CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE"

Transkript

1 CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober

2 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om hverdagen og årets gang på Carolineskolen, så I nemt og hurtigt kan få svar på de spørgsmål, der kan opstå. De blå midtersider bliver opdateret mindst én gang om året og sendt ud til alle forældre. Skulle folderen blive væk hjemme i bogreolen, kan I hente et nyt eksemplar på skolens kontor. Forslag til folderens indhold er altid velkomne. Send os en mail på 2

3 Skolens adresser og telefonnumre... 4 Kontoret... 5 Skolens hjemmeside... 5 SFO... 5 Klubben... 5 Ferier og fridage i skole, SFO og klub... 6 Ringetider og frikvarterer... 6 Trafikale forhold og parkering... 7 Forsikring... 7 Glemte sager... 7 Undervisningen... 7 Lejrskoler, udflugter og Israel-rejse...10 Øvrige tilbud...10 Hverdagen og ugen...11 Skolens jødiske traditioner og fester...11 Særlige arrangementer i skoleregi...13 Skolefoto...13 Mad på skolen...13 Kontakten mellem skole og hjem...14 Kommandoveje...15 Klasserepræsentanterne...15 Demokrati...15 Elevråd...15 Skolebestyrelsen...16 Forældreopbakning...17 Klassekammerater på besøg hos hinanden...18 Kommunikationspolitik...18 Sundhed...21 Alkohol, rygning og rusmidler...23 Mobiltelefoner og internet...23 Respekten i hverdagen...23 Sikkerhed...24 Filmoptagelser, fotografering mv Opslag og annoncering på skolens arealer

4 Skolens adresser og telefonnumre Carolineskolen Bomhusvej København Ø Telefon Kontor: lokal 10 SFO/klub: lokal 19 Pedel: lokal 30 Sikkerhedsvagt: lokal 16 Fax Hjemmeside Skoleleder Anders Busk Viceskoleleder Ulla Tirsted Sekretær Pernille Frederiksen Skolens kontonumre Bank: Husk at anføre, hvad og hvem betalingen vedrører. 4

5 Kontoret Kontoret har åbent Mandag til torsdag fra klokken På kontoret arbejder skolens sekretær, Pernille Frederiksen, samt viceskoleleder Ulla Tirsted og skoleleder Anders Busk. Skolens hjemmeside På hjemmesiden finder du skolens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, vejledning til klasserepræsentanter og andre praktiske informationer, blandt andet klasseskemaer, karaktergennemsnit og sidste nyt fra skolen. Her kan du også tilmelde dig skolens nyhedsbrev og sms-service. SFO SFOen skolens fritidsordning - er åben for tilmeldte børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse fra første skoledag. Tilmeldingen er bindende for hele året. Om eftermiddagen er der 1-2 planlagte aktiviteter, som børnene kan deltage i, hvis de har lyst. Eksempler på aktiviteter er gymnastik, bagning, formning og naturklub. Ved skoleårets start uddeles en oversigt over de daglige aktiviteter. Denne oversigt ændres og udsendes på ny ca. hvert kvartal. Om morgenen har børnene mulighed for at få lidt morgenmad, og om eftermiddagen er der frugt kl. ca Åbningstider i SFOen Morgenpasning: mandag-fredag kl Eftermiddagspasning: mandag-torsdag kl fredag i sommerhalvåret ( ) kl fredag i vinterhalvåret ( ) kl Klubben Klubben er åben for tilmeldte børn fra klasse. Her kan de hygge sig, spille spil, computer og billard, høre musik, lave lektier sammen osv. Der er voksentilsyn i hele åbningstiden, og klubbens aktiviteter planlægges i samarbejde mellem børn og pædagoger. Børnene får serveret te, brød og frugt om eftermiddagen kl. ca Åbningstider i klubben mandag-torsdag kl fredag i sommerhalvåret ( ) kl

6 fredag i vinterhalvåret ( ) kl Ferier og fridage i skole, SFO og klub Vi har som alle skoler i Danmark 200 undervisningsdage om året. Ferier og fridage bliver lagt, så vi både kan holde lukket på de danske og de jødiske helligdage. Derfor kan nogle af ferierne visse år ligge lidt anderledes end på andre skoler. SFOen holder åbent i nogle af ferierne med særlige aktiviteter for børnene. Deltagelse kræver særskilt tilmelding, som I vil få besked om op til ferierne. Se ferieplanen for dette skoleår på de blå midtersider eller på Ringetider og frikvarterer En lektion varer 45 minutter. Der er langt frugtkvarter om formiddagen og udvidet middagspause, så børnene har god tid til at spise frokost i klasserne. 7. og 8. lektion er lagt sammen uden mellemliggende frikvarter. Oversigt over ringetider og frikvarterer LEKTION FRIKVARTER LEKTION FRUGTKVARTER LEKTION FRIKVARTER LEKTION FROKOST I KLASSERNE FRIKVARTER LEKTION FRIKVARTER LEKTION FRIKVARTER LEKTION LEKTION Frikvartersordning Alle børn til og med 3. klasse er ude i frikvartererne. Der er to gårdvagter én inde og én ude. Gårdvagterne bærer gule veste, så de er lette at genkende. Udgangstilladelse Fra og med 7. klasse har børnene med forældrenes skriftlige tilladelse lov til at gå uden for skolen i spisefrikvarteret. I begyndelsen af 7. klasse får børnene derfor en formular med hjem til underskrift. 6

7 Trafikale forhold og parkering Af hensyn til skolens sikkerhed er det ikke tilladt at standse eller parkere ud for skolens port. Strækningen er afmærket med orange kegler, og forbuddet gælder døgnet rundt. De fleste forældre bringer og henter deres børn i bil. Forældre med børn i vuggestuen og børnehaven benytter samme indgang. Så om morgenen og om eftermiddagen er der særligt intensiv trafik omkring skolen. Af hensyn til børnenes sikkerhed opfordres alle forældre derfor til at udvise ekstra agtpågivenhed, når I henter og bringer. Der kan opstå meget farlige situationer i trængslen omkring porten, så kør langsomt, vis hensyn, hold ekstra øje med, om der er børn på vej ud mellem holdende biler, og følg dine egne børn sikkert over vejen. Parkeringsmulighederne ved skolen er begrænsede. Der er rift om pladserne på selve Bomhusvej i myldretiden, og parkeringspladsen ved kontorejendommen over for skolens indgang er privat og må ikke benyttes. Forældre med større børn, der selv går ind, kan være fristet til at sætte børnene hurtigt af lige uden for skolen, men dette er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde, og det blokerer desuden for den øvrige trafik på Bomhusvej. Så parkér og kør - med omtanke. Forsikring Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker personskader opstået på skolen og i forbindelse med skolens aktiviteter. Skolens ulykkesforsikring har et begrænset erstatningsbeløb ved tandskader. Derfor råder vi forældrene til at undersøge, i hvilket omfang, familiens egen forsikring dækker ved tandskader. Husk også ved eventuel tandskade at anmelde den til jeres eget forsikringsselskab af hensyn til eventuelle senere følgeskader på tænderne. Glemte sager Efterladt sportstøj og håndklæder bliver lagt i glemmekassen lige ved indgangen til gymnastiksalens omklædningsrum. Overtøj og andre glemte ting bliver opbevaret af skolens pedel. Den sidste uge inden sommerferien bliver alle glemte sager lagt frem i den lille gymnastiksal. Det, der stadig ikke er hentet, bliver herefter afleveret til genbrug. Undervisningen Undervisningsfag Musik Efter nogle år uden musikundervisning bliver der igen undervist i musik på Carolineskolen. Det er de yngste elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse som har musik på skemaet. Gymnastik og svømning Børnene har gymnastik på alle alderstrin. Som led i gymnastikundervisningen bliver der desuden undervist i svømning. Det sker i klasse, hvor børnene er niveauopdelt i hold, som kører i henholdsvis efterårs- og forårshalvåret. Jødisk fag og ivrit 7

8 Carolineskolens elever får undervisning i jødisk fag på alle klassetrin, fra 3-5 timer om ugen afhængigt af klassetrin Op til og med 4. klasse er undervisningen i moderne hebraisk (ivrit) en integreret del af jødisk fag, men herefter et selvstændigt valgfag. Sprog På Carolineskolen tilbyder vi undervisning i engelsk fra 3. klassetrin, tysk fra 7. klassetrin og hebraisk (læsning) fra 3. klasse. Fra 5. klasse tilbydes desuden moderne hebraisk (ivrit) som valgfag på niveaudelte hold. Forældrene skal tilmelde børnene et samlet modul fra klasse og fra klasse. Tilmeldingen til hvert modul er bindende. Billedkunst Alle klassetrin undtagen 5. og 7. har billedkunst på skemaet. Undervisningen foregår i formningskælderen, og mange af elevernes arbejde bliver hængt op rundt om på skolen. Madlavning I 5. og 6. klasse har eleverne 3 ugentlige timer i madlavning, ernæring og kosher-regler. Som en del af undervisningen tilbereder børnene mad til nogle af skolens arrangementer, bl.a. pesach og chanukka-fest. Naturfag 1.-6 klasse har 1-2 ugentlige timer i faget Natur og Teknik. Herefter afløses faget af fysik, biologi og geografi. Undervisningen i naturfag baseres på et samspil af eksperimenter, oplevelser og teoretisk undervisning. Kurser Fra 5. klasse skal eleverne selv vælge kurser. Kurser er korte forløb på 2 lektioner om ugen i 7 uger. Hvert år skal man have 3 kurser, som eleverne vælger i et kursuskatalog, skolen udbyder. Et kursus retter sig mod det humanistiske, det naturvidenskabelige eller det praktisk-musiske område. Eksempler på kurser: Min jødiske bogreol, Friluftsliv. Specialundervisning Hvis I som forældre har en fornemmelse af, at jeres barn har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte, kontakter I klasselæreren. Specialundervisningen er individuelt tilrettelagt, men foregår oftest på små hold - inden for eller uden for klassen - og altid i nært samarbejde med klassens lærer i faget. Carolineskolen samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Vi er tilknyttet Børne- og Ungeforvaltningens distrikt Bispebjerg: Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) - Distrikt Bispebjerg Bystævneparken 20 B 2700 Brønshøj Telefon: Prøver og karaktergivning Elevernes færdigheder bliver løbende evalueret og testet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regler. Det er især læsning, skrivning og matematik, der har særlig bevågenhed. Lærerne orienterer løbende forældrene herom, blandt andet til skole-hjem-samtalerne. 8

9 Karaktergivningen introduceres i 7. klasse, hvor eleverne begynder at få karakterer for deres opgaver og årskarakterer ved skoleårets udgang. I 8. klasse gives der både halvårs- og årskarakterer. Karaktergivningen følger den nye karakterskala, som går fra -3 til 12. Læs mere om karakterskalaen hos Undervisningsministeriet på Du kan også finde skolens karaktergennemsnit de sidste tre år på Eleverne forlader Carolineskolen i 9. klasse med Folkeskolens Afgangsprøve. Temadage og temauger Hvert år planlægger lærerne temadage og temauger for alle elever. Der bliver også lagt temadage ind op til flere af de jødiske helligdage. Temaaktiviteterne går på tværs af både fag og klasser og giver børn og lærere mulighed for at arbejde sammen på nye måder. Færdselsundervisning og politibesøg Klasserne får på flere klassetrin besøg af en politibetjent, der underviser eleverne i færdselssikkerhed. I de ældste klasser giver politibetjenten eleverne gode råd om færdes blandt andre unge i byen, om alkohol, rygning og rusmidler. Det er også muligt at få politibetjenten på besøg til et forældremøde. Dette aftales med klasselæreren. Uddannelsesvejledning I 8. og 9. klasse møder eleverne en uddannelsesvejleder fra Københavns Kommune på skolen. Vejlederen orienterer eleverne om de forskellige gymnasiale og andre ungdomsuddannelser. I den forbindelse udarbejder eleverne også en uddannelsesplan. Brobygning og erhvervspraktik Den tidligere praktikordning, hvor elever i 8. og 9. klasse kom i erhvervspraktik på en arbejdsplads i en uge, er fra 2008 erstattet af den såkaldte brobygning. Brobygningen går ud på, at eleverne deltager i en uges studiepraktik på en ungdomsuddannelse efter eget valg, f.eks. alment gymnasium (STX), handelsgymnasium (HHX) eller teknisk gymnasium (HTX). Der er også mulighed for at planlægge et individuelt praktikforløb, hvis en elev ønsker det. Undervisningsmaterialer Lærebøger og skrivematerialer Skolen forsyner børnene med undervisningsbøger og andre materialer på alle klassetrin. Bøgerne skal indbindes og afleveres ved skoleårets afslutning. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at forældrene supplerer med fx skrivehæfter eller atlas. Børnene medbringer selv blyanter, lineal, passersæt, lommeregner osv. Skolebibliotek Skolens bibliotek har en grundsamling af fagbøger og fiktion til børn. Skolens elever kan frit låne fra samlingen. I klasse har børnene en ugentlig bibliotekstime, hvor de kan låne og aflevere bøger efter eget valg. 9

10 JPC Jødisk Pædagogisk Center Jødisk Pædagogisk Center, der rummer en større samling jødisk litteratur, er placeret på skolen. JPC drives af Mosaisk Troessamfund med støtte fra Carolineskolen. JPC er fra august 2008 ubemandet, men skolens elever og personale har fortsat adgang til at benytte samlingen. Computerudstyr Carolineskolen er velforsynet med computere, og IT indgår naturligt som en del af undervisningen på alle klassetrin. Skolen har i 2008 i en del bærbare computere, så computerne er mere mobile i undervisningen, ligesom vi har anskaffet en digital tavle, så vi kan gøre os nogle erfaringer med dem. Tanken er, at vi om nogle år har digitale tavler i alle klasser. Lejrskoler, udflugter og Israel-rejse Lejrskole Cirka hvert andet år kommer børnene på en fire dages lejrskole et sted i Danmark. Lærerne arrangerer turen sammen med eleverne. Maden er ligesom på skolen kosher. Udgifterne til lejrskolen dækkes delvist af forældrene, som typisk betaler kr. pr. barn. Dagen efter hjemkomsten holder klassen fri. Udflugter Som led i undervisningen arrangerer lærerne ture med børnene i løbet af året. Det kan være museumsbesøg, teaterture, undervisningsdag i zoologisk have mv. Derudover afholdes der i de fleste klasser en fælles skov-/hyggetur inden sommerferien, hvor hele klassen inkl. forældre og søskende er med. Israel-rejse Elever i 8. eller 9. klasse får tilbud om at komme på en fælles rejse til Israel af 3 ugers varighed. Turens ledere er 2-3 af skolens lærere, som tilrettelægger rejsen i samarbejde med skolens ledelse og overrabbiner Bent Lexner. Turen til Israel har fokus på landets kultur, historie, geografi, politik og sprog. Eleverne besøger de største seværdigheder, møder israelske jævnaldrende, oplever en kibbutz og har mulighed for at tilbringe en weekend hos familie eller venner. Eleverne betaler en del af rejsen selv (ved den sidste rejse i kr.). Resten af udgifterne dækkes af forskellige fonde samt Mosaisk Troessamfund. I nogle klasser vælger eleverne at samle penge ind til rejsen ved at afholde fælles støttearrangementer mv. Øvrige tilbud Musikskole Vi har etableret et samarbejde med Ryparken Musikskole, så vi herigennem kan tilbyde vores elever undervisning i forskellige musikinstrumenter, sang og bandsammenspil. Musikundervisningen foregår i Carolineskolens lokaler efter almindelig undervisning og med lærere fra Ryparken Musikskole. Undervisningen foregår individuelt eller på små hold. Det afhænger af tilmeldingerne, om alle ønsker til instrumenter kan opfyldes. De fleste år er der dog elever nok til, at musikskolen kan tilbyde undervisning i både klaver, guitar, bas, trommer, klarinet, sang og sammenspil i band. Se hvilken undervisning, I kan tilmelde jer i år, på musikskolens hjemmeside Her kan I også se priser og tilmelde jeres barn. 10

11 Sport Den jødiske idrætsforening Hakoah benytter skolens gymnastiksal og tilbyder om eftermiddagen træning i bl.a. fodbold og breakdance. Hakoah er ikke kun for Carolineskolens elever, men er åben for alle med jødisk tilknytning. Se mere på Tilmelding sker direkte til Hakoah. Hverdagen og ugen Shabbattime klasse har en jødisk fag time hver fredag, hvor klassen holder shabbat. Havdala klasse afslutter shabbat hver mandag med havdal i en jødisk fag time. Rosh Chodesh Hver måned samles alle elever til Rosh Chodesh, hvor vi synger både jødiske og danske sange, og der er foredrag, fortælling, dans o.a. enten af skolens elever eller personer udefra. Kalot/kippa Ved jødiske fællesarrangementer på skolen bærer drengene kippa/kalot. Til nogle af måltiderne i klasse siges der bordbøn, og her har drengene også kalot på. Drengeforældre bedes derfor sørge for, at der altid ligger mindst én kalot i skoletasken eller i barnets skuffe i klassen. Skolens synagoge Der findes et synagogerum med Torah-ruller bag mediateket. Lokalet bruges primært som jødisk bibliotek. Skolens jødiske traditioner og fester På Carolineskolen markerer vi de jødiske helligdage med forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan variere fra år til år, men nedenstående liste kan give et fingerpeg om, hvad der sker i forbindelse med de forskellige helligdage. Rosh Hashanah 6. klasse bager brød Klasselærerdag i klasse med fremstilling af ting til udsmykning af skole og sukkah 3. og 4. klasse fremstiller en shofar (vædderhornstrompet) 7.-9.klasse tager på tur til havnen med klasselærer og/eller jødisk lærer Alle klasser har en time, hvor de får æbler dyppet i honning Jom Kippur klasse har en time med overrabbiner Bent Lexner Sukkot 4. klasse pynter synagogen i Krystalgade 5. klasser besøger et jødisk plejehjem 11

12 Alle klasser spiser et (symbolsk) måltid i sukkahen klasser spiser morgenmad i synagogen i løbet af ugen Chanukah Alle møder hele ugen kl Samling og lystænding kl hver dag. 7. klasse skriver, indøver og opfører et chanukah-stykke i 3 ugers koncentreret forløb. 6. klasse laver mad til 7. klasse og lærerne til chanukah-stykkets premiereaften klasse hygger i klasserne og ser generalprøven til chanukah-stykket i løbet af skoledagen og klasse ser chanukah-stykket om aftenen og er med til festen bagefter (varer til kl /22.45). Tu Bishvat klasse holder indendørs skovtur i Tumlesalen. 3. klasse holder foredrag om frugter. Derefter hygge på skolen. De øvrige klasser tager på naturudflugter. Purim 5. klasse bager hommentaschen Fællessamling for alle med udklædning og konkurrence klasse afholder bingospil og modeopvisning klasse går ud med pakker til de ældre. Fest om aftenen. Pesach 6. klasse laver sederfadene dagen i forvejen, dækker op og arrangerer. Fælles rengøring for og afbrænding af chametz (brødkrummer). Sedermåltid for alle klasser. Jizkor /Jom Hashoah Fællessamling med fakkeltænding ved 6. klasse. 6. klasse optræder i synagogen om aftenen klasse deltager i Theresienstadt-arrangement på den jødiske begravelsesplads. Jom Haatzmaut Alle klasser deltager i flaghejsning, folkedans og Melodi Grand Prix. Fælles festmåltid/pølsegilde Lag Baomer Bål på legepladsen, hvor alle klasser får en time i løbet af dagen. Shavuot Hele skolen på fælles skovtur. 12

13 Særlige arrangementer i skoleregi Ud over disse jødiske fester og helligdage har vi andre faste arrangementer: Fælles shabbat En lørdag i januar er alle elever og lærere i synagogen til en fælles shabbat. Efter gudstjenesten, hvor alle eleverne er aktive, spiser i sammen og leger til shabbat er gået ud. Fælles kiddush inden børnene går hjem. Klassefester De store elever holder et par fester på skolen i løbet af året. I de sidste par år har en lanciersfest stået på elevernes program. Desuden holdes der klassefester i de enkelte klasser samt i SFO og klub. Wizo-basar På Wizos årlige velgørenhedsbasar i november er der tradition for, at elever fra 3. og 4. klasse synger. Skolen har desuden en informationsbod på basaren bemandet med ledere, lærere og medlemmer af bestyrelsen. Motionsdag Nogle år afholder skolen motionsdag for alle elever. Arrangementet veksler fra gang til gang. Skolefoto I begyndelsen af skoleåret hvert år bliver alle klasser fotograferet. Der tages kun klassebilleder, og forældrene bestiller selv billederne på en formular, børnene får udleveret. Mad på skolen Skolens madordning Skolen har eget kantinekøkken og kok, som hver dag tilbereder formiddagsmad og frokost for de børn, der er tilmeldt ordningen. Til formiddagsmad får børnene frugt og brød, til frokost en varm eller kold ret. Der er stor tilslutning til madordningen - omkring 80 % af børnene er tilmeldt. Børn, som ikke er tilmeldt ordningen, medbringer madpakke. Maden er under tilsyn af skolens kostudvalg, som samarbejder med en diætist fra Fødevarestyrelsens Rejsehold. I kostudvalget sidder køkkenlederen, skolens leder, en lærer og et bestyrelsesmedlem. Se mere om pris og tilmelding til madordningen på de blå midtersider. Skolens mælkeordning Børnene kan blive tilmeldt en mælkeordning, så de får mælk til frokost. Man kan bestille skummet-, mini-, let- eller sødmælk. Læs mere om pris og tilmelding på de blå midtersider. 13

14 Skolens kosherregler Al mad, der tilberedes på skolen, følger de gældende kosherregler, som er under overrabbiner Bent Lexners opsyn. Se reglerne på Mosaisk Troessamfunds hjemmeside Ved arrangementer i skoleregi, dvs. udflugter, forældremøder, skolefester og andre arrangementer, som skolen inviterer til, følger vi de samme kosherregler. Medbragt madpakke Af hensyn til skolens kosherregler må mad i medbragte madpakker være vegetarisk suppleret med ost, mælkeprodukter og fisk. Er du i tvivl om, hvad madpakken må indeholde af fisk, kan du tjekke det på Det samme gælder mad, der medbringes ved forældre- og klassearrangementer på skolen. Mad og slik, der uddeles på skolen Har dit barn slik, kage, is eller andet med til uddeling i klassen på sin fødselsdag, må det opfylde skolens almindelige kosherregler. Det betyder, at hjemmelavet bagværk ikke må medbringes, ligesom slik også skal overholde kosherreglerne. Der findes i dag en del bagværk, flødeboller og slik i almindelige butikker, som er godkendt og nemt at få fat i. På de blå midtersider kan du se en liste over dem. Generelt er produkter der indeholder ingredienser fra en eller flere af følgende grupper ikke kosher: Animalske fedtstoffer og fedtsyrer, marine-/fiskeolier Gelatine, glycerider (glycerol), stearinsyre. Osteløbe, kasein. Vinsyre, vineddike. Druesaft, fremstillet af ikke-kosher vinproducent. Følgende E-numre er ikke kosher. E120 carminer eneste ikke-kosher farvestof E334 vinsyre E422 glycerol E445 glycerolestere E570 fedtsyrer Kontakten mellem skole og hjem Information fra lærerne Klasselæreren og de øvrige lærere benytter i vidt omfang mailen til at kommunikere med forældrene, både ved fælles henvendelser til hele klassen og til en enkelt familie. Nogle bruger telefonen eller aftaler et møde på skolen, hvis der opstår behov for det. Forældrene kan altid komme i forbindelse med klasselæreren og de øvrige lærere via . Det er også muligt at træffe klasselæreren telefonisk i træffetiden, som vil blive meldt ud af den enkelte klasselærer ved skoleårets begyndelse. Vi henstiller til, at disse rammer bliver respekteret. Skole-hjemsamtaler Der er to faste skole-hjem-samtaler á 20 minutter om året. En skole-hjem-samtale er en samtale mellem elevens forældre og to lærere. Klasselæreren beslutter om børnene skal med til samtalen. 14

15 Samtalen omhandler elevens trivsel og faglige og sociale udvikling. Til det brug har vi udvikletelevplaner, som samtalen tager udgangspunkt i. Elevplanerne udarbejdes til den første skole-hjem-samtale i efteråret og revideres ved samtalen I foråret. Der er desuden mulighed for ad hoc samtaler hvis forældre eller lærere finder det nødvendigt. Forældremøder To gange hvert skoleår indkalder klasselæreren til forældremøde i klassen. Dagsorden fastlægges i et samarbejde mellem klasserepræsentanterene og klasselæreren. Det er derfor almindeligt at klasserepræsentanter og klasselærer holder et formøde, inden dagsoden sendes ud. På mødet deltager fra skolen almindeligvis klasselæreren, to andre lærere samt klassens forældre. Med jævne mellemrum eller hvis der er behov, deltager også skolens leder. Eleverne deltager hvis lærer og forældre ønsker det, eksempelvis til en diskussion om rygning i de stre klasser, eller hvis forældremødet har mere social karakter. Forældrene vælger en referent til forældremødet, og klasselæreren udsender referatet efter at have gennemlæst og godkendt det. Kommandoveje Oplever man problemer kontakter man altid først klasselæreren. Hvis man af den ene eller den anden grund ikke oplever at klasselæreren lytter, kan man kontakte skolens leder. I sidste ende kan man kontakte skolens bestyrelse. Klasserepræsentanterne Hver klasse vælger to klasserepræsentanter for et år ad gangen. Disse klasserepræsentanter mødes med klasselæreren og samarbejder omkring møder, trivsel m.m. Demokrati Elevråd Skolen har tre elevråd og er medlem af organisationen Danske Skoleelever. Hver klasse vælger to repræsentanter til elevrådet. Elevrådets rolle er: at medvirke til trivslen på skolen. at deltage i trivselsfremmende arrangementer. at være elevgruppens talerør i forhold til ledelse og bestyrelse. at deltage i udvalgte bestyrelsesmøder. at have ansvar for elevrådshyggerummet. at beslutte hvad elevrådets penge skal gå til. Elevråd for de små elever i klasse Elevrådet mødes 3 gange om året sammen med en repræsentant for det store elevråd og en lærer. Elevråd for mellemtrinnet klasse Elevrådet mødes 6 gange om året sammen med en repræsentant for det store elevråd og en lærer. Elevråd for de store elever klasse Elevrådet mødes 12 gange om året sammen med en lærer. 15

16 Hver måned sættes kr. fra skolens budget til elevrådsinitiativer. Pengene kan elevrådet bruge til at købe ting, der fremmer trivslen på skolen. Imidlertid er størrelsen af udbetalingerne afhængig af elevernes indsats for at holde klasselokalerne ryddelige og klar til rengøring om eftermiddagen. For hver klasse, der ikke kan gøres ren pga. rod og manglende opstoling, trækkes 100 kr. fra elevrådskassen. Skolebestyrelsen Carolineskolens bestyrelse består af 7 forældre, heraf 2 suppleanter. De faste medlemmer sidder 2 år ad gangen, mens suppleanterne sidder 1 år ad gangen. Ifølge skolens vedtægter skal: 3 medlemmer vælges direkte af skolens forældrekreds. Heraf skal mindst en være medlem af Det Mosaiske Troessamfund. Der vælges samtidig 2 suppleanter. 1 medlem udpeges af Det Mosaiske Troessamfunds delegeretforsamling. 1 medlem udpeges af Det Mosaiske Troessamfunds repræsentantskab. Derudover deltagerne følgende i bestyrelsesmøderne (uden stemmeret): Skolens leder, skolens viceskoleleder, en lærerrepræsentant, skolens jødiske tilsynsførende og skolens sekretær som referent. Desuden kan elevrådsrepræsentanter deltage under udvalgte punkter. Valg til bestyrelsen Der er valg til skolens bestyrelse hvert år i juni, og alle forældre informeres direkte herom pr. brev. Den nye bestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand i august samme år. Kontakt mellem bestyrelse og forældre Bestyrelsen udsender et nyhedsbrev ca. hvert kvartal via mail til alle forældre. Derudover inviterer bestyrelsen til stormøde ca. to gange om året. På stormøderne orienterer bestyrelsen om årets aktiviteter og giver status på igangværende projekter. På stormødet i juni har opstillede kandidater desuden mulighed for at præsentere sig selv inden bestyrelsesvalget. Bestyrelsens mødedagsordener og mødereferater er tilgængelige på skolens hjemmeside samt på opslagstavlen i aulaen. På opslagstavlen finder du også en nærmere præsentation af bestyrelsens medlemmer. Du kan skrive direkte til bestyrelsen på Bestyrelsens opgaver Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne i skolens vedtægter. Derudover har bestyrelsen ifølge vedtægterne følgende opgaver. ansvarlig for afholdelse af valg af bestyrelsens forældrevalgte medlemmer og for forældrenes valg af tilsynsførende, herunder for nedsættelse af valgbestyrelse. godkendelse af skolens budget og reviderede regnskab. fastsættelse af skolepengenes størrelse. 16

17 ansættelse og afskedigelse af skolens leder. ansættelse og afskedigelse af lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra skolens leder. vedtagelse af undervisningsplaner samt ændringer i disse på grundlag af udkast, der forelægges af skolens leder. godkendelse efter indstilling fra skolens leder af fagfordeling mellem lærerne samt den ugentlige timeplan. godkendelse efter indstilling fra skolens leder med lærerrådets udtalelse af, hvilke undervisningsmidler skolen må benytte. beslutning om oprettelse af en skolefritidsordning. formidling sammen med skolens leder og lærerrådet af et samarbejde mellem skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens forældre, der tager sigte på en forståelse af barnets situation i skolen. nedsættelse af stående udvalg eller udvalg til behandling af konkrete sager fastsættelse af ordensregler for skolen. indbydelse til et møde ved skoleårets afslutning hvert andet år, hvortil elevernes forældre inviteres. På dette møde aflægger bestyrelsen en beretning over skolens virksomhed i de forløbne år, ligesom andre meddelelser vedr. skolen kan gives og underkastes drøftelse. ansvarlig for at forældrekredsen bliver bekendt med den eller de tilsynsførendes årlige erklæring. Forældreopbakning Vi har erfaret, at det er en god ide, at eleverne i de mindre klasser får inviteret alle klassekammeraterne hjem i løbet af året. Der kan tit viser sig nye muligheder for venskaber, når man har været sammen under private forhold. Skolen anbefaler også, at hvis en elev vil invitere til en fest, så er det en god ide at få inviteret hele klassen. Hvis man ikke har plads til alle, så kan man fx invitere alle drengene eller alle pigerne; så risikerer man ikke, at der er enkelte børn, der føler sig holdt udenfor. 17

18 Klassekammerater på besøg hos hinanden Hensyn til shabbat Det er vigtigt for børnenes trivsel, at alle har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med skolekammeraterne også uden for skolen. Af hensyn til de børn, der ikke kører på shabbat og andre helligdage, opfordrer skolen derfor til, at private klassearrangementer holdes uden for disse tidspunkter. Hensyn til maden Af samme grund anbefaler vi, at den mad, der serveres ved børnefødselsdage og andre private klassearrangementer, følger skolens almindelige kosherregler. Se side xx. På den måde kan alle spise med Laver børnene legeaftaler efter skole eller i weekenden, er det af samme grund en god ide, at forældrene orienterer hinanden om eventuelle hensyn til maden. Invitationer til fødselsdag Vi har den praksis på skolen at man ved fødelselsdagsinvitationer enten inviterer alle klassekammerater eller alle piger/drenge. På den måde undgår vi at nogle bliver valgt fra, eller at der opstår sociale problemer i gruppen pga. private invitationer. Skolekammerater med hjem Mange børn er glade for at besøge hinanden om eftermiddagen. Da Carolineskolens forældre bor spredt over det meste af Storkøbenhavn, arrangerer man det ofte sådan, at børnene kan sove hos hinanden og følges i skole dagen efter. Det betyder meget for børnene at få mulighed for at lege med hinanden uden for skoletiden, fordi det er her, de kan udvikle deres venskaber og knytte tættere bånd med hinanden. Kommunikationspolitik Personalet og bestyrelsen har vedtaget et kommunikationspolitik for skolen: Mål: Det er vores mål at eleverne oplever - at lærere, pædagoger og ledelse er lydhøre over for de input eleverne kommer med. - at de har medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse - at de bliver taget alvorligt når de henvender sig til lærere og pædagoger med et problem. - at de er informeret om overordnede tiltag og forandringer på skolen. Det er vores mål at forældrene oplever - at være en vigtig samarbejdspartner i forhold til deres barns skolegang. - at de ved henvendelse til skolen bliver hørt og at henvendelser bliver behandlet imødekommende og professionelt. 18

19 - at være velinformeret om deres barns skolegang - at blive kontaktet og indbudt til dialog, hvis der er opgaver, udfordringer og problemer som forældrene kan bidrage til løsning af. Det er vores mål at personalet oplever - at samarbejdet med forældrene sker gennem en åben og direkte dialog. Værdier: - Vi viser respekt og hensyn - Den personlige samtale er i centrum - Vi kommunikerer anerkendende - Vi kommunikerer hellere for meget end for lidt. - Vi kommunikerer tydeligt og direkte Værdier Skolens personale Forældre Elever Vi viser respekt og hensyn Den personlige samtale er i centrum holder en ordentlig tone i kommunikationen. tager hensyn til det enkelte barns og de enkelte forældres behov. ringer ved alvorlige problemer til forældrene eller indkalder til et møde. holder en ordentlig tone i kommunikationen. ringer ved bekymringer til klasselæreren og beder om en samtale. holder en ordentlig tone i kommunikationen. Vi kommunikerer anerkendende lytter aktivt og respekterer den ånd den anden kommunikerer i. lytter aktivt og respekterer den ånd den anden kommunikerer i. øver sig gennem hele skoleforløbet på lytte aktivt og respektere den ånd den anden kommunikerer i. Vi kommunikerer hellere for meget end for lidt indfører regelmæssige nyhedsbreve mellem skole og hjem. er dagligt opmærksomme på den enkelte elevs trivsel og tager med kontakter klasselæreren med det samme, hvis de oplever en væsentlig bekymring for deres barns skolegang. 19

20 det samme kontakt til forældrene, hvis læreren er bekymret. Vi kommunikerer tydeligt og direkte laver beslutningsreferater af møder med forældre. Disse referater rummer en handleplan. gennemfører skriftlige evalueringer af undervisningen sammen med eleverne. følger den almindelige procedure der går ud på at følge de direkte kommunikationskan aler: Gå til klasselæreren og siden - såfremt man ikke synes man bliver hørt - gå til ledelsen. henvender sig til direkte til klasselæreren med tanker og problemer. deltager åbent i evalueringer af undervisningen. Elektronisk kommunikation: Formål: Elektronisk kommunikation anvendes til gensidig orientering af generel karakter eller spørgsmål med det formål at sikre en god kommunikation. Den elektroniske kommunikation mellem skole og hjem foregår gennem og over skolens hjemmeside. I særlige tilfælde kan man bruge papirpost. Hjem uden adgang til internet skal kunne få informationerne på anden vis s sendt til alle må kun indeholde generel information eller spørgsmål - Sager omhandlende enkeltpersoner holdes uden for disse fora. - s til og fra det enkelte hjem bør have karakter af en elektronisk kontaktbog dvs. til korte beskeder om f.eks. årsag til forsømmelser, ansøgning om fri mv. - Beskeder og mails til og fra det enkelte hjem må ikke have karakter af diskussion og lignende, idet den slags altid bør foregå ved et personligt møde. - Beskeder og mails skal skrives i en anerkendende tone, da der er stor forskel på det talte og det skrevne sprog. Hjemmeside: - Det er klasselærerens ansvar, at klassesiden på skolens hjemmeside er opdateret samt at skrive nyhedsbreve i henhold til skolens retningslinjer for nyhedsbreve. Følgende informationer vedrørende de enkelte klasser skal kunne findes på hjemmesiden: - Datoer for større afleveringer og projekter - Mødeindkaldelser og tilmeldingsskema - Orientering om lejrskoler og arrangementer i klassen - Klasselærerens -adresse. 20

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Derfor har Hurup Skole et elevråd

Derfor har Hurup Skole et elevråd Hurup Skole Elevråd Derfor har Hurup Skole et elevråd For at gøre skolen bedre. Ikke bare for eleverne, men for alle. I folkeskoleloven står der i 46, at ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin,

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Kollerup Skoles SFO

Velkommen til Kollerup Skoles SFO Velkommen til Kollerup Skoles SFO Vores Værdier: Hverdagen tilrettelægges så børnene føler sig trygge og er glade for at komme. Børn skal videreudvikle sociale og personlige kompetencer. Herved forstås

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse:

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: Høng Odinsvej 18 tlf. 58853620 Stjernehuset Tingvej 2 tlf. 58853740 Laden Kulbyvej 18A tlf 58850480 Trekløverens e-mail adresse: sfo.trekloveret@kalundborg.dk

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere