Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014"

Transkript

1 Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark kilder om velfærdsteknologi Søren Davidsen, Daniel Pryn, Mikkel H. Andersen Roskilde Universitetsbibliotek, af 53

2 Aarhus Kommune, & Digitaliseringsstyrelsen. (2012). Effektivisering og forbedring af genoptræningsydelser ved øget selvtræning og selvlæring - Evaluering. Retrieved from Aarhus Universitetshospital. (2012). Forebyggelse af liggesår vha. ny screeningsmetode og sensorlagner. Retrieved from projekter/projekter-under-fonden-for-velfaerdsteknologi/sundhed/sensorlagner-forebygger- liggesaar ABT-fonden. (2011a). Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker- /ICDkontrol (No. 191). Retrieved from projekter/projekter-under-fonden-for-velfaerdsteknologi/sundhed/fjernmonitorering-af- pacemakeren-giver-faerre-sygehusbesoeg ABT-fonden. (2011b). Chipkort giver læger og sygeplejersker hurtig adgang til data. Retrieved from ABT-fonden. (2011c). Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem - Evaluering. Fonden-for-velfaerdsteknologi/Aeldre/gps-med-tilkaldeknap-til-demente ABT-fonden. (2011d). Patientkufferten til genoptræning. Retrieved from Retrieved from ABT-fonden. (2012). Evaluering ABTprojekt Interaktive skraldkomprimerende affaldskurve til offentlig gaderenovation. Retrieved from og-projekter/projekter-under-fonden-for-velfaerdsteknologi/automatisering-og- oevrige/interaktiv-affaldskurv-komprimerer-skraldet-vha-solceller 2 af 53

3 ABT-fonden, Aarhus Universitetshospita, & Context Consulting. (2013). Computerbaseret behandling af angst/fobi med programmet FearFighter - Evaluering af demonstrationsprojekt i Region Midtjylland. Retrieved from ABT-fonden, & Frederiksberg Kommune. (2011). Bestil tid til barnets tandpleje over nettet. Retrieved from Fonden-for-velfaerdsteknologi/Administration-og-sagsbehandling/Bestil-tid-til-barnetstandpleje-over-nettet ABT-fonden, & Medcom. (2012). Når det virker, virker det fantastisk. Evaluering af ABTprojekt 287: Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling (No. 287). Retrieved from ABT-fonden, & Regionshospitalet i Herning. (2010). SELVMONITORERING STYRER HJERTEPATIENTERS BEHOV FOR KONTROLBESØG. Retrieved from Ældreforum. (2010). Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen. Retrieved from Ældre Sagen, & Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv. (2011). Notat om brugererfaringer i projekter med velfærdsteknologi. Retrieved from 3 af 53

4 Afshari, A., Bergsøe, N. C., & Ardkapan, S. R. (2013). Luftrensningsteknologier til energieffektiv ventilation og god luftkvalitet indendørs. SBI forlag. Retrieved from Agger Nielsen, J. (2012). Drivkræfter for offentlig sektor innovation. : Velfærdsteknologi, politik og socialt konstruktionsarbejde. Retrieved from de_statskundskab_2012_master.pdf Agger Nielsen, J. (2014). Velfærdsteknologi i støbeskeen. Politik, retorik og socialt konstruktionsarbejde. Politica. Albertsen, L., & Mortensen, U. H. (2011). Rumlig organisering af enzymer øger cellefabrikkers effektivitet. Dansk Kemi, 92(3), Albret, P., & Andersen, T. K. (2010, January). Ti dogmeregler for fremtidens velfærd. Mandag Morgen. Retrieved from https://www.mm.dk/ti-dogmeregler-for-fremtidens-velf%c3%a6rd Andersen, K. N. (2012). Den kommunale ødegård : Status for digitaliseringen i den kommunale borgerservice medio Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Retrieved from Andersen, O. K. (2011). e-health Tech : et center for individuel velfærdsteknologi. Medicinsk Teknologi & Informatik, 8(6), 6 7. Andersen, T. K. (2013, September). Aarhus giver borgerne kærlighed og mere magt. Mandag Morgen. Retrieved from https://www.mm.dk/aarhus-giver-borgerne-kaerlighed- %E2%80%93-magt 4 af 53

5 Andersen, V. (2013, May). Robotter skaber job. Mandag Morgen. Retrieved from https://www.mm.dk/robotter-skaber-job Andersen, V. (2014, May). Forretningseventyr venter efter ældrebombe. Mandag Morgen. Retrieved from https://www.mm.dk/forretningseventyr-venter-efter-aeldrebombe Andreasen, K. E., & Rasmussen, P. (2013). Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 6(11). Retrieved from Arbejdsskadestyrelsen. (2013). Automatisering skal gøre sagsbehandlingen hurtigere og mere effektiv. Arbejdsskadestyrelsen. Retrieved from Arbejdsskadestyrelsen, & Digitaliseringsstyrelsen. (2013). Automatisering af sagsbehandling - Slut-evaluering af PROASK-projektet. Retrieved from ATB-fonden, & Servicestyrelsen. (2010). Loftslifte til forflytning af ældre og svage borgere. Retrieved from Fonden-for-velfaerdsteknologi/Aeldre/Loftslifte-til-forflytning-af-aeldre-og-svage-borgere Bækgaard Holm, S. (2011). Omsorg og overvågning: Er det tåbeligt juristeri at insistere p, at også demente borgere har krav på respekt for deres privatliv? Social Kritik, 2011(128), Baumann, A. (2013, June). Mød velfærdens digitale ildsjæle. Mandag Morgen. Retrieved from https://www.mm.dk/moed-velfaerdens-digitale-ildsjaele 5 af 53

6 Berger, J. B., Schreiber, T. L., & Hertzum, M. (2014). Er digital post en god service for borgerne?. Retrieved from Birkholm, K. (2013). Velfærdsteknologi i Fremtidens Plejebolig : En etisk vurdering. Retrieved from Bjerg, T. (2010). Sammenhæng i sundhedsvæsenet - kan IT gøre en forskel? Debat og opsamling på sundhedspolitisk seminar 3. marts Teknologirådet. Retrieved from rbejde/organisation/regionalt%20sundhedssamarbejde/folkesundhed%20og%20kroni kerindsats/mette%20sammenh.%20pt.%20forl%c3%b8b/m%c3%b8de%2026%20august% /Teknologir%C3%A5det%20- %20opsamling%20p%C3%A5%20seminar%20marts% pdf Bjerregaard, I., & Haven, C. S. L. (2013). Børns leg og læring via digitale medier i daginstitutioner. I: Fag og faglighed. In J. Krab & B. D. Austring (Eds.), Fag og faglighed i bevægelse (pp ). Retrieved from Bogetoft, P., Damgaard, I., Nielsen, K., Lund Christensen, D., Pagter, J., & Jakobsen, T. (2008). Simap kontraktbørs - simpel, effektiv og sikker handel med kontrakter. Tidsskrift for Landoekonomi, 194(2), Bønnelycke, J. (2011). Værd at vide: Kommuner og velfærdsteknologi. Lev Vel, 1(Nr. 12: Danske kommuner og velfærdsteknologi). Retrieved from sundaldring.ku.dk/netvaerk/levvel/artikler/nr._12._v_rd_at_vide_om_kommuner_og_velf_rdsteknologi_del_1.pdf 6 af 53

7 Bøtkjær, T. B. (2012). Velfærdsteknologi. Socialpædagogen, (11). Retrieved from Brandsen, M. (2014). Digitale p-licenser giver besparelser og bedre service. Danske Kommuner, (2). Retrieved from Brodersen, H. J., Frydensberg, O., Gaedt, L., Hansen, J. P., Jordansen, I. K., Struijk, L. N. S. A., & Bom, M. (2010). Velfærdsteknologi : visioner for fremtidens velfærd. Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Retrieved from Brogaard, L., Løvengreen, M. L., Petersen, O. H., Graversen, C., Kruse, S., & Rasmussen, A. (2013). Løsninger haves : Det store potentiale i brugen af ny velfærdsteknologi skal styrkes nu. Politiken. Brok, L. S., & Schrøder, V. (2014). Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal lærere lære om teknologi i lærerarbejdet? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2014(3), Carstensen, A., Pedersen, A. G., Eriksen, G. M., Mikkelsen, M., Bohl, K., Laboratoriet for Social Inklusion, & Designskolen Kolding. (2014). 11 anbefalinger : til jer, der skal i gang med velfærdsteknologi (No ). Laboratoriet for Social Inklusion, Designskolen Kolding. Center for Velfærdsteknologi, & KL. (2014). Udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne. Baselinemåling 1. kvartal 2014 (p. 39). Center for Velfærdsteknologi. Retrieved from Center for Velfærdsteknologi, & KL. (2014, August 26). Handlingsplan Center for Velfærdsteknologi. Retrieved from 7 af 53

8 Christensen, J., & Smed, S. G. (2014). Skallerup Klit Feriecenters SMS-service. Aalborg Universitetsforlag. Christensen, M. K. (2012). Nytårsinterview: Vi skal endnu tættere på medlemmerne. Sygeplejersken, (1), Christensen, S. C. B., Andersen, H. R., Jensen, B., Refstrup, M., & Albrechtsen, H.-J. (2014). Flokkulerings- og vandrensningseffektivitetstest. DTU Miljø. Christensen, T. S. (2010). Intelligente senge optimerer hospitalsstuen. Sygeplejersken, (7), Christiansen, S. L. (2012). Cand.cur. i velfærdsteknologi. Sygeplejersken, (1), Damkjær Syse, M. (2012). Efteruddannelse om velfærdsteknologi for ansatte i social- og sundhedssektoren. Retrieved from https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/efteruddannelse-om-velfaerdsteknologi-foransatte-i-social-og-sundhedssektoren(3c32eda6-504f-4a9e-9cdf-8a8405b7d57e).html Danbjørg, D. B., Thygesen, M. K., & Skjøth, M. M. (2013). Velfærdsteknologi og sygepleje. Presented at the Velfærdsteknologi, etik og sygepleje. Retrieved from Danmarks Vækstråd. (2009). Velfærdsteknologi - på vej til ny vækst. Albertslund: Danmarks Vækstråd. Retrieved from Danske Bioanalytikere. (2013). Patientsikkerhed ved brug af POCT og selvtest. Danske Bioanalytikere, Oktober. Retrieved from 8 af 53

9 d=0ccaqfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.dbio.dk%2fservicemenu-og-genveje%2fomdbio%2fdet-menerdbio%2fpatientsikkerhed%2fdocuments%2fpatientsikkerhed%2520ved%2520brug%2520a f%2520poct%2520og%2520selvtest% pdf&ei=o1lwvohxk6hxyqojhog4d Q&usg=AFQjCNFbeIMxPGkpwlb_qtDCw1WwjqccFA&sig2=0n3oQr6mxnDKQqrihDvQ4 w&bvm=bv ,d.bgq Danske Regioner. (2010). Pejlemærker for sundheds-it Danske Regioner. Retrieved from Danske Regioner. (2011). Telemedicinstrategi. regionernes sundheds-it. Retrieved from Danske Regioner, KL, & Finansministeriet. (2012). National handlingsplan Telemedicinsk handlingsplan. Retrieved from okumenter/national%20handlingsplan_telemedicinsk-handlingsplan_1.pdf Dansk Standard. (2015a). Hvad er velfærdsteknologi. Retrieved February 16, 2015, from Dansk Standard. (2015b). Velfærdsteknologi og standardiseringsudvalg. Retrieved February 16, 2015, from 9 af 53

10 Delman, J. (2014). Indlæg i Altinget.dk: Danske eller kinesiske velfærdsløsninger i Kina?. Altinget.dk. Retrieved from Det Strategiske Forskningsråd. (2012). Resumé af bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2012 Uddannelses- og Forskningsministeriet [Page]. Retrieved February 11, 2015, from Det Strategiske Forskningsråd, & Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2008). Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier bevillinger i 2008 Uddannelses- og Forskningsministeriet [Grant]. Retrieved February 11, 2015, from Det Strategiske Forskningsråd, & Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2010). Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier, 2010 Uddannelses- og Forskningsministeriet [Page]. Retrieved February 11, 2015, from DI. (2011). Kortlægning af velfærdsteknologi i Danmark. Retrieved from rdsteknologi%20i%20danmark.pdf 10 af 53

11 Digitaliseringsstyrelsen. (2010). Projekt SESAMA - Teknologi til Selv- og Sam- Aktivitet for multihandicappede, udviklingshæmmede voksne. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen. (2011). Digitalisering af dagsstruktur for mennesker med autisme. Retrieved from Fonden-for-velfaerdsteknologi/Social-og-handicap/Digital-kalender-holder-styr-paa-autistenshverdag Digitaliseringsstyrelsen. (2012a). 100% digitalisering af skriftlige opgaver ved universitetet. Digitaliseringsstyrelsen. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen. (2012b). Online Velfærd. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen. (2012c). Onlne borgerbetjening 24/7. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen. (2014). Afprøvning af telemedicin på nye patientgrupper. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen. (2015a). Fælles Medicinkort. Elektronisk medicinkort til alle borgere giver overblik. Retrieved February 10, 2015, from 11 af 53

12 velfaerd/initiativer-og-projekter/projekter-under-fonden-forvelfaerdsteknologi/sundhed/elektronisk-medicinkort-til-alle-borgere-giver-overblik Digitaliseringsstyrelsen. (2015b). Handicappede og udsatte voksne får bedre sagsbehandling. Retrieved February 10, 2015, from Digitaliseringsstyrelsen. (2015c). It-baseret lagerstyring giver bedre service på bibliotekerne. Retrieved February 10, 2015, from Digitaliseringsstyrelsen. (2015d). Online behandling af alkoholmisbrug begrænse afbud. Retrieved February 10, 2015, from Digitaliseringsstyrelsen. (2015e). Rengøringsbesparende overfladebehandling af hospitalssenge. Retrieved February 10, 2015, from Digitaliseringsstyrelsen. (2015f). Telemedicinsk hjemmemonitorering af kroniske syge patienter. Retrieved February 10, 2015, from 12 af 53

13 Digitaliseringsstyrelsen. (2015g). Tolken er på videoskærmen. Retrieved February 10, 2015, from Digitaliseringsstyrelsen, & Aabenraa kommune. (2012). Talegenkendelse erstatter tastearbejde i sagsbehandlingen. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Aalborg kommune. (2011). Projekt Vaskesystem. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Aarhus Kommune. (2011). Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår - evalueringsrapport (No. 238). Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & ABT-fond. (2011). Digital pladsanvisning (No. 193). Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Bispebjerg Hospital. (2012). Afsluttende evalueringsrapport for ABTprojektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling. Retrieved from 13 af 53

14 Digitaliseringsstyrelsen, & Bornholms Hospital. (2011). Rapport om indførelse af badebækkenstol på Bornholms Hospital. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Danmarks Statistik. (2013). Danskernes holdning til digital velfærd. Kbh. Retrieved from rt-om-danskernes-holdning-til-digital-velfaerd Digitaliseringsstyrelsen, & Fonden for Velfærdsteknologi. (2011). Mobilplan for alle - evalueringsrapport. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Fonden for Velfærdsteknologi. (2012a). Fælles datacenter for kloakog afløbssystemer (No. 472). Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Fonden for Velfærdsteknologi. (2012b). Rapport om forsøg med Styrket Borgerkontakt - En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Fonden for Velfærdsteknologi. (2013). Evalueringsrapport - Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding (No. 1103). Retrieved from 14 af 53

15 under-fonden-for-velfaerdsteknologi/boern-og-uddannelse/fuld-digitalisering-afansoegningsprocessen-paa-universitetet Digitaliseringsstyrelsen, Fonden for Velfærdsteknologi, & Aarhus Kommune. (2012). Stemmestyret omstilling og informationsbetjening. Retrieved from velfaerdsteknologi/administration-og-sagsbehandling/stemmen-styrer-telefonomstillingen-i- Borgerservice Digitaliseringsstyrelsen, Fonden for Velfærdsteknologi, Odense Universitetshospital, & Region Syddanmark. (2013). Evaluering af projekt Bedre Stuegang I Eget Hjem. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, Fonden for Velfærdsteknologi, & Skat. (2013). Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Gentofte Hospital. (2012). Automatiseret Sterilcentral. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Herlev Hospital. (2012). Automatisk genkendelse af kræftvæv frigiver tid for læger. Retrieved from 15 af 53

16 Digitaliseringsstyrelsen, & Hvidovre Hospital. (2011). Sikker identifikation af patientprøve. Retrieved from Fonden-for-velfaerdsteknologi/Sundhed/PDA-er-faar-styr-paa-patientproeven Digitaliseringsstyrelsen, & Københavns kommune. (2010). Online Hjemmesygepleje netbooks til Hjemmesygeplejen. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Københavns kommune. (2011). Når de luftige lifte afløser de rundede rygge! Slutrapport for ABT Fondsprojekt 300 Stand up ny organisering af opgaven op fra gulvet efter fald. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Odense Universitetshospital. (2012). Evalueringsrapport for ABTprojekt Telepatologi og digital billedopbevaring. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Region Hovedstaden. (2011). Genanvendelse af administrative patientdata til må- ling af sundhedsfaglig kvalitet. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Region Midtjylland. (2011). Automatisk pakning af kirurgiske instrumenter. Retrieved from 16 af 53

17 Digitaliseringsstyrelsen, & Rigshospitalet. (2012). Forkortelse af indlæggelser ved molekylærbiologisk diagnose. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Servicestyrelsen. (2011). Business case for robotstøvsugere på plejecentre. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Socialstyrelsen. (2012a). Evaluering af Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD. Retrieved from Digitaliseringsstyrelsen, & Socialstyrelsen. (2012b). Projekt om automatisk besøgsplanlægning. Retrieved from Fonden-for-velfaerdsteknologi/Aeldre/Teknologi-optimerer-hjemmeplejens-planlaegning-afbesoeg Digitaliseringsstyrelsen, & Teknologisk Institut, Robotteknologi. (2012). Spiserobot til borgere med fysisk handicap. Retrieved from Dinesen, B., Huniche, L., Madsen, J., & Østergaard, C. U. (2012). Brugerdreven innovation : at spotte behov for velfærdsteknologi hos mennesker med kronisk sygdom. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Aalborg Universitet. Retrieved from 17 af 53

18 velfaedsteknologi_hos_mennesker_med_kronisk_sygdom.pdf Dinesen, B., & Østergaard, C. U. (2013). Organisatoriske muligheder og begrænsninger med velfærdsteknologi i dag (pp ). Gad. Retrieved from Dinesen, B., & Rose, C. (2013). Patienternes oplevelse af velfærdsteknologi : muligheder og begrænsninger (pp ). Gad. Retrieved from Dirckinck-Holmfeld, L., Lund-Larsen, M., Adreasen, S. S., & Fjeldsted, S. (2008). Analyse af e- læringsprojekter støttet undermobil e-læreringspuljen. IT & Telestyrelsen. Retrieved from Domstolsstyrelsen, & Digitaliseringsstyrelsen. (2010). Evaluering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Hovedrapport. Retrieved from Dreyer-Kramshøj, M. (2012). Teknopleje og superuddannelser. Sygeplejersken, (1), DS. (2011). Velfærdsteknologi og tilgængelighed - Hvordan kan udviklingen af velfærdsteknologi og tilgængelighed understøttes og faciliteres gennem standardisering. Retrieved from %20Velf%C3%A6rdsteknologi%20og%20tilg%C3%A6ngelighed.ashx Dupret, K. (2014). Ledere misforstår velfærdsteknologiers potentialer. Berlingske Tidende. Retrieved from 18 af 53

19 Duus, L. (2012). Den digitale patientmappe: set i et brugerpserspektiv (p. 38). University College Nordjylland. Retrieved from https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/den-digitalepatientmappe(468ac4ee-71ec-4ddc-acbf-a98e6f32c5e2).html Duus, L., Pallisgaard Støve, M., & Harboe, M. (2014). Tablet-teknologi i fysioterapi: et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen UCN, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Presented at the FOU-symposiet, Fysioterapeutuddannelsen Retrieved from https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/tabletteknologi-ifysioterapi(ddffb33e-e e-b3b3-b2d53143ef04).html Edwards, K., & Broberg, O. (2012). Simulation - Et effektivt redskab til design og udvikling af kundevendte processer. Effektivitet, (2), Erhvervs- og Byggestyrelsen, & COWI. (2009). Tema-evaluering vedrørende strukturfondsperioden (p. 152). Erhvervs- og Byggestyrelsen, COWI. Retrieved from /Analyser%20og%20rapporter/EBST_Temaevaluering_strukturfondsperioden_2007_2013.as hx Ertner, S. M., & Malmborg, L. (2012). Velfærdsteknologi Hvem designer vi for? Retrieved from EVA. (2013, December 4). Fakta om digitalisering på velfærdsuddannelserne. Retrieved February 18, 2015, from EVA. (2014). E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen (Publikation). Retrieved from 19 af 53

20 paa-sygeplejerske-og-laereruddannelserne/hent-rapporten/e-laering-pa-laereruddannelsen-ogsygeplejerskeuddannelsen evidencenter. (2012). Kortlægning af fjernundervisning. Retrieved from tem=div2 Felbo, O., Vingum Jensen, M., Iversen, U., & Ældre Sagen. (2009). Med mennesket i centrum: hvad bør der gøres? : velfærdsteknologi i Danmark. Kbh.: Ældre Sagen. Finansministeriet. Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi (2014). Retrieved from https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Fonden for Velfærdsteknologi. (2012). Evalueringsrapport for projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB). Retrieved from Fonden for Velfærdsteknologi. (2013). Fonden for Velfærdsteknologi. Retrieved from Frederiksen, C. E. (2014). Sosu er er glade for robotter. Fagbladet FOA Social Og Sundhed, (7). Retrieved from Frederiksen, M., & Eskelinen, L. (2011). Velfærdsteknologi. Robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Social Politik, 1(Februar), 3 4. Fredskild, T. U. (2013). Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. København: Gad. Fredskild, T. U., & Støhs, L. A. (2012). Særligt fokus på velfærdsteknologi. Sygeplejersken, (6), af 53

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014. Dokumentation

Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014. Dokumentation Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014 Dokumentation Bibliografi Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014 Dokumentation Søren Davidsen, Daniel Pryn, Mikkel H. Andersen Roskilde Universitetsbibliotek,

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Telesundhed på tværs erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv Kulturhuset Islands Brygge, 24. september

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Notat om brugererfaringer i projekter med velfærdsteknologi

Notat om brugererfaringer i projekter med velfærdsteknologi Notat om brugererfaringer i projekter med velfærdsteknologi Oktober 2011 Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv for Ældre Sagen Indhold 1 Indledning og formål.. 3 2 Projekter, hvor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere