XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1"

Transkript

1 kun til professionel Dato Betjeningsvejledning B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerede varemærker, der ejes af B R A H M S Aktiengesellschaft. Øvrige produktnavne i nærværende dokument anvendes til identifikationsformål, de kan være varemærker og/ eller registrerede varemærker, der ejes af deres pågældende virksomheder. Protected by following patents: USA ; Europa , ; Japan , ; Australia 686 4; China ZL X; Russia ; South Africa 93/6042 TRACE-produkter fremstilles i henhold til et eller flere af følgende patenter: EP 80492; EP 32353; EP ; EP ; EP ; EP Denne version erstatter alle tidligere versioner. Ændringer i forhold til tidligere version: Ingen ændringer B R A H M S Aktiengesellschaft Neuendorfstr Hennigsdorf TYSKLAND Omstilling Telefon: Fax: Kundeservice Telefon: Fax: Ordre Telefon: , -700, -800 Fax: Internet Tilsigtet B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR er et kit, som er beregnet til B R A H M S KRYPTOR's automatiserede immunofluorescerende prøver af Procalcitonin i humant serum eller plasma (EDTA, heparin). Disse produkter kan es på B R A H M S KRYPTOR og B R A H M S KRYP- TOR compact. 2 Indledning Den tidlige og specifikke stigning i Procalcitonin (PCT) som følge af klinisk relevante bakterielle infektioner og sepsis repræsenterer et vigtigt diagnostisk hjælpemiddel i laboratoriet og til differentiering mellem bakteriel infektion og andre årsager med inflammatorisk reaktion. PCT øges et par timer efter den bakterielle introduktion og når et niveau over 0, ng ml i lokaliserede infektioner såsom infektioner i de nedre luftveje og øges til over 0,5 ng ml, når infektionen bliver systemisk. PCT-niveauet i sepsis er generelt større end 2 ng ml og når ofte værdier mellem 0 ng ml og 00 ng ml, eller højere hos individuelle patienter med alvorlig sepsis og septisk chok. I takt med at den septiske infektion forsvinder, vender PCT-niveauet tilbage til under < 0.5 ng ml med en halveringstid på 24 timer. Således kan in vitro-fastlæggelsen af PCT anvendes effektivt til både diagnose af bakteriel infektion og til at monitorere forløbet og prognosen for klinisk relevante bakterielle infektioner og sepsis og styre det terapeutiske indgreb. [2] [4][8] Bemærk: Resultatet af den B R A H M S PCT-sensitive KRYPTOR-prøve skal altid evalueres sammen med alle laboratoriefund og den samlede kliniske status for patienten Indhold Kit B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR C CRYPTATE- CONJUGATE se etiket for udløbsdato anti-kalcitoni fårepolyklonal antistof konjugeret med europiumcryptat, buffer, bovinalbumin, ikke-immuniseret museimmunoglobuliner, kaliumfluorid. XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2 Tilbehør (4 ml) klar til B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL Ikke leveret med dette kit C anti-katakalcin monoklonal museantistof konjugeret med XL665, buffer, bovinalbumin, museimmunoglobuliner, kaliumfluorid. humant serum, Kathon, EDTA. se etiket for udløbsdato Tilsigtet : Til at justere standardkurven, der gemmes i B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL bar code card klar til 6 B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC Ikke leveret med dette kit C rekombinant PCT i humant serum se ervejledningen for B R A H M S KRYPTOR/KRYP- TOR compact. Stregkodekortet indeholder oplysninger vedrørende kalibratoren samt dens koncentration. se etiket for udløbsdato Tilsigtet : Kvalitetskontrol af B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 3 rekombinant PCT i humant serum B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR Betjeningsvejledning (Version R09da) Side Af 6

2 B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 2 bar code card klar til bar code stickon labels 3 20 til hver kontrol klar til rekombinant PCT i humant serum se B R A H M S ervejledningen for KRYPTOR/KRYPTOR compact. Stregkodekortet indeholder oplysninger om kontrolpartiet, navnlig målkoncentrationer, opnåede standardafvigelser og accepterede koncentrationsområder. Oplysningerne fremgår af B R A H M S KRYPTOR/KRYP- TOR compact-skærmen i kvalitetskontrolområdet. Stregkodemærkaterne es til at identificere kontrollen ved assay-tagning med B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact. Råmateriale med human oprindelse, som findes i reagenser, er testet med godkendte kits og fundet negative for anti-hiv -, anti-hiv 2-, anti-hcv-antistoffer og HBs-antigen. Dog er det ikke muligt fuldstændigt at garantere, at produkterne ikke overfører hepatitis, HIV-virus eller anden virusinfektion og således skal alt råmateriale med human oprindelse samt prøver, som der foretages assay af, behandles som potentielt infektiøst. De generelt accepterede sikkerhedsforanstaltninger og laboratorieteknikker skal følges ved håndtering af reagenser og patientprøver. Pipetering må ikke udføres med munden. Vask hænderne efter arbejdet. Brug beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller under arbejdet. 3.3 Andet nødvendigt udstyr Ikke leveret med dette kit. B R A H M S KRYPTOR forsstoffer Spis, drik og ryg ikke i områder, hvor der håndteres prøver eller kit-reagenser. Navn B R A H M S KRYPTOR BUFFER B R A H M S KRYPTOR SOLUTION 8997 B R A H M S KRYPTOR SOLUTION B R A H M S KRYPTOR SOLUTION B R A H M S KRYPTOR SOLUTION B R A H M S KRYPTOR DILCUP B R A H M S KRYPTOR REACT B R A H M S KRYPTOR compact forsstoffer Navn B R A H M S KRYPTOR BUFFER B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION 8998 B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION B R A H M S KRYPTOR compact DILCUP B R A H M S KRYPTOR compact REACT Forholdsregler Følg oplysningerne til eren i ervejledingen til B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact og i dette dokument. Overhold udløbsdatoerne, som fremgår af mærkatet. Reagenser fra forskellige reagenskits må ikke blandes. Elementerne fra en enhed må ikke opløses. Undgå mikroskopisk kontaminering af reagenser. De resultater, som opnås ved denne prøve, skal altid vurderes sammen med den kliniske undersøgelse, patientens medicinske historie og øvrige oplysninger, inden vigtige handlinger igangsættes. Kittet indeholder kaliumfluorid KF: Xn R 20/2/22, S Er skadeligt ved indånding, kontakt med huden og hvis det indtages. Indånd ikke støv. Undgå kontakt med huden. Undgå sprøjt og dannelse af aerosoler. 5 Princip Fjern snavs med papir med god sugeevne. Alt materiale, der anvendes til rengøring, skal bortskaffes som infektiøst laboratorieaffald. Undgå at det kommer i afløb, vand, jorden. Brugte reagensplader og reagenskits bortskaffes som potentielt infektiøst laboratorieaffald i henhold til de lokale bestemmelser Hver beholder skal returneres til den lokale gensstation. Måleprincippet for B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact er baseret på den såkaldte TRACE Technology (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission), som måler det signal, der udsendes fra et immunkompleks uden tidsforsinkelse. Grundlaget for TRACE Technology er en ikke-radiativ energioverførsel fra en donor (en kasseagtig struktur med et europiumion i midten [kryptat]) til en acceptor, som er en del af et kemisk modificeret lysopsamlende algalprotein (XL 665). Nærheden af donor (kryptat) og acceptor (XL 665), når de er en del af et immunokompleks og den spektrale overlapning mellem donoremission og acceptorabsorptionspektra på den anden side, forstærker det fluorescerende kryptatsignal og forlænger samtidig levetiden af acceptorsignalet, hvilket giver mulighed for måling af midlertidigt forsinket fluorescens. Præcis måling af analytkoncentration: Når prøven fremkaldes med en nitrogenlaser med 337 nm, udsender donoren (kryptat) et langvarigt fluorescerende signal i millisekunder ved 620 nm, mens acceptor (XL 665) genererer et kortvarigt signal i nanosekunder ved 665 nm. Når de to komponenter bindes i et immunokompleks, sker signalforstærkelsen og forlængelsen af acceptorsignalets levetid ved 665 nm, således at det kan måles i µ-sekunder. Det langvarige signal er proportionelt med koncentrationen af det analyt, der skal måles. Pålidelig overlapsforebyggelse: De ikke-specifikke signaler, fx signaler fra det kortvarige og ubundne acceptor XL 665 og mellem-specifikke interferenssignaler, der afhænger af den naturlige fluorescens i prøven, fjernes ved den midlertidige forsinkelse i fluorescensmålingen. Det signal, der genereres af kryptatet ved 620 nm, fungerer som en intern reference og måles samtidigt med det langvarige acceptorsignal ved 665 nm, som er det specifikke signal. En eventuel interferenspåvirkning, fx fra uklar sera, korrigeres automatisk ved hjælp af det internt beregnede styrkeforhold mellem bølgelængderne. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR Betjeningsvejledning (Version R09da) Side 2 Af 6

3 6 Vejledning Konjugater og prøve dispenseres til reaktionspladen, og det udsendte signal måles periodisk. Prøver med en koncentration over det direkte måleområde identificeres i løbet af de første par minutters inkubation og fortyndes derefter automatisk, hvorefter de analyseres igen. Prøvevolumen µl Inkubationstid... 9 min Resultater angives i... ng ml Omregningsfaktor... ikke relevant Direkte måleområde... 0,02 50 ng ml Måleområde med automatisk fortynding... 0, ng ml Prøvetype... serum, plasma (EDTA, heparin) Kitstabilitet i instrumentet... 4 dage Kalibrator... punkt Kalibreringsstabilitet... 7 dage Analyseprincip... sandwich Prøver, der ikke anvendes til analyse inden for 24 timer efter blodprøvetagningen, skal nedfryses og opbevares ved 20 C. Prøverne kan nedfryses og optøs tre gange [5]. Analysen foretages direkte i serum, EDTA eller hepariniseret plasma. Dog skal den samme matrix anvendes til alle patienter ved kontrol. Citratplasma bør ikke anvendes. Anbring prøven i et reagensglas til i B R A H M S KRYP- TOR/KRYPTOR compact ( 7 mm i diameter). Dette kan være det primære reagensglas. Reagensglasset skal kunne rumme en tom volumen, som varierer afhængigt af reagensglassets diameter. Et reagensglas på 3 mm i diameter skal kunne rumme yderligere 50 µl prøve. Hvis der anmodes om fortynding, enten automatisk eller af eren, vil den påkrævede prøvevolumen være 50 µl som maksimum. Ikteriske, hæmolytiske eller hyperlipæmiske prøver eller prøver, som er uklare eller indeholder fibrin, kan give upræcise resultater. Sådanne prøver udløser et signal fra B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact. Betjeningen og vedligeholdelsen af B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact er beskrevet i den tilhørende ervejledning. Når reagensenheden er åbnet, kan den opbevares på sin plads i B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact. Hver reagensenhed er identificeret for sig (stregkode), og dens maksimale anvendelsesperiode efter åbning styres af instrumentet. Reagensenheden klargøres på følgende måde: Fjern garantibåndet fra kassen. Skub låget ind ved at trykke hårdt på det (se tegningen nedenfor). Sørg for at fjerne al folien. Efter måling af fluorescenssignalet sammenlignes data hentet fra softwaren med den gemte standardkurve. Kalibrering Rekonstituer hvert hætteglas med mængden (destilleret vand) (en konduktivitet på under 50 µs cm anbefales), som fremgår af hætteglassets mærkat. Ryst forsigtigt efter rekonstituering. Kalibreringen skal udføres for hvert reagens kit-parti og gentages løbende, hvilket sker automatisk af B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact for at justere standardkurven. Brug kun kalibratoren en gang. Efterlad ikke kalibratoren ved stuetemperatur eller på karrusellen i mere end 4 timer. Kalibratorens stregkodekort skal aflæses for hver nyt kalibrator-lot. Flere oplysninger fremgår af ervejledningen til B R A H M S KRYP- TOR/KRYPTOR compact. Kontrol Det anbefales, at der udføres kontrol dagligt og altid efter hver kalibrering. Et kontrolreagensglas behandles som et prøvereagensglas. Rekonstituer hvert hætteglas med en mængde destilleret vand (en konduktivitet på under 50 µs cm anbefales), som fremgår af hætteglassets mærkat. Vent 5 min på at lyofilisatet er helt opløst. Ryst forsigtigt efter rekonstitutionen. Efter rekonstitutionen må hætteglasset ikke opbevares mere end 4 timer ved 8 25 C eller 24 timer ved 2 8 C. Det anbefales at indholdet af et rekonstitueret hætteglas deles i aliquotter, som kan nedfryses ved -20 C i maksimalt måned. Brug straks et af reagensglassene til måling. Efter optøning af en aliquot, blandes den forsigtigt og es straks til måling. Når en kontrolaliquot er optøet, må den ikke fryses igen. Stregkodemærkaterne es til at identificere kontrollen ved assay-tagning med B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact. Kontrolkittets stregkode skal indtastes for hver ny kontrol. Flere oplysninger fremgår af ervejledningen til B R A H M S KRYP- TOR/KRYPTOR. 7 Kvalitetskontrol God laboratoriepraksis stiller krav om løbende måling af kontrolprøver for at sikre kvaliteten af den opnåede resultater. Prøverne skal behandles præcist på samme måde som assayprøven og det anbefales, at resultaterne analyseres ved hjælp af en passende statistisk metode. Hvis det ønskes, kan B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact automatisk kontrollere assaykvaliteten med et bestemt interval ved hjælp af statistisk analyse på grundlag af Levey Jennings-grafer. De gældende nationale retningslinjer for kvalitetssikring vedrørende kvantitativ prøvetagning i et medicinsk laboratorium skal overholdes. Eksempelvis skal testens nøjagtighed og præcision overvåges ved hjælp af et internt laboratorium og/eller kommercielt tilgængeligt kontrolmateriale. Hvis der opnås en uacceptabel kontrolværdi, skal man gøre som foreskrevet i standardproceduren for laboratoriediagnostik for at fastsætte årsagen og foretage korrigerende handling. Åbning af kittet Det er ikke nødvendigt at oprette en standardkurve i B R A H M S KRYPTOR/ KRYPTOR compact. Instrumentet husker de nødvendige oplysninger efter indlæsning af stregkoden fra reagenskortet. Der skal udføres en kalibrering for hvert nyt reagens-lot og derefter med regelmæssige mellemrum. B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact angiver automatisk, når der er behov for kalibrering. Både den gemte og den omkalibrerede standardkurve kan vises på skærmen. Der udføres følgende: 8 Referenceområde Normale forsøgspersoner: Serum eller plasma PCT-koncentrationer i sunde forsøgspersoner måles med denne prøve til 0,064 ng mll (95 % percentil). Fastlæggelsen af de normale værdier med en anden høj sensitiv prøve udviste normale værdier på mindre end 0,05 ng ml. [7] Bemærk: Afskæringen kan være forskellig afhængigt af den kliniske situation. Koncentrationen af PCT-serum forhøjes i klinisk relevante, bakterielle infektioner og øges yderligere i takt med sygdommens sværhedsgrad. Men som udtryk for individuelt forskellige immunreaktioner og forskellige kliniske situationer kan det samme fokus for infektionen knyttes til en forskellig, individuel forhøjelse af PCT-koncentrationen. Således skal klinikeren anvende PCT-resultatet i forbindelse med patientens øvrige laboratorieresultater og kliniske symptomer og fortolke de specifikke værdier i forhold til patientens kliniske situation. Referenceområdet er derfor kun vejledende. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR Betjeningsvejledning (Version R09da) Side 3 Af 6

4 Differentiel diagnose af infektioner i de nedre luftveje Se data fra Christ-Crain et al. [8] ng ml PCT Analyse < 0, Angiver manglende bakteriel infektion. Brug af antibiotika frarådes kraftigt, også i tilfælde af forringet pulmonær reserve i AECOPD 0, til < 0,25 Bakteriel infektion er ikke sandsynlig. Brugen af antibiotika frarådes 0,25 til < 0,5 Bakteriel infektion er mulig. Det anbefales at igangsætte antimikrobiel terapi > 0,5 Antyder tilstedeværelsen af bakteriel infektion. Antibiotisk behandling anbefales kraftigt Diagnose af systemisk bakteriel infektion/ sepsis [] [2][3] SIRS, sepsis, alvorlig sepsis og septisk chok kategoriseres i henhold til kriterierne fra konsensus-konferencen afholdt af American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. [6] ng ml PCT Analyse < 0,5 Lokal bakteriel infektion er mulig. Systemisk infektion (sepsis) [6] er ikke mulig. Lav risiko for udvikling til alvorlig systemisk infektion (alvorlig sepsis) [6]. PCT-niveau under 0,5 ng ml udelukker ikke infektion, idet de lokaliserede infektioner (uden systemiske tegn) kan associeres med et lavt niveau. Hvis PCT-målingen foretages meget tidligt efter den følgende bakterielle udfordring (normalt < 6 timer), vil disse værdier fortsat være lave. I dette tilfælde skal PCT vurderes igen efter 6 24 timerr. [4] > 0,5 og < 2 Systemisk infektion (sepsis) er mulig, men forskellige konditioner vides at give anledning til PCT (se nedenfor). Moderat risiko for udvikling til alvorlig systemisk infektion (alvorlig sepsis) [6]. Patienten skal nøje monitoreres både klinisk og ved fornyet vurdering af PCT i løbet af 6 24 timer. > 2 og < 0 Systemisk infektion (sepsis) er sandsynlig, medmindre anden årsag kendes. Høj risiko for udvikling til alvorlig systemisk infektion (alvorlig sepsis) [6]. > 0 Vigtig systemisk inflammatorisk reaktion, skyldes næsten udelukkende alvorlig bakteriel sepsis eller septisk chok Bemærk: Stor sandsynlighed for alvorlig sepsis eller septis chok [6] Forhøjet PCT-niveau skyldes ikke altid infektion: Der er beskrevet et par situationer, hvor PCT kan være forhøjet af ikke-infektiøse årsager. De omfatter men begrænses ikke til følgende neonater < 48 timer levetid (fysiologisk forhøjelse) de første dage efter et større trauma, større kirurgisk indgreb, alvorlig forbrænding, behandling med OKT3-antistoffer og andre stoffer, der stimulerer frigørelse af pro-inflammatoriske cytokiner patienter med invasiv svampeinfektion, akut angreb af plasmodium falciparum malaria patienter med længerevarende eller alvorlig kardiogent chok, forlænget alvorlig organperfusionsanormali, småcellet lungecancer, medullært c-celle-karcinom i thyroidea. Et lavt PCT-niveau udelukker ikke automatisk tilstedeværelsen af bakteriel infektion. Det lave niveau kan bl.a. opstå i det tidlige infektionsforløb i lokaliseret infektion og subakut endokardit. Derfor er opfølgning og re-evaluering af PCT ved klinisk mistanke om infektion afgørende. PCT-måleteknikken skal vælges afhængigt af den tiltænkte kliniske anvendelse. 9 Analysefunktion Detektionsgrænse Påvisningsgrænsen, som beregnes ved hjælp af unøjagtighedsprofilen, er vurderet til 0,02 ng ml med en sandsynlighed på 95 %. Sensitivitet Den funktionelle assay-sensitivitet, som påvises ved en inter-assay nøjagtighed på 20 % CV, er fastsat til 0,06 ng ml. Specificitet De anvendte antistoffer i denne prøve udviser ingen krydsreaktion med humant kalcitonin (op til 3,9 ng ml), humant katacalcin (op til 22,5 ng ml)), humant a-cgrp og b-cgrp (op til 30 ng ml). Nøjagtighed/ Linearitet Fortynding af kraftigt koncentrerede prøver udviste en gendannelse på mellem 80 % og 20 %. Præcision/ "High Dose Hook"-effekt Ingen forbindelse med høj dosis op til ng ml. Præcision/ reproducerbarhed for intra-analyse CV Nøjagtigheden anslås i overensstemmelse med CLSI-retningslinierne EP5-A (evaluering af præcisionsresultater for klinisk kemisk udstyr). Prøve/konc. ~ 0, ng ml ~ 5 % ~ 0,2 ng ml ~ 0 % > 0,3 ng ml < 5 % CV intra assay Præcision/ reproducerbarhed for inter-analyse CV Nøjagtigheden anslås i overensstemmelse med CLSI-retningslinierne EP5-A (evaluering af præcisionsresultater for klinisk kemisk udstyr). Prøve/konc. ~ 0, ng ml ~ 5 % ~ 0,2 ng ml ~ 0 % > 0,3 ng ml < 6 % Interferensfaktorer Faktor Hæmoglobin Bilirubin Triglycerider Sporbarhed CV inter assay Beskrivelse ingen signifikant effekt op til 500 mg dl ingen signifikant effekt op til 40 mg dl ingen signifikant effekt op til 22,5 mg ml Der findes ikke en international PCT-referencepræparation. Derfor kalibreres PCT-prøver med et referencepræparationsantigen som master-kalibrator. Den højst tilgængelige standard angives B R A H M S med. N-terminal aminosyresekvens (edmanns-metode) og 2. Masseanalyse Opløsning af master-kalibrator kontrolleres i en regressionsanalyse og godkendes med en maks. afvigelse på 5 % i forhold til det teoretisk forventede resultat. Kvalitetskontrol af ny kalibratorproduktion sikrer reproducerbarhed og stabilitet i kalibreringen i tidens løb (i henhold til B R A H M S SOP). B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR Betjeningsvejledning (Version R09da) Side 4 Af 6

5 Analyt Bibliografi 0 [7] Morgenthaler N. et al., Clin Lab. 2002;48(5-6): [8] Christ-Crain M. et al., Lancet. 2004,363(9409): [9] Chiesa C. et al., Clin. Infect. Dis. 998, 26: [] Müller B. et al., Crit. Care Med. 2000, 28(4): [2] Harbarth S. et al., Am. J. Resp. Crit. Care Med. 200, 64: [3] Brunkhorst F.M. et al., Intensive Care Med. 2000, 26 (suppl.2): [4] Meisner M, Thieme Stuttgart, New York 2000, ISBN: [5] Meisner M. et al., Eur J Clin Chem Clin Biochem 997; 35 (8): [6] American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine (992), Crit Care Med 20: Teknologi [A] Mathis G, Lehn JM.: Trace Another Story of Time. Isotopics 995; Vol. 9. [B] Mathis G., Clin. Chem. 993; 39: [C] B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact User Manual. [D] B R A H M S KRYPTOR/KRYPTOR compact Manual. Symboler Følgende symboler anvendes i vejledningen for og produktmærkning af B R A H M S KRYPTOR-produkter. Symbol Anvendelse Symbol Anvendelse Symbol Anvendelse Reference til tiltænkt anvendelse af medicinsk udstyr In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr Batchkode Indhold Kalibrator Kontrol Buffer ON 3/ B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION 3 ON / B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION ON 4/ B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION 4 ON 2/ B R A H M S KRYPTOR compact SOLUTION 2 Indeholdte poser Poser Indeholdte plader Plader Indeholdte hætteglas Hætteglas Hætteglas Anvend den angivne mængde destilleret vand (der anbefales en konduktivitet på mindre end 50 µs cm) til rekonstitution, fx 0,75 ml Frysetørret Rekonstituer Producentens navn og adresse Anvendes inden Grønt mærke i henhold til tysk lov Registreret varemærke Varenummer/katalognummer Indeholder nok til (antal) tests, fx 50 Se svejledning Se medfølgende CD Biologisk risiko Brug beskyttelseshandsker Brug beskyttelsesbriller Vask hænderne Generel regulatorisk markering Generel forbudsmarkering Rygning forbudt Mad og drikkevarer må ikke nydes Skadelig Irriterende Varemærke for TRACE-teknologi Temperaturbegrænsning CE overensstemmelsesmærkning i henhold til direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Må ikke genes CE overensstemmelseserklæring i henhold til direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostisk, bilag II med reg. nummer for anmeldte myndighed Forsigtig / Vær opmærksom / Se medfølgende documenter Foranstaltninger vedrørende tilfældig udløsning Affald B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR Betjeningsvejledning (Version R09da) Side 5 Af 6

6 NÆRVÆRENDE PRODUKT ER UNDERLAGT DE NAVNEBESKYTTEDE RETTIGHEDER, SOM EJES AF GE HEALTHCARE BIO-SCIEN- CES CORP. ( GE HEALTHCARE ) OG CARNEGIE MELLON UNIVERSITY ( CARNEGIE MELLON ) OG FREMSTILLES OG SÆLGES PÅ LICENS FRA GE HEALTHCARE. PRODUKTET MED DETTE MÆRKAT HAR KUN LICENS TIL AT BLIVE SOLGT MED HENBLIK PÅ FORSKNING (MÅ IKKE INDGÅ I IN VIVO-FORSKNING) OG IN VITRO-DIAGNOSTIK OG MÅ ENDVIDERE ANVENDES TIL AT UD- FØRE IN VITRO DIAGNOSTIK FOR TREDJEMAND. DET ER IKKE LICENSERET OG DER ER INGEN INDIREKTE LICENS FOR ANDEN BRUG HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING KOMMERCIEL ANVENDELSE MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT OG SKRIFTLIGT GOD- KENDES AF GE HEALTHCARE. HVIS DE ØNSKER AT ANVENDE PRODUKTET KOMMERCIELT OG DE IKKE HAR LICENS TIL AT BRUGE PRODUKTET TIL DET ØNSKEDE KOMMERCIELLE FORMÅL, SÅ RETURNER PRODUKTET UÅBNET TIL BRAHMS AKTIEN- GESELLSCHAFT, NEUENDORFSTR. 25, D-676 HENNIGSDORF/BERLIN, TYSKLAND, HVOREFTER EVENTUEL BETALING FOR PRODUKTET RETURNERES. MEDMINDRE ANDET AFTALES SKRIFTLIGT, AFGIVER GE HEALTHCARE OG/ELLER CARNEGIE MELLON INGEN FORM FOR GA- RANTI, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, VEDRØRENDE ETHVERT FORHOLD SAMT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR BRUGSEGNETHED ELLER SALGBARHED, EKSKLUSIVITET ELLER RESULTATER FRA BRUG AF PRODUKTET OG GE HEALTH- CARE ELLER CARNEGIE MELLON ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER FØLGESKADE SÅSOM TAB AF OVERSKUD ELLER MANGLENDE ANVENDELSESMULIGHED AF DEN NÆVNTE INTELLEKTUELLE EJENDOM ELLER FØLGEAN- VENDELSE ELLER AFLEDT ANVENDELSE. GE HEALTHCARE OG/ELLER CARNEGIE MELLON AFGIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL IKKE AT VÆRE OMFATTET AF PATENT-, VAREMÆRKE- ELLER COPYRIGHTKRÆNKELSE ELLER TYVERI AF HANDELSHEMMELIGHEDER OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR I DENNE FORBINDELSE VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF PA- TENT, VAREMÆRKE ELLER COPYRIGHT SOM FØLGE AF BRUGEN AF PRODUKTET. SÅFREMT DE ANVENDER PRODUKTET TIL KOMMERCIEL IN VITRO DIAGNOSTIK, ACCEPTERER DE, AT DE IKKE AFGIVER GARANTI PÅ VEGNE AF GE HEALTHCARE ELLER CARNEGIE MELLON, SOM HVERKEN ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL EN ANDEN PERSON VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF ELLER RESULTATER, DER OPNÅS MED PRODUKTET. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR Betjeningsvejledning (Version R09da) Side 6 Af 6

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Betjeningsvejledning B R A H M S PAPP-A KRYPTOR. Tilsigtet brug. 2 Instrumenter. Indledning. Indhold 4.2. Tilbehør. Kit 4.1 B R A H M S PAPP-A KRYPTOR

Betjeningsvejledning B R A H M S PAPP-A KRYPTOR. Tilsigtet brug. 2 Instrumenter. Indledning. Indhold 4.2. Tilbehør. Kit 4.1 B R A H M S PAPP-A KRYPTOR IVD kun til professionel TRACE Dato 05.04.2011 Betjeningsvejledning PAPP-A KRYPTOR er et registreret varemærke, der ejes af. Øvrige produktnavne i nærværende dokument anvendes til identifikationsformål,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.R.K.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.R.K. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg) Indånding : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af.vask med sæbe og vand.søg lægehjælp. Øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 02/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. First Price Afspændingsmiddel 500 ml Skyldemiddel, maskinopvask.

SIKKERHEDSDATABLAD. First Price Afspændingsmiddel 500 ml Skyldemiddel, maskinopvask. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Diskteknik / Jasico Identifikation af stof eller kemisk produkt Anvendelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA GRILL D9 Pr.nr.: 1441829 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dato: 28.02.08 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW2713AW Maskinopvasketablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Kalk væk maskinrensetablet Dato: 16.11.09 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: AFDW-260.

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1 Udskrevet 25/06/13 Side 1 1. SUBSTANS/SAMMENSÆTNING OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 Produktnavn : Detabinox vasketablet 1.2 Anvendelse: affedtningstablet til ovne 1.3 Firma data : 1.3.1 Navn : MAJOR S.r.l.

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL BADEVÆRELSE 2IN1 Pr.nr.: 2225685 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2015 05 29 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 420 Offshore Artikelnr: 42005 42003

Læs mere

TD 5.7.1.1-DK ver. 01 (28.03.2013)

TD 5.7.1.1-DK ver. 01 (28.03.2013) Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 2. Generelle forsigtigheds regler:... 3. Anvendelsesområde.... 4. Levetid for produktet.... 5. Udpakning.... 6. Gode råd ved gang og anvendelse. (vejledning til

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere