SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Forårskoncert i Mejlby og Todbjerg kirke. Foredrag i Sognegården. Konfirmation Minikonfirmanderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Forårskoncert i Mejlby og Todbjerg kirke. Foredrag i Sognegården. Konfirmation 2013. Minikonfirmanderne"

Transkript

1 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 4. APRIL ÅRGANG Læs inde i bladet... Forårskoncert i Mejlby og Todbjerg kirke Foredrag i Sognegården Konfirmation 2013 Minikonfirmanderne Svækket ask i ny skikkelse Generalforsamlinger i TMIF Indvielse af sti og pavillon i Todbjerg

2 Forårskoncerter i Mejlby og Todbjerg kirker MEJLBY KIRKE Torsdag d. 2. maj kl TODBJERG KIRKE Søndag d. 5. maj kl Det er sommer, det er sol og det er søndag... Nogle af de mange folkekære sange fra film og kabaréer skal lyde i kirkerummet ved disse forårskoncerter med Todbjerg -Mejlbykoret. Nævnes fra programmet skal f.eks. Alle går rundt og forelsker sig, og Er du dus med himlens fugle, af hvilke især den sidste blev gjort til folkeeje, ikke mindst takket være Poul Reichhardts fortolkning. Melodierne er af Kaj Normann- Andersen og Sven Gyldmark og teksterne af bl.a. af Børge Müller og Erik Leth. Undervejs får publikum naturligvis lov til at synge/nynne med på de kendte melodier. I programmet bliver der også plads til en lille afdeling med uddrag fra operaens og operettens verden. Atitaya Sangklang Nielsen er solist i De rejsendes kor fra Mozarts opera Idomeneo og i Adeles sang fra Johann Strauss Flagermusen. Endelig vil organist Kristian Giver uropføre en række nykomponerede orgel-koraler over Ingemanns Morgen- og Aftensange. Koret bliver dirigeret af Janos Ferenczi og Kristian Giver sidder ved klaveret. 2 FOREDRAG i Todbjerg Sognegård Torsdag d. 11. april kl Iben Krogsdal, som er gift med vores nabopræst, Morten Skovsted i Hjortshøj, gæster vores sognegård torsdag d.11. april. Alle er velkomne til at komme og opleve Iben. Er der en mening med lidelsen? Hvordan forsøger vi at skabe sammenhæng i vores eget liv? Og kan vi selv vælge vores skæbne? Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om det moderne menneskeliv og kristendom ud fra sine egne, nye salmer. Undervejs vil hun fortælle om salmernes tilblivelse og baggrund og om det at skrive nye salmer i dag. Hvad kan nye salmer give til os, når vi står midt i en moderne tilværelse? Undervejs i foredraget bliver en række af salmerne sunget som fællessang, og der vil være tid til spørgsmål og debat.

3 KONFIRMATION Todbjerg-Mejlby Sogneblad MEJLBY KIRKE Søndag d. 5. maj kl Anne Heykoop Benjamin Kurt Jensen Christina Marie Ovesen Laura Ida Elgaard Laura Ulrikke Balle Nielsen Marcus Gadegaard Weitling Gade Mikkel Svejstrup Bengtsen TODBJERG KIRKE Lørdag d. 4. maj kl Amalie Holding Bording Anders Bredgaard Døssing Anne Bach Meiner Anne Kathrine Arve Camilla Malte Sørensen Cheri Kerting Eriksen Frederik Udengaard Toft Helga Vinther Munck Ida Marie Langballe Løvschall Jens Brunhøj Birkelund Jonas Fonnesbæk Madsen Karoline Dahl Kjærulff Laura Ida Elgaard Louise Fleischer Kjeldsen Maja Nybro Søndergaard Martian Kristian P. Christoffersen Mikkel Therkelsen Utoft Nikolas Ustrup Andersen Oliver Snog Hughes Rasmus Skødt Nørgaard Rikke Høy Sandholm Jørgensen Simon Glavind Kvist Stephanie Petrine Antonia Christoffersen Søren Tage Brix? SOGNEUDFLUGT 9. MAJ 2013 Kristi Himmelfartsdag Traditionen tro tager ud vi af sognet for at gå til gudstjeneste et andet sted. Vi skal også spise et eller andet dejligt sted. Hvor? - Ja, det bliver en overraskelse. Vi kører i fælles bus og i år og det kommer til at koste 150 kr. at deltage. Tilmelding til: Vibe på tlf senest d. 1. maj

4 4 MINIKONFIRMANDERNE Palmesøndag sluttede forløbet for 4. klasserne. De blev jo snydt for at gå til minikonfirmand sidste år, da vi på det tidspunkt ikke havde nogen sognegård at være i. Det har vi nu rådet bod på og det har været et godt og sjovt og hyggeligt forløb, synes jeg. En dag var vi på orienteringsløb i kirken. Det kom der disse dejlig billeder ud af. Tak for nogle gode måneder sammen med jer, unger. Kh. Vibe Flere billeder på næste side...

5 5 Todbjerg-Mejlby Sogneblad

6 6 Hvad skal vi med kirken? Et stille liv? Den er her jo kirken Men mange mennesker oplever, at den lever et stille liv, og kun vågner op om søndagen, til jul og livets vigtigste begivenheder. Det er jo der, vi har bug for den og præsten. I en travl hverdag overser mange af os de mange andre arrangementer, som foregår i kirken og sognegårdene. Måske har de ikke været markedsført godt nok, eller vi har bare ikke tradition for at komme til disse arrangementer. Sogneblade rundt om i landet formidler kirkens aktiviteter på en god måde. Men for mange kirker er det for dyrt, at få husomdelt bladene. Men i vores digitale verden er det let at holde sig orienteret. Kirkekalenderen er et værktøj, og et godt supplement til et sogneblad, hvor man altid kan holde sig orienteret om Gudstjenester, musikarrangementer, filmaftener og andre aktiviteter. Kirkekalenderen kan hentes til smartphone og Iphone. NYE TIDER NYE SKIKKE! Traditionen tro er det præsten, man går til, for at få råd og vejledning ved livets store begivenheder, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Sådan vil det nok også være i fremtiden, men i vores digitale verden har man også muligheden for selv at hente oplysninger indenfor disse områder. Folkekirkens hjemmeside indeholder en bred vifte af oplysninger om kirken, og om de forskellige højtider. De fleste mennesker har nok hørt spørgsmålet: Hvad er påske egentlig? Hvorfor holder vi fastelavn? Eller: Hvad er advent? Korte præcise svar findes på hjemmesiden, sammen med svar på de fleste spørgsmål om hvordan en konfirmation foregår, hvad man skal huske ved et kirkeligt bryllup osv. Hjemmesiden er et værktøj, man kan bruge i hverdagen, som opslagsbog og til at blive lidt klogere på årets gang i kirken. NYE TILTAG I vores eget lille sogn. Todbjerg-Mejlby, fostres der hele tiden nye ideer. Når du læser dette, er den første filmaften allerede afholdt i Todbjerg sognegård. En god film for en tyver. En kop kaffe, en øl eller et glas vin fodret med en god diskussion, bliver også opskriften på de filmaftener, som kommer i fremtiden. Friluftsgudstjeneste i maj måned med efterfølgende sammenkomst i præstegårdshaven. Et pinsearrangement for både voksne og børn. Senere på året bliver der et arrangement med komponisten Bodil Heister. (Det er hende med Jul på Slottet) Om eftermiddagen med sang og musik for børn i børnehaverne, og om aftenen en tema aften om komponisten Carl Nielsen. Er man lidt nysgerrig og kigger i Kirkekalenderen, vil man opleve arrangementer af lignende art i mange kirker rundt om i landet. Selv om der fokuseres meget på faldende medlemstal i Folkekirken, kan man også stille sig det spørgsmål, om kirken i fremtiden kan blive en mere naturlig del af vores liv? Jeg tror ja! Fortsættes... Pebo

7 7 Todbjerg-Mejlby Sogneblad Hvorfor roder det nu igen foran præstegården? Og hvorfor er der stillads sat op? - Sådan vil nogle nok spørge. Og svaret er: Der skal nyt tag på præstegården da det gamle er utæt og en del af konstruktionen rådnet på grund af indtrængende vand. I samme omgang bliver der renset for skimmelsvamp og skiftet nogle vinduer, som også har set bedre dage. Snart er den gamle præstegård således så god som ny.

8 Egnsarkivet og Lokalhistorisk Forening Generalforsamlingen i februar afsluttede årets arbejde med temaet "Sognerådene indtil kommunesammenlægningen i 1970". Vi havde en rigtig hyggelig aften med K. E. Mortensen (tidligere Hjortshøj), Henning Jensen (tidl. Todbjerg) og Magnus Thomsen, Mejlby. De fortalte anekdoter og om kontroverser forud for sammenlægningen i alt sammen ganske fornøjeligt - tak for det! Næste år vil stå i Mejlby`s navn. Vi forsøger at finde et hold lokale eller en person til at afholde byvandring i Mejlby (sidst var med Søren Ras mus - sen i 2003). Samme tema - altså Mejlby`s historie - vil vi prøve at få samlet i årshæftet "Gemt - ikke glemt". Endvidere arrangerer vi en udflugt til "Kirstinesminde" ved Billund - turen er blevet fastsat til den 25. maj - herom mere i næste nummer af Sognebladet. Vores "Sogneblads-initiativ" vil i år være: Markante træer og beplantninger i sognet. For de er også en del af vores egns historie, så vi har været på fotosafari nogle steder med kameraet. Resultaterne er naturligvis især tiltænkt egnsarkivet, men nogle af de mest egnede billeder vil glimtvis dukke op i sognebladet med en kort eller eventuelt lidt mere udførlig tekst til forklaring. Vi starter med... 8 Svækket ask i ny skikkelse Hængeasken tæt inden for østdiget på Todbjerg kirkegård er blevet offer for den efterhånden udbredte smitsomme svampesygdom ASKETOPTØRRE, der ytrer sig ved, at træets øverste og yderste kviste og småskud begynder at visne og brække af. Efterhånden, dvs. i løbet af få år, breder smitten sig til de større grene og selve stammen, og til sidst dør træet. Man har, hvad den aktuelle ask angår, kunnet iagttage, hvordan sygdommen har udviklet sig, ligesom man i blæse- og stormvejr har kunnet se de nærmeste gravsteder og gangarealer drysset til af nedfaldne grene. Meningen i sin tid med at plante en hængeask på dette sted har vel været, at den skulle udtrykke sorg. Men ingen véd i dag, hvem sorgen gjaldt i tilfældet her, eller hvem de efterladte

9 var, for træet må være plantet for mere end 100 år siden, idet der findes et billede af det fra 1924, hvor det allerede havde en ganske god størrelse og nemt kan have været et halvt hundrede år. Hvorom alting er, så var hænge (sørge)asken på det seneste kommet til at se f o r sørgelig ud, og det blev besluttet - af Lars og Ib og godkendt af Sonja - at gribe ind i naturens gang og orden og opildne det gamle træ til at holde ud nogle år endnu. Om end i en lidt forandret skikkelse. Altså blev der engang i efteråret sendt bud til Skødstrup efter Thomas (født på Todbjerg Mose - gård), som forstår sig rigtig godt på topkapning og træskulptur og den slags ting. Med sit gode håndelag, sin skarpe sav og sit ikke mindre skarpe blik for det dekorative tilførte han optimistisk det gamle træ en gang forhåbentligt livsforlængende opstamning og rundbarbering - efter alle trækunstens regler. Der er al mulig grund til at glæde sig over dette smukke initiativ til bevarelse af et stykke unik egnshistorie, så der ønskes herfra til lykke med den markante skulptur. Og nu skal det så blive spændende at følge med i den videre udvikling, hvad holdbarhed angår; for 9 Todbjerg-Mejlby Sogneblad den har jo selvfølgelig sin begrænsning. Men om ikke andet, så er træet da i hvert fald blevet foreviget, som man siger - i form af fotografierne, som Sonja Vinther har taget henholdsvis sidste sommer og i efteråret. Med venlig hilsen Egnsarkivet og Lokalhistorisk Forening Kristian Bredholt / Peter Boller

10 10 HÅNDBOLD Indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag d. 15. maj kl i Hårup hallens kantine Dagsorden: Generalforsamling i TMIF Hovedforening Tirsdag d. 16. april kl i Hårup hallens cafeteria Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af forslag 5. Fastsættelse af kontingent til hovedforeningen 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes 4 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4, skal fremsendes skriftligt til senest 7 dage før generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3a. Forelæggelse af revideret regnskab 3b. Forelæggelse af budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6a. Valg af bestyrelse i henhold til 4 6b. Valg af suppleanter 6c. Valg af 2 revisorer 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Gert Bjerregaard i hænde senest 7 dage før på mailadresse: Efter generalforsamlingen er forenin - gen vært ved et lille traktement. Vel mødt Bestyrelsen i TMIF håndbold GYMNASTIK Afholder generalforsamling Torsdag d. 11 april kl i Håruphallens kantine. Dagsorden i følge vedtægterne. Hvis nogle har noget til general forsamlingen, skal det være formanden i hænde 7 dage i forvejen. Susanne bredholt

11 11 Todbjerg-Mejlby Sogneblad Fællesspisning i Hårup Forsamlingshus Fællesspisningen den 22. februar blev en hyggelig aften med 35 tilmeldt spisning. Der var lidt problemer med at tilmelde sig per mail, men det er klaret nu! Dermed er vi klar til at gentage succesen. Belært af spørgsmål fra sidst nu også med specificeret menu. FÆLLESSPISNING fredag den 19. april kl (Dørene åbnes fra kl ) Menu: Stegt flæsk med kartofler, persillesovs og rødbeder Tilmelding senest 17. april til: eller Birte på Følg i øvrig med i hvad der sker i huset på Forsamlingshus Venlig hilsen Bestyrelsen Kom og se dit lokale forsamlingshus og gør en god handel! Søndag den 14. april fra til afholder vi loppemarked! Har du lopper, som du vil sælge (legetøj, tøj eller andet, der fylder op i dit depot), så har du nu chancen for at få solgt ud af det. Du kan leje en bod (et bord) i forsamlingshuset denne dag. Kun 50 kr. pr. bord. Tilmelding og leje af bord kan ske til: Carl Anker på tlf Venlig hilsen Bestyrelsen

12 12 SOGNE KALENDEREN Mejlby Husmoderforening LADY WALK ved Tangkrogen i Århus Mandag d. 27 maj kl Vi går 7 km. Pris 120 kr. incl. T-shirt, sandwich og en vand. Tilmelding senest d. 1 april til bestyrelsen. Venlig hilsen Bestyrelsen Tirsdag d. 9. april kl : Fællesspisning i Todbjerg Forsamlingshus Torsdag d. 11. april kl : Generalforsamling i TMIF Gymnastik Torsdag d. 11. april kl : Foredrag i Sognegården Søndag d. 14. april kl : Loppemarked i Hårup Forsamlingshus Søndag d. 14. april kl : Indvielse af sti og pavillon ved Todbjerg Forsamlingshus Tirsdag d. 16. april kl : Generalforsamling i TMIF Hovedforening Fredag d. 19. april kl : Fællesspisning i Hårup Forsamlingshus

13 13 Todbjerg-Mejlby Sogneblad INDBYDELSE TIL INDVIELSE Søndag d. 14. april kl ved Todbjerg Forsamlingshus Projektgruppen Todbjerg inviterer hermed alle til indvielse af den nye fine sti mellem Forsamlingshuset og Todbjergtårnet og den flotte pavillon i skovkanten foran Forsamlingshuset. Begge dele er blevet en realitet takket være velvillige lodsejere og bevillin - ger fra Århus Kommunes Natur og Miljø-afdeling, som deltager i indvielsen med rådmand og ansatte i afdelingen, som har arbejdet med projektet. PROGRAM 1. Velkomst og lidt om projektet 2. Rådmand Bunyamin Simsek taler 3. Snoren til stien klippes og vi går turen til Tårnet og retur via Lille Todbjerg for børnene arrangeres samtidig en tur i naturen: Mystik i Troldeskoven 4. Peter Boller fortæller lidt om pavillonen 5. Der serveres pølser, øl og vand og der laves pandekager over bål På Projektgruppens vegne Poul Jeppesen

14 KIRKELIGT ANSATTE MEJLBY KIRKE: Mejlbyvej 682, 8530 Hjortshøj Graver: Søren Villesen Gravermedhjælper: Ronni Terndrup TODBJERG KIRKE: Graver: Lars Malte Jensen Mejlbyparken 22, 8530 Hjortshøj Gravermedhjælper: Ib Sørensen, Bakkevej 1, Todbjerg FÆLLES: Organist: Kristian Giver / Kirkesanger, børnekorleder og babysalmesang: Kirsten Münster Berg Hvor og hvordan kan Sognebladet læses? Sognebladet kan hentes følgende steder: Våbenhuset i Todbjerg og Mejlby kirker Dagli Brugsen i Mejlby Cafeteriet i Hårup-Hallen SAM s Pizza- & Grillbar, Todbjerg Fra redaktionens side vil vi opfordre til, at man melder sig til at modtage Sognebladet elektronisk. Dels får man det hurtigt, dels i farver. Man skal kunne åbne en pdf-fil. Hvis man ønsker at modtage Sognebladet elektronisk, skal man blot maile til kordegn Marianne Vasard på Kirke - kontoret: Har du brug for præsten? Træffes jeg på tlf.: (Træffes ikke fredag) M.v.h. Vibe SIDSTE FRIST for indlevering af stof til marts-nummeret 2013 er: 18. februar 2013 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Vibe Boye Liisberg

15 15 Hvor er den nærmeste? Autoreparation: AS Auto, Mejlbyvej Bank: Nordea, Hundkærvej Bedemand: Rosenholm Begravelsesforretning Tingvej 23, 8543 Hornslet / Blomster: Lykke Blomster, Lindå Alt i blomsterdekoration udføres. Gratis udbringning til begravelse i Todbjerg og Mejlby kirker Bygningsingeniør/tømrer: Tosti Engineering v/jan Tosti, Mejlbyvej 687, Mejlby mail: Se mere på Dagli Brugsen: Mejlbyvej Computerhjælp: idefinn.dk, Argosvej 2, Hårup Elektriker: KR El-Teknik v/karsten Reifenstein Balshøje 8, Bendstrup Fodklinik: Klinik for fodterapi v/jytte Bjerregaard, Erbækvej 2, Pannerup, 8380 Trige Frisør: Salon Reykjavik, Samosvej 13, Hårup Gas- og vandmester (aut.): Haumann vvs teknik, Bøggildsvej 5, Todbjerg / Idrætsforening: Todbjerg-Mejlby Idrætsforening Se mere på Klinik for hud- og fodpleje: v/agnes Balle Christensen Mejlbyvej 642, Hårup Lægeeks. kosmetolog/fodplejer Kloakmester: Thomik v/michael Mikkelsen, Lindå Hede 12, Lindå, 8543 Hornslet Jørgen Andersen ApS, Bøggildsvej 52, Hårup / MainHouse Music Musikskole Engtoftevej 8, Todbjerg, 8530 Hjortshøj Music.dk, tlf: Undervisning i Guitar, Trommer og bas For børn og voksne i alle aldre - nybegyndere såvel som øvede. Maler: Hårup Malerfirma v/jens Vinther Johansen Delfivej 29, Hårup Psykoterapeut: Gunvor Schmidt, Gl. Kaløvej 5, Mejlby. Tlf Tøj m.m.: Silver Bullet (Før Ting & Tøj i Hornslet) Gyden 3, Mejlby Logo, foto og skrift på tøj. Div. gaveartikler (krus, pyntepuder o.m.a.) Tømrer: Tømrerfirmaet Henning Jensen A/S Risvangsvej 27, Hårup Tlf / Tømrer og snedker: Jensen og Jørgensen A/S, v/eik Jensen Mejlbyvej Træværksted: Præstemarkens Træværksted v/peter Boller Præstemarken 5, Todbjerg VVS- og blikkenslager: Ødum VVS & Blik ApS, Ødum Torv Hadsten

16 16 Gudstjenesteliste DATO TODBJERG MEJLBY 1. april 9.30 Ingen Vibe 2. påskedag 7. april Ingen Vibe 1. søndag efter påske 14. april Ingen Vibe 2. søndag efter påske 21. april Ingen Vibe 3. søndag efter påske 26. april Ingen 9.30 Charlotte Bededag 28. april 9.30 Ingen Torben 4. søndag efter påske 4. maj Ingen Vibe - Konfirmation 5. maj Ingen Vibe - Konfirmation 9. maj Sogneudflugt Kristi Himmelfart 12. maj Vibe 6. søndag efter påske 19. maj Vibe Pinsedag 20. maj 2. pinsedag Ingen Vibe og charlotte Friluftsgudstjeneste 26. maj Vibe Trinitatis 2. juni Ingen 9.30 Torben 1. søndag e. trinitatis 9. juni Ingen Torben 2. søndag e. trinitatis 16. juni Vibe 3. søndag e. trinitatis Tryk: One Way Tryk, Skanderborg

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende November 2014 31. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 3-5 Fællesspisninger Side 6 Juletræstænding Side 9 Julestue Side 12 Luther: Angst og Mod Side 14 Menighedsrådet midtvejs Side 17 Kiosken

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

BORGERBLAD FOR TAMDRUP SOGN. Forår i Tamdrup

BORGERBLAD FOR TAMDRUP SOGN. Forår i Tamdrup Landposten 1 BORGERBLAD FOR TAMDRUP SOGN Nummer 2 Marts 2014 35. Årgang Forår i Tamdrup Foråret er på vej der er mange sikre tegn: Fuglene forbereder redebygning m.v. det er lyst når vi starter og slutter

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Side 13. jystrup valsølille sogneblad. højdepunktet. Nr. 2 2015 19/5-30/8 36. årgang

Side 13. jystrup valsølille sogneblad. højdepunktet. Nr. 2 2015 19/5-30/8 36. årgang Side 13 Side 13 jystrup valsølille sogneblad højdepunktet Nr. 2 2015 19/5-30/8 36. årgang bynyt foreningskavalkade Amatørteaterforeningen SØ- HOLMSCENEN Kultur- og Teaterhuset Ålbækvej 2, 4174 Søholmscenens

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere