Regler for Netbank Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Netbank Erhverv"

Transkript

1 Torvet Nørresundby Tel Regler for Netbank Erhverv 1. Nordjyske Banks Netbank Erhverv 1.1. Regler for Nordjyske Banks Netbank Erhverv gælder for både Nordjyske Banks Netbank Erhverv - og Nordjyske Mobilbank Det er dog ikke alle funktioner fra Nordjyske Banks Netbank Erhverv, som er tilgængelige i Mobilbank For en nærmere beskrivelse af de til enhver tid gældende funktioner i Mobilbank Erhverv henvises til nordjyskebank.dk Bruger i Nordjyske Banks Netbank Erhverv For at kunne anvende Nordjyske Banks Netbank Erhverv skal personen oprettes som bruger i Netbank Kunden indestår for, at brugeren har givet samtykke til at videregive de personoplysninger, som er nødvendige for at blive oprettet som bruger. Brugeren skal i forbindelse med 1. login bekræfte sit samtykke til, at navneoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nr., kan være oplyst til Nordjyske Bank I Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan brugerne blandt andet - se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer, årsudskrifter og breve fra Nordjyske Bank) i earkiv. - disponere på konti (også til udlandet), handle værdipapirer, indgå elektroniske aftaler, tilmelde/afmelde aftaler om faste overførsler og vælge papirudskrifter til og fra. Aftale om tilslutning til Nordjyske Banks Netbank Erhverv er underlagt Nordjyske Banks Almindelige forretningsbetingelser, hvis disse ikke er fraveget i denne aftale Ibrugtagning Når kunden underskriver Aftale om tilslutning til Netbank Erhverv, accepterer kunden samtidig, at Nordjyske Bank sender elektroniske udskrifter (fx kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter) til Nordjyske Banks Netbank 1.5. Personoplysninger I det omfang der sker behandling af personoplysninger om kunden ved anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv - for eksempel ved personligt drevet virksomhed - sker behandlingen alene til formål, som er nødvendige for anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Det kan eksempelvis være gennemførelse af betalinger og udarbejdelse af betalingsoversigter med videre. Nordjyske Bank indsamler de relevante personoplysninger fra kunden, forretninger, pengeinstitutter eller andre. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af personoplysninger ved at kontakte banken. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil adgangen til Nordjyske Banks Netbank Erhverv ophøre. 2. Brug af Nordjyske Banks Netbank Erhverv 2.1. Sikkerhedsløsning Som sikkerhedsløsning i Nordjyske Banks Netbank Erhverv anvender vi NemID, der udbydes af Nets DanID A/S. Reglerne for NemID afsnit 1-3 er en del af reglerne for anvendelse af Nordjyske Banks Netbank NemIDreglerne kan altid findes på nemid.nu Kuverterne med adgangskoden og nøglekortet er personlige og sendes til brugerens private adresse. Hvis kuverterne sendes til virksomhedens adresse, skal de udleveres uåbnet til brugeren. Har kuverterne været åbnet, når brugeren modtager dem, skal Nordjyske Bank kontaktes. * Adgangskoden kan modtages på SMS Brug af eksisterende NemID erhverv til bank Hvis der allerede er udstedt NemID erhverv til bank til brugeren under kundens CVR-nr. via et andet pengeinstitut, kan det pågældende NemID erhverv til bank også bruges i Nordjyske Banks Netbank Det er kundens/administrators ansvar at sikre, at det NemID erhverv til bank, der bruges til login i Nordjyske Banks Netbank Erhverv, er udstedt til brugeren Efter oprettelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, kan brugere tilmelde sig Mobilbank Erhverv i netbanken. I den forbindelse modtager brugeren en seks-cifret kode, som skal bruges til at logge på Mobilbank 2.5. Fuldmagt Kunden kan give brugere fuldmagt til at være administrator i Nordjyske Banks Netbank Administrator kan bl.a.: - Oprette nye brugere - Tildele og ændre fuldmagter - Tildele og ændre prokura - Spærre og ophæve spærring af brugere - Ophæve brugere - Bestille nøglekort og midlertidig adgangskode til NemID Administrators rettigheder fremgår af Administratoraftalen. Er der ingen administrator, kan kunden på Nordjyske Banks Netbank Erhverv fuldmagtsblanket skriftligt give brugere fuldmagt til at benytte Nordjyske Banks Netbank Brugere kan få forespørgsels- og/eller dispositionsfuldmagt til kundens engagement med Nordjyske Bank. Det fremgår af fuldmagten, hvilket engagement der er omfattet. Brugere kan hverken ophæve konti og depoter, omfattet af fuldmagten, eller overføre disse til et andet pengeinstitut. Der kan endvidere gives fuldmagt til brugeren til andre engagementer i Nordjyske Bank. Engagementerne skal have tilknytning til kunden, eksempelvis som et datterselskab. Nordjyske Bank forbeholder sig ret til at nægte oprettelsen af forespørgsels- og/eller dispositionsfuldmagt til engagementer, som banken ikke vurderer har den fornødne tilknytning til kunden. Er kunden tilsluttet Nordjyske Banks Netbank Erhverv, får brugeren adgang til en basisfunktion. Brugeren har mulighed for elektronisk at tilmelde sig yderligere funktioner Nets DanID sender - En midlertidig NemID adgangskode * - Et velkomstbrev med et NemID nøglekort. Nordjyske Banks Hotline kan efter aftale med en bruger, og uden skriftlig accept fra kunden, i særlige tilfælde oprette forespørgselsfuldmagt til brug ved fejlsøgning i forbindelse med support. Hovedkontor: Nordjyske Bank Tel BIC/SWIFT: NRSBDK24 Torvet 4 CVR-nr Nørresundby Side 1

2 Kunden - Indestår for identiteten på personer, der bliver oprettet som brugere i Nordjyske Banks Netbank Erhverv - Forpligtes af enhver disposition, som brugere eller administratorer har foretaget Administratoraftalen og fuldmagter er gældende, indtil banken har modtaget skriftlig tilbagekaldelse Flere fuldmagter til samme kunde 2.6. Dispositioner - Har en bruger fuldmagt til både et CVR- eller CPR-nummer og et referencenummer, gælder disponeringsfuldmagten til referencenummeret. - Har en bruger fuldmagt til både et CVR- eller CPR-nummer og en konto og/eller et depot, gælder disponeringsfuldmagten til kontoen og/eller depotet. - Har en bruger fuldmagt til både et referencenummer og en konto og/eller et depot, gælder disponeringsfuldmagten til kontoen og/eller depotet Kundens betalinger kan først betragtes som gennemført, når betalingerne har status "Gennemført". Faste overførsler og betalinger betales løbende til de terminer, som er angivet i forbindelse med de enkelte aftaler/betalinger. Det fremgår af vinduet "Tidsfrister", hvornår en betaling: - senest skal være bekræftet, for at den bliver gennemført samme dag. - kan stoppes. Information om gennemførsel af udenlandske betalinger og betalinger i fremmed valuta fremgår af Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet, som findes på nordjyskebank.dk Nordjyske Bank er ikke forpligtet til at gennemføre betalinger fra konti, hvor der ikke er dækning for betalingsbeløbet, eller hvor der er registreret bemærkninger mv. Nordjyske Bank kan ligeledes undlade at gennemføre betalinger på grund af mangelfulde oplysninger. Desuden er Nordjyske Bank ikke forpligtet til at gennemføre betalinger, hvis kunden eller en eventuel fuldmagtsgiver indleder rekonstruktionsbehandling, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller tvangsakkord, herunder frivillig akkord, eller afgår ved døden Ved visse overførsler og betalinger kan brugeren komme ud for, at skulle godkende en ekstra gang. Dette kan ske ved henvendelse fra banken eller ved at brugeren modtager en sms-kode. Hvis brugeren modtager en sms-kode, skal denne indtastes i Nordjyske Banks Netbank Erhverv for at godkende transaktionen. Vi benytter det mobilnummer, der er registreret i Nordjyske Banks Netbank Brugeren er selv ansvarlig for at opdatere dette, hvis der sker ændringer. Brugeren kan altid udskrive en kopi af et elektronisk indbetalingskort og den eventuelt tilhørende faktura. 4. earkiv Adgang til earkiv Alle kundens brugere har som udgangspunkt adgang til earkiv, hvor både historiske og fremtidige dokumenter er gemt. Brugeren har også mulighed for at til- og fravælge papirudskrifter. Kunden er fortsat forpligtet til at kontrollere disse. I Nordjyske Banks Netbank Erhverv dokumenteres det ikke, hvilken bruger der har "åbnet" den elektroniske post. Nordjyske Bank kan mod betaling finde dokumentation ved forespørgsel. 5. Informationer fra Nordjyske Banks Netbank Erhverv Informationer, der forefindes i Nordjyske Banks Netbank Erhverv, er til kundens eget brug og må hverken helt eller delvist videresælges eller viderebringes. Kunden er dog berettiget til at gøre brug af en udbyder af en betalingsinitieringstjenste eller en kontooplysningstjeneste og i den forbindelse videregive informationer til sådanne, som er påkrævet for at kunne anvende tjenesten. 6. Ændringer af funktioner Foretager Nordjyske Bank generelle ændringer, der medfører væsentlige indskrænkninger i de funktioner, som Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan anvendes til, skal dette varsles mindst 1 måned før ikrafttrædelse, enten skriftligt over for kunden eller ved annoncering i dagspressen eller på nordjyskebank.dk. Nordjyske Bank ændrer i reglerne for funktionerne i Nordjyske Banks Netbank Erhverv uden varsel, hvis ændringerne ikke er en ulempe for kunden. 7. Ansvar for brug af konti 7.1. Ansvar for brug af erhvervskonti Nordjyske Bank hæfter ikke for tab på erhvervskonti, som er opstået ved misbrug af Nordjyske Banks Netbank Erhverv eller ved en brugers fejlagtige anvendelse af funktionerne i Nordjyske Banks Netbank Tilknytning af erhvervskonti i Nordjyske Banks Netbank Erhverv sker på eget ansvar. Risikoen kan kunden eventuelt selv dække ved at tegne en forsikring. Private konti, som anvendes til erhverv, anses for erhvervskonti og er derfor omfattet af ansvar for erhvervskonti. Lider Nordjyske Bank tab som følge af uberettiget anvendelse af erhvervskonti i Nordjyske Banks Netbank Erhverv, hæfter kunden for det Ansvar for brug af private konti Ansvaret for uberettiget anvendelse af private konti i Nordjyske Banks Netbank Erhverv følger reglerne i betalingsloven. Kunden hæfter med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, når der har været anvendt en personlig sikkerhedsløsning. Kunden hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, hvis Nordjyske Bank godtgør, at den personlige sikkerhedsløsning har været anvendt, og: - kunden har undladt at underrette Nordjyske Bank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at den personlige sikkerhedsløsning er bortkommet eller kommet til den uberettigedes kendskab, eller 3. Elektroniske fakturaer Kunden giver med sin underskrift på Aftale om tilslutning til Nordjyske Banks Netbank Erhverv brugeren fuldmagt til, på kundens vegne, at fravælge at modtage papirbaserede fakturaer/indbetalingskort og i stedet modtage disse elektronisk i Nordjyske Banks Netbank - kundens bruger med forsæt har oplyst detaljerne for den personlige sikkerhedsløsning til den, der har anvendt Nordjyske Banks Netbank Erhverv uberettiget uden at kundens bruger indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug, eller - kundens bruger ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Side 2

3 Kunden hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, hvis Nordjyske Bank godtgør, at den personlige sikkerhedsløsning har været anvendt, og kundens bruger med forsæt har oplyst detaljerne for den personlige sikkerhedsløsning til den, der har anvendt Nordjyske Banks Netbank Erhverv uberettiget under omstændigheder, hvor kunden/brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning for tab, hvis kunden/brugeren har handlet svigagtigt, med forsæt har undladt at opfylde aftalte forpligtelser til at beskytte den personlige sikkerhedsløsning, eller har undladt at spærre Nordjyske Banks Netbank Kunden hæfter ikke for uberettiget anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, der finder sted, efter at Nordjyske Bank har fået besked om, - at den personlige sikkerhedsløsning er bortkommet, eller - en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsløsning, eller - kunden/brugeren af andre grunde ønsker Nordjyske Banks Netbank Erhverv spærret. Herudover hæfter kunden ikke for uberettiget anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af bankens ansatte, agenter eller filialer eller en enhed, hvortil bankens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet. Herudover hæfter kunden ikke, hvis tabet, tyveriet, eller den uberettigede tilegnelse af den personlige sikkerhedsløsning ikke kunne opdages af kunden/brugeren forud for den uberettigede anvendelse. Nordjyske Bank hæfter i overensstemmelse med betalingsloven for kundens tab, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Nordjyske Bank hæfter tillige i overensstemmelse med betalingsloven, hvis kunden lider tab som følge af en uberettiget anvendelse, hvor Nordjyske Bank ikke kræver brug af den personlige sikkerhedsløsning, medmindre kunden/brugeren har handlet svigagtigt. Kunden hæfter kun for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af Nordjyske Banks Netbank Erhverv, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført i Nordjyske Bank. Snarest muligt efter at kunden er blevet opmærksom på den uberettigede anvendelse eller en fejlbehæftet betalingstransaktion, skal kunden sende sin indsigelse om den uberettigede anvendelse, sin mistanke herom, eller den fejlbehæftede betalingstransaktion til Nordjyske Bank. Dette gælder også, såfremt den uberettigede anvendelse er sket i forbindelse med brug af en betalingsinitieringstjeneste. Når der er gået 13 måneder efter debitering af den uberettigede eller fejlbehæftede betalingstransaktion, kan kunden under ingen omstændigheder gøre indsigelse. Nordjyske Bank vurderer kundens indsigelse, og i mellemtiden indsætter banken normalt beløbet, som indsigelsen vedrører, midlertidigt på kundens konto. Er der ikke tale om en andens uberettiget brug af Nordjyske Banks Netbank Erhverv eller en fejlbehæftet betalingstransaktion, hæver banken beløbet igen på kundens konto. Nordjyske Bank kan kræve renter i henhold til rentesatsen for kontoen i den periode, beløbet midlertidigt har været indsat på kundens konto. Når Nordjyske Bank vurderer, om kunden har været opmærksom på den uberettigede anvendelse eller fejlbehæftede betalingstransaktion, kan banken tage hensyn til, at banken sender månedlige kontoudskrifter til kundens earkiv, samt at posteringer fremgår af Nordjyske Banks Netbank Kunden kan læse mere om, hvordan kunden gør indsigelse på nordjyskebank.dk. 8. Nordjyske Banks ansvar Nordjyske Bank er ikke ansvarlig for indirekte tab hos kunden, herunder driftstab, tab af goodwill, tab af data eller programmer, uanset skaden skyldes en defekt ved Nordjyske Banks Netbank 9. Spærring 9.1. Ved mistanke om misbrug af adgangen til Nordjyske Banks Netbank Erhverv skal kunden, administrator eller bruger straks spærre adgangen til Nordjyske Banks Netbank Der er flere muligheder for at spærre for adgangen til Nordjyske Banks Netbank Erhverv: - I Nordjyske Banks Netbank Erhvervs åbningstid kan kunden, administratoren eller brugeren spærre for kunde og/eller bruger direkte i Nordjyske Banks Netbank - Kunden, administratoren eller brugeren kan spærre for kunde og/eller bruger ved at kontakte Hotline i åbningstiden på telefon Via Spærreservice. Spærreservice kan kontaktes på telefon , som holder åbent 24 timer i døgnet. Ved tekniske spørgsmål kontaktes Hotline. Spærring af NemID kan foretages hos: - Nordjyske Banks Hotline - Via spærreservice 9.2. Bekræftelse af spærring Ved alle spærringsformer modtager kunden eller brugeren en skriftlig bekræftelse på 9.3. Ophævelse af spærring for bruger Er spærring sket på kundens eller brugerens foranledning, kan spærringen ophæves: - Af administrator - Eller ved indsendelse af blanketten, der følger med bekræftelse på Er spærring foretaget af administrator i Nordjyske Banks Netbank Erhverv, er det administrator, der skal ophæve Bemærk, at hverken Hotline eller Spærreservice kan ophæve spærringer Ophævelse af spærring for kunde Spærring kan alene ophæves af Nordjyske Bank efter modtagelse af blanketten, der følger med bekræftelse på Bemærk, at hverken Hotline eller Spærreservice kan ophæve spærringer Nordjyske Banks ret til at spærre kunde- og/eller bruger Ved mistanke om misbrug af Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan Nordjyske Bank spærre kunde og/eller bruger. I disse tilfælde er det alene banken, der kan ophæve Bemærk, at Spærreservice ikke kan ophæve spærringer. 10. Misligholdelse og ophør Kunden kan opsige Aftale om tilslutning til Nordjyske Banks Netbank Erhverv skriftligt uden varsel. Nordjyske Bank kan opsige Aftale om tilslutning til Nordjyske Banks Netbank Erhverv skriftligt med 2 måneders varsel. Men Nordjyske Bank kan opsige aftalen uden varsel, hvis kunden misligholder disse Regler for Nordjyske Banks Netbank Erhverv eller sit engagement med Nordjyske Bank i øvrigt. Side 3

4 Vi tilbagebetaler forudbetalt abonnement for Nordjyske Banks Netbank Erhverv, men ikke for påbegyndt måned. 11. Klager Hvis kunden finder anledning til at klage over banken, skal henvendelse ske til Nordjyske Banks klageansvarlige. Nærmere information fremgår af bankens forretningsbetingelser. 12. Cookies Nordjyske Bank bruger cookies og lignende teknologier i vores elektroniske selvbetjeningsfunktioner. Det gør vi af både tekniske og statistiske årsager. Hvis brugeren blokerer for brug af cookies i sin browser, er det ikke muligt at logge på Nordjyske Banks Netbank I Nordjyske Banks Netbank Erhverv måler vi anonymt statistik, så vi kan gøre vores selvbetjeningsløsninger bedre. Læs mere om Nordjyske Banks brug af cookies og lignende teknologier, og hvordan du sletter dem på nordjyskebank.dk/persondatapolitik. 13. Investering Handel med værdipapirer Brugere, der ikke kan gennemføre betalinger alene, kan gennemføre handel med værdipapirer alene, hvis brugeren har fuldmagt til at handle værdipapirer. Handel med værdipapirer i Nordjyske Banks Netbank Erhverv sker i henhold til Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer som findes på nordjyskebank.dk. Kunden modtager altid fondsnotaer på handler, som brugeren har foretaget. I Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan brugerne se de handelstyper, som Nordjyske Bank tilbyder. Nordjyske Bank forbeholder sig ret til uden varsel at ændre udbuddet af handelstyper. Accepterer brugeren elektronisk "Regler for børshandelsadgang", opfordrer vi kunden til at følge markedet og børsordrerne tæt. Brugeren skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor brugeren ønsker at købe eller sælge værdipapirer. En sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. Depotejers adgang til at handle forskellige værdipapirtyper gælder også for brugeren. Handel med værdipapirer kan medføre kursrisiko for depotejer. Via de depoter, der er omfattet af brugerens fuldmagt, kan brugeren: - Sælge de værdipapirer, der er i depoterne. - Købe de værdipapirer, som depotejer har handelsadgang til. Brugeren vil ikke modtage rådgivning ved handel med værdipapirer Handelsbegrænsning I Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan der - medmindre andet aftales - afgives købs- og salgsordrer på aktier op til en kursværdi på kr. pr. aktiehandel eller kr. pr. obligationshandel. Men summen af afgivne ordrer og uafviklede handler kan ikke overstige kr. for det enkelte kundeforhold - medmindre andet aftales. Med uafviklede handler menes handler, som endnu ikke er endeligt bogført. Endelig bogføring sker på valørdagen, som typisk er 2 bankdage efter handelsdagen Børsinformation Der er som standard adgang til kurslister med forsinkede kurser fra NASDAQ OMX, Den nordiske børs, København. Der er endvidere mulighed for, at brugeren elektronisk kan acceptere regler, der giver adgang til at se: - realtidsopdaterede kurser - finansielle nyheder - udenlandske børskurser (forsinkede). Det er ikke tilladt at videregive eller på anden måde misbruge børsinformationerne. Når brugeren accepterer regler om modtagelse af finansielle nyheder og udenlandske børskurser, videreformidler Nordjyske Bank informationerne uredigeret til brugeren. 14. International Cash Management (ICM) International Cash Management er en funktion, der kan tilknyttes Netbank Brugeren får adgang til at afstemme konto og/eller overføre/betale fra en konto i andet pengeinstitut, primært et pengeinstitut i udlandet. Der kan foretages følgende typer overførsler/afstemninger: - Overførsel til koncernkonti, herunder hjemtagelse til egen konto i Nordjyske Bank. - Overførsel til andre. - Anmodning om overførsel fra konto, sendt til kontoførende pengeinstitut som MT Afstemning af konto, der er baseret på en modtaget elektronisk kontoudskrift/gårsdagens posteringer (MT940) og eventuel dagens posteringer (MT942), der kan leveres én eller flere gange dagligt fra kontoførende pengeinstitut Oprettelse af aftaler Afstemning af konto (MT940, MT942) og eventuel Anmodning om overførsel (MT101) Parter, der skal indgå bindende aftaler på de enkelte services er: - Kontoførende pengeinstitut og kontohaver - Aftale om tilslutning til Nordjyske Banks Netbank Erhverv - Elektroniske kontoudtog MT940 Customer Statement Message - MT942 Interim Transaction Report - Kontoførende pengeinstitut og Nordjyske Bank - Request for Transfer MT Nordjyske Bank og kontohaver (fuldmagtshaver) - Nordjyske Banks Netbank Erhverv fuldmagt Forpligtigelser og ansvar Afstemning af konto - Nordjyske Bank forpligter sig straks ved modtagelse af kontooplysninger inden for Netbank Erhvervs åbningstid, normalt mellem kl og 02.00, at give fuldmagtshaver mulighed for at se oplysningerne i Nordjyske Banks Netbank - Kontooplysningerne vil normalt indeholde gårsdagens posteringer (MT940). Der kan aftales løbende opdatering på kontooplysninger; dagens posteringer og intraday-posteringer (MT942) med kontoførende pengeinstitut. Intraday-betalinger vises med en *-markering. Kontoens saldo beregnes på baggrund af modtagne oplysninger fra kontoførende pengeinstitut. Vær opmærksom på, at der kan være afvigelser i visning af posteringer, modtaget via MT942, afhængigt af den aftale, der er indgået mellem kontohaver og kontoførende pengeinstitut. Afvigelsen kan bestå i, at ikke alle dagens posteringer og intraday-posteringer vises via MT942, eller at posteringer kan tilbageføres af kontoførende pengeinstitut. Posteringer, modtaget via MT942, gentages på MT940 den følgende dag. - Banken er ikke ansvarlig for, at kontoførende pengeinstitut undlader at sende kontooplysninger, eller at disse er mangelfulde. Side 4

5 - I Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan fuldmagtshaver se kontooplysninger, modtaget fra kontoførende pengeinstitut. Banken har intet ansvar for indholdet af disse oplysninger. - Banken modtager og opbevarer oplysninger om posteringer og saldi fra kontoførende pengeinstitut. Oplysningerne kan Nordjyske Bank anvende i bankens forhold til kunden, fx i forbindelse med rådgivning. - I forbindelse med kontooplysninger skal kunden henvende sig til Nordjyske Bank eller til det kontoførende pengeinstitut Anmodning om Overførsel MT Omkostninger - Nordjyske Bank kontrollerer og tilføjer ikke noget til indholdet af Anmodning om Overførsel (MT101), fordi denne umiddelbart efter modtagelse i Nordjyske Bank sendes videre til det kontoførende pengeinstitut. - Kunden har det fulde ansvar for oplysninger i Anmodning om Overførsel i forhold til det kontoførende pengeinstitut, herunder de afledte transaktioner som følge af den bestilte overførsel: - Overholdelse af udenlandske tidsfrister - Dækning på kontoen - Omkostninger til kontoførende pengeinstitut for udførelse af betalingen. - Kunden skal kontakte Nordjyske Bank (eller det kontoførende pengeinstitut), når der er tale om: - Forespørgsler om betalinger - Ændring, annullering og sletning af betaling - Kontoforhold og kontobetingelser - Arkivspørgsmål. - Kunden skal opfylde de krav, som kontoførende pengeinstitut måtte have, til specielle oplysninger/indberetning af oplysning til de nationale myndigheder/centralbanker. 15. Definitioner Indenlandske omkostninger fremgår af Prisliste for Nordjyske Banks Netbank Erhverv, tillæg for International Cash Management. Udenlandske omkostninger er omkostninger, som kontoførende pengeinstitut opkræver for at håndtere aftalen. Disse omkostninger har Nordjyske Bank intet ansvar for Kundenummer En kunde, der tilsluttes Nordjyske Banks Netbank Erhverv, får et kundenummer. Kundenummeret fremgår bl.a. af Aftale om tilslutning til Nordjyske Banks Netbank Brugernummer Enhver bruger i Nordjyske Banks Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer, der kan bestå af bogstaver eller tal Administrator Den eller de af kundens brugere, der har rettighed til nuværende og fremtidige administratorfunktioner, jf. Administratoraftalen Midlertidig adgangskode Brugeren modtager fra Nets DanId en midlertidig adgangskode, som skal ændres første gang brugeren logger på Nøglekort Et nøglekort er et kort med engangskoder Nøgleviser En nøgleviser er en elektronisk udgave af nøglekortet. Nøgleviseren er et supplement til nøglekortet Referencenummer Fuldmagter til Nordjyske Banks Netbank Erhverv kan udstedes til konti, depoter og referencenumre. Et referencenummer indeholder ofte en række konti og depoter. Har en bruger fuldmagt til et referencenummer, har brugeren dermed automatisk fuldmagt til alle referencenummerets konti og depoter. Dette gælder også for konti og depoter, der bliver oprettet under et referencenummer efter at fuldmagten er udstedt Elektroniske aftaler Brugeren kan på kundens vegne elektronisk indgå aftaler. Af reglerne fremgår, hvilke forpligtelser brugeren kan påtage sig på kundens vegne. Gældende fra 1. januar 2018 Side 5

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv D00PDFXHOBVILK/2.2 1. Skjern Banks Netbank Erhverv 1.1. Regler for Skjern Banks Netbank Erhverv gælder for både Skjern Banks Netbank Erhverv - og Skjern Banks Mobilbank Erhverv.

Læs mere

Regler for Jyske Netbank Erhverv

Regler for Jyske Netbank Erhverv Regler for Jyske Netbank Erhverv Side 1 1. Jyske Netbank Erhverv 1.1. Regler for Jyske Netbank Erhverv gælder for både Jyske Netbank Erhverv - og Jyske Mobilbank Erhverv. Det er dog ikke alle funktioner

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv 1. Sparekassens Netbank Erhverv 1.1. Regler for Sparekassens Netbank Erhverv gælder for både Sparekassens Netbank Erhverv - og Sparekassens Mobilbank Erhverv. Det er dog ikke

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. I Sydbanks Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbank Online Banking 1.1. I Sydbank Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

2.2 Brugernummer Enhver bruger i Alm. Brand Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer.

2.2 Brugernummer Enhver bruger i Alm. Brand Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer. Side 1 af 8 1. Alm. Brand Netbank Erhverv 1.1 I Alm. Brand Netbank Erhverv kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. konto udskrifter,

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Regler for Netbank - Privat

Regler for Netbank - Privat Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Regler for Netbank - Privat Nordjyske Banks Netbank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (Netbank-funktionaliteter) Nordjyske Bank

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - Privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - Privat

Regler for Sydbanks ebanking - Privat Regler for Sydbanks ebanking - Privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - Privat

Regler for Jyske Banks ebanking - Privat Regler for Jyske Banks ebanking - Privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (ebanking-funktionaliteter) Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - Privat

Regler for Skjern Banks e-banking - Privat Regler for Skjern Banks e-banking - Privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbankens e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Kreditbanken tilbyder fx Kreditbankens

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Regler for Jyske Netbank Erhverv

Regler for Jyske Netbank Erhverv Regler for Jyske Netbank Erhverv Side 1 1. Jyske Netbank Erhverv 1.1. Regler for Jyske Netbank Erhverv gælder for både Jyske Netbank Erhverv - og Jyske Mobilbank Det er dog ikke alle funktioner fra Jyske

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen Sjælland

Læs mere

Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat

Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat Regler for Sparekassen Fyns e-banking - privat Sparekassen Fyns e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Sparekassen Fyn tilbyder fx Sparekassen

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks Online Banking - og Sydbanks MobilBank Erhverv. Det er dog ikke alle funktioner fra

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere