cand. musicae / Master of Music (MMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cand. musicae / Master of Music (MMus)"

Transkript

1 cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016

2 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold... 6 Eksamens og prøvebestemmelser... 6 Hovedfag I (klaver)... 6 Hovedfag II (egne færdigheder)... 7 Mål for læringsudbytte... 8 Kammermusik... 9 Undervisningens mål og indhold... 9 Eksamens og prøvebestemmelser... 9 Kammermusik... 9 Mål for læringsudbytte Akkompagnement/repetition Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Akkompagnement/repetition Mål for læringsudbytte Metodefag til refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Mål for læringsudbytte Refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Refleksionsopgave Mål for læringsudbytte Læringsteori Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Læringsteori Mål for læringsudbytte Hovedfagsrelateret pædagogik Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

3 Hovedfagsrelateret pædagogik Mål for læringsudbytte Praktik (ekstern) Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Praktik (ekstern) Mål for læringsudbytte Kvalifikationsramme DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

4 Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Alle relevante oplysninger vedrørende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. findes under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgængelige på Konservatoriets intranet. 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

5 Fag 1. År 2. År Hovedfag inkl. supplerende fag Kandidatprojekt 20 Kammermusik 10 Akkompagnement/Repetition 10 Metodefag 5 Refleksionsopgave 10 Læringsteori 5 Hovedfagspecifik pædagogik 10 5 Praktik 5 Markeringen Markeringen Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved attest. illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved eksamen. illustrerer undervisningens udstrækning i tid. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

6 (1.-4. semester) Undervisningen har til formål, at den studerende videreudvikler sin evne til at virke som professionel musiker på et højt kunstnerisk og instrumentalt niveau. Hovedfagsundervisningen foregår som soloundervisning og fælles projekter i et bredt solistisk repertoire fra alle epoker. På 2. år af kandidatstudiet vælger den studerende en fokusering med udgangspunkt i kunstneriske kompetencer, der leder frem mod et virke som professionel pianist. Fokuseringen skal afspejle den studerendes kunstneriske valg og interesser og skal godkendes af faggruppelederen. Fokuseringen skal indeholde supplerende fag, som den studerende selv vælger i samråd med faggruppeleder, uddannelsesleder og egne lærere. Hovedfag I (klaver) Standpunktsprøve. Efter 2. semester. Eksamensindhold Prøvens formål er at give den studerende en vurdering af dennes nuværende niveau, samt at sikre en stilistisk bredde i indholdet af hovedfaget. Ved prøven vil den studerende blive eksamineret i solospil. Eksamensmateriale Lærer og studerende udarbejder i samarbejde et program med 30 minutters solospil-repertoire. Én ud af følgende tre stilarter skal være repræsenteret: - Barok - Wienerklassik - Ny musik skrevet efter 1960 Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Prøven har en varighed af 40 minutter inklusive votering. 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

7 Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af et censorpanel bestående af én af faggruppens fastansatte lærere, samt den studerendes egen lærer. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået suppleret med en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes ansvar, at programmet attesteres af læreren og indleveres rettidigt i Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag tidsfrister for indlevering af repertoireliste mm. Hovedfag II (egne færdigheder) Kandidatprojekt Efter 4. semester Eksamensindhold og materiale Eksamenen afvikles som en offentlig koncert på 60 minutters varighed og den studerende præsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige programnoter Under vejledning af egen lærer samt lærere i supplerende fag tilrettelægger den studerende et program, der afspejler den studerendes fokusering på Kandidatuddannelsen. Solospil skal indgå i programmet. Programmet skal godkendes af faggruppeleder, attesteres af egen lærer og afleveres i Studieadministrationen. Samtidig med programmet indleveres en liste med opgivelse af værker/projekter indstuderet/gennemført i løbet af kandidat-studiet, attesteret af egen lærer. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang 75 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor samt op til 2 egne lærer(e) Sammensætningen af bedømmerne skal afspejle den studerendes fokusering på kandidatuddannelsen. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at programmet afleveres rettidigt i studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste / synopsis / programliste afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Det er den studerendes eget ansvar, at programmet attesteres af læreren, og at det ind- DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

8 leveres rettidigt i Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste, programnoter, programliste mm. til eksamen. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget. kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer. Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller. kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger. Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 8 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

9 (1. 3. semester) Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes evne til at indgå i kammermusikalske sammenhænge på et højt musikalsk, kunstnerisk og teknisk niveau. Kammermusikundervisningen foregår i samarbejde med tilstillede instrumentalister fra andre faggrupper og varetages af lærere fra klaverfaggruppen og andre faggrupper. Kammermusik Efter 2. semester Eksamensindhold og eksamensmateriale Der opgives kammermusikværker (eller dele af værker) fra forskellige perioder fra og med Wienerklassikken af en samlet varighed på ca. 30 minutter. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang 45 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor samt egen lærer. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at programmet afleveres rettidigt i studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste/synopsis/programliste afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Det er den studerendes eget ansvar, at programmet attesteres af læreren, og at det afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste mm. Lærer og studerende har i fællesskab ansvaret for tilstedeværelsen af. evt. andre medvirkende ved eksamen. Disse bør fortrinsvis findes blandt de studerende ved DKDM. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

10 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til kammermusik kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til kammermusik samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende metoder, redskaber og udtryksformer i relation til kammermusik, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 10 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

11 ( semester) Undervisningen i akkompagnement sigter mod at udvikle den studerendes evne til at samarbejde med sangere i et bredt liedrepertoire. Herunder lægges vægt på fortolkning, tekstforståelse, forståelse og opmærksomhed på sangeres specifikke problemstillinger (vejrtrækning, stemmeomfang, osv.) Undervisningen i akkompagnement foregår med tilstillede sangstuderende i samarbejde med sangfaggruppen. Desuden skal den studerende praktisere som akkompagnatør for 1.års sangstuderende. Ordningen omfatter i alt 10 timer på årsbasis, som placeres efter aftale mellem den studerende, den sangstuderende samt hovedfagslæreren i sang. Undervisningens formål i repetition er at udvikle den studerendes evner til at indstudere repertoire med sangere og til at gengive klaverpartitur. Der lægges vægt på at udvikle den studerendes evne til at korrigere tekst-, rytme-, node-, intonations- og fraseringsfejl, samt at give musikalsk vejledning og instruktion. Desuden arbejdes der med klaverledsagelse af instrumental- og vokalmusik (opera/oratorieklaverudtog). Akkompagnement/repetition Eksamen afvikles som én samlet prøve. Efter 2. semester. Eksamensindhold og -materiale Akkompagnement Der opgives et med sanger(e) indstuderet fyldigt program fra forskellige stilperioder og med en spilletid på ca. 15 minutter. Endvidere aflægges der prøve i prima vista akkompagnement. Repetition Der vælges mellem to eksamensformer, enten: Eller Med en tilstillet sangstuderende foretager eksaminanden en gennemgang (med korrektion af eventuelle rytme-, node-, intonations-, tekst- og fraseringsfejl) af en opera- eller oratoriearie. Varighed ca. 10 minutter. Med en tilstillet instrumentalist fremfører eksaminanden en hurtig sats af en wienerklassisk, romantisk eller nyere solokoncert. Alle tuttisteder spilles helt ud. Varighed: 10 minutter. Oplysning om de af censorerne valgte opgaver meddeles eksaminanden ugedagen inden prøven. Ved eksamen i repetition benyttes klaverpartitur. Eksamensform Praktisk prøve. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

12 Varighed og omfang 40 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor udpeget af faggruppelederen samt egen lærer. Der gives én samlet karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at programmet afleveres i studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste / synopsis / programliste afleveres rettidigt i studieadministrationen. Det er den studerendes eget ansvar, at programmet attesteres af læreren, og at det indleveres rettidigt i studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste mm. Prima vista opgaven vælges af intern censor. De to censorer udvælger i samarbejde opgaverne til repetitionseksamen. Den studerende har ansvaret for tilstedeværelsen af egne medvirkende ved eksamen. Disse bør fortrinsvis findes blandt de studerende ved DKDM. Den interne censor har ansvaret for tilstedeværelsen af de tilstillede studerende. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis og repertoire i relation til akkompagnement samt viden om indstuderingsteknik og metoder til løsning af tekniske og kunstneriske aspekter i relation til gengivelse af klaverpartitur kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis i relation til akkompagnement samt indstuderingsteknik og metoder til løsning af tekniske og kunstneriske aspekter i relation til gengivelse af klaverpartitur, samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 12 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

13 (1.-2. semester) Formålet med faget er at give den studerende viden om og vejledning i udformningen af refleksionsopgaven. Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at afgrænse et emne og udforme en opgaveformulering. Undervisningen indeholder vejledning i idéudvikling, research, dokumentation og opgaveformulering. Undervisningen foregår indledningsvis ved forelæsninger for alle studerende på årgangen og siden i mindre grupper. Metodefag til refleksionsopgave Efter 2. semester. Eksamensindhold og materiale Undervisningsforløbet afsluttes med, at den studerende afleverer en beskrivelse af sin refleksionsopgave i form af emne, opgaveformulering og dokumentationsform samt at komme med forslag til en intern vejleder. Censur og bedømmelse Emne, opgaveformulering og dokumentationsform skal godkendes af faggruppelederen, uddannelsesleder og fagets lærer. Ansvar og tidsfrister Den studerende er ansvarlig for at indlevere sin refleksionsopgaveformulering rettidigt til Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af refleksionsopgaveformuleringen. Opgaveformuleringen afleveres i 5 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

14 Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 14 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

15 (4. semester) Formålet med refleksionsopgaven er, at den studerende dokumenterer færdigheder i at belyse kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger inden for et afgrænset emne. En refleksionsopgave kan variere i udformning, dog skal opgaven i sin dokumentationsform indeholde en redegørelse for baggrund, opgaveformulering, målsætning, metode og fremgangsmåde samt perspektivering. Refleksionsopgave Efter 4. semester Eksamensindhold / Eksamensmateriale Emne, opgaveformulering og dokumentationsform er på forhånd godkendt jævnfør eksamensbestemmelserne for Metodefag til refleksionsopgave. Eksamensform Eksamen kan have forskellig udformning alt efter refleksionsopgavens karakter. Fælles for alle eksamensformer gælder, at de på forhånd skal være beskrevet i den opgaveformulering, der afslutter faget Metodefag til refleksionsopgave, og at de indeholder en skriftlig fremstilling. Eksamen afsluttes med en minutters samtale med censorerne. Samtalen indledes med, at den studerende mundtligt fremlægger hovedpointerne i sin opgave. Varighed og omfang Varighed og omfang varierer alt efter refleksionsopgavens karakter. En rent skriftlig opgave skal udgøre normalsider eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Hvis refleksionsopgaven er udformet som en kombination af en skriftlig del og en anden form for formidling (opførelse, webbaseret, foredrag etc.), skal den skriftlige del udgøre 5-10 normalsider. Eksamen har som udgangspunkt en samlet varighed på 30 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Refleksionsopgaven bedømmes af ekstern censor, intern censor og opgavevejleder. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvar for at indlevere den skriftlige del af refleksionsopgaven samt øvrigt relevant materiale rettidigt til Studieadministrationen. Den studerende er ansvarlig for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved præsentationen af refleksionsopgaven. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

16 Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indleveringen af den skriftlige del af refleksionsopgaven. Opgaven afleveres i 5 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 16 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

17 ( 2. semester ) Formålet med faget er at udvikle den studerendes bevidsthed om og forståelse af, at udøvelse, undervisning og formidling kan anskues fra forskellige vinkler. Den studerende får indblik i forskellige lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier, didaktik med videre, gennem en række forskningsbaserede forelæsninger. Læringsteori Efter 2. semester. Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have ma. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås indleverer den studerende en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgave formuleret af uddannelseslederne i samarbejde med foredragsholder/ne umiddelbart efter foredragsrækkens afslutning. Eksamensform Skriftlig opgave over en uge. Varighed og omfang 5 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af den relevante foredragsholder og intern censor med bestået/ikke bestået. Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af den skriftlige opgave. Opgaver med intern censur afleveres i 3 eksemplarer. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

18 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier og didaktik 18 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

19 (1.-3. semester) Undervisningen har til formål, at den studerende tilegner sig faglige, pædagogiske og psykologiske kundskaber, således at den studerende bliver i stand til selvstændigt at tilrettelægge og varetage undervisning på begynderstadie og mellemniveau. Undervisningen består af fælles seminarer, opgaver og undervisning af elever. Hovedfagsrelateret pædagogik Efter 3. semester. Eksamensindhold Eksaminanden demonstrerer sin undervisningsfærdighed ved følgende prøver: A. Undervisning af en elev på mellemniveau. Undervisningen skal have en varighed af 30 minutter og skal indeholde eksempler på: Musikalsk og teknisk instruktion i en eller flere kompositioner, som eleven har under indstudering. Gennemgang af en komposition, som eleven skal påbegynde arbejdet med (herunder gives anvisning på øvemåde). Sammenspil med eleven. Undervisningen kan desuden indeholde: Vejledning i hørelære og/eller teori. Særskilt beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer (evt. ved øvelser og/eller etuder). B. Undervisning af en elev (alternativt et hold) på begynderstadiet. Denne undervisningsdemonstration skal have en varighed af 30 minutter ved en enkelt elev og 40 minutter ved holdundervisning og skal indeholde eksempler på: Musikalsk og teknisk instruktion i et eller flere stykker som eleven/eleverne har under indstudering Gennemgang af et stykke som eleven/eleverne skal påbegynde arbejdet med (herunder gives anvisning på øvemåde). Eget akkompagnement til elevens/elevernes spil Undervisningen kan desuden indeholde: Særskilt beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer (evt. ved øvelser og/eller etuder) DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

20 Vejledning i hørelære, gehør og nodelæsning. C. Et ekstemporalt undervisningsforløb af 15 minutters varighed repræsenterende mellemniveau. D. Eksaminanden kommenterer prøvernes forløb og den afleverede rapport og besvarer eventuelle spørgsmål fra censorerne i relation til disse (varighed ca. 15 minutter). Eksamensmateriale Til brug ved bedømmelse af prøven skal eksaminanden afgive en fyldig rapport vedrørende eksaminandens pædagogiske tanker og synspunkter vedrørende undervisning og fremgangsmåder over for elever på begynderstadium og mellemniveau. Rapporten skal indeholde: Den studerendes konkrete teknisk-metodiske og musikalske vejledning af sine elever f.eks. udformet på baggrund af pædagogiske dagbogsnotater. Pædagogiske overvejelser over elevernes videre udvikling Refleksioner vedrørende holdundervisning Den studerendes overvejelser om sin fremtidige karriere som klaverpædagog En progressivt ordnet repertoireliste over undervisningsstof (skoler, samlinger; selvstændige kompositioner, øvelsesstof og sammenspilsrepertoire) og litteratur både på begynderstadium og mellemniveau, som eksaminanden er fortrolig med og påtænker at benytte i sin undervisning. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang minutter inklusive votering. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af ekstern censor, intern censor og egen lærer. Der gives én samlet karakter omfattende punkt A, B, C og D samt den skriftlige rapport efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af rapporten. Rapporten afleveres i 4 eksemplarer. Det er den studerendes eget ansvar at aflevere rapport, eksamensmateriale m.m. Egen lærer har ansvar for prima vista opgave, aftaler med tilstillet elever ved eksamen i undervisningsfærdighed og eventuelle opgaver i forbindelse med eksamen i undervisningsfærdighed. 20 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

21 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om pædagogisk metoder og praksis i relation til undervisning af elever på begynder og mellemstadieniveau kan den studerende forstå og reflektere over pædagogisk praksis og pædagogiske metoder samt identificere pædagogiske udfordringer i relation til undervisning af elever på begynder og mellemstadieniveau Færdigheder mestrer den studerende pædagogiske metoder og redskaber og kan anvende relevante redskaber og metoder, kan den studerende vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber, samt opstille løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere pædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre pædagogiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

22 (4.semester) Formålet med den eksterne praktik er at give den studerende mulighed for at afprøve evner og opnåede færdigheder som udøvende og/eller underviser gennem i en periode at varetage en sådan funktion på det professionelle arbejdsmarked. DKDM er ansvarlig for det faglige niveau i praktikforløbet, ligesom DKDM har ansvaret for at anvise den studerende en praktikplads. Praktikken er en obligatorisk del af alle studerendes kandidatstudium. Praktikforløb og -sted tilrettelægges og udvælges i overensstemmelse med den studerendes studieretning. I praktikken vil indgå vejledning undervejs i forløbet. (Se i øvrigt under ansvar og tidsfrister). Praktik (ekstern) Efter 4. semester Eksamensindhold og -materiale Der skal foreligge en skriftlig udtalelse fra praktikvejlederen, ligesom den studerende skal aflevere en rapport på 1-3 normalside, hvor han/hun reflekterer over forventninger til praktikforløbet, det faktiske forløb samt hvilke erfaringer han/hun har gjort sig. (1 normalside = 2000 anslag) Censur og bedømmelse Ud fra praktikvejlederens udtalelse og den studerendes rapport afgør faggruppelederen og uddannelseslederen om praktikforløbet kan bedømmes som endelig godkendt. Ansvar og tidsfrister Den studerende indleverer en kort beskrivelse af det foreslåede praktikforløb ved udgangen af 2.semester. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af praktikbeskrivelsen. Rapporten afleveres i 3 eksemplarer. Praktikforløbets karakter bestemmer, hvem der foretager den foreløbige godkendelse: praktikforløb som udøvende musiker/sanger godkendes af faggruppelederen og uddannelseslederen. pædagogiske praktikforløb godkendes af den pædagogiske lærer og uddannelseslederen. Efter afslutning af faget 22 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

23 Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

24 Kvalifikationsrammen afspejler hvilke kvalifikationer den studerende opnår i forbindelse med de enkelte fag. Kandidatuddannelsen som pianist Hovedfag Efter KA-eksamen Hovedfag Kandidatprojekt Kammermusik Akk/repetitio n Viden og forståelse Vidensfeltet Forståelse og refleksionsniveau Færdigheder Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger mestrer den studerende musikal- Typen af færdigheder ske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet Vurdering og beslutning Formidling Kompetencer kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikkespecialister kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk 24 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

25 Samarbejde og ansvar kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Efter KA-eksamen Andre fag Kandidatuddannelsen som orkesterinstrumentalist Læringsteori Hovedfagsspecifik pædagogik Praktik Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende X forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og Forståelse og refleksionsniveau reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige X problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der X knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye X udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- specialister Kompetencer DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

26 Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Læring kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering X Kvalifikationsramme fortsat Kandidatuddannelsen som pianist Efter KA-eksamen Andre fag fortsat Metodefag Refleksionsfag Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstne- Vidensfeltet risk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og re- Forståelse og refleksionsniveau flektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller 26 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August 2011

27 Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- X specialister Kompetencer kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller X eller udtryk kan den studerende selvstændigt Samarbejde og igangsætte og gennemføre fagligt ansvar og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver med pædagogik. August

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music ORKESTERDIRIGENT STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere