Dokumenttitel Afs/modt navn Journalda to SV: Ungemiljø - alle hører under Stefan Eis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumenttitel Afs/modt navn Journalda to 57126 SV: Ungemiljø - alle hører under Stefan Eis 27-08- 2015"

Transkript

1 Indgående post uge 35 ( august ) Løben r. Dokumenttitel Afs/modt navn Journalda to SV: Ungemiljø - alle hører under Stefan Eis Bøgeskovhallen - årsegnskab Bøgeskovhallen - referat fra generalforsamling Bøgeskovhallen - vedr. regnskab og generalforsamling Banedanmark TCC_Vest ABA-rapport_Første inspektion.pdf Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf Domus Axel A/S, Butikker - Føtex P-kælder_AVS-rapport.pdf Idrætscenter, Teknisk servicemedarbejder, juni.docx Genoptræningscentret, Fysioterapeut til GenoptræningsCentret, juli.docx Deklaration af spildevandsslam fra Centralrenseanlæg (0825) HedeDanmark a/s Viby fælleskontor Orientering om brev til kommunerne om skoledagens længde VS: Kommune: Revisorerklæring vedr. bekendtgørelse Erklæring fra Revisor til ministeriet Erklæring udlodning TAS 2014.pdf Færdigmelding af byggesag. Eurodan Huse DONG Energy A/S, Skærbækværket, endelig godkendelse 19 maj 2014 [DOK ] VS: VS: Agtindsigt 14/321 Hvem er fotografen Fwd: Stævning Sagstitel Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Årsregnskaber for de selvejende haller 2014 Årsregnskaber for de selvejende haller 2014 Årsregnskaber for de selvejende haller 2014 Samlesag for inspektionsrapporter Samlesag for inspektionsrapporter Samlesag for inspektionsrapporter Stillingsannoncer, offentliggjorte, Stillingsannoncer, offentliggjorte, Deklaration af spildevandsslam fra Centralrenseanlæg, Røde Banke 16 - i KL borgmesterbreve Indberetning - energivirksomheder 2014 Indberetning - energivirksomheder 2014 Indberetning - energivirksomheder 2014 Engelundsvej 8, 7000 Klippehagevej 22, 7000 Anders Billes Vej 24, 7000 Anders Billes Vej 24, 7000

2 57653 VS: Anmodning om aktindsigt i sag 14/ VS: VS: Anmodning om aktindsigt i sag 14/ Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Re: Brandfare RE: Udledning af spildevand, DONG Oil Pipe A/S DONG Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S VS: Tillæg til tilslutningstilladelse, forrensning oxidation og flotation, DONG Oil Pipe A/S,, , CVR , P-nr Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S VS: Tillæg til tilslutningstilladelse, forrensning oxidation og flotation, DONG Oil Pipe A/S,, , CVR , P-nr RE: Tillæg til tilslutningstilladelse, forrensning oxidation og flotation, DONG Oil Pipe A/S,, , CVR , P-nr RE: Tillæg til tilslutningstilladelse, forrensning oxidation og flotation, DONG Oil Pipe A/S,, , CVR , P-nr Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 20. august Returpost Cecilie Nati Kongerslev Tilbagemelding fra Fynsgade 17, st.th. Peter Larsen Anders Billes Vej 24, 7000 Anders Billes Vej 24, 7000 Anders Billes Vej 24, 7000 Anders Billes Vej 24, 7000 Anders Billes Vej 24, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000 Socialdirektørforum Gothersgade 30, 7000 Gothersgade 30, 7000

3 57538 Svar på henvendelse til Naturstyrelsen vedrørende problemer i grundvandskortlægningen Shell-Raffinaderiet,. Rapportering af CAT 2 analyseresultater 26.aug aug A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET Fortsat oprensning af CAT2A RE: MIdlertidig lukning af udløb for oprensning af tidligere dumpede sandsække i CAT2B udløbsbassin Shell-Raffinaderiet,. Rapportering af CAT 2 analyseresultater 25.aug aug A/S DANSK SHELL SHELL RAFFINADERIET SV: MIdlertidig lukning af udløb for oprensning af tidligere dumpede sandsække i CAT2B udløbsbassin MIdlertidig lukning af udløb for oprensning af tidligere dumpede sandsække i CAT2B udløbsbassin Shell-Raffinaderiet,. Rapportering af CAT 2 analyseresultater 24.aug aug A/S DANSK SHELL SHELL RAFFINADERIET Rapportering af daglige driftsanalyser for uge 34. A/S DANSK SHELL SHELL RAFFINADERIET Shell-Raffinaderiet,. Rapportering af CAT 2 analyseresultater 21.aug aug A/S DANSK SHELL SHELL RAFFINADERIET Shell- Raffinaderiet,. Vedligeholdelses- og rensestop (Turn Arround) i perioden Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet,. Analyseresultater fra raffinaderiets spildevandsbassin 20. til 21. august A/S DANSK SHELL SHELL RAFFINADERIET Rapport AR-15-CA udtaget , Center for høretab Bassin EUROFINS MILJØ A/S Statistik bookinger Besked fra tovholder om forlængelse Orienteringer mht. grundvand og vandforsyning fra Miljøministeriet / Naturstyrelsen Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Merkurvænget 2, 7000 Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp Tolkeydelser - KomUdbud - Kontrakt med Dansk Flygtningehjælp Tilladelse til ophængning af plakater Klimatilpasningsprojekt - Ullerup Reviderede regnskaber 2014, Idrætten Midlertidig skiltning i Kommune (reptil messe 7/11) RE: Ullerup Bæk - volumen- og arealbehov Badminton Club Fwd: Annoncering ifm. borgermøde Cykelfaciliteter

4 Egeskov/Bøgeskovvej VS: Annoncering ifm. borgermøde Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Annoncering ifm. borgermøde Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej SV: Annoncering ifm. borgermøde Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej Registreringsmeddelelse U Referencenr C Geodatastyrelsen SAMLESAG -Ny matrikulær sag, hvor delnr. 2 og delnr. 106 afgives fra matr. nr. 18c, 85a, 85g Erritsø By, Erritsø Anmeldelse om afslutning OK A.M.B.A Erritsø Bygade 109, MST: Vedr. rapportering af oprensning under studs, vej Egeskovvej 265, Betalte regninger samlet Jyllandsgade 71A, Betalte regninger samlet Bjergegade 43A, SV: ang. Follerupvej Follerupvej 42, Særlig driftsstøtte LANDSBYGGEFONDEN Masterfil Onemed Hovedaftale og Fritvalgsliste - inkl pakningsstr pr xlsx Helle Bjerregaard - Silkeborg oprettede Materiale Opdateret fritvalgsliste, fane 2: Prøvesvar - analyse af vandprøve i udgraving for oprensning VS: Rapport AR-15-CA vedr. A Færdigmelding af kloak. P. H. Jensen ApS RE: Ansøgning om dispensation Ansøgning om dispensation Dagsorden og bilag til styregruppemødet / Registringsnummer Boli.nu afd. 7, Skanseparken - støtte til renovering Stomi - kontrakt med OneMed Stomi - kontrakt med OneMed Røde Banke 16, 7000 Røde Banke 16, 7000 Overmarken 7, 7000 Hækkelunden 19, 7000 Hækkelunden 19, 7000 Tillæg til Kommuneplan for Trekantområdet - Naturparker

5 56927 Færdigmelding og kloaltegning Lars Peter Axelsen Bøgeskov Strandpark Lina Elkær (Vejle) kommenterede på status Kære alle (deltagerkommuner vedr. udbuddet på ortoser). I forbindelse med udarbejdelse af udbudsm Spørgsmål fra tovholder Analyser udtaget , omprøve Erritsøhus ALS DENMARK A/S Erklæring om, at beholder tages ud af drift - skema 1B Peder Strange Pedersen Re: Sundhedspolitik Korrektur RE: Skiltning Danmarksstræde 8., Svar på status - der kommer ny matrikulær sag SV: Masterfil - rettelser Bent Bjerre skriver at vi hører nærmere Henvendelse til borgmesteren Ingvert Møller Terkildsen SV: ibrugtagningstillaelse teater Teater. som udført tegninger og energiberegning vedr. manglende materiale for ibrugtagning Anmoder om, at krav om byggeskadeforsikring ikke stilles i byggetilladelse ARKITEKTLADEN A/S Brand & Redning - Byggemøderef. 08 inkl. tidsplan Carsten Andersen Arkitekt Thomas Thomsen H. C. Ørsteds Vej 7, 7000 klage fra Grundejerforeningen Bøgeskov-Strandparken over dårlig skolesti og fortove Udbud - ortoser - KomUdbud Udbud - ortoser - KomUdbud BADEVANDsDATA - badevandsanalyser Odderstedvej 25, 7000 Tilrettet Sundhedspolitik Danmarksstræde 8, 7000 Udstykning af matr.nr. 316i Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Tandbehandling - kontrakt med Nordenta - KomUdbud Julegaver 2014 Henvendelse til borgmesteren vedr. Jomfruskoven Prinsessegade 29, 7000 Prinsessegade 29, 7000 Prinsessegade 29, 7000 Norgesgade 9A, 7000 Prangervej 7, SNIT I UNDERSKAB/VINDUE I KØKKEN Carsten Andersen Prangervej 7, 7000

6 Arkitekt Thomas Thomsen VS: SNIT I UNDERSKAB/VINDUE I KØKKEN Carsten Andersen Arkitekt Thomas Prangervej 7, 7000 Thomsen Mail fra Kaj Johansen - SV: Dagsorden samt bilag til møde i Styregruppe Elbokøkkenet Elbokøkkenet - styregruppe Mail fra Charlotte Scheppan - Styregruppemøde Elbokøkkenet Elbokøkkenet - styregruppe Påbud om undersøgelser af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, Postorkester - Tumlingsalen 1. halvår Gebyr for benyttelse af gymnastiksale og haller i SV: vedr. rykker videregået til SKAT SV: Statistik SV: Statistik VS: arbejdstøj til vej og park kommune Tilbud om Undervisning i E-handel svar fra Mette Abild Søndergaard SV: Tilladelse til etablering af overkørsel til matr. 19b, beliggende Adelvej 52. kommunens sagsnummer / SV: Tilladelse til etablering af overkørsel til matr. 19b, beliggende Adelvej 52. kommunens sagsnummer / Opfølgning fra møde om DONG Råolieterminalen SV: Renovering af toilet - udbud Bissensvej - ekstra ansøgning til legepladspuljen (4. uddeling) Ansøgning om fritagelse, Læge Jens Egersgård Læge Jens Egersgård Ansøgning om afgiftsfritagelse - Malermester Poul Bonde Nielsen Revisionsfirmaet Bigum v/holger Bigum Gebyr for benyttelse af gymnastiksale og haller i Engangsartikler, mademballage og poser - kontrakt med Abena Engangsartikler, mademballage og poser - kontrakt med Abena Würth Würth Overkørsel til BMX banen fra Tingvejen Overkørsel til BMX banen fra Tingvejen Risikosag, Hejreprojektet, Vejlbyvej 28 Kringsmindevej 9A, 7000 Legepladspuljen - 3. og 4. uddeling fra puljen Opkrævning af generelt administrationsgebyr for erhvervsaffald Opkrævning af generelt administrationsgebyr

7 for erhvervsaffald rykker Aqualine - drikkevandskølere - leasing Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskolerne for 2. kvartal Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskoler Anmodning om indbetaling - grundkapitallån LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, Boligseskabet Futura - afd Oldenborggade SV: Vinduesfarve Jyllandsgade 26, Artikel om forsatsvægge af Dansk Bygningsanalyse AS Anders Leer Vendersgade 61B, SV: Endelig ok til Globus Data Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem Klippekort forbrug.xlsx Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem Forbrug af kursusklip Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem Timer klippekort - spørgsmål om fakturering Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem SV: yderligere forklaring vedr. test Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem VS: Tandregulering 2. udkast - Aarhus' kommentarer Tandregulering - KomUdbud - genudbud VS: Tandregulering 2. udkast Tandregulering - KomUdbud - genudbud Nyt skøderids - delnr. 2 - parkeringsplads Arealoverførsel fra matr.nr. 1a Erritsø by, Erritsø til 3q og 82b Erritsø by, Erritsø - Erritsø Bygade Svar fra spildevand Arealoverførsel fra matr.nr. 1a Erritsø by, Erritsø til 3q og 82b Erritsø by, Erritsø - Erritsø Bygade SV: Dobbelt døre - Skjoldborgsvej Skjoldborgsvej 25, 7000

8 57156 BMX Adelvej 52 - BMX banen SV: Det tamilske samordningsudvalg - mulig deltagelse i kursus Projekt med Frivillignet om udvikling af etniske foreninger Godkendelse af Jordhåndteringsplan af Jens Johan Andersen Kongensgade 113A, Annullering af æreskrænkende ord mm. Kim Nielsen SV: Orientering om udsendelse af spørgeskema i august måned Indsigelse mod godkendelse af årsregnskaber 2014 ved Boligkontoret Kortlægninger af kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats med fokus på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Købmagergade 65A, 7000 Holtebakken 19, 7000 Vester Voldgade 15, 7000 Vester Voldgade 15, 7000 Vester Voldgade 15, 7000 Sanddal Bakke 24, 7000 Kulturnat Købmagergade 65 A- byggesagsbehandlingen Der mangler opfølgning på henvendelse af Judith Ortrud Damgaard Fw: Electrolux, oprensning af asbestforurening FW: Miljørapport fra DMA j.nr Status vedr. asbestforurening, Electrolux Re: [Sagsnr.:15/6012] - [Dok.nr.:40025/15] Kvitteringsbrev Tilladelse til råden over vej Kvindelig Idrætsforening ansøgning festuge foreningspulje Kulturnat KunstSamrådet ansøgning festuge foreningspulje Kulturnat Big Band ansøgning festuge foreningspulje Kulturnat Løbeklub ansøgning festuge foreningspulje Kulturnat Sønderparken ansøgning festuge foreningspulje Kulturnat Den Kreative Aftenskole ansøgning festuge foreningspulje Kulturnat

9 55869 Udkast til godkendelse af vejanlæg + udkast til overkørselstilladelse til Søndermarksvej, sags id: 15/ svar på udkast til godkendelse af vejanlæg mm på Søndermarksvej FW: Sønderparken, Tilbudsafgivelse på omlægning af brandvej- udbudsmateriale som ønsket _ /LA ASK _ /DH ASK Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Vedr. Bøgeskov Strand SV: Udarbejdelse af basistilstandsrapport på bilag 1 virksomhed ved revision af vilkår efter 41 + tillægsvilkår efter supplerende oplysninger til ansøgning om ændring af vilkår 18 i revurderingen af 4. oktober Reklamepylon ved afkørsel VS: Endelig godkendelse 19 maj 2014 [DOK ] SV: Skovhavebækken/Fårbækken, projektmøde referat Godkendelse af skiltning og anlæg af privat fællesvej ved Sønderparken - Søndermarksvej Godkendelse af skiltning og anlæg af privat fællesvej ved Sønderparken - Søndermarksvej Godkendelse af skiltning og anlæg af privat fællesvej ved Sønderparken - Søndermarksvej Arealoverførsel af matr. nr. 4k Brøndsted By, Gauerslund, fra landbrugsejendommen matr. nr. 11a Bredstrup By, Bredstrup m.fl., til landbrugsejendommen matr. nr. 1a m.fl. Rands By, Gårslev, som ligger i Vejle Kommune Arealoverførsel - fra matr.nr. 22ck Erritsø By, Erritsø, til matr. nr. 22cm smst - Erritsø Møllebanke 35 Bøgeskov Strand 41, 7000 Vejlbyvej 9A, 7000 Vejlbyvej 9A, 7000 Strevelinsvej 2A, 7000 Klippehagevej 22, 7000 Tillæg til Kommunes Spildevandsplan -

10 Regnvandsbassin ved Fårbækken tillæg nr. 2 til spildevandsplanen Fårbækken Tillæg til Kommunes Spildevandsplan - Regnvandsbassin ved Fårbækken Endeligt referat fra møde d. 30. juni Vestre Ringvej 96, referat fra møde d. 30. juni Vestre Ringvej 96, Mails vedr. brand Vestre Ringvej 96, Mails vedr. brand Vestre Ringvej 96, Mødeaftale Vestre Ringvej 96, Foreløbigt tegningsmateriale Vestre Ringvej 96, Kopi af V1 varsling m.v. på en del af vejarealet ud for Egeskovvej 196, 198 og 200 Region Syddanmark Jordforurening under Egeskovvej 196 og påbegyndelse af byggearbejde - Tonne Kjærsvej 65 Henrik Ebdrup Tonne Kjærsvej 65, Svar på afslag - Tonne Kjærsvej 65 Henrik Ebdrup Tonne Kjærsvej 65, Nymarksvej Nymarksvej 37, Anmodning om svar Bo Holm Andersen Nøddeplantagen 16, Disp fra VD Reklamepylon ved afkørsel 59 Strevelinsvej 13, Re: Ønske om møde vedr. ansøgning om tilskud TGI skydning ventilationsanlæg supplerende, opfølgning på telefonsamtale Strevelinsvej 28, SV: (Proj 3242) C - Notat fra formøde Oldenborggade 40, SV: (Proj 3242) C - Notat fra formøde Oldenborggade 40, (Proj 3242) C - Notat fra formøde Oldenborggade 40, SV: Færdigmelding Ågade 84, SV: VS: Vedr. Idasvej - Kloakering Idasvej - Privat fællesvej

11 56583 KOF-aftale - DSR underskrift KOF-aftale - BUPL underskrift Forhandlingsreferat med alle underskrifter Fugtrapport - måling og omfangsvurdering foretaget Boligkontoret VS: Attached Image, aftaleseddel GPSkoordinator på fotos fra ruten SV: MTB-spor i Hannerup skov - NST Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Sv.:Sv.:Farligt traffikalt hjørne i Herslev. ingevoigt Sv.:Farligt traffikalt hjørne i Herslev. ingevoigt Yderligere fra L. Re: Vedr. Kongensgade 106, 3. tv., 7000 (15/7298) Div. spørgsmål ti vejvedligehold Aftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan ter (KOF-aftale ) Aftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan ter (KOF-aftale ) Aftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan ter (KOF-aftale ) Lumbyesvej 12, 7000 Erritsø fællesskole afd. Højmosen MTB-spor i Hannerup Skov, mountainbike MTB-spor i Hannerup Skov, mountainbike Arealoverførselssag, matr.nr. 8p og 8q Trelde, Jorder, Trelde Næsvej 173 og 179 Farligt trafikalt hjørne/sving ved kirken i Herslev, vand på kørebanen ifm. kraftigt regnvejr samt dårligt udsigtsforhold pga. hæk Farligt trafikalt hjørne/sving ved kirken i Herslev, vand på kørebanen ifm. kraftigt regnvejr samt dårligt udsigtsforhold pga. hæk Huslejenævnssag. Lejens størrelse. Kongensgade 106, 3. tv., 7000

12 56164 Re: Kvalitetssikring Pjedsted Vandværk Pjedstedvej 70, Svar på forespørgsel Pjedstedvej 70, Gothersgade 14-3 butikker - Kloakplan Gothersgade 14, Ombygning føtex - niveaufri flugtvej Gothersgade 14, ny skematisk redegørelse og ny bemyndigelseserklæring Udstykningssag - matr.nr. 739a og 740a Bygrunde - Kongens Port 2B Svar fra spildevand Udstykningssag - matr.nr. 739a og 740a Bygrunde - Kongens Port 2B HASTER - fremsendelse af liste over partier til lagtingsvalget på Færøerne den 1. september (OIM Id nr.: ) Social- og Indenrigsministeriet Brevstemmeafgivning til lagtingsvalget på Færøerne d SV: Miljøtilsyn hos Elbo Logistik Partner Europavej 18, RE: Støjmåling fra Bridgewalking Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro SV: Støjmåling fra Bridgewalking Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro SV: Information om støjmålinger på bridgewalking Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro Bridgewalking Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro SV: Svar på klage over bridgewalking Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro SV: bridgewalking, klager over støj, 15/ Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro RE: Støjmåling fra Bridgewalking Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro RE: TILBUD - Støjmåling og -beregning for Bridgewalking Klage over støj fra Bridge

13 56433 Støjmåling fra Bridgewalking Svar på ansøgninger efter særtilskud efter 16 og 17 Social- og Indenrigsministeriet Ansøgning, Foreningen Far til støtte for Børn og Forældre Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Ansøgning, Parrådgivning Parrådgivning Ansøgning, Jysk Forening af Erhvervshæmmede Fra Frihedskampen Landsforeningen for Erhvervshæmmende frihedskæmper v/ Birgit Lund ansøgning 18 - Utopia ansøgning om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde Mail med CVR nr Til info SV: kommune indkøb SV: kommune indkøb SV: kommune indkøb Byggemodning Argentinervej, mødereferat Walking på den gl. Lillebæltsbro Klage over støj fra Bridge Walking på den gl. Lillebæltsbro Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud - budget 2016 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2016 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2016 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2016 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2016 Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende 2016 Billard Klub - ansøgning om økonomisk støtte Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner Argentinervej - Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej Byggemodning Argentinervej Argentinervej -

14 56835 VS: Miljø undersøgelse Argentinervej Argentinervej Udbetalingsbilag Fakturaer Taksatorrapport Overslag, tilbud mv Servitut til godkendelse i h.t. 42 matr.nr. 7b Børup By, Taulov LIFA A/S VS: Oplæg til honoraraftale for kloakrenovering ved Elbo Køkkenet Alice Lehmann Oplæg til honoraraftale for kloakrenovering ved Elbo Køkkenet Jakob Secher Rasmussen Ansøgning Depotgården SV: Stoustrupvej og Ryttergrøftvejen SV: Stoustrupvej og Ryttergrøftvejen Registreringsbevis på Fæstningsbyen s Venner SKAT BetalingsCentret SV: Tilladelse til campingsplads Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej Argentinervej - Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej Argentinervej - Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Skade, Hyrdevej 14C, , 30, Deklaration om opholdsareal, adgangsvej m.m., matr. nr. 7b Børup By, Taulov Tingvejen 31, 7000 Tingvejen 31, 7000 Lollandsgade 2, 7000 Nye vejnavne - Stoustrupvej/Ryttergrøftv ejen. Nye vejnavne - Stoustrupvej/Ryttergrøftv ejen. Foreningen Fæstningsbyen s Venner Midlertidigt arrangement, Kolding Landevej 96

15 56065 Vedr. lagerhaller i Tilladelsen fra politiet Politi Svar fra spildevand HANC2: Project budget step HANC2 Networkpartner selection and registration AW: HANC2: Project budget step RE: HANC2 Networkpartner selection and registration HANC2: Project budget next steps AW: HANC2: Project budget next steps SV: Vesterballevej 11B, 7000 / ADVOKATPARTNERSELSK ABET KIRK LARSEN & ASCANIUS DONG.pdf VS: skadesanmeldelse Aktiv Care Statistikmodul Vedr. Shell- Raffinaderiet,. Vedligeholdelses- og rensestop (Turn Arround) i perioden uge 37 til Vedr. Shell- Raffinaderiet,. Lugtgener fredag d. 21. august SV: Tilbud: STM vinduer Riddergade VS: Tilbud: STM vinduer Riddergade Vesthavnsvej 33, Sønder Voldgade 4 og Sønder Voldgade 8 Særtransport - Tage Nielsen - jour.nr Arealoverførsel matr.nr. 2bm og 2ii Erritsø by, Erritsø - Peder Gribs Vej 3 HANC HANC HANC HANC HANC HANC Vesterballevej 11B, 7000 Ryttergrøftvejen 34, 7000 Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare Egeskovvej 265, 7000 Egeskovvej 265, 7000 Riddergade 7, 7000 Riddergade 7, 7000

16 55899 Anmodning om aktindsigt Bente Stenfalk Vedr. klage over lugt fra Shell-Raffinaderiet, Havneterminalen SV: Lugt af gas, diesel eller benzin Lugt af gas, diesel eller benzin Jane Høgfeldt Antonipillai Anmeldelse af ny tank Inga Nielsen SV: Faktura [Ref.nr.=6e2e7188aa6d414fa337f46e39d0b746] DSB HR Drift Refusioner Klage ( persondata ) Lis Gellert Bestilling og ændring af renovation Karsten Cordtz Honoraraftale Taulov Skole SV: Oplæg honoraraftale Taulov Skole SV: Fakt kr. 468,75 - CVR nr FDM, Lyngby. FDM TEST OG BILSYN A/S VS: Carl Roses Vej - Anmeldelse af midlertidig aktivitet VS: Hækkelunden Aktindsigt - Gør kommunen brug af at sende ansatte på Liva.kurser om bl.a. funktionelle lidelser og simulation i sagsbehandlingen. Kongensgade 113, 7000 Kongensgade 113, 7000 Kongensgade 113, 7000 Kolding Landevej 186, 7000 Jernbanegade 2B - opkrævning af administrationsgebyr erhverv Klage over uforsigtig omgang med sundhedskort (persondata) ved udlån af trækvogne i Madsby Legepark Fælledvej 15, 7000 Taulov Kirkevej 35A, 7000 Taulov Kirkevej 35A, 7000 Tonne Kjærsvej 64,Vesterballevej 7D,Vognmagervej 2 - opkrævning af administrationsgebyr erhverv Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Carl Roses Vej 10, Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Hækkelunden 19, Oldenborggade.pdf Oldenborggade 5, 7000

17 55951 Rettelse til BBR for så vidt angår Stuelejligheden. Anton Petersen Oldenborggade 5, Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner NORDEA BANK DANMARK A/S kontaktpersoner, Nordea, Jupitervej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner EGIL RASMUSSEN A/S Originalt garantibevis fra tagdækker Industritag A/S HOFFMANN A/S Mgl. klipning af hæk ved krydset Havepladsvej/Egeskovvej Rikke Hvergel Hamann Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Til Jan Schrøder - - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym Til Turan Savas - - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym Til Nikolaj Wycke - - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym Til Christian Bro - - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym kontaktpersoner, Eigil Rasmussen, Nordensvej 27 Herfordparken 1 - Plejecenter Othello Henvendelse om mgl. klipning af hæk i krydset Havepladsvej/Egeskovvej Midlertidigt arrangement, Ullerupbækskolen, Nørre Allé 5, den til Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Til Jean Brahe - - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym Kolonihaverne

18 56009 Til Steen Wrist Ørts - - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym Til Lars Ejby Pedersen - brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg om ulovligt byggeri Anonym Til Byggesager - kopi af brev til medlemmerne af Teknisk Udvalg Anonym Anmeldelsesskema for byggeaffald RAMBØLL DANMARK A/S, Vejle Revideret skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra Styrelsen for arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom - 15/09274 Arbejdsmarked og Rekruttering Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement IBC Overdragelse af pant i betalingsrettigheder NaturErhvervstyrelsen Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej pdf Forespørgsel vedr. etablering af en altan på Druehaven 8 Ivan Sørvald Skibby Anmodning om aktindsigt vedr. ejendommen Hagenør 64, Vort j.nr Advokat Gert V Jørgensen Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Kolonihaverne Egeskovvej - ulovligt byggeri på Septembervej, Oktobervej, Egeskovvej og Kristianssundsvej Carl Roses Vej 10, 7000 Procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom Midlertidigt arrangement, IBC Middelfart, Mosegårdsvej 1, den til Overdragelse af pant i betalingsrettigheder - pantnr Vejle Landevej 93, 7000 Druehaven 8, 7000 Hagenørvej 64, 7000

19 56136 Rettelse til forespørgsel vedr. indretning af beboelse i garage på Niels Bohrs Vej 30, 7000 fredericia) Kaare Kraghøj Knoop Forespørgsel vedr. indretning af beboelse i eksist. garage, Niels Bohrs Vej 30, 7000 fredericia) Kaare Kraghøj Knoop Opgørelse af TAS-interessenters hæftelse pr Energnist Sonnesvej Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 33 Centerområde ved Nørremark Center Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 34 Boligområde Skelvangen, Bredballe BBT vedr. Hombjerggårdsvej VS: vedr. Samhandelsaftale Del af Kaj 14, Værftsvej 9a, 7000 udgår af kortlægning efter jordforureningsloven Region Syddanmark Autocamper plads på privat grund Spørgsmål til byrådet Janni Liisbet Nielsen Ønsker fra kørestols-borger Anne Merete Andreassen Niels Bohrs Vej 30, 7000 Niels Bohrs Vej 30, 7000 TAS interessenters hæftelse pr Sonnesvej 76, 7000 Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 33, Centerområde ved Nørremark Center, Vejle Kommune Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 34, Boligområde Skelvangen, Bredballe, Vejle Kommune Holmbjerggårdsvej 1, 7000 V. Guldmann - samlet frivillige aftaler - kørestol, scooter Værftsvej 9, 7000 Forespørgsel om etablering af autocamper plads på privat grund Spørgsmål til byrådsmødet aktivering/jobafklaring i form af kurser m.v. til borgere, som har nogle begrænsninger enten fysisk eller psykisk udover ledighed, som er i kontanthjælpssystemet Adgangsforhold for kørestolsbrugere - området ved musicalakademiet (Kongensgade), til

20 56566 Returpost - modtager flyttet, ny adresse ukendt Returpost - modtager flyttet, ny adresse ukendt Returpost - modtager flyttet, ny adresse ubekendt Returpost - modtager flyttet, ny adresse ukendt Betaling af faktura for striber på Kraftsværksvej, udført Skærbæk Beboerforening Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner TIDE BUS DANMARK A/S VS til Lars W cc. Charlotte M: Invitation til informationsdage om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Invitation til informationsdage om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Ryes kaserne Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner ABB A/S Ansøgning om tilskud til istandsættelse Overdragelse af pant i betalingsrettigheder NaturErhvervstyrelsen Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Ullerup Bæk skolen afd. Nørre Allé C området og beskæring af krat ved Kastellet, stien langs vandet Østerstrand kontaktpersoner, Logstor A/S, Nordre Kobbelvej 10 kontaktpersoner, Logstor A/S, Nordre Kobbelvej 10 kontaktpersoner, Logstor A/S, Nordre Kobbelvej 10 kontaktpersoner, Logstor A/S, Nordre Kobbelvej 10 Helhedsplanmidler Skærbæk Beboerforening kontaktpersoner, Tide Bus Danmark A/S, Vejlevej 119 Invitation til informationsdage om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Invitation til informationsdage om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi kontaktpersoner, Ryes Kaserne, Treldevej 110 kontaktpersoner, ABB A/S, Håndværkervej 23 Radio Mælkebøtten - ansøgning om betaling af istandsættelse Overdragelse af pant i betalingsrettigheder - pantnr kontaktpersoner,

21 56332 Skærpede krav til øget forbrugerinformation VARMEKONTROL A/S Returnering af underskrevet lejekontrakt Anja Nymann Re: SV: Realisering af overskudseffekter Skadeanmeldelse sendt til GjF Skadeanmeldelse Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC RE: SV: SV: Oprettelse i vores nye bookingportal SV: vedr. status som forening SV: Nestlégården, Kongensgade Nestlégården, Kongensgade 3 - notat fra forhåndsdialog Parkering - forslg til beregning Ansøgning om 19 tilladelse til mellemdeponering af jord fra byggelfelt 6 mhp senere genanvendelse Bestilling og ændring af renovation Karsten Falk Olesen Minigolfbaner i Dansk Minigolf Union Frederiksoddeskolen (Alléskolen), Ullerupdalvej 10 Danmarksgade 32 - kontrakt om etablering/vedligeholdels e af istakontrolmanual for varmefordelingsmålere Lejekontrakt - parkeringsplads nr. F - Vester Voldgade 5B Realisering af overskudseffekter. Henvendelse fra Lauritz.com Skade, Brand, , KF22409, 12, Isap 6325 Skade, Brand, , KF22409, 12, Isap 6325 Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, og Silverado Ranch Linedancers forening Silverado Ranch Linedancers forening Kongensstræde 3, 7000 Kongensstræde 3, 7000 Kongensstræde 3, 7000 Oldenborggade 40, 7000 Asser Jensens Vej 30, 7000 Forespørgsel om minigolfbaner i eller omegn V1 varsling m.v. på en del af vejarealet ud for Egeskovvej 196, 198 og 200, Region Syddanmark Egeskovvej 196, 198 og

22 56515 Område til kørsel med ATV (firehjulet motocross) Jesper René Reinbach Hansen Flagdagen for Danmarks udsendte Steen Samuelsen Henvendelse om stor skrald Tonny Kim Falk Sjelle Orienterende brev til alle kommuner, krisecentre og forsorgshjem om borgere på 109 krisecentre og forsorgshjem Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner A2SEA A/S Returpost Returpost Returpost Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner LEMAN INTERNATIONAL SYSTEM TRANSPORT A/S Fwd: Frederica kommune og eventual skovrejsning Henvendelse vedr. skel Pia Nybo Hansen Re: SV: Øster Voldgade 2, - byggeansøgning om altaner på sydfacaden Re: VS: vedr altaner på den Johnsonske Stiftelse Oplysninger fra EIC om forventet driftsbesparelse Bevillingsanmodning fra EIC svømmehal - budget Ankestyrelsens undersøgelse om opkrævning af forældrebetaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år vejareal matr. nr. 7000f Kobbeljorder Henvendelse om område til kørsel med ATV (firehjulet motorcross) Flagdagen for Danmarks udsendte - efterlyser programmet på kommunens hjemmeside Henvendelse om stor skrald Københavnske borgere på krisecentre og forsorgshjem i andre kommuner (servicelovens 109 og 110) kontaktpersoner, A2SEA, Kongens Kvarter 51 Kolonihave Solvænget Kolonihave Solvænget Kolonihave Solvænget kontaktpersoner, Leman A/S, Nordensvej 17 Firmaskov - GrowForIt Vesterdalsvej 1, 7000 Øster Voldgade 2, 7000 Øster Voldgade 2, 7000 Erritsø Idrætscenter - renovering svømmehal Erritsø Idrætscenter - renovering svømmehal Spørgeskemaundesøgels e - Belysning af kommunernes forvaltning

23 56649 Invitation til konference VS: Pæle på Strandstien ved Fælledvej Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC billeder udpakket fra sip fil i B & M.docx Re: Vedr. Bøgeskov strand, slåning af rynket rose VS: Ansøgning om ændring af vilkår 18 i revurderingen af 4. oktober Spørgsmål til byrådsmødet Dorthe Fallesen Frimann Høring over udkast til bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere - frist torsdag den 3. september Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Kopi af Landvæsenkommissionens kendelse af 30. august 1963 Landsarkivet for Nørrejylland Fw: Bluewater Shipping - modulvogntog VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: af betalingsbekendgørelsen Nordic City Network - Aarhus konference august - 1. september Klage over kørsel på strandsti henvendelse fra politiet Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, til Damsbovej 27, 7000 Bøgeskov strand, klage over manglende sslåning af rynket rose BBYG, NORD, Vejlbyvej 9a Spørgsmål til byrådsmødet antal borgere i 1. halvår tildelt rerssourceforløb, førtidspension, fleksjob, minifleksjob, samt hvad er budgetteret m.v. Høring over udkast til bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodta gere Landvæsenskommissione ns kendelse af 30.aug vedr. Rands Fjords sluse. Modulvogntog - ansøgning om optagelse af Bluewater Shipping, Dronningens Kvarter 14, som enkelt virksomhed Agerleddet 33 - Hæk mod Brovadvej

24 56865 Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Vejbelægning vedr. arbejdsprøvning/flexjob/løntilskud Spørgsmål til byrådsmødet Anette Hyre-Jensen Anmodning om aktindsigt DONG Energy Høring og invitation til møde om nye bærende principper for Regions Syddanmarks prioritering af indsatsen overfor jordforurening Region Syddanmark Hyrdebrev om skoledagens længde Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Bestilling og ændring af renovation Louise Saugbjerg Østergaard Bestilling og ændring af renovation Henning Madsen Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Postnord Logistics Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Fjordbakkeskolen Agerleddet 33 - Hæk mod Brovadvej klage over vejen gennem Gl. Pjedsted og afvanding. Børkopvej 18 Forespørgsel om ledige til arbejdsprøve, praktik, fleksjob med løntilskud Spørgsmål til byrådsmødet diverse om mentorudgifter og valg af mentor Aktindsigt - Spildevand & centralrenseanlæg, oplysninger om afledning af spildevand fra specifikke virksomheder. Høring om nye bærende principper for Regions Syddanmarks prioritering af indsatsen overfor jordforurening Hyrdebrev til kommunalbestyrelsen og forvaltningen om skoledagens længde Elboparken 53, 7000 Siriusvænget 3, 7000 kontaktpersoner, PostNord Logistics A/S, Dronningens Kvarter 24 Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, den til kontaktpersoner, Fjordbakkeskolen, Taulov afd., Taulov Kirkevej 35 A

25 56952 Brev til borgmesteren Annette Rye Høring af forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi VS: Ønske om Lokaletilskud Varmeopgørelser 2014/ Boligkontoret Anmeldelse af midlertidig aktivitet og bygge og anlægsaffald - Klippehagevej 22, Skærbæk Varmeopgørelse 2014 / Boligkontoret Varmeopgørelse 2014 / Boligkontoret Bekræftelse på udbedring af kloak Arkil A/S - Stürup Anmodning om aktindsigt i ejendommen Håstrupvej_39_41 - d- GERT VERNER Vedr_ombygning_og_nyindretning_af_lejligheder Håstrupvej_39_41 Smidstrup.6357 JØRGENSEN pdf (Proj 3242) C - Byggefelt Fyrværkeri Ansøgning Varmeopgørelser 2014 / Boligkontoret Situationsplan.pdf SV: Anmodning om høreingssvar - Give Sværgods - Hårslev t Lasse Hasle Nørgaard SV: Anmodning om høreingssvar - Give Sværgods - Hårslev t Gitte Sejr Hansen Anmodning om høreingssvar - Give Sværgods - Hårslev t Politi Tak for god behandling fra Kommune med rehabilitering og hjælpemidler Regional vækst- og udviklingsstrategi Fri Voltige - ansøgning om godkendelse til lokaletilskud Nørre Voldgade 104 st.tv. og 106 st., 7000 Klippehagevej 22, 7000 Frejasvej 8 ST TV, 7000 Frejasvej 10 ST TH, 7000 Vangevej 10, 7000 Aktindsigt i Håstrupvej 39-41, Smidstrup - Ombygning og nyindretning af lejligheder Oldenborggade 40, 7000 Salg af fyrværkeri, Silvan, Nordre Ringvej 7 Frejasvej 9 og 11, ungdomsboliger, forbrugsregnskab 2014 / Rubinvej 23, 7000 Særtransport - Give sværgods - j.nr.: Særtransport - Give sværgods - j.nr.: Særtransport - Give sværgods - j.nr.: 3300-

26 57075 SV: Anmodning om høringssvar - Tage E. Nielsen - 126,4 t Lasse Hasle Nørgaard SV: Anmodning om høringssvar - Tage E. Nielsen - 126,4 t Gitte Sejr Hansen Anmodning om høringssvar - Tage E. Nielsen - 126,4 t Politi SV: Anmodning om høringssvar - Torben Rafn - Hårslev t Gitte Sejr Hansen SV: Anmodning om høringssvar - Torben Rafn - Hårslev t Lasse Hasle Nørgaard SV: Anmodning om høringssvar - Torben Rafn - Hårslev t Politi Anmodning om høringssvar - Torben Rafn - Hårslev t Politi SV: Gothersgade Varmeregnskab 2014/ Boligkontoret Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement - Post til Fenrisløbet Peter Bommersholdt Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Peter Bommersholdt Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Uheldskryds Vestre Ringvej/Strandvejen. Sydøstjyllands Politi, Lokalpolitiet i SV: Pladsfordelingsplan - Bilmesse Særtransport - Tage E, Nielsen - j.nr.: Særtransport - Tage E, Nielsen - j.nr.: Særtransport - Tage E, Nielsen - j.nr.: Særgodstransport - Torben Rafn - j.nr: Særgodstransport - Torben Rafn - j.nr: Særgodstransport - Torben Rafn - j.nr: Særgodstransport - Torben Rafn - j.nr: Gothersgade 18, 7000 Kongensstræde 3, 7000 Råden over areal - Spejderløb, Fenrisløbet, , Vold Råden over areal - Spejderløb, Fenrisløbet, , Vold Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, Indhentning af oplysninger om krydset Vestre Ringvej / Strandvejen Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101,

27 57194 Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC VS: Pladsfordelingsplan_Kreative dage - Pladsfordelingsplan - Kreative Dage pdf Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Orienteringsskrivelse L 3 - optjening af folkepension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæring / fældning af træer Jesper Tiedemann , Sct. Michaelis kirke - indvendig renovering Haderslev stift Meddelelse til kommunerne om tidspunkt for brevstemmeafgivning (OIM Id nr.: ) Social- og Indenrigsministeriet Returpost Returpost Returpost Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Daginstitutionen Peter Aage Gården Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, til Midlertidigt arrangement, MesseC, Vestre Ringvej 101, til Ændring af lov om social pension - harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension Elboskrænten 6 / Ågade - beskæring / fældning af træer på kommunens grund Vendersgade 30B. Sct. Michaelis Kirke Folkeafstemning omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark kontaktpersoner, Domus Axel, Købmagergade 54 kontaktpersoner, Ældreboliger, Sjællandsgade 23 A kontaktpersoner, Den Gamle Hovedvagt, Danmarksgade 1A kontaktpersoner, Daginstitutionen Peter Aage Gården, GI. Landevej 45

28 57380 Bestilling og ændring af renovation Thomas Prætorius Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Returpost Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Skansevejens Børnehave Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Toft Møbler Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Andelsboligforeningen Solfang Støjgener fra nabo byggeri Palle Hans Jørgensen Bekræftelse på udbedring af kloak Arkil A/S - Stürup Orienteringsskrivelse om servicelovens 109 og 110 Rudersdal kommune Ansøgning fra Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælp Returpost Gl. Føtex.pdf Sikker mail: Svar på henvendelse til Naturstyrelsen vedrørende problemer i grundvandskortlægningen Nørrebrogade 64, 7000 kontaktpersoner, YARA Chemicals, Depotvej 4 kontaktpersoner, Domus Axel, Gothersgade 14 kontaktpersoner, Skansevejens Børnehave, Skansevej 54 kontaktpersoner, Toft Bolighus & Erhverv, Vejlevej 96 kontaktpersoner, Solfang, Toftegårdsvej Henvendelse om kraftig støjgene fra Martine Christoffersens Vej i fm. byggeri Stationsvej 58, 7000 Rudersdal Kommune - Orientering om servicelovens 109 og 110 Tilladelse til indsamling på valgsteder i fm. EUvalget den kontaktpersoner, Ejendomsselskabet Vejle A/S, Oldenborggade 1A, 2. Gothersgade 14, 7000 Problemer med grundvandskortlægning - Henvendelse fra Ramders Kommune m.fl.

29 57561 Anmodning om bidrag til undersøgelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vs: Søren Pedersen Brev fr Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VS: Steen Andersen - Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse, Højmosen Fritid Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse, Kirstinebjergskolen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse - 10'ende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Orientering om vedtagelse af L 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Til Redningsberedskabet - ansøgning om enhedstimebetaling for frivillige vedr Beredskabsstyrelsen Til Redningsberedskabet - ansøgning om enhedstimebetaling for ungdomsbrandkorps vedr Beredskabsstyrelsen Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Enhedstimebetaling til uddannelse af frivillige i 2016 Enhedstimebetaling til uddannelse ungdomsbrandkorps i 2016

30 57590 VS: Køb eller leje af grund Anmodning om bridrag til undersøgelse, Kløverløkken Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse, Bakkely Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse, Lyng Fritidscenter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Anmodning om bidrag til undersøgelse, Serviceafdelingen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VS: Anmeldelse VVM-anmeldelse.pdf Olieudskiller ved vaskeplads Olieudskille på vaskepladsen VS: 150kv Kabelføring Ryttergården-Graderup - matr. nr. 7g, 8cb Egeskov Jorder samt 3l Vejlby, Jorder VS: Solcelleanlæg - Færdigmelding Hansen El A/S - Ove Hansen høringssvar fra ansøger Varmeopgørelse 2014/ Boligkontoret SV: Skullebjerg Allé 31, påbud om fejltilslutning til Spildevand og Energi A/S` kloaksystem SV: fræsning VS: Carit Etlars Vej sagsnummer 14/ Grundtvigsvej 16 ( Mat. nr. 30h) køb eller leje af grund. Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Undersøgelse rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Hækkelunden 19, 7000 Nordre Kobbelvej 17A, 7000 Børupvej 84, 7000 Børupvej 84, 7000 Etablering af 150 kvkabelforbindelser mellem Jylland og Fyn Håndværkervej 18, 7000 Vejle Landevej 86, 7000 Ullerupdalvej 90 st., 7000 Skullebjerg Allé 31, 7000 Carit Etlars Vej, spørgsmål til retablering, afstribning og afvanding Carit Etlars Vej, spørgsmål til retablering, afstribning og afvanding

2007 Fredericia Status

2007 Fredericia Status 2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020

Læs mere

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 )

Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Indgående post uge 14 ( 30. marts 3. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 20740 Rapport AR-15-CA-00288740-01 udtaget 25.03.2015 EUROFINS MILJØ A/S 30-03-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 17-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. Shell. Shell. Shell

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 17-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. Shell. Shell. Shell Indgående post uge 34 ( 17. 21. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 53729 Electrolux_AVS-rapport.pdf 17-08-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 53727 Banedanmark TCC_Vest_ABA-rapport.pdf

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 14. 18. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 48068 Indtægts-/Udgiftsbilag 16-07-2014 Skade, Proaktiv, 07.01.2014, 41 47996 Brev fra Sydøstjyllands

Læs mere

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET

A/S DANSK SHELL SHELL- RAFFINADERIET Indgående post uge 38 ( 14. 18. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 62043 Erritsø Fællesskole, Afd. Krogsagervej_ABA rapport 16-09-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 237208 779-2015- 28200 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 237208 Høringssvar fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave samt Harrevig Børnehus vedr. tilskud til private institutioner -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning

Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Klient Fredericia Kommune (013928) Omsætning Rækkenavne Sag Vedr Diverse bistand 013928-0007 Løbende bistand 013928-0166 Forældelse Ekspropriation 013928-0159 Overtagelsespligt (overtaksation) 013928-0164

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed

Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed Sagsår Sagsløbenr. Journaldato Dokumenttitel Sagsansvarlig enhed 2016 10983 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Landzone Byggesag 2016 11161 07-03-2016 Svar STJERNEHØRING Virksomhed Byggesag 2016 11161 07-03-2016

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 5. 11. oktober 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 67732 Electrolux, GODKENDELSE AF BRANDALARMANLÆG 05-10-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 67714

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-557562 Endelig dagsorden og mødeudvidelse - SB 21-10-2015 Byrådssekretariatet Slagelse Boligselskab 330-2015-557420 SV: Byggesager Kortbilag til NaturErhverv: Kortbilag mv til Kontrolbesøg 330-2015-554279

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-02-2015 Inge Ramsing/Økonomi/Ikast-Brande Dokumenttitel Nyhedsbrev februar 2015 - Administration og Borgerbetjening

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 27. 31. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 8275 SV fra Ib ang. Halfordeling 2014/2015 30-01-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

EUROFINS MILJØ A/S 30-10-2015 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 29.10.2015 72830 Rapport AR-15-CA-00361770-01 udtaget 25.10.2015 til

EUROFINS MILJØ A/S 30-10-2015 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia 29.10.2015 72830 Rapport AR-15-CA-00361770-01 udtaget 25.10.2015 til Indgående post uge 44 ( 26. 30. oktober 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 71917 Carlsberg Supply Company Danmark A/S, Coca Cola 27-10-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19-

29-07-2015 Det Administrative Kontaktforum (DAK) 2013 19-03-2015 49661 Dagsorden til møde i Det administrative Kontaktforum den 19- Indgående post uge 31 ( 27. 31. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 50351 Udbetalingsbilag 31-07-2015 Skade, Fuglsanggård, 23.05.2014, 32, 7379860-32 50161 Genbrugspladsen

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 17-02-2014 Peter Thybo/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Neuro-Kreativitet / Dream-Team - Nyhedsbrev nr. 2

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 28-04-2015 Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 Åben postliste 28. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Materiale til forhåndsdialog - 75798 chaa 7963 IDEOPLÆG - 2015-03-12-75797 chaa 7963 Supplerende

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Post. Oprettet den 02-09-2014 07:43 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 02-09-2014 07:43 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 30-06-2014 "Gl. Skovridergaard" Dokumenttitel Bekræftelse fra Gl. Skovridergaard - Ref: 047016

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

Post. Oprettet den 19-12-2014 10:29 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-12-2014 10:29 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 17-12-2014 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Sikker mail: Arbejdsmiljø [Ref.nr.=dfb255ea11a441468ee84898e9db0aea]

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 Åben postliste 29. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 29-04-2015 - ønsker at se høringssvar fra styrelser - 76770 jebn 14442 29-04-2015 Alle skal

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

04-11-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 respirationsteamet, oktober 76826 Plejens Administration og vikarkorps, 3 SSA'ere og 2 SSH'ere,

04-11-2014 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2014 respirationsteamet, oktober 76826 Plejens Administration og vikarkorps, 3 SSA'ere og 2 SSH'ere, Indgående post uge 45 ( 3. 7. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 77111 SUK Fredericia - afmelding af time onsdag på Fredericia Sygehus 05-11-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 16 ( 13. 17. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24518 vedligehold + halfordeling i både Bygadens hal og Erritsøidrætscenter 17-04-2015 Fordeling af

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 40 ( 29. september 3. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 69463 Seniorrådets høringssvar til Budget 2015-2018.doc 03-10-2014 Seniorrådet 2014 69462

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-418013 12.pdf 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416563 IMG_0040.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416562 IMG_0045.JPG 13-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-416564 IMG_0041.JPG

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 1 ( 4. 8. januar 2016 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52 Vedligeholdelse / oprensning af afvandingsgrøft 04-01-2016 Henvendelse om vedligeholdelse af afvandingsgrøft/rabatten

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

Post. Dokumenttitel Boringskontrol (DGU-nr ) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/

Post. Dokumenttitel Boringskontrol (DGU-nr ) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/ Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 07-07-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 01-06-2015 - Boringskontrol (DGU-nr 104.1689) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690 011 Journalnummer

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 20. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. VS: Udmelding af vejledende udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2014 - Bilag_2_2014.pdf

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Post. Oprettet den 22-04-2013 15:52 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 22-04-2013 15:52 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.13G Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Psykiatri- og Handicapafdeling CN=Susanne Isaksen/OU=Sundhed-Omsorg/O=Ikast-Brande Byrådet Direktionen CN=Mogens Wehrs/OU=Sundhed-Omsorg/O=Ikast-Brande

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Dokumentdato 06-08-2013 Vestgruppen;Sønderhusevej 6,;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale mellem Vestgruppen og Ikast-Brande Kommune vedr. skoletilbud

Læs mere

Referat fra sidste møde den 2011.08.25 er sendt ud uden opdateret aktionsliste. Aktionsliste opdateres i dette referat.

Referat fra sidste møde den 2011.08.25 er sendt ud uden opdateret aktionsliste. Aktionsliste opdateres i dette referat. Møde dato: 2011.09.29 Deltagere: Kjærsgaard, Lasse Bust Hansen, Thomas Kjær Petersen, Johanne Nørvig Reiff Fraværende: Traberg-Andersen (ferie) Sendt til: Kjærsgaard, Lasse Bust Hansen, Traberg-Andersen,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-412873 Færdigmelding + Erklæring om teknisk dokumentation 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-412880 Partshøring - mail fra nabo 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Indgående post uge 15 ( 11. 15. april 2016 )

Indgående post uge 15 ( 11. 15. april 2016 ) Indgående post uge 15 ( 11. 15. april 2016 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 23039 Fr. Cricketklub: Tider på Fredericia Gymnasium i næste sæson 14-04-2016 Fordeling af timer i

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 5. august 2015, kl. 17.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen Verner

Læs mere

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL-

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL- Indgående post uge 33 ( 10. 14. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52874 VS EIC: Kontrakt for 2015-2016 11-08-2015 Halkontrakter 2015-2016 for de selvejende haller

Læs mere

Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010

Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010 Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010 Deltagere/præsentation: Bredstrup-Pjedsted beboerforening: Karen Pagh, Lone Nørgård og Laurits Vind Herslev borgerforening: Bjarne Hansen

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

2.2. Referat 1. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den 12.04.2011 kl. 1900 I menighedslokalerne i Udlejre Kirke MAJ

2.2. Referat 1. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den 12.04.2011 kl. 1900 I menighedslokalerne i Udlejre Kirke MAJ 2.2 Referat 1. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 12.04.2011 kl. 1900 I menighedslokalerne i Udlejre Kirke 2011 MAJ 2 1. Ordinære generalforsamling 2011 - Referat Referat I alt 22 parceller var repræsenteret

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 06-08-2010 Inge Svensson/Teknisk/Ikast-Brande Dokumenttitel kontoplan - genbrugspladser, dagrenovation mv. - august

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 23-02-2012 "Inger-Marie og Gunner" Dokumenttitel Lokaler 2012 og 2013 Sagsnr. 2012/10395

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 5 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 29-08-2013 29-08-2013 13.02.01-P19-20-12 Bedsted Brøndboring sender sløjfningsrapport, Kallerupvej 1 13.02.02-K08-42-07

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 18-03-2015 "Alice Rinder" Dokumenttitel Lokaler 2015-16 Sagsnr. 2012/18140 Dokumentnr. 2012/18140

Læs mere

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Indgående Journalnummer 00.01A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 13-10-2015 Afsender "By-Heart" Dokumenttitel DOF's programmer 2015 Sagsnr. 2013/02562

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

Indgående post uge 45 ( 2. 6. november 2015 )

Indgående post uge 45 ( 2. 6. november 2015 ) Indgående post uge 45 ( 2. 6. november 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 74595 Rapport AR-15-CA-00364615-01 udtaget 01.11.2015 til EUROFINS MILJØ A/S 06-11-2015 Vejlbyvej

Læs mere

Post. Oprettet den 26-06-2015 09:59 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 26-06-2015 09:59 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 12-05-2015 Merete Villsen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel De dokumenter der er i dag Sagsnr. 2015/07654

Læs mere

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår Venusvej i Havndal Salgsvilkår Venusvej er beliggende i den sydlige del af Havndal By, øst for Vellinggårdsvej. Området er forbundet internt med stinet, der sikrer let adgang til de større fælles opholdsarealer

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 19. 23. oktober 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70364 ønske om deltagelse i DFS kurser 19-10-2015 Økonomisk overblik over folkeoplysningsområdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

779-2015- NATUR VJDORI Offentlige vandløb - Fysisk Indeks 2015 779-2015- 779-2014- 19396

779-2015- NATUR VJDORI Offentlige vandløb - Fysisk Indeks 2015 779-2015- 779-2014- 19396 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn Oplysning om bestilling af brevstemmemateriale 779-2014- BYSEKR VJBLK Imin 130127 41111 Henvendelse fra Arbejdsmarkedets Feriefond

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 18-09-2015 holstebro@force.dk Dokumenttitel 03-09-2015 - Begrænset kontrol + sporstoffer (ledningsnet) - Brande Vandværk Sagsnr. 2015/03690 Dokumentnr. 2015/03690

Læs mere

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender

330-2015-558544 Rumlepotten 26-10-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af afsender 330-2015-558713 Information til ansøger 26-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-558723 Indkaldelse til samtale om uddannelsesløft 26-10-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell

10-07-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II B mandag d. 13. juli 2015. Shell Indgående post uge 28 ( 6. 10. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46017 G 94 - nyt vedr. Gymnastiksalen på Indre Ringvej 07-07-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 40 ( 28. september 2. oktober 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 67283 Old Irish Pub Fredericia, AVA Rapport 02-10-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 13. 17. juli 2015 )

Indgående post uge 29 ( 13. 17. juli 2015 ) Indgående post uge 29 ( 13. 17. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47554 SV: Oversigt over sale hvor Fredericia Gymnastikforening har timer i 2015/2016 14-07-2015 Fordeling

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. november 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Familiehuset Dokumentdato 26-03-2012 Hans Jørgen Jensen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Plejefamilier: Ikast-Brande Kommune: Opfølgning

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid "Vejle Amts Folkeblad - Horsens Folkeblad Redaktionen" "Ikast Avis Steen Hebsgaard"

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 13 ( 25. 29. marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21555 Løvbjerg_ABA-rapport inkl. bilag - 09643003.pdf 25-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Oprettet den 03-06-2015 14:46 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-06-2015 14:46 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Naturbeskyttelse Lars Mathiassen;Buelundvej 45;Skærlund;7330 Brande Dokumenttitel Afslag på ansøgning om dispensation til fjernelse af beskyttet dige, Kratlundvej 1, 7330 Brande Sagsnr. 2014/35841

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Supplerende oplysninger vedr. jordvold - 188565 jebn 24058 - dispensation

Læs mere

18. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2013- 50638

18. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2013- 50638 18. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 50638 Svar på advokatredegørelse 78296 Kjeld Jensen 9849 78265 11625 13029 13024 Mail fra Uffe Thorndahl: Spildevandsafledningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

Indgående post uge 18 ( 27. april 1. maj 2015 )

Indgående post uge 18 ( 27. april 1. maj 2015 ) Indgående post uge 18 ( 27. april 1. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28013 EGIF Gymnastik -Tildelte timer i haller (ikke sale) for næste 30-04-2015 Fordeling af timer

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere