w^ ti, >1 Kro nens Skoder BRIEF =00 AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS KØBENHAVN, FRA REFORMATIONEN TIL HOS G. A. REITZEL NUTIDEN. vi, ri -^cy-.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "w^ ti, >1 Kro nens Skoder BRIEF =00 AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS KØBENHAVN, FRA REFORMATIONEN TIL HOS G. A. REITZEL NUTIDEN. vi, ri -^cy-."

Transkript

1 c^l ^ =00 O) 00»^ CO O <D ^^ ^ ^ Kro nens Skoder AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I I'DDIIAG CDGIVNE \'ED L. LAURSEN f\^ FØRSTE BINDS FØRSTE HEFTE KØBENHAVN, BRIEF HJ vi, ri l KOMMISSION HOS G. A. REITZEL ISOO. w^ ti, >1 -^cy-.;

2 B.77

3 15.'J5. 1. Marts (Mand. efter Soiid, oculi). Vejle. Gavebrev til Borgerne i Ve die paa to Huinle- og Kaalgaarde samt en Teglgaard udenfor Byen. R. 4, 2(17 b. IG. Marts (Tirsd. efter Sønd. judica). Aalborg, Nis Miche Issen i Bijrche, der under Skipper Clements Opror havde givet sig linder Kongens Krigsfolks Beskyttelse, faar Tilladelse til at beholde sit (rods som tilforn. Tegn. o. alle Lande Marts (Palrnelørd.). Randers. Peder Ridemand i VoJstrnp faar Tilladelse til at beholde sit Bondegods, fordi han forlod Skipper Klemcnd og hans Parti og gik til Kongens Krigsfolk. R.4. 2G5 b April (G. feria post domin. judica). Odense. Gavebrev til Detlef Brocktorp, Lensmand paa Synderborg, paa 2 G. paa Erre, som tilhøre en Borger i Svinborg. der er rømt af Riget til Rigets Fjender. R. 4, 33 b. 25. Juni (Sønd. efter S. Hans Dag Midsommer). Hagenskov. Skøde til Johan Fris paa Brcuded-otif Guard i Sundts H. R.4, Juli (Fred. efter S. Ketilli Dag). Dueholm. Skode fra D u li u o 1 m s Kloster (Jacob Jensen, Prior), udstedt med Kongens Samtykke, til Niels Jens sen (Rot fe Id) til Brodtskofv paa : i Nørre H., Jehenf S. og By 2 G. ; Roding H.. Baliug S. og By 1 G. ; Harre H., Durupe S.. Toftruppe Bij 1 G. ; Morsse. Sonder H., Ih'dxted S. og By 1 Bol. Orig. i Top. Saml. p. Pei-g.. Viboi-g Stifts Norre H. Nr Sept. (Tirsd. efter festum nativit. Marie). Haderslev. Skode til Vulf U tenhof, tysk Kaftisler, paa følgende Gods, som hidtil har hor! under Pube P.i<koi.. og livdrcnn hun alle-

4 rede har handlet med Hr. Olluf [Munck, Electus til Ribe : i Anst H. i Bunstnip 2 G., i Jerdnip 1 G., i Lerholdt 1 G., i Egholt 1 G. R. 4, 270 b. Jvfr. 7. Xov Sept. (Tirsd. efter festum nativit. Marie). Haderslev. Skøde til Vulf Utenhof paa 2 G. i Vestey Vandemp, som tidligere laa til Vor Frue Kloster udenfor Ripe, dog skal Kongen give Klostret Vederlag for disse 2 G. R. 4, 271 b. 11. Okt. (Onsd. efter S. Dionisii Dag). Esrom Kloster. Skøde fra Esseroms Kloster (Peder Ingemerdssen, Abbed) til Jens Mogenssen {Rosenvinge) i Helsyngor paa 1 G. i Pcu-op, Græsde S., Holbo H. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Holbo H. Nr Okt. (SS. Simonis et Jude app. Dag). Kbhvn. Skøde til Axel Jul paa 2 til Kronen forbrudte Bøndergaarde i Himmer Syssel i Nørrejylland, den ene i Boerup, Astrup S., Hensted H., den anden i HaUiim By, S. og H. R. 4, Okt. (Tirsd. efter SS. Simonis et Jude Dag). Thruels Bendtsen i Haedholm fa ar: 1 G., kaldet Kielstrup, i Hørey S., Gyding H., for: den tredje Part i Lerckegaard, som i Kong Frederiks Tid blev tildømt ham. R. 4, Nov. (Tirsd. efter alle Guds Helgens Dag). Skøde til Vulfgang von Uthenhof, tysk Kansler, paa: i Bunstrup 2 G., i Jerdrup 1 G., i Lerskong 1 G., i Vestre Vanderup 1 G., i Østre Vanderup 1 G. med sit Bol, i Nackehol 1 G. med 1 Otting Jord i Skaathborgs l.en, 1 Otting Jord, der var Bondegods, men nu er svoret under Kronen og bruges af Niels Lauritsen i Skandrup, 1 Otting Jord paa Bunstrup Mark og Fiskeriet i Bunstrup Sø. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R.4, 273. Jvfr. 12. Sept Nov. (in profesto divi Martini ep.). Skøde til Biørn Skutthe paa en Kronens Skaltegaard i Aansal, som Morten Rafven forbrød, da han gav sig ind til Marcus Meyer paa Vardbierg Slot; dog skal han deraf svare aarlig Landgilde og Afgift til Vardbierg Slot. R Nov. (S. Katerine virginis Dag). Hr. Holger U Is tand til Hickeberg, Landsdommer i Skaane, fa ar: i Skaane, Sønderasbo H., Strebelstrop S. og By 1 G., kaldet Agaardt, for: i Skaane, Ludgude H., Frillestad S. og By

5 I G. Vidnor: Udst.s Broder, Tnid (Jl.stand til Torop, Knud Bille, Lensmand paa Gladsaxo, Axel Ugerop, Lensmand paa Søllesborj^-, Knud Gildonstiern til Tym. Orig. Mag :28. Jan, (domin. post Pavli conversionis). Gottorp. Skøde til Axel Urne paa Kronens Ret i den Ejendom, der ligger til den Gaard paa Hum, som skal være tiltalden Kronen som forbrudt Gods, og som hans Fader, Knud Urne, nu har i Pant. Pv. 4, 44 b. 29. Marts (Skærtorsdag). Holstebro. Brev til Fru Anne (Jul), Ofve Skrams Enke, paa en Jord, som ligger til Deybierg Kirke i DeijJiierfjlundt Mark og fra gannnel Tid har været brugt til Deybierghmdt, undtagen o Agre, som ligge hende langt fra Haanden og nærmest ved Gaarden Gammel- Deybierg; dog skal hun svare Kirken sædvanlig Afgift deraf. R.4, i>7y. 10. April (Mand. efter misericordia Sond.). Aalborg. Skøde til Anders Matsen, Herredsfoged i Borglom H.. paa Østergaard i Gunderup, der tilfaldt Kronen som forbrudt Gods, og som han nu ibor; dog skal han svare sædvanlig Afgift deraf til Seylstrui) Gaard og maa ikke afhænde noget M' den tilliggende Jord. R. 4, 281 b. 7. Maj (^land. efter Sønd. vocem jucunditatis). Viborg. Skøde til Erich Banner til Kalloe paa en Jord, der ligger i hans Enemærke ved hans Gaard Kockedal og horer til O Kloster. R. 4, 28(; b. 20. Maj (Lord. efter Pinsedag). Haderslev Slot. Skode til Niels Krag paa: i 0. Horns H. 1 G., kaldet Hafrc, 1 G.. kaldet Bredhoff, 1 øde Mark, kaldet BisplioU, i Lerckeholt 1 G. og 1 øde Byggested, i T/iistrup By 1 Toft, ved Ai^seHbefk [ Byggested. R. 4, 287 b. Oluf Stafverskoug faar: i Xorvongs H. 1 G., kaldet DunimeruplioHl (Donneruplund), med 2 hosliggende Bol, kaldede Neder Dummerup, som tidligere have ligget til Ribe Bispedomme, for: 1 G. i Thierreborre og luo Gylden i (hild. R. 4, 287 b.! ). Juni (Tirsd. efter SS. Viti et Modesti Dag). Kbhvn. Skode til Riennoldt van Heder stor ph, hans Hustru Anne van An folde og dores a^gte Arvinger paa: 2 G. i I*

6 Lnndar/er, 1 G. i Øre og 1 G. i Sebo, hvilke Gaarde tidligere hørte under Fyens Bispesæde. R Jvfr. 12. Sept og 1. Nov I. Sept. (die Egidii). Kbhvn. Tilladelse til Kong Gotstaf af Sverrig til at erholde følgende Gods i Halland, sorn hidtil er bleven forholdt hans Forfædre og ham af Danmarks Konger, nemlig: BitUegaavd^ Vasguardj Kierbier, Godebi/, Bi)i(/sos, DaU Back-erjaard, Frøydol, Gordtshorn, Vasbackegaard og i Bue 3 G. R b. Orig. trykt i Moller, Hallands Hist., S II. Sept. (Tirsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Skode til Knud Spare paa følgende Gods i Skaane til Vederlag for det svenske Gods, som hans Fader købte af Kong Frederik, men som den svenske Konge nu fik igjen ved Brevet af 1. Sept.: i Øfreby 1 G., Assage S. i Gontrop 1 G., i Sem 1 G., Ørsta S. i Hiebierg 1 Bd., Vindberg S. i Trynge 1 Bd., Agomme S. i Skodgaard 3 Bdr., i Norby 1 Bd., i Aberup 2 Bdr., Seberup S. i Hoyry 2 Bdr., Gremmenthen S. i Kirkebyen 2 Bdr., Tresle S. i Langeos 1 Bd., Giellerit S. i GieUerit 1 Bd. R. 4, 209 b. 12. Sept. (Onsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Skode til Reynolt Hederstorp og hans Hustru Anne van Anefeldt paa: 1 G. i Lnndagger, 1 G. i Øre og 1 G. i Sebo, der tidligere laa til Fyens Bispesæde. R Jvfr. 10. Juni 1537 og 1. Nov Okt. (S. Dionisii Dag). Helsingør. Skøde til Thruels Bentsen paa 1 G. i Spyserød By og S., Nørasbo H. som fri Eiendom mod aarhg at give Kronen 2 Sk. Grot og holde stød och hafn" samt Herre- og Fogedgæsteri. R. 4, Sept. (Onsd. efter Heil. Kors Dag exaltat.). Odense. Gorvits Hardenbierg til Skiolmosse faar: 2 G. i Stoggeropije, for: 1 G. i Vihy. R. 4, 45b. 21. Sept. (sabbato post Lamberti). Skøde til Per Krabbe paa 1 G. i Hiorshof og 1 G. i GronfeJd. R. 4, 207 b. 31. Okt. (Alle Helgens Aften). Kl)hvn. Mester Chrest offer Rafnsborrig faar: i Valbor H. 1 G., kaldet Trustrup for: i Merløse H.WandeJosse 1 G. R. 4, 130b. 1. Nov. (Alle Helgens Dag). Gavebrev til Rei-

7 1538 :jy. 5 nolt von Hcidors torp, Lensmand pau Hagen.schouf og Øverste for Landsknægtene, hans Hnstru Anne von Andfelde og deres ægte Arvinger paa følgende Gods, som tidligere tilhørte Fyens Bispesæde: i LHn(f(((/f/et' 2 G., i Ore 1 G., i Seho 1 G., i Aabor 1 G., i Knller/fp 1 (}. j{. i-, 'j-7 h. Jvfr. \± Sept og 4. Sept. 154(J. 10. Dec. (Tirsd. efter Vor Frue Dag coneept.). Kbhvn. Gavebrev til Helliggejsthus i Kiøpnehafn paa: det Gods, som hidtil har hørt til.s, Ericks Gilde i Kiøpnehafn ; alt det Gods inden- og udenbys, som hører til Prælat- og Kanuike- (lonimerne i Vor Frite Kirke i Kbhvn,, dog undtages de Kannikeresidenser, som ere lagte til Universitetet, og Kirke- og Biskopstienden, og de Prælater og Kanniker, som ere forlenede med samme Gods, skulle beholde det deres Livstid; S. Jorrjexs Hospital udenfor Kbhvn. med tilliggende Gods: 1 G. i Ferestrede i Kbhvn. og 2 Læster Salt af Tolden i Helsingør. R.4, :21.Febr. (Fred. efter Fastelavns Sønd.). Arildt Ulfstand til Bønet fa ar: paa Falster i Boncf 1 ode Jord, som ligger til Kyrkeby Præstegaard og afstaas paa dennes Vegne, for: paa Falster, Yderstrup S. i Somlerotsløf 1 Jord, der udlægges til Kyrkeby Præstegaard. Vidner: Jochim Beck, Byrre Trolle, Albregt Gøye. Orig. Mag April (Tirsd. efter Sønd. qvasimodogeniti). Nyborg. Jesper Daa til Engaardt faar følgende Gods, tilhorende Vor Frue Alters Vikar! e i Bogense (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skovby H., Golberge S., SHiidstruppe By 1 G. for: i Vendts H., Etjihij S. og By 1 G. R b. y. Maj (Fred. efter Sond. cantate). Odense. Gavebrev til Skolen og Skolemesteren i Ribe paa Vikarie Amjelorutii i Biher Domkirke, som nu er blevet ledigt. R :? b. 10. Juni. Gavebrev til Universitetet i Kbhvn. paa: Knardrupdaard og Kirke, Knardrup By og Mølle, Ganlosse Kirke, hele Sosum By, som er 30 Bdr., i Ganlosse S Bdr., i Liidif/r 4 Bdr., i Gerslof 9 Bdr.. i SniorNni 2 Bdr.. i Hastrup 3 Bdr., i Liidiolt 4 Bdr.. i Dalhijr 3 Bdr., i Taakerup 1 Bd., i Ødemark 2 Bdr., i Kbherup 1 Bd., i Eujhue 1 Bd.. i Landerslof 1 Bd., i Jorlaiidr 1 Bd., i Speritsstrap 1 Bd., i Ah-nil I P.d.. i Bostrup 3 Bdr., i Borup 1 Bd.: Bispetienden

8 1539. af Sømme og Thune H.; 1 riiisk Gylden i Guld af hver Landsbykirke i Sælland og Skaane; 103 af Vor Frue Kirkes Huse og 200 rinske Gylden i Guld af Toldkanniieret i Helsingør. Til de fattige Studenters Underhold: 12 Læster Korn til Helliggejstes Hospital, for hvilke Forstanderen aarlig skal underholde 12 fattige Studenter, 40 rinske Gylden af S. Sigfreds Præbende i Roskilde, 60 rinske Gylden af S. Laurentii Præbende smstds., 100 rinske Gylden af Præbenderne i Lund; af det forrige Akademis Gods og af Catharinæ Beneficium: Sæhye Kirke med Mensalgodset: [i Sæhi/e] 3 Bdr., i Valserui) 1 Bd., i Hynye 2 Bdr., i Dalhij 1 Bd., i Baagenes paa Tutsenes 1 Bd.; Eyfjitslof Kirkes Mensalgods : i Boeshmd 2 Bdr., i Eygerup 1 Bd., i Bøgebierg 1 Bd., i Grydemp 1 Bd., i Hei^lehye 1 ganske øde G., i Høyystrup Agre, Eng og Græsning; Faxe Kirke med Mensalgodset, som er 40 Mk.: Smørnyns Kirke med Sognepræstens Annexgaard; Heri øf Kirke med 1 Bd.; Smørum oy Ledøfre Kirker, naar Mag. JMads, Kannik i Kbhvn., dør, Præstegaarden i Smørum og 2 Bdr. Til Løn for 2 Professorer: Maryarethes oy Jakobs Vikarier med tilliggende Gods i Kbhvn. og: i Sodenqj 1 Bd., i Vonyede 1 Bd., i Gladsaxe 1 Bd. Beseglet af Kongen og 22 Rigsraader. Orig. paa Latin i Universitetets Arkiv. 13. Juni (Fred. efter S. Barnabe ap. Dag). Odense. Skøde til Povel van Annefeldt paa: i Skoufby H., Ore S. Oreyaard, Ore By, Orebirck By og Scharstorp By, i Huyyi 2 G. og 1 Mølle, kaldet Skoufmølle. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R. 4, Juni (ipso die Johannis bapt.). Hr. Mogens Gyldenstiern faar: i Ludgud H., Esby S. Hafvebiery Gaard for: i Nørasbo H., Gremestrup S. i Uylrup 1 G. R b. Thage Otsen (Thott) faar: i Skaane, OttensseH., Billinge S. 1 G., kaldet Bierinye, med en Skov ( hult"), der har været lejet ud til en af Abbeden af Heinekirkes Bønder, men har ligget til Gaarden fra Arilds Tid og nu herefter skal ligge til den, i Boeserup S. 1 G., kaldet Hiemmerød, for: i Nørasbo H., Gremstrup S. i Uylerup 1 G.; Synderasbo H., Qvidinge S. i Sande 1 G. R. 4, Juli (Vor Frue visitationis). J [ Skøde til Sø f ren

9 1539 4(). 7 Atserson paa 1 (I. i Vintumlund som fri Bondegaard iiirxl at svare sædvanlig Landgilde til Aakier Slot. R, Avg. (Fred. efter S. Petri ad vincula Dag). Kbhvn. Helliggej.sthus i Kiøpenhafn faar Jhh i>atro)i(itus til UgyeloHe Kirke og Kongetienden af samme Sogn. Hofman. Fundationer 10 B., S Sepl. (Torsd. efter S. Egidii Dag). Varbei-g Slol. Skode til Engelholm By paa en Hestehave i Sh-on'/if/e Mark mod aarlig at svare 1 Td. Smør til Helsingborg Slot. R. 4, Sept. (Onsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Halmstad. Halmstad By paa den Jord udenfor Xorreport. Gavebrev til som laa til den i sidste Fejde nedbrudte S. Jørgens Gaard udenfor Byen. J. Richardson, Hallandia S. 131). Skøde til i 13. Sept. (Lørd. efter vor Frue Dag nativit.). Herrisvad. Laf ve Bråde, Fodermarsk, paa alt Kronens Gods VeskoUe By med Hiotiholnis Byggested paa Veskolle Grund: dog forbeholder Kongen sig de 11 Vaaddræt, der hore til Godset. R. 4, 22G h. 2. Okt. (Torsd. efter S. Michels Dag). Lund. Skøde til H r. H o 1 g i e r U 1 f s t a n d paa GraahrørJre Kloster i LidkI og 1 ode Jord, kaldet Dramadett, som strækker sig fra Heckebierg Skov til Stubberup Hegnet og fra Broe Vodt til Almindig Skove, dog undtages hvad Kongen har givet Peder Hansen (Basse), Lensmand paa Aggershus. R. 4, Nov. (Vor Frue Dag præsent.). Haderslev. Tilladelse for Bh'icli Krumdige til at opstøve og inddæmme en Dam i Vaxniosse mellem Torneneb og Stranden saa hojt, som man kunde støve den i sin højeste Flodmaal, og siden beholde den til evig Ejendom. R. 4, 227 b..». Dec. (Tirsd. efter S. Nicolai ep. Dag). Gottorp. Tilladelse for Niels Jul til at lade opbygge et MoUested. kaldet Vosheck MoUested, paa Kronens Grund i Grotiinye, Norre H., Salling, dog skal lian forinden udlægge Kronens Bonder Fyldest for den Jord. der frastoves dem. R. 4, 3(X) 1). 13. Dec. (S. Lucie Dag). Johan Fris til Heslager faar fri Birkeret i Heshit/er S., Gudme H.. Fyen. Aktst.. udg. af Fyens Stifts lit. Selskab. 2 B., S April (Tirsd. post donu'n. misericordia donu'ni).

10 540. Haderslev. Erich Ho g fa ar: i Fieskum H. Clarupgaarcl og 18 G. i Clanip Bt/ for: i Synder H., Dauhlercj S. og By 4 G. ; Gissel H., Vansyldt S., Mestrupfjaard, i Yestnip 1 G., i Suldrup 3 G., i Venslld 3 G., i Garnhory 4 G., i Øster Bolllug S. l> G. R. 4, b. April (Søiid. cantate). Odense. Gavebrev til Hospitalet i Otthensse paa Blangsted Hovedgaard og Mølle samt 2 G. i K'dlerup. Hofman, Fmidationer 5 B., S Maj (Helligkors Dag). Gavebrev til Hospitalet i Ottense paa: Graabrodre Kloster, undtagen Kirken, Sortebrodre Kloster med Tilliggelse, Sycjehuset paa S. Hans Kirkegaard i Ottense med Tilliggelse, HelUggejstkuset ved Tinget med Tilliggelse og Faaborg Kloster med Tilliggelse, R. 4, 153. Jvfr. Vedel Simonsen, Odense By i B. 2 H., S Juni (Domin. ante Joannis Baptistæ). Kgl. Stadfæstelse af et Skøde, dat. 1536, fra Vedt skyldt Kloster (Oluf Xielssøn, Abbed,) til Hr. Jørgen Fris paa: i Himrner Syssel, Slet H., Farstrup S. Klastrupgaard, Bygvats Mølle, i Kolby 5 G., 1 Bol, 1 Gadehus. og et øde Bygge, kaldet Spentrup, for KXX) Lod Sølv i Guld og Jochimsdlr. Udt. i Dsk. Magazin 1 B., S Avg. (Torsd. efter S. Olavi Konges Dag). Kbhvn. Johan Fris til Hesleager fa ar: i Sælland, Tutse H., Hagestedgaard, al Hagested By og al Orderups Mark, som bruges til samme Gaard og By, for: i Sælland, Ots H., Egebierggaard, Egebierg S. og By 6 G., i Lestruppe G G., Grevinge S. i Gunderstruppe 2 G., Høyby S. i So)ieruppe 1 G., i Gudmindrnpjpe 1 G. og 2 smaa Møllekværne, samt 8(X) lybske Mark og 100 vægtige rinske Gylden, for hvilken Sum Otte Thenhusse har Hagested Gods i Pant. Vidner: Hr. *Anders Bilde til Søholm, *Erick Banner til Asdal, *Knudt Gildenstiern til Tym og Hr. * Mogens Gildenstiern. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Ods H. Xr. 7. R. 4, 150 b. 4. Sept. (Lørd. efter S. Egidii Dag). Skøde til Reinolt von Hed er stor p og hans Hustru Anne vqn An ef el de paa følgende Gods, som laa til Fyens Bispesæde: ' Brevet mangler Aarstal.

11 l'/k). 9 i Li(nd(i(j(jer :2(r.. i Ore 1 G., i Sehe 1 (i., i Ahor '.\ G., i Ka/lenq) I G. R.4, 00 b. Jvfr. 1. Xov. 15:^8. 1. Nov. (Alle Helgens Dag). Kbhvn. Skøde til Peder Ebbesen (Galt) til Thyrrestruj} paa følgende Vendelbo Stifts Gods: i Vendsyssel, Avby S. Byrckehfjaurd, Scedgaard^ Øsfrupefjddrd, Xørref/aard, Østrupe Malle, Baathierygnard, H<ifi-en, Knostjftard, i Arbi/ 19 (t., hvoraf den ene kaldes Aabelgaard, og 15 Gaardbygger, Jertsinarrk S. 9 G. (i liis- (i(j(jer 1 G., Met/elholin Gaard, Skodsliohti, Xormei/lhi/, i Skadebacken 3 G., og '2 andre G.), Biersted S. \-2 G. {Svinborr/rjaard, 2 G. i Biersted By, den ene kaldet Hierjaard, Norholm, Norholt og 7 andre G.), i Vayom S. 10 G. {Østerhandle, Hallafjer- (juard, Biedlfolin, Bodslefte og G andre G.), i Sundby S. 1 G., Vayenis Mølle, Albeck Malle, Avby S. H<(f'ceyaard. Beseglet af Kongen og 22 Rigsraader. R (J b. Hr. Tyge Krabbe til Bustrop fa ar: i Faxe H., S. og By 1 Byggested og Toft for: i Sælland, Faxe H., Dalby S. i Didby Mark 1 Ager, kaldet Klrckebrudt, med sin Eng og 1 Ager, kaldet Turhykuldt, i Freeslof Vany 1 Ager, kaldet Mayevro, med sin Eng og 1 Ager, kaldet Lany^nabe. med sin Skov og Eng, i den Vang ud til Turby 1 Ager, kaldet Vassebeck, med sin Eng, og 1 Ager. kaldet Oppibo-, dog skal der aarlig svares 1 Sk. Grot til Tyge Krabbe og hans Arvinger af den, der bruger disse Agre og Enge. Vidner: Johan Fris til Hesleagger, Kansler, Hr. Mogens Guldenstiern, Erick Krabbe, Provst i Roskyldt, Per Godske, Lensmand paa Kbhvn. Orig. Mag. 36. R. 4, Hil. '1\. Xov. (ipso die præsentationis ^ Marie). Skøde til P e der S v a v e paa : Giorsløfyaard, hele Giorsløf By. i Holdt iie (i C, i Sierslaf 3 G. og 2 øde G., i Hayerup 2 G., i Lille Heddinye 7 G. og 1 øde Jord, i Frisløf 1 G., i Arnofce 1 G., i Seenhns 1 G., i Varpeløf G G. og 4 øde G., i Thosfrup 4 G. og 3 øde Jorder, i Klepinye 7 G. og 2 ode Jorder, i Faurebo 2 G., i Virede 2 G., i Thotferap 3 G., i Mayleby 29 G., 4 4»de G. og 3 ode Jorder, den ene kaldet Henninq.^ A'i'^r; Peder ' H. Iiar puriticationis, men Peder Svaves originale Reversal pnvsentationi--.

12 Svave forpligter sig til at blive boende her i Danmark. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R Nov. (S. Clemens Dag). Kbhvn. Jochim Beck til Forsløf fa ar: i Forslof Kronens Rettighed i de jordegne Bg.. som han har kobt af de rette Ejere, for: i Flackebiers H.. Hove S. i O rely 1 G. Vidner: Peder Godske. Lensmand paa Kbhvn., Henrick Holck til Røningishof, Peder Rud til Vogenserup, Jørgen Jenssen (Ulfeld) til Hielmsholt. Orig. Mag. 35. Uden Dag. Mageskifte mellem Peder Ebbesen (Galt) og Mariager Kloster, hvorved dette faar 1 G. i Tenidrup By med tilliggende Eng i Skovelh'er Mark. Udt. i Dsk. Magaz. 6 B.. S c Skøde til Hr. Mogens Gyllenstiern til Ifversnes (Wedellsborg) paa : i Skaane, Jerrested H.. Thommertq) Kloster og TJiommenq) By med alt Klostrets tilliggende Gods. nemlig i Thamerup S. i Vranernp 9 G. og 4 øde G., i Valhye 2 G., i Shjhtje 1 G. og 1 øde G., i Veristedt 10 G., Jerrested By og Len med 20 G., i Valhye 1 Fæste, i Gladsaxe 1 Fæste, i Grodsfrup 1 Fæste og i V/herup 1 Fæste; 4 Gaarde og Fæster., der skulle give deres Landgilde til Hr. Mogens Gyllenstiern, nemlig i Smedstrup S. i Thoiiby 1 Fæste, i Hoyhy 1 Fæste, i Hannes 1 G., i Mnnckerone 1 G., dog hvad Forsvar andre Riddermændsmænd have i disse 4 Gaarde og Fæster uforkrænket, Hoys Gaard i Torup, Bro Mølle. Vibe Mølle, Valcke Mølle; i Nesbyholm Len. Saxlø S. 1 Enstedgaard, kaldet Snapjpernp. 4 G., som Jep Falck har i Pant, nemlig i Bleystrup 1 G., i Vifverup 1 G., i Thranes 1 G., i Kandhye 1 G., dog skal Hr. Mogens selv indløse disse Gaarde, i Ydsteed 1 Hus. R. 4, 231 b^ Christoffer Gyldensti em til Ifversnes (Wedellsborg) faar: i Skoufby H. i Melby 2 G., i Skonfby 2 G., Vendts H. i Ørslof 10 G. og 2 Bol, Hogebecks Mølle, i Horde 1 G., i Thellenippe 1 G., i Vby 1 G. for følgende Gods i Fyen, som han har udlagt til Niels Bielcke og Arvinger, af * Brevet mangler Aarstal. men er indfort mellem Breve af H.Jan. Ofr 2-2. Xov

13 154(J dot (jlods, som lir. Ilendrich Knudtsen (Gyldonstjorne) købte af Kong Hans, mon som Kongen nu igen har undt Niels Bielcke [vod Brev af 24. Novbr. WM)\: i Vendts II. Femteparten 1 Iiishro(jaard, i Thnfvf 1 G., i Gelsted 1 G., i Iio)ies 1 G., i Balslof 1 G., i "Torjie 1 G.; Bog H. i Frohienj 4 G., Kampe 1 G.: Odens i KiøH(/iif' 1 (J., i Blanr/sf7-up 1 G., i H. i Skofshoc 1 G., i Nordernp 8 G., i Veudiiuje 1 G.; Vinding II. i Konshøl 3 G., i Theckeskof 1 G.; Langeland i Stafmns 1 G. Pi. 4. IW Febr. (Kyndelmesse). Dybæk. Fru Helle Taggisdatter (Holl unger) til Dypbeck faar: Hørtegaard, 1 Ager, kaldet Seiiersbol, saa stor, at der kan saas 10 Skpr. Byg deri, og 2 Enge, den ene kaldet Holle, den anden Husse. saa store, at de bægge rente 5 Læs Hø, og 1 Fæste i Hotte for: i Oxie H., Fossie S. i Hindhi 1 G., Fossie Kirkehij 1 G. Vidner: Hr. Ilolgort Ulstandt til Hickeberg. Jørgen Urne, Lensmand paa Malmøhus, Udst.s Søstersøn Tage Ottessen (Thott) til Nes, Bjørn Stenssen (Laxmand) til Hofdalle. Orig. Mag. U\ 7. Marts (Mand. efter Sønd. invocavit). Kbhvn. Opladelsesbrev til Peder Oxe til Nielstruppe og hans Søskende paa den Rettighed, som kan tilfalde Kronen i Thovsøeyaavd og Gods i Skaane, efter dens Ejer Hr. Oluf Oxes Død, hvis Arvinger sagde sig fra Arv og Gæld efter ham. Ryge, Peder Oxes Levnet, S Marts (Fred. efter Sønd. reminiscere). Mats Sthenssen (Laxmand) til Houdal faar: i Otthens H.. Stødhafve S. i Kotujstorp 1 G., i Hasle 5 Fæster og Kronens Herlighed af 3 Kirkefæster, hvis Landgilde ydes til Kirken. for: i Oxie H.. Schreflinge S. i Katterup 2 G.. 1 ode G., 1 Fæste og Skyld af 1 Bd., i Bouckefodt Skyld af 1 Bd. Vidner: Jørgen Urne til Bosserup, Jochim Beck, Rentemester. Hindrick Holck, Sekretær, Axel Urne. Orig. Mag. 38. R. 4, 236 b. 8. April (Fred. efter Sond. Judica). Alb ret Skel til Rostrup faar: Hammelmoseijaard og Hammelmose Molle ' Brevet er overstreget og mangler Aarslal. ineii er indfort mellem Breve af 20. Maj ng 17. Okt. Tvil.

14 1^ med rette Tilliggelse, Hestehave, Enemærke og Alminding for: i Aarhus Stift, Framelef H. Hiorslefyaard, i Beleni (R.: Bolen) 3 G., i Schofhij 3 G. og 1 Bol, i Galtinxje 1 G., i LWering 1 G.; Sallinge i Ildhiery 1 G. Vidner: Johan Fris til Hesselaggergaard, Hr. Peder Schram til Urup, Jacop Hardenbierg til Sandtholt, Herman Schiel, Udst.s Broder. Orig. Mag. 37. R. 4, 327 b. 8. Maj (Sønd. jubilate). Kbhvn. Skøde til Jacop Hårde nb er g til Sandholt paa: i Fyen, Salling H., Holme Kloster (Brahetrolleborg) med følgende Gods: Fleming By 8 G., i Xgboe 5 G., 1 G., kaldet Røglegaard, i Faustedt 3 G., 1 øde Jord, Sølbierg, i Gnjndenip 6 G., i Nghggt 2 G., i Gerdruppe 10 G. og 3 Bol, Høgenip S. 20 G. og 2 Bol, i Brende-Lgdlng 7 G., Lgdlnggaard, i Møgelrød 1 G., i Kostenhorg 1 G., i Nosseburg 1 G., i Flskerup 1 G., Lgdbig By 5 G., i Høruppe 1 Eng, i Nybølle 1 G., i Espe G G., i Flndingge 1 G., i lianie 1 G., i Befvinge 2 G., i Eskebierg 1 G., Kragegaard, Brennegaard, i Gielbrede 1 G., i Abge *.) G., i Penipe 4 G., i Ostrupe 1 G. og 1 Bol, i Bygernes G G., i Kattery 1 G., i Svaninge 2 G., i Tiiruppe 1 G., i Kulslioid 8 G., i Kindstrup 1 G., i Velby 3 G., paa Munckøen 5 G. (kun i Orig.), 2 Møller, kaldede Nybylle og Gamle Mølle. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Holme Kl. Nr. 3. R. 4, Maj (Tirsd. efter Sønd. jubilate). Gavebrev til Borgemester og Raad i Helsingøer paa Jfr. Maria Kloster smstds. med tilliggende Jorder og Huse at beholde til et almindeligt Hospital, ligesaa paa de Alterjorder, der ligge til ledige Altre i den rette Sognekirke i Helsingøer, og paa bortforlenede Alterjorder efter Indehavernes Død. R, 4, 173. IG. Maj (Mand. efter Sønd. cantate). Skøde til Peder Ebbesen (Galt) paa nogle Enge, som hans Forfædre af Eyomyaard have givet til et Gilde i Ribe, og hvoraf Afgiften nu er lagt til Almindeligt Hospital smstds.; samme Afgift skulle Peder Ebbesen og hans Arvinger vedblive at svare. R. 4, 329. Skøde til samme paa nogle Enge, som kaldes Fersmersk^ 19 Læs Eng i Indrup Enge og en Kaalhave, som

15 : 1.j han med gamle Pergamentsbreve har bevist, at hans Foifædre i Eijoiiiijadrd have haft i fri Besiddelse, men som han nu klager over med Urette ere komne fra ham til Kronen dog skal der svares den sædvanlige Afgift til Kronen deraf. R. 4, 329 1). 31. Maj (Tirsd. efter Sønd. exaudi). Kbhvn. Fru Ingerd Torbensdatter (Present) til Vollerup, Erich Daaes Enke. faar: i Flackebierg H.. Gimbling S. i Bijrrup 1 G., tilhørende Kronens Kirke Gimbling. for: i G'niihliiKj By paa Mørergade 1 G. af hendes Arvegods, der udlægges til samme Kirke. R. 4, 175 b. 7. Juli (Torsd. efter Vor Frue Dag visitat.), Malmø. Ur. Axel Bragde til Krogholm og Medarvinger faa: i Freste H. S)iof/Jioi)ii(ju(ird, i Bnesae 3 Bol, i ]'i'jhnj(1 4 G. og Bol. hvilket Gods deres Forfædre skulle have stiftet til 2 Altre og V'ikarier. det ene i Dalby Klo.ster, det andet i Lunde Domkirke; dog forbeholder Kronen sig sin Ret, hvis det skulde vise sig, at den har nogen Adkomst til Godset. R. 4, Sept. (Fred. efter Heil. Kors Dag exaltationis). Rodneby. Johan Fris. Kansler, faar: Jus jiafi-oiiafiis sami al Kronenog Roskilde Stifts Herlighed og Fiettighed /// Haf/esft^d Kirke og fri Birkeret over Hae/estefJ By. llagestedgaard, Orderxps Ejendom og alt det Gods, som han og hans Arvinger have eller faa i Hagested Sogn. R, 4, Sept. (Tirsd. efter S. IMathei ap. Dag). Aahus. Gavebrev til Helliggejst Hospital i Aahus paa S. Jorffens Hospit(d udenfor Tommerup med alt tilliggende Gods. Rønbeck, Analecta historica de antiqva urbe Ahusia. Tillæg S Sept. (S. Mauricii Dag). Roskilde. Pæder Oxe og hans Søskende til Niclstrop faa af de O Præbender i Roskilde Domkirke (Jeip Heye. Kantor og Prokurator til de G Pi*æbender) følgende Gods: i Borsø H.. Brol)y S. Hijrset By, som er 8 G., 1 G. mod sit Vænge, kaldet Canickevenf/ef, og Enemærke for: i Valburgs H.. Hvalsso S.. Sorre Hralsso By 1 G., Saafby S. i Ahhetvedc 1 G.; Jørlunde H. og S. i SumJhyJitJe 3 G.; Borso 11.. Uby S. i Shdierop 1 G. Orig. i.adkomstbreve\ 2. Række. Nr. 14-k 12. Nov. (Lord. efter S. Mortens Dag). Odense. Gave-

16 : brev til Hospitalet i Aars paa Sortebrødre Kloster smstds. og alt det Gods og al den Rente, som hidtil har ligget til Hospitalerne i Randers og Horsens. R. 4, 334 b Maj (Fred. efter Sønd. jubilate). Ribe. Gavebrev til Morthen Hansen og Jens Hansen i Tiukier paa Skrineker Toft og Poh'stopt Jord paa Sinidstj-iq)Msirk og Velling Mark som frit Bondegods, lige saa frit som de havde samme Jord, før der kom Fald paa ( før ther kal fel paa"), dog skulle de svare sædvanlig Afgift til Kollinghus. R. 4, 344 b. 29. Maj (anden Pinsedag). Aalborg. Gavebrev til Skolemester og Hørere i Olborg paa al den Jordskyld, Rente og Indkomst, som tidligere har hørt til Altre, Messer, Kalender og Gilder i Olborg By og ikke hører Adelen til. R. 4, Juni (Fred. efter Pinsedag). Aarhus. Gavebrev til Aarhus By paa 2 Kronens Lykker og Jorder, som ligge sønden for Byen, til Hafvcrmark vedtager, ligget til Biskopsgaarden i Aarhus. R. 4, 350 b. og som tilforn have 8. Juni (Torsd. efter Heil. Trefold. Sønd.). Viborg. Gavebrev til Olborg By paa hvad Kirkegods, Rente og Ind-: komst der hidtil har ligget til den nu afbrudte S. Peders Kirke smstds., til S. Bottildts Kirkes Bygning og Forbedring; dog skal Ugedagsarbejdet af S. Peders Kirkes Gaarde i Hasseris blive hos Kronen til Olborgh Slot. R. 4, 352 b. 10. Juni (Lørd. efter Heil. Trefold. Sønd.). - Hr. Mogens Giøe faar: i Liusgaard H., Sørslef S. en øde Mark og Humle MøUested for: Bierfjisfjaard. R. 4, 355. Skøde til Niels Lange til Kiergaard paa Alsbro- (/aard i Hunderup S. sønden ved Selstrup i Gjørding (Hdskr. Grøning) H. R. 4, 3G0. En vold Jensen (Sefeld) faar igjen som fri Ejendom Gaarden Vindhierylund i Gierlof S. og H., som hans Forfædre have givet til Helliggejsthus i Randers; derimod skal alt andet Gods, som de have givet dertil, blive til Hospitalet i Aarhus. R. 4, 35') b. 11. Juni (Sønd. (^fter Heil. Trefold. Sønd.). Gavebrev til Kapitlet i Viborg Domkirke paa de to næstførste Kauni/cepræheiider, der blive ledige i Domkirken, det

17 Gierup lo one tii en Tlieologs og Prædikants, dot andet til en Sicolemesters Underhold. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Viborg Nr Juni (Mand. efter Guds Legeuis Dag). V'iborg. Skøde til Hospitalet i Olborig paa 1 G. i Siornp i Hornum H. i Stedet for 1 G. i Holstebro, som Kongen har udlagt til Præstegaard. Hofman, Fundationer O B., App. t. Ribe St., S Juni (Tirsd. post corporis Ghristi). Silkeborg. Gavebrev til Thorckel Persen (Væbner) paa Engen Blo.'ieiifj paa FoijlliK) Mark, som han hidtil har haft i Værge af Føyling Kirke; dog skal han i sin Livstid svai-e Kirken aarlig 4 Mk. Vox og hans Arvinger derefter 2 Ørt. Korn. R. 4, 3G:J. 12. Xov. (Sønd. efter S. Martini ep. Dag). Kbhvn. Brev, at Anders Nielsen i Thonif, Herredsfoged i Rindts H., der med Brev og Segl har bevist, at han ikke i sidste Fejde har været i Ledtog med de oprørske Bønder under Skipper Kleniend og Thommes Riber, men har været Kongens Befalingsmænd i Randers lydig, maa nyde det Bondegods, han da havde, ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden. R. 4, 307 b. Lignende Brev til Niels Michelsen i Birck paa hans og hans Hustrus Bondegods, da han har bevist, at han i sidste Fejde har været hos Kongens Krigsfolk i Randers. R. 4, 308. Jvfr. 10. Marts Nov. (Vor Frue Aften præsentat.). Lignende Brev til Niels Munck til Hørne paa hans og hans Hustrus Bondegods, da han har bevist, at han ikke har været i Ledtog med de oprørske Bonder, R. 4, 308 b. 21. Nov. (Vor Frue Dag præsentat.). Lignende Brev til Jens Lassen i Holstebrov paa hans og hans Hustrus Bondegods. R. 4, Nov. (Sønd. efter S. Karine Dag). Lignende Brev til Las Sael i Skaarup paa hans og hans Hustrus Bondegoils. R. 4, Nov. (Tirsd. efter S. Karine Dag). Lignende Brev til By ri al Jensen \. paa hans Bondegods i Rindts H.. da han har handlet med Kongen derom og været i dennes Minde derfor. R Lignende Breve til Poder Byggom i Bijipjout paa

18 IG 1541 Gods i Riiidts og Gislom H., Jep Nielsen og Jens Nielsen i Torup paa Gods i Rindts H., Niels Thorn es en i Kitudtstru]) paa Gods i Rindts og Hensted H.. Marqvard Erichsen i Fostergaard paa Gods i Bølling H. og Niels Lauritsen \ Tandevup paa Gods i Hammerum H. i Hardsyssel. R. 4, Nov. (Sønd. efter S. Karine Dag). Kbhvn. Skøde til Axel Urne til Siøgaard paa Raarupgaard (Katrinebjerg) med Gaardsæder og Mølle i Lille H. i Sælland. Beseglet af Kongen og 16 Rigsraader. FL 4. 18Gb. 30. NoY. (Andree). Erich Banner faar Magelæg for sin Hustrus Gods i Nørrejylland, som Kongen undte Niels Bielcke,,,og findes Jordebøgerne paa begges Gods med Kopien af Hovedbrevet i Kancellikammeret". R. 4, 372b. 1. Dec. (Fred. efter S. Andree Dag). Skøde til Olluf Munck paa: Volstrupgaard i Hierrum H. i Nørrejylland med 1 G. paa Venno og 1 G. i Venuehg med mere Gods, som er skreven efter den rette Jordebog, som findes i Kancelliet". R. 4, 372. Gavebrev til Borgemester og Raad i Hofbroe paa Bondegaarden Tvigstntp udenfor deres By, der blev forbrudt til Kronen, med al dens rette Tilliggelse, som er en fri Fjerding Jord i Tvigstrup Mark. R. 4, 374. Brev til Mester Mats Hvid, Sognepræst i Holstebrov, der har været i Kongens Minde for sit, sin Moders og sine Medarvingers Bondegods i Hardsyssel, at de, som ere Jep Christensens Arvinger, maa beholde deres Bondegods ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden. R.4, 371. Lignende Brev til Las V i 1 s s e n, Borgemester i Lemvig, paa hans Bondegods i Skodborg og VaiidfaJck H. R.4, 371b. Lignende Brev til Anders J epssen, Herredsfoged i Trabierg, paa hans Bondegods i Nørrejylland. R.4, 371b. 3. Dec. (Sønd. post Andree). Gavebrev tiu Bunde Jensen, som boede i Kongstru}), paa en øde Jord, kaldet Kgode, i Odense H. R. 4, 25G b. (Overstreget.) 4. Dec. (Mand. efter S. Andree ap. Dag). Eske Bilde til Svanholm faar: i Haraggers H., Sallerup S. i Vrnebierg 1 G.; Vemenso H., Andersløf S. 1 G., kaldet Stesggaard,

19 for: i Skaane. Ons H., Aske S. i Allernji 1 (i.. Stroe S. i Ofver Sfro By 1 (!.. kaldet Stemjaurd, og 1 (J.. Stcliafve S. i HåJsle 1 G. VidiK-r: Hr. Andeis Bilde til Søeholiii, Hr. Holger Ulstandt li! Hcckiljierg, Ur. Olluf Kosenkran.s til \'alløe, KiiLidt Gyldenstieni til Tliynime. Orig. Mag Dec. (Torsd. efter S. Lucie Dag). Kbhvii. Jacliirn Beck til Førsløf fa ar: 1 Bors.se U. i Beldringe alt Kronens Gods, som er \) smaa Gaardsæder, der pleje at ligge under Stiftets Gaard Leckinge. for: i Bijrckerodt 2 G., der ligge ved Iliortholm i Kronens Enemærke og Fredejagt. Vidner: Jalian P'ris til Heslagger, Kansler, Peder Godske, Lensmand paa Kblivn.s Slot, Henrick Holch til llonhafve. Orig. Mag Skøde fra Anders Pedersen i Høfvorde og Medarvinger til Mariager Kloster paa 1 G. \ Hofvorde. Udt. i Dsk. Magaz. 6 B., S Jan. (Sønd. efter S. Anthonii). Gottorp. Axel Jul til Villistrup faar: i Hendtstedt H., Aestrup'S. og By 1 G., i Moldriip paa Holmen 1 G. for: i Aars H., Ulstrup S.. Hvorrarp By 2 G. Vidner: Jahan Fris til Hesleaggergaard. Kansler, Hr. Anders Bilde til Sloholm, Byrri Trol til Lillø, * Henric Holch til Rønhafve. Orig. Mag. 45. R Jan. (S. Pauli conversionis Dag). Viborg, Tilladelse for Niels V i s t e s s e n i Hesselbierriggaard til at beholde 1 Halvgaards Eje i den tredie Part i Hoesirup i Hadderup S., Ginding H, paa sanmie Betingelser som for Fejden, Orig. i Top. Saml. p. Perg., Ginding H. Nr Jan. (Lord. efter Pauli conversionis). Gottorp. Peder Jul til Braandbierg faar: Koldenip Præstegaard med dens Tilliggende inden Braandbierg Markeskol for: 1 G. i Kolderu}) (med Undtagelse af et Stykke Skov, som er.afstuet" og nu bruges til Vindislof) og en Stufjord. R.4. o751). 7. Marts (Onsd. post domin. lætare), Ribe. Albret Ski el faar: i Vendelbo Stift. Jerlo H. 3 G., den ene i Tyse S., kaldet Stafrad, den anden i Ti/t^e, den tredje i Jerlof S., kaldet Padehiedde, for: 2 G. i Gieldsfed. R. 4, 37S. Brev til P o u e 1 Ibsen i Dal, Herredsfoged i Fieskum IL, ]»aa hans Bondegods paa de sanlvanlige Betingelser, da

20 han med Segl og Brev har bevist, at han ikke var i Flok eller Følge med Skipper Klemind. Pi. 4, 371b. 7. Marts (Onsd. post domin. iætare). Ribe. Lignende Brev til Hr. Thøste, Sognepræst i Aale S. R. 4, Marts (Torsd. efter Sond. Iætare). Brev til Las Michelsen, Herredsfoged i Nør H., paa hans Bg. i Oheliiuj i Berck S. lige saa frit og for samme Landgilde som før Krigen, da han har bevist, at han ikke var med Skipper Clemend eller dennes Tilhængere. R. 4, Marts (Fred. efter Sønd. Iætare). Gavebrev til Theolog- og Læsemesterembedet i Rife Domkirke paa et Kannikedøniine smstds., som er ledigt efter ^1. ^lorthin Krabe. Orig. i Ribe Stiftskistes Dipl. Nr. 5G3. Ribe By faar: i Kalselundt H. i Fardorp 1 G., kaldet Tvedelharde, dog forbeholder Kongen sig Jagten paa Tvedelhårde, for: i Kalselundt H., Farub S. i KijerholUmj 1 G. Orig. Mag. 44. ^ (Tysk). Mats Thygesen faar Brev paa sin og sine Medarvingers Part i hans fri Bg., som kaldes..xiels Jensen i Hosted" (Tegn.: Niels Jensens hostedt) og ligger sonden ved KUpstrap (Tegn. : Glyfstrup), lige saa frit som før Fejden, da han har bevist, at han blev fangen med Kongens Krigsfolk i Fyen og ikke har været hos Skipper Klemend; dog skal der svares saadan Landgilde til Riberhus, som Claus Sestede sætter. R. 4, 381. Tegn. o. a. Lande , iloil. 13. Marts (Tirsd. efter Sønd. judica). Odense. Hans Jahanssen (Linden øv) til Julskouf faar: i Vester S. 1 G., kaldet Stofcefjaard, for: i Tørlidt H. 1 G., kaldet Bijndishdle. Vidner: Jahan Fris til Heslagger, Eyler Rønnov til Hvytkyeldt, Henrick Holck til Rønnehafve. Orig. Mag April (Fred. efter Sønd. misericordia dni.). Holstebro. Anders Pederssen og Else Jørgens Kone i Refvindt samt deres Medarvinger, der have været i Kongens Minde for deres Bondegaard^efij//^(?^, Vinding S., Vuldborg H., faa Tilladelse ' Under 8. Maits tindes et, med Undtagelse af Bestemmelsen o\\\ Jagten, ligelyden<le tysk Brev (Orig. Mag. 43).

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN.

Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN. i I Kronens Skøder f ^^v ^ PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK,! il FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I UDDRAG UDGIVNE VED L LAURSEN Al RIGSARKIVET 4^^! FØRSTE BINDS TREDJE HEFTE 1634-1(J4S K ORE

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN.

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. i 1 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I CDDKAG UDGIVNE VED L. LAURSEN ^^ AT RIGSARKIVET. FØRSTE BINDS ANDET HEFTE. 1681-1634. KOBEN HAVN. 1 BRIEF

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM.

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ero opbevarede i St. Jolianiiesklostret Dueholm paa Morsø. Udgive.t for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Ilisloric og Sprog

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Ørbæk sogns historie fra ca. 1500 til ca. 1900 Forfattet af Steffan Hahnemann 1

Ørbæk sogns historie fra ca. 1500 til ca. 1900 Forfattet af Steffan Hahnemann 1 1 Ørbæk sogns historie fra ca. 1500 til ca. 1900 De ældste kilder. Den allerældste kilde er Kong Valdemars Jordebog, i hvis hovedliste, som er skrevet i 1231, Ørbæk omtales under Vindinge herred: Der er

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Aabenraa bys skrå 1. maj 1335

Aabenraa bys skrå 1. maj 1335 Aabenraa bys skrå 1. maj 1335 Franz Blatt (red.): Danmarks Riges breve 2R, 11 bd. 1333 1336. København 1950, s. 181 187 I Faderens Sønnens og den Helligånds navn, amen Vi rådmænd og borgere i Aabenraa

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Aagaard og dens Ejere. Ved J. C. Jacobsen.

Aagaard og dens Ejere. Ved J. C. Jacobsen. Aagaard og dens Ejere. Ved J. C. Jacobsen. (Fortsat fra forrige Aarbog) UNDER BESTRÆBELSERNE For at erhværve Gods paadrog Mourits Nielsen sig en Mængde Ejendomstrætter. En af de ejendommeligste er Striden

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere