KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej Ølstykke Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet sound.dk til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 23. marts 2017 med tolv bilag (bilag 1-12), svarskrift af 6. juni 2017 med ét bilag (bilag A) og replik af 22. juni 2017 med fem bilag (bilag 13-17). Registreringsforhold: Domænenavnet sound.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: Klageren er et aktieselskab, som i det Centrale Virksomhedsregister (herefter CVR) er registreret med startdato den 1. august 1988, jf. også bilag 10. Klageren er registreret med branchekoden Detailhandel med brugte varer i forretninger og under bibranchen Detailhandel med musik- og videooptagelser. Klagerens formål er at drive handel. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: 1

2 bc2m Ejendome CPH ApS ejer domænenavnet sound.dk. Bo Jacobsen er stifter og adm. direktør for bc2m Ejendomme CPH ApS. Domænet er ikke i brug og vi mener derfor at have større interesse i domænet da vi, ACCORD A/S, åbner en musikforretning i Fiolstræde kaldet Sound. Jeg har forsøgt at kontakte Bo Jacobsen af flere omgange. Først ved at ringe til ham 15. september Igen skriftligt på sms 26. september 2016 og igen skriftligt via mail 3. marts 2017 hvor jeg har givet ham en frist på 14 dage. Han besvarer ikke mine opkald. Han svarer på sms at han ringer senere, men det gør han ikke. Han besvarer heller ikke sms er og mails, når jeg først har skrevet hvad jeg vil. Det er ikke lykkes mig at få fat i hans direkte mail, men han ejer firmaet sengetoj.dk, så jeg har forsøgt at kontakte ham via Min klage blev i første omgang afvist, da indklagede ikke svarede til whois-udskriften, men som det fremgår af mit bilag 11 fra var det korrekt at BC2M INVEST ApS var ejer af domænet på tidspunktet for klagen dvs. at Bo Jacobsen, på baggrund af at jeg tog kontakt til ham har flyttet domænet til bc2m Ejendomme CPH ApS, se bilag 3. [ ] Årsager til at vi har større interesse i domænet end ejeren: Vi åbner en butik i Fiolstræde 26, 1171 København K, med navnet Sound. Butikken er registreret med P-nummeret Vores primære salgsvare er musik, altså lyd (sound). Navnet Sound indgår i vores logo. BC2M INVEST ApS har haft domænenavnet siden 1997 og det er ikke i brug. Der har ikke været aktivitet på domænet i al den tid jeg har kigget på det (siden august 2016). Jeg har dokumentation på vores interesse i domænet, samt skærmbilleder af at der ikke er aktivitet på domænet. Jeg har oprettet ACCORD A/S (ejer af butikken Sound) på venteliste og står nr. 1. Som bilag 1 og 2 har klageren fremlagt udaterede skærmprint vedrørende opslag på domænenavnet sound.dk, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Safari kan ikke finde serveren. Efter det oplyste er skærmprintene taget henholdsvis den 27. september 2016 og den 16. marts Som bilag 3 og 11 har klageren fremlagt to skærmprint af opslag i DK Hostmasters WHOISdatabase vedrørende domænenavnet sound.dk. Efter det oplyste er skærmprintet, der er fremlagt som bilag 3 taget den 23. marts Det fremgår heraf, at indklagede er registrant af domænenavnet sound.dk, mens det af skærmprintet fremlagt som bilag 11, der efter det oplyste er taget den 16. marts 2017, fremgår at registranten af domænenavnet sound.dk er BCM INVEST ApS. Som bilag 4-7 har klageren fremlagt skærmprint af en sms-korrespondance, som efter det oplyste fandt sted mellem klageren og indklagede i perioden fra den 26. september 2016, og hvori klageren anmoder indklagede om at overføre domænenavnet til sig. De svar, der ses fra indklagede er Can I call you later? og Ude at rejse. Hjemme tirsdag. 2

3 Som bilag 8 er fremlagt skærmprint af en fra klageren til Bo Jacobsen på adressen af 3. marts 2017, hvorved klageren anmoder om, at indklagede overfører domænenavnet sound.dk til sig inden 14 dage. Som bilag 9 er fremlagt kopi af et logo med ordene Sound by Accord. Som bilag 12 er fremlagt skærmprint af et opslag i CVR vedrørende indklagede, bc2m ejendomme CPH ApS, hvoraf bl.a. fremgår, at selskabet er registreret med startdato den 17. maj 2016, og at Bo Jacobsen er registreret som direktør for selskabet. Ved sekretariatets opslag på sound.dk den 10. april 2017 fremkom ingen hjemmeside. Ved fornyet opslag herpå den 29. oktober 2017 fremkom fortsat ingen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: BC2M Ejendomme CPH APS købte i sommeren 2016 erhvervsandelslejligheden gammel kongevej 47 B. Overdragelsesaftale medsendt Der er i forvejen en del musikindustri indenfor huset og huset har musikalsk historie Det er meningen at forsøge at samle dette i en form for koncept omkring sound.dk Endvidere bruges domænet aktivt til mail af mig selv og min familie Der eksisterer endvidere 5 externe der til deres mail. Jeg mener IKKE klager kan have en forventning om overdragelse af domænet men syntes derimod at de skulle have foretaget yderligere undersøgelser inden de valgte dette navn Mvh Bo Jacobsen Som bilag A har indklagede fremlagt en kopi af en overdragelsesaftale vedrørende en erhvervsandel i en andelsboligforening beliggende Gl. Kongevej 47 B, 5. sal, 1610 København V til indklagede med overtagelsesdato den 1. juni Af aftalen fremgår bl.a. følgende: Andelen overdrages med den til andelen hørende ret og pligt til at drive erhverv fra lejlighed nr. 33, idet anvendelsen er: udlejning til kontorformål. [..] Køber er gjort opmærksom på, at der må forventes støj ud over det sædvanlige, da en del af lejlighederne i opgangen Gl. Kongevej 47B er indrettet som lydstudier. I replikken har klageren (v/ advokat Jakob Heebøll) bl.a. anført følgende: 1. Domænenavnet bruges ikke 3

4 Indklagede anfører i sit svarskrift, at domænenavnet aktivt benyttes til af hans familie og ham selv samt fem eksterne (unavngivet) personer. Dette bestrides. Det bemærkes, at Indklagede ikke i øvrigt bruger domænenavnet sound.dk (bilag 1) og, så vidt Klager er bekendt, ikke har gjort brug af domænenavnet siden oprettelsen af domænenavnet den 31. januar Som dokumentation fremlægger Klager udskrifter fra WayBackMachine vedrørende sound.dk fra perioden (bilag 13). Som det fremgår, har der ikke været aktivitet på siden men i stedet en fejl 404. Udskrifter fra før 2011 viser blot, at siden har været hostet af CyberCity uden aktivitet eller indhold. Indklagede driver ikke virksomhed under navnet Sound og har ingen registrerede (eller uregistrerede) varemærkerettigheder til navnet. Indklagede beskæftiger sig derimod med køb, salg, udlejning af ejendomme, herunder finansiering af ejendomme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed under sit firmanavn (bilag 14). Hertil kommer, at Indklagede ikke på nogen måde har dokumenteret eller forsøgt at dokumentere, at domænenavnet sound.dk rent faktisk bruges til eller andre formål. Indklagede har derfor ingen væsentlig eller legitim interesse i at råde over domænenavnet sound.dk eller i at opretholde registreringen heraf. I modsætning hertil har Klager en aktuel og væsentlig kommerciel interesse i at gøre brug af domænenavnet sound.dk, da Klager driver virksomhed under navnet Sound by Accord, der beskæftiger sig med salg af musik i form af vinylplader, CD er, Hi Fi, tilbehør og plakater (bilag 15). Ordet Sound er et dominerende element i Klagers virksomheds navn, hvilket blandt andet fremgår af Klagers logo (bilag 9) og Klagers profiler på de sociale medier, som hedder Sound på Facebook og sound_dk på Instagram (bilag 16). Klager har derfor en åbenbar interesse i at kunne anvende domænenavnet sound.dk i sin virksomhed og har i modsætning til Indklagede mulighed for at udnytte sound.dk på en måde, der afspejler domænenavnet egentlige værdi. Til støtte herfor henvises til bemærkningerne til domænelovens 25, stk. 1, hvor det fremgår, at der i vurderingen skal indgå det interessemæssige misforhold, der gør sig gældende hos den, der har registreret et domænenavn uden at tage det i brug, overfor den, som har en interesse i at bruge det. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslag nr. 165 til den tidligere domænelovs 12, stk. 1 (delvist svarende til 25 i dag), hvor det fremgår, at et domænenavns signalværdi kan være af større betydning for den, som vil benytte det for en hjemmeside end for den, som alene anvender det til andre formål, fx e-post og FTP-service (LFF nr. 165). Såfremt klagenævnet mod forventning alligevel måtte finde, at domænenavnet sound.dk bruges til , gør Klager gældende, at dette forhold ikke skal tillægges betydning, idet Indklagede ikke har dokumenteret, at domænenavnet i væsentligt omfang er blevet brugt til kommunikation via mellem eller for en større kreds af personer. 4

5 Til støtte herfor henvises til sag nr (n-tech.dk), hvor Klagenævnet udtalte, at brugen af domænet til alene skal indgå i interesseafvejningen, hvis registranten kan dokumentere, at domænet i væsentlig omfang er blevet brugt til kommunikation via mellem eller for en større kreds af personer. 2. Plan for den fremtidige brug af domænenavnet Indklagede anfører i sit svarskrift, at han har en plan for den fremtidige brug af domænenavnet sound.dk. I den forbindelse anfører Indklagede, at han i juni 2016 købte erhvervsandelslejligheden beliggende på Gammel Kongevej 47b, 1610 København V, som angiveligt skulle være ejendom for en del musikindustri samt have en musikalsk historie (bilag A). I lyset her er det angiveligt Indklagedes plan, at etablere et koncept omkring domænenavnet sound.dk. Dette bestrides. Det bemærkes, at Indklagede oprettede domænenavnet sound.dk den 31. januar 1997 (bilag 3), dvs. 19 år før købet af erhvervsandelslejligheden beliggende på Gammel Kongevej 47b. Indklagede har ikke haft en aktiv hjemmeside under domænenavnet i 20 år, men påstår altså nu at have en plan for den fremtidige brug af domænenavnet sound.dk. Eftersom Indklagede beskæftiger sig med køb, salg, udlejning af ejendomme, forekommer det i øvrigt usandsynligt, at Indklagede nu skulle have planer om at etablere et koncept omkring ejendommen Gammel Kongevej 47b, der skal samles under domænenavnet sound.dk. Hertil kommer, at Indklagede ikke på nogen måde har dokumenteret at have en troværdig plan for den fremtidige brug af domænenavnet sound.dk. Endeligt bemærkes det, at BC2M Invest ApS i hvert fald indtil den 16. marts 2017 stod registreret som registrant og fuldmægtig på dk-hostmaster.dk i relation til domænenavnet sound.dk (bilag 11), hvorefter Indklagede overtog rollen som registrant og fuldmægtig (bilag 3). BC2M Invest ApS driver investeringsvirksomhed og ejes af Bo Jacobsen med en ejerandel på % (bilag 17). 3. Klagenævnets praksis Fra Klagenævnets praksis kan der blandt andet henvises til følgende afgørelse til støtte for Klagers påstand om, at domænenavnet sound.dk skal overføres til klager: For det første henvises der til sag nr (orango.dk), hvor Klagenævnet fandt, at domænenavnet orango.dk skulle overdrages til klageren. Indklagede havde oplyst, at han anvendte Orango som synonym når han spillede og chattede på nettet og anvendte domænet til og en privat hjemmeside. Klagenævnet lagde vægt på, at der ikke var reelt indhold på hjemmesiden, samt at klageren drev virksomhed på det danske marked under navnet Orango og havde erhvervet varemærket hertil i

6 For det andet henvises til sag nr (faktura.dk), hvor Klagenævnet fandt, at domænenavnet faktura.dk skulle overdrages til klager efter en afvejning af parternes interesser. Det fandtes godtgjort, at domænenavnet var uden reel værdi for indklagede, der blandt andet ikke havde taget domænenavnet i brug mere end 11 år efter registreringen. Opretholdelsen af domænenavnet var derfor i strid med god domænenavns skik. For det tredje kan der henvises til sag nr (færgen.dk), hvor Klagenævnet gav klageren medhold i at have en betydelig interesse i at kunne bruge domænenavnet færgen.dk, og at en sådan brug måtte antages at ville reflektere domænenavnets reelle værdi. Heroverfor stod, at indklagede endnu ikke havde taget domænenavnet i brug. Da det måtte være kendeligt for Indklagede, at klager havde en større interesse i domænenavnet havde Indklagede handlet i strid med god domænenavnsskik ved at nægte at overdrage færgen.dk til klager. 4. Opsummering Klager har dokumenteret en væsentlig kommerciel interesse i at tage domænenavnet sound.dk i brug og har mulighed for at bruge det på en måde, der afspejler domænenavnets egentlige værdi. Til sammenligning har Indklagede ingen væsentlig eller legitim interesse i at råde over domænenavnet sound.dk, idet Indklagede ikke har gjort brug af domænenavnet sound.dk i mere end 20 år og i øvrigt ikke har godtgjort at have en troværdi plan for den fremtidige brug af domænenavnet. Ud fra en almindelig interesseafvejning bør domænenavnet derfor overføres til Klager. På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Indklagede er forpligtet til at overdrage domænet til Klager, jf. domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, idet Indklagede har registreret domænet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Som bilag 13 har klageren fremlagt seks skærmprint af arkiverede hjemmesider på Internet Archive WayBackMachine for dateret henholdsvis den 24. november 2011, 3. februar 2013, 16. juni 2013, 6. januar 2014, 18. december 2014 og 9. januar Samtlige skærmprint viser fejlmeddelelsen 404. Thats an error og The requested URL / was not found on this server. That s all we know. Som bilag 14 har klageren fremlagt to skærmprint vedrørende opslag i CVR på bc2m ejendomme CPH ApS dateret den 22. juni 2017, hvoraf bl.a. fremgår, at selskabet er registreret med branchekoden Udlejning af erhvervsejendomme og med følgende formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, udlejning af ejendomme, herunder finansiering af ejendomme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Som bilag 15 har klageren fremlagt to udaterede skærmprint af opslag på domænenavnet soundcph.dk, som efter det oplyste er klagerens nuværende hjemmeside. De to skærmprint viser hjemmesidens forside og en ikke nærmere beskrevet underside, hvoraf fremgår, at klageren sælger vinylplader, CD er, Hi Fi, tilbehør og plakater. Som bilag 16 har klageren fremlagt, hvad der fremstår som, en udskrift af et mobilt skærmprint fra klagerens profil på Instagram under navnet sound_dk, samt hvad der fremstår som udskrifter fra klagerens profil på Facebook under navnet Sound. 6

7 Som bilag 17 har klageren fremlagt to udaterede skærmprint vedrørende opslag i CVR på BC2M INVEST ApS, hvoraf bl.a. fremgår, at selskabet er registreret med startdato den 19. marts 2009, med branchekoden Anden it-servicevirksomhed og med følgende formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg. Ved en søgning i Google ( den 29. oktober 2017 på sound blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod to resultater som vedrørende klageren i form af henvisninger til klagerens Facebook-side Sound og klagerens domænenavn soundcph.dk, mens ingen af resultaterne sås at vedrøre indklagede. De resterende 48 resultater var således uden relation til sagens parter og vedrørte bl.a. en lang række virksomheder, hvori ordet sound indgik i virksomhedsnavnet og vedrørte desuden henvisninger til den generiske anvendelse af ordet sound, dvs. det engelske ord for lyd. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende følgende blandt andet: at klageren driver virksomhed under navnet Sound by Accord, der beskæftiger sig med salg af musik mv., dvs. lyd, altså sound, at Sound er det dominerende element i klagerens virksomhedsnavn, at ordet Sound bl.a. fremgår af klagerens logo og klagerens profiler på de sociale medier, at klageren således har en aktuel og væsentlig kommerciel interesse i at kunne benytte domænenavnet sound.dk, at domænenavnet sound.dk ikke har været benyttet siden indklagedes registrering af domænenavnet i 1997, at indklagede således har haft rådighed over domænenavnet i 20 år uden at etablere en aktiv hjemmeside under domænenavnet, at indklagede ikke driver virksomhed under navnet Sound eller i øvrigt har rettigheder til navnet, at det ikke er dokumenteret eller forsøgt dokumenteret, at indklagede aktivt anvender domænenavnet til brug for for dennes familie og fem eksterne personer, at det endvidere ikke er dokumenteret, at domænenavnet sound.dk i væsentligt omfang er blevet brugt til kommunikation via mellem eller fra en større kreds af personer, at det ikke er dokumenteret, at indklagede har aktuelle planer om at etablere et koncept omkring domænenavnet sound.dk som vedrører ejendommen Gl. Kongevej 47 B, at indklagede registrerede domænenavnet 19 år før købet af erhvervsandelslejligheden beliggende Gl. Kongevej 47 B, at det således forekommer usandsynligt og utroværdigt, at indklagede nu skulle have planer om at etablere et koncept omkring ejendommen Gl. Kongevej 47 B, at indklagede i øvrigt ændrede registrantnavnet for domænenavnet sound.dk på et tidspunkt omkring den 16. marts 2017, idet BC2M Invest ApS indtil da var anført som registrant, at klageren i modsætning til indklagede har en åbenbar interesse i at kunne anvende domænenavnet sound.dk på en måde, der afspejler domænenavnets egentlige værdi, og at domænenavnet sound.dk således på baggrund af en almindelig interesseafvejning bør overføres til klageren, jf. domænelovens 25, stk. 1. 7

8 Indklagede har gjort gældende følgende blandt andet: at indklagede i sommeren 2016 købte en erhvervsandelslejlighed beliggende Gl. Kongevej 47 B, at huset har musikalsk historie og der i forvejen er en del musikindustri i huset, at det er meningen, at man vil forsøge at samle dette i en form for koncept omkring sound.dk, at domænenavnet sound.dk desuden anvendes aktivt til for indklagedes direktør, Bo Jacobsen, og dennes familie samt fem eksterne personer, og at klageren således ikke kan have en forventning om overdragelse af domænenavnet, men derimod skulle have foretaget yderligere undersøgelser inden klageren valgte dette navn. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i medfør af 25, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven), der har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil vedrøre ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er i forarbejderne endvidere tilkendegivet, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 8

9 tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk.1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Efter det oplyste har klageren siden april 2017 drevet virksomhed under navnet Sound by Accord, der beskæftiger sig med salg af musik mv. Klageren er desuden registrant af domænenavnet soundcph.dk og indehaver af dels en Facebook-side ved navn Sound og en Instagram-profil under navnet sound_dk. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet sound.dk til sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet sound.dk består af et almindeligt engelsk ord for lyd, som har en deskriptiv betydning, og denne signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede har anført, at domænenavnet skal anvendes til et koncept omkring indklagedes ejendom inden for en ikke nærmere angivet tidshorisont. Herudover er det oplyst, at indklagede aktivt anvender domænenavnet til for indklagedes direktør, dennes familie og visse eksterne personer. Nævnet finder herefter, som sagen på nuværende tidspunkt er oplyst, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at indklagede ikke har intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det ikke kan lægges til grund, at domænennavnet har større interesse og værdi for klageren end for indklagede. På denne baggrund kan klagerens påsatnd ikke tages til følge. Domænenavnet sound.dk overføres ikke. Dato: 30. november 2017 A F G Ø R E L S E Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0138 Klager: JETSKI.DK ApS Stenildhøjdalen 27 9600 Aars Indklagede: Indklagede 1 (registranten): MIRA INTERNET A/S (opløst efter konkurs) Nybovej 19 7500 Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0054 Klager: Juul Schouenborg Advokatfirma v/david Schouenborg Bruunbjergvej 1 8240 Risskov Indklagede: Evelina Bendinskaite Naujakuriu 51, Maciuni K 59157 Prienai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0038 Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej 16-20 9000 Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden 57 8220 Brabrand Danmark v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0124 Klager: Forenede Danske Motorejere, FDM Firskovvej 32 2800 Kongens Lyngby Indklagede: MedieMaskinen Kuchlersgade 4 1774 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0135 Klager: Mathias Rekling Jakobsen Herninggade 9, 3. th. 2100 København Ø Indklagede: HORNVAREFABRIKKEN ApS Storbjergvej 2 7650 Bøvlingbjerg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0156 Klager: Dansk Hockey Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Indklagede: Nethandelskompagniet ApS Kildebakkegårds Allé 121 2860 Søborg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0011 Klager: Partybus (Image Original Gifts ApS) Ledreborg Alle 22 4000 Roskilde Indklagede: John Hartvig Holm Haslevgade 22 2630 Taastrup v/advokat David Nikolaj

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0049 Klager: JP Food ApS Udbyhøjvej 85 8930 Randers NØ Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet kagemand.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0104 og 2016-0105 Klager: Pit Stop for Pets v/ Jan Lassen Nødebovej 42 3480 Fredensborg Indklagede: Christina Poulsen Ravnekrogen 3 Hareskov 3500 Værløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0061 Klager: Lej En DJ v/klaus Finn Hansen Lyngbyvej 420, 1. tv 2820 Gentofte v/advokatfuldmægtig Jesper Brock Indklagede: Asbjørn Weile Nonboe Amagerfælledvej 43,4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0137 Klager: Sugardaters ApS Viborggade 159a 8210 Aarhus V Indklagede: Ricky Center AB Heimdalsgatan 56 261 62 Glumslöv Sverige Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0032 Klager: OneStep Marketing Toldboden 3 8800 Viborg v/nicolai Kolding Sørensen Indklagede: Morten Eskild Moreira Nielsen Strandgade 39, 4,-20 1401 København K

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0072 Klager: SRAM, LLC 1000 W. Fulton Market, 4th Floor Chicago IL 60607 USA v/ Lone Prehn, Zacco Denmark A/S Indklagede: Mogens Nordberg Jensen Kovangen 518 3480

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0075 Klager: SMS.dk ApS Birkemosevej 11 a 6000 Kolding Indklagede: OKS Service A/S Naverland 2 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0197 Klager: Midtsjællands Mini Racing Klub Industrivej 12 4340 Tølløse Indklagede: Tølløse Auto Service Vestergade 29 4340 Tølløse Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere