HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad"

Transkript

1 EN GRUNTVIGSK MENIGHED I DEN DANSKE FOLKEKIRKE HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad Nr juli - 1. november årgang KONFIRMATION STORE BEDEDAG MAJ 2014 Foto: Peter Snedevind Andersen

2 VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Kasserer: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf / e-post: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Inger Bjerring, Jagtvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.: , e-post: Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf , e-post: Tove Agerbo, Pile Allé 100, 7500 Holstebro, tlf , e-post: (suppleant pga. sygemelding) Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf / , e-post: Kirkesanger: Carsten Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf , e-post: Kirketjener: Vakant, henvendelse Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf / , e-post: Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf / e-post: Træffes i øvrigt på Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf , torsdag kl samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg. Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf (privat) eller (køkkenet i Skolegade 32) Valgmenighedens hjemmeside: ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf , senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales. Ferie og friweekends Jeg holder ferie fra den juli. Valgmenigheden passes af Ronald Risvig, Aulum, tlf Jeg har friuge august. Valgmenigheden passes af Kurt V. Andersen, tlf Fra 29. sept okt. holder jeg efterårsferie. Valgmenigheden passes af Kurt V. Andersen, tlf Friweekend okt. Valgmenigheden passes af Ronald Risvig, tlf Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard. Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. oktober

3 BREV FRA PRÆSTEN Kære menighed! I skrivende stund er det stadig maj, og linjerne fra Se det summer af sol over engen rinder én i hu: Ingen vår som en maj i vort land. Hvilken vår har vi ikke haft! Valgmenigheden var på en vellykket udflugt til Tvind og til Vedersø, hvor vi erindrede 70- året for Kaj Munks død. Andetsteds i bladet kan I læse om vore minikonfirmander, der under kyndig ledelse af Lone Knold - og med overdådigt bagværk - havde en skøn tid i kirken. Forløbet afsluttedes med et dejligt ophold på vores smukke vestkyst ved Fjaltring. Store Bededag havde vi som vanligt konfirmation, og sendte vore konfirmander ud i verden med visheden om deres dåbs nåde og deres familiers udelte opmærksomhed. Nu er det så sommertid, og får I tid til at læse en bog, vil jeg gerne anbefale Fredrik Backmans En mand, der hedder Ove. Det er nok den morsomste bog, jeg har læst i nyere tid, og samtidig sniger alvoren sig ind. Ove er 59 år og har netop mistet sin kone. Han er pedant og retter på alt og alle i det kvarter, hvor han bor. Nu vil han ikke leve længere. Hans elskede kone var hans et og alt, så han prøver på ufatteligt mange måder at begå selvmord. Men hver gang mislykkes det. En gravid nabo har brug for hjælp, da han er ved at sætte en krog op i loftet. En kat mjaver i garagen, da han prøver dér. En mand ligger på skinnerne, da han vil hoppe ud foran toget. Og langsomt viser det sig, at kvarterets skræk - Ove - får en stor betydning for alle i nabolaget. Vi mennesker lever ikke alene og skal heller ikke dø alene, som apostlen Paulus skriver det. Og det store hjerte, som Oves kone så hos ham bag den pedantiske facade, da de mødtes som unge, viser sig nu for alle i kvarteret. Da Ove dør af et alt for stort hjerte, møder alle op for at vise respekt for dette specielle menneske. Læs bogen og lad den sammen med jordbær og fløde og hyldepandekager berige din sommer. Peter Hedegaard 3

4 KONFIRMANDER: Konfirmander, der blev konfirmeret i Holstebro Valgmenighedskirke af Peter Hedegaard - Bedefredag, den 16. maj 2014 kl. 10: Ane Kirstine Knold, Mejrup. Kirstine Tersbøl Melsen, Holstebro. Dorothea Grube Hastrup, Holstebro. Amalie Jian Dons, Holstebro. Maja Lyngsø Møller, Holstebro. Isabella Chuma Sloth Mortensen, Holstebro. Olivia Lønborg Friis, Holstebro. Anne Littau Kjeldsen, Holstebro. Jano Boelt, Holstebro. Johan Sebastian Krog, Hvam. Mads Peter Forchhammer Cederdorff, Mejdal. ÅRETS KONFIRMANDBILLEDE Hvis konfirmanderne, deres forældre eller andre pårørende er interesseret i at få et eksemplar af gruppebilledet, som ses på kirkebladets forside, kan man frit få det fremsendt ved henvendelse til undertegnede. Peter Snedevind Andersen Mailadresse: KONFIRMATIONERNE STORE BEDEDAG 2015: Fredag den 1. maj kl : Fredag den 22. april kl : Fredag den 12. maj kl : Fredag den 27. april kl : Fredag den 17. maj kl : Fredag den 8. maj kl KONFIRMANDINDSKRIVNING Efter gudstjenesten søndag den 24. august kl er der konfirmandindskrivning og efterfølgende frokost i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32. I bedes medbringe dåbsattest / navneattest, og I må meget gerne sende en mail til eller en sms til med besked om, hvor mange I kommer. Jeg påtænker at undervise onsdage kl Hvis der er problemer med dette tidspunkt på grund af den nye skolestruktur, bedes I kontakte mig, og vi må da prøve at finde en løsning. De bedste hilsener Peter Hedegaard 4

5 NYT FRA BESTYRELSEN Med udsendelsen af dette valgmenighedsblad er vi lige midt i sommertiden den danske sommer, som så ofte er lunefuld. Ud over søndagsgudstjenesterne finder der i disse måneder ikke så mange ting sted i valgmenigheden, men når sensommeren kommer, begynder vi langsomt igen med arrangementerne i Skolegade (se møde- og arrangementskalenderen andetsteds i bladet). Her vil vi gerne fortælle lidt om følgende: Generalforsamlingen Den 13. marts afholdt vi den ordinære generalforsamling i valgmenigheden. Fornyelsen i år var, at vi begyndte med en gudstjeneste i kirken, hvilket var et positivt tiltag, som alle var tilfredse med. Selve generalforsamlingen foregik i god ro og orden. I forbindelse med punktet Valg til bestyrelsen havde Aase Nystrup meddelt, at hun ikke ønskede genvalg, og i stedet blev Inger Bjerring fra Mejrup valgt. Senere er vores 1. suppleant, Tove Agerbo, også indtrådt i bestyrelsen, idet Sys Dam er sygemeldt i længere tid. Et velkommen til bestyrelsesarbejdet skal lyde til dem begge to, ligesom vi gerne vil sige mange tak til Aase for veludført dåd. Minikonfirmander I foråret påbegyndte vi en ny aktivitet, nemlig at invitere til minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse. Undervisningen fandt sted i kirken over 6 mandage og endte med en weekend-pilgrimstur ved Vesterhavet med afslutning i Trans Kirke, som man kan læse om andet steds i bladet. Arbejdet med minikonfirmanderne er helt sikkert noget, vi vil fortsætte med i fremtiden. Højskoleugen i Askov I tiden august finder højskoleugen sted for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Overskriften for ugen er Sensommer i Askov, og programmet, der er tilrettelagt af Holstebro Valgmenighed i samarbejde med højskolen, fremgår af kirkeblad nr. 99. I år har interessen for at komme på højskole været overvældende, og der er p.t. tilmeldt 78 deltagere. Forventningens glæde er stor. Ny biskop i Viborg Stift I marts måned meddelte Karsten Nissen, at han ønskede at fratræde som biskop til oktober, og der skal derfor findes en afløser. I skrivende stund ved vi, at der er 4 kandidater, der er foreslået som afløser for ham, deriblandt vores valgmenighedspræst, Peter Hedegaard. Der er grund til at være stolt over, at så Fortsættes næste side 5

6 Fortsat fra forrige side mange har ønsket at se en grundtvigsk præst som den næste biskop i Viborg. Al mulig held og lykke ønsker vi for Peter. Forhåbentlig kan vi i næste blad fortælle om afstemningsresultatet, og så tager vi situationen derfra. Nyt trykkeri I oktober 2013 fik vi meddelelse om, at trykkeriet Rounborg var blevet opkøbt af Arco i Skive, og at firmaet blev flyttet her fra byen. Så meldte spørgsmålet sig, om vores valgmenighedsblad skulle trykkes udenbys? Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Rounborg og med de dygtige medarbejdere i firmaet, og så var det tillige let at køre ud til firmaet på Rasmus Færchs Vej med diverse små og store ændringer i løbet af processen. På generalforsamlingen blev vi opfordret til at undersøge lokale muligheder, hvilket vi selvfølgelig har gjort, og dette førte til, at bestyrelsen har besluttet at indlede et nyt samarbejde med Johansen Grafisk A/S, der ligger på Niels Kjeldsens Vej her i Holstebro, og vi glæder os til dette samarbejde. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer med ønsket om et gensyn i valgmenighedskirken. Karen Bjerre Madsen PERSONALIA DØBTE 30. marts 2014: Anna Olivia Kehlet, datter af Ane Sofie Kehlet og Morten Kehlet, Fabrikvej 20, 1., 8700 Horsens VIEDE OG KIRKELIGT VELSIGNEDE 31. maj 2014: Elisabeth Wiwel og Per Emil Dyrlund Jessen, Peter Holms Vej 16, st. 1, 2450 København SV 7. juni 2014: Elisabeth Bruun og Olav Krog Pedersen, Fabersvej 6, 7500 Holstebro DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed): 12. februar 2014: Esther Schultz-Jakobsen, født 1929, Mellemtoft 25A, Mejrup. IND OG UDMELDELSER: I perioden har der været 2 udmeldelser og 34 indmeldelser. Valgmenigheden tæller nu 1172 medlemmer. 6

7 HJERTERNES REVOLUTION v/peter Hedegaard Tak for indbydelsen til at holde grundlovstale her i det Herrens år Jeg vil i dag tage jer med på en rejse tilbage i tiden og frem til nutiden for at afdække vigtigheden af stadigvæk at holde grundlovsmøde. Det var vel i 1962, året før mordet på Kennedy, at mine spæde erindringer om grundlovsdagen dukker frem. Far vaskede - efter at have morgenrøgtet - den sorte Vauxhall Cresta med 112 heste og vinger og et speedometer, der skiftede fra grønt til orange for at ende på rødt. Det var før fartbegrænsningens tid. Støvsuget og vasket stod bilen parat til at bringe mor, Inger Lis, vores unge pige, der lignede Birthe Wilke, før skibet skulle sejle, og os tre unger til grundlovsmøde i Tolne Skov. Mor medbragte madkurven med den rødog hvidternede dug til at holde fluerne væk, og indeni var smørrebrød af 1. klasse, sodavand og øl med patentpropper fra bryggeriet Vendia i Hjørring. Så kørte vi på midten af vejen og i voldsom hast. Der kunne jo komme en svensker, og de kørte i venstre side, så vi kunne navigere i det hajfyldte farvand. På vejen passerede vi FDF-orkesteret fra Frederikshavn og lejrede os under Vendsyssels sidste bøgetræer før Skagen. Orkesteret spillede, vi sang om lyset, løvet og de grønne lunde, og talerne kom. Det var konservative politikere de år - af stort format - Poul Møller, Axel Møller, Poul Sørensen og senere en ung Poul Schlüter. Far mindede flere gange mor om, at hun skulle huske, at de var konservative, og at vi var venstrefolk. Han skulle bare vide, hvad hun stemte. For hende var kvinderne og tyendets stemmeret i 1915 altafgørende, og en vestjyde - en tilflytter - skulle ikke fortælle hende, en vendelbopige fra Frederikshavn, hvad hun skulle mene og stemme. Men vi lå der, venstrefolkene i midten - de var de fleste - så var der 3-4 konservative; det var såkaldte rentiers. Så var der de radikale, det var de højt begavede husmænd, og endelig var der socialdemokraterne fra Krudtet, en krudt- og ammunitionsfabrik, som sikrede, at Tolne ville forsvinde fra jordens overflade, hvis krigen kom, så derfor havde vi jod i bornholmeren. Men vi var der allesammen og senere også to SF'ere, det var de unge folkeskolelærere i deres Ford Anglia, som kom i kølvandet på Aksel Larsen. Sognets klogeste mand, vognmand Holger Jensen, Flyvbjerg, var ikke sådan at sætte i bås. Han kunne svinge fra at være socialdemokrat til retsstatsmand, senere til Liberalt Centrum - ikke at forveksle med Liberal Alliance - og han turde med sin intelligens tale alle de andre politiske holdninger lidt imod. Holger var vi unges helt. Vi var en del af et fælleskab, vi festede. Tiden var præget af den kolde krig, og som Fortsættes næste side 7

8 Fortsat fra forrige side en forsker for nyligt har påpeget, var tiden præget af de mørke år, som den er den dag i dag. I mange år troede jeg, at jeg var alene med min fascination af grundlovsdagen, indtil jeg så et billede af forfatteren Erik Aalbæk Jensen, hjemkommet fra Dachau og Porta Westfalica i 1945, stående som en muselmand i Sæbygård Skov. 45 år efter skrev Erik Aalbæk ved nytårsskiftet i 1991 om hjerternes revolution. Om grundlovsmøderne i Sæbygård Skov i 1930'erne, hvor den store familie af gårdmænd, husmandsfolk, parcellister og skolelærere mødtes, og selv om der nok faldt drøje politiske hug fra den ene husmand til den anden skolelærer, eller fra den ene parcellist til den anden, så var der en bevidsthed om, at vi tilhørte det samme folk og havde det samme fælles mål. Og at det efter krigen handlede om at komme videre og over for ungdommen - praktisere en anstændighed og en ansvarlighed, som skulle gøre, at der aldrig mere kom en 9. april. Den gamle radikale høvding Jørgen Jørgensen fra Lejre sagde det igen og igen. At Christiansborg skulle stå for anstændighed og redelighed, og at vi lever og arbejder og udveksler meninger i et rum af fælles værdier. For Erik Aalbæk Jensen var dette brudt sammen i de sidste uger af Han citerer Hans Edvard Nørregård Nielsen, for disse ord: Der er sket en gradvis forsimpling. Om den er udgået fra Christiansborg, eller om Christiansborg i sidste ende er et resultat af den, får stå hen i det uvisse. Mens man sidder og drøfter et par skatteprocenter fra Christiansborg, ved enhver, at det er en stiltiende og uformående accept af, at der ude i landet bliver snydt og bedraget så frækt, at det burde råbes ud over alle tage. Disse ord kunne gælde for os i dag, og Erik Aalbæk mente, at vi var i gang med et hamskifte, et tidehverv, i det danske samfund, hvor den borgerlige moral og sammenbruddet af de kristne værdier har gjort, at vi har gjort knæfald for diktatorer som Hitler, Stalin, Pol Pot og mange andre. Paroler og floskler om udvikling, nødvendighed, udbytte, beskæftigelsessituationen, økonomisk og teknisk udvikling har gjort, at man diskuterer og indretter sig efter diktater og mener, at det handler om at følge strømmen og dunkle mekanismers logik. Erik Aalbæk opfordrer derfor til en hjerternes revolution og citerer filosoffen Erich Fromm: Vi savner ikke kundskab om, hvordan livet skal leves rigtigt, men vi har et dybt behov for at tage det alvorligt, vi tror på, forkynder og lærer. Vores hjerters revolution kræver ikke en ny visdom - men ny alvor og hengivenhed. Fra velfærdsstat til konkurrencestat I mange år har vi været i tvivl om, hvad vi skulle kalde vores tid, og hvad der sker. Man har kaldt vores tid for en zapperkultur, en postmoderne tid, en senmoderne. Men det er nok stadig økonomien, der tæller. Professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, Københavns Købmandsskole, har de sidste år skrevet om, at vi er gået fra en velfærdsstat til en konkurrencestat. Det vil sige, at vi skal måle, veje og tælle alt. Selv i kirken skal alt tælles. Vi skal være konkurrencedygtige. 9z fra Aarhus skal konkurrere mod hele Kina, 25 mod halvanden milliard. Og vel skal vi være aktive. Alt skal moderniseres og rigges til, koste hvad det vil. Ove Kaj Pedersens bog om konkurrencestaten er blevet en bestseller på Slotsholmen. Hele det politiske system skal omformes, og sker det ikke, får man en sms fra finansministeren. Eller bliver sat på plads, som det skete for lærerne, og turen kommer til os alle. En arbejdskonflikt bliver afsluttet med et regeringsindgreb, samtalen stopper med lægerne, 8

9 og den politiske verden vil de unge ikke deltage i - den mudderkastning. Vi er derfor gået ind i en ny fase. Den første fase var fra grundloven og frem til 2. verdenskrig, hvor borgerne skulle vænnes til at leve i en retsstat. Det skete med højskoler, efterskoler, faglige uddannelser. Den anden fase starter efter 2. verdenskrig og har kodeordet "Aldrig mere krig". Borgeren skal være et socialt og demokratisk medlevende individ med stor empati over for dem, man lever sammen med. Og så den nye fase, konkurrencestaten, der vil skabe en borger, der gennem sin faglighed kan klare sig i en global verden. Ord som kompetence og værdier og new public management med resultatmål bliver sat over fællesskabet. Det, vi oplever i øjeblikket, er derfor en kamp for det, vi står for. Når folkeskolen kommer under pres, og der trues med en heldagsskole, eller en statsskole, er det, for at vi skal kunne klare os i den globale konkurrence. Derfor foreslås der en skole, som kasernestaten Sparta i det gamle Grækenland eller DDR ville være stolte af. Den nye folkeskole skal varetage samfundets interesser i stedet for at skabe verdens bedste folkeskole ved, at ansvaret deles mellem forældre og skole. Det, som vi kendte til, da vi vitterligt havde verdens bedste folkeskole, og de fleste kunne lære at læse sammen med Søren og Mette. Når vi nu skal have en heldagsskole, eller hvad de nu kalder det, betyder det, at samfundet kommer til at stå over for individet, og fag som kristendom og medborgerskab bliver udfaset. Det vil sige, at den almene dannelse simpelthen forsvinder. Ligeså med folkekirken. Her skal der også en ny styringsstruktur til. Der skal gå en lige linje fra ministerierne til provstierne, og hermed kommer de små sogne under pres. Ser man på folketinget, er der sket akkurat det samme. Her er valgkredsene blevet så store, at ingen kender deres folketingsmedlemmer. Først vælger man en masse unge, så fyrer man dem og går i den anden grøft, og en række ældre bliver ministre. Og i den sidste ende er det jurister og økonomier, der kører løbet. Her kunne man nævne den nye offentlighedslov. Presset frem af den 4. statsmagt, pressen, som jager efter politikerne, der igen beskytter sig med ind til flere spindoktorer, kommer der en ny offentlighedslov, og politikerne står tilbage sammen med embedsmændene. Pressen klynker og har lavet deres egen loge, presselogen, der hver søndag i kirketiden giver hinanden syndsforladelse, og hvor man ikke lukker kritikerne ind. De almendannende skoler som højskoler og efterskoler og de frie skoler er også under pres. Som jeg har sagt før, så er det både folketinget, folkehøjskolen, folkekirken og ikke mindst folkeskolen, der presses - kun folkevognen går fri. Helt ud til os her i Vestjylland kommer presset. Jord eksproprieres uden forhandling; supersygehuse bliver planlagt ved studehandler, som de gamle studehandlere ville være flove over. Trepattede køer sælges i stor stil. Vi får storkommuner, og byer som Vinderup og Ulfborg udsultes, mens der bygges på livet løs i Holstebro. Vi får regioner i stedet for velfungerende amter. Regioner, der vel at mærke lever på statens nåde, da de ikke kræver skat op, og i stedet for at være visionære og lave Ringkøbing Amt til en storkommune laver man et kludetæppe, så systemet igen kan vinde over livsverdenen, og det logiske valg, Aulum, bliver erstattet af Gødstrup, hvortil man så - som et plaster på såret - bygger en motorvej vest om Herning, der efterhånden er omgivet af motorveje som en by i Ruhr-distriktet. Metropolerne København og Århus tager vores unge - tusind her fra egnen Fortsættes næste side 9

10 Fortsat fra forrige side mellem 18 og 25 - ender i - ja jeg havde nær sagt Sodoma og Gomorra - men det siger jeg ikke. Østdanmark tager ungdommen, og de selvkørende systemer inden for voldene med spindoktorer, rådgivere, seniorkonsulenter, kommunikationseksperter selv det mindste vandværk skal have en kommunikationskonsulent - spinder og spinder på Slotsholmen, og skal der sendes skattekroner i en udligningsordning herover, så brokker man sig igen og igen. For selvkørende systemer sætter os i arbejde, og statens personalestyrelse bliver til Moderniseringsstyrelsen. Skal vi derfor have en ny grundlov, som de radikale og andre ønsker sig det, fordi der mangler en adskillelse af kirke og stat og nogle overvejelser over menneskerettighedserklæringen? Svaret bliver et rungende NEJ. Vi kan ligesom med de ti bud starte med at følge grundloven, den har vist sig overmåde levedygtig og holdbar. Nu skal vi bare igen til at bruge den, og bruge vores demokratiske rettigheder. Så vælg jer ind i mindst to politiske partier - vær aktive, og spørg dem, der gerne vil vælges til tinge, om deres holdninger til folkekirken, til folkestyret, til folkeskolen - send jeres børn på voksenhøjskole, jeres børnebørn på efterskole, stem på dem, der vil bevare dannelse og uddannelse. Og stem på dem, som er bevidste om udviklingen fra 1849 over I.C. Christensen med systemskiftet i 1901 til tyendets og kvindernes stemmeret i 1915, grundlovsrevisionen i 1953 med tronfølgerloven frem til i dag. Og lad os da, som Erik Aalbæk Jensen foreslog det, arbejde for en hjerternes revolution. Lad os lytte til, hvad de sang med Johannes V. Jensen: At milde kvinder har magt, og må det også gælde dem, der leder landet. Og må de høre, at hvad hånden former er åndens spor. Må vi skabe et samfund, hvor gymnasiet ikke kun er en pølsefabrik, hvor rektorer får bonusløn, men hvor de tekniske skoler og handelsskolerne får den plads, de har fortjent i samfundet ligesom i Schweiz, hvor 7 ud af 10 går på teknisk skole, som jeg lærte det i Firenze af en ung schweizisk studerende. Må det gøre, at vi indser, at Jeppe Aakjærs ord i "Jeg er havren, jeg har bjælder på" stadig gælder: Det kan kolde hjerner ej forstå, jeg er lærkesangen på et strå. Se - det er det, som vi skal i gang med. Og det er faktisk ikke så langt fra det, som de gamle vidste, at får vi forbundet hånd og ånd, hjerte og hjerne, ja så kan vi videreudvikle dette samfund, uden at de ender i en kold konkurrencestat, hvor 9. z kæmper mod 1½ milliard kinesere. Der er således nok at tage fat på. Næste år vil jeg sidde ydmygt og lytte til, hvor mange af jer, der igen er blevet politisk aktive og har brugt resten af friværdien på børnebørnene. Jeg har tavshedspligt, så I kan roligt fortælle mig det. Næste år tager I endvidere jeres børnebørn og oldebørn med, så skal de få en is og glæde sig over at være sammen med dannede vestjyder, der tager til grundlovsmøde, næsten som vi gjorde det i 1962 i Tolne Skov og Erik Aalbæk i 1930'erne i Sæbygaard Skov. Må denne festdag for demokratiet blive en hjerternes revolution, hvor vi ser fremad mod det år, der kommer. Og så kan restdanmark lære det af os, restdanmark som Allan Olsen kalder alt det syd for Limfjorden, men som kunne gælde alt det øst for Valby bakke. Må hjerternes revolution også nå derover. Glædelig grundlovsdag. Efter anmodning: Peter Hedegaards grundlovstale på Nørre Vosborg

11 ET OTIUM FYLDT MED LIV Af Aase Baden Lauridsen Der rasles med papirer, kan jeg høre i telefonen, da jeg ringer til Helge Landsted for at træffe aftale om et interview. Jeg skal lige finde min kalender. Når jeg er vendt hjem fra Hamburg, ligger der gerne en del, der skal ordnes. Ja det lyder, som om dette her er en større forretning. Jeg kan høre Helge Landsted smile. Den pensionerede læge havde privatpraksis i Holstebro gennem ca. 32 år, godt hjulpet af sin daværende hustru, Inger Landsted, der var sygeplejerske. Det er ikke så mange år siden, Helge Landsted blev medlem af Holstebro Valgmenighed, han var vel kun omkring de 90 år, da det skete. I dag er han 95 år skrøbelig på grund af alderen, men hjernemæssigt fuldt vital. Ja, jeg støtter mig til møbler og vægge, så de ikke skal falde om, smiler han, da han forsigtigt rejser sig for at gå hen til en af stuens fyldte reoler og hente en bog om Folkeuniversitetet. Bogreolerne er stopfyldte af bøger, der ser ud til at have været læst mere end én gang. Ja jeg har da mere end én bog, konstaterer Helge Landsted med et lille smil. Folkeuniversitetet genoplivet Folkeuniversitetet er en af de organisationer, som har fyldt meget i Helge Landsteds liv. Den gamle institution, der var dannet allerede sidst i 1890 erne sygnede hen på et tidspunkt i det følgende århundrede. I 1964 blev jeg kontaktet at tandlæge Waagø, som spurgte, om jeg ville være med til at genoplive Folkeuniversitetet i Holstebro, hvilket jeg syntes, var en god ide. Rektor Severin på gymnasiet, overdyrlæge Pedersen og andre, som gerne ville være med, blev kon- Fortsættes næste side 11

12 Fortsat fra forrige side taktet. Og i år har vi den glæde at kunne se tilbage på 50 aktive år med Folkeuniversitetet i Holstebro. Tiltrak pingerne Helge Landsted har i Holstebro-afdelingen i en årrække været både formand og sekretær. I dag har jeg ikke nogle særlige funktioner. Men jeg har vist fået ry som en, der har været særlig god til at skaffe ping er til, dvs. særligt eftertragtede foredragsholdere eller forelæsere, som det jo hedder i den akademiske verden. Helge Landsted mindes en af dem, professor P. G. Lindhardt, som før han skulle holde sin forelæsning, spiste til middag hjemme hos familien Landsted. P. G. Lindhardt var et meget rart menneske, husker han. Helge Landsted lod sig pensionere, da han var 70 år. Et par år forinden havde han meldt sig til Åbent Universitet i Århus for at studere oldtidskundskab. Da en bachelor-eksamen var i hus, begyndte han at læse idéhistorie, et meget omfattende studium. Efter endt eksamen kunne Helge Landsted kalde sig BA of Art. Odin Teatrets ankomst Det var Inger Landsted, som i sin tid skaffede Odin Teatret til Holstebro. Det vil sige skal vi tage det helt bogstaveligt, så var det i virkeligheden mig! Helge Landsted ler muntert. Det var min kone, som fik idéen og fik den ført ud i livet. Vi havde i Danmark set en opførelse med Odin Teatret, og hun, der havde hørt, at teatret i Oslo havde problemer med husly, sagde, at det kunne være fantastisk, om vi kunne få det til Holstebro. Vi talte om, at når kommunen havde været så tosset, at den havde investeret mange penge i erhvervelsen af Giacomettos Kvinde på Kærre, så kunne det da godt være, den ville være så tosset, at den også ville tage imod Odin Teatret! Da beslutningen - sammen med kommunen - var taget om, at teatret kunne komme til byen og få tildelt gården Særkjær som domicil, var det, at Helge Landsteds særlige indsats kom til udtryk: Det var mig, som i vores folkevogn kørte til Skagen og hentede Eugenio Barba og hans sekretær Agnete Strøm og bragte dem til Holstebro. Livet med Renate I dag deler Helge Landsted sin tilværelse med Renate Weymar, som bor i Hamburg. For 25 år siden mødtes de under en skirejse i Norge, hvor de boede på samme hotel. Jeg hørte en dame ved nabobordet tale tysk med sine venner. Jeg blev interesseret, for jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at lære hende at kende - for på den måde at få genopfrisket mit tyske. Renate var desuden sød at se på. Renate besøgte dernæst Helge Landsted i Holstebro, og han hende i Hamburg. Siden har de holdt sammen og søger at opholde sig lige meget begge steder. Rejserne foretager de med tog. Da aftalen om interview i øvrigt var ved at falde på plads, spurgte jeg om tidspunkt for mit besøg. Måske kan det blive på søndag? Nej, da skal jeg jo i kirke, lyder svaret omgående fra Helge Landsted. Så vi fandt en anden god dag 12

13 MINI-KONFIRMANDER Af Lone Knold Første hold mini-konfirmander fra Holstebro Valgmenighed er nu afsluttet. Vi har gennem 5 mandage i foråret været samlet i kirken med 10 elever fra 3. klasse. Vi har talt om skabelsen og skabte selv fantasidyr ud af skrot. De er blevet udstillet og beundret i kirken. Vi har talt om fadervor, og vi lavede en fadervor-keyhanger, hvor hver perle har betydning i forhold til sætningerne i fadervor. Så har vi talt om kærlighed og ægteskab og lavede et vielses-skuespil. Vi har hørt om påsken og lavede alle et krucifiks af skrot. Disse blev ligeledes udstillet til stor beundring i kirken. Til sidst talte vi om fødsel og dåb og opførte et dåbs-skuespil. Forløbet blev afsluttet med en pilgrimsvandring ved Vesterhavet. Vi startede ved Bovbjerg Fyr, fik en fortælling om Erik Heides Hyrden, hvorefter vi var oppe i tårnet for at tælle kirker og vindmøller. Så gik vi til Trans Kirke, besøgte kirkegården og var indenfor og sang en salme. Så gik vi ned ad de 106 trapper til stranden og påbegyndte den lange vandring til Fjaltring. Her blev der både slæbt på sten og drivtømmer. 3½ time tog det hele, inden vi kom tilbage til Fjaltring Vandrehjem, hvor Lissi Madsen ventede med varm lasagne. Næste dags morgen kom alle forældrene til Fjaltring Kirke, hvor vi holdt afslutningsgudstjenesten med salmer, prædiken og hvor minikonfirmanderne fik lov at vise/sige fadervor med tegn-til-tale. 13

14 NYE I BESTYRELSEN Inger Bjerring Jeg hedder Inger Bjerring, er 66 år og født og opvokset i Herning. Sammen med min mand, Mogens, har jeg tidligere boet i Aarhus og Skjern. I 1978 flyttede vi til Mejrup, hvor vi har boet siden. Vi har 2 voksne børn i henholdsvis Odense og Aarhus og i alt 3 børnebørn. Inden min pensionering arbejdede jeg i Holstebro Kommune de sidste mange år i Borgerservice. Jeg interesserer mig bl.a. for litteratur, kunst, natur og have. Vi har været medlemmer af valgmenigheden i 3 år, og jeg glæder mig til at være med i det aktive arbejde omkring menigheden. Tove Agerbo Mit navn er Tove Agerbo. Jeg født og opvokset i Holstebro. Efter skoletiden blev jeg udlært i butik og var i mange år ansat hos firmaet Steenstrup i Nørregade. Efterfølgende rejste min mand og jeg til Grønland, hvor vi boede og arbejdede i sammenlagt ni år. Efter hjemkomsten til Holstebro i 2003 blev jeg ansat i receptionen på Holstebro Dagblad, hvor jeg arbejdede, til jeg gik på efterløn. I 2004 meldte vi os ind i valgmenigheden, som vi havde lært at kende gennem gode naboer, hvis børn gik på Holstebro Friskole, og vi har haft stor glæde af at komme i valgmenigheden. MØDER OG ARRANGEMENTER Søndag den 3. august lørdag den 9. august: Højskoleuge på Askov Højskole, der i år arrangeres af Holstebro Valgmenighed i samarbejde med Askov Højskole. Program med tilmeldelsesblanket er lagt frem i kirken, og ved tilmelding bedes disse blanketter venligst udfyldt og afleveret til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Mandag den 8. september: Grundtvigs fødselsdag, som fejres med en gudstjeneste kl. 17 i Råsted Kirke og efterfølgende spisning og foredrag på Skærum Mølle. Prædikant: Elof Westergaard, der er biskop i Ribe. Foredragsholder: lektor Kirsten M. Andersen. Pris kr. 150,00. 14

15 Søndag den 14. september 2014: Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost Torsdag den 18. september kl : Orgelkoncert med Jacob Lorentzen, Holmens Kirke. Entré: kr. 50,00. Torsdag den 25. september kl. 19: Foredrag med lektor, cand. theol. David Bugge fra Aarhus Universitet, der vil fortælle om Karen Blixen. Torsdag den 2. til søndag den 5. oktober 2014: Klassiske Dage Søndag den 5. oktober: Fælles efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Arrangeres af Kjellerup og Omegns Valgmenighed i Levring. Gudstjeneste ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn i Vinderslev Kirke kl Kl. 12 er der middag på Levring Efterskole med efterfølgende foredrag ved valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling: Når ude bliver hjemme vendepunkter og indtryk fra Sydslesvig og Paris. Desuden kaffebord og sanghalvtime. Pris kr. 275,00. Tilmelding senest 14. september til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Torsdag den 9. oktober 2014 kl : Foredrag på Holstebro Bibliotek med forfatteren Kim Leine. Billetter à kr. 75,00 (studerende: kr.30,00) kan købes på biblioteket og via hjemmesiden: fra 20. september. Kim Leine fik Nordisk Råds Litteraturpris i 2013 for romanen Profeterne i Evighedsfjorden en stor historisk roman om den norsk-danske præst, Morten Falck, der i 1787 rejser til Sukkertoppen i Grønland for at missionere, men efterhånden kommer i tvivl om sig selv og sit virke. Torsdag den 30. oktober 2014 kl : Efterårsmøde med skuespillerinden Ghita Nørby og guitaristen Lars Hannibal. Arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening og foregår i kirken under overskriften: Ghita og Hannibal i ord og toner. Ghita Nørby vil bl.a. læse nogle af sine yndlingseventyr af H. C. Andersen, smukke digte og sange af Jeppe Aakjær samt underfundige og livskloge fabler af La Fontaine, oversat af Johannes Møllehave. Guitaristen Lars Hannibal vil skabe laguner af eftertænksomhed med smukke og populære toner fra det klassiske guitarrepertoire. Undervejs samtaler de to om nogle af de aktuelle temaer, der optager dem. Entré: kr. 150,00. Søndag den 2. november 2014: Allehelgensdag med gudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost Søndag den 16. november kl : Koncert med Via Artis Consort. Entré: kr. 100,00 15

16 GUDSTJENESTER I VALGMENIGHEDSKIRKEN 1. juli - 1. november juli 3. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 13. juli 4. s. e. trinitatis 9.00 Ronald Risvig 20. juli 5. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste 27. juli 6. s. e. trinitatis 9.00 Ronald Risvig 3. aug. 7. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 10. aug. 8. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 17. aug. 9. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 24. aug. 10. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, Konfirmandindskrivning 31. aug. 11. s. e. trinitatis Kurt V. Andersen 7. sept. 12 s. e. trinitatis Peter Hedegaard 14. sept. 13. s. e. trinitatis Peter Hedegaard, høstgudstjeneste, kirkefrokost 21. sept. 14. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 28. sept. 15. s. e. trinitatis Kurt V. Andersen 5. okt. 16. s. e. trinitatis Fællesmøde i Kjellerup Valgmenighed 12. okt. 17. s. e. trinitatis Peter Hedegaard 19. okt. 18. s. e. trinitatis 9.00 Ronald Risvig 26. okt. 19 s. e. trinitatis Peter Hedegaard 2. nov. Allehelgensdag Peter Hedegaard, Kirkefrokost GUDSTJENESTER PÅ SYGEHUS OG PLEJEHJEM 23. sept. Mellemtoft Peter Hedegaard 7. okt. Beringshaven Peter Hedegaard

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september 2013 1 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

STÆRKE KVINDER i 100 år. 1.-12. juni 2015 PROGRAM

STÆRKE KVINDER i 100 år. 1.-12. juni 2015 PROGRAM STÆRKE KVINDER i 100 år 1.-12. juni 2015 PROGRAM VELKOMMEN TIL KVINDFOLKEMØDET 2015 Ideen til Kvindfolkemødet er opstået omkring fejringen af 100-året for kvinders valgret og grundlovsdag. Det startede

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Tina Lauridsen er uddannet sygeplejerske, lektor i sundhedsfag og Stud. Cand. Pæd. Psyk. Mød op og bliv inspireret. Venlig hilsen Charlotte Prahl

Tina Lauridsen er uddannet sygeplejerske, lektor i sundhedsfag og Stud. Cand. Pæd. Psyk. Mød op og bliv inspireret. Venlig hilsen Charlotte Prahl Kære medlemmer. Tusind tak for en rigtig god konference I gjorde hver især en forskel. Det er en oplevelse jeg kan leve længe på. se yderligere senere i nyhedsbrevet. November måneds arrangement handler

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej

Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang. Foto: Bo Bertel. Nyt tag på vej Nr. 92 1. juli 1. november 2011 30. årgang Foto: Bo Bertel Nyt tag på vej 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890, e-post:

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00 Blad uge 34-2015 Ferritslev Fritidshus Ferritslev Fritidshus - Ørbækvej 916-5863 Ferritslev Fyn - tlf. 65981315 Hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk mail@ferritslev-fritidshus.dk Betaling af billetter

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere