Død og begravet. om døden og begravelsen i 1800-tallet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Død og begravet. om døden og begravelsen i 1800-tallet"

Transkript

1 » Død og begravet om døden og begravelsen i 1800-tallet I livet er døden det eneste, vi kan være sikre på. Men hvordan vi er blevet begravet, handler om hvad vi tror på, og hvordan vi gerne vil huskes. Vi kan rundt omkring i Danmark se dysser, jættestuer, gravhøje, bautasten og store og små kirker omgivet af kirkegårde. Hvert sted fortæller om særlige skikke fra forskellige tider, om tro og om samfundet, der byggede dem. Også i dag viser døden og begravelsen hvad vi tror på, og hvordan vi selv og familien ønsker at blive husket. Her kan du læse om nogle af de skikke, der knyttede sig til den kristne død og begravelse i Danmark på dine oldeforældre eller tipoldeforældres tid. Måske kan du genkende dele af historier, som du har hørt fortalt af familie og venner. Når du har læst materialet, så prøv at diskutere med dine klassekammerater eller din familie, hvad du kan genkende, og hvad der er helt anderledes.

2 » Livet og døden Vi er i dag vant til, at vores forældre og bedsteforældre er i live, til vi bliver voksne, og at vores søskende er en del af vores liv, til vi bliver gamle. Sådan har det ikke altid været. Smitsomme sygdomme, som tuberkulose, kunne tidligere ikke behandles. Langt op i 1800-tallet var der epidemier af kolera i de store byer på grund af åbne kloakker. Der var ingen medicin mod sygdomme som lungebetændelse, og betændte sår kunne være dødelige. Sult og generelt dårlige levevilkår var også med til at gøre livet kortere for mange. Mændene kunne dø ved ulykker. Hestene for vognen kunne løbe løbsk, eller man kunne falde ned fra høloftet. Kvinder kunne dø i barselsseng. Børnedødeligheden var også høj, og kunne ramme både rige og fattige børn. Mange blev ikke ret gamle. Ud af 100 fødte børn var 25 døde, inden de fyldte et år. Yderligere 25 blev aldrig 20 år. De næste 25 børn var døde inden de var blevet 45. Kun en tiendedel nåede at blive 60 år. Børn oplevede tidligt døden. En sønderjysk gårdmandssøn havde før sin konfirmation mistet 2 brødre, sin mor og sin mormor. Mormoderen var den eneste, som nåede at få et langt liv. Hun bestemte før sin død, hvordan begravelsen skulle foregå. Begravelsesgildet skulle være som andre gilder ordentligt og med rigeligt at spise og drikke. En god død og en hæderlig begravelse sikrede, at den døde blev husket på en god måde, og at familien beholdt sit gode navn og rygte. Gik døden og begravelsen dårligt, eller blev der fortalt dårlige historier om den døde, kunne det følge en familie i mange år efter. Der var, ligesom i livet, også i døden forskel på folk. Mange prøvede på at få en hæderlig begravelse, også selvom den ikke blev så stor som for den rige gårdmand eller gårdmandskone. For nogen har det ikke været muligt. Den fattige måtte nøjes med en simpel begravelse uden det store følge og uden den store begravelsesfest bagefter. For den fattige på fattiggården kunne det vigtigste være at komme i jorden i rent og pænt tøj, så han kunne være præsentabel i døden. Derfor blev det pæne tøj gemt til denne lejlighed, selvom man så skulle gå i laser.

3 » Livet slutter Når døden nærmede sig, var det vigtigt at sørge for, at den syge eller gamle kunne komme herfra. Der skulle løses op. Det kunne ske ved at skifte dynen og puden ud. Hvis der var blot den mindste hønsefjer i dem, kunne man ikke dø. Hønsefjer var urofjer. Den døende skulle også have talt med familie og venner, og alle gamle stridigheder skulle være løst. Præsten blev hentet, så den døende kunne få fred med Gud. Det var blevet tid at komme videre. Når døden var indtruffet blev et vindue åbnet, så sjælen kunne slippe ud. Mange steder blev der ringet for den døde med kirkens klokker. Det var sjæleringningen. Dødsfaldet blev også fortalt til husdyrene på gården og til bierne i bistaderne. Alle skulle vide, at der var kommet en ny husbond eller madmor på gården. Liget gøres klar Det første, der skete, var at øjnene på den døde blev lukket. Nogle gange blev der også lagt mønter på øjenlågene for at holde dem nede. Munden blev lukket ved at lægge en salmebog under hagen. Så blev liget vasket og fik ligtøjet på. Liget skulle nu lægges på strå. Det skulle ske i et rum, som ikke blev brugt hver dag. På en stor gård var det storstuen. Her var man kun ved særlige lejligheder, som når der skulle være fest, eller konerne havde kartegilde. På et bord eller en dør på bukke blev lagt rughalm med et stort lagen over. Her blev liget lagt. På brystet, maven og ved fødderne blev anbragt halmkors, som skulle virke som beskyttelse. Lagnet blev slået op om liget, og der blev lagt en oplukket saks ovenpå lagnet for at beskytte den døde. Foran vinduerne blev hængt lagner, og alle spejle og billeder i rummet blev dækket til. Et par lys i stager blev stillet på et bord ved den dødes hoved. Sådan skulle den døde ligge i nogle dage, inden han blev lagt i kisten. Det var vigtigt, at alt i kisten var så fint og ubrugt som muligt. Som man blev begravet, genopstod man i de dødes rige. Ligtøjet kunne for kvinden være brudesærken og for manden brudeskjorten, som var det fineste tøj. Lagnerne i kisten kunne være brudelagnerne, som

4 » 4 var gemt til begravelsen. Tøjet og lagnerne blev vasket hvert år for at være klar til dette øjeblik. Man vidste aldrig, hvornår tiden var inde. Det var tidligere skik at holde vågenætter over den afdøde. Her kunne det gå vildt for sig, der blev drukket, snakket og spillet kort ved kisten. Det kunne blive et rigtigt gilde. Det blev til sidst for meget for præsterne, som fik dem afskaffet. Der skulle ikke mangle noget For at den døde kunne få en hæderlig begravelse hjalp venner, familie og naboer til. Landsbyens bydemand gik rundt for at indbyde familie, naboer og venner til kistelægning, begravelse og begravelsesgilde. Sammen med indbydelsen gav han også særlige opgaver til nogle af de indbudte. De blev bedt om at komme med madvarer til gården, som brød, pølse, æg, ost og smør, som skulle bruges til smørrebrød. Der skulle også hjælp til at smøre smørrebrødet til de mange gæster, som skulle komme på begravelsesdagen. På begravelsesdagen skulle der også være en Til begravelsesfestens forberedelse: Indkøbt til begravelse af gårdmandskone 10. dec hos købmand Hammer i Rørby: 43 potter brændevin á 18 skilling 1 lispund og 9 pund fisk á 10 skilling 2 pund tobak nr. 1 á 2 mark ¼ pund cikorie á 1 mark ¼ pund corender á 2 mark 8 skilling ¼ pund puddersukker á 24 skilling Canelbark 4 skilling 5 /8 alen bobinet (en form for tyl) á 8 mark Kontant til ligkiste 8 rigsdaler Dette er kun, hvad der er blevet købt til begravelsen. Alle madvarer er kommet fra gården selv, suppleret med bidrag fra venner og naboer. hjælper, en skaffer, til at modtage gæsterne. I køkkenet regerede køksen sammen med de andre koner, som skulle hjælpe med maden. På gården skulle der gøres hovedrent, slagtes, bages og brygges øl. Det meste af maden kom fra gården selv, selvom der var god hjælp fra de indbudte. Smørrebrødet blev smurt dagen før begravelsen, og sat i store kister, som måske ellers blev brugt til lagner og tøj.

5 » 5 Til begravelsen skulle der også laves varm mad til gæsterne. Det kunne være suppe, oksekød eller kogt høne med peberodssovs. Der blev også bagt kage til de mange indbudte gæster. Begravelsesdagen Allerede kl. 9 kom de første gæster til frokost. De blev budt velkommen af skafferen med et glas brændevin eller øl. Gæsterne samlede sig i stuerne, hvor der blev snakket og spist smørrebrød. Men først skulle alle hilse på den døde. Man kunne også ønske den døde Tak for mad. Efter frokosten samlede alle sig omkring den døde for at synge et par salmer og bede en bøn. Landsbyens lærer og degn spillede en særlig rolle. Han skulle synge for, og holde ligtalen over den døde. Her blev der fortalt om hele hans Til begravelsesdagen Jordpåkastelsen er den sidste del af begravelsen, som finder sted lige før kisten bliver endeligt dækket af jord. Præsten kaster 3 gange en skovlfuld jord på kisten, mens han siger: Af jord er du kommet (henviser til at mennesket er skabt af jord) Til jord skal du blive (henviser til at mennesket efter sin død går i opløsning, og igen bliver til jord) Af jord skal du igen opstå (henviser til at mennesket skal genopstå på Dommedag). liv, hvor godt det var gået og hvor mange børn han havde fået. Nu var det tid til den sidste afsked, før låget blev lagt på kisten og sømmet fast. Degnen tegnede med kridt på den sorte kiste afdødes navn og alder, et timeglas og et dødningehoved. Ligbærerne løftede den lukkede Ved den lukkede kiste beder præsten en stille bøn. Det er udsyngningen fra hjemmet, der er startet. Kisten er dækket med grønne kranse, som familie og venner er kommet med. Maleri af Anna Ancher: En begravelse (Statens Museum for Kunst)

6 » 6 Ligtoget bliver ført an af degnen, som synger for. Bagved går 2 piger med grønne kranse. Det sorte kiste bliver båret af 4 mænd. Familien sidder i vognen bag kisten. Tegning af Julius Exner (Nationalmuseet) kiste op og bar den ud. Som et sidste farvel til den døde blev kisten somme tider hævet og sænket 3 gange ved dørtærsklen. Når kisten var ude, blev porten slået hårdt i. Det var ikke altid, kisten kom ud af den almindelige indgangsdør. For at den døde ikke skulle kunne finde tilbage som genfærd, blev et vindue taget ud. Der kunne også være en særlig ligdør, som blev muret eller klinet til igen, så snart den døde var ude af rummet. Når kisten var ude af gården, blev lagnerne blev taget fra vinduerne i rummet, hvor den døde havde stået. Der blev luftet ud og brændt kamfer, lavendel, kongerøgelse eller svovl af for at fjerne lugten af død. Rummet var klar til det store begravelsesgilde. På vejen Ligtoget gik altid af de store veje mod kirken. Forrest gik degnen, som sang salmer hele vejen. Nogen steder gik et par piger bagefter med grønne kranse. Nu fulgte kisten, som ikke måtte sættes ned. Det kunne betyde død i det hus, som kisten blev sat foran. Derfor skulle der med jævne mellemrum skiftes bærere. Selvom kisten skulle køres til kirken på en hestevogn, måtte den stadig ikke røre jorden, før den blev sat ned i graven. Efter kisten kom et følge af familie, venner og bekendte. Der var strøet gran på vejen foran ligtoget. I indkørslen hos naboer var også lagt grønt. Det var ikke kun gran, men også buksbom, friske bøgegrene og blomster.

7 » Ved kirken Så snart ligtoget var synligt fra kirketårnet, begyndte klokkeringningen. Præsten modtog kisten ved indgangen til kirkegården. Den blev taget af vognen af bærerne og båret hen til graven, hvor følget allerede havde samlet sig. Mændene havde taget hatten af, og alle bøjede hovedet og bad en stille bøn. Kisten blev sænket ned i den åbne grav med lange reb. Efter en salme læste præsten den afdødes livsforløb op. Teksten blev også sømmet til kisten som en slags passerseddel på den videre rejse. Præsten foretog jordpåkastelsen og bøjede til slut sit hoved og bad en stille bøn. Familien takkede for deltagelsen og bærerne kastede graven til. Som et sidste ritual blev skovle og spader kastet over kors på graven. Begravelsesgildet Nu kunne den fest fortsætte, som var blevet startet med udsyngningen om morgenen. Alle tog tilbage til gården, hvor festlighederne fortsatte i 2 dage. En begravelses hæderlighed afhang af, om der havde været rigeligt at spise og drikke, og om den havde varet længe. Begravelsesgildet foregik i storstuen, hvor kisten med den døde havde stået. Her var der blevet dækket op til middagsmad. Skafferen modtog igen gæsterne med et glas brændevin og På kirkegården venter de sørgende ved graven sammen med den trofaste hund. Bagved kan man se kisten og ligfølget, som er på vej. Maleri af Jørgen Sonne: En ligfærd (Århus Kunstmuseum)

8 » 8 smørrebrød eller kage før alle gik til bords for at spise varm mad. Der blev bedt en bøn og sunget en salme, men der blev ikke holdt taler til eller om den døde. Det blev overladt til gæsterne og familien at tale sammen og huske. Bagefter var der kaffe og kandis og en pause til at strække benene, snakke og ryge, før der igen blev serveret smørrebrød. Festen fortsatte til der blev serveret natmad restemad eller smørrebrød. Næste dag gentog det hele sig, men nu var skafferen og køkkenmedhjælperne med til gildet. Det kunne gå vildt for sig til begravelsesgildet, med druk, dans og kortspil. Det var nok ikke almindeligt ved alle begravelser. Men det var de begravelsesgilder, der blev husket. Det havde været en hæderlig begravelse. De store begravelsesgilder forsvandt i slutningen af 1800-tallet. De blev afløst af mere stille mindesammenkomster med kaffe, smørrebrød og kage. Overtro og død Dødsvarsler Dødsvarslerne spillede en særlig rolle. Der kunne tages varsler af alt fra strå over kors til kragefugle på taget. Mange af disse varsler er nok blevet glemt igen, når de ikke gik i opfyldelse. Andre varsler var mere uhyggelige. Hvis man om aftenen eller natten på bestemte veje mødte det usynlige ligtog, som bevægede sig mod kirken, eller så en hvid skikkelse, kunne være det være et varsel om ens egen død eller døden for et medlem af familien. Det var særligt personer født på søndage eller helligaftener, som kunne se dem. For andre var det blot en fornemmelse eller uro hos hestene, når de usynlige døde kom forbi. Mere dramatiske varsler var når man mødte den tre-benede Helhest eller Kirkelammet. Det var sikre tegn på død. På mange gårde på Frilandsmuseet hænger mindetavler over afdøde. Det var en måde at huske de døde på. Det var ikke kun voksne, også børn har fået fine mindetavler. Foto: Steen Tiedemann. (Frilandsmuseet)

9 » 9 Gengangere Nogen mennesker var forudbestemt til at blive gengangere. Det var mennesker, som havde været onde og forbryderiske, da de levede. De kunne have stjålet, slået andre ihjel eller flyttet markskellene, så de fik mere jord. Den slags spøgelseshistorier handlede også om, hvad man i landsbyen syntes om den afdøde. Historierne kunne forfølge familien i lang tid. Ikke alle gengangere var dog onde. Nogle vendte tilbage for at sige et sidste farvel til familien. Andre var døde før deres tid var slut. Måske var de blevet myrdet eller mishandlet, så de døde. Selvmordere var også bestemt til at gå igen. Det er fortællinger om bestemte værelser, som er blevet fortalt gennem generationer. Det er historier, der kan fortælles om bestemt værelser på herregården, eller om det sted, hvor et mord har fundet sted. Blodpletten på gulvet efter en, som er blevet myrdet, som ikke kan vaskes af, er en af den slags historier. Kvinder, som døde i barselsseng eller mens de var gravide, var en anden slags gengangere. Hun skulle altid have stof, nål og tråd med i graven, så hun kunne sy tøj til den lille. Hvis hun ikke fik det, ville hun gå igen. Mødte man hende på sin vej, skulle hun have den skjorte, man havde på. Det ville give hende fred i graven. Spøgelseshistorier kunne også handle om, hvordan man slap af med spøgelset. Hvis der var for megen uro på gården, blev præsten hentet. Præsten kunne mane spøgelset væk. En præst havde nemlig særlig viden og særlige kræfter, som kunne bruges mod farlige spøgelser. Det gik nu ikke altid godt. Selvom gengangere og dødsvarsler var en del af folketroen, har man nok ikke gået rundt i en evig angst for den døde. Hvis man overholdt reglerne og ritualerne, og gjorde som de gamle forskrifter sagde, ville der ikke være nogen fare på færde. Men spøgelseshistorier har man altid fortalt, også selvom man ikke troede på dem.

10 » 10 Har du lyst til at vide mere, findes der steder, hvor der fortælles mere om begravelsen, set i historisk lys: Funebariet, Landsforeningen Liv og Død Nikolaj Plads København K Tlf Kulturcentret Assistens, Assistens Kirkegård Kapelvej København N I forbindelse med teaterstykket Død og begravet, som opføres på Frilandsmuseet er udgivet antologien Død og begravet med bidrag af bl.a. Anne-Grethe Dahms, Nils Hartmann, Nanna Gyldenkærne og Kåre Bluitgen. Bogen kan købes gennem boghandler. Ønsker man at bestille klassesæt, kan det ske gennem Undervisningsmaterialets forfatter: Inge Mette Petersen. Redaktion: Anja Jørgensen, Annemarie Elvstrøm Vieth og Mette Boritz. Illustartioner: Mette Markussen. Layout: Camilla Jørgensen, typografi.nu.

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL BØRN, UNGE OG ALKOHOL INFORMATION til ELEVER om ALKOHOL ALKOHOL Jeg vil gerne brokke mig over alkohol! For er der noget, jeg synes, er irriterende, så er det den måde, vi overdriver dét med druk. 1500

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere