Samtaleterapi ydelse 6101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtaleterapi ydelse 6101"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er kort at belyse anvendelsen af samtaleterapi (ydelse 6101) i almen praksis i Region Midtjylland. Det andet formål er at få en tværsektoriel indsigt i, i hvilken udstrækning patienter, som modtager samtaleterapi hos almen praksis i Region Midtjylland, behandles i de øvrige sektorer i sundhedsvæsenet. Dato Naja Therese Kokholm Jensen Tel Anvendelsen af samtaleterapi Følgende afsnit beskriver anvendelsen af samtaleterapi i almen praksis i Region Midtjylland. Side 1 Nedenstående tabel viser antallet af samtaleterapi-ydelser per almen praksis i Region Midtjylland. Tabellen viser bl.a., at 116 praksis havde 100 samtaleterapi-ydelser eller mere per 1000 sikrede i perioden 1. april marts Modsat er der 62 praksis, som ikke har anvendt ydelsen i perioden. Set i forhold til 2010 er der tale om en stigning i antallet af praksis som ikke anvender ydelsen, idet 29 praksis ikke anvendte ydelsen i Udviklingen kan skyldes, at det i den nyeste overenskomst er blevet præciseret, at det kun er lægen, som må levere samtaleterapi-ydelsen. Tabel 1. ydelser pr. praksis per 1000 sikrede i perioden 1. april marts ydelser praksis 100 ydelser eller mere ydelser ydelser 158 Praksis som ikke har anvendt ydelsen 62 Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af samtaleterapiydelser i perioderne 1. januar 31. december 2010 og 1. april marts Tabellen viser, at antal ydelser i alt og antallet af patienter, som har modtaget samtaleterapi, er faldet. 1 Samtaleterapi-ydelsen var opsagt i perioden 1. januar 31. marts For at opnå data for ét helt år er perioden derfor forskudt.

2 at det gennemsnitlige antal ydelser per patient er steget fra 2,49 til 2,67. at 36 procent af patienterne, som har modtaget samtaleterapi, kun har modtaget én ydelse, hvilket indikerer, at der formentlig fortsat gives enkeltstående samtaleterapiydelser til en stor gruppe patienter. Yderligere datatræk viser, at der i perioden 1. april 2011 til 29. februar 2012 er blevet givet enkeltstående opstartsydelser samtaleterapi. Dette svarer til at cirka 12 procent af det samlede antal samtaleterapiydelser i perioden 1. april 2011 til 29. februar 2012, er blevet givet som enkeltstående opstartsydelser. Tabel 2. Udviklingen i antal patienter og antal ydelser ydelser 1. januar december april marts 2012 patienter patienter Akkumuleret procent patienter patienter Akkumuleret procent eller flere patienter i alt ydelser i alt Gennemsnitligt antal ydelser pr. patient 2,49 2,67 Figur 1 herunder viser, at ca. 340 praksis har givet en eller to samtaleterapi-ydelser i 2011 til 50 procent eller derover af det samlede antal af patienter, der modtog samtaleterapi-ydelsen i den pågældende praksis. 21 praksis har givet en eller to samtaleterapi-ydelser til samtlige patienter, som har modtaget samtaleterapi-ydelsen. Det lave antal ydelser per patient kan ikke begrundes med, at praksis er nystartet i løbet af 2011 og derfor ikke har nået at give flere ydelser, da ingen af de 21 praksis er nyopstartede. På samme vis kan det lave antal ydelser heller ikke begrundes med, at praksis er lukket i løbet af 2011, da det kun er tilfældet for en enkelt af de 21 praksis. Side 2

3 samtaleterapi-ydelser Figur 1. Praksis, hvor patienter, der kun modtog en eller to samtaleterapi-ydelser i 2011, udgør 50 procent eller derover af det samlede antal af patienter, der modtog samtaleterapiydelse Praksis Herunder ses det gennemsnitlige antal samtaleterapi-ydelser per kapacitet per uge for de 50 praksis med flest ydelser per uge 2. Figuren viser, at det gennemsnitlige antal ydelser hos top 50 praksis varierer fra 2,3 til 16. Der er dog kun to praksis, som har gennemsnit over 10. Figur 2. Gennemsnitligt antal samtaleterapi-ydelser per kapacitet per uge. Top 50 (de 50 praksis med flest ydelser per uge) samtaleterapi-ydelser pr. kapacitet pr. uge Praksis 2 1 kapacitet = 1 læge der indgår i klassifikationsberegningen Side 3

4 Tværsektoriel analyse Følgende afsnit undersøger i hvilken udstrækning patienterne, som modtog samtaleterapi i almen praksis i Region Midtjylland i 2010, behandles efterfølgende i de øvrige sektorer i sundhedsvæsenet for psykiske lidelser/problemer. Nedenstående tabel viser at patienter, bosiddende i Region Midtjylland, modtog samtaleterapi i almen praksis i regionen i Tabel 3. bosiddende i Region Midtjylland, som modtog samtaleterapi i almen praksis i Region Midtjylland i 2010, og andel af disse personer, som også modtog samtaleterapi i den efterfølgende periode. Ydelser Samtaleterapi i Samtaleterapi 1. april marts Tabellen viser endvidere at 23 procent af personerne, som modtog samtaleterapi i 2010, også fik samtaleterapi i almen praksis i den efterfølgende periode: 1. april 2011 til 31. marts Af personerne, som modtog samtaleterapi i 2010, modtog af disse personer behandling i det efterfølgende år (1. januar 31. december 2011) hos enten psykiatere (speciallæger), psykologer eller i psykiatrien, jf. Tabel 4. Dvs. at cirka 23 procent af personerne, som havde modtaget samtaleterapi i 2010, fik i det efterfølgende år behandling for psykiske problemer/lidelser hos andre behandlere i sundhedsvæsenet. Tabel 4. Oversigt over personer, som har modtaget samtaleterapi i 2010, samt graden af behandling hos andre behandlere (psykiatere, psykologer og psykiatrien) i som modtog samtaleterapi hos praktiserende læge som kun modtog samtaleterapi hos praktiserende læge som modtog behandling hos andre behandlere som modtog behandling hos andre behandlere 22,75 Tabel 5 viser, at ud af de personer, som modtog behandling hos andre behandlere, fik personer behandling hos én anden behandler (dvs. hos enten psykiater, psykolog eller i psykiatrien). 854 personer fik behandling ved to andre behandlere, og 44 personer fik behandling ved psykolog, psykiater og i psykiatrien. 3 Kun de patienter som har haft bopæl i Region Midtjylland i hele 2010 er medtaget i den tværsektorielle analyse, da fokus i den tværsektorielle analyse kun er på Region Midtjyllands borgere og deres forbrug af sundhedsydelser hos andre behandlere. Derfor er antallet, som modtog samtaleterapi, lidt mindre i Tabel 3 end i Tabel 2. Side 4

5 Tabel 5. Udspecificering af antal personer med behandling hos andre behandlere. personer med behandling hos én anden behandler Psykolog Psykiater Psykiatrien personer med behandling hos to andre behandlere 854 Psykolog & Psykiater 202 Psykolog & Psykiatrien 345 Psykiater & Psykiatrien 307 personer med behandling hos tre andre behandlere Psykolog & Psykiater & Psykiatrien 44 I alt antal personer som modtog behandling hos andre behandlere Tabel 6. Oversigt over behandling hos andre behandlere med antal personer, ydelser og gennemsnitligt antal ydelser per person Gennemsnitligt antal personer ydelser ydelser per person Psykolog ,30 Psykiater ,60 Psykiatrien ,68 Tabel 6 viser, at af de personer som fik samtaleterapi i 2010 og efterfølgende fik behandling hos andre behandlere, fik størstedelen behandling i psykiatrien. Tabellen viser endvidere, at det også var i psykiatrien, de fleste ydelser blev givet både samlet set og per patient. Det ses af Tabel 7, at af de personer som har fået mellem 1 og 3 samtaleterapi-ydelser i 2010, har 21 procent af dem fået anden behandling. Af de personer, som har fået mere end 4 samtaleterapi-ydelser, har mellem 29 og 33 procent fået anden behandling. Tabel 7. Fordeling af personerne med samtaleterapi i 2010 på antal af samtaleterapi-ydelser og antal personer med anden behandling i 2011 set i forhold til antallet af samtaleterapiydelser i samtaleterapiydelser per person i alt med anden behandling med anden behandling uden anden behandling 1 til til til til I alt Side 5

6 Tabel 8. Fordeling af personerne med samtaleterapi i 2010, men uden efterfølgende behandling hos psykolog, psykiater og/eller psykiatrien, på andelen af disse som fik samtaleterapi hos lægen i den efterfølgende periode (dvs. i perioden 1. april marts 2012). samtaleterapiydelser per person i 2010 i alt med samtaleterapi efterfølgende med samtaleterapi efterfølgende uden samtaleterapi efterfølgende 1 til til til til I alt Tabel 8 viser, at for personerne med 1 til 3 samtaleterapi-ydelser i 2010, men uden behandling hos andre behandlere, har 17 procent af dem modtaget samtaleterapi i almen praksis i den efterfølgende periode. For personerne med 4 samtaleterapi-ydelser eller mere er procentandelen væsentlig større, og ligger mellem 34 og 75 procent. Andre dataudtræk viser endvidere, at i perioden 1. januar 31. december 2011 modtog af de personer, som fik samtaleterapi i 2010, både behandling hos andre behandlere og samtaleterapi i almen praksis, hvilket svarer til cirka 6 procent af det samlede antal personer, som modtog samtaleterapi i Data viser desuden, at cirka 26 procent af de, som fik behandling hos andre behandlere i den efterfølgende periode, også modtog samtaleterapi i almen praksis. I overenskomsten er der ikke nogen afgrænsning af, hvilke lidelser samtaleterapi kan anvendes som behandling mod. Overenskomstteksten angiver, at ydelsen skal indeholde egentlig samtaleterapi med anvendelse af relevante samtaleteknikker, og at lægen skal ICPC kode de patienter der modtager ydelsen med henvendelsesårsag eller indikation. Ved at se nærmere på henvisningsårsagerne til psykolog for de personer, som modtog samtaleterapi og efterfølgende psykologhjælp, er det muligt at få en ide om, hvilke psykiske lidelser/problemer som var begrundelsen for samtaleterapien. Vi kan dog ikke fuldstændig garantere at baggrunden for samtaleterapi-konsultationen var identisk med henvisningsårsagen til psykologen. For at kunne opnå denne sikkerhed, er det nødvendigt at undersøge ICPC-kodningerne af patienterne på samtaleterapi-ydelserne. ICPC-kodning af henvisningsårsag eller indikation er ifølge overenskomsten et krav, hvis lægen skal benytte samtaleterapi-ydelsen, men data er ikke på nuværende tidspunkt tilgængelig for regionen. Side 6

7 Tabel 9 herunder viser, at cirka 49 procent af de personer, som har modtaget samtaleterapi i 2010 og som efterfølgende modtog psykologhjælp, har fået psykologhjælp på baggrund af henvisningsårsagen let til moderat depression. Tabel 9. Fordeling af personer og psykolog-ydelser på henvisningsårsager til psykolog. Henvisningsårsager med pågældende henvisningsårsag Ydelser hos psykolog for pågældende henvisningsårsag Gennemsnitligt antal ydelser per henvisningsårsag 1 Røveri-, volds- og voldtægtsofre ,42 2 Trafik- og ulykkesofre , Pårørende til alvorligt psykisk syge personer ,15 ramt af alvorligt invaliderende sygdom ,87 Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom ,15 6 Pårørende ved dødsfald , , der har forsøgt selvmord ,53 Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge ,18, der inden det fyldte 18 år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb ,91 a med let til moderat depression mellem 18 og 37 år ,46 b der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år ,36 - Ingen henvisningsårsag ,28 personer med behandling hos psykolog unikke personer med behandling hos psykolog Let til moderat angst er en ny henvisningsårsag som trådte i kraft 1. april Henvisningsårsagen har således ikke været gældende i hele 2011 og er først opstartet i det pågældende år, derfor er antallet af personer og ydelser på denne henvisningsårsag formentlig mindre, end hvad data for de kommende år vil vise. Side 7

8 Tabel 10 herunder viser, at personerne som blev henvist til psykolog med årsagen let til moderat depression samlet havde fået samtaleterapi-ydelser, og i gennemsnit havde hver person modtaget 2,87 samtaleterapi-ydelser. Det overordnede gennemsnitlige antal samtaleterapi-ydelser, for personer som efterfølgende fik psykologhjælp, var 2,81. Tabel 10. Fordeling af samtaleterapi-ydelser fra 2010 på personernes henvisningsårsag til psykolog med gennemsnits antal ydelser. Henvisningsårsager Samtaleterapi personer ydelser Gennemsnit 1 Røveri-, volds- og voldtægtsofre ,73 2 Trafik- og ulykkesofre , Pårørende til alvorligt psykisk syge personer ,38 ramt af alvorligt invaliderende sygdom ,81 Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom ,89 6 Pårørende ved dødsfald , a b, der har forsøgt selvmord ,13 Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge ,09, der inden det fyldte 18 år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb ,82 med let til moderat depression mellem 18 og 37 år ,87 der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år ,86 - Ingen henvisningsårsag ,48 Total ,81 Det tilsvarende antal gennemsnitlige samtaleterapi-ydelser for personer med behandling hos psykiater var 3,09 og for personer med behandlingen i psykiatrien var det gennemsnitlige antal samtaleterapi-ydelser 2,90. Side 8

9 Tabel 11 herunder viser, at ca. ¼ af personerne, som har fået behandling i psykiatrien, er blevet behandlet på grund af depressive tilstande. Det gennemsnitlige antal ydelser per diagnose ligger mellem 8 og 127 ydelser. Tabel 11. Fordeling af personer og psykiatri-ydelser på diagnose i psykiatrien med pågældende diagnose Ydelser i psykiatrien for pågældende diagnose Gennemsnitligt antal ydelser per diagnose Diagnose i psykiatrien I alt Andre psykotiske tilstande, pat. u. 19 år Angsttilstande Bipolare tilstande Børnepsykiatriske diagnoser Depressive tilstande Hyperkinetiske forstyrrelser, pat. u. 19 år Ikke grupperbar pga. manglende aktionsdiagnose Mental retardering Organiske psykiske lidelser Personlighedsforstyrrelser Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser pga. stoffer inkl. alkohol Skizofreni Somatoforme tilstande, pat. o. 18 år Spiseforstyrrelser Stress-relaterede tilstande Svære mentale udviklingsforstyrrelser, pat. u. 19 år Tilsigtet selvbeskadigelse Øvrige psykiske lidelser Ingen diagnose i psykiatrien (ambulante patienter) I alt med diagnose i psykiatrien (stationære patienter) I alt med ikke unikke cpr-numre i psykiatrien I alt med unikke cpr-numre i psykiatrien Side 9

10 Tabel 12. Fordeling af samtaleterapi-ydelser fra 2010 på personernes diagnose i psykiatrien med gennemsnitsantal ydelser. Samtaleterapi Diagnose i psykiatrien personer ydelser Gennemsnit Andre psykotiske tilstande, pat. u. 19 år ,75 Angsttilstande ,92 Bipolare tilstande ,65 Børnepsykiatriske diagnoser ,92 Depressive tilstande ,28 Hyperkinetiske forstyrrelser, pat. u. 19 år ,67 Ikke grupperbar pga. manglende aktionsdiagnose ,00 Mental retardering ,80 Organiske psykiske lidelser ,50 Personlighedsforstyrrelser ,27 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser pga. stoffer inkl. alkohol ,68 Skizofreni ,48 Somatoforme tilstande, pat. o. 18 år 1 7 7,00 Spiseforstyrrelser ,84 Stress-relaterede tilstande ,64 Svære mentale udviklingsforstyrrelser, pat. u. 19 år 2 3 1,50 Tilsigtet selvbeskadigelse ,79 Øvrige psykiske lidelser ,54 Ingen diagnose i psykiatrien (ambulante patienter) ,90 I alt med diagnose i psykiatrien (stationære patienter) ,87 med behandling i psykiatrien, ikke unikke cpr-nr ,90 Tabel 12 herover viser, at personerne, som blev behandlet i psykiatrien på grund af depressive tilstande havde samlet fået 731 samtaleterapiydelser, og i gennemsnit havde hver person modtaget 3,28 samtaleterapi-ydelser. En stor del af patienterne har ikke fået en decideret DRG-psykiatri diagnose, da de kun har fået ambulant behandling. Det overordnede gennemsnitlige antal samtaleterapi-ydelser, for personerne som fik ambulant behandling i psykiatrien, var 2,90. For personerne med stationær behandling i psykiatrien var det gennemsnitlige samtaleterapi-ydelser 2,87. Side 10

11 Samtaleterapi og medicin Følgende afsnit giver indblik i, i hvilken udstrækning Region Midtjyllands borgere, som fik samtaleterapi i 2010, modtog medicinsk behandling samtidig med samtaleterapien. Overordnet viser data, at omkring 55 procent af personerne, som fik samtaleterapi i 2010, også fik medicinsk behandling med antidepressiv medicin 5. Tabel 13. Medicinsk behandling (med antidepressiv medicin) i 2010 af personer med samtaleterapi i 2010, og som ikke havde fået samtaleterapi før 2010 (dvs. i perioden juli til december i 2009). som har modtaget antidepressiver (N06A) i 2010 som har modtaget recept på antidepressiver (N06A) fra egen læge i 2010 samtaleterapiydelser per person i 2010 i alt af alle personer af alle personer af personerne som har modtaget antidepressiver I alt Tabel 13 viser, at 50 procent af personerne som fik samtaleterapi i 2010 (men ikke fik samtaleterapi i perioden juli december 2009) fik behandling med antidepressiv medicin. Langt størstedelen af personerne modtog recepten på antidepressiv af deres egen læge, jf. sidste kolonne. Af personerne som fik én samtaleterapi modtog 39 procent antidepressiv medicin og 81 procent af dem havde fået recepten via egen læge. Dette svarer til at 32 5 Antidepressiv medicin er identificeret via ATC-koden N06A Side 11

12 procent af de personer som fik én samtaleterapi fik recept til antidepressiv medicin af egen læge. Tabel 14. Medicinsk behandling (med SSRI er) i 2010 af personer med samtaleterapi i 2010, og som ikke havde fået samtaleterapi før 2010 (dvs. i perioden juli til december i 2009). 6 som har modtaget SSRI'er (N06AB) i 2010 som har modtaget recept på SSRI'er (N06AB) fra egen læge i 2010 samtaleterapiydelser per person i 2010 i alt af alle personer af alle personer af personerne som har modtaget SSRI'er I alt Tabel 14 viser den specifikke type af antidepressiv medicin SSRI erne, på tilsvarende vis som Tabel 13 gør for antidepressiv medicin overordnet. 6 SSRI er er identificeret via atc-koden N06AB Side 12

13 Resultater Analyserne viser, at der fortsat er læger, der giver samtaleterapi som en enkeltstående ydelse. Analyserne viser desuden, at det gennemsnitlige antal samtaleterapi-ydelser per patient i perioden 1. april marts 2012 var på 2,67. Yderligere beregninger på de tværgående analyser viser, at ca. 67 procent af regionens borgere, som fik samtaleterapi i 2010, fik 1-2 samtaleterapi-ydelser. Supplerende analyser viser, at personer opstartede og afsluttede et samtaleterapi-forløb i 2010, hvor de samlet kun fik en eller to samtaleterapi-ydelser. 7 Dette svarer til ca. 47 procent af de personer som modtog samtaleterapi i 2010 og ca. 25 procent af ydelserne i De tværgående analyser viser, at ca. 23 procent, som fik samtaleterapi i 2010, efterfølgende fik behandling hos enten en psykolog, psykiater eller i psykiatrien personer, svarende til ca. 9 procent af personerne som fik samtaleterapi i 2010, fik efterfølgende psykologhjælp. 99 % af disse personer blev henvist med en af de 11 gyldige henvisningsårsager. ne som fik psykologhjælp fik i gennemsnit 2,81 samtaleterapiydelser forinden psykologbehandlingen. Analyserne på samtaleterapi og medicin viser, at af de personer som opstartede et samtaleterapiforløb i 2010 fik 50 procent behandling med antidepressiv medicin. 32 procent af de personer som opstartede et samtaleterapiforløb i 2010 og som kun fik en ydelse, fik behandling med antidepressiv medicin via egen læge. 7 Disse personer har fået samtaleterapi i 2010, men ikke i sidste halvdel af 2009 og heller ikke i Disse afgrænsninger er lavet på baggrund af overenskomstens krav om maksimalt 6 mdr. mellem ydelser, hvis det skal betragtes som et forløb, og opsigelsen af samtaleterapi i de første tre måneder af Side 13

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste s ventetid at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Ventetidsundersøgelse I udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse om ventetider til alle

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA Dato: 25.09. Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER STATUS PÅ DATA

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER. PsykInfo Midt SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG

ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER. PsykInfo Midt SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG PsykInfo Midt NORMAL ANGST NORMAL ANGST KÆMP FRYS FLYGT Formål: Sætter kroppen

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Set fra almen praksis 1 Hvilke psykiatriske tilbud er der til mine patienter i en provinsby i Vestjylland? Psykiatrisk afdeling på byens Central sygehus (Holstebro)

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Psykiske problemer overses

Psykiske problemer overses September 2010 Psykiske problemer overses Der mangler tilbud til mennesker, som har psykiske problemer i form af en psykisk sygdom eller reaktioner på en belastende livssituation. Det efterlader mange

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Side 1 Indholdsfortegnelse 1. REGION SJÆLLAND I TAL OG FAKTA 4 1.1 Geografi og befolkning 4 1.2 Demografisk udvikling 4 2. PSYKOLOGOMRÅDET GENERELT 4 2.1

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Samtaleterapi i almen praksis En analyse i Region Sjælland

Samtaleterapi i almen praksis En analyse i Region Sjælland Samtaleterapi i almen praksis En analyse i Region Sjælland Side 0 Indledning Samtaleterapi er én af to ydelser der med Overenskomst om Almen praksis gældende fra 1. september 2014 blev decentraliseret

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb?

Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Hvad kendetegner personer visiteret til ressourceforløb? Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, lvt@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af de personlige udfordringer, der kendetegner

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 12,00 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 27-09-2013 Side 1 Opdateret: 27-09-2013 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere