Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015)"

Transkript

1 Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole ( ) Data, ukommenteret (forældre) Gennemført juni,

2 (1) Er dit barn tilfreds med at gå i eliteklassen? Oversigt over forklaringer Antal Svar 9 stor indbyrdes forståelse mellem elever 9 forener sport og skole 6 godt kammeratskab/god stemning 2 gode/seriøse morgentræninger 1 nye udfordringer 1 stor faglighed 1 idrætsrelaterede emner/kurser 1 god kønsblanding (drenge og piger) 4 mange lektier/store skolekrav 1 savner gamle venner 1 Forventede nyere klasselokaler 1 Koordinator skal være tæt på eleverne 1 Savner hjælp til at indhente det forsømte Vores dreng virker meget tilpas med en god balance mellem idræt og skole. Her er der mulighed for at dyrke sin sport og skole samtidige Fordi både sporten og det faglige er i fokus Bl.a. fordi der er større mulighed for at forene skole og idræt + klassekammeraterne har samme syn på idræt som en selv. At gå i en klasse, hvor der er andre, der har samme interesse for sin sport har betydet meget. Han er glad for at være sammen med børn, der har samme syn på sport og træning som ham selv. Fordi der er en fælles forståelse for det at dyrke idræt på et højt plan, med alt hvad det indebærer. Det at gå i klasse med andre som dyrker sport på højt plan gør at der er forståelse hinanden imellem, hvis det er gået godt til et stævne eller mindre godt. "De taler samme sprog". Fordi samspillet med andre eliteidrætsudøvere og forståelse for dette er positivt, og han går sammen med holdkammerater. Dejligt at færdes i et miljø hvor alle har en sport de brænder for. Han oplever en god stemning i klassen. Han er tilpas med morgentræningen. Det har været muligt at få fri, så han har deltaget i et større internationalt stævne. Dog synes han til tider at der er mange lektier. Trives godt og er vokset omkring det at være fokuseret. Godt kammeratskab i klassen. Samtidigt er det godt at prøve at skifte bane/ klasse og der igennem tilegne sig nye sociale kompetencer Hun trives rigtig godt med at have kammerater der også går meget op i deres idræt og så skabes der et godt fællesskab omkring seriøse morgen-træninger. Der er skabt gode venskaber og hun trives også godt med at der er en hel del drenge i klassen Vi føler at vores søn generelt er tilfreds med at gå i eliteklassen, ingen negative tilbagemeldinger, ud over lektie/opgavemængde der skal laves i "fritiden" Heldags skole, burde betyde minimal mængde hjemmeopgaver, vi andre og lærerne er jo begrænset til max. 37 timers arbejdsuge, burde vel også gælde for skole + lektier. Stor faglighed og højt fagligt niveau. God forståelse for at det sociale fritidsliv ligger i skydeklubben frem for i klasserne, da det jo er det samme for alle. Hun er meget glad for at gå i klassen, da det giver hende mulighed for at få yderligere fysisk træning, ligesom hun er meget interesseret i de idrætsrelaterede emner som klassen har. Savner nogle af sine gamle venner, men er samtidig rigtig glad for de nye. Føler ikke, at alt, hvad der forud blev lovet, er blevet opfyldt ex. et af de nye klasselokaler. Føler 2

3 nogle gange, at elitesportseleverne skal være forbilleder inden for alle felter. Vi oplever at det tit har været svært at kombinere lektier og træning. Vi har en dreng der også sover kl. 21 og brug for megen hvile, så det har ikke været nemt at nå det hele... vi har de sidste 3 måneder snakket om at hvis vi presser ham mere så tror vi han var gået ned med flaget. så vigtigt med en koordinator der har fingeren på hver enkelte barn og deres skole og sport. Meget vigtigt er de at koordinatoren er en meget tæt kontakt person til udøveren som han er tryg ved. Synes der bliver taget hånd om både det faglige og det sportslige. Vi oplever et højt fagligt niveau. Special-timer i dansk for vores læsesvage datter har gjort at hun nu er velfunderet i brugen af hjælpemidlerne og benytter disse i hverdagen. Det gør en forskel. Også at der en total accept i klassen af at hun har dette ekstra behov uden det har haft nogen negativ betydning for det sociale. Her har vi en fornemmelse for at lærerne har været gode til også at få dette aspekt til at fungere. Det er vores oplevelse, at der ikke som lovet er fuld forståelse for, at eleven er væk i forbindelse med træningsamlinger. Vi føler ikke der er den opbakning til at få indhentet det forsømte, som skolen lovede ved info.møderne inden skolestart. Det er vores oplevelse, at det er meget op til eleven selv at få indhentet det forsømte. Nogen gange kan det føles som et problem, at man er udtaget til fællestræning - så kan man ikke passe sit skolearbejde. Kunne godt tænke os mere anerkendelse i den forbindelse og bedre samarbejde mht. skolearbejde. Har været gode til at få træning m.m., lektier, afleveringer m.m. til at gå op i en højere enhed, rammerne er meget klare og tydelige, hvilket giver "ro" til at fagligheden kan udvikles. Der har været en enorm udvikling sportsligt, det har været helt fantastisk, koster lige nu lidt på skadeskontoen, men det har vist været det hele værd. 3

4 (2) Er du tilfreds med dit barns sportslige udvikling det sidste år (efter at det kom i eliteidrætsklassen)? Vi oplever et højt fagligt niveau. Har været gode til at få træning m.m., lektier, afleveringer m.m. til at gå op i en højere enhed, rammerne er meget klare og tydelige, hvilket giver "ro" til at fagligheden kan udvikles. Ja fordi der er forståelse for kroppens udfordringer og behov Det er vores oplevelse, at der ikke som lovet er fuld forståelse for, at eleven er væk i forbindelse med træningsamlinger. Vi føler ikke der er den opbakning til at få indhentet det forsømte, som skolen lovede ved info.møderne inden skolestart. Det er vores oplevelse, at det er meget op til eleven selv at få indhentet det forsømte. Nogen gange kan det føles som et problem, at man er udtaget til fællestræning - så kan man ikke passe sit skolearbejde. Kunne godt tænke os mere anerkendelse i den forbindelse og bedre samarbejde mht. skolearbejde. Ønsker mere klasseundervisning i matematik -oplevelsen er, at der er rigtig mange opgavesæt der løses individuelt eller i gruppe, med efterfølgende fælles gennemgang på klassen i stedet for egentlig undervisning. Hel klart Vi oplever at det tit har været svært at kombinere lektier og træning. Vi har en dreng der også sover kl. 21 og brug for megen hvile, så det har ikke været nemt at nå det hele... vi har de sidste 3 måneder snakket om at hvis vi presser ham mere så tror vi han var gået ned med flaget. så vigtigt med en koordinator der har fingeren på hver enkelte barn og deres skole og sport. Meget vigtigt er de at koordinatoren er en meget tæt kontakt person til udøveren som han er tryg ved. Vi føler generelt at det faglige niveau er højt. Kravene der stilles til eleverne er passende. Det skal dog prioriteres at de udfordres fagligt, således deres skolemæssig udvikling fastholdes frem mod de gymnasiale uddannelser. Synes der bliver taget hånd om både det faglige og det sportslige. Der har været en enorm udvikling sportsligt, det har været helt fantastisk, koster lige nu lidt på skadeskontoen, men det har vist været det hele værd. Special-timer i dansk for vores læsesvage datter har gjort at hun nu er velfunderet i brugen af hjælpemidlerne og benytter disse i hverdagen. Det gør en forskel. Også at der en total accept i klassen af at hun har dette ekstra behov uden det har haft nogen negativ betydning for det sociale. Her har vi en fornemmelse for at lærerne har været gode til også at få dette aspekt til at fungere. 4

5 (3) Får eliteidrætsklassen dit barns idrætsliv og skoleliv til at hænge bedre sammen end tidligere (før dit barn kom i eliteklassen)? I meget høj grad 4 18 % I høj grad 7 32 % I nogen grad 6 27 % I mindre grad 3 14 % Slet ikke 2 9 % Oversigt over forklaringer Antal Svar 3 fungerede ok før 4 mindre stress/større forståelse/fleksibilitet 2 god harmoni mellem idræt og skole 3 bedre mulighed for morgentræning 2 større træningsmotivation/gladere barn 2 lange dage 4 for store faglige (elite) krav/for mange lektier Det fungerede også ok før. Det er nogle lange dage, men der er mindre stress på. Synes det harmonerer fint. Vi kan mærke vi har fået en glad pige. Før nåede han ikke at træne om morgenen inden skoletid. Det skyldes, at han først er hjemme fra træning kl. 22, så morgentræningen måtte vige for en ordentlig nattesøvn. Her bliver der jo arbejdet direkte ud fra, at der skal være plads til begge dele, samt at tingene godt kan hænge sammen. Vi oplever at der er mere forståelse fra lærerne hvis f.eks. vores barn ikke har nået at lave lektier pga. et stævne. Er glad for fleksibiliteten ifbm. lektietimen som ofte er nødvendig at blive fritaget for aht. transport til træningen. Derfor frygter vi lidt næste år hvor lektietimen er obligatorisk, men håber ikke det bliver et problem da der sandsynligvis bliver lidt færre timer i 8. klasse Det gør at hjemmetræning er mindre - og motivationen for træning er MEGET større sammen med andre God sammenhæng til trods for de lange skoledage. Vi har tit været i tvivl om det at gå i en Eliteklasse, også hedder en elite skole altså det fagligt? at de unges faglighed bliver målt på eliteplan? dette var ikke derfor vi har valgt skolen! Vi valgte skolen fordi han kunne få sin morgentræning samme sted som han gik i skole. Vores dreng har en oplevelse af at han skal præstere på elite plan rent fagligt, dette har været til meget debat men det mener vi forældre ikke det er. Dette er hans opfattelse! Det hang også fint sammen før. Men der er meget fodboldtræning på 1 uge. Det kan overvejes, at en af morgentræningerne ikke er fodbold men i stedet basistræning for at forebygge skader. Vi føler ikke at mængden af lektier/hjemmeopgaver harmonerer med de mange timers træning. Vi er overbeviste om at man kan hælde mere viden og opgaver på eleverne indenfor den normale skoledag, da eleverne i eliteklasserne generelt er fokuserede og målbevidste, så derfor vil vi råde Viborg Elite til at koordinere dette bedre med Nordre skole. Vi havde håbet med oprettelsen af eliteklasserne, at et af de primære mål, var at få både den faglige og sportslige udvikling til at gå op i en højere enhed. Umiddelbart var der knap så mange lektier på hans tidligere skole. Da det var en privat skole, var de fritaget for den nye skolereform. Dog skal det nævnes at Rasmus 3 gange om ugen rejser til en anden by for at dyrke sin sport og er hjemmefra kl Derudover spiller han en gang i Viborg plus han deltager i rigtig mange stævner i løbet at året. I skolernes ferie er han ofte på træningslejrer. Skal ikke til nogen træninger, stævner eller kampe i skoletiden. 5

6 (4) Er du alt i alt tilfreds med den måde, som eliteidrætsklassen fungerer på i forhold til det faglige, det sportslige og det trivselsmæssige? I meget høj grad 7 30 % I høj grad % I nogen grad 3 13 % I mindre grad 0 0 % Slet ikke 0 0 % Valgfagene er meget relevante Se punkt 4 Jeg synes der langt hen ad vejen tages hensyn til det faglige /idrætsmæssige. Der var lidt udfordringer i starten med forståelse for at skulle have fri fra skole til vigtige kampe og DBU, da det jo gik ud over skolen. ønske at lærerne planlægge undervisning, så den enkelte idrætsudøver når det hele optimalt og kan tage til kamp med god samvittighed, og lige kan få hvilt ineden en vigtig kamp. Det ville være ønskeligt hvis skole og træne kunne afstemme bedre.trods der er flere idrætgrene og behov som skal tages hensyn til. Men der er jo en grund til at vi har valgt netop elite klasse jeg har allerede udfyldt et spørgeskema tidligere, men har en kommentar til skoledelen (som jeg glemte i første sp.skema). Jeg savner at der samarbejdes på tværs af årgangen. Jeg synes I-klasserne bliver er dårligt integrerede, når de ikke har valgfag sammen med de andre på årgangen, intet samarbejde i de obligatoriske fag og f.eks. ikke må deltage i skolefodbold osv. fordi de går i I-klasse. Det er åbenbart også meldt ud at elever fra en I-klasse ikke må være med i den traditionelle fodboldkamp, lærere mod elever, her i slutningen af skoleåret. Jeg synes skolen skal tænke over hvordan man får I-klasserne til at være på lige fod med de andre klasser og ikke give dem negativ særbehandling. Vi har kun oplevet at der er en god sammenhæng. Når ens barn trives og fungere i hverdagen, samt fagligt har fået et løft, kan man jo kun være tilfreds. 6

7 (5) I hvilken grad oplever du, at morgen-træningerne har høj kvalitet? Uddyb Oversigt over forklaringer Antal Svar 9 God basistræning/fornemmer høj kvalitet 2 Idrætsspecifik morgentræning fungerer rigtig fin 3 Ved ikke - har ikke overværet morgentræninger 2 Savner lidt informationer (fx en træningsplan eller skole-hjem samtaler) 2 Mindre basistræning mere idrætsspecifik træning 1 Lidt ensformig smidighedstræning 1 Ønsker mere styrketræning og udspændingsøvelser 1 Savner udfordringer De er alene i klubben med træneren, ingen distraktioner, det giver god koncentration og mulighed for at lave afspændings- og koncentrationsøvelser. Morgentræning med bordtennis fungerer rigtigt fint. Har forståelse for at smidighedstræning også er en yderst vigtig faktor, men måske er den lidt for "ensformig" specielt når man nu ikke er et barn der scorer topkarakterer på dette punkt. Styrketræningen kunne ønskes kunne varieres lidt i træningsprogram således at det ikke var det samme program onsdag efter onsdag. Men samtidig skal der siges at onsdagstræningen ses der frem til hver uge, blot kunne der ønskes lidt nye øvelser ind i mellem. Vi kender ikke fokus for morgen træningerne - vi ved kun hvad vores søn kommer hjem og fortæller. Vi kunne godt bruge flere informationer herom, evt. plan herfor eller træner-skole/hjem samtale. God træner. God pædagogisk tilgang. Sjov og udfordrende træning. Der har været et par enkelte træninger på VGF som hun ikke syntes var særlig gode. Synes det startede ud på et højt niveau, men her sidst på året har der været for mange træninger, som ikke har været håndboldtræninger, eller håndboldtræningen er blevet aflyst/erstattet af basistræning. Rigtig fin basistræning som også kan være skadesforebyggende Det er meget svært at vurdere, idet vi som forældre ikke har oplevet morgentræningerne. Fra samtaler med vores barn fornemmer vi, at der er høj kvalitet i træningen, men den kan være af svingende kvalitet. Har kun i få tilfælde hørt om utilfredshed med en vikar. Kan ikke udtale os om kvaliteten da vi ikke har oplevet en morgentræning. Træneren har fokus på vores barn og der er ikke andre fra foreningen som forstyrrer. Jeg oplever, at der er en høj grad af fleksibilitet i forhold til at passe morgentræningen ind med idrætsspecifikke øvelser, så det passer med talenttrænernes planer. Kunne ønske mere styrketræning for fodboldspillerne. Jette vig styrketræning var super, Gid i ville sørge for mere styrketræning og udspændingsøvelser. og lave øvelserne med dem, netop for at undgå og forebygge skader. De er jo i en kompliceret alder. Vi har ikke overværet morgentræning, men føler på tilbagemeldingerne fra Vores søn, at det er med højt sportsligt niveau. Savner dog mere tydelighed omkring hvor morgentræningerne forgår, og hvis morgentræningen er flyttet eller aflyst (det betyder en del når der skal planlægges søndag hvilken transport mulighed der skal vælges mandag morgen, for henholdsvis at komme til morgentræning på Hald-ege eller Nordre skole). Vi oplever ikke at vores dreng bliver udfordret i morgentræningerne. Som elev i 7I oplever vi flere træninger hvor han skal træne med drenge der går på 6. klassetrin. Intet ondt om disse drenge, men de har ikke en samme fysik eller teknik. Stillet på kanten, så er jeg ikke sikker på at morgentræningerne tilføre noget godt, idet det blot slider på kroppen. Dette forhold har været meget skuffende for os og vores dreng! Niveauet må derfor betragtes som skuffende, idet drengene fra 8. klassetrin prioriteres. Dette er et forhold vi har gjort skolen opmærksomme på! Har for det meste fået indtryk af at det foregår på et meget seriøst plan Er meget tilfreds med onsdagstræning i dit studie. Ønsker mere relevant moment træning ifht. gymnastik 7

8 (6) Var kurset i idrætspsykologi (v. Martin Langagergaard) relevant og brugbart for dig? Godt foredrag og undervisning, hvilket til stadighed skal følges op! Vores søn var desværre skadet under forløbet, så flere af de opgaver eleverne blev stillet, kunne han ikke være med til. Men jeg synes, at det er overordentlig interessant og vigtigt, og passer fint i tråd med den mental coach, han tidligere har været tilknyttet. Vores søn kunne godt bruge mere undervisning i forhold til præstationsangst, og hvordan man tackler egne og andres forventninger. Tror ikke vi har deltaget i dette, men umiddelbart en god idé. Da det er vigtigt at børnene er mental klar i deres sport. Meget fint og rammende, kunne sagtens bruge mere af den slags. Har ikke hørt så meget til det - men et ekstremt vigtigt emne. Jeg er sikker på hun tager noget til sig mere Lone Vigger Det er vigtigt at vide, hvad man som forældre skal være opmærksom på, ligesom det er vigtigt at vide, hvordan man skal agere i forskellige situationer. 8

9 (7) I hvilken grad oplever du, at klassens kostundervisning er relevant og brugbart for dit barns idrætsliv? I meget høj grad 5 24 % I høj grad % I nogen grad 6 28 % I mindre grad 0 0 % Slet ikke 0 0 % Hun er blevet meget bevidst om kost og interesseret i at lave mad Dette element har ikke fyldt mere hjemme. Det har altid været et emne der blev snakket om da både fra og mor arbejder med fødevarer og også i et vist omfang ernæring Kost og fysiskudfoldelse hænger ulæseligt sammen, derfor har det være rigtig fint og brugbart med kostundervisningen. Det er dejligt at børnene får mulighed for at prøve opskrifter der varierer fra den kost de ellers selv vil lave. Dog er det ikke nødvendigt, at der er fokus på fedtfattigt mad, men mere på kost der er relevant for træning. Besøg og samtale med kostvejleder var super godt, yderst relevant. Kost undervisning er altid relevant lige meget hvilken idræt man dyrker. Det er min oplevelse, at eleverne bliver præcenteret for nogle gode, sunde og hurtige retter, som vores søn også har været inspireret af hjemme til nogle "snacks" til "løbs-madpakken" og andre retter, som han har præcenteret for resten af familien. Jeg/vi er ikke enig med kostvejlederen i flere af hendes betragtninger. Så ovenstående gælder undervisningen ved Lars. Dette har været meget brugbart. Mit barn har lært / og forstået vigtigheden af bl.a.kostens sammensætning. 9

10 (8) Har du været tilfreds med samarbejdet med Viborg Elite (elitekoordinatorerne)? Oversigt over forklaringer Antal Svar 4 Professionel/hurtig feedback/styr på det 2 Tilgængelige/tilfreds 2 Intet at bemærke 2 Bemærkninger Da der har været hurtigt aktion og svar ved henvendelse fra os Der har været god og hurtig feedback eks. vedr. skades forløb Kun enkelt kontakt, men altid professionel og ordentlig behandling af forespørgsler. Jeg fornemmer, at de har styr på (og er oprigtigt interesserede i), hvad der foregår med eleverne også i forhold til klubtræningen. Vi har kunnet komme i kontakt med elitekoordinatorerne ved behov, men har ikke haft det store behov Meget tilfreds - men pas på med at de i skolesammenhæng skal skille sig ud. Vigtigt at holde fast i, at de også er alm. børn. Er derfor også modstander af, at de skal gå i ens træningstøj mv., når de er i skole. Intet at bemærke Har ikke haft den store kontakt Men der er altid plads til forbedring. Større samarbejde lærere og trænere Problemer med tøjpakke. Ellers intet at bemærke 10

11 (9) Har du været tilfreds med samarbejdet med Nordre Skoles skolekoordinator? Oversigt over forklaringer Antal Svar 3 Ikke haft kontakt 1 Fungeret fint 1 Intet at bemærke 1 Bemærkninger Hvem er det? Hvis det er Lars har vi aldrig mødt eller talt med ham Jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal svare på dette - jeg har primært haft kontakt til kontaktpersonen for vores datter som så både indgangen til skole og idræt/elite (Lars). Det har fungeret fint Intet at bemærke Har ikke haft kontakt Vi har ikke haft kontakt med vedkommende Vi syntes det har taget lang tid for vores dreng at lærer Koordinatoren at kende, og omvendt. Vi kunne godt ønske os at han kom tættere på drengene og klassen, så de fik en god bedre relation til koordinatoren, dette har man jo alle muligheder for som lærer og koordinator. 11

Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015)

Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015) Evaluering af eliteidrætsklasser Nordre Skole (2014-2015) Data, ukommenteret (elever) Gennemført juni, 2015 1 (1) Hvad er dit køn? (2) Er du tilfreds med at gå i eliteidrætsklassen? Oversigt over forklaringer

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Undertegnede forælder/værge tilkendegiver hermed opbakning til ansøgers deltagelse i sportsklasser

Undertegnede forælder/værge tilkendegiver hermed opbakning til ansøgers deltagelse i sportsklasser Navn: Adresse: Post nr.: Cpr-nr.: Mobil: E-mail: Forældres/værges navn: Forældres/værges tlf.nr.: Forældres/værges e-mail: Jeg ønsker optagelse på klassetrin 7. klasse Min primære sportsgren: Klub: Hold:

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF ELITEIDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE HØR MERE PÅ TLF. 56184000 SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole Hvorfor? Den nye skolereform giver mulighed for at tilgodese talentudviklingen inden for idræt ved at skabe rum til

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Retningslinjer. Eliteidrætsklasserne Østre Skole

Retningslinjer. Eliteidrætsklasserne Østre Skole Retningslinjer Eliteidrætsklasserne Østre Skole Indledning Som et ungt talent optaget i eliteidrætsklassen på Østre Skole i Thisted Kommune, indgår du ikke blot i et skoleforløb, der understøtter og optimerer

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Mit barn er. Hvad går du til? Er du glad for at gå på Musikskolen?

Mit barn er. Hvad går du til? Er du glad for at gå på Musikskolen? Mit barn er Hvad går du til? Er du glad for at gå på Musikskolen? Har du oplevet noget der har gjort at du har overvejet at melde dig ud? Har du oplevet noget der har gjort at du har overvejet at melde

Læs mere

Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale.

Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale. Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale. Der er 100 elever, der har svaret på evalueringen. I hvilken

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem...

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Vores mål er at få dig bedst muligt igennem Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om at nå den

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin 1. Forberedelse inden overgang A. Mit barn vidste i god tid før sommerferien at han/hun skulle videre til 3. årgang i bygning 2 efter sommerferien Enig: 100% Delvist

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

ESAA INFO. Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17. Ceres Park onsdag den 25.

ESAA INFO. Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17. Ceres Park onsdag den 25. ESAA INFO Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17 Ceres Park onsdag den 25. november 2015 https://youtu.be/myax_8mhhqs Committed to Excellence

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år Hvor gammel er du? 0-5 år 24% 59 6-10 år 37% 91 11-15 år 23% 57 16-20 år 9% 23 21-25 år 2% 6 Voksenelev 4% 11 Hvad er dit køn? Dreng 35% 86 Pige 65% 158 Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i...

Læs mere

KOMBINéR DIN SPORT & UDDANNELSE

KOMBINéR DIN SPORT & UDDANNELSE KOMBINéR DIN SPORT & UDDANNELSE Du ved en masse om... din egen sport Hos os dyrker du din egen sportsgren, men du lærer også om andre sportsgrene. Desuden bliver du undervist i vigtige emner som fysik,

Læs mere

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier Selvevaluering 15/16 Emne: KIE værdier Emnebegrundelse og metode: Med selvevalueringen 2016 ønsker vi at sætte fokus på en række af vores kerneværdier nemlig tillid, dialog, medindflydelse og gensidig

Læs mere

Fodboldklassen Muldbjergskolen klasse

Fodboldklassen Muldbjergskolen klasse Fodboldklassen Muldbjergskolen 7.-8.-9. klasse Fodboldklassen - Muldbjerg Formålet med at etablere en FODBOLDKLASSE på Muldbjergskolen er: At skabe større sammenhæng mellem skole og fodbold, således at

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Resultater fra forældreundersøgelse, Sydbyskolen, 2014

Resultater fra forældreundersøgelse, Sydbyskolen, 2014 Resultater fra forældreundersøgelse, Sydbyskolen, 2014 Har du kommentarer til informationsniveauet Jeg har altid fået den information jeg skulle bruge når jeg har bedt om det eller der har været forandringer.

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Skole og foreningsliv i bevægelse. Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden

Skole og foreningsliv i bevægelse. Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden Fodbold som linjefag En skole tilbyder fodboldlinje til 7. klasse i samarbejde med den lokale fodboldklub. Projektet nyder godt af, at der er en del personsammenfald mellem skole og klub i form af lærere

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2013/2014. Hvem ejer atleten/eleven? Oplæg eliteidrætsgymnasier.dk. 14. Marts 2013 Nicolaj Holmboe

Ungdomsuddannelse og elitesport 2013/2014. Hvem ejer atleten/eleven? Oplæg eliteidrætsgymnasier.dk. 14. Marts 2013 Nicolaj Holmboe Ungdomsuddannelse og elitesport 2013/2014 Hvem ejer atleten/eleven? Oplæg eliteidrætsgymnasier.dk 14. Marts 2013 Nicolaj Holmboe VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 SPORTSLIG GODKENDELSE Du kan få en sportslig

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt - for idrætstalenter i Fredericia Kommune eliteidræts ordningen Eliteidræt på din uddannelse I Fredericia Kommune er eliteidræt og uddannelse ikke et spørgsmål

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Nyt tilbud til unge talenter Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! 13. august 2008 bliver en ganske særlig dag. Denne dag slår Sønderbroskolen i Aalborg

Læs mere

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse Hverdagen i SPORTSKLASSERNE Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE Holstebro Elitesport Talent Sport Uddannelse Hols Indledning Denne folder er lavet primært som generel info til alle med interesse i

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Velkommen. Mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen

Velkommen. Mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen Velkommen Hvem er nu det og hvad nu..? Jane Meyer-Zeuthen. Arbejder som skolelærer, coach og mentaltræner. Jeg arbejder med personer som vil noget mere Hvad er formålet? OVERSKUD FORMAT VILJE Personlig/mental

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? VIL DU UDVIKLE DIT IDRÆTSTALENT, MENS DU GÅR I SKOLE? Skal du starte i 7. klasse efter

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere