Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler."

Transkript

1 Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 18, 2015

2 Mad til børn i daginstitutioner og skoler Udgivet i samarbejde med Økonomaforeningen StorKøkkenCentret, Ernæringsafdelingen Fødevaredirektoratet

3 Mad til børn i daginstitutioner og skoler FødevareRapport 2002:9 1. udgave, 1. oplag, august 2002 Fødevaredirektoratet Oplag: 500 eksemplarer Tryk: Schultz ISBN: ISSN: Pris: 115 kr. inkl. moms Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Prissatte publikationer kan købes i boghandelen eller hos: Danmark.dk Tlf (Danmark) Tel.: (International calls) - Redaktion: Lene Møller Christensen Teksten er udarbejdet af: Lene Møller Christensen (kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 7) Bent Egberg Mikkelsen (kap. 6) Zita Jeppesen (kap. 5) Tekstbehandling og opsætning: Mariann Friberg Forsidefoto: Morten Strunge Meyer Udgivet i samarbejde med Økonomaforeningen Deltagere i følgegruppe: Alex Broksø (Kommunernes Landsforening), Bente Bang (Socialministeriet), Birgitte Warming (Undervisningsministeriet), Jens H. Dreyer (Forbundet for pædagoger og klubfolk), Ellen Trolle (Fødevaredirektoratet), Helle Eriksen (Fødevaredirektoratet), Gitte Laub Hansen (Forbrugerinformationen), Ida Husby (Måltidets Hus frem til , derefter Fødevaredirektoratet), Kirsten Skovsby (Økonomaforeningen), Mette Elsig (Fødevaredirektoratet), Susanne Lorenzen (Sundhedsstyrelsen) og Ulla Hølund (Sundhedsstyrelsen) Fødevaredirektoratet er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet står for administration, forskning og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Herunder varetages opgaver vedrørende dyreværn for Justitsministeriet. Regeldannelse, koordination, forskning og udvikling foregår i Fødevaredirektoratet i Mørkhøj. Kontrollen med fødevarer fra jord til bord og tilsyn med veterinære forhold varetages af de 11 fødevareregioner, som er oprettet pr. 1. januar Direktoratet består af ca. 550 årsværk, som er placeret i Mørkhøj og ca årsværk, som er fordelt på de 11 regioner. StorKøkkenCentret, under afdelingen for Ernæring, er Fødevaredirektoratets forsknings- og videnscenter for offentlig måltidsservice, storkøkkener og catering. Storkøkkencentret gennemfører forskningsog udviklingsopgaver og udgiver publikationer for storkøkkener. Synspunkter og holdninger i materialet er nødvendigvis ikke i overensstemmelse med Fødevaredirektoratets. Det er tilladt at citere mindre dele af rapporten, når det sker med tydelig kildeangivelse.

4 Forord Mad til børn i daginstitutioner og på skoler er et inspirationsmateriale til iværksættere af mad- og måltidsordninger. I materialet er litteratur og lovgivning på området samt viden og erfaringer fra igangværende mad- og måltidsordninger samlet, for på den måde at gøre vejen kortere fra et ønske om madordning til realisering af samme for den enkelte daginstitution eller skole. I dag eksisterer mange forskellige mad- og måltidsordninger rundt om i landet. Hensigten med inspirationsmaterialet er ikke at ensrette disse. Formålet er derimod at lette adgangen til viden på området, så maden ernæringsmæssigt tilpasses de børn, der skal spise den, at maden tilberedes under hygiejnisk korrekte forhold, og at maden serveres i trygge og rolige rammer, der stimulerer børns lyst til at spise et godt måltid mad. I de kommende år vil projekt alt om kost - smag for livet (www.altomkost.dk), som er startet på initiativ af fødevareminister Mariann Fischer Boel, sætte yderligere fokus på bl.a. mad- og måltidsordninger. Her vil materialet være et nyttigt redskab ved etablering af nye gode mad- og måltidsordninger for børn i daginstitutioner og skoler. Inspirationsmaterialet er udarbejdet i Storkøkkencentret i Fødevaredirektoratets ernæringsafdeling på opfordring af Forum for Mad til Mange. Projektet er gennemført i samarbejde med Økonomaforeningen. Projektet er blevet fulgt af en følgegruppe med repræsentanter fra Forbrugerinformationen, Foreningen af pædagoger og klubfolk, Fødevaredirektoratet, Kommunernes Landsforening, Måltidets Hus, Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Økonomaforeningen. Mange tak til den lange række af fagfolk, som har bidraget med inspirerende diskussioner og kommentering af materialet. Bent Egberg Mikkelsen Projektleder

5 Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ansvar Målgruppe Hvad indeholder materialet? Sådan kan I komme i gang Skab fælles fodslag Opstil mål for mad- og måltidsordningen Klarlæg de økonomiske muligheder Overvej organiseringen af mad- og måltidsordningen Find ud af hvilken mad I vil servere Kontakt den lokale Fødevareregion før I handler Lav reklame for mad- og måltidsordningen Mad- og måltidspolitik Hvorfor mad- og måltidspolitik? Eksempler på mad- og måltidspolitikker Flere informationer Valg af mad- og måltidsordning Maden produceres i eksternt køkken Maden produceres i daginstitution eller skole Maden produceres med deltagelse af børn Eksempler på mad- og måltidsordninger Flere informationer Maden og måltidet Børns kostvaner De 7 kostråd Maden Rammerne for måltidet Eksempler på menuplaner Flere informationer Økologi Hvorfor økologi? Udskiftning eller omlægning Lovgivning Kommunalt eller institutionelt initiativ Uddannelse Flere informationer Fødevarehygiejne Godkendelse af køkken og madordning Kontakten til den lokale Fødevareregion Indretning af køkkenet Uddannelse i hygiejne Produktion af maden og egenkontrol Specielle forhold, når maden produceres i eksternt køkken Specielle forhold, når maden produceres med deltagelse af børn Ofte stillede spørgsmål Flere informationer

6 1. Indledning 2. Sådan kan I komme i gang 3. Mad- og måltidspolitik 4. Valg af mad- og måltidsordning 5. Maden og måltidet 6. Økologi 7. Fødevarehygiejne Egne noter Pjecer

7

8 1. INDLEDNING For at børn har energi og ro til at lære og lege, er det nødvendigt med mad i løbet af dagen. Madpakken har været den traditionelle løsning, men mad- og måltidsordninger er også en måde, hvorpå børn kan få et måltid mad, mens de er væk fra hjemmet. Mad- og måltidsordninger kan være med til at skabe fællesskab for børnene i rammerne uden for hjemmet og bidrage til at skabe et rart miljø. Med fokus på sunde spisevaner vil de også kunne bidrage til at hæve den ernæringsmæssige kvalitet af maden for nogle grupper af børn og unge. I en tid, hvor overvægt også er et problem for mange børn, er det særlig relevant, at der sættes fokus på den sunde mad. Ansvar Pasning og pleje af børn herunder den mad de spiser er grundlæggende forældrenes ansvar, men kommune, skole og daginstitution kan samarbejde med og støtte forældrene i at sikre, at børnene i løbet af dagen indtager sund og nærende mad. Det er op til forældrene, om børnene skal deltage i en madog måltidsordning eller medbringe en madpakke. Forældre har også indflydelse på mad- og måltidsordningerne ved at være repræsenteret i skole- og forældrebestyrelser. Læs mere om skole- og forældrebestyrelser i Bekendtgørelse om lov om folkeskolen og i Vejledning om forældrebestyrelser i dagtilbud efter lov om social service til børn. Find dem på under Retsinformation. Målgruppe Inspirationsmaterialet er primært målrettet iværksættere af mad- og måltidsordninger for børn og unge i alderen 3-16 år i daginstitutioner og skoler. Iværksættere kan f.eks. være pædagoger, lærere, køkkenpersonale, forældre, medlemmer af forældre- og skolebestyrelser m.fl. Køkkenpersonalet kan både være placeret i daginstitutioner, skoler eller eksterne køkkener. Kommuner, herunder de kommunale forvaltninger og sundheds- og tandplejen, vuggestuer og fritidsordninger, kan også bruge dele af materialet. 1.1

9 Hvad indeholder materialet? I materialet gives inspiration til løsning af nogle af de praktiske spørgsmål, som der kan være i forbindelse med at etablere en mad- og måltidsordning. Pædagogiske aktiviteter om mad er en måde hvorpå børn også kan få viden, handlekompetence og gode oplevelser med mad. Emnet er ikke behandlet i dette materiale, da det så ville blive for omfattende. Sådan kan I komme i gang Kapitel 2 indeholder et forslag til arbejdsgang og opsummering af de grundlæggende overvejelser, som I kan gøre jer, når I vil i gang med at lave en mad- og måltidsordning. Der er endvidere henvisninger til kapitler i resten af materialet, hvor I kan læse mere om de enkelte områder. Mad- og måltidspolitik Kapitel 3 handler om mad- og måltidspolitik, også kaldet kost- eller ernæringspolitik, og giver inspiration til, hvordan I kan lave en mad- og måltidspolitik. Desuden er der konkrete eksempler på både kommunale og individuelle mad- og måltidspolitikker. Valg af mad- og måltidsordning Kapitel 4 beskriver tre overordnede måder, hvorpå I kan organisere jeres mad- og måltidsordning. Kapitlet beskriver fordele og ulemper ved de forskellige måder og giver en oversigt over organiseringsmuligheder, regler for moms, forældrebetaling mm. Endelig giver kapitlet konkrete eksempler på eksisterende mad- og måltidsordninger. Maden og måltidet Kapitel 5 beskriver de grundlæggende ernæringsmæssige principper for mad til børn og giver ideer til, hvilken mad I kan servere. Endelig gives konkrete eksempler på madplaner. Økologi Kapitel 6 giver inspiration til, hvordan I kan gribe det an, hvis I vil omlægge til brug af økologiske fødevarer. Fødevarehygiejne Kapitel 7 beskriver de fødevarehygiejniske krav, som I skal være opmærksom på, når I vil starte en mad- og måltidsordning. 1.2

10 Flere informationer Sidst i materialet findes pjecer med ekstra oplysninger, og alle kapitler indeholder henvisninger til uddybende materialer og hjemmesider, hvor I kan få endnu mere inspiration. 1.3

11

12 2. SÅDAN KAN I KOMME I GANG I dette kapitel er beskrevet et forslag til arbejdsgang, som I kan bruge som udgangspunkt for og inspiration til den proces, det er at etablere en mad- og måltidsordning. Skab fælles fodslag Succesen for en mad- og måltidsordning afhænger ofte af, om den har opbakning fra alle implicerede parter. Det er derfor en god ide at samle en arbejdsgruppe, så I ikke står alene med initiativet. Arbejdsgruppen kan bestå af repræsentanter for:! ledelsen! skole- eller forældrebestyrelsen! det pædagogisk personale (pædagoger/lærere)! køkkenpersonalet! forældrene og børnene En repræsentant fra kommunen kan være med til at sikre initiativet endnu mere opbakning. Repræsentanten kan f.eks. være:! chefen for daginstitutions- og skoleområdet! sundhedsplejersken, tandplejen eller andet sundheds- eller kostfagligt personale! den pædagogiske konsulent! den grønne guide eller agendamedarbejder Opstil mål for mad- og måltidsordningen Hvis I ikke allerede har lavet en mad- og måltidspolitik, også kaldet en kosteller ernæringspolitik, er det en af de første ting, som arbejdsgruppen kan arbejde med. En mad- og måltidspolitik kan besvare spørgsmål som:! Hvad er formålet med mad- og måltidsordningen?! Hvilke krav stiller I til mad- og måltidsordningen?! Hvem har ansvaret for mad- og måltidsordningen? I kan få mere inspiration til at opstille mål og udforme mad- og måltidspolitikker i kapitel

13 Klarlæg de økonomiske muligheder! Har I mulighed for at søge midler fra kommunale, amtslige eller statslige puljer?! Har I mulighed for at få tilskud til ansættelse af køkkenpersonale?! Skal I etablere nyt køkken eller spiselokale?! Har I behov for konsulenthjælp eller kurser?! Hvor meget kan/vil forældre og børn betale for maden?! Hvilke momsregler skal I følge?! Hvilke omkostninger skal I kalkulere med? I kan få mere inspiration til økonomiske overvejelser i kapitel 4. Overvej organiseringen af mad- og måltidsordningen! Hvor skal maden laves i et eksternt køkken eller i daginstitutionen/skolen?! Hvem skal lave maden køkkenfaglig eller pædagogisk personale?! Skal børnene være med til at tilberede og/eller sælge maden?! Hvordan organiserer I bestilling af maden?! Hvordan organiserer I eventuel transport af maden?! Skal børnene betale kontant eller via madkuponer?! Hvor skal børnene spise maden? I kan få mere inspiration til organiseringen af jeres mad- og måltidsordning i kapitel 4. Find ud af hvilken mad I vil servere! Hvilke måltider vil I servere?! Vil I servere både kolde og varme retter?! Hvor sund skal maden være?! Vil I servere fast food, kage og saftevand?! Hvordan vil I forholde jer til børn på diæt og børn fra andre kulturer?! Hvor længe har børnene til at spise maden? I kan få mere inspiration i kapitel 5 og

14 Kontakt den lokale Fødevareregion før I handler Når I har en idé om, hvilken type mad- og måltidsordning I vil have, og hvilken mad I vil servere, er det vigtigt, at I som det første kontakter den lokale Fødevareregion. Revurder eventuelt organiseringen og hvilken mad I vil servere ud fra Fødevareregionens anbefalinger. Fødevareregionen har bl.a. brug for oplysninger om:! Hvordan er køkkenet og eventuelt salgslokale indrettet?! Hvordan er lagerforholdene og personaletoiletterne?! Hvor mange børn skal spise med?! Hvilken mad vil I servere?! Hvor ofte vil I servere mad?! Hvem skal tilberede maden?! Hvilken uddannelse har personalet?! Hvordan vil I lave egenkontrol? Læs mere om de hygiejnemæssige krav til en mad- og måltidsordning i kapitel 7. Lav reklame for mad- og måltidsordningen Mad- og måltidsordninger, som skal fungere ved frivillig deltagelse, kræver, at der bliver reklameret for dem og oplyst om, hvad de indeholder. Forældrene skal have tillid til ordningen, og børnene skal synes, at det er smart at spise maden. I kan skabe opmærksomhed om mad- og måltidsordningen via:! forældremøder! plakater og pjecer! temadage/uger! gratis mad på åbningsdagen! markering af Smagens dag! konkurrencer! indlæg i lokale aviser og/eller skoleblad, nyhedsbrev, og hvis det er muligt lokalt TV 2.3

15

16 3. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning for, hvad I vil med maden til børnene, og hvordan I vil gøre det i praksis. Hvorfor mad- og måltidspolitik? Der er mange gode grunde til at have en mad- og måltidspolitik. En af grundene er, at det er vigtigt, at få skabt en fælles holdning til maden, så alle arbejder mod samme mål. Hvorfor have en fælles vedtaget mad- og måltidspolitik?! For at sikre at børnene får sund og varieret mad.! For at give børnene gode rammer omkring måltidet.! For at give børnene viden og færdigheder om mad.! For at vise forældrene hvilken mad børnene får, når de er væk hjemmefra.! For at skabe samarbejde om maden og måltiderne.! For at sikre at alle arbejde mod samme mål. Kommuner og amter arbejder med målsætningerne på et overordnet niveau, og hér kaldes de ofte for fødevare-, kost- eller ernæringspolitikker. I daginstitutioner/skoler er det en god ide at formulere jeres egne målsætninger for en mad- og måltidsordning. Målsætningerne skal være konkrete og målbare. Hvis der findes en kommunal/amtslig politik, er det normalt, at tage udgangspunkt i denne. Står der f.eks. i den kommunale/amtslige politik, at børnene skal tilbydes sunde og nærende måltider, bør I konkret definere, hvad I mener med sunde og nærende måltider. Det er vigtigt, at både børn og forældre inddrages i udformningen af madog måltidspolitikken. Dette kan ske ved f.eks. at sammensætte en arbejds- 3.1

17 gruppe, som beskrevet i kapitel 2. Det er ligeledes vigtigt, at alle personalegrupper efterlever målsætningerne. En mad- og måltidspolitik kan f.eks. indeholde jeres holdning til følgende spørgsmål:! Hvad er formålet med at have jeres egen mad- og måltidspolitik?! Hvordan indgår mad- og måltidsordningen i de pædagogiske aktiviteter eller i undervisningen?! Hvordan er de fysiske og sociale rammer omkring måltidet?! Hvor meget tid vil I afsætte til måltiderne?! Hvilke måltider omfatter mad- og måltidsordningen?! Hvilke ernæringsmæssige krav stiller I til måltiderne?! Har I bestemte krav til valg af råvarer?! Hvordan forholder I jer til mad til børn fra andre kulturer?! Hvordan forholder I jer til mad til børn på diæt?! Hvilke kvalifikationer skal den, der tilbereder maden, have?! Hvem har ansvaret for maden og måltiderne? I slutningen af dette kapitel kan I se Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger for en mad- og måltidspolitik på skoler, og I kan se konkrete eksempler på både kommuners, daginstitutioners og skolers mad- og måltidspolitikker. 3.2

18 Eksempler på mad- og måltidspolitikker Sundhedsstyrelsens anbefalinger Daginstitutioner Kostpolitik for daginstitions- og dagplejeområdet i Høje Taastrup kommune Kostpolitik i børnehaven Agerhønen, Hedehusene Børnehaven Holbæk Haves Madpolitik 2001, Holbæk Skoler Kostpolitik for Holstebro kommunale Skolevæsen Kostpolitik på Munkekærskolen, Solrød Strand 3.3

19 Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en mad- og måltidspolitik Måltiderne! Mad og måltider skal være en integreret og prioriteret del af skoler og fritidsinstitutioners hverdag.! Skoler og fritidsinstitutioner må give skoleelever mulighed for at spise et mellemmåltid om formiddagen, frokost og et mellemmåltid om eftermiddagen. Hvis der er behov for det, må der også være mulighed for at spise morgenmad.! Måltider tager tid 20 minutter er ikke for meget til frokosten. Afsæt gerne 30 minutter eller mere.! Vær opmærksom på at spiselokalets indretning og atmosfære har betydning for, hvordan måltiderne opleves.! At voksne er til stede og spiser sammen med børnene har stor betydning for børns oplevelse af måltidets kvaliteter. Børn under 13 år bør have selskab af en voksen ved måltiderne.! Måltiderne skal tilgodese børns forskellige behov. Måltiderne er også sociale samlingspunkter, hvor der udvikles samværsformer, som kan fremme trivslen. Mad og drikke! Skoleelever bør have adgang til at få eller købe sund og velsmagende mad i skoler og fritidsinstitutioner.! Skoleelever bør have adgang til at kunne få eller købe skummet- og letmælk samt frugt og grønt gerne forskellige slags. Koldt drikkevand bør være let tilgængeligt hele dagen.! Slik og sodavand bør begrænses og forbeholdes særlige lejligheder.! Mad opbevares bedst køligt. Hver der ikke er mulighed for at opbevare madpakker i køleskab, må forældrene orienteres herom. Mad- og måltidspolitik! Børn og unges trivsel og sundhed kan støttes og styrkes med udgangspunkt i mad og måltider. Skoler og fritidsinstitutioner opfordres til at udarbejde en plan eller en politik for, hvordan arbejdet med mad og måltider prioriteres.! Børn, unge, forældre, lærere, skoleledelse, den kommunale tandpleje og sundhedstjeneste og andre aktører i lokalmiljøet (f.eks. detailhandlen og fritidsforeninger) kan inddrages i arbejdet.! Politikker og planer bør løbende tages op til debat og udvikling.! Politikker og planer for mad og måltider kan også inddrage temaer som økologi, bæredygtighed, fødevarekvalitet og fysisk aktivitet. Kilde: Mad og måltider en fælles investering i sundhed og trivsel (2000) Husby I, Sundhedsstyrelsen, København. 3.4

20 Daginstitutioner Kostpolitik for daginstitutions- og dagplejeområdet i Høje-Taastrup kommune FORMÅL Kostpolitikken skal overfor brugere og personale synliggøre kommunens målsætninger vedrørende kost i kommunens dagpasningsordninger. OMFANG Kostpolitikken gælder for alle dagplejer, vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver, hvor der gives og spises mad. 1. Kosten i dagpasningsordningerne skal være sund. Det er målet, at kosten følger de overordnede retningslinier og anbefalinger for sammensætning og kvalitet, som Forbrugerstyrelsen og Nordiske Næringsstofanbefalinger har givet. 2. Det er målet, at børnene får dækket deres behov for energi i det tidsrum, de er i pasningsordningerne. 3. Det skal sikres, at kosten er produceret, fremstillet og forarbejdet under størst mulig hensyntagen til miljøet. Det er målet, at 90% af den kost som institutionerne indkøber, består af økologiske fødevarer. For dagplejen er målet minimum 50%. 4. Det er institutionsledelsen som har det overordnede ansvar for at kosten lever op til kostpolitikken. 5. Det bør sikres, at det køkkenfaglige personale til stadighed er bekendt med kostpolitikken og opnår og vedligeholder de nødvendige faglige kvalifikationer gennem uddannelse og erfaringsudveksling. Køkkenmedarbejderne børn have indflydelse på kursustilbuddene vedrørende kost, blandt andet ved at være repræsenteret i et kursusudvalg. 6. Børnene bør tilbydes aktiviteter, der kan understøtte en forståelse af, hvor maden kommer fra. Det kan være i en naturlig sammenhæng med aktiviteter omkring mennesker og natur. Da kommunen rummer land og by, er der oplagte muligheder for at gøren madens vej fra jord til bord synlig for børnene. Naturvejlederen og de pædagogiske konsulenter kan inddrages til at støtte og inspirere denne indsats. 7. Børnene bør inddrages i madlavning, borddækning, afrydning, opvask o.s.v., hvor det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 8. Maden serveres i en god atmosfære og på en måde, så børnene får lyst til at spise. Det er en pædagogisk opgave at tilrettelægge de fysiske og sociale rammer omkring måltidet, så det fremmer børnenes appetit til maden og lyst til fællesskabet omkringmåltidet. De pædagogiske konsulenter kan støtte og inspirere til at skabe disse rammer omkring det gode måltid. 9. Personale og forældre børn drøfte måltidernes pædagogiske betydning (bordskik, hygiejne og individuelle behov omkring måltiderne) og kostens ernæringsmæssige betydning. 10. Den kost, der tilbydes i pasningsordningerne skal tage udgangspunkt i den danske madtradition, som løbende påvirkes fra forskellig side. Der skal vises respekt for de forskellige madtraditioner. 11. Special- og diætkost skal aftales i hvert enkelt tilfælde mellem forældre og institution efter samråd med sundhedsplejerske og/eller familiens læge. Så vidt muligt sammensættes specialkosten af de almindelige fødevarer, som børnegruppen i øvrigt bliver tilbudt. Kilde: ( ) og intern pjece 3.5

21 Kostpolitik i Agerhønen Med udgangspunkt i Høje-Taastrup kommunes retningslinier har Agerhønen i Hedehusene udarbejdet følgende kostpolitik. Sund kost Det er Agerhønens mål: at give børnene lyst til at spise at lære børnene gode og sunde kostvaner at servere op til 90% økologisk Børnene tilbydes dagligt mellem 1 og 4 måltider i institutionen (børnehavebørnene har selv madpakke med til frokost). (Pr får børnehavebørnene også tilbudt mad i institutionen (red.)) Institutionen vil fortrinsvis bruge kødtyper som indmad, lam og fisk, da indmad er meget jernrigt, lam er den mindst allergene kødtype, og fede fisk indeholder D-vitaminer, som fremmer optagelsen af kalk til knoglerne. Der serveres sødmælk til vuggestuebørnene og letmælk til børnehavebørnene. Vand vil altid være tilgængeligt. Saft vil kun forefindes i institutionen i begrænset omfang i forbindelse med festlige lejligheder, f.eks. fødselsdage, da sukkerholdige drikke ikke fremmer sundheden, men til gengæld optager pladsen for andre vigtige næringsstoffer. Der gives ikke vitaminpiller i institutionen. Et barn vil aldrig blive tilbudt mad, som strider imod barnets kulturelle eller religiøse forskrifter. Special- og diætkost skal aftales i hvert enkelt tilfælde mellem forældrene og institutionen efter samråd med sundhedsplejerske og/eller familiens læge. Hvordan arbejder vi med at opnå vore mål? - Lysten til at spise: Vi bestræber os på at gøre måltidet roligt og hyggeligt uden for mange konflikter. Når vi spiser sidder vi i små grupper, så der er tid til kontakt med det enkelte barn. Inden vi sætter os til bordet, har vi inddraget børnene i forberedelserne ved at fortælle, at nu skal vi have mad, og de er selv med til at hente kopper, tallerkner og andre ting, der skal bruges til måltidet. Vi lægger vægt på at spise sammen, men hvis et børnehavebarn er sultent, har det altid mulighed for at tage et stykke mad fra sin madpakke, eller hvis der ikke er mere mad i madpakken, kan institutionen altid tilbyde et stykke brød. 3.6

22 - Lære gode og sunde kostvaner: Personalet er bevidste om betydningen af, at de selv er gode forbilleder ved at spise sund mad og samtidig udviser en positiv holdning overfor den mad, der serveres. På Gul og Blå stue holdes mad-dag 2 gange om måneden i vinterhalvåret. Børn og voksne køber ind og tilbereder maden sammen. Når et barn fylder 3 år, skal det have madpakke med til frokost, og forældrene indbydes til at deltage i et informationsmøde, hvor der informeres om vigtigheden af en ernæringsrigtig kost og gives forslag til indhold i madpakken. (Pr får børnehavebørnene også tilbudt mad i institutionen (red.)) - 90% økologisk Vi får hovedsagelig leveret varer fra et af de firmaer, kommunen har indgået aftale med og vi serverer sæsonens frugter og grøntsager. Kostpolitikken er udarbejdet af kostudvalget og godkendt i brugerbestyrelsen d. 14/ Kostpolitikken revideres i starten 1 gang om året i august måned. 3.7

23 Holbæk Haves Madpolitik 2001 I Holbæk Have serveres der en økologisk, næringsrig og varieret mad 95% af maden skal være økologisk i Der skal købes årstidens frugt og grønt, og der skal hentes frisk fisk på havnen en gang om ugen. Vi skal lære børnene sunde kostvaner ved hjælp af gode eksempler og rart samvær omkring spisningen Maden skal spises under en rar og hyggelig stemning. Der må ikke være for mange regler omkring maden. Vi skal lade børnene spise i deres eget tempo med rolige overgange mellem spisning og andre aktiviteter. Børnene skal opleve måltiderne som noget positivt, der giver ny energi. Maden skal præsenteres, så den ser lækker ud; børnene skal løbende præsenteres for nye retter. Børnene skal udvikles mundmotorisk og lære sociale spilleregler ved spisningen Ved tilberedelse af maden skal der tænkes bevidst på, at børnene får noget, de skal tygge, da det virker stimulerende på taleorganerne (sproglig udvikling). Børnene skal deltage i alle de praktiske gøremål omkring maden, såsom dække bord, øse op, række til hinanden. Ved måltiderne lærer børnene de første sociale spilleregler række til hinanden, vente på hinanden, ikke råbe i munden på hinanden. Børnene er en naturlig del af Holbæk Haves madkultur Børnene skal efter lyst og interesse deltage i madlavningen. De voksne har ansvaret for, at madlavningen bliver en tiltrækkende og hyggelig aktivitet på lige fod med de øvrige aktiviteter i huset. Sammenhæng: Børnene skal vide, hvor maden, de spiser, kommer fra, og hvordan den bliver tilberedt. Der serveres ikke svinekød i Holbæk Have Institutionen har mange etniske nationaliteter. Efter aftale med forældrebestyrelsen serveres der ikke svinekød i dagligdagen. Udelukkelse af svinekød giver en bedre rationel arbejdsgang og større tryghed hos de etniske nationaliteter. Lægeerklæring er nødvendig, hvis et barn skal på diæt Af hensyn til barnets ernæring, skal der foreligge en lægeerklæring, hvis et barn skal på diæt. Vi efterkommer forældrenes ønsker, når det gælder specifikke madvarer, som fx jordbær, citrusfrugter mv. Køkkenassistenten skal være ajourført med ny viden inden for småbørnsernæring Køkkenassistenten skal løbende, via kurser og ny litteratur, ajourføre sin viden om små børns ernæring. 3.8

24 Køkkenassistenten deltager med ligestillede i en netværksgruppe sammen med kommunens øvrige ansatte i vuggestuerne. Der udarbejdes månedlige kostplaner for børnenes frokost og eftermiddagsmad Køkkenassistenten er ansvarlig for at udarbejde månedlige kostplaner for børnenes kost. Kostplanerne hænges op på tavlen ved indgangen. Veletableret udekøkken Skal bruges mest muligt af det pædagogiske personale og køkkenassistenten, da Holbæk Have har en aktiv udepolitik. Pædagoger og børn laver mad en gang om ugen, året rundt, på køkkenassistentens fridag. Kombineret køkken og fællesrum Udover at børnene deltager i madlavningsprocesserne, er det kombinerede køkken og fællesrum et hyggerum, hvor grupper af børn kan læse og lege stille lege. Fællesrummet skal være et imødekommende og rart sted at opholde sig. Børnene kan modtage 4 måltider daglig i Holbæk Have Morgenmad fra 6.30 til 8.00 Ansvarlig: Pædagogisk personale Formiddagsfrugt ca Ansvarlig: Pædagogisk personale Frokost ca til ca Ansvarlig: Køkkenassistenten med hjælp fra det pædagogiske personale Eftermiddagsmad ca Ansvarlig: Køkkenassistenten Fredagen er det pædagogiske personale ansvarlig for eftermiddagsmaden. Frokost der serveres varm mad 3 gange om ugen og rugbrød inkl. lune retter 2 gange om ugen. Der vil være 4 slags pålæg plus grønt tilbehør. Køkkenassistenten og det pædagogiske personale bager med børnene hver dag Brødet skal være koldhævet, da gærmængden skal være mindst mulig af hensyn til vores 0 3 årige. Hygiejne vaske hænder Børnene skal vaske deres hænder, inden de spiser mad. Mellem madholdene skal bordene tørres af, og der skal sættes frisk og varm mad på bordet. Økonomi ved fuld kost Børnehavebørnene og de ansatte betaler 125 kr. om måneden for maden. En forældreforening er ansvarlig for forældreindbetalingerne. Fællesspisning med forældrene 4 gange om året Økonomien og tilberedelsen af maden deles mellem Holbæk Have, forældrebestyrelsen og forældrene. Køkkenassistenten er behjælpelig og deltager i fællesspisningen. Brugerundersøgelse Der blev foretages en tilfredshedsundersøgelse i september Den samme undersøgelse vil blive foretaget i maj Læs mere om Holbæk Have på deres hjemmeside: ( ) 3.9

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen FORÆLDREINFORMATION Kost i Dagplejen Forord Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem. En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske BILAG 3 Farveladen Servere sund, enkel, varieret og nærende mad Maden skal overvejende være økologisk og fra en grossist eller lokal leverandører Børnene kan altid få lidt mad (f.eks. en rugbrødsmad),

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Referat. ODDER KOMMUNE Byrådsservice. Referatet omfatter følgende dagsorden. Referat

Referat. ODDER KOMMUNE Byrådsservice. Referatet omfatter følgende dagsorden. Referat ODDER KOMMUNE Byrådsservice Referat Mødedato : 29. februar 2008 Vedrørende : Møde i TænkeTanken 29.februar 2008 Mødeledere: Malene Herbsleb og Krista Kajberg Referent : Susanne Strandbjerg Deltagere :

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere