DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20"

Transkript

1 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Side 1. Generelt Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Indbygget styresystem Forberedt for køling og eftervarme Aggregatets dele Sikkerhedsinstruktioner Generelt Sikkerhedsafbryder/Hovedafbryder Risici Berøringsbeskyttelse Autorisation Idriftsætning Grundindstillinger og justeringer Filterkalibrering Justering af justeringsspjæld Idriftsætningsprotokol Programmering og menubetjening Håndholdt terminal Menugrupper og niveauer Menuernes knapoverskrifter og symboler Funktionsfortegnelse Menuer for drift, temperatur, luftmængde og kalibrering Hovedmenu Menugruppe for filterkalibrering og luftjustering Startmenu for temperatur, luftmængde og koblingsur Menugruppe for koblingsur Menugruppe for temperatur Menugruppe for luftmængde Menuer for funktion, alarm, test, aflæsning og reguleringsindstilling Startmenu for funktioner, alarmindstilling, køleindstilling, manuel testkørsel, aflæsning og reguleringsindstilling Menugruppe for funktioner Menugruppe for alarm Menugruppe for køling Menugruppe for manuel testkørsel Menugruppe for aflæsning Menugruppe for reguleringsindstillinger...45 Afsnit Side 7. Øvrig funktionsbeskrivelse Kølegenvindingsfunktion Renblæsningsfunktion Rotationsvagt VVKS Nulpunktskalibrering Skift højhastighed/lavhastighed Sommernatkøling Ønskeværdiforskydning Driftsindikering, højhastighed Ekstern højhastighed Ekstern lavhastighed Frostvagtsfunktion Tre typer luftmængderegulering Kommunikation Efterkøling Nedregulering af indblæsningsluftmængden Alarm Vedligeholdelse Udskiftning af filtre Rensning Tekniske data Dimensioner Elektriske data El-boks indeholdende styrekort m.m., str. 11,12 og El-boks indeholdende styrekort m.m., str El-boks indeholdende styrekort m.m., str El-skema, str El-skema, str Klemmetilslutning str Overensstemmelseserklæring Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

3 1. GENERELT 1.1 Anvendelsesområde Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest beregnet til komfortventilation af offentlige bygninger som f.eks. kontorer, skoler og daginstitutioner, offentlige lokaler, butikker etc. GOLD kan kan også benyttes i f.eks. storkøkkener og restauranter, under forudsætning af at aggregatet ventilerer lokaler med lignende virksomhed. For at opnå alle de fordele, som GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, justering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudgaven skal aggregatet placeres indendørs. Ved montering udendørs skal tilbehøret TBTA benyttes. Nærværende dokumentation Denne drifts- og vedligeholdelsesanvisning gælder for aggregatet Swegon GOLD version B, størrelse Dokumentationen skal benyttes ved anvendelse og pasning af aggregatet. OBS! Læs altid sikkerhedsinstruktionene i afsnit 2, som indeholder generelle retningslinier angående risici og autorisation, og følg nøje de installationsanvisninger, der findes til de respektive punkter. Mærkeskilt med størrelsesbetegnelse, version og produktionsnummer er placeret i aggregatets øverste hjørne. Det er af stor vigtighed, at de oplysninger, som kan læses dér, er tilgængelige ved henvendelser til Swegon. 1.4 Forberedt for køling og eftervarme Luftbehandlingssystemet GOLD er også velegnet til køling. Styrefunktionerne er færdige til aktivering i styresystemet, og køleudstyret kan fås som ekstraudstyr. GOLD kan i vidt omfang benyttes uden eftervarme. Dette er muligt pga. den effektive varmegenvinding og de enestående reguleringsfunktioner. Under visse betingelser skal der dog benyttes eftervarme. Også til dette er der færdige styrefunktioner, og udstyr til eftervarme kan fås som ekstraudstyr. 1.2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i syv luftmængdeområder. Den udvendige plade er lakeret i en beige nuance, og håndtag, tilkoblingshætte og dekorationer er grafitgrå. Det indvendige materiale er hovedsagelig aluzink-belagt stålplade. 50 mm mellemliggende isolering. Aggregaterne har indblæsnings- og udsugningsluftfiltre fremstillet af glasfiber af filterklasse F7. Den roterende varmegenvinder af typen Turbo er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85%. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er af typen GOLD-Wing, en aksialradial ventilator med bagudbøjde skovle. GOLD 42 og 52 har to parallelle ventilatorer i hver strømningsretning. De er direkte drevne og har frekvensomformer for trinløs regulering. 1.3 Indbygget styresystem Styresystemet er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, varmegenvinder, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 3

4 1.5 Aggregatets dele Størrelse 11/12 og Aggregatet leveres som højreaggregat, dvs. med strømningsretning iht. strømningspilene på billedet. Ved ændring af installationen til venstrestrømning, skifter dele, der er markeret med *, funktion og betegnelse (dvs. delenes betegnelse afhænger af, om funktionen er for indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse 1 FRISKLUFT* (ved venstrestrømning Udsugningsluft) 2 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 3 AFGANGSLUFT* (ved venstrestrømning Indblæsningsluft) 4 Udsugningsventilator* 5 Sikrings- og styrekortsboks 6 Tilkoblingshætte 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/Sikkerhedsafbryder 10 Udsugningsfilter* 11 Justeringsplade (ved venstrestrømning er placeringen i venstre filterdel) 12 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Friskluft) 13 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Afgangsluft) 14 Indblæsningsfilter* 15 Friskluft-temperaturføler* 16 Drivrem, varmegenvinder 17 Varmegenvinder 18 Drivmotor, varmegenvinder 19 Udsugningsluft-temperaturføler* 20 Klembånd, ventilatorforbindelse 21 Indblæsningsventilator* 22 Låsehåndtag, ventilatorindsats 23 Målenipler, filtertrykfald 24 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ve højrestrømning) 4 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

5 1.5.2 Størrelse 21/22 og 31/ Aggregatet leveres som højreaggregat, dvs. med strømningsretning iht. strømningspilene på billedet. Ved ændring af installationen til venstrestrømning skifter dele, der er markeret med *, funktion og betegnelse (dvs. delenes betegnelse afhænger af, om funktionen er for indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse 1 FRISKLUFT* (ved venstrestrømning Udsugningsluft) 2 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 3 AFGANGSLUFT* (ved venstrestrømning Indblæsningsluft) 4 Udsugningsventilator* 5 Sikrings- og styrekortsboks 6 Tilkoblingshætte 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/Sikkerhedsafbryder 10 Udsugningsfilter* 11 Justeringsplade (ved venstrestrømning er placeringen i venstre filterdel) UDSUGNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Friskluft) 13 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstrestrømning Afgangsluft) 14 Indblæsningsfilter* 15 Friskluft-temperaturføler* 16 Drivrem, varmegenvinder 17 Varmegenvinder 18 Drivmotor, varmegenvinder 19 Udsugningsluft-temperaturføler* 20 Klembånd, ventilatorforbindelse 21 Indblæsningsventilator* 22 Låsehåndtag, ventilatorindsats 23 Målenipler, filtertrykfald 24 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved højrestrømning) Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 5

6 1.5.3 Størrelse 42 og Billedet viser venstreudførelse. Ved højreudførelse skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (dvs. delene er betegnet efter, om funktionen er for indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse 1 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved højreudførelse Afgangsluft) 2 UDSUGNINGSLUFT* (ved højreudførelse Friskluft) 3 Justeringsplade (ved højreudførelse er placeringen i højre filterdel) 4 Udsugningsfilter* 5 Udsugningsluft-temperaturføler* 6 Sikrings- og styrekortsboks 7 Håndholdt terminal 8 Indblæsningsluft-temperaturføler (placeres i indblæsningskanal) 9 Hoved-/Sikkerhedsafbryder 10 Klembånd, ventilatorforbindelse 11 Udsugningsventilator* 12 AFGANGSLUFT* (ved højreudførelse Indblæsningsluft) 13 FRISKLUFT* (ved højreudførelse Udsugningsluft) 14 Målenipler, filtertrykfald 15 Låsehåndtag, ventilatorindsats 16 Indblæsningsventilator* 17 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved venstrestrømning) 18 Drivrem, varmegenvinder 19 Varmegenvinder 20 Drivmotor, varmegenvinder 21 Trykmålingsnipler (måling af intern trykbalance ved højrestrømning) 22 Friskluft-temperaturføler* 23 Indblæsningsfilter* 6 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

7 2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2.1 Generelt Involveret personale skal sætte sig ind i nærværende instruktion, før arbejde med aggregatet påbegyndes. Beskadigelse af aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert behandling fra køberens eller installatørens side, er ikke omfattet af nogen garanti, hvis nærværende instruktion ikke er fulgt. 2.2 Sikkerhedsafbryder/Hovedafbryder Størrelse 11/12 og 15: Sikkerhedsafbryderen er placeret udvendigt oven på tilkoblingshætten. Størrelse 21/22 og 31/32: Sikkerhedsafbryderen er placeret inden for varmegenvinderens inspektionsdør (døren i midtersektionen). Størrelse 42 og 52: Sikkerhedsafbryderen sidder udvendigt på en fast del mellem varmegenvinderens inspektionsdøre. Sikkerhedsafbryderen må ikke benyttes til at starte eller standse aggregatet med. Stands aggregatet med stopknappen på den håndholdte terminal. Afbryd altid sikkerhedsafbryderen i forbindelse med servicearbejde, medmindre andet er angivet i den pågældende instruktion. 2.4 Berøringsbeskyttelse El-boksens låg fungerer som berøringsbeskyttelse på størrelse 11, 12 og 15. På størrelse fungerer el-boksens beskyttelsesplade som berøringsbeskyttelse. Berøringsbeskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Spændingen til aggregatet skal afbrydes med sikkerhedsafbryderen, før berøringsbeskyttelsen fjernes. Ved drift skal berøringsbeskyttelserne altid være monteret, alle inspektionsdøre lukket og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 2.5 Autorisation Kun autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale må skrue berøringsbeskyttelser (beskyttelsesplader) af og fjerne dem i forbindelse med den elektriske installation af aggregatet eller tilkobling af eksterne funktioner. Kun servicepersonale, som er uddannet af Swegon, må foretage indgreb i aggregatet. 2.3 Risici ADVARSEL! Kontroller ved arbejder på aggregatet, at spændingen er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele Bevægelige dele er ventilatorhjul samt drivhjul til varmegenvinderen. På størrelse 21, 22, 31 og 32 er varmegenvinderens drivhjul forsynet med berøringsbeskyttelser. De låselige inspektionsdøre fungerer som beskyttelse af ventilatorerne samt af varmegenvinderens drivhjul på størrelse 11, 12,15, 42 og 52. Hvis der ikke er tilsluttet kanaler til ventilatorudløbene, skal disse forsynes med berøringsbeskyttelse (trådnet). Inspektionsdørene på filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, når aggregatet er i drift. Ved normal drift benyttes stop-knappen på den håndholdte terminal til at standse aggregatet. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Bemærk, at der er overtryk i filter-/ventilatordelen. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 7

8 3. IDRIFTSÆTNING 3.1 Grundindstillinger og justeringer Beskrivelse af rækkefølgen, når aggregatet sættes i drift første gang. OBS! Håndholdt terminal, indblæsningsluftføler, justeringsplader, dokumentlomme, mærkater og instruktioner medfølger i en separat æske indenfor venstre inspektionsdør. Aggregatets drift programmeres ved hjælp af den håndholdte terminal. Aggregatets styresystem er indstillet fra fabrikken, så aggregatet er driftsklart, så snart den elektriske tilslutning er foretaget. Betjeningen af den håndholdte terminal er beskrevet udførligt i kapitel Idriftsætningsprotokol Alle indstillinger, som foretages, skal indføres i idriftsætningsprotokollens afsnit 3.4. Protokollen kan også benyttes som en checkliste for at se, hvilke funktioner der kan justeres. I protokollen er angivet, hvilke værdier der er fabriksindstillede Valg af sprog Når aggregatet er tilsluttet, og hovedafbryderen slås til første gang, kommer der en sprogvalgsmenu frem i vinduet på den håndholdte terminal. (Menuen er beskrevet i afsnit ) Vælg det ønskede sprog med pil op eller pil ned. Bekræft valget ved at trykke på SET Valg af driftstype Efter sprogvalget skifter billedet i menuen til (Hovedmenuen er beskrevet i afsnit 5.1.) Den tredje linie i menuen fortæller, hvilken driftstype der er valgt. I dette tilfælde vises STOP. Ændring til den ønskede drift sker ved at trykke på MAN- eller AUTO-knappen. Normalt skal aggregatet køre i AUTODRIFT, hvor det interne koblingsur passer skiftene mellem høj- og lavhastighed Indstilling af koblingsur Tryk på INST og derefter -knappen for at komme videre til menuen for koblingsur. (Menuen er beskrevet i afsnit 5.4.) Programmer først korrekt ugedag, tidspunkt og dato. Programmer derefter de ønskede tider for koblingsurets ind- og udkoblingstider Gå videre Benyt Idriftsætningsprotokollen som støtte ved indstilling af de ønskede luftmængder og temperaturer, luftmængdereguleringen m.m. Samtlige funktioner findes på en liste i alfabetisk orden i afsnit 4.4. Håndholdt terminal SPROG / LANGUAGE DANSK *GOLD* MAND- 10:15 STOP MAN : AUTO : : INST : KAL ** INDSTILLING ** LUFTMÆNGDEREGULERING PV: 1,00 TEMP : LUFTM: : RET : *AKTUEL TID* MAND TID 12:19 DATO 3/ : : : RET : PROG 8 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

9 3.2 Filterkalibrering Der skal foretages filterkalibrering, når kanalsystemet og justeringsspjældet er færdigjusteret, og ved hvert filterskift. OBS! Filtrene skal være rene. Aktiver filterkalibreringen ved at trykke på KAL i Tryk derefter på SET-knappen og hold den inde i mindst 5 sekunder. Filterkalibrering sker derefter automatisk, og GOLD går tilbage til normaldrift efter udført test. Se også afsnit Justering af justeringsspjæld Juster trykbalancen Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af justeringsplader, så lækagestrømmen går fra indblæsnings- til udsugningsluftsiden. På ydersiden af aggregatets filter-/ventilatordele er der to trykmålingsnipler. Den ene er hvid (+), den anden blå (-). Se fig. 2 herunder. Niplerne bruges til at måle undertrykket i aggregatets indblæsnings- hhv. udsugningsdel. Tilslut udtagene til + (hvid trykmålingsnippel) og - (blå trykmålingsnippel) til manometer eller anden trykmåler og mål begge tryk. OBS! På begge niplerne måles undertryk. Målte værdier Undertrykket i udsugningsdelen (blå trykmålingsnippel) skal være større end eller lige så stor som det i indblæsningsdelen (hvid trykmålingsnippel). Hvis værdien er korrekt Hvis undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen, er justeringen færdig. Størrelse 11/12 og 15 Størrelse 21/22, 31/32, 42 og 52 Størrelse 11/12 og 15 Lukket Åbent Retning ÅBN justeringsspjæld (skyd spjældpladerne til side) Retning LUK justeringsspjæld (skyd spjældpladerne frem) Fig. 1 Hvis værdien afviger Hvis undertrykket i udsugningsdelen (-) er mindre end det i indblæsningsdelen (+), skal der monteres et justeringsspjæld, hvorefter der justeres som beskrevet herunder: Afbryd først aggregatet med stop-knappen på den håndholdte terminal. Vent med at åbne inspektionsdøren, til ventilatorerne er standset (pga. overtryk). Afbryd spændingen til aggregatet med sikkerhedsafbryderen. Åbn udsugningsluftfilter-/indblæsningsventilatordelens inspektionsdør. Skyd pladerne lidt frem i udsugningsluftindtaget. Luk inspektionsdøren. Start aggregatet med MAN- eller AUTO-knappen. Mål trykkene. Gentag, til undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen (0-20 Pa). Hvis undertrykket i udsugningsdelen er mere end 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen, selv om drosselspjældet er helt åbent, skal drosselspjældet flyttes til friskluftindgangen. Afslut med filterkalibrering! (Disse trykmålingsnipler bruges til aggregat med venstredrift) Storlek 21/22 och 31/32 Størrelse 42 og Disse trykmålingsnipler bruges til aggregat med højredrift = Fabriksindstilling + - Fig. 2 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 9

10 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 1 Download idriftsætningsprotokollen som en Exel-fil fra Sag, placering, aggregat etc Koblingsur, aktuel tid indstillet Filterkalibrering udført Programversion... Notater: Projektering udført af: Dato... Firma... Navn... Installation udført af: Dato... Firma... Navn... Justering udført af: Dato... Firma... Navn Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

11 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 2 Funktion Fabriksindstillet værdi Justeret værdi Temperatur Temp reguleringsfunktion 1. FRT 2. Indblæsn. luft 3. Udsugn.luft 1. FRT 2. Indblæsn. luft 3. Udsugn.luft Differens, indbl -/udsugn.luft ( C) 3,0... Trin 2... Skillepunkt ( C) 22,0... Ønskeværdi ( C) 20,0 20, Min. indblæsn. lufttemp. ( C) 15,0... Maks. indblæsn. lufttemp. ( C) 25,0... Luftmængde Ventilatorregulering 1. Luftmængde 2. VAV 3. Forc. 1. Luftmængde 2. VAV 3. Forc. VAV-reguleringstype 1. Tryk 1. Tryk 2. Behov 2. Behov Mængde, lavhastigh., indblæsn. luft...*...* udsugningsluft...*...* Mængde, højhastigh., indblæsn. luft...**...** udsugningsluft...**...** Mængde, maks.fart, indblæsn. luft...****...***...*** udsugningsluft...****...***...*** Mængde, lavhastigh.indblæsn. luft...*****... udsugningsluft...*****... VAV lavhastigh., indblæsn. luft (%) udsugningsluft (%) VAV højhastigh., indblæsn. luft (%) udsugningsluft (%) Tidskanal funktion 1. Lav - høj 2. Stop - lav - høj 1. Lav - høj 2. Stop - lav - høj Kølefunktioner Kølemaskine, styring Afbrudt V 2. On/off Afbrudt V 2. On/off Køling, on/off funktion 1 trin 1 trin 2 trin 2 trin 3 trin bin 3 trin bin Motion, kølerelæ kølerelæ Udetemp. grænse, trin 1 ( C) 8,0 8, trin 2 ( C) 10,0... trin 3 ( C) 12,0... Genstarttid (min.) Neutralzone ( C) 0,5 0, Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 11

12 Funktion Fabriksindstillet værdi Justeret værdi Min. indblæsn. luftmængde (m³s)...*****...***** Min. utsugn. luftmængde (m³s)...*****...***** Køleforcering 1. Ikke aktiv 2. Komfort 3. Økonomi 1. Ikke aktiv 2. Komfort 3. Økonomi Værdierne refererer i den nævnte rækkefølge til størrelse 11,12,21,22,31,32,42 og 52 og er angivet i m3/s *) 0,10/0,20/0,30/0,30/0,55/0,85/1,10/11,70/2,20 **) 0,20/0,30/0,40/0,60/1,00/1,65/2,20/13,40/4,60 ***) 0,30/0,50/0,60/0,90/1,40/2,50/3,30/14,30/15,80 ****) Kun i kombination med køleforcering. *****) Kun i kombination med VAV-behov 0,02/0,08/0,10/0,11/0,22/0,40/0,60/10,80/1,00 ******)0,05/0,08/0,10/0,11/0,22/0,40/0,60/10,80/1, Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

13 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 3 Funktion Fabriksindstillet Justeret værdi værdi Sommernatkøling 0... Starttid 23:00... Udsugn. lufttemperatur, start ( C) 22,0... Udsugn. lufttemperatur, stop ( C) 16,0... Frisklufttemperatur, stop ( C) 10,0... Udetemp.kompensering 0... Temperatur: Vinterkomp. ( C) 3,0... Sommerkomp. ( C) 2,0... X1 slutpunkt, vinter ( C) -20,0... X2 startpunkt, vinter ( C) 10,0... X3 startpunkt, sommer ( C) 25,0... X4 slutpunkt, sommer ( C) 40,0... Luftmængde: Luftmængdekomp. vinter (%) 0,0... X1 slutpunkt, vinter ( C) -20,0... X2 startpunkt, vinter ( C) 10,0... Tidsforsinkelse Ekstern højhastighed (t:mm) 0:00... Ekstern lavhastighed (t:mm) 0:00... Ønskeværdiforskydning 0... Auto-skift, sommertid 1... Cirkulationspumpe, varme Pumpefunktion 1... motionskørsel, pumpe 1... Luftmængdeenhed m³/s... Sprogvalg Dansk... Servicealarm Serviceperiode (måneder) Alarmgrænse, filter Indblæsningsluftfilter (enheder) 10*... Udsugningsluftfilter (enheder) 10*... * Anbefalet sluttrykfald I protokollen angives fabriksindstillede værdier. 0 betyder, at funktionen ikke er valgt, 1 at funktionen er valgt. Funktion Fabriksindstillet Justeret værdi værdi Alarmgrænse, temperatur Min. udsugningslufttemp. 15,0... Temp. under IL-ønskeværdi 5,0... Brandalarmsfunktion Intern brandsikring 0... Udsugningsluft ved brand 0... Ekstern alarm Tidsforsinkelse, alarm 1 (s) Alarm ved sluttet kontakt, alarm Tidsforsinkelse, alarm 2 (s) Alarm ved sluttet kontakt, alarm Min/maks. indstilling Ønskev., indblæsn.-/udsugn. luft ( C) 15,0/25,0... Min.begrænsning, indblæsn. luft ( C) 13,0/18,0... Maks.begrænsn., indblæsn. luft ( C) 20,0/40,0... Skillepunkt, FRT-regulering ( C) 15,0/23,0... Differens, indblæsn.-/udsugn. luft ( C) 1,0/5,0... Reguleringshastighed indblæsn. luftregulator, temp udsugn. luftregulator, temp indblæsningsluftregulator VAV 5... udsugningsluftregulator VAV 5... Switchfrekvens Frekvensomr. Indblæsn. luft (khz) 4,5... Frekvensomr. Udsugn. luft (khz) 4,5... VAV IL nedregul. ( C) 0... Neutralzone IL nedregul. ( C) 0,0... Opstartstid (min) 3... Indstilling, tidskanaler, koblingsur Kanal Driftstilstand Tider Ugedag nr 1 Lav Høj... : : nr 2 Lav Høj... : : nr 3 Lav Høj... : : nr 4 Lav Høj... : : nr 5 Lav Høj... : : nr 6 Lav Høj... : : nr 7 Lav Høj... : : nr 8 Lav Høj... : : Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 13

14 3.4. Idriftsætningsprotokol, side 4 Alarm Funktion Fabriksindstillet værdi Justeret værdi nr Prioritet Alarmind. Påvirkning Prioritet Alarmind. Påvirkning 0 = blokeret 0 = fra 0 = drift 0 = blokeret 0 = fra 0 = drift 1 = A-alarm 1 = til 1 = stop 1 = A-alarm 1 = til 1 = stop 2 = B-alarm 2 = B-alarm 1 Ekstern brandalarm 1 1 1* Intern brandalarm 1 1 1* Frostvagtstemp. under alarmgrænse 1 1 1* Rotationsvagt VVKS udløst 1 1 1** Frostvagtsføler defekt 1 1 1* Indblæsningsluftføler defekt Udsugningsluftføler defekt Udeføler defekt Ingen komm., VVKS styring Ingen komm., IL frekvensomr Ingen komm., UL frekvensomr Overstrøm, IL frekvensomr Overstrøm, UL frekvensomr Underspænding, IL frekvensomr Underspænding, UL frekvensomr Fejl, lavspænding, IL frekvensomr Fejl, lavspænding, UL frekvensomr Overtemperatur, IL frekvensomr Overtemperatur, UL frekvensomr Ingen komm., IL frekvensomr Ingen komm., UL frekvensomr Overstrøm, IL frekvensomr Overstrøm, UL frekvensomr Underspænding, IL frekvensomr Underspænding, UL frekvensomr Fejl, lavspænding, IL frekvensomr Fejl, lavspænding, UL frekvensomr Overtemperatur, IL frekvensomr Overtemperatur, UL frekvensomr Alarm Cooler Overtemperatur, VVKS styring El-batteri udløst Udsugningslufttemp. under alarmgrænse Indblæsningslufttemp. under ønskeværdi Ekstern alarm nr. 1 udløst Ekstern alarm nr. 2 udløst IL kanaltryk under ønskeværdi UL kanaltryk under ønskeværdi Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

15 Alarm Funktion Fabriksindstillet værdi Justeret værdi nr Prioritet Alarmind. Påvirkning Prioritet Alarmind. Påvirkning 0 = blokeret 0 = fra 0 = drift 0 = blokeret 0 = fra 0 = drift 1 = A-alarm 1 = til 1 = stop 1 = A-alarm 1 = til 1 = stop 2 = B-alarm 2 = B-alarm 41 IL kanaltryk over ønskeværdi UL kanaltryk over ønskeværdi Indblæsn. luftmængde under ønskeværdi Udsugn. luftmængde under ønskeværdi Indblæsn. luftmængde over ønskeværdi Udsugn. luftmængde over ønskeværdi Indblæsningsluftfilter snavset Udsugningsluftfilter snavset Serviceperiode over alarmgrænse * Ikke indstillelig, standser altid aggregatet ** Ikke indstillelig, standser aggregatet ved temperaturer under +5 C Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 15

16 4. PROGRAMMERING OG MENU- BETJENING 4.1 Håndholdt terminal Generelt Den håndholdte terminal består af en indkapslet betjeningsdåse med et 3 m langt kabel, som tilsluttes til aggregatet med hurtigkobling. På den håndholdte terminal er der et belyst aflæsningsdisplay og 4 trykknapper, hvoraf den ene har en rød indikeringslampe for alarm Display og knapper Alle indstillinger af f.eks. luftmængder, reguleringsfunktioner, temperaturer og driftstider kan aflæses i klartekst i displayet. Informationen præsenteres i forskellige menubilleder. Knapperne bruges dels til at gå til forskellige menuer, dels til at ændre værdier eller aktivere funktioner i de forskellige menuer. Normalt vises hovedmenuen i displayet, hvis ingen anden menu er valgt. Hvis der ikke returneres manuelt til hovedmenuen, sker dette automatisk efter 30 minutters ophold. De fire knappers funktion ændrer sig, afhængigt af hvilken menu der vises. Knappernes funktion forklares af den overskrift eller det symbol, der vises i displayet lige over den pågældende knap iht. afsnit 4, Menugrupper og niveauer Displayets menuer er opdelt i forskellige menugrupper og niveauer. Menuadministrationen er logisk opbygget. Det er kun de aktuelle parametre for den valgte funktion, der vises. Alle tilgængelige menuer er beskrevet separat i kapitel 5 og 6. Beskrivelsen af de pågældende menuer er beskrevet i den orden, de præsenteres i i displayet. Menugrupperne er sorteret efter anvendelsesområde. Menustrukturen er præsenteret i indledningen til kapitel 5 og kapitel 6. Der er en hovedmenu, startmenuer, menugrupper, menuer og undermenuer. Aflæsningsdisplay Trykknapper 4.3 Menuernes knapoverskrifter og symboler Herunder er de hyppigst forekommende knapfunktioner beskrevet. (Når knapperne har andre funktioner i en separat menu, er dette forklaret i de respektive menuafsnit.) Gå trinvis fremad (1 trin) til den næste menu i gruppen. Gå trinvis tilbage (1 trin) til den foregående menu RET i gruppen. Retur til foregående menuniveau (hoved- eller startmenu). PROG Skifter til den viste menus undermenu (ændringsfunktion). + Forhøjer værdien for markerede tal. Nedsætter værdien for markerede tal. Alarm indikatorlampe Gå trinvis fremad, så nye tal/ny linie markeres. Efter sidste tal/linie skiftes der tilbage til menuens aflæsningsfunktion. Gå trinvis tilbage, så nye tal/ny linie markeres. Efter de første tal/den første linie skiftes der tilbage til menuens aflæsningsfunktion. Eksempel på knapoverskrifter og symboler * LUFTMÆNGDE, LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s 16 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

17 4.4 Funktionsfortegnelse Fortegnelsen indeholder styresystemets funktioner sorteret i alfabetisk orden med henvisning til afsnit, hvor de respektive menuer er beskrevet. Funktion Afsnit Aflæsning, menugruppe Aktuel tid Alarm, hurtigaflæsning Alarmhistorik Alarmindstilling, menugruppe Alarmindstillinger, prioritet, ind. og funktion Autodrift Brandalarm, intern brandsikring Brandalarm, udsugningsluft ved brand Cirkulationspumpe, køling Cirkulationspumpe, varme Driftstid, aggregat, aflæsning Driftsudgang, test Eftervarme, test Eftervarmebatteri, type, aflæsning Ekstern alarm 1 og Ekstern alarm 1 og 2, status indgang, aflæsning Ekstern brand/røg, status indgang, aflæsning Ekstern højhastighed, status indgang, aflæsning Ekstern højhastighed, tidsforsinkelse Ekstern lavhastighed, status indgang, aflæsning Ekstern lavhastighed, tidsforsinkelse Eksternt stop, status indgang, aflæsning Fabriksindstilling Filter, aktuel status IL og UL Filter, alarmgrænse IL og UL Filterkalibrering orcering FRT-regulering Funktioner, menugruppe Genstarttid, køling Hovedmenu Højhastighedsudgang, test Indblæsningsluft, omdrejningstal, test Indblæsningsluftmængde, test Indblæsningsluftregulering Indblæsningsventilator, signal, aflæsning Koblingsur Koblingsur, valg, funktion Køleforcering komfort Køleforcering, valg, funktion Køleforcering, økonomi Køleindstilling, menugruppe Køleindstilling, valg, funktion Kølerelæ 1 og 2, test Køling 0-10 V Køling on/off Køling, min. IL-mængde Køling, styresignal, test Luftjustering Luftmængde, aflæsning , Luftmængde, højhastighed, IL og UL Luftmængde, lavhastighed, IL og UL Luftmængde, maksimumhastighed, IL og UL Luftmængde,min/maks.hastighed,IL og UL Luftmængdeenhed Luftmængderegulering Luftmængdeønskeværdi, aktuel, IL-regulator Luftmængdeønskeværdi, aktuel, UL-regulator Luftretning, aggregat, aflæsning Manuel drift Manuel testkørsel, menugruppe Motionering, kølepumpe Motionering, varmepumpe Neutralzone varme/køling Neutralzone, indblæsningsluft, nedregulering Niveau for branchefolk, menustruktur... 6 Niveau for brugere, menustruktur... 5 Opstartstid Reguleringshastighed VAV Reguleringshastighed, temperatur Reguleringsindstilling, menugruppe Reguleringssekvens, temperatur, aflæsning Serviceperiode Sommer-/vintertid Sommernatkøling Sprogvalg Startmenu for funktioner, alarm, køling, test, aflæsning og reguleringsindstilling Startmenu for temperatur, luftmængde og koblingsur Stop Switchfrekvens Temperatur, alarmgrænse, IL under ønskeværdi Temperatur, alarmgrænse, min. UL Temperatur, min./maks. indstillingsværdi Temperatur, valg, reguleringsfunktion Temperaturaflæsning , 6.5.7, Temperaturønskeværdi, aktuel IL-regulator , Temperaturønskeværdi, aktuel UL-regulator , Tidskanal Udetemperaturgrænse, køling Udetemperaturkompensering Udetemperaturkompensering skillepunkter, luftmængde Udetemperaturkompensering skillepunkter, temp Udgangsalarm, test Udsugningsluftmængde, test Udsugningsluftregulering Udsugningsluftsomdrejningstal, test Udsugningsventilator, signal, aflæsning Varmerelæ, test VAV/Forcering, indgangssignal IL og UL, aflæsning VAV-regulering VAV-regulering, behov VAV-regulering, højhastighed, ønskeværdi, IL og UL VAV-regulering, lavhastighed, ønskeværdi IL og UL VAV-regulering, tryk VAV-regulering, type VAV IL-nedregulering Ventilatorregulering, valg, funktion Ventilatorstørrelse IL og UL, aflæsning VVKS motorsignal, aflæsning VVKS-rotor, test Ønskeværdiforskydning Ønskeværdiforskydning, indgangssignal, aflæsning Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 17

18 5. MENUER FOR DRIFT, TEMPERATUR, LUFTMÆNGDE OG KALIBRERING Menuafsnittet kaldes også brugerniveau og er beregnet til driftspersonale. I dette afsnit er de menuer beskrevet, som findes under INST (for temperatur, luftmængde og koblingsur) samt under kalibrering i Her kan man styre aggregatet (manuelt, autodrift eller stop), se aktuel tid og koblingsurets funktioner, samt foretage filterkalibrering i forbindelse med udskiftning af filtre og opstart af aggregatet. Den valgte reguleringstype for ventilatordrift vises, og der er mulighed for aflæsning og indstilling af temperaturer og luftmængder. Menustruktur OBS! Hvis intet andet er angivet i de pågældende menuafsnit, har menuernes knapper normal funktion iht. beskrivelsen i afsnit 4,3. Hovedmenu, afsnit 5.1 *GOLD* MAND - 10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN : STOP : : INST : KAL Startmenu for temperatur, luftmængde eller koblingsur, afsnit 5.3 **INDSTILLING** LUFTMÆNGDEREGULERING PV: 1,1 TEMP : LUFTM : : RET : Menugruppe for filterkalibrering og luftjustering, afsnit 5.2 **FILTERKALIBRERING** FORETAGES VED OPSTART OG HVERT FILTERSKIFT JUST : : : RET : SET Menugruppe for luftmængde, afsnit 5,6 *AKTUEL LUFTMÆNGDE* IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : **LUFTJUSTERING** LÅSER VENTILATOROMDREJNINGSTALLET OBS. TIDSBEGRÆNSET 8 H : : : RET : SET Menugruppe for temperatur, afsnit 5,5 *AKTUEL TEMP* IL 21 o C UDE 16 o C UL 22 o C FV 27 o C : INST : : RET : *LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED* IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s Menugruppe for koblingsur, afsnit 5,4 *AKTUEL TID* MAND TID 10:35 DATO 27/ : : : RET : PROG *AKTUEL TEMP. ØNSKEV* IL REGULATOR 18 o C : INST : : RET : *FRT-REG* TRIN 2 *TIDSKANAL* KANAL 1 UL/IL-DIF 3,0 o C HØJHASTIGHED 20:00-23:00 SKILLEPUNKT 22,0 o C MAND...FRED : : : RET : PROG 18 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

19 5.1 Hovedmenu Indholdet i denne menu skifter afhængigt af den valgte driftstype, af andre funktioner, der påvirker den aktuelle luftmængde, samt en eventuel udløst alarm. Den første linie viser ugedag samt aktuel tid. Den anden linie viser aktuel drift HØJHASTIGHED eller LAVHASTIGHED, eller om en anden funktion påvirker luftmængden, f.eks. sommernatkøling, nulpunktskalibrering, kalibrering, ekst. højhastighed, ekst. stop m.m. Den tredje linie fortæller, hvilken driftstype der er valgt, STOP, AUTODRIFT eller MANUEL DRIFT. Ændring af driftstype MAN-knappen giver MANUEL DRIFT. Ved manuel drift sker der ingen automatiske skift mellem høj- og lavhastighed via koblingsur. AUTO-knappen giver AUTODRIFT. Normalt skal aggregatet køre i AUTODRIFT, hvor det interne koblingsur passer skiftene mellem høj- og lavhastighed. STOP-knappen standser aggregatets drift. HH/LH-knappen bruges til at skifte mellem manuel højhastighed og manuel lavhastighed. Forlad menuen Med INST-knappen skiftes billedet til en startmenu (som er beskrevet i afsnit 5.3), hvor man kan komme videre til temperatur-, luftmængde- eller koblingsurmenuerne. Med KAL-knappen skiftes billedet til menugruppen for filterkalibrering og luftjustering. *GOLD* MAND - 10:15 STOP MAN : AUTO : : INST : KAL *GOLD* MAND - 10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN : STOP : : INST : KAL *GOLD* MAND - 10:15 HØJHASTIGHED MANUEL DRIFT AUTO : STOP : : INST : LH Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 19

20 5.2 Menugruppe for filterkalibrering og luftjustering Man kommer til denne menugruppe ved at trykke på KALknappen i hovedmenuen, se afsnit Filterkalibrering For at måle starttrykfaldet på aggregatets filtre aktiveres en automatisk filtertest. Derefter overvåges filtrene kontinuerligt. Der skal foretages filtertest ved idriftsætning og efter hvert filterskift. Filterkalibreringen foretages som beskrevet herunder: - Ventilatorernes omdrejningstal køres op på 75 % af det maksimale omdrejningstal i 5 minutter. - Trykfaldet aflæses over de respektive filtre. - Trykfaldet gemmes som reference for filterovervåg ningen, der måles kontinuerligt iht. en beregnet kurve. **FILTERKALIBRERING** UDFØRES VED OPSTART OG HVERT FILTERSKIFT JUST : : : RET : SET Aktivering af filterkalibrering Tryk på SET-knappen og hold den inde i 5 sekunder. Funktionen aktiveres, og billedet skifter tilbage til Mens kalibreringen foregår, vises filterkalibrering skiftevis med den valgte driftstilstand i menuen Luftjustering Funktionen luftjustering bruges, når man ikke ønsker, at ventilatorerne skal kompensere for de trykforandringer, som en justering af systemets organer og kanaler indebærer. Når luftjustering vælges, låses styringen ved det aktuelle ventilatoromdrejningstal i 8 timer. Derefter vender ventilatorerne automatisk tilbage til normaldrift. **LUFTJUSTERING** LÅSER VENTILATOROMDREJNINGSTALLET OBS. TIDSBEGRÆNSET 8 H : : : RET : SET Aktivering af luftjustering Med JUST-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor funktionen aktiveres ved at trykke på SET-knappen. Billedet skifter tilbage til Luftjustering vises skiftevis med den valgte driftstilstand i menuen. Funktionen kan når som helst afbrydes ved at trykke på STOP-knappen i 20 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

21 5.3 Startmenu for temperatur, luftmængde og koblingsur Man kommer til denne menu ved at trykke på INST-knappen i hovedmenuen,se afsnit 5.1. Startmenu Denne menu bruges som startmenu for valg af menugrupper for TEMPERATUR, LUFTMÆNGDE eller KOBLINGSUR. PV viser programversion. Der kan ikke foretages ændringer i denne menu. Gå videre til menugruppen for temperatur, luftmængde eller koblingsur Med -knappen skiftes billedet til en menugruppe for aktuel tid og indstilling af tidskanaler. Se afsnit 5,4. Med TEMP-knappen skiftes billedet til en menugruppe for temperaturaflæsning og temperaturindstilling af FRTregulering samt indblæsningsluft- eller udsugningsluftregulering. Se afsnit 5,5. Med LUFTM-knappen skiftes billedet til en menugruppe for luftmængdeaflæsning og en menugruppe for luftmængdeindstilling. Se afsnit 5, **INDSTILLING** LUFTMÆNGDEREGULERING PV: 1,1 TEMP : LUFTM : : INST : Menugruppe for luftmængde, afsnit 5,6 *AKTUEL LUFTMÆNGDE* IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : Menugruppe for koblingsur, afsnit 5,4 *AKTUEL TID* MAND TID 10:35 DATO 27/ : : : RET : PROG Menugruppe for temperatur, afsnit 5,5 *AKTUEL TEMP* IL 21 o C UDE 16 o C UL 22 o C FV 27 o C : INST : : RET : *LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED* IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s *TIDSKANAL* KANAL 1 HØJHASTIGHED 20:00-23:00 MAND...FRED *AKTUEL TEMP. ØNSKEV* IL REGULATOR 18 o C : INST : : RET : *FRT-REG* TRIN 2 UL/IL-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET : PROG Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 21

22 5.4 Menugruppe for koblingsur Tryk på knappen i hovedmenuen for at komme til denne menugruppe, se afsnit Aktuel tid Denne menu viser indstilling af aktuel tid med ugedag (MAND-SØND), tid og dato. Koblingsuret har automatisk omkobling mellem sommerog vintertid, justering er ikke nødvendig, se afsnit Ændring af aktuel tid Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages Koblingsur Denne menu viser koblingsurets ind- og udkoblingstider. MAND...FRED viser, hvilken eller hvilke dage den indprogrammerede tid gælder. Ved teksten INAKTIVT er det aktuelle billede ikke aktivt, selv om der er programmeret tider. Hvis K-UR FUNKTION er valgt til skift mellem lavhastighed - højhastighed, står der HØJHASTIGHED i displayet ved skiftetiderne. Er funktionen valgt til skift stop-lavhastighed-højhastighed, står der LAVHASTIGHED eller HØJHAS- TIGHED. Se menubillederne til højre. Gå til menu K-UR FUNKTION, afsnit i menugruppen tidskanal, funktion, for at vælge, om aggregatet skal skifte mellem lavhastighed-højhastighed eller stop-lavhastighedhøjhastighed. Programmering af koblingsuret Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor koblingsurets ind- og udkoblingstider kan indstilles. Der er 8 programmeringsbilleder for ind- og udkoblingstid, samt for hvilke dage det skal gælde: AFBRUDT MAND...FRED betyder mandag til fredag LØRD...SØND betyder lørdag til søndag. MAND...SØND betyder hele ugen. MAND, TIRSD, ONSD, TORSD, FRED, LØRD og SØND er de forskellige ugedage. *AKTUEL TID* MAND TID 10:35 DATO 27/ : : : RET : PROG *AKTUEL TID* MAND TID 10:35 DATO 27/ : : : : *TIDSKANAL* KANAL 1 HØJHASTIGHED 20:00-23:00 MAND...FRED *TIDSKANAL* KANAL 1 HØJHASTIGHED 20:00-23:00 MAND...FRED *TIDSKANAL* KANAL 1 LAVHASTIGHED 20:00-23:00 MAND-FRED *TIDSKANAL* KANAL 1 LAVHASTIGHED 20:00-23:00 MAND-FRED 22 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

23 5.5 Menugruppe for temperatur Tryk på TEMP-knappen i startmenuen for temperatur, luftmængde og koblingsur for at komme til denne menugruppe, se afsnit Temperaturmenuer, generelt I temperaturmenuen sker aflæsning af aktuelle temperaturer som f.eks. udetemperatur, indblæsningslufttemperatur og udsugningslufttemperatur. Eventuel FV viser temperaturen for returledningen, hvis der er tilsluttet vandbatteri. IL-REGULATOR viser den aktuelle ønskeværdi for styringen i indblæsningsluften. UL-REGULATOR viser den aktuelle ønskeværdi for styringen i udsugningsluften, når UL-REG er valgt. Temperaturreguleringen kan foretages med en af følgende tre separate funktioner: FRT-regulering, indblæsningsluftregulering eller udsugningsluftregulering. Valg af funktion for temperaturreguleringen foretages i menuen TEMP REGUL FUNKTION, afsnit i menugruppen funktioner. Temperaturindstilling for den valgte funktion foretages i den af de følgende tre menuer, som er tilgængelig FRT-regulering Denne menu vises kun, hvis FRT-regulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. Med FRT-regulering menes udsugningslufttemperaturrelateret indblæsningslufttemperatur-regulering (Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperatur-reglering). Det betyder, at indblæsningsluftens temperatur reguleres i forhold til udsugningsluftens temperatur. GOLD er først og fremmest beregnet til at arbejde med denne type regulering. OBS! Ved IL-luftmængde indstillet tæt ved aggregatets minimumluftmængde fungerer nedregulering af indblæsningsventilatoren ikke. Se afsnit TRIN viser den temperaturkurve, som er valgt. Trin 1, 2, 3 eller 4 kan vælges iht. diagrammet i fig. 3. Trin 2 er forindstillet fra fabrikken. UL/IL-DIF er differensen mellem indblæsningslufttemperatur og udsugningslufttemperatur under skillepunktet i diagrammet. Diagrammet er tegnet for en 3 C dif. SKILLEPUNKTET er det punkt i diagrammet, som de forskellige trin udgår fra. Det er defineret ud fra udsugningslufttemperaturen. I diagrammet er skillepunktet 22 C. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. Temperatur, indblæsningsluft C *AKTUEL TEMP* IL 21,0 o C UDE 16,0 o C UL 22,0 o C FV 27,0 o C : INST : : RET : *AKTUEL TEMP ØNSKEV* IL-REGULATOR 18,0 C UL-REGULATOR 18,0 o C : INST : : RET : *FRT-REG* TRIN 2 UL/IL-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C : : : RET : PROG Fig 3 *FRT-REG* TRIN 2 UL/IL-DIF 3,0 o C SKILLEPUNKT 22,0 o C Skillepunkt Temp. dif. under skillepunkt 3 o C Trin 2 Trin 3 Trin 1 Trin Temperatur, udsugningsluft C Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 23

24 5.5.3 Udsugningsluftregulering Menuen vises kun, hvis udsugningsluftregulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. Med udsugningsluftregulering holdes en konstant temperatur i udsugningsluftkanalen (lokalerne) ved at hæve og sænke indblæsningslufttemperaturen. UDSUGNINGSLUFT-TEMP er den ønskede temperatur i udsugningsluftkanalen. IL-MIN er den laveste temperatur og IL-MAKS den højeste temperatur, som indblæsningsluften må have, når reguleringen forsøger at holde udsugningsluften konstant. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages Indblæsningsluftregulering Denne menu vises kun, hvis indblæsningsluftregulering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner. Med indblæsningsluftregulering holdes en konstant indblæsningslufttemperatur uden hensyn til belastningen i lokalerne. INDBLÆSN.LUFT-TEMP er den ønskede temperatur i indblæsningsluftkanalen. OBS! Ved IL-luftmængde indstillet tæt ved aggregatets minimumluftmængde fungerer nedregulering af indblæsningsventilatoren ikke. Se afsnit Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor ændringer kan foretages. * * UDSUGNINGSLUFT-REG * * UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C IL-MIN/MAKS 15,0 / 25,0 o C : : : RET : PROG * * UDSUGNINGSLUFT-REG * * UDSUGNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C IL-MIN/MAKS 15,0 / 25,0 o C * * INDBLÆSNINGSLUFT-REG * * INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C : : : RET : PROG * * INDBLÆSNINGSLUFT-REG * * INDBLÆSNINGSLUFT-TEMP 20,0 o C 24 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

25 5.6 Menugruppe for luftmængde Ved at trykke på LUFTM-knappen i startmenuen for temperatur, luftmængde og koblingsur kommer man til denne menugruppe, se afsnit 5.3. Størrelse Min.luftm. Maks. luftm Mindste trin m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD 11 GOLD , , , , , ,01 GOLD , , ,01 GOLD , , ,01 GOLD , , ,01 GOLD , , ,05 GOLD , , ,05 GOLD , , ,05 GOLD , , ,05 * Ved indstilling af luftmængder afrundes værdierne til nærmeste indstillelige trin Aktuel luftmængde Aflæsningsmenu for aktuelle indblæsnings- og udsugningsluftmængder. Tryk på INST-knappen for programmering eller aflæsning af indstillede luftmængder på de forskellige niveauer Luftmængde lavhastighed IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden. UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. m 3 /s viser forindstillet luftmængdeenhed. For ændring af enhed, se afsnit Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Luftmængden for lavhastighed kan ikke være højere end luftmængden for højhastighed. Luftmængde lavhastighed kan også indstilles på 0 m 3 /s, hvilket svarer til, at ventilatoren står stille ved programmeret lavhastighed Luftmængde højhastighed IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluftmængden. UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluftmængden. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Luftmængden for højhastighed kan ikke være lavere end luftmængden for lavhastighed. * AKTUEL LUFTMÆNGDE * IL 1,45 m 3 /s UL 1,45 m 3 /s : INST : : RET : * LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s * LUFTMÆNGDE LAVHASTIGHED * IL 0,55 m 3 /s UL 0,55 m 3 /s * LUFTMÆNGDE HØJHASTIGHED * IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s * LUFTMÆNGDE HØJHASTIGHED * IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 25

26 5.6.4 Luftmængde maksimumhastighed Denne menu vises kun, hvis funktionen VAV-regulering eller forcering er valgt i menuafsnit i menugruppen funktioner, eller hvis funktionen køleforcering er valgt i menuafsnit under menugruppen køling. IL viser indstillet maksimum for luftmængde indblæsningsluft. UL viser indstillet maksimum for luftmængde udsugningsluft. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. Maksimumluftmængden kan ikke være lavere end luftmængden for højhastighed Luftmængde min/makshastighed Denne menu vises kun, hvis funktionen VAV-regulering, behov, er valgt i menu og under menugruppen funktioner. IL viser indstillet minimum- og maksimumluftmængde for indblæsningsluft. UL viser indstillet minimum- og maksimumluftmængde for udsugningsluft. Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstilling kan foretages. Minimumluftmængde kan ikke indstilles til en lavere værdi end aggregatets minimumluftmængde. Se tabellen i afsnit 5.6, menugruppe luftmængde VAV-regulering, ønskeværdi Denne menu vises kun, hvis funktionen VAV-regulering er valgt i menuafsnit under menugruppen funktioner. ØNSKEVÆRDI IL viser indstillet ønskeværdi for indblæsningsluften. ØNSKEVÆRDI UL viser indstillet ønskeværdi for udsugningsluften. Indstillingen sker i procent af den tilsluttede følers udgangssignal (0-10 V). Ændring af indstilling Med PROG-knappen skiftes billedet til en undermenu, hvor indstillinger kan foretages. OBS! Indstillet maksimumluftmængde er maksimumgrænsen for reguleringens arbejdsområde. Indstillet værdi for VAV-lavhastighed kan ikke være højere end indstillet værdi for VAV-højhastighed. Indstillet værdi for VAV-højhastighed kan ikke være lavere end indstillet værdi for VAV-lavhastighed. * LUFTMÆNGDE MAKS.HASTIGHED * IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s * LUFTMÆNGDE MAKS.HASTIGHED * IL 1,40 m 3 /s UL 1,40 m 3 /s * LUFTMÆNGDE MIN/MAKSHASTIGHED * TL 0,22 / 1,40 m 3 /s FL 1,22 / 1,40 m 3 /s * LUFTMÆNGDE MIN/MAKSHASTIGHED* TL 0,00 / 1,40 m 3 /s FL 0,22 / 1,40 m 3 /s *VAV-LAVHASTIGHED* ØNSKEVÆRDI IL 25 % ØNSKEVÆRDI UL 25 % * VAV-LAVHASTIGHED* ØNSKEVÆRDI IL 25 % ØNSKEVÆRDI UL 25 % * VAV-HØJHASTIGHED* ØNSKEVÆRDI IL 35 % ØNSKEVÆRDI UL 35 % *VAV-HØJHASTIGHED* ØNSKEVÆRDI IL 35 % ØNSKEVÆRDI UL 35 % 26 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Aggregat GOLD, version 4

Aggregat GOLD, version 4 Aggregat GOLD, version 4 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning * GOLD * DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN STOP K-UR PROG 1 Anvendelsesområde Aggregat GOLD Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP fra og med programversion 2.05 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3. Anvendelsesområde...3.2

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering...3 2. Filterkalibrering...4 3. Funktioner...5 3.1 Luftmængde... 5 3.1.1 Aflæsning...5

Læs mere

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversion 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 DK.GOLDSK.08045 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 fra og med programversion 5.06 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Forbehold for ændringer www.swegon.com DK.GOLDSK.08045 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversion 2.04 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer Funktion, funktionsdele

Indholdsfortegnelse. Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer Funktion, funktionsdele Rumaggregat Indholdsfortegnelse Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer... 156 Funktion, funktionsdele... 157 Styresystem Kontroldisplay, luftmængderegulering... 158 Temperaturregulering...

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning CE1C2348da 2014-04-23 Building Technologies Velkommen! Velkommen! Brug betjeningsknappen (tryk-og-drej) til betjening af både rumapparat QAA74

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere