Trivsel og Velfærd. Inspirationskatalog. Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og Velfærd. Inspirationskatalog. Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer"

Transkript

1 Trivsel og Velfærd Inspirationskatalog Herunder Forslag til lokale initiativer & Fravalgte forslag til centrale initiativer 1

2 Der er noget at komme efter Tønder Kommune vil være en levende og attraktiv arbejdsplads. Det er en af målsætningerne i vores politisk besluttede vision. Vi ønsker at være en arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere både nu og i fremtiden. Målsætningen forpligter - ikke bare ledelsen, men også medarbejderne. For det er en fælles opgave at udvikle hele Tønder Kommune både som offentlig serviceorganisation og som arbejdsplads for de medarbejdere på de 120 forskellige adresser. Derfor søsatte Hoved-MED-Udvalget og chefgruppen i sensommeren 2007 et trivsels- og velfærdsprojekt som ét af flere fælles initiativer til at opfylde målsætningen. Projektet ville imidlertid aldrig kunne gennemføres uden medarbejdernes opbakning og positive medspil. For hensigten var at samle medarbejdernes ideer og forslag til aktiviteter, som kan være med til at skabe trivsel og velfærd på jobbet. Det medspil har medarbejderne leveret i fuld skala - ja, faktisk i imponerende udstrækning. Resultatet kan ses i det meget omfattende og alsidige inspirationskatalog, der udgør sidste del af denne rapport. Her blomstrer ideerne og forslagene i fuldt flor og vidner om et engagement og en idérigdom, som lover godt for det videre arbejde. Læs kataloget - lad dig inspirere og brug ideerne. For der er - for nu at anvende et omvendt statsminister-citat - virkelig noget at komme efter. Første runde af projektet er overstået, og nu gælder det næste runde: Dels at vi centralt træffer beslutning om, hvilke forslag til centrale initiativer, vi vil støtte, og dels, at man på de enkelte arbejdspladser holder dialogen om trivsel og velfærd i gang og sætter initiativer i værk lokalt. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, som har været involveret i denne vigtige proces: De mange tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, som har fungeret som processtyrere på de lokale arbejdspladser, programgruppen for idé og gennemførelse med god bistand fra Personale og Udvikling og ikke mindst de mange medarbejdere, som har lagt hovedet i blød og bidraget med ideer og inspiration. God fornøjelse. Thorkild Præstegaard kommunaldirektør 2

3 Inspirationskataloget Et væsentligt formål med projektet har været at inspirere til en udveksling af medarbejdernes forslag og idéer til, hvad der skaber trivsel og arbejdsglæde både på den lokale arbejdsplads og på tværs af organisationen. Derfor har en del af opgaven været at samtale om emnet på den lokale arbejdsplads, samle idéerne og sende dem til Personale- og Organisationsudvikling, så de kan indgå i et samlet inspirationskatalog. På den måde kan alle kommunens arbejdspladser være med til at inspirere hinanden, komme med gode råd og anvisninger på, hvad der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det følgende inspirationskatalog er beviset på, at idérigdommen har været stor. Inspirationskataloget er opdelt i to afsnit. Første del er forslag til lokale initiativer, som kan igangsættes på den enkelte arbejdsplads. I inspirationskataloget anden del ses de forslag til centrale aktiviteter, som i første omgang blev foreslået på den enkelte arbejdsplads men siden nedprioriteret til fordel for et andet forslag. Mange af disse udmærkede forslag får nu lejlighed til at indgå i overvejelserne, når man lokalt eller i sit Sektor-MED skal diskutere, hvilke initiativer man har lyst til at sætte igangsætte. Spørgsmål vedrørende forslag til lokale initiativer bedes rettet direkte til den arbejdsplads, som har været forslagsstiller til det forslag, man ønsker oplysning om. Fra idé til handling en vejledning i at bruge inspirationskataloget Processen med at indsamle forslag til både lokale og centrale initiativer har resulteret i et stort inspirationskatalog. Idéerne er imidlertid ikke meget værd, hvis de ikke bliver omsat i handling! For de centrale initiativers vedkommende påhviler dette ansvar nu i første omgang Chefgruppen og Hoved-MED-udvalget. Med inspirationskataloget ligger opgaven med at igangsætte lokale initiativer nu på den enkelte arbejdsplads og i Sektor-MEDudvalget. Mulighederne for at bruge kataloget er mangfoldige, men det er håbet, at hver arbejdsplads vil finde inspiration til mindst ét forslag, som man vil have iværksat inden årets udgang. Organiseringen af dette kan foregå på et personalemøde, gennem dannelsen af en mindre arbejdsgruppe eller evt. blot som en mini-gruppe bestående af lederen, tillids- og sikkerhedsrepræsentanten, der sammen kigger kataloget igennem og træffe sine beslutninger. I overvejelserne over forslagene kan spørgsmålene fra idétavlens 3. fase: velfærdshjulet benyttes. Her stilles spørgsmål til bl.a. prioritering, behov, effekt, motivation, fællesskab og økonomi. Projekt Trivsel og Velfærd har haft som sit primære formål at genere forslag til Trivsel og Velfærd ud i organisationen. I samtalen mellem medarbejderne skulle der dog gerne være opstået sidegevinster f.eks. i form af, 3

4 at medarbejderne har afprøvet en ny dialogmetode, den såkaldte idétavle. For at få det fulde udbytte af projektet kan det derfor være nyttigt at gøre en slags status på, hvad man har fået ud af at deltage. Dette kan nedenstående spørgsmål være en hjælp til at overveje: Spørgsmål til overvejelse: På hvilken måde har Trivsel og Velfærdsprojektet beriget vores arbejdsplads? Hvilke initiativer kunne vi tænke os at sætte i gang hos os? Hvordan sikrer vi, at vi kommer til at bakke op omkring initiativerne? - Og at vi benytter os af dem? Har den dialogbaserede metode med idétavlen gjort en forskel for vores samtale i medarbejdergruppen? Hvordan? Kunne vi tænke os at bruge dialogmetoden en anden gang? Hvordan? Har vi lyst til at medvirke i lignende projekter en anden gang? 4

5 Forslag til lokale initiativer Sorteret efter emner Emne Idéer Forslagsstiller Afstressning Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Power napping. Afslapningstime. Tilskud til aktiviteterne. Humor. Grine sammen. Latterkonsulent. Latteraften. Humoristisk forening. Te sig tosset i pauser. Månedens skulderklap. Frisk omgangstone. Respekt for kolleger God atmosfære, hvor alle er medskabere og ansvarlige. Samvær i arbejdstiden Gode traditioner. Gode øjeblikke i hverdagen Supervision, Supervision udefra, Coaching til chefer. Personalepleje. Personalegoder til alle. Tage hensyn til hinandens arbejdsområder, f.eks. at alle rydder op efter sig. Ikke bagtale hinanden. Styrke afdelingernes sociale sammenhold. Fornøden tid afstemt til opgavernes omfang. Indflydelse på arbejdsplaner. Tid til nærvær. Bedre normeringer. Tid til oprydning. Vikardækning ved fælles arrangementer Tryghed i job Jobrotation. Arbejdstid kortere. Hjemmearbejde. Ingen kontorarbejde. Arbejde kun hver 3. weekend. (Administration) Bocenter Damparken Område Vest Miljø og Natur (Administration) (Administration) Kernehuset Ulriksallé Område Tønder Værkstedet Område Tønder Erhverv, Kultur og Fritid (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) SPU MF Skole Agerskov Børnehave Social og Sundhed (Administration) Vej og Park (Administration) Strucks Allé Bocenter Damparken Toftegården Løgumkloster Kommune Skoles SFO Område Vest Møgeltønder Skole, (Administration) Social og Sundhed Diverse, Humlehuset, Erhverv, Kultur og Fritid (Administration) Børnegården Tønder Økonomi og Kontrakter Løgumkloster Kommune Skoles SFO Skole Dagplejere Samlet Miljø og Natur Miljø og Natur (Administration) Toftegården 5

6 Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Arbejdstid Mere i løn til gruppeledere. Højere løn til vikarer. Fri med løn til juleaften, nytår og grundlovsdag. Fri på fødselsdage. Læseferie i 2 dage. Ferie i 3 samlede uger. Tjenestefri til speciallæge. Bonusordning for sygedage. Hente børn i arbejdstid. Omsorgsdage. Flere ledige gæstepladser. Gæstedagplejere faste. Arbejdstid Løn for 4 børn, men kun pasning af 3 børn. Maks. 5 børn i pleje. Senioraftaler, her maks. kun 3 børn pr. ansat. Arrangementer Fællesarrangement 1-2 gange årligt med påhæng. Arrangementer i arbejdstid. Arrangement i foråret eller om sommeren. Arrangement i Alsion Fyraftensmøder. Flere penge til aktiviteter. Avis Gratis avis. Holde JyskeVestkysten. Biograf Biografklub Biografture. Biografaften. Biograf Danmark. Biografklub eller filmklub. Ulriksallé Område Tønder Østre Børnehave Lærkely Tønder Bibliotek Toftegården Østre Børnehave Erhvervs og arbejdsmarked Økonomi og kontrakter (Administration) Erhverv, kultur og fritid (Administration) Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Bedsted Børnecenter Kernehuset Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Agerskov Børnehave Byg og plan (Administration) Abild Skole Løgumgårde Børnehave Social og Sundhed Diverse Humlehuset TRmøder i Tønder, Løgumkloster og Tønder Bibliotek Byrådsmøder Deltage i byrådsmøder afdelingsvist. SPU MF Bøger Bogklub. Skole Bøger Biblioteksbesøg kun for dagplejere. Cykelskur Overdækket cykelskur. Erhverv, kultur og fritid Erhvervs og arbejdsmarked Cykeltur Årlig cykeltur. Månedens cykeltur. Cykelaften. Cykeltur i Soldaterskoven. Abild Skole Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Kernehuset 6

7 Cykeltur Fælles cykelture på arbejde. Miljø og Natur (Administration) (Administration) Social og sundhed (Administration) Tønderhallerne Abild Børnehave Bedsted Børnecenter Social og Sundhed Diverse Brofennen Mosbølparken, Centralkøkken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Cykler Christiania-cykler. Dans Dans. Irsk aften med dans. Linedans. Salsa dans. Diverse Hjemlig hygge. Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Dyr Dyr i gårdhaven for beboere. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Faglighed Faglighed Pædagogisk weekend. Pædagogiske dage. Fælles faglige temadage. Faglige udflugter. Faglige debatemner og diskussioner. Skole Møgeltønder Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Løgumkloster Kommune Skoles SFO Faglighed Faglitteratur 1 bog årligt. Kernehuset Faglighed Faglige kurser. Friluftsliv Fisketur. Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Humlehuset Friluftsliv Kajaktur. Miljø og Natur (Administration) Social og sundhedsforvaltning, Den lille Børnehave Friluftsliv Kanotur. Miljø og Natur (Administration) Social og sundhedsforvaltning, Økonomi og kontrakter (Administration) Den lille Børnehave Friluftsliv Lystfiskersø. Fysiske forhold Fysiske forhold Fysiske forhold Fysiske forhold Fællesrum. Større mødelokaler. Borde og stole til mødelokaler. Bedre kontorplads. Nye bløde møbler. Forberedelsesplads med hylde Stillerum. Ro til arbejde. Økonomi og kontrakter (Administration) Myndighedsafdelingen Skole Bedsted Børnecenter Skole Miljø og Natur 7

8 Fysiske forhold Varme om eftermiddagen. Bedre indeklima. Skole Økonomi og kontrakter (Administration) Vej og Park Økonomi og kontrakter (Administration) Fysiske forhold Ergonomisk kontorinventar. Fysiske forhold Hængekøjer. Miljø og Natur (Administration) Fysiske forhold Barnevogne med motor. Dagplejere Samlet Fysiske forhold Små pift i hverdagen, billeder, Kernehuset ideer, sjove udsagn osv. Fysiske forhold Udluftning i kælder. Skole Fysiske forhold Fælles havearrangement. Borde og bænke til haven. Havemøbler, nye. Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Fysiske forhold Køkkenhave. Område Tønder, Ulriksallé Fysiske forhold Lukket vej ved bagindgang. IT Intern Fysiske forhold Bortgivning af kasserede kommuneeffekter til ansatte. Miljø og Natur (Administration) Fællesspisning Personalekantine. Kantinemadordning. Træningsafdelingen Økonomi og kontrakter Miljø og Natur Forsyning SPU MF Fællesspisning Salatbar til middag. Lærkely Kastanjebo Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Mosbølparken Fællesspisning Fællesspisning Fællesspisning Fællesspisning. Samvær i kantinen. Fælles madordning. Rundstykker fredag kl Rundstykker på søn- og helligdage. Fælles obligatorisk frokostpause for alle. Lodtrækning om, hvem man holder frokostpause med en uge af gangen. Fælles spisning af god mad en dag om ugen. Fælles spisning af madpakker. Skole Økonomi og kontrakter Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Løgumkloster Kommune Skoles SFO Byg og plan SPU MF Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Løgumgårde Børnehave Toftegården Erhverv, kultur og fritid Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Sekretariat-Personale-Udvikling (SPU) Erhvervs og arbejdsmarked Økonomi og kontrakter Skole 8

9 Fællesspisning Kaffepause stående i 10 min. Kaffe i kantinen torsdag eftermiddag. Kagebuffet i kantinen. torsdag eftermiddag. Kageordning torsdag og slikdåse. Fællesspisning Brød til møder. Madordning før lærermøder. Økonomi og kontrakter Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Tønder Kommuneskole Fællesspisning Dele gode opskrifter. Social og Sundhed Diverse Humlehuset Fællesspisning Slikdåse til lækkersultne. Fredagsguf eller fredagsslik. Erhverv, kultur og fritid Tønder Bibliotek Fællesspisning Spise på skift hjemme. Spise sammen ude. Abild Børnehave SPU MF Fællesspisning Spiseområder, grønne ude IT Intern og inde. Fællesspisning Ost og rødvin. Social og Sundhed Diverse Humlehuset Fællesspisning Spise sammen med beboere. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Fødevarer Sund madordning. Skole Specialpædagoger Fødevarer Diætist og kostvejledning. Fødevarer Frugtordning. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Fødevarer Spædbørnsmad. Fødevarer Saftordning. Fødevarer Kildevandsautomat. Fødevarer Kaffe/te ordning gratis. Kaffeordning betalt af børnehaven. Skole Kernehuset Skole Social og sundhedsforvaltning, Specialpædagoger Tønder Kommuneskole Løgumgårde Børnehave 9

10 Fødevarer Gaver Gymnastik IT-udstyr Frugtordning med fri frugt. Økonomi og kontrakter Miljø og Natur Erhvervs og arbejdsmarked Erhverv, kultur og fritid Forsyning Dagplejere Samlet Børnegården Tønder Den danske Børnehave, Løgumkloster Tønder Kommuneskole Kernehuset Bedsted Børnecenter Skole Tønder Ungdomsskole, afdeling s Specialpædagoger Skærbæk Kommunale Tandpleje Område Tønder, Ulriksallé Lærkely Kastanjebo Toftegården Mosbølparken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Gaveordning enten i huset Kernehuset eller privat. Tønder Kommuneskole Morgengymnastik. Gymnastik min. Popup på PC med øvelser. Vandgymnastik. Teknik og viden, ajour. Mobiltelefon til rengøringspersonale. IT-Tilbud. Bærbar PC + Token til alle. Computerkurser. Miljø og Natur Social og sundhedsforvaltning, Social og sundhedsforvaltning, IT Intern Skole 10

11 Julefrokost Fælles julefrokost. Juleafslutning. Julefrokost fælles med påhæng, familie og børn. Juleposer til børnene. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Økonomi og kontrakter Abild Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Tønder Bibliotek Tønder Kommuneskole SPU MF Løgumgårde Børnehave Teknisk Forvaltning Forsyning Tønder Ungdomsskole, afdeling Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Social og sundhedsforvaltning, Julegaver Centralt betalte julegaver. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Tønder Ungdomsskole, afdeling Skole Hjemmepleje, Bredebro Abild Børnehave Træningsafdelingen Julegaver Julegratiale. Julekort Julekort fra lederen, men ikke borgmesteren. Juletur Juletur til Tivoli med ægtefælle. Kultur Kreativitet Koncert, f.eks. årligt Billetter til koncerter. Koncert i lokalmiljøet. Musikoplevelse Vejle eller Esbjerg. Musikoplevelse i Café Ellegaard. Pileflet. Strikkeklub. Kreativt værksted. Tønder Ungdomsskole, afdeling Visby Børnehus Skole Abild Skole Abild Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Den lille Børnehave Social og sundhedsforvaltning, 11

12 Kultur Kultur Kultur Kultur Foredrag. Om sundhed og velvære. Om lokalhistorie. Den gode historie. Teater, skuespil. Teatertur til Kgl.Teater eller Jels Vikingespil. Teaterbilletter Revy. F.eks. i Sønderborg eller Løgumkloster Opera, f.eks. på Skamlingsbanken. Operaklub. Økonomi og kontrakter (Administration) Miljø og Natur (Administration) Tønder Bibliotek Abild Børnehave Den lille Børnehave Skole Dagplejere Samlet Toftegården Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Lobækparken Social og Sundhed Diverse Engen Økonomi og kontrakter Agerskov Børnehave Løgumgårde Børnehave Den lille Børnehave Skole Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Brofennen Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Abild Skole Skole Den lille Børnehave Social og Sundhed Diverse Brofennen Kultur Ballet. Kultur Underholdning i lokalmiljøet. Kultur Kulturklub med udvalg fra Møgeltønder Skole arbejdsgrupper og med halvårsplan. Kunst Kunst. Kunstudsudstillinger på rådhus og i administrations-bygninger. Kunstudstillinger på skift med lokale kunstnere. Udsmykning på arbejdsplads Glaskunst. IT-Intern SPU MF Myndighedsafdelingen Social og sundhedsforvaltning, Social og Sundhed Diverse Humlehuset Kurser Kurser. Enkeltdagskurser, ikke over flere uger. 12

13 Kurser Kurser i personaleudvikling. Afstresningskursus. Kurser Interne kurser i viden og teknik. Kurser Aftenkursus gratis. Kurser Malerikursus. Kurser Idékursus for alle i forhold Øster Højst BHV til aktiviteter. Messer Gartnermesse. Maskinmesse. Agromek-messe. Motion Baderum. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Motion Callenetis træning. Motion Motion Motion Motion Motion Fitness Tilskud til fitness Fitnesslokale Motionscenter, rabat til Motion fælles og i hold. Motion for sjov. Motion ligesom ved gang i arbejdspladsen Motionscykel på arbejdsplads. Motionsdag hver måned for børn og voksne. Motionsordning. Motion i arbejdstiden. Motionsrum. Motionsløb. Rygtræning. Teambuilding. Strækøvelser i 5 minutter midt på dagen. Gåtur i frokostpausen. Gakkede gangarter til kopimaskinen. Økonomi og kontrakter Abild Børnehave Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Lobækparken Åløkke Plejecenter, Løgumkloster IT Intern Specialpædagoger Lærkely Mosbølparken, Centralkøkken Øster Højst BHV Skole Skole Myndighedsafdelingen Bedsted Børnecenter Specialpædagoger Byg og plan Træningsafdelingen Løgumkloster Kommune Skoles SFO Dagplejere Samlet Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Sekretariat-Personale-Udvikling Motion Stavgang Område Tønder, Ulriksallé Personalepolitik Fællesmøder månedligt. Toftegården Mødemappe til alle. Kernehuset 13

14 Personalepolitik Bedre information fra ledelse til medarbejdere og omvendt. Mere information via lærerintra, især vedr. nye kolleger og opsigelser Klare mål. Økonomi og Kontrakter Personalepolitik Pedel skal ansættes. Børnegården Tønder Personalepolitik Flere mænd ansat. Personalepolitik Distriktsopdeling skal ophøre. Personalepolitik Kolonier til børns overnatning, Løgumkloster Kommune Skoles SFO penge til. Overlevelsestur Overlevelsestur Social og sundhedsforvaltning, Specialpædagoger Personaleforening Personaleforening Skole Bedsted Børnecenter Forsyning Personaleforening. Herre/dame klub Skole Pleje Afgiftning Toftegården Pleje Fodpleje Tilskud til fodpleje. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Kastanjebo Lærkely Pleje Fysioterapeut Agerskov Børnehave Myndighedsafdelingen Social og Sundhed Diverse Engen Pleje Kiropraktor Område Vest Pleje Massage Skole Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Pleje Massage. Massage på arbejdspladsen. Tilskud til massage. Massage med egenbetaling. Massage i skulder og nakke. Massage fra Rita. SPU MF Område Vest Skærbæk Kommunale Tandpleje Børnegården Tønder Bedsted Børnecenter Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé 5 Social og Sundhed Diverse Brofennen Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken 14

15 Pleje Massagestol. Miljø og Natur SPU MF Den danske Børnehave, Løgumkloster Pleje Wellnes ophold. Wellnes ophold på Rømø. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Pleje Zoneterapi. Skærbæk Kommunale Tandpleje Påklædning Påklædning Betalt arbejdstøj. Tilskud til arbejdstøj Skal være behageligt. Udetøj gratis. Udetøj, overtrækstøj og regntøj til personalet Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Skole Forsyning Lærkely Kastanjebo Toftegården Specialpædagoger Påklædning Regntøj gratis Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Specialpædagoger Påklædning Tilskud til arbejdsfodtøj. Lærkely Kastanjebo Påklædning Påklædningsregler. Nye uniformer. Byg og plan Rabatordning Rabatordninger Skole Rengøring Timer afsat til rengøringshjælp. Rengøring af lokaler, hylder, Økonomi og kontrakter Børnegården Tønder legestuer m.m. Rygerum Rygerum som er ordentligt. Skole Vej og Park Sammenkomst Sammenkomst Fredagshygge efter arbejdstid. Fredagsøl eller fredagsbajer. Fyraftensarrangementer som afsluttes med sandwich + øl/vand Økonomi og kontrakter Møgeltønder Skole Løgumgårde Børnehave SPU MF 15

16 Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Fællesmøder med socialt samvær. Fælles underholdning. Sociale relationer i hverdagen Multisal til personalet. Hyggeaften i november. Hyggeaften med bestyrelsen. Indslag for gamle. Kulturelle aftener. Oplæg. Personalelørdag med udfordringer: Prøv noget nyt. Aktivitetsdag Både for kolleger og familie. Fællesaften med familie. Udflugter med familier. SPU MF Forsyningen Myndighedsafdelingen Tønderhallerne Møgeltønder Skole Bedsted Børnecenter Specialpædagoger Damparken, Bocenter Social og sundhedsforvaltning, Damparken, Bocenter Kernehuset Møgeltønder Skole Social og Sundhed Diverse Lobækparken Abild Skole Område Tønder, Ulriksallé Toftegården Sammenkomst Fælles weekendophold Skole Sammenkomst Globryllup med fællesspisning bagefter Sammenkomst Multisal til personalet. Møgeltønder Skole Sammenkomst Personalefest eller firmafest Skal være gratis. Med påhæng og ægtefæller. Alle afdelinger med. F.eks. årligt eller kvartalsvist. Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Brofennen Møgeltønder Skole Område Vest Miljø og Natur Område Tønder, Ulriksallé Sammenkomst Sammenkomst Sammenkomst Grillaften udenfor i det fri. Grilldag i f.eks. Sommerland Syd. Økonomi og kontrakter Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Teknisk Forvaltning Forsyning Sociale aktiviteter i fritiden Teknisk Forvaltning Forsyning Fælles sommerfest. Område Tønder, Ungetilbuddet Sommerferiefrokost. Abild Skole Tønder Kommuneskole Løgumgårde Børnehave Mosbølparken, Centralkøkken Teknisk Forvaltning Forsyning 16

17 Sammenkomst Øl og vinsmagning Sang Sang Sang Morgensang. Eventuelt ved et flygel. F.eks. månedlig morgensang. Social og sundhedsforvaltning, SPU MFL Miljø og Natur Sang Fællessang. Sang Sangkor. Miljø og Natur Sejltur Sejltur i fiskekutter. Spil Spark i røv er. Miljø og Natur Spil Boldspil. Rundbold. Specialpædagoger Spil Bowling. Økonomi og kontrakter Den lille Børnehave Visby Børnehus Bedsted Børnecenter Løgumkloster Kommune Skoles SFO Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Humlehuset Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken Mosbølparken, Centralkøkken Spil Flugtskydning. Spil Gokart. Økonomi og kontrakter Tønder Ungdomsskole, afdeling Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Humlehuset Spil Golf. Den lille Børnehave Spil Skøjtetur Visby Børnehus Agerskov Børnehave Spil Paintball Social og Sundhed Diverse Engen Spil Leg med Herdis og Frank. Spil Flere penge til legeplads. Sport Spinning Sport Boldstic træning Sport Rappelling Social og sundhedsforvaltning, Sport Firmasport. Olympisk dag. Firmasport. Volleyball. Badminton. TMT Håndbold billetter. Fodboldtur. Specialpædagoger Skole Dagplejere Samlet Skole 17

18 Sport Løb Løbetræning. Tønderløb. Adventure race 1 dag. Orienteringsløb med holdopgaver. Sundheds-forsikring Sundhedsforsikring Bedsted Børnecenter Mosbølparken, Centralkøkken Træningsafdelingen Lærkely Kastanjebo Svømning Svømning. Dagplejere Samlet Svømning Rabat til svømmehal. Store badedag på Rømø. Havfrueaften i Kolding svømmebad. Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Lærkely Abild Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Social og Sundhed Diverse Engen Social og Sundhed Diverse Lobækparken Løgumkloster Kommune Skoles SFO Den lille Børnehave Transport Firmabus til frit brug af personalet til udflugter. Østre Børnehave Udflugter Fælles udflugter i arbejdstiden. Med påhæng og familier. Dagsudflugt med fællesspisning. Tur i sommerhus fredag og lørdag. Se-opleve. Tilskud til udflugter Økonomi og kontrakter Løgumgårde Børnehave Tønderhallerne Bedsted Børnecenter Træningsafdelingen Toftegården Abild Skole Miljø og Natur Tønder Kommuneskole Område Tønder, Værkstedet Område Tønder, Ungetilbuddet Damparken, Bocenter Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Damparken, Bocenter Udflugter Landtur med guide. En tur ud i det fri og blå. Sort Sol. Sælsafari fra Rømø. Botaniske haver. Naturtur f.eks. Genner Sø. Vandreture i naturen. Tur til Sild og spise fisk. Tur til f.eks. Mandø. Økonomi og kontrakter Den lille Børnehave Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Den lille Børnehave 18

19 Udflugter Udflugter Ture med historie som tema. Museumsbesøg Lokalhistorisk ekskursion Byvandring med guide Horsens Statsfængsel Museum Ture med underholdning. Danfoss Universe. Forlystelsesparker. Legoland. Rundtur til bryggerier. Kro ophold. Casinobesøg. Specialpædagoger Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Den lille Børnehave Skole Teknisk Forvaltning Forsyning Udflugter Studieture. Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Udflugter Ture med kulturelt tema. Social og sundhedsforvaltning, Udflugt til Alsion. Udflugt til Esbjerg Musikhus. Udflugter Sviptur til England. Udflugter Skitur for personalet. Udflugter Weekendophold Weekendtur årligt Åløkke Plejecenter, Løgumkloster Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen Vandreture Vandreture Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg Gåtur dagligt eller månedligt. Ud af huset ud i det fri. Gå-klub i Tønder Vandreture med guide. Guidede vandreture i kommunen. Virksomhedsbesøg. Bryggeribesøg. Materialegårde besøges. Besøge TV-Syd. Publikum i TV-udsendelser. Institutionsbesøg til inspiration, Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus. Ekskursion til andet psykiatrisk botilbud. Miljø og Natur Abild Børnehave Område Tønder, Ulriksallé Social og sundhedsforvaltning, Social og Sundhed Diverse Strucks Allé Social og Sundhed Diverse Lobækparken Hjemmeplejen Nr. Rangstrup, gruppen IT Intern Økonomi og kontrakter Tønderhallerne Skole Mosbølparken, Centralkøkken Social og Sundhed Diverse Lobækparken 19

20 Fravalgte forslag til centrale initiativer Emne Idé Forslagsstiller Afstressning Power napping. Myndighedsafdelingen Afstressning Hvilerum til opladning.s Børn og Skole (Administration) Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Grinekursus. Latterkonsulent. Månedens medarbejder, positivt syn. Børn og Skole (Administration) Social og Sundhedsforvaltning, Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Personalepolitik, som er overordnet og har minimums udgangspunkt. Lærer hinanden at kende. Trivselssamtaler med fagfolk, f.eks. psykologer. Social og Sundhed Cafe 9 + Kontor Arbejdsmiljø Supervision. Social og Sundhed Strucks Allé Møgeltønder Skole Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arbejdstid Korps til at hjælpe personale ved krise, stress osv. Rådgivning vedr. psykisk arbejdsmiljø og mobning. Personalenormering. Tid til kerneydelser i det daglige arbejde. Arbejdstid fleksibel. Central fleksordning. Pause i 10 min. Ved 6 timers arbejde. Børn og Skole (Administration) Møgeltønder Skole Børn og Skole (Administration) Bocenter Damparken IT Intern (Administration) Social og Sundhedsforvaltning, Leos Plejecenter Arbejdstid Ferie fleksibel. Skole Arbejdstid Bedsteforældreordning. Vej og Park Arbejdstid Fødselsdage, fri på. Område Tønder, Kastanjebo Arbejdstid Arbejdstid Hjemmearbejdsplads med PC Tilskud til printerpapir og blækpatron. Sygedage, bonusordning for fravær. Byg og plan Social og Sundhedsforvaltning, Forsyningen Toftegården Arrangement Loppemarked. Social og Sundhedsforvaltning, Avis Fri avis. Skole Avis Avistilbud privat. Økonomi og Kontrakter (Administration) Vej og Park Biograf Biograf. Social og Sundhed Distriktsgruppen Biograf Biografklub. Biograf årskort til. Filmklub. Område Tønder, Ungetilbuddet Skole Bøger Bøger rabat til. Skole Cykelskur Overdækket cykelskur. SPU MF (Administration) Cykelture Cykelture. Hjemmeplejen Bredebro Dans Dans. Danseaften med salsa, linedans, mavedans. Faglighed Fælles pædagogisk lørdag. Møgeltønder Skole Social og Sundhed Mellemgade 4 Skærbæk Social og Sundhed 20

21 Foredrag Foredrag om aktuelle emner. Gratis og i arbejdstiden. Foredrag og kursus om forebyggelse af stress. Foredrag om succeshistorier. Foredrag om sundhedsfremme ved kendis. Foredrag: Chris Mc. Donald. Foredrag: Georg Ørsted om den positive tilgang. SPU MF (Administration) Børn og Skole (Administration) Dagplejen samlet Østre Børnehave Skole Social og Sundhed Div. Strucks Allé Social og Sundhed Div. Lobækparken Social og Sundhed Div. uden navn Social og Sundhed Div. Cafe 9 kontor Friluftsliv Fisketur. Økonomi og Kontrakter (Administration) Jagt og fiskeri, fortrinsret for Træningsafdelingen kommunalt ansatte. Vej og Park Friluftsliv Sejltur i fiskekutter. Træningsafdelingen Område Tønder, Ungetilbuddet Fysiske forhold Arbejdspladsindretning. Fysiske rammer, bedre Kontorinventar individuelt og ergonomisk. Børn og Skole (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) Fysiske forhold Blomster, ugentligt friske. Træningsafdelingen Fællesspisning Kantineordning med madbestilling fra dag til dag. Byg og plan Skole Social og Sundhedsforvaltning, Fællesspisning Madordning. Bestillingsordning i kantine. Skole Fællesspisning Salatbar i kantine. Social og Sundhed Rosenvænget Skærbæk Skole Fællesspisning Fredagsrundstykker. Børn og Skole (Administration) Fællesspisning Ost og rødvin. Social og Sundhed Humlehuset Fødevarer Chokolade månedligt. Børn og Skole (Administration) Fødevarer Frugtordning med gratis frugt. Ny frugt 2-3 dage om ugen. SPU MF (Administration) Økonomi og Kontrakter (Administration) Teknisk Forvaltning Forsyningen Forsyningen Østre Børnehave Visby Børnehus Løgumgaarde Børnehave Møgeltønder Skole Skole Område Tønder, Ungetilbuddet Område Tønder, Ulriksallé Område Tønder, Lærkely Hjemmesygeplejen Løgumkloster Mosbølparken Hjemmeplejen Bredebro Hjemmeplejen Løgumkloster Leve-Bo Hj.pården Bredebro Social og Sundhed Div. Strucks Allé 5 21

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere