HENVISNINGSMULIGHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENVISNINGSMULIGHEDER"

Transkript

1 HENVISNINGSMULIGHEDER - for unge i københavnsområdet s. 2 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 12 s. 13 s. 15 s. 16 s. 17 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI BOLIG ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE KVINDER, PIGER, MØDRE MISBRUG RÅDGIVNING, PSYKOLOGER RETSHJÆLP, SOCIALRÅDGIVNING SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB VOLD, OFRE, KRIMINALITET VÆRESTEDER, KLUBBER, ENSOMHED DIVERSE Vær opmærksom på at nogle tilbud er begrænset ift. alder og bopæl, samt at nogle koster penge! Udarbejdet ifm. satspuljeprojektet På vej til et godt ungdomsliv Københavns Kommune/Folkesundhed København & Den Økologiske Produktionsskole, januar 2015 s. 1

2 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI ADHD - Foreningen Angst og OCD-klinikken Angstforeningen Foreningen tilbyder rådgivning og vejledning til børn og voksne med ADHD, samt deres pårørende. - Pakhusgården Odense C - Tlf Betalingstilbud fra privat klinik, som er specialiseret i angst og problemer relateret til angst. Patientforening som tilbyder selvhjælpsgrupper, pårørendemøder og en telefonrådgivning: AngstTelefonen. - Tlf.: Mandag til torsdag kl , Søndag kl Angstklinikken - Rigshospitalet Basen Bedre Psykiatri Borderlineforeningen Angstklinikken er et offentligt tilbud uden brugerbetaling. For at komme i behandling skal man henvises af sin læge. Basen har bl.a. etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, for unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen har også et bosted til unge i alderen år med mulighed for efterværn til det 23 år. Socialfaglig, psykologisk og juridisk rådgivning for pårørende til psykisk syge. Livjægergade 20, 2100 København Ø Landsdækkende forening, der tilbyder mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse og deres pårørende relevante informationer, et borderlineforum og chat-community, samt artikler og nyheder. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Tilbyder dagbehandling til unge patienter med svære forstyrrelser af personlighedsstrukturen. Henvisning kan ske gennem praktiserende læge og børnesagkyndige i kommunerne. s. 2

3 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI Dansk Tourette Forening Depressionsforeningen En landsforening for bærere af Gilles de la Tourette s syndrom og deres pårørende. Landsdækkende patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til patienter med depression eller bipolar lidelse, og pårørende. Tilbyder bl.a. lokalgrupper, oplysning om muligheder for behandling, samt anonym telefonrådgivning: DepressionsLinien. Tlf.: Mandag til fredag kl Søndag kl Fobiskolen/Wattargruppen - Kognitivt Psykologcenter Betalingstilbud fra privat psykologisk center, som tilbyder kognitiv terapi, coaching og kurser. Der findes også andre lignende tilbud Kognitivt Center København/Fobiskolen Betalingstilbud af individuel terapi, kurser om stress, mindfulness, selvværd, agorafobi og socialfobi. Klinik for Affektive lidelser - Rigshospitalet Offentligt tilbud til patienter med svære indlæggelseskrævende depressioner. For at komme i behandling skal man henvises af sin læge. Klinik for Selvmordsforebyggelse Tilbyder børn og unge under 18 år med selvmordstanker, selvmordsadfærd eller selvmordsforsøg muligheden for at ringe og få et godt råd. Klinikken tilbyder også behandling, samt rådgivning til forældre og andre pårørende. Henvisning kan ske gennem egen læge, speciallæge eller kommunen. Tlf.: Mandag til fredag kl Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse Behandlingstilbud til selvmordstruede personer over 18 år. Behandlingen omfatter individuelle samtaler med psykolog eller sygeplejerske og mulighed for hjemmebesøg. s. 3

4 ANGST, DEPRESSION, DIAGNOSER, PSYKIATRI Landsforeningen Autisme OCD-foreningen OPUS PsykiatriFonden Psykiatrisk Skadestue Foreningen har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for autistiske børn og voksnes behandling, samt at formidle oplysning til hjemmet. Patientforening for OCD-ramte og deres pårørende. Tilbyder bl.a. pårørendegrupper og selvhjælpsgrupper. Tidlig opsporing og og intensiv psykosocial behandling af unge psykotiske. Behandlingen indeholder medikamentelle, psykologiske, fysiske og sociale elementer. Teamet har også tilbud om psykoedukation, kognitiv træning, livsstilsændring og familiebehandling. Henvisning kan ske gennem egen læge, psykiater, Disktrikt Psykiatrisk Center eller hospitalsafsnit. Region Hovedstaden: Psykiatrifondens Børne- og Ungeafdeling tilbyder mailrådgivning for børn og unge om psykisk sygdom og psykisk sundhed. Psykiatrifondens telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning for personer med psykiske problemer, pårørende og professionelle. Tlf.: Mandag til fredag kl Lørdag/søndag/helligdage mellem kl Ved akut behov for hjælp, kontakt da Psykiatrisk Skadestue. s. 4

5 BOLIG Akutinstitutionen Nødopholdssted for truede børn og unge i alderen år, der har problemer og f. eks. er blevet smidt ud hjemmefra. Henvendelse sker via Den Sociale Døgnvagt, sagsbehandler eller Døgnkontakten. Tlf.: Bisserne - De hjemløses tandklinik Brorsonskollegiet Døgnkontakten Findbolig.nu CIU Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V og Kofoeds Skole, Nyrenberggade 1, 2300 Sundby Tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker. Du er velkommen på Mændenes Hjem og få en snak med Kate eller du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 11 og 15. På Kofoeds Skole kan du tale med Jytte eller ringe til hende på på hverdage mellem kl fredag fra kl Alle bedes - om muligt - medbringe sygesikringsbevis Bosted i hjertet af Nørrebro for unge som har brug for støtte og omsorg i dagligdagen, oftest i overgangen mellem plejefamilie, opholdssted og mere selvstændige boformer. Målgruppen er først og fremmest unge i alderen år, men der er mulighed for forlængelse af opholdet indtil det 23. år. Døgnkontakten er Københavns Kommunes krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Døgnkontakten er altid åben. Du kan komme direkte ind fra gaden, uden at have bestilt tid. Åboulevard København N. - Tlf.: Hos CIU kan man søge kollegie- og ungdomsboliger og er typisk for unge mellem 18 og 35 år. Ungdomsboliger kan bebos af unge under uddannelse samt unge med særligt behov. s. 5

6 ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE Adoptionslinjen Dansk Flygtningehjælp Adoption og Samfunds telefonrådgivning til adopterede fra alle lande. - Tlf.: Tirsdage kl Gratis, anonym rådgivning primært til flygtninge og familiesammenførte - og andre med etnisk minoritetsbaggrund, som har brug for hjælp. Flygtninge med svære psykologiske problemer tilbydes fem støttende samtaler med erfarne kliniske psykologer. Herefter henvises til eventuel anden behandling. - Borgergade 10, 3.sal, 1300 København K. Tlf: Etnisk Rådgivningscenter - NOOR Københavns Kommunes flerkulturelle konsulentkorps, der hjælper professionelle på lokalcentre, i distriktpsykiatrien, praktiserende læger og andre, med supervision og træningsforløb i arbejdet med etniske minoriteter. Kvinderådgivningen for Etniske Minoriteter LOKKs Ungerådgivning Muhabet Oasis Anonym, professionel rådgivning om blandt andet etniske minoritetskvinders rettigheder i Danmark, uddannelse eller arbejde, problemer i familien eller integrationsprogram. Landsdækkende telefonrådgivning for etniske unge der kan ringe anonymt og drøfte problemstillinger og krisesituationer i familien, f.eks. i forbindelse med pardannelse, ægteskab eller konflikter vedr. bevægelsesfrihed, uddannelse og familiens forventninger til den unge. Tlf.: Åbent alle ugens dage, døgnet rundt. Værested for invandrere med psykisk sygdom. Hver dag tilbydes et måltid mad, og der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med andre unge. Et behandlingstilbud for asylansøgere, flygtninge og flygtningefamilier, med problemer der har at gøre med belastende oplevelser i hjemlandet eller eksiltilværelsen. Henvisning kan ske fra Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælpen og Soclal- og Sundhedsforvaltningen. s. 6

7 ETNISKE UNGE, FLYGTNINGE, ADOPTEREDE - KVINDER, PIGER, MØDRE Transkulturelt Terapeutisk Team Psykologisk rådgivning og behandling for etniske minoritetsunge mellem 13 og 27 år, og eventuelt deres familie. Problemerne kan være familiekonflikter, problemer relateret til pardannelser, livskriser, krigstraumer og racediskrimination. (Ingen aftale med sygesikringen.) Kontakt telefonisk tirsdag på Tværkulturel Psykologisk Rådgivning Telefonisk og personlig rådgivning og krisehjælp, herunder familiesamtaler for flygtninge og invandrere, som er i krise på grund af traumer eller kultursammenstød. Alle kan henvende sig telefonisk eller skriftligt. Mennesker med etnisk minoritetsbaggrund, som tænker på selvmord kan få gratis anonym konsultation. Behandling tilbydes på flere sprog. KVINDER, PIGER, MØDRE Abortlinien Mail- og telefonrådgivning for begge køn omkring abort. Tlf.: Alle dage kl Kvinderådgivningen Brunhilde Forening, der tilbyder gratis psykologisk rådgivning for kvinder. Rådgivningen er åben for alle kvinder over 18 år, men der gives fortinsret til kvinder som ikke har økonomisk mulighed for at opsøge privatpraktiserende psykolog. Kvinderådgivningen for Etniske Minoriteter Mødrehjælpen Anonym, professionel rådgivning om blandt andet etniske minoritetskvinders rettigheder i Danmark, uddannelse eller arbejde, problemer i familien eller integrationsprogram. Tilbyder en række forskellige rådgivningerne om socialfaglige, juridiske og økonomiske emner til gravide og børnefamilier. Der er telefon og chatrådgivninger samt mulighed for personligt fremmøde. s. 7

8 KVINDER, PIGER, MØDRE - MISBRUG Pigegruppen Stop vold mod kvinder Værested for udsatte piger i alderen 13 til 18 år, som har en kriminel udadreagerende adfærd, er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og/eller har et dagligt forbrug af rusmidler. Tilbyder gratis, fortrolig og anonym rådgivning for kvinder, der har været udsat for vold. Kan kontaktes gennem hotline, e-brevkasse, eller opsøges i rådgivningscentre i Århus og København. MISBRUG Hope KABS Hjemmeside med henvisninger til, hvor børn, unge og forældre kan søge hjælp, når der er alkoholproblemer i familien, samt gratis anonym telefonrådgivning: Hope Linjen. Tlf.: Mandag til torsdag kl Forankret i Glostrup Kommunes misbrugscenter, som tilbyder gratis behandling til alle unge op til 25 år i Storkøbenhavn, for alle slags misbrug af stoffer og alkohol. Københavns Kommune - Åben vejledning Netstof Plan B Åben anonym rådgivning til børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer. Hjemmeside lavet i samarbejde mellem landets kommuner. Omhandler misbrug af enhver form og henvender sig både til misbrugere, behandlere, lærere og forældre. Tilbyder også ung til ung chat, online forum og mulighed for at spørge eksperter. Plan B udbyder en specialiseret støttekontaktpersonordning og er et tilbud som alle landets kommuner kan benytte i arbejdet med vanskelige unge mellem 12 og 23 år. Formålet er at få dem ud af f.eks. kriminalitet eller misbrug, og ud i uddannelse eller arbejde. Plan B har bl.a. hashafvænningsgrupper. s. 8

9 MISBRUG - RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Spydspidsen Stofrådgivningen i København TUBA U-turn Etablerer længerevarende praktikforløb for unge mellem 15 og 18 år, der ikke har noget beskæftigelses- eller skoletilbud, unge der har erfaringer med kriminalitet og/eller stort forbrug af rusmidler, samt unge der ofte har adfærdsmæssige udfordringer. Et behandlingstilbud for unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Her tilbydes individuelle samtaler, gruppeforløb og/eller udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling. Tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Der er mulighed for individuelle forløb, gruppeforløb og aftenarrangementer med undervisning og socialt indhold. På hjemmesiden findes i øvrigt et debat- og chatforum, samt en brevkasse. København Kommunes gratis tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler. RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Bekymret for et barn eller en ung Cyberhus.dk Familierådgivningen Københavns Kommunes indgangsportal for fagpersoner og borgere. Du kan få informationer om tegn på mistrivsel og forebyggelse samt rådgivning og støtte via familierådgivningen og ungerådgivningen. Du kan også lave indberetninger Online ungeklubhus, hvor unge kan få anonym kontakt med andre unge, modtage sparring og rådgivning fra voksne. Rådgivningen foregår via chatrooms, debatter og brevkasser. Socialforvaltningens familierådgivning. Gratis og anonym. s. 9

10 RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Forældretelefonen Headspace Linien Livslinien Gratis telefonrådgivning til forældre. Tilbydes af Børns Vilkår. Ring til ForældreTelefonen på mandag og torsdag fra kl.11-15, tirsdag og fredag fra kl og søndag fra kl Det Sociale netværks rådgivningstilbud. I headspace kan du tale med nogen om alle problemer og spørgsmål. Du kan ringe, chatte, maile eller lægge vejen forbi dit nærmeste headspace og få en samtale. Alle børn og unge er velkomne i headspace. Der er ingen ventetid, skemaer, der skal udfyldes eller formularer, du skal skrive under på. Anonym telefonrådgivning, når sindet gør ondt og man har brug for en at tale med. Tlf.: Alle dage kl Humanitær organisation, der arbejder på at forebygge selvmord og fremme trivsel. Tilbyder både anonym telefon- og netrådgivning. - Tlf.: Alle dage kl Praksis for Kognitiv Terapi Betalingstilbud fra privat klinik med særligt fokus på behandling af angst, OCD og depression. Psykoterapeutisk Center Stolpegård Centret tilbyder samtalebehandling (psykoterapi) af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Henvisning sker gennem egen læge, psykolog eller sagsbehandler. Rådgivningen Unge og Sorg Tilbyder rådgivning, gruppesamtaler eller individuelle samtaler til unge, der har forældre eller søskende, der er alvorligt fysisk syge eller døde. Tilbyder også telefonrådgivning, brevkasse og onlineforum og -chat. Terapi foregår i rådgivningscentre i København, Århus og Odense, mens telefonrådgivning, brevkasse, forum oh chat kan benyttes af alle. - Tlf.: Mandag til torsdag kl s. 10

11 RÅDGIVNING, PSYKOLOGER Settlementets Rådgivning SIND Selvejende institution som bygger på frivilligt socialt arbejde. Settlementets frivillige rådgivere yder professionel og gratis rådgivning inden for: socialjuridiskrådgivning, gældsrådgivning, psykologiskrådgivning, misbrugsrådgivning og konfliktrådgivning. De bor Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V. De kan kontaktes på tlf.: og Landsforening, der tilbyder rågivning til mennesker med psykiske lidelser, samt deres pårørende. SIND tilbyder både lokal psykologrådgivning og en landsdækkende anonym telefonrådgivning. Tlf.: Mandag til lørdag kl Søndag kl Ung på Linie og Ungonline Ungerådgivningen Universitetsklinikken Ungdommens Røde Kors tilbyder chatrådgivning og anonyme telefonsamtaler om f.eks. ensomhed, kærlighed, sex, mobning og forældre. Tlf.: Mandag til fredag kl Søndag kl Åbent, anonymt tilbud, som yder råd og vejledning til unge mellem 12 og 18 år, samt deres forældre. Tilbydes af Københavns Kommunes Socialforvaltning Tilbyder psykologisk behandling som led i universitetets uddannelse af psykologer og klinikkens forskningsprojekter. Egmont Fondens Børne- og Ungerådgivning, Vil:kan For raske børn og unge op til 18 år, hvis familie er ramt af livstruende sygdom eller dødsfald, ulykke eller selvmord. s. 11

12 RETSHJÆLP, SOCIALRÅDGIVNING Den Sociale Retshjælp SR-Bistand - Social og juridisk rådgivning Vesterbro Retshjælp Den Sociale Retshjælp yder hjælp og støtte i form af juridisk, økonomisk og rådgivende indsats for socialt udsatte borgere i Danmark. I København bor de: Bragesgade 10, 2 sal., 2200 København N. De har telefonnr.: og mail: Telefonisk henvendelse: Mandag - torsdag kl og Fredag kl og Personligt fremmøde i åben rådgivning: Mandag - torsdag kl Bemærk: Det er ikke muligt at bestille tid til åben rådgivning. Vi anbefaler dog, at du ringer efter kl. 11:30 samme dag som du ønsker at møde op, for at høre om der er en rådgiver tilstede, der kan hjælpe dig. Vesterbro retshjælp har åbent for personlige henvendelser to gange om ugen: Tirsdag og torsdag fra kl De har til huse på: Onkel Dannys Plads 1, 1. sal 1713 København V, og har telefonnr.: De kan også kontaktes på: s. 12

13 SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB Abortlinien Mail- og telefonrådgivning for begge køn omkring abort. Tlf.: Alle dage kl Anoreksiklinikken - Rigshospitalet Undersøger og behandler patienter med spiseforstyrrelser. Klinikken har ansvaret for svært behandlige anoreksipatienter, og behandlingen foregår både ved indlæggelse og ambulant. Kræver henvisning fra egen læge. Center for Voldtægtsofre Tilbyder akut hjælp ved voldtægt. Hjemmesiden kan benyttes til rådgivning, mens der ved akut brug for hjælp kan rettes henvendelse til centrene på Bornholm, i København, Herning, Hillerød, Odense, Aalborg, Kolding og Aarhus. Henvisning og politianmeldelse er ikke nødvendig. Center for Seksuelle Overgreb - Rigshospitalet CSM ØST Specialenhed, der rummer et tværfagligt behandlingstilbud til børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i form af incest, voldtægt, voldtægtsforsøg og/eller andre seksuelle krænkelser. Tlf.: mandag-fredag kl Rådgivnings- og behandlingscenter for voksne, som er berørt af seksuelle overgreb. - Mulighed for online chat. Rådgivning: Anonym rådgivning: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Sexlinien for Unge Landsforeningens overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, samt til pårørende og andre interesserede. Tilbyder støttegrupper, mentorordning, online pårørendeforum, åben anonym rådgivning, chatrådgivning og telefonrådgivning. Tlf.: Mandag til torsdag kl Tilbyder råd og vejledning om seksuelle spørgsmål gennem brevkasse og telefonrådgivning. Tlf: Mandag til fredag kl s. 13

14 SUNDHED, KROP, SEKSUALITET, SEKSUELLE OVERGREB Støttecenter mod incest i Danmark Sundhedstjek Thora Center Ungdomstelefonen Henvender sig til voksne kvinder og mænd, som i deres barndom har været udsat for incest/seksuelt overgreb, samt deres pårørende. Tilbyder bl.a. anonym personlig rådgivning, telefonrådgivning og selvhjælpsgrupper. Tlf mandag, tirsdag & onsdag Et tilbud til unge mellem 13 og 20 år i København. Det er en samtale om fysisk og mentale trivsel. Samtalerne varetages af en sygeplejerske og en psykolog, og hvis det er relevant, er der mulighed for at tale med en kost- og motionsvejleder bagefter. Tlf: eller Mail: Landsdækkende forening, der tilbyder personlig eller telefonisk rådgivning om incest og voldtægt, samt bl.a. psykologisk hjælp, samtalegrupper og bisidderfunktion. Målgruppen er enhver der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb Tlf mandag til torsdag fra kl Tilbyder telefonisk rådgivning og chatforum for unge mellem 13 og 25 under Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Rådgivning omkring seksualitet, homoseksualitet, følelser, sex, venner og familie. Tlf.: tirsdag kl s. 14

15 VOLD, OFRE, KRIMINALITET Børn og unge i voldsramte familier En anonym webbrevkasse for børn og unge fra voldsramte familier. Center for Selvmordsforskning Dialog mod vold Hjælp Voldsofre Københavnerteamet Savn Sjakket Offerrådgivningen Her finder du omfattende information om selvmordsproblematikker. Har også et tilbud til unge der har været voldelige overfor deres kæreste. Man kan ringe på tlf.: og få en uforpligtende snak om situationen. Du kan sagtens være anonym, hvis du ønsker det. Telefonen er åben tirsdag mellem kl. 13 og 17. Man kan også sende dem sit telefonnummer på så kontakter de en. Landsforening, der yder hjælp til ofre for vold, voldtægt, røveri og incest. Det kan f.eks. være gennem psykologrådgivning, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning. Tilbud til kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede unge mellem 13 og 18 år. Hjemmeside for børn og pårørende til indsatte. Fristed i Københavns Kommune for utilpassede og kriminalitetstruede børn og unge mellem 13 og 17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse, arbejdspraktik eller lignende, og som udviser negativ social adfærd. Skaffervej 6, 2400 København NV, dagligt kl. 9-21, telefon: Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Der samarbejdes med politi, sygeplejersker, brandmænd og socialrådgivere i alle landets politikredse. Der tilbydes gratis personlig hjælp eller telefonrådgivning. Hovedstadens Offerrådgivning har døgntelefon: s. 15

16 VÆRESTEDER, KLUBBER, ENSOMHED Ensom Ung Forum, hvor unge mellem 15 og 30 år kan møde andre unge og finde nye venner. På hjemmesiden kan man chatte og efterfølgende deltage i forskellige sociale arrangementer. Fisken Værested for alle børn og unge mellem 13 og 19 år, med samvær, tryghed og voksenkontakt. Her kan man blandt andet få hjælp til lektier og andre ting, som f.eks. at finde et fritidsjob. - Dybbølsgade København V - Telefon: Klub Fontana (Ungehuset) Kvisten Aktivitets- og værested for alle fra og med 14 år. Kvisten tilbyder bl.a. ungdomsklub om aftenen, pigeklub én dag i ugen, samt værksteder, aktiviteter og udflugter. - Gartnergade 15, 2200 København N Settlementets Børne & Unge Klubber Transmogriffen Ventilen Aktivitets- og værested tilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har psykiske problemer og er bosiddende i København. Selvejende institution som bygger på frivilligt socialt arbejde. Tilbyder drenge- og pigeklubber, hjælp til at finde job og uddannelse, rådgivning om problemer i hjemmet, samt fysiske og sociale aktiviteter. Målgruppen er mellem 7-25 år. Dybbølsgade 41, 1721 Kbh V. tlf: Værested for ensomme unge mellem 15 og 30 år. Tilbyder ung til ung kontakt i trygge og afslappede rammer, samt hjælp til her og nu-kriser. Griffenfeldsgade København N, Tlf Vi bestræber os på at holde åbent søndag til torsdag Ventilen har 14 mødesteder rundt om i Danmark, for ensomme unge mellem 15 og 25 år. Her er der mulighed for at mødes med frivillige og snakke, hygge, lave mad, gå i biografen osv. - Nørrebrogade 14D, 2200 København N - Tlf s. 16

17 DIVERSE Baglandet - for tidligere anbragte Basen Mødested og tilbud om rådgivende samtaler og hjælp til tidligere eller nuværende anbragte børn uden for hjemmet. Basen har bl.a. etableret et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, STU, for unge i alderen år med angst, OCD, depression eller lign. psykiske vanskeligheder. Basen har også et bosted til unge i alderen år med mulighed for efterværn til det 23 år. Bisserne - De hjemløses tandklinik Børns Vilkår De 4 Årstider Døgnvagten Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, 1706 København V og Kofoeds Skole, Nyrenberggade 1, 2300 Sundby Tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker. Du er velkommen på Mændenes Hjem og få en snak med Kate eller du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 11 og 15. På Kofoeds Skole kan du tale med Jytte eller ringe til hende på på hverdage mellem kl fredag fra kl Alle bedes - om muligt - medbringe dit sygesikringsbevis. Tilbyder sorggrupper for børn og unge op til 18 år. Desuden har Børns Vilkår et chatforum og en telefonrådgivning for børn, samt en telefonrådgivning for voksne. BørneTelefonen: ForældreTelefonen: Hverdage kl Lørdag kl Værested og behandlingstilbud for nuværende eller tidligere anbragt børn og unge i alderen 10 til 23 år. Her kan borgere i alle aldre fra Københavns Kommune få råd og støtte til at klare øjeblikkelige vanskeligheder og eventuelt blive henvist til yderligere hjælp. Åboulevard 38, 2200 København N Telefon: s. 17

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors

GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE. Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA. 14 35 år. www.tuba.dk Blå Kors GRATIS TILBUD TIL BØRN OG UNGE Navn Rammer Målgruppe Tlf.nr./hjemmeside TUBA 14 35 år www.tuba.dk Blå Kors Terapeutisk rådgivning og behandling: - individuel samtale - gruppesamtale - familiesamtale -

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job DEN SOCIALE VEJVISER Frivillig

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job Den Sociale Vejviser Frivillig

Læs mere

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion

Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Beredskab til støtte af sårbare elever på KTS Medieproduktion Indhold 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Grundlæggende holdninger til arbejdet med sårbare elever... 3 1.4 Ramme for lærernes arbejde

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Henvisningsmappen PRINCIPPER OMKRING HENVISNING 6 BØRNS VILKÅRS TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE 7 GENERELLE KOMMUNALE TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE 8

Henvisningsmappen PRINCIPPER OMKRING HENVISNING 6 BØRNS VILKÅRS TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE 7 GENERELLE KOMMUNALE TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE 8 Henvisningsmappen PRINCIPPER OMKRING HENVISNING 6 BØRNS VILKÅRS TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE 7 GENERELLE KOMMUNALE TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE 8 Kommunens rådgivning til børn og unge. 8 Pædagogisk-Psykologisk

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Relevante rådgivningsog behandlingstilbud

Relevante rådgivningsog behandlingstilbud Relevante rådgivningsog behandlingstilbud til borgere med misbrugsproblemer 1 Alle Kan Bidrage Relevante rådgivnings-/behandlingstilbud til borgere med misbrugsproblemer Holbæk Kommune har, med ansvaret

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som pårørende)

når mor og far drikker (til dig som pårørende) når mor og far drikker (til dig som pårørende) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. På disse sider

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som forælder)

når mor og far drikker (til dig som forælder) når mor og far drikker (til dig som forælder) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. Har du eller

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Trænerhæfte. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Trænerhæfte. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Trænerhæfte dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 Boost trivslen i foreningslivet, Trænerhæfte Udgivet af: DGI og Psykiatrifonden Fotos: DGI s fotoarkiv

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling.

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling. ALKOHOL Råd og vejledning Støtte til pårørende Anonym rådgivning Anonym Ambulant behandling Familierådgivning Selvhjælpsgrupper Dag- og døgnbehandling Telefonlinjer Akuthenvendelse 1 Alkoholbehandling

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 2014

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 2014 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 214 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 211-31. december 214 2. Tidsforbrug

Læs mere

Bertel Lind LIVSMOD

Bertel Lind LIVSMOD Bertel Lind LIVSMOD 16.6.2017 Præsentation Bertel Dam Lind Socialrådgiver/ terapeut Sociolog Master i Selvmordsforebyggelse Oslo Arbejdet med udsatte personer i 25 år, de sidste 8 med selvmordstruede og

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Klinik for Selvmordsforebyggelse. Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge

Klinik for Selvmordsforebyggelse. Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge Klinik for Selvmordsforebyggelse Afdeling for Specialfunktioner Glæisersvej 50, 1. sal 4600 Køge Program Klinik for selvmordsforebyggelse (rammerne, henvisning, patientforløb) Selvmord og selvmordsforsøg

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

Anne Samuelsen. Travellers. - et tilbud til sårbare unge. Faktaserien nr. 19 2006. Center for Selvmordsforskning

Anne Samuelsen. Travellers. - et tilbud til sårbare unge. Faktaserien nr. 19 2006. Center for Selvmordsforskning Anne Samuelsen Travellers - et tilbud til sårbare unge Faktaserien nr. 19 2006 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 19 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN

AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN AT TALE OM SELVMORDSTANKER V/ CAND.PSYCH. JULIE HOFFMANN JEPPESEN LIVSLINIENS RÅDGIVNINGER Anonym selvmordsforebyggende rådgivning 70 201 201 Åbent alle dage mellem 11-04 Mandag og torsdag kl. 17-21 samt

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere