Påskens mange fortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskens mange fortællinger"

Transkript

1 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg

2 Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: Tirsdag kl og torsdag kl for henvendelse om attester, navneændringer m.v. Sognepræster: Jørgen Bendixen (kbf.), Bodebjergvej 2, 5620 Glamsbjerg Tlf.: / Træffes bedst tirsdag fredag kl Torsdag tillige kl Mandag fri. Else Suhr, Chr. Richardtsvej 25, Ørsted, 5620 Glamsbjerg Tlf.: / Træffes bedst tirsdag - fredag kl Onsdag tillige kl Mandag fri Menighedsrådsformand: Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg Tlf.: / Gravere: Hanne Madsen (ledende graver) og Susanne Brahtz Tlf.: Organist: Bent Nielsen, tlf. : Kirkesanger: Claus Berg, tlf. : Om kirkebladet: Menighedsrådene i henholdsvis Køng/Glamsbjerg og Ørsted/ Søllested/Vedtofte har fundet det mest hensigtsmæssigt at gå tilbage til den tidligere ordning, hvor sognene havde hvert deres kirkeblad. Forside: Altertavlen i Fovlum Kirke er udført af kunstneren Anita Houvenaeghel. Billedet er hentet fra bogen Naturen & Lyset, skrevet af Niels Brunse m. fl. Vi takker kunstneren for tilladelsen til at bringe dette udsnit af bogen. Se evt. nærmere på hendes hjemmeside, Det er nu muligt at finde placeringen af kendte gravsteder på mange af landets kirkegårde, bl.a. Køng og Glamsbjerg, ved at besøge Den præcise placering angives automatisk med et ikon på et luftfoto af kirkegården. Påskens mange fortællinger I Fovlum Kirke nordøst for Viborg stod en gammel og mørk altertavle. Som i andre kirker dækkede den østvinduet i apsis. Lyset fra øst har en ganske særlig betydning i den kristne tradition, kirken er østvendt, kirkegården med dens grave ligeså. I østen stiger solen op, synger vi, og fra øst hilses vi i morgensalmen fra Paradiset, fra Edens morgenrød og fra lysets hjem. Fovlum-kirkens altertavle skulle fornys. Nogle steder vælger man helt at fjerne altertavlen for at få østvinduet til igen at bringe lyset ind i kirken. I Fovlum bevarede man altertavlen. Østvinduet er fortsat dækket af tavlen, men dens billeder er fornyede, og kunstneren, der var sig det bagvedliggende vindue bevidst, søgte ligefrem i alterets midterbillede at bringe vinduets lys ind i kirkerummet, skabte østvinduets skabelseslys i billedets midte. Kunstneren er Anita Houvenaeghel. En meget flot altertavle, og i dets midte et stort maleri Den sidste nadver (forsidebilledet på dette blad), som egentligt er et skærtorsdagsmotiv, men det rummer så meget mere, hele påskens fortælling, nadvermåltidet, Jesu korsdød og selve opstandelsen, og endda mere end blot påske: For billedets midte er også det lys, som østvinduet skulle kaste ind i kirken, lyset fra Guds skaberord, der blive lys, og lyset fra Betlehem, julens lys, der blev tændt i det store mørke. Anita Houvenaeghels kirkekunst rummer altid flere bibelske fortællinger. Dette billede formår næsten at rumme hele påskens indhold. Bordet med Jesus og disciplene står tydeligt, i billedets mere dunkle side ses korset, og i billedets lyse side kunne det være selve opstandelseslyset, der blander sig med lyset fra skabelsens første dag. Mange bibeltekster er således i spil: Johannesevangeliets prolog, der placerer Kristus både i skabelsen og i den genskabelse, som påsken er; nadverberetningerne hos Mattæus, Markus og Lukas, eller Emmausberetningen hos Johannes, korsfæstelses-scenerne hos alle evangelisterne, og uden for påsken selve Skabelsesberetningen fra Første Mosebog. Det er et fint billede og en fan- 2 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 3

3 tastisk altertavle, virkeligt et besøg værd. Smukt med dets mange farver og fortællinger, og fint til dets brug: Her kan menigheden samles ved alterbordet og dér mødes af den hele fortælling. Billedet inviterer til at være med og deltage. Et moderne billede, der inddrager kirkegængeren i den gamle fortælling, som påsken er jeg får plads ved bordet, fortællingen bliver også min! Hermed rører billedet og altertavlen ved indholdet af en gudstjeneste og ikke mindst ved selve dette at gå til alters. Billedet er det, som kirkekunst bør være, ikke blot smukt, men også tankevækkende, forførende, forkyndende. Kirkebladets forsidebillede er således et billede på påskens mange fortællinger, Skærtorsdags måltidsfællesskab, Langfredags korsdød og Påskedags opstandelse. Påsken vil det hele, inddrager hele troens indhold i sine fortællinger og i billedet her, hvor en kunstner søger at få det hele med. Det er lyset og mørket, det er godt og ondt, og det er alle gudstjenestens store ord om nåde, tilgivelse og kærlighed. God påske! Sognepræst Jørgen Samsing Bendixen En indbydelse til alle sogne i Assens provsti: BEMÆRK: NY DATO! Tirsdag den 21. april kl i Tommerup sognehus: EN AFTEN MED KIRKEMINISTEREN! I samarbejde med Assens provsti indbyder Tommerup og Broholm sogne til en spændende aften med Marianne Jelved, som vil tale om Folkekirkens betydning for samfundet i dag og i fremtiden. Kaffebord á 40 kr. Alle er velkomne! Forældremøder inden årets konfirmationer Der afholdes orienteringsmøder i de kirker, hvor de unge skal konfirmeres. Tirsdag den 3. marts kl. 17 i Køng Kirke Glamsbjergskolen med konfirmation Bededag kl Onsdag den 4. marts kl. 17 i Glamsbjerg Kirke Glamsbjergskolen med konfirmation om lørdagen kl Torsdag den 5. marts kl. 17 i Køng Kirke Køng Idrætsfriskole med konfirmation Bededag kl Jørgen Samsing Bendixen 4 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 5

4 Fra menighedsrådet Nu er foråret her, i hvert fald på kalenderen, og det er tid til at gøre lidt status over hvilke aktiviteter menighedsrådet har afholdt i det forgangne år, men også til at informere lidt om vores tanker om fremtidige planer og tiltag. Udover bl.a. at arbejde med den daglige og finansielle drift af vores to kirker, to kirkegårde og præstegård, at være arbejdsgiver for vore ansatte medarbejdere, samt i det hele taget sørge for at skabe liv og vækst i sognet, står menighedsrådet og dets mange udvalg for en lang række aktiviteter i sognet. Aktiviteter og arrangementer Fra sidste år kan f.eks. nævnes foredragsaftener, heraf flere med særdeles stor tilslutning, sommermødet med biskop Tine Lindhardt, hvor deltagerantallet truede med at sprænge alle rammer, et par kirkekoncerter med professionelle kunstnere, samt de populære sangaftener. Organist og kirkesanger står her, sammen med præst og menighedsrådsmedlemmer, for aftenen, der starter i kirken med oplæg om salmer el. sange, som naturligvis synges, og bagefter fortsættes der i præstegården med masser af fællessang, ost og rødvin. Rådet arrangerede desuden en velbesøgt filmaften i samarbejde med Glamsbjerg Biograf, et tiltag, vi meget gerne gentager. Et malekursus i Køng Kirke med billedkunstneren Gitte Buch suppleredes med den traditionelle sogneudflugt en fyldt bus på tur til Langeland, hvor Gitte Buch havde inviteret de mange deltagere til at se eksempler på sin kunst, bl.a. altertavlen i Tryggelev Kirke. I samarbejde med Foreningen Glamsbjerg og Lions Club stod menighedsrådet igen sidste år for et stort adventsarrangement, hvor der startedes i kirken med andagt, korsang, konfirmandoplæsning og adventssalmer, hvorefter de flere hundrede deltagere, sammen med endnu flere, gik i fakkeltog til Torvet i Glamsbjerg, hvor juletræet tændtes, med gløgg og æbleskiver til de voksne og slik til børnene. Det synes nu at være blevet en fin tradition. Årets to julekoncerter sprængte igen alle rammer, kirkerne var fyldt til bristepunktet. Her medvirkede i år Assens Musikskole, Vestfyns Gymnasium, Gummerup Skole og CulturArte. Med gudstjenesten som tema Menighedsmødet i 2014 havde gudstjenesten og gudstjenestefornyelse som tema. Det blev til nogle frugtbare og spændende diskussioner, hvis ønsker og visioner menighedsrådet og vores sognepræster glæder sig til at arbejde videre med. I forbindelse med dette kan det nævnes, at rådet også har kikket på de kirketællinger, som Fyens Stift har 6 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 7

5 iværksat i samtlige sogne i stiftet. Der er generel tilfredshed med kirkegangen i vores to kirker, men også grobund for at tænke videre i bl.a. mere målrettede gudstjenester, f.eks. for børnefamilier eller ældre sognebørn, for konfirmander og deres forældre osv. Det er også rådets ønske at lægge gudstjenester på andre tidspunkter end de traditionelle; bl.a. har søndagsaftengudstjenesterne i en årrække været velbesøgte, og vi ønsker at eksperimentere yderligere med tidspunkterne, måske også at lægge enkelte på hverdage. Musikken i kirken Som de fleste kirkegængere vil have oplevet, er der nu anskaffet el-klaverer af meget høj kvalitet til begge kirker, senest sidste sommer til Glamsbjerg Kirke. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med menighedsrådets ønske om også at lade vores kirkemusikere, i samarbejde med vore to sognepræster, eksperimentere med musikkens plads og brug i gudstjenesten. Dette arbejde er for længst startet, og udvikles løbende. De mange positive tilkendegivelser om dette giver lyst til at videreudvikle, også mht samarbejdet med kirkekoret, der nu har fået fine betingelser for skiftende opstillinger og akkompagnement i kirkerummet. Planer om sognefaciliteter i Glamsbjerg Vi er nu gået i gang med at undersøge hvor og hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for bl.a. konfirmandundervisning og sogneaktiviteter i Glamsbjerg. Byen råder ikke, og har aldrig rådet, over egnede lokaler til kontorer, undervisning, møder, samtaler, fællesarrangementer osv. Det er en mangel, som det bl.a. med de mange og store konfirmandhold, samt menighedsrådets ønske om øgede sogneak- tiviteter i og omkring Glamsbjerg Kirke, nu føles påkrævet at afhjælpe. Rådet glæder sig til arbejdet med at konkretisere disse planer i den kommende tid. Børnekonfirmandundervisning Alle børn på tredje eller fjerde klassetrin skal nu iflg. lov have tilbud om deltagelse i børnekonfirmandundervisning (minikonfirmander). Det er menighedsrådet, der har ansvaret for at give dette tilbud, og undervisningens formål er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste, samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab. (Citat fra Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation, 1 stk. 2). Tilbuddet kan gives i samarbejde med et eller flere menighedsråd, og vi har besluttet at kontakte skoledistriktets menighedsråd for at sondere, om der er basis for sådant tilbud. Ansvaret for undervisningen påhviler præsterne. Der vil blive informeret meget mere om dette senere. Lidt om kirkegårdene I forbindelse med en harmonisering af taksterne for bl.a. gravstedsvedligeholdelse på samtlige 8 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 9

6 gang, i september måned. Alle gravstedsejere er blevet informeret om dette pr. brev sammen med udsendelsen af seneste regning. Som en del af en langsigtet udviklingsplan for Køng Kirkegård er det menighedsrådets ønske bl.a. at udvide parkafdelingen. I forbindelse med denne udvidelse blev der sidste år sat en del træer som supplement til de allerede eksisterende. Da det har vist sig, at behovet for kistegravsteder til stadighed bliver mindre, indeholder planen ligeledes en udvidelse af de allerede eksisterende græsarealer, således at man bl.a. vil opleve en større sammenhæng mellem parkafdelingen og den øvrige kirkegård. Strukturproces i Assens Provsti Endelig skal det her omtales, at Fyens Stift sidste år tog fat på en strukturproces i Assens Provsti. Det er et omfattende arbejde, som samtlige 24 menighedsråd og 20 sognepræster deltager i, og det forventes først afsluttet primo Intentionen er en mulig omlægning af nogle af sogne- og pastoratsgrænserne, som nok i visse tilfælde over tid har vist sig at være uhensigtsmæssige og utidssvarende. Det skal pointeres, at der ikke vil ske en reduktion i antallet af præstekræfterne i Assens Provsti, men menighedsråd, præster og andre ansatte vil i nogle tilfælde opleve, at skulle arbejde og samarbejde i ændrede rammer. Vi ser med forventning frem til det endelige resultat af denne proces. Mikael Krarup, formand kirkegårde i Assens Provsti, skal det nævnes, at disse takster fra nu er omkostningsbaserede. Der tilbydes som sædvanligt f.eks. almindelig vedligeholdelse, grandækning samt blomster-plante- pakkeløsninger. Priserne vil bl.a. kunne ses på sognets hjemmeside Fra og med i år vil regninger for gravstedsvedligeholdelse kun blive opkrævet én 10 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 11

7 Arrangementer Skærtorsdag den 2. april kl Musikgudstjeneste i Køng Kirke Violinist Esther Mielewczyk, mezzosopran Kristine Eiler Ernst og organist Bent Nielsen har under gudstjenesten specielt fokus på passionsmusikken omkring påske og nadver. Tirsdag den 21. april kl Sangaften i Køng Kirke og Konfirmandstue En hyggelig aften, hvor organist, kirkesanger og menighedsrådsmedlemmer slår tonen an til de kendte salmer og sange. Temaet denne aften er Kærlighed. Vi begynder i Køng Kirke og fortsætter derefter i Konfirmandstuen, hvor der serveres ost og rødvin. Alle er velkomne. Fri entré. Søndag den 17. maj kl Det vestfynske Pigekor i Køng Kirke Koret synger et varieret program med en blanding af klassiske, kirkelige og rytmiske sange på dansk og engelsk. Det Vestfynske Pigekor er et samarbejde imellem kirkens pigekor og Assens Musikskoles Pigekor. De to kor har arbejdet sammen i ca.8 år. Det Vestfynske Pigekor synger koncerter rundt omkring i Danmark og tager på korrejser sammen hvert år. Hvert andet år rejser koret til udlandet på koncerttur og har hidtil været i Tyskland, Sverige, Norge, Frankrig og Italien. Mandag den 25. maj, 2. pinsedag kl Friluftsgudstjeneste ved den gamle døbefont foran præstegården i Køng Gudstjenesten holdes i præstegårdens være muligt at se præstegårdshaven. forhave ved den gamle døbefont i skyggen af det store valnøddetræ. Kirkeklokkerne kan vi høre, og musikken er ikke orgel, men klaver og harmonika. Det vil være godt at medbringe tæppe eller klapstole. Vi vil dog sørge for lidt stole. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved et mindre traktement, og det vil 12 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 13

8 Konfirmationer: Hvad gør du ved: Konfirmation 2016 Glamsbjergskolen: Køng Kirke Bededag fredag den 22. april Glamsbjergskolen: Glamsbjerg Kirke lørdag den 23. april Glamsbjerg Friskole: Glamsbjerg Kirke søndag den 24. april Køng Idrætsfriskole: Køng Kirke Bededag fredag den 22. april Konfirmation 2017 Glamsbjergskolen: Køng Kirke Bededag fredag den 12. maj Glamsbjergskolen: Glamsbjerg Kirke lørdag den 13. maj Glamsbjerg Friskole: Glamsbjerg Kirke søndag den 14. maj Køng Idrætsfriskole: Køng Kirke Bededag fredag den 12. maj Konfirmation 2018 Glamsbjergskolen: Køng Kirke Bededag fredag den 27. april Glamsbjergskolen: Glamsbjerg Kirke lørdag den 28. april Glamsbjerg Friskole: Glamsbjerg Kirke søndag den 29. april Køng Idrætsfriskole: Køng Kirke Bededag fredag den 27. april Kirkebladet, der udkommer til juni, vil have information om indskrivning til konfirmationsundervisning i det kommende skoleår. Fødsel Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I via indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Navngivning og dåb Inden for barnets første 6 måneder skal det navngives. Det kan ske ved dåb eller ved navngivning. Ved dåb henvender man sig til sognepræsten. Ved navngivning sker det via Er man som barn navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt. Konfirmation Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med de forskellige skoler. Tilmelding til undervisning sker på kirkens hjemmeside først i august. Der afholdes orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret i deres sogns kirke. Vielse Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, så kontakt sognepræsten. I forbindelse med en vielse skal man via indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det er en god idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt. Dødsfald Ved dødsfald kontaktes sognepræsten, med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede begravelsesform. Det er vigtigt tidligt at kontakte præsten. De fleste vælger også at bruge en bedemand. Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes er det muligt for pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen. Samtale Det er altid muligt af få en samtale med en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at ringe og aftale en tid med præsten. 14 Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg 15

9 Kalender Køng Glamsbjerg 1. marts. 2. søndag i fasten JB, kirkekor medvirker JB* 8. marts. 3. søndag i fasten Ingen 9.30 ES* 15. marts. Midfaste JB* JB 22. marts. Mariæ Bebudelsesdag JB* 9.30 JB, kirkekor medvirker 29. marts. Palmesøndag Ingen ES*, kirkekaffe 2. april. Skærtorsdag JB*, musikgudstjeneste Ingen 3. april. Langfredag JB JB* 5. april. Påskedag JB* 9.30 JB 6. april. 2. påskedag Ingen ES* 12. april. 1. søndag efter påske JB* JB 19. april. 2. søndag efter påske Ingen 9.30 ES* 21. april sangaften i Køng Kirke april. 3. søndag efter påske Ingen JB*, kirkekaffe 1. maj. Bededag 9.15 & JB, konfirmation Ingen 2. maj. lørdag Ingen 9.15 JB &11.15 ES, konfirmation 3. maj. 4. søndag efter påske Ingen ES, konfirmation 10. maj. 5. søndag efter påske JB* 9.30 JB, kirkekor medvirker 14. maj. Kristi Himmelfartsdag JB* ES* 17. maj. 6. søndag efter påske 16.00, koncert med det Vestf. Pigekor 9.30 ES* 24. maj. Pinsedag Ingen JB* 25. maj. 2. pinsedag JB, friluftsgudstjenesten Ingen 31. maj. Trinitatis Ingen ES* 7. juni. 1. søndag efter trinitatis JB* JB Idé & Tryk Fyn ApS Tlf tryksen.dk JB: Jørgen Samsing Bendixen / ES: Else Suhr. *Gudstjenester med altergang. Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: Kørestolsbrugere dog 2 dage før brugen.

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere