videreuddannelse, der er tallet faldet med 22% (63% i 2016 mod 41% i 2013). Der er sket en lille stigning på 2% i forhold til de dimittender, der er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse (21% i 2016 mod 19% i 2013). Figur 23: Sammenligning - overvejer du, er du i gang med, eller har du afsluttet en efter- eller videreuddannelse efter du har afsluttet sygeplejerskeuddannelsen? Nej Ja, jeg overvejer at gå i gang med en eftereller videreuddannelse Ja, jeg er i gang med/har afsluttet en eftereller videreuddannelse 19% 19% 21% 38% 41% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I forhold til hvilke uddannelsesniveauer dimittenderne vælger, er der særligt sket en stigning i valget af diplomuddannelser, der er steget med 23% fra 8% i 2013 til 31% i Der er ligeledes sket en stigning i valget af masteruddannelse, som er steget fra 0% i 2013 til 7% i Der er 14% færre dimittender, der er i gang med/har gennemført en kandidatuddannelse (fra 38% i 2013 til 24% i 2016) og der er 23% færre dimittender, der har gennemført/ er i gang med andet uddannelsesniveau (fra 54% i 2013 til 31% i 2016). Andelen af dimittender, der svarer ved ikke er faldet med 1% (fra 8% i 2013 til 7% i 2016). Figur 24: Sammenligning - på hvilket uddannelsesniveau er den/de efter- eller videreuddannelser, du har afsluttet/er i gang med? Ved ikke Andet uddannelsesniveau Kandidatuddannelse Masteruddannelse Diplomuddannelse 8% 7% 0% 7% 8% 31% 24% 38% 31% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 22

23 Ser man på, hvilke uddannelsesniveauer dimittenderne overvejer så har besvarelserne ikke ændret sig væsentligt i forhold til, hvilke uddannelsesniveauer dimittenderne overvejede i 2013 mod dem de overvejede i Der er sket små stigninger i kategorierne diplomuddannelse (fra 32% i 2013 til 36% i 2016), kandidatuddannelse (fra 25% i 2013 til 28% i 2016) og andet uddannelsesniveau (fra 20% i 2013 til 24% i 2016). Der er sket fald i andelen af dimittender, der overvejer en masteruddannelse (fra 12% i 2013 mod 7% i 2016) og i andelen, der har svaret ved ikke (10% i 2013 mod 5% i 2016). Figur 25: Sammenligning - hvilke af følgende eftereller videreuddannelsesniveauer overvejer du mest? Ved ikke Andet uddannelsesniveau Kandidatuddannelse Masteruddannelse Diplomuddannelse 10% 5% 20% 24% 25% 28% 12% 7% 32% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I forhold til, hvilke årsager, der lå bag dimittendernes valg af efter- eller videreuddannelse så vægtes alle kategorier generelt højere i 2016 i forhold til Den største udvikling ses ved kategorien min arbejdsgivers beslutninger om kompetenceudvikling, der har oplevet en stigning på 1,4 procentpoint fra 4,5 i 2013 til 5,9 i Den kategori, der har haft størst betydning for dimittendernes valg af efter- eller videreuddannelse både i 2013 og i 2016 er at forbedre mine muligheder for at få nye arbejdsopgaver/ansvarsområder i mit arbejde Figur 26: Sammenligning - hvilken betydning havde følgende for dit valg af efter- eller videreuddannelse? ,1 8,4 8,4 8,5 7,2 7,4 5,9 4,5 7,1 6,7 7,1 6,4 8 7,7 7,7 7,2 8,78, DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 23

24 5 Undersøgelsesdesign 5.1 Design og indhold Dimittendundersøgelsen er gennemført på baggrund af en spørgeskemaskabelon, som UCC anvender på tværs af alle professionsbacheloruddannelser 1. Spørgeskemaet indeholder både uddannelsesspecifikke og mere generelle spørgsmål og opererer med både åbne og lukkede svarkategorier. Undersøgelsens resultater kan suppleres med kvalitative undersøgelser, f.eks. interview med dimittender. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål af faktuel art, eksempelvis hvilken type beskæftigelse dimittenderne er i efter endt uddannelse. Det medtager også en række mere holdnings- eller erfaringsprægede spørgsmål, eksempelvis vedrørende betydningen af de kompetencer, som dimittenderne, som dimittenderne har tilegnet sig gennem uddannelsen. Visse spørgsmål og svarkategorier er formuleret fælles for alle uddannelser og andre er uddannelsesspecifikke. Uddannelsen har haft mulighed for at vælge spørgsmål til eller fra. Undersøgelsen afdækker følgende områder: Beskæftigelse Kompetencer Gennemførsel af uddannelsen Overgangen fra uddannelse til arbejde Efter- og videreuddannelse Dataindsamlingen forløb i tidsrummet september 2016 til og med oktober Distribution af spørgeskemaet Dimittenderne fik i september 2016 tilsendt et link til det elektroniske spørgeskema via deres e-boks. Rykkermails blev herefter sendt til de dimittender, som ikke i første omgang havde besvaret spørgeskemaet. Herefter har der været sendt rykkere ud med breve til de dimittender, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. For at højne svarprocenten foretog uddannelsen efterfølgende en række telefoninterviews. 5.3 Undersøgelsens population og svarprocent Spørgeskemaet er distribueret til de færdiguddannede sygeplejersker, der dimitterede mellem juni 2012 og januar I undersøgelsen indgår således dimittender fra flere forskellige årgange, men alle har fulgt samme studieordning. UCC har to udbud af sygeplejerskeuddannelsen, som ligger hhv. På Bornholm og Campus Hillerød. Spørgeskemaet er blevet udsendt til 332 dimittender. 43% (142 har besvaret spørgeskemaet. Figurerne nedenfor viser hhv. fordelingen af køn og alder for respondentgruppen (de dimittender, der har besvaret spørgeskemaet) og for den samlede population (alle dimittender i perioden). 1 Diplomuddannelser samt erhvervs- og akademiuddannelser benytter en anden spørgeskemaskabelon. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 24

25 Fordeling af køn for respondentgruppen 6% Fordeling af køn for populationen 5% 94% 95% Kvinder Mænd Kvinder Mænd Som de ovenstående figurer viser er den procentvise fordeling af køn, der er i hhv. populationen og respondentgruppen tæt på at være identisk. Der er en lille overrepræsentation (1% flere mænd i respondentgruppen i forhold til populationen) af mænd i respondentgruppen. Fordelingen af køn er statistik set repræsentativ i undersøgelsen. Fordelingen af alder er ligeledes statistik repræsentativ. Som det fremgår af figurerne nedenfor er der enkelte aldersgrupper, der er hhv. lidt overeller underrepræsenteret i respondentgruppen i forhold til populationen. Fordeling af alder for respondengruppen 13% Fordeling af alder for populationen 12% 14% 37% 9% 41% 12% 12% 14% 10% 14% 12% Fremstilling af undersøgelsens resultater Kvalitetsenheden har i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød udarbejdet herværende rapport. Alle besvarelser er behandlet fortroligt, og i fremstillingen af undersøgelsens resultater fremgår det ikke, hvilke svar den enkelte dimittend har afgivet. Nogle spørgsmål i skemaet er besvaret på en skala fra I rapporten fremgår gennemsnitstal for disse vurderinger. Gennemsnitstallet viser ikke, hvad den enkelte dimittend har afgivet. Nogle spørgsmål i skemaet er besvaret på en skala fra I rapporten fremgår gennemsnitstal for disse vurderinger. Gennemsnitstallet viser ikke, hvad den enkelte DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 25

26 har svaret, eller hvordan svarene fordeler sig på skalaen, men hvad dimittenderne har svaret i gennemsnit. Hvis de enkelte besvarelser bag et middelgennemsnit varierer meget henover svarskalaen, suppleres gennemsnitstallet med en kommentar til, hvordan dimittendernes svar fordeler sig. Dele af spørgeskemaet består af åbne spørgsmål, hvor dimittenderne har svaret i tekstform. Alle udsagn er læst og kategoriseret således, at gentagelser eller enslydende udsagn samles. Udsagn, som kan perspektivere eller underbygge de kvantitative resultater, medtages i rapporten. Alle svar på åbne spørgsmål er tilgængelige for uddannelsen i et separat dokument. DIMITTENDRAPPORT SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN HILLERØD 26

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Undersøgelsens population og svarprocent... 4 1.4 Gennemførsel...

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2018 Master of Public Health Iben Wilhjelm Raskmark Afdeling for Uddannelse

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat

Opfølgning på evaluering det samlede notat Opfølgning på evaluering det samlede notat Semester: 7 hele uddannelsen, hold BSF15 Dato for evaluering: elektronisk evaluering juni 2018 samt mundtlig evaluering 21/6 2018 Semesteransvarlig: KR Antal

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Bilag 1 Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indhold: Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015 Uddannelsesevaluering Eftera r 205 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 22. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere