MONTERING LISTEDÆKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERING LISTEDÆKNING"

Transkript

1 monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

2 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Listedækning, beskrivelse Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning på krydsfiner Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning på brædder Side 4 Arbejdsvejledning synlig tagdækning på mineraluldsisolering Side 4 Listedækning, beskrivelse Side 5 Metoden overliggende kappe, udførelse Side 7 Metoden underliggende kappe, udførelse Side 11 Forord Dette hæfte er udgivet af Phønix Tag Materialer som en hjælp til de af vores kunder, som beskæftiger sig med stejle tage. Hæftet indeholder specifikationer og udførelsesanvisning på den dekorative tagdækningsform listedækning. Listedækningens karakteristiske rustikke udseende bryder tagfladen og gør taget levende og spændende. Listedækning er ikke nogen ny opfindelse. Selve grundidéen, hvor tagpapbanerne samles på ryggen af listerne og afsluttes med en kappe, har været kendt og benyttet i årtier. 2 monteringsvejledning

3 Listedækning, beskrivelse Listedækning Listedækning kan udføres på tage med hældning >1:10. Underlaget er typisk krydsfinér, (OSBplader anbefales ikke til synlige tage på grund af for store fugtbevægelser, som kan give folder i tagdækningen) eventuelt med isolering af mineraluld direkte under tagdækningen. Listedækninger udføres typisk som en 2-lags dækning. Undermembran/-pap svejses eller fastgøres mekanisk til underlaget efter gældende metode. Listedækningen bliver pænest, hvis overlæggene i under pappet placeres lige under de kommende trapezlister. Som lister anvendes Trapezliste 55 x 55/65 mm af mineraluld eller træliste med tilsvarende profil. I forbindelse med brug af åben ild henvises der til Brandteknisk vejledning 10A "Varmt arbejde Tagdækning". Fastgørelse af listerne Lister af mineraluld varmes fast i den bitumen, de er behandlet med, og fastholdes med søm. Lister af træ sømmes eller skrues fast. Trælisterne skæres i korte stykker ca. 1 m og skrues pr. minimum 150 mm for at undgå vridning. Overmembran svejses på. Kapperne udføres altid med PF 5000 SBS, og kappen svejses på. Se nærmere arbejdsvejledning for de forskellige underlag. Arbejdsvejledning synlig tagdækning på krydsfiner 1. Inden opstart skal det sikres, at fugtindholdet i krydsfiner ligger på mellem 8 18 % træfugt, bedst %. Dette kontrolleres med egnet fugtmåler (stikbensmåler). 2. I underpappet udlægges med min. 8 cm overlæg. Anvendes der stødte samlinger i underpappet, kan løsningen ikke betragtes som en to-lagsløsning. 3. Underpappet udrulles fra kip til fod og tilrettes. Husk at overlæg skal ligge vinkelret på tagfod. 4. Underpappet rulles op til kippen, bedste resultat opnås ved brug af rulle (aluminiums- eller plast-rulle). 5. Underpappet fuldsvejses til krydsfineren. Der brændes ca. 1/3 på krydsfineren og 2/3 på underpappets bagside, krydsfineroverfladen må gerne blive nøddebrun men ikke forkullet. Ved at brænde på krydsfineren sikres det, at vand, som uundgåeligt er i krydsfinerens overside, trykkes ned i pladen, hvorved der sikres en optimal vedhæftning af underpappet. (Punkt- eller stribe-svejsning kan ikke anbefales, dog kan der alternativt anvendes stribeklæberunderpap ). 6. Næste bane udlægges på tilsvarende vis NB! Ved taghældninger, hvor det er nødvendigt at arbejde fra stige, styres udrulningen af membranen af en person, som er placeret i kippen. Personen fastholder rullen v.h.a. tov, som er fastgjort til en bøjle/aksel, som går gennem rullen. monteringsvejledning 3

4 Arbejdsvejledning synlig tagdækning på brædder 1. Inden opstart skal det sikres, at fugtindholdet i brædderne ligger på mellem % træfugt, bedst %. Dette kontrolleres med egnet fugtmåler (stikbensmåler). 2. Underpappet udrulles fra kip til tagfod med min. 10 cm overlæg. Husk at overlæg skal ligge vinkelret på tagfod. 3. Det fastholdes i kippen med søm eller skrue og skive. Underpappet lunes herefter på oversiden med håndbrænderen, underpappet skal være gennemvarm, mærk på bagsiden af underpappet om dette er tilfældet. 4. Banen rettes og strammes til. 5. Underpappet rulles op til kippen, bedste resultat opnås ved brug af rulle (aluminiums- eller plast-rulle). 6. Underpappet svitses/brændes herefter fast til brædderne. Forudsætning er, at det er nye brædder, uden flyverstød, og hvis der er flyverstød skal disse tillige have fer og not. 7. Der krydssømmes pr. 6 cm i overlæg og med en række midt på banen pr. 6 cm. I henhold til TOR`s anvisninger skal der strimles henover midterrækken, hvis den færdige tagdækning skal gælde som en to-lags-løsning. 8. Næste bane udlægges på tilsvarende vis. NB! Ved taghældninger, hvor det er nødvendigt at arbejde fra stige, styres udrulningen af membranen af en person, som er placeret i kippen. Personen fastholder rullen v.h.a. tov, som er fastgjort til en bøjle/aksel, som går gennem rullen. Arbejdsvejledning synlig tagdækning på mineraluldsisolering 1. Det anbefales, at der anvendes isolering med en forbedret trykstyrke. Trykstyrken i de øverste 20 mm på 60 kn/m2 og min. 40 kn/m2 nedenunder. 2. Underpappet udrulles fra kip til tagfod med min. 10 cm overlæg. Husk at overlæg skal ligge vinkelret på tagfod. 3. Underpappet rulles op til kippen, bedste resultat opnås ved brug af rulle (aluminiums- eller plastrulle). 4. Det fastholdes i kippen med skrue og skive. Underpappet lunes herefter på oversiden med håndbrænderen, underpappet skal være gennemvarm, mærk på bagsiden af underpappet om dette er tilfældet. 5. Banen rettes og strammes til. 6. Underpappet rulles op til kippen, bedste resultat opnås ved brug af rulle (aluminiums- eller plast-rulle). 7. Underpappet svitses/brændes herefter fast til isoleringen. 8. Der mekanisk fastgøres i overlæg i.h.t. aktuelle fastgørelsesplan. 9. Næste bane udlægges på tilsvarende vis. NB! Ved taghældninger, hvor det er nødvendigt at arbejde fra stige, styres udrulningen af membranen af en person, som er placeret i kippen. Personen fastholder rullen v.h.a. tov, som er fastgjort til en bøjle/aksel, som går gennem rullen. 4 monteringsvejledning

5 Listedækning, beskrivelse De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsreglementet 2010 til tagdækning klasse B ROOF (t2) (tidliger klasse T tagdækning). Ved renovering forudsættes det, at den nye tagspecifikation udlægges på en eksisterende tagpapdækning bestående af oxyderet eller SBS-modificeret tagpap, ligesom det eksisterende tagpap skal være udlagt på underlag af træ eller mineraluld. For nye tage gælder det, at tagspecifikationen udlægges på et træbaseret underlag af brædder, krydsfiner eller trædefast mineraluld. Overpappet kan udføres som stribe-/ punktsvejsning under forudsætning af, at hældningen er større end 1:10. Specifikationer Mekanisk fastgørelse svejst Taghældning >1:10 >1:5 >1:10 >1:5 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 Split / PF/GF PF/GF 5000 SBS + Tabel 1: Specifikationer. +++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet Ved mekanisk fastgørelse af underpap/-membran kan der med fordel anvendes en PF/GF 3500 eller PF/GF 3500 SBS Split. monteringsvejledning 5

6 Listedækning, beskrivelse Overliggende kappe Ved listedækning skelnes der mellem to metoder. Ved metoden overliggende kappe udlægges overmembranbanen mellem listerne og føres op ad listernes sider. Derefter svejses kappen på listen. Metoden med overliggende kappe er den oprindelige metode, hvor samlingen af banerne sker på toppen af listen for at sikre vandtætheden. Metoden kan være vanskelig at udføre for en ikke øvet, idet overmembranbanen skal føres op ad listerne i begge sider af banen samtidig med, at banen svejses til underlaget. Underliggende kappe Ved metoden underliggende kappe monteres kappen på listen og føres ud på tagfladen først, hvorefter overmembranbanen udlægges mellem listerne. Metoden underliggende kappe er nemmere at udføre end metoden overliggende kappe. Ved metoden underliggende kappe vil kanten af kappen kunne ses som en skygge på tagfladen. For begge metoder gælder det, at der stilles meget store krav til den udførende håndværker med hensyn til akkuratesse og omhyggelighed. Det pæneste resultat opnås, hvis der ikke er samlinger i banerne. I øvrigt anbefales det, at man sikrer sig, at rullerne kommer fra samme produktion, da der kan være en mindre farveforskel fra produktion til produktion. 6 monteringsvejledning

7 Metoden overliggende kappe Montering af lister Montering af lister Fodbane Efter montering af tagfod påsvejses en fodbane. Placering af lister Midten af tagfladen findes og mærkes op med kridtsnor. Den første liste placeres midt over opmærkningen, hvorefter de øvrige lister placeres ud fra midterlisten. Placering af liste ved tagfod Ved tagfod skal listerne være afskåret i en vinkel på 90 eller 45. Listerne starter mindst 15 cm fra forkanten af tagfod. Placering af listerne ved tagryg Listerne slutter mindst 13 cm før tagrygningen, hvor de afskæres med et 12 cm langt snit. For at sikre at afslutningen på listerne bliver ens, kan der spændes en snor, som listerne skal skæres efter. Afstand mellem listerne Afstanden mellem listerne er afhængig af den valgte papbredde. Den viste listeafstand gælder for metoden overliggende kappe, papbredde 0,60 og 1,00 m og standardlister. Metoden overliggende kappe kan også udføres med en papbredde på 0,75 m, her skal centerafstanden være 0,71 m. Fastgørelse af listerne Lister af mineraluld varmes fast i den bitumen, de er behandlet med, og fastholdes med søm. Lister af træ sømmes eller skrues fast. Trælisterne skæres i korte stykker ca. 1 m og fastgøres pr. minimum 150 mm for at undgå vridning. 0,065 m Tagpapbredde 1,00 m Centerafstand 0,96 m 0,055 m Tagpapbredde 0,60 m Centerafstand 0,56 m 0,055 m 0,065 m monteringsvejledning 7

8 Metoden overliggende kappe Påsvejsning af overmembran Overmembranen skal være uden klæbekant. Overmembranen svejses på. Afslutning ved tagryg Overmembranen udrulles mellem listerne og tilrettes. Overmembranen fastgøres ved kippen med skrue og skive, eksempelvis metalskive Ø40 mm. Overmembranen varmes på oversiden med håndbrænderen, membranen skal være gennemvarm, føl på bagsiden af membranen om dette er tilfældet. Overmembranen rettes og strammes til. Overmembranen svejses fra siden, først midt på banen og efterfølgende langs med trekantlisterne, afslutningsvis påbrændes den på trekantlisten. For at sikre, at banen kommer til at ligge korrekt, er dette en 2-mands opgave. Det anbefales, at der ved sidste brænding langs med trekantlisten anvendes trykrulle. Husk der skal varmes på såvel underlag/underpap som på overmembranens bagside. Næste bane udlægges på tilsvarende vis. Afslutning ved tagfod Ved tagfod afsluttes overpappet ca. 3 mm neden for listerne. Derved opnår man, at overpappet bliver lige med listeenden, når kappen kommer på. 8 monteringsvejledning

9 Metoden overliggende kappe Påsvejsning af kappe Kappen er en 11,5 cm bred strimmel af inddækningsmembran PF 5000 SBS. Før påsvejsning bøjes kappen, så den falder til mod listen. Kappen svejses på listen fra begge sider. Pas på, at bitumen ikke løber ud på tagfladen, eksempelvis ved at bruge et lille brænderhoved. Det skal sikres, at der varmes på både skifterbestrøning og på kappens bagside. Kappebanerne påsvejses, udføres med lille brændehoved og det sikres, at der varmes på både skiferbestrøning og på kappens bagside Afslutning af kappe ved tagfod Kappen skæres ud i to trekantede flige, der kan dække listeenden og svejses fast. Vær opmærksom på, at trekanterne skal dække hele listeenden. Afslutning af kappe ved rygning Kappen skæres ud i to trekantede flige, der dækker listeenden og svejses fast. Evt. kan den yderste flig afsluttes på tagfladen med en spids, der dækkes af rygningsstrimlen. monteringsvejledning 9

10 Metoden overliggende kappe Påsvejsning af rygningsstrimmel Afslutning Som afslutning på listedækningen påsvejses minimum en 25 cm inddækningsstrimmel over rygningen. 10 monteringsvejledning

11 Metoden underliggende kappe Påsvejsning af lister Montering af lister Fodbane Efter montering af tagfod påsvejses en fodbane. Placering af lister Midten af tagfladen findes og mærkes op med kridtsnor. Den første liste placeres midt over opmærkningen, hvorefter de øvrige lister placeres ud fra midterlisten. Placering af liste ved tagfod Ved tagfod skal listerne være afskåret i en vinkel på 90 eller 45. Listerne starter mindst 15 cm fra forkanten af tagfod. For at sikre at opstarten på listerne kan blive ens, kan der spændes en snor, som listerne skal starte fra. Placering af lister ved tagryg Listerne slutter mindst 13 cm før tagrygningen, hvor de afskæres med et 12 cm langt snit. For at sikre at afslutningen på listerne bliver ens, kan der spændes en snor, som listerne skæres efter. monteringsvejledning 11

12 Metoden underliggende kappe Montering af lister Montering af lister Afstand mellem listerne Afstanden mellem listerne er afhængig af den valgte papbredde. Den viste listeafstand gælder kun for metoden underliggende kappe, pap bredder 0,60 m og 1,00 m med standardlister. Metoden underliggende kappe kan også udføres med en papbredde på 0,75 m. Her skal centerafstanden være 0,85 m. Fastgørelse af listerne Lister af mineraluld varmes fast i den bitumen, de er behandlet med, og fastholdes med søm. Lister af træ sømmes eller skrues fast. Trælisterne skæres i korte stykker ca. 1,0 m og skrues pr. minimum 150 mm for at undgå vridning. 0,065 m Tagpapbredde 1,00 m Centerafstand 1,10 m 0,055 m Tagpapbredde 0,60 m Centerafstand 0,70 m 0,065 m 0,055 m 12 monteringsvejledning

13 Metoden underliggende kappe Påsvejsning af kappe Kappen skal min. give et overlæg på 8 cm på tagfladen. Dette kræver normalvis en 33 cm bred inddækningsstrimmel PF 5000 SBS. Kappebanen udlægges og forvarmes med håndbrænderen, mærk på kappebanen bagside om dette er tilfældet. Herefter tilrettes kappebanen. Kappebanerne påsvejses, bedste resultat opnås ved brug af speciel trykrulle, som sikrer korrekt tiltrykning af kappen på såvel trekantlisten som på underlagget (underpappet) Kappeafslutning ved tagryg Ved rygningen formes kappen, så listen dækkes. Der skæres et skråsnit i pappet, og der sømmes mod skridning. Kappeafslutning ved tagfod Kappen formes omkring liste og fodbane. Til sidst afskæres kappen glat efter trapezlistens endeflade og fastsvejses. monteringsvejledning 13

14 Metoden underliggende kappe Påsvejsning af overpap Overpappet skal være uden klæbekant. Overpappet svejses på. Afslutning ved tagryg Overmembranen udrulles mellem listerne og tilrettes Overmembranen fastgøres ved kippen med skrue og skive, eksempelvis metalskive Ø40 mm Overmembranen varmes på oversiden med håndbrænderen, membranen skal være gennemvarm, føl på bagsiden af membranen om dette er tilfældet. Overmembranen rettes og strammes til Overmembranen påsvejses som beskrevet under metoden overliggende kappe Alternativt oprulles overmembranen til kippen evt. på egnet rør af plast eller aluminium Overmembranen påsvejses, kan enten gøres samtidigt med at man går på rullen, alternativt ved at man går foran rullen. Afslutning ved tagfod Ved tagfoden afsluttes overpappet parallelt med listeenderne. 14 monteringsvejledning

15 Metoden underliggende kappe Påsvejsning af rygningsstrimmel Afslutning ved stern Der afsluttes ved sternkant med inddækningsstrimmel og sternkapsel. Afslutning Som afslutning på listedækning påsvejses minimum en 25 cm inddækningsstrimmel over rygningen. monteringsvejledning 15

16 Marts 2013 Ver. 2 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservicecenter Vest Tlf Fax Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservicecenter Øst Tlf Fax

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland

MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland monteringsvejledning MONTERING polartag Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Tagdækning i Grønland Indholdsfortegnelse Forord Side

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Selvbyggerpap er udviklet

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Tagdækning skrå tage

Tagdækning skrå tage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tagdækning skrå tage Listedækning, plankedækning og shinglesdækning Kompendium Undervisningsministeriet. Marts 2009.Materialet er udarbejdet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER MONTERING SELVBYGGERPAP Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet. Rul ud søm fast og klæb. Ja, så let er det faktisk. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Detailtegninger Autodesk Revit

Detailtegninger Autodesk Revit Indholdsfortegnelse Nr. Navn Dato Udg. B0 Brugervejledning Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Aluprofiler Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Diverse D0 Fibercementrenovering D0

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Leverandør af W. Quandt s produkter i Danmark Mijama A/S Håndværkerbyen 21, DK-2670 Greve Tlf

Leverandør af W. Quandt s produkter i Danmark Mijama A/S Håndværkerbyen 21, DK-2670 Greve Tlf 1 Indhold Inddækning af vindskede på murkrone... 3 Inddækning af vindskede... 4 Inddækning af stern -... 5 Inddækning af stern - fra 0,60 m... 6 Inddækning af stern op til 0,60 m... 7 Inddækning af stern

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

28 Listedækning. 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap. Tagpapbranchens Oplysningsråd. August 2011 Anvisning 28

28 Listedækning. 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap. Tagpapbranchens Oplysningsråd. August 2011 Anvisning 28 28 Listedækning 2. udgave Projektering og udførelse af listedækninger i tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd August 2011 Anvisning 28 2 Indhold 0....Indledning 1....Historie 2....Tagfladens geometri 3....Bygningsfysik

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Dækningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Dækningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Dækningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

ALUMINIUMS PROFILER. Professionel og nem inddækning

ALUMINIUMS PROFILER. Professionel og nem inddækning ALUMINIUMS PROFILER Professionel og nem inddækning Aluminiumsprofiler til permanent og fugtsikker inddækning overalt i bygningen... Phønix Tag Materialers professionelle program af aluminiums profiler

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

ADESO TAGPAP. Selvklæbende tagpap med lang levetid

ADESO TAGPAP. Selvklæbende tagpap med lang levetid ADESO TAGPAP Selvklæbende tagpap med lang levetid UNIKT TAGPAPSYSTEM Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder DANSK TAGPAP

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder DANSK TAGPAP TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder DANSK TAGPAP Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring

Læs mere

TAGPAP BROCHURE

TAGPAP BROCHURE www.swisspor.ch 1 TAGPAP BROCHURE 2 swisspor Romandie SA VORE FABRIKKER Hovedkvarteret for swisspor Romandie SA i Châtel-Saint-Denis (Schweitz) Produktionsfaciliteter for tagpap i Turtmann www.swisspor.ch

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning ICOPAL SYNTAN Arbejdsanvisning Icopal med SYNTAN overflader SYNTAN er en tynd acrylcoating som primært anvendes til produkterne fra 500-serien. SYNTANEN er påført de bituminøse overflader for at få optimale

Læs mere

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning,

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning, Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? u kan skyde genvej til en flot overdækning, hvis du fx bruger færdige pilefletmoduler som beklædning. Så skal du bare sætte stolper i jorden, bygge et tag

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

- selvklæbende tagpap med lang levetid

- selvklæbende tagpap med lang levetid - selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt udviklet

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund (3F) Gældende for hele landet

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Monteringsvejledning Solpaneler

Monteringsvejledning Solpaneler Monteringsvejledning Solpaneler Montageskinne Forbindeled/Samler Mellemstykke Tagbøjle tegl Monteringsvinkel Ståltag Adaptervinkel Endestykke Gevindskrue Generelt vedrørende montering Placering af skinner

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende:

Dokumentation af produkter For at et tagpapprodukt kan optages i ordningen, skal der foreligge fuld dokumentation for følgende: Regler for optagelse af produkter under TOR Godkendt Definition på produkt Ved et produkt forstås her en produkttype, der er omfattet af en og samme DoP/Ydeevnedeklaration. Indtil videre godkendes kun

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

September 2014. Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR

September 2014. Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR 245. UDGAVE September 2014 Specifikationer TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anven- delse og opbygning af tagkon- struktioner,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling

Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling I 70 erne var det blevet parksis at udføre tagpaptaget uden fald og med nogle ret dårlige tagpapspecifikationer og kvaliteter. Der var derfor mange skader

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning

aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning Aluminiumsprofiler til permanent og fugtsikker inddækning 1 Stern 7 Løskant 3 Vindskede Tagfod 8 9 Murkrone* Klemliste* 7 4 5 Skotrende Z-profil Sålbænk

Læs mere