Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0"

Transkript

1 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin

2 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd Ansvar fr afvikling Evnen til at håndtere fejl Systemversigt Frberedelse Frberedelse Installér g knfigurer udstyr De fire faser Fase 1 Opstart Fase 2 Brevstemmehåndtering Fase 3 Valghandling Fase 4 Knslidering ved frit brdvalg Fase 4 Knslidering ved fast brdvalg Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Fast brdvalg Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Papirbaseret Skift Valgtilstand fra Fast brdvalg til Papirbaseret Placering af aktiviteter efter vergang til Fast brdvalg Fejlhåndtering Oprydning efter afprøvning af applikatinen Appendiks Tekniker Tjekliste Cpyright KMD A/S Side 1 KMD Digital Valgliste vers. 2.1

3 Frrd Frrd Denne vejledning har til frmål at yde nødvendig hjælp til teknikeren, valgsekretæren g valgtilfrrdnede i frbindelse med etablering af digitalt afstemningssted g fejlhåndtering i frbindelse med afvikling af valget. Tidsmæssigt beskriver denne vejledning de aktiviteter, der skal udføres sm frberedelse til valgdagen, fejlsituatiner inden valghandlingens start, under valghandlingen g ved valghandlingens afslutning på valgdagen. Denne vejledning beskriver den tekniske psætning, verførsel af data m.m., ligesm vejledningen gså mhandler fejlsituatiner. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 2

4 Systemversigt 1.1 Ansvar fr afvikling KMD Digital Valgliste afvikles i et lukket netværk, g kmmunen er selv ansvarlig fr at afvikle alle faser g aktiviteter i den krrekte rækkefølge. 1.2 Evnen til at håndtere fejl I frhld til fejlhåndtering, bør kmmunen på frhånd afklare sit ambitinsniveau, således at der ikke pstår unødvendige kriser på valgdagen. Her er t yderpunkter: Lavt ambitinsniveau Hvis der er få/ingen IT-ressurcer til rådighed på afstemningsstedet, g der ikke er tid g energi til at frberede sig på de mulige tekniske fejlsituatiner, så anbefales det, at man på frhånd beslutter, hvad man vil stille p i en fejlsituatin. Et lavt ambitinsniveau er, at hvis der pstår en fejl, så genstartes applikatinen på pc en, g hvis dette ikke løser prblemet, så vergår man til papirbaseret afvikling af valget. Højt ambitinsniveau Hvis kmmunen har stillet de nødvendige IT-ressurcer til rådighed på afstemningsstedet, g eventuelt har tid g energi til at eksperimentere med frskellige fejlsituatiner inden valget, så vil kmmunen være bedre frberedt til det kmmende valg, g vil være i stand til effektivt at håndtere de fleste fejl på valgdagen. Hvis der pstår fejl på valgdagen, må der frventes et betydeligt pres fr en hurtig afklaring g løsning. Tidspresset vil betyde, at det kan være vanskeligt eller umuligt. Derfr er det vigtigt, at ambitinsniveauet er afklaret inden valghandlingen startes. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 3

5 Systemversigt 2 Systemversigt Kravene til rbusthed afspejler sig i den valgte arkitektur, der fremgår af systemversigten. Systemversigt CAP/IP KMD PC med KMD Digital Valgliste Knfiguratin USB-nøgle Lukket netværk Valgtilfrrdnedes pc er med KMD Digital Valgliste Valgsekretærs pc med KMD Digital Valgliste Systemversigten viser følgende elementer: KMD Den digitale valgliste, samt de fleste knfiguratinsplysninger verføres fra KMD. PC med adgang til KMD via CAP-IP KMD Digital Valgliste Knfiguratin En applikatin, der benyttes til at knfigurere KMD Digital Valgliste samt verføre data fra KMD. USB-nøgle USB-nøgle til verførsel af fire filer fra KMD Digital Valgliste Knfiguratin til valgsekretærens pc. Der anvendes én USB- nøgle pr. afstemningssted. USB-nøglen anvendes gså til knslidering. USB-nøglen må ikke være krypteret. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 4

6 Systemversigt Lukket netværk Der etableres et lukket netværk på afstemningsstedet Valgsekretærs pc Valgsekretærens pc placeret i det lukkede netværk De valgtilfrrdnedes pc er De valgtilfrrdnedes pc er placeret i det lukkede netværk KMD Digital Valgliste Den primære applikatin der benyttes under afstemningen. Applikatinen installeres på valgsekretærens g på de valgtilfrrdnedes pc er. Skannere Skannere til skanning af valgkrt Printer Til udskrivning af erstatningsvalgkrt KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 5

7 3 Frberedelse 3.1 Frberedelse Frberedelse består af følgende aktiviteter, der udføres af tekniker: Frberedelse Installér g knfigurer udstyr Installér applikatiner Knfigurer afstemningssted g verfør data fra KMD PC med KMD Digital Valgliste Knfiguratin g adgang til KMD via CAP/IP Flyt 4 filer Synkrniser alle pc er Valgsekretærs g valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér installatin Valgsekretærs pc KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 6

8 3.2 Installér g knfigurer udstyr Da der er tale m standardudstyr med tilhørende standard sftware, nævnes kun de frhld, der er specielle fr KMD Digital Valgliste Fremmøde. Viruscheck slås fra eller afinstalleres, efter pc erne er blevet virusscannet. Dette af hensyn til svartider, da pc erne kalder services hs hinanden. Firewall slås fra Dvaletilstand slås fra KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 7

9 Ingen Windws pdateringer KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 8

10 Løsningscenter slå meddelelser g funktiner fra KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 9

11 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 10

12 Screen Saver slås fra: Slå lyd fra Strømstyring indstilles (nedenstående beskrivelse gælder fr Windws 7-pc er): Strømstyring sættes til Høj ydeevne, alle underpunkter sættes til aldrig Tænd/slumre knapper / luk låg sættes til gør intet under Strømstyring avancerede indstillinger KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 11

13 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 12

14 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 13

15 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 14

16 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 15

17 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 16

18 Skift indstillinger i Grup plices Dette fr at sikre at strømstyringsindstillingerne frbliver i høj ydeevne. Gør følgende: Vælg start -> Kør -> GPEDIT.MSC KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 17

19 Vælg Administrative skabelner -> System -> Strømstyring Åbn Vælg en aktiv strømstyringsmdel Vælg Aktiveret, mdel Høj ydeevne, klik på anvend g dernæst på OK KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 18

20 Dvalefunktiner slåsfra: KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 19

21 KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 20

22 Netværksfrbindelser psættes: Trådløs netværksfrbindelse deaktiveres Opsætning af pc er i lukket net, se mere herm længere nede Dat g klkkeslæt sættes ens på alle pc er i netværket Skærmpløsning skal defineres sm minimum 1024 x 768 En PDF-writer med printerdriver fr at kunne gemme den digitale valgliste sm en PDF-fil. En PDF-viewer med udskriftfunktin fr at kunne udskrive den digitale valgliste. Skanneren kalibreres: hvis der anvendes en skanner sm ikke er leveret af KMD, skal skanneren kalibreres med det i applikatinen medfølgende kalibreringsark (åbn applikatinen g åbn menupunktet Hjælp ). KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 21

23 Opsætning af pc er i lukket net KMD Digital Valgliste skal afvikles på pc er i et lukket netværk, der skal knfigureres med faste pc-navne g IPadresser. Når pc erne navngives, skal dmæne gså ændres til: arbejdsgruppe. PC-navn IP-adresse Anvendelse PCA Valgsekretær PCB Valgtilfrrdnet PCC Valgtilfrrdnet PCD Valgtilfrrdnet Eksemplet viser en pstilling med 3 valgtilfrrdnede pc'er g valgsekretær. Er der flere valgtilfrrdnede frtsætter navngivningen efter samme princip. Adgang til printer under afstemningen Fra valgsekretærens pc skal der kunne udskrives erstatningsvalgkrt g evt. valgliste, så det anbefales at der er tale m en hurtig printer. Alle valgtilfrrdnede pc er skal gså have installeret skal gså have installeret en printerdriver. Installér applikatiner Der skal installeres t applikatiner: KMD Digital Valgliste Knfiguratin Denne applikatin benyttes til at knfigurere afstemningsstedet, samt til at verføre data fra KMD. Applikatinen kmmunikerer med KMD via CAP/IP. Denne applikatin danner 4 filer, der skal flyttes til valgsekretærens pc. Det anbefales, at installere denne applikatin på en enkelt pc på tværs af alle kmmunens afstemningssteder. KMD Digital Valgliste Fremmøde Dette er hvedapplikatinen, der afvikles på afstemningsstedet. Applikatinen skal installeres på alle pc er på afstemningsstedet. Kmmunikatinen mellem pc erne fregår indenfr et lukket netværk med faste IP-adresser. Knfigurer afstemningssted g verfør data fra KMD Applikatinen KMD Digital Valgliste Knfiguratin benyttes til at knfigurere afstemningsstedet g til at verføre data fra KMD. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 22

24 Brtset fra Antal pc er, så hentes alle knfiguratinsplysninger fra KMD, hvr de er prettet i KMD Valgudskrivning. KMD Digital Valgliste Knfiguratin danner autmatisk knfiguratinsplysninger fr pc er g afsnit. Brugeren skal være prettet i KSP/CICS. Applikatinen skal minimum afvikles én gang pr. afstemningssted. Fr hver afvikling dannes fire filer i en separat mappe. Ved gentagelse verskrives de tidligere dannede filer. Applikatinen henter den nyeste valgliste, g den henter alle brevstemmer registreret via KMD BrevStemmePrtkllen. De fire filer er i XML-frmat, men krypterede. Filnavn DVKnfiguratin.lmx Afsnitsrlle.lmx Brevstemmer.lmx DigitalValgliste.lmx Beskrivelse Knfiguratinsfil med plysninger m valget, afstemningsstedet g antal afsnit. Knfiguratinsfil med plysning m frdeling af master g backup pr. afsnit. Brevstemmer. En digital udgave af valglisten. Flyt 4 filer Der skal flyttes 4 filer fra pc en med KMD Digital Valgliste Knfiguratin til valgsekretærens pc, evt. via en USB-nøgle. Filerne hentes i denne mappe: C:\Prgram Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\<Valg>\<Afstemningssted>\ Eksempel: C:\Prgram Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\KV\Rådhuset\ Filerne gemmes i denne mappe: C:\Prgram Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\ KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 23

25 Synkrniser alle pc er De fire filer bliver autmatisk distribueret, når pc erne startes: Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærs pc. Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er. Når de valgtilfrrdnedes pc er startes, vil de autmatisk blive synkrniseret med valgsekretærens pc. Kntrller installatin Åbn applikatinen g lg på sm valgsekretær. Valgsekretær skal et passwrd af følgende frmat: DV0XXXYY Hvr XXX = kmmunenummer Og YY = valgdistriktnummer Kntrllerer at der er adgang til alle pc er i nettet. Via dialgen Overvågning kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 24

26 4 De fire faser I dette kapitel gennemgås prcesser g aktiviteter i de fire faser, der afvikles på valgdagen. Aktiviteterne gennemgås i en naturlig rækkefølge, der skal verhldes. Af hensyn til verskueligheden er fejlhåndtering ikke behandlet under de enkelte aktiviteter, med mindre aktiviteten direkte drejer sig m fejlhåndtering. De fire faser Fase 1 Opstart Fase 2 Brevstemmehåndtering Fase 3 Valghandling Fase 4 Knslidering Applikatinen arbejder med 4 faser, der skal gennemføres i den viste rækkefølge. Indenfr hver fase er der en række prcesser g aktiviteter, der vil blive beskrevet i de følgende afsnit. Skift mellem faserne sker via dialgen Kntrller tilstand, der tillader, at der skiftes til næste fase, mens det er ikke muligt, at skifte tilbage til en tidligere fase. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 25

27 4.1 Fase 1 Opstart Består af følgende aktiviteter, sm varetages af teknikeren. Fase 1 Opstart på afstemningsstedet Etabler afstemningssted Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærens pc Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér Installatin Slut: Kl. 18 aftenen før valgdagen Etabler afstemningssted Tekniker flytter udstyret til afstemningsstedet g tester udstyret. Denne aktivitet kan evt. være gennemført tidligere. Start KMD Digital Valgliste på valgtilfrrdnedes pc er Brug et passwrd af dette frmat fr at lgge på de valgtilfrrdnedepc er: DV0XXXZZ Hvr XXX = kmmunenummer g ZZ = valgdaten KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 26

28 Når KMD Digital Valgliste startes på de valgtilfrrdnedes pc er, bliver pc erne pdateret med de nyeste data fra valgsekretærens pc. Alle pc er er nu synkrniserede. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 27

29 4.2 Fase 2 Brevstemmehåndtering Aktiviteterne i denne fase varetages af valgsekretæren. Valgsekretæren starter applikatinen g skifter til fase 2 brevstemmehåndtering via dialgen kntrller tilstand: efter skift til Fase 2 kan der ikke skiftes tilbage til Fase 1. Fase 2 Brevstemmehåndtering Start: Om mrgenen på valgdagen Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærs pc Skift til fase 2 Brevstemmehåndtering Behandl brevstemmer Opdater vælgere Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér installatin Distribuer brevstemmer Evt. udskriv valgliste Verificer fase 2 Brevstemmehåndtering Slut: Før kl. 9 på valgdagen KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 28

30 Behandl brevstemmer Brevstemmer fra KMD BrevStemmePrtkllen er verført fra KMD under Frberedelse. Valgsekretæren fretager de sidste justeringer via dialgen Behandl brevstemmer, der giver mulighed fr at prette, ændre g slette brevstemmer. De sidste justeringer er nu indarbejdet i filen Brevstemmer.lmx på valgsekretærens pc. Opdater vælgere Valgsekretæren fretager de sidste justeringer til valglisten via dialgerne Opret vælger, samt Ændr vælger, der er en underfunktin til Søg i valgliste. De sidste justeringer er nu indarbejdet i filen DigitalValgliste.lmx på valgsekretærens pc. Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Når KMD Digital Valgliste startes på de valgtilfrrdnedes pc er, bliver pc erne pdateret med de nyeste data fra valgsekretærens pc. Alle pc er er nu synkrniserede. Kntrller installatin Valgsekretæren kntrllerer, at der er adgang til alle pc er i nettet. Via dialgen Overvågning kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er. Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere. Distribuer brevstemmer Valgsekretæren skal distribuere brevstemmer én g kun én gang via dialgen Kntrller tilstand. Når brevstemmerne distribueres, prettes fremmøderegistreringer i master, backup g på valgsekretærs pc fr de relevante afsnit. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 29

31 Udskriv valgliste Valgsekretæren udskriver eventuelt en valgliste til brug fr papirbaseret afvikling af valghandlingen via dialgen Vis valgliste. Valglisten vil afspejle de sidste justeringer af valglisten, samt brevstemmerne, såfremt den udskrives efter at brevstemmerne er distribueret. På dette tidspunkt har valgsekretærens pc nk ikke adgang til en hurtig printer, så det kan vervejes at danne en printfil, f.eks. i PDF-frmat, g flytte printfilen til en pc med adgang til en hurtig printer. Verificer fase 2 Brevstemmer Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere g antal brevstemmer. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 30

32 4.3 Fase 3 Valghandling Fase 3 Valghandling er den centrale fase, der er blevet frberedt i de t fregående faser. Fasen bygger på en arbejdsdeling mellem valgsekretæren g de valgtilfrrdnede, der hver har deres arbejdspgaver, ligesm der er en klar arbejdsdeling mellem pc erne, hvr valgsekretærens pc kan vervåge g kntrllere, mens de valgtilfrrdnedes pc er psamler fremmøderegistreringer på master g backup pc er fr hvert afsnit. Valgsekretærens pc skal være lgget på med brugerprfilen valgsekretær, fr at få adgang til de relevante menuer g dialger. Lgin er beskyttet med en kde. De valgtilfrrdnede skal være lgget på med prfilen Valgtilfrrdnet. Lgin er beskyttet med en kde. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 31

33 Fase 3 Valghandling Start inden kl. 9 på valgdagen Valgsekretær: Skift til fase 3 Valghandling Valgsekretær: Kl. 9 Lås p fr fremmøderegistrering Valgtilfrrdnet: Registrer fremmøde Valgsekretær: Udskriv erstatningsvalgkrt Vis fremmødestatistik Overvåg afstemningssted Vis valgliste Søg valgliste Opret vælger Ændre vælger Valgsekretær: Lås fr fremmøderegistrering Slut Aktiviteterne beskrives på de følgende sider. Skift til fase 3 Valghandling Valgsekretæren skifter til Fase 3 Valghandling via dialgen Kntrller tilstand. Efter skift til fase 3 kan der ikke skiftes tilbage til fase 2. Lås p fr fremmøderegistrering Valgsekretæren skal låse p fr fremmøderegistrering via dialgen Kntrller tilstand, når valghandlingen starter, fr at give adgang til de valgtilfrrdnede. Registrer fremmøde KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 32

34 Den valgtilfrrdnede registrerer fremmøde via grundbilledet. Udskriv erstatningsvalgkrt Valgsekretæren udskriver erstatningsvalgkrt via dialgen Søg i valgliste eller i dialgen Ændr vælger efter søgning via dialgen Søg i valgliste. Vis Valgliste Valgsekretæren kan under hele valghandlingen se den pdaterede valgliste g evt. danne en pdf fil g/eller printe valglisten. Vis Statistik Valgsekretæren kan se fremmødestatistikken, samt andre statistiske plysninger, via dialgen Statistik. Overvåg afstemningssted Valgsekretæren kan vervåge afstemningsstedet via dialgen Overvågning. Ved at klikke på de enkelte pc er bliver der adgang til detailstatus. Opret vælger Valgsekretæren kan prette vælgere via dialgen Opret vælger.opret vælger medfører, at valglisten distribueres til de valgtilrdnedes pc er. Ændr vælger Valgsekretæren kan ændre vælger via dialgen Ændr vælger efter udsøgning i Søg i valgliste. Der kan enten ændres i vælgerstatus g/eller stemmestatus. Ændr vælgerstatus medfører, at valglisten distribueres til de valgtilfrrdnedes pc er. Lås fr fremmøderegistrering Der låses når valghandlingen er afsluttet, eller der skal fretages skift i valgtilstand. Valgsekretæren låser via dialgen Kntrller tilstand. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 33

35 4.4 Fase 4 Knslidering ved frit brdvalg Knslideringen fregår autmatisk, når valgsekretær vælger Knslider. Tekniker er ikke invlveret. Fase 4 Knslidering - Frit brdvalg Skift til fase 4 Knslidering Sæt USB nøgle i valgsekretærs pc Knslider Skift til fase 4 Knslidering Valgsekretæren skifter til fase 4 knslidering via dialgen Kntrller tilstand. Dette signalerer, at afstemningen er afsluttet, g der spærres fr fremmøderegistrering. Efter skift til fase 4 kan der kun skiftes tilbage til fase 3 før Knslider er valgt. Sæt USB nøgle i valgsekretærs pc USB nøglen sættes i, da der autmatisk gemmes knslideringsdata på både pc g USB nøgle. Knslider Data gemmes på både valgsekretær pc g USB nøgle Udver indhld af datamappe dannes følgende: Valgliste Statistik Hændelseslg KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 34

36 4.5 Fase 4 Knslidering ved fast brdvalg Hvis der pga. fejl er skiftet til Fast brdvalg skal supprt/tekniker guide Valgsekretæren, når der skal knslideres efter valghandlingen. Fase 4 Knslidering Fast brdvalg Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc USB nøgle sættes I valgsekretærs pc Skift til fase 4 Knslidering Skift til fase 4 Knslidering Valgsekretærs pc Valgtilfrrdnedes pc USB nøgle sættes i valgtilfrrdnedes pc Knslider å valgsekretærs pc Nej Knslider på valgtilfrrdnedes pc Ja Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc g fjerner USB nøgle Er alle pc er knslideret? Nedenstående aktiviteter gentages fr alle valgtilfrrdnedes pc ere Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc Valgsekretæren skal lgge på hver enkelt valgtilfrrdnedes pc fr at knslidere. Skift til fase 4 Knslidering Valgsekretæren skifter til fase 4 knslidering via dialgen Kntrller tilstand. Dette signalerer, at afstemningen er afsluttet, g der spærres fr fremmøderegistrering. Efter skift til fase 4 kan der kun skiftes tilbage til fase 3 før Knslider er valgt. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 35

37 USB nøgle sættes i valgtilfrrdnedes pc USB nøglen sættes i, så knslideringsdata fra valgtilfrrdnedes pc kan gemmes på USB nøgle. Knslider valgtilfrrdnedes pc Data fra den pc, sm valgsekretær er lgget ind på, gemmes på USB nøglen. Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc Gentag fr næste valgtilfrrdnedes pc. Når alle valgtilfrrdnedes pc er er blevet behandlet frsættes med nedenstående aktiviteter. USB nøgle sættes i valgsekretærs pc Infrmatin fra de enkelte valgtilfrrdnedes pc er er gemt på USB nøglen, så der til sidst kan knslideres på valgsekretærs pc. Skift til fase 4 Knslidering på valgsekretærs pc Under Kntrller tilstand vælges Skift til næste fase Knslider på valgsekretærs pc Alle data fra pc erne knslideres g gemmes på både valgsekretær pc g USB nøgle 4.6 Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Fast brdvalg Skal fregå såfremt netværket ikke virker eller valgsekretærs pc er fejlbehæftet. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 36

38 Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Fast brdvalg Start: Frit brdvalg Fjern netværkskabler Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc Skift til Fast brdvalg Nej Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc Opsæt skilt Er alle pc er sat til Fast brdvalg Ja Slut: Fast brdvalg Fjern netværkskabler Når netværkskablerne fjernes, vil applikatinen ikke frsøge at kntakte andre pc er. Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc Valgsekretæren skal manuelt pdatere alle pc er, så de er klar til at afvikle fast brdvalg. Skift til Fast brdvalg Udføres af valgsekretæren via dialgen Kntrller tilstand. Alle andre pc er end den valgsekretæren er lgget på bliver passiveret autmatisk. Alle afsnit sm pc en er backup fr bliver passiveret. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 37

39 Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc Valgsekretæren lgger af så fremmøderegistrering kan begynde ved denne pc. Opsæt skilte Skiltning skal være frberedt til brug fr Fast brdvalg g Papirbaseret afvikling. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 38

40 4.7 Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Papirbaseret Skal fregå hvis der er fejl på t pc er, således at der hverken er adgang til master- eller backup data fr et afsnit. Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Papirbaseret Start: Frit brdvalg Sluk alt udstyr Fjern netværkskabler Opsæt skilte Udlever papirvalglister Slut: Papirbaseret Sluk alt udstyr Sluk udstyr der ikke skal benyttes mere. Fjern netværkskabler Når netværkskablerne fjernes, vil applikatinen ikke frsøge at kntakte andre pc er. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 39

41 Opsæt skilte Skiltning skal være frberedt til brug fr Fast brdvalg g Papirbaseret afvikling. Udlever papirvalglister Papirvalglister skal være frberedt til udlevering. Brug papirvalglister fra KMD, eller papirvalglister udskrevet via KMD Digital Valgliste. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 40

42 4.8 Skift Valgtilstand fra Fast brdvalg til Papirbaseret Skal fregå hvis der er fejl på en valgtilfrrdnedes pc efter vergang til fast brdvalg. Skift valgtilstand fra Fast brdvalg til Papirbaseret Start: Fast brdvalg Sluk alt udstyr Fjern netværkskabler Opsæt skilte Udlever papirvalglister Slut: Papirbaseret Sluk alt udstyr Sluk udstyr der ikke skal benyttes mere. Fjern netværkskabler Når netværkskablerne fjernes, vil applikatinen ikke frsøge at kntakte andre pc er. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 41

43 Opsæt skilte Skiltning skal være frberedt til brug fr Fast brdvalg g Papirbaseret afvikling. Udlever papirlister Papirlister skal være frberedt til udlevering. Brug papirlister fra KMD, eller papirlister udskrevet via KMD Digital Valgliste. 4.9 Placering af aktiviteter efter vergang til Fast brdvalg Nye vælgere prettes på højeste afsnit Nye vælgere prettes traditinelt på det højeste afsnit. Ved Fast brdvalg udpeges den valgtilfrrdnedes pc, der har det højeste afsnit, til denne pgave. Valgsekretærpgaver der skal udføres på de enkelte pc er Uden adgang til nettet er valgsekretæren nødt til at udføre ngle af pgaverne på de valgtilfrrdnedes pc er. Knkret drejer det sig m alle pgaver, der pdaterer data, f.eks. Opret vælger, Ændr vælger, Kntrller tilstand mm. Valgsekretærpgaver, der frtsat kan udføres på valgsekretærens pc Opgaver, der ikke pdaterer data kan frtsat udføres på valgsekretærens pc, f.eks. søg vælger g udskriv erstatningsvalgkrt. Inden udskrivning af valgkrt skal valgsekretæren fretage en søgning på den pc, der er ansvarlig fr afsnittet, fr at sikre sig, at vælgeren ikke har stemt. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 42

44 5 Fejlhåndtering Her er en versigt ver fejlsituatiner med plysning m, hvilken valgtilstand der skal skiftes til: Fejlsituatin Ingen netværksfrbindelse til 1 valgtilfrrdnet-pc Handling Passiver den pågældende pc på valgsekretær-pc. Frtsæt i frit brdvalg Ingen netværksfrbindelse til 2 valgtilfrrdnet-pc er men alle afsnit har en master-pc Ingen netværksfrbindelse til 2 valgtilfrrdnet-pc er men ét afsnit har ingen master-pc. Ingen netværksfrbindelse til ngen pc er. Passiver de pågældende pc er på valgsekretær-pc. Frtsæt i frit brdvalg. Skift til papirbaseret valgafvikling (alle pc er). Fjern netværkskablet på alle pc er, herunder valgsekretærens pc. Skift til fast brdvalg (alle pc er) Fejl på valgsekretærs pc Fjern netværkskablet på alle pc er, herunder valgsekretærens pc. Skift til fast brdvalg (alle pc er) Fejl på en valgtilfrrdnedes pc er efter vergang til fast brdvalg Skift til papirbaseret valgafvikling (alle pc er) KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 43

45 6 Oprydning efter afprøvning af applikatinen Efter afprøvning af KMD Digital Valgliste, med testdata, skal der fretages prydning. Ved tryk på knappen Slet fremmøder vises dialg, hvr passwrd skal indtastes. På vinduet henvises til teknikervejledningen. Dette tillæg er et supplement til denne vejledning. Beskrivelse af tjekprgrammet, hvr gså passwrd er plyst, findes i vejledningerne Km gdt i gang. Digital Valgliste. Valgsekretær samt i installatinsvejledning til Digital Valgliste. Det passwrd der skal indtastes, er KMDSlet. (Strt KMDS g lille let). KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 44

46 Appendiks Tekniker Tjekliste. Navngivning af pc er: PCA PCB PCC sv. IP adresser: sv. Arbejdsgruppe: Meld ind i en arbejdsgruppe, valgfrit navn Minimal støj : Ingen baggrund Ingen pauseskærm Ingen dvale, gså ved batteri Ingen autmatiske pdateringer Deaktiver trådløs netværk Deaktiver antivirus Slå Firewall fra Kntrller Dat g klkken på PCA Skærmpløsning 1024x768 Slå meddelelser g funktiner fra i Løsningscenter Slå lyd fra Indstil strømstyring til høj ydeevne m.m. Skift indstillinger i Grup Plices til høj ydeevne Printer: Opret printer på alle pc er, g sæt den til default printer KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 45

47 Skanner: Test skanner med Ntesblk Prgrammet: Installer KMD Digital Valgliste på alle pc er Data: Kpier de 4 filer ind på PCA Maskiner: Alle maskiner tændes Start prgram på PCA: Start KMD Digital Valgliste på PCA først Lg på: Lg på sm valg sekretær på PCA Start KMD Digital Valgliste på PCB, PCC sv Lg ikke på Tilstand: PCA Funktiner/Overvågning, alt skal være grønt Faseskift: PCA Funktiner/Kntrller tilstand Skift fase til Brevstemmehåndtering Luk billedet Funktiner/Kntrller tilstand Distribuer Brevstemmer Faseskift: KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 46

48 PCA Funktiner/Kntrller tilstand Skift fase til Valghandling g åben fr fremmøde KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 47

49 Test: Lg på PCB, PCC sv sm valgtilfrrdnet Indtast et valgnummer på hver pc Faseskift: PCA Funktiner/Kntrller tilstand Lås fr fremmøde g skift fase til knslider Knslider: PCA Isæt USB nøgle g knslider Oprydning: Vigtigt! Ryd p på ALLE maskinerne Maskinerne er nu klar til valget. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 48

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning.

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning. Kredsvalg: Flketingsvalg, Eurpa-Parlamentsvalg, Flkeafstemning brd Før valgdagen Lg på KMD Valg, Digital Valgliste Knfiguratin Hent de 4 lmx-filer fr hvert afstemningssted, der er markeret med D på A101

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Applikationen... 5 1.1 Applikationens robusthed... 5 1.2 Ansvar for afvikling... 5 1.3 Evnen til at

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0 Installationsvejledning Version 13.0.0 her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Autorisation... 3 2 Installation af KMD Digital Valgliste Konfiguration...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 25. februar Til kmmunernes valgansvarlige samt medarbejdere, der arbejder med KMDs valgløsninger KMD tidsfrister ved Eurpa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 20. februar 2014 KMD Valg Ref.: AGC Inden valget

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.2 13. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice FAQ spørgsmål g svar m Spejdernes Medlemsservice (Opdateret 13-09-2016) Hvrdan får jeg hjælp? Vi frsøger at samle spørgsmål g svar, g pdaterer denne side løbende. Hvis du ikke kan finde svar her eller

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Windws perativsystemer Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ CnnectAnywhere Release nte PC Klient 2.4.0.23 Sikkerheds pdatering der skal ligges på hvis CnnectAnywhere klienten benyttes på en PC med flere brugere. PC Klient 2.4.0.22 Supprt fr Single Sign On

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.4 7. april 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2 Brugervejledning til Avigiln Cntrl Center Virtual Matrix Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Læs mere

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler:

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler: Beskrivelse af EPOS Office 1. Generel beskrivelse EPOS Office er et standard PC prgram der er specielt udviklet til administratin af et eller flere kasseterminaler el. kasseterminalnetværk. Prgrammet installeres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder Energirådgivning/tjekliste fr KLIMA+ virksmheder Butik Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed.

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres.

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres. Træmdul DS/EN EC 5 Anvendelsesmråde Prgrammet beregner bæreevnen fr bjælker, søjler, gitterspær g rammer med belastning i et eller t plan iht. DS/EN 1995-1- 1. Desuden tilbyder prgrammet rutiner fr branddimensinering

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Automatiske etiket-applikatorer

Automatiske etiket-applikatorer Autmatiske etiket-applikatrer Dynamisk g fleksibel mærkning Trådløs datafangst Highlights Pallemærkning Kllimærkning Stregkdekntrl Prduktmærkning Vægtkntrl Rbust design autmatisk etiket-påsætning høj applikeringshastighed

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V Versinsbrev LUDUS versin 1.34.0 Den 15. december 2010 J.nr. 4004-V1640-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv Telefn: +45 44 68 07 77 Internet: www.jeel.dk & J E Energirådgivning/tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få

Læs mere

Installationsvejledning. Installationsvejledning til KMD Digital Valgliste Konfiguration Version 2.2

Installationsvejledning. Installationsvejledning til KMD Digital Valgliste Konfiguration Version 2.2 Installationsvejledning til KMD Digital Valgliste Konfiguration Version 2.2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning.... 3 2 Specifikke krav til pc

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup. Hospitalsenheden Vest Staben. Stabsledelsen fortæller nærmere på de næste sider

Nyhedsbrev. Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup. Hospitalsenheden Vest Staben. Stabsledelsen fortæller nærmere på de næste sider Nyhedsbrev Nr. 7 den 13. marts 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup Stabsledelsen frtæller nærmere på de næste sider Staben i DNV Staben i DNV frtsat Hl-møde aflyses

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere