HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad"

Transkript

1 EN GRUNTVIGSK MENIGHED I DEN DANSKE FOLKEKIRKE HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad Nr juli - 1. november årgang KONFIRMATION STORE BEDEDAG MAJ 2014 Foto: Peter Snedevind Andersen

2 VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf / e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Inger Bjerring, Jagtvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.: , e-post: Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Tove Agerbo, Pile Allé 100, 7500 Holstebro, tlf , e-post: (suppleant pga. sygemelding) Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf / , e-post: Kirkesanger: Carsten Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf / e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales. Ferie og friweekends Jeg holder ferie fra den juli. Valgmenigheden passes af Ronald Risvig, Aulum, tlf Jeg har friuge august. Valgmenigheden passes af Kurt V. Andersen, tlf Fra 29. sept okt. holder jeg efterårsferie. Valgmenigheden passes af Kurt V. Andersen, tlf Friweekend okt. Valgmenigheden passes af Ronald Risvig, tlf Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. oktober

3 BREV FRA PRÆSTEN Kære menighed! I skrivende stund er det stadig maj, og linjerne fra Se det summer af sol over engen rinder én i hu: Ingen vår som en maj i vort land. Hvilken vår har vi ikke haft! Valgmenigheden var på en vellykket udflugt til Tvind og til Vedersø, hvor vi erindrede 70- året for Kaj Munks død. Andetsteds i bladet kan I læse om vore minikonfirmander, der under kyndig ledelse af Lone Knold - og med overdådigt bagværk - havde en skøn tid i kirken. Forløbet afsluttedes med et dejligt ophold på vores smukke vestkyst ved Fjaltring. Store Bededag havde vi som vanligt konfirmation, og sendte vore konfirmander ud i verden med visheden om deres dåbs nåde og deres familiers udelte opmærksomhed. Nu er det så sommertid, og får I tid til at læse en bog, vil jeg gerne anbefale Fredrik Backmans En mand, der hedder Ove. Det er nok den morsomste bog, jeg har læst i nyere tid, og samtidig sniger alvoren sig ind. Ove er 59 år og har netop mistet sin kone. Han er pedant og retter på alt og alle i det kvarter, hvor han bor. Nu vil han ikke leve længere. Hans elskede kone var hans et og alt, så han prøver på ufatteligt mange måder at begå selvmord. Men hver gang mislykkes det. En gravid nabo har brug for hjælp, da han er ved at sætte en krog op i loftet. En kat mjaver i garagen, da han prøver dér. En mand ligger på skinnerne, da han vil hoppe ud foran toget. Og langsomt viser det sig, at kvarterets skræk - Ove - får en stor betydning for alle i nabolaget. Vi mennesker lever ikke alene og skal heller ikke dø alene, som apostlen Paulus skriver det. Og det store hjerte, som Oves kone så hos ham bag den pedantiske facade, da de mødtes som unge, viser sig nu for alle i kvarteret. Da Ove dør af et alt for stort hjerte, møder alle op for at vise respekt for dette specielle menneske. Læs bogen og lad den sammen med jordbær og fløde og hyldepandekager berige din sommer. Peter Hedegaard 3

4 KONFIRMANDER: Konfirmander, der blev konfirmeret i Holstebro Valgmenighedskirke af Peter Hedegaard - Bedefredag, den 16. maj 2014 kl. 10: Ane Kirstine Knold, Mejrup. Kirstine Tersbøl Melsen, Holstebro. Dorothea Grube Hastrup, Holstebro. Amalie Jian Dons, Holstebro. Maja Lyngsø Møller, Holstebro. Isabella Chuma Sloth Mortensen, Holstebro. Olivia Lønborg Friis, Holstebro. Anne Littau Kjeldsen, Holstebro. Jano Boelt, Holstebro. Johan Sebastian Krog, Hvam. Mads Peter Forchhammer Cederdorff, Mejdal. ÅRETS KONFIRMANDBILLEDE Hvis konfirmanderne, deres forældre eller andre pårørende er interesseret i at få et eksemplar af gruppebilledet, som ses på kirkebladets forside, kan man frit få det fremsendt ved henvendelse til undertegnede. Peter Snedevind Andersen Mailadresse: KONFIRMATIONERNE STORE BEDEDAG 2015: Fredag den 1. maj kl : Fredag den 22. april kl : Fredag den 12. maj kl : Fredag den 27. april kl : Fredag den 17. maj kl : Fredag den 8. maj kl KONFIRMANDINDSKRIVNING Efter gudstjenesten søndag den 24. august kl er der konfirmandindskrivning og efterfølgende frokost i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32. I bedes medbringe dåbsattest / navneattest, og I må meget gerne sende en mail til eller en sms til med besked om, hvor mange I kommer. Jeg påtænker at undervise onsdage kl Hvis der er problemer med dette tidspunkt på grund af den nye skolestruktur, bedes I kontakte mig, og vi må da prøve at finde en løsning. De bedste hilsener Peter Hedegaard 4

5 NYT FRA BESTYRELSEN Med udsendelsen af dette valgmenighedsblad er vi lige midt i sommertiden den danske sommer, som så ofte er lunefuld. Ud over søndagsgudstjenesterne finder der i disse måneder ikke så mange ting sted i valgmenigheden, men når sensommeren kommer, begynder vi langsomt igen med arrangementerne i Skolegade (se møde- og arrangementskalenderen andetsteds i bladet). Her vil vi gerne fortælle lidt om følgende: Generalforsamlingen Den 13. marts afholdt vi den ordinære generalforsamling i valgmenigheden. Fornyelsen i år var, at vi begyndte med en gudstjeneste i kirken, hvilket var et positivt tiltag, som alle var tilfredse med. Selve generalforsamlingen foregik i god ro og orden. I forbindelse med punktet Valg til bestyrelsen havde Aase Nystrup meddelt, at hun ikke ønskede genvalg, og i stedet blev Inger Bjerring fra Mejrup valgt. Senere er vores 1. suppleant, Tove Agerbo, også indtrådt i bestyrelsen, idet Sys Dam er sygemeldt i længere tid. Et velkommen til bestyrelsesarbejdet skal lyde til dem begge to, ligesom vi gerne vil sige mange tak til Aase for veludført dåd. Minikonfirmander I foråret påbegyndte vi en ny aktivitet, nemlig at invitere til minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse. Undervisningen fandt sted i kirken over 6 mandage og endte med en weekend-pilgrimstur ved Vesterhavet med afslutning i Trans Kirke, som man kan læse om andet steds i bladet. Arbejdet med minikonfirmanderne er helt sikkert noget, vi vil fortsætte med i fremtiden. Højskoleugen i Askov I tiden august finder højskoleugen sted for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Overskriften for ugen er Sensommer i Askov, og programmet, der er tilrettelagt af Holstebro Valgmenighed i samarbejde med højskolen, fremgår af kirkeblad nr. 99. I år har interessen for at komme på højskole været overvældende, og der er p.t. tilmeldt 78 deltagere. Forventningens glæde er stor. Ny biskop i Viborg Stift I marts måned meddelte Karsten Nissen, at han ønskede at fratræde som biskop til oktober, og der skal derfor findes en afløser. I skrivende stund ved vi, at der er 4 kandidater, der er foreslået som afløser for ham, deriblandt vores valgmenighedspræst, Peter Hedegaard. Der er grund til at være stolt over, at så Fortsættes næste side 5

6 Fortsat fra forrige side mange har ønsket at se en grundtvigsk præst som den næste biskop i Viborg. Al mulig held og lykke ønsker vi for Peter. Forhåbentlig kan vi i næste blad fortælle om afstemningsresultatet, og så tager vi situationen derfra. Nyt trykkeri I oktober 2013 fik vi meddelelse om, at trykkeriet Rounborg var blevet opkøbt af Arco i Skive, og at firmaet blev flyttet her fra byen. Så meldte spørgsmålet sig, om vores valgmenighedsblad skulle trykkes udenbys? Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Rounborg og med de dygtige medarbejdere i firmaet, og så var det tillige let at køre ud til firmaet på Rasmus Færchs Vej med diverse små og store ændringer i løbet af processen. På generalforsamlingen blev vi opfordret til at undersøge lokale muligheder, hvilket vi selvfølgelig har gjort, og dette førte til, at bestyrelsen har besluttet at indlede et nyt samarbejde med Johansen Grafisk A/S, der ligger på Niels Kjeldsens Vej her i Holstebro, og vi glæder os til dette samarbejde. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer med ønsket om et gensyn i valgmenighedskirken. Karen Bjerre Madsen PERSONALIA DØBTE 30. marts 2014: Anna Olivia Kehlet, datter af Ane Sofie Kehlet og Morten Kehlet, Fabrikvej 20, 1., 8700 Horsens VIEDE OG KIRKELIGT VELSIGNEDE 31. maj 2014: Elisabeth Wiwel og Per Emil Dyrlund Jessen, Peter Holms Vej 16, st. 1, 2450 København SV 7. juni 2014: Elisabeth Bruun og Olav Krog Pedersen, Fabersvej 6, 7500 Holstebro DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed): 12. februar 2014: Esther Schultz-Jakobsen, født 1929, Mellemtoft 25A, Mejrup. IND OG UDMELDELSER: I perioden har der været 2 udmeldelser og 34 indmeldelser. Valgmenigheden tæller nu 1172 medlemmer. 6

7 HJERTERNES REVOLUTION v/peter Hedegaard Tak for indbydelsen til at holde grundlovstale her i det Herrens år Jeg vil i dag tage jer med på en rejse tilbage i tiden og frem til nutiden for at afdække vigtigheden af stadigvæk at holde grundlovsmøde. Det var vel i 1962, året før mordet på Kennedy, at mine spæde erindringer om grundlovsdagen dukker frem. Far vaskede - efter at have morgenrøgtet - den sorte Vauxhall Cresta med 112 heste og vinger og et speedometer, der skiftede fra grønt til orange for at ende på rødt. Det var før fartbegrænsningens tid. Støvsuget og vasket stod bilen parat til at bringe mor, Inger Lis, vores unge pige, der lignede Birthe Wilke, før skibet skulle sejle, og os tre unger til grundlovsmøde i Tolne Skov. Mor medbragte madkurven med den rødog hvidternede dug til at holde fluerne væk, og indeni var smørrebrød af 1. klasse, sodavand og øl med patentpropper fra bryggeriet Vendia i Hjørring. Så kørte vi på midten af vejen og i voldsom hast. Der kunne jo komme en svensker, og de kørte i venstre side, så vi kunne navigere i det hajfyldte farvand. På vejen passerede vi FDF-orkesteret fra Frederikshavn og lejrede os under Vendsyssels sidste bøgetræer før Skagen. Orkesteret spillede, vi sang om lyset, løvet og de grønne lunde, og talerne kom. Det var konservative politikere de år - af stort format - Poul Møller, Axel Møller, Poul Sørensen og senere en ung Poul Schlüter. Far mindede flere gange mor om, at hun skulle huske, at de var konservative, og at vi var venstrefolk. Han skulle bare vide, hvad hun stemte. For hende var kvinderne og tyendets stemmeret i 1915 altafgørende, og en vestjyde - en tilflytter - skulle ikke fortælle hende, en vendelbopige fra Frederikshavn, hvad hun skulle mene og stemme. Men vi lå der, venstrefolkene i midten - de var de fleste - så var der 3-4 konservative; det var såkaldte rentiers. Så var der de radikale, det var de højt begavede husmænd, og endelig var der socialdemokraterne fra Krudtet, en krudt- og ammunitionsfabrik, som sikrede, at Tolne ville forsvinde fra jordens overflade, hvis krigen kom, så derfor havde vi jod i bornholmeren. Men vi var der allesammen og senere også to SF'ere, det var de unge folkeskolelærere i deres Ford Anglia, som kom i kølvandet på Aksel Larsen. Sognets klogeste mand, vognmand Holger Jensen, Flyvbjerg, var ikke sådan at sætte i bås. Han kunne svinge fra at være socialdemokrat til retsstatsmand, senere til Liberalt Centrum - ikke at forveksle med Liberal Alliance - og han turde med sin intelligens tale alle de andre politiske holdninger lidt imod. Holger var vi unges helt. Vi var en del af et fælleskab, vi festede. Tiden var præget af den kolde krig, og som Fortsættes næste side 7

8 Fortsat fra forrige side en forsker for nyligt har påpeget, var tiden præget af de mørke år, som den er den dag i dag. I mange år troede jeg, at jeg var alene med min fascination af grundlovsdagen, indtil jeg så et billede af forfatteren Erik Aalbæk Jensen, hjemkommet fra Dachau og Porta Westfalica i 1945, stående som en muselmand i Sæbygård Skov. 45 år efter skrev Erik Aalbæk ved nytårsskiftet i 1991 om hjerternes revolution. Om grundlovsmøderne i Sæbygård Skov i 1930'erne, hvor den store familie af gårdmænd, husmandsfolk, parcellister og skolelærere mødtes, og selv om der nok faldt drøje politiske hug fra den ene husmand til den anden skolelærer, eller fra den ene parcellist til den anden, så var der en bevidsthed om, at vi tilhørte det samme folk og havde det samme fælles mål. Og at det efter krigen handlede om at komme videre og over for ungdommen - praktisere en anstændighed og en ansvarlighed, som skulle gøre, at der aldrig mere kom en 9. april. Den gamle radikale høvding Jørgen Jørgensen fra Lejre sagde det igen og igen. At Christiansborg skulle stå for anstændighed og redelighed, og at vi lever og arbejder og udveksler meninger i et rum af fælles værdier. For Erik Aalbæk Jensen var dette brudt sammen i de sidste uger af Han citerer Hans Edvard Nørregård Nielsen, for disse ord: Der er sket en gradvis forsimpling. Om den er udgået fra Christiansborg, eller om Christiansborg i sidste ende er et resultat af den, får stå hen i det uvisse. Mens man sidder og drøfter et par skatteprocenter fra Christiansborg, ved enhver, at det er en stiltiende og uformående accept af, at der ude i landet bliver snydt og bedraget så frækt, at det burde råbes ud over alle tage. Disse ord kunne gælde for os i dag, og Erik Aalbæk mente, at vi var i gang med et hamskifte, et tidehverv, i det danske samfund, hvor den borgerlige moral og sammenbruddet af de kristne værdier har gjort, at vi har gjort knæfald for diktatorer som Hitler, Stalin, Pol Pot og mange andre. Paroler og floskler om udvikling, nødvendighed, udbytte, beskæftigelsessituationen, økonomisk og teknisk udvikling har gjort, at man diskuterer og indretter sig efter diktater og mener, at det handler om at følge strømmen og dunkle mekanismers logik. Erik Aalbæk opfordrer derfor til en hjerternes revolution og citerer filosoffen Erich Fromm: Vi savner ikke kundskab om, hvordan livet skal leves rigtigt, men vi har et dybt behov for at tage det alvorligt, vi tror på, forkynder og lærer. Vores hjerters revolution kræver ikke en ny visdom - men ny alvor og hengivenhed. Fra velfærdsstat til konkurrencestat I mange år har vi været i tvivl om, hvad vi skulle kalde vores tid, og hvad der sker. Man har kaldt vores tid for en zapperkultur, en postmoderne tid, en senmoderne. Men det er nok stadig økonomien, der tæller. Professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, Københavns Købmandsskole, har de sidste år skrevet om, at vi er gået fra en velfærdsstat til en konkurrencestat. Det vil sige, at vi skal måle, veje og tælle alt. Selv i kirken skal alt tælles. Vi skal være konkurrencedygtige. 9z fra Aarhus skal konkurrere mod hele Kina, 25 mod halvanden milliard. Og vel skal vi være aktive. Alt skal moderniseres og rigges til, koste hvad det vil. Ove Kaj Pedersens bog om konkurrencestaten er blevet en bestseller på Slotsholmen. Hele det politiske system skal omformes, og sker det ikke, får man en sms fra finansministeren. Eller bliver sat på plads, som det skete for lærerne, og turen kommer til os alle. En arbejdskonflikt bliver afsluttet med et regeringsindgreb, samtalen stopper med lægerne, 8

9 og den politiske verden vil de unge ikke deltage i - den mudderkastning. Vi er derfor gået ind i en ny fase. Den første fase var fra grundloven og frem til 2. verdenskrig, hvor borgerne skulle vænnes til at leve i en retsstat. Det skete med højskoler, efterskoler, faglige uddannelser. Den anden fase starter efter 2. verdenskrig og har kodeordet "Aldrig mere krig". Borgeren skal være et socialt og demokratisk medlevende individ med stor empati over for dem, man lever sammen med. Og så den nye fase, konkurrencestaten, der vil skabe en borger, der gennem sin faglighed kan klare sig i en global verden. Ord som kompetence og værdier og new public management med resultatmål bliver sat over fællesskabet. Det, vi oplever i øjeblikket, er derfor en kamp for det, vi står for. Når folkeskolen kommer under pres, og der trues med en heldagsskole, eller en statsskole, er det, for at vi skal kunne klare os i den globale konkurrence. Derfor foreslås der en skole, som kasernestaten Sparta i det gamle Grækenland eller DDR ville være stolte af. Den nye folkeskole skal varetage samfundets interesser i stedet for at skabe verdens bedste folkeskole ved, at ansvaret deles mellem forældre og skole. Det, som vi kendte til, da vi vitterligt havde verdens bedste folkeskole, og de fleste kunne lære at læse sammen med Søren og Mette. Når vi nu skal have en heldagsskole, eller hvad de nu kalder det, betyder det, at samfundet kommer til at stå over for individet, og fag som kristendom og medborgerskab bliver udfaset. Det vil sige, at den almene dannelse simpelthen forsvinder. Ligeså med folkekirken. Her skal der også en ny styringsstruktur til. Der skal gå en lige linje fra ministerierne til provstierne, og hermed kommer de små sogne under pres. Ser man på folketinget, er der sket akkurat det samme. Her er valgkredsene blevet så store, at ingen kender deres folketingsmedlemmer. Først vælger man en masse unge, så fyrer man dem og går i den anden grøft, og en række ældre bliver ministre. Og i den sidste ende er det jurister og økonomier, der kører løbet. Her kunne man nævne den nye offentlighedslov. Presset frem af den 4. statsmagt, pressen, som jager efter politikerne, der igen beskytter sig med ind til flere spindoktorer, kommer der en ny offentlighedslov, og politikerne står tilbage sammen med embedsmændene. Pressen klynker og har lavet deres egen loge, presselogen, der hver søndag i kirketiden giver hinanden syndsforladelse, og hvor man ikke lukker kritikerne ind. De almendannende skoler som højskoler og efterskoler og de frie skoler er også under pres. Som jeg har sagt før, så er det både folketinget, folkehøjskolen, folkekirken og ikke mindst folkeskolen, der presses - kun folkevognen går fri. Helt ud til os her i Vestjylland kommer presset. Jord eksproprieres uden forhandling; supersygehuse bliver planlagt ved studehandler, som de gamle studehandlere ville være flove over. Trepattede køer sælges i stor stil. Vi får storkommuner, og byer som Vinderup og Ulfborg udsultes, mens der bygges på livet løs i Holstebro. Vi får regioner i stedet for velfungerende amter. Regioner, der vel at mærke lever på statens nåde, da de ikke kræver skat op, og i stedet for at være visionære og lave Ringkøbing Amt til en storkommune laver man et kludetæppe, så systemet igen kan vinde over livsverdenen, og det logiske valg, Aulum, bliver erstattet af Gødstrup, hvortil man så - som et plaster på såret - bygger en motorvej vest om Herning, der efterhånden er omgivet af motorveje som en by i Ruhr-distriktet. Metropolerne København og Århus tager vores unge - tusind her fra egnen Fortsættes næste side 9

10 Fortsat fra forrige side mellem 18 og 25 - ender i - ja jeg havde nær sagt Sodoma og Gomorra - men det siger jeg ikke. Østdanmark tager ungdommen, og de selvkørende systemer inden for voldene med spindoktorer, rådgivere, seniorkonsulenter, kommunikationseksperter selv det mindste vandværk skal have en kommunikationskonsulent - spinder og spinder på Slotsholmen, og skal der sendes skattekroner i en udligningsordning herover, så brokker man sig igen og igen. For selvkørende systemer sætter os i arbejde, og statens personalestyrelse bliver til Moderniseringsstyrelsen. Skal vi derfor have en ny grundlov, som de radikale og andre ønsker sig det, fordi der mangler en adskillelse af kirke og stat og nogle overvejelser over menneskerettighedserklæringen? Svaret bliver et rungende NEJ. Vi kan ligesom med de ti bud starte med at følge grundloven, den har vist sig overmåde levedygtig og holdbar. Nu skal vi bare igen til at bruge den, og bruge vores demokratiske rettigheder. Så vælg jer ind i mindst to politiske partier - vær aktive, og spørg dem, der gerne vil vælges til tinge, om deres holdninger til folkekirken, til folkestyret, til folkeskolen - send jeres børn på voksenhøjskole, jeres børnebørn på efterskole, stem på dem, der vil bevare dannelse og uddannelse. Og stem på dem, som er bevidste om udviklingen fra 1849 over I.C. Christensen med systemskiftet i 1901 til tyendets og kvindernes stemmeret i 1915, grundlovsrevisionen i 1953 med tronfølgerloven frem til i dag. Og lad os da, som Erik Aalbæk Jensen foreslog det, arbejde for en hjerternes revolution. Lad os lytte til, hvad de sang med Johannes V. Jensen: At milde kvinder har magt, og må det også gælde dem, der leder landet. Og må de høre, at hvad hånden former er åndens spor. Må vi skabe et samfund, hvor gymnasiet ikke kun er en pølsefabrik, hvor rektorer får bonusløn, men hvor de tekniske skoler og handelsskolerne får den plads, de har fortjent i samfundet ligesom i Schweiz, hvor 7 ud af 10 går på teknisk skole, som jeg lærte det i Firenze af en ung schweizisk studerende. Må det gøre, at vi indser, at Jeppe Aakjærs ord i "Jeg er havren, jeg har bjælder på" stadig gælder: Det kan kolde hjerner ej forstå, jeg er lærkesangen på et strå. Se - det er det, som vi skal i gang med. Og det er faktisk ikke så langt fra det, som de gamle vidste, at får vi forbundet hånd og ånd, hjerte og hjerne, ja så kan vi videreudvikle dette samfund, uden at de ender i en kold konkurrencestat, hvor 9. z kæmper mod 1½ milliard kinesere. Der er således nok at tage fat på. Næste år vil jeg sidde ydmygt og lytte til, hvor mange af jer, der igen er blevet politisk aktive og har brugt resten af friværdien på børnebørnene. Jeg har tavshedspligt, så I kan roligt fortælle mig det. Næste år tager I endvidere jeres børnebørn og oldebørn med, så skal de få en is og glæde sig over at være sammen med dannede vestjyder, der tager til grundlovsmøde, næsten som vi gjorde det i 1962 i Tolne Skov og Erik Aalbæk i 1930'erne i Sæbygaard Skov. Må denne festdag for demokratiet blive en hjerternes revolution, hvor vi ser fremad mod det år, der kommer. Og så kan restdanmark lære det af os, restdanmark som Allan Olsen kalder alt det syd for Limfjorden, men som kunne gælde alt det øst for Valby bakke. Må hjerternes revolution også nå derover. Glædelig grundlovsdag. Efter anmodning: Peter Hedegaards grundlovstale på Nørre Vosborg

11 ET OTIUM FYLDT MED LIV Af Aase Baden Lauridsen Der rasles med papirer, kan jeg høre i telefonen, da jeg ringer til Helge Landsted for at træffe aftale om et interview. Jeg skal lige finde min kalender. Når jeg er vendt hjem fra Hamburg, ligger der gerne en del, der skal ordnes. Ja det lyder, som om dette her er en større forretning. Jeg kan høre Helge Landsted smile. Den pensionerede læge havde privatpraksis i Holstebro gennem ca. 32 år, godt hjulpet af sin daværende hustru, Inger Landsted, der var sygeplejerske. Det er ikke så mange år siden, Helge Landsted blev medlem af Holstebro Valgmenighed, han var vel kun omkring de 90 år, da det skete. I dag er han 95 år skrøbelig på grund af alderen, men hjernemæssigt fuldt vital. Ja, jeg støtter mig til møbler og vægge, så de ikke skal falde om, smiler han, da han forsigtigt rejser sig for at gå hen til en af stuens fyldte reoler og hente en bog om Folkeuniversitetet. Bogreolerne er stopfyldte af bøger, der ser ud til at have været læst mere end én gang. Ja jeg har da mere end én bog, konstaterer Helge Landsted med et lille smil. Folkeuniversitetet genoplivet Folkeuniversitetet er en af de organisationer, som har fyldt meget i Helge Landsteds liv. Den gamle institution, der var dannet allerede sidst i 1890 erne sygnede hen på et tidspunkt i det følgende århundrede. I 1964 blev jeg kontaktet at tandlæge Waagø, som spurgte, om jeg ville være med til at genoplive Folkeuniversitetet i Holstebro, hvilket jeg syntes, var en god ide. Rektor Severin på gymnasiet, overdyrlæge Pedersen og andre, som gerne ville være med, blev kon- Fortsættes næste side 11

12 Fortsat fra forrige side taktet. Og i år har vi den glæde at kunne se tilbage på 50 aktive år med Folkeuniversitetet i Holstebro. Tiltrak pingerne Helge Landsted har i Holstebro-afdelingen i en årrække været både formand og sekretær. I dag har jeg ikke nogle særlige funktioner. Men jeg har vist fået ry som en, der har været særlig god til at skaffe ping er til, dvs. særligt eftertragtede foredragsholdere eller forelæsere, som det jo hedder i den akademiske verden. Helge Landsted mindes en af dem, professor P. G. Lindhardt, som før han skulle holde sin forelæsning, spiste til middag hjemme hos familien Landsted. P. G. Lindhardt var et meget rart menneske, husker han. Helge Landsted lod sig pensionere, da han var 70 år. Et par år forinden havde han meldt sig til Åbent Universitet i Århus for at studere oldtidskundskab. Da en bachelor-eksamen var i hus, begyndte han at læse idéhistorie, et meget omfattende studium. Efter endt eksamen kunne Helge Landsted kalde sig BA of Art. Odin Teatrets ankomst Det var Inger Landsted, som i sin tid skaffede Odin Teatret til Holstebro. Det vil sige skal vi tage det helt bogstaveligt, så var det i virkeligheden mig! Helge Landsted ler muntert. Det var min kone, som fik idéen og fik den ført ud i livet. Vi havde i Danmark set en opførelse med Odin Teatret, og hun, der havde hørt, at teatret i Oslo havde problemer med husly, sagde, at det kunne være fantastisk, om vi kunne få det til Holstebro. Vi talte om, at når kommunen havde været så tosset, at den havde investeret mange penge i erhvervelsen af Giacomettos Kvinde på Kærre, så kunne det da godt være, den ville være så tosset, at den også ville tage imod Odin Teatret! Da beslutningen - sammen med kommunen - var taget om, at teatret kunne komme til byen og få tildelt gården Særkjær som domicil, var det, at Helge Landsteds særlige indsats kom til udtryk: Det var mig, som i vores folkevogn kørte til Skagen og hentede Eugenio Barba og hans sekretær Agnete Strøm og bragte dem til Holstebro. Livet med Renate I dag deler Helge Landsted sin tilværelse med Renate Weymar, som bor i Hamburg. For 25 år siden mødtes de under en skirejse i Norge, hvor de boede på samme hotel. Jeg hørte en dame ved nabobordet tale tysk med sine venner. Jeg blev interesseret, for jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at lære hende at kende - for på den måde at få genopfrisket mit tyske. Renate var desuden sød at se på. Renate besøgte dernæst Helge Landsted i Holstebro, og han hende i Hamburg. Siden har de holdt sammen og søger at opholde sig lige meget begge steder. Rejserne foretager de med tog. Da aftalen om interview i øvrigt var ved at falde på plads, spurgte jeg om tidspunkt for mit besøg. Måske kan det blive på søndag? Nej, da skal jeg jo i kirke, lyder svaret omgående fra Helge Landsted. Så vi fandt en anden god dag 12

13 MINI-KONFIRMANDER Af Lone Knold Første hold mini-konfirmander fra Holstebro Valgmenighed er nu afsluttet. Vi har gennem 5 mandage i foråret været samlet i kirken med 10 elever fra 3. klasse. Vi har talt om skabelsen og skabte selv fantasidyr ud af skrot. De er blevet udstillet og beundret i kirken. Vi har talt om fadervor, og vi lavede en fadervor-keyhanger, hvor hver perle har betydning i forhold til sætningerne i fadervor. Så har vi talt om kærlighed og ægteskab og lavede et vielses-skuespil. Vi har hørt om påsken og lavede alle et krucifiks af skrot. Disse blev ligeledes udstillet til stor beundring i kirken. Til sidst talte vi om fødsel og dåb og opførte et dåbs-skuespil. Forløbet blev afsluttet med en pilgrimsvandring ved Vesterhavet. Vi startede ved Bovbjerg Fyr, fik en fortælling om Erik Heides Hyrden, hvorefter vi var oppe i tårnet for at tælle kirker og vindmøller. Så gik vi til Trans Kirke, besøgte kirkegården og var indenfor og sang en salme. Så gik vi ned ad de 106 trapper til stranden og påbegyndte den lange vandring til Fjaltring. Her blev der både slæbt på sten og drivtømmer. 3½ time tog det hele, inden vi kom tilbage til Fjaltring Vandrehjem, hvor Lissi Madsen ventede med varm lasagne. Næste dags morgen kom alle forældrene til Fjaltring Kirke, hvor vi holdt afslutningsgudstjenesten med salmer, prædiken og hvor minikonfirmanderne fik lov at vise/sige fadervor med tegn-til-tale. 13

14 NYE I BESTYRELSEN Inger Bjerring Jeg hedder Inger Bjerring, er 66 år og født og opvokset i Herning. Sammen med min mand, Mogens, har jeg tidligere boet i Aarhus og Skjern. I 1978 flyttede vi til Mejrup, hvor vi har boet siden. Vi har 2 voksne børn i henholdsvis Odense og Aarhus og i alt 3 børnebørn. Inden min pensionering arbejdede jeg i Holstebro Kommune de sidste mange år i Borgerservice. Jeg interesserer mig bl.a. for litteratur, kunst, natur og have. Vi har været medlemmer af valgmenigheden i 3 år, og jeg glæder mig til at være med i det aktive arbejde omkring menigheden. Tove Agerbo Mit navn er Tove Agerbo. Jeg født og opvokset i Holstebro. Efter skoletiden blev jeg udlært i butik og var i mange år ansat hos firmaet Steenstrup i Nørregade. Efterfølgende rejste min mand og jeg til Grønland, hvor vi boede og arbejdede i sammenlagt ni år. Efter hjemkomsten til Holstebro i 2003 blev jeg ansat i receptionen på Holstebro Dagblad, hvor jeg arbejdede, til jeg gik på efterløn. I 2004 meldte vi os ind i valgmenigheden, som vi havde lært at kende gennem gode naboer, hvis børn gik på Holstebro Friskole, og vi har haft stor glæde af at komme i valgmenigheden. MØDER OG ARRANGEMENTER Søndag den 3. august lørdag den 9. august: Højskoleuge på Askov Højskole, der i år arrangeres af Holstebro Valgmenighed i samarbejde med Askov Højskole. Program med tilmeldelsesblanket er lagt frem i kirken, og ved tilmelding bedes disse blanketter venligst udfyldt og afleveret til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Mandag den 8. september: Grundtvigs fødselsdag, som fejres med en gudstjeneste kl. 17 i Råsted Kirke og efterfølgende spisning og foredrag på Skærum Mølle. Prædikant: Elof Westergaard, der er biskop i Ribe. Foredragsholder: lektor Kirsten M. Andersen. Pris kr. 150,00. 14

15 Søndag den 14. september 2014: Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost Torsdag den 18. september kl : Orgelkoncert med Jacob Lorentzen, Holmens Kirke. Entré: kr. 50,00. Torsdag den 25. september kl. 19: Foredrag med lektor, cand. theol. David Bugge fra Aarhus Universitet, der vil fortælle om Karen Blixen. Torsdag den 2. til søndag den 5. oktober 2014: Klassiske Dage Søndag den 5. oktober: Fælles efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Arrangeres af Kjellerup og Omegns Valgmenighed i Levring. Gudstjeneste ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn i Vinderslev Kirke kl Kl. 12 er der middag på Levring Efterskole med efterfølgende foredrag ved valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling: Når ude bliver hjemme vendepunkter og indtryk fra Sydslesvig og Paris. Desuden kaffebord og sanghalvtime. Pris kr. 275,00. Tilmelding senest 14. september til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Torsdag den 9. oktober 2014 kl : Foredrag på Holstebro Bibliotek med forfatteren Kim Leine. Billetter à kr. 75,00 (studerende: kr.30,00) kan købes på biblioteket og via hjemmesiden: fra 20. september. Kim Leine fik Nordisk Råds Litteraturpris i 2013 for romanen Profeterne i Evighedsfjorden en stor historisk roman om den norsk-danske præst, Morten Falck, der i 1787 rejser til Sukkertoppen i Grønland for at missionere, men efterhånden kommer i tvivl om sig selv og sit virke. Torsdag den 30. oktober 2014 kl : Efterårsmøde med skuespillerinden Ghita Nørby og guitaristen Lars Hannibal. Arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening og foregår i kirken under overskriften: Ghita og Hannibal i ord og toner. Ghita Nørby vil bl.a. læse nogle af sine yndlingseventyr af H. C. Andersen, smukke digte og sange af Jeppe Aakjær samt underfundige og livskloge fabler af La Fontaine, oversat af Johannes Møllehave. Guitaristen Lars Hannibal vil skabe laguner af eftertænksomhed med smukke og populære toner fra det klassiske guitarrepertoire. Undervejs samtaler de to om nogle af de aktuelle temaer, der optager dem. Entré: kr. 150,00. Søndag den 2. november 2014: Allehelgensdag med gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost Søndag den 16. november kl : Koncert med Via Artis Consort. Entré: kr. 100,00 15

16 GUDSTJENESTER I VALGMENIGHEDSKIRKEN 1. juli - 1. november juli 3. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 13. juli 4. s. e. trinitatis 9.00 Ronald Risvig 20. juli 5. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste 27. juli 6. s. e. trinitatis 9.00 Ronald Risvig 3. aug. 7. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 10. aug. 8. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 17. aug. 9. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 24. aug. 10. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, Konfirmandindskrivning 31. aug. 11. s. e. trinitatis Kurt V. Andersen 7. sept. 12 s. e. trinitatis Peter Hedegaard 14. sept. 13. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, høstgudstjeneste, kirkefrokost 21. sept. 14. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 28. sept. 15. s. e. trinitatis Kurt V. Andersen 5. okt. 16. s. e. trinitatis Fællesmøde i Kjellerup Valgmenighed 12. okt. 17. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 19. okt. 18. s. e. trinitatis 9.00 Ronald Risvig 26. okt. 19 s. e. trinitatis Peter Hedegaard 2. nov. Allehelgensdag Peter Hedegaard, Kirkefrokost GUDSTJENESTER PÅ SYGEHUS OG PLEJEHJEM 23. sept. Mellemtoft Peter Hedegaard 7. okt. Beringshaven Peter Hedegaard

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere