Hygiejneugen en evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygiejneugen 2012 - en evaluering"

Transkript

1 Hygiejneugen en evaluering Billede fra Frederiksberg Rådhusplads Hygiejneugen 2012 én sides resume side 2 Deltagere med aktiviteter i 2012 Events og aktiviteter side 3 side 4 Hygiejneugen 2012 procesevaluering Elementerne i Hygiejneugens kampagne side 13 side 14

2 Hygiejneugen 2012 Hygiejneugen 2012 foregik september 2012, arrangeret af Rådet for Bedre Hygiejne. Hensigten var primært at oplyse danskerne om betydningen af god hygiejne i forbindelse med spisesituationen og fødevarer under sloganet Rene hænder og rent bord og som i tidligere år ( ) med særlig tanke på Daginstitutioner, Skoler, Arbejdspladser, Plejesektor og Hjemmet i løbet af ugens fem dage. Hensigten med de valgte virkemidler i Hygiejneugen er hvert år: 1. At give en fælles ramme til nationale, regionale og lokale events og kampagner 2. At udarbejde et let genkendeligt materiale, der kan skabe sammenhæng på landsplan 3. At udbrede kampagnens budskaber gennem medieomtale af events og aktiviteter Aktiviteter I Hygiejneugen 2012 var 40 danske kommuners ansatte og institutioner aktive med events, brug af kampagnemateriale og interventioner. Geografisk dækkede kampagnen hele landet. Det direkte antal eksponerede borgere via disse aktiviteter er ikke opgjort, men bl.a. blev uddelt flasker håndsprit/desinfektionsklude og flyers. Kampagnen blev gennemført med støtte fra en række aktive sponsorer; Dettol, De Forenede Dampvaskerier, Tork, Food Diagnostics og Dax. Sverige var som i 2011 også repræsenteret i Hygiejneugen i 2012, da man igen i Västra Götaland Region og også i Halland gennemførte aktiviteter til og i en række dagtilbud i i alt 7 kommuner. Medieomtale Hygiejneugen er en central brik i Rådet for Bedre Hygiejnes arbejde for også at sikre synlighed og fokus på emnet i danske medier i alt kom der i Danmark 47 artikler i nationale, regionale og lokale aviser og netbaserede medier (en stigning fra 2011) med et samlet læsertal på ca. 1,8 mio. (et fald fra 2011). Til forskel fra tidligere år fik selve Hygiejneugen/Rådet ikke omtale i landsdækkende tv-nyheder, men emnet infektionshygiejne var dog på sendefladen via et langt indslag om hygiejne og patientsikkerhed. Dertil kommer et langt indslag i TV2 Nyhederne med ca. 1,8 mio. seere. Rådet for Bedre Hygiejne fik generelt en smule mindre omtale i 2012 ift. 2011, men 2011 var dog også rekordår i forhold til 2010 var omtalen ca. 20% større. I Sverige blev Hygienveckan omtalt i tryk, radio (P4) og tv (TV4). Antallet af onlinebrugere og besøgende forblev stort set på samme høje niveau som 2011 med en mindre stigning på 5%. Konklusion Rådet gennemførte sin fjerde landsdækkende, aktiverende kampagne igen med et ret beskedent budget og derfor utrolig stor værdi pr. kampagnekrone. Solid medieomtale af både budskaber og afsender bekræftede den tydelige interesse for Rådets arbejdsfelt og både i danske og nordisk omfang kan kampagneugen nu betragtes som veletableret, hvilket formentlig også kan være årsagen til den generelt øgede omtale af Rådet i danske medier. Samtidig er den forsatte vækst i aktive kommuner imponerende set i lyset af den relativt enkle og simple kampagnemodel, men både tankevækkende og udfordrende i forhold til vækst og muligheder i 2013.

3 Aktive i Hygiejneugen 2012 Kommuner i Danmark Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Greve Kommune Haderslev Kommune Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Høje Taastrup Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Lolland Kommune Middelfart Kommune Norddjurs Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Odsherred Kommune Roskilde Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Silkeborg Kommune Sorø Kommune Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Vallensbæk Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Viborg Kommune Vordingborg Kommune Aabenraa Kommune Aalborg Kommune

4 Kommuner i Sverige Göteborg Kommun Kungsbacka Kommun Lerum Kommun Mariestads Kommun Marks Kommun Uddevalla Kommun Ulricehamns Kommun Virksomheder og institutioner Dettol De Forenede Dampvaskerier Tork Privathospitalet Mølholm EUC Syd Taarnby, Børnehuset Tornholms Ager Hotel- og Restaurantskolen Centralt arrangerede events Vaske hænder-dage Frederiksberg Rådhusplads Konference og generalforsamling, Odense Rådhus

5 Events og aktiviteter Hygiejneugen 2012 gentog praksis fra 2010 og 2011 om at tilbyde interesserede danske kommuner en mulighed for at involvere sig i Hygiejneugen gennem en sammenstøbt pakke af materialer, der gjorde det muligt for kommunernes egne nok engang meget engagerede - fagpersoner at gå fuldt og helt ind i arbejdet med at formidle kampagnens budskaber. Overbevisningen var og er dels, at det er en god vej til en geografisk fornuftig spredning af kampagnen og grundlæggende den bedste vej til en bred og aktiv involvering af borgerne. Denne overbevisning støttes dels af den flotte vækst der har været i antallet af aktive kommuner fra 2009 og frem, men dels også af den fine opfordring til at deltage i Hygiejneugen lokalt, som fremgår af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne, der udkom i slutningen af Forebyggelsespakken kan/kunne således nok ikke have påvirket antallet af deltagere i 2012, men understreger værdien og lægger samtidig op til et rigtig flot aktivitetsniveau i Eksempler på aktiviteter i kommunerne følger senere i dette afsnit. Vaske hænder dag Frederiksberg Rådhusplads Den brede og offentligt meget synlige vaskehænder-event blev gennemført første gang i 2009 på Rådhuspladsen, i 2010 på Aktivitetsforslag: Eventdag for skolebørn med håndvask og gerne med borgmesteren Axeltorv i København og i 2011 på Frederiksberg Rådhusplads. I 2012 blev Frederiksberg Rådhusplads igen rammen for arrangementet, men for første gang blev det afviklet over to dage, da interessen fra lokale skoler var imponerende stor hvilket også er endnu et bevis på, at hygiejne sagtens kan engagere bredt, hvis blot formidlingsformen er spændende. Børnene fik som tidligere år uddelt diverse materialer og bamser og der var igen både tale og opfølgende besøg fra borgmester Jørgen Glenthøj - og nok engang var der stor glæde ved ballonklovnen TuTu, der sørgede for en anderledes engageret og nuanceret kommunikation med børnene. Pladsens aktiviteter var udvidet i forhold til 2011 med især fokus på mad og hygiejne; et engageret hold køkkenassistenter fra lokale institutioner fik talt med børnene om produktion af brød og frugt og vigtigheden af en korrekt håndtering både af madvaren og af hænderne. Og der var da også lækre, gode smagsprøver til de fremmødte og besøgende, hvilket blev vældig godt modtaget. Samtidig var vi om mandagen så heldige, at Frederiksberg Kommune kunne præsentere sin nye uniformsleverandør til plejehjemsområdet ét af Rådets medlemmer; De Forenede Dampvaskerier, så derfor fik Rådet via sin event også mulighed for at holde et lille modeshow, hvor de nye uniformer blev præsenteret og gennemgået for både sine hygiejniske og komfortmæssige fordele. Desuden var der dog også de gammelkendte aktiviteter, der jo så omfattede foredrag om håndvask, instruktion, konkurrence, afprøvning af LifeStraw v. Frederiksberg Forsyning og besøg i tandlægebussen v. Frederiksberg Tandpleje. Antallet af børn pr. hold og antallet af

6 hold forekom fortsat fornuftigt dog skabte de mange muligheder behov for, at vi i 2013 laver et mere rigidt eller i hvert fald meget let forståeligt flow, så ingen springer hinanden over og så det er tydeligt, hvad der er krav og hvad der er ekstra. Alt foregår jo frivilligt, men den tilgængelige tid er jo forskellig fra skole til skole. Af samme grund kan transporttid og mødetider nok koordineres yderligere. Man kan også konstatere, at der er et ønske fra andre kommuners skoler om at deltage dette skal jo så enten foregå via yderligere en åbningsdag eller via en mindre procentuel deltagelse fra Frederiksberg Kommune alt i alt må dette dog betegnes som et yderst positivt problem. Ændringen i tilmeldingsprocedure fra 2011 til 2012 skabte dog helt klart et meget punktligt fremmøde. Samlet set var aktiviteterne på Rådhuspladsen nok engang en rigtig god og sjov oplevelse for alle deltagere mindre ting kan forbedres mindre ting kan udvides alle de store ting fungerer til glæde for alle parter. Et konkret håb og ønske er dog måske, hvordan vi igen (som i 2009 og 2010) også gennem lyd og billede for vist nogle flere af de lokale og nationale medier, hvor flot børnene går til opgaven på aktivitetsdagene. Rådhuspladsen var i løbet af dagen et mylder af aktivitet

7 Konkurrencevinder Over de to dage blev der nok engang som i 2010 og gennemført konkurrencen; Verdens Længste Håndklæderulle, der gjaldt om for børnene at producere så meget finger- og håndmaling på tekstil som muligt for at vinde en præmie på 50 kr. pr. meter, hvor den vindende klasse så blev fundet ved lodtrækning. I år gik denne præmie på i alt kr. til 2.C. på Ny Hollænderskolen, hvor børnene blev hædret gennem en større samling med sang og musik. En billede fra præmieoverrækkelsen, der også blev omtalt i Frederiksberg Bladet.

8 Andre aktiviteter i de danske og svenske kommuner For at gøre det lettere for kommunerne at igangsætte aktiviteter i Hygiejneugen har Rådet fra 2010 sammensat en pakke med oplysningsmaterialer, der først og fremmest gør det muligt at indlede en dialog med borgere eller medarbejdere om Hygiejneugens temaer. Indhold af pakkerne En pakke bestod således af diverse materialer i 2012 var dette plakater, t-shirts, kasketter, klistermærker, bordryttere (en slags informationsfolder), håndsprit i flasker til uddeling, desinfektionsklude til uddeling og en ATP-måler (til låns) med swabs. Pakkens materialer var gratis. I 2012 fik vi via en mediepartnerskabsaftale også mulighed for gratis at medsende eksemplarer af Rask Magasinets temanummer om hygiejne, hvilket gav en ny dimension i den samlede formidling. Generelt har der alle steder været en stor glæde og tilfredshed med pakkerne, og som regel blot kommentarer til, at der gerne måtte have været endnu mere både af de konkrete ting, men også gerne andre typer som balloner eller kuglepenne. Vi havde i 2012 gjort meget for at informere om, at man vældig gerne måtte fremsætte specifikke ønsker om mængder for bedre at kunne tilpasse mængder, hvilket stort set lykkedes for alle. Dog var opmærksomheden på den lånte ATP-måler åbenbart ikke så høj, hvorfor det både viste sig, at lidt for mange kommuner havde overset muligheden for at anvende den i praksis (og derfor returnerede apparatet ubrugt men desværre kan medsendte swabs ikke genanvendes, da de ødelægges, hvis de ikke opbevares på køl) og også viste det sig, at enkelte faktisk ikke ønskede den tilsendt, fx fordi de i forvejen rådede over en sådan. Dette skal forbedres tydeligt i evt. via et aktivt ekstra tilvalg af ATP-måler fra kommunerne side. Vi fik i sidste øjeblik opfordring om, at også håndvaske-instruksklistermærket fra Komitéen for Sundhedsoplysning kunne være en god tilføjelse til pakkens materialer, hvorfor dette blev eftersendt til de aktive kommuner. Dette blev godt modtaget, men bør naturligvis samles til den ene og samme udsendelse af materialer. Aktivitetsforslag: Konkurrence med måling af rene og beskidte steder og snak om, hvorfor resultaterne ikke bliver som forventet Forsendelse af pakker Fra 2011 mente enkelte, at materialerne gerne skulle udsendes tidligere end uge 36, hvorfor de blev udsendt i uge 34. For mange er dette dog åbenbart ikke konkret nok, hvorfor flere henvendte sig mandag i uge 34 og efterspurgte materialerne (som i praksis blev afsendt torsdag) andre opfattede vist den brede periode som en art hensigtserklæring, hvorfor to forsinkede pakker først blev anmeldt (og siden opstøvet) i uge 37. I 2013 vil der derfor være en fast dato for afsendelsen så alle også kender en specifik dato, som de er opmærksom på (enkelte steder bliver pakker jo modtaget i en central reception, der ikke altid sender ting videre, men blot forventer, at den lokale modtager selv henter.)

9 Hvordan foregår aktiviteterne så? For at illustrere arten og bredden af kommunernes aktiviteter er her indsat nogle (uredigerede) aktivitetslister fra hhv. Brøndby og Vejen Kommune. Brøndby Kommune Ældrecentret Nygårds Plads afholder hygiejnekampagne over hele 3 uger. I plejen, værestedet, serviceafdelingen, køkkenet og rengøringen har hygiejnepiloterne meldt sig på banen for at sætte fokus på hygiejnen. Hygiejnepiloterne sørger for at der er fokus på både personalets arbejde og beboernes håndhygiejne Vi er synlige ved hjælp af Plakater og opslag. Bordkort og bordstandere. Balloner med klistermærker og blå hænder og Hygiejnepiloterne sætter en selvlysende hånd på arbejdsdragten i hele perioden. Der sendes ugentlige mails med obs/ info/ videoklip med temaet hygiejne, gerne lidt slagkraftige. Der uddeles glimmer til nogle af medarbejderne en morgen en farve til hver afdeling, så ser vi hvor langt omkring det kommer Der bliver undervist i Håndhygiejne og hygiejniske principper Køkkenhygiejne Hygiejniske principper Hvordan håndteres udfordringerne med smitsomme sygdomme og multiressistente bakterier? Desuden anvendes Surewash mobilt træningssystem Modulerne på SSI s hjemmeside Glitterbug Konkurrencer Der afholdes en Håndvaske-konkurrence for beboere og Cafe gæster Som afslutning på perioden afholdes en Quiz/ Konkurrence for personalet. Vejen Kommune Dagplejen, børnehaverne og SFO modtager nyhedsbrev med repetition af Sundhedsstyrelsens hygiejne-råd om pædagogisk madlavning som der bør stræbes efter, samtidig med, at der helst også skal være en hyggelig stemning.

10 Ved pædagogisk madlavning laver børn og voksne mad sammen, med det formål, at lære børnene om madlavning og køkkenhygiejne. Nyhedsbrevet vedhæftes nogle muligheder der kan give opmærksomhed: - Plakat fra Hygiejneugen 2012, - Bordryttere med forskellige budskaber om Rene hænder Rent bord. Kan printes, klippes til, foldes og sættes på bordet. - Folder om håndhygiejne: Flere raske dage - Test din viden om køkkenhygiejne ( primært til personer fra 10 år) - Karklude-guide - Har du tænkt på hvad du kan gøre..? Besøg i en tilfældigt udvalgt børnehave-gruppe, med formål at komme i dialog med børnene og demonstrere korrekt håndvask inden frokost. 2 sundhedsplejersker spiller: Prinsessen der ikke ville vaske hænder Der uddeles sponsoreret håndsprit til personalet, Bogen Mulle vasker poter fra Apoteket til Børnene, og pjecen: Flere raske dage.. til forældrene sammen med en lille information om vigtigheden af at vaske hænder og at forældrene er vigtige rollemodeller. Det bliver i Billingland Børnehave, gruppen Svalerne (de yngste) onsdag d kl til Med mulighed for brug i hjemkundskabstimerne tilsendes alle 6.klasser (via deres klasselærere) materiale til dialog om køkkenhygiejne, med formål at øge bevidstheden om køkkenhygiejne og hvad eleverne selv kan gøre for at have flest mulige raske dage: - Plakat fra Hygiejneugen 2012 (elektronisk). - Bordryttere med forskellige budskaber om Rene hænder Rent bord (elektronisk). Kan printes, klippes til, foldes og sættes på bordet. - Quiz om køkkenhygiejne (elektronisk) - Karkludeguide (elektronisk) - Har du tænkt, hvad du kan gøre::? Spørgsmål til at tænke over (elektronisk) Besøg i en tilfældig udvalgt 6.klasse med formål at komme i dialog med eleverne omkring Rene hænder Rent bord, og måle med ATP-måleren efter aftale med læreren. (Udgangspunkt i Råd om Pædagogisk Madlavning fra SST s Anbefalinger om Hygiejne i daginstitutioner s. 111 til 114). Det bliver Højmarkskolen, 6a, med hjemkundskabslærer Pernille A mandag d kl til For at sætte spot på Rene hænder Rent bord, har vi valgt at uddele bordryttere til kommunale områdekontorers kantiner i uge 38.

11 Vi håber budskaberne på de små bordryttere vil skabe opmærksomhed på, og foranledige snakke i pauserne om Rene hænder rent bord. Ved en tilfældigt udvalgt personalekantine opsætter vi en lille event på gangen foran kantinen, hvor ansatte har mulighed for selvkontrol af håndvask vha glitterbug creme og lyskasse. Med ATPmåler tilbydes at få målt antal bakterier på ting man af og til betjener under spisning, fx mobil-telefon og blyant. Der uddeles sponsoreret håndsprit. Det bliver Brørup SundhedsCenter torsdag d kl til En stor bredde i mulighederne Kommunerne havde dog en mangfoldighed af tiltag og ambitionsniveauer. Men som andre år kan man af ovenstående se, at den fleksibilitet og mulighed for lokal kreativitet og innovation, som Hygiejneugen giver mulighed for, ofte giver grobund for rigtig markante lokale initiativer og aktiviteter. Børnene fra Förskolan Bakgarden i Göteborg synger håndvaskesang Restauranter, kantiner, hoteller, caféer I 2013 var fokus jo på fødevarehygiejne. Med Rådets begrænsede midler er dette et stort område at kaste sig ud i kommunikation omkring, men dog var det overbevisningen, at der måtte skabes et indhold eller et tilbud, der tilgodeså kommunikationen omkring spisesituationen, hvor alle modtagere naturligvis har et forhold til mad, renlighed og hygiejne. Til dette blev der derfor med inspiration fra et forslag fra 2011 udviklet en særlig folder/flyer/bordstander eller bordrytter, der på diskret, men tydelig vis mindede om

12 fordelene ved at huske håndhygiejnen, når man skulle spise. Denne bordrytter kunne med fordel anvendes i kantiner, restauranter, hoteller, caféer og alle andre steder, hvor mennesker indtager måltider. Bordrytteren blev udviklet og tilbudt gratis med en klar erkendelse, at det ikke alle steder måske ville være nemt eller oplagt også at finde faciliteter til at leve op til bordrytterens råd. Alligevel var den gode opfordring jo velvalgt og passende i alles spisesituationer. Bordrytteren blev i Danmark og Sverige uddelt i lidt over eksemplarer. En diskret, lille og alligevel markant synlig måde at minde om god håndhygiejne, når der skal spises. Indtryk Hygiejneugen 2012 kom ud til et rekordstort antal danskere (og svenskere) - den store geografiske spredning, den fine presseomtale og de mange uddelte håndsprit (5.000), desinfektionsklude (5.000), bordryttere (11.000) og klistermærker (5.000) giver en glimrende indikation af, at antallet af direkte påvirkede kan tælles i mange tusinder. På den baggrund vil vi fx estimere, at der via de aktive kommuner er kommet information ud til skolebørn i nogle kommuner har tallet naturligvis været mange hundrede eller tusind i andre kommuner har man holdt større fokus på fagpersoner.

13 Hygiejneugen 2012 procesevaluering Udgangspunkt Hovedtemaet for Hygiejneugen 2012 blev besluttet allerede på Rådet for Bedre Hygiejnes møde i januar 2011 som en del af en plan om at sikre temaer flere år frem i tiden. Temaet skulle fokusere på fødevarehygiejne og blev udformet i sloganet Rene hænder og rent bord da der på denne måde kom mulighed for at tale både om håndhygiejne (generelt og i spisesituationen), om rengøring (af faciliteter og selve spiseområdet ) og om god køkken- og fødevarehygiejne. For alle danskere ville spisesituationen ude og hjemme være en stærkt genkendelig situation, hvor mange også ville kunne genkende udfordringer og behov. Aktivitetsforslag: Opstilling af en lille reminder om håndvask før maden på kantinens eller caféens døre/borde bare i en uge eller to? Hygiejneugens indhold og opbygning Kommunernes aktivitetsniveau og interesse i både Danmark og nu også Sverige har år for år vist sig at overraske positivt. Alle kampagner arbejder nok med en problematik omkring at forudse interessen præcist, men i tilfældet med Hygiejneugen har opbakningen og interessen ganske enkelt gået langt over forventning igen og igen. For 2012 var det derfor helt forventet, at der fra det flotte niveau i 2011 på 27 kommuner ville være en god stigning der blev estimeret til op til 35 kommuner. Resultatet blev 47 eller en vækst på 75%. Så med udgangspunkt i succesen fra 2010 og 2011 med at aktivere de danske kommuner via de såkaldte Hygiejnepakker var det fra starten klart, at denne kampagneaktivitet skulle og skal videreføres undervejs er udfordringen så at skaffe tilstrækkeligt med midler eller kreative løsninger, der kunne føre til en tilstrækkelig mængde materialer til de interesserede. Den samlede aktivitetspakke omfattede i 2012 følgende elementer: Hygiejnepakker til kommunerne Bordryttere/Informationsværktøj til restauranter, kantiner, hoteller og caféer. Plakater til download Årets Hygiejnepris Ambassadør-korps og videoer Kampagnesite/Facebook Håndvaskeevent på Frederiksberg Rådhusplads - samt naturligvis en bred presseindsats Politisk dialog Omskiftelighed i det politiske miljø og ekstrem fokus på økonomiske problemstillinger fik i 2012 skubbet nogle af mulighederne for en tæt politisk dialog. Men både i konkrete forslag, dialog og konkrete møder blev der fortsat en god og konstruktiv kontakt til de relevante politikere.

14 Fondsmidler Finansielle udfordringer har ikke gjort muligheder for at opnå fondsmidler større. Og frem for at bruge megen energi på ansøgninger blev det besluttet at videreføre fokus på at finde sponsorer, da dette alt andet lige forekom mere formålstjenligt. På længere sigt og især for 2013, hvor omfang og grundlag er helt anderledes forbedret ift. fx 2011, så er det dog klart håbet, at Rådets kampagneaktiviteter endelig vil kunne opnå fondsstøtte. Sponsorstøtte For 2012 blev det dog besluttet at fastholde en sponsormodellen fra 2010, der godt nok havde nogle udfordringer i 2011 (hvor en enkelt sponsor sprang fra sent i processen), men alligevel stadig virkede holdbar og farbar. Dette viste sig også stort set at holde stik, selvom den endelige sammensætning af sponsorer først blev helt fastlagt i juli måned. Nok engang er lektion fra 2012 derfor, at afsøgningen af sponsor- og samarbejdsmuligheder skal starte uger før Hygejneugen starter. Eller sagt med andre ord; mindst et år før. Det skaber så sine egne udfordringer, da det jo af naturlige årsager også er svært for potentielle sponsorer at træffe endegyldige aftaler om næste års event, når man knap nok kender hele historien om samme år. Men dét er jo blot endnu en udfordring, der må løses. Elementerne i Hygiejneugens kampagne Aktivitetsforslag: Test af håndvask med lyskasse og lad gerne brugerne se før og efter - og brug evt. billeder af samme (fra Rådets arkiv) til intranet eller mails Hygiejnepakkerne til kommunerne Som nævnt tidligere var og er Hygiejenpakkerne et velkendt koncept i Hygiejneugens aktiviteter/tilbud. Og det var så relativt simpelt at arbejde mod at sikre tilstrækkeligt med indhold til op til 35 kommuner der var fastsat som det forventede mål efter 2011, hvor en relativ ambitiøs forventning om aktive kommuner endte med 27. Den store tilslutning fra både Danmark og Sverige (på i alt 47 kommuner) gjorde derfor kompleksiteten i logistik, håndtering og koordination væsentlig mere omfattende end planlagt. Nok engang må det dog tolkes positivt, at langt de fleste deltager blot spørger til, om det ikke er muligt at levere mere end de lovede rationer også selv med tanke på, at problematikkerne omkring ATP-målerne skal løses bedre fremover. På gentagen opfordring har kontaktpersonerne i kommunerne faktisk endnu ikke kommet med ønsker om basale forandringer; der er ønske om visse variationer, mere af samme slags eller fx tilbagevenden til fx balloner eller kuglepenne. Så for 2013 bør der formentlig regnes med en større deltagelse end i I Sverige er interessen jo nærmest blot begyndt at sprede sig, mens det i Danmark nu (med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om hygiejne) er en kendt og kommunikeret mulighed for alle landets kommuner. Dermed kan sidste års opskrivning af deltagere i 2013 til forekomme næsten morsomt og bør nok snarere regnes i området af i de to lande.

15 Plakater til download Der blev i 2011 efterspurgt plakater med samme motiver som i 2010 nok var nye motiver interessante og brugbare, men genkendeligheden og anvendeligheden blev vurderet højere, når man fra året før havde en god idé om, hvilke motiver og dermed målgrupper man kunne få i tale rent visuelt. Dette førte i 2012 til genanvendelse af en række tidligere anvendte motiver. Antallet af downloads endte i 2012 på lidt over 800 gange, hvilket var en del mindre end 2011, men da der i 2012 via Hygiejnepakkerne blev uddelt 300 trykte plakater, så har dette jo reduceret de direkte aktive kommunernes behov for at downloade motiverne tilsvarende. Hvorvidt de to år kan eller bør sammenlignes er derfor ikke helt enkelt at svare på, men kunne dog godt tyde på, at det ville føre til en positiv vurdering af interessen for Aktivitetsforslag: Sæt plakater op på toiletdørene på indersiden. Eller i lille print på sæbeautomaten? Fra grafisk side opfordres til, at man faktisk reducerer antallet af muligheder yderligere dermed reduceres antallet af forskellige genkendelige situationer naturligvis, men genkendeligheden via gentagelse af de samme motiver øges dog til gengæld til fordel for den samlede synlighed er argumentet.

16 Årets Hygiejnepris En prisuddeling var også i 2012 på programmet. Den fine opbakning og store glæde som prismodtagerne oplever hvert år er en fantastisk bekræftelse (for dem og for Rådet) af værdien af at engagere sig i hygiejneområdet. I 2012 kom der i alt 5 nomineringer af ganske forskellig karakter; Vallensbæk Kommune, Lektor Michael René, Høje Taastrup Kommune, Amager Hjemmepleje og Zelected Foods. I kategori omfattede nomineringer alt fra formidling, produktudvikling, nye rengøringsindsatser og organisationsudvikling og alt fra én person til 450 personer og fra udvikling og salg af et fysisk produkt til langsigtet holdningsbearbejdning i større grupper. Vinderne i 2012 blev Amager Hjemmepleje der på fornemmeste vis har fået skabt nye tanker og nye rutiner for medarbejdere på alle niveauer i sin organisation til gavn for både borgere og medarbejdere. Glade vindere af Hygiejneprisen 2012 fra Amager Hjemmepleje

17 Sponsorer Hygiejneugen kan år for år kun gennemføres med en stor og aktiv støtte fra en række sponsorer. Og både finansielt, fysisk og praktisk skylder Rådet for Bedre Hygiejne derfor en stor tak til sine hovedsponsorer Dettol og De Forenede Dampvaskerier, medsponsoren Tork samt materialesponsorerne Food Diagnostics og Dax. For sponsorerne er det et kraftigt ønske, at detaljer og aktive kommunale parter (eller andre) er kendt så tidligt som muligt og dette forsøges opfyldt så vidt muligt, da det naturligvis også styrker Rådets muligheder for at få inddraget både sponsorer og medlemsinstitutioner, -organisationer og foreninger i bl.a. synliggørende partnerskaber. Hovedsponsorer Medsponsor Materialesponsorer

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj

Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj Visualisering: BIG Bjarke Ingels Group Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj 27. september 2012 Bjarne Bylov Jensen Helge Tøttrup Stockholmsporten DriftWeb Koncept Og det hænger sammen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere