w^ ti, >1 Kro nens Skoder BRIEF =00 AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS KØBENHAVN, FRA REFORMATIONEN TIL HOS G. A. REITZEL NUTIDEN. vi, ri -^cy-.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "w^ ti, >1 Kro nens Skoder BRIEF =00 AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS KØBENHAVN, FRA REFORMATIONEN TIL HOS G. A. REITZEL NUTIDEN. vi, ri -^cy-."

Transkript

1 c^l ^ =00 O) 00»^ CO O <D ^^ ^ ^ Kro nens Skoder AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I I'DDIIAG CDGIVNE \'ED L. LAURSEN f\^ FØRSTE BINDS FØRSTE HEFTE KØBENHAVN, BRIEF HJ vi, ri l KOMMISSION HOS G. A. REITZEL ISOO. w^ ti, >1 -^cy-.;

2 B.77

3 15.'J5. 1. Marts (Mand. efter Soiid, oculi). Vejle. Gavebrev til Borgerne i Ve die paa to Huinle- og Kaalgaarde samt en Teglgaard udenfor Byen. R. 4, 2(17 b. IG. Marts (Tirsd. efter Sønd. judica). Aalborg, Nis Miche Issen i Bijrche, der under Skipper Clements Opror havde givet sig linder Kongens Krigsfolks Beskyttelse, faar Tilladelse til at beholde sit (rods som tilforn. Tegn. o. alle Lande Marts (Palrnelørd.). Randers. Peder Ridemand i VoJstrnp faar Tilladelse til at beholde sit Bondegods, fordi han forlod Skipper Klemcnd og hans Parti og gik til Kongens Krigsfolk. R.4. 2G5 b April (G. feria post domin. judica). Odense. Gavebrev til Detlef Brocktorp, Lensmand paa Synderborg, paa 2 G. paa Erre, som tilhøre en Borger i Svinborg. der er rømt af Riget til Rigets Fjender. R. 4, 33 b. 25. Juni (Sønd. efter S. Hans Dag Midsommer). Hagenskov. Skøde til Johan Fris paa Brcuded-otif Guard i Sundts H. R.4, Juli (Fred. efter S. Ketilli Dag). Dueholm. Skode fra D u li u o 1 m s Kloster (Jacob Jensen, Prior), udstedt med Kongens Samtykke, til Niels Jens sen (Rot fe Id) til Brodtskofv paa : i Nørre H., Jehenf S. og By 2 G. ; Roding H.. Baliug S. og By 1 G. ; Harre H., Durupe S.. Toftruppe Bij 1 G. ; Morsse. Sonder H., Ih'dxted S. og By 1 Bol. Orig. i Top. Saml. p. Pei-g.. Viboi-g Stifts Norre H. Nr Sept. (Tirsd. efter festum nativit. Marie). Haderslev. Skode til Vulf U tenhof, tysk Kaftisler, paa følgende Gods, som hidtil har hor! under Pube P.i<koi.. og livdrcnn hun alle-

4 rede har handlet med Hr. Olluf [Munck, Electus til Ribe : i Anst H. i Bunstnip 2 G., i Jerdnip 1 G., i Lerholdt 1 G., i Egholt 1 G. R. 4, 270 b. Jvfr. 7. Xov Sept. (Tirsd. efter festum nativit. Marie). Haderslev. Skøde til Vulf Utenhof paa 2 G. i Vestey Vandemp, som tidligere laa til Vor Frue Kloster udenfor Ripe, dog skal Kongen give Klostret Vederlag for disse 2 G. R. 4, 271 b. 11. Okt. (Onsd. efter S. Dionisii Dag). Esrom Kloster. Skøde fra Esseroms Kloster (Peder Ingemerdssen, Abbed) til Jens Mogenssen {Rosenvinge) i Helsyngor paa 1 G. i Pcu-op, Græsde S., Holbo H. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Holbo H. Nr Okt. (SS. Simonis et Jude app. Dag). Kbhvn. Skøde til Axel Jul paa 2 til Kronen forbrudte Bøndergaarde i Himmer Syssel i Nørrejylland, den ene i Boerup, Astrup S., Hensted H., den anden i HaUiim By, S. og H. R. 4, Okt. (Tirsd. efter SS. Simonis et Jude Dag). Thruels Bendtsen i Haedholm fa ar: 1 G., kaldet Kielstrup, i Hørey S., Gyding H., for: den tredje Part i Lerckegaard, som i Kong Frederiks Tid blev tildømt ham. R. 4, Nov. (Tirsd. efter alle Guds Helgens Dag). Skøde til Vulfgang von Uthenhof, tysk Kansler, paa: i Bunstrup 2 G., i Jerdrup 1 G., i Lerskong 1 G., i Vestre Vanderup 1 G., i Østre Vanderup 1 G. med sit Bol, i Nackehol 1 G. med 1 Otting Jord i Skaathborgs l.en, 1 Otting Jord, der var Bondegods, men nu er svoret under Kronen og bruges af Niels Lauritsen i Skandrup, 1 Otting Jord paa Bunstrup Mark og Fiskeriet i Bunstrup Sø. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R.4, 273. Jvfr. 12. Sept Nov. (in profesto divi Martini ep.). Skøde til Biørn Skutthe paa en Kronens Skaltegaard i Aansal, som Morten Rafven forbrød, da han gav sig ind til Marcus Meyer paa Vardbierg Slot; dog skal han deraf svare aarlig Landgilde og Afgift til Vardbierg Slot. R Nov. (S. Katerine virginis Dag). Hr. Holger U Is tand til Hickeberg, Landsdommer i Skaane, fa ar: i Skaane, Sønderasbo H., Strebelstrop S. og By 1 G., kaldet Agaardt, for: i Skaane, Ludgude H., Frillestad S. og By

5 I G. Vidnor: Udst.s Broder, Tnid (Jl.stand til Torop, Knud Bille, Lensmand paa Gladsaxo, Axel Ugerop, Lensmand paa Søllesborj^-, Knud Gildonstiern til Tym. Orig. Mag :28. Jan, (domin. post Pavli conversionis). Gottorp. Skøde til Axel Urne paa Kronens Ret i den Ejendom, der ligger til den Gaard paa Hum, som skal være tiltalden Kronen som forbrudt Gods, og som hans Fader, Knud Urne, nu har i Pant. Pv. 4, 44 b. 29. Marts (Skærtorsdag). Holstebro. Brev til Fru Anne (Jul), Ofve Skrams Enke, paa en Jord, som ligger til Deybierg Kirke i DeijJiierfjlundt Mark og fra gannnel Tid har været brugt til Deybierghmdt, undtagen o Agre, som ligge hende langt fra Haanden og nærmest ved Gaarden Gammel- Deybierg; dog skal hun svare Kirken sædvanlig Afgift deraf. R.4, i>7y. 10. April (Mand. efter misericordia Sond.). Aalborg. Skøde til Anders Matsen, Herredsfoged i Borglom H.. paa Østergaard i Gunderup, der tilfaldt Kronen som forbrudt Gods, og som han nu ibor; dog skal han svare sædvanlig Afgift deraf til Seylstrui) Gaard og maa ikke afhænde noget M' den tilliggende Jord. R. 4, 281 b. 7. Maj (^land. efter Sønd. vocem jucunditatis). Viborg. Skøde til Erich Banner til Kalloe paa en Jord, der ligger i hans Enemærke ved hans Gaard Kockedal og horer til O Kloster. R. 4, 28(; b. 20. Maj (Lord. efter Pinsedag). Haderslev Slot. Skode til Niels Krag paa: i 0. Horns H. 1 G., kaldet Hafrc, 1 G.. kaldet Bredhoff, 1 øde Mark, kaldet BisplioU, i Lerckeholt 1 G. og 1 øde Byggested, i T/iistrup By 1 Toft, ved Ai^seHbefk [ Byggested. R. 4, 287 b. Oluf Stafverskoug faar: i Xorvongs H. 1 G., kaldet DunimeruplioHl (Donneruplund), med 2 hosliggende Bol, kaldede Neder Dummerup, som tidligere have ligget til Ribe Bispedomme, for: 1 G. i Thierreborre og luo Gylden i (hild. R. 4, 287 b.! ). Juni (Tirsd. efter SS. Viti et Modesti Dag). Kbhvn. Skode til Riennoldt van Heder stor ph, hans Hustru Anne van An folde og dores a^gte Arvinger paa: 2 G. i I*

6 Lnndar/er, 1 G. i Øre og 1 G. i Sebo, hvilke Gaarde tidligere hørte under Fyens Bispesæde. R Jvfr. 12. Sept og 1. Nov I. Sept. (die Egidii). Kbhvn. Tilladelse til Kong Gotstaf af Sverrig til at erholde følgende Gods i Halland, sorn hidtil er bleven forholdt hans Forfædre og ham af Danmarks Konger, nemlig: BitUegaavd^ Vasguardj Kierbier, Godebi/, Bi)i(/sos, DaU Back-erjaard, Frøydol, Gordtshorn, Vasbackegaard og i Bue 3 G. R b. Orig. trykt i Moller, Hallands Hist., S II. Sept. (Tirsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Skode til Knud Spare paa følgende Gods i Skaane til Vederlag for det svenske Gods, som hans Fader købte af Kong Frederik, men som den svenske Konge nu fik igjen ved Brevet af 1. Sept.: i Øfreby 1 G., Assage S. i Gontrop 1 G., i Sem 1 G., Ørsta S. i Hiebierg 1 Bd., Vindberg S. i Trynge 1 Bd., Agomme S. i Skodgaard 3 Bdr., i Norby 1 Bd., i Aberup 2 Bdr., Seberup S. i Hoyry 2 Bdr., Gremmenthen S. i Kirkebyen 2 Bdr., Tresle S. i Langeos 1 Bd., Giellerit S. i GieUerit 1 Bd. R. 4, 209 b. 12. Sept. (Onsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Skode til Reynolt Hederstorp og hans Hustru Anne van Anefeldt paa: 1 G. i Lnndagger, 1 G. i Øre og 1 G. i Sebo, der tidligere laa til Fyens Bispesæde. R Jvfr. 10. Juni 1537 og 1. Nov Okt. (S. Dionisii Dag). Helsingør. Skøde til Thruels Bentsen paa 1 G. i Spyserød By og S., Nørasbo H. som fri Eiendom mod aarhg at give Kronen 2 Sk. Grot og holde stød och hafn" samt Herre- og Fogedgæsteri. R. 4, Sept. (Onsd. efter Heil. Kors Dag exaltat.). Odense. Gorvits Hardenbierg til Skiolmosse faar: 2 G. i Stoggeropije, for: 1 G. i Vihy. R. 4, 45b. 21. Sept. (sabbato post Lamberti). Skøde til Per Krabbe paa 1 G. i Hiorshof og 1 G. i GronfeJd. R. 4, 207 b. 31. Okt. (Alle Helgens Aften). Kl)hvn. Mester Chrest offer Rafnsborrig faar: i Valbor H. 1 G., kaldet Trustrup for: i Merløse H.WandeJosse 1 G. R. 4, 130b. 1. Nov. (Alle Helgens Dag). Gavebrev til Rei-

7 1538 :jy. 5 nolt von Hcidors torp, Lensmand pau Hagen.schouf og Øverste for Landsknægtene, hans Hnstru Anne von Andfelde og deres ægte Arvinger paa følgende Gods, som tidligere tilhørte Fyens Bispesæde: i LHn(f(((/f/et' 2 G., i Ore 1 G., i Seho 1 G., i Aabor 1 G., i Knller/fp 1 (}. j{. i-, 'j-7 h. Jvfr. \± Sept og 4. Sept. 154(J. 10. Dec. (Tirsd. efter Vor Frue Dag coneept.). Kbhvn. Gavebrev til Helliggejsthus i Kiøpnehafn paa: det Gods, som hidtil har hørt til.s, Ericks Gilde i Kiøpnehafn ; alt det Gods inden- og udenbys, som hører til Prælat- og Kanuike- (lonimerne i Vor Frite Kirke i Kbhvn,, dog undtages de Kannikeresidenser, som ere lagte til Universitetet, og Kirke- og Biskopstienden, og de Prælater og Kanniker, som ere forlenede med samme Gods, skulle beholde det deres Livstid; S. Jorrjexs Hospital udenfor Kbhvn. med tilliggende Gods: 1 G. i Ferestrede i Kbhvn. og 2 Læster Salt af Tolden i Helsingør. R.4, :21.Febr. (Fred. efter Fastelavns Sønd.). Arildt Ulfstand til Bønet fa ar: paa Falster i Boncf 1 ode Jord, som ligger til Kyrkeby Præstegaard og afstaas paa dennes Vegne, for: paa Falster, Yderstrup S. i Somlerotsløf 1 Jord, der udlægges til Kyrkeby Præstegaard. Vidner: Jochim Beck, Byrre Trolle, Albregt Gøye. Orig. Mag April (Tirsd. efter Sønd. qvasimodogeniti). Nyborg. Jesper Daa til Engaardt faar følgende Gods, tilhorende Vor Frue Alters Vikar! e i Bogense (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skovby H., Golberge S., SHiidstruppe By 1 G. for: i Vendts H., Etjihij S. og By 1 G. R b. y. Maj (Fred. efter Sond. cantate). Odense. Gavebrev til Skolen og Skolemesteren i Ribe paa Vikarie Amjelorutii i Biher Domkirke, som nu er blevet ledigt. R :? b. 10. Juni. Gavebrev til Universitetet i Kbhvn. paa: Knardrupdaard og Kirke, Knardrup By og Mølle, Ganlosse Kirke, hele Sosum By, som er 30 Bdr., i Ganlosse S Bdr., i Liidif/r 4 Bdr., i Gerslof 9 Bdr.. i SniorNni 2 Bdr.. i Hastrup 3 Bdr., i Liidiolt 4 Bdr.. i Dalhijr 3 Bdr., i Taakerup 1 Bd., i Ødemark 2 Bdr., i Kbherup 1 Bd., i Eujhue 1 Bd.. i Landerslof 1 Bd., i Jorlaiidr 1 Bd., i Speritsstrap 1 Bd., i Ah-nil I P.d.. i Bostrup 3 Bdr., i Borup 1 Bd.: Bispetienden

8 1539. af Sømme og Thune H.; 1 riiisk Gylden i Guld af hver Landsbykirke i Sælland og Skaane; 103 af Vor Frue Kirkes Huse og 200 rinske Gylden i Guld af Toldkanniieret i Helsingør. Til de fattige Studenters Underhold: 12 Læster Korn til Helliggejstes Hospital, for hvilke Forstanderen aarlig skal underholde 12 fattige Studenter, 40 rinske Gylden af S. Sigfreds Præbende i Roskilde, 60 rinske Gylden af S. Laurentii Præbende smstds., 100 rinske Gylden af Præbenderne i Lund; af det forrige Akademis Gods og af Catharinæ Beneficium: Sæhye Kirke med Mensalgodset: [i Sæhi/e] 3 Bdr., i Valserui) 1 Bd., i Hynye 2 Bdr., i Dalhij 1 Bd., i Baagenes paa Tutsenes 1 Bd.; Eyfjitslof Kirkes Mensalgods : i Boeshmd 2 Bdr., i Eygerup 1 Bd., i Bøgebierg 1 Bd., i Grydemp 1 Bd., i Hei^lehye 1 ganske øde G., i Høyystrup Agre, Eng og Græsning; Faxe Kirke med Mensalgodset, som er 40 Mk.: Smørnyns Kirke med Sognepræstens Annexgaard; Heri øf Kirke med 1 Bd.; Smørum oy Ledøfre Kirker, naar Mag. JMads, Kannik i Kbhvn., dør, Præstegaarden i Smørum og 2 Bdr. Til Løn for 2 Professorer: Maryarethes oy Jakobs Vikarier med tilliggende Gods i Kbhvn. og: i Sodenqj 1 Bd., i Vonyede 1 Bd., i Gladsaxe 1 Bd. Beseglet af Kongen og 22 Rigsraader. Orig. paa Latin i Universitetets Arkiv. 13. Juni (Fred. efter S. Barnabe ap. Dag). Odense. Skøde til Povel van Annefeldt paa: i Skoufby H., Ore S. Oreyaard, Ore By, Orebirck By og Scharstorp By, i Huyyi 2 G. og 1 Mølle, kaldet Skoufmølle. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R. 4, Juni (ipso die Johannis bapt.). Hr. Mogens Gyldenstiern faar: i Ludgud H., Esby S. Hafvebiery Gaard for: i Nørasbo H., Gremestrup S. i Uylrup 1 G. R b. Thage Otsen (Thott) faar: i Skaane, OttensseH., Billinge S. 1 G., kaldet Bierinye, med en Skov ( hult"), der har været lejet ud til en af Abbeden af Heinekirkes Bønder, men har ligget til Gaarden fra Arilds Tid og nu herefter skal ligge til den, i Boeserup S. 1 G., kaldet Hiemmerød, for: i Nørasbo H., Gremstrup S. i Uylerup 1 G.; Synderasbo H., Qvidinge S. i Sande 1 G. R. 4, Juli (Vor Frue visitationis). J [ Skøde til Sø f ren

9 1539 4(). 7 Atserson paa 1 (I. i Vintumlund som fri Bondegaard iiirxl at svare sædvanlig Landgilde til Aakier Slot. R, Avg. (Fred. efter S. Petri ad vincula Dag). Kbhvn. Helliggej.sthus i Kiøpenhafn faar Jhh i>atro)i(itus til UgyeloHe Kirke og Kongetienden af samme Sogn. Hofman. Fundationer 10 B., S Sepl. (Torsd. efter S. Egidii Dag). Varbei-g Slol. Skode til Engelholm By paa en Hestehave i Sh-on'/if/e Mark mod aarlig at svare 1 Td. Smør til Helsingborg Slot. R. 4, Sept. (Onsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Halmstad. Halmstad By paa den Jord udenfor Xorreport. Gavebrev til som laa til den i sidste Fejde nedbrudte S. Jørgens Gaard udenfor Byen. J. Richardson, Hallandia S. 131). Skøde til i 13. Sept. (Lørd. efter vor Frue Dag nativit.). Herrisvad. Laf ve Bråde, Fodermarsk, paa alt Kronens Gods VeskoUe By med Hiotiholnis Byggested paa Veskolle Grund: dog forbeholder Kongen sig de 11 Vaaddræt, der hore til Godset. R. 4, 22G h. 2. Okt. (Torsd. efter S. Michels Dag). Lund. Skøde til H r. H o 1 g i e r U 1 f s t a n d paa GraahrørJre Kloster i LidkI og 1 ode Jord, kaldet Dramadett, som strækker sig fra Heckebierg Skov til Stubberup Hegnet og fra Broe Vodt til Almindig Skove, dog undtages hvad Kongen har givet Peder Hansen (Basse), Lensmand paa Aggershus. R. 4, Nov. (Vor Frue Dag præsent.). Haderslev. Tilladelse for Bh'icli Krumdige til at opstøve og inddæmme en Dam i Vaxniosse mellem Torneneb og Stranden saa hojt, som man kunde støve den i sin højeste Flodmaal, og siden beholde den til evig Ejendom. R. 4, 227 b..». Dec. (Tirsd. efter S. Nicolai ep. Dag). Gottorp. Tilladelse for Niels Jul til at lade opbygge et MoUested. kaldet Vosheck MoUested, paa Kronens Grund i Grotiinye, Norre H., Salling, dog skal lian forinden udlægge Kronens Bonder Fyldest for den Jord. der frastoves dem. R. 4, 3(X) 1). 13. Dec. (S. Lucie Dag). Johan Fris til Heslager faar fri Birkeret i Heshit/er S., Gudme H.. Fyen. Aktst.. udg. af Fyens Stifts lit. Selskab. 2 B., S April (Tirsd. post donu'n. misericordia donu'ni).

10 540. Haderslev. Erich Ho g fa ar: i Fieskum H. Clarupgaarcl og 18 G. i Clanip Bt/ for: i Synder H., Dauhlercj S. og By 4 G. ; Gissel H., Vansyldt S., Mestrupfjaard, i Yestnip 1 G., i Suldrup 3 G., i Venslld 3 G., i Garnhory 4 G., i Øster Bolllug S. l> G. R. 4, b. April (Søiid. cantate). Odense. Gavebrev til Hospitalet i Otthensse paa Blangsted Hovedgaard og Mølle samt 2 G. i K'dlerup. Hofman, Fmidationer 5 B., S Maj (Helligkors Dag). Gavebrev til Hospitalet i Ottense paa: Graabrodre Kloster, undtagen Kirken, Sortebrodre Kloster med Tilliggelse, Sycjehuset paa S. Hans Kirkegaard i Ottense med Tilliggelse, HelUggejstkuset ved Tinget med Tilliggelse og Faaborg Kloster med Tilliggelse, R. 4, 153. Jvfr. Vedel Simonsen, Odense By i B. 2 H., S Juni (Domin. ante Joannis Baptistæ). Kgl. Stadfæstelse af et Skøde, dat. 1536, fra Vedt skyldt Kloster (Oluf Xielssøn, Abbed,) til Hr. Jørgen Fris paa: i Himrner Syssel, Slet H., Farstrup S. Klastrupgaard, Bygvats Mølle, i Kolby 5 G., 1 Bol, 1 Gadehus. og et øde Bygge, kaldet Spentrup, for KXX) Lod Sølv i Guld og Jochimsdlr. Udt. i Dsk. Magazin 1 B., S Avg. (Torsd. efter S. Olavi Konges Dag). Kbhvn. Johan Fris til Hesleager fa ar: i Sælland, Tutse H., Hagestedgaard, al Hagested By og al Orderups Mark, som bruges til samme Gaard og By, for: i Sælland, Ots H., Egebierggaard, Egebierg S. og By 6 G., i Lestruppe G G., Grevinge S. i Gunderstruppe 2 G., Høyby S. i So)ieruppe 1 G., i Gudmindrnpjpe 1 G. og 2 smaa Møllekværne, samt 8(X) lybske Mark og 100 vægtige rinske Gylden, for hvilken Sum Otte Thenhusse har Hagested Gods i Pant. Vidner: Hr. *Anders Bilde til Søholm, *Erick Banner til Asdal, *Knudt Gildenstiern til Tym og Hr. * Mogens Gildenstiern. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Ods H. Xr. 7. R. 4, 150 b. 4. Sept. (Lørd. efter S. Egidii Dag). Skøde til Reinolt von Hed er stor p og hans Hustru Anne vqn An ef el de paa følgende Gods, som laa til Fyens Bispesæde: ' Brevet mangler Aarstal.

11 l'/k). 9 i Li(nd(i(j(jer :2(r.. i Ore 1 G., i Sehe 1 (i., i Ahor '.\ G., i Ka/lenq) I G. R.4, 00 b. Jvfr. 1. Xov. 15:^8. 1. Nov. (Alle Helgens Dag). Kbhvn. Skøde til Peder Ebbesen (Galt) til Thyrrestruj} paa følgende Vendelbo Stifts Gods: i Vendsyssel, Avby S. Byrckehfjaurd, Scedgaard^ Øsfrupefjddrd, Xørref/aard, Østrupe Malle, Baathierygnard, H<ifi-en, Knostjftard, i Arbi/ 19 (t., hvoraf den ene kaldes Aabelgaard, og 15 Gaardbygger, Jertsinarrk S. 9 G. (i liis- (i(j(jer 1 G., Met/elholin Gaard, Skodsliohti, Xormei/lhi/, i Skadebacken 3 G., og '2 andre G.), Biersted S. \-2 G. {Svinborr/rjaard, 2 G. i Biersted By, den ene kaldet Hierjaard, Norholm, Norholt og 7 andre G.), i Vayom S. 10 G. {Østerhandle, Hallafjer- (juard, Biedlfolin, Bodslefte og G andre G.), i Sundby S. 1 G., Vayenis Mølle, Albeck Malle, Avby S. H<(f'ceyaard. Beseglet af Kongen og 22 Rigsraader. R (J b. Hr. Tyge Krabbe til Bustrop fa ar: i Faxe H., S. og By 1 Byggested og Toft for: i Sælland, Faxe H., Dalby S. i Didby Mark 1 Ager, kaldet Klrckebrudt, med sin Eng og 1 Ager, kaldet Turhykuldt, i Freeslof Vany 1 Ager, kaldet Mayevro, med sin Eng og 1 Ager, kaldet Lany^nabe. med sin Skov og Eng, i den Vang ud til Turby 1 Ager, kaldet Vassebeck, med sin Eng, og 1 Ager. kaldet Oppibo-, dog skal der aarlig svares 1 Sk. Grot til Tyge Krabbe og hans Arvinger af den, der bruger disse Agre og Enge. Vidner: Johan Fris til Hesleagger, Kansler, Hr. Mogens Guldenstiern, Erick Krabbe, Provst i Roskyldt, Per Godske, Lensmand paa Kbhvn. Orig. Mag. 36. R. 4, Hil. '1\. Xov. (ipso die præsentationis ^ Marie). Skøde til P e der S v a v e paa : Giorsløfyaard, hele Giorsløf By. i Holdt iie (i C, i Sierslaf 3 G. og 2 øde G., i Hayerup 2 G., i Lille Heddinye 7 G. og 1 øde Jord, i Frisløf 1 G., i Arnofce 1 G., i Seenhns 1 G., i Varpeløf G G. og 4 øde G., i Thosfrup 4 G. og 3 øde Jorder, i Klepinye 7 G. og 2 ode Jorder, i Faurebo 2 G., i Virede 2 G., i Thotferap 3 G., i Mayleby 29 G., 4 4»de G. og 3 ode Jorder, den ene kaldet Henninq.^ A'i'^r; Peder ' H. Iiar puriticationis, men Peder Svaves originale Reversal pnvsentationi--.

12 Svave forpligter sig til at blive boende her i Danmark. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R Nov. (S. Clemens Dag). Kbhvn. Jochim Beck til Forsløf fa ar: i Forslof Kronens Rettighed i de jordegne Bg.. som han har kobt af de rette Ejere, for: i Flackebiers H.. Hove S. i O rely 1 G. Vidner: Peder Godske. Lensmand paa Kbhvn., Henrick Holck til Røningishof, Peder Rud til Vogenserup, Jørgen Jenssen (Ulfeld) til Hielmsholt. Orig. Mag. 35. Uden Dag. Mageskifte mellem Peder Ebbesen (Galt) og Mariager Kloster, hvorved dette faar 1 G. i Tenidrup By med tilliggende Eng i Skovelh'er Mark. Udt. i Dsk. Magaz. 6 B.. S c Skøde til Hr. Mogens Gyllenstiern til Ifversnes (Wedellsborg) paa : i Skaane, Jerrested H.. Thommertq) Kloster og TJiommenq) By med alt Klostrets tilliggende Gods. nemlig i Thamerup S. i Vranernp 9 G. og 4 øde G., i Valhye 2 G., i Shjhtje 1 G. og 1 øde G., i Veristedt 10 G., Jerrested By og Len med 20 G., i Valhye 1 Fæste, i Gladsaxe 1 Fæste, i Grodsfrup 1 Fæste og i V/herup 1 Fæste; 4 Gaarde og Fæster., der skulle give deres Landgilde til Hr. Mogens Gyllenstiern, nemlig i Smedstrup S. i Thoiiby 1 Fæste, i Hoyhy 1 Fæste, i Hannes 1 G., i Mnnckerone 1 G., dog hvad Forsvar andre Riddermændsmænd have i disse 4 Gaarde og Fæster uforkrænket, Hoys Gaard i Torup, Bro Mølle. Vibe Mølle, Valcke Mølle; i Nesbyholm Len. Saxlø S. 1 Enstedgaard, kaldet Snapjpernp. 4 G., som Jep Falck har i Pant, nemlig i Bleystrup 1 G., i Vifverup 1 G., i Thranes 1 G., i Kandhye 1 G., dog skal Hr. Mogens selv indløse disse Gaarde, i Ydsteed 1 Hus. R. 4, 231 b^ Christoffer Gyldensti em til Ifversnes (Wedellsborg) faar: i Skoufby H. i Melby 2 G., i Skonfby 2 G., Vendts H. i Ørslof 10 G. og 2 Bol, Hogebecks Mølle, i Horde 1 G., i Thellenippe 1 G., i Vby 1 G. for følgende Gods i Fyen, som han har udlagt til Niels Bielcke og Arvinger, af * Brevet mangler Aarstal. men er indfort mellem Breve af H.Jan. Ofr 2-2. Xov

13 154(J dot (jlods, som lir. Ilendrich Knudtsen (Gyldonstjorne) købte af Kong Hans, mon som Kongen nu igen har undt Niels Bielcke [vod Brev af 24. Novbr. WM)\: i Vendts II. Femteparten 1 Iiishro(jaard, i Thnfvf 1 G., i Gelsted 1 G., i Iio)ies 1 G., i Balslof 1 G., i "Torjie 1 G.; Bog H. i Frohienj 4 G., Kampe 1 G.: Odens i KiøH(/iif' 1 (J., i Blanr/sf7-up 1 G., i H. i Skofshoc 1 G., i Nordernp 8 G., i Veudiiuje 1 G.; Vinding II. i Konshøl 3 G., i Theckeskof 1 G.; Langeland i Stafmns 1 G. Pi. 4. IW Febr. (Kyndelmesse). Dybæk. Fru Helle Taggisdatter (Holl unger) til Dypbeck faar: Hørtegaard, 1 Ager, kaldet Seiiersbol, saa stor, at der kan saas 10 Skpr. Byg deri, og 2 Enge, den ene kaldet Holle, den anden Husse. saa store, at de bægge rente 5 Læs Hø, og 1 Fæste i Hotte for: i Oxie H., Fossie S. i Hindhi 1 G., Fossie Kirkehij 1 G. Vidner: Hr. Ilolgort Ulstandt til Hickeberg. Jørgen Urne, Lensmand paa Malmøhus, Udst.s Søstersøn Tage Ottessen (Thott) til Nes, Bjørn Stenssen (Laxmand) til Hofdalle. Orig. Mag. U\ 7. Marts (Mand. efter Sønd. invocavit). Kbhvn. Opladelsesbrev til Peder Oxe til Nielstruppe og hans Søskende paa den Rettighed, som kan tilfalde Kronen i Thovsøeyaavd og Gods i Skaane, efter dens Ejer Hr. Oluf Oxes Død, hvis Arvinger sagde sig fra Arv og Gæld efter ham. Ryge, Peder Oxes Levnet, S Marts (Fred. efter Sønd. reminiscere). Mats Sthenssen (Laxmand) til Houdal faar: i Otthens H.. Stødhafve S. i Kotujstorp 1 G., i Hasle 5 Fæster og Kronens Herlighed af 3 Kirkefæster, hvis Landgilde ydes til Kirken. for: i Oxie H.. Schreflinge S. i Katterup 2 G.. 1 ode G., 1 Fæste og Skyld af 1 Bd., i Bouckefodt Skyld af 1 Bd. Vidner: Jørgen Urne til Bosserup, Jochim Beck, Rentemester. Hindrick Holck, Sekretær, Axel Urne. Orig. Mag. 38. R. 4, 236 b. 8. April (Fred. efter Sond. Judica). Alb ret Skel til Rostrup faar: Hammelmoseijaard og Hammelmose Molle ' Brevet er overstreget og mangler Aarslal. ineii er indfort mellem Breve af 20. Maj ng 17. Okt. Tvil.

14 1^ med rette Tilliggelse, Hestehave, Enemærke og Alminding for: i Aarhus Stift, Framelef H. Hiorslefyaard, i Beleni (R.: Bolen) 3 G., i Schofhij 3 G. og 1 Bol, i Galtinxje 1 G., i LWering 1 G.; Sallinge i Ildhiery 1 G. Vidner: Johan Fris til Hesselaggergaard, Hr. Peder Schram til Urup, Jacop Hardenbierg til Sandtholt, Herman Schiel, Udst.s Broder. Orig. Mag. 37. R. 4, 327 b. 8. Maj (Sønd. jubilate). Kbhvn. Skøde til Jacop Hårde nb er g til Sandholt paa: i Fyen, Salling H., Holme Kloster (Brahetrolleborg) med følgende Gods: Fleming By 8 G., i Xgboe 5 G., 1 G., kaldet Røglegaard, i Faustedt 3 G., 1 øde Jord, Sølbierg, i Gnjndenip 6 G., i Nghggt 2 G., i Gerdruppe 10 G. og 3 Bol, Høgenip S. 20 G. og 2 Bol, i Brende-Lgdlng 7 G., Lgdlnggaard, i Møgelrød 1 G., i Kostenhorg 1 G., i Nosseburg 1 G., i Flskerup 1 G., Lgdbig By 5 G., i Høruppe 1 Eng, i Nybølle 1 G., i Espe G G., i Flndingge 1 G., i lianie 1 G., i Befvinge 2 G., i Eskebierg 1 G., Kragegaard, Brennegaard, i Gielbrede 1 G., i Abge *.) G., i Penipe 4 G., i Ostrupe 1 G. og 1 Bol, i Bygernes G G., i Kattery 1 G., i Svaninge 2 G., i Tiiruppe 1 G., i Kulslioid 8 G., i Kindstrup 1 G., i Velby 3 G., paa Munckøen 5 G. (kun i Orig.), 2 Møller, kaldede Nybylle og Gamle Mølle. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Holme Kl. Nr. 3. R. 4, Maj (Tirsd. efter Sønd. jubilate). Gavebrev til Borgemester og Raad i Helsingøer paa Jfr. Maria Kloster smstds. med tilliggende Jorder og Huse at beholde til et almindeligt Hospital, ligesaa paa de Alterjorder, der ligge til ledige Altre i den rette Sognekirke i Helsingøer, og paa bortforlenede Alterjorder efter Indehavernes Død. R, 4, 173. IG. Maj (Mand. efter Sønd. cantate). Skøde til Peder Ebbesen (Galt) paa nogle Enge, som hans Forfædre af Eyomyaard have givet til et Gilde i Ribe, og hvoraf Afgiften nu er lagt til Almindeligt Hospital smstds.; samme Afgift skulle Peder Ebbesen og hans Arvinger vedblive at svare. R. 4, 329. Skøde til samme paa nogle Enge, som kaldes Fersmersk^ 19 Læs Eng i Indrup Enge og en Kaalhave, som

15 : 1.j han med gamle Pergamentsbreve har bevist, at hans Foifædre i Eijoiiiijadrd have haft i fri Besiddelse, men som han nu klager over med Urette ere komne fra ham til Kronen dog skal der svares den sædvanlige Afgift til Kronen deraf. R. 4, 329 1). 31. Maj (Tirsd. efter Sønd. exaudi). Kbhvn. Fru Ingerd Torbensdatter (Present) til Vollerup, Erich Daaes Enke. faar: i Flackebierg H.. Gimbling S. i Bijrrup 1 G., tilhørende Kronens Kirke Gimbling. for: i G'niihliiKj By paa Mørergade 1 G. af hendes Arvegods, der udlægges til samme Kirke. R. 4, 175 b. 7. Juli (Torsd. efter Vor Frue Dag visitat.), Malmø. Ur. Axel Bragde til Krogholm og Medarvinger faa: i Freste H. S)iof/Jioi)ii(ju(ird, i Bnesae 3 Bol, i ]'i'jhnj(1 4 G. og Bol. hvilket Gods deres Forfædre skulle have stiftet til 2 Altre og V'ikarier. det ene i Dalby Klo.ster, det andet i Lunde Domkirke; dog forbeholder Kronen sig sin Ret, hvis det skulde vise sig, at den har nogen Adkomst til Godset. R. 4, Sept. (Fred. efter Heil. Kors Dag exaltationis). Rodneby. Johan Fris. Kansler, faar: Jus jiafi-oiiafiis sami al Kronenog Roskilde Stifts Herlighed og Fiettighed /// Haf/esft^d Kirke og fri Birkeret over Hae/estefJ By. llagestedgaard, Orderxps Ejendom og alt det Gods, som han og hans Arvinger have eller faa i Hagested Sogn. R, 4, Sept. (Tirsd. efter S. IMathei ap. Dag). Aahus. Gavebrev til Helliggejst Hospital i Aahus paa S. Jorffens Hospit(d udenfor Tommerup med alt tilliggende Gods. Rønbeck, Analecta historica de antiqva urbe Ahusia. Tillæg S Sept. (S. Mauricii Dag). Roskilde. Pæder Oxe og hans Søskende til Niclstrop faa af de O Præbender i Roskilde Domkirke (Jeip Heye. Kantor og Prokurator til de G Pi*æbender) følgende Gods: i Borsø H.. Brol)y S. Hijrset By, som er 8 G., 1 G. mod sit Vænge, kaldet Canickevenf/ef, og Enemærke for: i Valburgs H.. Hvalsso S.. Sorre Hralsso By 1 G., Saafby S. i Ahhetvedc 1 G.; Jørlunde H. og S. i SumJhyJitJe 3 G.; Borso 11.. Uby S. i Shdierop 1 G. Orig. i.adkomstbreve\ 2. Række. Nr. 14-k 12. Nov. (Lord. efter S. Mortens Dag). Odense. Gave-

16 : brev til Hospitalet i Aars paa Sortebrødre Kloster smstds. og alt det Gods og al den Rente, som hidtil har ligget til Hospitalerne i Randers og Horsens. R. 4, 334 b Maj (Fred. efter Sønd. jubilate). Ribe. Gavebrev til Morthen Hansen og Jens Hansen i Tiukier paa Skrineker Toft og Poh'stopt Jord paa Sinidstj-iq)Msirk og Velling Mark som frit Bondegods, lige saa frit som de havde samme Jord, før der kom Fald paa ( før ther kal fel paa"), dog skulle de svare sædvanlig Afgift til Kollinghus. R. 4, 344 b. 29. Maj (anden Pinsedag). Aalborg. Gavebrev til Skolemester og Hørere i Olborg paa al den Jordskyld, Rente og Indkomst, som tidligere har hørt til Altre, Messer, Kalender og Gilder i Olborg By og ikke hører Adelen til. R. 4, Juni (Fred. efter Pinsedag). Aarhus. Gavebrev til Aarhus By paa 2 Kronens Lykker og Jorder, som ligge sønden for Byen, til Hafvcrmark vedtager, ligget til Biskopsgaarden i Aarhus. R. 4, 350 b. og som tilforn have 8. Juni (Torsd. efter Heil. Trefold. Sønd.). Viborg. Gavebrev til Olborg By paa hvad Kirkegods, Rente og Ind-: komst der hidtil har ligget til den nu afbrudte S. Peders Kirke smstds., til S. Bottildts Kirkes Bygning og Forbedring; dog skal Ugedagsarbejdet af S. Peders Kirkes Gaarde i Hasseris blive hos Kronen til Olborgh Slot. R. 4, 352 b. 10. Juni (Lørd. efter Heil. Trefold. Sønd.). - Hr. Mogens Giøe faar: i Liusgaard H., Sørslef S. en øde Mark og Humle MøUested for: Bierfjisfjaard. R. 4, 355. Skøde til Niels Lange til Kiergaard paa Alsbro- (/aard i Hunderup S. sønden ved Selstrup i Gjørding (Hdskr. Grøning) H. R. 4, 3G0. En vold Jensen (Sefeld) faar igjen som fri Ejendom Gaarden Vindhierylund i Gierlof S. og H., som hans Forfædre have givet til Helliggejsthus i Randers; derimod skal alt andet Gods, som de have givet dertil, blive til Hospitalet i Aarhus. R. 4, 35') b. 11. Juni (Sønd. (^fter Heil. Trefold. Sønd.). Gavebrev til Kapitlet i Viborg Domkirke paa de to næstførste Kauni/cepræheiider, der blive ledige i Domkirken, det

17 Gierup lo one tii en Tlieologs og Prædikants, dot andet til en Sicolemesters Underhold. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Viborg Nr Juni (Mand. efter Guds Legeuis Dag). V'iborg. Skøde til Hospitalet i Olborig paa 1 G. i Siornp i Hornum H. i Stedet for 1 G. i Holstebro, som Kongen har udlagt til Præstegaard. Hofman, Fundationer O B., App. t. Ribe St., S Juni (Tirsd. post corporis Ghristi). Silkeborg. Gavebrev til Thorckel Persen (Væbner) paa Engen Blo.'ieiifj paa FoijlliK) Mark, som han hidtil har haft i Værge af Føyling Kirke; dog skal han i sin Livstid svai-e Kirken aarlig 4 Mk. Vox og hans Arvinger derefter 2 Ørt. Korn. R. 4, 3G:J. 12. Xov. (Sønd. efter S. Martini ep. Dag). Kbhvn. Brev, at Anders Nielsen i Thonif, Herredsfoged i Rindts H., der med Brev og Segl har bevist, at han ikke i sidste Fejde har været i Ledtog med de oprørske Bønder under Skipper Kleniend og Thommes Riber, men har været Kongens Befalingsmænd i Randers lydig, maa nyde det Bondegods, han da havde, ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden. R. 4, 307 b. Lignende Brev til Niels Michelsen i Birck paa hans og hans Hustrus Bondegods, da han har bevist, at han i sidste Fejde har været hos Kongens Krigsfolk i Randers. R. 4, 308. Jvfr. 10. Marts Nov. (Vor Frue Aften præsentat.). Lignende Brev til Niels Munck til Hørne paa hans og hans Hustrus Bondegods, da han har bevist, at han ikke har været i Ledtog med de oprørske Bonder, R. 4, 308 b. 21. Nov. (Vor Frue Dag præsentat.). Lignende Brev til Jens Lassen i Holstebrov paa hans og hans Hustrus Bondegods. R. 4, Nov. (Sønd. efter S. Karine Dag). Lignende Brev til Las Sael i Skaarup paa hans og hans Hustrus Bondegoils. R. 4, Nov. (Tirsd. efter S. Karine Dag). Lignende Brev til By ri al Jensen \. paa hans Bondegods i Rindts H.. da han har handlet med Kongen derom og været i dennes Minde derfor. R Lignende Breve til Poder Byggom i Bijipjout paa

18 IG 1541 Gods i Riiidts og Gislom H., Jep Nielsen og Jens Nielsen i Torup paa Gods i Rindts H., Niels Thorn es en i Kitudtstru]) paa Gods i Rindts og Hensted H.. Marqvard Erichsen i Fostergaard paa Gods i Bølling H. og Niels Lauritsen \ Tandevup paa Gods i Hammerum H. i Hardsyssel. R. 4, Nov. (Sønd. efter S. Karine Dag). Kbhvn. Skøde til Axel Urne til Siøgaard paa Raarupgaard (Katrinebjerg) med Gaardsæder og Mølle i Lille H. i Sælland. Beseglet af Kongen og 16 Rigsraader. FL 4. 18Gb. 30. NoY. (Andree). Erich Banner faar Magelæg for sin Hustrus Gods i Nørrejylland, som Kongen undte Niels Bielcke,,,og findes Jordebøgerne paa begges Gods med Kopien af Hovedbrevet i Kancellikammeret". R. 4, 372b. 1. Dec. (Fred. efter S. Andree Dag). Skøde til Olluf Munck paa: Volstrupgaard i Hierrum H. i Nørrejylland med 1 G. paa Venno og 1 G. i Venuehg med mere Gods, som er skreven efter den rette Jordebog, som findes i Kancelliet". R. 4, 372. Gavebrev til Borgemester og Raad i Hofbroe paa Bondegaarden Tvigstntp udenfor deres By, der blev forbrudt til Kronen, med al dens rette Tilliggelse, som er en fri Fjerding Jord i Tvigstrup Mark. R. 4, 374. Brev til Mester Mats Hvid, Sognepræst i Holstebrov, der har været i Kongens Minde for sit, sin Moders og sine Medarvingers Bondegods i Hardsyssel, at de, som ere Jep Christensens Arvinger, maa beholde deres Bondegods ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden. R.4, 371. Lignende Brev til Las V i 1 s s e n, Borgemester i Lemvig, paa hans Bondegods i Skodborg og VaiidfaJck H. R.4, 371b. Lignende Brev til Anders J epssen, Herredsfoged i Trabierg, paa hans Bondegods i Nørrejylland. R.4, 371b. 3. Dec. (Sønd. post Andree). Gavebrev tiu Bunde Jensen, som boede i Kongstru}), paa en øde Jord, kaldet Kgode, i Odense H. R. 4, 25G b. (Overstreget.) 4. Dec. (Mand. efter S. Andree ap. Dag). Eske Bilde til Svanholm faar: i Haraggers H., Sallerup S. i Vrnebierg 1 G.; Vemenso H., Andersløf S. 1 G., kaldet Stesggaard,

19 for: i Skaane. Ons H., Aske S. i Allernji 1 (i.. Stroe S. i Ofver Sfro By 1 (!.. kaldet Stemjaurd, og 1 (J.. Stcliafve S. i HåJsle 1 G. VidiK-r: Hr. Andeis Bilde til Søeholiii, Hr. Holger Ulstandt li! Hcckiljierg, Ur. Olluf Kosenkran.s til \'alløe, KiiLidt Gyldenstieni til Tliynime. Orig. Mag Dec. (Torsd. efter S. Lucie Dag). Kbhvii. Jacliirn Beck til Førsløf fa ar: 1 Bors.se U. i Beldringe alt Kronens Gods, som er \) smaa Gaardsæder, der pleje at ligge under Stiftets Gaard Leckinge. for: i Bijrckerodt 2 G., der ligge ved Iliortholm i Kronens Enemærke og Fredejagt. Vidner: Jalian P'ris til Heslagger, Kansler, Peder Godske, Lensmand paa Kblivn.s Slot, Henrick Holch til llonhafve. Orig. Mag Skøde fra Anders Pedersen i Høfvorde og Medarvinger til Mariager Kloster paa 1 G. \ Hofvorde. Udt. i Dsk. Magaz. 6 B., S Jan. (Sønd. efter S. Anthonii). Gottorp. Axel Jul til Villistrup faar: i Hendtstedt H., Aestrup'S. og By 1 G., i Moldriip paa Holmen 1 G. for: i Aars H., Ulstrup S.. Hvorrarp By 2 G. Vidner: Jahan Fris til Hesleaggergaard. Kansler, Hr. Anders Bilde til Sloholm, Byrri Trol til Lillø, * Henric Holch til Rønhafve. Orig. Mag. 45. R Jan. (S. Pauli conversionis Dag). Viborg, Tilladelse for Niels V i s t e s s e n i Hesselbierriggaard til at beholde 1 Halvgaards Eje i den tredie Part i Hoesirup i Hadderup S., Ginding H, paa sanmie Betingelser som for Fejden, Orig. i Top. Saml. p. Perg., Ginding H. Nr Jan. (Lord. efter Pauli conversionis). Gottorp. Peder Jul til Braandbierg faar: Koldenip Præstegaard med dens Tilliggende inden Braandbierg Markeskol for: 1 G. i Kolderu}) (med Undtagelse af et Stykke Skov, som er.afstuet" og nu bruges til Vindislof) og en Stufjord. R.4. o751). 7. Marts (Onsd. post domin. lætare), Ribe. Albret Ski el faar: i Vendelbo Stift. Jerlo H. 3 G., den ene i Tyse S., kaldet Stafrad, den anden i Ti/t^e, den tredje i Jerlof S., kaldet Padehiedde, for: 2 G. i Gieldsfed. R. 4, 37S. Brev til P o u e 1 Ibsen i Dal, Herredsfoged i Fieskum IL, ]»aa hans Bondegods paa de sanlvanlige Betingelser, da

20 han med Segl og Brev har bevist, at han ikke var i Flok eller Følge med Skipper Klemind. Pi. 4, 371b. 7. Marts (Onsd. post domin. iætare). Ribe. Lignende Brev til Hr. Thøste, Sognepræst i Aale S. R. 4, Marts (Torsd. efter Sond. Iætare). Brev til Las Michelsen, Herredsfoged i Nør H., paa hans Bg. i Oheliiuj i Berck S. lige saa frit og for samme Landgilde som før Krigen, da han har bevist, at han ikke var med Skipper Clemend eller dennes Tilhængere. R. 4, Marts (Fred. efter Sønd. Iætare). Gavebrev til Theolog- og Læsemesterembedet i Rife Domkirke paa et Kannikedøniine smstds., som er ledigt efter ^1. ^lorthin Krabe. Orig. i Ribe Stiftskistes Dipl. Nr. 5G3. Ribe By faar: i Kalselundt H. i Fardorp 1 G., kaldet Tvedelharde, dog forbeholder Kongen sig Jagten paa Tvedelhårde, for: i Kalselundt H., Farub S. i KijerholUmj 1 G. Orig. Mag. 44. ^ (Tysk). Mats Thygesen faar Brev paa sin og sine Medarvingers Part i hans fri Bg., som kaldes..xiels Jensen i Hosted" (Tegn.: Niels Jensens hostedt) og ligger sonden ved KUpstrap (Tegn. : Glyfstrup), lige saa frit som før Fejden, da han har bevist, at han blev fangen med Kongens Krigsfolk i Fyen og ikke har været hos Skipper Klemend; dog skal der svares saadan Landgilde til Riberhus, som Claus Sestede sætter. R. 4, 381. Tegn. o. a. Lande , iloil. 13. Marts (Tirsd. efter Sønd. judica). Odense. Hans Jahanssen (Linden øv) til Julskouf faar: i Vester S. 1 G., kaldet Stofcefjaard, for: i Tørlidt H. 1 G., kaldet Bijndishdle. Vidner: Jahan Fris til Heslagger, Eyler Rønnov til Hvytkyeldt, Henrick Holck til Rønnehafve. Orig. Mag April (Fred. efter Sønd. misericordia dni.). Holstebro. Anders Pederssen og Else Jørgens Kone i Refvindt samt deres Medarvinger, der have været i Kongens Minde for deres Bondegaard^efij//^(?^, Vinding S., Vuldborg H., faa Tilladelse ' Under 8. Maits tindes et, med Undtagelse af Bestemmelsen o\\\ Jagten, ligelyden<le tysk Brev (Orig. Mag. 43).

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab.

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. 250 Om Kongeriget Danmark Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. I. Odense-Amt. Odense-Amt grændser mod Østen og Sønden til Nyeborg-Amt, mod Vesten til Assens-Amt, og mod Norden til Rugaards-Amt.

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk

Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk dem af gamle Forfædre; denne Dom stadfæstede Rasch paa Landstinget 3. Febr. 1692 med den kraftige Sandhed, at Decknel' havde brugt sin yderste Evne og Flid paa at øve Uretfærdighed imod alle og enhver.

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539,

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, Denne kopi er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, Der i sin tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Dueholm paa Morsø.

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F ANDET HALVBIND 1907 EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F VFJLEAMTS HISTOR N IS A KE SAMFUN0 LIfIISL\N N Å S9',\GP. - KØBENHA V N FRA STARUP SOGN. Ved POUL LINDHOLM, Ågård. I. NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD NÅR de indfødte

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere