Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17"

Transkript

1 1 5. JANUAR STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, MARTS Hold dig nær til Jehova SIDE 17 SANGE: 52, MARTS Lad ikke din fortid hindre din tjeneste SIDE 22 SANGE: 91, MARTS Kristne ældste medarbejdere pa vores glæde SIDE 27 SANGE: 123, 53

2 STUDIEARTIKLER ˇ Vær modig Jehova er med dig! Bibelen indeholder mange eksempler pa nogle der viste tro og mod. En gennemgang af noget af det de kom ud for, vil styrke vores tro og hjælpe os til modigt at tjene Jehova. Artiklen kaster lys over vores arstekst for HAITI FORSIDE: Pa verandaen til et hus i Camp Perrin leder et pensioneret ægtepar et bibelstudium. Nogle haitianere der har boet i udlandet, som for eksempel dette par, flytter tilbage til deres hjemland for at tjene hvor der er et større behov ˇ Lad intet føre dig væk fra Jehova ˇ Hold dig nær til Jehova Der er meget i livet vi ikke selv kan vælge, som for eksempel vores forældre, vores søskende og det sted vi er født. Det er noget helt andet med vores forhold til Jehova. Vi kan selv vælge om vi vil have et nært forhold til ham eller ej. Disse artikler kommer ind pa syv omrader i livet hvor vi ikke ma lade noget føre os væk fra Jehova. 1:557 FORHOLDSTALLET MELLEM FORKYNDERE OG INDBYGGERE I HAITI ˇ Lad ikke din fortid hindre din tjeneste Vi har alle sammen gjort et eller andet som vi ville ønske at vi havde gjort anderledes. Vi behøver dog ikke at lade noget vi fortryder, hæmme os i vores tjeneste for Gud. I denne artikel vil vi ved hjælp af apostelen Paulus eksempel lære hvordan vi til trods for det vi fortryder, fortsat kan tjene Jehova. FORKYNDERE BIBELSTUDIER ˇ Kristne ældste medarbejdere pa vores glæde ØVRIGE ARTIKLER 3 De mødte villigt frem i Norge 32 Hendes bestræbelser bar frugt Paulus skrev i sit andet brev til korintherne at han og hans nære medarbejdere var medarbejdere pa [deres] glæde. (2 Kor. 1:24) Hvordan bør disse ord i særlig grad berøre kristne ældste? Og hvordan kan vi hver især bidrage til en glad and i menigheden? Svarene pa disse spørgsmal vil blive gennemgaet i denne artikel Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervis ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny VerdenOversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab January 15, 2013 Vol. 134, No. 2 Semimonthly DANISH The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain.

3 DE MØDTE VILLIGT FREM i Norge Kjøllefjord Karasjok INDTIL for fa ar siden boede Roald og Elsebeth, et ægtepar sidst i fyrrerne, trygt og godt i Bergen, Norges næststørste by. Sammen med deres datter og søn, Isabel og Fabian, tog de trofast del i den lokale menigheds aktiviteter Roald som ældste, Elsebeth som pioner og Isabel og Fabian som flittige forkyndere. I september 2009 besluttede familien imidlertid at prøve noget nyt at forkynde i et isoleret omrade i en uge. Sammen med Fabian (der dengang var 18) rejste Roald og Elsebeth til Nordkinnhalvøya, en halvø nord for polarcirklen som hører til Finnmark. Der forkyndte de i den lille by Kjøllefjord sammen med andre brødre og søstre som ogsa var kommet til dette isolerede omrade for at være med i forkyndelsen. I begyndelsen af ugen, fortæller Roald, var jeg ret til freds med mig selv fordi jeg havde kunnet planlægge min tid sa jeg kunne være med i denne særlige tjeneste i en hel uge. Men senere pa ugen begyndte han at se lidt anderledes pa det. Hvad skete der? Lakselv Alta irk arc Pol len N 0 OSLO Bergen (Til venstre) Roald og Fabian (Øverst) Elsebeth og Isabel km

4 ET UVENTET SPØRGSM AL Roald fortæller: Pludselig spurgte Mario, en pioner i Finnmark, om vi kunne tænke os at flytte til en by ved navn Lakselv og hjælpe den lokale menighed pa 23 forkyndere. Spørgsmalet kom helt bag pa Roald. Han forklarer: Elsebeth og jeg havde overvejet at tjene hvor behovet er større men først nar børnene var flyttet hjemmefra. I løbet af de fadageroaldhavdeforkyndti dette isolerede omrade, havde han imidlertid lagt mærke til at folk gerne ville vide mere om Jehova. Det var nu de havde brug for hjælp ikke senere. Spørgsmalet gav mig samvittighedskvaler og holdt mig vagen i flere nætter, husker han. Mario kørte Roald og hans familie til Lakselv, omkring 240 kilometer syd for Kjøllefjord. Han ville have at de selv skulle møde den lille menighed d er. Andreas, den ene af to ældste i Lakselv, viste gæsterne omradet og rigssalen. Menigheden tog gæstfrit imod dem og sagde at de ville blive meget glade hvis Roald og hans familie kunne flytte dertil og hjælpe med forkyndelsen. Med et smil fortalte Andreas at han allerede havde arrangeret at Roald og Fabian skulle til en jobsamtale! Hvad ville gæsterne gøre? HVILKEN BESLUTNING NAEDE DE FREM TIL? Fabians umiddelbare reaktion var: Jeg har ikke lyst til at flytte hertil. Tanken om at skulle forlade sine nære venner som han var vokset op sammen med i menigheden, for at bo i en lille by tiltalte ham slet ikke. Desuden var han stadig i lære som elektriker. Da Isabel (der dengang var 21) blev spurgt om hvad hun ville synes om at flytte, udbrød hun: Det er lige hvad jeg altid har haft lyst til! Men, fortæller hun, da jeg tænkte nærmere over det, spurgte jeg mig selv: Er jeg sikker pa at det er en god id e? Vil jeg ikke komme til at savne mine venner? Skulle jeg ikke hellere blive i min egen menighed hvor alt er trygt og forudsigeligt? Hvordan reagerede Elsebeth pa invitationen? Jeg følte at Jehova havde givet vores familie en opgave, siger hun, men jeg tænkte ogsa pa vores nyistandsatte hus og pa alle de ting vi havdesamletosgennemdesidste25ar. Da ugen var gaet, vendte Roald og hans familie hjem til Bergen, men de kunne ikke glemme deres brødre og søstre i Lakselv, omkring 2100 kilometer væk. Jeg talte meget med Jehova i bøn, fortæller Elsebeth, og jeg bevarede kontakten med vores nye venner ved at udveksle billeder og oplevelser med dem. Roald fortæller: Jeg havde brug for tid til at vænne mig til tanken om at skulle flytte. Jeg matte ogsa tænke over om det overhovedet var praktisk muligt. Hvad skulle vi leve af? Jeg bad meget til Jehova, og jeg drøftede ogsasa- genmedminfamilieogmederfarnebrødre. Fa- bian siger: Jo mere jeg tænkte over det, jo mere indsa jeg at jeg ikke havde nogen gyldig grund til at sige nej. Jeg bad ofte til Jehova, og ønsket om at flytte blev gradvis stærkere. Hvad med Isabel? For at forberede sig paathunm aske skulle flytte, begyndte hun som pioner. Da hun havde været pioner i et halvt ar, hvor hun ogsabrugtemeget tid pa personligt studium, følte hun sig parat til at tage det store spring. HVAD DE GJORDE FOR AT NA DERES MAL I takt med at deres ønske om at tjene hvor der er et større behov, voksede, gjorde familien en række forandringer for at na deres mal. Roald havdeetvellønnetjobsomhanvarmegetglad for, men han bad om at faet ars orlov. Hans chef spurgte om han i stedet kunne arbejde padeltid og veksle mellem at arbejde i to uger og have fri i seks uger. Min indtægt blev reduceret meget, men det fungerede fint, siger Roald. Elsebeth fortæller: Min mand bad mig forsøge at finde et hus i Lakselv og udleje vores hus i Bergen. Det krævede en masse tid og energi, men det lykkedes os. Hun tilføjer: Med tiden fandt børnene deltidsarbejde, og de hjælper os med at dække udgifterne til mad og transport. Isabel siger: Det er en lille by vi er flyttet til, og nogetafdetsværesteformigvaratfindearbejde sa jeg kunne forsørge mig selv som pioner. Indimellem syntes det habløst. Ved at tage et hvilket 4 VAGTT ARNET

5 (Til venstre) Knut og Lisbeth studerer med en familie i Uganda (Øverst) Marelius og Kesia forkynder for en samisk kvinde i Norge som helst lille deltidsarbejde hun kunne finde ni forskellige det første ar tjente Isabel dog nok til at dække sine udgifter. Hvordan klarede Fabian sig? For at blive udlært matte jeg have en læreplads, og det fandt jeg i Lakselv. Da jeg havde bestaet svendeprøven, fandt jeg mig et deltidsarbejde som elektriker. HVORDAN ANDRE HAR FORØGET DERES TJENESTE Marelius og hans kone, Kesia, ønskede ogsaat tjene hvor der var et større behov for forkyndere. Marelius, der er 29, siger: Det der fik mig til at overveje at forøge min tjeneste, var foredrag og interviews ved stævnerne som handlede om pionertjenesten. For Kesia, der er 26, var tanken om at skulle flytte væk fra familien imidlertid en hindring. Jeg frygtede tanken om at være langt væk fra dem jeg holder af, siger hun. Desuden arbejdede Marelius pafuldtids a de kunne betale afdragene pa deres hus. Han beretter: Med Jehovas hjælp og efter mange bønner om styrke fra ham til at foretage ændringer kunne vi endelig tage springet. Det første de gjorde, var at bruge mere tid pa at studere Bibelen. Derefter solgte de deres hus og sagde deres arbejde op, og i august 2011 flyttede de til byen Alta i Nordnorge. D er forsørger de sig selv i deres pionertjeneste ved at Marelius arbejder som bogholder og Kesia arbejder i en butik. Knut og Lisbeth, et ægtepar som nu er midt i trediverne, blev inspireret af arbogsberetninger om nogle der tjener hvor der er et større behov for forkyndere af Riget. Disse erfaringer fik os til at overveje at tjene i et fremmed land, siger Lisbeth, men jeg tøvede, for jeg var ikke sikker pa at det var noget et almindeligt menneske som mig kunne klare. Parret arbejdede dog paatn aderes mal. Knut fortæller: Vi solgte vores lejlighed og flyttede ind hos min mor for at spare op. Senere, for at faensmagsprøvep ahvaddetindebærerattjeneietfremmedland,flyttedevitil en engelsk menighed i Bergen hvor vi var i et ar; her boede vi hos Lisbeths mor. Inden længe følte Knut og Lisbeth sig klar til at tage springet, og d et et rigtig stort spring til Uganda. De er i Norge to maneder om aret for at arbejde. Padenm ade har de rad til at bo og forkynde pafuldtidiugandare- sten af aret. SMAGOGSEATJEHOVAERGOD Hvordan er det gaet disse villige arbejdere? Roald siger: Vi bruger meget mere tid sammen som familieidetteisoleredeomr ade end vi gjorde i Bergen. Vi er blevet knyttet tættere sammen. Det har været en velsignelse at se vores børn gøre andelige fremskridt. Han tilføjer: Desuden har vi nu et mere afslappet forhold til materielle ting. De har ikke sa stor betydning som vi gik og troede. 15. JANUAR

6 Bibelske principper der kan forberede dig paattjenehvordereret større behov for forkyndere: Bed Jehova om ønsket og om praktisk visdom. Ordsp. 3:21; Fil. 2:13; Jak. 1:5. Søg rad og vejledning hos vise trosfæller. Den der vandrer med de vise bliver v ıs. Ordsp. 13:20; 12:15. Læg specifikke planer. Den flittiges planer far et gunstigt udfald. Ordsp. 21:5. Tag springet, og før dine planer ud i livet. Gør det gode. Sl. 37:3. N ar du følger disse principper, kan du regne med at Jehova vil velsigne dine bestræbelser! Ordsp. 16:3. Vi er blevet knyttet tættere sammen. Roald Elsebeth sabehovetforatlæreetfremmedsprog. Hvorfor? Lakselv-menighedens distrikt indbefatter byen Karasjok i det centrale Sameland samerne er den oprindelige befolkning i den nordlige del af Norge, Sverige, Finland og Rusland. For bedre at kunne forkynde for dem tog Elsebeth derfor et kursus i samisk, og nu kan hun føre enkle samtaler pasproget.hvadsyneshunomsit nye distrikt? Hun siger glædestralende: Jeg leder seks bibelstudier. Jeg kunne ikke tænke mig at være nogen andre steder! Fabian, der nu er pioner og menighedstjener, fortæller at han og Isabel har hjulpet tre teenagere i deres nye menighed til at blive mere engageret i menighedens aktiviteter. Alle tre unge er nu aktive i forkyndelsen. To er blevet døbt, og de var begge hjælpepionerer i marts En af de unge, der havde været ved at glide væk fra sandheden, takkede Fabian og Isabel for at have hjulpet hende til at komme i gang igen. Fabian siger: Jeg blev virkeligrørt.hvorerdetdejligtatkunnehjælpe andre! Isabel bemærker: I dette distrikt har jeg virkelig smagt og set at Jehova er god. (Sl. 34:8) Hun tilføjer: Desuden er det rigtig sjovt at tjene her! Marelius og Kesia har nu en enklere levestandard men et rigere liv. Menigheden i Alta, som de flyttede til, har nu 41 forkyndere. Marelius siger: Set i bakspejlet er det meget opmuntrende at vores tilværelse har ændret sig sa meget. Vi takker Jehova fordi vi kan tjene ham som pionerer her. Intet kunne være mere tilfredsstillende. Kesia tilføjer: Jegharlærtatstolemerep a Jehova, og han har taget sig godt af os. Jeg har ogsafundetudafat detatviborlængerevækframinfamilie,hjælper mig til i højere grad at værdsætte den tid vi tilbringer sammen. Jeg har aldrig fortrudt vores beslutning. Hvordan gar det med Knut og Lisbeth i Uganda? Knut fortæller: Det tog tid at vænne sig til kulturen og de nye omgivelser. Vand, strøm og maveproblemer vi ved aldrig hvornar vi har det, men vi kan lede sa mange bibelstudier vi har lyst til! Lisbethsiger: Kunenhalvtimefrahvorvibor,er der distrikter hvor den gode nyhed aldrig er blevet forkyndt. Men vi møder folk d er som sidder og læser i Bibelen, og de beder os om at undervise dem. At lære disse ydmyge mennesker om Bibelens budskab giver en glæde der ikke kan sammenlignes med noget andet! Hvor ma vores konge, Kristus Jesus, være glad nar han fra himmelen ser at det forkyndelsesarbejde han pabegyndte, udføres i flere og flere dele af verden! Ja, det er en stor glæde for alle blandt Guds folk at møde villigt frem og derved adlyde Jesu befaling om at gøre disciple af folk af alle nationerne. Matt. 28:19, VAGTT ARNET

7 VÆR MODIG JEHOVA ER MED DIG! Værmodigogstærk....JehovadinGud er med dig. JOS.1:9. HVAD VIL DU SVARE? Hvad matte Josua gøre for at fa styrket sin tro og sit mod? Hvilke eksempler panogleder viste mod, har gjort indtryk pa dig? Hvis eksempel i tro og mod kan hjælpe dig i din forkyndergerning? TJENESTEN for Jehova giver os glæde. Men som alle andre kommer vi ud for modgang, og desuden mavim aske lide for retfærdigheds skyld. (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Vi har brug for tro og mod for at kunne udholde sadanne prøvelser. 2 Hvad er tro? Apostelen Paulus skrev: Tro er den sikre forventning om ting der habes pa, det klare bevis pa virkeligheder som ikke ses. (Hebr. 11:1) En anden oversættelse lyder: Tro er skødet pa de ting vi haber pa. Tro er at være sikker padetvi ikke kan se. (TheSimpleEnglishBible)Hvisvihar faet overdraget skødet paenejendom,erviikkei tvivl om at vi ejer den. Fordi vi har tro paatgudal- tid holder sit ord, er det som om vi har et værdifuldt skøde. Pa grund af vores tro er vi sikre paatvivil komme til at se Bibelens løfter gaiopfyldelse,ogvi er overbeviste om de andelige virkeligheder skønt vi ikke kan se dem. 3 Mod er blevet defineret som mental, følelsesmæssigogmoralskstyrketilattaleoghandleuden frygt nar man star over for forhindringer og farer. (The New Interpreter s Dictionary of the Bible) Hvis vi har mod, er vi stærke og tapre og endda villige til at lide ondt. Mark. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7. 4 Tro og mod er ønskværdige egenskaber. Men hvad nu hvis vi føler at vi har brug for mere tro og mod? Bibelen indeholder tusinder af eksempler pa noglederhavdetroogmod.vedatsenærmerep a nogle af dem kan vi styrke disse egenskaber hos os selv. 1, 2. (a) Hvilke egenskaber vil hjælpe os til at udholde prøvelser? (b) Hvordan vil du definere tro? Illustrer. 3, 4. (a) Hvad er mod? (b) Pahvilkenm ade kan vi styrke vores tro og mod? 7

8 JEHOVA VAR MED JOSUA 5 Lad os skrue tiden omkring 3500 ar tilbage.dererg aet fyrre ar siden Jehova udfriede millioner af israelitter fra fangenskab i Egypten. Profeten Moses er anfører for folket. Nu, i en alder af 120 ar, ser han ud over det lovede land oppe fra Nebo Bjerg, hvorefter han dør. Han bliver efterfulgt af Josua, en mand der er fuld af visdoms and. (5 Mos. 34:1-9) Israelitterne skal til at tage Kana ans land i besiddelse. Hvis Josua skal klare sin opgave som anfører, vil han fa brug for visdom fra Gud. Han maogs a vise tillid til Jehova og være modig og stærk. 5 Mos. 31:22, Josuas visdom, mod og tro under den lange erobring af Kana an mahave styrketisraelitterne.udoveratvære modige i kamp matte de have mod til at gøre som Josua i sin afskedstale kort før sin død opfordrede dem til. Han sagde: I skal... være fast besluttede paat overholde og handle efter alt hvad der er skrevet i bogen med Mose lov, sai ikke afviger fra den, hverken til højre eller til venstre. (Jos. 23:6) Vi maogs a være modige og fast besluttede paal- tid at adlyde Jehova, især nar menne- sker forlanger at vi gør noget der er imod Guds vilje. (Læs Apostelgerninger 4:18-20; 5:29). Hvis vi beder om Jehovas ledelse, vil han hjælpe os til at tage et sadant modigt standpunkt. HVORDAN VI KAN HAVE LYKKEN MED OS 7 For at have det mod der skal til for 5. Hvad havde Josua brug for hvis han skulle klare sin opgave? 6. (a) Hvad kræves der af os ifølge Josua 23:6? (b) Hvad lærer vi af ordene i Apostelgerninger 4:18-20 og 5:29? 7. Hvad matte Josua gøre for at være modig og have lykken med sig pasinvej? at gøre Guds vilje, mavistuderehans ord og leve efter det. Det var netop hvad Josua fik besked paatgøredahan efterfulgte Moses: Vær blot modig og meget stærk sadukantagevarep aat handle efter hele den lov som min tjener Moses palagdedig...dennelov- bog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare pa at handle efter alt Vores arstekst for 2013: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Josua1:9 hvad der star skrevet i den; for da vil du have lykken med dig pa din vej og da vil du handle med indsigt. (Jos. 1:7, 8) Josua fulgte dette rad, og han havde lykken med sig pa sin vej. Hvis vi gør det samme, vil vi blive mere modige og opleve større glæde i Jehovas tjeneste. 8 Josua maværeblevetstyrketdahan hørte hvad Jehova videre sagde: Vær modig og stærk. Bliv ikke opskræmt og vær ikke skrækslagen, for Jehova din Gud er med dig overalt hvor du færdes. (Jos. 1:9) Jehova er ogsamed os. Sa lad os ikke blive opskræmte og skrækslagne, uanset hvilke prøvelser vi udsættes for. Læg især mærke til ordene: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Disse ord fra Josua 1:9 er blevet valgt som arstekst for Hvor er arsteksten for 2013 taget fra, og hvordan vil disse ord kunne hjælpe dig? 8 VAGTT ARNET

9 De vil, sammen med andre bibelske eksempler pa nogle der har vist tro og mod, styrke os i manederne der ligger forude. DE TRAF ET MODIGT VALG 9 Skøgen Rahab skjulte de to spioner Josua havde sendt ind i Kana ans land, og vildledte deres fjender. Takket være hendes tro og mod blev bade hun og hendes husstand skanet da Jeriko faldt. (Hebr. 11:30, 31; Jak. 2:25) Rahab opgav sit umoralske liv for at behage Jehova. Pa samme made har nogle der er blevet kristne, haft tro, mod og moralsk styrke til at foretage store forandringer sade kunne behage Gud. 10 Senere, efter Josuas død, valgte moabitterindenrutmodigtattjenejehova. Eftersom hun var enke efter en israelit, har hun højst sandsynligt vidst noget om Jehova. Hendes svigermor, No omi, der ogsa var enke, havde boet i Moab, men besluttede nu at flytte tilbage til Betlehem i Israel. Pavejdertil opfordrede No omi Rut til at vende tilbage til sit eget folk, men moabitterinden svarede: Du maikkebedemigom at forlade dig, om at vende tilbage og ikke følge dig... Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. (Rut 1:16) Rut mente hvad hun sagde. Med tiden blev hun gift med No omis slægtning Boaz, og hun fødte en søn og blev stammoder til David og Jesus. Ja, Jehova velsigner tro og mod. Rut 2:12; 4:17-22; Matt. 1:1-6. MANGE SATTE LIVET PASPIL! 11 Vores tro og mod bliver styrket nar 9. Hvordan viste Rahab tro og mod? 10. Under hvilke omstændigheder valgte Rut at tjene Jehova, og hvordan blev hun velsignet? 11. Hvordan viste Jojada og Josjeba mod, og hvad resulterede det i? viseratgudermeddemdersætterderes egne interesser til side for at gøre hansviljeogbeskyttederestrosfæller. Tænk for eksempel pa ypperstepræsten Jojada og hans hustru, Josjeba. Da kong Ahazja var død, dræbte hans mor, Atalja, alle af kongelig æt undtagen Joasj og tilranede sig tronen. Jojada og Josjeba løb en stor risiko ved at redde Ahazjas søn Joasj og holde ham skjult i seks ar. I det syvende ar sørgede Jojada for at Joasj blev udrabt som konge, og at Atalja blev slaet ihjel. (2 Kong. 11:1-16) Jojada støttede senere kong Joasj da templet skulle repareres. Og da Jojada døde, 130 ar gammel, blev han begravet sammen med kongerne, for han havde handlet vel i Israel og i forbindelse med den sande Gud og hans hus. (2 Krøn. 24:15, 16) Jojada og hans hustrus modige handling betød at den kongelige slægtslinje fra David til Messias blev bevaret. 12 Ebed-Melek, en eunuk i kong Zedekias hus, satte livet paspilforat redde Jeremias. Kongen havde overgivet Jeremias til Judas fyrster, som falskeligt anklagede ham for oprør og kastedehamiencisternefuldafdyndfor at lade ham dø. (Jer. 38:4-6) Til trods for at Ebed-Melek derved bragte sig selv i fare pa grund af det udbredte had til Jeremias, appellerede han til Zedekias til forsvar for profeten. Zedekias reagerede positivt og lod Ebed-Melek tage 30 mænd med hen for at redde Jeremias. Gennem profeten forsikrede Gud Ebed-Melek om at han ikke ville dø under den babyloniske belejring af Jerusalem. (Jer. 39:15-18) Gud belønner dem der modigt gør det rigtige. 12. Hvordan viste Ebed-Melek stort mod? 15. JANUAR

10 13 Idetsyvendearhundrede f.v.t. fik tre hebraiske tjenere for Jehova et tydeligt bevis pa at Gud belønner troogmod.kongnebukadnezarbefalede at alle Babylons højtstaende mænd skulle samles for at tilbede en guldbilledstøtte. Hvis man nægtede, ville man blive kastet i en brændende ildovn. De tre hebræere sagde respektfuldt til Nebukadnezar: Vor Gud som vi tjener, [kan] redde os. Han vil redde os ud af den brændende ildovn og af din hand, o konge. Og hvis ikke, saskalduvide, o konge, at dine guder tjener vi ikke, og guldbilledstøtten som du har opstillet, tilbeder vi ikke. (Dan. 3:16-18) Udfrielsen af de tre hebræere er levende beskrevet i Daniel 3: Der er nok ikke nogen der truer med at kasteosienbrændendeildovn,menvi vil komme ud for trosprøver, og vi kan være sikre paatgudvilvelsigneosfor vores tro og mod. 14 Daniel viste tro og mod da hans fjender fik kong Darius til at udstede et forbud der indebar at enhver der i tredive dage rettede en bøn til nogen anden gud eller noget andet menneske end kongen, skulle kastes i løvekulen. Sa snart Daniel fandt ud af at loven var blevet underskrevet, gik han ind i sit hus, og med vinduerne i tagkammeret abne mod Jerusalem faldt han tre gange om dagen paknæogbad og lovpriste foran sin Gud, sadan som han hidtil havde været vant til at gøre. (Dan. 6:6-10) Den modige Daniel blev kastet i en løvekule men Jehova udfriede ham. Dan. 6: Hvilket modigt standpunkt tog de tre hebræere, og hvad kan vi lære af deres eksempel? 14. Hvordan viste Daniel mod, ifølge Daniels Bog, kapitel 6, og hvad resulterede det i? Detvarutænkeligtfordeførstekristne at tilbede andre end Jehova 15 I forbindelse med nogle begivenheder der ikke er nedskrevet i Bibelen, satte Akvila og Priskilla deres egen hals pa spil for Paulus sjæl. (Apg. 18:2; Rom. 16:3, 4) Modigt handlede de i harmoni med Jesu ord: Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden; at ligesom jeg har elsket jer, skal I ogsaelske hinanden. (Joh. 13:34) Ifølge Moselovenskullemanelskesinnæstesomsig selv. (3 Mos. 19:18) SahvordanerJesu bud nyt? Jo, det indebærer at vi vil ga sa langt at vi giver vores liv for andre, ligesom Jesus gjorde. Mange kristne har 15. (a) Hvilket eksempel viste Akvila og Priskilla med hensyn til tro og mod? (b) Hvad indebærer Jesu ord i Johannes 13:34, og hvordan har mange kristne vist en sadan kærlighed? 10 VAGTT ARNET

11 vist kærlighed ved modigt at sætte deresegenhalsp a spil for at redde deres trosfæller fra at blive brutalt behandlet eller lide døden for fjenders hand. Læs1Johannes3: De første kristne viste ligesom Jesus stort mod ved kun at tilbede Jehova. (Matt. 4:8-10) De nægtede at brænde røgelse til ære for den romerske kejser. (Se billedet). Det var kun ganske faaf de kristne der afskrev deres tro, skriver forfatteren Daniel P. Mannix, og det skønt man almindeligvis havde et alter hvorpaderbrændteenild,st aende i arenaen til deres afbenyttelse. Det eneste fangen skulle gøre, var at kaste lidt røgelse pa ilden, hvorefter han fik et offercertifikat og blev løsladt. Man forklarede ham ogsa omhyggeligt at han ikke derved tilbad kejseren han anerkendte blot kejserens guddommelighed i dennes egenskab af overhoved for den romerske stat. Alligevel benyttede næsten ingen af de kristne sig af denne chance til at blive fri. Those About to Die (De der skulle dø). 17 I nazisternes koncentrationslejre fik kristne der stod ansigt til ansigt med døden, gentagne gange mulighed for at opna deres frihed hvis blot de ville underskrive en erklæring hvori de fornægtede Jehova. Men kun fa skrev under. Under folkemordet i Rwanda satte hutuer og tutsier som var Jehovas Vidner, livet pa spil for at beskytte hinanden. Sadanne prøvelser kræver mod og tro. HUSK AT JEHOVA ER MED OS! 18 Vi har nu den forret at deltage i 16, 17. Hvilken trosprøve blev nogle af de første kristne udsat for, og hvilke prøvelser er nogle kristne i nyere tid blevet udsat for? 18, 19. Hvilke eksempler panoglederviste tro og mod, kan hjælpe os i vores forkyndergerning? det største arbejde Guds jordiske tjenere nogen sinde har faet betroet at forkynde budskabet om Riget og gøre disciple. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Hvor er vi taknemmelige for Jesu enestaende eksempel! Han var parejsefrabytil by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige. (Luk. 8:1) Det kræver ogsa tro og mod af os at forkynde den gode nyhed om Riget. Med Guds hjælp kan vi være som den modige Noa, en frygtløs forkynder af retfærdighed i en verden af ugudelige som gik til grunde i en global vandflod. 2 Pet. 2:4, Bøn hjælper os i vores forkyndergerning. Da nogle af Kristi disciple under forfølgelse bad om at matte tale [Guds] ord med al frimodighed, blev deres bøn besvaret. (Læs Apostelgerninger 4:29-31). Hvis du er nervøs ved at forkynde fra hus til hus, vil Jehova besvaredinebønnerommeretroogmod. Læs Salme 66:19, Det er en udfordring at gøre tingene pa Jehovas made nar vi udsættes for prøvelser i denne onde verden. Men vi er ikke alene. Gud er med os. Det er hans søn, menighedens hoved, ogsa. Desuden har vi i hele verden mere end syv millioner trosfæller der ogsa tjener Jehova. Lad os sammen med dem fortsat vise tro og forkynde den gode nyhed, idet vi har arsteksten for 2013 i tanke: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Jos.1:9. Se flere eksempler i artiklen Vær blot modig og meget stærk i Vagttarnet for15.februar Hvilken hjælp kan vi f a som Jehovas tjenere? 15. JANUAR

12 LAD INTET FØRE DIG VÆK FRA JEHOVA Vælg selv i dag hvem I vil tjene. JOS.24:15. PRØV OM DU KAN SVARE Hvordan kan du undg aatarbejde og karriere fører dig væk fra Jehova? Hvordan kan du træffe kloge valg med hensyn til adspredelser og underholdning? Hvordan kan du h andtere sorgen hvis en i din familie har forladt Jehova? DE VALG vi træffer, kan fa stor betydning for os. Nar man selv kan vælge hvad man vil gøre, har man til en vis grad indflydelse pa hvad der sker med ens liv. Det kan sammenlignes med en mand der vandrer pa en vej som pludselig deler sig i to. Hvilken vej vil han vælge? Hvis han har et bestemt mal i tanke, vil den ene vej bringe ham nærmere ma- let, mens den anden vil føre ham længere væk fra det. 2 Bibelen indeholder mange eksempler panogle der matte træffe vigtige valg. Kain matte for eksempel beslutte om han ville styre sin vrede eller give efter for den. (1 Mos. 4:6, 7) Josua matte vælge om han ville tjene den sande Gud eller tilbede falske guder. (Jos. 24:15) Han ønskede at holde sig nær til Jehova; derfor traf han et valg der hjalp ham i den retning. Kain havde ikke det samme ønske, og derfor traf han et valg der førte ham længere væk fra Jehova. 3 Undertiden maviogs a træffe vigtige beslutninger i livet. Nar det sker, mavihuskevoresm al at ære Jehova i alt hvad vi gør, og at undgaalthvad der kunne trække os væk fra ham. (Læs Hebræerne 3:12). I denne artikel og i den næste vil vi behandle syv omrader hvor vi ikke ma lade noget føre os væk fra Jehova. ARBEJDE OG KARRIERE 4 Som kristen har man pligt til at sørge for sig selv og sin familie. Ifølge Bibelen er den der ikke vil sørge for sin familie, værre end en uden tro. (2 Thess. 3:10; 1 Tim. 5:8, fdn.) Verdsligt arbejde er 1-3. (a) Hvorfor er Josua et godt eksempel paendertrafdet rette valg? (b) Hvad mavihusken ar vi skal træffe beslutninger? 4. Hvorforerdetvigtigtathaveetarbejde? 12 VAGTT ARNET

13 tydeligvis en vigtig del af livet, men hvis vi ikke passer pa, kan arbejde og karriereføreosvækfrajehova.hvordan? 5 Lad os sige at du mangler et arbejde. Hvis du bor i et land hvor det er vanskeligt at finde arbejde, vil du maske føle dig fristet til at tage det første det bedste job ja, maske et hvilket som helst job der viser sig. Men hvad nu hvis det er af en sadan karakter at det strider mod Bibelens principper? Eller hvis det er satidskrævendeatdetg ar ud over de teokratiske aktiviteter eller din familie? Skal du sa alligevel tage imod jobbet, ud fra den betragtning at et darligt arbejde er bedre end slet intet arbejde? Husk at en forkert beslutning kan føre dig væk fra Jehova. (Hebr. 2:1) Hvad enten du mangler et arbejde eller overvejer at skifte arbejde, hvordan kan du da træffe det rigtige valg? 6 Som tidligere nævnt maduhuske hvaddererditm al i livet. Spørg dig selv: Hvis jeg far et bestemt arbejde, hvad vil det sa føre til? Hvis du betragter verdsligt arbejde som et middel til at forsørge dig selv og din familie sadukanblive ved med at tjene Jehova, vil han velsigne dine bestræbelser. (Matt. 6:33) Jehova ved hvordan han skal hjælpe dig hvis du pludselig mister dit job eller kommer ud i økonomiske vanskeligheder. (Es. 59:1) Han forstar...atudfrigudhengivne mennesker af prøvelse. 2 Pet. 2:9. 7 Men hvad nu hvis dit mal blot er at blive rig? Det vil maske lykkes for dig. Menhuskatens adan succes kan koste dig dyrt. (Læs 1 Timoteus 6:9, 10). Hvis du lægger for stor vægt parigdom 5. Hvad bør du tænke p aførdutagerimodet arbejde? 6, 7. (a) Hvilke grunde kunne man have til at tage imod et arbejde? (b) Hvad vil bringe dig nærmere til Jehova, og hvorfor? og karriere, vil det kun føre dig væk fra Jehova. 8 Hvis du har børn, sa tænk pahvor- dan dit eksempel pavirker dem. Hvad serdeerdetvigtigstefordig dinkarriere eller dit venskab med Jehova? Hvis de ser at det er status, prestige og rigdom der har førstepladsen i dit liv, vil de sa ikke være tilbøjelige til at følge samme farlige kurs? Kunne de miste respekten for dig som deres far eller mor? En ung søster siger: Sa langt tilbage jeg kan huske, har min far været meget optaget af sit arbejde. I begyndelsen sadet ud til at det var fordi han ønskede at vores familie skulle have det allerbedste. Han ville gerne sørge godt for os. Men i de senere ar har noget forandret sig. Han arbejder og arbejder, og sakom- mer han hjem med luksusting og ikke bare det vi har brug for. Resultatet er at vi er kendt som en familie der har en masse penge, og ikke som en familie der tilskynder andre til at gøre mere i tjenesten. Jeg ville til hver en tid vælge at fa andelig støtte fra min far frem for penge. 9 Iforældrem a passe paatiikkelader jereskarriereførejervækfrajehova. Væreteksempelforjeresbørn.Visdem at I virkelig tror pa at det vigtigste i livet er de andelige værdier, ikke de materielle. Matt. 5:3. 10 Hvis du er ung og overvejer hvilket arbejde du skal vælge, hvordan kan du da træffe et klogt valg? Som allerede nævnt maduvidehvorduerp avejhen. Vil den form for uddannelse og arbejde du overvejer, hjælpe dig til at gøre en 8, 9. Hvad ma forældre tænke pan ar det gælder deres indstilling til verdsligt arbejde? Forklar. 10. Hvad skal man som ung tænke pan ar man skal vælge arbejde? 15. JANUAR

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II  * ...ir«, ' '* ',\, i ...ir«, limndcmsåe i September 1981 130. Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab:

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***. "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni 1977 126. årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere