Trivsel og Velfærd. Inspirationskatalog. Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og Velfærd. Inspirationskatalog. Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer"

Transkript

1 Trivsel og Velfærd Inspirationskatalog Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer 1

2 Der er noget at komme efter Tønder Kommune vil være en levende og attraktiv arbejdsplads. Det er en af målsætningerne i vores politisk besluttede vision. Vi ønsker at være en arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere både nu og i fremtiden. Målsætningen forpligter - ikke bare ledelsen, men også medarbejderne. For det er en fælles opgave at udvikle hele Tønder Kommune både som offentlig serviceorganisation og som arbejdsplads for de medarbejdere på de 120 forskellige adresser. Derfor søsatte Hoved-MED-Udvalget og chefgruppen i sensommeren 2007 et trivsels- og velfærdsprojekt som ét af flere fælles initiativer til at opfylde målsætningen. Projektet ville imidlertid aldrig kunne gennemføres uden medarbejdernes opbakning og positive medspil. For hensigten var at samle medarbejdernes ideer og forslag til aktiviteter, som kan være med til at skabe trivsel og velfærd på jobbet. Det medspil har medarbejderne leveret i fuld skala - ja, faktisk i imponerende udstrækning. Resultatet kan ses i det meget omfattende og alsidige inspirationskatalog, der udgør sidste del af denne rapport. Her blomstrer ideerne og forslagene i fuldt flor og vidner om et engagement og en idérigdom, som lover godt for det videre arbejde. Læs kataloget - lad dig inspirere og brug ideerne. For der er - for nu at anvende et omvendt statsminister-citat - virkelig noget at komme efter. Første runde af projektet er overstået, og nu gælder det næste runde: Dels at vi centralt træffer beslutning om, hvilke forslag til centrale initiativer, vi vil støtte, og dels, at man på de enkelte arbejdspladser holder dialogen om trivsel og velfærd i gang og sætter initiativer i værk lokalt. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, som har været involveret i denne vigtige proces: De mange tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, som har fungeret som processtyrere på de lokale arbejdspladser, programgruppen for idé og gennemførelse med god bistand fra Personale og Udvikling og ikke mindst de mange medarbejdere, som har lagt hovedet i blød og bidraget med ideer og inspiration. God fornøjelse. Thorkild Præstegaard kommunaldirektør 2

3 Inspirationskataloget Et væsentligt formål med projektet har været at inspirere til en udveksling af medarbejdernes forslag og idéer til, hvad der skaber trivsel og arbejdsglæde både på den lokale arbejdsplads og på tværs af organisationen. Derfor har en del af opgaven været at samtale om emnet på den lokale arbejdsplads, samle idéerne og sende dem til Personale- og Organisationsudvikling, så de kan indgå i et samlet inspirationskatalog. På den måde kan alle kommunens arbejdspladser være med til at inspirere hinanden, komme med gode råd og anvisninger på, hvad der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det følgende inspirationskatalog er beviset på, at idérigdommen har været stor. Inspirationskataloget er opdelt i to afsnit. Første del er forslag til lokale initiativer, som kan igangsættes på den enkelte arbejdsplads. I inspirationskataloget anden del ses de forslag til centrale aktiviteter, som i første omgang blev foreslået på den enkelte arbejdsplads men siden nedprioriteret til fordel for et andet forslag. Mange af disse udmærkede forslag får nu lejlighed til at indgå i overvejelserne, når man lokalt eller i sit Sektor-MED skal diskutere, hvilke initiativer man har lyst til at sætte igangsætte. Spørgsmål vedrørende forslag til lokale initiativer bedes rettet direkte til den arbejdsplads, som har været forslagsstiller til det forslag, man ønsker oplysning om. Fra idé til handling en vejledning i at bruge inspirationskataloget Processen med at indsamle forslag til både lokale og centrale initiativer har resulteret i et stort inspirationskatalog. Idéerne er imidlertid ikke meget værd, hvis de ikke bliver omsat i handling! For de centrale initiativers vedkommende påhviler dette ansvar nu i første omgang Chefgruppen og Hoved-MED-udvalget. Med inspirationskataloget ligger opgaven med at igangsætte lokale initiativer nu på den enkelte arbejdsplads og i Sektor-MEDudvalget. Mulighederne for at bruge kataloget er mangfoldige, men det er håbet, at hver arbejdsplads vil finde inspiration til mindst ét forslag, som man vil have iværksat inden årets udgang. Organiseringen af dette kan foregå på et personalemøde, gennem dannelsen af en mindre arbejdsgruppe eller evt. blot som en mini-gruppe bestående af lederen, tillids- og sikkerhedsrepræsentanten, der sammen kigger kataloget igennem og træffe sine beslutninger. I overvejelserne over forslagene kan spørgsmålene fra idétavlens 3. fase: velfærdshjulet benyttes. Her stilles spørgsmål til bl.a. prioritering, behov, effekt, motivation, fællesskab og økonomi. Projekt Trivsel og Velfærd har haft som sit primære formål at genere forslag til Trivsel og Velfærd ud i organisationen. I samtalen mellem medarbejderne skulle der dog gerne være opstået sidegevinster f.eks. i form af, 3

4 at medarbejderne har afprøvet en ny dialogmetode, den såkaldte idétavle. For at få det fulde udbytte af projektet kan det derfor være nyttigt at gøre en slags status på, hvad man har fået ud af at deltage. Dette kan nedenstående spørgsmål være en hjælp til at overveje: Spørgsmål til overvejelse: På hvilken måde har Trivsel og Velfærdsprojektet beriget vores arbejdsplads? Hvilke initiativer kunne vi tænke os at sætte i gang hos os? Hvordan sikrer vi, at vi kommer til at bakke op omkring initiativerne? - Og at vi benytter os af dem? Har den dialogbaserede metode med idétavlen gjort en forskel for vores samtale i medarbejdergruppen? Hvordan? Kunne vi tænke os at bruge dialogmetoden en anden gang? Hvordan? Har vi lyst til at medvirke i lignende projekter en anden gang? 4

5 Forslag til lokale initiativer Sorteret efter emner Emne Idéer Forslagsstiller Afstressning Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Power napping. Afslapningstime. Tilskud til aktiviteterne. Humor. Grine sammen. Latterkonsulent. Latteraften. Humoristisk forening. Te sig tosset i pauser. Månedens skulderklap. Frisk omgangstone. Respekt for kolleger God atmosfære, hvor alle er medskabere og ansvarlige. Samvær i arbejdstiden Gode traditioner. Gode øjeblikke i hverdagen Supervision, Supervision udefra, Coaching til chefer. Personalepleje. Personalegoder til alle. Tage hensyn til hinandens arbejdsområder, f.eks. at alle rydder op efter sig. Ikke bagtale hinanden. Styrke afdelingernes sociale sammenhold. Fornøden tid afstemt til opgavernes omfang. Indflydelse på arbejdsplaner. Tid til nærvær. Bedre normeringer. Tid til oprydning. Vikardækning ved fælles arrangementer Tryghed i job Jobrotation. Arbejdstid kortere. Hjemmearbejde. Ingen kontorarbejde. Arbejde kun hver 3. weekend. (Administration) Bocenter Damparken Område Vest Miljø og Natur (Administration) (Administration) Kernehuset Ulriksallé Område Tønder Værkstedet Område Tønder Erhverv, Kultur og Fritid (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) SPU MF Skole Agerskov Børnehave Social og Sundhed (Administration) Vej og Park (Administration) Strucks Allé Bocenter Damparken Toftegården Løgumkloster Kommune Skoles SFO Område Vest Møgeltønder Skole, (Administration) Social og Sundhed Diverse, Humlehuset, Erhverv, Kultur og Fritid (Administration) Børnegården Tønder Økonomi og Kontrakter Løgumkloster Kommune Skoles SFO Skole Dagplejere Samlet Miljø og Natur Miljø og Natur (Administration) Toftegården 5

6 Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Mere i løn til gruppeledere. Højere løn til vikarer. Fri med løn til juleaften, nytår og grundlovsdag. Fri på fødselsdage. Læseferie i 2 dage. Ferie i 3 samlede uger. Tjenestefri til speciallæge. Bonusordning for sygedage. Hente børn i arbejdstid. Omsorgsdage. Flere ledige gæstepladser. Gæstedagplejere faste. Arbejdstid Løn for 4 børn, men kun pasning af 3 børn. Maks. 5 børn i pleje. Senioraftaler, her maks. kun 3 børn pr. ansat. Arrangementer Fællesarrangement 1-2 gange årligt med påhæng. Arrangementer i arbejdstid. Arrangement i foråret eller om sommeren. Arrangement i Alsion Fyraftensmøder. Flere penge til aktiviteter. Avis Gratis avis. Holde JyskeVestkysten. Biograf Biografklub Biografture. Biografaften. Biograf Danmark. Biografklub eller filmklub. Ulriksallé Område Tønder Østre Børnehave Lærkely Tønder Bibliotek Toftegården Østre Børnehave Erhvervs og arbejdsmarked Økonomi og kontrakter (Administration) Erhverv, kultur og fritid (Administration) Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Bedsted Børnecenter Kernehuset Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Agerskov Børnehave Byg og plan (Administration) Abild Skole Løgumgårde Børnehave Social og Sundhed Diverse Humlehuset TRmøder i Tønder, Løgumkloster og Tønder Bibliotek Byrådsmøder Deltage i byrådsmøder afdelingsvist. SPU MF Bøger Bogklub. Skole Bøger Biblioteksbesøg kun for dagplejere. Cykelskur Overdækket cykelskur. Erhverv, kultur og fritid Erhvervs og arbejdsmarked Cykeltur Årlig cykeltur. Månedens cykeltur. Cykelaften. Cykeltur i Soldaterskoven. Abild Skole Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Kernehuset 6

7 Cykeltur Fælles cykelture på arbejde. Miljø og Natur (Administration) (Administration) Social og sundhed (Administration) Tønderhallerne Abild Børnehave Bedsted Børnecenter Social og Sundhed Diverse Brofennen Mosbølparken, Centralkøkken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Cykler Christiania-cykler. Dans Dans. Irsk aften med dans. Linedans. Salsa dans. Diverse Hjemlig hygge. Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Dyr Dyr i gårdhaven for beboere. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Faglighed Faglighed Pædagogisk weekend. Pædagogiske dage. Fælles faglige temadage. Faglige udflugter. Faglige debatemner og diskussioner. Skole Møgeltønder Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Løgumkloster Kommune Skoles SFO Faglighed Faglitteratur 1 bog årligt. Kernehuset Faglighed Faglige kurser. Friluftsliv Fisketur. Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Humlehuset Friluftsliv Kajaktur. Miljø og Natur (Administration) Social og sundhedsforvaltning, Den lille Børnehave Friluftsliv Kanotur. Miljø og Natur (Administration) Social og sundhedsforvaltning, Økonomi og kontrakter (Administration) Den lille Børnehave Friluftsliv Lystfiskersø. Fysiske forhold Fysiske forhold Fysiske forhold Fysiske forhold Fællesrum. Større mødelokaler. Borde og stole til mødelokaler. Bedre kontorplads. Nye bløde møbler. Forberedelsesplads med hylde Stillerum. Ro til arbejde. Økonomi og kontrakter (Administration) Myndighedsafdelingen Skole Bedsted Børnecenter Skole Miljø og Natur 7

8 Fysiske forhold Varme om eftermiddagen. Bedre indeklima. Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Vej og Park Økonomi og kontrakter (Administration) Fysiske forhold Ergonomisk kontorinventar. Fysiske forhold Hængekøjer. Miljø og Natur (Administration) Fysiske forhold Barnevogne med motor. Dagplejere Samlet Fysiske forhold Små pift i hverdagen, billeder, Kernehuset ideer, sjove udsagn osv. Fysiske forhold Udluftning i kælder. Skole Fysiske forhold Fælles havearrangement. Borde og bænke til haven. Havemøbler, nye. Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Fysiske forhold Køkkenhave. Område Tønder, Ulriksallé Fysiske forhold Lukket vej ved bagindgang. IT Intern Fysiske forhold Bortgivning af kasserede kommuneeffekter til ansatte. Miljø og Natur (Administration) Fællesspisning Personalekantine. Kantinemadordning. Træningsafdelingen Økonomi og kontrakter Miljø og Natur Forsyning SPU MF Fællesspisning Salatbar til middag. Lærkely Kastanjebo Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Mosbølparken Fællesspisning Fællesspisning Fællesspisning Fællesspisning. Samvær i kantinen. Fælles madordning. Rundstykker fredag kl Rundstykker på søn- og helligdage. Fælles obligatorisk frokostpause for alle. Lodtrækning om, hvem man holder frokostpause med en uge af gangen. Fælles spisning af god mad en dag om ugen. Fælles spisning af madpakker. Skole Økonomi og kontrakter Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Løgumkloster Kommune Skoles SFO Byg og plan SPU MF Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Løgumgårde Børnehave Toftegården Erhverv, kultur og fritid Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Sekretariat-Personale-Udvikling (SPU) Erhvervs og arbejdsmarked Økonomi og kontrakter Skole 8

9 Fællesspisning Kaffepause stående i 10 min. Kaffe i kantinen torsdag eftermiddag. Kagebuffet i kantinen. torsdag eftermiddag. Kageordning torsdag og slikdåse. Fællesspisning Brød til møder. Madordning før lærermøder. Økonomi og kontrakter Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Tønder Kommuneskole Fællesspisning Dele gode opskrifter. Social og Sundhed Diverse Humlehuset Fællesspisning Slikdåse til lækkersultne. Fredagsguf eller fredagsslik. Erhverv, kultur og fritid Tønder Bibliotek Fællesspisning Spise på skift hjemme. Spise sammen ude. Abild Børnehave SPU MF Fællesspisning Spiseområder, grønne ude IT Intern og inde. Fællesspisning Ost og rødvin. Social og Sundhed Diverse Humlehuset Fællesspisning Spise sammen med beboere. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Fødevarer Sund madordning. Skole Specialpædagoger Fødevarer Diætist og kostvejledning. Fødevarer Frugtordning. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Fødevarer Spædbørnsmad. Fødevarer Saftordning. Fødevarer Kildevandsautomat. Fødevarer Kaffe/te ordning gratis. Kaffeordning betalt af børnehaven. Skole Kernehuset Skole Social og sundhedsforvaltning, Specialpædagoger Tønder Kommuneskole Løgumgårde Børnehave 9

10 Fødevarer Gaver Gymnastik IT-udstyr Frugtordning med fri frugt. Økonomi og kontrakter Miljø og Natur Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Forsyning Dagplejere Samlet Børnegården Tønder Den danske Børnehave, Løgumkloster Tønder Kommuneskole Kernehuset Bedsted Børnecenter Skole Tønder Ungdomsskole, afdeling s Specialpædagoger Skærbæk Kommunale Tandpleje Område Tønder, Ulriksallé Lærkely Kastanjebo Toftegården Mosbølparken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Gaveordning enten i huset Kernehuset eller privat. Tønder Kommuneskole Morgengymnastik. Gymnastik min. Popup på PC med øvelser. Vandgymnastik. Teknik og viden, ajour. Mobiltelefon til rengøringspersonale. IT-Tilbud. Bærbar PC + Token til alle. Computerkurser. Miljø og Natur Social og sundhedsforvaltning, Social og sundhedsforvaltning, IT Intern Skole 10

11 Julefrokost Fælles julefrokost. Juleafslutning. Julefrokost fælles med påhæng, familie og børn. Juleposer til børnene. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Økonomi og kontrakter Abild Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Tønder Bibliotek Tønder Kommuneskole SPU MF Løgumgårde Børnehave Teknisk Forvaltning Forsyning Tønder Ungdomsskole, afdeling Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Social og sundhedsforvaltning, Julegaver Centralt betalte julegaver. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Tønder Ungdomsskole, afdeling Skole Hjemmepleje, Bredebro Abild Børnehave Træningsafdelingen Julegaver Julegratiale. Julekort Julekort fra lederen, men ikke borgmesteren. Juletur Juletur til Tivoli med ægtefælle. Kultur Kreativitet Koncert, f.eks. årligt Billetter til koncerter. Koncert i lokalmiljøet. Musikoplevelse Vejle eller Esbjerg. Musikoplevelse i Café Ellegaard. Pileflet. Strikkeklub. Kreativt værksted. Tønder Ungdomsskole, afdeling Visby Børnehus Skole Abild Skole Abild Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Den lille Børnehave Social og sundhedsforvaltning, 11

12 Kultur Kultur Kultur Kultur Foredrag. Om sundhed og velvære. Om lokalhistorie. Den gode historie. Teater, skuespil. Teatertur til Kgl.Teater eller Jels Vikingespil. Teaterbilletter Revy. F.eks. i Sønderborg eller Løgumkloster Opera, f.eks. på Skamlingsbanken. Operaklub. Økonomi og kontrakter (Administration) Miljø og Natur (Administration) Tønder Bibliotek Abild Børnehave Den lille Børnehave Skole Dagplejere Samlet Toftegården Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Lobækparken Social og Sundhed Diverse Engen Økonomi og kontrakter Agerskov Børnehave Løgumgårde Børnehave Den lille Børnehave Skole Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Brofennen Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Abild Skole Skole Den lille Børnehave Social og Sundhed Diverse Brofennen Kultur Ballet. Kultur Underholdning i lokalmiljøet. Kultur Kulturklub med udvalg fra Møgeltønder Skole arbejdsgrupper og med halvårsplan. Kunst Kunst. Kunstudsudstillinger på rådhus og i administrations-bygninger. Kunstudstillinger på skift med lokale kunstnere. Udsmykning på arbejdsplads Glaskunst. IT-Intern SPU MF Myndighedsafdelingen Social og sundhedsforvaltning, Social og Sundhed Diverse Humlehuset Kurser Kurser. Enkeltdagskurser, ikke over flere uger. 12

13 Kurser Kurser i personaleudvikling. Afstresningskursus. Kurser Interne kurser i viden og teknik. Kurser Aftenkursus gratis. Kurser Malerikursus. Kurser Idékursus for alle i forhold Øster Højst BHV til aktiviteter. Messer Gartnermesse. Maskinmesse. Agromek-messe. Motion Baderum. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Motion Callenetis træning. Motion Motion Motion Motion Motion Fitness Tilskud til fitness Fitnesslokale Motionscenter, rabat til Motion fælles og i hold. Motion for sjov. Motion ligesom ved gang i arbejdspladsen Motionscykel på arbejdsplads. Motionsdag hver måned for børn og voksne. Motionsordning. Motion i arbejdstiden. Motionsrum. Motionsløb. Rygtræning. Teambuilding. Strækøvelser i 5 minutter midt på dagen. Gåtur i frokostpausen. Gakkede gangarter til kopimaskinen. Økonomi og kontrakter Abild Børnehave Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Lobækparken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster IT Intern Specialpædagoger Lærkely Mosbølparken, Centralkøkken Øster Højst BHV Skole Skole Myndighedsafdelingen Bedsted Børnecenter Specialpædagoger Byg og plan Træningsafdelingen Løgumkloster Kommune Skoles SFO Dagplejere Samlet Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Sekretariat-Personale-Udvikling Motion Stavgang Område Tønder, Ulriksallé Personalepolitik Fællesmøder månedligt. Toftegården Mødemappe til alle. Kernehuset 13

14 Personalepolitik Bedre information fra ledelse til medarbejdere og omvendt. Mere information via lærerintra, især vedr. nye kolleger og opsigelser Klare mål. Økonomi og Kontrakter Personalepolitik Pedel skal ansættes. Børnegården Tønder Personalepolitik Flere mænd ansat. Personalepolitik Distriktsopdeling skal ophøre. Personalepolitik Kolonier til børns overnatning, Løgumkloster Kommune Skoles SFO penge til. Overlevelsestur Overlevelsestur Social og sundhedsforvaltning, Specialpædagoger Personaleforening Personaleforening Skole Bedsted Børnecenter Forsyning Personaleforening. Herre/dame klub Skole Pleje Afgiftning Toftegården Pleje Fodpleje Tilskud til fodpleje. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Kastanjebo Lærkely Pleje Fysioterapeut Agerskov Børnehave Myndighedsafdelingen Social og Sundhed Diverse Engen Pleje Kiropraktor Område Vest Pleje Massage Skole Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Pleje Massage. Massage på arbejdspladsen. Tilskud til massage. Massage med egenbetaling. Massage i skulder og nakke. Massage fra Rita. SPU MF Område Vest Skærbæk Kommunale Tandpleje Børnegården Tønder Bedsted Børnecenter Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Brofennen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken 14

15 Pleje Massagestol. Miljø og Natur SPU MF Den danske Børnehave, Løgumkloster Pleje Wellnes ophold. Wellnes ophold på Rømø. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Pleje Zoneterapi. Skærbæk Kommunale Tandpleje Påklædning Påklædning Betalt arbejdstøj. Tilskud til arbejdstøj Skal være behageligt. Udetøj gratis. Udetøj, overtrækstøj og regntøj til personalet Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Skole Forsyning Lærkely Kastanjebo Toftegården Specialpædagoger Påklædning Regntøj gratis Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Specialpædagoger Påklædning Tilskud til arbejdsfodtøj. Lærkely Kastanjebo Påklædning Påklædningsregler. Nye uniformer. Byg og plan Rabatordning Rabatordninger Skole Rengøring Timer afsat til rengøringshjælp. Rengøring af lokaler, hylder, Økonomi og kontrakter Børnegården Tønder legestuer m.m. Rygerum Rygerum som er ordentligt. Skole Vej og Park Sammenkomst Sammenkomst Fredagshygge efter arbejdstid. Fredagsøl eller fredagsbajer. Fyraftensarrangementer som afsluttes med sandwich + øl/vand Økonomi og kontrakter Møgeltønder Skole Løgumgårde Børnehave SPU MF 15

16 Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Fællesmøder med socialt samvær. Fælles underholdning. Sociale relationer i hverdagen Multisal til personalet. Hyggeaften i november. Hyggeaften med bestyrelsen. Indslag for gamle. Kulturelle aftener. Oplæg. Personalelørdag med udfordringer: Prøv noget nyt. Aktivitetsdag Både for kolleger og familie. Fællesaften med familie. Udflugter med familier. SPU MF Forsyningen Myndighedsafdelingen Tønderhallerne Møgeltønder Skole Bedsted Børnecenter Specialpædagoger Damparken, Bocenter Social og sundhedsforvaltning, Damparken, Bocenter Kernehuset Møgeltønder Skole Social og Sundhed Diverse Lobækparken Abild Skole Område Tønder, Ulriksallé Toftegården Sammenkomst Fælles weekendophold Skole Sammenkomst Globryllup med fællesspisning bagefter Sammenkomst Multisal til personalet. Møgeltønder Skole Sammenkomst Personalefest eller firmafest Skal være gratis. Med påhæng og ægtefæller. Alle afdelinger med. F.eks. årligt eller kvartalsvist. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Brofennen Møgeltønder Skole Område Vest Miljø og Natur Område Tønder, Ulriksallé Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Grillaften udenfor i det fri. Grilldag i f.eks. Sommerland Syd. Økonomi og kontrakter Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Teknisk Forvaltning Forsyning Sociale aktiviteter i fritiden Teknisk Forvaltning Forsyning Fælles sommerfest. Område Tønder, Ungetilbuddet Sommerferiefrokost. Abild Skole Tønder Kommuneskole Løgumgårde Børnehave Mosbølparken, Centralkøkken Teknisk Forvaltning Forsyning 16

17 Sammenkomst Øl og vinsmagning Sang Sang Sang Morgensang. Eventuelt ved et flygel. F.eks. månedlig morgensang. Social og sundhedsforvaltning, SPU MFL Miljø og Natur Sang Fællessang. Sang Sangkor. Miljø og Natur Sejltur Sejltur i fiskekutter. Spil Spark i røv er. Miljø og Natur Spil Boldspil. Rundbold. Specialpædagoger Spil Bowling. Økonomi og kontrakter Den lille Børnehave Visby Børnehus Bedsted Børnecenter Løgumkloster Kommune Skoles SFO Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Humlehuset Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken Mosbølparken, Centralkøkken Spil Flugtskydning. Spil Gokart. Økonomi og kontrakter Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Humlehuset Spil Golf. Den lille Børnehave Spil Skøjtetur Visby Børnehus Agerskov Børnehave Spil Paintball Social og Sundhed Diverse Engen Spil Leg med Herdis og Frank. Spil Flere penge til legeplads. Sport Spinning Sport Boldstic træning Sport Rappelling Social og sundhedsforvaltning, Sport Firmasport. Olympisk dag. Firmasport. Volleyball. Badminton. TMT Håndbold billetter. Fodboldtur. Specialpædagoger Skole Dagplejere Samlet Skole 17

18 Sport Løb Løbetræning. Tønderløb. Adventure race 1 dag. Orienteringsløb med holdopgaver. Sundheds-forsikring Sundhedsforsikring Bedsted Børnecenter Mosbølparken, Centralkøkken Træningsafdelingen Lærkely Kastanjebo Svømning Svømning. Dagplejere Samlet Svømning Rabat til svømmehal. Store badedag på Rømø. Havfrueaften i Kolding svømmebad. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Lærkely Abild Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Lobækparken Løgumkloster Kommune Skoles SFO Den lille Børnehave Transport Firmabus til frit brug af personalet til udflugter. Østre Børnehave Udflugter Fælles udflugter i arbejdstiden. Med påhæng og familier. Dagsudflugt med fællesspisning. Tur i sommerhus fredag og lørdag. Se-opleve. Tilskud til udflugter Økonomi og kontrakter Løgumgårde Børnehave Tønderhallerne Bedsted Børnecenter Træningsafdelingen Toftegården Abild Skole Miljø og Natur Tønder Kommuneskole Område Tønder, Værkstedet Område Tønder, Ungetilbuddet Damparken, Bocenter Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Damparken, Bocenter Udflugter Landtur med guide. En tur ud i det fri og blå. Sort Sol. Sælsafari fra Rømø. Botaniske haver. Naturtur f.eks. Genner Sø. Vandreture i naturen. Tur til Sild og spise fisk. Tur til f.eks. Mandø. Økonomi og kontrakter Den lille Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Den lille Børnehave 18

19 Udflugter Udflugter Ture med historie som tema. Museumsbesøg Lokalhistorisk ekskursion Byvandring med guide Horsens Statsfængsel Museum Ture med underholdning. Danfoss Universe. Forlystelsesparker. Legoland. Rundtur til bryggerier. Kro ophold. Casinobesøg. Specialpædagoger Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Den lille Børnehave Skole Teknisk Forvaltning Forsyning Udflugter Studieture. Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Udflugter Ture med kulturelt tema. Social og sundhedsforvaltning, Udflugt til Alsion. Udflugt til Esbjerg Musikhus. Udflugter Sviptur til England. Udflugter Skitur for personalet. Udflugter Weekendophold Weekendtur årligt Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Vandreture Vandreture Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg Gåtur dagligt eller månedligt. Ud af huset ud i det fri. Gå-klub i Tønder Vandreture med guide. Guidede vandreture i kommunen. Virksomhedsbesøg. Bryggeribesøg. Materialegårde besøges. Besøge TV-Syd. Publikum i TV-udsendelser. Institutionsbesøg til inspiration, Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus. Ekskursion til andet psykiatrisk botilbud. Miljø og Natur Abild Børnehave Område Tønder, Ulriksallé Social og sundhedsforvaltning, Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen IT Intern Økonomi og kontrakter Tønderhallerne Skole Mosbølparken, Centralkøkken Social og Sundhed Diverse Lobækparken 19

20 Fravalgte forslag til centrale initiativer Emne Idé Forslagsstiller Afstressning Power napping. Myndighedsafdelingen Afstressning Hvilerum til opladning.s Børn og Skole (Administration) Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Grinekursus. Latterkonsulent. Månedens medarbejder, positivt syn. Børn og Skole (Administration) Social og Sundhedsforvaltning, Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Personalepolitik, som er overordnet og har minimums udgangspunkt. Lærer hinanden at kende. Trivselssamtaler med fagfolk, f.eks. psykologer. Social og Sundhed Cafe 9 + Kontor Arbejdsmiljø Supervision. Social og Sundhed Strucks Allé Møgeltønder Skole Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arbejdstid Korps til at hjælpe personale ved krise, stress osv. Rådgivning vedr. psykisk arbejdsmiljø og mobning. Personalenormering. Tid til kerneydelser i det daglige arbejde. Arbejdstid fleksibel. Central fleksordning. Pause i 10 min. Ved 6 timers arbejde. Børn og Skole (Administration) Møgeltønder Skole Børn og Skole (Administration) Bocenter Damparken IT Intern (Administration) Social og Sundhedsforvaltning, Leos Plejecenter Arbejdstid Ferie fleksibel. Skole Arbejdstid Bedsteforældreordning. Vej og Park Arbejdstid Fødselsdage, fri på. Område Tønder, Kastanjebo Arbejdstid Arbejdstid Hjemmearbejdsplads med PC Tilskud til printerpapir og blækpatron. Sygedage, bonusordning for fravær. Byg og plan Social og Sundhedsforvaltning, Forsyningen Toftegården Arrangement Loppemarked. Social og Sundhedsforvaltning, Avis Fri avis. Skole Avis Avistilbud privat. Økonomi og Kontrakter (Administration) Vej og Park Biograf Biograf. Social og Sundhed Distriktsgruppen Biograf Biografklub. Biograf årskort til. Filmklub. Område Tønder, Ungetilbuddet Skole Bøger Bøger rabat til. Skole Cykelskur Overdækket cykelskur. SPU MF (Administration) Cykelture Cykelture. Hjemmeplejen Bredebro Dans Dans. Danseaften med salsa, linedans, mavedans. Faglighed Fælles pædagogisk lørdag. Møgeltønder Skole Social og Sundhed Mellemgade 4 Skærbæk Social og Sundhed 20

21 Foredrag Foredrag om aktuelle emner. Gratis og i arbejdstiden. Foredrag og kursus om forebyggelse af stress. Foredrag om succeshistorier. Foredrag om sundhedsfremme ved kendis. Foredrag: Chris Mc. Donald. Foredrag: Georg Ørsted om den positive tilgang. SPU MF (Administration) Børn og Skole (Administration) Dagplejen samlet Østre Børnehave Skole Social og Sundhed Div. Strucks Allé Social og Sundhed Div. Lobækparken Social og Sundhed Div. uden navn Social og Sundhed Div. Cafe 9 kontor Friluftsliv Fisketur. Økonomi og Kontrakter (Administration) Jagt og fiskeri, fortrinsret for Træningsafdelingen kommunalt ansatte. Vej og Park Friluftsliv Sejltur i fiskekutter. Træningsafdelingen Område Tønder, Ungetilbuddet Fysiske forhold Arbejdspladsindretning. Fysiske rammer, bedre Kontorinventar individuelt og ergonomisk. Børn og Skole (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) Fysiske forhold Blomster, ugentligt friske. Træningsafdelingen Fællesspisning Kantineordning med madbestilling fra dag til dag. Byg og plan Skole Social og Sundhedsforvaltning, Fællesspisning Madordning. Bestillingsordning i kantine. Skole Fællesspisning Salatbar i kantine. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Skole Fællesspisning Fredagsrundstykker. Børn og Skole (Administration) Fællesspisning Ost og rødvin. Social og Sundhed Humlehuset Fødevarer Chokolade månedligt. Børn og Skole (Administration) Fødevarer Frugtordning med gratis frugt. Ny frugt 2-3 dage om ugen. SPU MF (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) Teknisk Forvaltning Forsyningen Forsyningen Østre Børnehave Visby Børnehus Løgumgaarde Børnehave Møgeltønder Skole Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Område Tønder, Ulriksallé Område Tønder, Lærkely Hjemmesygeplejen Løgumkloster Mosbølparken Hjemmeplejen Bredebro Hjemmeplejen Løgumkloster Leve-Bo Hj.pården Bredebro Social og Sundhed Div. Strucks Allé 5 21

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Arbejdsforhold. Fod på sikkerheden 2. Arbejdsmiljø og sikkerhed 3. Fagforeninger 4. Overenskomster på hovedkontoret 5. Medarbejderhåndbøger 6

Arbejdsforhold. Fod på sikkerheden 2. Arbejdsmiljø og sikkerhed 3. Fagforeninger 4. Overenskomster på hovedkontoret 5. Medarbejderhåndbøger 6 Arbejdsforhold Fod på sikkerheden 2 Arbejdsmiljø og sikkerhed 3 Fagforeninger 4 Overenskomster på hovedkontoret 5 Medarbejderhåndbøger 6 Politikker 7 Medarbejdergoder 8 Personaleforening 9 damkjær & vesterager

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ældresagen Nord. Bestyrelsens beretning 2014. Årsmødet 12. marts 2015. Ældresagen Danmark havde Pr. 01.Marts- Havde man ca. 717.

Ældresagen Nord. Bestyrelsens beretning 2014. Årsmødet 12. marts 2015. Ældresagen Danmark havde Pr. 01.Marts- Havde man ca. 717. Ældresagen Nord Bestyrelsens beretning 2014. Årsmødet 12. marts 2015. Ældresagen Danmark havde Pr. 01.Marts- Havde man ca. 717.000 medlemmer Det svarer til at hver anden dansker over 65 år er medlem. Ældresagen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen

GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen indhold 3 Indledning 3 Virksomhedens fokus på sundhed 4 Kost og kantine 5 Motion og fysik 6 Sundhed som projekt i din virksomhed 7 Skatteforhold og arbejdsgiverbetalt

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere