MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2003"

Transkript

1 ISSN MEDICINALBERETNING for Færøerne 00 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 00 from the Chief Medical Officer in the Faroes

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side 4 Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte... 7 Dødfødselshyppighed... 7 Fødte udenfor ægteskab... 8 Sygehusfødsler... 8 Dødfødselshyppigheden Døde pr. 000 lev.f. i. leveuge Perinatal dødelighed Spædbørnsdødelighed Abortindgreb... Sterilisationer... Dødelighed... 4 Antal døde... 4 Spædbørnsdødelighed... 4 Forventet middellevetid Dødsårsager Retslægelige ligsyn... 0 Dødsfald ved ulykkestilfælde... 0 Færdselsulykker... 0 Brug af sikkerhedssele... 0 Nedstyrtning og fald... Forbrændning/ røgforgiftning... Forfrysning... Sammentrykning af brystkasse... Alkoholforgiftning... Selvmord... Drab... Naturlig død... Uoplyst dødsmåde... Retslægelige obduktioner... Udeladte retslægelige ligsyn... Ligsynslov m.v.... Anmeldelsespligtige sygdomme, epidemier m.v... Gonorrhoe... Syfilis... Chlamydia... Meningococsygdom... Hepatitis... AIDS... HIVpositive... HIVtest... Pertussis... Ornithosis ("Nátasjúkan")... 4

3 Botulisme... 4 VTEC... 4 Tuberkulose Vaccinationer mod gul feber... 5 Kirkegårde... 5 Institutioner for mindre børn... 5 Medicinalpersonale... 6 Sygehuslæger... 6 Kommunelæger... 6 Sundheds og hjemmesygeplejeordningen... 6 Tandlæger... 6 Jordemødre... 6 Apotekervæsenet Ikke indregistreret medicin... 7 Særtilskud til medicin... 7 Det permanente medicintilskudsudvalg... 7 Registreringsnævnet... 7 Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel.. 7 Klager over autoriseret sundhedspersonale... 8 Helbredsbedømmelser... 9 Retslig virksomhed... 9 Medicolegale ligsyn... 9 Kørekortssager... 9 Tvangsindlæggelser... 9 Sager vedr. avlingstidspunkt... 9 Ligpas... 9 Resumé... 0 Summary... Bilag I (Befolkningens bevægelser 00)...

4 LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet er en statslig institution under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Sundhedsstyrelsen. Til embedet er der udover landslægen knyttet to deltidsansatte ikkelægelige overassistenter(sekretærer), og disse har en ugentlig arbejdstid på tilsammen 8 timer. Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. Landslægeembedet fører på sundhedsstyrelsens vegne tilsyn med den virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere m. fl.). Landslægen yder bistand til rets og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Desuden udarbejder landslægen årlige medicinalberetninger for Færøerne. Embedslægeinstitutionerne i Danmark er som helhed ophørt med at udarbejde årsberetninger. På Færøerne har man valgt indtil videre at fortsætte med at udgive årlige medicinalberetninger. Det er hensigten i de kommende medicinalberetninger at medtage flere data vedrørende sundhedssektoren, især hvad angår sygehussektoren. Muligvis vil nogle data fra socialområdet tillige blive præsenteret. Dette er den nuværende landslæges 5. medicinalberetning. Landslægen er som følge af paragraf 9 i Anordning for Færøerne om forsikring mod følger af ulykkestilfælde nr. 89 af medlem af Færøernes Ulykkesforsikringsråd. De øvrige medlemmer er sorenskriveren og tre medlemmer, valgt af lagtinget. Rådet træffer afgørelser om tilkendelse af invalidepension. Endvidere træffer rådet afgørelser i henhold til ulykkesforsikringsanordningen. I 00 afholdt Færøernes Ulykkesforsikringsråd 5 møder, ved hvilke der blev behandlet.0 sager (mod.8 i 00), heraf 69 sager vedrørende invalideforsikringslovgivningen,.75 vedrørende ulykkesforsikringsordningen og 65 sager vedrørende andre, især generelle spørgsmål. Herudover er landslægen bl.a. medlem af Færøernes sterilisationsnævn, Færøernes nævn for børneforsorg, Færøernes karantænekommission, det permanente medicintilskudsudvalg på Færøerne, registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter på Færøerne, og deltager jævnligt i de årlige Nordiske Medicinaldirektørmøder. Den. juni 995 trådte lov nr. 6 af 7. maj 995 om sundhedsvæsenet på Færøerne i kraft. Efter denne lov fastsætter Færøernes hjemmestyre regler om sundhedsvæsenets opgaver, ydelser og administration.

5 4 Landslægeembedet har i 00 fået forelagt sager, hvor Færøernes Landsstyre har anmodet om udtalelser bl.a. vedr. nye love, cirkulærer m.v. med henblik på ikrafttræden for Færøerne(8 i 00). Landslægen har i 00 deltaget i bl.a. følgende møder, symposier m.v. udenfor Færøerne: Regionsmøde vedrørende miljømedicin, København 5. marts 00. Fællesmøde Region 4, København 8. maj 00. Møde i Embedslægevæsenets ledelsesgruppe, København 8. maj 00 Kontaktforum for sundhedsplanlægning, København. juni 00. Beredskabskursus for embedslæger, Hotel Nyborg Strand Centralt kontaktforum for smitsomme sygdomme, København 6. august 00. Nordisk Medicinaldirektørmøde i Oslo, august 00. Centralt kontaktforum for sundhedsplanlægning og forebyggelse, København. september 00. Centralt kontaktforum for tilsyn, København 8. oktober 00. Møde i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, København 5. november 00. Undervisningsdag for embedslæger om smitsomme sygdomme, Odense 6. november 00. Centralt kontaktforum for sundhedsplanlægning og forebyggelse, København. december 00. o 0 o

6 5 TOPOGRAFI Færøerne landslægeembedets arbejdsområde består af 8 øer samt et større antal holme, strandpiller og skær. Det samlede areal er 99 km². Den største ø er Streymoy på 74 km². Øgruppen ligger i Nordatlanten mellem 6 4' og 6 6' nordlig bredde. Vestligste og østligste punkter ligger på henholdsvis 7 4' og 6 5' vestlig længde. Øerne er af vulkansk oprindelse og opbygget af plateaubasalter. Alderen af den vulkanske virksomhed ansættes til ældre tertiær, millioner år. Øernes geologiske opbygning er enkel med vekslende lag af basalt (lava) og tuf (vulkansk aske). Efter at den vulkanske virksomhed var ophørt, satte de nedbrydende kræfter ind. Udsat for angreb af is Færøerne har haft deres egen lokale nedisning, luft, vind, regn og havets brænding fremkom de nuværende landskabsformer med karakteristiske fjorde, dale, fjelde, indsøer og stejle forbjerge. Den gennemsnitlige højde er 00 m, og det højeste fjeld, Slættaratindur, er 88 m. Den totale kystlængde er 00 km, og det er otte gange så langt som den teoretisk korteste, hvilket giver tydeligt indtryk af arealets stærke opdeling. Beliggenheden i Nordatlanten er isoleret, idet der er 00 km til det nærmeste beboede område, Shetlandsøerne. Til Island er afstanden 450 km og til Norge 675 km, medens sejldistancen til København er ca. 500 km. Øernes placering betinger et klima af udpræget oceanisk natur med ringe forskel på koldeste og varmeste måned, godt 7 grader. På Færøerne er den længste dag 9½ og den korteste 5 timer.

7 6 Folketallet, levendefødte og døde Vedrørende folketallet ved årets begyndelse og afslutning m.v. for året 00 henvises til Bilag I. Folketallet pr Efter delvis jordemødrenes og delvis Landsfólkayvirlitsins tal var fordelingen af levendefødte og døde som følger: Levendefødte 708 Døde 4

8 7 FØDSELSSTATISTIK Fødselsoverskud Fødselsoverskuddet i 00 (levendefødte minus døde) var 96. Bevægelsen af dette tal har i de senere år været følgende: Efter fødselsanmeldelserne og sognepræsternes indberetning fødtes der i 00 på hele Færøerne 708 levende børn. Levendefødte børn Antallet af levendefødte børn har i de senere år været som følger: : gennemsnitlig pr. år : : : : : 796 Dødfødte børn Antallet af dødfødte i 00 var (en dreng). Med tallene 708 levendefødte og dødfødt fås en dødfødselshyppighed på,4. Dødfødselshyppighed Dødfødselshyppigheden har gennem de senere år været: 00,4 00,8 00, 000, , , 997, , 995 9, 994 4,5

9 8 De skematiske uddrag af fødselsanmeldelserne viser, at jordemødrene i 00 betjente 696 fødende kvinder, der fødte 709 børn, hvoraf 708 var levendefødte og dødfødt. Børn født udenfor ægteskab 7 børn, dvs. 5,7%, er fødte uden for ægteskab i 00. Tallene for børn fødte uden for ægteskab har gennem de senere år været som følger: 00 5,7 % 00 50, , , , , , , , ,6 706, dvs. 99,7 % af samtlige fødsler har fundet sted på sygehuse i 00. Tallene gennem de senere år har i øvrigt været følgende: 00 99,7 % 00 99, , , , , , , , ,7 Man har bl.a. med Yearbook of Nordic Statistics (NOMESCO) som udgangspunkt fremstillet følgende tabeller, hvor dødfødselshyppighed, døde pr..000 levendefødte i første leveuge, perinatal dødelighed og spædbørnsdødelighed i perioden sammenlignes med tal i de øvrige nordiske lande:

10 9 Dødfødselhyppigheden i de nordiske lande (pr.000 fødte) 98/85 986/90 99/95 996/ Færøerne 7,5,9 4,5 4,0,7,8 Danmark 4,9 4,8 4,6 4,6.... Grønland 6,4 9, 4,0 8,.... Island,8,,7,5.... Norge 5,8 4,7 4, 4,.... Sverige,9,8,4,7.... Finland,9,,9,7.... Åland 4,,,7,4.... (.. = uoplyst) Døde pr. 000 levendefødte i de nordiske lande i den første leveuge 98/85 986/90 99/95 996/ Færøerne 5,9 6,7 4,5, 0,0,4 Danmark,8,8,,0.... Grønland 5,5,7 7,9,.... Island,,7,5,.... Norge,8,,8,.... Sverige,6,,4,7.... Finland,5,5,7,.... Åland 4,,9,,.... Perinatal dødelighed (dødfødte plus døde i første leveuge) i de nordiske lande pr. 000 fødsler. 98/85 986/90 99/95 996/ Færøerne, 0,6 9,0 5,,7 4, Danmark 8,6 8,6 7,0 7,6.... Grønland,8,8,9 9,6.... Island 6,8 6,8 5, 5,7.... Norge 9,5 7,9 7,0 6,.... Sverige 7,5 6,9 5,8 5,4.... Finland 7,5 6,4 5,7 5,8.... Åland 9, 5,0 4,9,5....

11 0 Spædbørnsdødelighed i de nordiske lande (døde pr. 000 levendefødte under år) 98/85 986/90 99/95 996/ Færøerne 9, 9,0 6,,8 0,0,8 Danmark 7,9 7,9 5, Grønland,7 9,7 8,5 6,8.... Island 6, 6,0 4,8,5.... Norge 8, 7,8 5, 4,.... Sverige 6,8 5,9 5,0,6.... Finland 6, 5,9 4,8,9.... Åland 8,6 4,4,7,5.... Vedrørende dødsfødsler og spædbørnsdødelighed på Færøerne henvises i øvrigt til Bilag VI, side 567 i landslægens årsberetning for 98990, hvor der findes uddrag af foredrag over emnet holdt ved en konference i Island 990.

12 ABORTINDGREB På Færøerne er anordning nr. 8 af 0. juni 959 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab v.m. stadig gældende. Ifølge denne anordning kan bestemmelse om svangerskabsafbrydelse træffes af en sygehusoverlæge ansat på et af de færøske sygehuse, dersom afbrydelsen er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred og såfremt tilfældet er begrundet i sygdom, og dette er konstateret på et af de i loven omhandlede sygehuse. Dersom en kvinde i andre tilfælde ønsker sit svangerskab afbrudt, må afgørelsen herom træffes efter samråd mellem den autoriserede læge, der foretager indgrebet, og en anden autoriseret læge. Svangerskabsafbrydelse må kun ske på sygehuse. Embedet ophørte fra 00 med at udarbejde abortstatistik, men henviser til den fremtidige færøske sygehusstatistik, udarbejdet indenfor sygehusvæsenet.

13 STERILISATIONER Vedrørende sterilisationer er anordning nr. 7 af 4. marts 968 om ikrafttræden for Færøerne af lov om sterilisation og kastration stadig gældende. Ifølge anordningen kan sterilisation af en kvinde foretages uden tilladelse, når forhold af udelukkende eller ganske overvejende lægelig karakter nødvendiggør forebyggelse af svangerskab for at afværge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes helbred. Sterilisation må i andre tilfælde kun foretages efter tilladelse fra Sterilisationsnævnet. Færøernes sterilisationsnævn afholdt i 00 møder. Nævnet imødekom sterilisationsansøgninger fra 9 kvinder og mænd. Tallene for imødekomne ansøgninger på Færøerne har været følgende: Mænd Kvinder Ialt Der udførtes i alt 45 sterilisationsindgreb på Færøerne i 00, heraf 4 mænd og kvinder. Til sammenligning med de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur over udførte sterilisationsindgreb fra NOMESKOS "Helsestatistik for de nordiske lande 000":

14 Sterilisationer , tabel

15 4 DØDELIGHED Der døde ifølge dødsattesterne i alt på Færøerne i (4 mænd og 00 kvinder). Sundhedsstyrelsens tal for 00 foreligger endnu ikke. Man er vidende om person med bopæl på Færøerne i 00, der døde under sådanne omstændigheder, at liget ikke er fundet. Ifølge embedets opgørelse døde der i 00 to børn under år på Færøerne (to drenge), ét indenfor det. levedøgn og ét mellem 7 og 8 dage. Vedrørende dødsårsagerne for de to børn fandtes: ét døde af hydrocephalus og ét af epidermolysis bullosa (junctional type). Spædbørnsdødelighed Spædbørnsdødeligheden for hele Færøerne i 00 var således 0,8%. I de senere år har spædbørnsdødeligheden været følgende: 00 0,8 % 00 0, , , , , , , 994 0, ,79 Forventet middellevetid Forventet middellevetid i de nordiske lande ved 0 år i 98699, 9995 og fremgår af følgende tabel fra NOMESKO's "Helsestatistik for de nordiske lande 000":

16 Middellevetiden , tabel 5

17 6 Nedenfor bringes tabeller over dødsårsagerne på Færøerne udarbejdet i Sundhedsstyrelsen baseret på dødsattesterne for (Færinger døde i Danmark er medregnet). Tabeller for årene 000 og 00 foreligger ikke endnu. Dødsårsager 996 M K I alt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør... 4 Ondartet svulst i mavesæk... 5 Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm Ondartet svulst i endetarm... Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud... Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... 4 Godartede og uspecificerede svulster... Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... 6 Sygdomme i blod og bloddannende organer... 9 Mentale lidelser Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Gigtfeber og følgetilstande... Blodtryksforhøjelse Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne... 8 Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... 5 Andre kredsløbssygdomme... 5 Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse... 9 Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje... 4 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... 6 Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. 4 Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... 4 Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande... 5 Motorkøretøjsulykker Andre ulykker... Selvmord... Andre ydre årsager... TOTAL

18 7 Dødsårsager 997 M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør Ondartet svulst i mavesæk Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... 5 Ondartet svulst i endetarm... 6 Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud... 4 Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel... 4 Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv Godartede og uspecificerede svulster... Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... 5 Sygdomme i blod og bloddannende organer... Mentale lidelser... Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer... Gigtfeber og følgetilstande... 4 Blodtryksforhøjelse... Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme... 0 Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer Andre kredsløbssygdomme... Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje... 4 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... Nyrebetændelse... 4 Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel 4 Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande Motorkøretøjsulykker Andre ulykker... 0 Selvmord Andre ydre årsager... TOTAL

19 8 Dødsårsager 998 M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... 4 Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... 5 Ondartet svulst i endetarm... 8 Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger 7 Ondartet svulst i knogler og hud... 5 Ondartet svulst i brystkirtel... Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel... 6 Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv Godartede og uspecificerede svulster... 4 Endokrine lidelser og mangelsygdomme... 4 Sukkersyge Sygdomme i blod og bloddannende organer... Mentale lidelser... 5 Hjernehindebetændelse... 7 Sygdomme i nervesystem og sanseorganer... Gigtfeber og følgetilstande... 6 Blodtryksforhøjelse... Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer Andre kredsløbssygdomme... Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... Nyrebetændelse... 5 Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel 5 Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... 4 Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande Motorkøretøjsulykker... Andre ulykker... 7 Selvmord Andre ydre årsager... TOTAL

20 9 Dødsårsager 999 M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... 4 Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør Ondartet svulst i mavesæk... Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... 5 Ondartet svulst i endetarm Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger 9 Ondartet svulst i knogler og hud Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer.. 4 Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv Godartede og uspecificerede svulster... Endokrine lidelser og mangelsygdomme Sukkersyge Sygdomme i blod og bloddannende organer... Mentale lidelser Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer... Gigtfeber og følgetilstande Blodtryksforhøjelse... 4 Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme... 5 Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer Andre kredsløbssygdomme... Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza Lungebetændelse Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje... Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... Nyrebetændelse Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel 5 7 Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande Motorkøretøjsulykker Andre ulykker... 9 Selvmord... Andre ydre årsager... TOTAL

21 0 Medens der for perioden noteredes et fald i forventet middellevetid for færøske mænd, er billedet nu vendt, idet der både for mænds og kvinders vedkommende er tale om en stigning fra til på henholdsvis,4 og,8 år ved alderen 0. Retslægelige ligsyn Dødsfald ved ulykkestilfælde Der forekom i 00 dødsfald ved ulykkestilfælde blandt de retslægelige ligsyn. Antal retslægelige dødsfald ved ulykkestilfælde har de senere år været: Dødsfald ved ulykkestilfælde Heraf motorkøretøjsulykker En opgørelse for perioden over brug af sikkerhedssele blandt førere eller passagerer, der døde ved motorkøretøjsulykker, viser følgende: Sikkerhedssele/styrthjelm benyttet 9 Sikkerhedssele/styrthjelm ej benyttet 44 Uoplyst Det skønnes, at omkring halvdelen af de 44 trafikdræbte, der ikke benyttede sikkerhedssele, ville være kommet fra ulykken med livet i behold, dersom selen var blevet anvendt. Over en 7årig periode ville selen således sandsynligvis kunne have reddet godt 0 personer, fortrinsvis helt unge mennesker, dersom den var blevet anvendt.

22 Det må derfor stadig anses for at være påtrængende nødvendigt med en kraftig henstilling til såvel førere som passagerer i motorkøretøjer om, at de altid anvender sikkerhedssele, såvel i forbindelse med korte som lange køreture. Et dødsfald i 00 skyldtes nedstyrtning/fald. Tre dødsfald var forårsaget af forbrændning. To dødsfald skyldtes drukning. Ét dødsfald som følge af Isobutan og Butanforgiftning. To dødsfald som følge af alkoholforgiftning. Ét dødsfald indtraf på grund af kraniebrud (arbejdsulykke). Selvmord Der forekom tre tilfælde af selvmord i 00. Antallet af selvmord har i de senere år været: Der forekom intet tilfælde af drab i 00. Det sidste drab på Færøerne fandt sted for 5 år siden i 988. I 5 tilfælde blev dødsmåden i 00 efter retslægeligt ligsyn (i nogle tilfælde med efterfølgende obduktion) rubriceret som naturlig død. Der forekom to tilfælde af uoplyst dødsmåde i 00. I 00 blev der foretaget fire retslægelige obduktioner. Antal tilfælde, hvor politiet efter stedfunden indberetning efter ligsynslovens paragraf, stk. meddelte, at indberetningen ikke gav anledning til retslægeligt ligsyn, udeladte retslægelige ligsyn, var i 00 (i 00 6). 5. maj 00 trådte anordning nr. 86 af 0. april 00 vedr. lov nr. 40 af. juni 990 om ligsyn m.v. i kraft på Færøerne.

23 ANMELDELSESPLIGTIGE SYGDOMME, EPIDEMIER Siden 997 har anmeldelse af kønssygdomme skullet foretages på blanket til epidemiologisk afdeling, Statens Seruminstitut. Efter henvendelse fra landslægen til Statens Seruminstitut har man fået oplyst, at der ikke har været anmeldt noget tilfælde med syfilis på Færøerne i perioden, og antallet af anmeldte syfilistilfælde gennem de seneste år har været 0. Antallet af anmeldte tilfælde af gonnore har været: Siden oktober 988 har man på laboratoriet, Landssjúkrahúsið, foretaget analyser af prøver for chlamydia trachomatis ved ELISA metoden skiftede man til analysemetode med DNA teknik, og der findes nu flere positive prøver. Antal analyser samt positive prøver siden 99 har været: Antal prøver positive % , , , , , , , , , ,5 Individielt anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme Individuelt anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme (blanket anmeldelser) fordeler sig således i 00: Af encephalitis acuta anmeldtes 0 tilfælde i 00 (0 i 00). Der anmeldtes i 00 et tilfælde af meningococsepsis ( i 00) og intet af purulent meningitis ( i 00). Der anmeldtes et tilfælde af hepatitis A og et af Hepatitis B i 00 (0 i 00). Hepatitis Bvaccinationer foretoges der af i 00 ved medicinsk afdeling, Landssjúkrahúsið, Tórshavn.

24 Tilfælde af AIDS og HIVpositive Intet tilfælde af AIDS anmeldtes i 00. Antal anmeldte tilfælde de sidste 0 år har været: Mænd Kvinder Embedet er bekendt med ét tilfælde af HIVpositive for 00. Antal tilfælde de seneste år har været: Mænd Kvinder Antal udførte HIVtest ved de færøske sygehuslaboratorier fordeler sig således i 00: donorer andre us. Ialt ej anonyme Af tilfælde med pertussis (kighoste) i 0 måneders alderen anmeldtes 0 tilfælde i 00 (0 i 00).

25 4 Af ornithosis ("nátasjúka") blev der anmeldt to tilfælde i 00 og hidtil i år (pr ) intet. Antallet af ornithosistilfælde de senere år har været: Af VTEC (Vero Toxinproducerende E. coli) tilfælde anmeldtes intet tilfælde i 00 ( i 00). Af campylobacter infektion anmeldtes et tilfælde i 00 (0 i 00). Der anmeldtes 0 tilfælde af botulisme i 00(0 tilfælde i 99800, tilfælde i 997, 0 i perioden 99096, i 989). Der anmeldtes nyt tilfælde af tuberkulose i 00. Antallet af nyanmeldte tilfælde har de senere år været følgende: I 00 anmeldtes der intet dødsfald på grund af tuberkulose (ét i 99, det eneste gennem de sidste år). I løbet af 00 undersøgtes på tuberkulosestationen 66 ikke tidligere undersøgte personer (mod 59 i 00), heri ikke medregnet Calmettevaccinationer og tuberkulinreaktioner. Der BCGvaccineredes i 00 ved tuberkulosestationen personer (0 i 00).

26 5 Ved udgangen af 00 fandtes på Færøerne ifølge beretning fra Tuberkulosestationen kendt åbent tuberkulosetilfælde. Gennem de senere år har disse tal udgjort: Den medicinske afdeling på Landssjúkrahúsið behandler indlagte tuberkulosepatienter og varetager Tuberkulosestationens funktioner. Vaccination mod gul feber på Færøerne varetages af medicinsk afdeling, Landssjúkrahúsið, i Tórshavn. Der foretoges i 00 0 vaccinationer (i 00 90). o O o KIRKEGÅRDE Landslægen behandlede ingen sager om kirkegårde i 00 (ingen i 00). o 0 o INSTITUTIONER FOR MINDRE BØRN I 00 fik landslægen forelagt sager med henblik på bemærkninger vedrørende bygningsmæssige ændringer eller nybygninger i forbindelse med etablering af kommunale vuggestuer/børnehaver, skovbørnehaver og fritidsskoler for børn( i 00). o 0 o

27 6 MEDICINALPERSONALE Sygehuslæger I 00 var antallet af normerede sygehusansatte lægestillinger ialt 66, heraf på Landssjúkrahúsið 55, Klaksvíkar sjúkrahús 7 og Suðuroyar sjúkrahús 4. Ialt 40 overlægestillinger var normerede indenfor sygehusvæsenet, heraf på Landssjúkrahúsið, 4 på Klaksvíkar sjúkrahús og på Suðuroyar sjúkrahús 4. Antal normerede reservelægestillinger var på Landssjúkrahúsið, på Klaksvíkar sjúkrahús, og 0 på Suðuroya Sjúkrahús. Kommunelæger Ved udgangen af 00 var antallet af normerede kommunelægestillinger 0, heraf 4 i Klaksvík, 7 i Eysturoy, 9 i Tórshavn, i Norðstreymoy, i Vágoy, i Sandoy og 4 i Suðuroy. Sundheds og hjemmesygeplejeordningen Ordningen beskæftiger dels hjemmesygeplejersker, der yder sundheds og sygepleje i hjemmene og dels sundhedsplejersker, der varetager forebyggende arbejde hos børn fra deres fødsel til de går ud af skolen. Tandlæger Ved udgangen af 00 arbejdede der ialt 40 uddannede tandlæger på Færøerne, heraf 6 i Norðoyggjar, 6 i Eysturoy, i Norðstreymoy, 6 i Suðurstreymoy, í Vágum, i Sandoy og 4 i Suðuroy. Dertil to specialtandlæger, en i ortodonti og en sygehustandlæge. Jordemødre I 00 var der 7 normerede jordemødrestillinger under det færøske sygehusvæsen. Apoteksvæsenet Ved udgangen af året 00 var der hos Landsapotekeren ansat apoteker og farmaceut. På Tjaldurs Apotekið, Tórshavn var der ansat apoteker, 6 farmaceuter, 5, farmakonomer, 5 farmakonomelever og 5,88 defektricer, på Suðuroyar apotek i Tvøroyri apoteker,,9 farmakonomer, 0 farmakonomelev og,84 defektricer, medens der på Norðoya apotek i Klaksvík var ansat apoteker og,8 farmakonom, 0 farmakonomelev og,0 defektricer.

28 7 I 00 meddelte landslægeembedet i 7 tilfælde læger tilladelse til udlevering af ikke indregistreret medicin gennem apoteker (9 i 00). Denne funktion varetages i Danmark af Lægemiddelstyrelsen, men da apotekervæsenet er overtaget af det færøske hjemmestyre, gælder den danske lægemiddellov ikke her. Landslægen behandler af samme årsag tillige ansøgninger om særtilskud til medicin. I 00 behandledes 79 sager ( i 00). Det permanente medicintilskudsudvalg har formanden for sygekassernes centralorganisation, landsapotekeren og landslægen som medlemmer. Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter har landsapotekeren, landslægen og landsdyrlægen som medlemmer. Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel Der var ingen sag under behandling i 00, ingen i 00.

29 8 Klager over autoriseret sundhedspersonale I året 00 var der klagesager vedrørende autoriserede sundhedspersoners faglige virksomhed, der blev videresendt til behandling i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagesagernes antal de senere år har været: o 0 o

30 9 HELBREDSBEDØMMELSER Landslægen fungerer som rådgiver for den færøske socialforvaltning og skoledirektion samt Færøernes Landsstyre vedrørende helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. I 00 behandledes sager, i o 0 o RETSLIG VIRKSOMHED Medicolegale ligsyn Der foretoges i 00 af landslægen medicolegale ligsyn, 7 i 00. Der henvises i øvrigt til siderne 90. Sager vedrørende kørekort Kørekortsagernes antal var 64 i 00 (60 i 00), det højeste antal hidtil pr. år. Tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling: Af sager vedrørende tvangsindlæggelse på gule papirer behandledes ingen i 00 (fem i 00). Avlingstidsbestemmelse Der behandledes 6 sager vedrørende avlingstidsbestemmelse i 00 ( i 00). Ligpas I 00 udfærdigedes intet ligpas (fire i 00). o 0 o

31 0 RESUMÉ Færøerne udgøres af 8 øer i Nordatlanten og har et samlet areal på ca.400 km² samt et indbyggertal på pr I 00 fødtes 708 levende børn. Dødfødselshyppigheden var,4. 99,7 % af fødslerne fandt sted på sygehus. Der døde 4 personer i 00 (44 i 00). Spædbørnsdødeligheden var,8 i 00. Antal dødsfald ved ulykkestilfælde i 00 var, heraf p.g.a. færdselsulykke. Antal selvmord var, og der forekom intet tilfælde af drab. Meningococsepsis anmeldtes i 00 med tilfælde, ingen tilfælde af meningitis. Af hepatitis anmeldtes der i 00 tilfælde. Ét nyt tilfælde med tuberkulose anmeldtes, af ornitose to. Antal normerede kommunelægestillinger i 00 var 0, medens antal normerede sygehusansatte lægestillinger var 66, heraf 40 overlæger og 6 reservelæger. Antal jordemødre var 7, tandlæger 40, farmaceuter 7 og apotekere 4. I 00 foretoges der medicolegale ligsyn. Der behandledes 64 kørekortsager, ingen sag vedr. tvangsindlæggelse og seks avlingstidsbestemmelsessager.

32 SUMMARY The Faroes consist of 8 islands in the North Atlantic, the total area is 400 km², and the number of inhabitants pr...00 is In 00 there were 708 liveborn children. The stillborn rate was,4. 99,7% were born in hospitals. 4 persons died (44 in 00). Deaths pr. 000 live births in 00 was,8. The number of fatal accidents in 00 was, including fatal traffic accidents. The number of suicides was, and there was no homicide. 0 cases of meningitis was notified, meningococcal sepsis. There was new case of tuberculosis, cases of hepatitis and of ornithosis. The number of general practitioners in 00 was 0, whereas there were 66 hospital physicians. There were 7 midwives, 40 dentists and pharmaceutics. In 00 medicolegal inquests were made. 64 cases in connection with driver's licences were tried.

33 Bilag I Kommuna Manntal Flutt Flutt Flutt Flutt Fødd Deyð Manntal til úr í úr /0 Føroya Føroyum komm. komm. /0 Fugloyar Svínoyar Viðareiðis Hvannasunds Klaksvíkar Kunoyar Mikladals Húsa Oyndafj Elduvíkar Fuglafj. Leirvíkar Gøta Nes Runavíkar Sjóar Skála Eiðis Sunda Funnings Gjáar 5 Haldarsvíkar Saksunar Hvalvíkar Hósvíkar Kvívíkar Vestmanna Kirkjubøar Hests Nólsoyar Sandavágs Miðvágs Sørvágs Bíggjar Mykines Sands Skopunar Skálavíkar Húsavíkar Skúvoyar Hvalbiar Tvøroyrar Fámjins Hovs Porkeris Vágs Sumbiar 4 Tórshavnar Tilsamans (Kilde: Landsfólkayvirlitið, Tórshavn)

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2002

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2002 ISSN 9777 MEDICINALBERETNING for Færøerne Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side

Læs mere

Sundheds- og hjemmesygeplejeordningen... - 25 Tandlæger... - 25-26 Jordemødre... - 26 Apotekervæsenet... - 26 Ikke indregistreret medicin...

Sundheds- og hjemmesygeplejeordningen... - 25 Tandlæger... - 25-26 Jordemødre... - 26 Apotekervæsenet... - 26 Ikke indregistreret medicin... INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte... 7 Dødfødselshyppighed... 7 Fødte

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2008

Sundhedsberetning for Færøerne 2008 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2008 Heilsulýsing Landslæknans 2008 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2008 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 2012 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2011-2012 from the Chief Medical

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Medicinalberetning for Færøerne 2000 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen INDHOLDSFORTEGNELSE

Medicinalberetning for Færøerne 2000 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen INDHOLDSFORTEGNELSE Medicinalberetning for Færøerne 000 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side 34 Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte...

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009

Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2009 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 1999

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 1999 ISSN 9777 MEDICINALBERETNING for Færøerne 999 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 999 from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1997 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ISSN 9777 ÅRSBERETNING 998 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE. Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE. Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1993 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Landslægeembedet...3-4

Læs mere

ÅRSBERETNING 1994-1995 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

ÅRSBERETNING 1994-1995 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1994-1995 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsagsregisteret 2000 2004:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1998

Dødsårsagsregisteret 1998 Dødsårsagsregisteret 1998 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 3348 7579 Datakoordinator Piero Torre, lokal 3348 7640 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1998 foreligger hermed. I 1998

Læs mere

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2004

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2004 ISSN 0903-7772 MEDICINALBERETNING for Færøerne 2004 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2004 from the Chief Medical Officer in the Faroes Føroyskt úrtak úr heilsulagslýsing

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2012-2013 Heilsulýsing Landslæknans 2012-2013

Sundhedsberetning for Færøerne 2012-2013 Heilsulýsing Landslæknans 2012-2013 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2012-2013 Heilsulýsing Landslæknans 2012-2013 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2012-2013 from the Chief Medical Officer

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1.

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1. Dødsfald Deaths 78 - Dødsfald Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999 Mortality 1931-1999 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt År 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl.... 19 345

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010

Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2010 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Dødsfald. Deaths. ((Side 77))

Dødsfald. Deaths. ((Side 77)) Dødsfald Deaths ((Side 77)) 78 - Dødsfald Tabel 28. Dødeligheden 1931-1997 Mortality 1931-1997 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl....

Læs mere

ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes LANDSLÆGEEMBEDET... 4 METEOROLOGISKE

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2007

Sundhedsberetning for Færøerne 2007 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2007 Heilsulýsing Landslæknans 2007 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2007 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Medicinalberetning for Færøerne 2005

Medicinalberetning for Færøerne 2005 ISSN 93-7772 Medicinalberetning for Færøerne 25 Heilsulýsing Landslæknans 25 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 25 from the Chief Medical Officer in the Faroes Medicinalberetning

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2006

Sundhedsberetning for Færøerne 2006 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2006 Heilsulýsing Landslæknans 2006 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2006 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014

Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014 Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME.

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 21 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis Der blev anmeldt 2 tilfælde af purulent

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne Heilsulýsing Landslæknans

Sundhedsberetning for Færøerne Heilsulýsing Landslæknans ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2015-2016 Heilsulýsing Landslæknans 2015-2016 Medical Report 2015-2016 from the Chief Medical Officer in Faroe Islands 1 Sundhedsberetning for Færøerne 2015-2016

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Kapitel 10. DØDSÅRSAGER

Kapitel 10. DØDSÅRSAGER Kapitel 10. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis?

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? SFI Gå hjem møde: Derfor forlader ældre arbejdsmarkedet 11. april 2013 Jan V. Hansen Forsikring & Pension 60-64-årige har øget beskæftigelsen

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

Børn og passiv rygning

Børn og passiv rygning Børn og passiv rygning Det er svært at holde op med at ryge, men hvis du har børn og ryger i hjemmet, er dit barn udsat for passiv rygning. Denne brochure er måske dit første skridt mod et røgfrit liv

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

Annual Report from the Chief Medical Officer in Greenland 2002. ÅRSBERETNING 2002. Embedslægeinstitutionen i Grønland

Annual Report from the Chief Medical Officer in Greenland 2002. ÅRSBERETNING 2002. Embedslægeinstitutionen i Grønland Annual Report from the Chief Medical Officer in Greenland 2002. ÅRSBERETNING 2002 Embedslægeinstitutionen i Grønland August 2003 1 Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Aasiaat Ilulissat Qasigiannguit

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 23 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis forårsaget af meningococcer Der blev

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2015 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2011-2012 from the Chief Medical Officer

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT ? Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste DONORKORT www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Isumaginninnermi Pisortaqarfik Socialdirektoratet

Isumaginninnermi Pisortaqarfik Socialdirektoratet Isumaginninnermi Pisortaqarfik Socialdirektoratet CIRKULÆRE OM FORHOLDSREGLER MOD SMITSOMME SYGDOMME I DAGPLEJEHJEM SAMT I DAG- OG DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN. Nr. 188 1. I samråd med Landslægen i Grønland

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV SEPTEMBER 2008 Udgivet af: Kontoret for Sundhedsstatistik, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstatistik 1216 København K. Telefon: 72 26

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Indlægsseddel: Information til brugeren Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE I henhold til 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke: "fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE kend ansvarsforholdene som medicinstuderende VIKAR FOR LÆGE Når du som medicinstuderende arbejder som vikar for en læge, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Efter et fald i fødselstallet gennem de senere år, steg fødselstallet for 2001 til 939 fra 887 i 2000. Fødselsraten steg tilsvarende fra 62,7 i 2000 til 66,3 i 2001 pr. 1000

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne Rygning og diabetes Har du diabetes, er risikoen ved at ryge meget større end for andre. Rygning forværrer nemlig de mange følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016 Knud Juel Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status Seminar i NETØK 4. marts 2016 80 Middellevetid i Danmark (år) 70 60 Kvinder Mænd 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere