Ledigheden i byerne i Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010"

Transkript

1 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var i gennemsnit på personer pr. måned i 2010 mod personer i Det er en stigning på 101 personer i gennemsnit pr. måned svarende til 0,2 procent af den potentielle arbejdsstyrke. Den største absolutte stigning i medio ledigheden forekom i Sisimiut, hvor medio ledigheden steg med 33 personer i gennemsnit pr. måned. I 2010 var personer i gennemsnit pr. måned berørte af ledighed i byerne mod personer i Antallet af berørte af ledighed er steg således med 241 personer i gennemsnit pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 0,6 procent af den potentielle arbejdsstyrke Den største stigning i antallet af berørte af ledighed var i Nuuk, hvor antallet af berørte af ledighed er steget med 141 personer i gennemsnit pr. måned. Nuuk har dog stadig den laveste ledighed i landet. For en beskrivelse af begreberne medio ledighed og berørt af ledighed, henvises til kapitel 8 Opgørelsesmetode og definitioner. Figur 1 illustrerer udviklingen i det gennemsnitlige antal personer pr. måned i byerne, der var henholdsvis berørt af ledighed og medio ledige i perioden 2006 til Figur 1. Udviklingen i antallet af medio ledige og berørte af ledighed i byerne i Personer Berørte af ledighed Medio ledighed Anm.: Figuren indeholder personer mellem år i 2006, 2007 og 2008, år i 2009 og år i 2010.

2 Indholdsfortegnelse Stigning i antallet af arbejdsløse i Figur 1 Udviklingen i antallet af medio ledige og berørte af ledighed i byerne i Kapitel 1 Den potentielle arbejdsstyrke... 3 Tabel 1 Den potentielle arbejdsstyrke pr. 1. januar 2009 og 2010 fordelt på byer og køn... 3 Figur 2 Den potentielle arbejdsstyrke fordelt på alder, Oversigt 1 Medio ledighed opgjort med tre forskellige definitioner af den potentielle arbejdsstyrke Kapitel 2 Udvikling i ledigheden... 4 Figur 3 Udviklingen i antallet af medio ledige i byerne i fordelt på måneder... 4 Figur 4 Udviklingen i antallet af berørte af ledighed i byerne i fordelt på måneder... 5 Figur 5 Medio ledighed i procent i forhold til den potentielle arbejdsstyrke i 2010, fordelt på byer... 5 Figur 6 Berørte af ledighed i procent i forhold til den potentielle arbejdsstyrke i 2010, fordelt på byer... 6 Tabel 2 Antallet af medio ledige i gennemsnit pr. måned i byerne i i antal og pct Tabel 3 Antallet af berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned i byerne i i antal og pct Kapitel 3 Ledigheden opgjort på køn, aldersgrupper og uddannelser... 7 Tabel 4 Medio ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på byer og køn, opgjort i antal og pct Tabel 5 Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på byer og køn, opgjort i antal og pct Tabel 6 Medio ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder, opgjort i antal og pct., Tabel 7 Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder, opgjort i antal og pct., Tabel 8 Antallet af medio ledige i byerne i gennemsnit pr. måned, fordelt på aldersgrupper Tabel 9 Medio ledige i gennemsnit pr. måned, fordelt på uddannelsesgrupper og køn i Tabel 10 Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned, fordelt på uddannelsesgrupper og køn i Kapitel 4 Antallet af hyppigt ledige Tabel 11 Personer berørt af ledighed i ni måneder Figur 7 Personer berørt af ledighed i ni måneder Kapitel 5 Hyppigheden af ledighedsperioder Tabel 12 Antal ledighedsberørte personer i løbet af 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2010 fordelt efter antal måneder med ledighed Figur 8 Antal måneder med ledighed fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal Kapitel 6 Ledigheden blandt unge mellem år Tabel 13 Den potentielle arbejdsstyrke blandt unge mellem år Tabel 14 Berørte af ledigheden blandt unge mellem år Kapitel 7 Registrering af ledighed Kapitel 8 Opgørelsesmetode og definitioner Side 2 Ledigheden i byerne i 2010

3 Kapitel 1 Den potentielle arbejdsstyrke Definition Den potentielle arbejdsstyrke Den potentielle arbejdsstyrke er vokset Antallet af ledighedsberørte eller medio ledige sættes i forhold til den potentielle arbejdsstyrke, så man får en størrelse, der er sammenlignelig over tid samt med en tilsvarende størrelse i andre lande. Begrebet den potentielle arbejdsstyrke omfatter i nærværende publikation alle personer, som er bosiddende i en by og er i alderen år for 2009 og år for Udvidelsen af aldersintervallet skyldes, at aldersgrænsen for mulig tildeling af alderspension i 2010 steg fra 64 år til 65 år. Ivittuut er ikke er med i denne opgørelse af ledigheden. Pr. 1. januar 2010 udgjorde den potentielle arbejdsstyrke personer, svarende til 55,9 pct. af befolkningen. Den potentielle arbejdsstyrke er vokset fra personer pr. 1. januar 2009 til personer pr. 1. januar Stigningen er på 825 personer, svarende til en stigning på 2,5 pct. en stigning der primært skyldes udvidelsen af aldersintervallet. Den potentielle arbejdsstyrke vises i tabel 1 og figur 2. Tabel 1. Den potentielle arbejdsstyrke pr. 1. januar 2009 og 2010 fordelt på byer og køn Ændringer fra 2009 til 2010 i antal vise ændringer fra 2009 til 2010 I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Antal Antal I alt ,7 2,9 2,5 Nanortalik ,4 2,5 0,0 Qaqortoq ,4 2,3 0,5 Narsaq ,0 1,1 0,9 Paamiut ,2-1,7-2,9 Nuuk ,6 3,3 4,0 Maniitsoq ,9 4,4 1,1 Sisimiut ,0 2,8 1,1 Kangaatsiaq ,8-8,8-1,8 Aasiaat ,1 4,3 1,7 Qasigiannguit ,7 10,6 10,9 Ilulissat ,6 0,7 2,6 Qeqertarsuaq ,0 0,7-0,8 Uummannaq ,4 1,5 3,5 Upernavik ,3 14,9 9,2 Qaanaaq ,5-1,8-1,1 Tasiilaq ,7 4,2 3,2 Illoqqortoormiut ,7-3,9-3,4 Anm.: Tabellen indeholder antallet af personer mellem 18 og 63 årige i 2009 og mellem 18 og 64 årige i 2010, bosiddende i byerne. Den potentielle arbejdsstyrke steg med 2,5 pct., hvilket primært skyldes udvidelsen af aldersintervallet med et år. Ledigheden i byerne i 2010 Side 3

4 Figur 2. Den potentielle arbejdsstyrke fordelt på alder, Antal personer Mænd Kvinder Anm.: Figuren indeholder antallet af personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Ændringen af den potentielle arbejdsstyrkes betydning for ledighedstallene Oversigt 1 viser, at ændringerne i definitionen af den potentielle arbejdsstyrke kun har en lille betydning for ledighedstallene. Idet den absolutte ledighed er lav blandt de 63- og 64-årige, påvirkes den samlede absolutte ledighed ikke betydeligt med udvidelsen af den potentielle arbejdsstyrke med de 63-årige fra 2009 og de 64-årige fra Den relative ledighed blandt de to årgange er lavere end i resten af den potentielle arbejdsstyrke, hvorfor udvidelsen med årgangene medfører en lavere relativ ledighed. Idet de to årgange udgør en så forholdsvis lille del af den samlede potentielle arbejdsstyrke, er betydningen heraf lille. Oversigt 1. Medio ledighed opgjort med tre forskellige definitioner af den potentielle arbejdsstyrke Medio ledige i gennemsnit pr. måned Medio ledige i procent årige ,1 4,9 3,7 4,2 4, årige ,2 4, årige ,4 Kapitel 2 Udvikling i ledigheden Ledigheden i hovedtal Den gennemsnitlige medio ledighed pr. måned i 2010 var på personer, svarende til 4,7 pct. af den potentielle arbejdsstyrke mod 4,5 pct. i Det er en stigning på 0,2 procentpoint eller 92 personer i gennemsnit pr. måned. Antallet af personer, der i 2010 var berørte af ledighed, var i gennemsnit pr. måned på 2.420, svarende til 7,7 pct. af den potentielle arbejdsstyrke mod 7,1 pct. i Det udgør en stigning på 0,6 procentpoint og i absolutte tal 239 personer pr. måned. Figur 3 og 4 illustrerer udviklingen i hhv. den gennemsnitlig månedlige medio ledighed og berørte af ledighed i årene 2008 til Side 4 Ledigheden i byerne i 2010

5 Figur 3. Udviklingen i antallet af medio ledige i byerne i fordelt på måneder Personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Anm.: Figuren omfatter årige i 2008, årige i 2009 og årige i 2010, bosiddende i byerne. Figur 4. Udviklingen i antallet af berørte af ledighed i byerne i fordelt på måneder Personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Anm.: Figuren omfatter årige i 2008, årige i 2009 og årige i 2010, bosiddende i byerne. Sæsonvarieret ledighed Ledighedsniveauet i de enkelte byer Figurerne 3 og 4 viser tydeligt, at der er en vis sæsonvariation i ledigheden i byerne. Antallet af ledige er generelt højt i 1. kvartal af året, for at falde henover foråret og er lavest i sommermånederne. Om efteråret stiger ledigheden igen. I figur 5 og 6 vises ledighedsniveauet i de enkelte byer målt i forhold til den potentielle arbejdsstyrke. De stiplede linjer angiver de gennemsnitlige ledighedsprocenter for samtlige byer. I figur 5 ses det bl.a., at 13 ud af 17 byer har en medio ledighedsprocent, der er over gennemsnittet. Værst står det til i Illoqqortoormiut, hvor medio ledighedsprocenten er over dobbelt så højt som gennemsnittet. Den laveste medio ledighedsprocent findes i Nuuk, som er mere end 6 gange lavere end ledighedsprocenten i Illoqqortoormiut. Ledigheden i byerne i 2010 Side 5

6 Figur 5. Medio ledighed i procent i forhold til den potentielle arbejdsstyrke i 2010, fordelt på byer Nuuk Tasiilaq Sisimiut Paamiut Byer i alt Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Aasiaat Qaqortoq Qaanaaq Maniitsoq Kangaatsiaq Narsaq Nanortalik Illoqqortoormiut Anm.: Figuren indeholder personer mellem 18 og 64 år, bosiddende i byerne. Figur 6. Berørte af ledighed i procent i forhold til den potentielle arbejdsstyrke i 2010, fordelt på byer Nuuk Sisimiut Ilulissat Tasiilaq Byer i alt Qasigiannguit Qeqertarsuaq Uummannaq Aasiaat Upernavik Qaqortoq Maniitsoq Qaanaaq Paamiut Nanortalik Narsaq Kangaatsiaq Illoqqortoormiut Anm.: Figuren indeholder personer mellem 18 og 64 år, bosiddende i byerne. Side 6 Ledigheden i byerne i 2010

7 I tabellerne 2 og 3 vises udviklingen i henholdsvis medio ledige samt berørte af ledighed fordelt på byer i antal samt i procent i forhold til den potentielle arbejdsstyrke. Tabel 2. Antallet af medio ledige i gennemsnit pr. måned i byerne i i antal og pct Antal personer Byer i alt ,1 4,9 3,7 4,2 4,4 Nanortalik ,6 9,1 8,1 13,3 11,2 Qaqortoq ,2 5,7 5,5 6,2 7,4 Narsaq ,2 7,0 6,9 10,8 10,6 Paamiut ,3 4,1 3,4 5,2 3,5 Nuuk ,3 3,3 1,9 1,4 1,6 Maniitsoq ,3 6,5 6,4 7,5 8,0 Sisimiut ,6 2,3 1,6 2,3 3,2 Kangaatsiaq ,1 11,0 9,8 17,5 10,1 Aasiaat ,4 11,3 6,2 5,2 5,9 Qasigiannguit ,7 6,7 4,1 4,6 4,8 Ilulissat ,8 2,4 2,4 4,2 4,9 Qeqertarsuaq ,6 2,5 2,9 3,9 5,0 Uummannaq ,3 6,0 5,3 5,0 5,3 Upernavik ,1 5,5 4,6 6,0 5,8 Qaanaaq ,4 7,3 0,1 4,0 7,7 Tasiilaq ,9 10,3 9,4 5,0 3,0 Illoqqortoormiut ,6 9,5 7,8 7,2 12,0 Anm.: Tabellen omfatter i 2010 personer mellem 18 og 64 år og i 2009 mellem 18 og 63 år og i de øvrige år personer mellem 18 og 62 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Tabel 3. Antallet af berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned i byerne i i antal og pct Antal personer Byer i alt ,8 7,2 5,8 7,1 7,7 Nanortalik ,4 12,2 11,5 19,2 15,9 Qaqortoq ,0 7,8 7,5 9,0 10,0 Narsaq ,9 11,3 11,4 17,3 15,9 Paamiut ,2 6,2 5,8 8,3 13,0 Nuuk ,4 5,0 3,1 3,3 4,5 Maniitsoq ,4 9,7 10,1 11,2 10,8 Sisimiut ,8 4,0 2,9 4,1 5,1 Kangaatsiaq ,3 16,6 17,9 31,1 17,0 Aasiaat ,7 14,5 9,7 8,2 9,6 Qasigiannguit ,5 9,4 6,5 7,8 7,8 Ilulissat ,8 3,8 3,7 6,4 7,0 Qeqertarsuaq ,6 4,4 4,9 6,6 8,5 Uummannaq ,2 9,2 8,5 9,5 9,1 Upernavik ,3 9,6 8,0 10,4 9,7 Qaanaaq ,3 9,3 0,3 7,3 11,5 Tasiilaq ,6 13,7 13,5 9,0 7,2 Illoqqortoormiut ,1 13,7 11,5 11,0 17,6 Anm.: Tabellen omfatter i 2010 personer mellem 18 og 64 år og i 2009 mellem 18 og 63 år og i de øvrige år personer mellem 18 og 62 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Ledigheden i byerne i 2010 Side 7

8 Kapitel 3 Ledigheden opgjort på køn, aldersgrupper og uddannelser Større ledighed blandt mænd end blandt kvinder Tabel 4 og 5 viser ledigheden i gennemsnit pr. måned for kvinder og mænd fordelt på byer. Som det fremgår af tabellerne, er den relative ledighed højere blandt mænd end blandt kvinder. I 2010 var ledigheden blandt mændene således 1,1 og 1,8 procentpoint højere end blandt kvinderne, målt på henholdsvis medio ledige og berørte af ledighed. Sisimiut er den eneste by, hvor den relative ledighed er højere blandt kvinder end blandt mænd. Den højere ledighed blandt mænd skyldes blandt andet en større tilknytning til sæsonafhængige fag, fx bygge- og anlægsvirksomhed. Omvendt er kvinderne overrepræsenteret i gruppen af personer, der ikke er beskæftigede, men som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet - eksempelvis fordi de er på barselsorlov eller er hjemmegående. Disse personer indgår ikke som ledige i statistikken. Tabel 4. Medio ledige i gennemsnit pr. måned fordelt på byer og køn, opgjort i antal og pct., 2010 I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Antal personer Byer i alt ,4 4,9 3,8 Nanortalik ,2 13,1 9,0 Qaqortoq ,4 8,7 6,0 Narsaq ,6 12,8 8,0 Paamiut ,5 3,8 3,1 Nuuk ,6 1,8 1,4 Maniitsoq ,0 9,4 6,4 Sisimiut ,2 3,1 3,2 Kangaatsiaq ,1 10,2 10,1 Aasiaat ,9 6,8 4,9 Qasigiannguit ,8 5,7 3,8 Ilulissat ,9 5,1 4,8 Qeqertarsuaq ,0 6,2 3,6 Uummannaq ,3 5,9 4,6 Upernavik ,8 5,9 5,7 Qaanaaq ,7 7,9 7,4 Tasiilaq ,0 3,3 2,8 Illoqqortoormiut ,0 12,6 11,1 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Side 8 Ledigheden i byerne i 2010

9 Tabel 5. Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på byer og køn, opgjort i antal og pct., 2010 I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Antal personer Byer i alt ,7 8,4 6,8 Nanortalik ,9 18,0 13,3 Qaqortoq ,0 11,3 8,5 Narsaq ,9 18,8 12,6 Paamiut ,0 15,3 10,1 Nuuk ,5 4,9 3,9 Maniitsoq ,8 12,1 9,3 Sisimiut ,1 4,9 5,3 Kangaatsiaq ,0 17,3 16,6 Aasiaat ,6 10,4 8,6 Qasigiannguit ,8 8,6 7,0 Ilulissat ,0 7,1 6,9 Qeqertarsuaq ,5 10,8 6,0 Uummannaq ,1 9,9 8,2 Upernavik ,7 9,5 9,7 Qaanaaq ,5 11,4 11,5 Tasiilaq ,2 7,5 6,7 Illoqqortoormiut ,6 18,5 16,6 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Tabel 6 og 7 viser fordelingen af henholdsvis medio ledige og berørte af ledighed fordelt på aldersgrupper og køn. Som det fremgår af tabellerne, har gruppen af årige den største relative medio ledighed, som for aldersgruppen er på 5,7 pct. Også målt på berørte af ledighed har aldersgruppen med 10,5 pct. den største relative ledighed. Uddannelsessøgende Det skal i øvrigt bemærkes, at en stor del af personerne i de yngste aldersgrupper er under uddannelse og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang. Den reelle ledighedsprocent for de yngre aldersgrupper især de årige er derfor højere end det umiddelbart fremgår af tallene i tabel 6 og 7. Tallene i tabel 6 og 7 kan i udvidet form findes i Grønlands Statistiks statistikbank på hjemmesiden Blandt andet kan der i statistikbanken trækkes fordelingerne på byer, måneder og år. Tabel 6. Medio ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder, opgjort i antal og pct., 2010 I alt Antal personer I alt Mænd Kvinder I alt... 4,4 5,7 5,6 5,2 4,5 4,0 4,6 4,3 3,7 3,4 2,8 2,4 2,5 1,2 Mænd... 4,9 6,5 5,8 5,6 4,9 4,2 5,0 5,2 4,5 4,2 3,4 3,3 2,9 1,6 Kvinder... 3,8 4,9 5,5 4,8 4,1 3,8 4,1 3,3 2,7 2,4 1,7 1,2 2,0 0,7 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Ledigheden i byerne i 2010 Side 9

10 Tabel 7. Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned fordelt på køn og alder, opgjort i antal og pct., 2010 I alt Antal personer I alt Mænd Kvinder I alt... 7,7 10,5 10,0 9,2 7,8 6,9 7,9 7,6 6,4 5,6 4,3 3,9 3,1 1,6 Mænd... 8,4 11,8 10,3 9,8 8,4 7,0 8,3 8,9 7,6 6,8 5,3 5,0 3,6 2,1 Kvinder... 6,8 9,1 9,7 8,5 7,2 6,7 7,4 6,2 4,8 4,1 2,7 2,6 2,3 0,8 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Tabel 8. Antallet af medio ledige i byerne i gennemsnit pr. måned fordelt på aldersgrupper Antal medio ledige Medio ledige i procent årige ,1 6,4 4,7 4,9 5, årige ,5 6,1 4,6 5,3 5, årige ,1 5,1 4,4 4,9 5, årige ,2 4,0 3,1 3,9 4, årige ,5 5,1 3,6 4,1 4, årige ,6 5,4 3,9 4,4 4, årige ,2 5,4 3,9 4,1 4, årige ,4 4,1 3,1 3,7 3, årige ,2 3,2 2,6 3,3 3, årige ,3 3,3 2,2 2,2 2,8 62 årige ,0 1,7 2,8 2,2 2,3 63 årige ,8 2,5 64 årige ,2 I alt ,1 4,9 3,7 4,2 4,4 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Størstedelen af de ledige er ufaglærte Tabel 9 og 10 viser fordelingen af ledige på uddannelsesgrupper og køn. Som det fremgår af tabellerne, er langt hovedparten af de ledige ufaglærte. Således udgjorde de ufaglærte ledige 84,4 pct. (1.177 personer) af den samlede medio ledighed i gennemsnit pr. måned i Heraf var 699 mænd og 478 kvinder i gennemsnit pr. måned. Personer med en faglig grunduddannelse udgjorde 13,6 pct. af de medio ledige svarende til 189 personer i gennemsnit pr. måned. Personer i én af de resterende uddannelsesgrupper Studieforberedende undervisning, Kortere videregående uddannelser og Videregående uddannelser udgjorde samlet set kun 2 pct. af de medio ledige. Side 10 Ledigheden i byerne i 2010

11 Tabel 9. Medio ledige i gennemsnit pr. måned, fordelt på overordnede uddannelsesgrupper og køn i 2010 I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Antal I alt Ufaglært ,4 83,6 85,7 Studieforberedende undervisning ,5 0,5 0,6 Faglige grunduddannelser ,6 13,9 13,0 Kortere videregående uddannelser ,4 1,9 0,7 Videregående uddannelser ,1 0,1 0,0 Øvrige uddannelser ,0 0,0 - Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Tabel 10. Berørte af ledighed i gennemsnit pr. måned, fordelt på overordnede uddannelsesgrupper og køn i 2010 I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Antal I alt Ufaglært ,1 83,3 85,2 Studieforberedende undervisning ,6 0,6 0,7 Faglige grunduddannelser ,7 14,0 13,3 Kortere videregående uddannelser ,5 2,0 0,7 Videregående uddannelser ,1 0,1 0,0 Øvrige uddannelser ,0 0,0 - Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år, bosiddende i byerne. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Kapitel 4 Antallet af hyppigt ledige Problem at beregne langtidsledigheden Det ville være ønskeligt at kunne opgøre antallet af langtidsledige, men i Grønland er det ikke muligt præcist at måle længden af en given persons ledighedsperiode. Det skyldes, at den ledige kun har pligt til at lade sig registrere på sin kommunes arbejdsmarkedskontor to til fire gange om måneden. Det er ikke pligtigt at meddele kommunen, hvis den enkelte opnår beskæftigelse. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at beregne skønsmæssigt, hvor mange personer der hyppigt er ramt af ledighed. Ledigheden i byerne i 2010 Side 11

12 Tabel 11. Personer berørt af ledighed i ni måneder Perioder Figur 7. Personer berørt af ledighed i ni måneder Antal personer 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 15 og 64 år bosiddende i byerne, der har meldt sig ledig i alle ni måneder i tre på hinanden følgende kvartaler. Intervallet på ni måneder er valgt på baggrund af, at langt de fleste lande klassificerer en langtidsledig som en person, der har været ledig i ni på hinanden følgende måneder. Disse personer kan i løbet af de ni måneder have haft kortvarige arbejdsforhold, men deres tilknytning til arbejdsmarkedet må på trods af dette karakteriseres som meget løst. Det ses, at skønnene for langtidsledighed desuden er præget af sæsonudsving. En del af de langtidsledige kommer i beskæftigelse, når ledigheden generelt er lavest i årets 3. kvartal. Tallene er stærkt sæsonvarierende, hvorfor der skal sammenlignes med samme nimåneders periode i foregående år. Se fx kvartal, der er fremhævet med fed skrift, jf tabel 11. Figur 7 er en grafisk illustration af tabel Antal personer kvt kvt. 2. kvt kvt. 3. kvt kvt. 4. kvt kvt. Anm.: Figuren indeholder personer mellem 15 og 64 år, bosiddende i byerne, der har meldt sig ledig i alle ni måneder i tre på hinanden følgende kvartaler. Side 12 Ledigheden i byerne i 2010

13 Kapitel 5 Hyppigheden af ledighedsperioder Tabel 12 viser antal personer fordelt efter antal måneder, de har været ledige i en 5- årig periode fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal Der er tale om en simpel optælling, således at en person, der fx har været ledig i én måned i 2006 og igen én måned i 2007, men ellers har været beskæftiget hele perioden, vil blive registreret som havende to måneder med ledighed i den 5-årige periode. Månederne med ledighed ligger således ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden. Tabellen skal læses således, at fx personer, svarende til 17,8 pct. af alle ledige i den 5-årige periode har været ledige i 4-6 måneder. Desuden er den kumulative procent samt kumuleret antal personer opgjort. Heraf fremgår det, at fx personer, svarende til 56,7 pct. af alle ledige i den 5-årige periode, har været ledige i seks måneder eller derunder. Tabel 12. Antal ledighedsberørte personer i løbet af 1. kvartal 2006 til 4. kvartal 2010 fordelt efter antal måneder med ledighed Antal måneder med ledighed Antal Kumuleret antal Kumuleret procent , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Over , ,0 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Som det fremgår af tabel 12, har personer, svarende til 67,7 pct. af samtlige personer, der i den 5-årige periode har været ledige, været berørte af ledighed i otte måneder eller mindre. Det betyder, at de resterende personer på 32,3 pct. af samtlige personer, der i den 5-årige periode har været ledige som er på personer har været berørte af ledighed i ni måneder eller mere. Disse personer betegnes som langtidsledige (jf. kapitel 4). Figur 8 er en grafisk illustration af Tabel 12. Ledigheden i byerne i 2010 Side 13

14 Figur 8. Antal måneder med ledighed fra 1. kvartal 2006 til 4. kvartal Over 36 Anm.: Figuren indeholder personer mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Kapitel 6 Ledigheden blandt unge mellem år Den potentielle arbejdsstyrke blandt unge mellem år Dette kapitel omhandler ledigheden blandt de årige, der ikke tidligere i nærværende publikation har været behandlet. Den potentielle arbejdsstyrke for aldersgruppen defineres til personer i alderen år, som er bosiddende i en by. Tabel 13. Den potentielle arbejdsstyrke blandt unge mellem år, 2010 I alt 15 årige 16 årige 17 årige I alt Mænd Kvinder Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 15 og 17 år, bosiddende i byerne, ekskl. Ivittuut. Særlige forhold Der er to centrale forhold, der på hver sin måde betyder, at såvel de relative som de absolutte ledighedstal for aldersgruppen undervurderes og ikke kan sammenlignes med tallene for de årige. For det første er en meget stor del af de unge under uddannelse og står derfor ikke reelt fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette forhold betyder, at de relative ledighedstal undervurderes i forhold til den faktiske ledighed. For det andet har de unge ikke et direkte økonomisk incitament til at lade sig registrere som ledige, hvorfor det må antages, at der er flere reelt ledige, end der er registreret. Dette forhold undervurderer såvel den absolutte som den relative ledighed i aldersgruppen. Ledigheden blandt unge mellem årige Tabel 14 viser, at der forekommer enkelte tilfælde, hvor unge under 18 år er registreret som ledige. Side 14 Ledigheden i byerne i 2010

15 Tabel 14. Berørte af ledigheden blandt unge mellem år, 2010 Antal personer i gennemsnit pr. måned I alt 15 årige 16 årige 17 årige I alt Mænd Kvinder I alt... 0,6 0,2 0,8 1,4 Mænd... 0,6 0,1 0,7 1,6 Kvinder... 0,6 0,3 0,9 1,1 Anm.: Tabellen indeholder personer mellem 15 og 17 år, bosiddende i byerne, ekskl. Ivittuut. Totalerne er beregnet som et gennemsnit af årets 12 måneder, og pga. afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis altid til totalerne. Andelen af 17-årige, som er berørte af ledighed, er højere end den tilsvarende andel blandt de årige og skyldes formentligt primært, at flere kommuner er i gang med at aktivere de unge ved at tilbyde dem at tage Piareersarfiit for at opkvalificere sig. Kapitel 7 Registrering af ledighed Ledighedsstatistikken omfatter kun personer, der er bosiddende i en by, og som søger arbejde. Personer under ferie eller uddannelse betragtes ikke som ledige og indgår ikke i statistikken. Indsamling af data Statistikken er baseret på Grønlands Statistiks ledighedsregister. Statistikken omfatter fra og med 2010 de årige, der har henvendt sig til kommunernes arbejdsmarkedskontorer for at få anvist arbejde. På nuværende tidspunkt er der primært to grupper af arbejdssøgende, der henvender sig til arbejdsmarkedskontorerne: Alle arbejdssøgende, der for at få udbetalt arbejdsmarkedsydelse (tidligere takstmæssig hjælp) skal henvende sig til arbejdsmarkedskontorerne. Disse personer kan højst modtage arbejdsmarkedsydelse i 13 uger i løbet af 12 på hinanden følgende måneder. Henvendelser herefter er alene motiveret ud fra fortsat ønske om at få anvist arbejde. Den anden gruppe indeholder fortrinsvis personer, der for at få udbetalt offentlig hjælp, er pålagt at henvende sig til arbejdsmarkedskontorerne, medmindre det er åbenbart urimeligt på grund af helbredsmæssige eller personlige årsager. Disse personer kan derfor figurere i ledighedsstatistikken over en længere sammenhængende periode. Personer, der får udbetalt arbejdsmarkedsydelsen, vil derfor ofte maksimalt være registreret som ledige i en periode på 13 uger i løbet af et år, jf. ovenstående. Derimod kan personer, der får udbetalt trangsvurderet eller udvidet behovsvurderet hjælp, i princippet være registreret hele året. Hver måned modtager Grønlands Statistik elektroniske indberetninger fra arbejdsmarkedskontorerne samt fra de enkelte bygder i det omfang, det er muligt for dem. Der modtages oplysninger om de lediges personnummer, og hvilken dag de har henvendt sig, samt hvilken dag de eventuelt er anvist arbejde. I 2010 indberettede alle 4 store kommuner data elektronisk. Ledigheden i byerne i 2010 Side 15

16 Fejlkilder Ledighedsstatistikken vil ikke opfange den skjulte arbejdsløshed. Den skjulte arbejdsløshed kan omfatte følgende grupper: Underbeskæftigede, dvs. allerede beskæftigede lønmodtagere, der ønsker eller er i stand til at udvide deres arbejdsindsats, herunder personer der er tvunget til underbeskæftigelse f.eks. i form af nedsat arbejdstid. Marginale grupper, idet det må antages, at ikke alle ledige henvender sig på arbejdsmarkedskontoret og bliver registreret. Det vil særligt gælde for personer, der ikke opfylder betingelserne for at modtage takstmæssig hjælp eller andre former for offentlig hjælp under arbejdsløshed. Derfor er der fx sandsynligvis flere ledige under 18 år end der registreres, hvorfor disse behandles i et særskilt kapitel. Personer, der er selverhvervende og som vælger ikke at melde sig arbejdsløse, hvis de er midlertidigt udsat for arbejdsløshed. Personer, der holdes i gang under lavsæsonen af virksomheder, i form af kurser, personlig udvikling mv. Byer og bygder De fleste byer i store kommuner indberetter efterhånden ledigheden for byer sammen med ledigheden for bygder. På baggrund af befolkningsstatistikkens oplysninger har Grønlands Statistik adskilt de ledige i byer fra de ledige i bygder. Eftersom befolkningsstatistikken er opgjort pr. 1. januar 2010, vil der som følge af flytninger mellem byer og bygder kunne opstå afvigelser mellem den beregnede ledighed i forhold til den reelle ledighed. Denne afvigelse skønnes dog at være meget lille, og ændrer følgelig ikke det samlede billede. Kapitel 8 Opgørelsesmetode og definitioner Medio ledige Medio ledige er et udtryk for de personer, der har været ledige i både første og sidste halvdel af en given måned. Dette tal er et tilnærmet udtryk for den gennemsnitlige ledighed. En person antages at være ledig på opgørelsesdatoen, hvis vedkommende har henvendt sig på arbejdsmarkedskontoret inden for et 14-dages interval inden opgørelsesdatoen, hvis der ikke er blevet anvist arbejde inden opgørelsesdatoen, og hvis denne person henvender sig igen senest 14 dage efter den sidste henvendelse. De fleste kommuner kræver henvendelse mindst hver 14. dag og som regel hver uge, for at der kan udbetales offentlig hjælp. Berørt af ledighed Berørt af ledighed fortæller direkte, hvor mange personer der i løbet af en måned har henvendt sig til arbejdsmarkedskontoret som arbejdssøgende. Tallet er ikke et udtryk for den gennemsnitlige ledighed, da en del af dem der henvender sig umiddelbart kan anvises arbejde eller selv opnår beskæftigelse efter deres henvendelse. Også denne gruppe bliver registeret som berørte af ledighed, idet de var ledige, da de henvendte sig. Den potentielle arbejdsstyrke Den potentielle arbejdsstyrke er i nærværende publikation opgjort som samtlige personer primo 2010 mellem 18 og 64 år bosiddende i byerne. Der findes endnu ikke et Side 16 Ledigheden i byerne i 2010

17 nøjagtigt mål for den faktiske arbejdsstyrke, som kan defineres som alle personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledigheden sættes i forhold til den potentielle arbejdsstyrke, der nødvendigvis må være større end den faktiske, og dette forhold er medvirkende til en undervurdering af den reelle ledighedsprocent. Uddannelsesoplysninger For at kortlægge uddannelsesniveauet blandt de ledige, er ledighedsregistret samkørt med Grønlands Statistiks uddannelsesregister. Dette register indeholde oplysninger om borgernes højest fuldførte uddannelse, der er taget med grønlandsk uddannelsesstøtte og/eller i Danmark. Uddannelser taget uden for Danmark og uden grønlandsk uddannelsesstøtte er følgelig ikke inkluderet i registret. Uddannelserne er opgjort på hovedgrupper. Flytning af personer fra arbejdsmarkedskontorer til socialkontorer I starten af 2008 begyndte nogle af kommuner at flytte (i administrativ forstand) personer, som reelt ikke kan påtage sig af anvist arbejde, fra arbejdsmarkedskontorerne til socialforvaltningerne. I Nuuk fortsatte man med at overflytte personer i 2009 og Idet kun personer registreret af arbejdsmarkedskontorerne indgår som ledige i statistikken, har den ændrede praksis betydet et databrud i Grønlands Statistiks ledighedsregister. Den ændrede praksis har derfor sænket antallet af ledige i statistikken Grønlands Statistik er dog ikke bekendt med i præcist hvilket omfang. Den nye lovgivning omfatter, at alle ledige skal have sig en individuel handlingsplan. Arbejdsmarkedsydelse Reglerne for arbejdsmarkedsydelse fremgår af Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder. Retten til arbejdsmarkedsydelse opnås ved 13 ugers sammenhængende beskæftigelse som lønmodtager i mindst 182 timer. Begge betingelser skal være opfyldt. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse. Arbejdsmarkedsydelsen kan ydes i sammenlagt 13 uger. Arbejdsmarkedsydelse udbetales med en fast takst per time, der udgør 90 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret. Offentlig hjælp Offentlig hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Formålet er: 1. Formålet med denne forordning er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for alle personer, der opholder sig i Grønland, og ikke kan klare sig på anden vis. Forordningen skal endvidere sørge for offentlig hjælp til personer, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie. 2. Enhver er efter denne landstingsforordning forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Ledigheden i byerne i 2010 Side 17

18 Stk. 2. Forsørgelsespligten over for en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse. Stk. 3. Forsørgelsespligten over for et barn ophører, såfremt 1) barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle eller et barn, eller 2) der ydes en datter offentlig hjælp i forbindelse med graviditet. Side 18 Ledigheden i byerne i 2010

19 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Gitte Lynge Rosing Arbejdsmarked 2011:1 29. April 2011 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Kommune Alder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grønland 15-19

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher Arbejdsmarked 2003:3 Beskæftigelsen i Grønland i 2000 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen heraf på brancher for indkomståret

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere