Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer"

Transkript

1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

2 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og en effektiv beregning af næringsstofomsætning og udnyttelse. NorFor tager hensyn til samspillet mellem dyr og foderrationen. Foderværdien er afhængig af foderrationens sammensætning, og af hvor meget dyret æder. Det betyder, at næringsstoffernes indbyrdes påvirkning får stor betydning, mens foderværdien af det enkelte fodermiddel får mindre betydning. I hæftet er der mange skærmbilleder, hvor de forskellige funktioner i skærmbillederne er forklaret med nummererede henvisninger til teksten. Udgivelsesdato September 2010 Redigeret September 2013 Redaktør Tryk Udgiver Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug, KvægIT Support Se eller ring på Link til European Agricultural Fund for Rural Development. 2

3 Indhold Start programmet... 4 Valg af bedrift... 5 Opstart af Foderplan... 9 Opret en Foderplan Rediger foderplan Fodringsprincipper Fodring Tilvælg fodermidler til foderplanen Optimer/konsekvensberegn foderplanen Foderblanding Udskriv foderplan og blandeopskrift Rediger fodermiddel

4 Start programmet Start programmet Når programmet er installeret korrekt, skal du starte det fra skrivebordet på computeren og logge ind med dit brugernavn og password (det samme som til LandbrugsInfo og Landmand.dk). 4

5 Valg af bedrift Valg af bedrift A: Legaliseret til én bedrift Programmet starter, og du bliver mødt af nedenstående billede. Har du adgang til en enkelt bedrift (f.eks. landmand med én bedrift), har du ikke mulighed for at vælge bedrift, og knappen er ikke synlig i skærmbilledet. 5

6 Valg af bedrift B: Legaliseret til mellem to og 25 bedrifter Hvis du har adgang til mellem to og 25 bedrifter, vil du blive mødt af en liste med de bedrifter du er legaliseret til, som vist herunder. 6

7 Valg af bedrift C. Legaliseret til flere end 25 bedrifter Hvis du er legaliseret til flere end 25 bedrifter skal du fremsøge bedriften via søgefelterne i dialogen, der fremkommer når du starter programmet. Der er mulighed for at søge på CVR-navn, CVR-nr. og besætnings-nr. Hvis søgningen giver mere end 25 bedrifter, bliver du bedt om at specificere søgningen. Vælg bedrift på listen og klik på Ok. Herefter markerer du den ønskede bedrift med et venstreklik, og vælger Ok. Du får så velkomstbilledet, som vist under punkt A. 7

8 Valg af bedrift Når du logger på DLBR KvægIT næste gang, åbner programmet i den bedrift du arbejdede i, sidst du brugte programmet. Hvis du ønsker at skifte bedrift, skal du klikke på Vælg Bedrift øverst i skærmbilledet Funktionen af Vælg Bedrift afhænger af antallet af bedrifter du er legaliseret til. Bedriftsbegrebet i DMS Det kan beskrives således: En BEDRIFT består naturligt af besætninger, der hører under samme CVR nummer. Hvis der er samarbejde mellem besætninger, der ikke har samme CVR nummer, kan disse også tilføjes under BEDRIFTEN, når brugeren er legaliseret til disse. Dette kan f.eks. være aktuelt på kviehoteller, hvor indsættere af kvierne selv ejer de besætningsnumre, deres dyr går i. En BEDRIFT kan deles op på forskellig vis alt efter behov. Denne opdeling hedder DRIFTSENHED. 8

9 Opstart af Foderplan Opstart af Foderplan Programmet starter, og du kan vælge Foderplan (1) under menuen Foder i indgangsbilledet. Under menuen Foder kan du også oprette fodermidler i Bedriftsfodermiddeltabellen og redigerer fodermidler. Her finder du også Foderanalyser, hvor du overfører foderanalyser fra analysefirma til bedriftens fodermiddeltabel. 9

10 Opstart af Foderplan Skærmbillede 1: Indgangsbillede til DLBR NorFor Foderstyring Øverst findes funktionsbåndet med knapper med funktionalitet for det pågældende modul (2). Hvis der tidligere er oprettet foderplaner på bedriften, vises disse i hovedvinduet (3). Der kan hentes hjælp til modulet ved at trykke på spørgsmålstegnet (4). 10

11 Opret en Foderplan Opret en Foderplan Du opretter en ny foderplan ved at klikke på knappen Ny i skærmbillede 1. Så kommer boksen vist i skærmbillede 2 frem. Her kan du 1. Give foderplanen et passende navn 2. Vælge driftsenhed 3. Vælge dyretype 4. Angive hvilken periode foderplanen skal gælde. Perioden vælges via kalenderen, ved at klikke på pilene ved henholdsvis start- og slutdato. 5. Sæt flueben i Anvend, hvis du ønsker at bruge planen til en fremtidig foderkontrol 6. Klik OK Skærmbillede 2: Oprettelse af en foderplan Når foderplanen er oprettet fremkommer næste skærmbillede, hvor der er en række faner. 11

12 Opret en Foderplan Skærmbillede 3: Foderplan Indgangsbilledet til Foderplan er fanen Dyre og Grundoplysninger. 12

13 Rediger foderplan Rediger foderplan Fanen Generelt Her kan du give foderplanen et navn eller ændre navnet, hvis du har kopieret en eksisterende foderplan. Du kan skrive kommentarer (de kommer ikke med på udskrifter), angive periode samt se, hvornår foderplanen er oprettet og evt. ajourført. Skærmbillede 4: Fanen Generelt 13

14 Rediger foderplan Skærmbillede 5: Fanen Dyre og Grundoplysninger Fanen Dyre og Grundoplysninger Her kan du 1. Vælge om dyrefordelingen skal tastes manuelt eller om du vil bruge oplysninger fra Den Centrale Kvægdatabase. Indtastning af dyreantal skal være i feltet i alt, hvis dyregruppen ikke er opdelt i 1. kalvs og øvrige. Ved opdeling i 1. kalvs og øvrige, tastes dyreantallet i de respektive felter. Hvis dyrefordelingen tastes manuelt, vælger du først fodringsprincip og derefter intastes antallet af dyr i de forskellige dyregrupper 2. Vælge fodringsprincip. Der kan vælges mellem nedenstående fodringsprincipper A. Fast fodring: En periode med fast foderniveau og derefter et antal ydelsesgrupper B. TMR-1. Samme foderration til alle malkende køer C. Fuldfoder dage, EKM. Et nykælverhold fx 28 dage og derefter et antal ydelsesgrupper D. Fuldfoder dage. Opdeling af bedriften efter dage fra kælvning. Samt vælge om du vil lave en særskilt gruppe til slagtekøer og/eller køer der skal afgoldes 3. Vælge race. Der kan vælges Tung DRH, Jersey, Tung RDM og Tung SDM-DH 4. Vælge opstaldning. Der kan vælges enten løsdrift eller bindestald. Samt vælge afgræsning 5. Angive ydelsesniveau. Ydelsesniveauet kan enten tastes eller ændres via pilene. Ydelsesniveauet kan variere fra til kg EKM. Angive alderen ved første kælvning 6. Ændre grundoplysningerne tilbage til standard. Den viste opsætning er standardopsætningen De næste skærmbilleder viser de forskellige fodringsprincipper og hvilke muligheder der er for at ændre på inddeling af køerne i forskellige fodergrupper mv. 14

15 Fodringsprincipper Fodringsprincipper Fuldfoder TMR-1 Ved fodringsprincippet Fuldfoder TMR-1 (1) er køerne opdelt i to grupper, Malkende (2) og Ikke-Malkende (3). De malkende kan yderligere opdeles i 1. kalvskøer og øvrige køer (4). Hvis Slagtekøer er til valgt som særskilt gruppe, vises de under Malkende. Opdeling af Ikke-Malkende er som standard Goldkøer, Højdrægtige og Kælvekvier (3). Hvis Afgoldningshold er valgt som særskilt gruppe, vises det her. Skærmbillede 6: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fuldfoder TMR-1. 15

16 Fodringsprincipper Fastfodring Ved fodringsprincippet Fastfodring (1) opdeles de malkende i en gruppe et fast antal uger efter kælvning (2), der kan variere mellem 1 og 36 uger (3). Yderligere kan der laves en gruppe bestående af 1. kalvs køer (4). Opdeling af malkende, fast periode, kan yderligere opdeles i op til 10 fodergrupper (5). Ved opdelingen fordeles antallet af uger efter kælvning (3) ligeligt på det antal grupper der vælges (5). Det er muligt at ændre perioderne ved at taste det ønskede antal uger i feltet Nedre (6) for de forskellige fodergrupper. Efter perioden med fast fodring, opdeles de øvrige malkende køer som standard i tre nedtrapningsgrupper (7). På baggrund af det indtastede ydelsesniveau (8) og antal uger efter kælvning, fast periode, angiver NorFor en øvre grænse Kg EKM (9) for nedtrapningsperioden. Den øvre grænse kan ændres i spring på 5 kg EKM med pilen, eller tastes manuelt i spring på 1 kg. Opdeling af malkende i nedtrapningsperioden kan opdeles i op til 10 fodergrupper (10) og derudover i øvrige og i 1. kalvs køer. Ydelsesintervallerne i nedtrapningsgrupperne kan ændres ved at angive de ønskede mængder i feltet Nedre (11). Opdeling af ikke-malkende er standard goldkøer, højdrægtige og kælvekvier (12) og hvis afgoldningshold er valgt som en særskilt gruppe, vises den også her. Skærmbillede 7: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fastfodring 16

17 Fodringsprincipper Fuldfoder dage, EKM Ved fodringsprincippet Fuldfoder dage, EKM (1) opdeles de malkende i en fast periode i et antal dage efter kælvning (2) der kan variere mellem 7 og 168 dage (3). Antal dage kan vælges via drop-down menuen, eller det ønskede antal dage kan tastes manuelt. Opdeling i 1. kalvs køer, antallet af fodergrupper og ændring af perioderne som fodergrupperne er inddelt i, kan ændres som beskrevet under Fast fodring. Efter perioden med fast fodring opdeles de øvrige malkende køer som standard i to nedtrapningsgrupper (4). Øvrig opdeling og tilretning sker på samme måde, som beskrevet under Fast fodring. Skærmbillede 8: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fuldfoder dage, EKM. 17

18 Fodringsprincipper Fuldfoder dage Ved fodringsprincippet Fuldfoder dage (1) opdeles de malkende som standard i to grupper; henholdsvis dage (0-24 uger) efter kælvning og efter 168 dage fra kælvning (2). Dage fra kælvning kan variere mellem 7 og 168 dage (3), og inddeles i op til 10 grupper (4). Skærmbillede 9: Dyre og Grundoplysninger ved Fodringsprincip Fuldfoder dage. Når alle Dyre- og Grundoplysninger er indtastet og tilrettet, vælger du fanen Fodring. Alt efter hvilket fodringsprincip der er valgt og antallet af fodergrupper, ser skærmbilledet forskelligt ud. 18

19 Fodring Fodring Afhængig af hvilket fodringsprincip der er valgt, under Dyre og Grundoplysninger og antallet af fodergrupper, ser fodringsbilledet forskelligt ud. Nedenstående skærmbillede viser når fodringsprincippet Fast fodring er valgt (standard opsætning). Øverst (1) er de forskellige fodergrupper vist. Fodermidlerne, der indgår i foderrationen for hver fodergruppe (i kg tørstof), er vist under fodergrupperne (2). Under hver fodergruppe er rationsparametrene vist for fodergruppen (3). Skærmbillede 10: Foderplan Vælg mellem visning af fodermidler i Kg/Gram eller i kg tørstof (4). For at se min. og max. grænserne på rationsparametrene sættes flueben ved Vis Min/max-grænser (5). 19

20 Tilvælg fodermidler til foderplanen Tilvælg fodermidler til foderplanen Fodermidler tilvælges til foderplanen ved at trykke på Tilføj/fjern Fodermidler (6) i skærmbillede 10. Herved får du adgang til både bedriftens fodermiddeltabel og NorFor fodermiddeltabellen, som vist i dette skærmbillede Skærmbillede 11: Vælg fodermidler til foderplanen Fodermiddeltabellen består af Bedriftsfodermidler (1) og NorForfodermidler (2). Der kan søges på fodermiddelnavn eller kode (3) i begge fodermiddeltabeller. Fodermidlerne tilvælges til foderplanen, enten fra bedriftsfodermidler eller fra NorFor-fodermidler. Du vælger ved at bruge pilene (4) eller ved at dobbeltklikke på fodermidlet. Der kan bruges Ctrl til at markere, hvis du skal bruge flere fodermidler i foderplanen. Fodermidlerne kan slettes fra foderplanen via højreklik menu (7), skærmbillede 10. Der kan markeres et eller flere fodermidler, der ønskes slettet fra foderplanen. 20

21 Optimer/konsekvensberegn foderplanen Optimer/konsekvensberegn foderplanen Når fodermidlerne er oprettet og evt. tilrettet (se afsnittet Rediger fodermiddel) er du klar til at optimere/konsekvensberegne foderplanen. 1. Klik Optimer 2. Der kan sættes begrænsninger på fodermidler, ved at taste i min. og/eller max. feltet for de enkelte fodermidler og for de forskellige fodergrupper 3. Der kan også tastes en fast værdi f.eks. 4,0 kg tørstof ensilage ved at taste direkte i feltet. Den indtastede værdi markeres med fed 4. Min. og max. grænser for rationsparametrene ændres ved at taste den ønskede værdi under min. henholdsvis max. Den indtastede værdi markeres med fed 5. Rationsparametre, der ønskes med til optimering, markeres med flueben 6. Klik på Rationsparametre for at til- og/eller fravælge disse Skærmbillede 12: Foderplanlægning 21

22 Optimer/konsekvensberegn foderplanen Rationsparametre På dette skærmbillede er dialogboksen til opsætning af rationsparametre vist: 1. Åben træstrukturen ved at klikke på + 2. Til- og fravælg rationsparametrene med pilene 3. Rækkefølgen af rationsparametrene kan ændres med pilene Skærmbillede 13. Rationsparametre 22

23 Foderblanding Foderblanding Blanding oprettes ved klik på Ny Blanding (7), skærmbillede 12, og nedenstående skærmbillede fremkommer. 1. Her vælges hvilken fodergruppe der skal danne grundlag for foderblandingen 2. Her vælges hvilke fodermidler der skal indgå i foderblandingen 3. Giv foderblandingen et passende navn 4. Optimering af foderblandingen på tværs af alle fodergrupper 5. Klik OK for at oprette foderblandingen Skærmbillede 14: Opret foderblanding Foderblandingen er nu oprettet. Hvis samme fodermiddel både skal indgå i foderblandinger og tildeles individuelt, skal der oprettes 2 kopier af fodermidlet (forskelligt løbenr.), se skærmbillede

24 Foderblanding Skærmbillede 15: Foderblanding 1. Klik på + for at åbne træstrukturen 2. Tildelte mængder af foderblandingen samt mængderne af øvrige fodermidler 3. Hvis foderblandingen f.eks. skal justeres skal den først opløses. Det gøres ved at stå på blandingen og via højreklik-menuen vælge Opløs Blanding. Det er nu muligt at genoptimere foderrationen med andre fodermidler og/eller ændre rationsparametre Når foderblandingen er oprettet i foderplanmodulet, er den automatisk også oprettet i fodermiddeltabellen og kan således bruges i flere foderplaner. Ved dobbeltklik på blandingen enten i foderplan eller fodermiddeltabel, eller via højreklik-menu, åbnes næste skærmbillede. 24

25 Foderblanding Skærmbillede 16: Rediger fodermiddel 1. Ved hjælp af pilene kan blandingsrækkefølgen ændres, og fodermidler der indgår i blandingen kan slettes 2. Fodermidler, der er oprettet i bedriftsfodermiddeltabellen, kan tilføjes til foderblandingen 3. Rationsparametrene er for foderblandingen som et fodermiddel, dvs. standard foderværdier. Derfor vil tallene ikke være sammenlignelige med værdierne, der vises i foderplanens rationsparametre Hvis du vil se analyser og evt. ændre dem på et af de fodermidler der indgår i blandingen, kan dette ske via højreklik på fodermidlet. Herefter er det muligt at redigere fodermidlet, som beskrevet i afsnittet Udvalgte Foderparametre. 25

26 Udskriv foderplan og blandeopskrift Udskriv foderplan og blandeopskrift For at udskrive foderplan, blandeopskrift og tilskudsfoderliste, skal foderplanen åbnes. 1. Klik Vis Udskrift (8), skærmbillede Sæt flueben i boksen for den ønskede udskrift. Udskriften kan gemmes i forskellige formater f.eks. som pdf eller Excel 3. Hvis det er blandeopskriften der skal udskrives, skal blandingen være markeret Både foderplan og blandeopskrift udskrives som foderplanen er vist, dvs. enten i kg tørstof eller kg, så husk at sætte flueben i Vis fodermidler i Kg/gram (4) inden udskrivning. For at udskrive Tilskudsfoderliste skal der overføres data fra kvægdatabasen, hvilket gøres i fanen Dyre- og grundoplysninger. Skærmbillede 17: Udskrivning 26

27 Rediger fodermidler Rediger fodermiddel Når fodermidlerne er oprettet i foderplanen, kan de slettes igen via højreklik (7), skærmbillede 10, eller fodermidlet kan redigeres. Dobbeltklik på fodermidlet eller vælg Rediger via højreklik-menuen på fodermidlet, og nedenstående skærmbillede fremkommer. Skærmbilledet er opbygget med tre faneblade, som forklares i det efterfølgende. Skærmbillede 18: Rediger fodermiddel 1. Brug pilene til at skifte mellem fodermidlerne i foderplanen, eller 2. Vælg fodermiddel via drop-down pil 3. Fodermidler der er redigerede, skal gemmes når der skiftes til nyt fodermiddel 4. Vælg Gem og Luk, når du er færdig med at redigere fodermidlerne. 5. Der kan vælges mellem flere opsætninger (Standard, Kraftfoderanalyser og Grovfoderanalyser) 6. Opsætningerne kan redigeres som beskrevet i hæftets sidste afsnit - Udvalgte foderparametre 27

28 Rediger fodermidler Generelt Her kan du indtaste oplysninger om fodermidlets navn, karakteristika, høst og markoplysninger, maskinstation, beholdningsoplysninger m.m. Hvis analysen er overført fra et analysefirma, kommer de oplysninger, der er skrevet på foderanalysebestillingen, automatisk med. Skærmbillede 19: Rediger fodermiddel, Generelt. Alle Foderparametre På fanen vises alle næringsstoffer og andre foderparametre for fodermidlet. Der kan navigeres via drop-down menuer (1) under Udvælg type (Alle, generelt, protein osv.) og Udvælg kilde (2). Skærmbillede 20: Redigér fodermiddel, Alle Foderparametre 28

29 Rediger fodermidler Udvalgte Foderparametre Der kan vælges mellem Standard, Grovfoderanalyse og Kraftfoderanalyse via drop-down menu (5), skærmbillede 18. Det er muligt at lave egen opsætning via Rediger (6), skærmbillede 18, og følgende skærmbillede fremkommer. Opsætningen tager udgangspunkt i den Valgte opsætning, skærmbillede 18. Skærmbillede 21: Rediger fodermiddel, Udvalgte Foderparametre. 1. Tryk på + for at åbne træstrukturen i Redigér Opsætning 2. Brug pilene til at til- og fravælge fodermiddelparametre 3. Rækkefølgen af parametrene ændres via pilene 4. Tryk Gem for at gemme opsætningen under det navn, den valgte opsætning har, eller 5. Tryk Gem som for at give opsætningen et andet navn f.eks. Økologi 6. Sletter alle valgte foderparametre Hvis opsætninger er gemt under et nyt navn, kan den findes under Valgt opsætning (5), skærmbillede 18. Hvis opsætningen er gemt som en eksisterende opsætning f.eks. Standard, hedder den nu Standard, Revideret. 29

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og til en effektiv

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning til ungdyr i DLBR NorFor Foderstyring. Med DLBR

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Kvier... 4 Rediger foderplan...

Læs mere

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Indhold Udlevering af Agri Business Id... 2 Dataudveksling kort og godt... 2 Opstart af Foderplan... 3 Opret en Foderplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter

Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol

Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol Indhold Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler 2 Foderregistrering 3 Fanebilledet Foderforbrug... 7 Fanebilledet Gyldighedsperioder...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Introduktion til Bedriftsbegrebet

Introduktion til Bedriftsbegrebet Introduktion til Bedriftsbegrebet Det er vigtigt at du læser dette dokument grundigt inden du anvender DMS! Udgivet September 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Prognose

Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Dette hæfte er en introduktion til prognoseværktøjet. Prognoseværktøjet er beregnet til, på grundlag af registreringer på Kvægdatabasen,

Læs mere

Vejledning til foderstoffirmaer oploading af tilskudsfoderblandinger

Vejledning til foderstoffirmaer oploading af tilskudsfoderblandinger Vejledning til foderstoffirmaer oploading af tilskudsfoderblandinger Hjemmeside og NorFor Feed Table NorFor hjemmeside findes på følgende adresse http://www.norfor.info/. NorFor Feed Table er "Den offentlige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Opstart af Grundoplysninger og Mål

Opstart af Grundoplysninger og Mål Opstart af Grundoplysninger og Mål Grundoplysninger og mål findes under menupunktet Bedrift i menuen i venstre skærmbillede. Under menupunktet Grundopl. Og mål findes to faneblade hhv. Grundoplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Opret en ny foderplan helt fra bunden.

Opret en ny foderplan helt fra bunden. Opret en ny foderplan helt fra bunden. Måden som softwaren arbejder på er i nævnt rækkefølge: 1. Alle fodermidler vi har til rådighed oprettes med individuelle navne. Altså, oprettes MAJS som MAJS 2016,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter 2 Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter Udgivet April 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS En introduktion til Foderplanlægning Kvæg (Konventionel/Økologisk) en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Peter Hvid Laursen, VFL. Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik DMS Dyreregistrering Vejledning i brug af Dagligt overblik Vejledning i brug af Dagligt overblik Dette hæfte er en vejledning i brug af Dagligt overblik i DMS Dyreregistrering. Med Dagligt overblik kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Introduktion af DMS til Landmænd

Introduktion af DMS til Landmænd DLBR KvægIT Introduktion af DMS til Landmænd Formålet med dagen At sætte kunden i centrum At blive klædt på som kontaktperson (SPOC) så alle kunderne (kvægbruger og kolleger på centrene) får en gode oplevelse

Læs mere

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER Er du gået i gang med at måle og registrere grovfoderudbytter? Er svaret nej, bør du overveje, om ikke tiden er moden til at begynde. Flere og flere maskinstationer

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Vejledning i Logbog for gylletanke

Vejledning i Logbog for gylletanke Vejledning i Logbog for gylletanke Sådan bruger du elektronisk logbog for gylletanke Oversigt 1. Logbog for gylletanke på Landmand.dk 2. Logbogen - Oversigt 3. Opret gylletanke 4. Notér udbringning(er)

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere