HENVISNINGSMULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENVISNINGSMULIGHEDER"

Transkript

1 HENVISNINGSMULIGHEDER - for unge i københavnsområdet s. 2 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 12 s. 13 s. 15 s. 16 s. 17 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI BOLIG ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE KVINDER, PIGER, MØDRE MISBRUG RÅDGIVNING, PSYKOLOGER RETSHJÆLP, SOCIALRÅDGIVNING SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB VOLD, OFRE, KRIMINALITET VÆRESTEDER, KLUBBER, ENSOMHED DIVERSE Vær opmærksom på at nogle tilbud er begrænset ift. alder og bopæl, samt at nogle koster penge! Udarbejdet ifm. satspuljeprojektet På vej til et godt ungdomsliv Københavns Kommune/Folkesundhed København & Den Økologiske Produktionsskole, januar 2015 s. 1

2 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI ADHD - Foreningen Angst og OCD-klinikken Angstforeningen Foreningen tilbyder rådgivning og vejledning til børn og voksne med ADHD, samt deres pårørende. - Pakhusgården Odense C - Tlf Betalingstilbud fra privat klinik, som er specialiseret i angst og problemer relateret til angst. Patientforening som tilbyder selvhjælpsgrupper, pårørendemøder og en telefonrådgivning: AngstTelefonen. - Tlf.: Mandag til torsdag kl , Søndag kl Angstklinikken - Rigshospitalet Basen Bedre Psykiatri Borderlineforeningen Angstklinikken er et offentligt tilbud uden brugerbetaling. For at komme i behandling skal man henvises af sin læge. Basen har bl.a. etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, for unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen har også et bosted til unge i alderen år med mulighed for efterværn til det 23 år. Socialfaglig, psykologisk og juridisk rådgivning for pårørende til psykisk syge. Livjægergade 20, 2100 København Ø Landsdækkende forening, der tilbyder mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse og deres pårørende relevante informationer, et borderlineforum og chat-community, samt artikler og nyheder. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Tilbyder dagbehandling til unge patienter med svære forstyrrelser af personlighedsstrukturen. Henvisning kan ske gennem praktiserende læge og børnesagkyndige i kommunerne. s. 2

3 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI Dansk Tourette Forening Depressionsforeningen En landsforening for bærere af Gilles de la Tourette s syndrom og deres pårørende. Landsdækkende patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til patienter med depression eller bipolar lidelse, og pårørende. Tilbyder bl.a. lokalgrupper, oplysning om muligheder for behandling, samt anonym telefonrådgivning: DepressionsLinien. Tlf.: Mandag til fredag kl Søndag kl Fobiskolen/Wattargruppen - Kognitivt Psykologcenter Betalingstilbud fra privat psykologisk center, som tilbyder kognitiv terapi, coaching og kurser. Der findes også andre lignende tilbud Kognitivt Center København/Fobiskolen Betalingstilbud af individuel terapi, kurser om stress, mindfulness, selvværd, agorafobi og socialfobi. Klinik for Affektive lidelser - Rigshospitalet Offentligt tilbud til patienter med svære indlæggelseskrævende depressioner. For at komme i behandling skal man henvises af sin læge. Klinik for Selvmordsforebyggelse Tilbyder børn og unge under 18 år med selvmordstanker, selvmordsadfærd eller selvmordsforsøg muligheden for at ringe og få et godt råd. Klinikken tilbyder også behandling, samt rådgivning til forældre og andre pårørende. Henvisning kan ske gennem egen læge, speciallæge eller kommunen. Tlf.: Mandag til fredag kl Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse Behandlingstilbud til selvmordstruede personer over 18 år. Behandlingen omfatter individuelle samtaler med psykolog eller sygeplejerske og mulighed for hjemmebesøg. s. 3

4 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI Landsforeningen Autisme OCD-foreningen OPUS PsykiatriFonden Psykiatrisk Skadestue Foreningen har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for autistiske børn og voksnes behandling, samt at formidle oplysning til hjemmet. Patientforening for OCD-ramte og deres pårørende. Tilbyder bl.a. pårørendegrupper og selvhjælpsgrupper. Tidlig opsporing og og intensiv psykosocial behandling af unge psykotiske. Behandlingen indeholder medikamentelle, psykologiske, fysiske og sociale elementer. Teamet har også tilbud om psykoedukation, kognitiv træning, livsstilsændring og familiebehandling. Henvisning kan ske gennem egen læge, psykiater, Disktrikt Psykiatrisk Center eller hospitalsafsnit. Region Hovedstaden: Psykiatrifondens Børne- og Ungeafdeling tilbyder mailrådgivning for børn og unge om psykisk sygdom og psykisk sundhed. Psykiatrifondens telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning for personer med psykiske problemer, pårørende og professionelle. Tlf.: Mandag til fredag kl Lørdag/søndag/helligdage mellem kl Ved akut behov for hjælp, kontakt da Psykiatrisk Skadestue. s. 4

5 BOLIG Akutinstitutionen Nødopholdssted for truede børn og unge i alderen år, der har problemer og f. eks. er blevet smidt ud hjemmefra. Henvendelse sker via Den Sociale Døgnvagt, sagsbehandler eller Døgnkontakten. Tlf.: Bisserne - De hjemløses tandklinik Brorsonskollegiet Døgnkontakten Findbolig.nu CIU Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V og Kofoeds Skole, Nyrenberggade 1, 2300 Sundby Tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker. Du er velkommen på Mændenes Hjem og få en snak med Kate eller du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 11 og 15. På Kofoeds Skole kan du tale med Jytte eller ringe til hende på på hverdage mellem kl fredag fra kl Alle bedes - om muligt - medbringe sygesikringsbevis Bosted i hjertet af Nørrebro for unge som har brug for støtte og omsorg i dagligdagen, oftest i overgangen mellem plejefamilie, opholdssted og mere selvstændige boformer. Målgruppen er først og fremmest unge i alderen år, men der er mulighed for forlængelse af opholdet indtil det 23. år. Døgnkontakten er Københavns Kommunes krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Døgnkontakten er altid åben. Du kan komme direkte ind fra gaden, uden at have bestilt tid. Åboulevard København N. - Tlf.: Hos CIU kan man søge kollegie- og ungdomsboliger og er typisk for unge mellem 18 og 35 år. Ungdomsboliger kan bebos af unge under uddannelse samt unge med særligt behov. https:www.findbolig.nu s. 5

6 ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE Adoptionslinjen Dansk Flygtningehjælp Adoption og Samfunds telefonrådgivning til adopterede fra alle lande. - Tlf.: Tirsdage kl Gratis, anonym rådgivning primært til flygtninge og familiesammenførte - og andre med etnisk minoritetsbaggrund, som har brug for hjælp. Flygtninge med svære psykologiske problemer tilbydes fem støttende samtaler med erfarne kliniske psykologer. Herefter henvises til eventuel anden behandling. - Borgergade 10, 3.sal, 1300 København K. Tlf: Etnisk Rådgivningscenter - NOOR Københavns Kommunes flerkulturelle konsulentkorps, der hjælper professionelle på lokalcentre, i distriktpsykiatrien, praktiserende læger og andre, med supervision og træningsforløb i arbejdet med etniske minoriteter. Kvinderådgivningen for Etniske Minoriteter LOKKs Ungerådgivning Muhabet Oasis Anonym, professionel rådgivning om blandt andet etniske minoritetskvinders rettigheder i Danmark, uddannelse eller arbejde, problemer i familien eller integrationsprogram. Landsdækkende telefonrådgivning for etniske unge der kan ringe anonymt og drøfte problemstillinger og krisesituationer i familien, f.eks. i forbindelse med pardannelse, ægteskab eller konflikter vedr. bevægelsesfrihed, uddannelse og familiens forventninger til den unge. Tlf.: Åbent alle ugens dage, døgnet rundt. Værested for invandrere med psykisk sygdom. Hver dag tilbydes et måltid mad, og der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med andre unge. Et behandlingstilbud for asylansøgere, flygtninge og flygtningefamilier, med problemer der har at gøre med belastende oplevelser i hjemlandet eller eksiltilværelsen. Henvisning kan ske fra Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælpen og Soclal- og Sundhedsforvaltningen. s. 6

7 ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE - KVINDER, PIGER, MØDRE Transkulturelt Terapeutisk Team Psykologisk rådgivning og behandling for etniske minoritetsunge mellem 13 og 27 år, og eventuelt deres familie. Problemerne kan være familiekonflikter, problemer relateret til pardannelser, livskriser, krigstraumer og racediskrimination. (Ingen aftale med sygesikringen.) Kontakt telefonisk tirsdag på Tværkulturel Psykologisk Rådgivning Telefonisk og personlig rådgivning og krisehjælp, herunder familiesamtaler for flygtninge og invandrere, som er i krise på grund af traumer eller kultursammenstød. Alle kan henvende sig telefonisk eller skriftligt. Mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, som tænker på selvmord kan få gratis anonym konsultation. Behandling tilbydes på flere sprog. KVINDER, PIGER, MØDRE Abortlinien Mail- og telefonrådgivning for begge køn omkring abort. Tlf.: Alle dage kl Kvinderådgivningen Brunhilde Forening, der tilbyder gratis psykologisk rådgivning for kvinder. Rådgivningen er åben for alle kvinder over 18 år, men der gives fortinsret til kvinder som ikke har økonomisk mulighed for at opsøge privatpraktiserende psykolog. Kvinderådgivningen for Etniske Minoriteter Mødrehjælpen Anonym, professionel rådgivning om blandt andet etniske minoritetskvinders rettigheder i Danmark, uddannelse eller arbejde, problemer i familien eller integrationsprogram. Tilbyder en række forskellige rådgivningerne om socialfaglige, juridiske og økonomiske emner til gravide og børnefamilier. Der er telefon og chatrådgivninger samt mulighed for personligt fremmøde. s. 7

8 KVINDER, PIGER, MØDRE - MISBRUG Pigegruppen Stop vold mod kvinder Værested for udsatte piger i alderen 13 til 18 år, som har en kriminel udadreagerende adfærd, er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og/eller har et dagligt forbrug af rusmidler. Tilbyder gratis, fortrolig og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for vold. Kan kontaktes gennem hotline, e-brevkasse, eller opsøges i rådgivningscentre i Århus og København. MISBRUG Hope KABS Hjemmeside med henvisninger til, hvor børn, unge og forældre kan søge hjælp, når der er alkoholproblemer i familien, samt gratis anonym telefonrådgivning: Hope Linjen. Tlf.: Mandag til torsdag kl Forankret i Glostrup Kommunes misbrugscenter, som tilbyder gratis behandling til alle unge op til 25 år i Storkøbenhavn, for alle slags misbrug af stoffer og alkohol. Københavns Kommune - Åben vejledning Netstof Plan B Åben anonym rådgivning til børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer. Hjemmeside lavet i samarbejde mellem landets kommuner. Omhandler misbrug af enhver form og henvender sig både til misbrugere, behandlere, lærere og forældre. Tilbyder også ung til ung chat, online forum og mulighed for at spørge eksperter. Plan B udbyder en specialiseret støttekontaktpersonordning og er et tilbud som alle landets kommuner kan benytte i arbejdet med vanskelige unge mellem 12 og 23 år. Formålet er at få dem ud af f.eks. kriminalitet eller misbrug, og ud i uddannelse eller arbejde. Plan B har bl.a. hashafvænningsgrupper. s. 8

9 MISBRUG - RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Spydspidsen Stofrådgivningen i København TUBA U-turn Etablerer længerevarende praktikforløb for unge mellem 15 og 18 år, der ikke har noget beskæftigelses- eller skoletilbud, unge der har erfaringer med kriminalitet og/eller stort forbrug af rusmidler, samt unge der ofte har adfærdsmæssige udfordringer. Et behandlingstilbud for unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Her tilbydes individuelle samtaler, gruppeforløb og/eller udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Der er mulighed for individuelle forløb, gruppeforløb og aftenarrangementer med undervisning og socialt indhold. På hjemmesiden findes i øvrigt et debat- og chatforum, samt en brevkasse. København Kommunes gratis tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler. RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Bekymret for et barn eller en ung Cyberhus.dk Familierådgivningen Københavns Kommunes indgangsportal for fagpersoner og borgere. Du kan få informationer om tegn på mistrivsel og forebyggelse samt rådgivning og støtte via familierådgivningen og ungerådgivningen. Du kan også lave indberetninger. Online ungeklubhus, hvor unge kan få anonym kontakt med andre unge, modtage sparring og rådgivning fra voksne. Rådgivningen foregår via chatrooms, debatter og brevkasser. Socialforvaltningens familierådgivning. Gratis og anonym. s. 9

10 RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Forældretelefonen Headspace Linien Livslinien Gratis telefonrådgivning til forældre. Tilbydes af Børns Vilkår. Ring til ForældreTelefonen på mandag og torsdag fra kl.11-15, tirsdag og fredag fra kl og søndag fra kl Det Sociale netværks rådgivningstilbud. I headspace kan du tale med nogen om alle problemer og spørgsmål. Du kan ringe, chatte, maile eller lægge vejen forbi dit nærmeste headspace og få en samtale. Alle børn og unge er velkomne i headspace. Der er ingen ventetid, skemaer, der skal udfyldes eller formularer, du skal skrive under på. Anonym telefonrådgivning, når sindet gør ondt og man har brug for en at tale med. Tlf.: Alle dage kl Humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmord og fremme trivsel. Tilbyder både anonym telefon- og netrådgivning. - Tlf.: Alle dage kl Praksis for Kognitiv Terapi Betalingstilbud fra privat klinik med særligt fokus på behandling af angst, OCD og depression. Psykoterapeutisk Center Stolpegård Centret tilbyder samtalebehandling (psykoterapi) af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Henvisning sker gennem egen læge, psykolog eller sagsbehandler. Rådgivningen Unge og Sorg Tilbyder rådgivning, gruppesamtaler eller individuelle samtaler til unge, der har forældre eller søskende, der er alvorligt fysisk syge eller døde. Tilbyder også telefonrådgivning, brevkasse og onlineforum og -chat. Terapi foregår i rådgivningscentre i København, Århus og Odense, mens telefonrådgivning, brevkasse, forum oh chat kan benyttes af alle. - Tlf.: Mandag til torsdag kl s. 10

11 RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Settlementets Rådgivning SIND Selvejende institution som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementets frivillige rådgivere yder professionel og gratis rådgivning inden for: socialjuridiskrådgivning, gældsrådgivning, psykologiskrådgivning, misbrugsrådgivning og konfliktrådgivning. De bor Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V. De kan kontaktes på tlf.: og Landsforening, der tilbyder rågivning til mennesker med psykiske lidelser, samt deres pårørende. SIND tilbyder både lokal psykologrådgivning og en landsdækkende anonym telefonrådgivning. Tlf.: Mandag til lørdag kl Søndag kl Ung på Linie og Ungonline Ungerådgivningen Universitetsklinikken Ungdommens Røde Kors tilbyder chatrådgivning og anonyme telefonsamtaler om f.eks. ensomhed, kærlighed, sex, mobning og forældre. Tlf.: Mandag til fredag kl Søndag kl Åbent, anonymt tilbud, som yder råd og vejledning til unge mellem 12 og 18 år, samt deres forældre. Tilbydes af Københavns Kommunes Socialforvaltning Tilbyder psykologisk behandling som led i universitetets uddannelse af psykologer og klinikkens forskningsprojekter. Egmont Fondens Børne- og Ungerådgivning, Vil:kan For raske børn og unge op til 18 år, hvis familie er ramt af livstruende sygdom eller dødsfald, ulykke eller selvmord. s. 11

12 RETSHJÆLP, SOCIALRÅDGIVNING Den Sociale Retshjælp SR-Bistand - Social og juridisk rådgivning Vesterbro Retshjælp Den Sociale Retshjælp yder hjælp og støtte i form af juridisk, økonomisk og rådgivende indsats for socialt udsatte borgere i Danmark. I København bor de: Bragesgade 10, 2 sal., 2200 København N. De har telefonnr.: og mail: Telefonisk henvendelse: Mandag - torsdag kl og Fredag kl og Personligt fremmøde i åben rådgivning: Mandag - torsdag kl Bemærk: Det er ikke muligt at bestille tid til åben rådgivning. Vi anbefaler dog, at du ringer efter kl. 11:30 samme dag som du ønsker at møde op, for at høre om der er en rådgiver tilstede, der kan hjælpe dig. Vesterbro retshjælp har åbent for personlige henvendelser to gange om ugen: Tirsdag og torsdag fra kl De har til huse på: Onkel Dannys Plads 1, 1. sal 1713 København V, og har telefonnr.: De kan også kontaktes på: s. 12

13 SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB Abortlinien Mail- og telefonrådgivning for begge køn omkring abort. Tlf.: Alle dage kl Anoreksiklinikken - Rigshospitalet Undersøger og behandler patienter med spiseforstyrrelser. Klinikken har ansvaret for svært behandlige anoreksipatienter, og behandlingen foregår både ved indlæggelse og ambulant. Kræver henvisning fra egen læge. Center for Voldtægtsofre Tilbyder akut hjælp ved voldtægt. Hjemmesiden kan benyttes til rådgivning, mens der ved akut brug for hjælp kan rettes henvendelse til centrene på Bornholm, i København, Herning, Hillerød, Odense, Aalborg, Kolding og Aarhus. Henvisning og politianmeldelse er ikke nødvendig. Center for Seksuelle Overgreb - Rigshospitalet CSM ØST Specialenhed, der rummer et tværfagligt behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i form af incest, voldtægt, voldtægtsforsøg og/eller andre seksuelle krænkelser. Tlf.: mandag-fredag kl Rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb. - Mulighed for online chat. Rådgivning: Anonym rådgivning: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Sexlinien for Unge Landsforeningens overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, samt til pårørende og andre interesserede. Tilbyder støttegrupper, mentorordning, online pårørendeforum, åben anonym rådgivning, chatrådgivning og telefonrådgivning. Tlf.: Mandag til torsdag kl Tilbyder råd og vejledning om seksuelle spørgsmål gennem brevkasse og telefonrådgivning. Tlf: Mandag til fredag kl s. 13

14 SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB Støttecenter mod incest i Danmark Sundhedstjek Thora Center Ungdomstelefonen Henvender sig til voksne kvinder og mænd, som i deres barndom har været udsat for incest/seksuelt overgreb, samt deres pårørende. Tilbyder bl.a. anonym personlig rådgivning, telefonrådgivning og selvhjælpsgrupper. Tlf mandag, tirsdag & onsdag Et tilbud til unge mellem 13 og 20 år i København. Det er en samtale om fysisk og mentale trivsel. Samtalerne varetages af en sygeplejerske og en psykolog, og hvis det er relevant, er der mulighed for at tale med en kost- og motionsvejleder bagefter. Tlf: eller Mail: Landsdækkende forening, der tilbyder personlig eller telefonisk rådgivning om incest og voldtægt, samt bl.a. psykologisk hjælp, samtalegrupper og bisidderfunktion. Målgruppen er enhver der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb. - Tlf mandag til torsdag fra kl Tilbyder telefonisk rådgivning og chatforum for unge mellem 13 og 25 under Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Rådgivning omkring seksualitet, homoseksualitet, følelser, sex, venner og familie. Tlf.: tirsdag kl s. 14

15 VOLD, OFRE, KRIMINALITET Børn og unge i voldsramte familier En anonym webbrevkasse for børn og unge fra voldsramte familier. Center for Selvmordsforskning Dialog mod vold Hjælp Voldsofre Københavnerteamet Savn Sjakket Offerrådgivningen Her finder du omfattende information om selvmordsproblematikker. Har også et tilbud til unge der har været voldelige overfor deres kæreste. Man kan ringe på tlf.: og få en uforpligtende snak om situationen. Du kan sagtens være anonym, hvis du ønsker det. Telefonen er åben tirsdag mellem kl. 13 og 17. Man kan også sende dem sit telefonnummer på så kontakter de en. Landsforening, der yder hjælp til ofre for vold, voldtægt, røveri og incest. Det kan f.eks. være gennem psykologrådgivning, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning. Tilbud til kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede unge mellem 13 og 18 år. Hjemmeside for børn og pårørende til indsatte. Fristed i Københavns Kommune for utilpassede og kriminalitetstruede børn og unge mellem 13 og 17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse, arbejdspraktik eller lignende, og som udviser negativ social adfærd. Skaffervej 6, 2400 København NV, dagligt kl. 9-21, telefon: Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Der samarbejdes med politi, sygeplejersker, brandmænd og socialrådgivere i alle landets politikredse. Der tilbydes gratis personlig hjælp eller telefonrådgivning. Hovedstadens Offerrådgivning har døgntelefon: s. 15

16 VÆRESTEDER, KLUBBER, ENSOMHED Ensom Ung Forum, hvor unge mellem 15 og 30 år kan møde andre unge og finde nye venner. På hjemmesiden kan man chatte og efterfølgende deltage i forskellige sociale arrangementer. Fisken Værested for alle børn og unge mellem 13 og 19 år, med samvær, tryghed og voksenkontakt. Her kan man blandt andet få hjælp til lektier og andre ting, som f.eks. at finde et fritidsjob. - Dybbølsgade København V - Telefon: Klub Fontana (Ungehuset) Kvisten Aktivitets- og værested for alle fra og med 14 år. Kvisten tilbyder bl.a. ungdomsklub om aftenen, pigeklub én dag i ugen, samt værksteder, aktiviteter og udflugter. - Gartnergade 15, 2200 København N Settlementets Børne & Unge Klubber Transmogriffen Ventilen Aktivitets- og værested tilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har psykiske problemer og er bosiddende i København. Selvejende institution som bygger på frivilligt socialt arbejde. Tilbyder drenge- og pigeklubber, hjælp til at finde job og uddannelse, rådgivning om problemer i hjemmet, samt fysiske og sociale aktiviteter. Målgruppen er mellem 7-25 år. Dybbølsgade 41, 1721 Kbh V. tlf: Værested for ensomme unge mellem 15 og 30 år. Tilbyder ung til ung kontakt i trygge og afslappede rammer, samt hjælp til her og nu-kriser. Griffenfeldsgade København N, Tlf Vi bestræber os på at holde åbent søndag til torsdag Ventilen har 14 mødesteder rundt om i Danmark, for ensomme unge mellem 15 og 25 år. Her er der mulighed for at mødes med frivillige og snakke, hygge, lave mad, gå i biografen osv. - Nørrebrogade 14D, 2200 København N - Tlf s. 16

17 DIVERSE Baglandet - for tidligere anbragte Basen Mødested og tilbud om rådgivende samtaler og hjælp til tidligere eller nuværende anbragte børn uden for hjemmet. Basen har bl.a. etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, for unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen har også et bosted til unge i alderen år med mulighed for efterværn til det 23 år. Bisserne - De hjemløses tandklinik Børns Vilkår De 4 Årstider Døgnvagten Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V og Kofoeds Skole, Nyrenberggade 1, 2300 Sundby Tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker. Du er velkommen på Mændenes Hjem og få en snak med Kate eller du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 11 og 15. På Kofoeds Skole kan du tale med Jytte eller ringe til hende på på hverdage mellem kl fredag fra kl Alle bedes - om muligt - medbringe dit sygesikringsbevis. Tilbyder sorggrupper for børn og unge op til 18 år. Desuden har Børns Vilkår et chatforum og en telefonrådgivning for børn, samt en telefonrådgivning for voksne. BørneTelefonen: ForældreTelefonen: Hverdage kl Lørdag kl Værested og behandlingstilbud for nuværende eller tidligere anbragt børn og unge i alderen 10 til 23 år. Her kan borgere i alle aldre fra Københavns Kommune få råd og støtte til at klare øjeblikkelige vanskeligheder og eventuelt blive henvist til yderligere hjælp. Åboulevard 38, 2200 København N Telefon: s. 17

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA 14 35 år www.tuba.dk Blå Kors Terapeutisk rådgivning og behandling: - individuel samtale - gruppesamtale - familiesamtale -

Læs mere

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Indhold 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Grundlæggende holdninger til arbejdet med sårbare elever... 3 1.4 Ramme for lærernes arbejde

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Lilian Zøllner Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Faktaserien nr. 2 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 2 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Medlemsprofiler. Anders. Anne Marie. Mit navn er Anders Chr. Enevoldsen og jeg er født 1957.

Medlemsprofiler. Anders. Anne Marie. Mit navn er Anders Chr. Enevoldsen og jeg er født 1957. Medlemsprofiler. Anders Mit navn er Anders Chr. Enevoldsen og jeg er født 1957. Jeg er gift og har fire børn med hende, der stadig elsker mig. Jeg er også bedstefar. Af uddannelse er jeg socialpædagog

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere