Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5..."

Transkript

1 Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE, HVOR ER VOR SKABER STOR!

2 2 HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN Kaj Munk skrev både, at din og vor skaber er stor! En af de forårssange, vi vist alle kender, er Kaj Munks digt om den blå anemone, der indledes sådan: Hvad var det dog der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det, den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit søblå flor et stænk af himlens tone? Den lille anemone, jeg planted dér i fjor. Og sidste vers lyder: For denne rene farve den er mig som en vårens dåb, den la r mig nyfødt arve en evighed af håb. Så bøjer jeg mig da mod jord og stryger ømt dit silkeflor, en flig af nådens trone. Du lille anemone, hvor er vor skaber stor! Den sidste linje af digtet har der været tvivl om. Skal der - som i den seneste udgave af Højskolesangbogen - stå vor skaber, eller skal der stå din skaber. Forklaringen er, at digterpræsten Kaj Munk lavede flere versioner af digtet. I en version fra sommeren 1943 står der din Skaber, og i en anden version, der udkom efteråret 1943, står der vor Skaber. For et par år siden satte Kristeligt Dagblad sig for at finde ud af, hvad der er det rigtige, og med læsernes hjælp lykkedes det at finde mange historier om det fine digt om den blå anemone. I håb om at finde et entydigt svar på spørgsmålet kontaktede man også Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet. Her kunne akademisk medarbejder Jørgen Albretsen bekræfte, at det ikke er så ligetil en sag at finde ud af, hvad Munk skrev. Som alle andre digtere og forfattere har Kaj Munk lavet forskellige udkast på papir, før hans værker er kommet på tryk. Derfor kan man finde flere versioner af den blå anemone, siger Jørgen Albretsen. På et særtryk dedikeret til pastor Sigumfeldt i Aarhus skrev Kaj Munk under en vignet af en blå anemone teksten Du lille Anemone, hvor er vor Skaber stor. Vor Skaber står der også i den mindeudgave med Kaj Munks dramaer og digte, som udkom i 1949, og som yderligere støtte til teorien om, at Kaj Munk skrev vor Skaber, berettes det, at Kaj Munks enke, Lise Munk, ved flere lejligheder sagde, at hendes mand skrev vor Skaber. Men... Allerede i sommeren 1943 gav Munk digtet til Arne Sørensen, der var leder af partiet Dansk Samling, og i den version slutter sidste vers således: Du lille Anemone, hvor er din Skaber stor. Og faktisk findes der også en tredje version: Hvor er Gud Herren stor! Så mon ikke vi kan konkludere, at Kaj Munk selv var i tvivl? Og at det hele er rigtigt! NYT FRA VORE SOGNE... På tur til København KONFIRMANDUDFLUGT: Igen i år har 7.-klasserne fra Tommerup skole og Tallerupskolen fået lov at få en fridag for at tage på udflugt til Roskilde og København. Onsdag den 30. april tager årets konfirmander af sted på turen sammen med og Svend Faarvang m. fl. Besøg i domkirkerne, Rundetårn, Amalienborg og Christiansborg står på programmet, og ligesom sidste år håber vi at slutte af med at gå en tur i Tivoli. Så det skal nok blive en spændende og sjov dag! Minikonfirmander Broholm SPÆNDENDE OPLEVELSER I KIRKEN. Det er både sjovt og spændende at være minikonfirmand. Her i foråret er det alle, der går i 3. klasse på Tallerupskolen, der får mulighed for at gå på opdagelse i Broholm kirke. Inden længe udsendes der indbydelser til Broholmminierne. Så kan man tilmelde sig, hvis man har lyst til at være med. Yderligere oplysninger på Igen to heldige vindere! JULE-KONKURRENCEN: Denne gang havde 35 kirkeblads-læsere fundet frem til løsningen på den svære rebus i julenummeret af Kirkebladet. Løsningen var Dejlig er den himmel blå, og de to heldige vindere af en af Birgit Clausens smukke akvareller blev Annie Larsen, Appevej 13 og Finn Skovsgaard, Nyvej 60. Et stort tillykke til begge vindere! Besøg fra Nationalmuseet HVAD GEMMER KIRKEN? Tommerup kirke har haft besøg af nogle eksperter fra Nationalmuseet. Redaktionen af Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker, det store grundlæggende værk om kirkerne i Danmark, er nemlig i gang med at forberede udgivelser om kirkerne i det gamle Odense herred. I den forbindelse skal også Tommerup kirke undersøges på kryds og tværs for bl.a. at kunne datere den mere nøjagtigt. Det menes, at den ældste del af kirken stammer fra omkring 1150, men nu kan de nye undersøgelser altså måske kaste nyt lys over den sag. Også tagkonstruktionen har eksperternes interesse, og da de ikke fandt svar på alle spørgsmål i første omgang, har de meddelt, at de vender tilbage på et senere tidspunkt.

3 FORÅR! Af 3 Med foråret kommer alle kirkens helligdage. Foran os ligger påske og Kristi himmelfart og pinse. Alt sammen højtidsdage, der er flyttet ind i vores kalenderår, og som fortæller bibelhistorie. Helligdagene følger Kristi livshistorie. Den første tid efter jul kaldes Helligtrekongertiden. Det er fordi de hellige tre konger, der skulle rejse fra Østerland til Bethlehem i Israel for at se den nyfødte Jesus, om dem siger vi, at rejsen var lang. De kom først frem 6. januar. Ugerne efter 6. januar er en tid opkaldt efter dem, og den tid handler om Jesu opvækst. Herefter følger fastetiden, som er forberedelsestiden til påske. Der er ikke enighed om, hvilken højtid, der skulle være kirkens største. Nogle mener jul, andre påske, og et fåtal ville pege på pinsen. Store er de tre højtider i hvert fald alle! Påske handler om Jesu sidste dage. Påskedagene handler om Jesu ankomst til Jerusalem, om hans konfrontation med magt- og religionseliten. Skærtorsdag, som er Jesu sidste aften, er aftnen for indstiftelsen af nadveren. Langfredag er en stille dag landet over. Det er Jesu dødsdag, den dag han blev korsfæstet og efter mange lidelser åndede ud. Om lørdagen i påsken digtede Grundtvig. Han digtede om Jesus, der jo nu er død i dødsriget, og om hvordan han kæmper mod døden og sejrer. I kvæld blev der banket på Helvedes port, så dundrer den rullende torden, herolden var stærk og hans budskab fuldstort, thi lyttede alt under jorden.»fra Himlen jeg melder nu Helvedes kryb: Fra jorden nedstiger en kæmpe, han springer i gry over svælgende dyb, for gråd selv i Helved at dæmpe. Sig rejste de fanger nu alle på stand, men dog for kun dybt at nedknæle.»velkommen, velsignet, vor frelsermand!«det lød fra utallige sjæle. Triumf blev der nu, hvor kun gråd hørtes før, kun Død sad i Helved bedrøvet, keruben oplod den forseglede dør, Joakim Skovgaards kæmpemaleri Kristus i de Dødes Rige kan ses på Statens Museum for Kunst... skjoldvagten sig kasted i støvet. Så herlig opstod på den tredie dag vor frelser, uskyldig korsfæstet; thi er det på jord nu en salighedssag: Guds Søn haver Helvede gæstet! (uddrag fra DDS 213) Efter lørdagssejren over døden følger påskemorgen. Opstandelsesmorgnen. I Biblen tales der ofte om tegn. Til jul hører vi, der siges til hyrderne, at de skal finde Guds søn, og at dette er tegnet, de får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og da farisæerne beder Jesus give et tegn, der viser, han virkelig er Guds søn, siger han: I får ikke andet tegn end jonastegnet - og Jonas var den profet, der var tre dage og tre nætter i hvalfiskens mørke bug, hvorefter han blev spyttet ud og kom ud til livet igen. Et tegn forstået som at Jesus på tredjedagen vil opstå levende igen. Det er tegnet på at han er Guds søn. Andre tegn giver Jesus selv. Han forvandler vand til vin som tegn på styrken i det, han vil os. Han helbreder blinde som tegn på, han er den, der kan lære os at se Gud sandt. Han helbreder lamme, som tegn på, han er den, der kan give os dueligheden til at klare livet og alle dets opgaver. Mange, mange tegnhandlinger gives der, som alle fortæller om, hvad det betyder, at Kristus er Guds søn. Efter påske følger Kristi himmelfart. Det er de dage, hvor vi fejrer, at Kristus vendte hjem til de himle, der egentlig er Guds bolig. Og ved Kristi himmelfart giver han os et løfte: vi skal ikke være uden Guds nærvær. Gud vil i kraft af sin Ånd være os nær. Pinse er fejringen af Helligånden, der tager bolig her i verden. Vi lever i Helligåndens tid. Guds nærvær nu, her, hos os, er et nærvær i Ånd. Med foråret springer livet ud. Blomsterne vågner, vinden bliver mild, vi åbner døre og vinduer. Det er også små tegnhandlinger på livsglæde og mod og håb. Et billede på det, vi i kirken forkynder om Gud. Foråret ligger foran os med alle forårets helligdage. Derfor får en af vores fineste salmer, der bruger naturen som tegn på, hvad Gud vil os, det sidste ord: Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer. (DDS 725)

4 4 Nyt redskabs- og materialehus I Broholm sogn arbejdes der bl.a. med planer om byggeri af nye graverfaciliteter. Det fortæller Bodil Vestergaard Madsen om her: Som der står skrevet i en gammel sang af H.C. Andersen: Det gamle træ, o, lad det stå indtil det dør af ælde... Hvad har vi gang i? I Tommerup sogn er der gang i adskillige projekter. Det fortæller Anette Vig om her: Vi har gang i større som mindre projekter: Det største projekt, jeg har været med til i mine ca. 13 år i menighedsrådet, var planlægningen og opførelsen af Tommerup Sognehus, som blev færdigt for ca. halvandet år siden. Vi mangler kun nogle småting, f.eks. stensætning langs stien mellem kirken og sognehuset og opsætning af skilte, så alle bl.a. kan se, hvor det nye præstekontor er, samt hvornår sognepræsten og præstesekretæren har træffetider m.m. Af anlægsprojekter af lidt mindre omfang kan nævnes flisebelægning foran våbenhuset, en bredere trappe ned mod stien mod sognehuset, lamper ved P-pladsen samt en rampe, så også kørestolsbrugere har nem adgang til det nye hus. På den anden side af Møllebakken er dele af kirkegården under omlægning med flisekanter og udlægning af stenmel på stierne. Kirkegården ledes af graver NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE Det forsøgte menighedsrådet i Broholm sogn at efterleve med hensyn til det ca. 80 år gamle asketræ på kirkegården. Men det var begyndt at hælde meget hen mod det lige så gamle redskabsskur på kirkegården. Menighedsrådet traf derfor den beslutning, at det måtte fældes, - også set i lyset af det nye byggeri, der om kort tid påbegyndes på kirkegården. Menighedsrådet har gennem flere år arbejdet med ønsket om, at det gamle redskabsskur på kirkegården kunne blive revet ned til fordel for et nyt og tidssvarende redskabs- og materialehus med tilhørende graverfaciliteter. Nu er vi endelig nået så langt, at licitationen vedrørende det nye byggeri er vel overstået, og i skrivende stund afventer vi de sidste tilladelser fra Assens Kommune. Når alt det er på plads, går byggeriet i Henrik Nygaard, der har ansvar for den daglige drift, hvor arten af arbejdet jo i høj grad afhænger af årstiden. Inden længe skal grandækningen jo igen erstattes med stedmoderplanter og andre forårsblomster. Desuden er Henrik i gang med at udarbejde en plejeplan for vedligeholdelse af kirkegården. I samarbejde med Broholm sogn har vi en del aktiviteter, f.eks. konfirmandudflugter, minikonfirmander, babysalmesang, foredrag, koncerter og teaterture. Desuden har vi et par gange om året spaghettigudstjeneste, hvor der efter børnegudstjenesten serveres spaghetti og kødsovs til alle. gang og forventes færdigt umiddelbart før julen Hele huset bliver på 122 kvadratmeter, og menighedsrådet har i tæt samarbejde med arkitektfirmaet C&W i Svendborg bestræbt sig på at huset udseendemæssigt falder naturligt ind i omgivelserne og terrænet på kirkegården. Broholm menighedsråd glæder sig, graverpersonalet glæder sig, og vi håber og tror, at besøgende på kirkegården vil glæde sig over den lettere adgang, der fremover vil blive til graverpersonalet, som til den tid vil være at træffe i det nye hus i telefontiden. Med venlig hilsen Bodil Vestergaard Madsen, formand for Broholm sogns menighedsråd For at forny og udvikle på aktiviteterne i sognet, har menighedsrådet for nylig været samlet til to inspirationsdage, hvor bl.a. en omvendt brainstorming gav mange kreative forslag på bordet, - forslag, som vi nu arbejder videre med, og der er plads til mange flere forslag på listen... Vi tager også gerne imod dine forslag! Med venlig hilsen Anette Bøgebjerg Vig, formand for Tommerup sogns menighedsråd

5 KONFIRMATION 2014 Konfirmander forår 2014 Her er listen over årets konfirmander i Tommerup og Broholm kirker... 5 Store Bededag, den 16. maj kl. 9.00, konfirmeres i Broholm kirke v/: Lucas Dahlquist Bagger, Tallerupvej 28 Ghita Ehlers Bjerg, Vissenbjergvej 35 Trine Nordlund Christensen, Stenløkkevej 31 Christian Dorf Eriksen, Bannervej 25 Aleksander Skovlund Fuhrmann, Højsletten 20 Zindi Hansen, Ternevej 21 Laura Andersen Hjortshøj, Kildebjerggård 25 Valdemar Langberg Hviid, Parkvej 21 Mie Zenia Brogaard Kristensen, Kirkevej 51 Mateusz Daniel Ludvigsen, Tårup Udlod 41, Aarup Jonas Mathiesen Lundqvist, Teglhøjen 31 Ida Syrak Veller Petersen, Højsletten 42 Kriss Søndergaard, Toftelundsvej 26 Caroline Sejer Sørensen, Teglbakken 70 Jonas Teglgaard, Stationsvej 8 C Store Bededag, den 16. maj kl , konfirmeres i Broholm kirke v/: Lasse Lykkegaard Andersen, Teglhøjen 45 Clara Friis Clausen, Højsletten 40 Amalia Yene Maja Hansen, Skrænten 4, Vissenbjerg Jonas Bahn Hansen, Buchwaldsvej 25 Nicolai Skovlund Hansen, Tallerup Alle 4 Mie Filskov Jensen, Kildebjerggård 54 Oliver Rix Johannsen, Skelskovbakken 2 Oliver Elias Mader Laugesen, Gartnervænget 4 Laurids Højby Marxen, Bannervej 12 Rune Wiis Nielsen, Stærmosevej 172 Rasmus Viberg Franker Olsen, Skelskovvej 35 Daniel Lindahl Oster, Skelskovvej 15 Celina Michella Rosell, Højsletten 9 Andreas Rønstrup, Tallerupvej 64 Laura Bedsted Steffensen, Høgsholtvej 11 Anna Kristine Stokholm, Stærmosevej 198 Christoffer Kai Saatterup, Nørregade 44, Vissenbjerg Sofie Krüger Tagge, Bøgevænget 8 Døbte i Tommerup: Viktoria Godskesen Nielsen, Kamgårdsvej Valdemar Velling Sejerup, Maevej Lucca Andrea Jørgensen, Bystævnevej 11 E Lærke Sofie Sørensen, Algade 13 D, Ejby Døbte i Broholm: Frederik Søndergaard Borg, Kildebjerggård 60 SIDEN SIDST... Kristi Himmelfartsdag, den 29. maj kl. 9.00, konfirmeres i Tommerup kirke v/ : Emily Ditte Andersen, Bystævnevej 12 Katrine Maj Birk, Kamgårdsvej 52 Benjamin Hammerich Hansen, Kelstrupvej 54 Anja Ørgaard Jensen, Brunsegårdsvej 45 Caroline Juul Jespersen, Kamgårdsvej 70 Morten Krogsgaard Larsen, Vestervangen 83 Rikke Neider, Krengerupvej 37 Kasper Fog Nielsen, Storskovvej 6 Tenna Fog Nielsen, Storskovvej 6 Rikke Cecilie Pedersen, Kamgårdsvej 18 Nikolai Prip, Krengerupvej 4 A Andreas Vendelbo Skarnvad, Hovløkkevej 11 Celina Staunfeldt, Smedegyden 11 Aske Skau Thomsen, Skovstrupvej 54 Helena Maria Thorsted, Nyvej 39 Jens Tinggaard, Vestervangen 80 Kristi Himmelfartsdag, den 29. maj kl , konfirmeres i Tommerup kirke v/ : Victoria Steensen Behrend, Fuglekildevej 4 H Freja Christiansen, Skolevej 8 Stine Ning Foxil Christiansen, Nyvej 87 Betina Ørgaard Jensen, Brunsegårdsvej 45 Karna Bredahl Jensen, Kastaniely 16 Mathis Friis Jensen, Møllebakken 86 Daniel Mølgaard Madsen, Møllebakken 17 Sebastian Mindorf, Vestervangen 51 Andreas Almind Nielsen, Kamgårdsvej 2 Rikke Holst Nielsen, Tværvej 11 Nathasja Maria Malmquist Rasmussen, Brunsegyden 16 Maria Schmidt Toft, Vestervangen 73 Daniel Angelo Voldsgaard-Nielsen, Skovstrupvej 20 Nanna Nordlund Aagaard, Kastaniely 6 Bemærk: Konfirmand-telegrammer og lignende vil kunne afleveres på konfimationsdagene i henholdsvis Broholm menighedshus og Tommerup sognehus Niels Otto Anderson, 81 år, Skolevej 23 (fra Verninge k.) Guttorm Rasmus Storm, 88 år, Møller Eriksensvej 7 N Annika Aabjerg Bøggild, 39 år, Nyvej 44 D Vivi Madsen, 69 år, Vestervangen Jeppe Vestergaard, 23 år, Ydunsgade 4 B, Vejle 8.2. Kaj Christian Hansen, 85 år, Maevej Michael Reichstein Hansen, 40 år, Møller Eriksensv. 3 H (fra Vissenbjerg kirke) Viede i Broholm: Annette Holm Andersen og Kristian Lindegaard Jensen, Stærmosevej Maiken Wulff-Jensen og Rasmus Valentin Sørensen, Teglhøjen 69 Begravede/bisatte fra Tommerup kirke: 2.1. Gerda Rasmussen, 82 år, Kamgårdsvej 19 B (fra Brylle kirke) Begravede/bisatte fra Broholm kirke: Jens Hansen, 86 år, Stationsvej 8 A Steen Illum Marcussen, 60 år, Kirkevej Annie Margrethe Pedersen, 96 år, Sydmarksvej Poul Hansen, 85 år, Stenløkkevænget Anne Frimand Mikkelsen, 31 år, Gyvelvænget Gert Vendelbo, 52 år, Teglværksvej 1 B (fra Kirkegårdskapellet) Gitte Andersen, 49 år, Bjelkevej 11

6 6 LIDT AF HVERT FRA VORE SOGNE... DÅBSGAVER Hver gang et lille barn døbes i Tommerup eller Broholm kirke, får dets forældre to gaver med hjem fra kirken. Dels et fint håndbroderet dåbshåndklæde, som nogle flittige damer i vore sogne har fremstillet, - og dels en dåbsbog. Der har hidtil været fem forskellige bøger at vælge imellem (fire af dem er børnebibler), men nu er der kommet en sjette mulighed: Sigurds historier om at være til. Sigurd fortæller De fleste kender vist Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper. I fællesskab går Sigurd og Snapper på denne dvd på opdagelse i nogle af de store eksistentielle følelser, hvor kristendommen har et bud på, hvordan vi skal forholde os, f.eks. skyld og tilgivelse, uretfærdighed, kærlighed, taknemmelighed, sorg, savn og håb. Programmerne tager udgangspunkt i en hverdagssituation, som de yngste børn kender fra deres eget liv. Som når Snapper spiller bold på havebordet og kommer til at smadre Sigurds yndlingskop, men bestemt ikke mener, det er hendes skyld. Og alligevel har hun så mærkeligt ondt i maven hele dagen. Gode samtaler I dvd-boksen er der en lille bog med gode ideer til, hvordan man kan bruge filmene. Håbet er, at filmene kan være udgangspunkt for mange gode samtaler med børn og familier om, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi opfører os over for hinanden. En jubilæumsgave Et eksemplar af Sigurds historier om at være til er blevet givet som gave til alle Danmarks sogne i forbindelse med Danmarks Kirkelige Mediecenters 25 års jubilæum. En række fonde, stiftsråd m.fl. har støttet projektet, og Y s Men-klubberne har sørget for, at dvd-boksene er kommet ud i alle afkroge af landet. Vi har allerede haft meget glæde af gaven - bl.a. sammen med minikonfirmanderne, og nu har menighedsrådene altså besluttet at købe et lager af dvd-boksen, så der fremover vil være seks forskellige dåbsgaver at vælge imellem, når man bliver døbt i en af vore kirker. Bl.a. Sigurds historier om at være til, - og den skal nok vække begejstring både hos store og små! Bibelhistorier Sigurd Barrett og Snapper kan i øvrigt også opleves i mange andre sammenhænge - bl.a. Sigurd fortæller Bibelhistorier, som kan fås hos boghandleren og lånes på biblioteket. God fornøjelse! KIRKEKAFFE MED MERE Vi fortsætter traditionen med at holde kirkekaffe og kirkefrokost efter gudstjenesten en gang i kvartalet i begge sogne. På den måde bliver der lejlighed til en hyggelig snak efter gudstjenesten - og måske også til at lære nye mennesker at kende. I Tommerup bliver der kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 6. april kl., og der bliver kirkefrokost efter gudstjenesten søndag den 25. maj kl.. I Broholm bliver der kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 30. marts kl.. Husk i øvrigt, at det er denne søndag, sommertiden begynder! Desuden bliver der kirkefrokost efter gudstjenesten søndag den 18. maj kl.. Kirkekaffen serveres i våbenhusene, mens kirkefrokostbordet står dækket i henholdsvis sognehuset og menighedshuset. Kirkekaffen er i øvrigt gratis, og kirkefrokosten koster 20 kr pr. person. Og husk, at kirkebilen kører til alle højmesse-gudstjenester kl., - og den er stadig gratis!

7 7 HVEM ER DET FOR? Det sker, at nogen spørger: Hvilken målgruppe er det egentlig, den gudstjeneste eller den aktivitet henvender sig til? Det korte svar er naturligvis, at alt det, der indbydes til i Tommerup og Broholm sogne, er for alle! Men som det fremgår også af dette kirkeblad, er der visse arrangementer, der især henvender sig til bestemte grupper. F.eks. er hotdog-gudstjenesterne og spaghetti-gudstjenesterne tænkt som et særligt tilbud til børn, der sammen med deres forældre eller bedsteforældre har lyst til at deltage i en kort gudstjeneste og derefter hygge sig sammen med andre over et måltid mad. Der er også ting, der mest henvender sig til konfirmanderne (og deres forældre), og babysalmesangen, der tilbydes igen til efteråret, er naturligvis for de yngste - og deres forældre. Men ellers er det faktisk rigtigt, at både gudstjenester og arrangementer er for alle. Så måske skulle du overveje, om ikke de mange gode tilbud, du også kan finde her i bladet, også kunne være for dig! Du skal være så hjerteligt velkommen! Efterårsstormene gik bl.a. hårdt ud over præstegårdshaven. Mange træer væltede, og som det ses på dette billede faldt en enkelt stor gren ned over træterrassen, som blev delvist ødelagt. Arbejdet med at fælde de mange træer, rydde op og genopbygge terrassen er nu i fuld gang, og inden længe skulle arbejdet gerne være færdiggjort, så haven (næsten) kommer til at ligne sig selv igen. Den største del af udgifterne til fældning og oprydning betales i øvrigt af kirkeministeriets forsikringsenhed, idet folkekirken er selvforsikrende. NY HJEMMESIDE Som nævnt i sidste nummer af Kirkebladet har vore sognes hjemmeside været gået ned de seneste måneder. Menighedsrådet har nedsat et hjemmesideudvalg, som har arbejdet med at lave en ny hjemmeside, og udvalget var nu valgt en løsning, der er både flot, informativ og fremtidssikret. Inden længe går den nye hjemmeside i luften, og det skulle så igen være muligt at finde alle nødvendige informationer om vore sogne på internettet på adresserne: og Læs mere i lokalaviserne i de kommende måneder! Ved sogneindsamlingen søndag d. 9. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt verdens fattigste. Hjalte, Karoline og Marie fra Tommerup Efterskole var blandt indsamlerne, og resultatet blev, at der i Broholm sogn kom kr i raslebøsserne, mens der i Tommerup sogn blev samlet kr ind. Ialt et flot resultat på kr.

8 8 SOGNEAKTIVITETER Torsdag den 27. marts kl i Tommerup sognehus: Suppe- og filmaften FARGO: Nogle har kaldt denne film af brødrene Ethan og Noel Coen for en thriller, - andre opfatter den mere som en sort komedie. I virkeligheden er den nok begge dele - og mere til! Filmen er opkaldt efter en by i North Dakota og er fra Den vandt to Oscars - for bedste kvindelige hovedrolle og bedste manuskript. Den handler om bilsælgeren Jerry Lundegaard, der trues af konkurs. Hans velhavende svigerfar vil ikke hjælpe ham ud af krisen. Jerry er villig til at gøre alt for at slippe ud af sine økonomiske problemer, så han hyrer to hærdede kriminelle til at kidnappe sin egen kone. Men så går det hele galt. Som leder af politiefterforskningen indsættes den højgravide Marge Gunderson, der spilles af Frances McDormand, - en rolle, der altså indbragte hende den eftertragtede Oscar-statuette. Vi starter kl med at spise suppe sammen. Så introducerer Steffen Arndal filmen, og når vi har set den, får vi kaffe eller the og en småkage samt en snak om filmen. Af hensyn til traktementet (som koster 50 kr for suppe og drikkevarer) bedes man tilmelde sig i god tid til Helga eller Svend på præstekontoret, tlf Kom og vær med til en hyggelig suppe- og filmaften torsdag den 27. april kl i Tommerup sognehus! Her er nogle god EFTERMIDDAGSMØDE Tirsdag den 25. marts kl. 15 i Broholm menighedshus: ET STYKKE DRAMATISK DANMARKSHISTORIE! Rasmus Laursen tager os med på en rundtur i Danmarkshistorien og fortæller om de spændende ting, der skete fra Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet til befrielsen i Danmarks vej fra helstat til nationalstat var som bekendt yderst dramatisk, og et indblik i historien er nødvendigt for at forstå det samfund, vi kender i dag. Kom og hør Rasmus Laursen, der er kendt som en ualmindelig god fortæller! NU KOMMER SALME-MARATHONEN SNART TIL TOMMERUP OG BROHOLM KIRKER. SE SIDE 10! SALME-MARATHON DET FOR BØRN: Tirsdag den 29. april er der igen en anderledes gudstjeneste i børnehøjde i Broholm kirke. Vi mødes kl i kirken, hvor Lotte fortæller, og vi beder Fadervor og synger sammen. Bagefter går vi ned i menighedshuset og spiser UHM... HOTDOGS! hotdogs. Og efter maden er der tid og plads til leg, hygge, snak og en kop kaffe. Kl. 19 siger vi godnat og på gensyn. Hotdog-gudstjeneste er for børn i alle aldre - og deres forældre og bedsteforældre. Det er gratis at deltage. Kom og vær med!

9 e forårstilbud! SOGNEAKTIVITETER FORÅRSKONCERT I TOMMERUP KIRKE Vi får besøg af Ambitus-koret! 9 Ambitus-koret har allerede henrykket mange. Søndag den 6. april kl kan koret opleves ved forårskoncerten i Tommerup kirke! Koret byder på en alsidig koncert med dejlige kærlighedssange i alle afskygninger, danske såvel som udenlandske, samt opførelse af Michael Bojesens Kærlighedssonetter. Dette værk har vundet korets hjerte, og koret vil gerne dele den dejlige musik med publikum. Teksterne er oprindelig skrevet af Pablo Neruda, oversat til dansk og sat i musik af komponist og korleder Michael Bojesen. Stilen er mellemamerikansk med et strejf af tango. Korværket akkompagneres af sopransaxofon, guitar og kontrabas. Koret ledes af dirigent Karen Folke Olsen. Der er gratis adgang til forårskoncerten, og alle er velkomne! Sognetur til Haderslev og Aarø! Lørdag den 14. juni er der igen mulighed for at komme med Tommerup og Broholm sogne på sogneudflugt. I år går turen til det sønderjydske, nærmere bestemt Haderslev og Aarø. Der er afgang kl fra Tommerup kirke, kl fra Mission Afrika Genbrug, kl fra Torvet og kl fra Broholm kirke. Vi kører i bus (max. plads til 50 pers.), og når vi ankommer til Haderslev, er der dækket op med formiddagskaffe, the og rundstykker i Den gamle Latinskole. Derefter er der rundvisning i Domkirken lige ved siden af. Domkirken er en bygning med en spændende og begivenhedsrig historie. Den rummer fin kirkekunst og flot inventar, og derfor er den naturligvis en seværdighed i national, ja faktisk i international målestok. Turen går så til Aarøsund, hvorfra vi skal med færgen over til Aarø. Vi tager vores bus med over på øen, og sejlturen varer kun syv minutter. Første stop på Aarø er ved vingården, som vinbonden Svend Aage Hansen startede i Han vil fortælle os om det spændende arbejde med at lave dansk vin, - og en smagsprøve på de fine dråber får vi også. Man siger, at på Aarø går tiden langsomt. Et af de steder, der er præget af denne hyggelige langsommelighed, er den historiske Brummers Gaard, der ligger markant midt i byen. I den tidligere hestestald er der i dag indrettet café, og her skal vi nyde en dejlig frokost tilberedt af øens specialiteter. Derefter bliver vi guidet rundt på øen og hører nogle af de mange historier, der knytter sig til den. Et besøg i kirken, der i øvrigt kaldes Julekirken, bliver det også til, inden vi kommer tilbage til Brummers Gaard, hvor vi skal have kaffe/the og italiensk lagkage. Ved 16-tiden sejler vi tilbage til fastlandet og sætter kursen hjemover via Haderslev Næs. Vi forventer at være tilbage i Tommerup omkring kl Tilmeldinger modtages fra onsdag d. 9. april. Ring venligst til Helga på præstekontoret (tlf hver onsdag og fredag mellem 8 og 13), - dog altså tidligst 9. april kl. 8. Prisen for sogneudflugten er 500 kr., som betales på turen. Drikkevarer til frokosten er for egen regning. På gensyn på en fin sogneudflugt til det sønderjydske! Domkirken i Haderslev er byens vartegn. Den løfter sig markant over byens tage og skaber en helt særlig profil over byen.

10 10 SOGNEAKTIVITETER DET SKER I VORE SOGNE Marts: Onsdag d. 19. kl : Møde v/arne Skov, Brændekilde. Emne: Sorg og krise - som pårørende Onsdag d. 26. kl : Besøg af Tommerup Efterskole. Tale v/ udviklings- og undervisningskonsulent Simon Hauge Lindberg Fredag d. 28. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien April: Onsdag d. 2. kl : Social aften - emne kommer senere Tirsdag d. 8. kl : Bedemøde Onsdag d. 9. kl : Møde v/ Anna og Asbjørn Asmussen. Emne: Parforhold - styrken i forskelligheden Onsdag d. 16. kl : Møde v/ Sten Møller Laursen, Videbæk. Emne: Prioritere i familielivet Fredag d. 25. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien Onsdag d. 30. kl : Forårsfest i Tommerup kirke og sognehus v/jacob Daniel MENIGHEDSRÅDSMØDER BROHOLM: Broholm menighedsråd holder møde: Onsdag d. 26. marts kl. 19, onsdag d. 23. april kl. 19 og onsdag den 21. maj kl. 19. TOMMERUP: I Tommerup sogn er der møde torsdag d. 3. april kl. 19 og tirsdag d. 29. april kl. 17. Desuden holdes der kirkesyn tirsdag d. 3. juni kl. 17 i Tommerup og onsdag d. 18. juni kl. 17 i Broholm. MØDER I MISSIONSHUSET Lund Olesen Maj: Tirsdag d. 6. kl : Bedemøde Onsdag d. 7. kl : Møde v/ Inger og Per Larsen, Skive. Emne: Skal vi arbejde med kærligheden? Onsdag d. 14. kl : Møde v/ Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. Emne: Jeres forløsning nærmer sig (Luk. 21, 25-33) Fredag d. 23. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien Onsdag d. 28. kl : Møde v/ Villy Sørensen, Hammel. Emne: Gud er min far Juni: Tirsdag d. 3. kl : Bedemøde Onsdag d. 4. kl : Møde v/ Carsten Mikkelsen, Kolding Fredag d. 13. kl : Gud og mad - Et samlingssted for hele familien Fredag d. 20.-søndag d. 22.: Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping Mandag d. 23. kl. 18: Skt. Hans aften i Brylle MISSION AFRIKA-KREDSEN Tirsdag d. 18. marts kl hos Dagmar og Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3 Mandag d. 14. april kl hos Emmy og Peder Storm, Møllebakken 12 Mandag d. 12. maj kl hos Helga og Finn Skovsgaard, Nyvej 60 Mandag d. 16. juni kl hos Ester og Svend Aage Jensen, Vesterbro 68, Odense SALME-MARATHON - nu i Tommerup og Broholm kirke! Tirsdag den 1. april kl. 19 er der salme-marathon i Tommerup kirke. Biskop Tine Lindhardt er salme-guide, og der er en forfriskning i sognehuset bagefter. Tirsdag den 22. april kl. 19 er der salme-marathon i Broholm kirke., Steffen Arndal og Svend Faarvang er salme-guider, og der er en forfriskning i menighedshuset bagefter. MARATHONEN SLUTTER PÅ BAAGØ: Søndag den 22. juni slutter Assens Provstis salme-marathon på Baagø. Af hensyn til begrænset plads på færgen, bedes man tilmelde sig til provstikontoret i Assens, tlf Der er også mulighed for at deltage i en middag på Marcussens Hotel, når deltagerne kommer tilbage fra Baagø. AKTIVITETER M.M. En sjov aften for konfirmanderne m. fl. MUSIK OG TEATER: Tommerup Efterskole inviterer alle konfirmander og forældre til en spændende og anderledes aften på efterskolen. Det foregår onsdag den 2. april kl , og der venter konfirmanderne og deres forældre en rigtig sjov aften med masser af teater og musik. Vi samler ind... INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende måneder samler vi ind til: Fastetiden: Folkekirkens Nødhjælp (9. marts: Sogneindsamling) Påsken: KFUM og KFUK 27. april: Kofoeds Skole 16. og 29. maj: Folkekirkens Nødhjælp 25. maj: Kirkefondet Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp - kirkehjælp Gudstjeneste i det fri ANDEN PINSEDAG: Også i år indbydes der til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 9. juni kl. 14. Gudstjenesten holdes også denne gang i præstegårdshaven (eller i sognehuset, hvis vejret ikke er med os) - lige ved siden af Tommerup kirke. holder prædikenen, og i år har vi fået Korup-blæserne til at stå for det musikalske. Korupblæserne er et blæserorkester, der består af ca. 12 musikere, og vi har før haft glæde af dem i vore kirker. Men denne gang får de altså lov at spille i den nyrenoverede præstegårdshave, der blev hårdt ramt af stormene sidste efterår. Efter gudstjenesten er der kaffe, the og sodavand - samt det store kagebord i sognehuset. Ligesom de foregående år håber vi nemlig, at alle, der har lyst, vil tage en hjemmebagt kage med. Så kårer vi Tommerups lækreste kage, som bliver præmieret. Kom og vær med til en hyggelig gudstjeneste - med efterfølgende lækkert kaffe-/kagebord! Konfirmandklub HYGGELIGE KLUBAFTENER: Der er stadig fredagshygge for konfirmanderne den første fredag i hver måned mellem 19 og 21. De næste klubaftener er den 4. april og den 2. maj. Det er for alle konfirmander, og det er sjovt. Kom og vær med!

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Sommertid er også kirketid! Når familien Danmark holder ferie, er kirkedørene

Sommertid er også kirketid! Når familien Danmark holder ferie, er kirkedørene Sommertid er også kirketid! Når familien Danmark holder ferie, er kirkedørene også åbne - både ude i sommerlandet og herhjemme... SE SIDE 3... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE SOMMER 2014 2 HILSEN

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Foråret er på vej. Læs om sogneudflugt, sogneindsamling og meget andet liv inde i bladet. 1 ...for der imellem kommer fasten

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere