HENVISNINGSMULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENVISNINGSMULIGHEDER"

Transkript

1 HENVISNINGSMULIGHEDER - for unge i københavnsområdet s. 2 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 12 s. 13 s. 15 s. 16 s. 17 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI BOLIG ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE KVINDER, PIGER, MØDRE MISBRUG RÅDGIVNING, PSYKOLOGER RETSHJÆLP, SOCIALRÅDGIVNING SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB VOLD, OFRE, KRIMINALITET VÆRESTEDER, KLUBBER, ENSOMHED DIVERSE Vær opmærksom på at nogle tilbud er begrænset ift. alder og bopæl, samt at nogle koster penge! Udarbejdet ifm. satspuljeprojektet På vej til et godt ungdomsliv Københavns Kommune/Folkesundhed København & Den Økologiske Produktionsskole, januar 2015 s. 1

2 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI ADHD - Foreningen Angst og OCD-klinikken Angstforeningen Foreningen tilbyder rådgivning og vejledning til børn og voksne med ADHD, samt deres pårørende. - Pakhusgården Odense C - Tlf Betalingstilbud fra privat klinik, som er specialiseret i angst og problemer relateret til angst. Patientforening som tilbyder selvhjælpsgrupper, pårørendemøder og en telefonrådgivning: AngstTelefonen. - Tlf.: Mandag til torsdag kl , Søndag kl Angstklinikken - Rigshospitalet Basen Bedre Psykiatri Borderlineforeningen Angstklinikken er et offentligt tilbud uden brugerbetaling. For at komme i behandling skal man henvises af sin læge. Basen har bl.a. etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, for unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen har også et bosted til unge i alderen år med mulighed for efterværn til det 23 år. Socialfaglig, psykologisk og juridisk rådgivning for pårørende til psykisk syge. Livjægergade 20, 2100 København Ø Landsdækkende forening, der tilbyder mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse og deres pårørende relevante informationer, et borderlineforum og chat-community, samt artikler og nyheder. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Tilbyder dagbehandling til unge patienter med svære forstyrrelser af personlighedsstrukturen. Henvisning kan ske gennem praktiserende læge og børnesagkyndige i kommunerne. s. 2

3 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI Dansk Tourette Forening Depressionsforeningen En landsforening for bærere af Gilles de la Tourette s syndrom og deres pårørende. Landsdækkende patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til patienter med depression eller bipolar lidelse, og pårørende. Tilbyder bl.a. lokalgrupper, oplysning om muligheder for behandling, samt anonym telefonrådgivning: DepressionsLinien. Tlf.: Mandag til fredag kl Søndag kl Fobiskolen/Wattargruppen - Kognitivt Psykologcenter Betalingstilbud fra privat psykologisk center, som tilbyder kognitiv terapi, coaching og kurser. Der findes også andre lignende tilbud Kognitivt Center København/Fobiskolen Betalingstilbud af individuel terapi, kurser om stress, mindfulness, selvværd, agorafobi og socialfobi. Klinik for Affektive lidelser - Rigshospitalet Offentligt tilbud til patienter med svære indlæggelseskrævende depressioner. For at komme i behandling skal man henvises af sin læge. Klinik for Selvmordsforebyggelse Tilbyder børn og unge under 18 år med selvmordstanker, selvmordsadfærd eller selvmordsforsøg muligheden for at ringe og få et godt råd. Klinikken tilbyder også behandling, samt rådgivning til forældre og andre pårørende. Henvisning kan ske gennem egen læge, speciallæge eller kommunen. Tlf.: Mandag til fredag kl Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse Behandlingstilbud til selvmordstruede personer over 18 år. Behandlingen omfatter individuelle samtaler med psykolog eller sygeplejerske og mulighed for hjemmebesøg. s. 3

4 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI Landsforeningen Autisme OCD-foreningen OPUS PsykiatriFonden Psykiatrisk Skadestue Foreningen har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for autistiske børn og voksnes behandling, samt at formidle oplysning til hjemmet. Patientforening for OCD-ramte og deres pårørende. Tilbyder bl.a. pårørendegrupper og selvhjælpsgrupper. Tidlig opsporing og og intensiv psykosocial behandling af unge psykotiske. Behandlingen indeholder medikamentelle, psykologiske, fysiske og sociale elementer. Teamet har også tilbud om psykoedukation, kognitiv træning, livsstilsændring og familiebehandling. Henvisning kan ske gennem egen læge, psykiater, Disktrikt Psykiatrisk Center eller hospitalsafsnit. Region Hovedstaden: Psykiatrifondens Børne- og Ungeafdeling tilbyder mailrådgivning for børn og unge om psykisk sygdom og psykisk sundhed. Psykiatrifondens telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning for personer med psykiske problemer, pårørende og professionelle. Tlf.: Mandag til fredag kl Lørdag/søndag/helligdage mellem kl Ved akut behov for hjælp, kontakt da Psykiatrisk Skadestue. s. 4

5 BOLIG Akutinstitutionen Nødopholdssted for truede børn og unge i alderen år, der har problemer og f. eks. er blevet smidt ud hjemmefra. Henvendelse sker via Den Sociale Døgnvagt, sagsbehandler eller Døgnkontakten. Tlf.: Bisserne - De hjemløses tandklinik Brorsonskollegiet Døgnkontakten Findbolig.nu CIU Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V og Kofoeds Skole, Nyrenberggade 1, 2300 Sundby Tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker. Du er velkommen på Mændenes Hjem og få en snak med Kate eller du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 11 og 15. På Kofoeds Skole kan du tale med Jytte eller ringe til hende på på hverdage mellem kl fredag fra kl Alle bedes - om muligt - medbringe sygesikringsbevis Bosted i hjertet af Nørrebro for unge som har brug for støtte og omsorg i dagligdagen, oftest i overgangen mellem plejefamilie, opholdssted og mere selvstændige boformer. Målgruppen er først og fremmest unge i alderen år, men der er mulighed for forlængelse af opholdet indtil det 23. år. Døgnkontakten er Københavns Kommunes krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Døgnkontakten er altid åben. Du kan komme direkte ind fra gaden, uden at have bestilt tid. Åboulevard København N. - Tlf.: Hos CIU kan man søge kollegie- og ungdomsboliger og er typisk for unge mellem 18 og 35 år. Ungdomsboliger kan bebos af unge under uddannelse samt unge med særligt behov. https:www.findbolig.nu s. 5

6 ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE Adoptionslinjen Dansk Flygtningehjælp Adoption og Samfunds telefonrådgivning til adopterede fra alle lande. - Tlf.: Tirsdage kl Gratis, anonym rådgivning primært til flygtninge og familiesammenførte - og andre med etnisk minoritetsbaggrund, som har brug for hjælp. Flygtninge med svære psykologiske problemer tilbydes fem støttende samtaler med erfarne kliniske psykologer. Herefter henvises til eventuel anden behandling. - Borgergade 10, 3.sal, 1300 København K. Tlf: Etnisk Rådgivningscenter - NOOR Københavns Kommunes flerkulturelle konsulentkorps, der hjælper professionelle på lokalcentre, i distriktpsykiatrien, praktiserende læger og andre, med supervision og træningsforløb i arbejdet med etniske minoriteter. Kvinderådgivningen for Etniske Minoriteter LOKKs Ungerådgivning Muhabet Oasis Anonym, professionel rådgivning om blandt andet etniske minoritetskvinders rettigheder i Danmark, uddannelse eller arbejde, problemer i familien eller integrationsprogram. Landsdækkende telefonrådgivning for etniske unge der kan ringe anonymt og drøfte problemstillinger og krisesituationer i familien, f.eks. i forbindelse med pardannelse, ægteskab eller konflikter vedr. bevægelsesfrihed, uddannelse og familiens forventninger til den unge. Tlf.: Åbent alle ugens dage, døgnet rundt. Værested for invandrere med psykisk sygdom. Hver dag tilbydes et måltid mad, og der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med andre unge. Et behandlingstilbud for asylansøgere, flygtninge og flygtningefamilier, med problemer der har at gøre med belastende oplevelser i hjemlandet eller eksiltilværelsen. Henvisning kan ske fra Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælpen og Soclal- og Sundhedsforvaltningen. s. 6

7 ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE - KVINDER, PIGER, MØDRE Transkulturelt Terapeutisk Team Psykologisk rådgivning og behandling for etniske minoritetsunge mellem 13 og 27 år, og eventuelt deres familie. Problemerne kan være familiekonflikter, problemer relateret til pardannelser, livskriser, krigstraumer og racediskrimination. (Ingen aftale med sygesikringen.) Kontakt telefonisk tirsdag på Tværkulturel Psykologisk Rådgivning Telefonisk og personlig rådgivning og krisehjælp, herunder familiesamtaler for flygtninge og invandrere, som er i krise på grund af traumer eller kultursammenstød. Alle kan henvende sig telefonisk eller skriftligt. Mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, som tænker på selvmord kan få gratis anonym konsultation. Behandling tilbydes på flere sprog. KVINDER, PIGER, MØDRE Abortlinien Mail- og telefonrådgivning for begge køn omkring abort. Tlf.: Alle dage kl Kvinderådgivningen Brunhilde Forening, der tilbyder gratis psykologisk rådgivning for kvinder. Rådgivningen er åben for alle kvinder over 18 år, men der gives fortinsret til kvinder som ikke har økonomisk mulighed for at opsøge privatpraktiserende psykolog. Kvinderådgivningen for Etniske Minoriteter Mødrehjælpen Anonym, professionel rådgivning om blandt andet etniske minoritetskvinders rettigheder i Danmark, uddannelse eller arbejde, problemer i familien eller integrationsprogram. Tilbyder en række forskellige rådgivningerne om socialfaglige, juridiske og økonomiske emner til gravide og børnefamilier. Der er telefon og chatrådgivninger samt mulighed for personligt fremmøde. s. 7

8 KVINDER, PIGER, MØDRE - MISBRUG Pigegruppen Stop vold mod kvinder Værested for udsatte piger i alderen 13 til 18 år, som har en kriminel udadreagerende adfærd, er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og/eller har et dagligt forbrug af rusmidler. Tilbyder gratis, fortrolig og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for vold. Kan kontaktes gennem hotline, e-brevkasse, eller opsøges i rådgivningscentre i Århus og København. MISBRUG Hope KABS Hjemmeside med henvisninger til, hvor børn, unge og forældre kan søge hjælp, når der er alkoholproblemer i familien, samt gratis anonym telefonrådgivning: Hope Linjen. Tlf.: Mandag til torsdag kl Forankret i Glostrup Kommunes misbrugscenter, som tilbyder gratis behandling til alle unge op til 25 år i Storkøbenhavn, for alle slags misbrug af stoffer og alkohol. Københavns Kommune - Åben vejledning Netstof Plan B Åben anonym rådgivning til børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer. Hjemmeside lavet i samarbejde mellem landets kommuner. Omhandler misbrug af enhver form og henvender sig både til misbrugere, behandlere, lærere og forældre. Tilbyder også ung til ung chat, online forum og mulighed for at spørge eksperter. Plan B udbyder en specialiseret støttekontaktpersonordning og er et tilbud som alle landets kommuner kan benytte i arbejdet med vanskelige unge mellem 12 og 23 år. Formålet er at få dem ud af f.eks. kriminalitet eller misbrug, og ud i uddannelse eller arbejde. Plan B har bl.a. hashafvænningsgrupper. s. 8

9 MISBRUG - RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Spydspidsen Stofrådgivningen i København TUBA U-turn Etablerer længerevarende praktikforløb for unge mellem 15 og 18 år, der ikke har noget beskæftigelses- eller skoletilbud, unge der har erfaringer med kriminalitet og/eller stort forbrug af rusmidler, samt unge der ofte har adfærdsmæssige udfordringer. Et behandlingstilbud for unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Her tilbydes individuelle samtaler, gruppeforløb og/eller udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Der er mulighed for individuelle forløb, gruppeforløb og aftenarrangementer med undervisning og socialt indhold. På hjemmesiden findes i øvrigt et debat- og chatforum, samt en brevkasse. København Kommunes gratis tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler. RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Bekymret for et barn eller en ung Cyberhus.dk Familierådgivningen Københavns Kommunes indgangsportal for fagpersoner og borgere. Du kan få informationer om tegn på mistrivsel og forebyggelse samt rådgivning og støtte via familierådgivningen og ungerådgivningen. Du kan også lave indberetninger. Online ungeklubhus, hvor unge kan få anonym kontakt med andre unge, modtage sparring og rådgivning fra voksne. Rådgivningen foregår via chatrooms, debatter og brevkasser. Socialforvaltningens familierådgivning. Gratis og anonym. s. 9

10 RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Forældretelefonen Headspace Linien Livslinien Gratis telefonrådgivning til forældre. Tilbydes af Børns Vilkår. Ring til ForældreTelefonen på mandag og torsdag fra kl.11-15, tirsdag og fredag fra kl og søndag fra kl Det Sociale netværks rådgivningstilbud. I headspace kan du tale med nogen om alle problemer og spørgsmål. Du kan ringe, chatte, maile eller lægge vejen forbi dit nærmeste headspace og få en samtale. Alle børn og unge er velkomne i headspace. Der er ingen ventetid, skemaer, der skal udfyldes eller formularer, du skal skrive under på. Anonym telefonrådgivning, når sindet gør ondt og man har brug for en at tale med. Tlf.: Alle dage kl Humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmord og fremme trivsel. Tilbyder både anonym telefon- og netrådgivning. - Tlf.: Alle dage kl Praksis for Kognitiv Terapi Betalingstilbud fra privat klinik med særligt fokus på behandling af angst, OCD og depression. Psykoterapeutisk Center Stolpegård Centret tilbyder samtalebehandling (psykoterapi) af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Henvisning sker gennem egen læge, psykolog eller sagsbehandler. Rådgivningen Unge og Sorg Tilbyder rådgivning, gruppesamtaler eller individuelle samtaler til unge, der har forældre eller søskende, der er alvorligt fysisk syge eller døde. Tilbyder også telefonrådgivning, brevkasse og onlineforum og -chat. Terapi foregår i rådgivningscentre i København, Århus og Odense, mens telefonrådgivning, brevkasse, forum oh chat kan benyttes af alle. - Tlf.: Mandag til torsdag kl s. 10

11 RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Settlementets Rådgivning SIND Selvejende institution som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementets frivillige rådgivere yder professionel og gratis rådgivning inden for: socialjuridiskrådgivning, gældsrådgivning, psykologiskrådgivning, misbrugsrådgivning og konfliktrådgivning. De bor Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V. De kan kontaktes på tlf.: og Landsforening, der tilbyder rågivning til mennesker med psykiske lidelser, samt deres pårørende. SIND tilbyder både lokal psykologrådgivning og en landsdækkende anonym telefonrådgivning. Tlf.: Mandag til lørdag kl Søndag kl Ung på Linie og Ungonline Ungerådgivningen Universitetsklinikken Ungdommens Røde Kors tilbyder chatrådgivning og anonyme telefonsamtaler om f.eks. ensomhed, kærlighed, sex, mobning og forældre. Tlf.: Mandag til fredag kl Søndag kl Åbent, anonymt tilbud, som yder råd og vejledning til unge mellem 12 og 18 år, samt deres forældre. Tilbydes af Københavns Kommunes Socialforvaltning Tilbyder psykologisk behandling som led i universitetets uddannelse af psykologer og klinikkens forskningsprojekter. Egmont Fondens Børne- og Ungerådgivning, Vil:kan For raske børn og unge op til 18 år, hvis familie er ramt af livstruende sygdom eller dødsfald, ulykke eller selvmord. s. 11

12 RETSHJÆLP, SOCIALRÅDGIVNING Den Sociale Retshjælp SR-Bistand - Social og juridisk rådgivning Vesterbro Retshjælp Den Sociale Retshjælp yder hjælp og støtte i form af juridisk, økonomisk og rådgivende indsats for socialt udsatte borgere i Danmark. I København bor de: Bragesgade 10, 2 sal., 2200 København N. De har telefonnr.: og mail: Telefonisk henvendelse: Mandag - torsdag kl og Fredag kl og Personligt fremmøde i åben rådgivning: Mandag - torsdag kl Bemærk: Det er ikke muligt at bestille tid til åben rådgivning. Vi anbefaler dog, at du ringer efter kl. 11:30 samme dag som du ønsker at møde op, for at høre om der er en rådgiver tilstede, der kan hjælpe dig. Vesterbro retshjælp har åbent for personlige henvendelser to gange om ugen: Tirsdag og torsdag fra kl De har til huse på: Onkel Dannys Plads 1, 1. sal 1713 København V, og har telefonnr.: De kan også kontaktes på: s. 12

13 SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB Abortlinien Mail- og telefonrådgivning for begge køn omkring abort. Tlf.: Alle dage kl Anoreksiklinikken - Rigshospitalet Undersøger og behandler patienter med spiseforstyrrelser. Klinikken har ansvaret for svært behandlige anoreksipatienter, og behandlingen foregår både ved indlæggelse og ambulant. Kræver henvisning fra egen læge. Center for Voldtægtsofre Tilbyder akut hjælp ved voldtægt. Hjemmesiden kan benyttes til rådgivning, mens der ved akut brug for hjælp kan rettes henvendelse til centrene på Bornholm, i København, Herning, Hillerød, Odense, Aalborg, Kolding og Aarhus. Henvisning og politianmeldelse er ikke nødvendig. Center for Seksuelle Overgreb - Rigshospitalet CSM ØST Specialenhed, der rummer et tværfagligt behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i form af incest, voldtægt, voldtægtsforsøg og/eller andre seksuelle krænkelser. Tlf.: mandag-fredag kl Rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb. - Mulighed for online chat. Rådgivning: Anonym rådgivning: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Sexlinien for Unge Landsforeningens overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, samt til pårørende og andre interesserede. Tilbyder støttegrupper, mentorordning, online pårørendeforum, åben anonym rådgivning, chatrådgivning og telefonrådgivning. Tlf.: Mandag til torsdag kl Tilbyder råd og vejledning om seksuelle spørgsmål gennem brevkasse og telefonrådgivning. Tlf: Mandag til fredag kl s. 13

14 SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB Støttecenter mod incest i Danmark Sundhedstjek Thora Center Ungdomstelefonen Henvender sig til voksne kvinder og mænd, som i deres barndom har været udsat for incest/seksuelt overgreb, samt deres pårørende. Tilbyder bl.a. anonym personlig rådgivning, telefonrådgivning og selvhjælpsgrupper. Tlf mandag, tirsdag & onsdag Et tilbud til unge mellem 13 og 20 år i København. Det er en samtale om fysisk og mentale trivsel. Samtalerne varetages af en sygeplejerske og en psykolog, og hvis det er relevant, er der mulighed for at tale med en kost- og motionsvejleder bagefter. Tlf: eller Mail: Landsdækkende forening, der tilbyder personlig eller telefonisk rådgivning om incest og voldtægt, samt bl.a. psykologisk hjælp, samtalegrupper og bisidderfunktion. Målgruppen er enhver der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb. - Tlf mandag til torsdag fra kl Tilbyder telefonisk rådgivning og chatforum for unge mellem 13 og 25 under Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Rådgivning omkring seksualitet, homoseksualitet, følelser, sex, venner og familie. Tlf.: tirsdag kl s. 14

15 VOLD, OFRE, KRIMINALITET Børn og unge i voldsramte familier En anonym webbrevkasse for børn og unge fra voldsramte familier. Center for Selvmordsforskning Dialog mod vold Hjælp Voldsofre Københavnerteamet Savn Sjakket Offerrådgivningen Her finder du omfattende information om selvmordsproblematikker. Har også et tilbud til unge der har været voldelige overfor deres kæreste. Man kan ringe på tlf.: og få en uforpligtende snak om situationen. Du kan sagtens være anonym, hvis du ønsker det. Telefonen er åben tirsdag mellem kl. 13 og 17. Man kan også sende dem sit telefonnummer på så kontakter de en. Landsforening, der yder hjælp til ofre for vold, voldtægt, røveri og incest. Det kan f.eks. være gennem psykologrådgivning, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning. Tilbud til kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede unge mellem 13 og 18 år. Hjemmeside for børn og pårørende til indsatte. Fristed i Københavns Kommune for utilpassede og kriminalitetstruede børn og unge mellem 13 og 17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse, arbejdspraktik eller lignende, og som udviser negativ social adfærd. Skaffervej 6, 2400 København NV, dagligt kl. 9-21, telefon: Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Der samarbejdes med politi, sygeplejersker, brandmænd og socialrådgivere i alle landets politikredse. Der tilbydes gratis personlig hjælp eller telefonrådgivning. Hovedstadens Offerrådgivning har døgntelefon: s. 15

16 VÆRESTEDER, KLUBBER, ENSOMHED Ensom Ung Forum, hvor unge mellem 15 og 30 år kan møde andre unge og finde nye venner. På hjemmesiden kan man chatte og efterfølgende deltage i forskellige sociale arrangementer. Fisken Værested for alle børn og unge mellem 13 og 19 år, med samvær, tryghed og voksenkontakt. Her kan man blandt andet få hjælp til lektier og andre ting, som f.eks. at finde et fritidsjob. - Dybbølsgade København V - Telefon: Klub Fontana (Ungehuset) Kvisten Aktivitets- og værested for alle fra og med 14 år. Kvisten tilbyder bl.a. ungdomsklub om aftenen, pigeklub én dag i ugen, samt værksteder, aktiviteter og udflugter. - Gartnergade 15, 2200 København N Settlementets Børne & Unge Klubber Transmogriffen Ventilen Aktivitets- og værested tilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har psykiske problemer og er bosiddende i København. Selvejende institution som bygger på frivilligt socialt arbejde. Tilbyder drenge- og pigeklubber, hjælp til at finde job og uddannelse, rådgivning om problemer i hjemmet, samt fysiske og sociale aktiviteter. Målgruppen er mellem 7-25 år. Dybbølsgade 41, 1721 Kbh V. tlf: Værested for ensomme unge mellem 15 og 30 år. Tilbyder ung til ung kontakt i trygge og afslappede rammer, samt hjælp til her og nu-kriser. Griffenfeldsgade København N, Tlf Vi bestræber os på at holde åbent søndag til torsdag Ventilen har 14 mødesteder rundt om i Danmark, for ensomme unge mellem 15 og 25 år. Her er der mulighed for at mødes med frivillige og snakke, hygge, lave mad, gå i biografen osv. - Nørrebrogade 14D, 2200 København N - Tlf s. 16

17 DIVERSE Baglandet - for tidligere anbragte Basen Mødested og tilbud om rådgivende samtaler og hjælp til tidligere eller nuværende anbragte børn uden for hjemmet. Basen har bl.a. etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, for unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen har også et bosted til unge i alderen år med mulighed for efterværn til det 23 år. Bisserne - De hjemløses tandklinik Børns Vilkår De 4 Årstider Døgnvagten Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V og Kofoeds Skole, Nyrenberggade 1, 2300 Sundby Tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker. Du er velkommen på Mændenes Hjem og få en snak med Kate eller du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 11 og 15. På Kofoeds Skole kan du tale med Jytte eller ringe til hende på på hverdage mellem kl fredag fra kl Alle bedes - om muligt - medbringe dit sygesikringsbevis. Tilbyder sorggrupper for børn og unge op til 18 år. Desuden har Børns Vilkår et chatforum og en telefonrådgivning for børn, samt en telefonrådgivning for voksne. BørneTelefonen: ForældreTelefonen: Hverdage kl Lørdag kl Værested og behandlingstilbud for nuværende eller tidligere anbragt børn og unge i alderen 10 til 23 år. Her kan borgere i alle aldre fra Københavns Kommune få råd og støtte til at klare øjeblikkelige vanskeligheder og eventuelt blive henvist til yderligere hjælp. Åboulevard 38, 2200 København N Telefon: s. 17

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp DINE PENGE 1 SIDE 1 / DINE PENGE Ha styr på dine penge! Det er skønt at ha penge! En gang imellem slipper de bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til husleje eller mad, er det slet ikke fedt.

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere