Trivsel og Velfærd. Inspirationskatalog. Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og Velfærd. Inspirationskatalog. Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer"

Transkript

1 Trivsel og Velfærd Inspirationskatalog Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer 1

2 Der er noget at komme efter Tønder Kommune vil være en levende og attraktiv arbejdsplads. Det er en af målsætningerne i vores politisk besluttede vision. Vi ønsker at være en arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere både nu og i fremtiden. Målsætningen forpligter - ikke bare ledelsen, men også medarbejderne. For det er en fælles opgave at udvikle hele Tønder Kommune både som offentlig serviceorganisation og som arbejdsplads for de medarbejdere på de 120 forskellige adresser. Derfor søsatte Hoved-MED-Udvalget og chefgruppen i sensommeren 2007 et trivsels- og velfærdsprojekt som ét af flere fælles initiativer til at opfylde målsætningen. Projektet ville imidlertid aldrig kunne gennemføres uden medarbejdernes opbakning og positive medspil. For hensigten var at samle medarbejdernes ideer og forslag til aktiviteter, som kan være med til at skabe trivsel og velfærd på jobbet. Det medspil har medarbejderne leveret i fuld skala - ja, faktisk i imponerende udstrækning. Resultatet kan ses i det meget omfattende og alsidige inspirationskatalog, der udgør sidste del af denne rapport. Her blomstrer ideerne og forslagene i fuldt flor og vidner om et engagement og en idérigdom, som lover godt for det videre arbejde. Læs kataloget - lad dig inspirere og brug ideerne. For der er - for nu at anvende et omvendt statsminister-citat - virkelig noget at komme efter. Første runde af projektet er overstået, og nu gælder det næste runde: Dels at vi centralt træffer beslutning om, hvilke forslag til centrale initiativer, vi vil støtte, og dels, at man på de enkelte arbejdspladser holder dialogen om trivsel og velfærd i gang og sætter initiativer i værk lokalt. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, som har været involveret i denne vigtige proces: De mange tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, som har fungeret som processtyrere på de lokale arbejdspladser, programgruppen for idé og gennemførelse med god bistand fra Personale og Udvikling og ikke mindst de mange medarbejdere, som har lagt hovedet i blød og bidraget med ideer og inspiration. God fornøjelse. Thorkild Præstegaard kommunaldirektør 2

3 Inspirationskataloget Et væsentligt formål med projektet har været at inspirere til en udveksling af medarbejdernes forslag og idéer til, hvad der skaber trivsel og arbejdsglæde både på den lokale arbejdsplads og på tværs af organisationen. Derfor har en del af opgaven været at samtale om emnet på den lokale arbejdsplads, samle idéerne og sende dem til Personale- og Organisationsudvikling, så de kan indgå i et samlet inspirationskatalog. På den måde kan alle kommunens arbejdspladser være med til at inspirere hinanden, komme med gode råd og anvisninger på, hvad der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det følgende inspirationskatalog er beviset på, at idérigdommen har været stor. Inspirationskataloget er opdelt i to afsnit. Første del er forslag til lokale initiativer, som kan igangsættes på den enkelte arbejdsplads. I inspirationskataloget anden del ses de forslag til centrale aktiviteter, som i første omgang blev foreslået på den enkelte arbejdsplads men siden nedprioriteret til fordel for et andet forslag. Mange af disse udmærkede forslag får nu lejlighed til at indgå i overvejelserne, når man lokalt eller i sit Sektor-MED skal diskutere, hvilke initiativer man har lyst til at sætte igangsætte. Spørgsmål vedrørende forslag til lokale initiativer bedes rettet direkte til den arbejdsplads, som har været forslagsstiller til det forslag, man ønsker oplysning om. Fra idé til handling en vejledning i at bruge inspirationskataloget Processen med at indsamle forslag til både lokale og centrale initiativer har resulteret i et stort inspirationskatalog. Idéerne er imidlertid ikke meget værd, hvis de ikke bliver omsat i handling! For de centrale initiativers vedkommende påhviler dette ansvar nu i første omgang Chefgruppen og Hoved-MED-udvalget. Med inspirationskataloget ligger opgaven med at igangsætte lokale initiativer nu på den enkelte arbejdsplads og i Sektor-MEDudvalget. Mulighederne for at bruge kataloget er mangfoldige, men det er håbet, at hver arbejdsplads vil finde inspiration til mindst ét forslag, som man vil have iværksat inden årets udgang. Organiseringen af dette kan foregå på et personalemøde, gennem dannelsen af en mindre arbejdsgruppe eller evt. blot som en mini-gruppe bestående af lederen, tillids- og sikkerhedsrepræsentanten, der sammen kigger kataloget igennem og træffe sine beslutninger. I overvejelserne over forslagene kan spørgsmålene fra idétavlens 3. fase: velfærdshjulet benyttes. Her stilles spørgsmål til bl.a. prioritering, behov, effekt, motivation, fællesskab og økonomi. Projekt Trivsel og Velfærd har haft som sit primære formål at genere forslag til Trivsel og Velfærd ud i organisationen. I samtalen mellem medarbejderne skulle der dog gerne være opstået sidegevinster f.eks. i form af, 3

4 at medarbejderne har afprøvet en ny dialogmetode, den såkaldte idétavle. For at få det fulde udbytte af projektet kan det derfor være nyttigt at gøre en slags status på, hvad man har fået ud af at deltage. Dette kan nedenstående spørgsmål være en hjælp til at overveje: Spørgsmål til overvejelse: På hvilken måde har Trivsel og Velfærdsprojektet beriget vores arbejdsplads? Hvilke initiativer kunne vi tænke os at sætte i gang hos os? Hvordan sikrer vi, at vi kommer til at bakke op omkring initiativerne? - Og at vi benytter os af dem? Har den dialogbaserede metode med idétavlen gjort en forskel for vores samtale i medarbejdergruppen? Hvordan? Kunne vi tænke os at bruge dialogmetoden en anden gang? Hvordan? Har vi lyst til at medvirke i lignende projekter en anden gang? 4

5 Forslag til lokale initiativer Sorteret efter emner Emne Idéer Forslagsstiller Afstressning Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Power napping. Afslapningstime. Tilskud til aktiviteterne. Humor. Grine sammen. Latterkonsulent. Latteraften. Humoristisk forening. Te sig tosset i pauser. Månedens skulderklap. Frisk omgangstone. Respekt for kolleger God atmosfære, hvor alle er medskabere og ansvarlige. Samvær i arbejdstiden Gode traditioner. Gode øjeblikke i hverdagen Supervision, Supervision udefra, Coaching til chefer. Personalepleje. Personalegoder til alle. Tage hensyn til hinandens arbejdsområder, f.eks. at alle rydder op efter sig. Ikke bagtale hinanden. Styrke afdelingernes sociale sammenhold. Fornøden tid afstemt til opgavernes omfang. Indflydelse på arbejdsplaner. Tid til nærvær. Bedre normeringer. Tid til oprydning. Vikardækning ved fælles arrangementer Tryghed i job Jobrotation. Arbejdstid kortere. Hjemmearbejde. Ingen kontorarbejde. Arbejde kun hver 3. weekend. (Administration) Bocenter Damparken Område Vest Miljø og Natur (Administration) (Administration) Kernehuset Ulriksallé Område Tønder Værkstedet Område Tønder Erhverv, Kultur og Fritid (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) SPU MF Skole Agerskov Børnehave Social og Sundhed (Administration) Vej og Park (Administration) Strucks Allé Bocenter Damparken Toftegården Løgumkloster Kommune Skoles SFO Område Vest Møgeltønder Skole, (Administration) Social og Sundhed Diverse, Humlehuset, Erhverv, Kultur og Fritid (Administration) Børnegården Tønder Økonomi og Kontrakter Løgumkloster Kommune Skoles SFO Skole Dagplejere Samlet Miljø og Natur Miljø og Natur (Administration) Toftegården 5

6 Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Mere i løn til gruppeledere. Højere løn til vikarer. Fri med løn til juleaften, nytår og grundlovsdag. Fri på fødselsdage. Læseferie i 2 dage. Ferie i 3 samlede uger. Tjenestefri til speciallæge. Bonusordning for sygedage. Hente børn i arbejdstid. Omsorgsdage. Flere ledige gæstepladser. Gæstedagplejere faste. Arbejdstid Løn for 4 børn, men kun pasning af 3 børn. Maks. 5 børn i pleje. Senioraftaler, her maks. kun 3 børn pr. ansat. Arrangementer Fællesarrangement 1-2 gange årligt med påhæng. Arrangementer i arbejdstid. Arrangement i foråret eller om sommeren. Arrangement i Alsion Fyraftensmøder. Flere penge til aktiviteter. Avis Gratis avis. Holde JyskeVestkysten. Biograf Biografklub Biografture. Biografaften. Biograf Danmark. Biografklub eller filmklub. Ulriksallé Område Tønder Østre Børnehave Lærkely Tønder Bibliotek Toftegården Østre Børnehave Erhvervs og arbejdsmarked Økonomi og kontrakter (Administration) Erhverv, kultur og fritid (Administration) Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Bedsted Børnecenter Kernehuset Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Agerskov Børnehave Byg og plan (Administration) Abild Skole Løgumgårde Børnehave Social og Sundhed Diverse Humlehuset TRmøder i Tønder, Løgumkloster og Tønder Bibliotek Byrådsmøder Deltage i byrådsmøder afdelingsvist. SPU MF Bøger Bogklub. Skole Bøger Biblioteksbesøg kun for dagplejere. Cykelskur Overdækket cykelskur. Erhverv, kultur og fritid Erhvervs og arbejdsmarked Cykeltur Årlig cykeltur. Månedens cykeltur. Cykelaften. Cykeltur i Soldaterskoven. Abild Skole Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Kernehuset 6

7 Cykeltur Fælles cykelture på arbejde. Miljø og Natur (Administration) (Administration) Social og sundhed (Administration) Tønderhallerne Abild Børnehave Bedsted Børnecenter Social og Sundhed Diverse Brofennen Mosbølparken, Centralkøkken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Cykler Christiania-cykler. Dans Dans. Irsk aften med dans. Linedans. Salsa dans. Diverse Hjemlig hygge. Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Dyr Dyr i gårdhaven for beboere. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Faglighed Faglighed Pædagogisk weekend. Pædagogiske dage. Fælles faglige temadage. Faglige udflugter. Faglige debatemner og diskussioner. Skole Møgeltønder Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Løgumkloster Kommune Skoles SFO Faglighed Faglitteratur 1 bog årligt. Kernehuset Faglighed Faglige kurser. Friluftsliv Fisketur. Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Humlehuset Friluftsliv Kajaktur. Miljø og Natur (Administration) Social og sundhedsforvaltning, Den lille Børnehave Friluftsliv Kanotur. Miljø og Natur (Administration) Social og sundhedsforvaltning, Økonomi og kontrakter (Administration) Den lille Børnehave Friluftsliv Lystfiskersø. Fysiske forhold Fysiske forhold Fysiske forhold Fysiske forhold Fællesrum. Større mødelokaler. Borde og stole til mødelokaler. Bedre kontorplads. Nye bløde møbler. Forberedelsesplads med hylde Stillerum. Ro til arbejde. Økonomi og kontrakter (Administration) Myndighedsafdelingen Skole Bedsted Børnecenter Skole Miljø og Natur 7

8 Fysiske forhold Varme om eftermiddagen. Bedre indeklima. Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Vej og Park Økonomi og kontrakter (Administration) Fysiske forhold Ergonomisk kontorinventar. Fysiske forhold Hængekøjer. Miljø og Natur (Administration) Fysiske forhold Barnevogne med motor. Dagplejere Samlet Fysiske forhold Små pift i hverdagen, billeder, Kernehuset ideer, sjove udsagn osv. Fysiske forhold Udluftning i kælder. Skole Fysiske forhold Fælles havearrangement. Borde og bænke til haven. Havemøbler, nye. Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Fysiske forhold Køkkenhave. Område Tønder, Ulriksallé Fysiske forhold Lukket vej ved bagindgang. IT Intern Fysiske forhold Bortgivning af kasserede kommuneeffekter til ansatte. Miljø og Natur (Administration) Fællesspisning Personalekantine. Kantinemadordning. Træningsafdelingen Økonomi og kontrakter Miljø og Natur Forsyning SPU MF Fællesspisning Salatbar til middag. Lærkely Kastanjebo Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Mosbølparken Fællesspisning Fællesspisning Fællesspisning Fællesspisning. Samvær i kantinen. Fælles madordning. Rundstykker fredag kl Rundstykker på søn- og helligdage. Fælles obligatorisk frokostpause for alle. Lodtrækning om, hvem man holder frokostpause med en uge af gangen. Fælles spisning af god mad en dag om ugen. Fælles spisning af madpakker. Skole Økonomi og kontrakter Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Løgumkloster Kommune Skoles SFO Byg og plan SPU MF Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Løgumgårde Børnehave Toftegården Erhverv, kultur og fritid Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Sekretariat-Personale-Udvikling (SPU) Erhvervs og arbejdsmarked Økonomi og kontrakter Skole 8

9 Fællesspisning Kaffepause stående i 10 min. Kaffe i kantinen torsdag eftermiddag. Kagebuffet i kantinen. torsdag eftermiddag. Kageordning torsdag og slikdåse. Fællesspisning Brød til møder. Madordning før lærermøder. Økonomi og kontrakter Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Tønder Kommuneskole Fællesspisning Dele gode opskrifter. Social og Sundhed Diverse Humlehuset Fællesspisning Slikdåse til lækkersultne. Fredagsguf eller fredagsslik. Erhverv, kultur og fritid Tønder Bibliotek Fællesspisning Spise på skift hjemme. Spise sammen ude. Abild Børnehave SPU MF Fællesspisning Spiseområder, grønne ude IT Intern og inde. Fællesspisning Ost og rødvin. Social og Sundhed Diverse Humlehuset Fællesspisning Spise sammen med beboere. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Fødevarer Sund madordning. Skole Specialpædagoger Fødevarer Diætist og kostvejledning. Fødevarer Frugtordning. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Fødevarer Spædbørnsmad. Fødevarer Saftordning. Fødevarer Kildevandsautomat. Fødevarer Kaffe/te ordning gratis. Kaffeordning betalt af børnehaven. Skole Kernehuset Skole Social og sundhedsforvaltning, Specialpædagoger Tønder Kommuneskole Løgumgårde Børnehave 9

10 Fødevarer Gaver Gymnastik IT-udstyr Frugtordning med fri frugt. Økonomi og kontrakter Miljø og Natur Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Forsyning Dagplejere Samlet Børnegården Tønder Den danske Børnehave, Løgumkloster Tønder Kommuneskole Kernehuset Bedsted Børnecenter Skole Tønder Ungdomsskole, afdeling s Specialpædagoger Skærbæk Kommunale Tandpleje Område Tønder, Ulriksallé Lærkely Kastanjebo Toftegården Mosbølparken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Gaveordning enten i huset Kernehuset eller privat. Tønder Kommuneskole Morgengymnastik. Gymnastik min. Popup på PC med øvelser. Vandgymnastik. Teknik og viden, ajour. Mobiltelefon til rengøringspersonale. IT-Tilbud. Bærbar PC + Token til alle. Computerkurser. Miljø og Natur Social og sundhedsforvaltning, Social og sundhedsforvaltning, IT Intern Skole 10

11 Julefrokost Fælles julefrokost. Juleafslutning. Julefrokost fælles med påhæng, familie og børn. Juleposer til børnene. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Økonomi og kontrakter Abild Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Tønder Bibliotek Tønder Kommuneskole SPU MF Løgumgårde Børnehave Teknisk Forvaltning Forsyning Tønder Ungdomsskole, afdeling Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Social og sundhedsforvaltning, Julegaver Centralt betalte julegaver. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Tønder Ungdomsskole, afdeling Skole Hjemmepleje, Bredebro Abild Børnehave Træningsafdelingen Julegaver Julegratiale. Julekort Julekort fra lederen, men ikke borgmesteren. Juletur Juletur til Tivoli med ægtefælle. Kultur Kreativitet Koncert, f.eks. årligt Billetter til koncerter. Koncert i lokalmiljøet. Musikoplevelse Vejle eller Esbjerg. Musikoplevelse i Café Ellegaard. Pileflet. Strikkeklub. Kreativt værksted. Tønder Ungdomsskole, afdeling Visby Børnehus Skole Abild Skole Abild Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Den lille Børnehave Social og sundhedsforvaltning, 11

12 Kultur Kultur Kultur Kultur Foredrag. Om sundhed og velvære. Om lokalhistorie. Den gode historie. Teater, skuespil. Teatertur til Kgl.Teater eller Jels Vikingespil. Teaterbilletter Revy. F.eks. i Sønderborg eller Løgumkloster Opera, f.eks. på Skamlingsbanken. Operaklub. Økonomi og kontrakter (Administration) Miljø og Natur (Administration) Tønder Bibliotek Abild Børnehave Den lille Børnehave Skole Dagplejere Samlet Toftegården Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Lobækparken Social og Sundhed Diverse Engen Økonomi og kontrakter Agerskov Børnehave Løgumgårde Børnehave Den lille Børnehave Skole Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Brofennen Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Abild Skole Skole Den lille Børnehave Social og Sundhed Diverse Brofennen Kultur Ballet. Kultur Underholdning i lokalmiljøet. Kultur Kulturklub med udvalg fra Møgeltønder Skole arbejdsgrupper og med halvårsplan. Kunst Kunst. Kunstudsudstillinger på rådhus og i administrations-bygninger. Kunstudstillinger på skift med lokale kunstnere. Udsmykning på arbejdsplads Glaskunst. IT-Intern SPU MF Myndighedsafdelingen Social og sundhedsforvaltning, Social og Sundhed Diverse Humlehuset Kurser Kurser. Enkeltdagskurser, ikke over flere uger. 12

13 Kurser Kurser i personaleudvikling. Afstresningskursus. Kurser Interne kurser i viden og teknik. Kurser Aftenkursus gratis. Kurser Malerikursus. Kurser Idékursus for alle i forhold Øster Højst BHV til aktiviteter. Messer Gartnermesse. Maskinmesse. Agromek-messe. Motion Baderum. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Motion Callenetis træning. Motion Motion Motion Motion Motion Fitness Tilskud til fitness Fitnesslokale Motionscenter, rabat til Motion fælles og i hold. Motion for sjov. Motion ligesom ved gang i arbejdspladsen Motionscykel på arbejdsplads. Motionsdag hver måned for børn og voksne. Motionsordning. Motion i arbejdstiden. Motionsrum. Motionsløb. Rygtræning. Teambuilding. Strækøvelser i 5 minutter midt på dagen. Gåtur i frokostpausen. Gakkede gangarter til kopimaskinen. Økonomi og kontrakter Abild Børnehave Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Lobækparken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster IT Intern Specialpædagoger Lærkely Mosbølparken, Centralkøkken Øster Højst BHV Skole Skole Myndighedsafdelingen Bedsted Børnecenter Specialpædagoger Byg og plan Træningsafdelingen Løgumkloster Kommune Skoles SFO Dagplejere Samlet Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Sekretariat-Personale-Udvikling Motion Stavgang Område Tønder, Ulriksallé Personalepolitik Fællesmøder månedligt. Toftegården Mødemappe til alle. Kernehuset 13

14 Personalepolitik Bedre information fra ledelse til medarbejdere og omvendt. Mere information via lærerintra, især vedr. nye kolleger og opsigelser Klare mål. Økonomi og Kontrakter Personalepolitik Pedel skal ansættes. Børnegården Tønder Personalepolitik Flere mænd ansat. Personalepolitik Distriktsopdeling skal ophøre. Personalepolitik Kolonier til børns overnatning, Løgumkloster Kommune Skoles SFO penge til. Overlevelsestur Overlevelsestur Social og sundhedsforvaltning, Specialpædagoger Personaleforening Personaleforening Skole Bedsted Børnecenter Forsyning Personaleforening. Herre/dame klub Skole Pleje Afgiftning Toftegården Pleje Fodpleje Tilskud til fodpleje. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Kastanjebo Lærkely Pleje Fysioterapeut Agerskov Børnehave Myndighedsafdelingen Social og Sundhed Diverse Engen Pleje Kiropraktor Område Vest Pleje Massage Skole Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Pleje Massage. Massage på arbejdspladsen. Tilskud til massage. Massage med egenbetaling. Massage i skulder og nakke. Massage fra Rita. SPU MF Område Vest Skærbæk Kommunale Tandpleje Børnegården Tønder Bedsted Børnecenter Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Brofennen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken 14

15 Pleje Massagestol. Miljø og Natur SPU MF Den danske Børnehave, Løgumkloster Pleje Wellnes ophold. Wellnes ophold på Rømø. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Pleje Zoneterapi. Skærbæk Kommunale Tandpleje Påklædning Påklædning Betalt arbejdstøj. Tilskud til arbejdstøj Skal være behageligt. Udetøj gratis. Udetøj, overtrækstøj og regntøj til personalet Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Skole Forsyning Lærkely Kastanjebo Toftegården Specialpædagoger Påklædning Regntøj gratis Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Specialpædagoger Påklædning Tilskud til arbejdsfodtøj. Lærkely Kastanjebo Påklædning Påklædningsregler. Nye uniformer. Byg og plan Rabatordning Rabatordninger Skole Rengøring Timer afsat til rengøringshjælp. Rengøring af lokaler, hylder, Økonomi og kontrakter Børnegården Tønder legestuer m.m. Rygerum Rygerum som er ordentligt. Skole Vej og Park Sammenkomst Sammenkomst Fredagshygge efter arbejdstid. Fredagsøl eller fredagsbajer. Fyraftensarrangementer som afsluttes med sandwich + øl/vand Økonomi og kontrakter Møgeltønder Skole Løgumgårde Børnehave SPU MF 15

16 Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Fællesmøder med socialt samvær. Fælles underholdning. Sociale relationer i hverdagen Multisal til personalet. Hyggeaften i november. Hyggeaften med bestyrelsen. Indslag for gamle. Kulturelle aftener. Oplæg. Personalelørdag med udfordringer: Prøv noget nyt. Aktivitetsdag Både for kolleger og familie. Fællesaften med familie. Udflugter med familier. SPU MF Forsyningen Myndighedsafdelingen Tønderhallerne Møgeltønder Skole Bedsted Børnecenter Specialpædagoger Damparken, Bocenter Social og sundhedsforvaltning, Damparken, Bocenter Kernehuset Møgeltønder Skole Social og Sundhed Diverse Lobækparken Abild Skole Område Tønder, Ulriksallé Toftegården Sammenkomst Fælles weekendophold Skole Sammenkomst Globryllup med fællesspisning bagefter Sammenkomst Multisal til personalet. Møgeltønder Skole Sammenkomst Personalefest eller firmafest Skal være gratis. Med påhæng og ægtefæller. Alle afdelinger med. F.eks. årligt eller kvartalsvist. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Brofennen Møgeltønder Skole Område Vest Miljø og Natur Område Tønder, Ulriksallé Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Grillaften udenfor i det fri. Grilldag i f.eks. Sommerland Syd. Økonomi og kontrakter Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Teknisk Forvaltning Forsyning Sociale aktiviteter i fritiden Teknisk Forvaltning Forsyning Fælles sommerfest. Område Tønder, Ungetilbuddet Sommerferiefrokost. Abild Skole Tønder Kommuneskole Løgumgårde Børnehave Mosbølparken, Centralkøkken Teknisk Forvaltning Forsyning 16

17 Sammenkomst Øl og vinsmagning Sang Sang Sang Morgensang. Eventuelt ved et flygel. F.eks. månedlig morgensang. Social og sundhedsforvaltning, SPU MFL Miljø og Natur Sang Fællessang. Sang Sangkor. Miljø og Natur Sejltur Sejltur i fiskekutter. Spil Spark i røv er. Miljø og Natur Spil Boldspil. Rundbold. Specialpædagoger Spil Bowling. Økonomi og kontrakter Den lille Børnehave Visby Børnehus Bedsted Børnecenter Løgumkloster Kommune Skoles SFO Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Humlehuset Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken Mosbølparken, Centralkøkken Spil Flugtskydning. Spil Gokart. Økonomi og kontrakter Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Humlehuset Spil Golf. Den lille Børnehave Spil Skøjtetur Visby Børnehus Agerskov Børnehave Spil Paintball Social og Sundhed Diverse Engen Spil Leg med Herdis og Frank. Spil Flere penge til legeplads. Sport Spinning Sport Boldstic træning Sport Rappelling Social og sundhedsforvaltning, Sport Firmasport. Olympisk dag. Firmasport. Volleyball. Badminton. TMT Håndbold billetter. Fodboldtur. Specialpædagoger Skole Dagplejere Samlet Skole 17

18 Sport Løb Løbetræning. Tønderløb. Adventure race 1 dag. Orienteringsløb med holdopgaver. Sundheds-forsikring Sundhedsforsikring Bedsted Børnecenter Mosbølparken, Centralkøkken Træningsafdelingen Lærkely Kastanjebo Svømning Svømning. Dagplejere Samlet Svømning Rabat til svømmehal. Store badedag på Rømø. Havfrueaften i Kolding svømmebad. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Lærkely Abild Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Lobækparken Løgumkloster Kommune Skoles SFO Den lille Børnehave Transport Firmabus til frit brug af personalet til udflugter. Østre Børnehave Udflugter Fælles udflugter i arbejdstiden. Med påhæng og familier. Dagsudflugt med fællesspisning. Tur i sommerhus fredag og lørdag. Se-opleve. Tilskud til udflugter Økonomi og kontrakter Løgumgårde Børnehave Tønderhallerne Bedsted Børnecenter Træningsafdelingen Toftegården Abild Skole Miljø og Natur Tønder Kommuneskole Område Tønder, Værkstedet Område Tønder, Ungetilbuddet Damparken, Bocenter Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Damparken, Bocenter Udflugter Landtur med guide. En tur ud i det fri og blå. Sort Sol. Sælsafari fra Rømø. Botaniske haver. Naturtur f.eks. Genner Sø. Vandreture i naturen. Tur til Sild og spise fisk. Tur til f.eks. Mandø. Økonomi og kontrakter Den lille Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Den lille Børnehave 18

19 Udflugter Udflugter Ture med historie som tema. Museumsbesøg Lokalhistorisk ekskursion Byvandring med guide Horsens Statsfængsel Museum Ture med underholdning. Danfoss Universe. Forlystelsesparker. Legoland. Rundtur til bryggerier. Kro ophold. Casinobesøg. Specialpædagoger Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Den lille Børnehave Skole Teknisk Forvaltning Forsyning Udflugter Studieture. Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Udflugter Ture med kulturelt tema. Social og sundhedsforvaltning, Udflugt til Alsion. Udflugt til Esbjerg Musikhus. Udflugter Sviptur til England. Udflugter Skitur for personalet. Udflugter Weekendophold Weekendtur årligt Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Vandreture Vandreture Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg Gåtur dagligt eller månedligt. Ud af huset ud i det fri. Gå-klub i Tønder Vandreture med guide. Guidede vandreture i kommunen. Virksomhedsbesøg. Bryggeribesøg. Materialegårde besøges. Besøge TV-Syd. Publikum i TV-udsendelser. Institutionsbesøg til inspiration, Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus. Ekskursion til andet psykiatrisk botilbud. Miljø og Natur Abild Børnehave Område Tønder, Ulriksallé Social og sundhedsforvaltning, Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen IT Intern Økonomi og kontrakter Tønderhallerne Skole Mosbølparken, Centralkøkken Social og Sundhed Diverse Lobækparken 19

20 Fravalgte forslag til centrale initiativer Emne Idé Forslagsstiller Afstressning Power napping. Myndighedsafdelingen Afstressning Hvilerum til opladning.s Børn og Skole (Administration) Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Grinekursus. Latterkonsulent. Månedens medarbejder, positivt syn. Børn og Skole (Administration) Social og Sundhedsforvaltning, Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Personalepolitik, som er overordnet og har minimums udgangspunkt. Lærer hinanden at kende. Trivselssamtaler med fagfolk, f.eks. psykologer. Social og Sundhed Cafe 9 + Kontor Arbejdsmiljø Supervision. Social og Sundhed Strucks Allé Møgeltønder Skole Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arbejdstid Korps til at hjælpe personale ved krise, stress osv. Rådgivning vedr. psykisk arbejdsmiljø og mobning. Personalenormering. Tid til kerneydelser i det daglige arbejde. Arbejdstid fleksibel. Central fleksordning. Pause i 10 min. Ved 6 timers arbejde. Børn og Skole (Administration) Møgeltønder Skole Børn og Skole (Administration) Bocenter Damparken IT Intern (Administration) Social og Sundhedsforvaltning, Leos Plejecenter Arbejdstid Ferie fleksibel. Skole Arbejdstid Bedsteforældreordning. Vej og Park Arbejdstid Fødselsdage, fri på. Område Tønder, Kastanjebo Arbejdstid Arbejdstid Hjemmearbejdsplads med PC Tilskud til printerpapir og blækpatron. Sygedage, bonusordning for fravær. Byg og plan Social og Sundhedsforvaltning, Forsyningen Toftegården Arrangement Loppemarked. Social og Sundhedsforvaltning, Avis Fri avis. Skole Avis Avistilbud privat. Økonomi og Kontrakter (Administration) Vej og Park Biograf Biograf. Social og Sundhed Distriktsgruppen Biograf Biografklub. Biograf årskort til. Filmklub. Område Tønder, Ungetilbuddet Skole Bøger Bøger rabat til. Skole Cykelskur Overdækket cykelskur. SPU MF (Administration) Cykelture Cykelture. Hjemmeplejen Bredebro Dans Dans. Danseaften med salsa, linedans, mavedans. Faglighed Fælles pædagogisk lørdag. Møgeltønder Skole Social og Sundhed Mellemgade 4 Skærbæk Social og Sundhed 20

21 Foredrag Foredrag om aktuelle emner. Gratis og i arbejdstiden. Foredrag og kursus om forebyggelse af stress. Foredrag om succeshistorier. Foredrag om sundhedsfremme ved kendis. Foredrag: Chris Mc. Donald. Foredrag: Georg Ørsted om den positive tilgang. SPU MF (Administration) Børn og Skole (Administration) Dagplejen samlet Østre Børnehave Skole Social og Sundhed Div. Strucks Allé Social og Sundhed Div. Lobækparken Social og Sundhed Div. uden navn Social og Sundhed Div. Cafe 9 kontor Friluftsliv Fisketur. Økonomi og Kontrakter (Administration) Jagt og fiskeri, fortrinsret for Træningsafdelingen kommunalt ansatte. Vej og Park Friluftsliv Sejltur i fiskekutter. Træningsafdelingen Område Tønder, Ungetilbuddet Fysiske forhold Arbejdspladsindretning. Fysiske rammer, bedre Kontorinventar individuelt og ergonomisk. Børn og Skole (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) Fysiske forhold Blomster, ugentligt friske. Træningsafdelingen Fællesspisning Kantineordning med madbestilling fra dag til dag. Byg og plan Skole Social og Sundhedsforvaltning, Fællesspisning Madordning. Bestillingsordning i kantine. Skole Fællesspisning Salatbar i kantine. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Skole Fællesspisning Fredagsrundstykker. Børn og Skole (Administration) Fællesspisning Ost og rødvin. Social og Sundhed Humlehuset Fødevarer Chokolade månedligt. Børn og Skole (Administration) Fødevarer Frugtordning med gratis frugt. Ny frugt 2-3 dage om ugen. SPU MF (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) Teknisk Forvaltning Forsyningen Forsyningen Østre Børnehave Visby Børnehus Løgumgaarde Børnehave Møgeltønder Skole Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Område Tønder, Ulriksallé Område Tønder, Lærkely Hjemmesygeplejen Løgumkloster Mosbølparken Hjemmeplejen Bredebro Hjemmeplejen Løgumkloster Leve-Bo Hj.pården Bredebro Social og Sundhed Div. Strucks Allé 5 21

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Vi tilbyder - du vælger

Vi tilbyder - du vælger w w w. EU C VE S T. d k Sundhed og Trivsel Vi tilbyder - du vælger 2 I EUC Vest EUC Vest arbejder med sundheden EUC Vests vision er frem mod 2010 fortsat at øge tilfredsheden blandt elever, kunder og medarbejdere.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel.

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel. Nedenfor ses en oversigt over de forslag, der er indkommet via FKnet kampagnen Attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte i Frederiksberg Kommune anonymt eller med angivelse af kontaktoplysninger har kunnet

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO. Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden

VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO. Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO Fynsvej 51b, 6000 Kolding Tlf. 79 79 79 30 Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden Vi glæder os til at lære jer at kende og håber I bliver

Læs mere

får knus, lærer at føle kærlighed til verden som er elsket og Et menneske, PARKSKOLENS SFO VELKOMMEN I og håber I bliver glade

får knus, lærer at føle kærlighed til verden som er elsket og Et menneske, PARKSKOLENS SFO VELKOMMEN I og håber I bliver glade Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO Fynsvej 51b, 6000 Kolding Tlf. 79 79 79 30 Vi glæder os til at lære jer at kende og håber I bliver

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Sundhedsaktivt Dagtilbud

Sundhedsaktivt Dagtilbud Succeshistorier fra Sundhedsaktivt Dagtilbud - et sundhedsfremmeprojekt i Vejen Kommune Læs mere om Sundhedsaktivt Dagtilbud på www.vejenkom.dk/sundhedsaktivtdagtilbud Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole 2007 Revideret april 2012 Sundhedspolitik for Dronninglund Skole En skole sund og sej med glæde sjov og leg Sundhedspolitik for Dronninglund Skole Formålet med sundhedspolitikken på Dronninglund Skole

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste aktiviteter hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Indsatsmål (2014-2015), Sundhed og omsorg

Indsatsmål (2014-2015), Sundhed og omsorg , Sundhed og omsorg Indsatsmål (2014-2015) Afdeling: Træning og hjemmepleje Vest Synliggørelse med særlig opmærksomhed på kost og motion. Forebygge stress og travlhed n værdi vil Glæde, overskud, raske

Læs mere

KLIPPEKORT. - til beboere på ældrecentre

KLIPPEKORT. - til beboere på ældrecentre KLIPPEKORT - til beboere på ældrecentre OM KLIPPEKORTET Med Hjørring Kommunes klippekort får du mulighed for at få hjælp til de ting, der giver mening for dig. I 2017 får du ca. 50 minutters ekstra valgfri

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste oplevelser hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Borgerundersøgelse. Borgernes hus

Borgerundersøgelse. Borgernes hus Borgerundersøgelse Borgernes hus Respondenter Bopæl Veng Jeksen Mesing Nr. Vissing Søballe Hårby Andet Alder Børn og teenagere Unge voksne Ældre voksne Seniorer Køn Drenge/mænd Piger/kvinder N=180-183

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen?

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 BAGGRUND: Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer,

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Kvalitetsstandard for almene dagcentre Kvalitetsstandard for almene dagcentre Med udgangspunkt i Kombinationsmodellen Godkendt d. Sagsnummer Dagcentre i Tønder Kommune I Tønder Kommune består dagcentertilbuddet af 7 almene dagcentre, 2 demens

Læs mere

Notat. Status over arbejdsglædepuljen

Notat. Status over arbejdsglædepuljen Notat Status over arbejdsglædepuljen 1. Arbejdsglædepuljen i Assens Kommune Der er i budget 2007-2010 afsat kr. 500.000 til at understøtte arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser.

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013 Årsmødet 13. marts 2014. Ældresagen Danmark. Pr. 01. Marts 2014 - Havde man 676.000 medlemmer

Bestyrelsens beretning 2013 Årsmødet 13. marts 2014. Ældresagen Danmark. Pr. 01. Marts 2014 - Havde man 676.000 medlemmer Bestyrelsens beretning 2013 Årsmødet 13. marts 2014. Ældresagen Danmark. Pr. 01. Marts 2014 - Havde man 676.000 medlemmer Det svarer til at hver anden dansker over 65 år er medlem. Ældresagen NORD pr.

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Har du et eller flere overvægtige børn i alderen 8 13 år og er du interesseret i at ændre på den situation, er dette kurset, du har ventet på.

Har du et eller flere overvægtige børn i alderen 8 13 år og er du interesseret i at ændre på den situation, er dette kurset, du har ventet på. Familie, filosofi og outdoor (6. juli - 12. juli 2008) Familie Har du et eller flere overvægtige børn i alderen 8 13 år og er du interesseret i at ændre på den situation, er dette kurset, du har ventet

Læs mere

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup Temadag om arbejdsmiljø Tirsdag den 28. februar 2017 Indhold Sundhedsstrategi Motion i arbejdstiden Sundhedsordning og Sundhedsforsikring Kolleganetværk

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 i Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og nær ved

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Indholdsfortegnelse Sundhedsvisioner for børn og unge i Mejrup.....side 2 Handleplan Mejrup Skole Kost..side 3 Handleplan Mejrup Skole Bevægelse..side 4 Handleplan Mejrup Skole Naturen side 5 Handleplan

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Projekt Gjessøs Børn

Projekt Gjessøs Børn Projekt Gjessøs Børn Et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Slides nr. 1-20 beskriver det overordnede projekt Gjessøs Børn. Slides nr. 20-30 handler om Børneklassen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig.

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Skolens hverdag Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Alle børn møder i skolen senest klokken 8.05 Det ringer ind kl. 8.15: De to dage, hvor der er morgensang gør 0.-2. klasse

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Politik for personalegoder

Politik for personalegoder Politik for personalegoder Politik Syddansk Erhvervsskole ønsker at prioritere det sociale og kollegiale sammenhold, der medvirker til en god trivsel på arbejdspladsen. Derfor tilbydes en bred vifte af

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni!

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! Vidste du...... at sundhed ikke kun handler om kost og motion? Sundhed [med] Kultur Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! [Program] Uge 16:

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Evaluering af pulje til pædagogisk ledsagelse

Evaluering af pulje til pædagogisk ledsagelse Sct Knuds Alle 7, 6740 Bramming Dato 24. november 2015 Sagsid 12/17994 Login bkt Evaluering af pulje til pædagogisk ledsagelse Socialt Rehabiliteringscenter Socialt Rehabiliteringscenter har arrangeret

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere