Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer"

Transkript

1 Datalandskab: Oversigt over nes IT-er Datalandskabet er en oversigt over kommunale er. De er, der er listet i datalandskabet, er primært er, hvor data fødes og ikke fx ESDH er og selvbetjeningser I forbindelse med kvalitetssikring af Datalandskabet, har Datalandskabet været sendt ud til alle leverandører, se nærmere i Formål og læsevejledningen til Datalandskabet. Besvarelserne fra leverandørerne har været forskellig og er medtaget i Datalandskabet i overensstemmelse med leverandørernes besvarelse. Det betyder bla. at der ikke i alle tilfælde er konsensus i indholdet af kolonnerne. Projektet vil løbende tage kontakt til leverandørerne for at sikre at datalandskabet er opdateret og korrekt. Projektet håber tillige at vi ved at gøre Datalandskabet offentlig tilgængeligt får de nødvendige input, som sikrer at Datalandskabet er så opdateret og korrekt som muligt. Bilag: Formål og læsevejledning til Datalandskabet Administration og digitalisering Administration og digitalisering Administration og digitalisering Administration og Digitalisering Valg og folkeafsteminger Offentlige valg Valg KMD's mediedatabase KMD KMD KMD nej Løsningen tilbydes alle Valgopgørelseset og og øvrige Kandidatoplysninger medier. Tilbydes Separation og skilsmisse Statsforvaltningernes Beregning af ægtefælle og børnebidrag KMD Underholdsbidrag KMD KMD Ja (Debitor, P-data) til alle opgaver, udvikling og kommunestørrelse organisering Valg og folkeafsteminger Offentlige valg Valg KMD Valg - KMD KMD P-data og snitflade til nej Løsningen tilbydes alle Valgopgørelser statsforvaltningerne til. Dækker indberetning af alle lovbestemte valg Kandidatopl. Intern sagsgis, Geografisk infrastruktur Geografiske System til indlejring af geografiske data i VisKort Online Open Source informationser hjemmesider hos myndigheder Kortforsyningen, AWS, s Miljøportal, Plan.dk, Google mv. Indenrigsministeriet Familiestyrelsen Lovbaseret Indenrigsministeriet Lovbaseret og CPR Omfattet af Transitionsaftalen mellem ne og KMD Administration og Digitalisering Geografisk infrastruktur Geografiske informationser System til indlejring af geografiske data i hjemmesider hos myndigheder NetGIS Borger Intern sagsgis, Kortforsyningen, AWS, s Miljøportal, Plan.dk, Google mv. Administration og Digitalisering Fagområder FORM Område FORM nr. KLE emne KLE Emne nr. Løsning System/ Register Leverandør System ejer Snitflade OIO Landsdækkende Pris Myndighed Lovgivning Kommentarer Administration og Parforhold Vielse/partnerskab Sagsbehandlings til vielsesområdet NetForvaltning Vielse Åbne snitflader Indbyggerafhængig til CSC og OIB digitalisering inform inform Borger ation A/S ation A/S Administration og Folkeregistrering Folkeregistrering Anvendes af folkeregister & alle andre P-data KMD KMD Ja Tilbydes til alle CPRkontoret/Kommunal mellem ne og KMD Lovbaseret Omfattet af Transitionsaftalen digitalisering kommunale forvaltninger med behov for aktuelle persondata vedr. s P-data online bestyrelsen borgere. Administration og Borgerskab og offentlig Borgerlige forhold Fysisk planlægning og byudvikling Demografix COWI digitalisering styring Administration og Folkeregistrering Folkeregistrering CPR indeholder oplysninger om alle personer, CPR-et CSC CPR-kontoret, Ja Ja Se CPR-kontoret, CPR-loven digitalisering veje, boliger og myndigheder, der er Indenrigs- og Indenrigs- og registreret i. Sundhedsministe Sundhedsministeriet CPR ajourføres dagligt af ne og riet andre relevante myndigheder Administration og Folkeregistrering Folkeregistrering Oplysning, registrering og ændring af Personregistrering CSC Kirkeministeriet Ja Kirkeministeriet og Tidligere kirkebogen digitalisering personoplysninger og Familiestyrelsen Familiestyrelsen Administration og Valg og folkeafsteminger Offentlige valg Valg KMD Valg - KMD KMD CPR, P-data og nej Løsningen tilbydes alle Indenrigsministeriet Lovbaseret Omfattet af Transitionsaftalen digitalisering Valgudskrivning Postdanmark. Dækker og CPR mellem ne og KMD alle lovbestemte valg Geografisk infrastruktur Geografiske System til borgerdialog og sagsbehandling NetDialog - Giv et tip Intern sagsgis, informationser Arbejdstidstilrettelæggelse Personaleadministration Styring af tjenestetider OPUS - Tidsregistrering KMD KMD SAP-std. Tilbydes til alle Lovbaseret Arbejdstidstilrettelæggelse Personaleadministration Vagtplanlægning KMD Vagtplan KMD KMD Tilbydes til alle Lovbaseret Personaleadministration Døgninstitutioner BB Jorunal DataSign DataSign Ja Ja Afhængig af brugere Overenskomst EasyPlan med pædagoger, skolepædagoger og pædagogmedhj ælper + sikkerehdsregler Personaleadministration SFO og klubber Klubprogram SFO Årsnorm DataSign DataSign Ja Ja Afhængig af brugere Overenskomst med pædagoger, skolepædagoger og pædagogmedhj ælper + sikkerehdsregler Personaleadministration Daginstitutioner Stamkort Årsnorm DataSign DataSign Ja Ja Afhængig af brugere Overenskomst med pædagoger, skolepædagoger og pædagogmedhj ælper + sikkerehdsregler Personaleadministration Registring af arbejdstid, flex, ferie og sygdom Autotid Jysk Software Personaleadministration Administration af ferie og udbetaling af OPUS- KMD KMD SAP-std. Tilbydes til alle feriepenge Ferieadministration Tilbydes til Personaleadministration Administration og udbetaling af KMD Tjenestemandspension KMD KMD Ja KLP-modul alle tjenestemandspensioner Tilbydes til Personaleadministration Arbejdsprocesserne i forbindelse med Opus - Forhandling KMD KMD SAP-std. alle lønforhandlinger Ferieloven Ferieaftalen Overenskomst. Tj.mandslov/- regulativ Overenskomst

2 Personaleadministration Fraværsregistrering af medarbejdere OPUS - Fravær KMD KMD Ja SAP-std. Tilbydes til alle Overenskomst. Dagpengelov bekendtgørelser cirkulærer Personaleadministration Administration af personale OPUS - Personale KMD KMD Ja SAP-std. Tilbydes til alle Overenskomst bekendtgørelser, cirkulærer, regulativer Personaleadministration Fraværsregistrering af medarbejdere Fravær - Odense KMD KMD Ja Tilbydes til alle Lovbaseret Løn Personaleadministration Løn OPUS - Løn KMD KMD SAP-std. Tilbydes til alle Lovbaseret Løn Personaleadministration Lønstyring (pc-produkt til institutioner) KMD Decentral KMD KMD KLP-modul Tilbydes til alle Lovbaseret Under opgradering til Opus Lønstyring Økonomi Løn Personaleadministration Understøtte decentraliseringen på løn- og LBN Budgetarbejds- plads KMD KMD KLP-modul Tilbydes til alle Lovbaseret Under opgradering til Opus personaleområdet. PC-produkt Økonomi Løn Personaleadministration Løn, Personale-administration og vagtplan Silkeborg LØN Silkeborg Data Silkeborg Data Ja - fx til nes OIO o.a. Pris afhænger af Lov-, Konceptet Silkeborg Løn økonomi-, esdh-, omsorgs-, som et kommunestørrelse, antal overenskomst- omfatter fx også en vagtplan, hvor data fødes, og som ledelsesinformations- og samlet koncept ansatte, personaleomsætning, og aftalebaseret brugeradministrationser hovedområde , men er antal superbrugere m.m. kan henføres til FORM's kun medtaget under Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Jobindsats.dk er en portal, som giver alle let Jobindsats Arbejdsmarkedsstyrelsekedsstyrelsen teriet indsats og Arbejdsmar- Ja Ja Ja Gratis Beskæftigelsesminis Beskæftigeles- adgang til centrale tal om overførselsmodtagere og beskæftigelsespolitik ydelser Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og DREAM er et datavarehus, dersammenstiller informationer (på individniveau) fra en række er med henblik på at kunne udarbejde forsørgelsesstatistik og aktivitetsstatistik Dream CSC CSC Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og It- til at understøtter og guide Rehab-manager KIApro KIApro Beskæftigelsessektor, tværfaglige rehabiliteringsprocesser, specielt kommunal genoptræningscentre med fokus på koordinering mellem og regional beskæftigelsessektor, sundhedssektor (region sundhedssektor (sygehus og kommunal) og arbejdsmarkedet. og privatpraksis) Arbejdsmarkedsportalen Jobcenter, der understøtter alle KMD Opera KMD KMD arbejdsopgaver i det kommunale jobcenter, - KMD Aktiv og digitaliserer s sagsbehandling - Dagpenge med snitflader til de kommunale - Opus LIS ydelseser. m.fl Arbejdsevne og ressourceprofiler KMD Arbejdsevnemetode KMD KMD OIO-standard for delvis: Ressourceprofil Specifikt Ressourceprofil Jobcenter/ KMD AKTIV KMD KMD Jobcenter-Kommunikation KMD Sag KMD Udbetaling AMS m.fl. Tilbydes til alle Pris afhænger af kompleksitet i Snitflade til opgaveen. lovgvning på sygedagpenge, beskæftigelse, sundheds- og loven. Beskæftigelsesminis Lovbaseret kommunestørrelse teriet (Indbyggere) sministeri et ArbejdsMarkedsStyr elsen Beskæftigelsesminis Lovbaseret kommunestørrelse teriet (Indbyggere) ArbejdsMarkedsStyr elsen Pris forbrugsafhængig Beskæftigelsesminis Lovbaseret teriet, Socialministeriet, sministeri et Privat aktiør i ralation til arbejdsrettet rehabilitering Produktet udgår Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold og Beregning af s medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge Jobcenter for forsikrede og ikke forsikrede ledige Beregning af kommunal medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse KMD A-Refusion KMD KMD A-Kasser Beskæftigelsesminis Lovbaseret I forbindelse med realiseringen Jobcentre kommunestørrelse teriet af det enstrengede Indenrigs- og (Indbyggere) - Indenrigsministreriet fra 1. januar 2010 en beskæftigelses får Socialministeriets refusions - Arbejdsmarkeds- ny omfattende beregningsopgave Arbejdsdirektoratet (Statens Styrelsen i forhold til håndtering af den regnskab) kommunale medfinansiering af Arbejdsdirektoratet arbejdsløshedsdagpenge. (statistikdata) AMS WorkBase Jobcenter Medialogic A/S Medialogic A/S Ja Flerkommunal Pris er pr snitflade og er Arbejdsmarkedsstyr lov om en aktiv DWH udtræk WBJ afhængig af kommunestørrelse elsen beskæftigelsesin AMS er (Indbyggere) sministeri dsats ESDH et KMD Sag Beskæftigelsesminis KMD Sygedagpenge teriet WBA-Refusion Medialogic A/S Medialogic A/S Ja Flerkommunal Opstart: 0,25 Beskæftigelsesminis lov om en aktiv A-Kasser Årlig drift: 0,35 pr indbygger i teriet beskæftigelsesin Jobcentre i årlig licens. ekskl. sministeri dsats Indenrigs- og Etableringsomk. et Socialministeriets Pris for DWH udtræk er ArbejdsMarkedsStyr refusions afhængig af kommunestørrelse elsen Arbejdsdirektoratet (Statens (indbyggere) regnskab) Arbejdsdirektoratet (statistikdata) AMS DWH udtræk WBA Arbejdsmarkedsrelatered Arbejdsmarkedsforhold og e ydelser Sagbehandling af sygedagpenge KMD Dagpenge og edagpenge Sygdom KMD KMD a)nemrefusion a) Ja Tilbydes til alle b)jobcenter kommunikation c) s statistik d) Sygeforsikring til Beskæftigelsesministeriet, BAC e) Fraværsoplysninger til Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesminis Lovbaseret tereiet sytem Arbejdsmarkedsstyr elsen Transitionsaftalen Årlig drift: 0,35

3 sindsats Udlændinge System til administration af PacerData PacerData PacerData Ja Ja pr indbygger i i årlig Undervisningsminist kommunale indvandrerundervisning, herunder sprogcentre licens. Ekskl. Etableringsomk. eriet tilsynsforpligtigel ser - juridiske, økonomiske, pædagogiske, institutioner Børn og Unge Sagsbehandlings til børne- og NetForvaltning Børn & Åbne snitflader Indbyggerafhængig til CSC området Unge inform inform ation A/S ation A/S Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Daginstitutions IDIS Dagpleje IST IST Ja forskellige Afh. af antallet af brugere og Datalov Tidligere Zealand Care tilpasning af Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Daginstitutions Extens IST IST Ja forskellige Afh. af antallet af brugere og tilpasning af Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Selvbetjenings online for borgerne til Dexter IST IST Ja forskellige Afh. af antallet af brugere og Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud opskrivning Arbejdsredskab af børn til KMD til pasning Institution, i dagtilbud hvor man og Prokap KMD KMD KMD Institution mulighed Tilbydes til alle tilpasning Afhænger af af indbyggerantal og Ingen kan trække data fra og arbejde med for at indlæse div. normering, belægning og befolkningsprognose prognoser (kapacitetsstyring) Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Til administration af børn og daginstitutioner, KMD Institution KMD KMD KMD Elev, P-data, div. - on-line Afhænger af indbyggerantal og Socialministeriet fx ventelister, vivitationsliste, beregninger moduler under KMD webs er belægningsoversigt og normeringer Institution. Div. Web forberedte til s OIO Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Administration af dagplejere (Registrering af Dagpleje KMD KMD KMD Institution, P-data Afhænger af indbyggerantal og Socialministeriet dagplejeres åbningstid og kapacitet. Placering (omplacering) af børn, gæstedagpleje, fraværsmeldinger m.v. samt udskrivning af diverse lister og oversigter) - BRUGES KUN TIL HISTORIKOPSLAG. Datalov Datalov Ikke lovbaseret Dagtilbudsloven Dagtilbudsloven Tidligere Zealand Care Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Daginstitutions MerCator XP Institution MerCator Software Børn og Unge Ungdomsskole Ungdomsskoletilbud, ikke Administration af kommunale ungdomsskoler Tabulex Lara Tabulex Tabulex PBS, P-data, US-centret, obligatorisk undervisning med elever, personale, hold og forbindelsen KMD-løn, SD-løn mellem disse grupper. Børn og Unge Dagtibud Dagtilbud Dagpasningsprognoser Proplan GIS Dagpasning Boelplan Boelplan Børn og Unge Dagtilbud Dagtilbud Intranet for daginstitutionsområdet BørneIntra UNI C UNI C Ja inkluderer også Komme-gå modul og SMS Erhvervs- og regionaludvikling Virksomheds- og erhvervs-registrering LARA er udviklet i samarbejde med Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU). Elektronisk opkobling til Folkeregisteret via TPR. Elektronisk berigelse af elevdataene ved import af folkeskoleoplysninger, elektronisk indberetning af løn til løner fra KMD og Silkeborg Data, elektronisk indberetning af ungdomsskolestatistikken til US- Centret Erhvervsforhold Central virksomhedsregister CVR Erhvers- og Selskabsstyrelsen Afhænger af antal skoler og Pris er baseret på antal institutioner og børn i et Erhvervs- og Virksomheds- og Erhvervsforhold Virksomhedsoplysninger KMD V-data KMD regionaludvikling erhvervs-registrering Folkeskolen Grundskolen Biblioteksvirksomhed Biblioteks Dantek BiblioMatik Dantek A/S Dantek A/S Baseret på antal elever, og brugere og funktioner. uddannelsesinstitutione r. Folkeskolen Grundskolen Undervisning Skemalægning gp-untis IST IST Ja forskellige Afh. af antallet af brugere og tilpasning af Folkeskolen Grundskolen Undervisning Skemalægning, arbejdstidsplanlægning, KMD Matrix KMD KMD Til Ariane, KMD Elev, Opus Afhænger af indbyggerantal og administration af skolens personale, fravær, personale, Ferie og ferie m.v. fraværsmodul, SD løn, KMD Essentia Folkeskolen Grundskolen Undervisning Skole KMD Elev KMD KMD P-data, KMD Institution, Afhænger af indbyggerantal og Sygesikringet, KMD Matrix, Div. fotoleverandører, snitflader til konkurrenter og andre leverandører, jf. Produktdekl. Folkeskolen Grundskolen Undervisning Tabulex IDA - Instutitionernes daglige Tabulex IDA Tabulex Tabulex KMD-løn, SD-løn Afhænger af administration. Et samlet program til institutionsstørrelser og håndtering af børn, forældre og personale i daginstitution og SFO Indenrigsministeriet Undervisningsminist eriet og Socialministeriet Undervisningsminist eriet Undervisningsminist eriet Socialministeriet Persondatalove n samt vejledninger fra ministerier lov om Det Centrale Virksomhedsregi ster Datalov Personalets arbejdstider - A05 og A08 Folkeskoleloven Benyttes desuden af en række gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Tidligere Zealand Care Tabulex IDA er et program skræddersyet og tilpasset til at håndtere administrationen af institutionens personale. På baggrund af arbejdstidsaftalerne kan IDA bl.a. administrere pædagoger, skolepædagoger, pædagogmedhjælpere, klubpædagoger samt vikarer, og IDA giver samtidig ledelsen et godt overblik over institutionens ressourcer Folkeskolen Grundskolen Undervisning Registrering af elevernes fravær TEA Fravær Tabulex Tabulex Afhænger af indbyggerantal og Undervisningsminist eriet Folkeskolen Grundskolen Undervisning Skemalægning Tabulex Skemalægning Tabulex Tabulex Afhænger af skolestørrelser Undervisningsminist Personalets eriet arbejdstider - A05 og A08 Fraværsregistreringsmodul til TEA Med programmet lægger brugeren et skema, der optimalt udnytter alle skolens ressourcer - både lærere, elever og lokaler.

4 Folkeskolen Grundskolen Undervisning TEA er skræddersyet til dækning af skolernes og forvaltningernes behov. Folkeskolen Grundskolen Undervisning TEA Forvaltning - kommunalt tilsyn med skoler Folkeskolen Grundskolen Undervisning Intranet for skolerne. Inkluderer følgende moduler: LærerIntra, ElevIntra, SkolePorten, ForældreIntra, FællesNet, OmrådeNet og SMS Løsning Folkeskolen Folkeskolen Uddannelse, forskning og arbejde Uddannelse, forskning og arbejde Undervisning Intranet for skolerne. Inkluderer følgende moduler: LærerIntra, ElevIntra, SkolePorten, ForældreIntra, FællesNet, OmrådeNet og SMS Løsning Undervisning System til studieadministration: Planlægning / Uddannelse / og administration af undervisning, skema, beregninger og løntimer m.v. til alle skoletyper Tabulex TEA Skole - Elevadministration på central database Tabulex Tabulex P-data, snitflader til konkurrenter og andre leverandører. Tabulex TEA Forvaltning Tabulex Tabulex P-data, snitflader til konkurrenter og andre leverandører. SkoleIntra UNI C SkoleSoft Ja UV-special UVdata A/S UVdata A/S Ja Ludus CSC Afhænger af indbyggerantal og Afhænger af indbyggerantal og Sælges på skoleniveau, pris afhængig af skolestørrelse Undervisningsminist eriet Undervisningsminist Persondatalove eriet n samt vejledninger fra ministerier Folkeskoleloven Elevers og forældres adresser opdateres direkte fra folkeregistret. Folkeskolen Uddannelse, forskning og Undervisning Tjenestetidsadministration - lærere. Tabulex Trio Tabulex Tabulex KMD-løn, SD-løn arbejde Afhænger af skolestørrelser Undervisningsminist Personalets eriet arbejdstider - A05 og A08 Tabulex Trio består af en række moduler: - Trio - skole (grundmodul) - Trio Web - Trio Fagfordeling - Trio Forvaltning Folkeskolen Grundskolen Undervisning Skoleprognoser ProPlan GIS Skole Boelplan Boelplan Kultur & Fritid Grundskolen Folkeoplysning og fritidsvirksomhed Specialvejledning til håndtering af UV-specialvejledning UVdata A/S UVdata A/S Ja Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Kultur & Fritid Biblioteker Biblioteksvirksomhed Biblioteks Mikromaster DBC Kultur & Fritid Biblioteker Biblioteksvirksomhed Biblioteks Integra DBC Kultur & Fritid Grundskolen Folkeoplysning og fritidsvirksomhed Tabulex Webindskrivning: Skoleindskrivning af Tabulex Webindskrivning Tabulex Tabulex børn lagt ud til forældrene - nemt tilgængeligt for forvaltning og skole. Afhænger af indbyggerantal og Undervisningsminist eriet Trio kan også anskaffes som en hosted (Trio2) Tabulex Webindskrivning er en ny rutine til angivelse af skoleønsker og registrering af information fra forældre til kommende børnehaveklassebørn. Indskrivningen klares over internettet til lettelse for forældre, skoler og forvaltningentabulex Webindskrivning integreres på s hjemmeside som borger og bruges af forældrene med digital signatur. Herefter vil forældres ønsker og supplerende oplysninger blive registreret elektronisk direkte i skoleadministrationset TEA Kultur & Fritid Grundskolen Folkeoplysning og fritidsvirksomhed Ungdomsuddannelsesvejledning UVvej UVdata A/S UVdata A/S Ja Kultur & Fritid Biblioteker Biblioteksvirksomhed Biblioteks DDElibra Axiell Axiell Ja Ja Scandinavia Scandinavia Kultur & Fritid Biblioteker Biblioteksvirksomhed Biblioteks Aleph Fujitsu Kultur & Fritid Ungdomsskoler Undervisning Musikskoleadministration MusikSys Conventus A/S Conventus A/S Kultur & Fritid Ungdomsskoler Undervisning Tabulex SFO er et online registrerings- og Tabulex SFO Tabulex Tabulex kommunikationsværktøj til SFO ens medarbejdere og forældre. Samtidige brugere Kulturministeriet Persondataloven En del anvender også samt DDElibra på folkeskoler Vejledninger fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Afhænger af Socialministeriet / Tabulex SFO er et modul til TEA institutionsstørrelser og Udervisningsministe Elevadministration riet Kultur & Fritid Biblioteker Biblioteksvirksomhed Biblioteks DDElibra Axiell Axiell Ja Ja Samtidige brugere Kulturministeriet Persondataloven En del anvender også Scandinavia Scandinavia samt DDElibra på folkeskoler Vejledninger fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Kultur og Fritid Kultur, fritid og natur Kultur, fritid og natur Online booking og administration af Conventus Conventus A/S Conventus A/S Ja Ja Beregnes udfra antal Kulturministreiet Persondataloven En del tilbyder foreningsregister med mulighed for portal foreninger, haller, skoler m.m. et til alle deres foreninger. visning på egen hjemmeside Social Bistand og pleje for Social 27 Løsning til s forebyggelses-, CSC Sundhed CSC CSC Ja Konkurrencepræget Pris afhænger af omfanget af Standardintegrationer findes. Se handicappede sundhedscenter- og genoptræningsopgaver. marked data, der skal udtrækkes, oversigt. Indgår i produktet VITAE Suite. såfremt CSC skal etablere web hertil. ne har fri adgang til data i en struktureret og dokumenteret selvstændig 'statistikdatabase', hvortil data overføres fra produktionset. Social Bistand og pleje for handicappede Social 27 Støttebehov: handicap området. Systemet bygger på en vurdering af borgerens individuelle situation og behov via tildeling af en score Støttebehovsanalyse Logica Logica Ja Ja NA Socialministeriet, styrelsen loven

5 Social Børneydelser Hjælp i særlig tilfælde Børneydelseset indeholder og Børnefamilieydelser KMD KMD/SKAT LOS Den eneste Tilbydes til behandler de data, der er nødvendige, for at KSP/CICS snitflade der er alle ne kan administrere sager efter Lov P-data OIO om en børnefamilieydelse og Lov om Borger standardiseret børnetilskud. KMD Forskud er EFI SOP/WISP Web. KMD Sag KMD Inddrivelse KMD ØS KMD Udbetaling OnDemand BBR s Statistik SKAT SU Velfærdsministeriet E-BOKS CSC Danske Bank EFI Social Dagtilbud Dagtilbud Til opskrivning, udmelding af børn til KMD Digital KMD KMD KMD Institution, P-data, dagtilbud, samt søgning af økonomisk Pladsanvisning KMD Indkomst friplads. Borgerens selvbetjening i forhold til pladsanvisningen, og data sendes direkte videre til KMD Institution Social Folkepension og Folkepension og / Beregning og udbetaling af førtids- og KMD Sociale Pensioner KMD KMD CTR Snitflader af Tilbydes til alle førtidspension førtidspension folkepension OIO - Pensions-branchen nyeste dato er Beskæftigelsesministeriet - OIO i det Pensionsinfo - eindkomst omfang, at modtageren har ønsket det. SKAT/ Lovbaseret Transitionsaftale Velfærds ministeriet Afhænger af indbyggerantal og Socialministeriet Dagtilbudsloven Fast pris Lovbaseret Beskæftigelses Transitionsaftale ministeriet Social Social & Omsorg Social 27 Foranstaltninger indenfor Børn, og Acta Pension Acta Pension Acta Data Ja Ja Institutionsvis Benytter sig af Java Klient. Central SQL-server, med JDBC interface Social Social & Omsorg Social 27 Mobilt Omsorgsmodul til Uniq Omsorg. Mobil Omsorg Avaleo Avaleo ja Social Social & Omsorg Social 27 Elektronisk Omsorgsjournal, som understøtter Omsorg Avaleo Avaleo ja nes opgavevaretagelse på ældreområdet, herunder myndigheds- og udførerfunktioner i forbindelse med hjemmepleje, hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg mv. Social Social & Omsorg Social 27 Business Intelligence, som Avaleo Analytics Avaleo Avaleo ja understøtter ledelsesinformation, driftsrapportering, afregning og effektmåling af indsatser på social-, sundheds- og omsorgsområdet. Social Social & Omsorg Social 27 Ældreprognoser, analyse af data, Senior GIS Boelplan Boelplan præsentation på kort Konkurrencepræget Social Social & Omsorg Social 27 Omsorger. Indgår i produktet VITAE CSC Omsorg CSC CSC Ja Oplyses ikke, baseret på antal Suite. marked indbyggere. Oplyses ikke, Social Social & Omsorg Social 27 Løsning til s opgaver inden for CSC Social CSC CSC Ja Konkurrencepræget baseret på antal områder som misbrugsbehandling, bosteder marked indbyggere. og institutioner, værksteder, sagsbehandling mv. Indgår i produktet VITAE Suite. Social Social & Omsorg Social 27 Løsning til administration af personlige- og VITAE Hjælpemidler CSC Dansk Ja Konkurrencepræget Oplyses ikke, baseret på antal genbrugshjælpemidler samt boligændringer Microsoftware marked indbyggere. Oplyses ikke, Social Social & Omsorg Social 27 Omsorger. Indgår i produktet VITAE VITAE Disponering CSC CSC Ja Konkurrencepræget baseret på antal Suite. marked indbyggere. Social Social & Omsorg Social 27 Misbrugsområdet K-jour InfoShare InfoShare ja Ja i forhold til institutionens størrelsecentrale myndigheder Social Social & Omsorg Social 27 Lagerstyring af hjælpemdler KMD Hjælpemidler KMD KMD Standardintegrationer findes. Eks. KMD P-data Standardintegrationer findes. Eks. KMD P-data til DPR KMD Social Pension KMD S&A Sygesikring - Ydere Lægemiddelfortegnelsen PEM Tilbudsportalen Indberetning til s Statistik Ældre KMD VagtPlan PDC VagtPlan m.fl. Standardintegrationer findes. Eks. KMD P-data til DPR KMD Social Pension KMD S&A Sygesikring - Ydere m.fl. Standardintegrationer findes. Eks. KMD P-data til DPR KMD Social Pension KMD S&A Sygesikring - Ydere Lægemiddelfortegnelsen PEM Tilbudsportalen Indberetning til s Statistik Ældre KMD VagtPlan PDC VagtPlan m.fl. Social Social & Omsorg Social 27 Omsorger KMD Omsorg KMD KMD Social Social & Omsorg Social 27 Ældre KMD Hjemmehjælp KMD KMD Social Social & Omsorg Social 27 Ældre KMD Klientbetaling KMD KMD Social Social & Omsorg Social 27 KMD boliganvisnings og akutbolig KMD KMD KMD Dækker specialbehov Socialministeriet Lov om almeneboliger Social Social & Omsorg Social 27 Børn,, voksen og handicapområdet Treserva Logica Logica Ja Socialministeriet, loven Ja NA styrelsen Socialministeriet, Social Social & Omsorg Social 27 Økonomistyring på det specialiserede Logica AS2007 Logica Logica Ja Ja NA loven socialområde styrelsen mfl. Nogle anvender også et på f.eks. Skole- og beskæftigelsesområdet

6 Social Social & Omsorg Social 27 Misbrugs-, Handicap- og psykiatriområdet PCD Ja Ja, men ikke monopol N/A Forløber for EKJ-et. Sælges ikke længere til nye Sundhedsloven kunder. Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Basis Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Hjemmehjælp Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Sygepleje Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care Automatisk Besøgs Planlægning Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Modul X Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Arkiv Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Personale Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Borger- Pårørendeportal Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Hjælpemidler Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Forebyggende hjemmebesøg Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Boligstyring Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Betalingsadministration Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care Fokus - Ledelsesinformation Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Aktivitet og træning Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Socialpsykiatri Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Sindslidende Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Udviklingshæmmede Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Visitator Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Mobile care Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Boligportal Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Snitflader Til Care findes p.t. følgende snitflader: CPR, KMD Sag, Patientdata (sygesikringen), KMD Pension, Medicingenbestilling, Edifact Sygehuis, Edifact DGOP, Den gode henvisning, Vagtplaner, CARE dokumenter, Snitfladen til AD, SEIindberetningen, KMD-ØS, s Statistik, Blanketter (Dafolo og Kruse), m. fl. Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Care - Sundhed Social Social & Omsorg Social 27 Omsorgs- og sundhedser Fokus Ledelsesinformation Social Social & Omsorg Særlig støtte til Voksne 27 Foranstaltninger indenfor, EKJ (Elektronisk på EKJ-et indeholder udsatte misbrug, handicap og psykiatri Klient Journal) antallet af brugere og antallet af følgende Moduler og snitflader: anvendte moduler Sundhedsloven Moduler: Basis, Medicinmodul, Dagtilbudsloven Skemamodul, Mål og Opfølgning, SMS-modul, Advismodul, Takstopkrævning (inkl. snitflade), Opholdsbetaling (inkl. snitflade), Personalemodul, Borger/Pårørende Portal, Borgerprotal, AD, m. fl. Snitflader: CPR, Tilbudsportalen (styrelsen), NAB (Sudnhedsstyrelsen), SIB (Sundhedsstyrelsen), VBGS/DanRis snitflade (styrelsen), BOFORM, AS2007, Edifact, eindkomst, s Statistik Social Social & Omsorg Ledelsesinformation til EKJ FOKUS EKJ på Særlig støtte til antallet af brugere og antallet af Voksne udsatte anvendte moduler Sundhedsloven Dagtilbudsloven

7 Social Social & Omsorg Social 27 Misbrugs-, Handicap- og psykiatriområdet. Bosted Systemet Team Online Team Online Ja Ja Ja Brugerlicens Stat, Region Bosted System er et socialfagligt standard, der indeholder alle nødvendige og væsentlige værktøjer til at beskrive og dokumentere den daglige indsats for den enkelte beboer. Bosted System er implementeret i og regioner - dækker børn, og voksne Social Social & Omsorg Social 27 Misbrugs-, Handicap- og psykiatriområdet InCorp Portal Team Online Team Online Ja Ja Ja Brugerlicens Stat, Region InCorp Portal er et socialfagligt Løsning til s opgaver inden for standard sags- og områder som misbrugsbehandling, bosteder ledelses InCorp er og institutioner, værksteder, som fx implementeret i og, effektmåling, administration, regioner - dækker børn, og sagsbehandling mv. voksne Social Foranstaltninger indenfor Børn, og Winklient Dansk Microsoftware Social Foranstaltninger indenfor Børn, og Diverse regneark og Diverse access DB-lødninger Social Foranstaltninger indenfor Børn, og Dagbogsprogrammet og Døgndata Døgndata Grunddata er Tilbydes til alle Afhænger af hvor mange En del har et i sofus.dk. Dagbogs- og standardiseret børn/ der skrives om i en ældre version, som er en kommunikations-er et udpræget standalone til sociale institutioner og til familieplejeområdet Social Foranstaltninger indenfor Børn, og WinPas HD-Support Aps HD-Support Aps Ja Ja Afh. af antallet af brugere og Datalov moduler Social Foranstaltninger indenfor Børn, og Børn og Ungeet IT Centret IT Centret - - Enkelt kommunal Udviklet af Aalborg til Aalborg Aalborg eget brug Social Foranstaltninger indenfor Børn, og KMD Børn og Voksne KMD KMD - KSP-CICS Grunddata er Tilbydes til alle Socialministeriet og Lovbaseret For at anvende alle funktioner i - LOS standardiseret kommunestørrelse styrelsen (Lov om KMD Børn og Voksne - P-Data social ) forudsættes, at - KMD Regningsdebitor og /regionen er tilsluttet Web betaling disse fager. - S&A / KMD Sag Grunddata leveret ultimo 2009, - KMD-Udbetaling hvis det da defineres som en - KMD-ØS snitflade. - KMD Data Warehouse - KMD Opus Essentia, Enterprise Datawarehouse (EDW), BogV - KMD WebBetaling - KMD Opus Økonomi Social Foranstaltninger indenfor Børn, og BUS Københavns Københavns Social Foranstaltninger indenfor Børn, og Visitations Københavns Københavns Social Foranstaltninger indenfor Børne-og EKJ (Elektronisk på EKJ-et indeholder området Klient Journal) antallet af brugere og antallet af følgende Moduler og snitflader: anvendte moduler Dagtilbudsloven Moduler: Basis, Medicinmodul, Skemamodul, Mål og Opfølgning, SMS-modul, Advismodul, Takstopkrævning (inkl. snitflade), Opholdsbetaling (inkl. snitflade), Personalemodul, Borger/Pårørende Portal, Borgerprotal, AD, m. fl. Snitflader: CPR, Tilbudsportalen (styrelsen), NAB (Sudnhedsstyrelsen), SIB (Sundhedsstyrelsen), VBGS/DanRis snitflade (styrelsen), BOFORM, AS2007, Edifact, eindkomst, s Statistik Social Individuel boligstøtte Hjælp i særlig tilfælde Beregning af boligsikring og boligydelse KMD Boligstøtte KMD KMD * Snitflade til aflevering af * Ja, med * ja Beskæftigelsesminis Lovbaseret Transitionsaftalen elektronisk ansøgning om tilføjelser * ja teriet Boligstøtte * * ja * ns oplysninger i * * ja bolignotat-registret levers * * ja på CD-rom * * Boligstøtte - udtræk af oplysninger om renter og restgæld til Skat * Boligstøtte - modtagelse af huslejestigninger fra boligforeninger * Boligstøtte 3. parts kontanthjælps Social Kontantydelser Hjælp i særlig tilfælde Sagbehandling af barselsdagpenge KMD Dagpenge og edagpenge Barsel KMD KMD a)nemrefusion a) Ja Tilbydes til alle b)jobcenter kommunikation c) Data til Barselfonden, ATP d)s Statistik e)fraværsoplysninger til Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesminis Lovbaseret teriet Pensionsstyrelsen

8 Social Sociale kontantydelser Kontante ydelser 32 Register over indkomst- og formueoplysninger KMD eindkomst KMD KMD Transitionsaftalen se linie 50 til beregning af offentlige ydelser Sundhed Sundhedsordninger og Sundhed Med NOTUS Kommunal varetager landets NOTUS Suite- NOTUS CSC CSC offentlig sygesikring opgaver som: Kommunal lægeskift, herunder journaloverdragelse ændring af sikringsgruppe bestilling af sundhedskort udstedelse af midlertidige sundhedskort rejsesygesikring udskrivning af lægevalgslister udstedelse af EU-sygesikringsbevis oversigt over s omkostninger til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Sundhed Patientforhold og Patientforhold Sagsbehandlings til sundhedsområdet NetForvaltning Sundhed Åbne snitflader Indbyggerafhængig til CSC og patientdata inform inform lægeleverandører ation A/S ation A/S Sundhed Patientforhold og Patientforhold Digital, til håndtering af udbudssager i Mediconnect Indbyggerafhængig til CSC patientdata forbindelse med indhentning af Speciallægedatabasen inform inform speciallægeerklæringer ation A/S ation A/S Sundhed Patientforhold og Patientforhold Digital, til håndtering af udbudssager i Mediconnect Indbyggerafhængig til CSC patientdata forbindelse med indhentning af Psykologdatabasen inform inform psykologerklæringer ation A/S ation A/S Sundhed Sundhed Sundhed 29 Sagsbehandlings- og journal, som CaseFlow Avaleo Avaleo ja understøtter nes opgavevaretagelse på sundhedsområdet, herunder genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Sundhed Sundhed Sundhed 29 Sagsbehandlings- og journal, som Unig Liv Avaleo Avaleo ja understøtter nes opgavevaretagelse med udsatte voksne og børn, herunder myndigheds- og udførerfunktioner i forbindelse med handicap, psykiatri, misbrug mv. Sundhed Sundhedsforebyggelse Sundhed 29 Program til tandklinikadministration der Al dente Nordenta Nordenta medtager alle funktioner og integrerer journalisering, aftalekalender og økonomi Sundhed Sundhed Sundhed 29 Sundhedspleje Sundhedsjournalen IT Centret IT Centret - - Enkelt kommunal Udviklet af Aalborg til Aalborg Aalborg eget brug Sundhed Sundhed Sundhedsordninger for 29 Børnejournal MyClinic Logica Logica Ja Ja NA Socialministeriet, loven børn styrelsen Sundhed Sundhed Sundhed 29 Løsning til den kommunale sundhedstjeneste. NOVAX Sundhed NOVAX A/S Københavns Persondata Anvender åbne 73 Indbyggerafhængig Persondataloven, Borgerportaler samt Mulighed for integration til Giver brugerne mulighed for at registrere standarder anvender NOVAX oplysninger (stamdata, journaldata) om børn hvor det er Sundhed Forvaltningsloven, Sundhedsvejen.dk mellem 0-18 år, samt deres forældre. muligt Arkivloven, samt Lov om patienters retsstilling. Sundhed Sundhedsforebyggelse Sundhed 29 Tandpleje TM Tand Theilgaard KMD Mortensen (tidligere DSIdata) Køb og salg af fast Køb af areal og ejendom til / Sagsbehandlings til ejendomsrådet NetForvaltning Åbne snitflader Indbyggerafhængig til BBR, ESR, ejendom s eget brug / Ejendomshandel inform inform PlanDK, OIS, GeoKon Salg af ejendom ation A/S ation A/S Affaldshånd-tering Affald og genanvendelse 9 Registrering af erhvervsaffald og farligt affald GeoEnviron Affald Geokon A/S Geokon A/S JA Gennemsnitspris pr. bruger - jo samt kontrol af affaldshåndtering og affaldsstrømme licens. Affalds-håndtering Affald og genanvendelse CRM til håndtering af borgernes ASK - Affalds Logica Logica Ja Københavns NA Københavns Affaldsbekendtg kundeforhold vedrørende afhentning af København, Teknik ørelsen dagrenovation. Indeholder takstberegning, og Miljø. erhvervsgebyrberegning, kunde modul, Miljøstyrelsen snitflade til renovatører, samt borgerselvbetjeningsmodul (NemAffalds) Affalds-håndtering Affald og genanvendelse Database med oplysninger om affaldsdepoter ROKA Miljøstyrelsen Jordforureningsloven og øvrige forurenede lokaliteter Anlæg af trafik Veje og trafik 5 System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Vej Grontmij Grontmij infrastruktur borgere vedr. problemer med veje, stier og gangarealer (væltede skilte, huller i vejen, knækkede fliser etc.). I et registreres hele arbejdsgange fra borgerhenvendelse, over udførte tiltag (Fliseudlægning, asfaltering etc.) til evt. efterfølgende kontrolbesøg. Brugerne af et har analogt med ovennævnte driftser altid et opdateret overblik over, hvad status er på en given borgerhenvendelse og tiltag. Begravelses-pladser Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje mv. 4 Gravpladser og kremering ASK Dialog Consult Boligregulering og Forsynings-virksomhed 13 Ejendomsdrift DBD - Drift & Vedligehold Digital Bygnings almene boliger Data Boligregulering og Forsyningsvirksomhed 13 Bolig- og ejendomsadministration Bolig Datainform Datainform almene boliger Byggesager Bygnings-regulering mv Byggesager ProFile Byggesag Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Byggesager Bygnings-regulering mv Web baseret dokument-håndterings, WebLager Dansk Scanning skræddersyet til byggesager Diverse Byggesager Bygningsregulering mv Byggesagsprogram med kobling til GIS GEOGRAF Byggesag GEOGRAF A/S GEOGRAF A/S Der er etableret integration Ja ca ,- kr gennemsnitlig pr programmel, som fx MapInfo, MapGuide (kaldet BSS) til Acadre, edoc og SBSYS. bruger. Heri inkluderet alle Enterprise, CBkort, NetGIS og ArcGIS. Der kobling til Weblagre, koblinger og snitflader. Jo flere Byggesagsprogrammet er koblet til E&M flere økonomier for brugere - jo billigere pr bruger databasen samt OIS udskrivning af faktura,samt til BBR. I løbet af 2011 vil der også blive etableret kobling til DOB/EBST samt Tinglysningsregistret

9 Byggesager Bygningsregulering mv. 2 Byggesagsbehandling GeoEnviron Byggesag Geokon A/S Geokon A/S JA Gennemsnitspris pr. bruger - jo licens. Byggesager Bygningsregulering mv Structura Byggesag sikrer fuld integration med KMD Structura Byggesag KMD KMD Ja, snitflade til 3. part på kunder, størrelse Erhvervs- og Lovbaseret andre ejendomser som f.eks. ESR, EDH/GIS, samt Jupiter men der er konkurenter byggestyrelsen Plan og BBR. Structura Byggesag sikrer på markedet effektiv sags styring i behandlermiljøet, og understøtter endvidere regningsudskrivning via regningsdebitor. Endvidere er der integration med GIS, samt adgang til både rådighedsindskrænkninger og Ejendoms- og Miljødatabasen Byggesager Bygnings-regulering mv Byggesager Digital Byggesag Resultmaker Bygnings- og Ejendomsregistrering Bygge- og Boligregister BBR KMD KMD Ja Udgår i boligregistrering Bygnings- og Ejendomsregistrering Krydsreferenceregistret KRR KMD KMD Udgår i boligregistrering Bygnings- og Ejendomsregistrering Ejendoms Stam Registret er et samlende, ESR KMD KMD KMD Ja Ja s Indenrigsmini-steriet Delvis via loven Transitionsaftalen boligregistrering landsdækkende register over ejendomme i størrelse og Skatteministeriet om kommunale ejendomsskatter og vurderingsloven Drift og vedligehold af Veje og trafik 5 Vejvedligehold mv. RoSy Grontmij trafik-infrastruktur Drift og vedligehold af Veje og trafik 5 Efterbehandling og opbevaring af kmastra Vejdirektoratet Transportministeriet trafik-infrastruktur trafikregistreringer Drift og vedligehold af Veje og trafik 5 Vejvedligehold mv. Vejman Vejdirektoratet Transportministeriet trafik-infrastruktur Ejendomme og forsyning Fysisk planlægning og Administration af jordstrømme, GeoEnviron Jordflytning Geokon A/S Geokon A/S Ja Sitelicens til ubegrænset antal jordflytningsanmeldelser og jordprøver brugere Ejendomme og forsyning Fysisk planlægning og Registrering af anvendt tid på lokaliteter eller GeoEnviron Geokon A/S Geokon A/S Ja 7000 Gennemsnitspris pr. bruger - jo projekter Tidsregistrering licens. Ejendomme og forsyning Forsyningsvirksomhed System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Belysning Grontmij Grontmij borgere vedr. problemer med belysning og signalanlæg (manglende gadebelysning, defekt trafiksignal etc.). Ejendomme og forsyning Bygningsregulering mv E & M er en lokal database, der kan bruges på Ejendoms- og KMD KMD Decentral med kunder, forbrug samt Ej lovbaseret Forbrug er lig antal licenser pc-arbejdspladser. Data kopieres fra KMD's Miljødatabasen (E & M) tilgang via åbne snitflader men der er konkurenter størrelse centrale ejendomsregistre på markedet Ejendomme og forsyning Forsyningsvirksomhed Opus Energi Renovation, Varme, KMD KMD C/S markedet Prisfastsat efter installation Mange ministerier Lovbaseret ifbm. Husleje som påvirker varme og forsyningsområdet i renovation DK. Ejendoms-registrering Ejendomsregistrering Ejendomsdata fra andre er (BBR, ESR, KMD Ejendom Decentral KMD KMD KMD kunder, forbrug Ej lovbaseret Planregister og dele af KKR) men der er konkurenter beregnet på antal licencer på markedet Erhverv og Miljøbeskyttelse Håndtering af tilladelser, tilsyn, håndhævelser GeoEnviron Virksomhed Geokon A/S Geokon A/S Ja Gennemsnitspris pr. bruger - jo miljøbeskyttelse mv. for virksomheder licens. Købes som en samlet pakke med GeoEnviron Virksomhed, landbrug og Åbent Land Erhverv og Miljøbeskyttelse Håndtering anmeldelser, besøg, udlagt gift og GeoEnviron Rotter Geokon A/S Geokon A/S Ja Gennemsnitspris pr. bruger + miljøbeskyttelse indberetning grundmodul Erhverv og Miljøbeskyttelse Registrering af olie- og kemikalietanke, større GeoEnviron Tankanlæg Geokon A/S Geokon A/S Ja 0 Gratis ved køb af et af de andre miljøbeskyttelse tankanlæg, diverse udskillere samt tilhørende GeoEnviron modul sandfang Erhverv og Miljøbeskyttelse Data om miljøet i : s Miljøportal er Grontmij Partnerskabet miljøbeskyttelse Overfladevand et partnerskab mellem Arealinformation Miljøministeriet, KL, Naturinformation Danske Regioner & Den Digitale Taskforce Forurenet jord Miljøbeskyttelse Jordforureningsloven areal register (JAR). JAR COWI/Ementor Regionerne NA Regionerne Lov om JAR er egentlig ikke et Registrering af forurenede arealer forurenet jord kommunalt. JAR anvendes af regionerne til registrering og administration af forurenede ejendomme. ne har via en web- GUI-grænseflade læseadgang til data, som også i filtreret tilstand via DKjord stilles til rådighed gennem s Arealinformation. Forurenet jord Miljøbeskyttelse Miljøadministrations til kortlægning, GeoEnviron Geokon A/S Geokon A/S Ja Region Gennemsnitspris pr. bruger - jo vurdering af risiko samt overvågning af Jordforurening DKJord forurenede grunde licens. Forurenet jord Miljøbeskyttelse til DKJord for regioner og til DKJord Geokon A/S Geokon A/S Ja Region Sitelicens til ubegrænset antal brugere Forurenet jord Miljøbeskyttelse Data om miljøet i : Jordforurening s Miljøportal er KMD kunder, Ej KMD. Der må være et partnerskab mellem men der er konkurenter tale om DKJord Miljøministeriet, KL, på markedet Danske Regioner & Den Digitale Taskforce Fysisk planlægning og Fysisk planlægning og Byfornyelse BOSSINFO-Byfornyelsen KMD KMD SM(Social ministeriet) Ja SM Lovbaseret byggeri Fysisk planlægning og Fysisk planlægning og Byfornyelse BFO-BYF 2004 KMD KMD SM(Social ministeriet)+j7 Ja SM Lovbaseret Det er det gamle byggeri Byfornyelses. Jeg vil mene at det er nok at medtage BOSSINF. Der synes også at mangle Bossinf-STB, altså de støttede byggeri. Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og GIS - kortlægning, visualisering og analyse af MapInfo COWI Pitney Bowes Ja Pris fra kr. og derover data Affaldshåndtering Affald og genanvendelse Løsning til administration af borgernes InfoVision Affald E&M, OIS, CVR, KMD Ja ne Affaldsbekendtg affaldsordninger. Løsningen håndterer ejendomsskat, KMD FAS, ørelsen gebyrer, beholderændringer, KMD Debitor, Prisme, tømningsordninger, integration til Navision, Rådgivende renovatør, opkrævning til borgere og ingeniørfirma Poul Tarp, virksomheder af renovations- og Assemble erhvervsaffaldsgebyrer.

10 Affaldshåndtering Affald og genanvendelse Webbaseret borgerselvbetjenings, som NetDialog Affald Rådgivende Ingeniørfirma Ja ne/entre giver borgerne mulighed for at indsende Poul Tarp, Assemble, prenørerne klager, bestillinger, tilmeldinger mv. til eller renovatør. Løsningen indeholder en opgave- og sagsstyringsdel, som giver kommune og renovatør mulighed for at sagsbehandler henvendelserne i en. Borgerne har mulighed for at følge sagsbehandlingen. Ejendomme og forsyning Forsyningsvirksomhed Webbaseret til borgerselvbetjening NetDialog Giv et tip Intern sagsgis, vedr. anmeldelse af belysning - manglende, defekte mv. Løsningen indeholder en opgave- og sagsstyringsdel, som giver kommune og evt. 3. part mulighed for at sagsbehandle henvendelserne i en. Borgerne har mulighed for at følge sagsbehandlingen. Systemet indeholder mulighed for at danne statistikker på indmeldte anmeldelser. Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og WebGIS platform til sagsbehandling hos NetGIS Sag til ArcGIS GIS-platform, BBR, myndigheder s Miljøportal, Plan, Kortforsyningen, OIS, SKAT mv. Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og WebGIS platform til sagsbehandling hos NetGIS Sag til OGF GIS-platform, BBR, myndigheder s Miljøportal, Plan, Kortforsyningen, OIS, SKAT mv. Geografisk infrastruktur Diverse - primæst indenfor Metadataregistrering iht. ISO/INSPIRE NetGIS XML/database teknik og miljø Geografisk infrastruktur Diverse - primæst indenfor Løsning til hosting af data - cloud computing, Online WMS, WFS, WFS-T teknik og miljø DaaS WMTS, WCS, TMS, GML, KML Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Webbaseret til borgerselvbetjening NetDialog Rotter Ja /Rotte- vedr. anmeldelse af rotte-observationer. PDA-: Rotte-reg entreprenør Systemet dækker arbejdsgange vedr. sagsbehandling af henvendelser, Rottebekæmperens besøgsregistrering og registrering af bekæmpelsesmidler. Systemet varetager ligeledes styring og registrering af kampagnetilsyn. Det er muligt at danne rapporter der matcher indberetningen til Miljøstyrelsen vedr. kampagnebesøg mv. Offentlige rekreative Parker, anlæg og grønne Webbaseret til borgerhenvendelser NetDialog Giv et tip områder områder / Offentlige vedr. observationer på s grønne legepladser områder. Henvendelserne kan dedikeres til entreprenører (interne eller eksterne) der skal udbedre de indmeldte observationer. Løsningen indeholder en opgave- og sagsstyringsdel, som giver kommune og entreprenør mulighed for at sagsbehandle henvendelserne i en. Borgerne har mulighed for at følge sagsbehandlingen. Systemet indeholder mulighed for at danne statistikker på indmeldte anmeldelser. Fysisk planlægning Fysisk planlægning WebGIS til udarbejdelse og udgivelse af Digital plan GEOGRAF A/S GEOGRAF A/S PlanDK kommuneplaner og lokalplaner Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og WebGIS til brug for den interne kommunale MapGuide Enterprise GEOGRAF A/S GEOGRAF A/S Til diverse ESDH er sagsbehandling samt til udgivelse af borgerrelaterede informatiomer Geografisk infrastruktur Diverse - primæst indenfor GIS - webgis platform til kortlægning, Spatial Map - CBkort Grontmij Grontmij Carl teknik og miljø visualisering og analyse af data. Bro A/S Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og GIS - vedligehold af geografiske data direkte i Spatial Edit Grontmij Grontmij Carl browseren med snap, grid og en række andre Bro A/S avancerede funktioner - Web Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og Desktop GIS / Server GIS ArcGIS Informi GIS Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og WebGIS / DesktopGIS Geomedia Intergraph Intergraph Ja Ja - Kort- og I Samarbejde med Cowi Matrikelstyrelsen Geografisk infrastruktur Veje og trafik Behandling af GIS PC-Kort KW-PLAN Ja forskellige Licensbetinget Jord- og landbrug skov og landbrug regler Geografisk infrastruktur Fysisk planlægning og GIS - visualisering og analyse af data Kortinfo Niras Niras Jordbrug Landbrugsejendomme og Håndtering af tilladelser, tilsyn, håndhævelser GeoEnviron Landbrug Geokon A/S Geokon A/S Ja Gennemsnitspris pr. bruger - jo drift af landbrugsjorde mv. for landbrug licens. Købes som en samlet pakke med GeoEnviron Virksomhed, landbrug og Åbent Land Jordbrug Skovbrug Administration af råtræ Kubik KW-PLAN Ja forskellige Licensbetinget Jord- og landbrug skov og landbrug regler Jordbrug Skovbrug Planlægning for skovbrug PLANKAT KW-PLAN Ja forskellige Licensbetinget Jord- og landbrug skov og landbrug regler Klimaforhold og Miljøovervågning af Client-server til registrering af Winbio Logica s Ja Ja NA Miljøministeriet miljøovervågning vandløb og søer stamdata for vandløbsstationer, samt Miljøportal undersøgelser af fauna og fysiske forhold på disse. Herudover registrering af detaljerede NOVANA undersøgelser Klimaforhold og Miljøovervågning af Client-server til registrering af Winrambi Logica s Ja NA Miljøministeriet miljøovervågning havmiljøet stamdata for marine stationer, samt Miljøportal undersøgelser af fauna og sedimentforhold. Kollektiv trafik Veje og trafik 5 Køreplanlægning mv til kollektiv transport, Trapeze PASS Trapeze bestillingskontorer m.fl. Kortlægning og geodata Fysisk planlægning og Hentning og lagring fra GPS målinger Trimble GPS Trimble Kvalitetsstyring Kvalitetsstyrings Interaktivt kvalitetssyrings til GeoEnviron Geokon A/S Geokon A/S Ja Sitelicens til ubegrænset antal overbygning til GeoEnviron Miljø Kvalitetsstyring brugere Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Skadedyr (Bedre Grontmij Grontmij borgere vedr. evt. rotteproblemer, samt kendt som RotteWeb) rottebekæmperens besøg til efterfølgende bekæmpning og kontrol. Miljøbeskyttelse Støjforurening Støjkortlægning noise.mst.dk, Grontmij Miljø-ministeriet Miljøstyrelsen

11 Offentlige rekreative Parker, anlæg og grønne System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Park Grontmij Grontmij Carl områder områder / Offentlige borgere vedr. problemer med grønne områder Bro A/S legepladser (væltede træer, manglende græsslåning af offentlige områder, vejkanter etc.). I et registreres hele arbejdsgange fra borgerhenvendelse, over udførte tiltag (beskæring af beplantning, bekæmpelse af bjørneklo etc.) til evt. efterfølgende kontrolbesøg. Brugerne af et har analogt med ovennævnte driftser altid et opdateret overblik over, hvad status er på en given borgerhenvendelse og tiltag. Organisering, styring og Miljøbeskyttelse Med Structura Miljø får din kommune et KMD Structura Miljø KMD KMD Ja, snitflade til 3. part på kunder, størrelse Miljøministeriet Lovbaseret overvågning af, der kan skabe overblik, effektivitet og EDH/GIS, samt Jupiter men der er konkurenter miljøbeskyttelse lette arbejdsgangene for miljø medarbejderne i på markedet. Endvidere kan Structura Miljø være med til at sikre, at din kommune ajourfører Jupiterdatabasen under DMP jf. dataansvarsaftalen Råstofindvinding Råstofgrave Håndtering af gravetilladelser, tilsyn med de GeoEnviron Råstofgrave Geokon A/S Geokon A/S Ja Gennemsnitspris pr. bruger - jo forskellige råstofgrave samt indberette produktionsoplysninger på årsbasis. licens. Skov- og naturforvaltning Fysisk planlægning og System, som indeholder planer efter PlanDK (tidligere Grontmij Miljø-ministeriet planloven. Planregister) Spildevand og Spildevandsanlæg og System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Kloak Grontmij Grontmij rensningsanlæg vandløb borgere vedr. problemer med spildevandsledningsnettet (oversvømmelse, defekt skelbrønd etc.). I et registreres hele arbejdsgange fra borgerhenvendelse, over udførte tiltag (spuling af brønd, renovering af kloakledning etc.) til evt. efterfølgende kontrolbesøg. Systemet giver alle brugere direkte adgang til oplysninger om ledningsdata (DANDAS). Sagsbehandleren og borger har derfor altid et opdateret overblik over, hvad status er på en given borgerhenvendelse, og driften vil altid kunne se nye anmeldelser samt blive mindet om opfølgende besøg på tidligere anmeldelser. Man har derfor altid fuld for det udførte arbejde. Miljøovervågning Vandløb og søer VandløbsGIS er udviklet til nes VandløbsGIS Orbicon A/S Orbicon A/S Vandløb og søer administration af danske vandløb. Programmets primære formål er at varetage administration efter vandløbsloven, men er samtidig en mulighed for at blive klar til Vandrammedirektivet og miljømålslovens udfordringer. Med VandløbsGIS får overblik over deres vandløb og styr på alle de informationer, der er knyttet til vandløbene. Miljøovervågning Vandløb og søer VASP er et brugervenligt program, der hurtigt VASP Orbicon A/S Orbicon A/S Vandløb og søer og effektivt giver vandløbsmedarbejderen en deltaljeret viden om vandløbenes fysiske tilstand. Med VASP får styr på sine opmålinger og sikrer samtidig en optimal borger. Offentlige rekreative Parker, anlæg og grønne Kortlægning af grønne områder giver klarhed ParkReg Orbicon A/S Orbicon A/S områder områder / Offentlige og overblik over arealer, elementer og legepladser plejeniveau. ParkReg er et program, der giver dette overblik. Programmet organiserer og strukturerer data på en ensartet måde, hvilket letter tilgangen til oplysninger om de grønne områder. Det betyder blandt andet, at ParkReg er perfekt til både planlægning og ud over, at det i udbudssituationer giver nogle kontante fordele. Spildevand og rensningsanlæg Spildevand og rensningsanlæg Vandforsyning og vandforsyningsnet Spildevandsanlæg og OPUS er et program til udarbejdelse af OPUS Orbicon A/S Orbicon A/S vandløb spildevandsplaner. OPUS er brugervenligt og findes til alle gængse GIS platforme. Fleksibiliteten og rummeligheden i OPUS opnås ved at alle data for kort, skemaer og tekst samles i én database. OPUS bliver skabt på de data som har, f.eks. i DanDas og FAS. DanDasGraf er en applikation til Spildevandsanlæg og DanDasGraf Orbicon A/S Orbicon A/S vandløb ledningsregistrering af afløbser baseret på DANDAS standarden. DanDasGraf indeholder alle funktioner til registrering og behandling af data, inkl. dataudveksling via DANDAS XML formatet Vandforsyning VandGraf er en applikation til registrering af VandGraf Orbicon A/S Orbicon A/S vandforsyningsnet. Systemet indeholder fuld topologi i registreringen, og temafunktioner bl.a. til udarbejdelse af lukkeplaner. Varmeforsyning og varmeforsyningsnet Varmeforsyning VarmeGraf er en applikation til registrering af VarmeGraf Orbicon A/S Orbicon A/S varmeforsyningsnet. Systemet indeholder fuld topologi i registreringen, og temafunktioner bl.a. til udarbejdelse af lukkeplaner. Elforsyning og Elforsyning ElGraf er en applikation til registrering af ElGraf Orbicon A/S Orbicon A/S elforsyningsnet elforsyningsnet. Systemet indeholder fuld topologi i registreringen, og temafunktioner bl.a. til visning af afgange

12 Vand- og energiforsyning Forsyningsvirksomhed WebGraf D&V Plan er et WEB-baseret WebGraf D&V Plan Orbicon A/S Orbicon A/S drifts baseret på DANVA's D&V Model. Systemet gør det muligt at modtage henvendelser fra forbrugerne, oprette opgaver og afrapportere hvad der er gjort. Spildevand og Spildevandsanlæg Client-server til registrering af Winspv Logica s rensningsanlæg stamdata for rensningsanlæg (herunder Miljøportal udledningstilladelser), kemiske analyser samt beregning af kravoveroverholdelse. Spildevand og Spildevandsanlæg og Registrering, behandling og præsentation af PROKA Niras Niras rensningsanlæg vandløb informationer om vandløb Forurenet jord Miljøbeskyttelse JordWeb er et til elektronisk JordWeb Grontmij Grontmij Carl håndtering af anmelde- og Bro A/S anvisningsskemaer, der letter administrationen af bortskaffelse af forurenet jord. JordWeb atiserer og forenkler arbejdsgangen for både anmelder, kommune, modtageanlæg og transportør. Med JordWeb er det muligt at spore de forskellige jordpartier fra opgravningslokalitet til modtageanlæg. Dialog er et som bruges i forbindelse Spildevand- og Dialog Grontmij Grontmij Carl rensningsanlæg med drift af renseanlæg, hvor der indsamles Bro A/S mange data, som skal anvendes til hhv. styring og rapportinger af anlæggets drift. Dialog håndterer data på en sikker måde og sikrer, at analyse og rapportering udføres på en ensartet og dokumenteret måde. Ja Ja NA Miljøministeriet Fysisk planlægning Fysisk planlægning Webbaseret til udarbejdelse og Digital plan Grontmij Grontmij Carl publicering af kommuneplaner inkl. GIS Bro A/S understøttelse Ejendomsregistrering Ejendomsregistrering RAP-X er et moderne webstystem, der giver RAP-X Grontmij Grontmij Carl mulihged for at vedligeholde adressers Bro A/S placering med nem digitalisering på et kort - online. Ledningsnet og Opgravning, LER - Ledningsejerregisteret anvendes af LER Grontmij EBST gravetilladelser ledningsarbejder mv. ne til at indberette deres interesseområder som ledningsejere Digital byggesag er et der hjælper Byggesager Byggetilladelse og / Digital Byggesag Grontmij EBST anmeldelse byggeansøgeren med at udforme en byggeansøgning og indhente alle relevante oplysninger fra fællesoffentlige og kommunale er Bygningsregulering mv Structura Areal sikrer gennem konfliktsøgning KMD structura Areal KMD KMD Ja, snitflade til bla. DAI kunder, størrelse i GIS-kort, at de afdelinger som bør høres men der er konkurenter også bliver hørt på markedet Bla. Miljøministeriet og EBST Lovbaseret Bygningsregulering mv Understøttelse af den fulde adresse KMD Structura Adresse KMD KMD Snitflade til BBR kommune Ja, de kunder, størrelse EBST Lovbaseret sagsbehandling anvendte men der er konkurenter Registrering af adresse grunddata incl. snitflader stilet på markedet geografi på så tidligt et tidspunkt som muligt. til rådighed af Registrering af alle oplysninger (incl. geografi) BBR er OIO i én arbejdsgang og i én godkendte applikation/eetprogram Stille adresser/adressepunkter til rådighed for s GIS Registrering af adresse grunddata incl. WEB GIS KMD KMD DAI kunder, men der Ej lovbaseret geografi på så tidligt et tidspunkt som muligt. er konkurenter på markedet størrelse Trafik-infrastruktur Veje og trafik Program til udarbejdelse af vejafmærkningsplaner VejUdstyr COWI COWI Ja Forskellige Ingen Web Trafikministeriet Vejregler Snitflade er via dgn filer i MicroStation Snitflade er via Trafik-infrastruktur Veje og trafik Udarbejdelse af vejplaner og længdeprofiler VejPC COWI COWI Ja Forskellige Ingen Web Trafikministeriet Vejregler dgn filer i ved vejprojekter MicroStation Trafik-infrastruktur Statslige myndigheders 30 System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Tank Grontmij Grontmij opgaver/ virksomhed borgere vedr. problemer med septitanke, bundfældningstanke m.m. I et registreres hele arbejdsgange fra borgerhenvendelse, over udførte tiltag (tømninger etc.) til evt. efterfølgende besøg. Brugerne af et har analogt med ovennævnte driftser altid et opdateret overblik over, hvad status er på en given borgerhenvendelse og tiltag. Transport og trafikinfrastruktur Veje og trafik 5 Udtræk og udskrivning af gadefortegnelse. Udtræk vejregister KMD KMD Eksisterer Ja Kommunalbestyrels Lovbaseret Del af P-data /Gadefortegnelser en P-data online Transport og trafikinfrastruktur Veje og trafik 5 Dansk Adresse- og Vejdatabase DAV Konsortium bestående af Grundkort Fyn, COWI, Naturgas Midt-Nord, TDC og Dansk Total Distribution Vandforsyning og vand Forsynings-virksomhed 13 System til registrering af henvendelser fra DriftWeb Vand Grontmij Grontmij forsyningsnet borgere vedr. problemer med vandforsyningen (vandet lugter, manglende tryk etc.). I et registreres hele arbejdsgange fra borgerhenvendelse, over udførte tiltag (udskiftning af stophane, renovering af vandledning etc.) til evt. efterfølgende kontrolbesøg. Systemet giver mulighed for at lægge vagtplaner for driftspersonale, registrere lukning af vandforsyning og informere borgerne herom via hjemmesider, registrere status på afregning med underentreprenører, følge opfyldelse af mål for udførelse af tiltag m.m.. Brugerne af et har analogt med ovennævnte driftser altid et opdateret overblik over, hvad status er på en given borgerhenvendelse og tiltag.

13 Vandindvinding Vandforsyningsloven 6 Til håndtering af de administrative og tekniske GeoEnviron rutiner for tilsyn med vandværker og Vandindvinding indvindingsanlæg samt boring og prøve/analyse overblik Geokon A/S Geokon A/S JA Forsyningsselskab Gennemsnitspris pr. bruger - jo licens. Øvrig offentlig forsyning Spildevandsanlæg og 6 Registrering af data om vandløb og GeoEnviron Recipient Geokon A/S Geokon A/S JA Gennemsnitspris pr. bruger - jo vandløb undersøgelser heraf licens. Øvrig offentlig forsyning Spildevandsanlæg og 6 Administration af spildevandstanke på GeoEnviron Åbent Land Geokon A/S Geokon A/S JA Gennemsnitspris pr. bruger - jo vandløb ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak licens. Købes som en samlet pakke med GeoEnviron Virksomhed, landbrug og Åbent Land Øvrig offentlig forsyning Spildevandsanlæg og 6 To weber til kommunikation mellem GE WEB - Tømning af Geokon A/S Geokon A/S JA Sitelicens til ubegrænset antal vandløb kommune, borger og tømningsfirma i spildevandstanke Forsyningsselskab brugere forbindelse med de kommunale tømningsordninger. Overbygning til Åbent Land Øvrig offentlig forsyning Spildevandsanlæg og 6 Håndtering af spildevand og GeoEnviron Spildevand Geokon A/S Geokon A/S JA Sitelicens til ubegrænset antal vandløb tilslutningstilladelser fra virksomheder, brugere herunder kontrolberegninger Øvrige Forsyningsvirksomhed 13 Administration af vindmøllelav og vindmøller GeoEnviron Vindmølle Geokon A/S Geokon A/S JA Gennemsnitspris pr. bruger - jo energiforsyningsformer licens Affald og genanvendelse RenoWeb er et webbaserede, der RenoWeb Grontmij Grontmij giver optimale muligheder for kommunikation mellem borgere, renovatører og kommune. RenoWeb giver både kommune og renovatør det fulde overblik over borgernes henvendelser og den efterfølgende sagsbehandling. Boligregulering og Forsynings-virksomhed 13 Bolig- og ejendomsadministration Unik Bolig 4 Unik System Unik System Flere Ja i nogle Ja størrelse almene boliger Design A/S Design A/S tilfælde Byggesager Bygnings-regulering mv Byggesager Unik Bolig 4 Unik System Unik System Flere Ja i nogle Ja størrelse Design A/S Design A/S tilfælde Administrative er 85 Befolkningsprognoser ProPlan GIS Boelplan Boelplan Ejendomme og lokaler / / Facility management til drift og Butler Grontmij Grontmij Carl Driftsmidler/inventar vedligehold af kommunale ejendomme Bro A/S (indkøb og vedligeholdelse) Ejendomme og lokaler / / ITR Bolig ITR Data ITR Data Ja Forskellige Afh. Af modul Bolig, økonomi Driftsmidler/inventar Komplet boligadministrations som (indkøb og vedligeholdelse) indeholder alle de faciliteter som en moderne administration/forening har behov for Ejendomme og lokaler / / Administration af fast ejendom Unik Bolig Unik System Unik System Flere Ja i nogle Ja størrelse Driftsmidler/inventar Design A/S Design A/S tilfælde (indkøb og vedligeholdelse) Administrativ support Administrative er 85 ESDH ProFile Proaktiv Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile ESDH- Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Forsikringssag Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile Projektsag Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile Personalesag Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile Ejendomssag Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile Borgersag Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile Emnmesag Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 Digital sagsbehandling ProFile Personale Convergens Convergens Ja ja - Stat, Region Diverse Administrativ support Administrative er 85 ESDH incl. Aflevering til Statens arkiver og GoPro INOPI GoPro ja MoReq Stat, Region, digital selvbetjenings, Privat Administrativ support Administrative er 85 Styring af risiko- og forsikringsdata, herunder InsuBiz InsuBiz InsuBiz Ja Ja Afhængigt af brugerantal Ingen Ingen skadedata Administrativ support Administrative er 85 Administration af s forsikringer Opus Arbejdsskade KMD KMD SAP-std. Tilbydes til alle Lovbaseret (arbejdsskade, ansvar, ejendomme, køretøjer, børneulykke og rejser Administrativ support Administrative er 85 Lokalebooking internt i KMD Booking KMD KMD Administrativ support Administrative er 85 Sagsoverblik KMD Sag Basic KMD KMD 1) AQ10000 (Snitflade til 1) 1) 1) og 2) Afregnes efter antal 1) Ej lovbaseret S&A/KMD Sag (Batch)) 2) nej transaktioner. 2) Ej lovbaseret 2) AQ60100 (Snitflade til 3) ja 2) 3) Afregnes efter antal 3) Ej lovbaseret S&A/KMD Sag (Online)) indbyggere. 3) KMD Personoverblik 3) Dækker (Web) specialbehov Administrativ support Administrative er 85 Skrivning af Journaler KMD Sag Journal KMD KMD KMD fager Ej lovbaseret kommunestørrelse Administrativ support Administrative er 85 Sagshåndtering KMD Sag Dagsorden KMD KMD licens Ej lovbaseret Administrativ support Administrative er 85 Sagshåndtering KMD Sag EDH KMD KMD KMD Fager Afregnes efter antal individuelle Ej lovbaseret brugere Debitor-administration Administrative er 85 Opkrævning og debitorstyring KMD Basis Debitor KMD KMD GE550004Q - Snitflade for Tilbydes til alle oplysninger til UHB Debitor via datafangst. GE550007Q - Snitflade for oplysninger fra UHB Debitor til eksterne anvendelse. GE550010Q - Snitflade for oplysninger til KMD Debitor via datafangst. GE550093Q - Transaktioner fra KMD Debitor til ekstern anvendelse. Ejendomsbeskatning Beskatning Ejendomsskattelån Ejendomsskattelån KMD KMD kunder, Pris er afhæning af forbrug Socialministereit Lovbaseret men der er konkurenter på markedet Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Prissætning under udarbejdelse Tilvalg til Opus Personale Transitionsaftalen Forudsætter S&A / Sag Basis Forudsætter EDH Forudsætter S&A / Sag Basis Forbrug er lig antal licenser

14 Administrative er 85 ESDH- til bosteder og døgninstitutioner BB Journal DataSign Administrative er 85 Foranstaltninger indenfor Børn, og Dagbogsprogrammet og Døgndata Døgndata Grunddata er Tilbydes til alle Afhænger af hvor mange En del har et i sofus.dk. Dagbogs- og standardiseret børn/ der skrives om i en ældre version, som er en kommunikations-er et udpræget standalone til sociale institutioner og til familieplejeområdet Administrative er 85 Befolknings-prognosemodel JEPPE KMD KMD Tilbydes til alle Administrative er 85 Danner udbetalinger fra KMD WebBestilling KMD Udbetaling KMD KMD Tilbydes til alle Transitionsaftale Administrative er 85 Formindsker papirbilag i forbindelse med KMD WebBetaling KMD KMD Ja Udbetalinger Tilbydes til alle Lovbaseret modtagelse, behandling, bogføring og betaling af regninger Administrative er 85 Understøtter elektronisk handel KMD WebBestilling KMD KMD Ja Udbetalinger Tilbydes til alle Lovbaseret Administrative er 85 Økonomi OPUS - Økonomi - KMD KMD Ja SAP-std. Tilbydes til alle Lovbaseret Tilvalg til Opus Økonomi Budget Posteringer Administrative er 85 Økonomi OPUS - Økonomi KMD KMD SAP-std. Tilbydes til alle Lovbaseret Administrative er 85 Økonomi KMD ØS KMD KMD Tilbydes til alle Lovbaseret Under opgradering til Opus Økonomi Administrative er 85 Økonomi KØR Københavns Københavns Administrative er 85 Økonomi Maconomy Maconomy Låneadminstration Lån og låneoptagelse 34 Boliglån Boliglån KMD Ejet af leverandør Debilor Ja Beskæftigelsesminis Lovbaseret Transitionsaftalen teriet Skat og penge Beskatning Fælleskommunale indtægts- og KMD Indkomst KMD Ejet af leverandør eindkomst Snitflade til Fast pris SKAT og de sociale Lovbaseret Tilbydes til alle TSA formueregister En række KMD eindkomst via fagministerier fager web udstillet af SKAT Skat og penge Beskatning Skat Forskudsopg./ oprik SKAT Skat og penge Beskatning Skat Forskudsændring SKAT Skat og penge Beskatning Skat Konsulentarbejde SKAT Skat og penge Beskatning Skat Personskat SKAT Skat og penge Beskatning Skat ToldSkat SKAT Skat og penge Beskatning Skat ToldSkat Forskud SKAT Skat og penge Beskatning Skat ToldSkat Forskud SKAT Tastselv Skat og penge Beskatning Skat Udtræk Personskat SKAT Skat og penge Beskatning Skat Driftsopfølgning SKAT Skat og penge Beskatning Skat Slutmandtal SKAT Skat og penge Beskatning Skat Slutkonvertering SKAT Skat og penge Beskatning Vurdering SVUR SKAT Skatterelaterede Beskatning S&A Advis overskydende skat S&A Advis overskydende KMD KMD SKAT Ej lovbaseret Forudsætter S&A / Sag Basis tilbagebetalinger skat kommunestørrelse samt en aftale med SKAT. Styring af økonomi Administrative er 85 System til vedligeholdelse, driftsplaner og Caretaker COWI COWI Ja Forskellige Ikke en Web. Pris fra økonomistyring m.v. Men med mange ,- tillægsmoduler, fx miljødata og forsyning Afhængig af antal brugere og (energiforbrug) antal moduler Økonomi Administrative er 85 Økonomi Prisme økonomi Fujitsu Fujitsu Ja Ja Indenrigs-ministeriet Styrelseslovgivningen Økonomi Administrative er 85 Projekt- og ressourcestyring Prisme Projekt Fujitsu Fujitsu Ja Ja Debitor-administration Administrative er 85 Debitor Prisme Debitor Fujitsu Fujitsu Ja Ja Indenrigs-ministeriet Styrelseslovgivningen mv Køb og Salg Administrative er 85 Indkøbs Prisme Indkøb Fujitsu Fujitsu Ja Ja Styring af økonomi Administrative er 85 Økonomi ØS Indsigt Datainform Sammenslutning af flere regioner og Økonomi Administrative er 85 Ledelses- og analyseinformation KMD OPUS DATA KMD KMD Borger, Daginstitution, Tilbydes til alle Forbrugsafhængigt Ikke lovbaseret Dagpenge, Debitor, Effektvurdering v.2, EP Børn og Voksne, Folkeregister, Fravær-ny, Generelt, KMD Aktiv, KMD Opera, KMD Pension, Linieorganisation, Løn og personal views, Ny Lønform, Registrantkontering, Sag og Advis, Skole, Ældre Administrativ support Administrative er 85 Projekt- og porteføljestyring ProjectFlow FlowIT A/S FlowIT A/S Ja Privat- og off. Afh. af antallet af brugere og 1. ESDH-integration 2. Virksomheder moduler Økonomiintegration 3. Tidsregistreringsintegration 4. Hjemmeside/intranetintegration 5. MS Office integration Administrativ support Administrative er 85 Portaler (Driftsportal, HR-Portal, CoreFlow FlowIT A/S FlowIT A/S Ja Privat- og off. Afh. af antallet af brugere og 1. ESDH-integration 2. opgavestyring, kontraktstyring, Virksomheder moduler Økonomiintegration 3. institutionsportal m.v.) Tidsregistreringsintegration 4. Hjemmeside/intranetintegration 5. MS Office integration

15

16

17

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere