Kirkebladet for Langeland og Strynø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November 2011

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Navngivelse/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden. Der er et gebyr på 470 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Kirkekontoret og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Tullebølle... 4 Tranekær sogn... 4 Bøstrup sogn... 4 Rudkøbing sogn... 6 Simmerbølle sogn... 6 Strynø sogn... 9 Longelse sogn...10 Fuglsbølle sogn...10 Skrøbelev sogn...10 Lindelse sogn...12 Tryggelev sogn...12 Fodslette sogn...12 Humble sogn...14 Kædeby sogn...14 Ristinge sogn...14 Gudstjenestelisten...16 Forsidebilledet Longelse kirkes nye præstetavler som blev indviet i maj Tavlerne er fremstillet af tømrerne Peter Arne Pedersen & Jens Hansen, firma Harry og Mogens Larsen A/S, Rudkøbing, Skiltemaler Lenda Levin, Spodsbjerg og Inga Mortensen, Rudkøbing. Sidstnævnte har via Landsarkivet fundet præsternes navne frem. Langelands provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl , mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langelands Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager (ansvarshavende redaktør) Torben Poulsen, Pia Tønsberg-Jensen og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Kirken den trygge institution i nærsamfundet men hvor længe! Hvordan har kirken det egentlig her på Langeland? Det spørgsmål kan man godt stille sig selv ind i mellem. Ikke mindst på baggrund af den afvikling der sker i vores lokale samfund. Vi benævnes Den rådne banan sammen med andre udkantsområder i Danmark. Vi har over de seneste år mistet rigtig mange arbejdspladser med det til følge, at en del unge familier har revet teltpælene op og er flyttet tættere på de store byer, hvor arbejdspladserne typisk ligger. Det betyder, at børnetallet konstant er faldende, ikke mindst i yderpunkterne af øen. Skal man bo derude, er der langt til skole, langt til fritidsaktiviteterne, langt til indkøbsmulighederne. En tur rundt i landskabet viser det ene til salg skilt ved siden af det andet. Ofte bliver det fritidsfolket. Der tager over, når de fastboende flytter, den smukke natur med hatbakker, skov og strand må vige pladsen for andre og mere nødvendige goder. Der er sket store forandringer over de sidste årti er. Hvem kan ikke berette om tider, hvor der var indtil flere forretninger i de små samfund. Der var kommunekontor, skole, forsamlingshus, alle de nødvendige daglige funktioner. Nu skal det klares med fjernbetjening via nettet med adgang via NEM ID! Den sidste institution, der er tilbage i mange af de små samfund, det er sognekirken men hvor længe har vi den? For et par år siden besluttede man at lukke 10 kirker i hovedstadsområdet. Begrundelsen var, at kirkerne blev brugt for lidt. Hvad med vores kirker? Langeland/Strynø har 20 folkekirker til en befolkning på størrelse med et almindeligt stort bysogn. Provstimæssigt er vi netop blevet slået sammen med Ærø. Der eksisterer ikke længere et selvstændigt Langelandsk provsti eller et Ærøsk for den sags skyld. Der, hvor der tidligere var 1 eller 2-sogns pastorater, er der nu 3 slået sammen. Det drejer sig i høj grad om at udnytte såvel de administrative som de præstelige ressourcer. Den daglige brug af kirken har ændret sig gennem årene. Der satses i høj grad på undervisning af børn, teenagere og voksne. Kirken er for en stor del blevet et oplevelsesrum, hvor kunsten har fået en fremtrædende plads: billedkunsten, skulpturerne, musikken. Men kirken har desværre også forandret sig fra at være det individuelle samlingssted for den ugentlige gudstjeneste, til at være stedet, hvor vi kun kommer, når vi inviteret til det, altså til DÅB KONFIRMATION BEGRA- VELSE BRYLLUP, eller når vores børn og børnebørn skal medvirke med musikudfoldelse eller drama. Kun 2,4 % af befolkningen går i kirke, som individuelle besøgende på en ganske almindelig søndag, og i vores små sogne betyder det, at der ofte er ganske få til gudstjeneste. Gudstjenesten er selve kernen i vores kirkeliv men med det fremmøde er det jo spørgsmålet om vi kan bestå! Ser vi 10 eller 20 år frem, hvor mange åbne kirker har vi mon så? Præsternes antal afhænger i høj grad af antal gudstjenester, så skærer vi ned på dem og dermed på de resourser, der forbruges, så fjerner vi også præsten. Da jeg kom til Langeland i 1984, som ung nyuddannet præst, var vi 11 præster. Efter sammenlægningerne i 1990 var vi 8...umiddelbart synes man måske, det er rigeligt, men jeg kan betro den langelandske befolkning, at vi er et hårdtarbejdende folk, som bruger mange professionelle og menneskelige resourser på at betjene menighederne bedst muligt. I hverdagen spekulerer man måske ikke så meget på sin kirke. Den ligger der smukt i landskabet, som den altid har gjort. Den bliver vedligeholdt og står klar med sin betjening i det øjeblik, vi har brug for den, og hvor den virkelig udfylder sin opgave. Men gør den mon også det, hvis ikke selve kernefunktionen fungerer? Mange af de faste trofaste kirkegængere, som jeg har lært at kende gennem årene, ligger nu ude på vores gamle smukke kirkegård. De er blevet begravet i det nærsamfund, hvor de har levet deres liv. Vil det også være sådan om 20, 30 eller 50 år? Bliver den nærmeste kirkegård inde ved byen, hvor vi har svært ved at besøge familiens gravsted, fordi transportmulighederne er dårlige, eller fordi kirkegården er så stor, at vi har svært ved at nå frem med stok og rolator? Artiklen er skrevet til eftertanke i et lokalsamfund, der er under enorm forandring. Kan kirken som den eneste institution overleve i nærsamfundet, når alle andre må dreje nøglen og samle sig i større enheder i byerne? Hvis kirken betyder noget for os, og det tror jeg faktisk den gør, så tror jeg, at det vil være klogt og i øvrigt også rigtigt, at besøge den noget oftere, ellers risikerer vi simpelthen, at den ikke er der, når vi har brug for den. Annalise Bager Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Ny provst nyt provsti Den 1. juni blev Langeland del af et nyt provsti Langeland-Ærø provsti. Siden 1. marts 2009 var Langeland blevet betjent fra Ærø provsti, men nu var tiden altså kommet til en egl. sammenlægning. Som provst for det nye provsti er valgt Lindelsepræsten, Trille Brink Westergaard. Trille har været præst her på Langeland siden 1991, og har altså nu ønsket at tage udfordringen op med opgaven som provst. Lørdag den 24. september bliver den nye provst kreeret ved Landemodegudstjenesten i Domkirken Skt. Knuds i Odense. 3

4 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Høstgudstjeneste Ved høstgudstjenesten fejrer vi, at høsten er i hus, og vi takker Gud for det. Men det er ikke kun landmænd, der bør takke Gud. Alle mennesker bør takke Gud, for der er intet her i verden, der er en selvfølge. Det er det, vi i særlig grad gør ved høstgudstjenesterne: Takker. Takker for livet, naturen, medmenneskene... Og så er kirken så flot pyntet! Pastoratets høstgudstjeneste bliver søndag den 18. september kl i Tullebølle kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset. Alle er hjertelig velkomne, for alle fra Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sogne bør komme og takke. For vi har alle noget at takke for! 11. september Oklahoma City den 19. april 1995, Madrid den 11. marts 2004, London den 7. juli 2005, Mumbai den 26. november 2008, Norge den 22. juli i år Der har været uhyggeligt mange terrorangreb i verden, men det er terroraktionerne i New York den 11. september 2001, der i særlig grad gav indsigt i, hvordan terroren fungerer, og som satte terroren på dagsordenen og ændrede verden. Søndag den 11. september 2011 er det ti år siden, at angrebene på New York og Pentagon fandt sted. Det bliver markeret og mindet ved gudstjenesterne i Bøstrup kl og Tullebølle kl Foredrag i Bøstrup FFF Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund har haft en forrygende forårssæson. Der har været utroligt mange mennesker til foredragene. Efterårets program bliver således: Onsdag den 12. oktober kl : John Engelbrecht, filosof: Livsmod og humor. Onsdag den 26. oktober kl : Carl Holst, regionrådsformand fortæller om Grundtvig. 4 Onsdag den 9. november kl : Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør ved Københavns politi. Onsdag den 23. november kl : Jens Olesen, troubadur: Ind under jul viser, sange og små anekdoter. Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup. Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175 kr. Kaffe/the og kage 25 kr. pr. gang. Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen tlf.: Else Svendstrup Holm tlf.: Det Gud skabte Torsdag den 6. oktober om aftenen er der messe i Tullebølle kirke. Ordet messe skal forstås i alle dets betydninger af marked, spisesal og gudstjeneste. Messens tema bliver Det Gud skabte, og skabelsen vil blive behandlet i ord, billeder, musik og mad. Fra kl vil der blive blæst i trompet fra kirketårnet. Kl er kirketårnet åbent, og man kan se Tullebølle oven fra. Også kl er der fernisering på kunstudstillingen Det Gud skabte, hvor kunstnerne Anette Bøtter-Jensen og Ove Bøge Witt udstiller, og der bliver serveret et let traktement. Kl synger Sygehuskoret og Rudkøbing Sangkreds, begge kor under ledelse af Lone Nordal. Kl er der uformel gudstjeneste over temaet Det Gud skabte med sangerinden Maria Lantz og musikeren Troels Brøgger. Herefter sluttes aftenen med aftenkaffe. Mere om arrangementet i Øboen og på Halloween i Tranekær Halloween er blevet en tradition i Tranekær, og mange børnefamilier deltager. Torsdag den 27. oktober gør vi det igen: Der er gudstjeneste målrettet til børn i Tranekær kirke kl , derefter er der fakkeltog gennem slotsbyen og Halloweenfest i beboerforeningshuset. Det bliver vildt uhyggeligt på den sjove måde! Kom med alle børnene uhyggeligt udklædte! Barnlige sjæle, børn og deres forældre og bedsteforældre er hjertelig velkomne også selv om de ikke bor i Tranekær. Alle helgens dag Mit liv blev et halvt århundrede kortere da du døde og efterlod mig foran supermarkedet ved frakørsel 17. Hvem skal nu fortælle mig om isvintrene og blækregningen skarlagensfeberen og pensionatet på Silkeborg Plads? Sådan skriver Søren Ulrik Thomsen i sin nye digtsamling Rystet spejl. Digtet beskriver noget af den stemning, der er ved gudstjenesten Alle helgens dag. Alle helgens dag er altid den første søndag i november, og Alle helgens dag er søndagen, hvor man i særlig grad mindes de døde. Mange mennesker lægger buketter eller tænder lys på gravene på kirkegården den dag. Ved gudstjenesten Alle helgens dag mindes man, hvad der er gået tabt af fortællinger, historie, samvær, kærlighed og betydning. Man koncentrerer sig om den tomhed, døden har skabt. Traditionen tro vil navnene på dem, der i årets løb er døde i pastoratet, blive læst op ved Alle helgens-gudstjenesterne søndag den 6. november i Bøstrup kirke kl og i Tullebølle kirke kl

5 Tullebølle Tranekær Bøstrup Sogne Juniorkonfirmander 3. klasserne på Ørstedsskolen får igen i dette skoleår et tilbud om junior-konfirmand-undervisning. Pastoratet i tal Tullebølle-Tranekær-Bøstrup pastorat blev til i 1990, da Bøstrup sogn blev slået sammen med Tullebølle og Tranekær sogn. Hvor mange bor der egentlig i pastoratet? Ved årsskiftet boede der 1841 personer i Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sogne. Indbyggertallet falder: For seks år siden boede der 2089 mennesker i de tre sogne. Med 236 beboere er Tranekær det mindste af de tre sogne, Tullebølle er det største med 1172 beboere. I Bøstrup bor der 433. Pastoratets beboere er ældre end landsgennemsnittet. I 2008 var 15% eller ca. hver sjette indbygger i Tullebølle sogn 75 år eller derover. Samtidig er antallet af børn i Tullebølle i perioden 2007 til 2010 halveret. Det gør noget ved et sogn, at skolen lukkes. Det viser sig også i antallet af barnedåb. Da jeg begyndte som sognepræst i pastoratet i 2005 var der 18 dåb; sidste år var der 9 i pastoratets tre kirker. Man bliver medlem af folkekirken ved dåb. 90% af befolkningen i pastoratet er medlem af folkekirken. Det er et højt tal. Landsgennemsnittet er 81%. De mange folkekirkemedlemmer havde god mulighed for at gå i kirke. I 2009 var der i pastoratets tre kirker 116 gudstjenester. Næsten gik i kirke til de gudstjenester, men der kom ikke lige mange til hver gudstjeneste. Tallene dækker over store forskelle i antallet af deltager: En juleaftensgudstjeneste i Tranekær med 250, en konfirmation i Tullebølle med næsten 200, en jagtgudstjeneste i Bøstrup med næsten 100 og en eller anden kold og mørk søndag morgen med 4-5 kirkegængere. Udover de 116 gudstjenester i kirkerne er der årligt 11 gudstjenester på Tullebølle Centret. I 2009 var der 33 kirkelige begravelser eller bisættelser. Alt i alt havde præsten i 2009 kjolen på ved mere end 170 gudstjenester og kirkelige handlinger. Lær om kirkerne i pastoratet I løbet af efteråret er der mulighed for at høre og lære om Tranekær, Tullebølle og Bøstrup kirker. LOF Tranekær arrangerer tre aftener med de tre kirker, hvor sognepræst Torben Poulsen fortæller. Se mere på Menighedsrådsmøder Som en forsøgsordning holder de tre menighedsråd fælles menighedsrådsmøder i det kommende års tid. For at undgå, at de fælles møder bliver urimeligt lange, vil der være tre udvalg, der tager sig af detaljerne. Der vil være et udvalg for økonomi og personale, et udvalg for bygninger og kirker og endelig et udvalg for gudstjenester og arrangementer. Fællesmøde for Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sogne: Tirsdag den 1. november kl i sognehuset i Bøstrup. Se i øvrigt opslag ved kirkerne eller på Møderne er offentlige. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 28. september kl Onsdag den 26. oktober kl Onsdag den 30. november kl Altergang. Præstens fridage Præsten holder fri weekenderne oktober, oktober og november. Efterårsferie holdes september. Ved præstens fravær passes embedet af sognepræst Stig Munch, tlf eller hvortil henvendelse kan rettes. Vejviser Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær , træffes bedst tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle Sogn: Menighedsrådsformand: Henrik Nielsen, , Graver: Svend Jørgen Jensen, , træffes bedst tirsdag til fredag Kirkeværge: Birgit Mogensen, , Tranekær Sogn: Menighedsrådsformand: Ellen Margrethe Hansen, Graver: Jytte Christiansen, , gmail.com, træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Hans Peter Hansen Bøstrup Sogn: Menighedsrådsformand: Else Svendstrup Holm Graver: John Gøting, Træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Ebbe Gøting, Kirkebil: Byens Taxi,

6 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Sognedag Skal vi selv have lov til at bestemme hvornår vi vil dø, hvis vi bliver alvorligt syge? Medlidenhedsdrab eller assisteret selvmord er to udtryk, der dækker over det samme; men blot udtrykkene fortæller noget om, hvilken holdning vi har til emnet. I Holland og Schweiz er det tilladt at lade en læge tage livet af sig, hvis man er dødelig syg og anmoder om det, og et par læger uafhængig af hinanden finder, at ønsket er dybfølt. I England diskuteres emnet livligt, og herhjemme synes mange også, at det hører med til det moderne liv, at vi kan anmode om at blive slået ihjel, hvis vi ikke vil udholde tiden, indtil døden kommer af sig selv. Der er mange facetter og derfor også mange misforståelser i debatten. Derfor har Rudkøbing menighedsråd inviteret Mickey Gerris, der er næstformand i Etisk Råd, til at komme og fortælle os om forskellige aspekter af dette meget vigtige spørgsmål. Reserver allerede nu søndag den 15. januar fra kl til et møde om emnet. Nærmere om foredraget i næste nr. af kirkebladet. Udstillingerne på Grimmerhus blev studeret indgående. Bibellæsning Det Nye Testamente Onsdag den 7. september indleder vi læsningen af Det Nye Testamente. Alle er velkommen til at deltage! Vi mødes hver anden onsdag kl i Rudkøbing kirkes kor til denne Bibellæsning, hvor vi taler om det, der er læst hjemme, og forbereder os på det, vi skal læse til næste gang. Hvis nogen, der ikke har været med til at læse Det gamle Testamente, har lyst til at være med i læsningen af Det Nye Testamente, kontakt da venligst enten Lis Roland på tlf eller sognepræst Pia Tønsberg-Jensen på tlf Efter planen bliver vi færdige med Det Nye Testamente den 30. november. Vi går selvsagt ikke i dybden med teksterne. Vi læser dem bare og taler lidt om dem; og der kræves ikke specielle forudsætninger for at være med. Lis Roland og Pia Tønsberg-Jensen 6 Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester*. *11. september afholdes der høstgudstjeneste i både Rudkøbing og Simmerbølle kirker. * 2. oktober medvirker børnekoret ved gudstjenesterne i begge kirker. * 30. oktober medvirker kirkekoret ved gudstjenesterne i begge kirker, og menighedsrådet er vært ved kaffebord efter gudstjenesten. * Ved Alle helgens gudstjenesterne den 6. november deltager begge præster og læser navnene op på dem, der er døde siden sidste år. Vi vil da være sammen om at mindes dem, vi har mistet i vore sogne. Kirkekoret medvirker i Rudkøbing kirke. Eftermiddagskaffen I præstegårdens konfirmandstue bliver i den nye sæson serveret onsdag den 7. september den 5. oktober og den 9. november, alle gange fra kl Enhver, der har lyst til at møde andre til snak, kaffe og hjemmebag er velkommen. Kirkebilen kan bestilles fra begge pastoratets sogne. Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Sogneudflugten til Grimmerhus Keramikmuseum og Strib kirke den 15. juni var rigtig fornøjelig. Det var dejligt turvejr, og humøret var højt og stemningen god. Tak til alle deltagere for det, enhver bidrog med til den vellykkede tur.

7 Rudkøbing Simmerbølle Sogne På sommerudflugten blev kaffen nydt på Fjeldsted Skovkro. Menighedsrådsmøder: Rudkøbing sogn: 12. oktober og 16. november kl i Præstegårdens konfirmandstue Indre Mission - Bethesda 10/9 Indre Mission 150 år. Åbent hus fra Stort kaffebord, aktiviteter for hele familien, alle er velkommen. 15/9 Møde v/ Øjvind Thomasen, MAF. 22/9 Møde v/ Johannes Jørgensen. 29/9 Bibelstudie. 6/10 Lovsangsaften. 13/10 Møde v/ Susanne Kristensen. 27/10 Bibelstudie. 3/11 Emneaften v/ Niels G. Jensen. 12/11 Temalørdag: Om nådegaver, v/ Kent Kjær Andersen. 17/11 Bibelstudie. 25/11 Rudkøbing By Night. Åbent hus i Bethesda. Kontakt: Karl Th. Hansen, tlf Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl Legestuen i Bethesda for alle børn Starter fredag 2. september kl Henvendelse for program, tlf , Inge Medom Madsen. Plejehjemsgudstjenester Danahus kl september v. Pia Tønsberg-Jensen 11. oktober v. Pia Tønsberg-Jensen 8. november v. Pia Tønsberg-Jensen Rudkøbing plejehjem kl september v. Pia Tønsberg-Jensen 4. oktober v. Pia Tønsberg-Jensen 1. november v. Annalise Bager Dagcentret Kohaven kl Tirsdag den 13. september inviteres dagcentrets brugere på udflugt til Bjerreby kirke og Landet kirkegård på Tåsinge kl september v. Lene Kjær Andersen 11. oktober v. Annalise Bager 8. november v. Annalise Bager Nyt fra organisten KOR Første uge i september begynder den nye korsæson i Rudkøbing Kirke. Rudkøbing Kirkekor er et blandet kor med for tiden 17 hyggelige og entusiastiske medlemmer. Vi synger fortrinsvis klassisk kormusik og medvirker jævnligt ved gudstjenester og andre arrangementer i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker samt i lokalområdet, når lejlighed byder sig. I det kommende efterårssemester skal koret bl.a. give koncert i Landet Kirke på Tåsinge. Kirkekoret står sammen med børnekoret for musikken ved musikgudstjenesten De ni Læsninger d. 13. december i Rudkøbing Kirke. Rudkøbing Kirkes Børnekor er for børn og unge i alderen 9-14 år. Vi synger korsange og salmer i lettilgængelige arrangementer for 1-2-stemmigt kor. Sange til årstiderne og til kirke årets forskellige begivenheder. I løbet af efteråret medvirker børnekoret ved ca. 6 gudstjenester i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker, bl.a. med luciaoptog ved aftengudstjenesterne i december. Vi tager også på en lille udflugt i starten af semesteret. Børnene får 50 kr hver gang, de deltager i en gudstjeneste. Der er ca. 1 måneds prøvetid i koret. Begge kor øver én gang om ugen i Bethesda, Ahlefeldtsgade 27. Nye korsangere er velkomne! Rudkøbing Kirkekor: tirsdage kl Børnekoret: torsdage kl Undervisningen er gratis. Henvendelse vedr. kor til organist Tine Sandberg. KONCERT. Onsdag d. 2. november kl er der koncert i Simmerbølle Kirke med Tåsingekoret. Tåsingekoret er et blandet kor på ca. Børnekoret og organist Tine Sandberg v. Tårnsangerdagen den 28. maj. 50 medlemmer, hvoraf en del kommer fra Langeland. Dette efterår kan koret fejre 25 års jubilæum. Ved koncerten præsenterer koret et blandet repertoire af danske og nordiske sange og salmer, gospel og andre rytmiske sange. Tåsingekoret dirigeres af Jutta Bay. 7

8 Rudkøbing Simmerbølle Sogne Vi har taget afsked med... Rudkøbing Kurt Nordal Haufer, Viebæltet 25 B,-5. Henning Sund Kristensen, Ahlefeldtsgade 16, st. Jonna Lene Rasmussen, Havnegade 6, 1,-1. Ester Halkjær Jensen, Kohaven 6. Ellen Rasmussen, Voldstien 5, Thorvald Larsen, Voldstien 5, Hans Larsen, Kohaven 26. Henrik Møllegaard Madsen, Langegade 30 A, st., 47. Annelise Aalund, Viebæltet 25. Knud Ejvind Hansen, Nilssons Vænge 23. Hanne Jørgensen, Rolighedsvej 17. Ane Kathrine Larsen, Hatten 4B. Søren Bo Rasmussen, Ørstedgade 19 d, th. Jørgen Lindberg Christensen, Ringparken 4. Ellen Gotfredsen, Nilssons Vænge 7. Tage Jensen, Broløkken 23. Erik Andersen, Brogade 11, 1. Edith Astrid Elise Vesterholm, Nørrebro 167 H. Helga Helene Lange, Bryggergården 12. Ruth Lillian Hansen, Voldstien 5,-32. Petrine Hansen, Skindhandlerparken 52. Niels Edvard Hansen, Nilssons Vænge 19. Michael Franzen, Singapore Irene Nielsen, Garverstærdet 14. Svend Ebbe Larsen, Hatten 8 C Simmerbølle Jens Mollerup, Sallingsundvej 46, 7870 Roslev Vi har sagt velkommen til: Rudkøbing Simon Skaaning Larsen, Æblehaven 9, 3400 Hillerød. Kamilla Kreiberg Jacobsen, Rifbjerg Strand 5, 5900 Rudkøbing. Alfa Skou Dornwirth, Ramsherred 17, 5900 Rudkøbing. Simmerbølle Lucas Møller Foged, Rifbjergvej 2, 5900 Rudkøbing. Merle Naja Bjergsø Juul, Strandengen 3, 5900 Rudkøbing. Sebastian Peter Thrane, Kassebøllevej 5, 5900 Rudkøbing. Mathias Oldenbjerg Hartung, Nordre Landevej 34, 5900 Rudkøbing. Isabell Marie Strandhauge Madsen, Peløkkevej 8, 5900 Rudkøbing. Ferie og fri for præsterne: Lene Kjær Andersen: september, oktober samt november Pia Tønsberg-Jensen: 23. september-3. oktober og november. Vejviser Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst, Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Træffes efter aftale Nørrebro 26. Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing Kordegn Birgitte E.M.Møller, , træffetid mandag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Udenfor disse tider skal henvendelse ske til sognepræst Pia Tønsberg- Jensen, fredag dog til sognepræst Lene Kjær Andersen. Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing / Rudkøbing sogn: Menighedsrådsformand: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, , Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid på kontoret, Rue 12 Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing, Simmerbølle sogn: Menighedsrådsformand: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing, , Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , Rue 12, 5900 Rudkøbing Kirketjener, Hanne Ellermann, / Kirkeværge: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing, Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepile vej 33, 5900 Rudkøbing, Kirkebil: Jans Taxi,

9 Strynø Sogn Eftermiddagssammenkomst for pensionister og andre voksne Efter sommerpausen begynder vi igen med eftermiddagssammenkomster for pensionister og andre voksne. Som de forrige sæsoner, der tager vi et tema op hver gang. Vi indleder med Gymnastik og idræt. Helga viser lysbilleder, og vi drikker kaffe, og nyder de hjemmebagte boller og kage, og ikke mindst taler vi om eftermiddagens emne. Vi mødes 3 gange denne efterår/vintersæson, tilmelding på forhånd er ikke nødvendig. Vi mødes første gang mandag d. 26. september 2010 kl på Strynø skole. Det er gratis at deltage i arrangementet. Kirkebilen kører, så hvis du vil have et lift, så ring til Kjeld Tønder på Informationstavle ved Strynø kirke Strynø kirke har fået en informationstavle. Tavlen oplyser omkring kirkens ansatte og menighedsråd. Derudover er der information omkring de kommende gudstjenester. Gerd Haugaard Nielsen, medlem af Strynø menighedsråd, opsætter Strynø kirkes nye informationstavle Høstgudstjeneste Årets høstgudstjeneste i Strynø kirke er i år søndag d. 11. september kl Kirken er flot pyntet, og vi vil med salmesangen og dagens tekster takke for årets høstudbytte både på markerne og i haverne. Alle Helgen søndag d. 6. november 2011 kl Alle Helgen søndag mindes vi de døde. Dagen falder altid den første søndag i november. Den er til minde om vores egne døde og til minde om de kristne, som har levet før os, og vidnet om den kristne tro. Ved allehelgengudstjenesten læses navnene på dem, der er døde og begravet i sognet siden sidste Alle Helgen. Døbte Maria Winton Lindrum, Husmandsvej 3, Strynø, døbt d. 2. juni Døde Ejnar Melsen, Korsvejen 4, Strynø, bisat Strynø kirke d. 14. juni Børnegudstjeneste, 1. søndag i Advent Traditionen tro er der børnegudstjeneste 1. søndag i Advent i Strynø kirke. Temaet er denne Advent: Lyset og mørket. Vi synger salmer, hører fortællinger, og så bliver børnene naturligvis inddraget. Gudstjenesten denne søndag er tilrettelagt på børnenes præmisser, men de voksne er naturligvis også meget velkomne. Efter gudstjenesten går vi ned til Majtræspladsen og juletræet vil blive tændt. Arrangementet slutter på Strynø kro, hvor vi julehygger sammen. Dette arrangement er som de forudgående år blevet til i et samarbejde imellem Strynø beboerforening og Strynø kirke. Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag som begyndelsen på advent-og juletiden. Kollekter Der er indsamlet følgende kollekter: Kr. Himmelfart: Der er indsamlet for Folkekirkens Mission 90,00 kr. Pinsedag: Der er indsamlet for Folkekirkens Nødhjælp 95,00 kr. Alle bidrag er videresendt til organisationerne, Strynø kirke takker for alle bidrag. I den kommende periode er der følgende indsamlinger: Søndag d. 11. september ved årets høstgudstjeneste indsamles der til Folkekirkens Nødhjælp. Søndag d. 25. september indsamles der til Spedalskhedsmissionen. Månedens salme Månedens salme er for denne periode: September: DDS 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord, Oktober: DDS 26: Nærmere, Gud, til dig. November: DDS 733: Skyerne gråner, og løvet falder. Præstens fridage og ferie Lene Kjær Andersen holder fri september, oktober, november, alle dage inkl. Embedet passes af sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, tlf.: eller hvortil henvendelser kan rettes. Vejviser Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst tirsdag til fredag kl Menighedsrådsformand: Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A, , Graver: Gorm Gierløff, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, , 9

10 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne 10 Menighedsrådsmøder for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Torsdag den 8. september kl Tirsdag den 11. oktober kl Onsdag den 9. november kl Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside. Ny sekretær Pr. 1. august er der kommet et nyt ansigt på præstekontoret. Det er Ingrid Hoppe, Pederstrup, der har kastet sig ud i de mange opgaver kontoret udfører. Vi byder Ingrid hjertelig velkommen, og håber ansættelsen bliver til fælles glæde. Tak til Karina Sekretær Karina Lund Jørgensen, der har været ansat på præstekontoret siden marts 2004, har valgt at stoppe, da hun har fået tilbudt nye udfordringer. Karina har i flere år været skolesekretær, og har fået udvidet sin ansættelse betydeligt. Vi har været meget glade for Karina, som med sin store kirkelige indsigt, sin effektive arbejdsmoral og sit gode humør, har gjort kontoret til et lidt sjovere sted at arbejde. En stor tak til Karina fra såvel menighedsråd som præst. Høstgudstjenester Fuglsbølle kirke søndag den 18. september kl Børne-høstgudstjeneste* Skrøbelev kirke søndag den 25. september kl Longelse kirke søndag den 25. september kl Børnehøst-gudstjenesten er i år planlagt til søndag den 18. september. Børneklubben vil bære frugt og korn ind, de vil synge for os og hjælpe til ved Gudstjenesten. Vi holder altergang med brød og saftevand. Babysalmesang Der inviteres til Babysalmesang i Skrøbelev kirke nogle onsdage i efteråret. Det gælder nye verdensborgere fra 0-12 måneder og deres mor/far. Babysalmesang er de seneste år blevet en populær aktivitet med de små. Babysalmesang styrker og udfordrer barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse, og samtidig er det en hyggelig og god måde for nybagte forældre at møde andre på. At give barnet en fornemmelse af kirkerummet og lære det lidt af vores store salmeskat at kende er en af de største gaver, vi kan give den lille. Det er salmer som vil lagre sig i barnets hukommelse og virke beroligende, opmuntrende og stimulerende og følge barnet i sorg og glæde i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Tidspunkt og dato: onsdage : 21/9;28/9;5/10;12/10;26/10;2/11;9/11;16/11. Tilmelding til sognepræsten Brev sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder primo september. Se endvidere i Øboen. Spil Dansk Dagen Torsdag den 27. oktober holder vi traditionen i hævd med spil dansk dagen. Vi har inviteret Tøsekoret, som dirigeres af vores organist Lars Kjærsgaard. Koret vil underholde med forskellige danske sange, ligesom vi vil kaste os ud i fællessang. Sangaftenen foregår i Longelse kirke kl Sangaftenen slutter med kaffe i våbenhuset. Allehelgen i kirkerne Søndag den 6. november inviteres der til Allehelgen i alle tre kirker. Denne dag, der er dediceret vore døde, holder vi mindegudstjeneste i alle tre kirker. De familier, der har mistet en af deres kære i det forgangne år, vil få tilsendt en speciel invitation, men gudstjenesterne er naturligvis for alle. Fra prædikestolen vil vi nævne navnene på de mennesker i sognet, der er døde, samt de der er blevet begravet på kirkegården siden sidste Allehelgen. Der bliver serveret en kop kaffe i våbenhuset, hvor der bliver mulighed for en lille snak. Gudstjenesterne bliver afholdt som følger: Fuglsbølle kirke kl Longelse kirke kl Skrøbelev kirke kl Sognerejse 2012 Forårets sognerejse går til Normandiet i dagene maj Rejsens program kan rekvireres i præstegården eller downloades fra kirkens hjemmeside www. longelsekirke.dk. Som optakt til turen arrangeres en rejseaften torsdag den 17. november kl Her vil Jacques fortælle nærmere om sit andet fædreland og det spændende område, som turen byder på med den gamle Vikingeby Rouen, Monets smukke have nær Paris, Pilgrimsklosteret St. Michelle og den historiske invasionskyst. Aftenen byder desuden på kaffebord (á 25 kr) Tilmelding senest tirsdag den 15/11!

11 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Vi synger advent ind. Den 27. november første søndag i advent har vi traditionen tro inviteret Lindelse kirkekor til at synge for os. Det bliver i Fuglsbølle kirke kl Advent er kirkens NYTÅR og samtidig indledningen til den traditionsfyldte julemåned. Vi vil samles til en højtidelig gudstjeneste med de kendte og elskede julesalmer og tekster. Efter gudstjenesten bydes der på kirkekaffe i våbenhuset. Weekendturen til Læsø-Skagen den oktober har stadig enkelte ledige pladser så hvis du/i har lyst til at deltage så kontakt sognepræsten (programmet kan ses på kirkens hjemmeside Konfirmander/juniorkonfirmander/ børneklub Børneklubben (4-12 år) møder fredage i præstegården (start 2/9) Juniorkonfirmanderne (3. klasses-elever på Ørstedsskolen) mødetid i præstegården/kirken gives via FRONTER ( start uge 37 frem til uge ) Konfirmanderne møder torsdage kl i præstegården/kirken (start 25/8) Konfirmandforældremøde: Søndag den 2. oktober inviteres konfirmanderne og deres forældre til orienterende forældremøde i præstegården. Vi indleder med gudstjeneste i Skrøbelev kirke kl Efterflg. tager vi i præstegården til en orientering og en lille frokost. Nærmere indbydelse følger. Døbte 15. maj Esther Green Pedersen, Jagtvej 39, st, Odense. Longelse Kirke 22. maj Dicte Ambus Risbjerg, Næbbevej 2, Næbbe. Longelse Kirke 17. juli Tiana Møller Albrechtsen, Bøgebjergvej 1, Humble. Longelse Kirke 24. juli Liva Johanne Ottesen-Stage, Nørrebro 8, 1, Rudkøbing. Fuglsbølle Kirke Viede 18. juni Sanne Kruse Lægsgård og Kenneth Pedersen, Torpevej 14, Torpe. Fuglsbølle Kirke 25. juni Annalise Bager og Jacques Eggert Steen Borggild, Longelsevej 5, Nr. Longelse. Kerteminde Kirke Døde 23. maj Hans Larsen, Kohaven 26, Rudkøbing. Bisat fra Longelse Kirke 26. maj 29. maj Knud Ejvind Hansen, Nilssons Vænge 23, Rudkøbing. Bisat fra Skrøbelev Kirke 1. juni 10. juni Agnete Nissen Rasmussen, Spodsbjergvej 187, Gl. Skrøbelev. Begravet på Skrøbelev Kirkegård 16. juni 13. juli Petrine Hansen, Skindhandlerparken 52, Rudkøbing. Begravet på Skrøbelev Kirkegård 19. juli 18. juli Lene Knøvl, Sønderskovvej 6, Sdr. Longelse. Begravet på Longelse Kirkegård 23. juli 25. juli Anita Dorthe Johansen, Byvej 13, Sdr. Longelse. Bisat fra Fuglsbølle Kirke 29. juli Ferie & fri Sognepræsten holder fri september, oktober, oktober og november. Embedet passes af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf mail Den september passes embedet dog af Torben Poulsen, Tullebølle tlf mail. Historisk bevaret gravsted på Longelse kirkegård Vejviser Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing , træffes bedst tirsdag, onsdag, fredag , torsdag , samt efter aftale. Sekretær: Ingrid Hoppe træffes i præstegården tirsdag og fredag Menighedsrådsformand: Villy Christensen, , Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, / Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, / Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, , Kirkebil: Byens Taxi,

12 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Om at synge i Polen 7 gode sangere fra Lindelse Kirkekor og Sygehuskoret samt korleder rejste i april til Polen for at synge i kirker der. Sidste år havde Langeland besøg af et polsk kor, Metanoia, der gav koncerter bl.a. i Lindelse og Tranekær kirker. Besøget i Polen var et genvisit. Det blev en uforglemmelig kulturel-menneskelig-musikalsk oplevelse. Bag projektet står en gruppe norske frivillige, der i ca. 40 år har ydet et fantastisk hjælpearbejde i Polen, koncentreret om byen og kirken i Modliszewko. Ud over velbesøgte messer, hvor vi optrådte, oplevede vi kaffeborde, snak, hygge i katolske præsteboliger, et besøg, der sluttede med spontan fællessang, en sen aften i et lille kapel. Et besøg på et børnehjem, der hjælpes af den norske gruppe, var tankevækkende: Orden, ro, hygge, altsammen under glade nonners pleje og omsorg. Vi boede i Gniezno, der er berømt for sin katedral, men mange kirker var et besøg værd. Kirkerne er utrolig smukt pyntede, altid åbne. Der hersker inderlighed, varme, ægthed og nærhed. Programmet bestod af danske salmer og sange, der blev modtaget med begejstring. Tak til menighedsrådet ved Lindelse/Tryggelev/Fodslette kirker for økonomisk støtte til projektet. Med venlig hilsen Lone Nordal Til mine sognebørn gennem 20 år Selvom jeg nu er provst, er jeg stadig jeres præst! Og glad og taknemmelig for det! Men noget ændrer sig. Jeg vil være en del væk fra sogne og præstegård. Provstikontoret ligger i Rudkøbing. Der vil jeg ofte være, og der er mange opgaver rundt i provstiet. Det er fortsat Annalise Bager, der afløser, når jeg har ferie og fri. Som noget nyt vil Jan Schøler Nielsen fra Magleby afløse i perioder, hvor jeg er på kurser/møder af længere varighed, eller når hele dage er optaget af provste-opgaver. Jeg håber, at I vil tage godt imod ham! 12 Desværre må jeg skære i de små daglige rutiner. Jeg har nydt at have juniorkonfirmander, men træder ud af det nu. Det er et vigtigt kirkeligt arbejde, som jeg håber, at alle fortsat vil bakke op om. Jeg har i 20 år haft den store fornøjelse at komme på besøg hos jer, mine sognebørn - til runde fødselsdage lidt oppe i årene, til guldbryllup eller blot til en snak i hverdagen. Det bliver der nu væsentligt mindre tid til. Jeg benytter lejligheden til at sige af hjertet tak for tusindvis af kopper kaffe, utallige lækkerier, gode samtaler og en overflod af dejligt selskab. Også mange tak for venlige ord, blomster og masser af opbakning i forbindelse med udnævnelsen til provst! TBW Hvordan træffes jeg? I er altid velkomne i præstegården, men jeg er ikke altid hjemme. Det bedste er at træffe en aftale på telefon, mobiltelefon eller mail. Graver i Tryggelev og Fodslette Graver Tommy Andersson er langtidssygemeldt. Willy Edvardsen, graverafløseren fra Lindelse, er beredvilligt trådt til. Han har hurtigt og dygtigt sat sig ind i det hele, og det er ham, man skal henvende sig til med spørgsmål vedr. kirkegården. Lokalhistorisk forening Onsdag d : Vi mødes ved Humble Kirke, hvor Helle Frimann Hansen vil fortælle om kirken, derefter afslutning i Humble Præstegård. Onsdag d : Marianne K. Petersen vil fortælle om Skovsgård før og nu. Vi mødes på Arkivet Kirkegade 3, Lindelse. Husk kaffekurv! Efterårsmøde Lindelse 9. oktober. Gudstjeneste i Lindelse kirke ved tidl. provst, Knud Nielsen. Indholdet af den medbragte kaffekurv nydes i konfirmandstuen. Derefter foredrag af Knud Nielsen. Titlen vil fremgå af Øboen senere. Debat og fællessang. - Alle er velkomne - Lindelse plejecenter Gudstjenester 13/9: v. H. Frimann Hansen 25/10:14.00 v. J. Schøler Nielsen 22/11:14.00 v. T.B.Westergaard med altergang Der kan bestilles kirkebil! Ældre fra sognet er velkomne også til kaffen bagefter! Eftermiddagsmøder 29. september: Gæst er Gertrud Holst, Fodslette. 27. oktober: Gæster er Lis og Asger Kristensen, Kædeby. 24. november: Gæst er grev Ulrik Ahlefeldt-Laurvig. Høstgudstjenester i alle tre kirker søndag d. 11. september. Kom og vær med til at fejre og takke for, at høsten er i hus. Juniorkofirmanderne et tilbud til alle, der går i 3. klasse på Humble skole. Se nærmere på Humbles sider i kirkebladet (næste sider)

13 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne Torsdagsklubben begynder den nye sæson i Sognegården torsdag d. 8. september Både nye og gamle deltagere er hjerteligt velkomne! Husk kop og brød! Spil Dansk Dagen Lindelse kirke 27. oktober Den nationale Spil-dansk-dag fejres med korsang og fællessang. Kom og syng med! NAVNLIG NAVNE Lindelse Døbte: 1/5: Emma Bay Andersen, Humblevej 16, Humble. 31/7 Lerke Hviid Ibsen, Bokvägen 45B, Tullinge, Sverige Døde: 6/5: Betty Helene Sørensen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Svendborg krematorium 12/5. 17/5: Elvin Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Svendborg krematorium 21/5. 19/5: Knud Bærholm, Klæsøevej 9, Klæsøe. Bisat fra Lindelse kirke 27/5. 23/5: Else Marie Gregersen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Magleby kirke 28/5. 24/5: Henrik Møllegård Madsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Rudkøbing kirke 28/5. 3/6: Hans Andersen Andreasen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 8/6. 5/6: Erland Storm Hansen, Brungårdsvænget 19, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 10/6. 11/6: Jens Haase Jensen, Præstevænget 3, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 15/6. Tryggelev Døde: 25/4: Gunnar Krag Petersen, Nørreballevej 11, Nørreballe. Bisat fra Magleby kirke 30/4. 10/5: Anne Marie Sørensen, Tryggelev 62, Tryggelev. Bisat fra Tryggelev kirke 13/5. 7/7 Asger Pranger-Rasmussen, Pilehaven 8, Tryggelev. Bisat fra Tryggelev kirke 13/7. Fodslette Døde: 24/7 Evald Frede Jakobsen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Fodslette kirke 27/7 Viede: 28/5: Mette Leonhard Johansen og Kenni Høising Elian Vognsbjergvej 8, Bagenkop. Ferie og fri Sognepræsten har friweekend september, oktober, november og ferie september. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse. Tlf: P.g.a. provsteanliggender passes embedet i perioden september af Jan Schøler Nielsen, Magleby. Tlf Praktisk vedr. gudstjenesterne Der er altergang ved højmesserne Stor allikerede i Tryggelev kirkes tårn Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse , Formand: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing Kirkeværger: Lindelse: Henning Møller Tryggelev: Hans Madsen Fodslette: Caroline Hansen Gravere: Lindelse: Jerry Jensen / Tryggelev og Fodslette: Gravervikar Willy Edvardsen /

14 Humble-Kædeby-Ristinge kirker Præstens klumme Laurids og jeg har siddet i sofaen op til flere gange foran fjernsynet og bare grædt over den ufattelige tragedie, der har ramt Norge. D. 22. juli har allerede brændt sig ind i vores kollektive bevidsthed på linie med 9. april og 11. september. Vi mennesker skal virkelig tage os i agt for at ville bestemme over virkeligheden. Jeg taler af egen erfaring. En gang troede jeg fuldt og fast på, at hvis vi blot alle sammen blev SF ere, så ville verden straks blive et bedre sted. Især som unge er vi tilbøjelige til at ville lave verden om. Verden har bare at makke ret, så den passer til min forestilling om den. Men man kan undgå at fare vild i luftige verdensideologier, hvis man holder sig forskellen mellem det absolutte og det relative for øje. Det menneskelige må altid kun opfattes som relativt, eftersom det absolutte hører Gud til, ellers fører det til utopisk tænkning og farlig fanatisme. Efterhånden som man bliver ældre, opdager nogen af os, at det slet ikke er verden, der er problemet, men én selv (det er det med synden), og at verden slet ikke skal reddes (hvilket også kan betragtes som en lettelse)!!. Det tilkommer intet menneske at frelse hverken verden eller sig selv for den sags skyld. Det tilkommer alene Vorherre. Derfor kan man selvfølgelig godt bruge en masse energi på at kæmpe for en sag. Man skal bare huske ikke at blande Vorherre ind i det, og da vi kun er mennesker og netop ikke guder ( læs: fejlbarlige, ufuldkomne og begrænsede) vil der altid være en stor sandsynlighed for, at der er noget vi har overset, glemt, misforstået eller fortrængt. Konfirmand 2011/2012 Hver torsdag Efter sommerferien begynder alle langelandske 7. klasser ligesom sidste år i Folkeskolen på Ørstedsskolen. Men konfirmandforberedelsen finder stadig sted i det sogn, hvor man hører hjemme. 14 De unge bliver således ikke forberedt klassevis. Alle i 7. klasse bosiddende i Humble sogn vil således snart modtage et brev med tilmeldingsblanket til konfirmandforberedelsen og den efterfølgende konfirmation i Humble Kirke som altid finder sted St. Bededag og som næste år er d. 4. maj. Konfirmandforberedelsen begynder torsdag d. 1. september kl. 8 i konfirmandlokalet i præstegården. Juniorkonfirmand 2011/2012 Hver torsdag For alle børn i Lindelse, Humble, Tryggelev og Fodslette og som går i 3. klasse og som ønsker at blive juniorkonfirmand, starter vi op torsdag d. 29/9 i Humble præstegård, hvor Romie, Jørgen og undertegnede glæder os til at tage imod. Vi skal beskæftige os med det bibelske stof på mange måder igennem bl.a. fortællinger, leg, sang og kreativ fremstilling. Forberedelsen bliver lagt torsdag eftermiddag lige efter skoletid, hvor en af os vil stå klar i skolen aula, når klokken ringer ud, og sørge for at alle børn på betryggende vis kommer med op til præstegården i skolebussen. Forældrene må selv sørge for afhentning kl. 16. Hvis du bor på Sydlangeland og gerne vil være med, men går på en anden skole, kan du eller dine forældre ringe og tilmelde dig til jeres præst. Vi glæder os til at se jer alle! Eftermiddagsmøder i præstegården i Humble Vi starter op igen efter sommerpausen med eftermiddagsmøderne. Som noget nyt prøver vi at forholde os lidt friere til hvornår vi afholder dem, da det har vist sig, at vi ikke er alene om at afholde møderne som hovedregel den 2. tirsdag i måneden og sognebørn gentagne gange har ærgret sig over sammenfaldne arrangementer. Vi lægger derfor ud med onsdag d. 12. oktober kl at få besøg af direktøren for et rejseselskab, keramiker, ovnproducent, krabbenørd og inkarneret lokalpatriot Asgeir Ulsnes fra Ristinge, der vil berette om Ristinges historie helt tilbage fra tallet. Det forholder sig således, at Asgeirs far Villy Larsen lige har lagt sidste hånd på et hefte om Ristinges historie, men Asgeir har allerede gravet nye ting frem... Onsdag d. 16. november kl inviteres der til en sangeftermiddag, hvor ægteparret Maria Lanz og Troels Brøgger, Hennetved, som begge er uddannet indenfor musik og sang kommer på besøg og synger et bredt repertoire af bl.a årstidens sange og poetiske tekster udover at de akkompagnerer til fællessang. Døbte 1/5 Helene Viola Hesselberg. Kædebyvej 3, døbt i Humble Kirke 15/5 Thea Riis Vilhelmsen, Hovedgaden 27, døbt i Humble Kirke 12/6 Thea Brus Thode Nielsen, Haugbøllevej 27, døbt i Kædeby Kirke Vielser 14/5 Karina Skov Hansen og Thomas Obbekjær, Humble Kirke 4/6 Tine Pilegaard Petersen og Jakob Juul Larsen, Kædeby Kirke

15 Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker 11/6 Annette Vinther og Henrik V. G. Klitz, Ristinge Kirke 30/7 Stine Rasmussen og Johnny Hansen, Humble Kirke Døde 4/5 Jytte Høyer, Harnbjergvej 2, 5932 Humble Ferie og fri Sognepræsten holder ferie mandag d. 17. oktober til og med søndag d. 30. oktober og træffes heller ikke fredag d. 4. november til og med søndag d. 6. november samt fredag d. 11. november til og med d. 13. november. Embedet passes i de tidsrum af sognepræst Jan Schøler Nielsen, Magleby, tlf Husk at sætte kryds i kalenderen 1/9 Konfirmandstart kl /9 Høstgudstjenester. 29/9 Juniorkonfirmandstart kl /11 Alle Helgen, hvor konfirmanderne bærer lys ind. 27/11 1. søndag i advent, hvor juniorkonfirmanderne bærer lys ind. Husk at kirkebilen Byens Taxa syd tlf er til for at blive brugt både til gudstjenester og arrangementer. Vil man til gudstjeneste om søndagen, er det bedst at ringe dagen før inden kl. 15. Dermed være ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre at blive hentet, selvom man først bestiller bil efter kl. 15. Vejviser Sognepræst: Helle Frimann Hansen, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble , e-post: Træffes bedst mandagtorsdag Fredag fri. Menighedsrådsformand: Asger Kristensen, Graver: Lisbeth Møller, Træffes tirsdag til fredag i arbejdstiden. Mandag fri. Kirkeværge Humble: Henny Larsen, Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, , Foto: Billedet er taget af fotograf Ulrik Samsøe Figen. Kirkebil: Byens Taxa syd,

16 Gudstjenesteliste September Oktober November Kirker s.e.trin. 12.s.e.trin. 13.s.e.trin. 14.s.e.trin. 15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17.s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. Alle helgens dag 21.s.e.trin. sidste s. i kirkeåret 1. s. i advent Tullebølle ingen 11.15*P 10.00*P ingen ingen ingen P P M 11.15*P ingen ingen P Tranekær P ingen P ingen P M ingen ingen ingen ingen P M P Bøstrup P 10.00*P ingen 9.00 M P ingen P P ingen 10.00*P P ingen ingen Rudkøbing T *T T A 10.00*A T T T 10.00*A 10.00*A+T T A 10.00*T Simmerbølle ingen 11.15*T T ingen 11.15*A T T ingen 19.00*A 11.15*A+T T ingen 11.15*T Strynø ingen 10.00*A ingen A ingen A ingen A ingen 16.00*A ingen A 14.00*A Longelse B ingen B 11.15*B ingen B B ingen W 14.00*B ingen W ingen Fuglsbølle B ingen 10.00*B ingen B ingen B ingen ingen 10.00*B B ingen 19.30*B Skrøbelev ingen W ingen 10.00*B 11.15*B B ingen W ingen 16.00*B B ingen B Lindelse ingen 10.00*W B ingen W 14.00*W ingen W W W B W W Tryggelev W 11.15*W ingen 9.00 S ingen ingen B ingen W ingen ingen W ingen Fodslette ingen 14.00*W ingen ingen W ingen ingen W ingen W ingen ingen W Humble F F F F F F F S S F S F F Kædeby ingen F ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen F ingen Ristinge ingen ingen ingen ingen ingen ingen F ingen ingen ingen ingen ingen F A= Lene Carina Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Friman Hansen, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere. 16

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke

Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke Generelt: I kirken og i sognegården er al rygning forbudt. Rygning er tilladt udendørs og der står askebægre rundt omkring til skodder.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-23. årg. Juni - Juli - August 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-23. årg. Juni - Juli - August 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-23. årg. Juni - Juli - August 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bladet omfatter følgende sogne: Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere