STORYTELLING I ORGANISATIONSUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORYTELLING I ORGANISATIONSUDVIKLING"

Transkript

1 STORYTELLING I ORGANISATIONSUDVIKLING VIDENDELING KOMPETENCER SKAL SYNLIGGØRES ANERKENDELSE FEEDBACK FUSIONER FÆLLES KULTUR LOYALITET REVITALISERING MISSION BRANDING VÆRDIER STRATEGI KONFLIKTHÅNDTERING INTERN KOMMUNIKATION MENING MOTIVATION HOLDÅND BEDST PRAKSIS Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation Traps Allé Valby Telefon

2 HVORFOR OG HVORDAN STORYTELLING? Hvad kan man bruge storytelling til i organisationen? at genfortælle virksomhedens historie, så den giver ny mening og retning i organisationen, fx efter en krise at skabe stærke fælles visioner blandt ledelse og medarbejdere at give medarbejderne nyt mod, ny energi og lyst at anerkende medarbejdernes egne fortællinger og dele deres viden at skabe eller understøtte en stærk, autentisk og bæredygtig virksomhedskultur at fremhæve de historier, der understøtter ledelsens strategi at synliggøre medarbejderes erfaring og kompetencer Hvordan kan man gribe det an? som et kursus med Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation, hvor lederne og HR-afdelingen træner brugen af storytelling og storylistening internt mhp. senere at brede metoden ud i organisationen som et forløb i en afdeling, hvor vi indsamler de gode historier, skærper dem sammen med medarbejderne, bearbejder dem og præsenterer dem for øvrige medarbejdere og ledelsen Vi indsamler aldrig fiktion, men derimod autentiske fortællinger. Det er beretninger om begivenheder, der har fundet sted, som de ansatte husker dem og fortæller dem. Det gør vi via gruppeinterviews med udvalgte medarbejdere og teams. Man kan også gennemføre processen med alle medarbejdere. Vi fastholder de stærkeste af historierne i en form, så de vækker følelser og er nemme at huske - uden at de bliver for personlige. De gode historier er dem, man har lyst til at fortælle videre. De får deres eget liv i organisationen. Vi bearbejder sammen med jer historierne, så de kan bruges til forskellige formål. Vore erfaringer med metoden Anders Stahlschmidt og Karen Lumholt har udviklet metoder til arbejdet med storytelling i organisationer gennem otte år - de sidste seks år i eget firma. Før det har vi været ansat i TV2 og DR, i Nordisk Film samt som ledere inden for journalistik og kommunikation. Vi har gode erfaringer med at arbejde med leder- og medarbejderteams (enheder/ afdelinger), hvor folk har kendskab til hinandens arbejdsområder. Erfaringen fra vore kunder er, at et storytellingforløb i en afdeling smitter den gode ånd breder sig til andre afdelinger. Erfaringen er også, at virkningen varer ved længe efter. Nye medarbejdere bliver hurtigt en del af den stærke virksomhedskultur, der bliver skabt. Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 2010

3 HISTORIETYPER EKSEMPLER Helterejsen De fleste vil gerne udrette noget, de selv og deres gruppe kan være stolte af. En HELT ofrer noget af sig selv. Heltehistorier kan også handle om hele gruppen, der ved hjælp af forskellige egenskaber og kompetencer klarede en udfordring, der så uoverkommelig ud. Heltehistorier maner til nye bedrifter. De giver mod, for de fortæller to ting: At rejsen ud også fører gruppen hjem - og at der er noget ingen kan tage fra gruppen: Viljen til at lykkes på trods af alle forhindringer. Ofte har helterejsen også et strategisk perspektiv. JEG- og VI-historier Hvad bidrager jeg med? Hvad er det jeg gør på en helt speciel måde, som skaber værdi? Hvad er min særlige faglige viden? Hvad har jeg følt særlig glæde ved at gøre her i virksomheden eller afdelingen? Mange har aldrig fortalt det til nogen før. Det er sjældent man bliver spurgt. På samme måde har gruppen nogle fælles VIhistorier om, hvad afdelingen bidrager med. Hvad ville der ske, hvis vi ikke var her?. Jeg- og vi-historier giver stolthed og videndeling. Fremtidshistorier Historier, der rummer virksomhedens strategiske mål. Det kan være beskrivelser af noget der allerede sker, og som virksomheden gerne vil have mere af i fremtiden. F.eks. hvis man i en bestemt afdeling har udviklet en særlig god måde at behandle kunder på, kan medarbejderne beskrive denne. Ledelsen kan fremhæve historien, så den bliver en trædesten for andre i organisationen, så de kan gå den samme vej. De kan se at det nye allerede eksisterer, og så er det ikke så svært. Katedral-historier Tre murere blev spurgt af en forbipasserende, hvad de lavede. Den ene svarede, at han klaskede sten oven på hinanden, den anden at han murede en mur. Den tredje fortalte at han var med til at bygge en katedral, som ville blive den største i Nordeuropa. Katedralhistorier åbner medarbejdernes øjne for den store vision, baggrunden, sammenhængen og giver arbejdet en større mening. Nej, det skal blive løgn-historier Negative historier kan provokere os til at forandre det, der skal forandres, når vi ikke vil have historien til at gentage sig. Det kræver mod at suge den selvindsigt til sig, som nogle negative historier rummer. Man må forlade offerrollen og påtage sig ansvaret for at gøre slutningen på historien bedre end begyndelsen. Det handler om at kunne lære af sine fejl. Fyrtårnshistorier Det betyder noget, hvordan andre ser på vores virksomhed. Når man fortæller nogen, hvor man arbejder, og de nikker anerkendende og spørger interesseret, giver det stolthed og energi. Fyrtårnshistorien er den, der får andre udefra til at se vores bedrifter som noget, der rager op i landskabet og viser vej for andre. Fyrtårnshistorier skaber positive forventninger og inspirerer - også indadtil. Fyrtårne giver hver enkelt medarbejder identitet og stolthed. Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 2010

4 CITATER EKSEMPLER FRA STORY CIRCLES Vi er ligesom en vikingebåd i storm, hvor vikingerne griner af stormen og bare vil fremad. Det er fantastisk Hvis ikke vi var her, ville hele rådgivningen lukke, posten ville ikke komme ud, juristerne skulle selv skrive. Resten af huset ville gå hjem. Jeg ville gerne hoppe ind i vaskemaskinen og køre med rundt for at forstå, hvad problemet er. Min formulering fra en afgørelse stod længe i Karnovs lovsamling. - Det har været skønt at komme ind i gruppen. Alle kan lide det, de laver. De er meget kompetente og folk har en klar retning nu. Jeg var til et møde i Kalundborg, hvor de sad og faldt i søvn da jeg skulle fortælle om HA. Det var først da jeg sagde, at vi laver et hvidt pulver der er dyrere end heroin, men som er godt for kroppen, de vågnede op. - Når det virkelig er svære tider, så kan jeg gå til dig og du kan altid komme med et bud på hvordan vi kommer videre. Den originale ide var der. Men folk kiggede efter nemme løsninger, smutveje, for at få hurtig profit, fordi vi var under stort pres. Nu er vi der, hvor det virkelig giver mening. Det er noget vi har lært af. Jeg fortæller, at produktet er noget vi har arbejdet på i lang tid og at det ser ud til at lykkes nu. At det kan være et meget stort øjeblik for virksomheden. Det er utroligt at så mange i denne gruppe er blevet, selv om det har været vældig hårdt. Det er inspirerende Det var en fed oplevelse - tænk at lille mig kunne overbevise Rigsadvokaten om, at der skulle rejses tiltale. Managerne havde fjernet sig fra gruppen og var begyndt at padle baglæns. Ingen ville have jobbet. Men jeg syntes det var en fantastisk udfordring. Det har været en work-hard playhard gruppe. Det er en gruppe, der har det, der skal til. De har gå-påmod. Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 2010

5 PROCES EKSEMPLER Selv om vi har arbejdet med storytelling i organisationer i mere end 7 år, har vi ikke gennemført to processer, der var ens. Virkeligheden ser altid lidt anderledes ud i jeres organisation, end den gør i tilsvarende organisationer. Der er rammer, vi skal passe ind i. Ressourcer, målsætninger og udfordringer varierer. For at give et indtryk af hvordan et forløb kan afvikles, beskriver vi her tre prototyper. FULD F PROCES Formøde: Målsætning, forventninger, rammer, økonomi + generel orientering Intro: Appetitvækker til processen og briefing Story circles: Story Grupper circles: Story á 8-15 Grupper circles: Story á 8-15 Grupper circles: á 8-15 Grupper á 8-15 Renskrivning og redigering Renskrivning og redigering Forberedel se af præsentation Fælles opsamling, præsentation og fejring Opstart Indsamling Filtrering Fortolkning Implementering 2 4 timers arbejdsmøde med opdragsgiver 2 4 timers seminar med alle deltagerne Hver gruppe arbejder i 2 timer Vi kan køre to grupper om dagen Hver gruppe arbejder i 2 timer Vi kan køre to grupper om dagen Hver gruppe arbejder i 2 timer. Vi kan køre to grupper om dagen 2 timers møde med opdragsgiver 1/2 1 dag for alle

6 PROCES EKSEMPLER UDDANNELSESFORLØB FOR HR- OG KOMMUNIKATIONSFOLK Formøde: Målsætning, forventninger, rammer, økonomi og generel orientering Intro: Storytelling som redskab i ledelse og organsiationsudvikling Opgave: Indsamling Opgave: af Indsamling historier Opgave: af Indsamling historier af historier Forberedelse Workshop Opfølgning Hvordan kan I bruge historierne? Deltagerne fremlægger for ledelsen Opstart Indsamling Filtrering Fortolkning Implementering 2-4 timers arbejdsmøde med opdragsgiver 4 timers seminar Hver gruppe arbejder i 2 timer 1 dag med deltagerne 2 timers møde for deltagerne + ledelsen/ opdragsgiver WORKSHOP-FORLØB FOR TEAMS OG GRUPPER Formøde: Målsætning, forventninger, rammer, økonomi og generel Introdag Indsamlingsdag med gruppeinterviews (max 3 grupper) Forberedelse Præsentationsdag Opstart Indsamling Filtrering Fortolkning Implementering 2 timers arbejdsmøde med opdragsgiver 1 dag for teamet 1 dag for teamet 1 dag for teamet + opdragsgiver

7 UDBYTTE UDVALGTE CASES Max Manus: Klarhed om nye mål og udfordringer og fokus på medarbejderkompetencer Kunde: Max Manus (leverer taleteknologi primært til sundhedssektoren) Periode: oktober-november 2009 samt opfølgning i efteråret 2010 At ruste medarbejderne til vækst og skabe fælles fodslaw mellem to afdelinger. Opbygge en kultur, hvor man giver hinanden mere konstruktiv feedback. Fælles normer for intern kommunikation. Få medarbejderne til at tage mere ansvar og bidrage med mere. Via anerkendende interviews indsamlede vi citater/historier med fokus på: Hvad er den enkeltes bidrag? Hvad er de enkelte afdelingers bidrag? Hvilke kompetencer kan vi byde ind med, hvis vi skal være endnu bedre? Hvorfor arbejder vi i Max Manus? Arbejdede derefter med citaterne i grupper + med øvelser, der fremmer anerkendelse og feedbackkultur. Der er større klarhed om de nye mål og udfordringer. Bevidstheden hos medarbejderne om kerneværdierne er blevet mere tydelig. Max Manus er nu inde i en kraftig vækst. Både på deres kerneområde sundhedssektoren - men også på nye markeder. Organisationen og topledelsen er blevet opdelt for at håndtere de nye markeder. Novozymes: Sensemaking-proces i forbindelse med genopstart af Biopolymer-afdeling Kunde: HA-afdelingen (hyaluronsyre-biopolymer) under Novozymes Biobusiness Periode: april til september 2008 Fyring af 100 mand havde skabt mangel på tillid til ledelsen og fremtiden hos de tilbageværende 15 nøglemedarbejdere, som repræsenterede en stor værdi for virksomheden (R&D-medarbejdere). Risiko for personaleflugt. Gennemførte en sensemaking proces, først som gruppeinterviews, indsamling og bearbejdning af materiale, udvælgelse af bedste materiale, bearbejdning, teambuilding. Fastholdelse af R&D medarbejderne, de udgør i dag en meget dedikeret kerne i det nye prestigeprojekt, som har fået tilført 100 nye medarbejdere og ny fabrik bygget i Kina. Biobusiness, som er den del af Novozymes, som ikke arbejder med enzymer, har nu Biopolymer-afdelingen som sit højprioritetsområde. Den bliver tilført nye 600 mill. årligt. Ifølge medarbejdere og ledelse skyldes den positive udgang på historien vores projekt. Processen er fremhævet i flere interne medier som eksemplarisk. Lidt mere om projektet Et udviklingsprojekt under Novozymes Biobusiness (hyaluronsyre til medicinske formål) havde måttet fyre 100 medarbejdere i Kina pga. en fejlslagen strategi med en ikke-tilstrækkeligt ren teknologi. Frygten var nu at de tilbageværende 20 RD-medarbejdere i Danmark (research and development) ville flygte og NZ dermed miste en meget stor investering i et team med meget høj grad af specialisering. Gennem interviews med hele gruppen blev historien om det fejlslagne projekt, om svigt og manglende ledelse, vendt til en historie om mod, kampgejst og en enestående teamspirit, der bar et i bund og grund rigtigt projekt. I dag har HA-teamet fået grønt lys til med en ny og mere modig strategi at bygge en ny fabrik med 100 nye folk. Projektet har højeste prioritet hos topledelsens Biobusiness, som har afsat nye 600 millioner til projektet årligt.

8 Coloplast: Hvordan bidrager medarbejderne til innovationen? Kunde: Coloplast, Stomiafdelingen Periode: august september 2004 At give medarbejderne medejerskab til udviklingsprocesser og skabe endnu mere motiverede medarbejdere. Den årlige medarbejderdag blev planlagt i samarbejde med Act2 og Historiebryggeriet. Medarbejderne blev inddelt i fem grupper, som hver skulle bidrage til fortællingen om Coloplast Stomiafd. En af grupperne blev fx videofilmet, mens medarbejderne fortalte historier om deres bedste oplevelser på jobbet. Bagefter blev udvalgte historier vist på storskærm i fællessalen. Stolthed og glæde over fx fortællingen om, hvordan en menig plastmager har bidraget, ved at udvikle en ny prototype på en stomipose en prototype som nu danner grundlag for en helt ny produktion og en nybygget afdeling. Plastmageren fortalte selv sin historie. Der var flere lignende historier, som ikke før havde været fælleseje, men blev det nu via storskærm. Kunne senere lægges på intranettet. I samarbejde med Act2 Rosendahl en familievirksomhed i vækst Kunde: Rosendahl A/S, Danmarks største homeware-producent Periode: januar 2008 marts 2009 Rosendahls 25-årige historie skulle beskrives i forbindelse med generationsskiftet i ledelsen og en kraftig vækst og udvidelse af medarbejderstaben. De klare værdier, der har skabt familievirksomheden, skal beskrives med eksempler, anekdoter og historier, så nye medarbejdere lettere kan blive en del af en meget stærk og dedikeret virksomhedskultur. Indsamlede historier og anekdoter fra 20 kernemedarbejdere og ledere samt fra et par tidligere ansatte (kulturbærere). Materialet blev bearbejdet dels som en bog (kronologisk beskrivelse af de 25 år), dels som en citatsamling. Bogen markerede virksomhedens 25 års jubilæum. Processen har ført til større bevidsthed om sammenhængen mellem virksomhedens og de centrale medarbejderes værdier og en stolthed blandt medarbejderne over at være en del af disse. Materialet er blevet bearbejdet til bl.a. Medarbejderhåndbogen og Intranettet. Citaterne anvendes af HR-afdelingen i forbindelse med introduktionsprogram for nye ansatte. Ledelsen bruger dem i forbindelse med intern undervisning og lederudvikling. Holmegård Glasværks historie Kunde: Rosendahl A/S Periode: august 2008 maj 2009 I forbindelse med Rosendahls opkøb af Holmegaard Glas som brand i 2008 samt lukningen af glasværket og udflytningen af den sidste del af produktionen til udlandet, var det direktionens ønske at fastholde historien om Holmegaard Glasværks enorme betydning, for dansk glasdesign, dansk kunstindustrihistorie og for samfundene omkring Næstved, Holmegaard, Holme Olstrup og Gisselfeld. Desuden var det både kulturhistorisk og kommercielt af værdi at fastholde afgørende detaljer omkring glashåndværket, arbejdspladskulturen, tilblivelsen af særlige designs og brands.

9 Interview med grupper af tidligere og nuværende medarbejdere med fokus på glashåndværket, arbejdspladskulturen, det kunstneriske miljø, samarbejdet mellem designerne og glasværksarbejderne og glasværkets betydning for egnen. En historiebog, der blev versioneret til såvel intern som ekstern branding. Den eksterne brug: I forbindelse med markedsføring og salg af de traditionelle Holmegaard brands. Den interne brug: Uddannelse af sælgere. De skal kende historien om Holmegaard, for bedre at kunne tilføre brandet værdi, når de aælger det til forhandlerne. Uddannelse af ledere og mellemledere. Kvindelige rollemodeller i Storstrøms-regionen Kunde: Storstrøms Erhvervscenter, Projekt Ares Periode: august 2005 februar 2006 Alt for mange kvinder i Sydsjælland og på Lolland-Falster griber ikke udfordringen om at blive leder eller selvstændig, selv om de har kvalifikationerne. Og der er brug for kvinderne. Storstrøms-regionen mangler højtuddannet arbejdskraft, der kan tilføre området ressourcer som ledere og iværksættere. Undersøgelser har vist, at hvis kvinderne, som har ressourcerne, har rollemodeller, som de kan identificere sig med og hører deres historie, får de modet til at tage udfordringen op og tage springet. Interview med ca. 80 kvinder fra Storstrøms-regionen. Vi fandt dem gennem research via Erhvervsservicecentre, turistinformationerne, kommunernes Erhvervsservice, uddannelsesinstitutionerne, kommunernes ledelsessekretariater og de lokale medier som fx TV2 øst, DR Regionalen og Lolland-Falsters Folketidende. På grundlag af de mange interviews blev udvalgt 9 rollemodeller, hvis historie blev beskerevet i en række artikler og i en tryksag, som blev omdelt på uddannelsesinstitutioner, Erhvervsservicecentre og uddelt på en række lokale erhvervsudviklings-konferencer og seminarer. Større fokus på kvindernes ledelsesmæssige ressourcer i hele regionen. I forbindelse med kommunesammenlægningen i var der i regionen stort fokus på de kvindelige ledelses-aspiranter. Der blev etableret et netværk mellem de 80 kvinder, der var blevet interviewet. Alle kvinderne var nyblevne ledere og kunne med udgangspunkt i det store netværk danne undernetværk efter interesser og behov (offentlig/privat, mange ansatte/få ansatte mv.). Storstrøms Erhvervscenter er nu nedlagt og erstattet af Væksthus Sjælland. Videnskabsministeriet: Find den gode historie Kunde: Ministeriet for Teknologi, Videnskab og Udvikling Periode: I flere perioder fra 2008 til At gøre de enkelte akademiske medarbejdere bedre til at formidle hvad ministeriet arbejder med, bl.a. til intranet og i mødet med pressen. Undervisning af alle medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunikation i at finde og formidle de historier med relation til ministeriets arbejde, som har interesse for en bredere kreds. Større bevidsthed om nytten og værdien af eget arbejde og betydningen af den enkeltes sagsområde for konkrete samfundsgrupper. Større motivation, energi og arbejdsglæde. Heraf også sikrere formidlingsevne internt og eksternt.

10 Guldborgsund Kommune: Storytelling som led i bosætnings- og brandingstrategi Kunde: Guldborgsund Kommune Periode: marts september 2010 Mange flytter fra Guldborgsund, som er et udkantsområde. Kommunen tømmes for ressourcestærke borgere, mens de gamle og ressourcesvage bliver tilbage. Kommunen vil gerne tiltrække dem, der har ideer, kompetencer og ressourcer - og skattekroner. Kommunen består af 7 små bysamfund. De 3 blev valgt ud til pilot. I hver af disse bliver der holdt et borgermøde, i samarbejde med de lokale borgerforeninger, idræt-, kultur- og historiske foreninger. Der er i forvejen udvalgt ca. 5 gode fortællere fra området, men de fremmødte opfordres til at bidrage under overskriften Rødderne, Dagligdagen, Vores helte og fyrtårne og Fremtidsdrømme og visioner. De historier, der bliver fortalt, handler om områdets særlige identitet, historiske nøglebegivenheder og personer, særligt smukke eller historiske steder, ressourcer, ildsjæle, iværksætterhistorier og tilflytterhistorier. De stærkeste historier bliver skrevet ned, bearbejdet og lagt på kommunens hjemmeside med billeder af fortællere og steder. En video fra fortælleaftenen samt små videoudgaver af de valgte historier, bliver lagt såvel på kommunens hjemmeside som på Google Maps. Historierne bliver også distribueret af organisationen Nordøstfalsters Fremtidsværksted. Det øjeblikkelige resultat er en selvbekræftende, positiv aktivitet og selvbevidsthed i de berørte bysamfund samt anerkendelse af de involverede parter i bysamfundet. De film og historier, der er lagt på nettet, skal gøre potentielle tilflyttere interesserede i at blive en del af en positiv historie. Forbilledet er Fejø, hvor en lignende storytelling og branding førte til massiv fremgang og bosætning af ressourcestærke tilflyttere. Realistisk mål: At en af byerne opnår prisen Årets Landsby i Forbrugerinformationen: Hvem er vi, hvad er vores værdier, hvorved adskiller vi os fra de andre? Kunde: Forbrugerinformationen under Erhvervsministeriet Periode: maj-juni 2002 Nyfusioneret organisation skal skabe sig en identitet, som medarbejderne kan bakke op om. Frustrationer over fusionen blandt medarbejderne skal vendes til konstruktive ambitioner (Bag enhver frustration gemmer sig en ambition, hvis man spørger efter den - Karen Lumholt) Gruppeinterviews med samtlige 60 medarbejdere i homogene grupper. Fokus på jeg-, vi- og fremtidshistorier. Bearbejdning af materialet, som blev fremlagt og fejret på medarbejderdag. Organisationen, som samtidig med fusionen skulle spare 15 %, som skulle tjenes hjem ved indtægtsdækket virksomhed, steg så meget i produktivitet, at målet om 15% rigeligt blev nået allerede ved årets udgang. Ledelsen blev opmærksom på medarbejdernes kompetencer og viste dem anerkendelse. Ledelsen fik ny viden om organisationen og arbejdsprocesserne og blev derved bevidst om sine tidligere fejl og fik rettet strategien op. Medarbejdertilfredsheden steg fra under middel til højeste niveau på et år. Mere om projektet Forbrugerinformationen var en fusion af Statens Husholdningsråd og Forbrugerstyrelsens Informationsafdeling og Laboratorium. Projektet gik ud på at skabe en ny, samlet identitet for den fusionerede organisation, byggende på indsamling og formidling af bedst praksis-historier og historier om hvad kan vi være stolte af fra alle afdelinger. De enkelte medarbejdere blev også interviewet om deres bidrag til afdelingens gode arbejde. Samtidig skulle projektet åbne op for et bedre samarbejdsklima, mere tillid til og kommunikation med ledelsen og større medarbejdertilfredshed.

11 Forbrugerstyrelsen: Værdiproces i tilknytning til ny mission, vision og værdier Kunde: Forbrugerstyrelsen Periode: februar-marts 2004 Skabe mening i fusionen mellem Forbrugerstyrelsen og Forbrugerinformationen, som før havde været en slags konkurrenter. Anerkendende interviews i grupper med de 120 medarbejdere, opdelt efter tidligere organisation: Hvad var vi særligt gode til? Hvad er de især gode til? Hvad kan vi hver især bidrage med? Hvad er det bedste, vi kan tage med os fra hver organisation? Hvad kan de andre lære af os? Der blev samlet historier om bedst praksis i begge afdelinger, som blev bearbejdet og fremlagt for ledelse og medarbejdere. En fusion med stor medarbejdertilfredshed, på trods af at en stor del af de tidligere kerneområder blev skåret fra. Fornyet fokus på nye/ændrede opgaver. Målt større tillid til ledelsen. Den fælles hjemmeside fik året efter (tror jeg det var) prisen som bedste offentlige hjemmeside. Mere om projektet Forbrugerstyrelsen havde efter at Forbrugerinformationen var blevet lagt ind under denne, fået ny struktur og ny ledelse og skulle udarbejde ny mission, vision og værdier. Ledelsen havde i tilknytning til dette brug for at spørge medarbejderne, hvad de så som værdifuldt i de to fusionerede organisationer - og som værd at bygge på i den kommende. Interviews blev gennemført med alle 120 medarbejdere i grupper a 8 personer og resultatet fremstillet dels for ledelsen og dels på en fælles workshop for alle medarbejderne. Københavns Kommune, Valby Bydel: Bedre integration i Valby Kunde: Københavns Kommune, sekretariatet for Valby Bydel Periode: november 2006-maj 2007 At bremse uro og konfliktoptrapning mellem etniske grupper. At kortlægge og samle de ressourcer i bydelen, der allerede gjorde en aktiv indsats for en bedre integration for således at give dem anerkendelse, synlighed og skabe videndeling mellem dem. Fandt via anbefalinger og research på organisationer, ildsjæle og institutioner frem til 250 ressourcepersoner, både ansatte og frivillige. De blev interviewet, og de 9 stærkeste rollemodeller blev eksponeret på kommunens hjemmeside samt på en konference for de 250 offentlige og private/frivillige aktører i bydelen. Aktørerne blev ved samme lejlighed sat i kontakt med hinanden og fejret. Der blev skrevet om rollemodellerne i de lokale medier. Beskrivelsen af rollemodellerne og konferencen, hvor de blev præsenteret, er af integrationsborgmester Jacob Hougaard og hans forvaltning blevet beskrevet som det bedste integrationsarrangement hidtil. Valby er siden tto gange blevet udvalgt som samarbejdspartner i forbindelse med prisbelønnede projekter (Hotspot på Sjælør, Hotspot i Akacieparken, vandt Integrationsprisen 2010), pga. det gode netværk og den gode lokale forankring, der bærer projekterne igennem. De 9 rollemodeller oplevede synlighed og anerkendelse. Et netværk bestående af de 250 ressourcepersoner fra konferencen fungerer endnu. Mere om projektet At finde, indsamle og formidle de gode historier om hvad der virker i integrationsarbejdet, både blandt de frivillige, de professionelle/ansatte og projektmagerne. Formålet var at udvikle et netværk mellem de aktive og en eksemplarisk proces, der kunne bruges som model for de øvrige bydele i København, dels at skabe en række rollemodeller lokalt, som kan

12 synliggøre og personliggøre det gode og fremadrettede eksempel og inspirere bydelen i arbejdet for en bedre integration mellem de mange etniske grupper, der findes i bydelen. I sidste ende at stoppe konflikter og forebygge nye mm. Egebjerg Kommune: Hvad skal vi tage med os ind os i den nye storkommune med Svendborg? Kunde: Egebjerg Kommune, ledergruppen Periode: maj-juni 2005 At få øje på og formulere de værdier, som man var stolte af i Egebjerg Kommune og som man mente skulle bringes med ind den nye storkommune, fordi den kunne bibringe den nye kommune nogle kvaliteter. Egebjerg Kommunes ledere var samlede to dage, hvor vi bl.a. trænede den anerkendende spørgeform. Formålet var at lederne ved at bruge denne over for deres medarbejdere ville kunne indsamle de eksempler på god praksis i Egebjerg, Lederne kunne over for parterne i koordinationsudvalg mv. med masser af bedst praksis-historier konkretisere hvad Egebjerg havde af ønsker til fremtidens forvaltning i den nye storkommune, hvilket gjorde deres forhandlingsposition langt bedre. Mere om projektet Lederkursus med henblik på bl.a. at udvikle fortællingerne om Egebjerg kommunes styrkesider, herunder inspirere lederne til at indsamle gode eksempler blandt medarbejderne. Formålet var at Egebjerg kommune i en sammenlægningsproces med Ny Svendborg kommune skulle kunne formulere de værdier, som man var stolte af og som man mente kunne bibringe den nye storkommune kvaliteter. Egebjerg Kommune var meget velfungerende og blev pr sammenlagt med Svendborg. Især var der en stor tilfredshed med borgerbetjeningen i den lille Egebjerg Kommune. Via de indsamlede eksempler kunne Egebjerg konkretisere, hvad det var for en god forvaltningspraksis mv., man i Egebjerg ønskede at bygge videre på efter kommunalreformen. Ny Holbæk Kommune: Afdelingers identitet i den nye storkommune Kunde: Ny Holbæk Kommune, tandplejen Periode: oktober december 2005 Tandplejen i de tidligere meget små kommuner skulle have en ny fælles organisation i Ny Holbæk kommune med fælles mål, fælles standarder og identitet. Her var det vigtigt at bevare de særlige styrkesider, som afdelingerne var stolte af. Vi indsamlede på to workshops gennem gruppeinterviews materiale om alle de kvaliteter, som afdelingerne hver især besad og gerne ville kendes på. Vi spurgte både hvad den enkelte og hvad afdelingen kunne bidrage med til den nye, fælles organisation. Frustrationer blev blotlagt og ambitioner og faglige mål blev tydelige. Enighed om hvordan de forskellige afdelingers særlige kompetencer og profiler fremover kunne bidrage til den fælles dygtiggørelse af tandplejere, tandlæger og ledere. Synlighed omkring de enkeltes kompetencer og lederpotentiale. I samarbejde med KommuneCoaching

13 PUBLICEREDE ARTIKLER OM STORYTELLING Børsens ledelseshåndbøger 2008: Brug medarbejdernes historier (Karen Lumholt) Tidsskriftet Uddannelse og Udvikling 2007: Historier er strategi (Anders Stahlschmidt) Projekt Ares, Storstrøms Erhvervscenter 2005 og 2006: Om at gøre noget modigt (Anders Stahlschmidt) Historier, der flytter mennesker - reportage om Michael White og hans arbejde, i samarbejde med Proceskonsulenterne Kit Sanne Nielsen (Karen Lumholt) Lederweb: Artikler om kvindelige ledere i Storstrøms Amt rollemodeller fortæller (Karen Lumholt) Danske Kommuner: Offentlige ledere som rollemodeller tre udvalgte rollemodeller og deres historier (Karen Lumholt) Artiklerne kan downloades på KURSER, FOREDRAG OG WORKSHOPS Narrativt arbejde med Identitet og videndeling. Workshop og foredrag afholdt for bl.a. Netværket af informations- og kommunikationsansatte på universiteter og højere læreanstalter (Karen Lumholt) Foredrag om de tre grundlæggere af narrativ praksis og organizational storytelling: Michael White, Steve Denning og - Dave Snowdon, afholdt for bl.a. Dansk Journalistforbund (Karen Lumholt) Find den gode historier i eget arbejde kursus/ workshop om hvordan de gode historier fra det daglige arbejde i organisationen kan bruges i PR, presse, branding og markedsføring. Afholdt bl.a. for Videnskabsministeriet, Bygningskultur Danmark, Fonden for Frivilligt Socialt Arbejde, Børnekulturhuset Zone2 og diverse netværk af selvstændige og iværksættere (Anders Stahlschmidt og Karen Lumholt) Historier er strategi - kursus om strategic narratives, executive storytelling og forandringsledelse (Anders Stahlschmidt) Heltens rejse teambuilding og foredrag. Om hvordan historier kan gøre os modigere og finde de rigtige ressourcer frem i medarbejderskaren (Anders Stahlschmidt) Se meget mere på og på Lumholt

14 Karen Lumholt Journalist 1994 Tilrettelægger og studievært i DR P1 Redaktør og kampagneansvarlig i Forbrugerinformationen og Forbrugerstyrelsen under Erhvervsministeriet Selvstændig konsulent fra 2004 Forfatterskab: Medarbejderhistorier. Storytelling i organisationsudvikling (L&R business, kommer i 2011) Børn skal da arbejde - sådan får du dem til at hjælpe til derhjemme (2009, Gyldendal) m. Marie Kraul Fra biks til business - når kvinder tænker vækst (Børsens Forlag, nov. 2008) Håndbogen for Forældre til Skolebørn (Borgens Forlag) m. Karin Hegelund Anders Stahlschmidt Journalist 1990 Redaktør og nyhedsvært, TV2 Studievært og underholdningschef i Nordisk Film TV Tilrettelægger og studievært i DR2 Selvstændig konsulent fra 2004 Forfatterskab: Byg Bro - god forhandlingsteknik (Gyldendal Business, kommer i 2011) Førstehjælp til Feedback (Gyldendal Business) Spørgeteknik (Børsens Forlag) m. Peter Knoop Christiansen Operation Spiegelhauer (Bogkompagniet/ TV2) Præsentationsteknik (Børsens Forlag) Tag ordet - grib forsamlingen (Børsens Forlag) Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Oplæg hos EMUC. København, den 5. november 2008 Kith Krog Thrane & Thrane A/S

Oplæg hos EMUC. København, den 5. november 2008 Kith Krog Thrane & Thrane A/S Oplæg hos EMUC København, den 5. november 2008 Kith Krog Thrane & Thrane A/S Hvem er Kith Krog den meget korte version: Vice President, HR i Thrane & Thrane A/S. Oprindelig bankuddannet og Merkonom i Personaleudvikling.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere