Konference om Ny løn Odense 24. november 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om Ny løn Odense 24. november 2003"

Transkript

1 N Y L Ø N - S Å D A N Konference om Ny løn Odense 24. november 2003 ny løn på mange måder den gode forhandler lønpolitik med mening lønsamtaler det økonomiske råderum lønstatistik sammenhæng med andre værktøjer

2 Ny løn - sådan På konferencen den 24. november 2003 bliver der mulighed for at høre om en række konkrete erfaringer med, hvordan Ny løn kan forhandles og tilrettelægges. Der vil blandt andet være fokus på, hvordan ledere og tillidsrepræsentanter bliver klædt bedst på til at forhandle og diskutere Ny løn. Hvilke muligheder og dilemmaer er der ved at lægge forhandlingskompetencen helt ud på arbejdspladsen? Hvad skal til for at få en god forhandling? Hvordan sikres ejerskab til lønpolitikken, og hvordan kan denne bruges i forhandlingen? Hvor kan man finde oplysninger om lønstatistik til brug for forhandlingerne af Ny løn? Hvordan drøftes det lokale økonomiske råderum? Kan lønsamtaler bruges til at skabe større synlighed og accept af Ny løn? Hvordan kan Ny løn kobles med virksomhedsplaner, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling mv.? Det er parterne på det kommunale og amtslige arbejdsmarked, der arrangerer konferencen. Ideen er at give lokale ledere og tillidsrepræsentanter mulighed for at dele erfaringer om Ny løn med kolleger fra andre steder i landet. Konferencen foregår i Odense Congress Center og tager afsæt i 25 workshops. Deltagerne kan her lytte til erfaringer med Ny løn fra en lang række ledere og tillidsrepræsentanter. Emnerne spænder vidt, og de fleste vil kunne finde en workshop, der behandler netop det emne, som har størst interesse. Konferencen sætter fokus på de lokale erfaringer med Ny løn, men forsøger hverken at gøre status eller være udtømmende. Formålet med de 25 workshops er primært ud fra forskellige vinkler at give inspiration til nye, andre og måske bedre måder at tilrettelægge og forhandle Ny løn på. I alle workshops vil der være både repræsentanter for ledelsen og medarbejderne, så det er muligt at høre begge parters erfaringer. Vi håber, at rigtig mange ledere, tillidsrepræsentanter og øvrige lokale forhandlere vil benytte dagen til at hente inspiration til den fremtidige anvendelse af Ny løn. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)

3 Program for konferencen Oversigt over 25 workshops Kl Ankomst kaffe/te og morgenbrød Kl Åbning af konferencen ved Kjeld Hansen, formand for KL s Løn- og personaleudvalg, Hans Jørgen Holm, formand for Amtsrådsforeningens Løn- og Forhandlingsudvalg, og Dennis Kristensen, formand for KTO Kl "Retfærdig løn" oplæg ved Ove Hygum, personalechef i Nordea Asset Management & Life, tidligere arbejdsminister og formand for CFU. Ove Hygum diskuterer med afsæt i sit brede erfaringsfelt, såvel fra begge sider af forhandlingsbordet som fra sin tid som arbejdsminister, spørgsmålet, hvad der gør løn retfærdig. Ove Hygum vil blandt andet komme med synspunkter om, hvad der skal til, for at løn opleves retfærdig - eksempelvis hvordan fælles ejerskab til løndannelsen, opgaveløsningen, forskelligheder mellem ansatte og personalegrupper, personlig indsats, alder samt arbejdspladskulturen spiller ind i oplevelsen af retfærdig løn Den gode forhandler Workshop nr. 1 De gode samarbejdspartnere Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause 25 workshops Frokost 25 workshops Pause Dacapo Teatret sætter spot på problemer og dilemmaer i forbindelse med Ny løn. Dacapo arbejder med forumteatret i en vekselvirkning af dialog, refleksion og afprøvning af nye veje, og fokus vil være på lederens, tillidsrepræsentantens og medarbejdernes dilemmaer Konferencen slutter Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for ledelsen. Ikke kun i forhold til Ny løn, men også når personalepolitikken skal forankres. Vejle Kommune har på den baggrund udarbejdet et fælles værdigrundlag for samarbejdet med tillidsrepræsentanterne og ledelsen. " Fra Vejle Kommune deltager personalechef Kirsten Buch Poulsen og tillidsrepræsentant Hanne Pitters (DSR). Workshop nr. 2 Gode vilkår og løn til tillidsrepræsentanten En forudsætning for at få Ny løn til at fungere er ordentlige vilkår for tillidsrepræsentanterne. Fyns Amt har afstukket kursen for lokale tillidsrepræsentantvilkår og aflønning af tillidsrepræsentanter på baggrund af centrale værdier og principper. " Fra Fyns Amt deltager kontorchef Frits Pedersen fra amtets overenkomstog forhandlingskontor og næstformand i hovedudvalget Inger Søndergaard (dbio).

4 Workshop nr. 3 Kvalificerede forhandlere Læreprocessen med Ny løn er sat i gang og blevet en del af hverdagen på døgninstitutionerne Spanager og Mændenes Hjem i Københavns Kommune. Dialogen mellem og vilkårene for ledere og tillidsrepræsentanter er blevet helt central. Workshoppen sætter fokus på, hvordan arbejdet med Ny løn er grebet an: Hvad har parterne lært? Hvordan skal Ny løn udvikle sig i fremtiden? Hvem er Ny løn blevet til gavn for? Har Ny løn været med til at forbedre den kommunale service? " Oplæg ved personalet fra døgninstitutionerne Spanager og Mændenes Hjem i Københavns Kommune forstander Ib Egebæk, forstander Robert Olsen, tillidsrepræsentant Anette Severin (FOA) og tillidsrepræsentant Jens Flyvholm (FOA). Sådan forhandler vi Workshop nr. 4 Ny løn i faste rammer Ribe Amt har lagt tilrettelæggelse, forberedelse og forhandling af Ny løn i faste rammer. Udgangspunktet er en hovedudvalgsbeslutning om tidsplan, procedure og økonomi. Som et led i planen er der udarbejdet et forhandlingskursus for ledere og tillidsrepræsentanter. Der bliver også arbejdet med et råderumssystem, der angiver sammenhængen mellem lønudgifter og budget. " Fra Ribe Amt deltager personalechef Svend Åge Jensen og næstformand i hovedudvalget Grethe Stjernholm (FOA). Workshop nr. 5 Forhandlingskompetencen helt ud Døvblindecentret i Nordjyllands Amt har erfaringer med at lægge forhandlingerne om Ny løn helt ud til tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere. Plejeboligerne Østervang i Frederiksberg Kommune har erfaringer med individuelle lønforhandlinger, og i Aktivitetshuset i Ribe Amt foregår forhandlingerne på personalemøder og der forhandles, indtil alle er enige om resultatet. " Fra Døvblindecentret deltager forstander Preben Gundersen og tillidsrepræsentant Eva Duestensen (SL). Fra plejeboligerne Østervang deltager forstander Simone Eliasson og tillidsrepræsentant Helle Thjellesen (FOA). Fra Aktivitetshuset deltager leder Finn Kjelstrup. Workshop nr. 6 Roller og strategier Hvem har hvilke roller, og hvilken strategi skal følges i forbindelse med Ny løn - forhandlingerne? Århus Kommune har en klar politik i forhold til uddelegering af forhandlingskompetencen, MED-udvalgets rolle, ligeløn, strategisk valg af de forskellige lønformer samt på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå. " Fra Århus Kommune deltager løn- og personalechef Per Jensen og en repræsentant fra medarbejdersiden. Workshop nr. 7 Koordinering og information på tværs På amtsgården i Ribe Amt afholder de enkelte direktørområder forud for Ny løn - forhandlingerne et møde med alle tillidsrepræsentanter. Med udgangspunkt i de enkelte afdelingers lønpolitik kan man på mødet afklare parternes forventninger til forhandlingerne. På det administrative område i Vejle Kommune er intentionen, at der sker en koordinering på tværs, og at de overordnede målsætninger overholdes samtidig med, at der sker en decentralisering af forhandlingerne. " Fra Ribe Amt deltager teknisk direktør Ivan Rust Lauersen og tillidsrepræsentant Tom Henriksen (Dansk Magisterforening). Fra Vejle Kommune deltager lønkonsulent Mette H. Dehlendorff, personalekonsulent Birgit Fabricius og tillidsrepræsentant Lene Roed (HK). Workshop nr. 8 Ledere forhandler individuelt Hvilke forudsætninger er nødvendige for at kunne delegere forhandlingskompetencen til den enkelte leder? Hvordan hænger de individuelle aftaler sammen med den generelle aftale for alle ledere på det samlede område? Hvordan oplever lederen at skulle forhandle egen løn? I BUPL Roskilde Amt/Køge Kommune har man erfaringer med individuelle forhandlinger af løn og forudsætningerne for dette. " Fra Køge Kommune deltager institutionschef Inger Andersen og en daginstitutionsleder. Fra BUPL i Roskilde Amt deltager formand Søren Thorning Andersen. Workshop nr. 9 Forhåndsaftale på tværs af hovedorganisationer Forud for de decentrale forhandlinger på de ca. 100 sociale institutioner i Viborg Amt har Social- og Psykiatriforvaltningen og de faglige organisationer indgået 8 fælles såkaldte IF-aftaler (institutionsområdets forhåndsaftaler), som dækker forskellige faglige områder. Dem kan de enkelte institutioner så efterfølgende forhandle ud fra. " Fra Viborg Amt deltager vicekontorchef Carsten Tinggaard Nielsen fra Social- og psykiatriforvaltningen og faglig sekretær Grethe Rask Nielsen fra SL i Viborg amtskreds. Workshop nr. 10 Fokus på forberedelsen Et grundigt forarbejde lønner sig. Det er erfaringerne i klubben bestående af repræsentanter fra SL, SID og KAD på Spurvetoften i Vejle Amt, hvor alle medarbejdere blandt andet har meldt ind med holdninger og ønsker til Ny løn via spørgeskemaer, og hvor ledelsen har arbejdet med forberedelse og dialog med medarbejdersiden. I Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har der været fokus på at forberede en decentralisering af forhandlingskompetencen til skoleledere og tillidsrepræsentanter på kommunens skoler.

5 " Fra Vejle Amt, institutionen Spurvetoften deltager konstitueret forstander Hanne Frandsen og tillidsrepræsentant Walther Mathiesen (SL). Fra Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning kommer kontorchef Henning Søby samt sekretariatschef Ivan Jespersen fra Københavns Lærerforening. Workshop nr. 11 Den gode forhandling Udvikling af en god og tillidsfuld forhandlingskultur er noget af det, Birkerød Kommune har arbejdet med i forbindelse med Ny løn. På folkeskoleområdet i Allerød Kommune er der sat fokus på blandt andet forarbejde, holdninger, kvalifikationer samt faste rammer og procedure som forudsætning for den gode forhandling. " Fra Birkerød Kommune deltager personalechef Hanne Sørensen, tillidsrepræsentant Jan Nørner (HK) og fællestillidsrepræsentant Steen Louis (BUPL). Fra Allerød Kommune deltager personalechef Finn Nøhr og kredsformand Hanne Nielsen (DLF). Workshop nr. 12 Selvstyrende team og gennemskuelighed I Galten Kommunes Børne- og Kulturforvaltning er der sat fokus på Ny løn og selvstyrende team, mens Greve Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning blandt andet har sat fokus på åbenhed og gennemskuelighed i forbindelse hed Ny løn. Det skal være klart for alle, hvor mange penge der kan forhandles om, samt hvilke funktioner og kvalifikationer der udløser Ny løn. " Fra Galten Kommune deltager børne- og kulturchef Svend Erik Jensen og tillidsrepræsentant Torben Steen (DLF). Fra Greve Kommune deltager souschef i Social- og Sundhedsforvaltningen Lone Arvedsen og tillidsrepræsentant Lone Lomholt (DS). Lønpolitik med mening Workshop nr. 13 Fælles lønpolitik med mening Både Græsted-Gilleleje og Albertslund kommuner har gode erfaringer med at bruge en fælles overordnet lønpolitik. I workshoppen bliver der sat fokus på politiske indsatsområder i lønpolitikken - for eksempel arbejdstid, der er ét af de otte elementer i Græsted-Gilleleje Kommunes lønpolitik. Kommunen har i dag kun én samlet lønpolitik, da erfaringerne har vist, at forskelle i faggruppernes lønpolitikker skabte splid og forvirring. Albertslund Kommune beretter på workshoppen om, hvordan lønpolitikken kan fremme fokusering og prioritering af lønmidlerne, hvordan Ny løn bruges til at skabe læring i organisationen og om processen, der førte til dannelse af en lønpolitik. " Fra Græsted-Gilleleje Kommune deltager kommunaldirektør Mogens Hegnsvad og næstformand i hovedudvalget Lene Otto (FOA). Fra Albertslund Kommune deltager personalechef Jan Lysgård Thomsen og medlem af det tværgående hovedsamarbejdsudvalg, fællestillidsrepræsentant Rene Leisin (BUPL). Workshop nr. 14 Lokal lønpolitik hvorfor og hvordan At formulere en lokal lønpolitik ligger i naturlig forlængelse af en decentralisering af forhandlingskompetencen. Det er der erfaringer med i Sundhedsforvaltningen, lokalcenter Amagerbro i Københavns Kommune og socialinstitutionen Dyrehaven i Fyns Amt. I workshoppen bliver der fortalt om, hvordan man kan komme i gang med at udforme en lokal lønpolitik, hvilke barrierer der kan være, hvordan disse kan løses, og hvordan der kan sikres et fælles ejerskab til lønpolitikken? " Fra Københavns Kommune deltager hjemmeplejeleder Ole Baag og tillidsrepræsentant Anja Seierby (FOA). Fra institutionen Dyrehaven i Fyns Amt deltager forstander Birgit Hjelme og tillidsrepræsentant Gitte Hansen (SL). Workshop nr. 15 Værdigrundlag og handleplan Et system for funktions- og kvalifikationstillæg er i Københavns Kommunes Ungdomsskole blevet knyttet tæt til udviklingen af værdigrundlag og handleplan. Processen indebærer konstante udfordringer - både praktisk og lønteknisk. Workshoppen sætter fokus på, hvordan udfordringerne er taklet. " Fra Københavns Kommunes Ungdomsskole deltager ungdomsskoleleder Kim Brynaa, fuldmægtig Henning Nygaard Jensen og tillidsrepræsentant Margaret Wikman (DLF). Lønstatistik - et redskab i forhandlingen Workshop nr. 16 Erfaringer med brug af lønstatistik Lokale kræfter fra tre forskellige områder og fra tre forskellige steder i landet fortæller om deres erfaringer med at udarbejde og anvende lønstatistik i de lokale forhandlinger. Hvad er gået godt? hvad er gået skidt? - og hvad har været svært? " Fra Vejle Kommunes løn- og personaleservice deltager budgetkonsulent Henrik Juul. Fra FOA - Odense, social- og sundhedssektoren deltager sektorsekretær Erik Mikkelsen, og fra BUPL Århus Amt deltager sekretariatsleder Niels Kjeldsen.

6 Økonomi og Ny løn Workshop nr. 17 Ny løn og lønsumsstyring Hvordan ser repræsentanter fra de centrale parter på lønsumsbudgettering og lønsumsstyring i samspil med Ny løn og hvilke erfaringer er der hermed? KL og BUPL vil komme med nogle overordnede synspunkter på lønsumsbudgettering og lønsumsstyring set i relation til Ny løn. Hvorledes det kan organiseres og fungere i praksis, vil blive eksemplificeret ved Fakse Kommune som case. Hovedvægten i workshoppen vil blive lagt på erfaringerne fra Fakse Kommune. " Fra Fakse Kommune deltager afdelingsleder Hans Toftholm og faglig sekretær Mette Gerdøe (BUPL). Desuden oplæg ved chefkonsulent Frank Hedegaard (KL) og rejsesekretær Klaus Froberg (BUPL). Workshop nr. 18 Lønstatistik og økonomisk råderum Hvordan bliver det økonomiske råderum opgjort i forbindelse med forhandlingerne om Ny løn, og hvordan drøftes dette med medarbejderne? Og hvordan indgår lønstatistikken i processen omkring lønforhandlingerne? Konkrete erfaringer fra Århus og Horsens kommuner. " Fra Århus Kommune deltager kontorchef Niels Lucassen fra personaleafdelingen og formand for HK-Kommunal i Århus Claus Gahrn. Fra Horsens Kommune deltager personalechef Kaj Kjær Nielsen og næstformand i hovedudvalget Per Bergenhagen (HK). Ny løn og udviklingssamtaler Workshop nr. 19 MUS-samtaler, lønsamtaler og Ny løn Skal medarbejderudviklingssamtaler, lønsamtaler og lønforhandlinger kobles/blandes sammen? Hvordan skaber vi sammenhæng mellem virksomhedens målsætninger, planer for kompetenceudvikling og lønforhandlinger? I hvilken grad skal den enkelte medarbejder være en aktiv del af hele forløbet op til lønforhandlingen, og hvordan sikrer vi ejerskab? I workshoppen præsenteres erfaringer fra Træningscentret i Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning og fra Hovedbiblioteket i Frederiksberg Kommune. " Fra Københavns Kommune deltager træningscenterleder, Tana Bredesen og tillidsrepræsentant Mette Nørregaard (DF). Fra Frederiksberg Kommune deltager stadsbibliotekar Anne Møller-Rasmussen og bibliotekar, tillidsrepræsentant Mette Kjeldsen Sloth (Bibliotekarforbundet). Workshop nr. 20 Løn- og udviklingssamtaler skaber synlighed og større accept Kan løn- og udviklingssamtaler være med til at skabe større synlighed og accept af Ny løn? I workshoppen præsenteres erfaringer fra administrationsområdet i Århus Kommune og fra ældreområdet i Haderslev Kommune. " Fra Århus Kommune deltager kontorchef Thrine Nørgaard og tillidsrepræsentant Pia Amdi (HK). Fra Haderslev Kommune deltager personalechef Frede Petersen og tillidsrepræsentant Gyde Mortensen (FOA). Workshop nr. 21 Vægt på kvalifikationslønnen Brædstrup Kommune har udarbejdet et kvalifikationssystem, som den enkelte medarbejder, de faglige organisationer og forvaltningen alle har en andel i. Hør om arbejdsprocessen, udmøntningen af kvalifikationsløn samt resultatet af midtvejsevaluering. " Fra børnehaven Tinggården i Brædstrup Kommune deltager institutionsleder Lotte Hansen. Desuden deltager faglig konsulent fra BUPL Hanne Lindstrøm Jakobsen. Ny løn og helheden Workshop nr. 22 Perspektiv og helhed Hvordan kan Ny løn bruges i sammenhæng med kompetenceudvikling, personalepolitik, virksomhedsplaner og værdier? På workshoppen fortæller Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune og Sjørup Ældrecenter i Fjends Kommune om deres erfaringer. " Fra Københavns Kommune deltager teamchef Finn Olsen fra lokalcenter Vanløse og tillidsrepræsentant Grete Sørensen (FOA/FLS). Fra Fjends Kommune deltager souschef i ældreafdelingen Kirsten Kjærgaard og medarbejderrepræsentanterne Bente Berthel og Nanna Holst Jeppesen - begge fra FOA. Workshop nr. 23 Samspil med andre strategiske værktøjer Hvordan kan Ny løn bruges i sammenhæng med andre strategiske værktøjer, og hvordan kan Ny løn kobles til virksomhedsplaner, værdigrundlag, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling mv. I workshoppen præsenteres erfaringer fra Silkeborg Centralsygehus i Århus Amt. " Oplæg ved direktør for Silkeborg Centralsygehus og Hammel Neurocenter Henning Vestergaard og tillidsrepræsentant Birthe Mossin (DSR). Workshop nr. 24 Resultatløn som redskab Resultatløn er en mulighed for at synliggøre succes og for at belønne de stille eksistenser. Men der er behov for at afmystificere resultatløn som noget, der er "farligt", viser erfaringerne fra værkstedet Nordhøj i Vejle Amt. Gladsaxe Kommune har på børnepasningsområdet anvendt resultatløn til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet. Det er sket gennem en systematisk tilrettelagt udvikling og uddannelse. " Fra Nordhøj i Vejle Amt deltager institutionsleder Annette Nielsen og til-

7 lidsrepræsentant Åse Andersen (SL). Fra Gladsaxe Kommune deltager personalechef Niels Erslev og faglig sekretær i BUPL Randi Tielbo. Workshop nr. 25 Kobling mellem Ny løn og kvalitetsmål Tandplejen i Albertslund Kommune har opbygget et personalevurderingssystem med beskrivelse af ni kompetenceområder og en fastlagt norm for hver stillingskategori. Erfaringerne viser, at systemet blandt andet gør Ny løn mere objektivt og gennemskueligt samt giver en mere direkte sammenhæng mellem mål og løn. " Fra Albertslund Kommune deltager overtandlæge Børge Alstrup og talsmand Lone Mehlsen (Dansk Tandplejerforening). Tilmelding til konferencen "Ny løn - sådan" Navn Titel Er du " leder " medarbejderrepræsentant Amt/kommune Arbejdssted Adresse Postnummer og by Telefon Tilmelding til workshops På konferencen kan du deltage i to forskellige workshops. Du skal her angive de fire workshops, som du helst vil deltage i. 1. prioritet nr. 2. prioritet nr. 3. prioritet nr. 4. prioritet nr. Hvem skal betale for din deltagelse? Amt/kommune/institution: Adresse Postnummer og by Telefonnummer Tilmeldingsfrist er den 3. november 2003 Du tilmelder dig konferencen "Ny løn sådan" ved at indsende denne tilmeldingsblanket. Du kan også udfylde en elektronisk tilmelding via internetadressen Prisen for at deltage i konferencen er 350 kroner pr. person, som opkræves, når vi har registreret din tilmelding. Pladserne bliver fordelt efter "først til mølle"-princippet.

8 Amtsrådsforeningen att. Pernille Sandorf Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Fakta om konferencen Tid og sted: Konferencen om Ny løn foregår i Odense Congess Center den 24. november Adressen er: Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Kørselsvejledning: Formål og målgruppe: Formålet med konferencen er at give ledere, tillidsrepræsentanter og andre forhandlere inspiration til det videre arbejde med Ny løn. PRODUKTION: CLAUS LEICK, /DESIGN / HANS-MICHAEL TESTMANN MDD / / TRYK DATAGRAF AUNING AS Arrangører: KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) PORTO Tilmelding og gebyr: Tilmelding kan ske ved at indsende tilmeldingsblanketten eller ved elektronisk tilmelding på Det koster 350 kroner pr. person at deltage. Pladserne bliver fordelt efter "først til mølle"-princippet. Der tages forbehold for justering af programmet.

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

PAU-konference fredag den 21. marts 2003 kl. 10-16 COK - Den Kommunale Højskole i Grenaa

PAU-konference fredag den 21. marts 2003 kl. 10-16 COK - Den Kommunale Højskole i Grenaa Februar 2003 Invitation Arbejdsmiljø i MED-vind PAU-konference fredag den 21. marts 2003 kl. 10-16 COK - Den Kommunale Højskole i Grenaa Deltagerkreds: Ledere og medarbejderrepræsentanter i kommunernes

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter ROLLE OG OPGAVER FOR MT-HSU FREM MOD DE NYE KOMMUNER OG REGIONER - FEM REGIONALE KONFERENCER 5 REGIONALE KONFERENCER

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Dato: 28.11.2005 J.nr.: 1.2-36 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Social- og sundhedspersonale ansat på somatiske afdelinger på sygehusene i Vejle Amt. Forhandling afholdt den

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til.

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. Mødereferat Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008 Møde: FællesMEDudvalget i Århus Kommune Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Fraværende: Gæster: Kopi

Læs mere

KTO ønsker med denne henvendelse at skabe synlighed og overblik over regionernes indsats mod social dumping.

KTO ønsker med denne henvendelse at skabe synlighed og overblik over regionernes indsats mod social dumping. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til «Region» Att.: «Regionsrådsformand» «Regionen» «Adresse» «Adresse1»

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner 15m riffel Senior 1 1 Bjarne Veile IF 1864 96 90 91 94 371 8x 2 Carsten Klich Maribo 90 93 92 95 370 6x 3 Allan Hansen Vemmelev skf 93 93 92 90 368 6x 4 Poul Kristensen Tuse 89 92 93 93 367 5x 5 Kim Larsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Kvinder, 8,0 km 1. CHARLOTTE SKAUNSGAARD KARMA POLICE 32:03 (2)

Kvinder, 8,0 km 1. CHARLOTTE SKAUNSGAARD KARMA POLICE 32:03 (2) MOTIONSLØB NR. 429 Lørdag den 11. december 2010 Ved Bagsværd Sø Reserverute, distance ca. 8,0 km,, lidt vådt, ca. + 5 grader, modvind ud Tider mærket med * opnået ved opsamlingsløb den 4.12. 2 grader,

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Mangfoldighed - en nøgle til succes

Mangfoldighed - en nøgle til succes I N V I TAT I O N T I L Mangfoldighed - en nøgle til succes 8. oktober 2008 Konference på Axelborg, København Tid, sted og tilmelding Tid 8. oktober 2008 kl. 9.00-16.00 Sted Axelborg Vesterbrogade 4 A

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fællesmøde for Hovedudvalget og MTHSU. Referat

Brønderslev Kommune. Fællesmøde for Hovedudvalget og MTHSU. Referat Brønderslev Kommune Fællesmøde for Hovedudvalget og MTHSU Referat Dato: 26. juni 2007 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: Kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Drøftelse af forslag til forretningsorden...

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Kobling mellem løn og kvalitetsmål. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO

Kobling mellem løn og kvalitetsmål. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kobling mellem løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO 2002 1 Indholdsfortegnelse: Indledning...4 Kapitel 1: Generelle tendenser ved kobling af løn og kvalitetsmål...

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU)

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Intern

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere