Hygiejneugen en evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygiejneugen 2012 - en evaluering"

Transkript

1 Hygiejneugen en evaluering Billede fra Frederiksberg Rådhusplads Hygiejneugen 2012 én sides resume side 2 Deltagere med aktiviteter i 2012 Events og aktiviteter side 3 side 4 Hygiejneugen 2012 procesevaluering Elementerne i Hygiejneugens kampagne side 13 side 14

2 Hygiejneugen 2012 Hygiejneugen 2012 foregik september 2012, arrangeret af Rådet for Bedre Hygiejne. Hensigten var primært at oplyse danskerne om betydningen af god hygiejne i forbindelse med spisesituationen og fødevarer under sloganet Rene hænder og rent bord og som i tidligere år ( ) med særlig tanke på Daginstitutioner, Skoler, Arbejdspladser, Plejesektor og Hjemmet i løbet af ugens fem dage. Hensigten med de valgte virkemidler i Hygiejneugen er hvert år: 1. At give en fælles ramme til nationale, regionale og lokale events og kampagner 2. At udarbejde et let genkendeligt materiale, der kan skabe sammenhæng på landsplan 3. At udbrede kampagnens budskaber gennem medieomtale af events og aktiviteter Aktiviteter I Hygiejneugen 2012 var 40 danske kommuners ansatte og institutioner aktive med events, brug af kampagnemateriale og interventioner. Geografisk dækkede kampagnen hele landet. Det direkte antal eksponerede borgere via disse aktiviteter er ikke opgjort, men bl.a. blev uddelt flasker håndsprit/desinfektionsklude og flyers. Kampagnen blev gennemført med støtte fra en række aktive sponsorer; Dettol, De Forenede Dampvaskerier, Tork, Food Diagnostics og Dax. Sverige var som i 2011 også repræsenteret i Hygiejneugen i 2012, da man igen i Västra Götaland Region og også i Halland gennemførte aktiviteter til og i en række dagtilbud i i alt 7 kommuner. Medieomtale Hygiejneugen er en central brik i Rådet for Bedre Hygiejnes arbejde for også at sikre synlighed og fokus på emnet i danske medier i alt kom der i Danmark 47 artikler i nationale, regionale og lokale aviser og netbaserede medier (en stigning fra 2011) med et samlet læsertal på ca. 1,8 mio. (et fald fra 2011). Til forskel fra tidligere år fik selve Hygiejneugen/Rådet ikke omtale i landsdækkende tv-nyheder, men emnet infektionshygiejne var dog på sendefladen via et langt indslag om hygiejne og patientsikkerhed. Dertil kommer et langt indslag i TV2 Nyhederne med ca. 1,8 mio. seere. Rådet for Bedre Hygiejne fik generelt en smule mindre omtale i 2012 ift. 2011, men 2011 var dog også rekordår i forhold til 2010 var omtalen ca. 20% større. I Sverige blev Hygienveckan omtalt i tryk, radio (P4) og tv (TV4). Antallet af onlinebrugere og besøgende forblev stort set på samme høje niveau som 2011 med en mindre stigning på 5%. Konklusion Rådet gennemførte sin fjerde landsdækkende, aktiverende kampagne igen med et ret beskedent budget og derfor utrolig stor værdi pr. kampagnekrone. Solid medieomtale af både budskaber og afsender bekræftede den tydelige interesse for Rådets arbejdsfelt og både i danske og nordisk omfang kan kampagneugen nu betragtes som veletableret, hvilket formentlig også kan være årsagen til den generelt øgede omtale af Rådet i danske medier. Samtidig er den forsatte vækst i aktive kommuner imponerende set i lyset af den relativt enkle og simple kampagnemodel, men både tankevækkende og udfordrende i forhold til vækst og muligheder i 2013.

3 Aktive i Hygiejneugen 2012 Kommuner i Danmark Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Greve Kommune Haderslev Kommune Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Høje Taastrup Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Lolland Kommune Middelfart Kommune Norddjurs Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Odsherred Kommune Roskilde Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Silkeborg Kommune Sorø Kommune Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Vallensbæk Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Viborg Kommune Vordingborg Kommune Aabenraa Kommune Aalborg Kommune

4 Kommuner i Sverige Göteborg Kommun Kungsbacka Kommun Lerum Kommun Mariestads Kommun Marks Kommun Uddevalla Kommun Ulricehamns Kommun Virksomheder og institutioner Dettol De Forenede Dampvaskerier Tork Privathospitalet Mølholm EUC Syd Taarnby, Børnehuset Tornholms Ager Hotel- og Restaurantskolen Centralt arrangerede events Vaske hænder-dage Frederiksberg Rådhusplads Konference og generalforsamling, Odense Rådhus

5 Events og aktiviteter Hygiejneugen 2012 gentog praksis fra 2010 og 2011 om at tilbyde interesserede danske kommuner en mulighed for at involvere sig i Hygiejneugen gennem en sammenstøbt pakke af materialer, der gjorde det muligt for kommunernes egne nok engang meget engagerede - fagpersoner at gå fuldt og helt ind i arbejdet med at formidle kampagnens budskaber. Overbevisningen var og er dels, at det er en god vej til en geografisk fornuftig spredning af kampagnen og grundlæggende den bedste vej til en bred og aktiv involvering af borgerne. Denne overbevisning støttes dels af den flotte vækst der har været i antallet af aktive kommuner fra 2009 og frem, men dels også af den fine opfordring til at deltage i Hygiejneugen lokalt, som fremgår af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne, der udkom i slutningen af Forebyggelsespakken kan/kunne således nok ikke have påvirket antallet af deltagere i 2012, men understreger værdien og lægger samtidig op til et rigtig flot aktivitetsniveau i Eksempler på aktiviteter i kommunerne følger senere i dette afsnit. Vaske hænder dag Frederiksberg Rådhusplads Den brede og offentligt meget synlige vaskehænder-event blev gennemført første gang i 2009 på Rådhuspladsen, i 2010 på Aktivitetsforslag: Eventdag for skolebørn med håndvask og gerne med borgmesteren Axeltorv i København og i 2011 på Frederiksberg Rådhusplads. I 2012 blev Frederiksberg Rådhusplads igen rammen for arrangementet, men for første gang blev det afviklet over to dage, da interessen fra lokale skoler var imponerende stor hvilket også er endnu et bevis på, at hygiejne sagtens kan engagere bredt, hvis blot formidlingsformen er spændende. Børnene fik som tidligere år uddelt diverse materialer og bamser og der var igen både tale og opfølgende besøg fra borgmester Jørgen Glenthøj - og nok engang var der stor glæde ved ballonklovnen TuTu, der sørgede for en anderledes engageret og nuanceret kommunikation med børnene. Pladsens aktiviteter var udvidet i forhold til 2011 med især fokus på mad og hygiejne; et engageret hold køkkenassistenter fra lokale institutioner fik talt med børnene om produktion af brød og frugt og vigtigheden af en korrekt håndtering både af madvaren og af hænderne. Og der var da også lækre, gode smagsprøver til de fremmødte og besøgende, hvilket blev vældig godt modtaget. Samtidig var vi om mandagen så heldige, at Frederiksberg Kommune kunne præsentere sin nye uniformsleverandør til plejehjemsområdet ét af Rådets medlemmer; De Forenede Dampvaskerier, så derfor fik Rådet via sin event også mulighed for at holde et lille modeshow, hvor de nye uniformer blev præsenteret og gennemgået for både sine hygiejniske og komfortmæssige fordele. Desuden var der dog også de gammelkendte aktiviteter, der jo så omfattede foredrag om håndvask, instruktion, konkurrence, afprøvning af LifeStraw v. Frederiksberg Forsyning og besøg i tandlægebussen v. Frederiksberg Tandpleje. Antallet af børn pr. hold og antallet af

6 hold forekom fortsat fornuftigt dog skabte de mange muligheder behov for, at vi i 2013 laver et mere rigidt eller i hvert fald meget let forståeligt flow, så ingen springer hinanden over og så det er tydeligt, hvad der er krav og hvad der er ekstra. Alt foregår jo frivilligt, men den tilgængelige tid er jo forskellig fra skole til skole. Af samme grund kan transporttid og mødetider nok koordineres yderligere. Man kan også konstatere, at der er et ønske fra andre kommuners skoler om at deltage dette skal jo så enten foregå via yderligere en åbningsdag eller via en mindre procentuel deltagelse fra Frederiksberg Kommune alt i alt må dette dog betegnes som et yderst positivt problem. Ændringen i tilmeldingsprocedure fra 2011 til 2012 skabte dog helt klart et meget punktligt fremmøde. Samlet set var aktiviteterne på Rådhuspladsen nok engang en rigtig god og sjov oplevelse for alle deltagere mindre ting kan forbedres mindre ting kan udvides alle de store ting fungerer til glæde for alle parter. Et konkret håb og ønske er dog måske, hvordan vi igen (som i 2009 og 2010) også gennem lyd og billede for vist nogle flere af de lokale og nationale medier, hvor flot børnene går til opgaven på aktivitetsdagene. Rådhuspladsen var i løbet af dagen et mylder af aktivitet

7 Konkurrencevinder Over de to dage blev der nok engang som i 2010 og gennemført konkurrencen; Verdens Længste Håndklæderulle, der gjaldt om for børnene at producere så meget finger- og håndmaling på tekstil som muligt for at vinde en præmie på 50 kr. pr. meter, hvor den vindende klasse så blev fundet ved lodtrækning. I år gik denne præmie på i alt kr. til 2.C. på Ny Hollænderskolen, hvor børnene blev hædret gennem en større samling med sang og musik. En billede fra præmieoverrækkelsen, der også blev omtalt i Frederiksberg Bladet.

8 Andre aktiviteter i de danske og svenske kommuner For at gøre det lettere for kommunerne at igangsætte aktiviteter i Hygiejneugen har Rådet fra 2010 sammensat en pakke med oplysningsmaterialer, der først og fremmest gør det muligt at indlede en dialog med borgere eller medarbejdere om Hygiejneugens temaer. Indhold af pakkerne En pakke bestod således af diverse materialer i 2012 var dette plakater, t-shirts, kasketter, klistermærker, bordryttere (en slags informationsfolder), håndsprit i flasker til uddeling, desinfektionsklude til uddeling og en ATP-måler (til låns) med swabs. Pakkens materialer var gratis. I 2012 fik vi via en mediepartnerskabsaftale også mulighed for gratis at medsende eksemplarer af Rask Magasinets temanummer om hygiejne, hvilket gav en ny dimension i den samlede formidling. Generelt har der alle steder været en stor glæde og tilfredshed med pakkerne, og som regel blot kommentarer til, at der gerne måtte have været endnu mere både af de konkrete ting, men også gerne andre typer som balloner eller kuglepenne. Vi havde i 2012 gjort meget for at informere om, at man vældig gerne måtte fremsætte specifikke ønsker om mængder for bedre at kunne tilpasse mængder, hvilket stort set lykkedes for alle. Dog var opmærksomheden på den lånte ATP-måler åbenbart ikke så høj, hvorfor det både viste sig, at lidt for mange kommuner havde overset muligheden for at anvende den i praksis (og derfor returnerede apparatet ubrugt men desværre kan medsendte swabs ikke genanvendes, da de ødelægges, hvis de ikke opbevares på køl) og også viste det sig, at enkelte faktisk ikke ønskede den tilsendt, fx fordi de i forvejen rådede over en sådan. Dette skal forbedres tydeligt i evt. via et aktivt ekstra tilvalg af ATP-måler fra kommunerne side. Vi fik i sidste øjeblik opfordring om, at også håndvaske-instruksklistermærket fra Komitéen for Sundhedsoplysning kunne være en god tilføjelse til pakkens materialer, hvorfor dette blev eftersendt til de aktive kommuner. Dette blev godt modtaget, men bør naturligvis samles til den ene og samme udsendelse af materialer. Aktivitetsforslag: Konkurrence med måling af rene og beskidte steder og snak om, hvorfor resultaterne ikke bliver som forventet Forsendelse af pakker Fra 2011 mente enkelte, at materialerne gerne skulle udsendes tidligere end uge 36, hvorfor de blev udsendt i uge 34. For mange er dette dog åbenbart ikke konkret nok, hvorfor flere henvendte sig mandag i uge 34 og efterspurgte materialerne (som i praksis blev afsendt torsdag) andre opfattede vist den brede periode som en art hensigtserklæring, hvorfor to forsinkede pakker først blev anmeldt (og siden opstøvet) i uge 37. I 2013 vil der derfor være en fast dato for afsendelsen så alle også kender en specifik dato, som de er opmærksom på (enkelte steder bliver pakker jo modtaget i en central reception, der ikke altid sender ting videre, men blot forventer, at den lokale modtager selv henter.)

9 Hvordan foregår aktiviteterne så? For at illustrere arten og bredden af kommunernes aktiviteter er her indsat nogle (uredigerede) aktivitetslister fra hhv. Brøndby og Vejen Kommune. Brøndby Kommune Ældrecentret Nygårds Plads afholder hygiejnekampagne over hele 3 uger. I plejen, værestedet, serviceafdelingen, køkkenet og rengøringen har hygiejnepiloterne meldt sig på banen for at sætte fokus på hygiejnen. Hygiejnepiloterne sørger for at der er fokus på både personalets arbejde og beboernes håndhygiejne Vi er synlige ved hjælp af Plakater og opslag. Bordkort og bordstandere. Balloner med klistermærker og blå hænder og Hygiejnepiloterne sætter en selvlysende hånd på arbejdsdragten i hele perioden. Der sendes ugentlige mails med obs/ info/ videoklip med temaet hygiejne, gerne lidt slagkraftige. Der uddeles glimmer til nogle af medarbejderne en morgen en farve til hver afdeling, så ser vi hvor langt omkring det kommer Der bliver undervist i Håndhygiejne og hygiejniske principper Køkkenhygiejne Hygiejniske principper Hvordan håndteres udfordringerne med smitsomme sygdomme og multiressistente bakterier? Desuden anvendes Surewash mobilt træningssystem Modulerne på SSI s hjemmeside Glitterbug Konkurrencer Der afholdes en Håndvaske-konkurrence for beboere og Cafe gæster Som afslutning på perioden afholdes en Quiz/ Konkurrence for personalet. Vejen Kommune Dagplejen, børnehaverne og SFO modtager nyhedsbrev med repetition af Sundhedsstyrelsens hygiejne-råd om pædagogisk madlavning som der bør stræbes efter, samtidig med, at der helst også skal være en hyggelig stemning.

10 Ved pædagogisk madlavning laver børn og voksne mad sammen, med det formål, at lære børnene om madlavning og køkkenhygiejne. Nyhedsbrevet vedhæftes nogle muligheder der kan give opmærksomhed: - Plakat fra Hygiejneugen 2012, - Bordryttere med forskellige budskaber om Rene hænder Rent bord. Kan printes, klippes til, foldes og sættes på bordet. - Folder om håndhygiejne: Flere raske dage - Test din viden om køkkenhygiejne ( primært til personer fra 10 år) - Karklude-guide - Har du tænkt på hvad du kan gøre..? Besøg i en tilfældigt udvalgt børnehave-gruppe, med formål at komme i dialog med børnene og demonstrere korrekt håndvask inden frokost. 2 sundhedsplejersker spiller: Prinsessen der ikke ville vaske hænder Der uddeles sponsoreret håndsprit til personalet, Bogen Mulle vasker poter fra Apoteket til Børnene, og pjecen: Flere raske dage.. til forældrene sammen med en lille information om vigtigheden af at vaske hænder og at forældrene er vigtige rollemodeller. Det bliver i Billingland Børnehave, gruppen Svalerne (de yngste) onsdag d kl til Med mulighed for brug i hjemkundskabstimerne tilsendes alle 6.klasser (via deres klasselærere) materiale til dialog om køkkenhygiejne, med formål at øge bevidstheden om køkkenhygiejne og hvad eleverne selv kan gøre for at have flest mulige raske dage: - Plakat fra Hygiejneugen 2012 (elektronisk). - Bordryttere med forskellige budskaber om Rene hænder Rent bord (elektronisk). Kan printes, klippes til, foldes og sættes på bordet. - Quiz om køkkenhygiejne (elektronisk) - Karkludeguide (elektronisk) - Har du tænkt, hvad du kan gøre::? Spørgsmål til at tænke over (elektronisk) Besøg i en tilfældig udvalgt 6.klasse med formål at komme i dialog med eleverne omkring Rene hænder Rent bord, og måle med ATP-måleren efter aftale med læreren. (Udgangspunkt i Råd om Pædagogisk Madlavning fra SST s Anbefalinger om Hygiejne i daginstitutioner s. 111 til 114). Det bliver Højmarkskolen, 6a, med hjemkundskabslærer Pernille A mandag d kl til For at sætte spot på Rene hænder Rent bord, har vi valgt at uddele bordryttere til kommunale områdekontorers kantiner i uge 38.

11 Vi håber budskaberne på de små bordryttere vil skabe opmærksomhed på, og foranledige snakke i pauserne om Rene hænder rent bord. Ved en tilfældigt udvalgt personalekantine opsætter vi en lille event på gangen foran kantinen, hvor ansatte har mulighed for selvkontrol af håndvask vha glitterbug creme og lyskasse. Med ATPmåler tilbydes at få målt antal bakterier på ting man af og til betjener under spisning, fx mobil-telefon og blyant. Der uddeles sponsoreret håndsprit. Det bliver Brørup SundhedsCenter torsdag d kl til En stor bredde i mulighederne Kommunerne havde dog en mangfoldighed af tiltag og ambitionsniveauer. Men som andre år kan man af ovenstående se, at den fleksibilitet og mulighed for lokal kreativitet og innovation, som Hygiejneugen giver mulighed for, ofte giver grobund for rigtig markante lokale initiativer og aktiviteter. Børnene fra Förskolan Bakgarden i Göteborg synger håndvaskesang Restauranter, kantiner, hoteller, caféer I 2013 var fokus jo på fødevarehygiejne. Med Rådets begrænsede midler er dette et stort område at kaste sig ud i kommunikation omkring, men dog var det overbevisningen, at der måtte skabes et indhold eller et tilbud, der tilgodeså kommunikationen omkring spisesituationen, hvor alle modtagere naturligvis har et forhold til mad, renlighed og hygiejne. Til dette blev der derfor med inspiration fra et forslag fra 2011 udviklet en særlig folder/flyer/bordstander eller bordrytter, der på diskret, men tydelig vis mindede om

12 fordelene ved at huske håndhygiejnen, når man skulle spise. Denne bordrytter kunne med fordel anvendes i kantiner, restauranter, hoteller, caféer og alle andre steder, hvor mennesker indtager måltider. Bordrytteren blev udviklet og tilbudt gratis med en klar erkendelse, at det ikke alle steder måske ville være nemt eller oplagt også at finde faciliteter til at leve op til bordrytterens råd. Alligevel var den gode opfordring jo velvalgt og passende i alles spisesituationer. Bordrytteren blev i Danmark og Sverige uddelt i lidt over eksemplarer. En diskret, lille og alligevel markant synlig måde at minde om god håndhygiejne, når der skal spises. Indtryk Hygiejneugen 2012 kom ud til et rekordstort antal danskere (og svenskere) - den store geografiske spredning, den fine presseomtale og de mange uddelte håndsprit (5.000), desinfektionsklude (5.000), bordryttere (11.000) og klistermærker (5.000) giver en glimrende indikation af, at antallet af direkte påvirkede kan tælles i mange tusinder. På den baggrund vil vi fx estimere, at der via de aktive kommuner er kommet information ud til skolebørn i nogle kommuner har tallet naturligvis været mange hundrede eller tusind i andre kommuner har man holdt større fokus på fagpersoner.

13 Hygiejneugen 2012 procesevaluering Udgangspunkt Hovedtemaet for Hygiejneugen 2012 blev besluttet allerede på Rådet for Bedre Hygiejnes møde i januar 2011 som en del af en plan om at sikre temaer flere år frem i tiden. Temaet skulle fokusere på fødevarehygiejne og blev udformet i sloganet Rene hænder og rent bord da der på denne måde kom mulighed for at tale både om håndhygiejne (generelt og i spisesituationen), om rengøring (af faciliteter og selve spiseområdet ) og om god køkken- og fødevarehygiejne. For alle danskere ville spisesituationen ude og hjemme være en stærkt genkendelig situation, hvor mange også ville kunne genkende udfordringer og behov. Aktivitetsforslag: Opstilling af en lille reminder om håndvask før maden på kantinens eller caféens døre/borde bare i en uge eller to? Hygiejneugens indhold og opbygning Kommunernes aktivitetsniveau og interesse i både Danmark og nu også Sverige har år for år vist sig at overraske positivt. Alle kampagner arbejder nok med en problematik omkring at forudse interessen præcist, men i tilfældet med Hygiejneugen har opbakningen og interessen ganske enkelt gået langt over forventning igen og igen. For 2012 var det derfor helt forventet, at der fra det flotte niveau i 2011 på 27 kommuner ville være en god stigning der blev estimeret til op til 35 kommuner. Resultatet blev 47 eller en vækst på 75%. Så med udgangspunkt i succesen fra 2010 og 2011 med at aktivere de danske kommuner via de såkaldte Hygiejnepakker var det fra starten klart, at denne kampagneaktivitet skulle og skal videreføres undervejs er udfordringen så at skaffe tilstrækkeligt med midler eller kreative løsninger, der kunne føre til en tilstrækkelig mængde materialer til de interesserede. Den samlede aktivitetspakke omfattede i 2012 følgende elementer: Hygiejnepakker til kommunerne Bordryttere/Informationsværktøj til restauranter, kantiner, hoteller og caféer. Plakater til download Årets Hygiejnepris Ambassadør-korps og videoer Kampagnesite/Facebook Håndvaskeevent på Frederiksberg Rådhusplads - samt naturligvis en bred presseindsats Politisk dialog Omskiftelighed i det politiske miljø og ekstrem fokus på økonomiske problemstillinger fik i 2012 skubbet nogle af mulighederne for en tæt politisk dialog. Men både i konkrete forslag, dialog og konkrete møder blev der fortsat en god og konstruktiv kontakt til de relevante politikere.

14 Fondsmidler Finansielle udfordringer har ikke gjort muligheder for at opnå fondsmidler større. Og frem for at bruge megen energi på ansøgninger blev det besluttet at videreføre fokus på at finde sponsorer, da dette alt andet lige forekom mere formålstjenligt. På længere sigt og især for 2013, hvor omfang og grundlag er helt anderledes forbedret ift. fx 2011, så er det dog klart håbet, at Rådets kampagneaktiviteter endelig vil kunne opnå fondsstøtte. Sponsorstøtte For 2012 blev det dog besluttet at fastholde en sponsormodellen fra 2010, der godt nok havde nogle udfordringer i 2011 (hvor en enkelt sponsor sprang fra sent i processen), men alligevel stadig virkede holdbar og farbar. Dette viste sig også stort set at holde stik, selvom den endelige sammensætning af sponsorer først blev helt fastlagt i juli måned. Nok engang er lektion fra 2012 derfor, at afsøgningen af sponsor- og samarbejdsmuligheder skal starte uger før Hygejneugen starter. Eller sagt med andre ord; mindst et år før. Det skaber så sine egne udfordringer, da det jo af naturlige årsager også er svært for potentielle sponsorer at træffe endegyldige aftaler om næste års event, når man knap nok kender hele historien om samme år. Men dét er jo blot endnu en udfordring, der må løses. Elementerne i Hygiejneugens kampagne Aktivitetsforslag: Test af håndvask med lyskasse og lad gerne brugerne se før og efter - og brug evt. billeder af samme (fra Rådets arkiv) til intranet eller mails Hygiejnepakkerne til kommunerne Som nævnt tidligere var og er Hygiejenpakkerne et velkendt koncept i Hygiejneugens aktiviteter/tilbud. Og det var så relativt simpelt at arbejde mod at sikre tilstrækkeligt med indhold til op til 35 kommuner der var fastsat som det forventede mål efter 2011, hvor en relativ ambitiøs forventning om aktive kommuner endte med 27. Den store tilslutning fra både Danmark og Sverige (på i alt 47 kommuner) gjorde derfor kompleksiteten i logistik, håndtering og koordination væsentlig mere omfattende end planlagt. Nok engang må det dog tolkes positivt, at langt de fleste deltager blot spørger til, om det ikke er muligt at levere mere end de lovede rationer også selv med tanke på, at problematikkerne omkring ATP-målerne skal løses bedre fremover. På gentagen opfordring har kontaktpersonerne i kommunerne faktisk endnu ikke kommet med ønsker om basale forandringer; der er ønske om visse variationer, mere af samme slags eller fx tilbagevenden til fx balloner eller kuglepenne. Så for 2013 bør der formentlig regnes med en større deltagelse end i I Sverige er interessen jo nærmest blot begyndt at sprede sig, mens det i Danmark nu (med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne) er en kendt og kommunikeret mulighed for alle landets kommuner. Dermed kan sidste års opskrivning af deltagere i 2013 til forekomme næsten morsomt og bør nok snarere regnes i området af i de to lande.

15 Plakater til download Der blev i 2011 efterspurgt plakater med samme motiver som i 2010 nok var nye motiver interessante og brugbare, men genkendeligheden og anvendeligheden blev vurderet højere, når man fra året før havde en god idé om, hvilke motiver og dermed målgrupper man kunne få i tale rent visuelt. Dette førte i 2012 til genanvendelse af en række tidligere anvendte motiver. Antallet af downloads endte i 2012 på lidt over 800 gange, hvilket var en del mindre end 2011, men da der i 2012 via Hygiejnepakkerne blev uddelt 300 trykte plakater, så har dette jo reduceret de direkte aktive kommunernes behov for at downloade motiverne tilsvarende. Hvorvidt de to år kan eller bør sammenlignes er derfor ikke helt enkelt at svare på, men kunne dog godt tyde på, at det ville føre til en positiv vurdering af interessen for Aktivitetsforslag: Sæt plakater op på toiletdørene på indersiden. Eller i lille print på sæbeautomaten? Fra grafisk side opfordres til, at man faktisk reducerer antallet af muligheder yderligere dermed reduceres antallet af forskellige genkendelige situationer naturligvis, men genkendeligheden via gentagelse af de samme motiver øges dog til gengæld til fordel for den samlede synlighed er argumentet.

16 Årets Hygiejnepris En prisuddeling var også i 2012 på programmet. Den fine opbakning og store glæde som prismodtagerne oplever hvert år er en fantastisk bekræftelse (for dem og for Rådet) af værdien af at engagere sig i hygiejneområdet. I 2012 kom der i alt 5 nomineringer af ganske forskellig karakter; Vallensbæk Kommune, Lektor Michael René, Høje Taastrup Kommune, Amager Hjemmepleje og Zelected Foods. I kategori omfattede nomineringer alt fra formidling, produktudvikling, nye rengøringsindsatser og organisationsudvikling og alt fra én person til 450 personer og fra udvikling og salg af et fysisk produkt til langsigtet holdningsbearbejdning i større grupper. Vinderne i 2012 blev Amager Hjemmepleje der på fornemmeste vis har fået skabt nye tanker og nye rutiner for medarbejdere på alle niveauer i sin organisation til gavn for både borgere og medarbejdere. Glade vindere af Hygiejneprisen 2012 fra Amager Hjemmepleje

17 Sponsorer Hygiejneugen kan år for år kun gennemføres med en stor og aktiv støtte fra en række sponsorer. Og både finansielt, fysisk og praktisk skylder Rådet for Bedre Hygiejne derfor en stor tak til sine hovedsponsorer Dettol og De Forenede Dampvaskerier, medsponsoren Tork samt materialesponsorerne Food Diagnostics og Dax. For sponsorerne er det et kraftigt ønske, at detaljer og aktive kommunale parter (eller andre) er kendt så tidligt som muligt og dette forsøges opfyldt så vidt muligt, da det naturligvis også styrker Rådets muligheder for at få inddraget både sponsorer og medlemsinstitutioner, -organisationer og foreninger i bl.a. synliggørende partnerskaber. Hovedsponsorer Medsponsor Materialesponsorer

Hygiejneugen 2011 - en evaluering

Hygiejneugen 2011 - en evaluering Hygiejneugen 2011 - en evaluering Billede fra Frederiksberg Rådhusplads Hygiejneugen 2011 én sides resume side 2 Deltagere med aktiviteter i 2011 side 3 Events og aktiviteter side 4 Hygiejneugen 2011 procesevaluering

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere