KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!"

Transkript

1 KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1

2 .1\ Norges Officielle Statistik, rocke V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices d'aliénés.) 2. Folkemengdens Bevægelse 1901 og (Mouvement de la population.) 3. Kriminel Retspleie 1901 og 1902: (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) 4. Folketælling 3 December Hovedeversigt. (Recensement. :Aperytt général.) 5. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique.) 6. Fagskolestatistik (Ecoles professionnelles.) 7. Fængselsstyrelsens A arbog (Annuaire del'administration générale des prisons.) - 8. Socialstatistik. TY. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tillig.emed,-.0plysninger ang.aftende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) 9. Norges _Handel (Commerce.) 10. Rekrutering (Recrutement.) Den almindelige Brandforsikrings-rndretning for Bygninger ( rpinstitution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) Norges kommunale Finanser (Finances des communes.) 13. Norges Skibsfart (Navigation.) 14. Private Aktiebanker (Banques privées par actions.) Veterinærvæsenet - og kjodkontrollen (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 17. Norges postvæsen (Statistique postale.) 18. Norges Sparebanker (Caisses d'épargne.) Norges Fiskerier (Grandes péches maritimes) 20. Fattigvæsenet 1903 og (Assistance publique.) Norges Telegrafvæsen 1905/06. (Télégraphes et téléphones de l'état.) De offentlige Jernbauer 1905/06. (Chemins de fer publics.) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport silr l'état sanitaire et médical.) Civil Retspleie 190\3 og (Justice civile.) 23. ns Bevægelse ovedoversigt. (Mouvement de la population. - Aperçu général.) 26. Forsømte Born (Traitement des enfants moralement abandonnés.) Trykt 1907: Nr. 27. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique.) 28. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices 'd'aliénés.) Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 30. Skiftevæsenet samt Overformynderierne 1903 og (Successiôns, faillites biens pupillaires.) - 31: Jordbrug og Fædrift (Agriculture et élève du bétail.) De 'Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvège.) 33. Norges Bergværksdrift 1904 og (Mines et usines.) 34. ns Bevægelse 1903 og (Mouvement de la population.) 35. Norges Handel r (Commerce.) - 71-

3 KONGERIKET NORGES CIVILE, GEISTLIGE ÜB MOUE ULM - 1 APRIL UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBUREAU....iP t ----^"ik 4:4.310 KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Forord. Tabel I. Rikets inddeling i civile overøvrighetsdistrikter 2. Rikets inddeling i stifter og provstier - 3. Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, sorenskriverier og fogderier 4. Rikets inddeling i lagdommer og lagsogn - 5, Rikets inddeling i lægedistrikter Register Side. 3 IO SO SI 87

6

7 Forord. nærværende oversigt over kongeriket Norges civile, geistlige og judicielle inddeling er folkemængden angit efter sidste almindelige folketælling 3 december Naar kun en folkemængde er anført, betegner tallene den hjemmehørende folkemængde. Hvor forandringer i inddelinger har fundet sted efter folketællingens avholdelse, er folkemængden angit efter de nye grænser. Flateindholdet er anført efter nyeste maalinger Kun for endel herreder i Nordlands og Finmarkens amter er nøiagtige maalinger endnu ikke udført. Den ved kgl. res. 28 f. m. bestemte deling av Vang prestegjeld i 3 prestegjeld Hamar, Vang og Furnes, hvilken deling træder i kraft i mai d. a., er medtat i oversigten. Det Statistiske Centralbureau, Kristiania i april A. N. Kiwi-. N. R. Bull.

8 Rikets inddeling Tabel 1. Rikets inddeling i civile overøvrighetsdistrikter. Landsdele. Flateindhold i km 2. hjemmehorende. tilstedeværende. 2 Rik e s; Rikets bygder Rikets byer i go Herav : kjopstaeder Zjr / ladestecler 9.9' Amter. 4 I Smäalenene IL Akershus Kristiania ioi IV. Hedernarken V. Kristians VI. Buskerud VII. Jarlsberg og Larvik VIII. Bratsberg o IX. Nedenes X. Lister og Mandal XI. Stavanger XII. Sondre Bergenhus XIII. Bergen '3.557E ! IS XIV. Nordre Bergenhus ! XV. Romsdal a. i Bergen stift b. - Trondhjem stift ' XVI. Sondre Trondhjem o XVII. Nordre Trondhjem XVIII. Nordland XIX. Tromso XX. Finmarken

9 Rikets inddeling 2 Tabel 1 (forts.). Rikets inddeling i civile overovrighetsdistrikter. Landsdele. Flateindhold i km 2. Folkemamgde tilstede- bjemmeværende. hørende. Bygderne anztsvis. T. Smaalenene o II. Akershus IV. Hedemarken V. Kristians VI. Buskerud VII. Jarlsberg og Larvik VIII. Bratsberg IX. Nedenes X. Lister og Mandal XI. Stavanger XII. Sondre Bergenhus XIV. Nordre Bergenlms XV. Romsdal a. i Bergen stift h. - Trondhjem stift -- 5 if I ' XVI. Sondre Trondhjem XVII. Nordre Trondhjem XVIII. Nordland XIX. Tromso XX. Finmarken Izo ihrrne ands77.s. I. Smaalenene Zi II. Akershus III. Kristiania IV. Hedemarken V. Kristians VI. Buskerud VIL Jarlsberg og Larvik VIII. Bratsberg TX. Nedenes X. Lister og Mandal XI. Stavanger XIII. Bergen XIV. Nordre Bergenhus XV. Romsdal XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. a. i Bergen stift T). - Trondhjem stift Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken /-sti f ioi : , : , :1 84 : I it ' , '

10 3 Rikets inddeling Tabel 2. Rikets inddeling i stifter og provstier. Landsdele. Flateindhold i km'. tilstede- hjemmeværende. hørende. Riket ,S1fiffer. 695 L Kristiania stift') IL Hamar stift') HI. Kristiansand stift ') IV. Bergen stift '4 295 V. Trondhjem stift') VI. Tromso stift Provstier. I. Kristiania stift. Mellem Borge,syssel Prestegjeld: Trøgstad, Askim, Rakkestad, Eidsberg, Rødenes, Aremark. I Nave Borge,syssel Prestegjeld: Id, Fredrikshald, Berg, Skjeberg, Hvaler, Borge, Glemminge, Ostre Fredrikstad, Vestre Fredrikstad Trestre Boro-esvssel, Prestegjeld : Sarpsborg, Varteig, Tune, Onsø, Raade, Rygge, Moss, Vaaler. 4. Øvre.Boigesyssel Prestegjeld: Spydeberg, Skiptvet, Hobol, Vestby, Kraakstad, Aas, Drøbak, Nesodden Nare Romerike Prestegjeld : Urskog, Holand, Enebak, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedalen. 6. Ovre Romerike Prestegjeld: Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvold, Nannestad, Hurdalen. 7. Kristiania sliftsprovsli Vor Frelsers, Johannes, Trefoldigbets, Uranienborg, Frogner, Fagerborg, Gamle Aker, Sagenes, Petrus, Paulus, Jakobs, Granlands, Kampens, Vaalerengen og Oslo menigheter samt Garnisonsmenigheten i Kristiania. I IOI ) I kirkens og skolens anliggender borer en del av Gransherred prgld., Kristiansand stift, til Kristiania stift; se s. 8 note x. 2) En del av Reiros prgld. i Trondlljem stift horer i civil henseende til Tolgen herred, Hedemarkens amt. I*

11 Rikets inddeling 4 Tabel 2 (forts.). Rikets inddeling i stifter og provstier. Pr()vstier. Flateindhold i km 2. tilstede- hjemmeværende. hørende. 8. Asker Prestegjeld : Ostre Aker, Nordstrand, Vestre Aker, Ullern, Vestre Bærum, Ostre Bærum, Asker, Lier, Røken, Hurum. I Ringerike og Hallingdal Prestegjeld : Hole, Norderliov, Aadalen, Nes, Gol, Aal, Hol Drammen 2 370, Prestegjeld : Sigdal, Modum, Eker, Fiskum, Nedre Eker, Bragernes, Strøm,o. Kongsberg') 4625.o Prestegjeld: Sandsvær, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore. 12. ATordre 5arlsberg Prestegjeld Strømmen, Skoger, Sande, Hof, Botne, Holmestrand, Vaale, Borre, Horten. 13. Senzfre 7arlsberg 631.o Prestegjeld : Ramnes, Andebu, Stokke, Sem Tønsberg, Nottero, Tjømø _Larvik Prestegjeld: Sandeherred, Sandefjord, Tjølling, Larvik, Fredriksværn, Brunlanes, Hedrum, Lardal II. Hamr stift. I5. Hanzar stiftsprovsti 534.3' Prestegjeld : Hamar, Vang, Furnes. 16. Hedemarken Prestegjeld: Ringsaker, Nes, Løiten, Romedal, Stange. 17. Solar ooda/en Prestegjeld: Søndre Odalen, Nordre Odalen, Vinger, Eidskogen, Brandval, Grue, Hof. IS. Sondre Østerdalen Prestegjeld: Aasnes, Vaaler, Elverum, Trysil, Aamot, Stor-Elvedalen ! 1.) Se s. 3 note T.

12 5 Rikets inddeling Tabel 2 (forts.). Rikets inddeling i stifter og provstier. Provstier. Flateindhold i km 2. tilstedeværende. hjemmehørende. 19. Nordre Østerdalen II Prestegjeld: Rendalen, Lille-Elvedalen, Tonset, Tolgen, Kvikne, Sollien , Nordre Gudbrandsdalen Prestegjeld : Dovre, Lesj e, Skiaaker, Lom, Vaage ' Sondre Gudbrandsdalen Prestegjeld: Nordre Fron, Sondre Fron, Ringebu, Øier, Østre Gausdal, Vestre Gausdal Toten Prestegjeld: Faaberg, Lillehammer, Biri, Vardal, Østre Toten, Vestre Toten Hadeland og Land Prestegjeld: Jevnaker, Lunner, Gran, Brandbu, Søndre Land, Nordre Land Valdres Prestegjeld: Søndre Aurdal, Etnedalen, Nordre Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre, Vang III. Kristiansand stift. 25. lian& Prestegjeld : Drangedal, Sannikedal, Skaatø, Kragerø, Bamle. 26. Skien Prestegjeld: Brevik, Porsgrund, Eidanger, Slemdal, Gjerpen, Skien. 27. Nedre Telemarken Prestegjeld: Solum, Hollen, Lunde, Bø, Saude, Hitterdal. 28. Øvre Telemarkenestijeldske 1) Prestegjeld: Tinn, Gransherred, Hjartdal, Seljord I Øvre Telemarken vestfjeldske Prestegjeld: Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Mo, Laardal, Vinje, Rauland. 30. Østre Nedenes Prestegjeld : Gjerstad, Søndeled, Risør, Dybvaag, Tvedestrand, Holt, Aamli ) Se side 3 note T.

13 Rikets inddeling 6 Tabel 2 (forts.). Rikets inddeling i stifter og provstier. Hateindhold Folkermengde Provstier. I km 2. tilstede- hj chimeværende. horende. A lrendal Prestegjeld: Ilerefoss, Froland, ()stre Tromo, Arendal, Barbu, Hiso, Oiestad CS/1"C Cdenes Prestegjeld: Fjære, Grimstad, flommedal, Vestre Moland, Hovaag, Birkenes. 33. l'orrida/ Prestegjeld : Evje, Bygland, Valle, Tveit, Oddernes, øvrebo. 34. Krisiiansand stifistroz,,ti Domkirkens menighet i Kristiansand _Vandal Prestegjeld: Sogne, Mandal, Ilohne, Bjelland, Aaseral, Nordre Undal, Sondre Lister Prestegjeld Vanse. Herred, Lyngdal, I Lege-,' bostad. 37, filckkcjra' Prestegjeld: Fjotland, Kvinesdal, Flekkefjord, Bakke, Siredalen. 38. Dalene Prestegjeld : Sogndal, Lund, Helleland, Egersund tericren Prestegjeld: Haa, Klepp, Lye, Holland, Haaland. 40. Slaz'aner Prestegjeld: Domkirkens, St. Petri og St. Johannes menigheter i Stavanger. Hetland, Hogsfjord, Strand, Finno, Renneso. 4 I. Xarm,s-und Prestegjeld: Skudenes, Kopervik, Avaldsnes, Torvestad, Haugesund, Tysvær, Skjold. 42. A5Ijilke Prestegjeld: Vikedal, Nerstrand, Hjelmeland, jelsa, Sand, Suldal , I i I 681,

14 7 Rikets inddeling Tabel 2 (forts.). Rikets inddeling i stifter og provstier. Provstier. Flateindhold i km 2. tilstedeværende. hj emmehorende. ly. Bergen stift. I 43. Sondre Sondhordland Prestegjeld: Skaanevik, Etne, Sveen, Finnaas Nordre Sendhordland Prestegjeld: Kvinnherred, Fjelberg, Stord, Fitjar, Tysnes. I 45, Midthordland Prestegjeld: Fuse, Os, Fane, Sund, Fjeld, Askøen, Aarstad, 146. Bergen stifts.provsti Domkirkens, Korskirkens, Johannes, Nykirkens, Mariekirkens og Sandvikens menigheter i Bergen. I 47. Osteroen Prestegjeld: Haus, Bruvik, Hosanger, Hammer , Nordhordland Prestegjeld : Alversund, Herlø, Manger, Lindaas, Masfjorden Hardanger og Voss Prestegjeld : Strandebarm, Røldal, Ullensvang, Ulvik, Vikør, Evanger, Voss, Vossestranden. 50. Indre Sogn Prestegjeld: Jostedalen, Lyster, Hafslo, Aardal 3 5 I. Midtre i Sogn i 806 II 694 Prestegjeld : Lærdal, Sogndal, Aurland, Leikanger Ytre Sogn, : Prestegjeld: Balestrand, Vik, Lavik, Gulen, Sulen, Hyllestad Sondjjord Prestegjeld: Askvold, Ytre Holmedal, Indre Holmedal, Jølster, Førde, Kinn, Bremanger Nordijord Prestegjeld : Selje, Daviken, Eid, Hornindalen, Gloppen, Indviken, Stryn Søndre a.sendino-r Prestegjeld : Vannelven, Sande, Hero, Ulstein, Volden, Orsten, Hjørundfjord. 56. Østre Sendin.or Prestegjeld: Sunnelven, Norddalen, Stranden, Ørskog. 57. Nordre Sundmur Prestegjeld: Skodje, Borgund, Aalesund, Haram IO

15 Rikets inddeling Tabel 2 (forts.). Rikets inddeling i stifter og provstier. Provstier. Flateindhold i km 2. tilstede- hjemmeværende. horende. V. Trondhjem stift. ss. / ndr, _No m t/al Prestegjeld: Vestnes, Eid, Grytten, Veo, Nesset. 59. hire o sdal Prestegjeld : Bolsø, Molde, Frxnen, Akero, Bud. 6o. I "by _Vordind.)- Prestegjeld: Kvernes, Kristiansund, Aure, IIalse, Edo. 6i. hare..1'ordmol - Prestegjeld : Ore, 'fingvold, Oksendalen, Sundalen, Stangvik, Surendalen, Rindalen. 62. Posen Prestegjeld: Bjørnor, Aafjorden, Bjugn, Frøya, Hitteren, Hevne, Ørlandet, Stadsbygden. 63. Sandre Dalene, Prestegjeld: Orkedalen, Meldalen, Rennebu, Opdal, Roros, Holtaalen, Støren V-on/re Dalene Prestegjeld : Melbus, Børsen, Byneset, Strinden, Klxbu, Selbu 'nzzd/ijezìi slips:pray di Domkirkens, Vor Frue kirkes, liens, Baklandets og Lademoens menigheter i Trondhjem i I ' m , Se ndre Indlzerred Prestegjeld: Øvre Stjørdalen, Nedre Stjørdalen, Leksviken, Frosten, Skogn, Levanger, Værdalen , AT -ordre Indlterred 3 '79 5' Prestegjeld : Ytterøen, Inderøen, Sparbu, Stenkjær, Beitstaden, Stod. 68. Indic _N -amda/en Prestegjeld : Snaasen, Lierne, Grong, ( )verhallen, Namsos. 69. ltre Xamdalen Prestegjeld: Fosnes, Flatanger, Nærø, Leka, Kolvereid. it i

16 9 Rikets inddeling Tabel 2 (forts.). Rikets inddeling i stifter og provstier. Provstier. Flateindhold i km'. tilstedeværende. hj emmehoren de. VI. Tromso stift. 70. Se ndre /Lek eland Prestegjeld : Bindalen, Vik, Brønnøy, Vega, Velfjord, Tjøtta Indre Helgeland Prestegjeld : Vefsen, Hatfjelldalen, Hemnes, Mo Nordre Helgeland Prestegjeld: Alstahaug, Herøy, Nesna, Lurøy, Rødøy, Meløy Sondre Salten Prestegjeld: Gildeskaal, Beiara, Skjerstad, Fauske, Saltdalen Bodo' Prestegjeld : Bodø, Bodin, Folden, Kjerringøy Nordre Salten Prestegjeld: Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ofoten, Lødingen Lofoten I Prestegjeld: Vaagan, Gimsøy, Borge, Buksnes, Flakstad, Værøy Vesteraalen Prestegjeld : Hadsel, Bø, Oksnes, Sortland, Dverberg Trondenes Prestegjeld: Kvæfjord, Trondenes, Bjarkøy, Ibbestad, Salangen Senjen Prestegjeld: Tranøy, Berg, Lenvik, I'vlaalselven So. Tromso stiftst rovsii Tromso menighet S i. Tromso Prestegjeld: Balsfjord, Tromsøysund, Lyngen, Karlsøy, Skjervøy. 82. Alien Prestegjeld: Kautokeino, Alten, Talvik, Loppen. 83. Hammerfest Prestegjeld: Hammerfest, Maaso, Kistrand, Karasjok, Lebesby. 84. Varanger Prestegjeld : Tanen, Næsseby, Vadsø, Sydvaranger, Vardø ' '

17 Rikets in(kleling 10 / Tabel 3. Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sogn, sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende I I ' I IZOIZ H-94, 1-t-9i Bykommuner og herreder Rakkestad Eidsberg b. Skiptvet b. Fredriksbald k.... Sarpsborg k 1Fredrikstad k Hate- indhold tilstede- hjemme - l værende. hørende. I. Smaalenenes amt. (Krisfiania stiff.) r s t a d prgld Trogstad Trøgstad sogn Baastad I 207 As ki in prgld. og sogn Askim Rakkestad prgld Rakkestad sogn Degernes Os Eidsberg prgld. Eidsberg sogn med Mysen kapel. "frømborg Ikerland Rodenes prgld. I 862 I Rødenes sogn med Klund impel I Redenes h. I 372 I Romskogen sogn Romskogen Spy deberg prgld Spydeberg Spydeberg sogn I 413 Hovin Heli 337 Skiptvet prgld. og sogn Fredrikshald menighet med rfistedalen kapel Sarpsborg menighet Ostre Fredrikstad menighet 'Vestre Fredrikstad menighet r e ni a r k pro-id. Aremark sogn med Holmegil kapel ()mark 1 d prgld Id sogn Enningdalen sogn I 88o I li e r g prgld. Llqafr4.4?44, Berg sogn 18G1-1' "4- Asak 2 ox6 Rokke ssi Aremark h I 832 Omark Id h / Berg 11 I 965 lq /UM /20/2, 2, ro I I I ts LftL *-94, Skjeberg prgld , Skjeberg Skjeberg sogn med Ifafslund kapel Ingedal Ullerø LIN aler prgld. og sogn med Spjærøen kapel Hvaler h 3 Borge prgld Borge, 5 Borge 44 sogn med Pella kapel Torsnes I Varteig 117 prgld. og sogn roo Varteig h I I 117 I 100 n er angit efter den almindelige folketælling 3 december 1900 ; for lensmandsdistrikter, sogns flateindhold 3 december 2900 er indtat i rote hefte av Folketællingen 1900, Norges Officielle Statistik, IV nr. 52, fogedembedet i henhold til lov 21 j uli 1894 er ophævet ç. 149//;, --G1) 2:,,.-2,20.1Ac, Gei

18 ,. 11 Rikets inddeling bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderieril Lensniandsdistrikter. _ Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier 3. Folkernængde tilstede- hjemmeværende. horende, 'Frogstad Trøgstad Askin Rakk :stad Askim Rakkestad E!rg Eidsb, Eidsberg Rakkestad I km 2 1 Rakkestad I kin }Røde les.,.. Spyd! berg frødenes.. I 378,, kkomsxogen,, Skipt vet (Spydeberg, og Skiptvet tinglag hører til Moss sorenskriveri.) Areal ark. Omark Id *Aremark V7 I t (p,,,,wk.,i Id Berg Liq60 "6'6 Berg & Skjeb erg Skjeberg hide og Marker t I km 2 -:,-- 6/ Idde og Marker (. I km 2 a 28.' 51 / Hval lc Hvaler Borg.: Borge 6 767,- rune (fortsættes ( s. 13). Varteig I Iwo Varteig I 100 j, tinglag og sorenskriverier er kun anført hjemmehørende folkemængde. Opgave over de enkelte prestegjelds og side 53 fgg h. = herred, k. = kjøpstad, 1. ladested. 8 En stjerne foran et fogderis navn betegner, at

19 Rikets inddeling 12 \ Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Bykommuner og tilstede- hjemmeværende. hørende. herreder. indhold k m 2 tilstede- hjemme- ' værende. hørende. I. Smaalenenes amt. (Forts.) (Kristiania sqt.) 023 u n e prgld. S 0 23 S 078 Tune h Tune sogn med Solli kapel Rolvsoen sogn I 910 I 926 Glemminge prgld Glemminge sogn Glemminge h Kraakeroy Onso prgld. og sogn medgræsvik kapel Kraakeroy h Onso Raade prgld. 782 og sogn med Tom kapel Raade h I Vaaler prgld Vaaler h Vaaler sogn 2322 I 325 Svindal Hobol prgld Hobo]. h Hobol sogn I Tomter I Rygge Rygge prgld. og sogn Moss menighet derav landdistrikt bydistrikt I goo Moss h 8930 Moss k I Akershus amt. (Kiistiania stiff.) Drobak prgld Drobak sogn Frogn A a s prgld 3o Aas sogn, 1940 Kroer Nordby 3 Vestby 75 prgld Vestby sogn med Hvitsten kapel 1.52i i 489 derav landdistrikt 419 I Hvitsten o Vestby Garder sogn Saaner derav : landdistrikt 7 Son I ISon Helen Holen Kraakstad prgld Kraakstad h Kraakstad sogn 2834 Ski sogn med Siggerud kapel Nesodden prgid Nesodden h Nesodden sogn medgjofjeldkapel Oppegaard Ostre Aker prgld. og sogn med o Grorud kapel N or ds trand prgld. og sogn med Ormoen kapel 552I V estre Aker prgld. og sogn med Nydalen og Maridalen kapeller.. Ullern prgld. og sogn med Bygdo og Sorkedalen kapeller ,L S 5r/61 I Drøbak k Frogn b. Aas h. I Aker h ,49,a-1 tr Tune lensmandsdistrikt bestaar av Tune sogn av Tune h. Rolvsøen sogn av Tune h. horer til Glemminge Ladestedet Hvitsten (flateindhold 0.07 km') har ikke eget kommunestyre. 4 Fra r jan er oprettet et eget

20 18 kikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende, horende. Tune IGlemminge Onso Raade Vaaler Hobol ITune" Onso Raade Vaaler Hobol 'Tune (fortsat) km' Moss km' Moss km' Rygge Rygge Spydeberg Skiptvet (se skie Frogn }Aas og Frogn Aas I i Vestby Vestby km' Kraakstad Kraakstad *Aker og Folio (fortsættes s. 15) 1 Nesodden Nesodden IØstre Aker..II Vestre Aker I I 438 laker (fortsættes s. i5) 4 lensmandsdistrikt. 2 Der holdes særskilte ting for Tune lensmandsdistrikt og for Glemminge lensmandsdistrikt. embede for de sorenskriveriet tilliggende kriminaldommer-, skifteforvalter- og auktionsforvalterforretninger. 1E111 Aker

21 Rikets inddeling 14 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Flate- Bykommuner og Folkemmngde indhold Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemme-, herreder. k m 2 tilstede- hjemmeværende horende. værende. horende. Akershus amt. (Forts.) (Kristiania Ves tr e Bæru m prgld. og sogn (Bryn) med Tanum kapel stre Bærum prgld. og sogn med Haslum kapel Asker prlgd. og sogn Urskog prgld Urskog sogn med Mangen kapel Blaker IT oland prgl(l Løken sogn Hemnes Setskogen -- En e bak prgld. og sogn med Vestby,, Marie) kapel Is e t prgld. Fet sogn med Dalens kapel Rælingen sogn Sorn in prgld Sorum sogn Frogner i8i I '97 'T I o6o I 855 I I I i I 193 Enebak Vet h ' r Sorum h I edsm o prgld Skedsmo sogn Skedsmo Lillestrøm 4 ' Lillestrøm h T Lorenskogen I 183 I 170 Lørenskogen 183 I Nittedalen prgld Nittedalen h Nittedalen sogn Hakedalen Gjerdrum prgld Gjerdrum sogn Heni Ullensaker prgld Ullensaker sogn med Furuset kapel IIovin sogn N e s prgld. Nes sogn med Aarnes og Ingeborgrtid kapeller Udenes sogn med Auli Fenstad Eidsvold prgld. Eidsvold sogn med Raaholt kapel Langset Nannes tad prgld Nannestad sogn Bjørke sogn med Stensgaard kapel, Holter II ur dal en prgld Hurdalen sogn Feiring Se s. 12 note 4. 32S floland 2096 p 754 Setskogen h I 744 9o I 876 I T I re rum h 185.0,-_, Asker h Urskog Gjerdrum li. Ullensaker li. Nes b. Eidsvold Nannestad h I Turdalen Feiring h I o6o I 910 I 126 I I 187

22 15 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. '...,,,IMM , Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. Bærum Asker Urskog Bærum Asker Urskog Aker (fortsat) ] km' *Aker og Folio (fortsat) I k1fl }Holand Holand Enebak Fet Enebak Fet Sorum I Sortm Nedre Romerike I ì 2 *Nedre Rome- / rike km ISkedsmo Skedsmo Nittedalen Nittedalen Gjerdrum I 697 Gjerdrutn Ullensaker Nes Eidsvold Ullensaker Nes Eidsvold Nes ,8 km 2 *Øvre Romerike I 984.2, km Nannestad IITurdalen Nannestad Hurdalen., leidsvold 1 I km 2

23 1 Rikets inddeling 16 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hgrunde. Bykommuner og fierreder. Flstei km'. tilstede- hjemmeværende. horende. Kristiania. (Kr; stiania stiff) 10 vor Frelsers 102 menighet Johannes Trefoldip;hets Uranienborg Frogner Fagerborg Gamle Aker Sagenes Petrus Paulus Jakobs (;ronlands Kampens vaalerengen s 1 o Akershus festning' Kristiania k 16.55, 229 wi Garnisonsmenigheten 2. Iv. Hedemarkens amt. (Hama,- stift.) Ringsaker prgld, Ringsaker sogn 2 Veldre Brøttum med Aasmarken kapel N e 412 s prgld Nes sogn med lielgoen kapel. 734 Balleshol sogn Ringsaker h To 5 o Nes h bo ' Av Akershus fæstnings befolkning 3 dec. 19oo horte til : Iiistedev. Hjemmeh. Akershus strafanstalt Garnisonsmenigheten Johannes menighet 2 Garnisonsmenighetens inden Kristiania by boende medlemmer var ved folketællingen indbefattet under Tilstedev.Hjemmel Vor Frelsers menighet Johannes Trefoldighets Uranienborg Frogner Fagerborg Gamle Aker Sagenes Petrus Jfr. kgl. res. 2 dec om, hvem der skal regnes til Garnisonsmenigheten. (Departements-Tidende 1899,

24 sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Rikets inddeling Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hj emmehorende. Ringsaker... Io 549 Ringsaker Nes Nes Nordre Hedemarken (fortsættes s. 19). *Hedemarken (fort- 1 sættes s. 19). byens øvrige menigheters folkemængde saaledes Tilstedev. Hjernmeh. Paulus menighet Jakobs SOT 102 Grønlands Kampens Vaalerengen OSIO Akershus fæstning side 797, og 5900, side 278.) Tilsammen

25 Rikets inddeling 18 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Hedemarkens amt. (Forts.) (Hamar s(ff.) Bykommuner og herreder. tilstedeværende. hjemmehorende. Flateindhold i km'. tilstedeværende. hjemmehørende. a n g prgld. og sogn med Vangsaasen kapel Vang 681 h Furnes prgld. og sogn 3 Soo Furnes h I.» II a in a r menighet Hamar k Loiten prgld. og sogn med Oppegaard og Oset kapeller Løiten h Romedal )rgld Romedal sogn Tomter Stange prgld Stange h o Stange sogn Tangen -- Ottestad I 903 I 556 Søndre Odalen prgld Strøm sogn Ulleren = 461 Opstad 035 Nordre Odalen prgld Sand sogn M I 984 Eidskogen prgld Eidskogen h Eidskogen sogn Vestmarken i I in Vinger prgld Ostmarken sogn i Vinger hovedsogn ivinger h derav : landdistrikt jr Kongsvinger k I Kongsvinger k I 500i 524 Brandval prgld. og sogn med Lundersæter kapel Grue prgld. og sogn med Raevholt kapel Grue h H o f prgld. og sogn med Arneberg og Dulpetorpet kapeller Hof h o85 Aasnes prgld Aasnes h Aasnes sogn I Gjesaasen Finskogen (Gretviken) sogn... Vaal er prgld. og sogn Elverum prgld. og sogn med Nedreberg (Nordre Skogbygd) og Sætre (Søndre Skogbygd) I 506 I I Vaaler h kapeller Trysil prgldi Trysil sogn med Ljørdalen og Pladsen kapeller Søndre Osen sogn I Romedal h Søndre Odalen h.. Nordre Odalen h. Brandval h. Elverum h Trysil h ' I For de til Rendalen, Trysil og Roros prgld. hørende fjelddistrikter er ansat en hjælpeprest, der forretter ved ONENNISMINIMM. ANIN.

26 19 Rikets inddeling Sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hj emmehørende. Vang 5 7o3 Furnes Vang Furnes )(Nordre Hedemarfken (forts.) I km' Loiten Romedal Stange Løiten Romedal Stange Søndre Hedemarken I kin' *Hedemarken (fortsat) km Søndre Odalen Sondre Odalen Nordre Odalen Nordre Odalen Eidskogen Eidskogen Vinger og Odalen km 2 *Vinger og Odalen km Vinger Vinger Brandval Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler Elverum Trysil Grue Hof 3 o85 Aasnes Vaaler Elverum Trysil ISolor. I km 2 ISøndre Osterdalen (fortsættes s. 21). Engerdalen, Drevsjø, Elvdalen og Elgaaen kapeller. (Kgl. res. 9 april 2870.) 3 125,85 km 2 l *Sesndre Østerdalen (fortsættes s. 21). i 2I ,wg, itediwt dmt t 4074,t, Ade41t4te,.. w. "Ti: /4.

27 Rikets inddeling 20 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Flate- Bykommuner og Folketnængde indhold herreder. i km 2. tilstede - hjemmehørende. værende. IV. Hedemarkens amt. (Forts.) (Hamar stir-4) A am o t prgld Aamot sogn med Deset kapel. Nordre Osen sogn Stor-Elvedalen prgld Stor-Elvedalen sogn med Atnosen og Evenstad kapeller Strand sogn Sollien prgld. og sogn Rendalen prgld Ovre Rendalen sogn med Drevsjø kapel Ytre Rendalen sogn med Enger dalen og Elvdalen kapeller Lille-Elvedalen prgld Lille-Elvedalen sogn Foldalen Tonset prgld Tønset sogn Tyldalen sogn med Brydalen kapel Tolgen prgld 'Folgen sogn,111-4(41, Vingelen Os sogn med Narbuvold kapel Kvikne prgld Kvikne sogn Inset V. Kristians amt. (Hamar stift.) Dovre prgld. og sogn Lesje prgld Lesje sogn Lesjeskogen Skiaakçr prgld Skia:iker sogn Nordberget Lom prgld Lom sogn Garmo Bøverdalen Vaag e.prgld. Vaage sogn Hedalen Sel Nor dre Fron prgld. Sødorp sogn Kvam Kvikne I I 722 I I x To o I I 566 / I 950 I I I 745 I I o III 224 I I 572 / 248 Aatnot h I Stor-Elvedalen. I , 3 Sollien h Ovre Rendalen h Ytre Rendalen h... I I 761 Lille-Elvedalen h Tønset h Tolgen 11.4 Kvikne h Dovre Lesje h. Skiaaker I Loin h I Vaage h Hedalen h Sel h Nordre Fron h I I I I ' I 242 I I 950 I I III 224 I 899 Gaarden T a ngen i Stor-Elvedalen herred (12 tilstedev., 14 hjemmeh. beboere) hører i geistlig henseende til herred, lensmandsdistrikt og tinglag horer en del at...rot-0s prestegjeld (flateindhold km 2, folkem. : tilstedev

28 21 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehørende. Aamot., Aamot I Stor-Elvedalen Stor-Elvedalen ISøndre Osterdalen (fortsat) km 2 *Sondre Østerdalen (fortsat) km Rendalen Lille-Elvedalen3 350 {Øvre Rendalen i 950 Ytre Rendalen i 772 Lille-Elvedalen Tonset Tonset Nordre Østerdalen I I km 2 *Nordre Østerdalen II km Tolgen Tolgen Kvikne i 203 Kvikne I 203 }Lese { Dovre Lesje }Lom // fil eftt el etticteb, 3 Nordré Fron Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron Nordre Gudbrandsdalen km2 Nordre Gudbrandsdalen I I km Mellem Gudbrandsdalen (forts. s. 23). Sollien prgld. og sogn. 2 Se side 18 note 1. 3 Et kapel, Holøidalen kapel, er under opførelse. 4 Til Tolgen 234, hjemmeh. 250). 2g 21,4d dtlei AM/

29 Rikets inddeling 22 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate-, indhold i km2. tilstede- hjemmeværende. hørende. V. Kristians amt. (Forts. (Hamar stift.) Søndre Fron prgld. og sogn.. Ringebu prgld Ringebu sogn Faavang Venebygden Øier prgld Øier sogn Tretten Østre Gausdal prgld. Gausdal sogn Follebu Vestre Gausdal prgld. Nykirke sogn med Aulstad kapel Svatsum Faaberg prgld. Faaberg sogn med Saksumdalen kapel Mesna sogn t-",44. Lillehammer menighet Biri prgld Biri sogn Snertingdalen sogn med 2 kirker, Segaard og Nykirke Østre Toten prgld. Hof sogn med Nordlien kapel.. Balke med Totenviken kapel Vestre Toten prgld Vestre Toten sogn Eina Kolbu Vardal prgld Vardal sogn Hunn - derav : landdistrikt Gjøvik k Jevnaker prgld. og sogn Lunner prgld. og sogn Gran prghl. og sogn med Grymyr kapel Brandbu prgld. Brandbu sogn med Sørum kapel Tingelstad sogn I I 505 I I ! ' I I I II() I i ' I I I ' Søndre Fron h Ringebu h Øier h Østre Gausdal h. Vestre Gausdal h. Esaaberg h. Lillehammer k... Biri h Østre Toten h. Vestre Toten h... Eina h Kolbu h. }Vardal h Gjøvik k Jevnaker h Lunner h Gran h Brandbu h I I I

30 23 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. Folk em9engde tilstedeværende. hjemmehorende. Sondre Fron Ringebu Øier Sondre Fron Ringebu Øier Mellem Gudbrandsdalen (fortsat) km 2 IGausdal : Gausdal i Søndre Gudbrandsdalen km' Sondre Gudbrandsdalen I km' Faaberg Faaberg Biri Biri Østre Toten Ostre Toten Vestre Toten Vestre Toten Toten, Vardal og Biri I km' Toten I km' Vardal Vardal Jevnaker Jevnaker Lunner Lunner Gran Gran Brandbu Brandbu Hadeland ogland (forts. s. 25). Hadeland og Land f (fortsættes s, 25). //e-iat-

31 Rikets inddeling 24 Tabel 3 (forts. Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. horende. Bykommuner og herreder. Flateindhold i km2tilstede- værende. hjemmehorende. V. Kristians amt. (Forts. (llama s stift.) 5 Søndre 774 Land prgld Søndre Land b , Fluberg sogn '3 Hov sogn med Enger kapel Nordre 4 Land prgld Land h Ostsinnen sogn 982 Nordsinnen Torpen (Aamot) sogn med Lunde kapel Søndre Aurdal prgld Bagn Sogn / I1 I 609 Søndre Aurdal h.. Reinli Hedalen Begndalen Etnedalen prgld. I 776 I 739 Etnedalen h Bruflat sogn 394 I 357 Nordre Etnedalen sogn Nordre Aurdal prgld Nordre Aurdal h. Aurdal sogn 739 Skrautvaal 891 Ulnes 774 Svenes 9.9 Vestre Slidre prgld Slidre h o I 139 Østre Slidre h... Slidre sogn Lomen Røn Ostre Slidre prgld. Hegge sogn Volbu Rogne V an g prgld Vang sogn med Mensaasen kapel Oie sogn Hu rum I I I Vang h I I o I VI. Buskerud amt. (Kristiania stift.) Norderhov prgld I.o6 Hønefoss sogn Hønefoss k 979 Norderhov hovedsogn med Veme kapel Haug sogn }Norderhov 468 h Lunder I 323 I 273 H o 1 e prgld Hole h Hole sogn med Bønsnes kapel. 2 o Tyristranden sogn 366 I A adalen prgld Aadalen 923 h Viker sogn Nes Ytre Aadalen sogn I I 492

32 25 Rikets inddeling sogn, bykornmuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehorende. Søndre Land Søndre Land Nordre Land 4 7" Nordre Land Hadeland og Land (fortsat) km2 Hadeland og Land (fortsat) km Søndre Aurdal Søndre Aurdal Etnedalen... I 739 Etnedalen... i 739 Nordre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre Vestre Slidre Valdres.. 17 oi km 2 Valdres km (316 Østre Slidre Østre Slidre Vang Vang {Norderhov Haugsbygden Lunder i 273 Hole 345! }Norderhov Hole 345' Ringerike I km 2 *Ringerike I km Aadalen Aadalen 2 854

33 Rikets inddeling 26 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. F olkemængde Bykommuner og tilstede- hjemme-! herreder. værende. hørende. ' Flate-! indhold tilstede- hjemme- i k m2. værende. hørende. VI. Buskerud amt. (Forts.) (Kristiania stift.) N e s prgld Nes sogn Flaa I 528 Gol prgld c:a Gol sogn Gol h Hemsedal. 4.8 Hemsedal h I 418 i I 528 }Sigdal h Kresdsherred h... Modum h 'Ovre Eker h J Nedre Eker h 1 Lier h. I / Drammen k J Nes h. Flaa h I Aal prgld Aal h Aal sogn med Leveld kapel Torpe H o 1 prgld. og sogn med Ustedalen kapel Sigdal prgld Sigdal sogn med Vatnaas og Solumsmoens kapeller Eggedal sogn Krodsherred Ate,t4 Modum prgld Heggen sogn med Vestre Spone, Vikesund, Aamot og Gulsrud kapeller Nykirke sogn Snarum Fiskum prgld. og sogn Ek er prgld Haug sogn med Vestfossen kapel Bakke Nedre Ek er prgld. og sogn Røken prgld. og sogn med Aaros og Nærsnes kapeller Hurum prgld. og sogn med Holmsbu, Filtvet og Kongsdelene kapeller derav: landdistrikt Holmsbu 1 Lier prgld Frogner sogn med Skjaastad kapel Tranby Sylling -- Bra g ernes menighet i Drammen derav : landdistrikt bydistrikt StromsM menighet i Drammen.. Strømsø sogn Tangen I I I I ! oi I I I I I bo Hol h Røken h. Hurum h I I ! s I I " I Et kapel, Hovet kapel, er under opførelse. 2 Ladestedet Holmsbu (flateindhold 0.31 km') har ikke eget

34 27 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehørende. INes INes Wlaa I 491 }Gol Aal Gol Hemsedal Aal Hallingdal km 2 *Hallingdal km' Hol I 90! Finl I 90! fsigdal k Eggedal 928 }Sie-dal Krodsherred Krodsherred fsøndre Modum Nordre Modum 5 }Modum {Fisk= I 292 Haug Bakke I 831 løvre Eker Eker, Modum og Sigdal km" Nedre Eker Nedre Eker *Buskerud km' Roken Hurum Røken.. 4 o6o Hurum Lier, Roken og Hurum km 2 Lier Lier kommunestyre. 3 Derav Lier prgld km 2 og Bragernes landdistrikt 3.67 km 2.

35 Rikets inddeling 28 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Preste -- eld ot soen. tilstedeværende. Bykommuner og hjemme- herreder. horende. Flate- indhold i km 2. tilstede- hjemmeværende. horende. VI. Buskerud amt. (Forts.) (Kristiania stift.) K o n,sberg menighet med Jon- kirke 1 dalen de :av : Kongsberg k. landdistrikt (Gravningsgrænden og Sandsvær-Jondalen) Kongsberg k Sand svær prgld Øvre Sandsvær h.' I7(.denstacl sogn Efteløt hovedsogn K )mnes sogn iytre Sandsvær h Tti ft Fles ) e r g prgld Flesberg h Fl esberg sogn Svene Lyrngdal Roll 1. g prgld I Rollag h I 390 I 394 R hag sogn V 'ggli Nore prgld N )re sogn med Skjønne kapel (Nore h.' I 506 I 50 lgalien sogn j )dal I kopdal h I Ç yarlsberg VII. og Larvik amt (Kristiania stift.) Holmestrand o 1 menighet I k.... Strø -n m e n prgld. og sogn med Tger kapel de rav : Svelviken I 215 Svelviken I 159 I 215 landdistrikt I 580 I 598 Strømmen h. 54,9 I Skog er prgld Skoger h Ç SI:oger sogn Strømsgodset I K 3nnerud Sand e prgld. og sogn Sande h H o f )rgld Hof h ( H :mf sogn med Eidsfoss kapel V tssaas sogn Botn e prgld Botne h I'd B Ane sogn I 726 I 802 H illestad i Distriktet J o n d a 1 e n, der bestaar av 3 dele (hvis folkemængde er medregnet under vedk. prgld.): I. av Kongsberg prgld.s landdistrikt : Sandsvær-Jondalen folkem. : tilstedev 171, hjemmeh Flesberg prgld., Svene sogn : Flesberg-Jondalen 96, Gransherred prgld., Bratsberg amt : Gransherred-Jondalen 120, tils. folkem. : tilstedev. 387, hjemmeh. 393, i de anliggender, der angaar Jondalens kirke, at vareta hvad der paaligg-er vedkommende kommunestyre. sogn horer en del (folkem. : tilstedev. 125, hjemmeh. III) til Nore herred, lensmandsdistrikt og tinglag, resten (folkem.: 2 55:.

36 20 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehørende. Ovre Sandsvær Ovre Sandsvær Ytre Sandsvær Ytre Sandsvær Flesberg Flesberg Numedal og Sandsvær km Rollag og Rollag og Veggli... I 394 -Veggli.... I 394 *Numedal og Sandsvær km i I 343 I i 349 Nore 2 I 508 Nore 2 I 508 Opdal 2 I 429 Opdal 2 I 429 J }Strsvøme m ivk iene n (med ) Strømmen Skoger Skoger Nordre Jarlsberg arlsberg (fortsættes Sande s ). Sande ,22 km2 Hof Hof Botne Bötne danner ifølge lov 6 juni 1889 en særskilt skolekommune; det for skolevæsenet anordnede kommunestyre har ogsaa Saavel i kirkens som skolens anliggender hører Jondalen til Buskerud amt og Kristiania stift. 2) Av Dagalien tilstedev. 211, hjemmeh. 214) til Opdal herred, lensmandsdistrikt og tinglag.

37 Rikets inddeling 80 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate. indhold i tilstede- hjemmeværende. km'. hørende. VII. Yarlsberg og Larvik amt. (Forts.) (Kristiania stift.) 8 Horten 898 menighet Horten k 2 54S V aale prgld. Vaaie h Vaale sogn Undrumsdal I Borre prgld Borre sogn derav: Aasgaardstrand landdistrikt Nykirke sogn Aasgaardstrand 1. ' Borre h Ramnes prgld Ramnes h I 574 I I Ramnes sogn Fon 764 Vivestad I Andebu prgld. Andebu sogn Høijord Kodal 118 Stokke prgld I I o Andebu h Stokke h Stokke sogn med Veierland kapel Skjee Arendal S e m prgld Sem sogn Slagen sogn med Vallo kapel. Nøtt er ø prgld. og sogn Tjom ø prgld. og sogn med Vasser I kapel Tønsberg menighet i1 S an d e fj ord menighet I San deherred prgld. og sogn Sandeherred h Tjølling prgld. og sogn Tjølling h Fredriksværn prgld. og sogn Brunlanes prgld III I Fredriksvaern h Brunlanes h ' Tanum sogn Berg Kjose Hedrum prgld Hedrum sogn Kvelde Hvarnes Lardal prgld Lardal h Svarstad sogn Hem Styrvold i ! o10 Larvik menighet 301 lo 668 Larvik k Larvik sogn Langestrand I i I i Sem h Nøtterø h Tjømø h Tønsberg k Sandefjord k Hedrum h

38 sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. 81 Rikets inddeling Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fbgderier. tilstedeværende. hjemmehorende. Vaale Vaale }Borre Borre Mellem Jarlsberg Ramnes Ramnes..., km 2 - Andebu Andebu 2 66o Jarlsberg (fortsat) I km' Stokke Stokke , Sem 5 67! Sem, Nøtterø Nøtterø Tjømci Tjømø Søndre Jarlsberg I km 2 Sandellerred Sandeherred Tjølling Tjølling Fredriksværn 966 Fredriksværn 966 Brunlanes Brunlanes Hedrum Hedrum Larvik ii km2 Larvik km Lardal Lardal 2 415

39 Rikets inddeling 82 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Folkemmngde tilstede- hjemme-. værende. hørende. Bykommuner og herreder. tilstedeværende. hjemmehørende. Flateindhold i km2. VIII Bratsberg amt. (Kristiansand stift.) Skien menighet Kragerø menighet Drangedal prgld. Drangedal sogn i Tørdal Sannike dal -prgld. og sogn sk aat ø prgld. og sogn med Levang kapel 13 re vik menighet II II Skien k 2.23 Kragerø k 1.17 Drangedal h.. I Sannikedal h Skaatø h Brevik k. o.76i I I II oo Bamle prgld. Langesund sogn I3amle hovedsogn med Herre kapel, derav : landdistrikt Stathelle 1. Eidanger prgld. og sogn med Langangen kapel Slemdal prgld. og sogn Gjerpen prgld. og sogn med Borgestad og Luksefjeld kapeller Langesund I Bamle h Stathelle Eidanger h Slemdal h Gjerpen h I Porsgrun d menighet (med 2 kirker) Solum prgld Solum sogn MxIum med Skotfoss kapel Kilebygden sogn H ollen prgld Hollen sogn med Valebø kapel Helgen Lunde prgld Lunde sogn med Landsmarken kapel Ytre Flaabygd sogn B ø prgld. og sogn 6S Saude 031 prgld. og sogn Saude sogn Nes Hitterdal 868 prgld Hitterdal sogn Lilleherred Tinn prgld Atraa sogn østbygden Mad Dal o ' Porsgrund k 1.26 Solum h Hollen h Lunde h Bø h Saude h Hitterdal h Tinn h o Et kapel for distriktet Kroken er under opførelse.

40 33 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. INI mholglesmainsi Lensmandsdistrikter. rfinglag. Sorenskriverier. Fogderier. Folkernamgde 1 tilstede- hjemmeværende. horende. Drangedal.. 4 oo6 Drangedal... 4 oo6 Sannikedal Sannikedal Kragerø , 46 km 2 Skaato Skaato Langesund. I 407 Langesund. 407 Bamle famle J (Bamle krn 2 *Bamle i( Eidanger Eidanger.., Gjerpen Gjerpen Solum Solllm. S 131 Gjerpen E 1S1.a9 kin 2 Ilollen Holler' Lunde Lunde *Nedre Telemarken I km' Soo Bo Saude Saude Nedre Telemarken II km2 Hitterdal llitterdal Tinn Tinn J, 1Ovre Telemarken østfjeldske.(forts. s. 35). I *Ovre Telemarken (forts. s. 35).

41 Rikets inddeling 84 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Flate- Bykommuner og Prestegjeld og sogn. indhold. tilstede- hjemmeværende. hørende. værende. hørende. herreder. i km2 tilstede- hjemme - VIII. Bratsberg amt. (Forts.) ( Kristi an.s'and sti/?.) Gransherred prgh Gransherred sogn T 237 i 221 Gransherred h.. Hovin Hovin h I 237 I Hi art dal prgld, Iljartdal sogn Sauland Tuddal Seljord 067 prgld Seljord sogn Flatdal Aamotsdal r Hjartdal h Seljord h $ Kviteseid prgld. 3I Kvitest-id li... Kviteseid sogn i 497 I 46 Brunkeberg, T 038 I 034 Vrandal ' Nissedal prgld Nissedal sogn Treungen I , 9 I 625 Nissedal li Sr re I 621 I 625 Fyresdal prgld Moland sogn Veum I 814 I3go 39+ LIN + I Sio Fyresdal h, J9. Mg Lf3i I 253.T8 I $14 I SIO M o prgld Mo sogn Skafsan I I 873 Mo b I SoI 873 Laard al prgld. Laardal sogn Eidsborg Ioidalsm o Vinje prgld Vinje sogn Nesland Grungedal 364 I 356 Laardal Vinje h ' I 364 I 356 I I Rauland prgld Rauland sogn Oifjeld Mosstranden Rauland h I I Av Gransherred pigid. horer en del (Gransherred-jondalen, folkem. I tilstediv. 120, hjemmeh. 224, medregnet under Buskerud amt (s. 28 note I).

42 35 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. Folkernængde tilstedeværende. hjemmehbrende. kgransherred J Gransherred Hjartdal Seljord Hjartdal Seljord Ovre Telemarken ostfjeldske (fortsat) km2 Kviteseid Kviteseid Nissedal.... i 625 Nissedal I 625 Fyresdal.. r 8io Fyresdal *(4vre Telemarken (fortsat) to km Mo Laardal Mo... I 873 Laardal i 356 Ovre Telemarken vestfjeldske ,0 Vinje I 698 Vinje I 698 Rauland Rauland ovenfor) ifølge lov 6 juni 1889 i kirkens og skolens anliggender til Buskerud amt og Kristiania stift ; se heroni nærmere 3 *

43 Rikets inddeling ä6 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. indhold, i k m 2. i tilstedeværende. hjemmehørende. LE Nedenes amt. CA-ri sti ansan(/ /Y.) Risor menighet 3 8 6o (-; i erstad pr;.z1d Gjerstad sogn Vegaarslieien I 899 Sondeled prgld Ytre Søndeled sogn 1576 Indre Søndeled 501 1)y bvaa g prgld Dybvang sogn Hosta I 62 H o I t prgld. og sogn ' T v e d e s t r a n d menighet... I I i I I 706 A a In 1 i prg1d ï Aamli sogn I 793 I 772 Gjevedal Lille Topdal I I Riser k Gjerstad h Vegnarslieien h Søndeled li o DvI)vang h Fl -osta il i holtli ' Tvedestrand I Aamli h Gievedal il Lille "Fopdal li S II e r e f o s s prgld Mykland sogn , Mykland h Herefoss hovedsogn :erefoss h I64.6i Ve gu sd al sog n Froland prgld. og sogn II is ø prghl. og sogn Oiestad prgld. og sogn med Nede- nesengene og 0iestad kapeller østre Moland prgld. østre Moland sogn Stokken T r o n ø prgld. og sogn med Færvik kapel I; j a r e prgld. og sogn Hommedal prgld. Landvik sogn Eide Vestre Moland prgld. Vestre Moland sogn med Justoen kapel lilleand sogn H ø v aag prgld. og sogn Birkenes prgld og sogn Arendal menighet B a r b u menighet_ i Arendal Grimstad menighet I I I 239 I 804 I Froland h Ilis() iestad Østre Moland h Tromo h I Fjære h Landvik h Eide h Vestre Moland h Lillesand I Flovaag h Birkenes I 895 I 890,,Arendal k II 130 ) Grimstad k Vegusdal herred, lensmandsdistrikt og tinglag se s

44 37 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensma.ndsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. _ Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. Gjerstad Vegaarsheien i 925 Søndeled Gjerstad Vegaarsheien i 925 Sondeled }Dybvaag.. S 127 Dylivaag Holt o3 I kill 2 }Ho 6o50 Holt kaainli og I Gjevedal laqinli Lille 'fopdal (428) og 1 '. Mykland (7o7) i Iv eic _ foss.... I 291 Herefoss / Froland Froland Hisø iestad Oiestad Ostre Moland IØstre Moland t,nedenes. i kin" Nedenes kin2 Troilus }Landvik og Fjære Eide VestreMoland Landvik og Fjære ' rand Sand km' Høvaag Birkenes 890 J

45 ' I Rikets inddeling 38 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Folkentzengde late- Bykommuner og indhold - til stede- hjemme- herreder. tilstede- hjemeværende. hoiende. kin'. m værende. hørende.!, IX Nedenes amt. (Forts.) (Kristiansand,lijt.) Av 11 ereboss Vegusdal sogn (se s. 36) Vegusdal Evje prgld S Evje sogn Evje h Iveland -- i 0S Iveland li os6 i 068 Hornnes i Hornnes li I 257 1; y g 1 a n d prgld ' 149 Bygland liy.41and sogn Sandnes Austad Aardal 594-) 579 Valle prgld 2 171)2 196 Valle sogn I (-)14liValle h... 29S.2, Hyllestad 6(,6 706 y Bykle 498 I 176 Byldeli. I 55I X. Lister og Mandal amt. (16-isfialisanti 3 tifij Domkirk ens menighet i Kristiansand Tveit prgid. og sogn... I 666 Oddernes prgld Oddurnes sogn <andosund 079 Ovreho prgld Vennesla sogn '937 Øvrcho xgeland Kristiansand k I 706 Tveit h. I I 1.59 I 666 I o84 Oddernes I 101 Rand osund h I 079 I lot Vennesla h Øvrebo r Hægeland h Sogne prgld Sogne sogn med Sogne kapel Greipstad sogn Sogne 239, Mandal prgld Hartmark sogn 3.4 I lalsaa ovedsogn derav : landdistrikt Mandal Halsaa og I lartmark h..... I 16.9,) IN/Linda' i 1 1 I o 1 in e prlgd Hol me sogn I 2 72 )islebo 93., Laudal 766, I 293 I lohne h , I 272 I Oislebo h ; Laudal h i Heddeland tinglag indbefatter tillike Finsland herred og lensmandsdistrikt (se s. 4 0 og 41).

46 39 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier.,,,,p0.41, PP,WW, Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hj emme' hørende. Vegusdal 94 1 Vegusdal 941 Evje Evje 863 Iveland I 068 Iveland i 068 Hornnes... I 257 Hornnes Bygland Bygland Sætersdalen km' Sætersdalen T4 km 2 }Valle V dle Tveit. 706 lodde Oddernes og Vennesla, ilovrebo og j Ilægeland. I 690 Øvrebo Sogne Sogne lo trillaii km 2 *Mandal (forts. 41). 1 Halsaa og I Ilartmark 'Leirkjær Mandal(fortsættes s. 41). Holme I. 293 koislebo og Laudal 712 Heddelandi 2 483

47 Rikets inddeling 40 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Folkernxngde tilstede- hjemmeværende.1 horende. 'Bykommuner og herreder , Flate- 1 ' indhold tilstede 1 hjemmei ktn2. værende. - horende. X Lister og Mandal and. (Forts.) (Kristiansand sti:it.) L 1 1 ;i li cl prgld Finsland sogn 768 nienand hoveds( $_:n (;)rind!lin sogn 827 Aaseral prgld. og sogn med Aakernes hapel I Nordre -C: n d a 1 prgld Vigmostad sogn o Konsmo I 303 Finsi,m(1, njt!iiand (;rindinn h, Aaseral h Nordre Undal I 654 I 303 I d r e tr. n d a 1 p gld Valle sogn Spangereid -- i i 763 Sondre Undal li.. I71.7o; Spangereid li I \- a n s c pigid Farsund sogn derav: Far,und l i 836 Farsund I 722 I 836 huiddi,trikt \ anse hovedsogn 5:Oic-6) l,--; li Vanse h 139.i, II c r r e d prg1,1 i _Herred sogn 863, 1 012, Herred h I 012 Spind Spind h I y n g d a 1 prgld 435$ j/lyngdal b s Liiki- Att- sogn k.. I :: \ t3cl41 4;3 ")4,72f55'19 ;- (94 Austad med Korshavn kapel ro 253 I/5 7-1#53 I,37 Kvaas -- Xtr-qAh,1, (01i9 Vx7-673g Hægebostad prgld. I 944I Hægebostad h Hægebostad sogn... Eiken Fjotland prgld. og sogn ined I 05 Neilandsnes kapel Fjotiand li I 051 I Kvinesdal 669 prgld 4 III Liknes sogn Liknes h los Fede 878 oo6 Fede h oo6 2 Bakke prgld Bakke sogn I 435 I 453 Bakke b I 435 I Gyland 5000 Gyland h I 000 I Siredalen 575 prgld. I Tonstad sogn 828 Tonstad h Ovre Siredalen 753 Ovre Siredalen h I Flekkefjord 215 prgld I 9Hittero sogn Hitter(?) I Nes hovedsogn , Icrav : landdistrikt Nes li i Flekkefjord k Flekkefiord k fi Farsund tinglag, omfattende

48 41 Rikets inddeling 19oŠ. sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier MIMINI Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. hjemmehørende. Finsland, Bjelland Grindurn 771 Se 5.39 (I eddeland) )Bjelland I 816 Aaseral i 303 Aaseral i 303 Nordre Undal i 682 Nordre Undal i 682 Mandal (forts.) km 2 *Ma n d al (forts.) km Sondre Undal Spangereid.. I 763 Søndre Undal Farsun d Vanse lariseaal It ig Y Ilerred ' ,tv..yngdal Lyngdal Lyngdal I IL7egebosta(l I 990 Lliiegebostad *Lister km Fjotland I 040 Fjotland,, i 040 }Kvinesdal 4 III Kvinesdal }Bakke, 453 Bakke ' Siredalen, I 581 Siredalen 58i Flekkefjord o km 2 1Nes og Hitters() Flekkefjord Farsund ladested samt Herred og Spind herreder, 15.,; Vanse tinglag, omfaki&vanse herred.

49 1 Rikets inddeling 42 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flateindhold i km'. tilstede- hjemmeværende. hørende. XI. Stavanger amt. (A -ristiansand. ;. - gndal prgld. ug sogn med Aaensire kapel derav : landdist rikt Sogndal h Sogndal 1 loo, 427 Sugndal I. 0 9, I ti il d prgicl., Lund sogn i 827 i 886 Lund li , 1 8 S0 I leskestad i 11 7I 1 22 lieskestad li : lielleland prgld I lelleland sogn i 3,8J 295, Helleland li 1 43, i 295 Bjerkreim sogn med )vrebygden (Ivesdal) kapel i 757 I 761 Bjerkreim li I 757 I 761 E g e r s ti n d prgld Egersund sogn 5 855, derav : Egersund 217 I. 3 ' Egersund I landdistrikt ', Eg' ersund h ( )gne sogn I 09 9I ii6 Ugne h I I a a prgld 3 6oS I Nærho sogn I 812 i 806 Nærho h i Varhaug 1-- i 796 i Soi Varhang h I So l Klepp prgld o8 Klepp h. Klepp sogn I 451I 453 Orre Bore , y e prgld Time sogn Time 4.7' ,01 Gjesdal 784 I 750 Gjesdal h ilan d prgld Iloiland sogn 4 "'I Høiland il. Sandnes Sandiles Ilaaland prgld. 3 ' llaaland h Sole sogn med Tananger kapel Malle ' _Hetland prgld Frue sogn Raudeberg Riskekverven i o I letland h , Domkirkens menighet i Stavanger II St. Petri menighet i Stavanger.. t. Johannes menighet i Stavanger II 148 I Stavanger k

50 43 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. 1 Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. til stedevwrende. hjemmehørende. }Sogndal Sogndal Lund J. 886 Heskestad. I 122 }Lund 3 oo8 Helleland _. i 295 Bjerkreim I 761 IHelleland og Bjerkreim ) Dalene I leversund ' 3 Egersund. _ Haa Haa, Klepp, 2 6o8 Klepp _ k*lx.deren og Dalene 'Fime GieSdal I oiland Time GjeSdal I 750 Hoiland æderen I kin 2 Haaland Haaland letland Hetiand

51 , 1 Rikets inddeling 44 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier..1111= Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende.' rørende. Bykommuner og herreder. Flate- iflllihold km2. tilstede- hjemmeværende. horende. XI. Stavanger amt. (Forts.) (Kristiansand stiff) Vikedal prgld Vikedal sogn Sandeid Cx.(", Vikedal , Nerstrand prgld Nerstrand sogn Sjernero Welmeland prgld. Iljelmeland sogn Fister kardal j e I s a prghl. jelsa sogn Erfjord I 388 Nc,Tstrand h Sjernero h Hjelmeland h S65 Fister h Sr9 Aardal h , -, 1 23 ", 174 Jelsa h i I S a n d prgld Sand sogn = Sand li I Sande = 554 I 5 76 Sande li S u I d a I prgld. og sogn med Nesflaten I kapel Suldal h , o66 I I Hogsfjord prgld e sogn Hole li I Fossan sogn med Dirdal kapel.., Fossan h. I 933, I S t r a n d prghl. og sogn, Strand h ' i n 0 o Hesby sogn Talgo Rennes (?) prgld Hauske sogn Sørbo Kvitingso Mostero I 389 I I 395 Finn() h o9i }Rennes(?) b , 18 1,Mostena h I 128 I 093

52 45 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. Folketnængde tilstede- hjemmeværende. horende. Vikedal Vikedal knerstrind Nerstrand }Hjelmeland Aardal Hjelmeland. 819 Aardal Jelsa jelsa Sand I 415 Sande. < I 5 76 Sand Sande I Ryfylke krn 2 Suldal Soldai khole og Fossan Strand 221 Finno I Hole Strand Finn(?) I 395 *Ryfylke (fortsættes s. 47). Renneso RenneS0., Skudenes Skudenes Karmsund forts. s. 47). Avaldsnes Avaldsnes 5 388

53 ! Rikets inddeling 46 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriveri er Prestegjeld og sogn. Flate- indhold tilstede- hjemme- i km 2. værende. hørende. - Bykommuner og tilstede- hjemme - herreder. værende, hørende. Xl. Stavanger amt. (Forts.) (Kristiansand stift.) Tysvær prgid Tysvær sogn Bokn Skjold prgld Haugesund hovedsogn haugesund ! I Tysvær h I 737 I 755 Bokn h i I Skjold sogn. i 9/0 I 961 Skjold h 910 I 961 Vats --- Torvestad prgld Torvestad sogn Utsire Hangesund prgld Jo 311 i I0 633 Vats h. Torvestad i 095I Skaare sogn Skaare h XII. Søndre Ilergenhus amt. (16:;,,en stift.) : Strandebarm prgld Jondal sogn t 2 00!. 143 Strandebarm hovedsogn / i 661 Strandebarm h. Varaldso sogn Varaldso h. K vinnherred prgld Kvinnfierred h Kvinnherred sogn Hatlestranden Ilusnes I on Ænes Ølve 6954 Skaanevik p rgld 2 SI 0624 Skaanevik h. 2 9 Skaanevik- sogn Aakre I 118 I 126 Holmedal E t n e prgld Etne h. Stole sogn Grindheim Gjerde Fjelberg prgld Fjelberg- h Fjelberg sogn I3joestranden ølen I I 353 Eid 997 I oo6 S ve en prgld Sveen. sogn Vikebygd ---- I 075 I 092 Valestrand --- Finnaas prgld 993 I Moster sogn I 243 ' Bremnes Bommel S t o r d prgld. og sogn Stord h. F i t j a r prgld. og sogn med Bekkervik kapel Tysnes prgld i 4J Tysnes sogn 1 i 311 i 462 Opdal 1 I 748 i 905 Onarheim 1 I 098 j I Jondal herred, lensmandsdistrikt og tinglag se s. 50 og si I 592 I s or , Sveen I ' Vikebygd h i. 075 I 09: Valestrand I 04 Finnaas h. 225./ Fitjar h Tysnes h e ky,ej

54 47 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hj ell-1m e horende. 1T SV"Vi ft y '. Tysvær \ 1 1* 3( )1d...,i) ' ITorvestad ISkjold... Vats Torvestad I 961 [ Karmsund (forts.) 4.%R yfylke (forts,).. I i km' I km Strn.ndeba rm / - Kvinnherred Strand charm Kvinnfierred Skaanevik Sknanevik Eine 205S Etne Fjelherg Fjelberg. 3_39 2 Son dit km 2 *Søndhordland km Sveen Sveen ) Finnans Finnans Stord Stord Fitjar Fitjar Tysnes Tysnes 4 600

55 Rikets inddeling 48 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Folkemengde ' Bykommuner og tilstede- hjemme- herreder. værende- horende., Flate- indhold k m.2. tilstede- hjemmevære-nde. horende. XII Sondre Bergen/nis amt. (Forts.) (Bergen stift) u s e prgld Fuse sogn r o6i 072 Fuse h Haalandsdalen I Iaalandsdalen Strandvik I 795. I 876 Strandvik h. s prgld Os h Samnanger h Fane h ' Sund h I 217 I Os sogn med Lysekloster kapel2 669 Samnanger sogn Fane prghl Fane sogn Birkeland sogn med Fantoft kapel Sun d prgld Sund sogn med Kausland kapel Austevold sogn Mogster sogn med Store Kalsoen I f Austevold kapel 281 Fjeld prgld. og sogn Fjeld Askoen prgld Askoen h 93, Strudshavn sogn PYktat, 444-, Laksevaag Aarstad prgld. og sogn 1.1 a u s prgld l laus sogn Arne med Arne kapel. Gjerstad I Bruvik prgld Bruvik h Bruvik sogn med Dale kapel Stamnes Hosanger prgld Hosanger h Hosanger sogn med Vike kapel Mo Eksingedalen LI a ni ni e r prgld Hammer sogn Aasene -- Alversund prgld Alversund sogn Seim Mæland Herlo prgld. og sogn Manger prgld Manger sogn Be Hjelme Sæbe Lindaas prgld Lindaas sogn Austrheim Lygre Myking Fedje I r I = 338 I ioo I 384 I 735 I I7I Aarstad Haus h I o Hammer h I 625 Aasene h Alversund h PI Ueda h Manger b. = 393 I I Lindaas h I I I 654 I I19.o

56 49 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. TFuse Fuse }Os Fane fos Samnanger Fane Sund Fjeld Askoen Aarstad Halls (Sund Austevold Fjeld j Aarstad Haus Midthordland I km 2 Bruvik Bruvik *Nordhordland (forts. s. 51). TIosanger Hosanger }Hammer Alversund Hammer Alversund Nordhordland (forts. s. 51 Her Manger Herlo Manger Lindaas Lindaas

57 Rikets inddeling 50 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilste (1e- hjemmeværende. hørende. Flate- Bykommuner og. 6 indhold herreder. km2. tilstede- hjemme - værende. hørende. XII. Sondre Bergenhus amt. (Forts.) (Bergen strft.) Ma sfj orden prgld Masfjorden sogn I 57 8 Solheim 645 Roldal prgld. og sogn 808 Ullensvang prgld. 53'' Ullensvang sogn Kinservik med Utne kapel 1818 Odda 452 Ulvik prgld Ulvik sogn 535 Granvin Eidfjord Vikør 362 prgld Vikar sogn Oisteso 796 i58i Av Strandebarm prgld. Jondal sogn (se s. 46) Ev anger prgld. og sogninta, Voss prgld, og sogn (Vangen) Masfjorden I Vikor Ii Jondal h Evanger h Voss h 2 Vossestranden 020 prgld Vossestranden h.., Opheim sogn Vinje 807 I 193 Sol Roldal h SOS 832 Ullensvang Ii I I 561, Ulvik Granvin h ' I 068 Eidfjord lt I , m I 561 I 237 o XIII. Bergen 2 (Bergen stiff.) Domkirkens menighet Korskirkens Johannes Nykirkens Mariekirkens Sandvikens Bergen k X.W. Nordre Bergenhus amt. (BerAren stif.) josted al en prgld. og sogn 934 Lyster prgld Dale sogn I o69 Fortun 892 Nes 3" Gaupne Jostedalen h Lyster h i Fra juni 1907 er Bergens stiftamtmandsembede forenet med

58 51 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede-ihjemme-, værende. hørende, Masfjorden Røldal 832 unensvang Masfjorden Røldal 832 Ullensvang "Nordhordland ( (forts.) 3$ I*Nordbordland (forts ) ) < (Ulvik I 561 ij Ulvik jgran-vin Eidfjord I o68 Hardanger og Vikor., Vikor (( Voss l o km' *Hardanger og Voss, ' kin, 2 Jondal Evanger Voss vossestranden Jondal Evanger Voss Vossestranden Jostedalen. 938 Jostedalen. 938 Lyster Lyster lindre Sogn (forts. I l*sogn (forts. s. 53). s. 53). Sondre Berg,enhus amtmandsembede. (Kgl. res. 24 mai t ! MINFOMMI 4*

59 Rikets inddeling 52 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sore nskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate- indhold ' 1 2 tilstedeværende. hjemmehørende. XII -. Nordre Bergenhus amt. (Forts.) stifi.) Ila fslo prgld 82S 2 88i Hakk) h Hafslo sogn, Solvorn 750 Fet Joranger Aar dal prgld. og sogn I 284 I 301 Aarclal h I 284 I Lærdal prgld Tonjum sogn }Lærdal h Hauge 752 Borgund Borgund h ' 765 Sogndal prgld Stedje sogn Kaupanger Norum Sogndal h Aurland prgld Vangen sogn c97 i io9 Flaam I Undredal Nærøen Leikanger prgld i Leikanger sogn 220 I Fresvik 0757 Rinde (Feios) i682 Balestrand prgld 187 i rriu gum sogn Vangsnes Mundal (Fjærland) 153 I V i k prgld Vik sogn, Arnefjord Kvamso Lav ! ik prgld i Lavik sogn 200 I Brekke 982 Kirkebo sogn med Bjordal kapel i e n prgld Gulen sogn jomen Sulen prgld Sulen sogn Hersvik Huso Aurland h. 9-Ji Leikanger h Balestrand h Vik h Lavik b. Brekke h Kirkeho h Gulen h , I m I 661 I Sulen b I 884

60 53 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. Llafslo I lafslo Aardal i 30! A ardal j 301 Lærdal Lærdal Borgund. 765 Borgund.. Indre Sogn (forts.) kin Sogndal Sogndal faurland i Aurland INatroen ILeikanger Leikanger.. *Sogn (forts. s. 55). Balestrand Vik Vik Ytre Sogn (forts. s. 55). }Lavik Lavik Kirkebo... I 707 Kirkebo Gulen Gulen I Solen I 884 Sulen $84

61 Rikets inddeling 54 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriveri er Prestegjeld og sogn. XIV. Nordre Bergenhus amt. (Forts.) 7,)c!1' en Slip.) Folkemcengde tilstede- hjemmeværende. hurende. J olste i prgld Jolstcr h. Aalhus sogn I 283 I 290 Helgheim i 558i 568 Bykommuner og herreder. Flate- indhold i k m 2. tilstede- ' hjemmeværende. hørende Hyllestad prgid. ' 4'7 475 Hyllestad h I Hyllestad sogn (In Askeold prgld A;kv,id h Askeold sogn i 7-0 I 767 Vilnes Ytre prgld Ytre Holmedal h.. Dale sogn i 799 i 8' 9 Hohnedal i 3o8 I 306 Guddal Indre Holmedal prgld Indre Holmedal h.. Sande sogn i 2 74 I 1 53 Bygstad - I III I 166 Vik sogn!ned lfrestad kapel i 204i 26 i; o r d e prgld Førde sogn For -1 - l Holsen med Haukedal kapel jf t c 1 ' Naustdal Naustdal h Vevring I 179 I 198 Veering h Kinn prgld Sean() (Stavanger) sogn med Norddalsfjorden kapel Eikefjord sogn Kinn hovedsogn med hovedkirke i ladestedet Flore og kapel paa I øen Kinn derav : landdistrikt Flore Daviken prgld Daviken h Davikeu. sogn I 082 I Rugsund Aalfoten i Hornind al en prgld. og sogn.. I 674 I 618 Hornindalen h I 674 I , o.i Bremanger prgld Bremanger h Arernanger sogn 8Gge g56.-84, I". 446 Selje prgld Selje h Hove sogn med Leikanger kapel Nordre Vaagso sogn I 1 30 i 113. Sondre Vaagso I 094 E i d prgld Eid sogn Staarheim 699 Kinn h Florø 1. Eid h

62 55 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hj emmehorende. ilyllestad Hyllestad Askvold Askvold I Vtre Sogn (forts.) km 2 *Sogn (forts ": km Ytrellolmedal Ytrellolinedal IndreHolmedal3 529 IndreHolmeda I jolster folster Irorde )Førde... 5 I Naustdal Kinn ug Kinn og Vevring Vevring Sondfjord km' *Sond- og Nordfjord (forts. s. 57'): Bremanger Bremanger Selje Selje Daviken Davikeri Nordfjord (forts. s. 57). Eid Eid Hornindalen I 618 Hornindalen I 618

63 Rikets inddeling 56 I908. Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriveri er, =11 Prestegjeld og sogn tilstede- hjemmeværende. horende. Bykommuner og herreder. Flate- tilstede- hjemme- I km'. værende. horende. XIV. Nordre Bergen/nis amt. (Forts.) (Bergen stilt.) 1, G 1 o p p e n prgld Vereid sogn i 855 Ilyen 575 Gjemmestad 786 Breim I 888 Indvik en prgld Indviken sogn 926 Olden -- I 162 Utviken isi I igloppen h rn Breim h , I 888, Indviken b Stryn prgld Nedstryn sogn I 109i Opstryn 998i 003 Loen Stryn h XV. Romsdals amt. (a. Bergen stift.) Vannelven prgld. Vannelven sogn Søvde I Vannelven h Sande prgld Sande sogn h Rovde Rovde h II e r ø prgld Hero sogn Leikanger Hera b j Ulstein 996 prgld 839 Ulstein h Ulstein sogn Hareid I Orsten prgld Orsten sogn Vartdalstranden sogn Volden prgld. og sogn med Austefjorden kapel Hjørund fj o r d prgld. og sogn Sunnelven prgld Sunnelven sogn Geiranger Norddal en prgld. og sogn med Sylte kapel Stranden prgld Stranden sogn Stordalen Volden h I 97 0 Hjørundfjord h 479.ii Sunnelven h I Orsten h Vartdalstranden h Norddalen h Stranden h 869 Stordalen h I 970 I I

64 57 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. borende. (Gloppen og Breim 5 18 istryn og Ind- I viken IGloppen Breim I 917 i findviken Nordfjord (forts.) km 2 *Sønd- og Nordfjord (forts.) km IStryn Vannelven Vannelven 'Sande Hero E Ulstein Ulstein Sondre Sondmør I km 2 lørsten Orsten Søndrnor (fortsættes s. 59). Vol den Hjørundfjord i 970 Sunnelven 740 idale Volden Iljorundfjord I 970 Sunnelven 740 I Norddalen istranden Nordre Sondmør (forts. s. 59). YiLed-A, 4,4,3

65 Rikets inddeling 58 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier 41MIIMINIMIIMIIIMIN Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og Ii erreder. Elate- indhold' km 2. værende.f il'ernenee-. Romsdals amt. (Forts.) (a. &well still.) Orskog prgld (rskogsogn Sokkelven Skodje prgld Skodje sogn Vatne -- Borgund prgld. Borgund sogn tiled flavnsund kapel Giske sogn ar am prgid Ilaram sogn nierl Fjørtoft kapel Roald Aalesund menighet (b. Y'ron,(hjein stia) \estnes prgld Vestnes sogn Fiksdal -- Sylte E i d prgld Eid sogn Vold med Indfjorden Grytten prgld Grytten sogn Kors med Øverdalen kapel Hen NT e o prgld. Ver) sogn*alitet Holm med Rodven kape Vaagstranden sogn Nesset prgld Rod sogn Eresfjord med Eikesdalen kapel Vistdalen Bolso prgld Bolso sogn Rovik Kleive Ak er o prgid. Akero sogn Otteroen -- Sande) F r æ n e n prgld. Indre Frxnen sogn Ytte Frænen B u d prgld. Bud sogn Hustad ; i S Orskol4Ii SOS Sokkelvelli :8 4469: Skodje h i I Vatne ii I 497 I Borgund h i Giske h i Haram h Roald h 20.o I I 777 Aalesund k i i ivestnes h ,P I 320 I 345 Sylte h I 320 I Eid h Vold I I I Grytten h I 726 I 7 12., I 113 I 128 Hen h I Veo I 657 I 700Nesset h I C G6i I 063 keresfjordog Vist jdalen h I ' Bolso h s }Ahem. h. I Sandy) h ( Frcenen b SOc 27/ Bud h :-. I 03 8 I TOI I 645 I 702

66 59 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmands(Iistrikter. Tinglag.Soren skriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmeborende. FOrsko, Orskog )g3 2,q20 1 Skodje Skodje (Bur, I - Borgund Nordre Sondmor (forts.) km 2 Sondmor (forts.) km u ar Haram i Vestnes Vestnes t.vold i 563 Vold og Eid I 563 r Romsdal Romsdal Ven Ve Nesset Nesset Romsdal km 2 Romsdal I ( km Bolso Bolso Sund og Vaago }Sund..., t Vaago., 5 6o8

67 Rikets inddeling 60 Tabel 3 (forts.), Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hj emmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate- Folkernængde indhold' i km2. tilstede- hjemmeværen e. hørende. Romsdals amt. (Forts.) Trondlu'em stiff) Molde menighet med Reknes sanatoriums kirke I 789 i 689 Molde k I 789 I 68ç Kristiansund prgld I Kristiansund sogt -; ir (;rip Frei I 059 I 090 Kristiansund k. 8.80, I I 982, 12 05( Grip ] Frei h. 5 I.49 I 059 I 09( () r e prgld Ore sogn Ore h G je n nes Gjemnes h gvold prgld. 4 I I I Tingvold sogn 2 2 8o8 Tingvold h. 2 I274 Strømsneset274 I 267 Strømsneset h ' 126, Kvernes prgld Kvernes sogn Kvernes h Bremsnes Bremsnes h I ( Kornstad I 668 I 702 Kornstad. h i7o Eide 57. I 598 Eide h I 59 Øksendalen prgld Oksendalen sogn Ulvundeidet I OI 599 4' S u n d a I e n prgld I 684 I 697 Sundalen 14. I I 684 Hof sogn Romfo k,endalen h Ulvundeidet h , (. I 69: Stangvik prgld Stangvik sogn I 758 Todalen 583 Aasgaard I 77 Stangvik h A asgaard h ç Halse prgld Halse sogn i Halse h I 394 Tusteren I 537 I 582 Tusteren I 537 Edo prgld Edo sogn 998 Hopen 960 Bratvær I 422 Surendalen prgld Oie sogn Ranes Mo Rindalen prgld. og sogn Aure prgld. Aure sogn Stemshaug Valsofjorden I Surendalen h 836 I Edo h Rincialen h : '}A.nre h Grip herred hører til Kvernes lensmandsdistrikt og tinglag. 953 Valsofjorden I 40 5& ' ( ; ' ! ,

68 61 Rikets inddeling ;ogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, )g fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. ;jemn es f Frei i 090. Gjemnes Tingvold ringvold 'kstrømsneset. I 267 Kvernes IKvernes tkornstad Sundalen og Øksendalen rsendalen Sundalen. I 697 Nordmor km 2 Nordmor km ,Stangvik Stangvik Liaise o fhalse I o3 usteren.. I 582 Edo Edo Surendalen Surendalen Rindalen Rindalen Aure 4 1I0 (Aure Valsofjorden. 953

69 Rikets in ldeling 62 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier restegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. horemde. Bykommuner og herreder. Flate-, indhold k m. 2 tilstede- hjemme- ' værende. hørende. X17. Sondre Trondhjems amt. (Trondkion stift.) Bjornor prgld Roan sogn Osen Stoksund Aafj,orden prgld Aa sogn Tossu Bjugn prgld 13jugi sogn Nes Skjorn ()rlandet )rgld. Odal det sogn Agdenes Frøya prgid. Nordfroya sogn med Froan kapel ; Sorfroya -- H it t er en prgld Doltn sogn Kvenvær Fillan sogn med Nordbotn kapel Sandstad sogn Hevne -)rgld. Hevne sogn med Snilfjorden kapel, Heim Vinje Roan h. Osen h Stoksund h. Aa h Jossund h. Bjugn h Nes h. Skjørn h. Orlandet h. Agdenes h. Nordfroya Sorfroya }Hitteren }Fillan h Hevne h. Stadsbygden prgld Stadsbygden sogn I 769 i 810 Stadsbygden h Rissen Lens viken i or9 Rissen h Lensviken h I 001 orkedalen prgld. og sogn med Orkedalsoren og Moe kapeller Meldalen prgld. og sogn Rennebu prgld. og sogn med Birkaakei kapel op dal prgld. og sogn med Lønset kapel Roros prgld. og sogn med Elgaaen og Brekken kapeller 1 Holtaalen prgld Holtaalen sogn Aalen Sin gsaas C6I ISO I 65i I 323 io I I I / I ro I i 360 i I Orkedalen h Meldalen h Rennebu h. 3 86o Opdal 'h Røros h 988 Holtaalen h Aalen h. I 6io Singsaas h I Av Røros prgld. horer en del (flateindhold km 2, folkem. tilstedev. av Osterda: ens og Røros fjelddistrikter er ansat en hj ælpeprest ; se s. 18 note i I I 167I i I I 24C I 245I c T I o I ; : I 625 I Sic I 01Ç 6 24: 2 93, ( ( I 6i( 234, h jemisieh. 250) til TOlgel

70 63 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogclerier.if tilstede- hjemmeværende. borende. Bjørn ør Bjørnor f Aafjorden Aafjorden Bjugn Bjugn Orl.q.ndet førlandet kagdenes ,-' roya Frøya Fosen km 2 *Fosen I Hitteren Fillan 414 I levne Hitteren Fillan Hevne Stadsbygden 810 Rissen 44, 3 Stadsbygden i Si Rissen Orkedalen Orkedalen Meldalen..., Meldalen I,, k._,rxenaien Rennebu Rennebu o km 2 Opdal Opdal 3 86o Roros Holtaalen og Aalen Singsaas I Gu1dalen (forts. IHoltaalen r s. 65). laalen Sing-saas.... I 610 j Roros I *Orkedalen o kna 2 1*Gu1dalen (fortsættes s. 65) ,erred, lensmandsdistrikt og tinglag, Nordre Østerdalen sorenskriveri og fogderi, Hedemarkens amt. For beboerne

71 Rikets ind eling 64 Tabel 3 (forts.). Ilikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier P estegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. horende. Bykommuner og herreder. Flate- indhold tilstedeværende. h j emmehorende. i km'. XVI. So tdre Trondhjems amt. (Forts.) Trendhjem stiff.) Storen rgld I 8Store sogn I 831 I 834 Støren h I 834 Budal Budalen h Hon.; 2 II Horg h Soknedalen I Soknedalen h M elhus prgld Melht s sogn Flaa Hola det Leins randen Børsen prgld '' I Børse sogn 1423 Børsen h I ;jeit stranden Gjeitestranden b Borse kognen 315 I 317 Borseskognen h I 317 Byneset prgld Byneset sogn Buvik n Strin (1 n prgld Lade sogn med Lade, Havstein og Ranheim kapeller Brats erg sogn Mal v ik prgld. og sogn med Hm melvi - kapel 1 Klæbu rgld Klæb i sogn Tilde S e 1 b prgld. Selbu sogn med Selbustranden1 ka el Tyda en sogn Domkir k ens menighet i Trondhjem Vor Fru kirkes -- Ilens Baklandets Ladem ens XVII. ordre Trondhjems amt. (Trona'kjein stift.) Ovre S jordalen prgld Hegr sogn med Floren og Okkelbe g kapeller Mera.-er sogn med Stordalen I 098 I ol II I 112 I I Byneset h. Buviken h Strinden h I Melbus I Flaa h Holandet h Leinstranden h Malvik h Klæbu h. Tilder h Selbu h Tydalen b. Trondhjem Nedre tjordalen prgld Stjøri alen sogn Stjordalen h Laan e med Elvran kapel '449 Laanke h I 468 Skat al Skatval h 0W- 1.4A d'he-111,1 (q03 614A- ": eat,(;kdoce' I Hegre h. Meraker I I I 098 I I ( I Sio I 112 I 213 I I I S I 468i ,

72 65 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensrnandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. }Støren ITorg Soknedalen 981 )(Støren kbudalen Horg Soknedalen. (Melhus Melbus ) 141aa 661 I Holandet... I 112 Leinstranden I 213 Leinstranden i 213 I / 1 Guldalen (forts.) i km' *Guldalen (forts.) kna (Børsen iborsen og Børse- - ) skognen IT3orseskognen I 317 j. Byneset i 878 Byneset I uviken 751 Buviken 75 1 Strinden Strinden Strinden og czvk i85 (*Strinden og Selbu. "e,,fiu km kin NIalvik Malvik }Iuæhu i 685 K 1 æbu I 685 Selbu ISelbu Tydalen. 881 ) Øvre Stjor- I dalen redre Stjardalen friegre kmeraker.. I 776 Nedre Stjar dalen Stjør-ogVærdalen 1 Stjor- og Værdalen (forts. s. 67). i (forts. s. 67). 5

73 Rikets inddeling 66. Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier MINUNIIIINNIMMt Prestegjeld og sogn. Folkeinængde tilstede- hjemmeværende., hørende. Bykommuner og herreder. Flate- i Folkemmngde indhold' i k m 2. tilstede- hjemmeværende. hørende. XVII. Nordre Trondhjems amt. (Forts.) (n-ondhjem sf//?.) I. eks V i ken prgld Leksviken sogn Stranden lekeeiken h. 431.' r o s tprgld Frosta_sogn Fro,tavh o Aasen Aasen li S k o g n prgld Alstadhaug sogn Markabygden 466 Ekne Skogn li ' V æ r d a 1 e n prgld Stiklestad son Vuku.±g... med Væren kapel : Vinne -- L e v a n g e r prgld. og sogn medl Okkenhaug kapel derav : landdistrikt Levanger k i 'ærdalen h I I Levanger.h I 542 Levanger k 0.42 I 599 I 542 Vtteroen prgld Vtteroen (Eid) sogn Ytterøen h Mosviken Mosviken h Verran i I 456 Verran h Inderoen prgld. Inderoen sogn Rora Hustad -- Sparbu prgld 3 86i Mære sogn I 949 }Sparbu h Henning Ogndaren med Bodom kapel I 288 I 226 Ogndalen h. I 288 I 216 Stenkjær prgld Stenkjoer sogn Stenkjær Egge 098 I 071 Egge I 098 I 071 Stod prgld tp_d_ lv.o.c. sogn Kvam Føling Beitstaden prgld Solberg sogn Malme med Selen kapel Namdalseidet sogn Snaasen prgld. og sogn ' I0 827 I Inderoen h Røra h Hustad h Stod h. 0(e-am,,,. -, *-zss i st p2, ggg 37-'11,7. I Z56. JZ5q, Beitstaden h. 87i j I 368 Namdalseidet h I Snaasen h Levanger kjøpstad borer til Levanger lensmandsdistrikt (men ikke til Levanger tinglag). 2 Av Stenkjær (folkem.: I 020), til Stod lensmandsdistrikt og tinglag. 2

74 67 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinging. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. hørende. Leksviken Leksviken Frosta/ Aasen " 1 73 Frosta, Aasen Skogn Værdalen5 864 Skogn Værdalen, Stjor- ogva-rdalen (forts.) Stjor- og Værdalen (forts.) 4 977o km }Levanger i Levanger ,Ytteroen I Mosviken i 962{ Ytterøen Mosviken og erran i 456 j Verran }Inderoen ideroen 'ISparhu ' Sparlm`'.' Inderoen kna 2 Inderoen km }Stod Stod '-' Beitstaden Namdalseidet i 368 Snaasen ladested ho 1 13eitstaden Snaasen ren del, Sondre Stenkjær (folkern.: i 078), til Sparbu lensmandsclistrikt og tinglag, resten, Nordre Stenkjær LI s*

75 ,, Rikets inddeling 68 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Folkemmngde tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flateindhold i km 2. tilstede- hjemmeværende. hørende. XVII. Nordre Trondkjems amt. (Forts.) ( 'ro nalhjcm stifi.) Lierne I prg-ld 587 i 597 Lierne h I Nordli sogn med Tunsjo kapel. Sørli Grong prgld 63736L2 1 Grong sogn 222 I 207 ) Harran sogn med Trones og Roirviken kapeller ), 1 Grong h I Holandet sogn 032 I 046 Ilølandet h. r ()verhanen prgld 2 527, Overhallen li I335 Ranem sogn ; 1358 Skage I Namsos prgld , 2 Namsos sogn Namsos , I Vemundvik 131 I 088 Vetnundvik P I 378 I 387 Klingen h Fosnes prgld Fosnes h Vik sogn 783i816 Fosnes med Salen kapel F I a t a n g e r prgld. I Flatanger h Sørflatanger sogn Nordflatanger N a! r o prg-ld Nære sogn Næm h Vikten 2--- med Rørvik kapel Vikten h I I 131 I I 698 I I I o88 I I 679 I. e k a prgld I 981 rleka li Leka sogn I 084 Gravik "5I' n-aåni. Kolvereid prgld Kolvereid sogn med Oploifjorden kapel Foldereid sogn I Kolvereid fi. Foldereid h o I I _ XVIII. Nordlands amt'. (Tromse- stift.) Bindalen prgld Vassaas sogn med Tosen kapel Solstad Brønnøy prgld. og sogn i k prgld. og sogn elfjord prgld. og sogn I I Bindalen h Brønnøy h Vik h I 514 Velfjord h 49,' ' I i For følgende herreder er noiagtige rridalinger endnu ikke foretat, hvorfor opgaverne over disse herreders Ankenes. -- '-' En del av Vik prestegjeld og herred, Hongsethygden (folkem. : 72), hører til Velfjord lensmandsdistrikt.

76 69 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende, hjemmehorende. Lierne I 597 Lierne I 597 I Gron g Overhallen Grong Holandet i 046 Overhallen I N iisos Namsos Fosnes 2 958, Fosnes Namdalen II km 2 Namdalen.... II kin! Flatanger.. i 679 Flatanger. I 679 I Nære og I Vikten Nacre Leka I 981 Leka I 981 1,Ko1vereid Kolvereid Bindalen Bindalen Brønnøy Vik Velfjord Bronnoy Vik 2 73! Velfjord I 514 Sondre 'Helgeland ( (forts. s. 71). Sondre 1-Telgeland (forts. s. 71). flateindhold ikke er sikre : Fauske, Saltdalen, Sørfold, Nordfo!d, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Evenes og

77 Rikets inddeling 70 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. Folkemccngde tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate- indhold i km. tilstede- hjemmeværende» hørende. XVIII. Nordlands amt. (Forts.) NT e g a prgld og sogn Vega h. 3 Tjøtta prgld Tjøtta 2 Tjøtta sogn med Skaalvær kapel Vevelstad -- I 1 4 0II74 4 Alstahaug 445 prgld Stamnes sogn med Leirfjorden kapel Stamnes h. Alstahaug sogn I 632I 685 Alstahaug h. Herøy prgld. og sogn med Nordviken kapel Ilerøy h. -V efsen prgld. og sogn med Grane og Drevjen kapeller derav: Mosjøen I ' Mosjøen landdistrikt vefsen H atfjelldalen prgld. og sogn. I 056 I IoS Hatfjelldalen h o56 mio8 Nesna prgld Nesna sogn med Bardal kapel Dønnes - Husby. II e in n e s prgld. Hemnes sogn Korgen M o prgld, og sogn med Nævernes kapel Lurøy prgld -Lurøy sogn Træna Rødøy prgld. og sogn Meløy prgld. og sogn Bodø menighet Bodin prgld Bodin sogn ffl,,,d Straumen Gildeskaal prgld. og sogn med Saura kapel Beiar hprgld. og sogn Skjerstad prgld. og sogn Fauske prgld. Fauske sogn med Sulitjelma kapel Valnesfjord sogn Saltdalen prgld, og sogn ol d e n prgld Sørfold sogn med Rørstad kapel Nordfold Kjerringøy prgld. og sogn I I I 68o I I I Mo Nesna h Dønnes h Hemnes h h Lurøy h 547 Træna h Rødøy h Meløy Bodø k Bodin h I Gildeskaal h I 790 BeiarAh I 709 Skjerstad h Fauske h I Saltdalen h Sørfold h I 351 Nordfold h,...,, 896 Kjerringøy b 41= , oi 87,8 I 692, ' I 42 I , I 230, ' I I 632 I I i 68o I I I I 790 I I

78 71 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehørende. Vega Vega 'ri otta Tjøtta lalstallaug Alstahaug Herøy Ileroy ,Vefsen Vefsen / Hatfjelldalen i 108 latfjelldalen I 108 Sondre Helgeland I (forts.) ! kni2 Sondre Helgeland (forts.) km Nesna Nesna $ Ilemnes lemnes IMo kmolappedistr.) 4369 Mo Nordre I lelgeland km 2 Nordre Ifelgeland kin )i if,../urøy Lune)), Rodøy 70 5 Meløy Radoy Meløy Bodin Bodin Gildeskaal Gildeskaal Beiarit. I 790 Beiark I 790 jerstad6 1 S1 * 355 fskjerstad 709 tfauske Sahen km 2 Salten (torts. s. 73). Saltdalen Saltdalen Folden Folden 4 788

79 Rikets inddeling 72 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriveri er Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate- indhold tilstede- hjemmei km2. værende. I hørende. XVIII. Nordlands amt. (Forts.) f onno Steigen pigid Steigen sogn Ledingen (Leines) sogn i Steigert h. i 248 Ledingen h a 24i Hamar øy prgld. og sogn med Sagfjorden kapel y s fj o r d prgld. og sogn tiled Korsnes kapel odingen prgld. Lødingen sogn med Vestbygden kapel +44 sogn c)toten prgld Evenes sogni Ankenes sogn med Skjotnen kapel Narvik sogn Vaagan prgld. og sogn med Hen ningsvær kapel Borge prgld Borge sogn Valberg Gimsøy prgld. og sogn uksnes prgld Buksnes sogn Hol Flakstad prgld Flakstad sogn Moskenes sogn med Reine kapel Værøy prgld Værøy sogn Røst Hadsel prgld Hadsel sogn Eidsfjord o prgld Bo sogn Moines s n es prgld. Oksnes sogn Langenes Hamarøy h Tysfjord b Lødingen h f., I' oot I o I , Buksnes Bø h Litum-k. I I Evenes h Ankenes Narvik k Vaagan b Borge h I 465 Gimsøy Is I Flakstad h. I t Værøy h Oksnes 2 10I ,,2V6 iwtff, Ja.30 /2/ ; 510 c1.2-qz) , I 420 I I o En del af Evenes sogn (flateindhold km 2, folkem. tilstedev. 227, hjemmeh. 242) hører til Trondenes = , 0,44.-6,(4,-dL 64,,e/f4,1es i;4-44 e e at -144,t, Jt,f A-707 Jitmt_l_ /(/' te-rwmacrpted-- - &wt., aut, /1,014_,

80 73 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensrnandsdistrikter, tinglag, og fogderier..fsarostmaremaxistat Lensmandsdistrikter. Tinglag. Soren skriverier. Fogderier. tilstedeværende. hj emmehorende. Isteigen Steigen Hamarøy Hamarøy Tysfjord Lødingen Tysfjord Ladingen Steigen ( km' Salten (fortsat) km" ) 1,0foten Vaagan (Evenes \Ankenes Vaagan 4 8o5 i Borge BorgeB IGimsoy og Valberg Gimsoy I Buksnes ogijol Buksnes oghol Lofoten I km' Flakstad., Flakstad Vceroy og:rost Væroy ogrost i 160 Lofoten og Vesteraalen (forts. s. 75).1 Hadsel Hadsel Bo Bo, Vesteraalen(forts. s. 75). Øksnes Øksnes ~4= lensmandsdistrikt og tinglag, Senjen sorenskriveri., Senj en og Tromso fogderi, Tromso amt (se s. 74 og 75) = WW -i/1/ 44-telAt,t/i,vtd,t1/ of.,?;ize),ht-ted 4x,(a4,6 d.dai;elt-c, tdt it 441r14-' ittzt,(aj A;(1/4_,Awttet-eat y'o7 "

81 Rikets inddeling' 74 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. 1 Bykommuner og herreder. Flate- indhold i km 2. I vt æi srteent- hjemmel hørende. XVIII. Nordlands amt. (Forts.) ( T)omse stift.) Sortland prg 1 d. og sogn Sortland li )verberg h Dverberg prgld _ Dverberg sogn Bjørnskinn Andenes I 215, I ' i 221 I 346 I 463 XIX Tromsø amt. (Tromso K v æ fj o r d prgld. og sogn Kvæfjord h Trondenes prgld. og sogn med ": Skaanland og Tovik kapeller Z Z7 (krav I : landdistrikt Trondenes h.' Harstad I 246 Harstad 1 I 263 I 246 Bjarkøy prgld. og sogn med Sandsoen kapel Tranoy prgld. Tranøy sogn med Stan gelait kapel Sorreisa sogn.dyrøy Berg prgid Berg sogn Torsken Ibb est ad prgld. og sogn Salangen prgld Lavangen sogn Salangen hovedsogn Maalselven prgld Bardu sogn Maalselven hovedsogn Øverbygd sogn Lenvik prgld Lenvik sogn med Rosfjord kapel Lenvik h Hillesøy sogn I 678 I 716 Hillesøy h I 678 I 716 Balsfjord prgld Balsfjord sogn Balsfjord h Malangen I 520 I 613 Malangen b Tromsoysund prgld. og sogn lyngen prgld. Lyngen sogn Sørfjord ' I 6o8 I i 02s i , I 115 I 765 I3jarkøy I 712 I I 664 Tranøy h Sørreisa h I 598 Dyrøy h I I 002 I I I 139 Berg h Torsken h Ibbestad Lavangen h Salangen h. Bardu kmaalselven h. Tromsøysund I o8 I 939 I 552 I I 347 I I 664 I 943 I 59 8 I i I Lyngen h 3 i Sørfjord h I 815I 139 Til Trondenes herred, tinglag og lensmandsdistrikt hører en del af Evenes sogn, Ofoten prestegjeld

82 75 Rikets inddeling 190s. sogn, bykommuner og herreder, lensmandsclistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehorende. Sortland Sortland Dverberg Dverberg Vesteraalen Lofoten og \Tester- (forts.) aalen (fortsat) lon km 2 1 Kvæfjord " Kvæfjord I,Trundene s i i (Trondenes' Bjarkøy Ji Si enen ',2 061 }Tranøy Tranøy ,,._ k m }Berg (Berg VOrSke Ibbestad Ibbestad Senjeri og Tromso (forts. s. 77). l i Salan Yen Salangen Maalselv al Maalselven ' \ Lenvik Hillesøy lsr J(.1 ) -c k rienvik j Balsfjord rfromsoy und Tromsøystind }Lyng en Lyngen Tromso (forts. S. 77). (flateindhold km', folkem.: tilstedcv. 227, hjemmeh. 242

83 Rikets inddeling 76 Tabel 3 (forts.). Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriveri er Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate- indhold tilstede- hjemmei km2.1 værende. hørende. XIX. Tromso amt.(forts.) Tromsky sti/?.) Karlsoy prgld Karlsøy sogn I Karlsoy I 866 Helgny 308 I 3,3 Helgøy h I 308 I 318 Skjervoy prgld ! Skjervøy sogn Skjervøy Nordreisa 447 I 494 Nordreisa h I 447 I Kvamangen. I 747 I 764 ; Kvænangen h. I Tromso inenighet Tromso k XX. Finntarkens amtl. (Tromso' Kautokeino prgld. og sogn... Alten prgld. og sogn med Kaafjord 2 kapel Alten h Talvik prgld. og sogn med Komagfjord og Langfjorden kapeller Talvik b. I Loppen prgld Loppen sogn Øksfjord Hasvik sogn med Galten kapel Maas() prgld. Maaso sogn Ingo og Slot ten kapeller Njelvik sogn Kistrand prgld. og sogn med Lakselven kapel 2 H ammerfest prgld. Kvalsund sogn Hammerfest hovedsogn derav landdistrikt Hammerfest k Karasjok prgld. og sogn ebesby prgid Lebesby sogn Kjollefjord T a n e n prgld. '.ranen sogn med Berlevaag kapel G a mvik Nassseby prgld. Næsseby sogn Polmak Kautokeino h o SOS I I I I o I I i I 781 Maaso h I 501. Kjelvik h I I ! I 508 I ltloppen og Oks- I fjord h Hasvik h Kistrand h. Kvalsund h Hammerfest h. Hammerfest k Karasjok h Lebesby b. 'anen h. Næsseby h. Polmak h. For folgende herreder er neriagtige maalinger endnu ikke foretat, hvorfor 2 Et kapel, Børselv kapel, er under opførelse I 939 I I ; I ; opgaverne I 103 I o I over disse I I 781 I I I I herreders

84 77 Rikets inddeling Sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende }Karlsøy l(skjervøy Karlsøy Skjervoy Tromsø (fortsat) I km 2 l*senjen og Tromso l (fortsat) km Kautokeino 967 Kautokeino. 967 Alten Talvik Alten Talvik Alten I I I*Alten km 2 1 I I kin Loppen og Oks- Loppen fjord Hasvik 945 Hasvik 945 Manses I 781 Maaso I 781 Kjelvik i 504 Kjelvik I 504 Kistrand.. I 947 Kistrand... I 947 (Ilammerfest og Kvalsund 953 (Kvalsund (liammerfest I 077 Hammerfest 130, km 2 *Hammerfest ,21 km' Karasjok Lebesby og Kjøllefjord I 277 Karasjok. 679 Lebesby og Kjøllefjord I 277 Tanen 292! Tanen 2921 Tanen km' \*Fanen km Næsseby. 058 Nmsseby 058 Polmak 450 Polmak 450 ilateindhold ikke er sikre: Kautokeino, Maas, Kjelvik, Kistrand, Kvalsund, Karasjok, Lebesby og Polmak.

85 Rikets inddeling 78 Tabel 3 forts. Rikets inddeling amtsvis i prestegjeld og sorenskriverier Prestegjeld og sogn. tilstede- hjemmeværende. hørende. Bykommuner og herreder. Flate- indhold k m2 tilstede- hjemme- ' værende. 1 hørende. XX. Finmarkens amt. (Forts.) (Y'romst, \T (1prgld. og sogn I derav : Vadso k. T- 97 I 946 Vadsø k 971 I 946 I landdistrikt I 300 I 322 Nordvaranger I 300 I 322 Sydvaranger prgld. og sogn medl Oscar 11.'s og Neiden kap-eller I 910 a r i o prgld. og sogn derav : Yards k landdistrikt I Sydvaranger Vardo k 3.65 Vardo 2 023,73 I 912 I I 138 I 214

86 79 Rikets inddeling sogn, bykommuner og herreder, lensmandsdistrikter, tinglag, og fogderier. Lensmandsdistrikter. Tinging. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende. 1Nordvaranger Nordvaranger Sydvaranger 910 Sydvaranger i Varanger km 2 i $Varanger km }Vardo Vardo Vardo. 3 81i *Vardo kin kin MI

87 Rikets inddeling 80 Tabel 4. Rikets inddeling i lagdommer og lagsogn. Lagdommer og lagsogn. Tilsvarende inddelinger. Elateindhold i km'. tilstede- hjemmeværende. horende. Lagdommer. Lagsogn. I. Oslo Oslo, Akershus H. Borgarting og Agder Smaalenene, Hedemarken og Kristians, Buskerud, Bratsberg, Nedenes, Lister og 'Vandal III.Gula- og Frostating Stavanger, Bergen, Bergenhus, Romsdal, Trondhjem IV. Haalogaland Nordland, Tromso, Finmarken I. Oslo Lagsogn. 2. Akershus Oslo ia ovm me. - ari-p4-4 Borgartings og Agders lagor 91m.. Landsdele. 59 Kristiania k., Aker og Follo fogderi, Drøbak Tedre Romerike fot.{4.e.14e.p, Tinger og Odden _Kongsvinger k I Smaalenene. 4. Hedemarken og Kristian., 5. Buskerud 6. Bratsberg.. 7. Nedenes 8. Lister og Mandal Smaalenenes amt ,roitdAt ledemarken 4 4g-dihriKnatnar k.,solor4.4etkvkiitt-aititi,.4.44,g4e.ri/ Søndre og Nordre Osterdalen, Att,t-R Kristians amt SO Buskerud amt, Jarlsberg fogderi, Holme-, strand k., Tønsberg k Larvik fogderi, Sandefjord k., Larvik k, Bratsberg amt Nedenes fogderi, Risør k., Arendal k Grimstad k Lister og Mandal amt, Sætersdalen fogderi Gula- og Frostatings 9 9. Stavanger 147. Stavanger amt Bergen Bergen k m I Bergenhus Sondre og Nordre Bergenhus amter Romsdal "Irrondhjem Romsdals amt Sondre og Nordre Trondhjems amter m Iv. Haalogalands domme. 14. Nordland Nordlands amt Is. Tromso Tromso amt Finmarken Finmarkens amt " 4-tkri-Ltle4/ A,1<t r kkt"(7 am44-21 Ad/t A2

88 81 Rikets inddeli Tabel 5. Rikets inddeling i lægedistrikter. Lægedistrikter. Tilsvarende herreder eller dele derav og bykommuner. Flateindhold i km 2. tilstedeværende hjemmehorende. Smaalenenes amt Eidsberg Trogstad, Askim, Skiptvet, Rakkestad, I Eidsberg, Rødenes, Rømskogen Hvaler Aremark, Omark, Id, Berg, Hvaler, I Fredrikshald k Sarpsborg Skjeberg, Borge, Varteig, Tune, Glemminge, Kraakerøy, Onsø, Sarpsborg k, Moss Fredrikstad k Spydeberg, Raade, Rygge, Moss, Vaaler, Hobøl, Moss k Akershus amt. Fono Vestby (derunder Hvitsten 1.), Kraakstad, Aas, Frogn, Nesodden, Enebak, Son Bolen 1., Drøbak k Aker Aker, Bærum, Asker, Skedsmo, Lillestrøm, Lørenskogen, Nittedalen I Høland Urskog, Haland, Setskogen, Fet Ullensaker Sørum, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eids- ' vold, Nannestad, Hurdalen, Feiring Kristiania. Kristiania stadsfysikat.,.. Kristiania k IOI Iv. Hedemarkens amt. Hedemarken Solør og Oclalen... Søndre Østerdalen Trysil Rendalen 'røn set Ringsaker, Nes, Furnes, Vang, Løiten, Romedal, Stange, Hamar k, Søndre Odalen, Nordre Oclalen, Vinger, Eidskogen, Brandval, Grue, kongsvinger k Hof, Aasnes, Vaaler, Elverum Trysil, Engerdalen kapeldistrikt av Ytre Rendalen, Drevsjø kapeldistrikt av Øvre Rendalen Aamot, Stor-Elvedalen, Sollien, rest av Ytre Rendalen, rest av Øvre Rendalen Tønset, 'Folgen prgld. av Tolgen 1), Kvikne sogn av Kvikne 2) bo v. Kristians amt. Lesje Dovre, Lesje, Sel Lom Skiaaker, Lom, Vaage, Hedalen Ringebu Nordre Fron, Søndre Fron, Ringebu... Faaberg Øier, Ostre Gausdal, Vestre Gausdal, Faaberg, Lillehammer k II II i) Resten av Tolgen herred (del av Røros prgld.) hører til Roros lægedistrikt i Sondre Trondhjems amt. 2) Resten av Kvikne herred (Inset sogn) 'barer til Opdal lægedistrikt i Sondre Trondhjems amt. 6

89 Rikets inddeling 82 Tabel 5 (forts.). Rikets inddeling i lægedistrikter. ams Lxg-edistrikter. Tilsvarende herreder eller dele derav og bykommuner. indhold i km. tilstede- hjemme værende. hørende. I. Kristi ans amt. (Forts.) Toten Hadeland og Land Søndre Valdres Nordre Valdres Biri, Vardal, Østre Toten, Vestre Toten, Eina, Kolbu, Gjøvik k I Jevnaker, Lunner, Gran, Brandbu, Sondre Land, Nordre Land Søndre Aurdal, Etnedalen, Nordre Aurdal Vestre Slidre, østre Slidre, Vang VI. Buskerud amt. Ringerike Hole, Norderhov, Aadalen, Hønefoss k. I Nes Nes, Flan, Gol, Hemsedal, del av Nore (distriktet Tunhov(l) Aal Aal, Hol Modum Sigdal, Krodsherred, Modem, Ovre Eker,1 Nedre Eber Drammen Lier, Røken, Hurum (derunder Holmsbu Drammens stadsfysikat.., Drammen k 6.86 Sandsvær Ytre Sandsvær, Ovre Sandsvær, Flesberg, Kongsberg k i Rollag Rollag, rest av Nore, Opdal ' So VII. Jarlsberg og Larvik amt. Hof Tønsberg Larvik Strømmen, Skoger, Sande, Hof, Botne, Lardal, Svelviken 1., Holmestrand k... Vaale, Borre, Ramnes, Andebu, Stokke, Sem, Nøtten), 'fjerne, Horten k., Aasgaardstrand 1., Tønsberg k Sandeherred, Tjølling, Fredriksværn, Brunlanes, Hedrum, Sandefjord k, Larvik k VIII. Bratsberg amt. Kragerø Drangedal, Sannikedal, Skaatø, Bamle, Kragerø k., Langesund 1., Stathelle I. Skien Eidanger, Slemdal, Gjerpen, Solum, Brevik k., Porsgrund k., Skien k Hollen Hollen, Lunde, Bø, Saude Sauland Hitterdal, Gransherred, Hjartdal Tinn Tinn, Hovin, Møsstranden sogn av Rauland Kviteseid Seljord, Kviteseid, Nissedal Laardal Fyresdal, Mo, Laardal, Vinje, Rauland og Oifjeld sogn av Rauland IX. Nedenes amt. østre Nedenes Gjerstad, Søndeled, Dybvaag, Hosta, Holt, østre Moland, Tromo, Risør k, Tvedestrand 1 Aamli Vegaarsheien, Lille Topdal, Gjevedal, Aamli, Mykland, Herefoss I j I I I 870 I I I

90 83 Rikets inddeling Tabel 5 (forts.). Rikets inddeling i lægedistrikter. Lægedistrikter. Tilsvarende herreder eller dele derav og bykommuner. i km'. Hateindhold tilstedeværende. hj emmehørende. IX. Nedenes amt. (Forts) Vestre Nedenes Evje Sætersdalen Froland, Hisø, Oiestad, Fjære, Landvik, Eide, Vestre Moland, Iløvaag, Birkenes, Arendal k., Grimstad k., Lillesand 1. Vegusdal, Iveland, Hornnes, Evje Bygland, Valle, Bykle I I X. Lister og Mandal amt. Kristiansand stadsfysikat. Odderne, Undal Vanse Lyngdal Flekkefjord XI. Sogndal Egersund Sandnes Stavanger amt. Stavanger Stavanger stadsfysikat Finno. Karmøen Haugesund Sand Kristiansand k Tveit, Randøsund, Odd ernes, Vennesla, Hægeland, øvreho, Sogne, Halsaa og Hartmark, Holme, Mandal 1 Oislebø, Laudal, Finsland, Bjelland, Grindum, Aaseral, Nordre Undal, Sondre Undal, Spangereid Vanse, Herred, Spind, Farsund 1 LyngdalA Hægebostad Fjotlanor,` Liknes, Fede, Hitterø, Nes, Bakke, Gyland, Ovre Siredalen, Tonstad, Flekkefjord k Sogndal, Lund, Heskestad, Sogndal 1... Bjerkreim, Helleland, Egersund, Ogne, Varbaug, Nærbø, Egersund 1, Klepp, Time, Gjesdal, Høiland, Hole, Fossan, Sandnes 1 Haaland, Hetland, Mosterø Stavanger k. Strand, Finny), Rennesø, Nerstrand, Sjernerø, Fister, Aardal, Hjelmeland.. Skudenes, AakreA Avaldsnes, Tysvær, Bokn, Skudene 7stavn 1., Kopervik 1.. Torvestad, Skaare, Skjold, Vats, Sveen Vikebygd Haugesund k Vikedal, Jelsa, Sand, Saude, Suldal I I I I I , II IO actatail 6 51 veta bo XII. Sandre Bergenhus amt. I Tysnes Kvinnherred, Tysnes I Indre Søndhordland Skaanevik, Etne, Fjelberg Ytre Søndhordland... Valestrand, Finnaas, Stord, Fitjar Søndre Midthordland Fuse, Haalandsdalen, Strandvik, Os, Samnanger, Fane Nordre Midthordland Austevold, Sund, Fjeld, Askøen, Aarstad I Osteroen Haus, Bruvik, Hosanger, Hammer, Aasene Alversund Alversund, Hello, Hjelme sogn av Manger ) Sveen og Vikebygd herreder ligger i Sondre Bergenhus amt. 6*

91 Rikets inddeling 84 Tabel 5 (forts.). Rikets inddeling i lægedistrikter. Lægedistrikter. Tilsvarende herreder eller dele derav og bykommuner. Flateindhold i km,. tilstedeværende. hj emmehorende. XII. Sondre Bergenhus amt. (Forts) I Lindaas Rest av Manger, Lindaas, Masfjorden Indre Hardanger Røldal, Ullensvang, Ulvik, Granvin, Eidfjord 5 Ytre Hardanger Strandebarm, Varaldsø, Vikør, Jondal Voss Evanger, Voss, Vossestranden II 886 XIII. Bergen 13 Bergens stadsfysikat Bergen k Lyster Lærdal Sogndal Vik Gulen Brekke Kirkebo I Ytre Søndfjord Indre Søndfjord Gloppen Kinn Ytre Nordfjord Nordfjordeidet Inclviken Nordre Reigenluis and. Xtz Romsdals amt. ostedalen, Lyster, del av Hafslo (Joranger og Fet sogn saint del av Solvorn sogn 3: gaarden Ytre Kroken og det tidligere Urnes sogn) Aardal, Lærdal, Borgund, Aurland, del av Leikanger (gaardene Frønningen og Tingestad av Fresvik sogn) Rest av Hafslo, Sogndal Rest av Leikanger, Balestrand, Vik. Gulen, Solen, Bø sogn av Hyllestad, Kirkebø, Lavik, Indre Holmedal Hyllestad og On sogn av Hyllestad, Askvold, Y-tre Holmedal Aalhus sogn og del av Helgeim sogn av Jølster, Førde, Naustdal Rest av Helgeim sogn av Jølster, Gloppen, Breim Vevring, Kinn, Bremanger, Florø 1 Selje, Rugsund sogn av Daviken Daviken og Aaltoten sogn av Daviken, Eid, del av Hornindalen (Heggebygden) Rest av Hornindalen, Indviken, Stryn I I 16o.i , Vestre Sondmor Vannelven, Sande, Rovde, Hero, Ulstein, Vartdalstranden Indre Sondmor Volden, Orsten, Hjørundfjord I Ostre Sondmor Sunnelven, Norddalen, Stranden, Stordalen Orskog Nordre Sondmor Indre Romsdal Søkkelven, Orskog, Skodje, Vatne Borgund, Giske, Roald, Haram, Aalesund k. Vold, Eid, Grytten, Hen, Veø, Eresfjord og Vistdalen, Nesset Ytre Romsdal Vestnes, Sylte, Bolsø, Froenen, Akerø, Sandø, Bud, Molde k Søndre Nordmor Kornstad, Eide, Kvernes, Bremsnes, Grip, Gjemnes, Ore, Frei, Strømsneset, Kristiansund k I f J ow tot

92 85 Rikets inddeling Tabel 5 (forts.). Rikets inddeling i lægedistrikter. Lægedistrikter. Tilsvarende herreder eller dele derav og bykommuner. Flateindhold i km 2. tilstedeværende. hj emmehørende. XV. Sun dalen Surendalen Romsdals amt. (Forts) Nordre Nordmor Tingvold, Oksendalen, Sundalen, Ulvundeidet Stangvik, Aasgaard, Surendalen, Rindalen, del av Halse (Heggemstranden og Staknes bygdelag) Aure, Valsøfjorden, rest av Halse, Tusteren, Edø I i I 226, XVI. Sandre Trondhjems amt. Nordre Fosen Osen, Roan, Stoksund, Aa I Ytre Fosen Jøssund, Nes, Bjugn, Skjørn, Ørlandet Hitteren Sørfrøya, Nordfrøya, Hitteren, Fillan Hevne Hevne I Indre Fosen Agdenes, Rissen, Lensviken, Stadsbygden Orkedalen Orkedalen, Meldalen, del av Rennebu, Børseskognen, Børsen, Gjeitestranden Opdal Rest av Rennebu (søndenfor Yangsgraven), Opdal, Inset sogn av Kvikne ') Røros Reiros, den til Røros prgld. hørende del ,9g? av Tol en 2, Aalen A f Guldalen Holtaalen ngsaas, Budalen, Støren, o nedalen, Horg, Hølandet, Flaa, 63 it 9 S -;- 73P Melhus Strinden Selbu Trondhjems stadsfysikat.. Buviken, Byneset, Leinstranden, Strinden, Malvik, Tilder, Klæbu Selbu, Tydalen Trondhjem k XVII. Nordre Trondhjems amt. Stjørclalen Frosten Levanger Inderoen Stenkjær Grong Namsos Fosnes Vikten Kolvereid Meraker, Hegre, Stjørdalen, Laanke, Skatval Leksviken, Frostal Aasen Skogn, Levanger, Værdalen, Levanger k. Ytterøen, Mosviken, Verran, Inderøen, Rora, Hustad, Sparbu Ogndalen, Egge, Beitstaden, Namdalseidet, StodA Stenkjær 1 Snaasen, Lierne, Grong, Hølandet Overhallen, Klingen,Vemundvik, Namsos 1. Fosnes, Flatanger Vikten, Leka A Ncerø, Kolvereid, Foldereid I I I It II io ) _Yr. s. 81 note 2. 2) Jfr. s. 81 note 1. Z-4ta.44., hiv,( 84/i- /4, 4 ad 11111=

93 Rikets inddeling Tabel 5 (forts.). 86 Rikets inddeling i lægedistrikter. Lcegedistrikter. "Filsvarende hurreder eller dele derav og bykommuner. Flateindhold i km 2. IFolkeina2n(rce tilstede- hjemmeværende. borende. Brønnoy Alstahaug N'efsen Ranen Lurøy Gildeskaal Bodo Skjerstad Folden Steigen LILi Hamaroy Lødingen Ofoten Austlofoten X VIII. No rdla n ds amt. Buksnes Flakstad Hadsel Sortland Bindalen, Brønnøy, Vik, Vega, Velfjord Tjotta, Alstahaug, Stamnes, lierøy.... Vefsen, Hatfjelldalen, Niosjøen 1. Dønnes, Nesna, Hemnes, Mo Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy Gildeskaal, Beiark/ Bodin, Bodo k Skjerstad, Fauske, Saltdalen Sørfold, Nordfold, Kjerringøy Steigen, Ledingen Hamarøy Tysfjord, Lødingen,V Ankenes, Evenes, Narvik Vaagan, Gimsøy, del av Valberg sogn av Borge Rest av Valberg sogn og Borge sogn av Borge, Buksnes Flakstad, Værøy Hadsel, Bo Øksnes, Sortland, Dverberg I Il o I I I Ohio I I , I II 898 IO IO 305 XIX. Tromso amt. I rrrondenes Kvæfjord, Trondenes, Bjarkøy, Harstad I hbestad Ibbestad. Lavangen, Salangen I Tranny Dyrøy, Sørreisa, Tranøy Berg Lenvik Berg, Torsken Hillesøy, Lenvik Maalselyen Maalselven, Bardu ,28 Balsfjord Malangen, Balsfjord I Tromso Lyngen Troinsoysund, Tromso k, Lyngen, Sørfjord I Karlsøy Karlsøy, Helgøy 417.9' Skjervøy Skjervøy. Kvænangen XX. Finmarkens amt. I I Alten Kautokeino, Aben, Talvik I Loppen Loppen )ksfjord, Hasvik Hammerfest Hammerfest, Kvalsund, Hammerfest k Maasø Maasø, Kjelvik I I Kistrand Lebesby Kistrand, Karasjok Lebesby, kyststrækningen videre østover til Stenvaag av Tanen 10 Tanen Tanen med undtagelse av kyststrækningen vestover fra og med Stenvaag, Polmak Vadsø Næsseby, Nordvaranger, Vadsø k Sydvaranger Sydvaranger 3 923,25I 912 I Vardø Vardo, Vardø k

94 Register. A. Aa (Aafjorden) 62. (Lyngdal) 40. Aadalen 24, 25. Aaensire 42. Aafjorden 62, 63. Aakernes 40. Aakre (Kopervik prgld.) 44. (Skaanevik) 46. Aal 26, 27, 82. Aalen 62, 63. Aalesund 58. Aalfoten 54. Aalhus 54. Aamli 36, 37, 82. Aarnli og Gjevedal 37. Aamot (Nordre Land) 24. (Modum) 26. (S. Østerdalen) 20, 21. Aamotsdal 34. Aardal (Bygland) 38. (Ryfylke) 44, 45. (Sogn) 52, 53. Aarnes 14. Aaros 26. Aarstad 48, 49. Aas (Aker og Follo) 12, 13. Aas og Frogn 13. Aasen 66, 67. Aasene 48. Aaseral 40, 41. Aasgaard 6o. Aasgaardstrand 30. Aasmarken 16. Aasnes 18, 19. Agdenes 62, 63. Aker 12, 13, 15, 81. Aker og Follo 13, 15. Akershus 1, 2, 80. Akershus fæstning 16. Akero 58. Alstadhaug (Skogn) 66. Alstahaug (S. Helgeland) 70, 71, 86. Alten 9, 76, 77, 86. Alversund 48, 49, 83. Andebu 30, 31. Andenes 74. Anken es 72, 73. Aremark so, I I. Arendal 6, 36. (Stokke) 3 0. Arne 48. Arneberg 18. Arnefjord 52. Asak to. Asker 4, 14, 1 5. Askim 10, II. Askvold 54, 55. Ask 48. Askoen 48, 49. Atnosen 20. Atraa 32. Auli 14. Aulstad 22. Aurdal 24. Aure 6o, 61. Aurland 52, 53. Austad (Bygland) 3 s. (Lyngdal) 40. Austefjorden 56. Austevold 48, 49. Austlofoten 86. Austrheim 48. Avaldsnes 44, 45. B. 13aastacl io. Bagn 24. Bakke (Eker) 26, 27. (Lister) 40, 41. Baklandet 64. Balestrand 52, 53. Balke 22. Balleshol 16. Balsfjord 74, 75, 86, Bamle 5, 32, 33. Barbu 36. Bardal 70. Bardu 74. Begndalen 24. Beiarn 7o, 71. Beitstaden 66, 67. Bekkervik 46. Berg (Brunlanes) 30. (Idde og Marker) Berg (Senjen) 74, 75, 86. Bergen 1, 2, 3, 7, 50, 8o, 84. Bergenhus 80. Berger 28. Berlevaag 76. Bindalen 68, 69. Biri 22, 23 Birkaaker 62. Birkeland 48. Birkenes 36, 37. Bjarkøy 74. Bjelland 40, 41. Bjerkreim 42, 43 Bjoestranden 46. Bjordal 52. Bjugn 62, 63. Bjørke 14. Bjornskinn 74. Bjørnor 62, 63. Blaker 14. Bodin 7 0, 71. Bodom 66. Bodo 9, 70, 86. Bokn 46. Bolso 58, 59. Bore 42. Borgarting og Agder So. Borge (Idde og Marker) 1 0, 1 I. (Lofoten) 72, 73. Borgestad 32. Borgund (Sogn) 5?) 53. (Siondmor) 58, 59. Borre 30, 31. Botne 28, 29. Bragernes 26. Brandbu 22, 23. Brandval 18, 19. Bratsberg 1, 2, 80. (Strinden) 64. Bratvær 6o. Breim 56, 57. Brekke 52. Brekken 62. Bremanger 54, 55. Bremnes 46. Bremsnes 6o. Brevik 32. Bruflat 24. Jo, II. Brunkeberg 34.

95 88 Brunlanes 30, 31. Bruvik 48, 49. Brydalen 20. Bryn 14. Brønnøy 68, 69, 86. Brøttum 16. Bud 58. Budalen 64, 65. Buksnes 72, 86. Buksnes og Hol 73. Buskerud i, 2, 27, So. I3uviken 64, 65. Bygdo 12. Bygland 38, 39. Bygstad 54, Bykle 38. Byneset 64, 65. Bærum 14, 15. Bø (Hyllestad) (Manger) (Nedre Telemarken) 32, (Vesteraalen) 72, 73. Bommel 46. Bønsnes 24. Børselv 76. Børsen 64, 65. Børsen og Pmrseskognen 13ørseskognen 64, 65. Bøverdalen 20. D. Dagalien 28. Dal (Tinn) 32. Dale (Bruvik) (Lyster) (Søndmør) (Ytre Holmedal) 54. Dalene 6, 43. Dalens kapel 14. Daviken 54, 55. Degernes lo. Deset 20. Dirdal 44. Dolm 62. Domkirken (Bergen) (Kristiansand) (Stavanger) (Trondhjem) 64. Dovre 20, 21. Drammen 4, 26, 82. Drangedal 32, 33. Drevjen 70. Drevsjø 20. Drøbak 12. Dulpetorpet 18. Dverberg 74, 75. Dylwaag 36, 37. Dyrøy 74. Dønnes 70. E. Edø 6o, 61. Efteløt 28. Egersund 4 2, 43, 83. Egge 66. Eggedal 26, 27. Eid (Fjelberg) (Nordfjord) 54, (Romsdal) (Ytterøen) 66. Eidanger 32, 33. Eide (Nedenes) 36, (Nordmør) 6o. Eidfjord 50, 51. Eidsberg Io, II 81. Eidsborg 34. Eidsfjord 72. Eidsfoss 28. Eidskogen IS, 19. Eidsvold 14, 15. Eikefjordo Eiken Eikesdalen 58. Eina 22. Eker 26. Eker, Modum og Sigdal 27. Ekne 66. Eksingedalen 48 Elga.aen 62. Elvdalen Elverum IS, 19. Elvran 64. Enehak 14, 15. Enger 24. Engerdalen 20. Enningdalen Jo. Eresfjord 58. Eresfjord44. sofjrordog Vistdalen 58. Etne 46, 47. Etnedalen 24, 25. Evanger 50, 51. Evenes 72, 73. Evenstad 20. Evje 38, 39, 83. F. Faaberg 22, 23, 8i. Faavang 22. agerborg 16. Faines 44. Fane 48, 49. Fantoft 48. Farsund 40, 41. Fauske 70, 71. Fede 4.0. Fedje 48. Feios 52. Feiring 14. Fenstad 1 4. Ferkingstad 44. Fet (Hafslo) (Nedre Romerike) 1 4, I Ç. Fiksdal 58. Fillan 62, 63. Filtvet 26. Finmarken I, 2, SO. Finnaas 46, 47. Finn(?) 44, 45, 83. Finskogen 18. Finsland 40, 41. Fiskum 26, 27. Fister 44. Fitjar 46, 47. Fjelberg 46, 47. Fjeld 48, 49. Fjotland 40, 41. Fjære 36. Fjærland 52. ' Fjørtoft 58. Flaa (Melhus) 64, (Nes, Hallingdal) 26, 27. Flaam 52. Flakstad 72, 73, 86. Flatanger 68, 69. Flatdal 34. Flekkefjord 6, 40, 41, 83. Flesberg 28, 29. Floren 64. Florø 54. Flosta 36. Fluberg 24. Foldalen 20. Folden 70, 71, 86. Foldereid 68. Follebu 22. Follo 13, Si. Fon 30. For 66. Fortun 50. Fosen 8, 63. Fosnes 68, 69, 85. Fossan 44. Fredrikshald lo. Fredrikstad lo. Fredriksværn 30, 31. Frei 60, 61. Fresvik 52. Froan 62. Frogn 12, 13. Frogner (Kristiania) (Sørum) 14. Froland 36, 37. Frosta/66, 67, 85. Frue sogn 42. Frænen 58. Frøya 62, 63. Furnes IS. Furuset 1 4. Fuse 48, 49. Fyresdal 34, 35. Færvik 36. Føling 66. Førde 54, 55. Førdesfjorden 44. G. Galten 76. Gamle Aker 16. Gamvik 76. Garder 12.

96 89 Garmo zo. Garnisonsmenigheten Kristiania) 16. Gaupne 50. Gausdal 22, 23. Geiranger 56. Gildeskaal 7 0, 71, 86. Gimsøy 72, 73. Gimsøy og Valberg 73. Giske 58. Gjeitestranden 64. Gjemmestad 56. Gjemnes 6o, 61. Gjerde 46. Gjerdrum 14, 15. Gjerpen 32, 33. Gjerstad (Haus) 48. (Nedenes) 36, 37. Gjesaasen 18. Gjesdal 42, 43. Gjevedal 36. Gjøfjeld 12. Gjøvik 22. Glemminge 12, 13. Gloppen 56, 57, 84. Gloppen og Breim 57. Gol 26, 27. Gran 22, 23. Grane 70, Gransherred 34, 35. Granvin 50, 51. Gravik 68. Gravningsgrænden 28. Greipstad 38. Gretviken 18, Grimstad 36. Grindheim 46. Grindum 40, 41. Grip 60. Grong 68, 69, 85. Grorud 12. Grue 18, 19. Grungedal 34, Grymyr 22, Grytten 58. Græsvik 12. Grønland 16. Guddal 54. Gula- og Frostating So. Guldalen 63, 65, 85, Gulen 52, 53, 84. Gulsrud 26, Gyland 40. H. Haa 42, 43. Haaland 42, 43. Haalandsdalen 48. Haalogaland 80. Hadeland og Land 5, 23, 25, Hadsel 72, 73, 86. Hafslo 52, 53. Hafslund 10. Hakedalen 14. Hallingdal 27. Halsaa 38. Halsaa og Hartmark 3, 39. Halse 6o, 61, Hamar 3, 4, 18. Hamarøy 72, 73, 86. Hammer 48, 49. Hammerfest 9, 76, 77, 86. Hammerfest og Kvalsund 77. Haram 58, 59. Hardanger og Voss 7, 51. Hareid 56. Harran 68. Harstad 74. Hartmark 38. Haslum 1 4. Hasvik 76, 77. Hatfjelldalen 70, 71. Hatlestranden 46. Haug (Eker) 26, (Norderhov) 24. Hauge 52. liaugesund 46, 83. Haugsbygden 25. Haukedal 54, Haus 48, 49, Hauske 44. Havnsund 58. Havstein 64. Hedalen (Søndre Aurdal) 24. (Vaage) 20. Heddeland 39, Hedemarken I, 2, 4, 17, 19, Si. Hedemarken og Kristians lagsogn 80: Hedenstad 28. Hedruin 30, 31 Hegge 24. Heggen 26. Hegre 64, 65. Heim 62, Helgen 32. Helgheim 54. Helgøen 16. Helgøy 76. Heli jo. Helleland 42, 43. Helleland og Bjerkreim 43. Helvik 41. Hem 30. Hemnes (Holand) 1 4. (Nordre Helgeland) 7 0, 71. Hemsedal 26, 27. Hen S. Heni 14. Henning 66. Henningsvær 72. Herefoss 36, 37, 38. Herlø 48, 49. Herre 32. Herred 40, 41. Hersvik 52. Hero (Søndmør) 56, 57. Herøy (S. Helgeland) 7 0, 71. Hesby 44. Heskestad 42, 43. Hetland 42, 43. Hevne 62, 63, S. Hillestad 28. Hillesøy 74, 75, Hiso 36, 37. Hitterdal 32, 33. Hitteren 62, 63, 85. Hitterø 40. Hjartdal 34, 35. Hjelme 48. Hjelmeland 44, 45. Hjørundfjord 56, 57. Hobøl 12, 13. Hof (Jarlsberg) 28, 29, (Solør) 18, 19. (Sundalen) (Søndre Land), se Hov. (Ostre Toten) 22. Hol (Buksnes) 72. (Hallingdal) 26, 27. (Lødingen) 72. Hole 24, 25. Hollen 32, 33, 82. Holm 58. Holme 38, 39. Holmedal (Skaanevik) (Søndfjord) 54. Holmegil Jo. Holmestrand 28. Holmsbu 26. Holsen 54. Holt 36, 37. Holtaalen 62, 63. Holtaalen og Aalen 63. Holter 14. Holøidalen 20. Hommedal 36. Hommelvik 64, Hongsetbygden 68. Hopen 6o. Horg 64, 65. Hornindalen 54, 55. Hornnes 35, 39. Horten 30. Hosanger 48, 49. Hov 24. Hove 54. Hovet 26. Hovin (Spydeberg) bo. (Telemarken) 34. (Ullensaker) 1 4. Hunn 22. Hurdalen 14, 15. Hurum (Buskerud) 26, 27. (Vang, Valdres) 24. Husby 70. Husnes 46. Hustad (Bud) 58. (Inderøen) 66. Husø 52. Hvaler 10, II, Si. Hvarnes 30. Hvitsten 12. Hyen 56. Hyllestad (Sogn) 54, 55. (Valle, Sætersdalen) 38.

97 I.Legebostad 4 0, 41. th-egtland 38. Iixnsaasen 2 4. Hærland lo. licestacl 54. Høgsfjord. 44. Høidalsmo 34. Høijord 3 0. Høiland 42, 43. Holand 14, 15, 81. Iblandet (Guldalen) 6.i 65 (Namdalen) 68, 69. Høle 44, 45. Hole og Fossan 45. linien 12. Honefoss 24. linvaag 36, 37. Ibbestad 74, 75, 86. Id io, Idde og Marker i i. Ilen 64. Imsland 44. Inderøen 66, 67, 85 Indfjorden 58. Indre Fosen 85. Indre Frxnen 58. Indre Hardanger $4. Indre Helgeland 9. Indre Hohnedal 54, 55. Indre Namdalen 8. Indre Nordtnør 8. Indre Romsdal 8, 8 4. Indre Sogn 7, 51, 53. Indre Søndeled 36. Indre Søncifjord 84. Indre Søndhordiand 83. Indre Søndmør Indviken 56, 57, 8 4. Ingeborgrud 1 4. Ingeclal lo. Ingo 76. Inset 20. Iveland 38, 39. Ivesdal 42. J. Jakobs menighet 16. -Jarlsberg 29, 31. Jarlsberg og Larvik I, 2. Jelsa 44, 45. Jevnaker 22, 23. Johannes menighet (Bergen) -- (Kristiania) 16. Jondal 46, 50, 51. Jondalen 28. Joranger 52. Jostedalen 5o, 51. Justoen 36. Federen 6, 43. Joederen og Dalene 43- Jølster 54, 55. Jøssund K Kaafjord 76. Kampen 16. Karasjok 76, 77. Karlsøy 76, 77, 86. Karmsund 6, 45, 47 Karmøen 83. Kaupanger 52. Kausland 48. Kautokeino 76, 77. Kilebygden 32. Kinn 54, 84. Kinn og Vevring 55. Kinservik 5o. Kirkebo 52, 53, 84. Kistrand 76, 77, 56. Kjelvik 76, 77. kjerringøy 7 0. Kjose 30. Kjøllefjord 76. Kleive 55. Klepp 42, Klingen 68. Klund 10. Klæbu 64, 65. 'Kodal 30. Kolbu 22. KoIN'ereid 68, 69, 85. 'Komagfjord 76. Komnes 28. Kongsberg 4, 28. K ongsdelene 26. Kongsvinger Konnerud 28. Konsmo 40. Kopervik 44. Korgen 70. Kornstad 6o, 61. kors 58. Korshavn 40. Korskirken 50. Korsnes 72. Kraakerøy 12. Kraakstad 12, 13. Kragerø 32, 33, 82. Kristiania' i, 2 5 3, 16, 8 Kristians amt I, 2. Kristiansand 3, 6, 38, 83 Kristiansund 6o. Kroer 12. Kroken 32. Krodsherred 26, 27. Kvaas 40. Kvalsund 76, Kvam (Nordre Fron) 20. (Stod) 66. Kvamso 52. Kvelde 30. Kvenvær 62. Kvernes 60, 61. Kvikne (Nordre Fron) 20. (Nordre Østerdalen) 20, 21., Kvinesdal 40, 41. Kvinnherred 46, 47. Kviteseid 34, 35, 82, I. Kvitingso 44. Kvæfjord 74, 75. Kvænangen 76. L. Laanke 64. Laardal 34, 35, 82. Lade 64. Lademoen 64. Lagets kapel 36. Lakselven 76. Laksevaag 48. Landsmarken 32. Landvik 36. Landvik og Fjære 37. Tangangen 32. Langenes 72. Langfjorden 76. Langestrand 30. Langesund 32, 33. Langset 14. Lardal 30, 31. Larvik 4, 3 0, 31, 82. Laudal 38. Lavangen 74. Lavik 52, 53. Lebesby 76, 86. Lebesby og Kjøllefjord Ledingen Leikanger (Hero, Sønclmor) 56. (Selje) 54. (Sogn) 52, 53. Leines 72. Leinstranden 64, 65. Leirfjorden 70. Leirkjær 39. Leka 68, 69. Leksviken 66, 67. Lensviken 62. Lenvik 74, 75, 86. Lesje 20, 21, Si. Lesjeskogen 20, Levang 32. Levanger 66, 67, 85. Leveld 26. Lier 26, 27. Lier, Røken og Hurum Lierne 68, 69. Liknes 40. Lille-Elvedalen 20, 21. Lillehammer 22. Lilleherred 32. Lillesand 36. Lillestrøm 14. Lille Topdal 36. Lille Topdal og Mykland 37. Lindaas 48, 49, 84. Lister 6, 41. Lister og Mandal i, 2, SO, Ljørdalen 18. Loen 56. Lofoten 9, 73. Lofoten og Vesteraalen 73, 75. Lom 20, 21, 81. Lomen 24.

98 91 Loppen 76, 77, 86. Loppen og Oksfjord 76, 77. Luksefjeld 32. Lund 42, 43. Lunde (Nordre Land) (Nedre Telemarken) 32, 33. Lunder 24, 25. Lundersæter IS. Lunner 22, 23. Lurøy 70, 71, 86. Lye 42. Lygre 48. Lyngdal (Flesberg) 28. (Lister) 40, 41, 83. Lyngen 74, 75, 86. Lysekloster 48. Lyster 50, 51, 84. Lærdal 52, 53, 84. Lødingen 72, 73, 86. Loiten IS, 19. Loken 14. Lenset 62. Lørenskogen 1 4. M. Maalselven 74, 75, 86. Maas(?) 76, 77, 86. Malangen 74. Malle 42. Malme 66. Malnes 72. Malvik 64, 6 5. Mandal 6, 38, 39, 4 1. Mangen 1 4. Manger 48, 49. Maridalen 12. Marie kapel 1 4. Mariekirken 50. Markabygden 66. Masfjorden 50, 51. Meldalen 62, 63. Melhus 64, 65. Mellem Borgesyssel 3, Mellem Gudbrandsdalen 21, 23. Mellem Jarlsberg 31. Meløy 70, 71. Meraker 64, 65. Mesna 22, Midtgulen 54. Midthordland 7, 49. Midtre sogn 7. Mjomen 52. Mo (Hosanger) (Nordre Helgeland) 7 0, (Nordre Odalen) (Surendalen) 6o. - (Ovre Telemarken) 34, 35. Modum 26, 27, 82. Moe (Orkedalen) 62. Moland 34. Molde 6o. Mosjøen 7 0. Moskenes 72. MOSS 12, 13, 81, Moster 46. Moster0 44. Mosviken 66. Mosviken og Verran 67. Mundal 52. Myking 48. Mykland 36. Mysen Mæl. 32. Mxland 48. MEelum 32. Mære 66. Mogster 48. Mosstranden 34. N. Namdalen 69. Namdalseiclet 66, 67. Namsos 68, 69, 85. Nannestad 14, 15. Narbuvold 20. Narvik 72. Naustdal 54, 55. Nedenes 1, 2, 37, So. Nedenesengene 36. Nedreberg IS. Nedre Borgesyssel 3. Nedre Eker 26, 27. Nedre Romerike 3, 15, Nedre Stjørclalen 64, 65. Nedre Telemarken 5, 33. Nedstryn 56. Neiden 78. Nerstrand 44, 45. Nes (Aadalen) 24. (Fosen) (Hallingdal) 26, 27, (Hedemarken) 16, 17. (Lister) (Lyster) 5o. (Sande, Telemarken) 32. (Øvre Romerike) 14, 15. Nes og Hitterø 41. Nesflaten 44. Nesheim 5o. Nesland 34, Nesna 70, 71, Nesodden 12, 13. Nesset 58, 59. Netlandsnes 40. Nissedal 34, 35. Nittedalen 14, 15. Nordberget 20. Nordbotn 62. Nordby 12. Norddalen 56, 57. Norddalsfjorden 54. Norderhov 24, 25. Nordfjord 7, 55, 57. Nordfjordeidet 84. Nordflatanger 68. Nordfold 7 0. Nordfrøya 62. Nordhordland 7, 49, 5 1. Nordland I, 2, 80. Nordli (Lierne) 68. Nordlien (Hof, Ostre Toten) 22, Nordmor 6r. Nordre Aurdal 24, 25. Nordre Bergenhus 1, 2. Nordre Dalene S. Nordre Etn.edalen 24. Nordre Fosen S. Nordre Fron 20, 21. Nordre Gudbrandsdalen 5, 21. Nordre Hedemarken 17, 19. Nordre Helgeland 9, 71. Nordre Indherred 8, Nordre Jarlsberg 4, 29. Nordre Land 24, 25. Nordre Midthordland 83. Nordre Modum 27. Nordre Nordmør 85. Nordre Odalen IS, 19. Nordre Osen 20. Nordre Salten 9. Nordre Skogbygd 18. Nordre Søndhordland 7. Nordre Sondmor 7, 57, 59, Nordre Trondhjem 1, 2. Nordre Undal 40, 41. Nordre Vaagsø 54, Nordre -Valdres 82. Nordre Østerdalen 5, 21, Nordreisa 76. Nordsinnen 24. Nordstrand 12, Nordvaranger 78, 79. Nordviken 70. Nore 28, 29. Norum 52. Numedal og Sandsvær 29. Nydalen 12. Nykirke (Biri) 22. (Borre) 30. (Modum) 26. (Vestre Gausdal) 22. Nykirken (Bergen) 5o. Nærbø 42. Nærsnes 26. Noerø (Namdalen) 68, 69. Nærø og Vikten 69. Nærøen (Sogn) 52, 53. Noesseby 76, 77. Nævernes 70. Nøttero 30, 31. o. Odda 50. Odde 39. Oddernes 38, 83. Oddernes og Vennesla 39. Ofoten 72, 73, 86. Ogudalen 66. Ogne 42. Okkelberg 64. Okkenhang 66. Olden 56.

99 92 Onarheim 46. Onso 12, 13. Opdal (Numedal) 28, (Orkedalen) 62, 63, (Tysnes) 46. Oploifjorden 68. Oppegaard (Løiten) IS. - (Nesodden) 12. Opheim 50. Opstad 18. Opstryn 56. Orkedalen 62, 63, 85. Orkedalsøren 62. Ormoen 12. Orre 42. Os (Midthordland) 48, (Rakkestad) to. - (Tolgen) 20. Oscar H's kapel 78. Osen (Bjørnør) 62. Oset i8. Oslo 16, So. Osterøen 7, 83. Otterøen 58. Ottestad Overhallen 68, 69. P. Paulus menighet 16. Pella kapel 1 0. Petrus menighet 16. Pladsen 18, Polmak 76, 77. Porsgrund 32. R. Raade 12, 13. Raaholt 14. Rakkestad Ramnes 30, 31. Randeberg 42. Randøsund 38. Ranem 68. Ranen 86. Ranes 60. Ranheim 64. Rauland 34, 35. Reine 72. Reinli 24. Reknes 6o. Rendalen 20, 21, 81. Rennelni 62, 63. Rennes 44, 45. Rindalen 6o, 61. Rinde 52. Ringebu 22, Ringerike 25, 82. Ringerike og Hallingdal 4. Ringsaker 16, 17. Riskekverven 42. Rissen 62, 63. Risør 36. Roald 58.! Roan 62. Rogne 24. Rokke io. Rolvsoen 12. Rüliag 28, 82. Rollag og Veggli 29. Romedal i8, 19. Romfo 6o. Romsdal I, 2, 59, So. Rosfjord 74. Rovde 56. Rugsund 54. Ryfylke 6, 45, 47. Rygge 12, 13. Rælingen 14. Rævholt i8. Rod 55. Rodenes 10, II. Rodven 58. Rødøy 7o, 71. Røirviken 68. Røken 26, 27. Røldal 50, 51.. Rømskogen io, Ron 24. Rora 66. Røros 62, 63, 85. Rørstad 70. Rørvik 65. Røst 72. Røvik 58. s. Saaner 12. Sagene 16. Sagfjorden 72. Saksumdalen 22. Salangen 74, 75. Salen 68. Saltdalen 70, 71. Salten 71, 73. Samnanger 48, 49. Sand (Nedenes) (Nordre Odalen) IS. - (Ryfylke) 44, 45, 8 3. Sande (Indre Holmedal) (Jarlsberg) 28, (Søndmor) 56, 57. Sandefjord 30. Sandeherred 30, 31. Sandeid 44. Sandnes (Bygland) (Ideren) 42, 83. Sandtad 62. Sandsvær 28, 82. Sandsoen 74. Sandviken (Bergen) 50. Sandø (Romsdal) S. - (Søndmør), se Sande. Sannikedal 32, 33. St. Johannes menighet 42. St. Petri menighet 42. Sarpsborg Jo, ST. Sande (NedreTelemarken)32,33. (Ryfylke) 44, 45. Sauland 34, Saura 7 0. Semgi aar4c Seim Sekken 58. Sel 20. Selbu 64, 65, 85. Selbustranden 64. ss e 66., 55. Seljord 34, 35. Sem 30, 31. Senjen 9, 75. Senjen og Tromso 75, 77. Setskogen 14. Sigdal 26, 27. Siggerud 12. Singsaas 62, 63. Siredalen 41. Sjernerø 44. Sai Skaan\æeT vr ik46 70., 47. Skaanland 74. Skaare 46. S s kaa k a afstaø 332, Skage 68. Skatval 64. Skedsmo 14, 15. Ski 12. Skiaaker 20, 21. Skjaastad 26. Skien 5, 32, 82. Skiptvet io, 13. Skjeberg to, Skjee 30. Skjerstad 70, 71, 86. Skjervøy y6 76, , 86. Skjomen 72. Skjønne 28. Skjørn 62. Skodje S. 59. Skoger 28, 29. Skogn 66, 67. Skotfoss 32. Skrautvaal 24. Skudenes 44, 45. Skudeneshavn 44. Slidre SSearn edna Slotten 76. Smaalenene 1, 2, So. Snaasen 66, 67. Snarum 26. Snertingdalen 22. Snilfjorden 62. Sogn 51, 53, 55. Sogndal (Dalene) 42, 43, (Sogn) 52, 53, 84. Soknedalen 64, 65. Solberg 66. Sole

100 93 Solheim 50. Solli 12. Sollien 20. Solstad 68. Solurn 32, 33. Solumsmoen 26. Solvorn 52. Solør 19. Solør og Odalen 4, 8 i. Son 12. Soner, se Saaner. Sortland 74, 75, 86. Spangereid 40, 41. Sparbu 66, 67. Spind 40. Spjaeroen To. Spydeberg Jo, 13. Staarheim 54. Stadsbygden 62, 63. Stamnes (Bruvik) 48. (S. Helgeland) 7 0. Stange i8, 19. Stangelandseidet 74. Stangvik 6o, 61. Stathelle 32. Stavanger I, 2, 6, 42, So, 8 (Kinn) 54. Stedje 52. Steigen 72, 73, 86. Stemsbaug 6o. Stenkjær 66, 85. Sfensgaard 1 4. Stiklestad 66. Stjernerø, se Sjernerø. Stjørdalen 64, 85. Stjør- og Værdalen 65, 67. Stod 66, 67. Stokke 30, 31. Stokken 36. Stoksund 62. Stordalen (Søndm or) (Øvre Stjørdalen) 64. Stord 46, 47. Store Kalsøen 48. Stor-Elvedalen 20, 21. Strand (Ryfylke) 44, 45. (Stor-Elvedalen) 20. Strandebarm 46, 47, 5 0. Stranden (Lekeviken) (Søndmor) 56, 57. Strandvik 48. Straumen (Bodin) 70. Strinden 64, 65, 85. Strinden og Selbu 65. Strudshavn 48. Stryn 56, 57. Stryn og Indviken 57. Strøm i8. Strømmen (Jarlsberg) 28, 29. Strømsgodset 28. Strømsneset 6o, 61.. Strømsø 26. Styrvold 30. Stole 46. Støren 64, 65. Suldal 44, 45. Sulen 52, 53. Sulitjelma 7 0. Sund (Nordhordland) 48, 49. (Romsdal) 59. Sund og Vaagø 59. Sundalen 6o, 61, 85. Sundalen og Oksendal en 61. Su nnelven 56, 57. sva Surenno da o, 61, 8 5. Svarstad 30. Svatsum 22. Sveen 46, 41. Svelviken 28, 29. Svene 28. Svenes 24. Svindal 12. Sydvaranger 78, 79, 86. Sylling 26. Sylte (Norddalen) (Romsdal) 58. Sæbø 48. Sæter 12. Soetersdalen 39, 83. Sætre 18. Sødorp 20, Søgne 38, 39. Søkkelven 58. Søndeled 36, 37. Søndfjord 7, 55. Sønd- og Nordfjord 55, 57. So ndhordland 47. Søndmør 57, 59. Søndre Aurdal 24, 25. Sondre Bergenbus 1, 2. 'Søndre Dalene 8. Søndre Fron 22, 23. Søndre Gudbrandsdalen 5, 23 Søndre Hedemarken 19. Søndre Helgeland 9, 69, 71. Sondre Indherred 8. Søndre Jarlsberg 4, 31. Søndre Land 24, 25. Sondre Midthordland 83. Søndre Modum 27. Søndre Nordmør 84. Søndre Odalen i8, 19. Sondre Osen 18. Søndre Salten 9. Søndre Skogbygd I8. Søndre Søndhordland 7. Sondre Søndmør 7, 57. Søndre Trondhj em, 2. Søndre Undal 40, 4 1. Søndre Vaagsø 54. Sondre Valdres 82. Søndre Østerdalen 4, 1 9, 21, 8i. Sørbø 44. Sørfjord 74. Sørflatanger 68. Sørfold 70. Sørfrøya 62. Sørkedalen 12. Sørli 68. Sørreisa 74. Sørum (Brandbu) 22. (Romerike) 14, 15. Søvde 56. T. Talgo 44. Talvik 76, 77. Tananger 42. Tanen 76, 77, 86. Tangen (Drammen) 26. (Stange) 18. Tanum (Brunlanes) 30. (Vestre Bærum) 1 4. Tilder 64. Time 42, 43. Tingelstad 22. Tingvold 6o, 6i. Tinn 32, 33, 82. Tistedalen 10. Tjugum 52, Tjølling 30, 31. Tjømø 30, 31. Tjøtta 70, 71. Todalen 6o. Tolgen 20, 21. TOM 12. Tomter (Hobol) 12. (Romedal) i8. Tonstad 40. Torpe 26. Torpen 24 Torridal 6, 39. Torsken 74, 75. Torsnes 1 0. Torvestad 46, 47. Tosen 68. Toten 5, 23, 82. Totenviken 22. Toten, Vardal og Biri 23. Tovik 74. Tranby 26. Tranøy 74, 75, 86. Trefoldighets menighet 16. Tretten 22. Treungen 34. Tromso I, 2, 3, 9, 75, 76, 77, 80, 86. Tromsøysund 74, 75. Tromo 36, 37. Trondenes 9, 74, 75, 86. Trondhjem 3, 8, 64, 80, 85. Trones 68. Trysil 18, 19, 81. Træna 70. Trøgstad 10, I I. Trømborg o. Tuddal 34. Tuft 28. Tune II, 12, 13. Tunnsjø 68. Tusteren 6o, 61. Tvedestrand 36. Tveit 38, 39, Tydalen 64, 65. Tyldalen 20. Tyristranden 24.

101 94 Tysfjord 72, Varteig To, II. Tysnes 46, 47, S3. Vassaas (Bindalen) 68. Tysvær 46, (Hof, Jarler) 25. Tonjum 52. V.asser 30. rfonsberg 3 0, 82. Vatnaas 26. TønSet 20, 21, Si. Vatne 58. Tørdal 32. Vats 46, 47. Vefsen 70, Vega 70, 71. U. Vegaarsheien 36, 3 7. Udenes 1 4. Ullensaker 14, 15, St. Ullensvang- 5 0, 51. Ulleren 18. Ullern 12. Ullerø lo. Ulnes 24. LIstein 56, 57. Ulvik 5 0, 51. Ulvundeidet 60. Undal 83. Undredal 52. Undrumsdal 30. Uranienborg 16. Urskog 4, 15. Ustedalen 26. Utne 50. Utsire 46. Ufviken 56. v. Vaagan 72, 73. Vaage 20, 21. Vaagstranclen 58. Vaago 59. Vaale 3 0, 31. Vaaler (Moss fogderi) 12, - (Solør) 18, 19. Vaalerengen 16. Vadsø 78, 86. Valberg 72. Valdres 5, 25. Valebø 32. Valestrand 46. Valle (Sætersdalen) 38, (Søndre Undal) 40. Vallø 30. Valnesfjord 70. Valsofjorden 6 0, 61. Vang (Hedemarken) 18, 19. (Valdres) 24, 25. Vangen (Aurland) (Voss) 5 0. Vangsaasen 18. Vangsnes 52. Vannelven 56, 57. Vanse 40, 41, 83. Varaldso 46. Varanger 9, 79. Vardal 22, 23. Vardø 78, 79, 86. Varhaug 42. Vartdalstranden 56. Veggli 25. Vegusdal 36, 35, 3 Veierland 3 0. Veldre 16. Velfjord 68, 69. Verne 24. Vemund -vik 68. Venebygden 22. Vennesla 38. Vereid 56. Verran 66, 67. Vestby (Aker og Follo) 12, (Enebak) 1 4. Vestbygden 72. Vesteraalen 9, 73, 75. Vestfossen 26. Vestmarken 15. \ estnes 58, 59. Vestre Aker 12, 13. Vestre I3orgesyssel 3 Vestre Bærum 1 4. Vestre Fredrikstad to. Vestre Gausdal 22. Vestre Moland 36, 37. Vestre Nedenes 6, 83. Vestre Slidre 24, 25. Vestre Spone 26. Vestre Sondmor 84. Vestre Toten 22, Veum 34. Vevelstad 70. Vevring 54. Veø 58, 59. Vigmostad 40. Vik (Fosnes') 68. (Indre Holmedal) (Sogn) 52, 53, (S. Helgeland) 68, 69. Vike 48. Vikebygd.46. Vikedal 44, 45. Viker 24. Vikesund 26. Vikten 68, 85. Vikør 50, 51. Vilnes Vingelen 20. i Vinger IS, 19. Vinger og dalen 19. Vingerum 22. Vinje (Hevne) (Vossestranden) (Ovre Telemarken) 34, 35 Vinne 66. Vistdalen 58. Vivestad 30. Volbu 24. Vold 58, 59. Vold og Eid 59. Volden 56, 57. Vor Frelsers menighet 16. vor Frue kirkes menighet 64. Voss 50, 51, 84. Nossestranden 50, 51. Vraadal 34. Vuku 66. Værdalen 66, 67. Væren 66. Vx.røy 72. Værøy og Røst 73. Y. Ytre Aadalen 24. Ytre Flaabygd 32. Ytre Fosen 85. Ytre Frcenen 58. Ytre Hardanger 84. Ytre Holmedal 54, 55. Ytre Namdalen 8. Ytre Nordfjord 84. Ytre -NordMør 8. Ytre Rendalen 20, 21. Ytre Romsdal 8, 84. Ytre Sandsvær 25, 29. Ytre Sogn 7, 53, 55. Ytre Søndeled 36. Ytre Søndfjord 84.. Ytre Søndhordland 83. Ytterøen 66, 67. Ytterøen og Mosviken 67. Æ. Ænes 46. 2Evanger se Evanger. Ø. Øje (Surendalen) 6o. - (Vang, Valdres) 24. Øier 22, 23. Øiestad 36, 37. Oifjekl 34. Øislebo 38. Øislebø og Laudal 39. Øistesø 50. Oksendalen 60, 61. Øksfjord 76. Øksnes 72, 73. Ølen 46. Ølve 46. Omark io, On 54. i Ore 6o.. Ørlandet 62, 63. Ørskog 5 8, 59, 84. Ørsten 56, 57. Østbygden 32.

102 95 Osterrisor se Risør. Ostmarken 18. Ostre Aker 12, 13, Ostre Bærum 1 4. Østre Fredrikstad jo, Ostre Gausdal 22. Ostre Moland 36, 37. Ostre Nedenes 5, 82. Østre Slidre 24, 25. Ostre Sondmor 7, 8 4. Ostre Toten 22, 23. Østsinnen 24. Overbygd 74.. Overdalen 58. Ovre BOrgesyssel 3. øvrebygden 42. Øvrebo 38, 39. øvrebo og Hægeland.39. Ovre Eker 26, 27. Ovre Rendalen 20, 21. Ovre Romerike 3, 15. Ovre Sandsvær 28, 29. Øvre Siredalen 40. Øvre Stjordalen 64, 65. Ovre Telemarken 33, 35. Ovre Telemarken vestfjeldske 5, 35. Ovre Telemarken ostfjeldske 5, 33, 3.5.

103 Tillæg nr. 1 til Kongeriket Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling 1 april Paa grund av de siden i april 1908 indtil i januar 1909 indtraadte forandringer i de administrative inddelinger m. v. blir nedenanførte tilfoielser og rettelser at foreta i oversigten. Landsdele. Flateindhold i km tilstedehjemmeværende.hørende. Side. Som følge av lov 15 aug om Freclriksbald bys utvidelse blir at opføre for: Rikets bygder Rikets byer Herav kjøpstæder 2. Bygderne amtsvis: Smaalenene Byerne arntsvis: Smaalenene r I I Fredrikshald 2.13 menighet og Fredrikshald k '8 Berg prgld. og Berg, h Berg sogn I 864 I I.Berg lensmandsdistrikt og tinglag I Idde og Marker sorenskriveri Idde og Marker fogderi I I Aremark tinglag er delt Aremark tinglag ()mark I 881 I Efter en mottat berigtiget opgave skal folkemængden i Vestre Aker og Ullern opføres saaledes Vestre Aker prgld. og sogn Ullern prgld. og sogn A n m. side io. Borge herred skal fra den tid, som av amtmanden bestemmes, deles i 2 herreder, Borge og Tor sn es, svarende til sognene av samme navn. (Kgl. res. 19 dec ) A n in. side 18. Av de i noten nævnte.sterdalske fjelddistrikter skal fra den tid, som av amtmanden bestemmes, oprettes et eget herred, Enger dal en. (Kg!. res. 31 dec. '9 8.)

104 2 Landsdele. Flateindhold ii km 2. Folkemmngde 1900 tilstede- hjemmeværende. hørende. Side. 20. Ved Tolgen prgld., Tolgen sogn tilføjes: med Holoidalen kapel. (Note 3 utgaar.) 21. Vaage lensmandsdistrikt er delt i: Vaage lensmandsdistrikt Sel og Hedalen lensmandsdistrikt 22. Ved Faaberg prgld, Mesna sogn tilføies: med Vingerum kapel. (Noten utgaar2) Ved Sigdal prgld., Krødsherred sogn tilføies: med (;lesne kapel. 34. Under Fyresdal prgld. opfores for Moland sogn I 380 i Veum Ved Holt prgld. og sogn tilføjes: med Laget kapel. (Note I utgaar.) 40. Aa sogn av Lyngdal prgld. skal herefter bereevnes Lyngdal sogn. 2 Lyngdal herred er delt i: Lyngdal herred I 157 Austad K vaas Helvik tinglag er delt i: Farsund tinglag Vanse Avaldsnes herred er delt i: 923 Kopervik herred Avaldsnes Ved Askesen prgld., Strudshavn sogn tilføjes: med Ask kapel. (Noten utgaar.) 50. Ved Evanger prgld. og sogn tilføjes: med Nesheim kapel. Note i utgaar.) 54. Under Bremanger prgld. anføres (istedetfor det tidligere Bremanger sogn): Bremanger sogn Bremangerpollen sogn I 030 A n m. side 2 1. Lom lensmandsdistrikt skal under forutsætning av fornøden bevilgning deles i 2 lensmandsdistrikter, L o ni og S k iaaker, svarende til herrederne av samme navn. (Kgl. res. 23 nov. )

105 Landsdele. Flateindhold i km tilstede- hjemmeværende. hørende. Side. 58. Ved Ven prgld., Veø sogn tilføjes: med Sekken kapel. (Noten utgaar.) 59. Ørskog tinglag er delt i: Ørskog tinglag Søkkeiven I , 67, 85. Frosten skrives nu Frosta. 66. For sogn av Stod prgld. skal herefter benævnes Stod sogn. Stod herred er delt i: Stod herred Kvam 68. Leka herred er delt i: Leka herred Gravik 70. Huseby kapel (Dønnes sogn, Nesna prgld.) skal være: Husby. Ved Bodin prgld., Bodin sogn tilføjes: med Helligvær kapel I I , 71, 86. Beiara skrives nu I-36Piarn. 72. Hol sogn av Lødingen prgld. skal herefter benævnes 'Tjeldsund sogn. Lødingen herred er delt i: Lødingen herred I Tjeldsund I Under Lyngdal lægedistrikt tilføjes efter Lyngdal herred : Austad, Kvaas. Under Karmøen lægedistrikt tilføjes efter Aakre: Kopervik. 55. Under Stenkjær lægedistrikt tilføjes efter Stod: Kvam. Under Vjkten lægedistrikt tilføjes efter Leka: Gravik. 86. Under Lødingen lægedistrikt tilføjes efter Lødingen herred: Tjeldsund. Det Statistiske Centralbureau, Kristiania 2 januar 1909.

106 Steen'slze Bogtrykkeri. Kristia.nia.

107 Forts. (Suite.) Nr. 36. Veterimervæsenet og kjodkontrollen (Service l'étérimire et l'inspection de la viande.) Socialstatistik. V. Om Born, fodte udenfor Ægteskab. (Statistique sociale. V. Enfants illégitimes.) 38. Rekrutering (Recrutement.) Socialstatistik. VI. Arbeidsledigheds-Ttelling,er i 1905 og (Statistique sociale. VI. Dénombrements du ch)mage en 1905 ou 1906.) 40; Norges kommunale Finaliser (Finances des communes.) Kriminalstatistik 1903 og (Justice criminelle.) - - 4'2. Socialstatistik. VII. Arbeids- og Lonningsforbold Ved Sa,g.brug og Hovlerier. (Statistique sociale. VIL Scieries et établissements de rabotage: Organisation et procédés du travail. Salaires.) 43. Private Aktiebanker (Banques privies par actions.) 44. Norges Sparebanker 194)6. (Caisses d'épargne.) Norges postvæseu (Statistique postale.) 46. Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 47. Norges Skibsfart (Navigation.) 48. Kriminel H etspleie 1903 og (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) 49. Stortingsvalget (Elections pour le «Storting».). 50. Norges Telegrafvesen 1906/07. (Télégraphes et téléphones de l' Etat.) 51. Forsomte born 1904 og (Traitement des enfants moralement abandonnés.) - 5. De offentlige Jernbaner 1906/07. (Chemins de fer publics.) 53. fivil Retspleie (Justice civile.) Trykt 1908: Nr. 54. Norges Bergværksdrift (Mines et usines.) Sundhetstilstanden og. medieinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et mé(lical.) Sindssykeasylernes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Det Statistiske Centralburean har derhos bl. a. utgit folgende verker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881, 1887, International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Haudelsflaaderne i Aarene Kristiania Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne Kristiania Statistisk Aarbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: Syvogtyvende aargang, Kristiania (Annuaire statistique de la Norvège.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Femogtyvende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de Statistique.) Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni Kristiania Med 6 Tillieg, omfattende Tiden fra 1 Juli 1889 til 31 December Katalog over Det statistiske Centralbureans Bibliothek. I. 1 Juli Kristiania Samtlige verker er at erholde tilkjeps hos H. Aschehong & Co., Kristiania. 1 april

108

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 KOMMUNE STED AREMARK ( 1.413): Aremark skole 1 2008 Scansis ASKIM (15.096): Askimbyen skole 1 Scansis Askim stadion kunstgressløkker 4 2013 Scansis Askim

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00)

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00) Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag 6 + 1 Lineup Bane 1 Bane 2 Lørdag 08:00 08:55 Gruppespill Briskeby Fyllingdalen Spartans NFA 2 5-0 Kambo Astor 10-1 Lørdag 09:00 09:55 Gruppespill Briskeby Halden

Læs mere

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 340 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 215 4 Pensj./Uføremedlem 495 5 Familiemedlem 265 6 Sidemedlem 265 Jordet Jff Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Frihet til å reise Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Våren 2013 1 notater 2 Innholdsfortegnelse Aremark........................................ 5 Linje: 1-2-3-4-natt 1 Askim..........................................

Læs mere