w^ ti, >1 Kro nens Skoder BRIEF =00 AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS KØBENHAVN, FRA REFORMATIONEN TIL HOS G. A. REITZEL NUTIDEN. vi, ri -^cy-.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "w^ ti, >1 Kro nens Skoder BRIEF =00 AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS KØBENHAVN, FRA REFORMATIONEN TIL HOS G. A. REITZEL NUTIDEN. vi, ri -^cy-."

Transkript

1 c^l ^ =00 O) 00»^ CO O <D ^^ ^ ^ Kro nens Skoder AA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I I'DDIIAG CDGIVNE \'ED L. LAURSEN f\^ FØRSTE BINDS FØRSTE HEFTE KØBENHAVN, BRIEF HJ vi, ri l KOMMISSION HOS G. A. REITZEL ISOO. w^ ti, >1 -^cy-.;

2 B.77

3 15.'J5. 1. Marts (Mand. efter Soiid, oculi). Vejle. Gavebrev til Borgerne i Ve die paa to Huinle- og Kaalgaarde samt en Teglgaard udenfor Byen. R. 4, 2(17 b. IG. Marts (Tirsd. efter Sønd. judica). Aalborg, Nis Miche Issen i Bijrche, der under Skipper Clements Opror havde givet sig linder Kongens Krigsfolks Beskyttelse, faar Tilladelse til at beholde sit (rods som tilforn. Tegn. o. alle Lande Marts (Palrnelørd.). Randers. Peder Ridemand i VoJstrnp faar Tilladelse til at beholde sit Bondegods, fordi han forlod Skipper Klemcnd og hans Parti og gik til Kongens Krigsfolk. R.4. 2G5 b April (G. feria post domin. judica). Odense. Gavebrev til Detlef Brocktorp, Lensmand paa Synderborg, paa 2 G. paa Erre, som tilhøre en Borger i Svinborg. der er rømt af Riget til Rigets Fjender. R. 4, 33 b. 25. Juni (Sønd. efter S. Hans Dag Midsommer). Hagenskov. Skøde til Johan Fris paa Brcuded-otif Guard i Sundts H. R.4, Juli (Fred. efter S. Ketilli Dag). Dueholm. Skode fra D u li u o 1 m s Kloster (Jacob Jensen, Prior), udstedt med Kongens Samtykke, til Niels Jens sen (Rot fe Id) til Brodtskofv paa : i Nørre H., Jehenf S. og By 2 G. ; Roding H.. Baliug S. og By 1 G. ; Harre H., Durupe S.. Toftruppe Bij 1 G. ; Morsse. Sonder H., Ih'dxted S. og By 1 Bol. Orig. i Top. Saml. p. Pei-g.. Viboi-g Stifts Norre H. Nr Sept. (Tirsd. efter festum nativit. Marie). Haderslev. Skode til Vulf U tenhof, tysk Kaftisler, paa følgende Gods, som hidtil har hor! under Pube P.i<koi.. og livdrcnn hun alle-

4 rede har handlet med Hr. Olluf [Munck, Electus til Ribe : i Anst H. i Bunstnip 2 G., i Jerdnip 1 G., i Lerholdt 1 G., i Egholt 1 G. R. 4, 270 b. Jvfr. 7. Xov Sept. (Tirsd. efter festum nativit. Marie). Haderslev. Skøde til Vulf Utenhof paa 2 G. i Vestey Vandemp, som tidligere laa til Vor Frue Kloster udenfor Ripe, dog skal Kongen give Klostret Vederlag for disse 2 G. R. 4, 271 b. 11. Okt. (Onsd. efter S. Dionisii Dag). Esrom Kloster. Skøde fra Esseroms Kloster (Peder Ingemerdssen, Abbed) til Jens Mogenssen {Rosenvinge) i Helsyngor paa 1 G. i Pcu-op, Græsde S., Holbo H. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Holbo H. Nr Okt. (SS. Simonis et Jude app. Dag). Kbhvn. Skøde til Axel Jul paa 2 til Kronen forbrudte Bøndergaarde i Himmer Syssel i Nørrejylland, den ene i Boerup, Astrup S., Hensted H., den anden i HaUiim By, S. og H. R. 4, Okt. (Tirsd. efter SS. Simonis et Jude Dag). Thruels Bendtsen i Haedholm fa ar: 1 G., kaldet Kielstrup, i Hørey S., Gyding H., for: den tredje Part i Lerckegaard, som i Kong Frederiks Tid blev tildømt ham. R. 4, Nov. (Tirsd. efter alle Guds Helgens Dag). Skøde til Vulfgang von Uthenhof, tysk Kansler, paa: i Bunstrup 2 G., i Jerdrup 1 G., i Lerskong 1 G., i Vestre Vanderup 1 G., i Østre Vanderup 1 G. med sit Bol, i Nackehol 1 G. med 1 Otting Jord i Skaathborgs l.en, 1 Otting Jord, der var Bondegods, men nu er svoret under Kronen og bruges af Niels Lauritsen i Skandrup, 1 Otting Jord paa Bunstrup Mark og Fiskeriet i Bunstrup Sø. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R.4, 273. Jvfr. 12. Sept Nov. (in profesto divi Martini ep.). Skøde til Biørn Skutthe paa en Kronens Skaltegaard i Aansal, som Morten Rafven forbrød, da han gav sig ind til Marcus Meyer paa Vardbierg Slot; dog skal han deraf svare aarlig Landgilde og Afgift til Vardbierg Slot. R Nov. (S. Katerine virginis Dag). Hr. Holger U Is tand til Hickeberg, Landsdommer i Skaane, fa ar: i Skaane, Sønderasbo H., Strebelstrop S. og By 1 G., kaldet Agaardt, for: i Skaane, Ludgude H., Frillestad S. og By

5 I G. Vidnor: Udst.s Broder, Tnid (Jl.stand til Torop, Knud Bille, Lensmand paa Gladsaxo, Axel Ugerop, Lensmand paa Søllesborj^-, Knud Gildonstiern til Tym. Orig. Mag :28. Jan, (domin. post Pavli conversionis). Gottorp. Skøde til Axel Urne paa Kronens Ret i den Ejendom, der ligger til den Gaard paa Hum, som skal være tiltalden Kronen som forbrudt Gods, og som hans Fader, Knud Urne, nu har i Pant. Pv. 4, 44 b. 29. Marts (Skærtorsdag). Holstebro. Brev til Fru Anne (Jul), Ofve Skrams Enke, paa en Jord, som ligger til Deybierg Kirke i DeijJiierfjlundt Mark og fra gannnel Tid har været brugt til Deybierghmdt, undtagen o Agre, som ligge hende langt fra Haanden og nærmest ved Gaarden Gammel- Deybierg; dog skal hun svare Kirken sædvanlig Afgift deraf. R.4, i>7y. 10. April (Mand. efter misericordia Sond.). Aalborg. Skøde til Anders Matsen, Herredsfoged i Borglom H.. paa Østergaard i Gunderup, der tilfaldt Kronen som forbrudt Gods, og som han nu ibor; dog skal han svare sædvanlig Afgift deraf til Seylstrui) Gaard og maa ikke afhænde noget M' den tilliggende Jord. R. 4, 281 b. 7. Maj (^land. efter Sønd. vocem jucunditatis). Viborg. Skøde til Erich Banner til Kalloe paa en Jord, der ligger i hans Enemærke ved hans Gaard Kockedal og horer til O Kloster. R. 4, 28(; b. 20. Maj (Lord. efter Pinsedag). Haderslev Slot. Skode til Niels Krag paa: i 0. Horns H. 1 G., kaldet Hafrc, 1 G.. kaldet Bredhoff, 1 øde Mark, kaldet BisplioU, i Lerckeholt 1 G. og 1 øde Byggested, i T/iistrup By 1 Toft, ved Ai^seHbefk [ Byggested. R. 4, 287 b. Oluf Stafverskoug faar: i Xorvongs H. 1 G., kaldet DunimeruplioHl (Donneruplund), med 2 hosliggende Bol, kaldede Neder Dummerup, som tidligere have ligget til Ribe Bispedomme, for: 1 G. i Thierreborre og luo Gylden i (hild. R. 4, 287 b.! ). Juni (Tirsd. efter SS. Viti et Modesti Dag). Kbhvn. Skode til Riennoldt van Heder stor ph, hans Hustru Anne van An folde og dores a^gte Arvinger paa: 2 G. i I*

6 Lnndar/er, 1 G. i Øre og 1 G. i Sebo, hvilke Gaarde tidligere hørte under Fyens Bispesæde. R Jvfr. 12. Sept og 1. Nov I. Sept. (die Egidii). Kbhvn. Tilladelse til Kong Gotstaf af Sverrig til at erholde følgende Gods i Halland, sorn hidtil er bleven forholdt hans Forfædre og ham af Danmarks Konger, nemlig: BitUegaavd^ Vasguardj Kierbier, Godebi/, Bi)i(/sos, DaU Back-erjaard, Frøydol, Gordtshorn, Vasbackegaard og i Bue 3 G. R b. Orig. trykt i Moller, Hallands Hist., S II. Sept. (Tirsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Skode til Knud Spare paa følgende Gods i Skaane til Vederlag for det svenske Gods, som hans Fader købte af Kong Frederik, men som den svenske Konge nu fik igjen ved Brevet af 1. Sept.: i Øfreby 1 G., Assage S. i Gontrop 1 G., i Sem 1 G., Ørsta S. i Hiebierg 1 Bd., Vindberg S. i Trynge 1 Bd., Agomme S. i Skodgaard 3 Bdr., i Norby 1 Bd., i Aberup 2 Bdr., Seberup S. i Hoyry 2 Bdr., Gremmenthen S. i Kirkebyen 2 Bdr., Tresle S. i Langeos 1 Bd., Giellerit S. i GieUerit 1 Bd. R. 4, 209 b. 12. Sept. (Onsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Skode til Reynolt Hederstorp og hans Hustru Anne van Anefeldt paa: 1 G. i Lnndagger, 1 G. i Øre og 1 G. i Sebo, der tidligere laa til Fyens Bispesæde. R Jvfr. 10. Juni 1537 og 1. Nov Okt. (S. Dionisii Dag). Helsingør. Skøde til Thruels Bentsen paa 1 G. i Spyserød By og S., Nørasbo H. som fri Eiendom mod aarhg at give Kronen 2 Sk. Grot og holde stød och hafn" samt Herre- og Fogedgæsteri. R. 4, Sept. (Onsd. efter Heil. Kors Dag exaltat.). Odense. Gorvits Hardenbierg til Skiolmosse faar: 2 G. i Stoggeropije, for: 1 G. i Vihy. R. 4, 45b. 21. Sept. (sabbato post Lamberti). Skøde til Per Krabbe paa 1 G. i Hiorshof og 1 G. i GronfeJd. R. 4, 207 b. 31. Okt. (Alle Helgens Aften). Kl)hvn. Mester Chrest offer Rafnsborrig faar: i Valbor H. 1 G., kaldet Trustrup for: i Merløse H.WandeJosse 1 G. R. 4, 130b. 1. Nov. (Alle Helgens Dag). Gavebrev til Rei-

7 1538 :jy. 5 nolt von Hcidors torp, Lensmand pau Hagen.schouf og Øverste for Landsknægtene, hans Hnstru Anne von Andfelde og deres ægte Arvinger paa følgende Gods, som tidligere tilhørte Fyens Bispesæde: i LHn(f(((/f/et' 2 G., i Ore 1 G., i Seho 1 G., i Aabor 1 G., i Knller/fp 1 (}. j{. i-, 'j-7 h. Jvfr. \± Sept og 4. Sept. 154(J. 10. Dec. (Tirsd. efter Vor Frue Dag coneept.). Kbhvn. Gavebrev til Helliggejsthus i Kiøpnehafn paa: det Gods, som hidtil har hørt til.s, Ericks Gilde i Kiøpnehafn ; alt det Gods inden- og udenbys, som hører til Prælat- og Kanuike- (lonimerne i Vor Frite Kirke i Kbhvn,, dog undtages de Kannikeresidenser, som ere lagte til Universitetet, og Kirke- og Biskopstienden, og de Prælater og Kanniker, som ere forlenede med samme Gods, skulle beholde det deres Livstid; S. Jorrjexs Hospital udenfor Kbhvn. med tilliggende Gods: 1 G. i Ferestrede i Kbhvn. og 2 Læster Salt af Tolden i Helsingør. R.4, :21.Febr. (Fred. efter Fastelavns Sønd.). Arildt Ulfstand til Bønet fa ar: paa Falster i Boncf 1 ode Jord, som ligger til Kyrkeby Præstegaard og afstaas paa dennes Vegne, for: paa Falster, Yderstrup S. i Somlerotsløf 1 Jord, der udlægges til Kyrkeby Præstegaard. Vidner: Jochim Beck, Byrre Trolle, Albregt Gøye. Orig. Mag April (Tirsd. efter Sønd. qvasimodogeniti). Nyborg. Jesper Daa til Engaardt faar følgende Gods, tilhorende Vor Frue Alters Vikar! e i Bogense (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skovby H., Golberge S., SHiidstruppe By 1 G. for: i Vendts H., Etjihij S. og By 1 G. R b. y. Maj (Fred. efter Sond. cantate). Odense. Gavebrev til Skolen og Skolemesteren i Ribe paa Vikarie Amjelorutii i Biher Domkirke, som nu er blevet ledigt. R :? b. 10. Juni. Gavebrev til Universitetet i Kbhvn. paa: Knardrupdaard og Kirke, Knardrup By og Mølle, Ganlosse Kirke, hele Sosum By, som er 30 Bdr., i Ganlosse S Bdr., i Liidif/r 4 Bdr., i Gerslof 9 Bdr.. i SniorNni 2 Bdr.. i Hastrup 3 Bdr., i Liidiolt 4 Bdr.. i Dalhijr 3 Bdr., i Taakerup 1 Bd., i Ødemark 2 Bdr., i Kbherup 1 Bd., i Eujhue 1 Bd.. i Landerslof 1 Bd., i Jorlaiidr 1 Bd., i Speritsstrap 1 Bd., i Ah-nil I P.d.. i Bostrup 3 Bdr., i Borup 1 Bd.: Bispetienden

8 1539. af Sømme og Thune H.; 1 riiisk Gylden i Guld af hver Landsbykirke i Sælland og Skaane; 103 af Vor Frue Kirkes Huse og 200 rinske Gylden i Guld af Toldkanniieret i Helsingør. Til de fattige Studenters Underhold: 12 Læster Korn til Helliggejstes Hospital, for hvilke Forstanderen aarlig skal underholde 12 fattige Studenter, 40 rinske Gylden af S. Sigfreds Præbende i Roskilde, 60 rinske Gylden af S. Laurentii Præbende smstds., 100 rinske Gylden af Præbenderne i Lund; af det forrige Akademis Gods og af Catharinæ Beneficium: Sæhye Kirke med Mensalgodset: [i Sæhi/e] 3 Bdr., i Valserui) 1 Bd., i Hynye 2 Bdr., i Dalhij 1 Bd., i Baagenes paa Tutsenes 1 Bd.; Eyfjitslof Kirkes Mensalgods : i Boeshmd 2 Bdr., i Eygerup 1 Bd., i Bøgebierg 1 Bd., i Grydemp 1 Bd., i Hei^lehye 1 ganske øde G., i Høyystrup Agre, Eng og Græsning; Faxe Kirke med Mensalgodset, som er 40 Mk.: Smørnyns Kirke med Sognepræstens Annexgaard; Heri øf Kirke med 1 Bd.; Smørum oy Ledøfre Kirker, naar Mag. JMads, Kannik i Kbhvn., dør, Præstegaarden i Smørum og 2 Bdr. Til Løn for 2 Professorer: Maryarethes oy Jakobs Vikarier med tilliggende Gods i Kbhvn. og: i Sodenqj 1 Bd., i Vonyede 1 Bd., i Gladsaxe 1 Bd. Beseglet af Kongen og 22 Rigsraader. Orig. paa Latin i Universitetets Arkiv. 13. Juni (Fred. efter S. Barnabe ap. Dag). Odense. Skøde til Povel van Annefeldt paa: i Skoufby H., Ore S. Oreyaard, Ore By, Orebirck By og Scharstorp By, i Huyyi 2 G. og 1 Mølle, kaldet Skoufmølle. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R. 4, Juni (ipso die Johannis bapt.). Hr. Mogens Gyldenstiern faar: i Ludgud H., Esby S. Hafvebiery Gaard for: i Nørasbo H., Gremestrup S. i Uylrup 1 G. R b. Thage Otsen (Thott) faar: i Skaane, OttensseH., Billinge S. 1 G., kaldet Bierinye, med en Skov ( hult"), der har været lejet ud til en af Abbeden af Heinekirkes Bønder, men har ligget til Gaarden fra Arilds Tid og nu herefter skal ligge til den, i Boeserup S. 1 G., kaldet Hiemmerød, for: i Nørasbo H., Gremstrup S. i Uylerup 1 G.; Synderasbo H., Qvidinge S. i Sande 1 G. R. 4, Juli (Vor Frue visitationis). J [ Skøde til Sø f ren

9 1539 4(). 7 Atserson paa 1 (I. i Vintumlund som fri Bondegaard iiirxl at svare sædvanlig Landgilde til Aakier Slot. R, Avg. (Fred. efter S. Petri ad vincula Dag). Kbhvn. Helliggej.sthus i Kiøpenhafn faar Jhh i>atro)i(itus til UgyeloHe Kirke og Kongetienden af samme Sogn. Hofman. Fundationer 10 B., S Sepl. (Torsd. efter S. Egidii Dag). Varbei-g Slol. Skode til Engelholm By paa en Hestehave i Sh-on'/if/e Mark mod aarlig at svare 1 Td. Smør til Helsingborg Slot. R. 4, Sept. (Onsd. efter Vor Frue Dag nativit.). Halmstad. Halmstad By paa den Jord udenfor Xorreport. Gavebrev til som laa til den i sidste Fejde nedbrudte S. Jørgens Gaard udenfor Byen. J. Richardson, Hallandia S. 131). Skøde til i 13. Sept. (Lørd. efter vor Frue Dag nativit.). Herrisvad. Laf ve Bråde, Fodermarsk, paa alt Kronens Gods VeskoUe By med Hiotiholnis Byggested paa Veskolle Grund: dog forbeholder Kongen sig de 11 Vaaddræt, der hore til Godset. R. 4, 22G h. 2. Okt. (Torsd. efter S. Michels Dag). Lund. Skøde til H r. H o 1 g i e r U 1 f s t a n d paa GraahrørJre Kloster i LidkI og 1 ode Jord, kaldet Dramadett, som strækker sig fra Heckebierg Skov til Stubberup Hegnet og fra Broe Vodt til Almindig Skove, dog undtages hvad Kongen har givet Peder Hansen (Basse), Lensmand paa Aggershus. R. 4, Nov. (Vor Frue Dag præsent.). Haderslev. Tilladelse for Bh'icli Krumdige til at opstøve og inddæmme en Dam i Vaxniosse mellem Torneneb og Stranden saa hojt, som man kunde støve den i sin højeste Flodmaal, og siden beholde den til evig Ejendom. R. 4, 227 b..». Dec. (Tirsd. efter S. Nicolai ep. Dag). Gottorp. Tilladelse for Niels Jul til at lade opbygge et MoUested. kaldet Vosheck MoUested, paa Kronens Grund i Grotiinye, Norre H., Salling, dog skal lian forinden udlægge Kronens Bonder Fyldest for den Jord. der frastoves dem. R. 4, 3(X) 1). 13. Dec. (S. Lucie Dag). Johan Fris til Heslager faar fri Birkeret i Heshit/er S., Gudme H.. Fyen. Aktst.. udg. af Fyens Stifts lit. Selskab. 2 B., S April (Tirsd. post donu'n. misericordia donu'ni).

10 540. Haderslev. Erich Ho g fa ar: i Fieskum H. Clarupgaarcl og 18 G. i Clanip Bt/ for: i Synder H., Dauhlercj S. og By 4 G. ; Gissel H., Vansyldt S., Mestrupfjaard, i Yestnip 1 G., i Suldrup 3 G., i Venslld 3 G., i Garnhory 4 G., i Øster Bolllug S. l> G. R. 4, b. April (Søiid. cantate). Odense. Gavebrev til Hospitalet i Otthensse paa Blangsted Hovedgaard og Mølle samt 2 G. i K'dlerup. Hofman, Fmidationer 5 B., S Maj (Helligkors Dag). Gavebrev til Hospitalet i Ottense paa: Graabrodre Kloster, undtagen Kirken, Sortebrodre Kloster med Tilliggelse, Sycjehuset paa S. Hans Kirkegaard i Ottense med Tilliggelse, HelUggejstkuset ved Tinget med Tilliggelse og Faaborg Kloster med Tilliggelse, R. 4, 153. Jvfr. Vedel Simonsen, Odense By i B. 2 H., S Juni (Domin. ante Joannis Baptistæ). Kgl. Stadfæstelse af et Skøde, dat. 1536, fra Vedt skyldt Kloster (Oluf Xielssøn, Abbed,) til Hr. Jørgen Fris paa: i Himrner Syssel, Slet H., Farstrup S. Klastrupgaard, Bygvats Mølle, i Kolby 5 G., 1 Bol, 1 Gadehus. og et øde Bygge, kaldet Spentrup, for KXX) Lod Sølv i Guld og Jochimsdlr. Udt. i Dsk. Magazin 1 B., S Avg. (Torsd. efter S. Olavi Konges Dag). Kbhvn. Johan Fris til Hesleager fa ar: i Sælland, Tutse H., Hagestedgaard, al Hagested By og al Orderups Mark, som bruges til samme Gaard og By, for: i Sælland, Ots H., Egebierggaard, Egebierg S. og By 6 G., i Lestruppe G G., Grevinge S. i Gunderstruppe 2 G., Høyby S. i So)ieruppe 1 G., i Gudmindrnpjpe 1 G. og 2 smaa Møllekværne, samt 8(X) lybske Mark og 100 vægtige rinske Gylden, for hvilken Sum Otte Thenhusse har Hagested Gods i Pant. Vidner: Hr. *Anders Bilde til Søholm, *Erick Banner til Asdal, *Knudt Gildenstiern til Tym og Hr. * Mogens Gildenstiern. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Ods H. Xr. 7. R. 4, 150 b. 4. Sept. (Lørd. efter S. Egidii Dag). Skøde til Reinolt von Hed er stor p og hans Hustru Anne vqn An ef el de paa følgende Gods, som laa til Fyens Bispesæde: ' Brevet mangler Aarstal.

11 l'/k). 9 i Li(nd(i(j(jer :2(r.. i Ore 1 G., i Sehe 1 (i., i Ahor '.\ G., i Ka/lenq) I G. R.4, 00 b. Jvfr. 1. Xov. 15:^8. 1. Nov. (Alle Helgens Dag). Kbhvn. Skøde til Peder Ebbesen (Galt) til Thyrrestruj} paa følgende Vendelbo Stifts Gods: i Vendsyssel, Avby S. Byrckehfjaurd, Scedgaard^ Øsfrupefjddrd, Xørref/aard, Østrupe Malle, Baathierygnard, H<ifi-en, Knostjftard, i Arbi/ 19 (t., hvoraf den ene kaldes Aabelgaard, og 15 Gaardbygger, Jertsinarrk S. 9 G. (i liis- (i(j(jer 1 G., Met/elholin Gaard, Skodsliohti, Xormei/lhi/, i Skadebacken 3 G., og '2 andre G.), Biersted S. \-2 G. {Svinborr/rjaard, 2 G. i Biersted By, den ene kaldet Hierjaard, Norholm, Norholt og 7 andre G.), i Vayom S. 10 G. {Østerhandle, Hallafjer- (juard, Biedlfolin, Bodslefte og G andre G.), i Sundby S. 1 G., Vayenis Mølle, Albeck Malle, Avby S. H<(f'ceyaard. Beseglet af Kongen og 22 Rigsraader. R (J b. Hr. Tyge Krabbe til Bustrop fa ar: i Faxe H., S. og By 1 Byggested og Toft for: i Sælland, Faxe H., Dalby S. i Didby Mark 1 Ager, kaldet Klrckebrudt, med sin Eng og 1 Ager, kaldet Turhykuldt, i Freeslof Vany 1 Ager, kaldet Mayevro, med sin Eng og 1 Ager, kaldet Lany^nabe. med sin Skov og Eng, i den Vang ud til Turby 1 Ager, kaldet Vassebeck, med sin Eng, og 1 Ager. kaldet Oppibo-, dog skal der aarlig svares 1 Sk. Grot til Tyge Krabbe og hans Arvinger af den, der bruger disse Agre og Enge. Vidner: Johan Fris til Hesleagger, Kansler, Hr. Mogens Guldenstiern, Erick Krabbe, Provst i Roskyldt, Per Godske, Lensmand paa Kbhvn. Orig. Mag. 36. R. 4, Hil. '1\. Xov. (ipso die præsentationis ^ Marie). Skøde til P e der S v a v e paa : Giorsløfyaard, hele Giorsløf By. i Holdt iie (i C, i Sierslaf 3 G. og 2 øde G., i Hayerup 2 G., i Lille Heddinye 7 G. og 1 øde Jord, i Frisløf 1 G., i Arnofce 1 G., i Seenhns 1 G., i Varpeløf G G. og 4 øde G., i Thosfrup 4 G. og 3 øde Jorder, i Klepinye 7 G. og 2 ode Jorder, i Faurebo 2 G., i Virede 2 G., i Thotferap 3 G., i Mayleby 29 G., 4 4»de G. og 3 ode Jorder, den ene kaldet Henninq.^ A'i'^r; Peder ' H. Iiar puriticationis, men Peder Svaves originale Reversal pnvsentationi--.

12 Svave forpligter sig til at blive boende her i Danmark. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. R Nov. (S. Clemens Dag). Kbhvn. Jochim Beck til Forsløf fa ar: i Forslof Kronens Rettighed i de jordegne Bg.. som han har kobt af de rette Ejere, for: i Flackebiers H.. Hove S. i O rely 1 G. Vidner: Peder Godske. Lensmand paa Kbhvn., Henrick Holck til Røningishof, Peder Rud til Vogenserup, Jørgen Jenssen (Ulfeld) til Hielmsholt. Orig. Mag. 35. Uden Dag. Mageskifte mellem Peder Ebbesen (Galt) og Mariager Kloster, hvorved dette faar 1 G. i Tenidrup By med tilliggende Eng i Skovelh'er Mark. Udt. i Dsk. Magaz. 6 B.. S c Skøde til Hr. Mogens Gyllenstiern til Ifversnes (Wedellsborg) paa : i Skaane, Jerrested H.. Thommertq) Kloster og TJiommenq) By med alt Klostrets tilliggende Gods. nemlig i Thamerup S. i Vranernp 9 G. og 4 øde G., i Valhye 2 G., i Shjhtje 1 G. og 1 øde G., i Veristedt 10 G., Jerrested By og Len med 20 G., i Valhye 1 Fæste, i Gladsaxe 1 Fæste, i Grodsfrup 1 Fæste og i V/herup 1 Fæste; 4 Gaarde og Fæster., der skulle give deres Landgilde til Hr. Mogens Gyllenstiern, nemlig i Smedstrup S. i Thoiiby 1 Fæste, i Hoyhy 1 Fæste, i Hannes 1 G., i Mnnckerone 1 G., dog hvad Forsvar andre Riddermændsmænd have i disse 4 Gaarde og Fæster uforkrænket, Hoys Gaard i Torup, Bro Mølle. Vibe Mølle, Valcke Mølle; i Nesbyholm Len. Saxlø S. 1 Enstedgaard, kaldet Snapjpernp. 4 G., som Jep Falck har i Pant, nemlig i Bleystrup 1 G., i Vifverup 1 G., i Thranes 1 G., i Kandhye 1 G., dog skal Hr. Mogens selv indløse disse Gaarde, i Ydsteed 1 Hus. R. 4, 231 b^ Christoffer Gyldensti em til Ifversnes (Wedellsborg) faar: i Skoufby H. i Melby 2 G., i Skonfby 2 G., Vendts H. i Ørslof 10 G. og 2 Bol, Hogebecks Mølle, i Horde 1 G., i Thellenippe 1 G., i Vby 1 G. for følgende Gods i Fyen, som han har udlagt til Niels Bielcke og Arvinger, af * Brevet mangler Aarstal. men er indfort mellem Breve af H.Jan. Ofr 2-2. Xov

13 154(J dot (jlods, som lir. Ilendrich Knudtsen (Gyldonstjorne) købte af Kong Hans, mon som Kongen nu igen har undt Niels Bielcke [vod Brev af 24. Novbr. WM)\: i Vendts II. Femteparten 1 Iiishro(jaard, i Thnfvf 1 G., i Gelsted 1 G., i Iio)ies 1 G., i Balslof 1 G., i "Torjie 1 G.; Bog H. i Frohienj 4 G., Kampe 1 G.: Odens i KiøH(/iif' 1 (J., i Blanr/sf7-up 1 G., i H. i Skofshoc 1 G., i Nordernp 8 G., i Veudiiuje 1 G.; Vinding II. i Konshøl 3 G., i Theckeskof 1 G.; Langeland i Stafmns 1 G. Pi. 4. IW Febr. (Kyndelmesse). Dybæk. Fru Helle Taggisdatter (Holl unger) til Dypbeck faar: Hørtegaard, 1 Ager, kaldet Seiiersbol, saa stor, at der kan saas 10 Skpr. Byg deri, og 2 Enge, den ene kaldet Holle, den anden Husse. saa store, at de bægge rente 5 Læs Hø, og 1 Fæste i Hotte for: i Oxie H., Fossie S. i Hindhi 1 G., Fossie Kirkehij 1 G. Vidner: Hr. Ilolgort Ulstandt til Hickeberg. Jørgen Urne, Lensmand paa Malmøhus, Udst.s Søstersøn Tage Ottessen (Thott) til Nes, Bjørn Stenssen (Laxmand) til Hofdalle. Orig. Mag. U\ 7. Marts (Mand. efter Sønd. invocavit). Kbhvn. Opladelsesbrev til Peder Oxe til Nielstruppe og hans Søskende paa den Rettighed, som kan tilfalde Kronen i Thovsøeyaavd og Gods i Skaane, efter dens Ejer Hr. Oluf Oxes Død, hvis Arvinger sagde sig fra Arv og Gæld efter ham. Ryge, Peder Oxes Levnet, S Marts (Fred. efter Sønd. reminiscere). Mats Sthenssen (Laxmand) til Houdal faar: i Otthens H.. Stødhafve S. i Kotujstorp 1 G., i Hasle 5 Fæster og Kronens Herlighed af 3 Kirkefæster, hvis Landgilde ydes til Kirken. for: i Oxie H.. Schreflinge S. i Katterup 2 G.. 1 ode G., 1 Fæste og Skyld af 1 Bd., i Bouckefodt Skyld af 1 Bd. Vidner: Jørgen Urne til Bosserup, Jochim Beck, Rentemester. Hindrick Holck, Sekretær, Axel Urne. Orig. Mag. 38. R. 4, 236 b. 8. April (Fred. efter Sond. Judica). Alb ret Skel til Rostrup faar: Hammelmoseijaard og Hammelmose Molle ' Brevet er overstreget og mangler Aarslal. ineii er indfort mellem Breve af 20. Maj ng 17. Okt. Tvil.

14 1^ med rette Tilliggelse, Hestehave, Enemærke og Alminding for: i Aarhus Stift, Framelef H. Hiorslefyaard, i Beleni (R.: Bolen) 3 G., i Schofhij 3 G. og 1 Bol, i Galtinxje 1 G., i LWering 1 G.; Sallinge i Ildhiery 1 G. Vidner: Johan Fris til Hesselaggergaard, Hr. Peder Schram til Urup, Jacop Hardenbierg til Sandtholt, Herman Schiel, Udst.s Broder. Orig. Mag. 37. R. 4, 327 b. 8. Maj (Sønd. jubilate). Kbhvn. Skøde til Jacop Hårde nb er g til Sandholt paa: i Fyen, Salling H., Holme Kloster (Brahetrolleborg) med følgende Gods: Fleming By 8 G., i Xgboe 5 G., 1 G., kaldet Røglegaard, i Faustedt 3 G., 1 øde Jord, Sølbierg, i Gnjndenip 6 G., i Nghggt 2 G., i Gerdruppe 10 G. og 3 Bol, Høgenip S. 20 G. og 2 Bol, i Brende-Lgdlng 7 G., Lgdlnggaard, i Møgelrød 1 G., i Kostenhorg 1 G., i Nosseburg 1 G., i Flskerup 1 G., Lgdbig By 5 G., i Høruppe 1 Eng, i Nybølle 1 G., i Espe G G., i Flndingge 1 G., i lianie 1 G., i Befvinge 2 G., i Eskebierg 1 G., Kragegaard, Brennegaard, i Gielbrede 1 G., i Abge *.) G., i Penipe 4 G., i Ostrupe 1 G. og 1 Bol, i Bygernes G G., i Kattery 1 G., i Svaninge 2 G., i Tiiruppe 1 G., i Kulslioid 8 G., i Kindstrup 1 G., i Velby 3 G., paa Munckøen 5 G. (kun i Orig.), 2 Møller, kaldede Nybylle og Gamle Mølle. Beseglet af Kongen og Rigsraadet. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Holme Kl. Nr. 3. R. 4, Maj (Tirsd. efter Sønd. jubilate). Gavebrev til Borgemester og Raad i Helsingøer paa Jfr. Maria Kloster smstds. med tilliggende Jorder og Huse at beholde til et almindeligt Hospital, ligesaa paa de Alterjorder, der ligge til ledige Altre i den rette Sognekirke i Helsingøer, og paa bortforlenede Alterjorder efter Indehavernes Død. R, 4, 173. IG. Maj (Mand. efter Sønd. cantate). Skøde til Peder Ebbesen (Galt) paa nogle Enge, som hans Forfædre af Eyomyaard have givet til et Gilde i Ribe, og hvoraf Afgiften nu er lagt til Almindeligt Hospital smstds.; samme Afgift skulle Peder Ebbesen og hans Arvinger vedblive at svare. R. 4, 329. Skøde til samme paa nogle Enge, som kaldes Fersmersk^ 19 Læs Eng i Indrup Enge og en Kaalhave, som

15 : 1.j han med gamle Pergamentsbreve har bevist, at hans Foifædre i Eijoiiiijadrd have haft i fri Besiddelse, men som han nu klager over med Urette ere komne fra ham til Kronen dog skal der svares den sædvanlige Afgift til Kronen deraf. R. 4, 329 1). 31. Maj (Tirsd. efter Sønd. exaudi). Kbhvn. Fru Ingerd Torbensdatter (Present) til Vollerup, Erich Daaes Enke. faar: i Flackebierg H.. Gimbling S. i Bijrrup 1 G., tilhørende Kronens Kirke Gimbling. for: i G'niihliiKj By paa Mørergade 1 G. af hendes Arvegods, der udlægges til samme Kirke. R. 4, 175 b. 7. Juli (Torsd. efter Vor Frue Dag visitat.), Malmø. Ur. Axel Bragde til Krogholm og Medarvinger faa: i Freste H. S)iof/Jioi)ii(ju(ird, i Bnesae 3 Bol, i ]'i'jhnj(1 4 G. og Bol. hvilket Gods deres Forfædre skulle have stiftet til 2 Altre og V'ikarier. det ene i Dalby Klo.ster, det andet i Lunde Domkirke; dog forbeholder Kronen sig sin Ret, hvis det skulde vise sig, at den har nogen Adkomst til Godset. R. 4, Sept. (Fred. efter Heil. Kors Dag exaltationis). Rodneby. Johan Fris. Kansler, faar: Jus jiafi-oiiafiis sami al Kronenog Roskilde Stifts Herlighed og Fiettighed /// Haf/esft^d Kirke og fri Birkeret over Hae/estefJ By. llagestedgaard, Orderxps Ejendom og alt det Gods, som han og hans Arvinger have eller faa i Hagested Sogn. R, 4, Sept. (Tirsd. efter S. IMathei ap. Dag). Aahus. Gavebrev til Helliggejst Hospital i Aahus paa S. Jorffens Hospit(d udenfor Tommerup med alt tilliggende Gods. Rønbeck, Analecta historica de antiqva urbe Ahusia. Tillæg S Sept. (S. Mauricii Dag). Roskilde. Pæder Oxe og hans Søskende til Niclstrop faa af de O Præbender i Roskilde Domkirke (Jeip Heye. Kantor og Prokurator til de G Pi*æbender) følgende Gods: i Borsø H.. Brol)y S. Hijrset By, som er 8 G., 1 G. mod sit Vænge, kaldet Canickevenf/ef, og Enemærke for: i Valburgs H.. Hvalsso S.. Sorre Hralsso By 1 G., Saafby S. i Ahhetvedc 1 G.; Jørlunde H. og S. i SumJhyJitJe 3 G.; Borso 11.. Uby S. i Shdierop 1 G. Orig. i.adkomstbreve\ 2. Række. Nr. 14-k 12. Nov. (Lord. efter S. Mortens Dag). Odense. Gave-

16 : brev til Hospitalet i Aars paa Sortebrødre Kloster smstds. og alt det Gods og al den Rente, som hidtil har ligget til Hospitalerne i Randers og Horsens. R. 4, 334 b Maj (Fred. efter Sønd. jubilate). Ribe. Gavebrev til Morthen Hansen og Jens Hansen i Tiukier paa Skrineker Toft og Poh'stopt Jord paa Sinidstj-iq)Msirk og Velling Mark som frit Bondegods, lige saa frit som de havde samme Jord, før der kom Fald paa ( før ther kal fel paa"), dog skulle de svare sædvanlig Afgift til Kollinghus. R. 4, 344 b. 29. Maj (anden Pinsedag). Aalborg. Gavebrev til Skolemester og Hørere i Olborg paa al den Jordskyld, Rente og Indkomst, som tidligere har hørt til Altre, Messer, Kalender og Gilder i Olborg By og ikke hører Adelen til. R. 4, Juni (Fred. efter Pinsedag). Aarhus. Gavebrev til Aarhus By paa 2 Kronens Lykker og Jorder, som ligge sønden for Byen, til Hafvcrmark vedtager, ligget til Biskopsgaarden i Aarhus. R. 4, 350 b. og som tilforn have 8. Juni (Torsd. efter Heil. Trefold. Sønd.). Viborg. Gavebrev til Olborg By paa hvad Kirkegods, Rente og Ind-: komst der hidtil har ligget til den nu afbrudte S. Peders Kirke smstds., til S. Bottildts Kirkes Bygning og Forbedring; dog skal Ugedagsarbejdet af S. Peders Kirkes Gaarde i Hasseris blive hos Kronen til Olborgh Slot. R. 4, 352 b. 10. Juni (Lørd. efter Heil. Trefold. Sønd.). - Hr. Mogens Giøe faar: i Liusgaard H., Sørslef S. en øde Mark og Humle MøUested for: Bierfjisfjaard. R. 4, 355. Skøde til Niels Lange til Kiergaard paa Alsbro- (/aard i Hunderup S. sønden ved Selstrup i Gjørding (Hdskr. Grøning) H. R. 4, 3G0. En vold Jensen (Sefeld) faar igjen som fri Ejendom Gaarden Vindhierylund i Gierlof S. og H., som hans Forfædre have givet til Helliggejsthus i Randers; derimod skal alt andet Gods, som de have givet dertil, blive til Hospitalet i Aarhus. R. 4, 35') b. 11. Juni (Sønd. (^fter Heil. Trefold. Sønd.). Gavebrev til Kapitlet i Viborg Domkirke paa de to næstførste Kauni/cepræheiider, der blive ledige i Domkirken, det

17 Gierup lo one tii en Tlieologs og Prædikants, dot andet til en Sicolemesters Underhold. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Viborg Nr Juni (Mand. efter Guds Legeuis Dag). V'iborg. Skøde til Hospitalet i Olborig paa 1 G. i Siornp i Hornum H. i Stedet for 1 G. i Holstebro, som Kongen har udlagt til Præstegaard. Hofman, Fundationer O B., App. t. Ribe St., S Juni (Tirsd. post corporis Ghristi). Silkeborg. Gavebrev til Thorckel Persen (Væbner) paa Engen Blo.'ieiifj paa FoijlliK) Mark, som han hidtil har haft i Værge af Føyling Kirke; dog skal han i sin Livstid svai-e Kirken aarlig 4 Mk. Vox og hans Arvinger derefter 2 Ørt. Korn. R. 4, 3G:J. 12. Xov. (Sønd. efter S. Martini ep. Dag). Kbhvn. Brev, at Anders Nielsen i Thonif, Herredsfoged i Rindts H., der med Brev og Segl har bevist, at han ikke i sidste Fejde har været i Ledtog med de oprørske Bønder under Skipper Kleniend og Thommes Riber, men har været Kongens Befalingsmænd i Randers lydig, maa nyde det Bondegods, han da havde, ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden. R. 4, 307 b. Lignende Brev til Niels Michelsen i Birck paa hans og hans Hustrus Bondegods, da han har bevist, at han i sidste Fejde har været hos Kongens Krigsfolk i Randers. R. 4, 308. Jvfr. 10. Marts Nov. (Vor Frue Aften præsentat.). Lignende Brev til Niels Munck til Hørne paa hans og hans Hustrus Bondegods, da han har bevist, at han ikke har været i Ledtog med de oprørske Bonder, R. 4, 308 b. 21. Nov. (Vor Frue Dag præsentat.). Lignende Brev til Jens Lassen i Holstebrov paa hans og hans Hustrus Bondegods. R. 4, Nov. (Sønd. efter S. Karine Dag). Lignende Brev til Las Sael i Skaarup paa hans og hans Hustrus Bondegoils. R. 4, Nov. (Tirsd. efter S. Karine Dag). Lignende Brev til By ri al Jensen \. paa hans Bondegods i Rindts H.. da han har handlet med Kongen derom og været i dennes Minde derfor. R Lignende Breve til Poder Byggom i Bijipjout paa

18 IG 1541 Gods i Riiidts og Gislom H., Jep Nielsen og Jens Nielsen i Torup paa Gods i Rindts H., Niels Thorn es en i Kitudtstru]) paa Gods i Rindts og Hensted H.. Marqvard Erichsen i Fostergaard paa Gods i Bølling H. og Niels Lauritsen \ Tandevup paa Gods i Hammerum H. i Hardsyssel. R. 4, Nov. (Sønd. efter S. Karine Dag). Kbhvn. Skøde til Axel Urne til Siøgaard paa Raarupgaard (Katrinebjerg) med Gaardsæder og Mølle i Lille H. i Sælland. Beseglet af Kongen og 16 Rigsraader. FL 4. 18Gb. 30. NoY. (Andree). Erich Banner faar Magelæg for sin Hustrus Gods i Nørrejylland, som Kongen undte Niels Bielcke,,,og findes Jordebøgerne paa begges Gods med Kopien af Hovedbrevet i Kancellikammeret". R. 4, 372b. 1. Dec. (Fred. efter S. Andree Dag). Skøde til Olluf Munck paa: Volstrupgaard i Hierrum H. i Nørrejylland med 1 G. paa Venno og 1 G. i Venuehg med mere Gods, som er skreven efter den rette Jordebog, som findes i Kancelliet". R. 4, 372. Gavebrev til Borgemester og Raad i Hofbroe paa Bondegaarden Tvigstntp udenfor deres By, der blev forbrudt til Kronen, med al dens rette Tilliggelse, som er en fri Fjerding Jord i Tvigstrup Mark. R. 4, 374. Brev til Mester Mats Hvid, Sognepræst i Holstebrov, der har været i Kongens Minde for sit, sin Moders og sine Medarvingers Bondegods i Hardsyssel, at de, som ere Jep Christensens Arvinger, maa beholde deres Bondegods ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden. R.4, 371. Lignende Brev til Las V i 1 s s e n, Borgemester i Lemvig, paa hans Bondegods i Skodborg og VaiidfaJck H. R.4, 371b. Lignende Brev til Anders J epssen, Herredsfoged i Trabierg, paa hans Bondegods i Nørrejylland. R.4, 371b. 3. Dec. (Sønd. post Andree). Gavebrev tiu Bunde Jensen, som boede i Kongstru}), paa en øde Jord, kaldet Kgode, i Odense H. R. 4, 25G b. (Overstreget.) 4. Dec. (Mand. efter S. Andree ap. Dag). Eske Bilde til Svanholm faar: i Haraggers H., Sallerup S. i Vrnebierg 1 G.; Vemenso H., Andersløf S. 1 G., kaldet Stesggaard,

19 for: i Skaane. Ons H., Aske S. i Allernji 1 (i.. Stroe S. i Ofver Sfro By 1 (!.. kaldet Stemjaurd, og 1 (J.. Stcliafve S. i HåJsle 1 G. VidiK-r: Hr. Andeis Bilde til Søeholiii, Hr. Holger Ulstandt li! Hcckiljierg, Ur. Olluf Kosenkran.s til \'alløe, KiiLidt Gyldenstieni til Tliynime. Orig. Mag Dec. (Torsd. efter S. Lucie Dag). Kbhvii. Jacliirn Beck til Førsløf fa ar: 1 Bors.se U. i Beldringe alt Kronens Gods, som er \) smaa Gaardsæder, der pleje at ligge under Stiftets Gaard Leckinge. for: i Bijrckerodt 2 G., der ligge ved Iliortholm i Kronens Enemærke og Fredejagt. Vidner: Jalian P'ris til Heslagger, Kansler, Peder Godske, Lensmand paa Kblivn.s Slot, Henrick Holch til llonhafve. Orig. Mag Skøde fra Anders Pedersen i Høfvorde og Medarvinger til Mariager Kloster paa 1 G. \ Hofvorde. Udt. i Dsk. Magaz. 6 B., S Jan. (Sønd. efter S. Anthonii). Gottorp. Axel Jul til Villistrup faar: i Hendtstedt H., Aestrup'S. og By 1 G., i Moldriip paa Holmen 1 G. for: i Aars H., Ulstrup S.. Hvorrarp By 2 G. Vidner: Jahan Fris til Hesleaggergaard. Kansler, Hr. Anders Bilde til Sloholm, Byrri Trol til Lillø, * Henric Holch til Rønhafve. Orig. Mag. 45. R Jan. (S. Pauli conversionis Dag). Viborg, Tilladelse for Niels V i s t e s s e n i Hesselbierriggaard til at beholde 1 Halvgaards Eje i den tredie Part i Hoesirup i Hadderup S., Ginding H, paa sanmie Betingelser som for Fejden, Orig. i Top. Saml. p. Perg., Ginding H. Nr Jan. (Lord. efter Pauli conversionis). Gottorp. Peder Jul til Braandbierg faar: Koldenip Præstegaard med dens Tilliggende inden Braandbierg Markeskol for: 1 G. i Kolderu}) (med Undtagelse af et Stykke Skov, som er.afstuet" og nu bruges til Vindislof) og en Stufjord. R.4. o751). 7. Marts (Onsd. post domin. lætare), Ribe. Albret Ski el faar: i Vendelbo Stift. Jerlo H. 3 G., den ene i Tyse S., kaldet Stafrad, den anden i Ti/t^e, den tredje i Jerlof S., kaldet Padehiedde, for: 2 G. i Gieldsfed. R. 4, 37S. Brev til P o u e 1 Ibsen i Dal, Herredsfoged i Fieskum IL, ]»aa hans Bondegods paa de sanlvanlige Betingelser, da

20 han med Segl og Brev har bevist, at han ikke var i Flok eller Følge med Skipper Klemind. Pi. 4, 371b. 7. Marts (Onsd. post domin. iætare). Ribe. Lignende Brev til Hr. Thøste, Sognepræst i Aale S. R. 4, Marts (Torsd. efter Sond. Iætare). Brev til Las Michelsen, Herredsfoged i Nør H., paa hans Bg. i Oheliiuj i Berck S. lige saa frit og for samme Landgilde som før Krigen, da han har bevist, at han ikke var med Skipper Clemend eller dennes Tilhængere. R. 4, Marts (Fred. efter Sønd. Iætare). Gavebrev til Theolog- og Læsemesterembedet i Rife Domkirke paa et Kannikedøniine smstds., som er ledigt efter ^1. ^lorthin Krabe. Orig. i Ribe Stiftskistes Dipl. Nr. 5G3. Ribe By faar: i Kalselundt H. i Fardorp 1 G., kaldet Tvedelharde, dog forbeholder Kongen sig Jagten paa Tvedelhårde, for: i Kalselundt H., Farub S. i KijerholUmj 1 G. Orig. Mag. 44. ^ (Tysk). Mats Thygesen faar Brev paa sin og sine Medarvingers Part i hans fri Bg., som kaldes..xiels Jensen i Hosted" (Tegn.: Niels Jensens hostedt) og ligger sonden ved KUpstrap (Tegn. : Glyfstrup), lige saa frit som før Fejden, da han har bevist, at han blev fangen med Kongens Krigsfolk i Fyen og ikke har været hos Skipper Klemend; dog skal der svares saadan Landgilde til Riberhus, som Claus Sestede sætter. R. 4, 381. Tegn. o. a. Lande , iloil. 13. Marts (Tirsd. efter Sønd. judica). Odense. Hans Jahanssen (Linden øv) til Julskouf faar: i Vester S. 1 G., kaldet Stofcefjaard, for: i Tørlidt H. 1 G., kaldet Bijndishdle. Vidner: Jahan Fris til Heslagger, Eyler Rønnov til Hvytkyeldt, Henrick Holck til Rønnehafve. Orig. Mag April (Fred. efter Sønd. misericordia dni.). Holstebro. Anders Pederssen og Else Jørgens Kone i Refvindt samt deres Medarvinger, der have været i Kongens Minde for deres Bondegaard^efij//^(?^, Vinding S., Vuldborg H., faa Tilladelse ' Under 8. Maits tindes et, med Undtagelse af Bestemmelsen o\\\ Jagten, ligelyden<le tysk Brev (Orig. Mag. 43).

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559 (udgave 3. maj 2013) Hald lens regnskab 1541-46 Ny pakke 29, indeholder 2 hovedlæg Hovedlæg 1, Regnskab 1541-45 Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Register til de 26 Ribeartikler

Register til de 26 Ribeartikler Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN.

Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN. i I Kronens Skøder f ^^v ^ PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK,! il FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I UDDRAG UDGIVNE VED L LAURSEN Al RIGSARKIVET 4^^! FØRSTE BINDS TREDJE HEFTE 1634-1(J4S K ORE

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk.

Fåborg og Vester Nykirke sogne diverse 1715 til 1814. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk. 1716 d. 29 nov. Introduceret Ib Christensens hustru i Slebsager. Offer 2 mk. 1716 d. 25 dec. Die Nativitatis Christi offer i Nyekirche og Faborg sogner. 6 Sld. 1716 d. 27 dec. Introduceret Christen Fiskers

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m.

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. GAMMEL TIDSREGNING Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. Gammeldags tidsregning i kirkebogen I de tidlige kirkebøger, dem, der kaldes enesteministerialbøger,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN.

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. i 1 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I CDDKAG UDGIVNE VED L. LAURSEN ^^ AT RIGSARKIVET. FØRSTE BINDS ANDET HEFTE. 1681-1634. KOBEN HAVN. 1 BRIEF

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Transskription. Paarup Sogns kirkebog 1646-1698

Transskription. Paarup Sogns kirkebog 1646-1698 Transskription af Paarup Sogns kirkebog 1646-1698 Forord Transskriptionen af Paarup Sogns ældste kirkebog er første del af et projekt, der ad åre gerne skulle resultere i, at kirkebøgerne frem til 1814

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere