CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE"

Transkript

1 CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober

2 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om hverdagen og årets gang på Carolineskolen, så I nemt og hurtigt kan få svar på de spørgsmål, der kan opstå. De blå midtersider bliver opdateret mindst én gang om året og sendt ud til alle forældre. Skulle folderen blive væk hjemme i bogreolen, kan I hente et nyt eksemplar på skolens kontor. Forslag til folderens indhold er altid velkomne. Send os en mail på 2

3 Skolens adresser og telefonnumre... 4 Kontoret... 5 Skolens hjemmeside... 5 SFO... 5 Klubben... 5 Ferier og fridage i skole, SFO og klub... 6 Ringetider og frikvarterer... 6 Trafikale forhold og parkering... 7 Forsikring... 7 Glemte sager... 7 Undervisningen... 7 Lejrskoler, udflugter og Israel-rejse...10 Øvrige tilbud...10 Hverdagen og ugen...11 Skolens jødiske traditioner og fester...11 Særlige arrangementer i skoleregi...13 Skolefoto...13 Mad på skolen...13 Kontakten mellem skole og hjem...14 Kommandoveje...15 Klasserepræsentanterne...15 Demokrati...15 Elevråd...15 Skolebestyrelsen...16 Forældreopbakning...17 Klassekammerater på besøg hos hinanden...18 Kommunikationspolitik...18 Sundhed...21 Alkohol, rygning og rusmidler...23 Mobiltelefoner og internet...23 Respekten i hverdagen...23 Sikkerhed...24 Filmoptagelser, fotografering mv Opslag og annoncering på skolens arealer

4 Skolens adresser og telefonnumre Carolineskolen Bomhusvej København Ø Telefon Kontor: lokal 10 SFO/klub: lokal 19 Pedel: lokal 30 Sikkerhedsvagt: lokal 16 Fax Hjemmeside Skoleleder Anders Busk Viceskoleleder Ulla Tirsted Sekretær Pernille Frederiksen Skolens kontonumre Bank: Husk at anføre, hvad og hvem betalingen vedrører. 4

5 Kontoret Kontoret har åbent Mandag til torsdag fra klokken På kontoret arbejder skolens sekretær, Pernille Frederiksen, samt viceskoleleder Ulla Tirsted og skoleleder Anders Busk. Skolens hjemmeside På hjemmesiden finder du skolens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, vejledning til klasserepræsentanter og andre praktiske informationer, blandt andet klasseskemaer, karaktergennemsnit og sidste nyt fra skolen. Her kan du også tilmelde dig skolens nyhedsbrev og sms-service. SFO SFOen skolens fritidsordning - er åben for tilmeldte børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse fra første skoledag. Tilmeldingen er bindende for hele året. Om eftermiddagen er der 1-2 planlagte aktiviteter, som børnene kan deltage i, hvis de har lyst. Eksempler på aktiviteter er gymnastik, bagning, formning og naturklub. Ved skoleårets start uddeles en oversigt over de daglige aktiviteter. Denne oversigt ændres og udsendes på ny ca. hvert kvartal. Om morgenen har børnene mulighed for at få lidt morgenmad, og om eftermiddagen er der frugt kl. ca Åbningstider i SFOen Morgenpasning: mandag-fredag kl Eftermiddagspasning: mandag-torsdag kl fredag i sommerhalvåret ( ) kl fredag i vinterhalvåret ( ) kl Klubben Klubben er åben for tilmeldte børn fra klasse. Her kan de hygge sig, spille spil, computer og billard, høre musik, lave lektier sammen osv. Der er voksentilsyn i hele åbningstiden, og klubbens aktiviteter planlægges i samarbejde mellem børn og pædagoger. Børnene får serveret te, brød og frugt om eftermiddagen kl. ca Åbningstider i klubben mandag-torsdag kl fredag i sommerhalvåret ( ) kl

6 fredag i vinterhalvåret ( ) kl Ferier og fridage i skole, SFO og klub Vi har som alle skoler i Danmark 200 undervisningsdage om året. Ferier og fridage bliver lagt, så vi både kan holde lukket på de danske og de jødiske helligdage. Derfor kan nogle af ferierne visse år ligge lidt anderledes end på andre skoler. SFOen holder åbent i nogle af ferierne med særlige aktiviteter for børnene. Deltagelse kræver særskilt tilmelding, som I vil få besked om op til ferierne. Se ferieplanen for dette skoleår på de blå midtersider eller på Ringetider og frikvarterer En lektion varer 45 minutter. Der er langt frugtkvarter om formiddagen og udvidet middagspause, så børnene har god tid til at spise frokost i klasserne. 7. og 8. lektion er lagt sammen uden mellemliggende frikvarter. Oversigt over ringetider og frikvarterer LEKTION FRIKVARTER LEKTION FRUGTKVARTER LEKTION FRIKVARTER LEKTION FROKOST I KLASSERNE FRIKVARTER LEKTION FRIKVARTER LEKTION FRIKVARTER LEKTION LEKTION Frikvartersordning Alle børn til og med 3. klasse er ude i frikvartererne. Der er to gårdvagter én inde og én ude. Gårdvagterne bærer gule veste, så de er lette at genkende. Udgangstilladelse Fra og med 7. klasse har børnene med forældrenes skriftlige tilladelse lov til at gå uden for skolen i spisefrikvarteret. I begyndelsen af 7. klasse får børnene derfor en formular med hjem til underskrift. 6

7 Trafikale forhold og parkering Af hensyn til skolens sikkerhed er det ikke tilladt at standse eller parkere ud for skolens port. Strækningen er afmærket med orange kegler, og forbuddet gælder døgnet rundt. De fleste forældre bringer og henter deres børn i bil. Forældre med børn i vuggestuen og børnehaven benytter samme indgang. Så om morgenen og om eftermiddagen er der særligt intensiv trafik omkring skolen. Af hensyn til børnenes sikkerhed opfordres alle forældre derfor til at udvise ekstra agtpågivenhed, når I henter og bringer. Der kan opstå meget farlige situationer i trængslen omkring porten, så kør langsomt, vis hensyn, hold ekstra øje med, om der er børn på vej ud mellem holdende biler, og følg dine egne børn sikkert over vejen. Parkeringsmulighederne ved skolen er begrænsede. Der er rift om pladserne på selve Bomhusvej i myldretiden, og parkeringspladsen ved kontorejendommen over for skolens indgang er privat og må ikke benyttes. Forældre med større børn, der selv går ind, kan være fristet til at sætte børnene hurtigt af lige uden for skolen, men dette er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde, og det blokerer desuden for den øvrige trafik på Bomhusvej. Så parkér og kør - med omtanke. Forsikring Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker personskader opstået på skolen og i forbindelse med skolens aktiviteter. Skolens ulykkesforsikring har et begrænset erstatningsbeløb ved tandskader. Derfor råder vi forældrene til at undersøge, i hvilket omfang, familiens egen forsikring dækker ved tandskader. Husk også ved eventuel tandskade at anmelde den til jeres eget forsikringsselskab af hensyn til eventuelle senere følgeskader på tænderne. Glemte sager Efterladt sportstøj og håndklæder bliver lagt i glemmekassen lige ved indgangen til gymnastiksalens omklædningsrum. Overtøj og andre glemte ting bliver opbevaret af skolens pedel. Den sidste uge inden sommerferien bliver alle glemte sager lagt frem i den lille gymnastiksal. Det, der stadig ikke er hentet, bliver herefter afleveret til genbrug. Undervisningen Undervisningsfag Musik Efter nogle år uden musikundervisning bliver der igen undervist i musik på Carolineskolen. Det er de yngste elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse som har musik på skemaet. Gymnastik og svømning Børnene har gymnastik på alle alderstrin. Som led i gymnastikundervisningen bliver der desuden undervist i svømning. Det sker i klasse, hvor børnene er niveauopdelt i hold, som kører i henholdsvis efterårs- og forårshalvåret. Jødisk fag og ivrit 7

8 Carolineskolens elever får undervisning i jødisk fag på alle klassetrin, fra 3-5 timer om ugen afhængigt af klassetrin Op til og med 4. klasse er undervisningen i moderne hebraisk (ivrit) en integreret del af jødisk fag, men herefter et selvstændigt valgfag. Sprog På Carolineskolen tilbyder vi undervisning i engelsk fra 3. klassetrin, tysk fra 7. klassetrin og hebraisk (læsning) fra 3. klasse. Fra 5. klasse tilbydes desuden moderne hebraisk (ivrit) som valgfag på niveaudelte hold. Forældrene skal tilmelde børnene et samlet modul fra klasse og fra klasse. Tilmeldingen til hvert modul er bindende. Billedkunst Alle klassetrin undtagen 5. og 7. har billedkunst på skemaet. Undervisningen foregår i formningskælderen, og mange af elevernes arbejde bliver hængt op rundt om på skolen. Madlavning I 5. og 6. klasse har eleverne 3 ugentlige timer i madlavning, ernæring og kosher-regler. Som en del af undervisningen tilbereder børnene mad til nogle af skolens arrangementer, bl.a. pesach og chanukka-fest. Naturfag 1.-6 klasse har 1-2 ugentlige timer i faget Natur og Teknik. Herefter afløses faget af fysik, biologi og geografi. Undervisningen i naturfag baseres på et samspil af eksperimenter, oplevelser og teoretisk undervisning. Kurser Fra 5. klasse skal eleverne selv vælge kurser. Kurser er korte forløb på 2 lektioner om ugen i 7 uger. Hvert år skal man have 3 kurser, som eleverne vælger i et kursuskatalog, skolen udbyder. Et kursus retter sig mod det humanistiske, det naturvidenskabelige eller det praktisk-musiske område. Eksempler på kurser: Min jødiske bogreol, Friluftsliv. Specialundervisning Hvis I som forældre har en fornemmelse af, at jeres barn har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte, kontakter I klasselæreren. Specialundervisningen er individuelt tilrettelagt, men foregår oftest på små hold - inden for eller uden for klassen - og altid i nært samarbejde med klassens lærer i faget. Carolineskolen samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Vi er tilknyttet Børne- og Ungeforvaltningens distrikt Bispebjerg: Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) - Distrikt Bispebjerg Bystævneparken 20 B 2700 Brønshøj Telefon: Prøver og karaktergivning Elevernes færdigheder bliver løbende evalueret og testet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regler. Det er især læsning, skrivning og matematik, der har særlig bevågenhed. Lærerne orienterer løbende forældrene herom, blandt andet til skole-hjem-samtalerne. 8

9 Karaktergivningen introduceres i 7. klasse, hvor eleverne begynder at få karakterer for deres opgaver og årskarakterer ved skoleårets udgang. I 8. klasse gives der både halvårs- og årskarakterer. Karaktergivningen følger den nye karakterskala, som går fra -3 til 12. Læs mere om karakterskalaen hos Undervisningsministeriet på Du kan også finde skolens karaktergennemsnit de sidste tre år på Eleverne forlader Carolineskolen i 9. klasse med Folkeskolens Afgangsprøve. Temadage og temauger Hvert år planlægger lærerne temadage og temauger for alle elever. Der bliver også lagt temadage ind op til flere af de jødiske helligdage. Temaaktiviteterne går på tværs af både fag og klasser og giver børn og lærere mulighed for at arbejde sammen på nye måder. Færdselsundervisning og politibesøg Klasserne får på flere klassetrin besøg af en politibetjent, der underviser eleverne i færdselssikkerhed. I de ældste klasser giver politibetjenten eleverne gode råd om færdes blandt andre unge i byen, om alkohol, rygning og rusmidler. Det er også muligt at få politibetjenten på besøg til et forældremøde. Dette aftales med klasselæreren. Uddannelsesvejledning I 8. og 9. klasse møder eleverne en uddannelsesvejleder fra Københavns Kommune på skolen. Vejlederen orienterer eleverne om de forskellige gymnasiale og andre ungdomsuddannelser. I den forbindelse udarbejder eleverne også en uddannelsesplan. Brobygning og erhvervspraktik Den tidligere praktikordning, hvor elever i 8. og 9. klasse kom i erhvervspraktik på en arbejdsplads i en uge, er fra 2008 erstattet af den såkaldte brobygning. Brobygningen går ud på, at eleverne deltager i en uges studiepraktik på en ungdomsuddannelse efter eget valg, f.eks. alment gymnasium (STX), handelsgymnasium (HHX) eller teknisk gymnasium (HTX). Der er også mulighed for at planlægge et individuelt praktikforløb, hvis en elev ønsker det. Undervisningsmaterialer Lærebøger og skrivematerialer Skolen forsyner børnene med undervisningsbøger og andre materialer på alle klassetrin. Bøgerne skal indbindes og afleveres ved skoleårets afslutning. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at forældrene supplerer med fx skrivehæfter eller atlas. Børnene medbringer selv blyanter, lineal, passersæt, lommeregner osv. Skolebibliotek Skolens bibliotek har en grundsamling af fagbøger og fiktion til børn. Skolens elever kan frit låne fra samlingen. I klasse har børnene en ugentlig bibliotekstime, hvor de kan låne og aflevere bøger efter eget valg. 9

10 JPC Jødisk Pædagogisk Center Jødisk Pædagogisk Center, der rummer en større samling jødisk litteratur, er placeret på skolen. JPC drives af Mosaisk Troessamfund med støtte fra Carolineskolen. JPC er fra august 2008 ubemandet, men skolens elever og personale har fortsat adgang til at benytte samlingen. Computerudstyr Carolineskolen er velforsynet med computere, og IT indgår naturligt som en del af undervisningen på alle klassetrin. Skolen har i 2008 i en del bærbare computere, så computerne er mere mobile i undervisningen, ligesom vi har anskaffet en digital tavle, så vi kan gøre os nogle erfaringer med dem. Tanken er, at vi om nogle år har digitale tavler i alle klasser. Lejrskoler, udflugter og Israel-rejse Lejrskole Cirka hvert andet år kommer børnene på en fire dages lejrskole et sted i Danmark. Lærerne arrangerer turen sammen med eleverne. Maden er ligesom på skolen kosher. Udgifterne til lejrskolen dækkes delvist af forældrene, som typisk betaler kr. pr. barn. Dagen efter hjemkomsten holder klassen fri. Udflugter Som led i undervisningen arrangerer lærerne ture med børnene i løbet af året. Det kan være museumsbesøg, teaterture, undervisningsdag i zoologisk have mv. Derudover afholdes der i de fleste klasser en fælles skov-/hyggetur inden sommerferien, hvor hele klassen inkl. forældre og søskende er med. Israel-rejse Elever i 8. eller 9. klasse får tilbud om at komme på en fælles rejse til Israel af 3 ugers varighed. Turens ledere er 2-3 af skolens lærere, som tilrettelægger rejsen i samarbejde med skolens ledelse og overrabbiner Bent Lexner. Turen til Israel har fokus på landets kultur, historie, geografi, politik og sprog. Eleverne besøger de største seværdigheder, møder israelske jævnaldrende, oplever en kibbutz og har mulighed for at tilbringe en weekend hos familie eller venner. Eleverne betaler en del af rejsen selv (ved den sidste rejse i kr.). Resten af udgifterne dækkes af forskellige fonde samt Mosaisk Troessamfund. I nogle klasser vælger eleverne at samle penge ind til rejsen ved at afholde fælles støttearrangementer mv. Øvrige tilbud Musikskole Vi har etableret et samarbejde med Ryparken Musikskole, så vi herigennem kan tilbyde vores elever undervisning i forskellige musikinstrumenter, sang og bandsammenspil. Musikundervisningen foregår i Carolineskolens lokaler efter almindelig undervisning og med lærere fra Ryparken Musikskole. Undervisningen foregår individuelt eller på små hold. Det afhænger af tilmeldingerne, om alle ønsker til instrumenter kan opfyldes. De fleste år er der dog elever nok til, at musikskolen kan tilbyde undervisning i både klaver, guitar, bas, trommer, klarinet, sang og sammenspil i band. Se hvilken undervisning, I kan tilmelde jer i år, på musikskolens hjemmeside Her kan I også se priser og tilmelde jeres barn. 10

11 Sport Den jødiske idrætsforening Hakoah benytter skolens gymnastiksal og tilbyder om eftermiddagen træning i bl.a. fodbold og breakdance. Hakoah er ikke kun for Carolineskolens elever, men er åben for alle med jødisk tilknytning. Se mere på Tilmelding sker direkte til Hakoah. Hverdagen og ugen Shabbattime klasse har en jødisk fag time hver fredag, hvor klassen holder shabbat. Havdala klasse afslutter shabbat hver mandag med havdal i en jødisk fag time. Rosh Chodesh Hver måned samles alle elever til Rosh Chodesh, hvor vi synger både jødiske og danske sange, og der er foredrag, fortælling, dans o.a. enten af skolens elever eller personer udefra. Kalot/kippa Ved jødiske fællesarrangementer på skolen bærer drengene kippa/kalot. Til nogle af måltiderne i klasse siges der bordbøn, og her har drengene også kalot på. Drengeforældre bedes derfor sørge for, at der altid ligger mindst én kalot i skoletasken eller i barnets skuffe i klassen. Skolens synagoge Der findes et synagogerum med Torah-ruller bag mediateket. Lokalet bruges primært som jødisk bibliotek. Skolens jødiske traditioner og fester På Carolineskolen markerer vi de jødiske helligdage med forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan variere fra år til år, men nedenstående liste kan give et fingerpeg om, hvad der sker i forbindelse med de forskellige helligdage. Rosh Hashanah 6. klasse bager brød Klasselærerdag i klasse med fremstilling af ting til udsmykning af skole og sukkah 3. og 4. klasse fremstiller en shofar (vædderhornstrompet) 7.-9.klasse tager på tur til havnen med klasselærer og/eller jødisk lærer Alle klasser har en time, hvor de får æbler dyppet i honning Jom Kippur klasse har en time med overrabbiner Bent Lexner Sukkot 4. klasse pynter synagogen i Krystalgade 5. klasser besøger et jødisk plejehjem 11

12 Alle klasser spiser et (symbolsk) måltid i sukkahen klasser spiser morgenmad i synagogen i løbet af ugen Chanukah Alle møder hele ugen kl Samling og lystænding kl hver dag. 7. klasse skriver, indøver og opfører et chanukah-stykke i 3 ugers koncentreret forløb. 6. klasse laver mad til 7. klasse og lærerne til chanukah-stykkets premiereaften klasse hygger i klasserne og ser generalprøven til chanukah-stykket i løbet af skoledagen og klasse ser chanukah-stykket om aftenen og er med til festen bagefter (varer til kl /22.45). Tu Bishvat klasse holder indendørs skovtur i Tumlesalen. 3. klasse holder foredrag om frugter. Derefter hygge på skolen. De øvrige klasser tager på naturudflugter. Purim 5. klasse bager hommentaschen Fællessamling for alle med udklædning og konkurrence klasse afholder bingospil og modeopvisning klasse går ud med pakker til de ældre. Fest om aftenen. Pesach 6. klasse laver sederfadene dagen i forvejen, dækker op og arrangerer. Fælles rengøring for og afbrænding af chametz (brødkrummer). Sedermåltid for alle klasser. Jizkor /Jom Hashoah Fællessamling med fakkeltænding ved 6. klasse. 6. klasse optræder i synagogen om aftenen klasse deltager i Theresienstadt-arrangement på den jødiske begravelsesplads. Jom Haatzmaut Alle klasser deltager i flaghejsning, folkedans og Melodi Grand Prix. Fælles festmåltid/pølsegilde Lag Baomer Bål på legepladsen, hvor alle klasser får en time i løbet af dagen. Shavuot Hele skolen på fælles skovtur. 12

13 Særlige arrangementer i skoleregi Ud over disse jødiske fester og helligdage har vi andre faste arrangementer: Fælles shabbat En lørdag i januar er alle elever og lærere i synagogen til en fælles shabbat. Efter gudstjenesten, hvor alle eleverne er aktive, spiser i sammen og leger til shabbat er gået ud. Fælles kiddush inden børnene går hjem. Klassefester De store elever holder et par fester på skolen i løbet af året. I de sidste par år har en lanciersfest stået på elevernes program. Desuden holdes der klassefester i de enkelte klasser samt i SFO og klub. Wizo-basar På Wizos årlige velgørenhedsbasar i november er der tradition for, at elever fra 3. og 4. klasse synger. Skolen har desuden en informationsbod på basaren bemandet med ledere, lærere og medlemmer af bestyrelsen. Motionsdag Nogle år afholder skolen motionsdag for alle elever. Arrangementet veksler fra gang til gang. Skolefoto I begyndelsen af skoleåret hvert år bliver alle klasser fotograferet. Der tages kun klassebilleder, og forældrene bestiller selv billederne på en formular, børnene får udleveret. Mad på skolen Skolens madordning Skolen har eget kantinekøkken og kok, som hver dag tilbereder formiddagsmad og frokost for de børn, der er tilmeldt ordningen. Til formiddagsmad får børnene frugt og brød, til frokost en varm eller kold ret. Der er stor tilslutning til madordningen - omkring 80 % af børnene er tilmeldt. Børn, som ikke er tilmeldt ordningen, medbringer madpakke. Maden er under tilsyn af skolens kostudvalg, som samarbejder med en diætist fra Fødevarestyrelsens Rejsehold. I kostudvalget sidder køkkenlederen, skolens leder, en lærer og et bestyrelsesmedlem. Se mere om pris og tilmelding til madordningen på de blå midtersider. Skolens mælkeordning Børnene kan blive tilmeldt en mælkeordning, så de får mælk til frokost. Man kan bestille skummet-, mini-, let- eller sødmælk. Læs mere om pris og tilmelding på de blå midtersider. 13

14 Skolens kosherregler Al mad, der tilberedes på skolen, følger de gældende kosherregler, som er under overrabbiner Bent Lexners opsyn. Se reglerne på Mosaisk Troessamfunds hjemmeside Ved arrangementer i skoleregi, dvs. udflugter, forældremøder, skolefester og andre arrangementer, som skolen inviterer til, følger vi de samme kosherregler. Medbragt madpakke Af hensyn til skolens kosherregler må mad i medbragte madpakker være vegetarisk suppleret med ost, mælkeprodukter og fisk. Er du i tvivl om, hvad madpakken må indeholde af fisk, kan du tjekke det på Det samme gælder mad, der medbringes ved forældre- og klassearrangementer på skolen. Mad og slik, der uddeles på skolen Har dit barn slik, kage, is eller andet med til uddeling i klassen på sin fødselsdag, må det opfylde skolens almindelige kosherregler. Det betyder, at hjemmelavet bagværk ikke må medbringes, ligesom slik også skal overholde kosherreglerne. Der findes i dag en del bagværk, flødeboller og slik i almindelige butikker, som er godkendt og nemt at få fat i. På de blå midtersider kan du se en liste over dem. Generelt er produkter der indeholder ingredienser fra en eller flere af følgende grupper ikke kosher: Animalske fedtstoffer og fedtsyrer, marine-/fiskeolier Gelatine, glycerider (glycerol), stearinsyre. Osteløbe, kasein. Vinsyre, vineddike. Druesaft, fremstillet af ikke-kosher vinproducent. Følgende E-numre er ikke kosher. E120 carminer eneste ikke-kosher farvestof E334 vinsyre E422 glycerol E445 glycerolestere E570 fedtsyrer Kontakten mellem skole og hjem Information fra lærerne Klasselæreren og de øvrige lærere benytter i vidt omfang mailen til at kommunikere med forældrene, både ved fælles henvendelser til hele klassen og til en enkelt familie. Nogle bruger telefonen eller aftaler et møde på skolen, hvis der opstår behov for det. Forældrene kan altid komme i forbindelse med klasselæreren og de øvrige lærere via . Det er også muligt at træffe klasselæreren telefonisk i træffetiden, som vil blive meldt ud af den enkelte klasselærer ved skoleårets begyndelse. Vi henstiller til, at disse rammer bliver respekteret. Skole-hjemsamtaler Der er to faste skole-hjem-samtaler á 20 minutter om året. En skole-hjem-samtale er en samtale mellem elevens forældre og to lærere. Klasselæreren beslutter om børnene skal med til samtalen. 14

15 Samtalen omhandler elevens trivsel og faglige og sociale udvikling. Til det brug har vi udvikletelevplaner, som samtalen tager udgangspunkt i. Elevplanerne udarbejdes til den første skole-hjem-samtale i efteråret og revideres ved samtalen I foråret. Der er desuden mulighed for ad hoc samtaler hvis forældre eller lærere finder det nødvendigt. Forældremøder To gange hvert skoleår indkalder klasselæreren til forældremøde i klassen. Dagsorden fastlægges i et samarbejde mellem klasserepræsentanterene og klasselæreren. Det er derfor almindeligt at klasserepræsentanter og klasselærer holder et formøde, inden dagsoden sendes ud. På mødet deltager fra skolen almindeligvis klasselæreren, to andre lærere samt klassens forældre. Med jævne mellemrum eller hvis der er behov, deltager også skolens leder. Eleverne deltager hvis lærer og forældre ønsker det, eksempelvis til en diskussion om rygning i de stre klasser, eller hvis forældremødet har mere social karakter. Forældrene vælger en referent til forældremødet, og klasselæreren udsender referatet efter at have gennemlæst og godkendt det. Kommandoveje Oplever man problemer kontakter man altid først klasselæreren. Hvis man af den ene eller den anden grund ikke oplever at klasselæreren lytter, kan man kontakte skolens leder. I sidste ende kan man kontakte skolens bestyrelse. Klasserepræsentanterne Hver klasse vælger to klasserepræsentanter for et år ad gangen. Disse klasserepræsentanter mødes med klasselæreren og samarbejder omkring møder, trivsel m.m. Demokrati Elevråd Skolen har tre elevråd og er medlem af organisationen Danske Skoleelever. Hver klasse vælger to repræsentanter til elevrådet. Elevrådets rolle er: at medvirke til trivslen på skolen. at deltage i trivselsfremmende arrangementer. at være elevgruppens talerør i forhold til ledelse og bestyrelse. at deltage i udvalgte bestyrelsesmøder. at have ansvar for elevrådshyggerummet. at beslutte hvad elevrådets penge skal gå til. Elevråd for de små elever i klasse Elevrådet mødes 3 gange om året sammen med en repræsentant for det store elevråd og en lærer. Elevråd for mellemtrinnet klasse Elevrådet mødes 6 gange om året sammen med en repræsentant for det store elevråd og en lærer. Elevråd for de store elever klasse Elevrådet mødes 12 gange om året sammen med en lærer. 15

16 Hver måned sættes kr. fra skolens budget til elevrådsinitiativer. Pengene kan elevrådet bruge til at købe ting, der fremmer trivslen på skolen. Imidlertid er størrelsen af udbetalingerne afhængig af elevernes indsats for at holde klasselokalerne ryddelige og klar til rengøring om eftermiddagen. For hver klasse, der ikke kan gøres ren pga. rod og manglende opstoling, trækkes 100 kr. fra elevrådskassen. Skolebestyrelsen Carolineskolens bestyrelse består af 7 forældre, heraf 2 suppleanter. De faste medlemmer sidder 2 år ad gangen, mens suppleanterne sidder 1 år ad gangen. Ifølge skolens vedtægter skal: 3 medlemmer vælges direkte af skolens forældrekreds. Heraf skal mindst en være medlem af Det Mosaiske Troessamfund. Der vælges samtidig 2 suppleanter. 1 medlem udpeges af Det Mosaiske Troessamfunds delegeretforsamling. 1 medlem udpeges af Det Mosaiske Troessamfunds repræsentantskab. Derudover deltagerne følgende i bestyrelsesmøderne (uden stemmeret): Skolens leder, skolens viceskoleleder, en lærerrepræsentant, skolens jødiske tilsynsførende og skolens sekretær som referent. Desuden kan elevrådsrepræsentanter deltage under udvalgte punkter. Valg til bestyrelsen Der er valg til skolens bestyrelse hvert år i juni, og alle forældre informeres direkte herom pr. brev. Den nye bestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand i august samme år. Kontakt mellem bestyrelse og forældre Bestyrelsen udsender et nyhedsbrev ca. hvert kvartal via mail til alle forældre. Derudover inviterer bestyrelsen til stormøde ca. to gange om året. På stormøderne orienterer bestyrelsen om årets aktiviteter og giver status på igangværende projekter. På stormødet i juni har opstillede kandidater desuden mulighed for at præsentere sig selv inden bestyrelsesvalget. Bestyrelsens mødedagsordener og mødereferater er tilgængelige på skolens hjemmeside samt på opslagstavlen i aulaen. På opslagstavlen finder du også en nærmere præsentation af bestyrelsens medlemmer. Du kan skrive direkte til bestyrelsen på Bestyrelsens opgaver Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne i skolens vedtægter. Derudover har bestyrelsen ifølge vedtægterne følgende opgaver. ansvarlig for afholdelse af valg af bestyrelsens forældrevalgte medlemmer og for forældrenes valg af tilsynsførende, herunder for nedsættelse af valgbestyrelse. godkendelse af skolens budget og reviderede regnskab. fastsættelse af skolepengenes størrelse. 16

17 ansættelse og afskedigelse af skolens leder. ansættelse og afskedigelse af lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra skolens leder. vedtagelse af undervisningsplaner samt ændringer i disse på grundlag af udkast, der forelægges af skolens leder. godkendelse efter indstilling fra skolens leder af fagfordeling mellem lærerne samt den ugentlige timeplan. godkendelse efter indstilling fra skolens leder med lærerrådets udtalelse af, hvilke undervisningsmidler skolen må benytte. beslutning om oprettelse af en skolefritidsordning. formidling sammen med skolens leder og lærerrådet af et samarbejde mellem skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens forældre, der tager sigte på en forståelse af barnets situation i skolen. nedsættelse af stående udvalg eller udvalg til behandling af konkrete sager fastsættelse af ordensregler for skolen. indbydelse til et møde ved skoleårets afslutning hvert andet år, hvortil elevernes forældre inviteres. På dette møde aflægger bestyrelsen en beretning over skolens virksomhed i de forløbne år, ligesom andre meddelelser vedr. skolen kan gives og underkastes drøftelse. ansvarlig for at forældrekredsen bliver bekendt med den eller de tilsynsførendes årlige erklæring. Forældreopbakning Vi har erfaret, at det er en god ide, at eleverne i de mindre klasser får inviteret alle klassekammeraterne hjem i løbet af året. Der kan tit viser sig nye muligheder for venskaber, når man har været sammen under private forhold. Skolen anbefaler også, at hvis en elev vil invitere til en fest, så er det en god ide at få inviteret hele klassen. Hvis man ikke har plads til alle, så kan man fx invitere alle drengene eller alle pigerne; så risikerer man ikke, at der er enkelte børn, der føler sig holdt udenfor. 17

18 Klassekammerater på besøg hos hinanden Hensyn til shabbat Det er vigtigt for børnenes trivsel, at alle har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med skolekammeraterne også uden for skolen. Af hensyn til de børn, der ikke kører på shabbat og andre helligdage, opfordrer skolen derfor til, at private klassearrangementer holdes uden for disse tidspunkter. Hensyn til maden Af samme grund anbefaler vi, at den mad, der serveres ved børnefødselsdage og andre private klassearrangementer, følger skolens almindelige kosherregler. Se side xx. På den måde kan alle spise med Laver børnene legeaftaler efter skole eller i weekenden, er det af samme grund en god ide, at forældrene orienterer hinanden om eventuelle hensyn til maden. Invitationer til fødselsdag Vi har den praksis på skolen at man ved fødelselsdagsinvitationer enten inviterer alle klassekammerater eller alle piger/drenge. På den måde undgår vi at nogle bliver valgt fra, eller at der opstår sociale problemer i gruppen pga. private invitationer. Skolekammerater med hjem Mange børn er glade for at besøge hinanden om eftermiddagen. Da Carolineskolens forældre bor spredt over det meste af Storkøbenhavn, arrangerer man det ofte sådan, at børnene kan sove hos hinanden og følges i skole dagen efter. Det betyder meget for børnene at få mulighed for at lege med hinanden uden for skoletiden, fordi det er her, de kan udvikle deres venskaber og knytte tættere bånd med hinanden. Kommunikationspolitik Personalet og bestyrelsen har vedtaget et kommunikationspolitik for skolen: Mål: Det er vores mål at eleverne oplever - at lærere, pædagoger og ledelse er lydhøre over for de input eleverne kommer med. - at de har medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse - at de bliver taget alvorligt når de henvender sig til lærere og pædagoger med et problem. - at de er informeret om overordnede tiltag og forandringer på skolen. Det er vores mål at forældrene oplever - at være en vigtig samarbejdspartner i forhold til deres barns skolegang. - at de ved henvendelse til skolen bliver hørt og at henvendelser bliver behandlet imødekommende og professionelt. 18

19 - at være velinformeret om deres barns skolegang - at blive kontaktet og indbudt til dialog, hvis der er opgaver, udfordringer og problemer som forældrene kan bidrage til løsning af. Det er vores mål at personalet oplever - at samarbejdet med forældrene sker gennem en åben og direkte dialog. Værdier: - Vi viser respekt og hensyn - Den personlige samtale er i centrum - Vi kommunikerer anerkendende - Vi kommunikerer hellere for meget end for lidt. - Vi kommunikerer tydeligt og direkte Værdier Skolens personale Forældre Elever Vi viser respekt og hensyn Den personlige samtale er i centrum holder en ordentlig tone i kommunikationen. tager hensyn til det enkelte barns og de enkelte forældres behov. ringer ved alvorlige problemer til forældrene eller indkalder til et møde. holder en ordentlig tone i kommunikationen. ringer ved bekymringer til klasselæreren og beder om en samtale. holder en ordentlig tone i kommunikationen. Vi kommunikerer anerkendende lytter aktivt og respekterer den ånd den anden kommunikerer i. lytter aktivt og respekterer den ånd den anden kommunikerer i. øver sig gennem hele skoleforløbet på lytte aktivt og respektere den ånd den anden kommunikerer i. Vi kommunikerer hellere for meget end for lidt indfører regelmæssige nyhedsbreve mellem skole og hjem. er dagligt opmærksomme på den enkelte elevs trivsel og tager med kontakter klasselæreren med det samme, hvis de oplever en væsentlig bekymring for deres barns skolegang. 19

20 det samme kontakt til forældrene, hvis læreren er bekymret. Vi kommunikerer tydeligt og direkte laver beslutningsreferater af møder med forældre. Disse referater rummer en handleplan. gennemfører skriftlige evalueringer af undervisningen sammen med eleverne. følger den almindelige procedure der går ud på at følge de direkte kommunikationskan aler: Gå til klasselæreren og siden - såfremt man ikke synes man bliver hørt - gå til ledelsen. henvender sig til direkte til klasselæreren med tanker og problemer. deltager åbent i evalueringer af undervisningen. Elektronisk kommunikation: Formål: Elektronisk kommunikation anvendes til gensidig orientering af generel karakter eller spørgsmål med det formål at sikre en god kommunikation. Den elektroniske kommunikation mellem skole og hjem foregår gennem og over skolens hjemmeside. I særlige tilfælde kan man bruge papirpost. Hjem uden adgang til internet skal kunne få informationerne på anden vis s sendt til alle må kun indeholde generel information eller spørgsmål - Sager omhandlende enkeltpersoner holdes uden for disse fora. - s til og fra det enkelte hjem bør have karakter af en elektronisk kontaktbog dvs. til korte beskeder om f.eks. årsag til forsømmelser, ansøgning om fri mv. - Beskeder og mails til og fra det enkelte hjem må ikke have karakter af diskussion og lignende, idet den slags altid bør foregå ved et personligt møde. - Beskeder og mails skal skrives i en anerkendende tone, da der er stor forskel på det talte og det skrevne sprog. Hjemmeside: - Det er klasselærerens ansvar, at klassesiden på skolens hjemmeside er opdateret samt at skrive nyhedsbreve i henhold til skolens retningslinjer for nyhedsbreve. Følgende informationer vedrørende de enkelte klasser skal kunne findes på hjemmesiden: - Datoer for større afleveringer og projekter - Mødeindkaldelser og tilmeldingsskema - Orientering om lejrskoler og arrangementer i klassen - Klasselærerens -adresse. 20

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere