Konference om Ny løn Odense 24. november 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om Ny løn Odense 24. november 2003"

Transkript

1 N Y L Ø N - S Å D A N Konference om Ny løn Odense 24. november 2003 ny løn på mange måder den gode forhandler lønpolitik med mening lønsamtaler det økonomiske råderum lønstatistik sammenhæng med andre værktøjer

2 Ny løn - sådan På konferencen den 24. november 2003 bliver der mulighed for at høre om en række konkrete erfaringer med, hvordan Ny løn kan forhandles og tilrettelægges. Der vil blandt andet være fokus på, hvordan ledere og tillidsrepræsentanter bliver klædt bedst på til at forhandle og diskutere Ny løn. Hvilke muligheder og dilemmaer er der ved at lægge forhandlingskompetencen helt ud på arbejdspladsen? Hvad skal til for at få en god forhandling? Hvordan sikres ejerskab til lønpolitikken, og hvordan kan denne bruges i forhandlingen? Hvor kan man finde oplysninger om lønstatistik til brug for forhandlingerne af Ny løn? Hvordan drøftes det lokale økonomiske råderum? Kan lønsamtaler bruges til at skabe større synlighed og accept af Ny løn? Hvordan kan Ny løn kobles med virksomhedsplaner, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling mv.? Det er parterne på det kommunale og amtslige arbejdsmarked, der arrangerer konferencen. Ideen er at give lokale ledere og tillidsrepræsentanter mulighed for at dele erfaringer om Ny løn med kolleger fra andre steder i landet. Konferencen foregår i Odense Congress Center og tager afsæt i 25 workshops. Deltagerne kan her lytte til erfaringer med Ny løn fra en lang række ledere og tillidsrepræsentanter. Emnerne spænder vidt, og de fleste vil kunne finde en workshop, der behandler netop det emne, som har størst interesse. Konferencen sætter fokus på de lokale erfaringer med Ny løn, men forsøger hverken at gøre status eller være udtømmende. Formålet med de 25 workshops er primært ud fra forskellige vinkler at give inspiration til nye, andre og måske bedre måder at tilrettelægge og forhandle Ny løn på. I alle workshops vil der være både repræsentanter for ledelsen og medarbejderne, så det er muligt at høre begge parters erfaringer. Vi håber, at rigtig mange ledere, tillidsrepræsentanter og øvrige lokale forhandlere vil benytte dagen til at hente inspiration til den fremtidige anvendelse af Ny løn. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)

3 Program for konferencen Oversigt over 25 workshops Kl Ankomst kaffe/te og morgenbrød Kl Åbning af konferencen ved Kjeld Hansen, formand for KL s Løn- og personaleudvalg, Hans Jørgen Holm, formand for Amtsrådsforeningens Løn- og Forhandlingsudvalg, og Dennis Kristensen, formand for KTO Kl "Retfærdig løn" oplæg ved Ove Hygum, personalechef i Nordea Asset Management & Life, tidligere arbejdsminister og formand for CFU. Ove Hygum diskuterer med afsæt i sit brede erfaringsfelt, såvel fra begge sider af forhandlingsbordet som fra sin tid som arbejdsminister, spørgsmålet, hvad der gør løn retfærdig. Ove Hygum vil blandt andet komme med synspunkter om, hvad der skal til, for at løn opleves retfærdig - eksempelvis hvordan fælles ejerskab til løndannelsen, opgaveløsningen, forskelligheder mellem ansatte og personalegrupper, personlig indsats, alder samt arbejdspladskulturen spiller ind i oplevelsen af retfærdig løn Den gode forhandler Workshop nr. 1 De gode samarbejdspartnere Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause 25 workshops Frokost 25 workshops Pause Dacapo Teatret sætter spot på problemer og dilemmaer i forbindelse med Ny løn. Dacapo arbejder med forumteatret i en vekselvirkning af dialog, refleksion og afprøvning af nye veje, og fokus vil være på lederens, tillidsrepræsentantens og medarbejdernes dilemmaer Konferencen slutter Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for ledelsen. Ikke kun i forhold til Ny løn, men også når personalepolitikken skal forankres. Vejle Kommune har på den baggrund udarbejdet et fælles værdigrundlag for samarbejdet med tillidsrepræsentanterne og ledelsen. " Fra Vejle Kommune deltager personalechef Kirsten Buch Poulsen og tillidsrepræsentant Hanne Pitters (DSR). Workshop nr. 2 Gode vilkår og løn til tillidsrepræsentanten En forudsætning for at få Ny løn til at fungere er ordentlige vilkår for tillidsrepræsentanterne. Fyns Amt har afstukket kursen for lokale tillidsrepræsentantvilkår og aflønning af tillidsrepræsentanter på baggrund af centrale værdier og principper. " Fra Fyns Amt deltager kontorchef Frits Pedersen fra amtets overenkomstog forhandlingskontor og næstformand i hovedudvalget Inger Søndergaard (dbio).

4 Workshop nr. 3 Kvalificerede forhandlere Læreprocessen med Ny løn er sat i gang og blevet en del af hverdagen på døgninstitutionerne Spanager og Mændenes Hjem i Københavns Kommune. Dialogen mellem og vilkårene for ledere og tillidsrepræsentanter er blevet helt central. Workshoppen sætter fokus på, hvordan arbejdet med Ny løn er grebet an: Hvad har parterne lært? Hvordan skal Ny løn udvikle sig i fremtiden? Hvem er Ny løn blevet til gavn for? Har Ny løn været med til at forbedre den kommunale service? " Oplæg ved personalet fra døgninstitutionerne Spanager og Mændenes Hjem i Københavns Kommune forstander Ib Egebæk, forstander Robert Olsen, tillidsrepræsentant Anette Severin (FOA) og tillidsrepræsentant Jens Flyvholm (FOA). Sådan forhandler vi Workshop nr. 4 Ny løn i faste rammer Ribe Amt har lagt tilrettelæggelse, forberedelse og forhandling af Ny løn i faste rammer. Udgangspunktet er en hovedudvalgsbeslutning om tidsplan, procedure og økonomi. Som et led i planen er der udarbejdet et forhandlingskursus for ledere og tillidsrepræsentanter. Der bliver også arbejdet med et råderumssystem, der angiver sammenhængen mellem lønudgifter og budget. " Fra Ribe Amt deltager personalechef Svend Åge Jensen og næstformand i hovedudvalget Grethe Stjernholm (FOA). Workshop nr. 5 Forhandlingskompetencen helt ud Døvblindecentret i Nordjyllands Amt har erfaringer med at lægge forhandlingerne om Ny løn helt ud til tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere. Plejeboligerne Østervang i Frederiksberg Kommune har erfaringer med individuelle lønforhandlinger, og i Aktivitetshuset i Ribe Amt foregår forhandlingerne på personalemøder og der forhandles, indtil alle er enige om resultatet. " Fra Døvblindecentret deltager forstander Preben Gundersen og tillidsrepræsentant Eva Duestensen (SL). Fra plejeboligerne Østervang deltager forstander Simone Eliasson og tillidsrepræsentant Helle Thjellesen (FOA). Fra Aktivitetshuset deltager leder Finn Kjelstrup. Workshop nr. 6 Roller og strategier Hvem har hvilke roller, og hvilken strategi skal følges i forbindelse med Ny løn - forhandlingerne? Århus Kommune har en klar politik i forhold til uddelegering af forhandlingskompetencen, MED-udvalgets rolle, ligeløn, strategisk valg af de forskellige lønformer samt på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå. " Fra Århus Kommune deltager løn- og personalechef Per Jensen og en repræsentant fra medarbejdersiden. Workshop nr. 7 Koordinering og information på tværs På amtsgården i Ribe Amt afholder de enkelte direktørområder forud for Ny løn - forhandlingerne et møde med alle tillidsrepræsentanter. Med udgangspunkt i de enkelte afdelingers lønpolitik kan man på mødet afklare parternes forventninger til forhandlingerne. På det administrative område i Vejle Kommune er intentionen, at der sker en koordinering på tværs, og at de overordnede målsætninger overholdes samtidig med, at der sker en decentralisering af forhandlingerne. " Fra Ribe Amt deltager teknisk direktør Ivan Rust Lauersen og tillidsrepræsentant Tom Henriksen (Dansk Magisterforening). Fra Vejle Kommune deltager lønkonsulent Mette H. Dehlendorff, personalekonsulent Birgit Fabricius og tillidsrepræsentant Lene Roed (HK). Workshop nr. 8 Ledere forhandler individuelt Hvilke forudsætninger er nødvendige for at kunne delegere forhandlingskompetencen til den enkelte leder? Hvordan hænger de individuelle aftaler sammen med den generelle aftale for alle ledere på det samlede område? Hvordan oplever lederen at skulle forhandle egen løn? I BUPL Roskilde Amt/Køge Kommune har man erfaringer med individuelle forhandlinger af løn og forudsætningerne for dette. " Fra Køge Kommune deltager institutionschef Inger Andersen og en daginstitutionsleder. Fra BUPL i Roskilde Amt deltager formand Søren Thorning Andersen. Workshop nr. 9 Forhåndsaftale på tværs af hovedorganisationer Forud for de decentrale forhandlinger på de ca. 100 sociale institutioner i Viborg Amt har Social- og Psykiatriforvaltningen og de faglige organisationer indgået 8 fælles såkaldte IF-aftaler (institutionsområdets forhåndsaftaler), som dækker forskellige faglige områder. Dem kan de enkelte institutioner så efterfølgende forhandle ud fra. " Fra Viborg Amt deltager vicekontorchef Carsten Tinggaard Nielsen fra Social- og psykiatriforvaltningen og faglig sekretær Grethe Rask Nielsen fra SL i Viborg amtskreds. Workshop nr. 10 Fokus på forberedelsen Et grundigt forarbejde lønner sig. Det er erfaringerne i klubben bestående af repræsentanter fra SL, SID og KAD på Spurvetoften i Vejle Amt, hvor alle medarbejdere blandt andet har meldt ind med holdninger og ønsker til Ny løn via spørgeskemaer, og hvor ledelsen har arbejdet med forberedelse og dialog med medarbejdersiden. I Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har der været fokus på at forberede en decentralisering af forhandlingskompetencen til skoleledere og tillidsrepræsentanter på kommunens skoler.

5 " Fra Vejle Amt, institutionen Spurvetoften deltager konstitueret forstander Hanne Frandsen og tillidsrepræsentant Walther Mathiesen (SL). Fra Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning kommer kontorchef Henning Søby samt sekretariatschef Ivan Jespersen fra Københavns Lærerforening. Workshop nr. 11 Den gode forhandling Udvikling af en god og tillidsfuld forhandlingskultur er noget af det, Birkerød Kommune har arbejdet med i forbindelse med Ny løn. På folkeskoleområdet i Allerød Kommune er der sat fokus på blandt andet forarbejde, holdninger, kvalifikationer samt faste rammer og procedure som forudsætning for den gode forhandling. " Fra Birkerød Kommune deltager personalechef Hanne Sørensen, tillidsrepræsentant Jan Nørner (HK) og fællestillidsrepræsentant Steen Louis (BUPL). Fra Allerød Kommune deltager personalechef Finn Nøhr og kredsformand Hanne Nielsen (DLF). Workshop nr. 12 Selvstyrende team og gennemskuelighed I Galten Kommunes Børne- og Kulturforvaltning er der sat fokus på Ny løn og selvstyrende team, mens Greve Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning blandt andet har sat fokus på åbenhed og gennemskuelighed i forbindelse hed Ny løn. Det skal være klart for alle, hvor mange penge der kan forhandles om, samt hvilke funktioner og kvalifikationer der udløser Ny løn. " Fra Galten Kommune deltager børne- og kulturchef Svend Erik Jensen og tillidsrepræsentant Torben Steen (DLF). Fra Greve Kommune deltager souschef i Social- og Sundhedsforvaltningen Lone Arvedsen og tillidsrepræsentant Lone Lomholt (DS). Lønpolitik med mening Workshop nr. 13 Fælles lønpolitik med mening Både Græsted-Gilleleje og Albertslund kommuner har gode erfaringer med at bruge en fælles overordnet lønpolitik. I workshoppen bliver der sat fokus på politiske indsatsområder i lønpolitikken - for eksempel arbejdstid, der er ét af de otte elementer i Græsted-Gilleleje Kommunes lønpolitik. Kommunen har i dag kun én samlet lønpolitik, da erfaringerne har vist, at forskelle i faggruppernes lønpolitikker skabte splid og forvirring. Albertslund Kommune beretter på workshoppen om, hvordan lønpolitikken kan fremme fokusering og prioritering af lønmidlerne, hvordan Ny løn bruges til at skabe læring i organisationen og om processen, der førte til dannelse af en lønpolitik. " Fra Græsted-Gilleleje Kommune deltager kommunaldirektør Mogens Hegnsvad og næstformand i hovedudvalget Lene Otto (FOA). Fra Albertslund Kommune deltager personalechef Jan Lysgård Thomsen og medlem af det tværgående hovedsamarbejdsudvalg, fællestillidsrepræsentant Rene Leisin (BUPL). Workshop nr. 14 Lokal lønpolitik hvorfor og hvordan At formulere en lokal lønpolitik ligger i naturlig forlængelse af en decentralisering af forhandlingskompetencen. Det er der erfaringer med i Sundhedsforvaltningen, lokalcenter Amagerbro i Københavns Kommune og socialinstitutionen Dyrehaven i Fyns Amt. I workshoppen bliver der fortalt om, hvordan man kan komme i gang med at udforme en lokal lønpolitik, hvilke barrierer der kan være, hvordan disse kan løses, og hvordan der kan sikres et fælles ejerskab til lønpolitikken? " Fra Københavns Kommune deltager hjemmeplejeleder Ole Baag og tillidsrepræsentant Anja Seierby (FOA). Fra institutionen Dyrehaven i Fyns Amt deltager forstander Birgit Hjelme og tillidsrepræsentant Gitte Hansen (SL). Workshop nr. 15 Værdigrundlag og handleplan Et system for funktions- og kvalifikationstillæg er i Københavns Kommunes Ungdomsskole blevet knyttet tæt til udviklingen af værdigrundlag og handleplan. Processen indebærer konstante udfordringer - både praktisk og lønteknisk. Workshoppen sætter fokus på, hvordan udfordringerne er taklet. " Fra Københavns Kommunes Ungdomsskole deltager ungdomsskoleleder Kim Brynaa, fuldmægtig Henning Nygaard Jensen og tillidsrepræsentant Margaret Wikman (DLF). Lønstatistik - et redskab i forhandlingen Workshop nr. 16 Erfaringer med brug af lønstatistik Lokale kræfter fra tre forskellige områder og fra tre forskellige steder i landet fortæller om deres erfaringer med at udarbejde og anvende lønstatistik i de lokale forhandlinger. Hvad er gået godt? hvad er gået skidt? - og hvad har været svært? " Fra Vejle Kommunes løn- og personaleservice deltager budgetkonsulent Henrik Juul. Fra FOA - Odense, social- og sundhedssektoren deltager sektorsekretær Erik Mikkelsen, og fra BUPL Århus Amt deltager sekretariatsleder Niels Kjeldsen.

6 Økonomi og Ny løn Workshop nr. 17 Ny løn og lønsumsstyring Hvordan ser repræsentanter fra de centrale parter på lønsumsbudgettering og lønsumsstyring i samspil med Ny løn og hvilke erfaringer er der hermed? KL og BUPL vil komme med nogle overordnede synspunkter på lønsumsbudgettering og lønsumsstyring set i relation til Ny løn. Hvorledes det kan organiseres og fungere i praksis, vil blive eksemplificeret ved Fakse Kommune som case. Hovedvægten i workshoppen vil blive lagt på erfaringerne fra Fakse Kommune. " Fra Fakse Kommune deltager afdelingsleder Hans Toftholm og faglig sekretær Mette Gerdøe (BUPL). Desuden oplæg ved chefkonsulent Frank Hedegaard (KL) og rejsesekretær Klaus Froberg (BUPL). Workshop nr. 18 Lønstatistik og økonomisk råderum Hvordan bliver det økonomiske råderum opgjort i forbindelse med forhandlingerne om Ny løn, og hvordan drøftes dette med medarbejderne? Og hvordan indgår lønstatistikken i processen omkring lønforhandlingerne? Konkrete erfaringer fra Århus og Horsens kommuner. " Fra Århus Kommune deltager kontorchef Niels Lucassen fra personaleafdelingen og formand for HK-Kommunal i Århus Claus Gahrn. Fra Horsens Kommune deltager personalechef Kaj Kjær Nielsen og næstformand i hovedudvalget Per Bergenhagen (HK). Ny løn og udviklingssamtaler Workshop nr. 19 MUS-samtaler, lønsamtaler og Ny løn Skal medarbejderudviklingssamtaler, lønsamtaler og lønforhandlinger kobles/blandes sammen? Hvordan skaber vi sammenhæng mellem virksomhedens målsætninger, planer for kompetenceudvikling og lønforhandlinger? I hvilken grad skal den enkelte medarbejder være en aktiv del af hele forløbet op til lønforhandlingen, og hvordan sikrer vi ejerskab? I workshoppen præsenteres erfaringer fra Træningscentret i Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning og fra Hovedbiblioteket i Frederiksberg Kommune. " Fra Københavns Kommune deltager træningscenterleder, Tana Bredesen og tillidsrepræsentant Mette Nørregaard (DF). Fra Frederiksberg Kommune deltager stadsbibliotekar Anne Møller-Rasmussen og bibliotekar, tillidsrepræsentant Mette Kjeldsen Sloth (Bibliotekarforbundet). Workshop nr. 20 Løn- og udviklingssamtaler skaber synlighed og større accept Kan løn- og udviklingssamtaler være med til at skabe større synlighed og accept af Ny løn? I workshoppen præsenteres erfaringer fra administrationsområdet i Århus Kommune og fra ældreområdet i Haderslev Kommune. " Fra Århus Kommune deltager kontorchef Thrine Nørgaard og tillidsrepræsentant Pia Amdi (HK). Fra Haderslev Kommune deltager personalechef Frede Petersen og tillidsrepræsentant Gyde Mortensen (FOA). Workshop nr. 21 Vægt på kvalifikationslønnen Brædstrup Kommune har udarbejdet et kvalifikationssystem, som den enkelte medarbejder, de faglige organisationer og forvaltningen alle har en andel i. Hør om arbejdsprocessen, udmøntningen af kvalifikationsløn samt resultatet af midtvejsevaluering. " Fra børnehaven Tinggården i Brædstrup Kommune deltager institutionsleder Lotte Hansen. Desuden deltager faglig konsulent fra BUPL Hanne Lindstrøm Jakobsen. Ny løn og helheden Workshop nr. 22 Perspektiv og helhed Hvordan kan Ny løn bruges i sammenhæng med kompetenceudvikling, personalepolitik, virksomhedsplaner og værdier? På workshoppen fortæller Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune og Sjørup Ældrecenter i Fjends Kommune om deres erfaringer. " Fra Københavns Kommune deltager teamchef Finn Olsen fra lokalcenter Vanløse og tillidsrepræsentant Grete Sørensen (FOA/FLS). Fra Fjends Kommune deltager souschef i ældreafdelingen Kirsten Kjærgaard og medarbejderrepræsentanterne Bente Berthel og Nanna Holst Jeppesen - begge fra FOA. Workshop nr. 23 Samspil med andre strategiske værktøjer Hvordan kan Ny løn bruges i sammenhæng med andre strategiske værktøjer, og hvordan kan Ny løn kobles til virksomhedsplaner, værdigrundlag, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling mv. I workshoppen præsenteres erfaringer fra Silkeborg Centralsygehus i Århus Amt. " Oplæg ved direktør for Silkeborg Centralsygehus og Hammel Neurocenter Henning Vestergaard og tillidsrepræsentant Birthe Mossin (DSR). Workshop nr. 24 Resultatløn som redskab Resultatløn er en mulighed for at synliggøre succes og for at belønne de stille eksistenser. Men der er behov for at afmystificere resultatløn som noget, der er "farligt", viser erfaringerne fra værkstedet Nordhøj i Vejle Amt. Gladsaxe Kommune har på børnepasningsområdet anvendt resultatløn til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet. Det er sket gennem en systematisk tilrettelagt udvikling og uddannelse. " Fra Nordhøj i Vejle Amt deltager institutionsleder Annette Nielsen og til-

7 lidsrepræsentant Åse Andersen (SL). Fra Gladsaxe Kommune deltager personalechef Niels Erslev og faglig sekretær i BUPL Randi Tielbo. Workshop nr. 25 Kobling mellem Ny løn og kvalitetsmål Tandplejen i Albertslund Kommune har opbygget et personalevurderingssystem med beskrivelse af ni kompetenceområder og en fastlagt norm for hver stillingskategori. Erfaringerne viser, at systemet blandt andet gør Ny løn mere objektivt og gennemskueligt samt giver en mere direkte sammenhæng mellem mål og løn. " Fra Albertslund Kommune deltager overtandlæge Børge Alstrup og talsmand Lone Mehlsen (Dansk Tandplejerforening). Tilmelding til konferencen "Ny løn - sådan" Navn Titel Er du " leder " medarbejderrepræsentant Amt/kommune Arbejdssted Adresse Postnummer og by Telefon Tilmelding til workshops På konferencen kan du deltage i to forskellige workshops. Du skal her angive de fire workshops, som du helst vil deltage i. 1. prioritet nr. 2. prioritet nr. 3. prioritet nr. 4. prioritet nr. Hvem skal betale for din deltagelse? Amt/kommune/institution: Adresse Postnummer og by Telefonnummer Tilmeldingsfrist er den 3. november 2003 Du tilmelder dig konferencen "Ny løn sådan" ved at indsende denne tilmeldingsblanket. Du kan også udfylde en elektronisk tilmelding via internetadressen Prisen for at deltage i konferencen er 350 kroner pr. person, som opkræves, når vi har registreret din tilmelding. Pladserne bliver fordelt efter "først til mølle"-princippet.

8 Amtsrådsforeningen att. Pernille Sandorf Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Fakta om konferencen Tid og sted: Konferencen om Ny løn foregår i Odense Congess Center den 24. november Adressen er: Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Kørselsvejledning: Formål og målgruppe: Formålet med konferencen er at give ledere, tillidsrepræsentanter og andre forhandlere inspiration til det videre arbejde med Ny løn. PRODUKTION: CLAUS LEICK, /DESIGN / HANS-MICHAEL TESTMANN MDD / / TRYK DATAGRAF AUNING AS Arrangører: KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) PORTO Tilmelding og gebyr: Tilmelding kan ske ved at indsende tilmeldingsblanketten eller ved elektronisk tilmelding på Det koster 350 kroner pr. person at deltage. Pladserne bliver fordelt efter "først til mølle"-princippet. Der tages forbehold for justering af programmet.

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

Kobling mellem løn og kvalitetsmål. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO

Kobling mellem løn og kvalitetsmål. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kobling mellem løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO 2002 1 Indholdsfortegnelse: Indledning...4 Kapitel 1: Generelle tendenser ved kobling af løn og kvalitetsmål...

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ledelsens Dag 2008. Workshop III. 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere?

Ledelsens Dag 2008. Workshop III. 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere? Ledelsens Dag 2008 Workshop III 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere? 1 Peter Salling Petersen og Introduktion Mads Lyngby Olsen Cand. Oecon. Erhvervserfaring fra flere store virksomheder:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Mænd, der udøver vold i familien

Mænd, der udøver vold i familien T E M A D A G København 9/1 2008 Århus 23/1 2008 Mænd, Dialog Mod Vold i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd inviterer til konference. DMV Dialog mod vold T e m a d a g Præsentation af den første

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Inden for pædagog/sosu-området Baggrund/Om projektet På nuværende tidspunkt står borgere med udviklingshæmning uden mulighed for at uddanne sig, når de

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Ibsen Jens Finn Christensen Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor Jurist- og Økonomforbundets Forlag Løn som fortjent? Aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om en reform af

Læs mere