STORYTELLING I ORGANISATIONSUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORYTELLING I ORGANISATIONSUDVIKLING"

Transkript

1 STORYTELLING I ORGANISATIONSUDVIKLING VIDENDELING KOMPETENCER SKAL SYNLIGGØRES ANERKENDELSE FEEDBACK FUSIONER FÆLLES KULTUR LOYALITET REVITALISERING MISSION BRANDING VÆRDIER STRATEGI KONFLIKTHÅNDTERING INTERN KOMMUNIKATION MENING MOTIVATION HOLDÅND BEDST PRAKSIS Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation Traps Allé Valby Telefon

2 HVORFOR OG HVORDAN STORYTELLING? Hvad kan man bruge storytelling til i organisationen? at genfortælle virksomhedens historie, så den giver ny mening og retning i organisationen, fx efter en krise at skabe stærke fælles visioner blandt ledelse og medarbejdere at give medarbejderne nyt mod, ny energi og lyst at anerkende medarbejdernes egne fortællinger og dele deres viden at skabe eller understøtte en stærk, autentisk og bæredygtig virksomhedskultur at fremhæve de historier, der understøtter ledelsens strategi at synliggøre medarbejderes erfaring og kompetencer Hvordan kan man gribe det an? som et kursus med Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation, hvor lederne og HR-afdelingen træner brugen af storytelling og storylistening internt mhp. senere at brede metoden ud i organisationen som et forløb i en afdeling, hvor vi indsamler de gode historier, skærper dem sammen med medarbejderne, bearbejder dem og præsenterer dem for øvrige medarbejdere og ledelsen Vi indsamler aldrig fiktion, men derimod autentiske fortællinger. Det er beretninger om begivenheder, der har fundet sted, som de ansatte husker dem og fortæller dem. Det gør vi via gruppeinterviews med udvalgte medarbejdere og teams. Man kan også gennemføre processen med alle medarbejdere. Vi fastholder de stærkeste af historierne i en form, så de vækker følelser og er nemme at huske - uden at de bliver for personlige. De gode historier er dem, man har lyst til at fortælle videre. De får deres eget liv i organisationen. Vi bearbejder sammen med jer historierne, så de kan bruges til forskellige formål. Vore erfaringer med metoden Anders Stahlschmidt og Karen Lumholt har udviklet metoder til arbejdet med storytelling i organisationer gennem otte år - de sidste seks år i eget firma. Før det har vi været ansat i TV2 og DR, i Nordisk Film samt som ledere inden for journalistik og kommunikation. Vi har gode erfaringer med at arbejde med leder- og medarbejderteams (enheder/ afdelinger), hvor folk har kendskab til hinandens arbejdsområder. Erfaringen fra vore kunder er, at et storytellingforløb i en afdeling smitter den gode ånd breder sig til andre afdelinger. Erfaringen er også, at virkningen varer ved længe efter. Nye medarbejdere bliver hurtigt en del af den stærke virksomhedskultur, der bliver skabt. Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 2010

3 HISTORIETYPER EKSEMPLER Helterejsen De fleste vil gerne udrette noget, de selv og deres gruppe kan være stolte af. En HELT ofrer noget af sig selv. Heltehistorier kan også handle om hele gruppen, der ved hjælp af forskellige egenskaber og kompetencer klarede en udfordring, der så uoverkommelig ud. Heltehistorier maner til nye bedrifter. De giver mod, for de fortæller to ting: At rejsen ud også fører gruppen hjem - og at der er noget ingen kan tage fra gruppen: Viljen til at lykkes på trods af alle forhindringer. Ofte har helterejsen også et strategisk perspektiv. JEG- og VI-historier Hvad bidrager jeg med? Hvad er det jeg gør på en helt speciel måde, som skaber værdi? Hvad er min særlige faglige viden? Hvad har jeg følt særlig glæde ved at gøre her i virksomheden eller afdelingen? Mange har aldrig fortalt det til nogen før. Det er sjældent man bliver spurgt. På samme måde har gruppen nogle fælles VIhistorier om, hvad afdelingen bidrager med. Hvad ville der ske, hvis vi ikke var her?. Jeg- og vi-historier giver stolthed og videndeling. Fremtidshistorier Historier, der rummer virksomhedens strategiske mål. Det kan være beskrivelser af noget der allerede sker, og som virksomheden gerne vil have mere af i fremtiden. F.eks. hvis man i en bestemt afdeling har udviklet en særlig god måde at behandle kunder på, kan medarbejderne beskrive denne. Ledelsen kan fremhæve historien, så den bliver en trædesten for andre i organisationen, så de kan gå den samme vej. De kan se at det nye allerede eksisterer, og så er det ikke så svært. Katedral-historier Tre murere blev spurgt af en forbipasserende, hvad de lavede. Den ene svarede, at han klaskede sten oven på hinanden, den anden at han murede en mur. Den tredje fortalte at han var med til at bygge en katedral, som ville blive den største i Nordeuropa. Katedralhistorier åbner medarbejdernes øjne for den store vision, baggrunden, sammenhængen og giver arbejdet en større mening. Nej, det skal blive løgn-historier Negative historier kan provokere os til at forandre det, der skal forandres, når vi ikke vil have historien til at gentage sig. Det kræver mod at suge den selvindsigt til sig, som nogle negative historier rummer. Man må forlade offerrollen og påtage sig ansvaret for at gøre slutningen på historien bedre end begyndelsen. Det handler om at kunne lære af sine fejl. Fyrtårnshistorier Det betyder noget, hvordan andre ser på vores virksomhed. Når man fortæller nogen, hvor man arbejder, og de nikker anerkendende og spørger interesseret, giver det stolthed og energi. Fyrtårnshistorien er den, der får andre udefra til at se vores bedrifter som noget, der rager op i landskabet og viser vej for andre. Fyrtårnshistorier skaber positive forventninger og inspirerer - også indadtil. Fyrtårne giver hver enkelt medarbejder identitet og stolthed. Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 2010

4 CITATER EKSEMPLER FRA STORY CIRCLES Vi er ligesom en vikingebåd i storm, hvor vikingerne griner af stormen og bare vil fremad. Det er fantastisk Hvis ikke vi var her, ville hele rådgivningen lukke, posten ville ikke komme ud, juristerne skulle selv skrive. Resten af huset ville gå hjem. Jeg ville gerne hoppe ind i vaskemaskinen og køre med rundt for at forstå, hvad problemet er. Min formulering fra en afgørelse stod længe i Karnovs lovsamling. - Det har været skønt at komme ind i gruppen. Alle kan lide det, de laver. De er meget kompetente og folk har en klar retning nu. Jeg var til et møde i Kalundborg, hvor de sad og faldt i søvn da jeg skulle fortælle om HA. Det var først da jeg sagde, at vi laver et hvidt pulver der er dyrere end heroin, men som er godt for kroppen, de vågnede op. - Når det virkelig er svære tider, så kan jeg gå til dig og du kan altid komme med et bud på hvordan vi kommer videre. Den originale ide var der. Men folk kiggede efter nemme løsninger, smutveje, for at få hurtig profit, fordi vi var under stort pres. Nu er vi der, hvor det virkelig giver mening. Det er noget vi har lært af. Jeg fortæller, at produktet er noget vi har arbejdet på i lang tid og at det ser ud til at lykkes nu. At det kan være et meget stort øjeblik for virksomheden. Det er utroligt at så mange i denne gruppe er blevet, selv om det har været vældig hårdt. Det er inspirerende Det var en fed oplevelse - tænk at lille mig kunne overbevise Rigsadvokaten om, at der skulle rejses tiltale. Managerne havde fjernet sig fra gruppen og var begyndt at padle baglæns. Ingen ville have jobbet. Men jeg syntes det var en fantastisk udfordring. Det har været en work-hard playhard gruppe. Det er en gruppe, der har det, der skal til. De har gå-påmod. Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 2010

5 PROCES EKSEMPLER Selv om vi har arbejdet med storytelling i organisationer i mere end 7 år, har vi ikke gennemført to processer, der var ens. Virkeligheden ser altid lidt anderledes ud i jeres organisation, end den gør i tilsvarende organisationer. Der er rammer, vi skal passe ind i. Ressourcer, målsætninger og udfordringer varierer. For at give et indtryk af hvordan et forløb kan afvikles, beskriver vi her tre prototyper. FULD F PROCES Formøde: Målsætning, forventninger, rammer, økonomi + generel orientering Intro: Appetitvækker til processen og briefing Story circles: Story Grupper circles: Story á 8-15 Grupper circles: Story á 8-15 Grupper circles: á 8-15 Grupper á 8-15 Renskrivning og redigering Renskrivning og redigering Forberedel se af præsentation Fælles opsamling, præsentation og fejring Opstart Indsamling Filtrering Fortolkning Implementering 2 4 timers arbejdsmøde med opdragsgiver 2 4 timers seminar med alle deltagerne Hver gruppe arbejder i 2 timer Vi kan køre to grupper om dagen Hver gruppe arbejder i 2 timer Vi kan køre to grupper om dagen Hver gruppe arbejder i 2 timer. Vi kan køre to grupper om dagen 2 timers møde med opdragsgiver 1/2 1 dag for alle

6 PROCES EKSEMPLER UDDANNELSESFORLØB FOR HR- OG KOMMUNIKATIONSFOLK Formøde: Målsætning, forventninger, rammer, økonomi og generel orientering Intro: Storytelling som redskab i ledelse og organsiationsudvikling Opgave: Indsamling Opgave: af Indsamling historier Opgave: af Indsamling historier af historier Forberedelse Workshop Opfølgning Hvordan kan I bruge historierne? Deltagerne fremlægger for ledelsen Opstart Indsamling Filtrering Fortolkning Implementering 2-4 timers arbejdsmøde med opdragsgiver 4 timers seminar Hver gruppe arbejder i 2 timer 1 dag med deltagerne 2 timers møde for deltagerne + ledelsen/ opdragsgiver WORKSHOP-FORLØB FOR TEAMS OG GRUPPER Formøde: Målsætning, forventninger, rammer, økonomi og generel Introdag Indsamlingsdag med gruppeinterviews (max 3 grupper) Forberedelse Præsentationsdag Opstart Indsamling Filtrering Fortolkning Implementering 2 timers arbejdsmøde med opdragsgiver 1 dag for teamet 1 dag for teamet 1 dag for teamet + opdragsgiver

7 UDBYTTE UDVALGTE CASES Max Manus: Klarhed om nye mål og udfordringer og fokus på medarbejderkompetencer Kunde: Max Manus (leverer taleteknologi primært til sundhedssektoren) Periode: oktober-november 2009 samt opfølgning i efteråret 2010 At ruste medarbejderne til vækst og skabe fælles fodslaw mellem to afdelinger. Opbygge en kultur, hvor man giver hinanden mere konstruktiv feedback. Fælles normer for intern kommunikation. Få medarbejderne til at tage mere ansvar og bidrage med mere. Via anerkendende interviews indsamlede vi citater/historier med fokus på: Hvad er den enkeltes bidrag? Hvad er de enkelte afdelingers bidrag? Hvilke kompetencer kan vi byde ind med, hvis vi skal være endnu bedre? Hvorfor arbejder vi i Max Manus? Arbejdede derefter med citaterne i grupper + med øvelser, der fremmer anerkendelse og feedbackkultur. Der er større klarhed om de nye mål og udfordringer. Bevidstheden hos medarbejderne om kerneværdierne er blevet mere tydelig. Max Manus er nu inde i en kraftig vækst. Både på deres kerneområde sundhedssektoren - men også på nye markeder. Organisationen og topledelsen er blevet opdelt for at håndtere de nye markeder. Novozymes: Sensemaking-proces i forbindelse med genopstart af Biopolymer-afdeling Kunde: HA-afdelingen (hyaluronsyre-biopolymer) under Novozymes Biobusiness Periode: april til september 2008 Fyring af 100 mand havde skabt mangel på tillid til ledelsen og fremtiden hos de tilbageværende 15 nøglemedarbejdere, som repræsenterede en stor værdi for virksomheden (R&D-medarbejdere). Risiko for personaleflugt. Gennemførte en sensemaking proces, først som gruppeinterviews, indsamling og bearbejdning af materiale, udvælgelse af bedste materiale, bearbejdning, teambuilding. Fastholdelse af R&D medarbejderne, de udgør i dag en meget dedikeret kerne i det nye prestigeprojekt, som har fået tilført 100 nye medarbejdere og ny fabrik bygget i Kina. Biobusiness, som er den del af Novozymes, som ikke arbejder med enzymer, har nu Biopolymer-afdelingen som sit højprioritetsområde. Den bliver tilført nye 600 mill. årligt. Ifølge medarbejdere og ledelse skyldes den positive udgang på historien vores projekt. Processen er fremhævet i flere interne medier som eksemplarisk. Lidt mere om projektet Et udviklingsprojekt under Novozymes Biobusiness (hyaluronsyre til medicinske formål) havde måttet fyre 100 medarbejdere i Kina pga. en fejlslagen strategi med en ikke-tilstrækkeligt ren teknologi. Frygten var nu at de tilbageværende 20 RD-medarbejdere i Danmark (research and development) ville flygte og NZ dermed miste en meget stor investering i et team med meget høj grad af specialisering. Gennem interviews med hele gruppen blev historien om det fejlslagne projekt, om svigt og manglende ledelse, vendt til en historie om mod, kampgejst og en enestående teamspirit, der bar et i bund og grund rigtigt projekt. I dag har HA-teamet fået grønt lys til med en ny og mere modig strategi at bygge en ny fabrik med 100 nye folk. Projektet har højeste prioritet hos topledelsens Biobusiness, som har afsat nye 600 millioner til projektet årligt.

8 Coloplast: Hvordan bidrager medarbejderne til innovationen? Kunde: Coloplast, Stomiafdelingen Periode: august september 2004 At give medarbejderne medejerskab til udviklingsprocesser og skabe endnu mere motiverede medarbejdere. Den årlige medarbejderdag blev planlagt i samarbejde med Act2 og Historiebryggeriet. Medarbejderne blev inddelt i fem grupper, som hver skulle bidrage til fortællingen om Coloplast Stomiafd. En af grupperne blev fx videofilmet, mens medarbejderne fortalte historier om deres bedste oplevelser på jobbet. Bagefter blev udvalgte historier vist på storskærm i fællessalen. Stolthed og glæde over fx fortællingen om, hvordan en menig plastmager har bidraget, ved at udvikle en ny prototype på en stomipose en prototype som nu danner grundlag for en helt ny produktion og en nybygget afdeling. Plastmageren fortalte selv sin historie. Der var flere lignende historier, som ikke før havde været fælleseje, men blev det nu via storskærm. Kunne senere lægges på intranettet. I samarbejde med Act2 Rosendahl en familievirksomhed i vækst Kunde: Rosendahl A/S, Danmarks største homeware-producent Periode: januar 2008 marts 2009 Rosendahls 25-årige historie skulle beskrives i forbindelse med generationsskiftet i ledelsen og en kraftig vækst og udvidelse af medarbejderstaben. De klare værdier, der har skabt familievirksomheden, skal beskrives med eksempler, anekdoter og historier, så nye medarbejdere lettere kan blive en del af en meget stærk og dedikeret virksomhedskultur. Indsamlede historier og anekdoter fra 20 kernemedarbejdere og ledere samt fra et par tidligere ansatte (kulturbærere). Materialet blev bearbejdet dels som en bog (kronologisk beskrivelse af de 25 år), dels som en citatsamling. Bogen markerede virksomhedens 25 års jubilæum. Processen har ført til større bevidsthed om sammenhængen mellem virksomhedens og de centrale medarbejderes værdier og en stolthed blandt medarbejderne over at være en del af disse. Materialet er blevet bearbejdet til bl.a. Medarbejderhåndbogen og Intranettet. Citaterne anvendes af HR-afdelingen i forbindelse med introduktionsprogram for nye ansatte. Ledelsen bruger dem i forbindelse med intern undervisning og lederudvikling. Holmegård Glasværks historie Kunde: Rosendahl A/S Periode: august 2008 maj 2009 I forbindelse med Rosendahls opkøb af Holmegaard Glas som brand i 2008 samt lukningen af glasværket og udflytningen af den sidste del af produktionen til udlandet, var det direktionens ønske at fastholde historien om Holmegaard Glasværks enorme betydning, for dansk glasdesign, dansk kunstindustrihistorie og for samfundene omkring Næstved, Holmegaard, Holme Olstrup og Gisselfeld. Desuden var det både kulturhistorisk og kommercielt af værdi at fastholde afgørende detaljer omkring glashåndværket, arbejdspladskulturen, tilblivelsen af særlige designs og brands.

9 Interview med grupper af tidligere og nuværende medarbejdere med fokus på glashåndværket, arbejdspladskulturen, det kunstneriske miljø, samarbejdet mellem designerne og glasværksarbejderne og glasværkets betydning for egnen. En historiebog, der blev versioneret til såvel intern som ekstern branding. Den eksterne brug: I forbindelse med markedsføring og salg af de traditionelle Holmegaard brands. Den interne brug: Uddannelse af sælgere. De skal kende historien om Holmegaard, for bedre at kunne tilføre brandet værdi, når de aælger det til forhandlerne. Uddannelse af ledere og mellemledere. Kvindelige rollemodeller i Storstrøms-regionen Kunde: Storstrøms Erhvervscenter, Projekt Ares Periode: august 2005 februar 2006 Alt for mange kvinder i Sydsjælland og på Lolland-Falster griber ikke udfordringen om at blive leder eller selvstændig, selv om de har kvalifikationerne. Og der er brug for kvinderne. Storstrøms-regionen mangler højtuddannet arbejdskraft, der kan tilføre området ressourcer som ledere og iværksættere. Undersøgelser har vist, at hvis kvinderne, som har ressourcerne, har rollemodeller, som de kan identificere sig med og hører deres historie, får de modet til at tage udfordringen op og tage springet. Interview med ca. 80 kvinder fra Storstrøms-regionen. Vi fandt dem gennem research via Erhvervsservicecentre, turistinformationerne, kommunernes Erhvervsservice, uddannelsesinstitutionerne, kommunernes ledelsessekretariater og de lokale medier som fx TV2 øst, DR Regionalen og Lolland-Falsters Folketidende. På grundlag af de mange interviews blev udvalgt 9 rollemodeller, hvis historie blev beskerevet i en række artikler og i en tryksag, som blev omdelt på uddannelsesinstitutioner, Erhvervsservicecentre og uddelt på en række lokale erhvervsudviklings-konferencer og seminarer. Større fokus på kvindernes ledelsesmæssige ressourcer i hele regionen. I forbindelse med kommunesammenlægningen i var der i regionen stort fokus på de kvindelige ledelses-aspiranter. Der blev etableret et netværk mellem de 80 kvinder, der var blevet interviewet. Alle kvinderne var nyblevne ledere og kunne med udgangspunkt i det store netværk danne undernetværk efter interesser og behov (offentlig/privat, mange ansatte/få ansatte mv.). Storstrøms Erhvervscenter er nu nedlagt og erstattet af Væksthus Sjælland. Videnskabsministeriet: Find den gode historie Kunde: Ministeriet for Teknologi, Videnskab og Udvikling Periode: I flere perioder fra 2008 til At gøre de enkelte akademiske medarbejdere bedre til at formidle hvad ministeriet arbejder med, bl.a. til intranet og i mødet med pressen. Undervisning af alle medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunikation i at finde og formidle de historier med relation til ministeriets arbejde, som har interesse for en bredere kreds. Større bevidsthed om nytten og værdien af eget arbejde og betydningen af den enkeltes sagsområde for konkrete samfundsgrupper. Større motivation, energi og arbejdsglæde. Heraf også sikrere formidlingsevne internt og eksternt.

10 Guldborgsund Kommune: Storytelling som led i bosætnings- og brandingstrategi Kunde: Guldborgsund Kommune Periode: marts september 2010 Mange flytter fra Guldborgsund, som er et udkantsområde. Kommunen tømmes for ressourcestærke borgere, mens de gamle og ressourcesvage bliver tilbage. Kommunen vil gerne tiltrække dem, der har ideer, kompetencer og ressourcer - og skattekroner. Kommunen består af 7 små bysamfund. De 3 blev valgt ud til pilot. I hver af disse bliver der holdt et borgermøde, i samarbejde med de lokale borgerforeninger, idræt-, kultur- og historiske foreninger. Der er i forvejen udvalgt ca. 5 gode fortællere fra området, men de fremmødte opfordres til at bidrage under overskriften Rødderne, Dagligdagen, Vores helte og fyrtårne og Fremtidsdrømme og visioner. De historier, der bliver fortalt, handler om områdets særlige identitet, historiske nøglebegivenheder og personer, særligt smukke eller historiske steder, ressourcer, ildsjæle, iværksætterhistorier og tilflytterhistorier. De stærkeste historier bliver skrevet ned, bearbejdet og lagt på kommunens hjemmeside med billeder af fortællere og steder. En video fra fortælleaftenen samt små videoudgaver af de valgte historier, bliver lagt såvel på kommunens hjemmeside som på Google Maps. Historierne bliver også distribueret af organisationen Nordøstfalsters Fremtidsværksted. Det øjeblikkelige resultat er en selvbekræftende, positiv aktivitet og selvbevidsthed i de berørte bysamfund samt anerkendelse af de involverede parter i bysamfundet. De film og historier, der er lagt på nettet, skal gøre potentielle tilflyttere interesserede i at blive en del af en positiv historie. Forbilledet er Fejø, hvor en lignende storytelling og branding førte til massiv fremgang og bosætning af ressourcestærke tilflyttere. Realistisk mål: At en af byerne opnår prisen Årets Landsby i Forbrugerinformationen: Hvem er vi, hvad er vores værdier, hvorved adskiller vi os fra de andre? Kunde: Forbrugerinformationen under Erhvervsministeriet Periode: maj-juni 2002 Nyfusioneret organisation skal skabe sig en identitet, som medarbejderne kan bakke op om. Frustrationer over fusionen blandt medarbejderne skal vendes til konstruktive ambitioner (Bag enhver frustration gemmer sig en ambition, hvis man spørger efter den - Karen Lumholt) Gruppeinterviews med samtlige 60 medarbejdere i homogene grupper. Fokus på jeg-, vi- og fremtidshistorier. Bearbejdning af materialet, som blev fremlagt og fejret på medarbejderdag. Organisationen, som samtidig med fusionen skulle spare 15 %, som skulle tjenes hjem ved indtægtsdækket virksomhed, steg så meget i produktivitet, at målet om 15% rigeligt blev nået allerede ved årets udgang. Ledelsen blev opmærksom på medarbejdernes kompetencer og viste dem anerkendelse. Ledelsen fik ny viden om organisationen og arbejdsprocesserne og blev derved bevidst om sine tidligere fejl og fik rettet strategien op. Medarbejdertilfredsheden steg fra under middel til højeste niveau på et år. Mere om projektet Forbrugerinformationen var en fusion af Statens Husholdningsråd og Forbrugerstyrelsens Informationsafdeling og Laboratorium. Projektet gik ud på at skabe en ny, samlet identitet for den fusionerede organisation, byggende på indsamling og formidling af bedst praksis-historier og historier om hvad kan vi være stolte af fra alle afdelinger. De enkelte medarbejdere blev også interviewet om deres bidrag til afdelingens gode arbejde. Samtidig skulle projektet åbne op for et bedre samarbejdsklima, mere tillid til og kommunikation med ledelsen og større medarbejdertilfredshed.

11 Forbrugerstyrelsen: Værdiproces i tilknytning til ny mission, vision og værdier Kunde: Forbrugerstyrelsen Periode: februar-marts 2004 Skabe mening i fusionen mellem Forbrugerstyrelsen og Forbrugerinformationen, som før havde været en slags konkurrenter. Anerkendende interviews i grupper med de 120 medarbejdere, opdelt efter tidligere organisation: Hvad var vi særligt gode til? Hvad er de især gode til? Hvad kan vi hver især bidrage med? Hvad er det bedste, vi kan tage med os fra hver organisation? Hvad kan de andre lære af os? Der blev samlet historier om bedst praksis i begge afdelinger, som blev bearbejdet og fremlagt for ledelse og medarbejdere. En fusion med stor medarbejdertilfredshed, på trods af at en stor del af de tidligere kerneområder blev skåret fra. Fornyet fokus på nye/ændrede opgaver. Målt større tillid til ledelsen. Den fælles hjemmeside fik året efter (tror jeg det var) prisen som bedste offentlige hjemmeside. Mere om projektet Forbrugerstyrelsen havde efter at Forbrugerinformationen var blevet lagt ind under denne, fået ny struktur og ny ledelse og skulle udarbejde ny mission, vision og værdier. Ledelsen havde i tilknytning til dette brug for at spørge medarbejderne, hvad de så som værdifuldt i de to fusionerede organisationer - og som værd at bygge på i den kommende. Interviews blev gennemført med alle 120 medarbejdere i grupper a 8 personer og resultatet fremstillet dels for ledelsen og dels på en fælles workshop for alle medarbejderne. Københavns Kommune, Valby Bydel: Bedre integration i Valby Kunde: Københavns Kommune, sekretariatet for Valby Bydel Periode: november 2006-maj 2007 At bremse uro og konfliktoptrapning mellem etniske grupper. At kortlægge og samle de ressourcer i bydelen, der allerede gjorde en aktiv indsats for en bedre integration for således at give dem anerkendelse, synlighed og skabe videndeling mellem dem. Fandt via anbefalinger og research på organisationer, ildsjæle og institutioner frem til 250 ressourcepersoner, både ansatte og frivillige. De blev interviewet, og de 9 stærkeste rollemodeller blev eksponeret på kommunens hjemmeside samt på en konference for de 250 offentlige og private/frivillige aktører i bydelen. Aktørerne blev ved samme lejlighed sat i kontakt med hinanden og fejret. Der blev skrevet om rollemodellerne i de lokale medier. Beskrivelsen af rollemodellerne og konferencen, hvor de blev præsenteret, er af integrationsborgmester Jacob Hougaard og hans forvaltning blevet beskrevet som det bedste integrationsarrangement hidtil. Valby er siden tto gange blevet udvalgt som samarbejdspartner i forbindelse med prisbelønnede projekter (Hotspot på Sjælør, Hotspot i Akacieparken, vandt Integrationsprisen 2010), pga. det gode netværk og den gode lokale forankring, der bærer projekterne igennem. De 9 rollemodeller oplevede synlighed og anerkendelse. Et netværk bestående af de 250 ressourcepersoner fra konferencen fungerer endnu. Mere om projektet At finde, indsamle og formidle de gode historier om hvad der virker i integrationsarbejdet, både blandt de frivillige, de professionelle/ansatte og projektmagerne. Formålet var at udvikle et netværk mellem de aktive og en eksemplarisk proces, der kunne bruges som model for de øvrige bydele i København, dels at skabe en række rollemodeller lokalt, som kan

12 synliggøre og personliggøre det gode og fremadrettede eksempel og inspirere bydelen i arbejdet for en bedre integration mellem de mange etniske grupper, der findes i bydelen. I sidste ende at stoppe konflikter og forebygge nye mm. Egebjerg Kommune: Hvad skal vi tage med os ind os i den nye storkommune med Svendborg? Kunde: Egebjerg Kommune, ledergruppen Periode: maj-juni 2005 At få øje på og formulere de værdier, som man var stolte af i Egebjerg Kommune og som man mente skulle bringes med ind den nye storkommune, fordi den kunne bibringe den nye kommune nogle kvaliteter. Egebjerg Kommunes ledere var samlede to dage, hvor vi bl.a. trænede den anerkendende spørgeform. Formålet var at lederne ved at bruge denne over for deres medarbejdere ville kunne indsamle de eksempler på god praksis i Egebjerg, Lederne kunne over for parterne i koordinationsudvalg mv. med masser af bedst praksis-historier konkretisere hvad Egebjerg havde af ønsker til fremtidens forvaltning i den nye storkommune, hvilket gjorde deres forhandlingsposition langt bedre. Mere om projektet Lederkursus med henblik på bl.a. at udvikle fortællingerne om Egebjerg kommunes styrkesider, herunder inspirere lederne til at indsamle gode eksempler blandt medarbejderne. Formålet var at Egebjerg kommune i en sammenlægningsproces med Ny Svendborg kommune skulle kunne formulere de værdier, som man var stolte af og som man mente kunne bibringe den nye storkommune kvaliteter. Egebjerg Kommune var meget velfungerende og blev pr sammenlagt med Svendborg. Især var der en stor tilfredshed med borgerbetjeningen i den lille Egebjerg Kommune. Via de indsamlede eksempler kunne Egebjerg konkretisere, hvad det var for en god forvaltningspraksis mv., man i Egebjerg ønskede at bygge videre på efter kommunalreformen. Ny Holbæk Kommune: Afdelingers identitet i den nye storkommune Kunde: Ny Holbæk Kommune, tandplejen Periode: oktober december 2005 Tandplejen i de tidligere meget små kommuner skulle have en ny fælles organisation i Ny Holbæk kommune med fælles mål, fælles standarder og identitet. Her var det vigtigt at bevare de særlige styrkesider, som afdelingerne var stolte af. Vi indsamlede på to workshops gennem gruppeinterviews materiale om alle de kvaliteter, som afdelingerne hver især besad og gerne ville kendes på. Vi spurgte både hvad den enkelte og hvad afdelingen kunne bidrage med til den nye, fælles organisation. Frustrationer blev blotlagt og ambitioner og faglige mål blev tydelige. Enighed om hvordan de forskellige afdelingers særlige kompetencer og profiler fremover kunne bidrage til den fælles dygtiggørelse af tandplejere, tandlæger og ledere. Synlighed omkring de enkeltes kompetencer og lederpotentiale. I samarbejde med KommuneCoaching

13 PUBLICEREDE ARTIKLER OM STORYTELLING Børsens ledelseshåndbøger 2008: Brug medarbejdernes historier (Karen Lumholt) Tidsskriftet Uddannelse og Udvikling 2007: Historier er strategi (Anders Stahlschmidt) Projekt Ares, Storstrøms Erhvervscenter 2005 og 2006: Om at gøre noget modigt (Anders Stahlschmidt) Historier, der flytter mennesker - reportage om Michael White og hans arbejde, i samarbejde med Proceskonsulenterne Kit Sanne Nielsen (Karen Lumholt) Lederweb: Artikler om kvindelige ledere i Storstrøms Amt rollemodeller fortæller (Karen Lumholt) Danske Kommuner: Offentlige ledere som rollemodeller tre udvalgte rollemodeller og deres historier (Karen Lumholt) Artiklerne kan downloades på KURSER, FOREDRAG OG WORKSHOPS Narrativt arbejde med Identitet og videndeling. Workshop og foredrag afholdt for bl.a. Netværket af informations- og kommunikationsansatte på universiteter og højere læreanstalter (Karen Lumholt) Foredrag om de tre grundlæggere af narrativ praksis og organizational storytelling: Michael White, Steve Denning og - Dave Snowdon, afholdt for bl.a. Dansk Journalistforbund (Karen Lumholt) Find den gode historier i eget arbejde kursus/ workshop om hvordan de gode historier fra det daglige arbejde i organisationen kan bruges i PR, presse, branding og markedsføring. Afholdt bl.a. for Videnskabsministeriet, Bygningskultur Danmark, Fonden for Frivilligt Socialt Arbejde, Børnekulturhuset Zone2 og diverse netværk af selvstændige og iværksættere (Anders Stahlschmidt og Karen Lumholt) Historier er strategi - kursus om strategic narratives, executive storytelling og forandringsledelse (Anders Stahlschmidt) Heltens rejse teambuilding og foredrag. Om hvordan historier kan gøre os modigere og finde de rigtige ressourcer frem i medarbejderskaren (Anders Stahlschmidt) Se meget mere på og på Lumholt

14 Karen Lumholt Journalist 1994 Tilrettelægger og studievært i DR P1 Redaktør og kampagneansvarlig i Forbrugerinformationen og Forbrugerstyrelsen under Erhvervsministeriet Selvstændig konsulent fra 2004 Forfatterskab: Medarbejderhistorier. Storytelling i organisationsudvikling (L&R business, kommer i 2011) Børn skal da arbejde - sådan får du dem til at hjælpe til derhjemme (2009, Gyldendal) m. Marie Kraul Fra biks til business - når kvinder tænker vækst (Børsens Forlag, nov. 2008) Håndbogen for Forældre til Skolebørn (Borgens Forlag) m. Karin Hegelund Anders Stahlschmidt Journalist 1990 Redaktør og nyhedsvært, TV2 Studievært og underholdningschef i Nordisk Film TV Tilrettelægger og studievært i DR2 Selvstændig konsulent fra 2004 Forfatterskab: Byg Bro - god forhandlingsteknik (Gyldendal Business, kommer i 2011) Førstehjælp til Feedback (Gyldendal Business) Spørgeteknik (Børsens Forlag) m. Peter Knoop Christiansen Operation Spiegelhauer (Bogkompagniet/ TV2) Præsentationsteknik (Børsens Forlag) Tag ordet - grib forsamlingen (Børsens Forlag) Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Ordblinde elever i 7. 10. klasse

Ordblinde elever i 7. 10. klasse VIA University College - 5. feb. 2015 Ordblinde elever i 7. 10. klasse Workshop 6 Gitte Skipper - giski@aarhus.dk Hanne Mette Kristensen - hanpa@aarhus.dk En guldkaramel VIA University College 5. feb.

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie STORYTELLING WORKSHOP Storytelling den positive historie Det kan overraske, hvor få ord der ændrer negativt sladder til positiv samtale. Og vice versa. Måden vi taler om tingene på kan alene afgøre, om

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere