Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER"

Transkript

1 Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

2 HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738, ,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,5 14,9 15,1 30,2 65,0 Primært resultat (EBIT) 5,9 13,2 11,9 26,8 58,3 Finansielle poster, netto -1,4-1,7-2,3-3,5-12,9 Resultat før skat (EBT) 4,5 11,5 9,6 23,3 45,4 Periodens resultat 2,5 8,2 5,4 16,5 31,0 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,37 1,20 0,80 2,40 4,55 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 0,61 1,45 1,28 2,89 5,53 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 600,9 573,6 600,9 573,6 604,1 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 2,7 3,0 4,9 6,0 11,2 Udestående aktiekapital 90,1 91,1 90,1 91,1 90,1 Egenkapital 201,5 219,5 201,5 219,5 205,0 Rentebærende forpligtelser 198,9 170,0 198,9 170,0 232,3 Netto rentebærende forpligtelser 191,4 166,4 191,4 166,4 229,0 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 22,4 1,0 61,9 12,3 44,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -5,8-3,0-9,2-6,0-74,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -16,1-23,2-18,8-29,8 11,8 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst -8,7 13,2-2,8 13,1 9,7 Organisk vækst -17,2 10,4-12,3 8,7 5,0 Overskudsgrad før afskrivning og amortisering (EBITDA) 3,0 4,5 2,9 4,7 4,9 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 2,2 3,9 2,1 4,1 4,3 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 1,7 3,5 1,7 3,6 3,9 Resultatgrad 0,7 2,2 0,8 2,2 2,1 Gearing (netto rentebærende forpligtelser/ebitda), antal gange 4,6 2,4 4,5 2,4 3,1 Egenkapitalforrentning (ROE) 4,9 14,5 5,3 14,7 14,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 8,0 17,5 8,5 17,7 17,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,1 9,3 3,2 9,4 8,7 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,8 11,0 4,9 11,1 10,2 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 12,7 8,5 12,6 8,4 6,2 Egenkapitalandel (soliditet) 33,5 38,3 33,5 38,3 33,9 Indre værdi i pr. udestående aktie 30,0 32,3 30,0 32,3 30,5 Børskurs i 28,2 49,8 28,2 49,8 25,6 Børskurs/indre værdi 0,94 1,54 0,94 1,54 0,84 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Solar A/S Delårsrapport Q / Hoved- og nøgletal /1

3 OVERBLIK Q2 og H I Q2 udgjorde omsætningen 344,6 mio. mod 377,5 mio. i Q2 2008, svarende til en omsætningsvækst på -8,7%. Samlet for H1 udgjorde omsætningen 717,8 mio. mod 738,3 mio. for H1 2008, svarende til en omsætningsvækst på -2,8%. Den organiske vækst udgjorde -17,2% for Q2 og -12,3% for H1. Korrigeres der for, at påsken i 2009 faldt i Q2 mod Q1 i 2008, udgjorde den organiske vækst i Q1-8,2% og -13,0% i Q2. EBITA udgjorde i Q2 7,5 mio. mod 14,9 mio. i Q For H1 udgjorde EBITA 15,1 mio. mod 30,2 mio. for H I Q2 udgjorde EBT 4,5 mio. og periodens resultat 2,5 mio. For H1 udgjorde EBT 9,6 mio. og periodens resultat 5,4 mio. Resultat pr. udestående aktie udgjorde for H1 0,80 mod 2,40 for H Restruktureringsomkostninger påvirkede resultatet negativt med 1,6 mio. i Q2. For H1 udgjorde restruktureringsomkostninger 2,8 mio. Omsætning og resultat oversteg det forventede niveau. Positive pengestrømme fra driftsaktivitet på 61,9 mio. i H mod 12,3 i H medførte, at netto rentebærende forpligtelser blev reduceret fra 229,0 mio. til 191,4 mio. Forventninger til 2009 Omsætning og resultat oversteg det forventede niveau i Q2. På flere markeder er der nu tegn på, at omsætningen til industri-kunder er stabiliseret. Nedgangen i aktivitetsniveauet for elinstallatører forventes derimod at fortsætte. Salget til en af koncernens nyere kundegrupper, vvs-installatører, forventes fortsat at påvirke den organiske vækst positivt. Solar justerer derfor forventningerne til en omsætning i intervallet mio. til mio. mod tidligere mio. til mio. EBITA justeres til intervallet 30 mio. til 38 mio. fra tidligere 25 mio. til 40 mio. Den økonomiske krise medfører, at forventningerne til omsætning, bruttoavance og tab på debitorer i 2009 er behæftet med usikkerhed ud over det sædvanlige. Fokus i 2009 er fortsat på at reducere den rentebærende gæld at styrke bruttoavancen at gennemføre restrukturering, der styrker effektiviteten og forenkler strukturer at begrænse omkostningsforbruget og investeringer at bevare styrken til at fastholde forretningsmodellen og ambitionen om fortsat at være en af vinderne i vores industri Strategiske tiltag Som en konsekvens af recessionen har vi valgt at fokusere arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 på færre aktiviteter. Akkvisitioner forventes kun gennemført i begrænset omfang. Nye forretningsmæssige mål og et nyt virksomhedsprogram vil blive lanceret i foråret Nettoomsætning i mio. EBITA i mio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /2 Solar A/S Delårsrapport Q / Overblik

4 koncernberetning Q I Q2 faldt omsætningen med 32,9 mio. til 344,6 mio., svarende til en omsætningsvækst på -8,7%. Den organiske vækst udgjorde -17,2% for Q2. Korrigeres der for, at påsken i 2009 faldt i Q2 mod Q1 i 2008, udgjorde den organiske vækst i Q1-8,2% og -13,0% i Q2. EBITA faldt med 7,4 mio. til 7,5 mio., hvilket svarer til 2,2% af omsætningen. Stigende fragtomkostninger påvirkede EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,2%. På trods af de stigende fragtudgifter blev bruttoavancen øget med 0,6%. Restruktureringsomkostninger vedrørende reduktion af medarbejdere påvirkede EBITA negativt med 1,6 mio., svarende til 0,5%. EBT udgjorde 4,5 mio. og periodens resultat 2,5 mio. mod henholdsvis 11,5 mio. og 8,2 i Q Omsætning og resultat oversteg det forventede niveau. H Omsætning Omsætningen i H1 faldt med 20,5 mio. til 717,8 mio., svarende til en omsætningsvækst på -2,8%. Den organiske vækst udgjorde -12,3%. Primært resultat før amortisering (EBITA) EBITA udgjorde 15,1 mio., hvilket svarer til 2,1% af omsætningen. Sammenholdt med H påvirkede fragtudgifter EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,3%. Restruktureringsomkostninger vedrørende reduktion af medarbejdere påvirkede resultatet negativt med 2,8 mio., svarende til 0,4%. Finansielle poster Finansielle poster, netto udgjorde -2,3 mio. mod -3,5 mio. i H De finansielle poster er positivt påvirket af kursgevinster på specielt NOK med 1,9 mio. Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT i H1 udgjorde 9,6 mio. mod 23,3 mio. i tilsvarende periode sidste år. Resultatet i H1 udgjorde 5,4 mio. mod 16,5 mio. sidste år. Resultatet oversteg det forventede niveau. De iværksatte omkostningsbesparelser og personalereduktioner forventes at få gradvis øget effekt hen over året for så at få mere markant effekt i løbet af Q Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie for H1 udgjorde 0,80. Omsætningen i H1 oversteg dermed det forventede niveau. Organisk vækst i % EBITA i % af omsætningen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /3

5 koncernberetning Investeringer I 2008 påbegyndte Solar udvidelse af administrationsbygningen i Vejen, der forventes at være klar til brug i Q Der er investeret i alt 4,7 mio. I H1 gennemførte koncernen nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for i alt 4,9 mio. En række planlagte investeringer i første halvår og for resten af 2009 er annulleret. Solar har i Q2 indgået aftale omkring levering af udstyr til yderligere automatisering af centrallageret i Vejen. Investeringen udgør 5,4 mio., der forfalder til betaling i H Solars IT-strategi blev redefineret i 2008, idet det blev besluttet at implementere koncernstandardiserede processer og omlægge dele af koncernens egenudviklede ERP-system til SAP (projekt Solar 8000). Overgangen gennemføres i de kommende tre til fire år. I H1 er der investeret 4,1 mio., og i alt er der hermed investeret 8,8 mio. ud af en forventet samlet investering på op til 40 mio. Pengestrømme Der er i 2009 specielt fokus på nedbringelse af arbejdskapital og rentebærende forpligtelser. Det er derfor tilfredsstillende, at pengestrømme fra driftsaktivitet for H1 udgjorde 61,9 mio. mod 12,3 mio. for H Arbejdskapitalen er i H reduceret med 44,6 mio. til 242,2 mio. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -9,2 mio. mod -6,0 mio. for H Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -18,8 mio. mod -29,8 mio. for H Heraf udgjorde udbetalt udbytte til selskabets aktionærer 13,5 mio. mod 17,6 mio. i H Gearing beregnet på grundlag af EBITDA for de seneste 12 måneder udgjorde 3,1 gange. Samlet er netto rentebærende forpligtelser reduceret fra 229,0 mio. til 191,4 mio., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat af en målrettet indsats. Væsentlige risici I Årsrapport 2008 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. STRATEGISKE TILTAG Som en konsekvens af recessionen har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 på færre tværfaglige aktiviteter indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Growth Profit Management, et nyt værktøj til at følge lønsomheden efter fordeling af en række faste omkostninger målt på f.eks. kunde, sælger eller filial, er nu etableret i alle lande, der anvender det fælles SGS IT-system. I kombination med den særlige fokus på specifikke kundegrupper giver det salgsorganisationen mulighed for at fokusere ressourceanvendelsen på mere lønsomme aktiviteter. Solars Blue Energy-koncept blev lanceret i slutningen af Med Blue Energy-konceptet giver Solar installatørerne en mulighed for at få andel i de betydelige investeringer, der bliver en realitet, når energirigtige komponenter og løsninger skal installeres i alle former for bygninger for at modvirke konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi vil arbejde for, at Blue Energy-produkter og -løsninger bliver fremtidens de facto standard. Blue Energy-konceptet er blevet godt modtaget af såvel kunder som strategiske leverandører. Mere end 30 af vores globale og internationale leverandører har besluttet sig til at blive partnere i konceptet. Et stort antal installatører har valgt at fokusere på dette vækstområde og har tilmeldt sig den træning og uddannelse, som vi tilbyder i Solar Skolen. Pr. 30. juni 2009 havde Solar uudnyttede kreditfaciliteter på 148 mio. /4 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

6 Solar Gateway er navnet på Solars nye internetportal, der i Q2 blev lanceret i tre lande. Kunderne kan med single sign on få adgang til alle Solars online services. Samtidig har Solar lanceret en række nye værktøjer, der hjælper kunderne med at optimere driften i deres virksomhed. Efficiency Alle selskaber har stadig fokus på restrukturering, der skal øge effektivitet og forenkle strukturer. Planerne har fulgt de tidligere udmeldinger fra Q1. Der er et meget stærkt fokus på optimering af arbejdskapitalen. Forbedringerne lever op til de ambitiøse mål, der er sat for Solar 8000-projektet er vores meget store forretningsudviklingsprojekt omkring etablering af koncernstandardiserede processer understøttet af et standard IT-system (SAP). Projektet blev sat i gang i begyndelsen af Q1 og vil i væsentlig grad præge hverdagen i koncernen de kommende tre til fire år. Der arbejder fortsat ca. 40 Solar-medarbejdere fra koncern funktionerne og datterselskaberne sammen med ca. 20 konsulenter for at skabe grundlaget for et endnu stærkere Solar. Implementeringen af Lean fortsætter og understøtter arbejdet i Solar 8000 omkring etablering af standardiserede processer. Senest har Polen og Holland som planlagt opstartet Lean-aktiviteter. People Der er overalt i koncernen arbejdet med at etablere handlingsplaner, efter resultaterne af Solar Navigator-undersøgelsen er blevet præsenteret for og drøftet af medarbejderne. Arbejdet med at etablere et Solar Academy med fokus på kompetenceopbygning indenfor ledelse og specialistfunktioner indenfor salg, Lean m.v. er i gang, og Solar Academy forventes opstartet i H STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet er fortsat faldende hos installatørkunderne inden for nybyg, og ordrehorisonten er kort. Installatørkredsen har gennemført betydelige afskedigelser, og konkurrencen om de få projekter, der bliver udbudt, er meget hård. Aktivitetsniveauet forventes at falde yderligere. Omsætningen til industrikunder er også i Q2 stærkt påvirket af det markant lavere aktivitetsniveau i danske industrivirksomheder. Aktivitetsniveauet viser tegn på stabilisering ved udgangen af Q2. Der er i de seneste år gennemført en række forretningsudviklingstiltag inden for områder, hvoraf nogle ikke er afhængige af nybygningsaktiviteten. Udviklingen inden for disse områder må fortsat betegnes som tilfredsstillende, og flere af områderne fortsætter med at bidrage med positiv vækst. Den gennemførte restrukturering af organisationen fra tre regioner til én landsdækkende organisation og dermed en forenklet ledelses- og organisationsstruktur viser de forventede resultater. I Q2 blev det besluttet at lukke to filialer, ligesom yderligere tiltag fortsat vurderes. Et skift af leverandør på en større del af transporten vil først få effekt fra primo 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Udvidelsen af administrationsbygningen i Vejen er færdiggjort i begyndelsen af Q3. Bygningen er klassificeret som en bygning i energiklasse 1. Implementeringen af Lean fortsætter som planlagt og medfører fortsat øget effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /5

7 koncernberetning Solar Sverige AB Det svenske marked er fortsat præget af et betydeligt fald i eksporten fra de store svenske industriselskaber samt et markant fald i bygge- og serviceaktiviteten på installatørmarkedet, hvilket har været stærkt udfordrende for organisationen i H1. Aktivitetsniveauet i industrien har antagelig fundet et nyt niveau ved udgangen af Q2, mens elinstallatørkunderne fortsat har nedgang. Konkurrencen om de få projekter er også betydelig i Sverige. Vi har dog været i stand til godt og vel at fastholde markedspositionen på el-området samt at udvide vores markedsposition på vvs gennem de nye filialer, der blev åbnet i 2008 og i Q Som følge af konjunktursituationen er der ikke i øjeblikket planlagt yderligere etableringer, men vi vil løbende vurdere mulighederne for geografisk ekspansion. Det forventes, at en betydelig del af den renovering, der vil blive gennemført med et indført skatteincentive, vil komme vvs-markedet til gode. Indsatsen for at forbedre indtjeningen inden for vvs fortsætter som planlagt. Beslutning om skift af transportør i den sydlige del af Sverige for både el- og vvs-området vil først få effekt i løbet af første halvår af 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Implementeringen af Lean fortsætter med meget tilfredsstillende resultater. Solar Norge AS Bygge- og industriaktiviteten er også vigende på det norske marked. Aktivitetsniveauet for industrivirksomheder viser dog tegn på stabilisering ved udgangen af Q2. Det norske marked er præget af meget få store projekter på installatørmarkedet, men vi forventer alligevel, at markedet stabiliserer sig sidst på året. Selskabets aktiviteter inden for forsyning, offshore og tele kompenserer til dels for vigende aktiviteter på det øvrige marked. Den ganske betydelige effektivisering, der blev resultatet af den restruktureringsplan, som blev gennemført i 2008, fortsætter med at vise resultater. Arbejdet med at optimere logistikkoncepterne for derigennem at reducere de høje fragtomkostninger forløber planmæssigt. De første resultater af dette forventes i indeværende år. Implementeringen af Lean fortsætter ligeledes med tilfredsstillende resultater. Hoved- og nøgletal for koncernens selskaber Solar A/S Solar Solar Solar Solar mio. moderselskab* Sverige AB Norge AS Nederland B.V. Deutschland GmbH H Omsætning 186,2 125,4 103,8 193,0 71,4 EBITA 11,8 3,8 4,5 0,3-2,7 Egenkapital 245,1 27,1 35,9 57,1 45,2 Balancesum 423,5 110,1 84,9 162,4 60,1 Organisk vækst -18,2% -5,6% -5,7% -22,6% -0,2% EBITA % 6,3% 3,0% 4,3% 0,2% -3,8% H Omsætning 228,5 154,0 123,1 116,8 71,5 EBITA 17,0 6,7 3,2 5,1-0,7 Egenkapital 237,5 34,5 38,7 21,1 48,7 Balancesum 378,8 131,1 100,0 77,5 61,0 Organisk vækst 10,3% 9,3% 19,1% 4,9% 3,3% EBITA % 7,4% 4,4% 2,6% 4,4% -1,0% * Efter kostprismetoden ** Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equitymetode er inkluderet under elimineringer /6 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

8 Solar Nederland B.V. Aktivitetsniveauet hos industrikunder på elområdet har været specielt hårdt ramt af recessionen siden efteråret Vi har en formodning om, at vi har nået bunden af aktivitet i Q2 men forventer ikke, at vi på kort sigt ser en trend i opadgående retning. Markedet for nybyggeri er også hårdt ramt, og der er betydelig priskonkurrence på projekter. Det i Q tilkøbte selskab Vegro B.V. (vvs) klarer sig relativt godt på trods af de vanskelige markedsforhold. Den i Q1 etablerede fælles ledelse med ansvar for begge selskaber er kommet godt i gang med den store opgave, der ligger forude. I det kommende 1½ år skal den nye fælles ledelse sideløbende med at drive den daglige forretning gennemføre den planlagte integrationsproces, der skal skabe én ud af kun to landsdækkende tekniske grossister på det hollandske marked. I slutningen af Q2 har der været arbejdet med at etablere den såkaldte sociale plan, der skal regulere de personalemæssige konsekvenser af de ændringer, der bliver resultatet af restruktureringen. Det lykkedes ikke som tidligere forventet at etablerede planen inden sommerferien, men det har ikke forhindret, at de to første fælles filialer med el og vvs er etableret med udgangspunkt i to tidligere Solar- og to tidligere Vegro-filialer. Yderligere sammenlægning af to filialer er varslet. Handlingsplanerne vil i øvrigt være på plads inden udgangen af august måned. Restruktureringer blev fortsat gennemført i såvel Solar som i Vegro i det omfang, det har været muligt uden den ovennævnte sociale plan. Solar Nederland påbegyndte i løbet af Q2 implementering af Lean. Solar Deutschland GmbH Markedsudviklingen er fortsat negativt påvirket af et reduceret aktivitetsniveau i byggesektoren og specielt i industrien. Filialerne i Magdeburg, Hameln og Uelzen, som åbnede i H2 2008, udvikler sig som planlagt. For H1 på virkede de nye filialer EBITA negativt med 0,8 mio. Henset til den fortsat meget negative markedsudvikling er det besluttet med virkning fra august måned at indføre arbejdsfordeling for samtlige medarbejdere indtil udgangen af januar Effekten svarer til en reduktion på 35 FTE. Efter forhandling kan ordningen forlænges eller udvides. Solar Suomi Oy Udviklingen i markedet har været præget af en meget stærk aktivitetsnedgang i Q2. Dette betyder, at såvel bolig- og erhvervsbyggeri som industri er meget hårdt ramt. Dette lavere niveau forventes fastholdt i de kommende kvartaler og vil Solar Solar P/F Solar Aurora Solar Suomi Oy Polska Sp. z o.o. Føroyar Group Elimineringer** Koncernen 7,5 10,0 2,0 22,7-4,2 717,8-1,1-0,6 0,2-1,1 15,1 1,9 7,2 1,9 3,6-223,5 201,5 6,5 12,9 2,9 25,9-288,3 600,9-23,2% -19,2% -41,2% -7,5% -12,3% -14,7% -6,0% 10,0% -4,8% 2,1% 9,7 11,0 3,4 26,4-6,1 738,3-0,9-0,3 0,6-0,5 30,2 4,3 10,9 2,3 2,8-181,3 219,5 8,0 15,1 3,9 25,7-227,5 573,6-14,8% 2,7% 19,2% -5,4% 8,7% -9,3% -2,7% 17,6% -1,9% 4,1% Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /7

9 KONCERNBERETNING have en negativ påvirkning af resultatet for 2009 i forhold til de tidligere forventninger. På grund af den negative markedsudvikling er vi i gang med at forhandle en plan for arbejdsfordeling. Vi forventer, at planen får virkning fra 1. september Solar Polska Sp. z o.o. Arbejdet med at integrere det i efteråret 2008 opkøbte selskab Eltomont fortsætter som planlagt, og selskabet vil derfor være integreret ved udgangen af Industrien er hårdt ramt af den generelt lave aktivitet i Europa og forventes at falde yderligere i de kommende kvartaler. Nybygningsaktiviteten har ligeledes været faldende i Q2, og faldet forventes at fortsætte. Yderligere strukturændringer er planlagt og vil blive gennemført i Solar Polska påbegyndte i Q2 implementeringen af Lean. P/F Solar Føroyar Solar Føroyar oplevede en markant aftagende aktivitet i kvartalet, og denne trend forventes at fortsætte i den resterende del af året. Aurora Group Etableringen af en tredjeparts logistikløsning i Jönköping, Sverige samt flytning af selskabets hovedkontor og dermed også den danske salgsorganisation fra Herlev til Ballerup, er nu gennemført. Lagrene i Norge og Finland vil blive overført til Jönköping i løbet af Q3. Der er endvidere hen over sommeren sket en del ændringer i salgsledelserne i flere selskaber. Når den betydelige restrukturering er endeligt afsluttet inden udgangen af året, står Aurora med styrket konkurrencekraft. Q2 har ikke bragt væsentlige ændringer i markedet for tilbehør til forbrugerelektronik, der stadig er negativt påvirket af det generelt svækkede privatforbrug. FORVENTNINGER TIL 2009 På trods af at såvel omsætning som resultat oversteg forventningerne i Q2, viser udviklingen i H1, at den økonomiske krises afledte effekter på bygge- og industriaktiviteten som forudset er meget betydelige. Der er tegn på en vis stabilisering af industriaktiviteten i flere lande, men vi forventer fortsat, at særligt Q bliver udfordrende med et generelt meget lavt aktivitetsniveau. I løbet af Q2 har vi set kreditforsikringsselskaberne opsige et betydeligt antal forsikringer på kunder. Vi forventer, at tab på debitorer vil stige i H2 sammenholdt med H1. Det er stadig ikke muligt at vurdere krisens varighed, men vores vurdering er, at vi skal hen mod slutningen af 2010, før vi vil se en stabilisering i de lande, der først blev ramt af krisen. Fokus i 2009 vil derfor fortsat være på omstrukturering samt nedbringelse af de rentebærende forpligtelser. Målet er således at nedbringe arbejdskapitalen til 16% af omsætningen ved udgangen af Ud over de investeringer, der er påkrævet som en del af Solar 8000-projektet samt færdiggørelsen af allerede påbegyndte investeringer, vil øvrige investeringer blive begrænset til et minimum. Der foretages fortsat løbende reduktion af personalet for at tilpasse omkostningerne til markedsudviklingen. Når de planlagte og allerede gennemførte reduktioner er fuldt gennemført i 2009 vil de medføre en årlig besparelse på ca. 19 mio. Reduktionen skal ses i sammenhæng med de tiltag, der blev afsluttet i 2008, således at de samlede besparelser på årsbasis udgør ca. 26 mio. I de beregnede beløb indgår ikke effekten af reduktion af arbejdstid i Solar Deutschland og Solar Suomi. Solar justerer forventningerne til en omsætning i intervallet mio. til mio. mod tidligere mio. til mio. EBITA justeres til intervallet 30 mio. til 38 mio. fra tidligere 25 mio. til 40 mio. Forventningerne til omsætning, bruttoavance samt tab på debitorer i 2009 er fortsat behæftet med usikkerhed ud over det sædvanlige. Vi forventer dog, at vækstpakkerne i de enkelte lande vil have en vis positiv effekt fra slutningen af året. /8 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

10 SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,7 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede aktiekapital pr. 30. juni 2009: Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 10,9% 5,2% Solar A/S, Kolding 7,8% 3,7% Kursudvikling Den 30. juni 2009 var kursen på Solars B-aktie DKK 210 mod DKK 191 primo året. Finanskalender august Delårsrapport Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport Q Præsentation af delårsrapport Q vil blive transmitteret online fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 21. august 2009 kl og kan følges på Aktiekursudvikling (indeks) / / MidCap+ Solar Selskabsmeddelelser 2009 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Delårsrapport Q Corporate Business Development Director fratræder hos Solar Opdaterede vedtægter Forløb af generalforsamling i Solar A/S Indkaldelse til generalforsamling Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Årsrapport Resultat for 2008 samt forventninger til 2009 Fordeling af aktiekapital pr. 30. juni 2009 i % Fordeling af stemmer pr. 30. juni 2009 i % Fonden af 20. December, 17,0% ATP, 10,9% Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående, 3,5% Øvrige danske aktionærer, 34,1% Udenlandske aktionærer, 3,5% Ej navnenoterede aktionærer, 23,2% Egne aktier, 7,8% Fonden af 20. December, 59,9% ATP, 5,2% Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående, 2,4% Øvrige danske aktionærer, 16,2% Udenlandske aktionærer, 1,6% Ej navnenoterede aktionærer, 11,0% Egne aktier, 3,7% Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /9

11 KONCERNBERETNING REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til Årsrapport 2008, der indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Ændring af anvendt regnskabspraksis Solar A/S har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IFRS 8 Driftssegmenter. IFRS 8 har ikke påvirket indregning og måling men har alene givet ændringer i de afgivne oplysninger. Sammenligningstal er tilpasset. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de interne driftssegmenter, hvor aktiviteterne overvåges på produkter/services, geografiske områder, større kunder eller større dattervirksomheder. Driftssegmenter er de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Solar A/S driftssegmenter udgøres af strategiske forretningsenheder, der opererer på forskellige geografiske områder. Hver forretningsenhed drives uafhængigt af de andre enheder. Solar A/S har ni rapporteringspligtige segmenter; Solar A/S (moderselskab inkl. Solar Danmark A/S), Solar Sverige AB, Solar Norge AS, Solar Nederland B.V., Solar Deutschland GmbH, Solar Suomi Oy, Solar Polska Sp. z o.o., P/F Solar Føroyar og Aurora Group Danmark A/S. /10 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

12 ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, den 21. august 2009 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Jens Peter Toft Solar A/S Delårsrapport Q / Ledelsespåtegning /11

13 RESULTATOPGØRELSE Koncernen Q2 H1 Året mio Omsætning 344,6 377,5 717,8 738, ,3 Vareforbrug -272,2-300,5-568,3-582, ,4 Bruttoresultat 72,4 77,0 149,5 155,5 311,9 Eksterne driftsomkostninger -14,5-15,8-33,0-32,4-64,4 Personaleomkostninger -46,1-43,6-93,1-87,2-170,5 Tab på tilgodehavender fra salg -1,3-0,5-2,3-1,5-2,8 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 10,5 17,1 21,1 34,4 74,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,0-2,2-6,0-4,2-9,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,5 14,9 15,1 30,2 65,0 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,6-1,7-3,2-3,4-6,7 Primært resultat (EBIT) 5,9 13,2 11,9 26,8 58,3 Finansielle indtægter 2,2 1,1 5,1 2,1 5,5 Finansielle omkostninger -3,6-2,8-7,4-5,6-18,4 Resultat før skat (EBT) 4,5 11,5 9,6 23,3 45,4 Selskabsskat -2,0-3,3-4,2-6,8-14,4 Periodens resultat 2,5 8,2 5,4 16,5 31,0 Andre indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering primo 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 0,0 0,7 2,5 0,5-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 3,0 2,6 1,4 1,6-10,9 Skat af værdireguleringer -0,8-0,6 0,6-0,7 1,6 Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat 2,3 2,7 4,6 1,4-23,6 Periodens indtægter i alt 4,8 10,9 10,0 17,9 7,4 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,37 1,20 0,80 2,40 4,55 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 0,37 1,20 0,80 2,40 4,55 /12 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

14 BALANCE Koncernen Pr. 30. juni Ultimo mio AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 47,1 47,1 45,7 Materielle anlægsaktiver 175,5 127,6 174,4 Finansielle anlægsaktiver 1,0 0,7 0,9 Anlægsaktiver 223,6 175,4 221,0 Varebeholdninger 148,5 155,4 162,0 Tilgodehavender fra salg 205,5 224,8 202,6 Tilgodehavende selskabsskat 8,3 6,6 6,8 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 7,5 7,8 8,4 Likvider 7,5 3,6 3,3 Omsætningsaktiver 377,3 398,2 383,1 Aktiver i alt 600,9 573,6 604,1 PASSIVER Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -19,3 1,0-23,9 Overført resultat 123,0 120,8 117,6 Forslag til udbytte 0,0 0,0 13,5 Egenkapital 201,5 219,5 205,0 Rentebærende forpligtelser 137,1 73,5 141,4 Andre forpligtelser 0,2 0,0 0,2 Hensættelse til pensionsforpligtelser 3,8 3,9 3,7 Hensættelse til udskudt skat 20,1 15,6 20,7 Andre hensatte forpligtelser 1,0 0,0 1,5 Langfristede forpligtelser 162,2 93,0 167,5 Rentebærende forpligtelser 61,8 96,5 90,9 Gæld til leverandører 111,8 115,7 82,4 Skyldig selskabsskat 4,7 8,5 1,4 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 58,9 40,2 56,9 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,2 0,0 Kortfristede forpligtelser 237,2 261,1 231,6 Forpligtelser 399,4 354,1 399,1 Passiver i alt 600,9 573,6 604,1 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /13

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernen Q2 H1 Året mio Periodens resultat 2,5 8,2 5,4 16,5 31,0 Afskrivning og amortisering 4,6 3,9 9,2 7,6 15,9 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,2 0,1-0,7 0,0 0,8 Finansielle poster, netto 1,4 1,7 2,3 3,5 12,9 Selskabsskat 2,0 3,3 4,2 6,8 14,4 Betalte finansielle poster, netto -1,9-1,7-4,3-3,5-8,3 Betalt selskabsskat 1,3-2,5-2,6-7,0-21,4 Pengestrømme før ændring i driftskapital 9,7 13,0 13,5 23,9 45,3 Ændring af varebeholdninger 9,2 0,6 15,5-0,7 8,0 Ændring af tilgodehavender 12,7-13,6 1,6-28,3 11,6 Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser -9,2 1,0 31,3 17,4-20,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet 22,4 1,0 61,9 12,3 44,3 Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -3,1 0,0-4,1 0,0-4,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2,7-3,0-4,9-6,0-11,2 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0-58,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -5,8-3,0-9,2-6,0-74,7 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -2,6-2,5-5,3-3,9-11,3 Udbetalt udbytte -13,5-17,6-13,5-17,6-17,6 Køb og salg af egne aktier 0,0-5,9 0,0-10,0-13,8 Øvrige poster 0,0 2,8 0,0 1,7 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -16,1-23,2-18,8-29,8 11,8 Pengestrømme i alt 0,5-25,2 33,9-23,5-18,6 Likvide beholdninger primo -54,7-68,3-87,6-69,6-69,6 Overtaget ved køb af dattervirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0 Valutakursreguleringer -0,1 0,6-0,6 0,2 1,6 Likvide beholdninger ultimo -54,3-92,9-54,3-92,9-87,6 Likvide beholdninger ultimo Likvider 7,5 3,6 7,5 3,6 3,3 Kortfristede rentebærende forpligtelser -61,8-96,5-61,8-96,5-90,9 Likvide beholdninger ultimo -54,3-92,9-54,3-92,9-87,6 /14 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

16 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncernen Q2 H1 Året mio EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital primo 210,2 231,9 205,0 229,0 229,0 Valutakursregulering primo 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dat tervirksomheder 0,0 0,7 2,5 0,5-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 3,0 2,6 1,4 1,6-10,9 Skat af værdireguleringer -0,8-0,6 0,6-0,7 1,6 Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 2,3 2,7 4,6 1,4-23,6 Periodens resultat 2,5 8,2 5,4 16,5 31,0 Periodens indtægter i alt 4,8 10,9 10,0 17,9 7,4 Udbetaling af udbytte -13,5-17,6-13,5-17,6-17,6 Køb af egne aktier 0,0-5,7 0,0-9,8-13,8 Øvrige bevægelser -13,5-23,3-13,5-27,4-31,4 Egenkapital ultimo 201,5 219,5 201,5 219,5 205,0 som specificeres således: Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 97,7 97,8 Reserver -19,3 1,0-19,3 1,0-23,9 Overført resultat 123,0 120,8 123,0 120,8 117,6 Forslag til udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 Egenkapital ultimo 201,5 219,5 201,5 219,5 205,0 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /15

17 NOTER Koncernen Q2 H1 Året mio EGNE AKTIER Beholdning primo i antal stk Køb i perioden Salg i perioden Beholdning ultimo i antal stk Beholdning ultimo i % 7,8 6,7 7,8 6,7 7,8 Anskaffelsessum primo 30,1 20,4 30,1 16,2 16,2 Køb i perioden 0,0 5,9 0,0 10,0 13,8 Salg i perioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kursregulering i perioden 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 Anskaffelsessum ultimo 30,1 26,2 30,1 26,2 30,1 Nominel værdi ultimo 7,7 6,6 7,7 6,6 7,7 Kursværdi ultimo 16,0 24,2 16,0 24,2 14,6 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, dækning af optionsprogram og nedsættelse af aktiekapitalen. Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til 10% egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. /16 Solar A/S Delårsrapport Q / Noter

18 Køb af dattervirksomheder H Der er ikke købt eller solgt dattervirksomheder i perioden. H Der er ikke købt eller solgt dattervirksomheder i perioden Solar Polska Sp. z o.o. overtog pr. 6/ % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det polske selskab Eltomont Sp. z o.o. Prisen for overtagelse af 100% af aktierne udgjorde 2,6 mio. Enterprise value udgjorde 2,8 mio. ved normaliseret arbejdskapital. Det tilkøbte selskab indgår i Solars regnskab for 2008 med omsætning på 2,4 mio. og EBITA på 0,1 mio. Såfremt selskabet havde været ejet hele regnskabsåret, ville selskabet indgå i Solars regnskab med omsætning på 8,2 mio. og EBITA på 0,3 mio. Solar Nederland B.V. overtog pr. 15/ % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det hollandske selskab Vegro B.V. Prisen for overtagelse af 100% af aktierne udgjorde 56,0 mio. Enterprise value udgjorde 93,0 mio. ved normaliseret arbejdskapital. Det tilkøbte selskab indgår i Solars regnskab for 2008 med omsætning på 53,1 mio. og EBITA på 2,8 mio. Såfremt selskabet havde været ejet hele regnskabsåret, ville selskabet indgå i Solars regnskab med omsætning på 224,3 mio. og normaliseret EBITA korrigeret for salgsomkostninger på 8,1 mio. Der henvises til Årsrapport 2008 note 28 for nærmere detaljer vedrørende købet. Solar A/S Delårsrapport Q / Noter /17

19 Kvartalstal Koncernen Q Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 Finansielle poster, netto -0,9-1,8 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 Kvartalets resultat 2,9 8,3 Resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 EPS ekskl. amortisering 0,67 1,44 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 617,1 562,2 Nettoinvesteringer i mat. anlægsaktiver 2,2 3,0 Udestående aktiekapital 90,1 92,4 Egenkapital 210,2 231,9 Rentebærende forpligtelser 196,9 150,1 Netto rentebærende forpligtelser 194,1 144,3 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 3,4 13,0 Organisk vækst -7,1 6,7 Overskudsgrad før afskrivn. og amort. (EBITDA) 2,8 4,8 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 2,0 4,2 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 1,6 3,8 Resultatgrad 0,8 2,3 Egenkapitalforrentning (ROE) 5,6 14,4 ROE ekskl. amortisering 8,7 17,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,2 9,7 ROIC ekskl. amortisering 4,8 11,5 Korr. børsværdi/primært res. (EV/EBITA) 11,3 9,1 Egenkapitalandel (soliditet) 34,1 41,2 Indre værdi i pr. udestående aktie 31,3 33,6 Børskurs i 22,2 59,7 Børskurs/indre værdi 0,71 1,77 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) /18 Solar A/S Delårsrapport Q / Kvartalstal

20 Q2 Q3 Q ,6 377,5 349,4 335,9 412,6 378,3 7,5 14,9 18,4 20,7 16,4 23,2 5,9 13,2 16,7 19,0 14,8 21,5-1,4-1,7-2,4-1,3-7,0-2,4 4,5 11,5 14,3 17,7 7,8 19,1 2,5 8,2 10,0 12,7 4,5 14,1 0,37 1,20 1,48 1,82 0,67 2,03 0,61 1,45 1,73 2,07 0,91 2,27 600,9 573,6 564,1 580,5 604,1 542,8 2,7 3,0 0,4 0,4 4,8 3,8 90,1 91,1 90,0 93,4 90,1 93,3 201,5 219,5 221,2 216,8 205,0 229,0 198,9 170,0 161,6 184,7 232,3 151,7 191,4 166,4 157,0 179,5 229,0 147,0 22,4 1,0 19,1 13,1 12,9 35,1-5,8-3,0-0,6 0,5-68,1-3,8-16,1-23,2-9,0-2,4 50,6-5,3-8,7 13,2 4,0 31,2 9,1 23,1-17,2 10,4 4,7 16,3-1,3 10,2 3,0 4,5 5,9 6,8 4,7 6,6 2,2 3,9 5,3 6,2 4,0 6,1 1,7 3,5 4,8 5,7 3,6 5,7 0,7 2,2 2,9 3,8 1,1 3,7 4,9 14,5 18,2 24,2 8,4 25,3 8,0 17,5 21,2 27,5 11,5 28,4 3,1 9,3 11,8 13,2 7,4 16,1 4,8 11,0 13,6 14,8 9,3 17,8 12,7 8,5 6,4 9,3 6,1 7,2 33,5 38,3 39,2 37,3 33,9 42,2 30,0 32,3 32,9 31,1 30,5 32,9 28,2 49,8 46,4 85,1 25,6 74,3 0,94 1,54 1,41 2,73 0,84 2, Solar A/S Delårsrapport Q / Kvartalstal /19

21 Copyright: Solar, august 2009 Design og layout: Bysted A/S Tekst: Solar A/S Foto: Scanpix Tryk: Arco Grafisk/Multiservice Kolding Delårsrapport for Q for Solar A/S, CVR nr , er offentliggjort på dansk og engelsk den 21. august 2009 via NASDAQ OMX Copenhagen. Skulle der opstå tvivl angående oversættelsen, skal den danske tekst gøres gældende.

22 Solar A/S Haderslevvej 25 DK Kolding Phone: CVR. no

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 16 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere