Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17"

Transkript

1 1 5. JANUAR STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, MARTS Hold dig nær til Jehova SIDE 17 SANGE: 52, MARTS Lad ikke din fortid hindre din tjeneste SIDE 22 SANGE: 91, MARTS Kristne ældste medarbejdere pa vores glæde SIDE 27 SANGE: 123, 53

2 STUDIEARTIKLER ˇ Vær modig Jehova er med dig! Bibelen indeholder mange eksempler pa nogle der viste tro og mod. En gennemgang af noget af det de kom ud for, vil styrke vores tro og hjælpe os til modigt at tjene Jehova. Artiklen kaster lys over vores arstekst for HAITI FORSIDE: Pa verandaen til et hus i Camp Perrin leder et pensioneret ægtepar et bibelstudium. Nogle haitianere der har boet i udlandet, som for eksempel dette par, flytter tilbage til deres hjemland for at tjene hvor der er et større behov ˇ Lad intet føre dig væk fra Jehova ˇ Hold dig nær til Jehova Der er meget i livet vi ikke selv kan vælge, som for eksempel vores forældre, vores søskende og det sted vi er født. Det er noget helt andet med vores forhold til Jehova. Vi kan selv vælge om vi vil have et nært forhold til ham eller ej. Disse artikler kommer ind pa syv omrader i livet hvor vi ikke ma lade noget føre os væk fra Jehova. 1:557 FORHOLDSTALLET MELLEM FORKYNDERE OG INDBYGGERE I HAITI ˇ Lad ikke din fortid hindre din tjeneste Vi har alle sammen gjort et eller andet som vi ville ønske at vi havde gjort anderledes. Vi behøver dog ikke at lade noget vi fortryder, hæmme os i vores tjeneste for Gud. I denne artikel vil vi ved hjælp af apostelen Paulus eksempel lære hvordan vi til trods for det vi fortryder, fortsat kan tjene Jehova. FORKYNDERE BIBELSTUDIER ˇ Kristne ældste medarbejdere pa vores glæde ØVRIGE ARTIKLER 3 De mødte villigt frem i Norge 32 Hendes bestræbelser bar frugt Paulus skrev i sit andet brev til korintherne at han og hans nære medarbejdere var medarbejdere pa [deres] glæde. (2 Kor. 1:24) Hvordan bør disse ord i særlig grad berøre kristne ældste? Og hvordan kan vi hver især bidrage til en glad and i menigheden? Svarene pa disse spørgsmal vil blive gennemgaet i denne artikel Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervis ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny VerdenOversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab January 15, 2013 Vol. 134, No. 2 Semimonthly DANISH The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain.

3 DE MØDTE VILLIGT FREM i Norge Kjøllefjord Karasjok INDTIL for fa ar siden boede Roald og Elsebeth, et ægtepar sidst i fyrrerne, trygt og godt i Bergen, Norges næststørste by. Sammen med deres datter og søn, Isabel og Fabian, tog de trofast del i den lokale menigheds aktiviteter Roald som ældste, Elsebeth som pioner og Isabel og Fabian som flittige forkyndere. I september 2009 besluttede familien imidlertid at prøve noget nyt at forkynde i et isoleret omrade i en uge. Sammen med Fabian (der dengang var 18) rejste Roald og Elsebeth til Nordkinnhalvøya, en halvø nord for polarcirklen som hører til Finnmark. Der forkyndte de i den lille by Kjøllefjord sammen med andre brødre og søstre som ogsa var kommet til dette isolerede omrade for at være med i forkyndelsen. I begyndelsen af ugen, fortæller Roald, var jeg ret til freds med mig selv fordi jeg havde kunnet planlægge min tid sa jeg kunne være med i denne særlige tjeneste i en hel uge. Men senere pa ugen begyndte han at se lidt anderledes pa det. Hvad skete der? Lakselv Alta irk arc Pol len N 0 OSLO Bergen (Til venstre) Roald og Fabian (Øverst) Elsebeth og Isabel km

4 ET UVENTET SPØRGSM AL Roald fortæller: Pludselig spurgte Mario, en pioner i Finnmark, om vi kunne tænke os at flytte til en by ved navn Lakselv og hjælpe den lokale menighed pa 23 forkyndere. Spørgsmalet kom helt bag pa Roald. Han forklarer: Elsebeth og jeg havde overvejet at tjene hvor behovet er større men først nar børnene var flyttet hjemmefra. I løbet af de fadageroaldhavdeforkyndti dette isolerede omrade, havde han imidlertid lagt mærke til at folk gerne ville vide mere om Jehova. Det var nu de havde brug for hjælp ikke senere. Spørgsmalet gav mig samvittighedskvaler og holdt mig vagen i flere nætter, husker han. Mario kørte Roald og hans familie til Lakselv, omkring 240 kilometer syd for Kjøllefjord. Han ville have at de selv skulle møde den lille menighed d er. Andreas, den ene af to ældste i Lakselv, viste gæsterne omradet og rigssalen. Menigheden tog gæstfrit imod dem og sagde at de ville blive meget glade hvis Roald og hans familie kunne flytte dertil og hjælpe med forkyndelsen. Med et smil fortalte Andreas at han allerede havde arrangeret at Roald og Fabian skulle til en jobsamtale! Hvad ville gæsterne gøre? HVILKEN BESLUTNING NAEDE DE FREM TIL? Fabians umiddelbare reaktion var: Jeg har ikke lyst til at flytte hertil. Tanken om at skulle forlade sine nære venner som han var vokset op sammen med i menigheden, for at bo i en lille by tiltalte ham slet ikke. Desuden var han stadig i lære som elektriker. Da Isabel (der dengang var 21) blev spurgt om hvad hun ville synes om at flytte, udbrød hun: Det er lige hvad jeg altid har haft lyst til! Men, fortæller hun, da jeg tænkte nærmere over det, spurgte jeg mig selv: Er jeg sikker pa at det er en god id e? Vil jeg ikke komme til at savne mine venner? Skulle jeg ikke hellere blive i min egen menighed hvor alt er trygt og forudsigeligt? Hvordan reagerede Elsebeth pa invitationen? Jeg følte at Jehova havde givet vores familie en opgave, siger hun, men jeg tænkte ogsa pa vores nyistandsatte hus og pa alle de ting vi havdesamletosgennemdesidste25ar. Da ugen var gaet, vendte Roald og hans familie hjem til Bergen, men de kunne ikke glemme deres brødre og søstre i Lakselv, omkring 2100 kilometer væk. Jeg talte meget med Jehova i bøn, fortæller Elsebeth, og jeg bevarede kontakten med vores nye venner ved at udveksle billeder og oplevelser med dem. Roald fortæller: Jeg havde brug for tid til at vænne mig til tanken om at skulle flytte. Jeg matte ogsa tænke over om det overhovedet var praktisk muligt. Hvad skulle vi leve af? Jeg bad meget til Jehova, og jeg drøftede ogsasa- genmedminfamilieogmederfarnebrødre. Fa- bian siger: Jo mere jeg tænkte over det, jo mere indsa jeg at jeg ikke havde nogen gyldig grund til at sige nej. Jeg bad ofte til Jehova, og ønsket om at flytte blev gradvis stærkere. Hvad med Isabel? For at forberede sig paathunm aske skulle flytte, begyndte hun som pioner. Da hun havde været pioner i et halvt ar, hvor hun ogsabrugtemeget tid pa personligt studium, følte hun sig parat til at tage det store spring. HVAD DE GJORDE FOR AT NA DERES MAL I takt med at deres ønske om at tjene hvor der er et større behov, voksede, gjorde familien en række forandringer for at na deres mal. Roald havdeetvellønnetjobsomhanvarmegetglad for, men han bad om at faet ars orlov. Hans chef spurgte om han i stedet kunne arbejde padeltid og veksle mellem at arbejde i to uger og have fri i seks uger. Min indtægt blev reduceret meget, men det fungerede fint, siger Roald. Elsebeth fortæller: Min mand bad mig forsøge at finde et hus i Lakselv og udleje vores hus i Bergen. Det krævede en masse tid og energi, men det lykkedes os. Hun tilføjer: Med tiden fandt børnene deltidsarbejde, og de hjælper os med at dække udgifterne til mad og transport. Isabel siger: Det er en lille by vi er flyttet til, og nogetafdetsværesteformigvaratfindearbejde sa jeg kunne forsørge mig selv som pioner. Indimellem syntes det habløst. Ved at tage et hvilket 4 VAGTT ARNET

5 (Til venstre) Knut og Lisbeth studerer med en familie i Uganda (Øverst) Marelius og Kesia forkynder for en samisk kvinde i Norge som helst lille deltidsarbejde hun kunne finde ni forskellige det første ar tjente Isabel dog nok til at dække sine udgifter. Hvordan klarede Fabian sig? For at blive udlært matte jeg have en læreplads, og det fandt jeg i Lakselv. Da jeg havde bestaet svendeprøven, fandt jeg mig et deltidsarbejde som elektriker. HVORDAN ANDRE HAR FORØGET DERES TJENESTE Marelius og hans kone, Kesia, ønskede ogsaat tjene hvor der var et større behov for forkyndere. Marelius, der er 29, siger: Det der fik mig til at overveje at forøge min tjeneste, var foredrag og interviews ved stævnerne som handlede om pionertjenesten. For Kesia, der er 26, var tanken om at skulle flytte væk fra familien imidlertid en hindring. Jeg frygtede tanken om at være langt væk fra dem jeg holder af, siger hun. Desuden arbejdede Marelius pafuldtids a de kunne betale afdragene pa deres hus. Han beretter: Med Jehovas hjælp og efter mange bønner om styrke fra ham til at foretage ændringer kunne vi endelig tage springet. Det første de gjorde, var at bruge mere tid pa at studere Bibelen. Derefter solgte de deres hus og sagde deres arbejde op, og i august 2011 flyttede de til byen Alta i Nordnorge. D er forsørger de sig selv i deres pionertjeneste ved at Marelius arbejder som bogholder og Kesia arbejder i en butik. Knut og Lisbeth, et ægtepar som nu er midt i trediverne, blev inspireret af arbogsberetninger om nogle der tjener hvor der er et større behov for forkyndere af Riget. Disse erfaringer fik os til at overveje at tjene i et fremmed land, siger Lisbeth, men jeg tøvede, for jeg var ikke sikker pa at det var noget et almindeligt menneske som mig kunne klare. Parret arbejdede dog paatn aderes mal. Knut fortæller: Vi solgte vores lejlighed og flyttede ind hos min mor for at spare op. Senere, for at faensmagsprøvep ahvaddetindebærerattjeneietfremmedland,flyttedevitil en engelsk menighed i Bergen hvor vi var i et ar; her boede vi hos Lisbeths mor. Inden længe følte Knut og Lisbeth sig klar til at tage springet, og d et et rigtig stort spring til Uganda. De er i Norge to maneder om aret for at arbejde. Padenm ade har de rad til at bo og forkynde pafuldtidiugandare- sten af aret. SMAGOGSEATJEHOVAERGOD Hvordan er det gaet disse villige arbejdere? Roald siger: Vi bruger meget mere tid sammen som familieidetteisoleredeomr ade end vi gjorde i Bergen. Vi er blevet knyttet tættere sammen. Det har været en velsignelse at se vores børn gøre andelige fremskridt. Han tilføjer: Desuden har vi nu et mere afslappet forhold til materielle ting. De har ikke sa stor betydning som vi gik og troede. 15. JANUAR

6 Bibelske principper der kan forberede dig paattjenehvordereret større behov for forkyndere: Bed Jehova om ønsket og om praktisk visdom. Ordsp. 3:21; Fil. 2:13; Jak. 1:5. Søg rad og vejledning hos vise trosfæller. Den der vandrer med de vise bliver v ıs. Ordsp. 13:20; 12:15. Læg specifikke planer. Den flittiges planer far et gunstigt udfald. Ordsp. 21:5. Tag springet, og før dine planer ud i livet. Gør det gode. Sl. 37:3. N ar du følger disse principper, kan du regne med at Jehova vil velsigne dine bestræbelser! Ordsp. 16:3. Vi er blevet knyttet tættere sammen. Roald Elsebeth sabehovetforatlæreetfremmedsprog. Hvorfor? Lakselv-menighedens distrikt indbefatter byen Karasjok i det centrale Sameland samerne er den oprindelige befolkning i den nordlige del af Norge, Sverige, Finland og Rusland. For bedre at kunne forkynde for dem tog Elsebeth derfor et kursus i samisk, og nu kan hun føre enkle samtaler pasproget.hvadsyneshunomsit nye distrikt? Hun siger glædestralende: Jeg leder seks bibelstudier. Jeg kunne ikke tænke mig at være nogen andre steder! Fabian, der nu er pioner og menighedstjener, fortæller at han og Isabel har hjulpet tre teenagere i deres nye menighed til at blive mere engageret i menighedens aktiviteter. Alle tre unge er nu aktive i forkyndelsen. To er blevet døbt, og de var begge hjælpepionerer i marts En af de unge, der havde været ved at glide væk fra sandheden, takkede Fabian og Isabel for at have hjulpet hende til at komme i gang igen. Fabian siger: Jeg blev virkeligrørt.hvorerdetdejligtatkunnehjælpe andre! Isabel bemærker: I dette distrikt har jeg virkelig smagt og set at Jehova er god. (Sl. 34:8) Hun tilføjer: Desuden er det rigtig sjovt at tjene her! Marelius og Kesia har nu en enklere levestandard men et rigere liv. Menigheden i Alta, som de flyttede til, har nu 41 forkyndere. Marelius siger: Set i bakspejlet er det meget opmuntrende at vores tilværelse har ændret sig sa meget. Vi takker Jehova fordi vi kan tjene ham som pionerer her. Intet kunne være mere tilfredsstillende. Kesia tilføjer: Jegharlærtatstolemerep a Jehova, og han har taget sig godt af os. Jeg har ogsafundetudafat detatviborlængerevækframinfamilie,hjælper mig til i højere grad at værdsætte den tid vi tilbringer sammen. Jeg har aldrig fortrudt vores beslutning. Hvordan gar det med Knut og Lisbeth i Uganda? Knut fortæller: Det tog tid at vænne sig til kulturen og de nye omgivelser. Vand, strøm og maveproblemer vi ved aldrig hvornar vi har det, men vi kan lede sa mange bibelstudier vi har lyst til! Lisbethsiger: Kunenhalvtimefrahvorvibor,er der distrikter hvor den gode nyhed aldrig er blevet forkyndt. Men vi møder folk d er som sidder og læser i Bibelen, og de beder os om at undervise dem. At lære disse ydmyge mennesker om Bibelens budskab giver en glæde der ikke kan sammenlignes med noget andet! Hvor ma vores konge, Kristus Jesus, være glad nar han fra himmelen ser at det forkyndelsesarbejde han pabegyndte, udføres i flere og flere dele af verden! Ja, det er en stor glæde for alle blandt Guds folk at møde villigt frem og derved adlyde Jesu befaling om at gøre disciple af folk af alle nationerne. Matt. 28:19, VAGTT ARNET

7 VÆR MODIG JEHOVA ER MED DIG! Værmodigogstærk....JehovadinGud er med dig. JOS.1:9. HVAD VIL DU SVARE? Hvad matte Josua gøre for at fa styrket sin tro og sit mod? Hvilke eksempler panogleder viste mod, har gjort indtryk pa dig? Hvis eksempel i tro og mod kan hjælpe dig i din forkyndergerning? TJENESTEN for Jehova giver os glæde. Men som alle andre kommer vi ud for modgang, og desuden mavim aske lide for retfærdigheds skyld. (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Vi har brug for tro og mod for at kunne udholde sadanne prøvelser. 2 Hvad er tro? Apostelen Paulus skrev: Tro er den sikre forventning om ting der habes pa, det klare bevis pa virkeligheder som ikke ses. (Hebr. 11:1) En anden oversættelse lyder: Tro er skødet pa de ting vi haber pa. Tro er at være sikker padetvi ikke kan se. (TheSimpleEnglishBible)Hvisvihar faet overdraget skødet paenejendom,erviikkei tvivl om at vi ejer den. Fordi vi har tro paatgudal- tid holder sit ord, er det som om vi har et værdifuldt skøde. Pa grund af vores tro er vi sikre paatvivil komme til at se Bibelens løfter gaiopfyldelse,ogvi er overbeviste om de andelige virkeligheder skønt vi ikke kan se dem. 3 Mod er blevet defineret som mental, følelsesmæssigogmoralskstyrketilattaleoghandleuden frygt nar man star over for forhindringer og farer. (The New Interpreter s Dictionary of the Bible) Hvis vi har mod, er vi stærke og tapre og endda villige til at lide ondt. Mark. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7. 4 Tro og mod er ønskværdige egenskaber. Men hvad nu hvis vi føler at vi har brug for mere tro og mod? Bibelen indeholder tusinder af eksempler pa noglederhavdetroogmod.vedatsenærmerep a nogle af dem kan vi styrke disse egenskaber hos os selv. 1, 2. (a) Hvilke egenskaber vil hjælpe os til at udholde prøvelser? (b) Hvordan vil du definere tro? Illustrer. 3, 4. (a) Hvad er mod? (b) Pahvilkenm ade kan vi styrke vores tro og mod? 7

8 JEHOVA VAR MED JOSUA 5 Lad os skrue tiden omkring 3500 ar tilbage.dererg aet fyrre ar siden Jehova udfriede millioner af israelitter fra fangenskab i Egypten. Profeten Moses er anfører for folket. Nu, i en alder af 120 ar, ser han ud over det lovede land oppe fra Nebo Bjerg, hvorefter han dør. Han bliver efterfulgt af Josua, en mand der er fuld af visdoms and. (5 Mos. 34:1-9) Israelitterne skal til at tage Kana ans land i besiddelse. Hvis Josua skal klare sin opgave som anfører, vil han fa brug for visdom fra Gud. Han maogs a vise tillid til Jehova og være modig og stærk. 5 Mos. 31:22, Josuas visdom, mod og tro under den lange erobring af Kana an mahave styrketisraelitterne.udoveratvære modige i kamp matte de have mod til at gøre som Josua i sin afskedstale kort før sin død opfordrede dem til. Han sagde: I skal... være fast besluttede paat overholde og handle efter alt hvad der er skrevet i bogen med Mose lov, sai ikke afviger fra den, hverken til højre eller til venstre. (Jos. 23:6) Vi maogs a være modige og fast besluttede paal- tid at adlyde Jehova, især nar menne- sker forlanger at vi gør noget der er imod Guds vilje. (Læs Apostelgerninger 4:18-20; 5:29). Hvis vi beder om Jehovas ledelse, vil han hjælpe os til at tage et sadant modigt standpunkt. HVORDAN VI KAN HAVE LYKKEN MED OS 7 For at have det mod der skal til for 5. Hvad havde Josua brug for hvis han skulle klare sin opgave? 6. (a) Hvad kræves der af os ifølge Josua 23:6? (b) Hvad lærer vi af ordene i Apostelgerninger 4:18-20 og 5:29? 7. Hvad matte Josua gøre for at være modig og have lykken med sig pasinvej? at gøre Guds vilje, mavistuderehans ord og leve efter det. Det var netop hvad Josua fik besked paatgøredahan efterfulgte Moses: Vær blot modig og meget stærk sadukantagevarep aat handle efter hele den lov som min tjener Moses palagdedig...dennelov- bog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare pa at handle efter alt Vores arstekst for 2013: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Josua1:9 hvad der star skrevet i den; for da vil du have lykken med dig pa din vej og da vil du handle med indsigt. (Jos. 1:7, 8) Josua fulgte dette rad, og han havde lykken med sig pa sin vej. Hvis vi gør det samme, vil vi blive mere modige og opleve større glæde i Jehovas tjeneste. 8 Josua maværeblevetstyrketdahan hørte hvad Jehova videre sagde: Vær modig og stærk. Bliv ikke opskræmt og vær ikke skrækslagen, for Jehova din Gud er med dig overalt hvor du færdes. (Jos. 1:9) Jehova er ogsamed os. Sa lad os ikke blive opskræmte og skrækslagne, uanset hvilke prøvelser vi udsættes for. Læg især mærke til ordene: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Disse ord fra Josua 1:9 er blevet valgt som arstekst for Hvor er arsteksten for 2013 taget fra, og hvordan vil disse ord kunne hjælpe dig? 8 VAGTT ARNET

9 De vil, sammen med andre bibelske eksempler pa nogle der har vist tro og mod, styrke os i manederne der ligger forude. DE TRAF ET MODIGT VALG 9 Skøgen Rahab skjulte de to spioner Josua havde sendt ind i Kana ans land, og vildledte deres fjender. Takket være hendes tro og mod blev bade hun og hendes husstand skanet da Jeriko faldt. (Hebr. 11:30, 31; Jak. 2:25) Rahab opgav sit umoralske liv for at behage Jehova. Pa samme made har nogle der er blevet kristne, haft tro, mod og moralsk styrke til at foretage store forandringer sade kunne behage Gud. 10 Senere, efter Josuas død, valgte moabitterindenrutmodigtattjenejehova. Eftersom hun var enke efter en israelit, har hun højst sandsynligt vidst noget om Jehova. Hendes svigermor, No omi, der ogsa var enke, havde boet i Moab, men besluttede nu at flytte tilbage til Betlehem i Israel. Pavejdertil opfordrede No omi Rut til at vende tilbage til sit eget folk, men moabitterinden svarede: Du maikkebedemigom at forlade dig, om at vende tilbage og ikke følge dig... Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. (Rut 1:16) Rut mente hvad hun sagde. Med tiden blev hun gift med No omis slægtning Boaz, og hun fødte en søn og blev stammoder til David og Jesus. Ja, Jehova velsigner tro og mod. Rut 2:12; 4:17-22; Matt. 1:1-6. MANGE SATTE LIVET PASPIL! 11 Vores tro og mod bliver styrket nar 9. Hvordan viste Rahab tro og mod? 10. Under hvilke omstændigheder valgte Rut at tjene Jehova, og hvordan blev hun velsignet? 11. Hvordan viste Jojada og Josjeba mod, og hvad resulterede det i? viseratgudermeddemdersætterderes egne interesser til side for at gøre hansviljeogbeskyttederestrosfæller. Tænk for eksempel pa ypperstepræsten Jojada og hans hustru, Josjeba. Da kong Ahazja var død, dræbte hans mor, Atalja, alle af kongelig æt undtagen Joasj og tilranede sig tronen. Jojada og Josjeba løb en stor risiko ved at redde Ahazjas søn Joasj og holde ham skjult i seks ar. I det syvende ar sørgede Jojada for at Joasj blev udrabt som konge, og at Atalja blev slaet ihjel. (2 Kong. 11:1-16) Jojada støttede senere kong Joasj da templet skulle repareres. Og da Jojada døde, 130 ar gammel, blev han begravet sammen med kongerne, for han havde handlet vel i Israel og i forbindelse med den sande Gud og hans hus. (2 Krøn. 24:15, 16) Jojada og hans hustrus modige handling betød at den kongelige slægtslinje fra David til Messias blev bevaret. 12 Ebed-Melek, en eunuk i kong Zedekias hus, satte livet paspilforat redde Jeremias. Kongen havde overgivet Jeremias til Judas fyrster, som falskeligt anklagede ham for oprør og kastedehamiencisternefuldafdyndfor at lade ham dø. (Jer. 38:4-6) Til trods for at Ebed-Melek derved bragte sig selv i fare pa grund af det udbredte had til Jeremias, appellerede han til Zedekias til forsvar for profeten. Zedekias reagerede positivt og lod Ebed-Melek tage 30 mænd med hen for at redde Jeremias. Gennem profeten forsikrede Gud Ebed-Melek om at han ikke ville dø under den babyloniske belejring af Jerusalem. (Jer. 39:15-18) Gud belønner dem der modigt gør det rigtige. 12. Hvordan viste Ebed-Melek stort mod? 15. JANUAR

10 13 Idetsyvendearhundrede f.v.t. fik tre hebraiske tjenere for Jehova et tydeligt bevis pa at Gud belønner troogmod.kongnebukadnezarbefalede at alle Babylons højtstaende mænd skulle samles for at tilbede en guldbilledstøtte. Hvis man nægtede, ville man blive kastet i en brændende ildovn. De tre hebræere sagde respektfuldt til Nebukadnezar: Vor Gud som vi tjener, [kan] redde os. Han vil redde os ud af den brændende ildovn og af din hand, o konge. Og hvis ikke, saskalduvide, o konge, at dine guder tjener vi ikke, og guldbilledstøtten som du har opstillet, tilbeder vi ikke. (Dan. 3:16-18) Udfrielsen af de tre hebræere er levende beskrevet i Daniel 3: Der er nok ikke nogen der truer med at kasteosienbrændendeildovn,menvi vil komme ud for trosprøver, og vi kan være sikre paatgudvilvelsigneosfor vores tro og mod. 14 Daniel viste tro og mod da hans fjender fik kong Darius til at udstede et forbud der indebar at enhver der i tredive dage rettede en bøn til nogen anden gud eller noget andet menneske end kongen, skulle kastes i løvekulen. Sa snart Daniel fandt ud af at loven var blevet underskrevet, gik han ind i sit hus, og med vinduerne i tagkammeret abne mod Jerusalem faldt han tre gange om dagen paknæogbad og lovpriste foran sin Gud, sadan som han hidtil havde været vant til at gøre. (Dan. 6:6-10) Den modige Daniel blev kastet i en løvekule men Jehova udfriede ham. Dan. 6: Hvilket modigt standpunkt tog de tre hebræere, og hvad kan vi lære af deres eksempel? 14. Hvordan viste Daniel mod, ifølge Daniels Bog, kapitel 6, og hvad resulterede det i? Detvarutænkeligtfordeførstekristne at tilbede andre end Jehova 15 I forbindelse med nogle begivenheder der ikke er nedskrevet i Bibelen, satte Akvila og Priskilla deres egen hals pa spil for Paulus sjæl. (Apg. 18:2; Rom. 16:3, 4) Modigt handlede de i harmoni med Jesu ord: Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden; at ligesom jeg har elsket jer, skal I ogsaelske hinanden. (Joh. 13:34) Ifølge Moselovenskullemanelskesinnæstesomsig selv. (3 Mos. 19:18) SahvordanerJesu bud nyt? Jo, det indebærer at vi vil ga sa langt at vi giver vores liv for andre, ligesom Jesus gjorde. Mange kristne har 15. (a) Hvilket eksempel viste Akvila og Priskilla med hensyn til tro og mod? (b) Hvad indebærer Jesu ord i Johannes 13:34, og hvordan har mange kristne vist en sadan kærlighed? 10 VAGTT ARNET

11 vist kærlighed ved modigt at sætte deresegenhalsp a spil for at redde deres trosfæller fra at blive brutalt behandlet eller lide døden for fjenders hand. Læs1Johannes3: De første kristne viste ligesom Jesus stort mod ved kun at tilbede Jehova. (Matt. 4:8-10) De nægtede at brænde røgelse til ære for den romerske kejser. (Se billedet). Det var kun ganske faaf de kristne der afskrev deres tro, skriver forfatteren Daniel P. Mannix, og det skønt man almindeligvis havde et alter hvorpaderbrændteenild,st aende i arenaen til deres afbenyttelse. Det eneste fangen skulle gøre, var at kaste lidt røgelse pa ilden, hvorefter han fik et offercertifikat og blev løsladt. Man forklarede ham ogsa omhyggeligt at han ikke derved tilbad kejseren han anerkendte blot kejserens guddommelighed i dennes egenskab af overhoved for den romerske stat. Alligevel benyttede næsten ingen af de kristne sig af denne chance til at blive fri. Those About to Die (De der skulle dø). 17 I nazisternes koncentrationslejre fik kristne der stod ansigt til ansigt med døden, gentagne gange mulighed for at opna deres frihed hvis blot de ville underskrive en erklæring hvori de fornægtede Jehova. Men kun fa skrev under. Under folkemordet i Rwanda satte hutuer og tutsier som var Jehovas Vidner, livet pa spil for at beskytte hinanden. Sadanne prøvelser kræver mod og tro. HUSK AT JEHOVA ER MED OS! 18 Vi har nu den forret at deltage i 16, 17. Hvilken trosprøve blev nogle af de første kristne udsat for, og hvilke prøvelser er nogle kristne i nyere tid blevet udsat for? 18, 19. Hvilke eksempler panoglederviste tro og mod, kan hjælpe os i vores forkyndergerning? det største arbejde Guds jordiske tjenere nogen sinde har faet betroet at forkynde budskabet om Riget og gøre disciple. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Hvor er vi taknemmelige for Jesu enestaende eksempel! Han var parejsefrabytil by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige. (Luk. 8:1) Det kræver ogsa tro og mod af os at forkynde den gode nyhed om Riget. Med Guds hjælp kan vi være som den modige Noa, en frygtløs forkynder af retfærdighed i en verden af ugudelige som gik til grunde i en global vandflod. 2 Pet. 2:4, Bøn hjælper os i vores forkyndergerning. Da nogle af Kristi disciple under forfølgelse bad om at matte tale [Guds] ord med al frimodighed, blev deres bøn besvaret. (Læs Apostelgerninger 4:29-31). Hvis du er nervøs ved at forkynde fra hus til hus, vil Jehova besvaredinebønnerommeretroogmod. Læs Salme 66:19, Det er en udfordring at gøre tingene pa Jehovas made nar vi udsættes for prøvelser i denne onde verden. Men vi er ikke alene. Gud er med os. Det er hans søn, menighedens hoved, ogsa. Desuden har vi i hele verden mere end syv millioner trosfæller der ogsa tjener Jehova. Lad os sammen med dem fortsat vise tro og forkynde den gode nyhed, idet vi har arsteksten for 2013 i tanke: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. Jos.1:9. Se flere eksempler i artiklen Vær blot modig og meget stærk i Vagttarnet for15.februar Hvilken hjælp kan vi f a som Jehovas tjenere? 15. JANUAR

12 LAD INTET FØRE DIG VÆK FRA JEHOVA Vælg selv i dag hvem I vil tjene. JOS.24:15. PRØV OM DU KAN SVARE Hvordan kan du undg aatarbejde og karriere fører dig væk fra Jehova? Hvordan kan du træffe kloge valg med hensyn til adspredelser og underholdning? Hvordan kan du h andtere sorgen hvis en i din familie har forladt Jehova? DE VALG vi træffer, kan fa stor betydning for os. Nar man selv kan vælge hvad man vil gøre, har man til en vis grad indflydelse pa hvad der sker med ens liv. Det kan sammenlignes med en mand der vandrer pa en vej som pludselig deler sig i to. Hvilken vej vil han vælge? Hvis han har et bestemt mal i tanke, vil den ene vej bringe ham nærmere ma- let, mens den anden vil føre ham længere væk fra det. 2 Bibelen indeholder mange eksempler panogle der matte træffe vigtige valg. Kain matte for eksempel beslutte om han ville styre sin vrede eller give efter for den. (1 Mos. 4:6, 7) Josua matte vælge om han ville tjene den sande Gud eller tilbede falske guder. (Jos. 24:15) Han ønskede at holde sig nær til Jehova; derfor traf han et valg der hjalp ham i den retning. Kain havde ikke det samme ønske, og derfor traf han et valg der førte ham længere væk fra Jehova. 3 Undertiden maviogs a træffe vigtige beslutninger i livet. Nar det sker, mavihuskevoresm al at ære Jehova i alt hvad vi gør, og at undgaalthvad der kunne trække os væk fra ham. (Læs Hebræerne 3:12). I denne artikel og i den næste vil vi behandle syv omrader hvor vi ikke ma lade noget føre os væk fra Jehova. ARBEJDE OG KARRIERE 4 Som kristen har man pligt til at sørge for sig selv og sin familie. Ifølge Bibelen er den der ikke vil sørge for sin familie, værre end en uden tro. (2 Thess. 3:10; 1 Tim. 5:8, fdn.) Verdsligt arbejde er 1-3. (a) Hvorfor er Josua et godt eksempel paendertrafdet rette valg? (b) Hvad mavihusken ar vi skal træffe beslutninger? 4. Hvorforerdetvigtigtathaveetarbejde? 12 VAGTT ARNET

13 tydeligvis en vigtig del af livet, men hvis vi ikke passer pa, kan arbejde og karriereføreosvækfrajehova.hvordan? 5 Lad os sige at du mangler et arbejde. Hvis du bor i et land hvor det er vanskeligt at finde arbejde, vil du maske føle dig fristet til at tage det første det bedste job ja, maske et hvilket som helst job der viser sig. Men hvad nu hvis det er af en sadan karakter at det strider mod Bibelens principper? Eller hvis det er satidskrævendeatdetg ar ud over de teokratiske aktiviteter eller din familie? Skal du sa alligevel tage imod jobbet, ud fra den betragtning at et darligt arbejde er bedre end slet intet arbejde? Husk at en forkert beslutning kan føre dig væk fra Jehova. (Hebr. 2:1) Hvad enten du mangler et arbejde eller overvejer at skifte arbejde, hvordan kan du da træffe det rigtige valg? 6 Som tidligere nævnt maduhuske hvaddererditm al i livet. Spørg dig selv: Hvis jeg far et bestemt arbejde, hvad vil det sa føre til? Hvis du betragter verdsligt arbejde som et middel til at forsørge dig selv og din familie sadukanblive ved med at tjene Jehova, vil han velsigne dine bestræbelser. (Matt. 6:33) Jehova ved hvordan han skal hjælpe dig hvis du pludselig mister dit job eller kommer ud i økonomiske vanskeligheder. (Es. 59:1) Han forstar...atudfrigudhengivne mennesker af prøvelse. 2 Pet. 2:9. 7 Men hvad nu hvis dit mal blot er at blive rig? Det vil maske lykkes for dig. Menhuskatens adan succes kan koste dig dyrt. (Læs 1 Timoteus 6:9, 10). Hvis du lægger for stor vægt parigdom 5. Hvad bør du tænke p aførdutagerimodet arbejde? 6, 7. (a) Hvilke grunde kunne man have til at tage imod et arbejde? (b) Hvad vil bringe dig nærmere til Jehova, og hvorfor? og karriere, vil det kun føre dig væk fra Jehova. 8 Hvis du har børn, sa tænk pahvor- dan dit eksempel pavirker dem. Hvad serdeerdetvigtigstefordig dinkarriere eller dit venskab med Jehova? Hvis de ser at det er status, prestige og rigdom der har førstepladsen i dit liv, vil de sa ikke være tilbøjelige til at følge samme farlige kurs? Kunne de miste respekten for dig som deres far eller mor? En ung søster siger: Sa langt tilbage jeg kan huske, har min far været meget optaget af sit arbejde. I begyndelsen sadet ud til at det var fordi han ønskede at vores familie skulle have det allerbedste. Han ville gerne sørge godt for os. Men i de senere ar har noget forandret sig. Han arbejder og arbejder, og sakom- mer han hjem med luksusting og ikke bare det vi har brug for. Resultatet er at vi er kendt som en familie der har en masse penge, og ikke som en familie der tilskynder andre til at gøre mere i tjenesten. Jeg ville til hver en tid vælge at fa andelig støtte fra min far frem for penge. 9 Iforældrem a passe paatiikkelader jereskarriereførejervækfrajehova. Væreteksempelforjeresbørn.Visdem at I virkelig tror pa at det vigtigste i livet er de andelige værdier, ikke de materielle. Matt. 5:3. 10 Hvis du er ung og overvejer hvilket arbejde du skal vælge, hvordan kan du da træffe et klogt valg? Som allerede nævnt maduvidehvorduerp avejhen. Vil den form for uddannelse og arbejde du overvejer, hjælpe dig til at gøre en 8, 9. Hvad ma forældre tænke pan ar det gælder deres indstilling til verdsligt arbejde? Forklar. 10. Hvad skal man som ung tænke pan ar man skal vælge arbejde? 15. JANUAR

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 92 Åbningshistorie Jeg har flere småpenge liggende i askebægeret ude i min bil. Må jeg gå ud og hente dem? spurgte Rebekka, da hun lagde et par tyvere i min hånd. Hun og de

Læs mere

Livet og tjenesten som kristne

Livet og tjenesten som kristne SEPTEMBER 2016 Livet og tjenesten som kristne ARBEJDSHÆFTE Forslag til præsentationer NR. 5 2016 34567 Hvor kan man f atrøst? VAGTTÅRNET Spørgsmål: Vi har alle sammen brug for trøst. Men hvor kan vi få

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere