Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17"

Transkript

1 1 5. JANUAR STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, MARTS Hold dig nær til Jehova SIDE 17 SANGE: 52, MARTS Lad ikke din fortid hindre din tjeneste SIDE 22 SANGE: 91, MARTS Kristne ældste medarbejdere pa vores glæde SIDE 27 SANGE: 123, 53

2 STUDIEARTIKLER ˇ Vær modig Jehova er med dig! Bibelen indeholder mange eksempler pa nogle der viste tro og mod. En gennemgang af noget af det de kom ud for, vil styrke vores tro og hjælpe os til modigt at tjene Jehova. Artiklen kaster lys over vores arstekst for HAITI FORSIDE: Pa verandaen til et hus i Camp Perrin leder et pensioneret ægtepar et bibelstudium. Nogle haitianere der har boet i udlandet, som for eksempel dette par, flytter tilbage til deres hjemland for at tjene hvor der er et større behov ˇ Lad intet føre dig væk fra Jehova ˇ Hold dig nær til Jehova Der er meget i livet vi ikke selv kan vælge, som for eksempel vores forældre, vores søskende og det sted vi er født. Det er noget helt andet med vores forhold til Jehova. Vi kan selv vælge om vi vil have et nært forhold til ham eller ej. Disse artikler kommer ind pa syv omrader i livet hvor vi ikke ma lade noget føre os væk fra Jehova. 1:557 FORHOLDSTALLET MELLEM FORKYNDERE OG INDBYGGERE I HAITI ˇ Lad ikke din fortid hindre din tjeneste Vi har alle sammen gjort et eller andet som vi ville ønske at vi havde gjort anderledes. Vi behøver dog ikke at lade noget vi fortryder, hæmme os i vores tjeneste for Gud. I denne artikel vil vi ved hjælp af apostelen Paulus eksempel lære hvordan vi til trods for det vi fortryder, fortsat kan tjene Jehova. FORKYNDERE BIBELSTUDIER ˇ Kristne ældste medarbejdere pa vores glæde ØVRIGE ARTIKLER 3 De mødte villigt frem i Norge 32 Hendes bestræbelser bar frugt Paulus skrev i sit andet brev til korintherne at han og hans nære medarbejdere var medarbejdere pa [deres] glæde. (2 Kor. 1:24) Hvordan bør disse ord i særlig grad berøre kristne ældste? Og hvordan kan vi hver især bidrage til en glad and i menigheden? Svarene pa disse spørgsmal vil blive gennemgaet i denne artikel Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervis ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny VerdenOversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab January 15, 2013 Vol. 134, No. 2 Semimonthly DANISH The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain.

3 DE MØDTE VILLIGT FREM i Norge Kjøllefjord Karasjok INDTIL for fa ar siden boede Roald og Elsebeth, et ægtepar sidst i fyrrerne, trygt og godt i Bergen, Norges næststørste by. Sammen med deres datter og søn, Isabel og Fabian, tog de trofast del i den lokale menigheds aktiviteter Roald som ældste, Elsebeth som pioner og Isabel og Fabian som flittige forkyndere. I september 2009 besluttede familien imidlertid at prøve noget nyt at forkynde i et isoleret omrade i en uge. Sammen med Fabian (der dengang var 18) rejste Roald og Elsebeth til Nordkinnhalvøya, en halvø nord for polarcirklen som hører til Finnmark. Der forkyndte de i den lille by Kjøllefjord sammen med andre brødre og søstre som ogsa var kommet til dette isolerede omrade for at være med i forkyndelsen. I begyndelsen af ugen, fortæller Roald, var jeg ret til freds med mig selv fordi jeg havde kunnet planlægge min tid sa jeg kunne være med i denne særlige tjeneste i en hel uge. Men senere pa ugen begyndte han at se lidt anderledes pa det. Hvad skete der? Lakselv Alta irk arc Pol len N 0 OSLO Bergen (Til venstre) Roald og Fabian (Øverst) Elsebeth og Isabel km

4 ET UVENTET SPØRGSM AL Roald fortæller: Pludselig spurgte Mario, en pioner i Finnmark, om vi kunne tænke os at flytte til en by ved navn Lakselv og hjælpe den lokale menighed pa 23 forkyndere. Spørgsmalet kom helt bag pa Roald. Han forklarer: Elsebeth og jeg havde overvejet at tjene hvor behovet er større men først nar børnene var flyttet hjemmefra. I løbet af de fadageroaldhavdeforkyndti dette isolerede omrade, havde han imidlertid lagt mærke til at folk gerne ville vide mere om Jehova. Det var nu de havde brug for hjælp ikke senere. Spørgsmalet gav mig samvittighedskvaler og holdt mig vagen i flere nætter, husker han. Mario kørte Roald og hans familie til Lakselv, omkring 240 kilometer syd for Kjøllefjord. Han ville have at de selv skulle møde den lille menighed d er. Andreas, den ene af to ældste i Lakselv, viste gæsterne omradet og rigssalen. Menigheden tog gæstfrit imod dem og sagde at de ville blive meget glade hvis Roald og hans familie kunne flytte dertil og hjælpe med forkyndelsen. Med et smil fortalte Andreas at han allerede havde arrangeret at Roald og Fabian skulle til en jobsamtale! Hvad ville gæsterne gøre? HVILKEN BESLUTNING NAEDE DE FREM TIL? Fabians umiddelbare reaktion var: Jeg har ikke lyst til at flytte hertil. Tanken om at skulle forlade sine nære venner som han var vokset op sammen med i menigheden, for at bo i en lille by tiltalte ham slet ikke. Desuden var han stadig i lære som elektriker. Da Isabel (der dengang var 21) blev spurgt om hvad hun ville synes om at flytte, udbrød hun: Det er lige hvad jeg altid har haft lyst til! Men, fortæller hun, da jeg tænkte nærmere over det, spurgte jeg mig selv: Er jeg sikker pa at det er en god id e? Vil jeg ikke komme til at savne mine venner? Skulle jeg ikke hellere blive i min egen menighed hvor alt er trygt og forudsigeligt? Hvordan reagerede Elsebeth pa invitationen? Jeg følte at Jehova havde givet vores familie en opgave, siger hun, men jeg tænkte ogsa pa vores nyistandsatte hus og pa alle de ting vi havdesamletosgennemdesidste25ar. Da ugen var gaet, vendte Roald og hans familie hjem til Bergen, men de kunne ikke glemme deres brødre og søstre i Lakselv, omkring 2100 kilometer væk. Jeg talte meget med Jehova i bøn, fortæller Elsebeth, og jeg bevarede kontakten med vores nye venner ved at udveksle billeder og oplevelser med dem. Roald fortæller: Jeg havde brug for tid til at vænne mig til tanken om at skulle flytte. Jeg matte ogsa tænke over om det overhovedet var praktisk muligt. Hvad skulle vi leve af? Jeg bad meget til Jehova, og jeg drøftede ogsasa- genmedminfamilieogmederfarnebrødre. Fa- bian siger: Jo mere jeg tænkte over det, jo mere indsa jeg at jeg ikke havde nogen gyldig grund til at sige nej. Jeg bad ofte til Jehova, og ønsket om at flytte blev gradvis stærkere. Hvad med Isabel? For at forberede sig paathunm aske skulle flytte, begyndte hun som pioner. Da hun havde været pioner i et halvt ar, hvor hun ogsabrugtemeget tid pa personligt studium, følte hun sig parat til at tage det store spring. HVAD DE GJORDE FOR AT NA DERES MAL I takt med at deres ønske om at tjene hvor der er et større behov, voksede, gjorde familien en række forandringer for at na deres mal. Roald havdeetvellønnetjobsomhanvarmegetglad for, men han bad om at faet ars orlov. Hans chef spurgte om han i stedet kunne arbejde padeltid og veksle mellem at arbejde i to uger og have fri i seks uger. Min indtægt blev reduceret meget, men det fungerede fint, siger Roald. Elsebeth fortæller: Min mand bad mig forsøge at finde et hus i Lakselv og udleje vores hus i Bergen. Det krævede en masse tid og energi, men det lykkedes os. Hun tilføjer: Med tiden fandt børnene deltidsarbejde, og de hjælper os med at dække udgifterne til mad og transport. Isabel siger: Det er en lille by vi er flyttet til, og nogetafdetsværesteformigvaratfindearbejde sa jeg kunne forsørge mig selv som pioner. Indimellem syntes det habløst. Ved at tage et hvilket 4 VAGTT ARNET

5 (Til venstre) Knut og Lisbeth studerer med en familie i Uganda (Øverst) Marelius og Kesia forkynder for en samisk kvinde i Norge som helst lille deltidsarbejde hun kunne finde ni forskellige det første ar tjente Isabel dog nok til at dække sine udgifter. Hvordan klarede Fabian sig? For at blive udlært matte jeg have en læreplads, og det fandt jeg i Lakselv. Da jeg havde bestaet svendeprøven, fandt jeg mig et deltidsarbejde som elektriker. HVORDAN ANDRE HAR FORØGET DERES TJENESTE Marelius og hans kone, Kesia, ønskede ogsaat tjene hvor der var et større behov for forkyndere. Marelius, der er 29, siger: Det der fik mig til at overveje at forøge min tjeneste, var foredrag og interviews ved stævnerne som handlede om pionertjenesten. For Kesia, der er 26, var tanken om at skulle flytte væk fra familien imidlertid en hindring. Jeg frygtede tanken om at være langt væk fra dem jeg holder af, siger hun. Desuden arbejdede Marelius pafuldtids a de kunne betale afdragene pa deres hus. Han beretter: Med Jehovas hjælp og efter mange bønner om styrke fra ham til at foretage ændringer kunne vi endelig tage springet. Det første de gjorde, var at bruge mere tid pa at studere Bibelen. Derefter solgte de deres hus og sagde deres arbejde op, og i august 2011 flyttede de til byen Alta i Nordnorge. D er forsørger de sig selv i deres pionertjeneste ved at Marelius arbejder som bogholder og Kesia arbejder i en butik. Knut og Lisbeth, et ægtepar som nu er midt i trediverne, blev inspireret af arbogsberetninger om nogle der tjener hvor der er et større behov for forkyndere af Riget. Disse erfaringer fik os til at overveje at tjene i et fremmed land, siger Lisbeth, men jeg tøvede, for jeg var ikke sikker pa at det var noget et almindeligt menneske som mig kunne klare. Parret arbejdede dog paatn aderes mal. Knut fortæller: Vi solgte vores lejlighed og flyttede ind hos min mor for at spare op. Senere, for at faensmagsprøvep ahvaddetindebærerattjeneietfremmedland,flyttedevitil en engelsk menighed i Bergen hvor vi var i et ar; her boede vi hos Lisbeths mor. Inden længe følte Knut og Lisbeth sig klar til at tage springet, og d et et rigtig stort spring til Uganda. De er i Norge to maneder om aret for at arbejde. Padenm ade har de rad til at bo og forkynde pafuldtidiugandare- sten af aret. SMAGOGSEATJEHOVAERGOD Hvordan er det gaet disse villige arbejdere? Roald siger: Vi bruger meget mere tid sammen som familieidetteisoleredeomr ade end vi gjorde i Bergen. Vi er blevet knyttet tættere sammen. Det har været en velsignelse at se vores børn gøre andelige fremskridt. Han tilføjer: Desuden har vi nu et mere afslappet forhold til materielle ting. De har ikke sa stor betydning som vi gik og troede. 15. JANUAR

6 Bibelske principper der kan forberede dig paattjenehvordereret større behov for forkyndere: Bed Jehova om ønsket og om praktisk visdom. Ordsp. 3:21; Fil. 2:13; Jak. 1:5. Søg rad og vejledning hos vise trosfæller. Den der vandrer med de vise bliver v ıs. Ordsp. 13:20; 12:15. Læg specifikke planer. Den flittiges planer far et gunstigt udfald. Ordsp. 21:5. Tag springet, og før dine planer ud i livet. Gør det gode. Sl. 37:3. N ar du følger disse principper, kan du regne med at Jehova vil velsigne dine bestræbelser! Ordsp. 16:3. Vi er blevet knyttet tættere sammen. Roald Elsebeth sabehovetforatlæreetfremmedsprog. Hvorfor? Lakselv-menighedens distrikt indbefatter byen Karasjok i det centrale Sameland samerne er den oprindelige befolkning i den nordlige del af Norge, Sverige, Finland og Rusland. For bedre at kunne forkynde for dem tog Elsebeth derfor et kursus i samisk, og nu kan hun føre enkle samtaler pasproget.hvadsyneshunomsit nye distrikt? Hun siger glædestralende: Jeg leder seks bibelstudier. Jeg kunne ikke tænke mig at være nogen andre steder! Fabian, der nu er pioner og menighedstjener, fortæller at han og Isabel har hjulpet tre teenagere i deres nye menighed til at blive mere engageret i menighedens aktiviteter. Alle tre unge er nu aktive i forkyndelsen. To er blevet døbt, og de var begge hjælpepionerer i marts En af de unge, der havde været ved at glide væk fra sandheden, takkede Fabian og Isabel for at have hjulpet hende til at komme i gang igen. Fabian siger: Jeg blev virkeligrørt.hvorerdetdejligtatkunnehjælpe andre! Isabel bemærker: I dette distrikt har jeg virkelig smagt og set at Jehova er god. (Sl. 34:8) Hun tilføjer: Desuden er det rigtig sjovt at tjene her! Marelius og Kesia har nu en enklere levestandard men et rigere liv. Menigheden i Alta, som de flyttede til, har nu 41 forkyndere. Marelius siger: Set i bakspejlet er det meget opmuntrende at vores tilværelse har ændret sig sa meget. Vi takker Jehova fordi vi kan tjene ham som pionerer her. Intet kunne være mere tilfredsstillende. Kesia tilføjer: Jegharlærtatstolemerep a Jehova, og han har taget sig godt af os. Jeg har ogsafundetudafat detatviborlængerevækframinfamilie,hjælper mig til i højere grad at værdsætte den tid vi tilbringer sammen. Jeg har aldrig fortrudt vores beslutning. Hvordan gar det med Knut og Lisbeth i Uganda? Knut fortæller: Det tog tid at vænne sig til kulturen og de nye omgivelser. Vand, strøm og maveproblemer vi ved aldrig hvornar vi har det, men vi kan lede sa mange bibelstudier vi har lyst til! Lisbethsiger: Kunenhalvtimefrahvorvibor,er der distrikter hvor den gode nyhed aldrig er blevet forkyndt. Men vi møder folk d er som sidder og læser i Bibelen, og de beder os om at undervise dem. At lære disse ydmyge mennesker om Bibelens budskab giver en glæde der ikke kan sammenlignes med noget andet! Hvor ma vores konge, Kristus Jesus, være glad nar han fra himmelen ser at det forkyndelsesarbejde han pabegyndte, udføres i flere og flere dele af verden! Ja, det er en stor glæde for alle blandt Guds folk at møde villigt frem og derved adlyde Jesu befaling om at gøre disciple af folk af alle nationerne. Matt. 28:19, VAGTT ARNET

7 VÆR MODIG JEHOVA ER MED DIG! Værmodigogstærk....JehovadinGud er med dig. JOS.1:9. HVAD VIL DU SVARE? Hvad matte Josua gøre for at fa styrket sin tro og sit mod? Hvilke eksempler panogleder viste mod, har gjort indtryk pa dig? Hvis eksempel i tro og mod kan hjælpe dig i din forkyndergerning? TJENESTEN for Jehova giver os glæde. Men som alle andre kommer vi ud for modgang, og desuden mavim aske lide for retfærdigheds skyld. (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Vi har brug for tro og mod for at kunne udholde sadanne prøvelser. 2 Hvad er tro? Apostelen Paulus skrev: Tro er den sikre forventning om ting der habes pa, det klare bevis pa virkeligheder som ikke ses. (Hebr. 11:1) En anden oversættelse lyder: Tro er skødet pa de ting vi haber pa. Tro er at være sikker padetvi ikke kan se. (TheSimpleEnglishBible)Hvisvihar faet overdraget skødet paenejendom,erviikkei tvivl om at vi ejer den. Fordi vi har tro paatgudal- tid holder sit ord, er det som om vi har et værdifuldt skøde. Pa grund af vores tro er vi sikre paatvivil komme til at se Bibelens løfter gaiopfyldelse,ogvi er overbeviste om de andelige virkeligheder skønt vi ikke kan se dem. 3 Mod er blevet defineret som mental, følelsesmæssigogmoralskstyrketilattaleoghandleuden frygt nar man star over for forhindringer og farer. (The New Interpreter s Dictionary of the Bible) Hvis vi har mod, er vi stærke og tapre og endda villige til at lide ondt. Mark. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7. 4 Tro og mod er ønskværdige egenskaber. Men hvad nu hvis vi føler at vi har brug for mere tro og mod? Bibelen indeholder tusinder af eksempler pa noglederhavdetroogmod.vedatsenærmerep a nogle af dem kan vi styrke disse egenskaber hos os selv. 1, 2. (a) Hvilke egenskaber vil hjælpe os til at udholde prøvelser? (b) Hvordan vil du definere tro? Illustrer. 3, 4. (a) Hvad er mod? (b) Pahvilkenm ade kan vi styrke vores tro og mod? 7

8 JEHOVA VAR MED JOSUA 5 Lad os skrue tiden omkring 3500 ar tilbage.dererg aet fyrre ar siden Jehova udfriede millioner af israelitter fra fangenskab i Egypten. Profeten Moses er anfører for folket. Nu, i en alder af 120 ar, ser han ud over det lovede land oppe fra Nebo Bjerg, hvorefter han dør. Han bliver efterfulgt af Josua, en mand der er fuld af visdoms and. (5 Mos. 34:1-9) Israelitterne skal til at tage Kana ans land i besiddelse. Hvis Josua skal klare sin opgave som anfører, vil han fa brug for visdom fra Gud. Han maogs a vise tillid til Jehova og være modig og stærk. 5 Mos. 31:22, Josuas visdom, mod og tro under den lange erobring af Kana an mahave styrketisraelitterne.udoveratvære modige i kamp matte de have mod til at gøre som Josua i sin afskedstale kort før sin død opfordrede dem til. Han sagde: I skal... være fast besluttede paat overholde og handle efter alt hvad der er skrevet i bogen med Mose lov, sai ikke afviger fra den, hverken til højre eller til venstre. (Jos. 23:6) Vi maogs a være modige og fast besluttede paal- tid at adlyde Jehova, især nar menne- sker forlanger at vi gør noget der er imod Guds vilje. (Læs Apostelgerninger 4:18-20; 5:29). Hvis vi beder om Jehovas ledelse, vil han hjælpe os til at tage et sadant modigt standpunkt. HVORDAN VI KAN HAVE LYKKEN MED OS 7 For at have det mod der skal til for 5. Hvad havde Josua brug for hvis han skulle klare sin opgave? 6. (a) Hvad kræves der af os ifølge Josua 23:6? (b) Hvad lærer vi af ordene i Apostelgerninger 4:18-20 og 5:29? 7. Hvad matte Josua gøre for at være modig og have lykken med sig pasinvej? at gøre Guds vilje, mavistuderehans ord og leve efter det. Det var netop hvad Josua fik besked paatgøredahan efterfulgte Moses: Vær blot modig og meget stærk sadukantagevarep aat handle efter hele den lov som min tjener Moses palagdedig...dennelov- bog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare pa at handle efter alt Vores arstekst for 2013: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Josua1:9 hvad der star skrevet i den; for da vil du have lykken med dig pa din vej og da vil du handle med indsigt. (Jos. 1:7, 8) Josua fulgte dette rad, og han havde lykken med sig pa sin vej. Hvis vi gør det samme, vil vi blive mere modige og opleve større glæde i Jehovas tjeneste. 8 Josua maværeblevetstyrketdahan hørte hvad Jehova videre sagde: Vær modig og stærk. Bliv ikke opskræmt og vær ikke skrækslagen, for Jehova din Gud er med dig overalt hvor du færdes. (Jos. 1:9) Jehova er ogsamed os. Sa lad os ikke blive opskræmte og skrækslagne, uanset hvilke prøvelser vi udsættes for. Læg især mærke til ordene: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Disse ord fra Josua 1:9 er blevet valgt som arstekst for Hvor er arsteksten for 2013 taget fra, og hvordan vil disse ord kunne hjælpe dig? 8 VAGTT ARNET

9 De vil, sammen med andre bibelske eksempler pa nogle der har vist tro og mod, styrke os i manederne der ligger forude. DE TRAF ET MODIGT VALG 9 Skøgen Rahab skjulte de to spioner Josua havde sendt ind i Kana ans land, og vildledte deres fjender. Takket være hendes tro og mod blev bade hun og hendes husstand skanet da Jeriko faldt. (Hebr. 11:30, 31; Jak. 2:25) Rahab opgav sit umoralske liv for at behage Jehova. Pa samme made har nogle der er blevet kristne, haft tro, mod og moralsk styrke til at foretage store forandringer sade kunne behage Gud. 10 Senere, efter Josuas død, valgte moabitterindenrutmodigtattjenejehova. Eftersom hun var enke efter en israelit, har hun højst sandsynligt vidst noget om Jehova. Hendes svigermor, No omi, der ogsa var enke, havde boet i Moab, men besluttede nu at flytte tilbage til Betlehem i Israel. Pavejdertil opfordrede No omi Rut til at vende tilbage til sit eget folk, men moabitterinden svarede: Du maikkebedemigom at forlade dig, om at vende tilbage og ikke følge dig... Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. (Rut 1:16) Rut mente hvad hun sagde. Med tiden blev hun gift med No omis slægtning Boaz, og hun fødte en søn og blev stammoder til David og Jesus. Ja, Jehova velsigner tro og mod. Rut 2:12; 4:17-22; Matt. 1:1-6. MANGE SATTE LIVET PASPIL! 11 Vores tro og mod bliver styrket nar 9. Hvordan viste Rahab tro og mod? 10. Under hvilke omstændigheder valgte Rut at tjene Jehova, og hvordan blev hun velsignet? 11. Hvordan viste Jojada og Josjeba mod, og hvad resulterede det i? viseratgudermeddemdersætterderes egne interesser til side for at gøre hansviljeogbeskyttederestrosfæller. Tænk for eksempel pa ypperstepræsten Jojada og hans hustru, Josjeba. Da kong Ahazja var død, dræbte hans mor, Atalja, alle af kongelig æt undtagen Joasj og tilranede sig tronen. Jojada og Josjeba løb en stor risiko ved at redde Ahazjas søn Joasj og holde ham skjult i seks ar. I det syvende ar sørgede Jojada for at Joasj blev udrabt som konge, og at Atalja blev slaet ihjel. (2 Kong. 11:1-16) Jojada støttede senere kong Joasj da templet skulle repareres. Og da Jojada døde, 130 ar gammel, blev han begravet sammen med kongerne, for han havde handlet vel i Israel og i forbindelse med den sande Gud og hans hus. (2 Krøn. 24:15, 16) Jojada og hans hustrus modige handling betød at den kongelige slægtslinje fra David til Messias blev bevaret. 12 Ebed-Melek, en eunuk i kong Zedekias hus, satte livet paspilforat redde Jeremias. Kongen havde overgivet Jeremias til Judas fyrster, som falskeligt anklagede ham for oprør og kastedehamiencisternefuldafdyndfor at lade ham dø. (Jer. 38:4-6) Til trods for at Ebed-Melek derved bragte sig selv i fare pa grund af det udbredte had til Jeremias, appellerede han til Zedekias til forsvar for profeten. Zedekias reagerede positivt og lod Ebed-Melek tage 30 mænd med hen for at redde Jeremias. Gennem profeten forsikrede Gud Ebed-Melek om at han ikke ville dø under den babyloniske belejring af Jerusalem. (Jer. 39:15-18) Gud belønner dem der modigt gør det rigtige. 12. Hvordan viste Ebed-Melek stort mod? 15. JANUAR

10 13 Idetsyvendearhundrede f.v.t. fik tre hebraiske tjenere for Jehova et tydeligt bevis pa at Gud belønner troogmod.kongnebukadnezarbefalede at alle Babylons højtstaende mænd skulle samles for at tilbede en guldbilledstøtte. Hvis man nægtede, ville man blive kastet i en brændende ildovn. De tre hebræere sagde respektfuldt til Nebukadnezar: Vor Gud som vi tjener, [kan] redde os. Han vil redde os ud af den brændende ildovn og af din hand, o konge. Og hvis ikke, saskalduvide, o konge, at dine guder tjener vi ikke, og guldbilledstøtten som du har opstillet, tilbeder vi ikke. (Dan. 3:16-18) Udfrielsen af de tre hebræere er levende beskrevet i Daniel 3: Der er nok ikke nogen der truer med at kasteosienbrændendeildovn,menvi vil komme ud for trosprøver, og vi kan være sikre paatgudvilvelsigneosfor vores tro og mod. 14 Daniel viste tro og mod da hans fjender fik kong Darius til at udstede et forbud der indebar at enhver der i tredive dage rettede en bøn til nogen anden gud eller noget andet menneske end kongen, skulle kastes i løvekulen. Sa snart Daniel fandt ud af at loven var blevet underskrevet, gik han ind i sit hus, og med vinduerne i tagkammeret abne mod Jerusalem faldt han tre gange om dagen paknæogbad og lovpriste foran sin Gud, sadan som han hidtil havde været vant til at gøre. (Dan. 6:6-10) Den modige Daniel blev kastet i en løvekule men Jehova udfriede ham. Dan. 6: Hvilket modigt standpunkt tog de tre hebræere, og hvad kan vi lære af deres eksempel? 14. Hvordan viste Daniel mod, ifølge Daniels Bog, kapitel 6, og hvad resulterede det i? Detvarutænkeligtfordeførstekristne at tilbede andre end Jehova 15 I forbindelse med nogle begivenheder der ikke er nedskrevet i Bibelen, satte Akvila og Priskilla deres egen hals pa spil for Paulus sjæl. (Apg. 18:2; Rom. 16:3, 4) Modigt handlede de i harmoni med Jesu ord: Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden; at ligesom jeg har elsket jer, skal I ogsaelske hinanden. (Joh. 13:34) Ifølge Moselovenskullemanelskesinnæstesomsig selv. (3 Mos. 19:18) SahvordanerJesu bud nyt? Jo, det indebærer at vi vil ga sa langt at vi giver vores liv for andre, ligesom Jesus gjorde. Mange kristne har 15. (a) Hvilket eksempel viste Akvila og Priskilla med hensyn til tro og mod? (b) Hvad indebærer Jesu ord i Johannes 13:34, og hvordan har mange kristne vist en sadan kærlighed? 10 VAGTT ARNET

11 vist kærlighed ved modigt at sætte deresegenhalsp a spil for at redde deres trosfæller fra at blive brutalt behandlet eller lide døden for fjenders hand. Læs1Johannes3: De første kristne viste ligesom Jesus stort mod ved kun at tilbede Jehova. (Matt. 4:8-10) De nægtede at brænde røgelse til ære for den romerske kejser. (Se billedet). Det var kun ganske faaf de kristne der afskrev deres tro, skriver forfatteren Daniel P. Mannix, og det skønt man almindeligvis havde et alter hvorpaderbrændteenild,st aende i arenaen til deres afbenyttelse. Det eneste fangen skulle gøre, var at kaste lidt røgelse pa ilden, hvorefter han fik et offercertifikat og blev løsladt. Man forklarede ham ogsa omhyggeligt at han ikke derved tilbad kejseren han anerkendte blot kejserens guddommelighed i dennes egenskab af overhoved for den romerske stat. Alligevel benyttede næsten ingen af de kristne sig af denne chance til at blive fri. Those About to Die (De der skulle dø). 17 I nazisternes koncentrationslejre fik kristne der stod ansigt til ansigt med døden, gentagne gange mulighed for at opna deres frihed hvis blot de ville underskrive en erklæring hvori de fornægtede Jehova. Men kun fa skrev under. Under folkemordet i Rwanda satte hutuer og tutsier som var Jehovas Vidner, livet pa spil for at beskytte hinanden. Sadanne prøvelser kræver mod og tro. HUSK AT JEHOVA ER MED OS! 18 Vi har nu den forret at deltage i 16, 17. Hvilken trosprøve blev nogle af de første kristne udsat for, og hvilke prøvelser er nogle kristne i nyere tid blevet udsat for? 18, 19. Hvilke eksempler panoglederviste tro og mod, kan hjælpe os i vores forkyndergerning? det største arbejde Guds jordiske tjenere nogen sinde har faet betroet at forkynde budskabet om Riget og gøre disciple. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Hvor er vi taknemmelige for Jesu enestaende eksempel! Han var parejsefrabytil by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige. (Luk. 8:1) Det kræver ogsa tro og mod af os at forkynde den gode nyhed om Riget. Med Guds hjælp kan vi være som den modige Noa, en frygtløs forkynder af retfærdighed i en verden af ugudelige som gik til grunde i en global vandflod. 2 Pet. 2:4, Bøn hjælper os i vores forkyndergerning. Da nogle af Kristi disciple under forfølgelse bad om at matte tale [Guds] ord med al frimodighed, blev deres bøn besvaret. (Læs Apostelgerninger 4:29-31). Hvis du er nervøs ved at forkynde fra hus til hus, vil Jehova besvaredinebønnerommeretroogmod. Læs Salme 66:19, Det er en udfordring at gøre tingene pa Jehovas made nar vi udsættes for prøvelser i denne onde verden. Men vi er ikke alene. Gud er med os. Det er hans søn, menighedens hoved, ogsa. Desuden har vi i hele verden mere end syv millioner trosfæller der ogsa tjener Jehova. Lad os sammen med dem fortsat vise tro og forkynde den gode nyhed, idet vi har arsteksten for 2013 i tanke: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Jos.1:9. Se flere eksempler i artiklen Vær blot modig og meget stærk i Vagttarnet for15.februar Hvilken hjælp kan vi f a som Jehovas tjenere? 15. JANUAR

12 LAD INTET FØRE DIG VÆK FRA JEHOVA Vælg selv i dag hvem I vil tjene. JOS.24:15. PRØV OM DU KAN SVARE Hvordan kan du undg aatarbejde og karriere fører dig væk fra Jehova? Hvordan kan du træffe kloge valg med hensyn til adspredelser og underholdning? Hvordan kan du h andtere sorgen hvis en i din familie har forladt Jehova? DE VALG vi træffer, kan fa stor betydning for os. Nar man selv kan vælge hvad man vil gøre, har man til en vis grad indflydelse pa hvad der sker med ens liv. Det kan sammenlignes med en mand der vandrer pa en vej som pludselig deler sig i to. Hvilken vej vil han vælge? Hvis han har et bestemt mal i tanke, vil den ene vej bringe ham nærmere ma- let, mens den anden vil føre ham længere væk fra det. 2 Bibelen indeholder mange eksempler panogle der matte træffe vigtige valg. Kain matte for eksempel beslutte om han ville styre sin vrede eller give efter for den. (1 Mos. 4:6, 7) Josua matte vælge om han ville tjene den sande Gud eller tilbede falske guder. (Jos. 24:15) Han ønskede at holde sig nær til Jehova; derfor traf han et valg der hjalp ham i den retning. Kain havde ikke det samme ønske, og derfor traf han et valg der førte ham længere væk fra Jehova. 3 Undertiden maviogs a træffe vigtige beslutninger i livet. Nar det sker, mavihuskevoresm al at ære Jehova i alt hvad vi gør, og at undgaalthvad der kunne trække os væk fra ham. (Læs Hebræerne 3:12). I denne artikel og i den næste vil vi behandle syv omrader hvor vi ikke ma lade noget føre os væk fra Jehova. ARBEJDE OG KARRIERE 4 Som kristen har man pligt til at sørge for sig selv og sin familie. Ifølge Bibelen er den der ikke vil sørge for sin familie, værre end en uden tro. (2 Thess. 3:10; 1 Tim. 5:8, fdn.) Verdsligt arbejde er 1-3. (a) Hvorfor er Josua et godt eksempel paendertrafdet rette valg? (b) Hvad mavihusken ar vi skal træffe beslutninger? 4. Hvorforerdetvigtigtathaveetarbejde? 12 VAGTT ARNET

13 tydeligvis en vigtig del af livet, men hvis vi ikke passer pa, kan arbejde og karriereføreosvækfrajehova.hvordan? 5 Lad os sige at du mangler et arbejde. Hvis du bor i et land hvor det er vanskeligt at finde arbejde, vil du maske føle dig fristet til at tage det første det bedste job ja, maske et hvilket som helst job der viser sig. Men hvad nu hvis det er af en sadan karakter at det strider mod Bibelens principper? Eller hvis det er satidskrævendeatdetg ar ud over de teokratiske aktiviteter eller din familie? Skal du sa alligevel tage imod jobbet, ud fra den betragtning at et darligt arbejde er bedre end slet intet arbejde? Husk at en forkert beslutning kan føre dig væk fra Jehova. (Hebr. 2:1) Hvad enten du mangler et arbejde eller overvejer at skifte arbejde, hvordan kan du da træffe det rigtige valg? 6 Som tidligere nævnt maduhuske hvaddererditm al i livet. Spørg dig selv: Hvis jeg far et bestemt arbejde, hvad vil det sa føre til? Hvis du betragter verdsligt arbejde som et middel til at forsørge dig selv og din familie sadukanblive ved med at tjene Jehova, vil han velsigne dine bestræbelser. (Matt. 6:33) Jehova ved hvordan han skal hjælpe dig hvis du pludselig mister dit job eller kommer ud i økonomiske vanskeligheder. (Es. 59:1) Han forstar...atudfrigudhengivne mennesker af prøvelse. 2 Pet. 2:9. 7 Men hvad nu hvis dit mal blot er at blive rig? Det vil maske lykkes for dig. Menhuskatens adan succes kan koste dig dyrt. (Læs 1 Timoteus 6:9, 10). Hvis du lægger for stor vægt parigdom 5. Hvad bør du tænke p aførdutagerimodet arbejde? 6, 7. (a) Hvilke grunde kunne man have til at tage imod et arbejde? (b) Hvad vil bringe dig nærmere til Jehova, og hvorfor? og karriere, vil det kun føre dig væk fra Jehova. 8 Hvis du har børn, sa tænk pahvor- dan dit eksempel pavirker dem. Hvad serdeerdetvigtigstefordig dinkarriere eller dit venskab med Jehova? Hvis de ser at det er status, prestige og rigdom der har førstepladsen i dit liv, vil de sa ikke være tilbøjelige til at følge samme farlige kurs? Kunne de miste respekten for dig som deres far eller mor? En ung søster siger: Sa langt tilbage jeg kan huske, har min far været meget optaget af sit arbejde. I begyndelsen sadet ud til at det var fordi han ønskede at vores familie skulle have det allerbedste. Han ville gerne sørge godt for os. Men i de senere ar har noget forandret sig. Han arbejder og arbejder, og sakom- mer han hjem med luksusting og ikke bare det vi har brug for. Resultatet er at vi er kendt som en familie der har en masse penge, og ikke som en familie der tilskynder andre til at gøre mere i tjenesten. Jeg ville til hver en tid vælge at fa andelig støtte fra min far frem for penge. 9 Iforældrem a passe paatiikkelader jereskarriereførejervækfrajehova. Væreteksempelforjeresbørn.Visdem at I virkelig tror pa at det vigtigste i livet er de andelige værdier, ikke de materielle. Matt. 5:3. 10 Hvis du er ung og overvejer hvilket arbejde du skal vælge, hvordan kan du da træffe et klogt valg? Som allerede nævnt maduvidehvorduerp avejhen. Vil den form for uddannelse og arbejde du overvejer, hjælpe dig til at gøre en 8, 9. Hvad ma forældre tænke pan ar det gælder deres indstilling til verdsligt arbejde? Forklar. 10. Hvad skal man som ung tænke pan ar man skal vælge arbejde? 15. JANUAR

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder 15. NOVEMBER 2013 34567 13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, 123 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, 122 27. januar 2. februar

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Lev op til dit ansvar som evangelieforkynder SIDE 3 SANGE: 103, 102. Er du nidkær for gode gerninger? SIDE 8 SANGE: 108, 93

Lev op til dit ansvar som evangelieforkynder SIDE 3 SANGE: 103, 102. Er du nidkær for gode gerninger? SIDE 8 SANGE: 108, 93 15. MAJ 2013 34567 STUDIEARTIKLER 1.-7. JULI Lev op til dit ansvar som evangelieforkynder SIDE 3 SANGE: 103, 102 8.-14. JULI Er du nidkær for gode gerninger? SIDE 8 SANGE: 108, 93 15.-21. JULI Styrk dit

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere