Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5..."

Transkript

1 Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE, HVOR ER VOR SKABER STOR!

2 2 HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN Kaj Munk skrev både, at din og vor skaber er stor! En af de forårssange, vi vist alle kender, er Kaj Munks digt om den blå anemone, der indledes sådan: Hvad var det dog der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det, den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit søblå flor et stænk af himlens tone? Den lille anemone, jeg planted dér i fjor. Og sidste vers lyder: For denne rene farve den er mig som en vårens dåb, den la r mig nyfødt arve en evighed af håb. Så bøjer jeg mig da mod jord og stryger ømt dit silkeflor, en flig af nådens trone. Du lille anemone, hvor er vor skaber stor! Den sidste linje af digtet har der været tvivl om. Skal der - som i den seneste udgave af Højskolesangbogen - stå vor skaber, eller skal der stå din skaber. Forklaringen er, at digterpræsten Kaj Munk lavede flere versioner af digtet. I en version fra sommeren 1943 står der din Skaber, og i en anden version, der udkom efteråret 1943, står der vor Skaber. For et par år siden satte Kristeligt Dagblad sig for at finde ud af, hvad der er det rigtige, og med læsernes hjælp lykkedes det at finde mange historier om det fine digt om den blå anemone. I håb om at finde et entydigt svar på spørgsmålet kontaktede man også Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet. Her kunne akademisk medarbejder Jørgen Albretsen bekræfte, at det ikke er så ligetil en sag at finde ud af, hvad Munk skrev. Som alle andre digtere og forfattere har Kaj Munk lavet forskellige udkast på papir, før hans værker er kommet på tryk. Derfor kan man finde flere versioner af den blå anemone, siger Jørgen Albretsen. På et særtryk dedikeret til pastor Sigumfeldt i Aarhus skrev Kaj Munk under en vignet af en blå anemone teksten Du lille Anemone, hvor er vor Skaber stor. Vor Skaber står der også i den mindeudgave med Kaj Munks dramaer og digte, som udkom i 1949, og som yderligere støtte til teorien om, at Kaj Munk skrev vor Skaber, berettes det, at Kaj Munks enke, Lise Munk, ved flere lejligheder sagde, at hendes mand skrev vor Skaber. Men... Allerede i sommeren 1943 gav Munk digtet til Arne Sørensen, der var leder af partiet Dansk Samling, og i den version slutter sidste vers således: Du lille Anemone, hvor er din Skaber stor. Og faktisk findes der også en tredje version: Hvor er Gud Herren stor! Så mon ikke vi kan konkludere, at Kaj Munk selv var i tvivl? Og at det hele er rigtigt! NYT FRA VORE SOGNE... På tur til København KONFIRMANDUDFLUGT: Igen i år har 7.-klasserne fra Tommerup skole og Tallerupskolen fået lov at få en fridag for at tage på udflugt til Roskilde og København. Onsdag den 30. april tager årets konfirmander af sted på turen sammen med og Svend Faarvang m. fl. Besøg i domkirkerne, Rundetårn, Amalienborg og Christiansborg står på programmet, og ligesom sidste år håber vi at slutte af med at gå en tur i Tivoli. Så det skal nok blive en spændende og sjov dag! Minikonfirmander Broholm SPÆNDENDE OPLEVELSER I KIRKEN. Det er både sjovt og spændende at være minikonfirmand. Her i foråret er det alle, der går i 3. klasse på Tallerupskolen, der får mulighed for at gå på opdagelse i Broholm kirke. Inden længe udsendes der indbydelser til Broholmminierne. Så kan man tilmelde sig, hvis man har lyst til at være med. Yderligere oplysninger på Igen to heldige vindere! JULE-KONKURRENCEN: Denne gang havde 35 kirkeblads-læsere fundet frem til løsningen på den svære rebus i julenummeret af Kirkebladet. Løsningen var Dejlig er den himmel blå, og de to heldige vindere af en af Birgit Clausens smukke akvareller blev Annie Larsen, Appevej 13 og Finn Skovsgaard, Nyvej 60. Et stort tillykke til begge vindere! Besøg fra Nationalmuseet HVAD GEMMER KIRKEN? Tommerup kirke har haft besøg af nogle eksperter fra Nationalmuseet. Redaktionen af Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker, det store grundlæggende værk om kirkerne i Danmark, er nemlig i gang med at forberede udgivelser om kirkerne i det gamle Odense herred. I den forbindelse skal også Tommerup kirke undersøges på kryds og tværs for bl.a. at kunne datere den mere nøjagtigt. Det menes, at den ældste del af kirken stammer fra omkring 1150, men nu kan de nye undersøgelser altså måske kaste nyt lys over den sag. Også tagkonstruktionen har eksperternes interesse, og da de ikke fandt svar på alle spørgsmål i første omgang, har de meddelt, at de vender tilbage på et senere tidspunkt.

3 FORÅR! Af 3 Med foråret kommer alle kirkens helligdage. Foran os ligger påske og Kristi himmelfart og pinse. Alt sammen højtidsdage, der er flyttet ind i vores kalenderår, og som fortæller bibelhistorie. Helligdagene følger Kristi livshistorie. Den første tid efter jul kaldes Helligtrekongertiden. Det er fordi de hellige tre konger, der skulle rejse fra Østerland til Bethlehem i Israel for at se den nyfødte Jesus, om dem siger vi, at rejsen var lang. De kom først frem 6. januar. Ugerne efter 6. januar er en tid opkaldt efter dem, og den tid handler om Jesu opvækst. Herefter følger fastetiden, som er forberedelsestiden til påske. Der er ikke enighed om, hvilken højtid, der skulle være kirkens største. Nogle mener jul, andre påske, og et fåtal ville pege på pinsen. Store er de tre højtider i hvert fald alle! Påske handler om Jesu sidste dage. Påskedagene handler om Jesu ankomst til Jerusalem, om hans konfrontation med magt- og religionseliten. Skærtorsdag, som er Jesu sidste aften, er aftnen for indstiftelsen af nadveren. Langfredag er en stille dag landet over. Det er Jesu dødsdag, den dag han blev korsfæstet og efter mange lidelser åndede ud. Om lørdagen i påsken digtede Grundtvig. Han digtede om Jesus, der jo nu er død i dødsriget, og om hvordan han kæmper mod døden og sejrer. I kvæld blev der banket på Helvedes port, så dundrer den rullende torden, herolden var stærk og hans budskab fuldstort, thi lyttede alt under jorden.»fra Himlen jeg melder nu Helvedes kryb: Fra jorden nedstiger en kæmpe, han springer i gry over svælgende dyb, for gråd selv i Helved at dæmpe. Sig rejste de fanger nu alle på stand, men dog for kun dybt at nedknæle.»velkommen, velsignet, vor frelsermand!«det lød fra utallige sjæle. Triumf blev der nu, hvor kun gråd hørtes før, kun Død sad i Helved bedrøvet, keruben oplod den forseglede dør, Joakim Skovgaards kæmpemaleri Kristus i de Dødes Rige kan ses på Statens Museum for Kunst... skjoldvagten sig kasted i støvet. Så herlig opstod på den tredie dag vor frelser, uskyldig korsfæstet; thi er det på jord nu en salighedssag: Guds Søn haver Helvede gæstet! (uddrag fra DDS 213) Efter lørdagssejren over døden følger påskemorgen. Opstandelsesmorgnen. I Biblen tales der ofte om tegn. Til jul hører vi, der siges til hyrderne, at de skal finde Guds søn, og at dette er tegnet, de får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og da farisæerne beder Jesus give et tegn, der viser, han virkelig er Guds søn, siger han: I får ikke andet tegn end jonastegnet - og Jonas var den profet, der var tre dage og tre nætter i hvalfiskens mørke bug, hvorefter han blev spyttet ud og kom ud til livet igen. Et tegn forstået som at Jesus på tredjedagen vil opstå levende igen. Det er tegnet på at han er Guds søn. Andre tegn giver Jesus selv. Han forvandler vand til vin som tegn på styrken i det, han vil os. Han helbreder blinde som tegn på, han er den, der kan lære os at se Gud sandt. Han helbreder lamme, som tegn på, han er den, der kan give os dueligheden til at klare livet og alle dets opgaver. Mange, mange tegnhandlinger gives der, som alle fortæller om, hvad det betyder, at Kristus er Guds søn. Efter påske følger Kristi himmelfart. Det er de dage, hvor vi fejrer, at Kristus vendte hjem til de himle, der egentlig er Guds bolig. Og ved Kristi himmelfart giver han os et løfte: vi skal ikke være uden Guds nærvær. Gud vil i kraft af sin Ånd være os nær. Pinse er fejringen af Helligånden, der tager bolig her i verden. Vi lever i Helligåndens tid. Guds nærvær nu, her, hos os, er et nærvær i Ånd. Med foråret springer livet ud. Blomsterne vågner, vinden bliver mild, vi åbner døre og vinduer. Det er også små tegnhandlinger på livsglæde og mod og håb. Et billede på det, vi i kirken forkynder om Gud. Foråret ligger foran os med alle forårets helligdage. Derfor får en af vores fineste salmer, der bruger naturen som tegn på, hvad Gud vil os, det sidste ord: Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer. (DDS 725)

4 4 Nyt redskabs- og materialehus I Broholm sogn arbejdes der bl.a. med planer om byggeri af nye graverfaciliteter. Det fortæller Bodil Vestergaard Madsen om her: Som der står skrevet i en gammel sang af H.C. Andersen: Det gamle træ, o, lad det stå indtil det dør af ælde... Hvad har vi gang i? I Tommerup sogn er der gang i adskillige projekter. Det fortæller Anette Vig om her: Vi har gang i større som mindre projekter: Det største projekt, jeg har været med til i mine ca. 13 år i menighedsrådet, var planlægningen og opførelsen af Tommerup Sognehus, som blev færdigt for ca. halvandet år siden. Vi mangler kun nogle småting, f.eks. stensætning langs stien mellem kirken og sognehuset og opsætning af skilte, så alle bl.a. kan se, hvor det nye præstekontor er, samt hvornår sognepræsten og præstesekretæren har træffetider m.m. Af anlægsprojekter af lidt mindre omfang kan nævnes flisebelægning foran våbenhuset, en bredere trappe ned mod stien mod sognehuset, lamper ved P-pladsen samt en rampe, så også kørestolsbrugere har nem adgang til det nye hus. På den anden side af Møllebakken er dele af kirkegården under omlægning med flisekanter og udlægning af stenmel på stierne. Kirkegården ledes af graver NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE Det forsøgte menighedsrådet i Broholm sogn at efterleve med hensyn til det ca. 80 år gamle asketræ på kirkegården. Men det var begyndt at hælde meget hen mod det lige så gamle redskabsskur på kirkegården. Menighedsrådet traf derfor den beslutning, at det måtte fældes, - også set i lyset af det nye byggeri, der om kort tid påbegyndes på kirkegården. Menighedsrådet har gennem flere år arbejdet med ønsket om, at det gamle redskabsskur på kirkegården kunne blive revet ned til fordel for et nyt og tidssvarende redskabs- og materialehus med tilhørende graverfaciliteter. Nu er vi endelig nået så langt, at licitationen vedrørende det nye byggeri er vel overstået, og i skrivende stund afventer vi de sidste tilladelser fra Assens Kommune. Når alt det er på plads, går byggeriet i Henrik Nygaard, der har ansvar for den daglige drift, hvor arten af arbejdet jo i høj grad afhænger af årstiden. Inden længe skal grandækningen jo igen erstattes med stedmoderplanter og andre forårsblomster. Desuden er Henrik i gang med at udarbejde en plejeplan for vedligeholdelse af kirkegården. I samarbejde med Broholm sogn har vi en del aktiviteter, f.eks. konfirmandudflugter, minikonfirmander, babysalmesang, foredrag, koncerter og teaterture. Desuden har vi et par gange om året spaghettigudstjeneste, hvor der efter børnegudstjenesten serveres spaghetti og kødsovs til alle. gang og forventes færdigt umiddelbart før julen Hele huset bliver på 122 kvadratmeter, og menighedsrådet har i tæt samarbejde med arkitektfirmaet C&W i Svendborg bestræbt sig på at huset udseendemæssigt falder naturligt ind i omgivelserne og terrænet på kirkegården. Broholm menighedsråd glæder sig, graverpersonalet glæder sig, og vi håber og tror, at besøgende på kirkegården vil glæde sig over den lettere adgang, der fremover vil blive til graverpersonalet, som til den tid vil være at træffe i det nye hus i telefontiden. Med venlig hilsen Bodil Vestergaard Madsen, formand for Broholm sogns menighedsråd For at forny og udvikle på aktiviteterne i sognet, har menighedsrådet for nylig været samlet til to inspirationsdage, hvor bl.a. en omvendt brainstorming gav mange kreative forslag på bordet, - forslag, som vi nu arbejder videre med, og der er plads til mange flere forslag på listen... Vi tager også gerne imod dine forslag! Med venlig hilsen Anette Bøgebjerg Vig, formand for Tommerup sogns menighedsråd

5 KONFIRMATION 2014 Konfirmander forår 2014 Her er listen over årets konfirmander i Tommerup og Broholm kirker... 5 Store Bededag, den 16. maj kl. 9.00, konfirmeres i Broholm kirke v/: Lucas Dahlquist Bagger, Tallerupvej 28 Ghita Ehlers Bjerg, Vissenbjergvej 35 Trine Nordlund Christensen, Stenløkkevej 31 Christian Dorf Eriksen, Bannervej 25 Aleksander Skovlund Fuhrmann, Højsletten 20 Zindi Hansen, Ternevej 21 Laura Andersen Hjortshøj, Kildebjerggård 25 Valdemar Langberg Hviid, Parkvej 21 Mie Zenia Brogaard Kristensen, Kirkevej 51 Mateusz Daniel Ludvigsen, Tårup Udlod 41, Aarup Jonas Mathiesen Lundqvist, Teglhøjen 31 Ida Syrak Veller Petersen, Højsletten 42 Kriss Søndergaard, Toftelundsvej 26 Caroline Sejer Sørensen, Teglbakken 70 Jonas Teglgaard, Stationsvej 8 C Store Bededag, den 16. maj kl , konfirmeres i Broholm kirke v/: Lasse Lykkegaard Andersen, Teglhøjen 45 Clara Friis Clausen, Højsletten 40 Amalia Yene Maja Hansen, Skrænten 4, Vissenbjerg Jonas Bahn Hansen, Buchwaldsvej 25 Nicolai Skovlund Hansen, Tallerup Alle 4 Mie Filskov Jensen, Kildebjerggård 54 Oliver Rix Johannsen, Skelskovbakken 2 Oliver Elias Mader Laugesen, Gartnervænget 4 Laurids Højby Marxen, Bannervej 12 Rune Wiis Nielsen, Stærmosevej 172 Rasmus Viberg Franker Olsen, Skelskovvej 35 Daniel Lindahl Oster, Skelskovvej 15 Celina Michella Rosell, Højsletten 9 Andreas Rønstrup, Tallerupvej 64 Laura Bedsted Steffensen, Høgsholtvej 11 Anna Kristine Stokholm, Stærmosevej 198 Christoffer Kai Saatterup, Nørregade 44, Vissenbjerg Sofie Krüger Tagge, Bøgevænget 8 Døbte i Tommerup: Viktoria Godskesen Nielsen, Kamgårdsvej Valdemar Velling Sejerup, Maevej Lucca Andrea Jørgensen, Bystævnevej 11 E Lærke Sofie Sørensen, Algade 13 D, Ejby Døbte i Broholm: Frederik Søndergaard Borg, Kildebjerggård 60 SIDEN SIDST... Kristi Himmelfartsdag, den 29. maj kl. 9.00, konfirmeres i Tommerup kirke v/ : Emily Ditte Andersen, Bystævnevej 12 Katrine Maj Birk, Kamgårdsvej 52 Benjamin Hammerich Hansen, Kelstrupvej 54 Anja Ørgaard Jensen, Brunsegårdsvej 45 Caroline Juul Jespersen, Kamgårdsvej 70 Morten Krogsgaard Larsen, Vestervangen 83 Rikke Neider, Krengerupvej 37 Kasper Fog Nielsen, Storskovvej 6 Tenna Fog Nielsen, Storskovvej 6 Rikke Cecilie Pedersen, Kamgårdsvej 18 Nikolai Prip, Krengerupvej 4 A Andreas Vendelbo Skarnvad, Hovløkkevej 11 Celina Staunfeldt, Smedegyden 11 Aske Skau Thomsen, Skovstrupvej 54 Helena Maria Thorsted, Nyvej 39 Jens Tinggaard, Vestervangen 80 Kristi Himmelfartsdag, den 29. maj kl , konfirmeres i Tommerup kirke v/ : Victoria Steensen Behrend, Fuglekildevej 4 H Freja Christiansen, Skolevej 8 Stine Ning Foxil Christiansen, Nyvej 87 Betina Ørgaard Jensen, Brunsegårdsvej 45 Karna Bredahl Jensen, Kastaniely 16 Mathis Friis Jensen, Møllebakken 86 Daniel Mølgaard Madsen, Møllebakken 17 Sebastian Mindorf, Vestervangen 51 Andreas Almind Nielsen, Kamgårdsvej 2 Rikke Holst Nielsen, Tværvej 11 Nathasja Maria Malmquist Rasmussen, Brunsegyden 16 Maria Schmidt Toft, Vestervangen 73 Daniel Angelo Voldsgaard-Nielsen, Skovstrupvej 20 Nanna Nordlund Aagaard, Kastaniely 6 Bemærk: Konfirmand-telegrammer og lignende vil kunne afleveres på konfimationsdagene i henholdsvis Broholm menighedshus og Tommerup sognehus Niels Otto Anderson, 81 år, Skolevej 23 (fra Verninge k.) Guttorm Rasmus Storm, 88 år, Møller Eriksensvej 7 N Annika Aabjerg Bøggild, 39 år, Nyvej 44 D Vivi Madsen, 69 år, Vestervangen Jeppe Vestergaard, 23 år, Ydunsgade 4 B, Vejle 8.2. Kaj Christian Hansen, 85 år, Maevej Michael Reichstein Hansen, 40 år, Møller Eriksensv. 3 H (fra Vissenbjerg kirke) Viede i Broholm: Annette Holm Andersen og Kristian Lindegaard Jensen, Stærmosevej Maiken Wulff-Jensen og Rasmus Valentin Sørensen, Teglhøjen 69 Begravede/bisatte fra Tommerup kirke: 2.1. Gerda Rasmussen, 82 år, Kamgårdsvej 19 B (fra Brylle kirke) Begravede/bisatte fra Broholm kirke: Jens Hansen, 86 år, Stationsvej 8 A Steen Illum Marcussen, 60 år, Kirkevej Annie Margrethe Pedersen, 96 år, Sydmarksvej Poul Hansen, 85 år, Stenløkkevænget Anne Frimand Mikkelsen, 31 år, Gyvelvænget Gert Vendelbo, 52 år, Teglværksvej 1 B (fra Kirkegårdskapellet) Gitte Andersen, 49 år, Bjelkevej 11

6 6 LIDT AF HVERT FRA VORE SOGNE... DÅBSGAVER Hver gang et lille barn døbes i Tommerup eller Broholm kirke, får dets forældre to gaver med hjem fra kirken. Dels et fint håndbroderet dåbshåndklæde, som nogle flittige damer i vore sogne har fremstillet, - og dels en dåbsbog. Der har hidtil været fem forskellige bøger at vælge imellem (fire af dem er børnebibler), men nu er der kommet en sjette mulighed: Sigurds historier om at være til. Sigurd fortæller De fleste kender vist Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper. I fællesskab går Sigurd og Snapper på denne dvd på opdagelse i nogle af de store eksistentielle følelser, hvor kristendommen har et bud på, hvordan vi skal forholde os, f.eks. skyld og tilgivelse, uretfærdighed, kærlighed, taknemmelighed, sorg, savn og håb. Programmerne tager udgangspunkt i en hverdagssituation, som de yngste børn kender fra deres eget liv. Som når Snapper spiller bold på havebordet og kommer til at smadre Sigurds yndlingskop, men bestemt ikke mener, det er hendes skyld. Og alligevel har hun så mærkeligt ondt i maven hele dagen. Gode samtaler I dvd-boksen er der en lille bog med gode ideer til, hvordan man kan bruge filmene. Håbet er, at filmene kan være udgangspunkt for mange gode samtaler med børn og familier om, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi opfører os over for hinanden. En jubilæumsgave Et eksemplar af Sigurds historier om at være til er blevet givet som gave til alle Danmarks sogne i forbindelse med Danmarks Kirkelige Mediecenters 25 års jubilæum. En række fonde, stiftsråd m.fl. har støttet projektet, og Y s Men-klubberne har sørget for, at dvd-boksene er kommet ud i alle afkroge af landet. Vi har allerede haft meget glæde af gaven - bl.a. sammen med minikonfirmanderne, og nu har menighedsrådene altså besluttet at købe et lager af dvd-boksen, så der fremover vil være seks forskellige dåbsgaver at vælge imellem, når man bliver døbt i en af vore kirker. Bl.a. Sigurds historier om at være til, - og den skal nok vække begejstring både hos store og små! Bibelhistorier Sigurd Barrett og Snapper kan i øvrigt også opleves i mange andre sammenhænge - bl.a. Sigurd fortæller Bibelhistorier, som kan fås hos boghandleren og lånes på biblioteket. God fornøjelse! KIRKEKAFFE MED MERE Vi fortsætter traditionen med at holde kirkekaffe og kirkefrokost efter gudstjenesten en gang i kvartalet i begge sogne. På den måde bliver der lejlighed til en hyggelig snak efter gudstjenesten - og måske også til at lære nye mennesker at kende. I Tommerup bliver der kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 6. april kl., og der bliver kirkefrokost efter gudstjenesten søndag den 25. maj kl.. I Broholm bliver der kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 30. marts kl.. Husk i øvrigt, at det er denne søndag, sommertiden begynder! Desuden bliver der kirkefrokost efter gudstjenesten søndag den 18. maj kl.. Kirkekaffen serveres i våbenhusene, mens kirkefrokostbordet står dækket i henholdsvis sognehuset og menighedshuset. Kirkekaffen er i øvrigt gratis, og kirkefrokosten koster 20 kr pr. person. Og husk, at kirkebilen kører til alle højmesse-gudstjenester kl., - og den er stadig gratis!

7 7 HVEM ER DET FOR? Det sker, at nogen spørger: Hvilken målgruppe er det egentlig, den gudstjeneste eller den aktivitet henvender sig til? Det korte svar er naturligvis, at alt det, der indbydes til i Tommerup og Broholm sogne, er for alle! Men som det fremgår også af dette kirkeblad, er der visse arrangementer, der især henvender sig til bestemte grupper. F.eks. er hotdog-gudstjenesterne og spaghetti-gudstjenesterne tænkt som et særligt tilbud til børn, der sammen med deres forældre eller bedsteforældre har lyst til at deltage i en kort gudstjeneste og derefter hygge sig sammen med andre over et måltid mad. Der er også ting, der mest henvender sig til konfirmanderne (og deres forældre), og babysalmesangen, der tilbydes igen til efteråret, er naturligvis for de yngste - og deres forældre. Men ellers er det faktisk rigtigt, at både gudstjenester og arrangementer er for alle. Så måske skulle du overveje, om ikke de mange gode tilbud, du også kan finde her i bladet, også kunne være for dig! Du skal være så hjerteligt velkommen! Efterårsstormene gik bl.a. hårdt ud over præstegårdshaven. Mange træer væltede, og som det ses på dette billede faldt en enkelt stor gren ned over træterrassen, som blev delvist ødelagt. Arbejdet med at fælde de mange træer, rydde op og genopbygge terrassen er nu i fuld gang, og inden længe skulle arbejdet gerne være færdiggjort, så haven (næsten) kommer til at ligne sig selv igen. Den største del af udgifterne til fældning og oprydning betales i øvrigt af kirkeministeriets forsikringsenhed, idet folkekirken er selvforsikrende. NY HJEMMESIDE Som nævnt i sidste nummer af Kirkebladet har vore sognes hjemmeside været gået ned de seneste måneder. Menighedsrådet har nedsat et hjemmesideudvalg, som har arbejdet med at lave en ny hjemmeside, og udvalget var nu valgt en løsning, der er både flot, informativ og fremtidssikret. Inden længe går den nye hjemmeside i luften, og det skulle så igen være muligt at finde alle nødvendige informationer om vore sogne på internettet på adresserne: og Læs mere i lokalaviserne i de kommende måneder! Ved sogneindsamlingen søndag d. 9. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt verdens fattigste. Hjalte, Karoline og Marie fra Tommerup Efterskole var blandt indsamlerne, og resultatet blev, at der i Broholm sogn kom kr i raslebøsserne, mens der i Tommerup sogn blev samlet kr ind. Ialt et flot resultat på kr.

8 8 SOGNEAKTIVITETER Torsdag den 27. marts kl i Tommerup sognehus: Suppe- og filmaften FARGO: Nogle har kaldt denne film af brødrene Ethan og Noel Coen for en thriller, - andre opfatter den mere som en sort komedie. I virkeligheden er den nok begge dele - og mere til! Filmen er opkaldt efter en by i North Dakota og er fra Den vandt to Oscars - for bedste kvindelige hovedrolle og bedste manuskript. Den handler om bilsælgeren Jerry Lundegaard, der trues af konkurs. Hans velhavende svigerfar vil ikke hjælpe ham ud af krisen. Jerry er villig til at gøre alt for at slippe ud af sine økonomiske problemer, så han hyrer to hærdede kriminelle til at kidnappe sin egen kone. Men så går det hele galt. Som leder af politiefterforskningen indsættes den højgravide Marge Gunderson, der spilles af Frances McDormand, - en rolle, der altså indbragte hende den eftertragtede Oscar-statuette. Vi starter kl med at spise suppe sammen. Så introducerer Steffen Arndal filmen, og når vi har set den, får vi kaffe eller the og en småkage samt en snak om filmen. Af hensyn til traktementet (som koster 50 kr for suppe og drikkevarer) bedes man tilmelde sig i god tid til Helga eller Svend på præstekontoret, tlf Kom og vær med til en hyggelig suppe- og filmaften torsdag den 27. april kl i Tommerup sognehus! Her er nogle god EFTERMIDDAGSMØDE Tirsdag den 25. marts kl. 15 i Broholm menighedshus: ET STYKKE DRAMATISK DANMARKSHISTORIE! Rasmus Laursen tager os med på en rundtur i Danmarkshistorien og fortæller om de spændende ting, der skete fra Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet til befrielsen i Danmarks vej fra helstat til nationalstat var som bekendt yderst dramatisk, og et indblik i historien er nødvendigt for at forstå det samfund, vi kender i dag. Kom og hør Rasmus Laursen, der er kendt som en ualmindelig god fortæller! NU KOMMER SALME-MARATHONEN SNART TIL TOMMERUP OG BROHOLM KIRKER. SE SIDE 10! SALME-MARATHON DET FOR BØRN: Tirsdag den 29. april er der igen en anderledes gudstjeneste i børnehøjde i Broholm kirke. Vi mødes kl i kirken, hvor Lotte fortæller, og vi beder Fadervor og synger sammen. Bagefter går vi ned i menighedshuset og spiser UHM... HOTDOGS! hotdogs. Og efter maden er der tid og plads til leg, hygge, snak og en kop kaffe. Kl. 19 siger vi godnat og på gensyn. Hotdog-gudstjeneste er for børn i alle aldre - og deres forældre og bedsteforældre. Det er gratis at deltage. Kom og vær med!

9 e forårstilbud! SOGNEAKTIVITETER FORÅRSKONCERT I TOMMERUP KIRKE Vi får besøg af Ambitus-koret! 9 Ambitus-koret har allerede henrykket mange. Søndag den 6. april kl kan koret opleves ved forårskoncerten i Tommerup kirke! Koret byder på en alsidig koncert med dejlige kærlighedssange i alle afskygninger, danske såvel som udenlandske, samt opførelse af Michael Bojesens Kærlighedssonetter. Dette værk har vundet korets hjerte, og koret vil gerne dele den dejlige musik med publikum. Teksterne er oprindelig skrevet af Pablo Neruda, oversat til dansk og sat i musik af komponist og korleder Michael Bojesen. Stilen er mellemamerikansk med et strejf af tango. Korværket akkompagneres af sopransaxofon, guitar og kontrabas. Koret ledes af dirigent Karen Folke Olsen. Der er gratis adgang til forårskoncerten, og alle er velkomne! Sognetur til Haderslev og Aarø! Lørdag den 14. juni er der igen mulighed for at komme med Tommerup og Broholm sogne på sogneudflugt. I år går turen til det sønderjydske, nærmere bestemt Haderslev og Aarø. Der er afgang kl fra Tommerup kirke, kl fra Mission Afrika Genbrug, kl fra Torvet og kl fra Broholm kirke. Vi kører i bus (max. plads til 50 pers.), og når vi ankommer til Haderslev, er der dækket op med formiddagskaffe, the og rundstykker i Den gamle Latinskole. Derefter er der rundvisning i Domkirken lige ved siden af. Domkirken er en bygning med en spændende og begivenhedsrig historie. Den rummer fin kirkekunst og flot inventar, og derfor er den naturligvis en seværdighed i national, ja faktisk i international målestok. Turen går så til Aarøsund, hvorfra vi skal med færgen over til Aarø. Vi tager vores bus med over på øen, og sejlturen varer kun syv minutter. Første stop på Aarø er ved vingården, som vinbonden Svend Aage Hansen startede i Han vil fortælle os om det spændende arbejde med at lave dansk vin, - og en smagsprøve på de fine dråber får vi også. Man siger, at på Aarø går tiden langsomt. Et af de steder, der er præget af denne hyggelige langsommelighed, er den historiske Brummers Gaard, der ligger markant midt i byen. I den tidligere hestestald er der i dag indrettet café, og her skal vi nyde en dejlig frokost tilberedt af øens specialiteter. Derefter bliver vi guidet rundt på øen og hører nogle af de mange historier, der knytter sig til den. Et besøg i kirken, der i øvrigt kaldes Julekirken, bliver det også til, inden vi kommer tilbage til Brummers Gaard, hvor vi skal have kaffe/the og italiensk lagkage. Ved 16-tiden sejler vi tilbage til fastlandet og sætter kursen hjemover via Haderslev Næs. Vi forventer at være tilbage i Tommerup omkring kl Tilmeldinger modtages fra onsdag d. 9. april. Ring venligst til Helga på præstekontoret (tlf hver onsdag og fredag mellem 8 og 13), - dog altså tidligst 9. april kl. 8. Prisen for sogneudflugten er 500 kr., som betales på turen. Drikkevarer til frokosten er for egen regning. På gensyn på en fin sogneudflugt til det sønderjydske! Domkirken i Haderslev er byens vartegn. Den løfter sig markant over byens tage og skaber en helt særlig profil over byen.

10 10 SOGNEAKTIVITETER DET SKER I VORE SOGNE Marts: Onsdag d. 19. kl : Møde v/arne Skov, Brændekilde. Emne: Sorg og krise - som pårørende Onsdag d. 26. kl : Besøg af Tommerup Efterskole. Tale v/ udviklings- og undervisningskonsulent Simon Hauge Lindberg Fredag d. 28. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien April: Onsdag d. 2. kl : Social aften - emne kommer senere Tirsdag d. 8. kl : Bedemøde Onsdag d. 9. kl : Møde v/ Anna og Asbjørn Asmussen. Emne: Parforhold - styrken i forskelligheden Onsdag d. 16. kl : Møde v/ Sten Møller Laursen, Videbæk. Emne: Prioritere i familielivet Fredag d. 25. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien Onsdag d. 30. kl : Forårsfest i Tommerup kirke og sognehus v/jacob Daniel MENIGHEDSRÅDSMØDER BROHOLM: Broholm menighedsråd holder møde: Onsdag d. 26. marts kl. 19, onsdag d. 23. april kl. 19 og onsdag den 21. maj kl. 19. TOMMERUP: I Tommerup sogn er der møde torsdag d. 3. april kl. 19 og tirsdag d. 29. april kl. 17. Desuden holdes der kirkesyn tirsdag d. 3. juni kl. 17 i Tommerup og onsdag d. 18. juni kl. 17 i Broholm. MØDER I MISSIONSHUSET Lund Olesen Maj: Tirsdag d. 6. kl : Bedemøde Onsdag d. 7. kl : Møde v/ Inger og Per Larsen, Skive. Emne: Skal vi arbejde med kærligheden? Onsdag d. 14. kl : Møde v/ Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. Emne: Jeres forløsning nærmer sig (Luk. 21, 25-33) Fredag d. 23. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien Onsdag d. 28. kl : Møde v/ Villy Sørensen, Hammel. Emne: Gud er min far Juni: Tirsdag d. 3. kl : Bedemøde Onsdag d. 4. kl : Møde v/ Carsten Mikkelsen, Kolding Fredag d. 13. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien Fredag d. 20.-søndag d. 22.: Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping Mandag d. 23. kl. 18: Skt. Hans aften i Brylle MISSION AFRIKA-KREDSEN Tirsdag d. 18. marts kl hos Dagmar og Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3 Mandag d. 14. april kl hos Emmy og Peder Storm, Møllebakken 12 Mandag d. 12. maj kl hos Helga og Finn Skovsgaard, Nyvej 60 Mandag d. 16. juni kl hos Ester og Svend Aage Jensen, Vesterbro 68, Odense SALME-MARATHON - nu i Tommerup og Broholm kirke! Tirsdag den 1. april kl. 19 er der salme-marathon i Tommerup kirke. Biskop Tine Lindhardt er salme-guide, og der er en forfriskning i sognehuset bagefter. Tirsdag den 22. april kl. 19 er der salme-marathon i Broholm kirke., Steffen Arndal og Svend Faarvang er salme-guider, og der er en forfriskning i menighedshuset bagefter. MARATHONEN SLUTTER PÅ BAAGØ: Søndag den 22. juni slutter Assens Provstis salme-marathon på Baagø. Af hensyn til begrænset plads på færgen, bedes man tilmelde sig til provstikontoret i Assens, tlf Der er også mulighed for at deltage i en middag på Marcussens Hotel, når deltagerne kommer tilbage fra Baagø. AKTIVITETER M.M. En sjov aften for konfirmanderne m. fl. MUSIK OG TEATER: Tommerup Efterskole inviterer alle konfirmander og forældre til en spændende og anderledes aften på efterskolen. Det foregår onsdag den 2. april kl , og der venter konfirmanderne og deres forældre en rigtig sjov aften med masser af teater og musik. Vi samler ind... INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende måneder samler vi ind til: Fastetiden: Folkekirkens Nødhjælp (9. marts: Sogneindsamling) Påsken: KFUM og KFUK 27. april: Kofoeds Skole 16. og 29. maj: Folkekirkens Nødhjælp 25. maj: Kirkefondet Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp - kirkehjælp Gudstjeneste i det fri ANDEN PINSEDAG: Også i år indbydes der til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 9. juni kl. 14. Gudstjenesten holdes også denne gang i præstegårdshaven (eller i sognehuset, hvis vejret ikke er med os) - lige ved siden af Tommerup kirke. holder prædikenen, og i år har vi fået Korup-blæserne til at stå for det musikalske. Korupblæserne er et blæserorkester, der består af ca. 12 musikere, og vi har før haft glæde af dem i vore kirker. Men denne gang får de altså lov at spille i den nyrenoverede præstegårdshave, der blev hårdt ramt af stormene sidste efterår. Efter gudstjenesten er der kaffe, the og sodavand - samt det store kagebord i sognehuset. Ligesom de foregående år håber vi nemlig, at alle, der har lyst, vil tage en hjemmebagt kage med. Så kårer vi Tommerups lækreste kage, som bliver præmieret. Kom og vær med til en hyggelig gudstjeneste - med efterfølgende lækkert kaffe-/kagebord! Konfirmandklub HYGGELIGE KLUBAFTENER: Der er stadig fredagshygge for konfirmanderne den første fredag i hver måned mellem 19 og 21. De næste klubaftener er den 4. april og den 2. maj. Det er for alle konfirmander, og det er sjovt. Kom og vær med!

Sommertid er også kirketid! Når familien Danmark holder ferie, er kirkedørene

Sommertid er også kirketid! Når familien Danmark holder ferie, er kirkedørene Sommertid er også kirketid! Når familien Danmark holder ferie, er kirkedørene også åbne - både ude i sommerlandet og herhjemme... SE SIDE 3... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE SOMMER 2014 2 HILSEN

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FO RÅR

FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FO RÅR Påske, konfirmation og pinse! Der er forår i luften - også i kirken. Vi markerer bl.a. 150-året for den fynske komponist Carl Nielsens fødsel. SE SIDE 3 OG SIDE 9! KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

DR Big Band kommer på besøg i Tommerup! Kom til gratis koncert onsdag

DR Big Band kommer på besøg i Tommerup! Kom til gratis koncert onsdag DR Big Band kommer på besøg i Tommerup! Kom til gratis koncert onsdag den 8. oktober kl. 19.30 på Tommerup Efterskole. SE SIDE 4... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE EFTERÅR 2014 2 HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER KONFIRMATIONER PÅSKE SUPPE & BRØD PINSE PÅ ESTERHØJ KIRKEFILM I VIG BIO KIRKEFROKOST FORÅRSSANGAFTEN

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER KONFIRMATIONER PÅSKE SUPPE & BRØD PINSE PÅ ESTERHØJ KIRKEFILM I VIG BIO KIRKEFROKOST FORÅRSSANGAFTEN VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER MAR. APR. MAJ 2015 57. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE KONFIRMATIONER PÅSKE SUPPE & BRØD PINSE PÅ ESTERHØJ KIRKEFILM I VIG BIO KIRKEFROKOST FORÅRSSANGAFTEN

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne Marts - April - Maj Gislev & Ellested Sogne Årgang 65 Nr. 2-2015 Faste lavn er mit navn 2 Sådan lyder det for tiden rundt omkring på skoler og i forsamlingshuse. Børnene er klædt ud og de slår katten af

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere