jjfovtcjinclsc cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jjfovtcjinclsc cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster"

Transkript

1 jjfovtcjinclsc 65 9 over cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster oftcntlig.cn udstillede Kunstværker. UioDcnfjabn. Trykt i T li i c 1 c s Bogtrykker i e< (WOWwv\ ,

2

3 jjtøalerftuust C. A. Lorentzen, Professor ved Academict. 1. TTdnimerpladsens Brand i Aarct 1807> scet fra Amager. 2. Angreb af Kanoubaadcne i Aaret 1807 j seet fra Citadelsvolden. 3. En sjællandsk Gi'ovsrned. 4. Adskilligt Qvæg, som drives ud om Morgenen, 5- Et Spillesdskab i Uenigbed. 6- En Hdne med Ællinger. C. TV. Eckersberg, Professor ved Academict. 7. Hendes Majestæt Dronningens l'ortrait. 8. Portrait af Kammerlicrre v. Holstein. 9. Portrait af Major v. Jensen. 10. Ilelsingders Rhed. Tegninger. J. L. Lund, Professor ved Academict. 11. Christendommens Indfdrelsc i Danmark. En af de fdrste Skizzer til et Malcrie, som Kunstneren udforer for Christiansborg Slot. 12. De fdrste danske Cliiistnes Daab. H. Hansen, Portraitmaler, Medlem af Academict Tre Portraiter efter Naturen.

4 4./. P. Moller, Landskabsmaler, Medlem af Academict. 16. TTanimershuus Slots Ruiner, beliggende paa den nordvestlige Side af Bornholm. Formiddags-Belysning. Udlort for Hans Kongelige Hoihcd Prinds Christian Frederik. 17. En Udsigt, taget fra Gissclqual ved Bricnzcrsoen i Schweitz. 1 Mcllemgrunden secs Kirken i Interlacben og det bekjendte pyramidalformede Bjerg, der Niesui; i Baggrunden Jurabjcrgcnc. Aftenbclysuing. Tillidrende Hr. Cancellieraad Friseb. C. D. G eb mur, Dvrmalcr, Medlem af Academict. 18. Rævejagten, efter Walther Scotts Astrolog. 19. En Stutterie-Scenc. 20. En Sehwcitzcr Tyr og en Hund. C. 4. Jensen, Portraitmaler, Medlem af Academict. 21. Hendes Kongelige Hoihcd Prindscsse Wilhelmines Portrait. 22. Copie af Rafaels Madonna di Foligno. Tilhorer Hans Kongelige Hoihcd Prinds Christian Frederik. 23. En Oldemoder med sit Barnebarns Barn }>aa Skjddet. 24-2G- Tre Dame - Portraiter. 27, 28- To Portraiter af Bdrn Sex mindre Portraiter. J. L. Jensen, Elomstcrmaler, Medlem af Academict. 33. Kunstnerens Reeeptionsstykke, efter Opgaven: en Blomsterguirlande og nogle Frugter Tre Blomstermalerier. Dahl, Landskabsmaler, Professor ved Academiet i Dresden. 39«Et Landskab. Udsigt til Vesuv fra Nærheden af Quisisana. Tilhorende Hans Kongelige Hoihcd Trinds Christian Frederik.

5 Castel lamare, scet fra Soesiden. Tilhorende Hs. Excell. Geheimeconferentsraad v. Biilow til Sanderumgaard. Et Landskab. Solen bryder igjennein tykke Skyer og oplyser Baggrunden. Tilhorende Hr. Prof. og Livcliirurg Fenger. J. Bands en, Maler i Altona. 42. Prospcct af det Indre af St. Knuds Kirke i Odense. Rosenberg, Maler i Altona. 43. Et Landskab, tildeels efter Naturen. 44. Et Cliristusboved. Krvymann, Maler i Altona. F. Fabritius de Tengnagel, Krigsraad. 45. Udsigt til Egclokke paa Langeland. Figurerne af C. Holm. 46. En Bjergkløft i det sachsiske Scliweitz, ved deri saakaldte Locbmiilile im Liebetbaler Grund. Figurerne af W. T. Bendz. 47. Vinterlandskab. Composition. 48. Udsigt til Steensgaard paa Langeland, 49. Udsigt fra Volden i P»ostock imod den saakaldte Steinthor, Maaneskinss tykke. Afg. Portraitmaler F. C. Lund. 50. Et Apolloboved. Tegning i Sepiu. Miniatur. C. GGOS, Kicve. 51. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer tilbage til sine Forældre. (Tob. Can.Il i)' Til kjendt den mindre Guldpræmie, 52? 53- Tvende Studier efter INatuieu*

6 6 1). C. Blunck, 54. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer tilbage til sine Forældre. Tilkjendt den mindre Guldpræmie. 55. En Figur. Tilkjendt den udsatte Pengepræmie. 56. Et Portrait, Studium efter Naturen. A. h ii c hier, 57. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer tilbage til sine Forældre. r l ilkjendt den mindre Guldpræinie. 58. Amor indgiver den forste Sciefarende Drommen om Melida, El'ter Gcssners Idyl: der erste Schiller. 7. Lund, Eleve, 59. Hero ventende Leander. Efter Schillers Ballade. 60. Figur, malet efter den levende Model for Pengepræmien. Tilkjendt Accessit. TV. T. Bendz, 61. Modelskolen. 62. En ung Kunstner betragtende en Skizzc i et Speil. 63. Portrait af en ung Maler. M. Rbrbye, 64. Scene efter Waltlier Scotts P>oman, Slottet Pontefract. 65. Oscar, horende paa Ryno's Sang om Hidallan og Comalla. Skizze efter Ossiau. 66. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den store Solvpræmie, L. Au/nonl, 67. Portrait af en Dame. Halv Figur Fire Portraiter, malede alla prima.

7 7 72. Prospect af Rosenborg Slot, seet fra Solvgaden. 73. Prospect af en Hovcdgaard. 74. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den store Solvpræmie. F VT. Sonne, 75- Slaget ved Ramilliers i den spanske Successionskrig. I Forgrunden det danske Rytterie, som driver de franske Huustroppcr ud i et Morads og fratager dem deres Pauker og Standarter. M. D. C. Mariens, 76. Det Indre af Frue Kirke under Gudstjenesten. C. Holm, 77- Dronning Philippa i Spidsen af Kjobcnhavns Borgere ved Hansestædernes Angreb i Aaret (A. Hvidtfeldt p. 741). Egen Composition. P. Sevel, 78. Hans Majestæt Kongens Portrait Tre Portraiter. 82. Udsigt over Kiel, seet fra Dronningens Pavillon i Diisternbroock. F. Weslphal, 83. Æneas med sin Ilustrue, og sit Barn soge at overtale Anchises til at forlade Troja. (Virgils Æneide II). E. J. Gumpert, To Portraiter. 86. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie.

8 8 C. C. liansen, 87- Et Tartie af Herthadalen ved Lethraborg. 88- Et Partie af Buegangene ved Christiansborg Slot. Erdelien, Tre Portraiter. Studier efter Naturen, 92. En Udsigt fra et Vindue. N. P. Uolbech, 93. Dyvekes Dod. 94. Simon, som tager Barnet Jesus paa sine Arme. (Luc. IL 28). E. Bærentzen, Syv Portraiter. 102* Et Portrait i Miniatur, B. A. Holm, 103. Et Partie Træer. Studium efter Naturen Prospect af Bernstorff, fra den nordre Side, 105. Portrait efter Naturen. H. P. Jurgensen, Eleve, J. F. Fritz, 106. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. C. Tilly, 107. Tegning efter den levende Model, Tilkjendt den mindre Solvpræmie, Madsen, 108- Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie.

9 9 Bendixen Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. /. S/roe Udsigt fra Fortlinen Et Partie af Valbye Teglbrænderiet ved Fredensborg Studier efter Naturen. I. E. C. Walter Historisk-allegorisk Fremstilling af Kong Christian den Fjerde efter Fredsakten med Tydskland, tegnet efter et Malerie af Adr. van der Venne i den kongl. Samling paa Christiansborg Slot. H. L. Beusch Portrait af en ung Pige To Hoveder, Studier efter Naturen Det Indre af en Hestestald Et Portrait. Tegning. M. Men del. F. C. Kjærskou Et Landskab af Egnen om Nestved. Studium efter Naturen. C. F. Christensen En Gade. Composition i Liimfarve, I. Calmeier En norsk Fjeldegn, malet i Vandfarve, 122. Et Landskab. C. M. Tegner En Landsby e-skomager i sit Værksted. Copie efter D, P.yckaerdt. Originalen findes i det grevelige Moltkiske Gailerie En Dreng, blæsende Sæbebobler. Copie i Pastel efter Prof. Juul,

10 10 j;, A. I Wolf Et Partie ved Gurrcsoe. I Baggrunden Ruinerne af Waldemars Slot Studier efter Naturen. P. Lindberg Madonna ). Copier 1 citer Carlo Dolce Christus i Gctiisernane j F. A. BrachojJ. 129> 30. To Portraiter i Pastel. Fru Ingemann Vildtvoxende Blomster i en sjællandsk Egn. 132 Christus i Gethsemane Tre Cherubshoveder. Froken M. Stub. Jomfru H. Hellesen Tvende Blomsterkrandse, omgivende deres Kongelige Hdiheders, Prinds Christian Frederik og Gemahlindes Portraiter. Portraiterne ere copierede efter Massot En Glasskaal med Frugter Nogle Frugter paa et Bord Frugter og Blomster Et Glas med Blomster En Kurv med Frugter. Jomfru lu. A. Luser. Jomfru II. Neergaard Et Solvfad med Frugter paa et Bord Et Solvfad med Frugter paa en sleben Glasskaal Et Blomsterstykke Kjokkenurter paa cl Bord. Copie i formindsket Slorrelse efter Cainradt.

11 11 Thorwaldsen, Etatsraad, Professor ved Akademiet Buste i Marmor af Hans Majestæt, Kongen Hendes Majestæt,.Dronningen Hendes Kongelige Ilciilied, Kronprindsesse Caroline Hendes Kongelige Hoihed, Prindsesse Wilhelmine Hans Kongelige Hoihcd, Prinds Christian Frederik Hendes Kongelige Hoihed, Prindsesse Carolina Amalia Hans Kongelige Hoihed, Prinds Frederik Carl Christian Buste i Gybs af Ilendes Kongelige Hoihed, Prindscsse Juliane Sopliie Hans Durclilauchtiglied, Prinds Frederik Wilhelm til Ilessen-Philipsllial-Bai chfeld Kunstnerens egen colossale Buste i Marmor, Akademiet allernaadigst skjænket af Hans Majestæt Kongen Buste i Marmor, tilhorende Kammerherre, Grev C. v. Rantzau til Breitenburg Buste Buste af Prof. Eckersberg Amor med Lyren. Tilhorende Kammerherre Greve C. v. Rantzau til Breitenburg Herkules og Hebe ) 159. Æskulap og Hygæa 160. Minerva og Prometheus 161. Jupiter og Nemesis Statuer i Gyps Merkur i Begreb med at dræbe Argus, 163. Venus med Æblet Den hvilende Hyrdedreng Ganymcdcs og Jupiters Orn Amor og Psyche Hebe. Basreliefs i Marmor, bestemte til Facaden af Christiansborg Slot.

12 Den seirende Amor Ganymedes Portraitstatue af en lille Pige Buste af en Albaneserinde. Tilliorende Hendes Kongelige Hoihed Prindsesse Carolina Amalia. Basreliefs i G y p s Gratierne Muserne dandse om Gratierne ved Apollo's Spil Minerva afslorer Lasten og tager Uskyldigheden i Beskyttelse Gravmæle over Augusta Bohmer Centauren Nessus og Dejanira Anaehreon og Amor Merkur overbringer den spæde Baclms til Ino. IS Trende Gravmæler. A. Jacobsen, Medlem af Akademiet, Professor Hs. Excell. afdode Gcheimceonferentsraad og Ridder af Eleplianten P. II. v. Clasins Buste. II. Freund, Akademiets Artist, i Rom Evangelisten Lucas x Buste af Lector Insxmanu D ).... " i Marmor Ln Buste ) 188- En Buste. Bissen, Akademiets reisende Artist, i Rom. C. Chistensen, 189. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer hjem til sine Forældre. Basrelicf, tilkjendt den mindre Guldpræmie. I. Heldt, 190. En Figur i Basrelief, modelleret efter Naturen. Tilkjendt den mindre Pengepræmie.

13 13 Krohn En af de 10 Spedalske, vender tilbage for at takke Jesus. (Luc. 17 Cap. 19). (Basrelicf) E11 Figur, modelleret efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. (Basrelief). A. John Basrelicf: Odysseus og Tiresias. (Ilom. Odyssee XI). ISggnmgsfttwst* Over-Bygnings-Directeur, Etatsraad Hansen, Academiets Directeur Profil af Magistratssalen i det ' nye Raad- og Domhuus Plafond til Samme. 19G. Profiler til Hof- og Stadsrettens Sal i samme Bygning Plafond til Samme. Hetsch. Professor ved Akademiet. Disse Plader hore til det 3die Hefte af det Værk, som Kunstneren udgiver over sine Arbeider En perspectivisk Composition Fængselsgaarden i Florcnts. Contouren er raderet af Kunstneren. G. Holgreen, Akademiets Arlist* 200. En Toldbod. Tilkjendt den store Guldmedaille. F! F. Friis. Akademiets Artist En Toldbod. Tilkjendt den store Guldmedaille. H. C. Hansen. Assistent ved Bvgningsskolen Facade, Plan, Muurprofil og Tagbjælkelaget af en borgerlig Bygning. Tegnet for Pengepræmien Det Indre af et Capel i Perspectiv.

14 14 I. Kuhlmann, 204. En Postgaard. Tilkjendt den store Solvmedaille. H. Jensen, 205- En Stadsport incd cn Bro. Plan, Profil og Facade. Tilkjendt den store Solvpræmie. C. Thielcmam, EIcve En Stadsport med cn Bro. To Facader, Plan og to Profiler. Tilkjendt den store Solvpræmie. C. A. Muller, 207' En Stadsport med cn Bro. To Facader, Plan og Profiler. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. I. P. Jacobsen, 208. En Stadsport med en Bro. To Facader, Plan og Profiler. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. P. Simonsen, 209- En Postgaard. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. gbteefc og &tcmpc[sftj.ttcv= fctwst. S. Jacobsen, Medlem af Akadcjniet, Professor Europa, i hvid Carniol Hyrdedrengen, efter Thorwaldscn, i guul Carniol. 212«En Genius med omvendt Fakkel, i rod Carniol. 213«Hans Excellence Gcheimcconferentsraad og Pudder af Eleph. P.H. v. Clascns Portrait, i livid Carniol.

15 Mcdaille. Sammes Portrait Mcdaille. Prof. Blumenbaclis Portrait. C. A. Mul ile, Secretair. 21G- Mcdaille i Anledning af Boisens 200aarige Jubilæum Jason, efter Thorwaldsen. l&ofcfcmtiftføtruust I. F. Clemens, Professor ved Akademiet En Tegning efter ct Udkast af Péron, bestemt til at stikkes i Kobber. Petersen Prove-Aftryk af et Landskab, efter en Tegning af Vclile. Ufuldendt. C. E. Sonne Blade Contourer, raderede efter Arbeidcr, som ere udstillede af forskjcllige Kunstnere En Vase af Kjobenhavns Fabrik, malet af J. L. Jensen, Medlem af Akademiet. Øruameutfaget H. Jensen, 222. Tegning til en Lampe, componerct for Pengepræmien. C. F. Thorin Tegning til en Lampe, componeret for Pengepræmien. Tilkjendt det af en Ubenævnt udsatte Accessit.

16 En Genius, efter Tliorwaldscn. Tegning efter Gyps. G. Hoffmann En Candelabre, tegnet jftcr Gyps for Pengepræmie. P. BÆ Sofitten af Jovis Tonantis Tempel, modelleret efter Tegning, for Pengepræmien. G. Kretz Arcliitrav, Frise og Gesimse af Antonius og Fauslinas Tempel. Efter Prof. Hetsch. ^ttrtutøutrsfte l&twstuere, H. F. Brandt. Kongl. Myntgraveur i Berlin, Akademiets Medlem Kunstnerens for Reception indsendte Arbeider. D. Lindau, Kongl. Sachsisk Pensionair i Rom En Gruppe af romerske Bunder og en Geistlig drage ned fra Montc Mario til Rom. I Baggrunden Rom og Albanerbjerget. Poggioli, Mosaikarbeider i Rom De capitolinske Duer. Mosaik.

de ved det Kgl. Academie for de skjonne Kunster

de ved det Kgl. Academie for de skjonne Kunster F o r t e g n e l s e 6 5 1 * over de ved det Kgl. Academie for de skjonne Kunster udstillede Kunstsager. Kiobenhavn i 8 i 8«Trykt hos P. D. K i op ping. Portraitmaler H. Hansen. j. H. ET. Hr. Biskop Miinters

Læs mere

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

Fortegnelse. det Kongelige Academie. for de skionne Kunster. udstillede Kunstsager. Ki o benhavn. over ile ved. Tryk i J det G r æb i s k e Officin,

Fortegnelse. det Kongelige Academie. for de skionne Kunster. udstillede Kunstsager. Ki o benhavn. over ile ved. Tryk i J det G r æb i s k e Officin, Fortegnelse over ile ved det Kongelige Academie for de skionne Kunster udstillede Kunstsager. Ki o benhavn. Tryk i J det G r æb i s k e Officin, Maler- og Kobberftikker - Ku nit. C. A. Lore711zen, Profeffor

Læs mere

Kongelige Maler- Billedhugger o g. Bygnings- Acadcmie

Kongelige Maler- Billedhugger o g. Bygnings- Acadcmie 646 P o r t e g n e l s e over dc ved det Kongelige Maler- Billedhugger o g Bygnings- Acadcmie udstilled«k u n s t - S a g e r, ~ i. aaesceoecsoswtø: Kidbenhavn 1812. Trykt hos E. A. H. Moller, Hof- og

Læs mere

de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster

de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster Fortegnelse 664 over de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster offentligen udstillede Kunstværke]'. liiofcenfjabtt. Trykt i Thieles Bogtrykkerie. 1 8 3 1. f & a l e r f t u n s t. C. TV. Eckersberg,

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Maleriudstillingen i Aarhus.

Maleriudstillingen i Aarhus. 2h-% X oyer Maleriudstillingen i Aarhus. April 187«. KUNSTAKADEMIETS B1BLIOTHEK P. Nielsens Bogtrykkeri i Aarhus. - Ijipyn * " E ^ '-Laju: fcy H? J^i-T ' }/ Åi &Lr AU^+^cjz: fi/~k :/ *"... * f» «., j*

Læs mere

FORTEGNELSE over. LAURITZ PRIOR 8 efterladte. c / / Tirsdagen den 20de Maj førstkommende, Kl. 10, og eventuelt følgende Dag Kl. 10.

FORTEGNELSE over. LAURITZ PRIOR 8 efterladte. c / / Tirsdagen den 20de Maj førstkommende, Kl. 10, og eventuelt følgende Dag Kl. 10. c / / ma FORTEGNELSE over afdøde Billedhugger LAURITZ PRIOR 8 efterladte Statuer, lyster, Reliefs, Udkast i Terra cotta og Leer, samt Afstøbninger i (jibs efter Antiker m. m. og Redskaber til Brug for

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet.

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Billeder, Studier, Skitzer og Tegninger. 1. Studie til»karreheste udenfor en Vinknejpe i Paris«, 1866. 2. Kjæmpende Centaurer, Skitze, 1867. 3. Notre-Dame, Vintermorgen,

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Fortegnelse. over. de ved der. Kg!. Academiefor de skio'nnekunster. udstillede Kunstsager. Kiobenhavn, j g r (j.

Fortegnelse. over. de ved der. Kg!. Academiefor de skio'nnekunster. udstillede Kunstsager. Kiobenhavn, j g r (j. 64 Fortegnelse over de ved der Kg!. Academiefor de skio'nnekunster udstillede Kunstsager. 1 ~ Kiobenhavn, j g r (j. Trykt 3ios P. D. Kiopping. M a l e r k u n s t. F. F1 a c li n e r. C usanna. Opgaven

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

F ortegnelse. over de ved. del Kongelige Akaciemie. for de skiunne Kunster. offentlig. udstillede Kunstværker. Kjobenhavn.

F ortegnelse. over de ved. del Kongelige Akaciemie. for de skiunne Kunster. offentlig. udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. F ortegnelse 687 over de ved del Kongelige Akaciemie for de skiunne Kunster offentlig udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1851. De Arbeider, der ere betegnede med ", ere Kunstnernes

Læs mere

de Kunstarbeider Kono; Frederik den Siettes Dronning Marie Sophie Frederikes

de Kunstarbeider Kono; Frederik den Siettes Dronning Marie Sophie Frederikes 640 F o r t e g n e l s e over de Kunstarbeider som findes udstillede i den af det Kon«gelige Acadernie for de skionne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kono; Frederik den Siettes vj g Dronning

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Fortegnelse 67 7. over. de ved det Kongelige Akademle for de skionne Kunster. offentligt UDSTILLEDE KUNSTVÆRKER. lubbfitljrtiw.

Fortegnelse 67 7. over. de ved det Kongelige Akademle for de skionne Kunster. offentligt UDSTILLEDE KUNSTVÆRKER. lubbfitljrtiw. Fortegnelse 67 7 over de ved det Kongelige Akademle for de skionne Kunster offentligt UDSTILLEDE KUNSTVÆRKER. lubbfitljrtiw. Trykt i Thieles B ojjlrykkeiie. 1 84 3. Malerkunst. J. L. Lund, Professor ved

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021591336 J $ Y , \ ; Ti l' i. * -r- ' C'.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021591336 J $ Y , \ ; Ti l' i. * -r- ' C'. hk DET KONGELIGE BIBLIOTEK V i 130021591336 J $ Y,i X J < %, \ ;? Ti l' i f i v-/j' l X * -r- K' ' C'. I I V i i' 1 * 5 i li s I < I i! I i j *4 ii i» «ii i! (i i c n i < ii i I! Sfe, * THORVALDSENS 1

Læs mere

Fortegnelse 681- over. de ved det Kongelige Akademie for de skionne Kunster. offentlig UDSTILLEDE K O S TVÆRKER. i *'->.1 mm. liiølwtljittw.

Fortegnelse 681- over. de ved det Kongelige Akademie for de skionne Kunster. offentlig UDSTILLEDE K O S TVÆRKER. i *'->.1 mm. liiølwtljittw. Fortegnelse 681- over de ved det Kongelige Akademie for de skionne Kunster offentlig UDSTILLEDE K O S TVÆRKER. i *'->.1 mm liiølwtljittw. Trykt i Thieles Bogtrykkene. 1845. / De Arbeider, Kunstnerne onske

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Fortegnelse 666. over. de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster. offentligen. udstillede Kunstværker. Uiblicnljatitt.

Fortegnelse 666. over. de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster. offentligen. udstillede Kunstværker. Uiblicnljatitt. Fortegnelse 666 over de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster offentligen udstillede Kunstværker. Uiblicnljatitt. Trykt i Thieles Bogtrykkerie. 1 8 3 3. jttalttftunst. C. VK. Eckersberg, Professor

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER 72 56 i M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion Mandag den 23. Februar Kl.

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

^huiml', (Zui. åk' Jni. m ^

^huiml', (Zui. åk' Jni. m ^ 296 ' ^huiml', (Zui åk' Jni m ^ : Sølv Anne Marie Carl Nielsen 7. 19. J EBRUAR 1931 DEN FRIE UDSTILLING /k^o.^ooo" yyy Anne Marie Carl Nielsen UDSTILLING 7.-19. FEBRUAR 1931 DEN FRIE UDSTILLING AABEN HVER

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

F ortegnelse. over de ved. det Kongelige Akademie. {'or de skionne Kunster. offentlig. udstillede Kunstværker. Kjobenhavn.

F ortegnelse. over de ved. det Kongelige Akademie. {'or de skionne Kunster. offentlig. udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. F ortegnelse 6 8 6 over de ved det Kongelige Akademie {'or de skionne Kunster offentlig udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. is:>o. De Arbejder, der cre betegnede med *, ere

Læs mere

Fortegnelse 682 ' over. de ved det Kongelige Akademie for de sk ion i le Kunster. offentlig UDSTILLEDE KUNSTVÆRKER. ittøbcn!)nutt.

Fortegnelse 682 ' over. de ved det Kongelige Akademie for de sk ion i le Kunster. offentlig UDSTILLEDE KUNSTVÆRKER. ittøbcn!)nutt. Fortegnelse 682 ' over de ved det Kongelige Akademie for de sk ion i le Kunster offentlig UDSTILLEDE KUNSTVÆRKER. ittøbcn!)nutt. Trykt i Thieles Bogtrykkérie 18-16, De Arbeider, Kunstnerne onske at afhænde,

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW).

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). D E M F W E U D S T I L L 1 N G. F R A 5-2 1 J A N W 9 rrr.j OfWMNES C.BJERG. MALERI. H A M L D O I E R S l N C t. MUSIK.CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). p i MUSIK CHRISTIAN CHRISTIANSEN CARL NIELSEN AAGE

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER o., m1 1 332. - i* -' :.--'r -. -. -. -- -? F A,, S «. # : A.. F - E- S - - -..aa..-. - r.: - «.-.» - - -- -. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING v^-;: i"' ; '1. ' 1 MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER AF AFD.

Læs mere

^fortegnelse. det Kongelige Akademie. for de skjonne Kunster. udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. over de ved. offentlig. Trykt i Thieles Bogtrykkeri.

^fortegnelse. det Kongelige Akademie. for de skjonne Kunster. udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. over de ved. offentlig. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. ^fortegnelse 690 over de ved det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster offentlig udstillede Kunstværker. Kjobenhavn. Trykt i Thieles Bogtrykkeri. 1834. De Arbeider, der ere betegnede med *, ere Kunstnernes

Læs mere

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library Digitaliseret af / Digitised by Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER O : 0 2 8. KATALOG NR. 72 SEPTEMBER 1918 /f/f FORTEGNELSE OVER MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER A F MARGRETE DREJER MARY ELISA HAVNING F. BONFILS ERNESTINE NYROP UDSTILLEDE HOS KUNSTHANDLER CHR. LARSEN

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

endeel Haandtegninger

endeel Haandtegninger HGVLf Fortegnelse IV over endeel Haandtegninger udførte af afdøde Professor Wilhelm Marstrand, Directeur ved Konstakademiet, R. af D., Dbrmd. og R. af Æreslegionen, som agtes bortsolgte ved offentlig Auction,

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Kaptajn Na amans lille tjenestepige

Kaptajn Na amans lille tjenestepige 2 KONG 5,1-17; PROFETER OG KONGER, S. 122-124. Kaptajn Na amans lille tjenestepige Huskevers: Tjen hinanden i kærlighed. GAL 5,13 Budskabet: Jeg kan dele Guds kærlighed. Simon er mors hjælper. Se, hvordan

Læs mere

MODEL TIL BILLEDANALYSE

MODEL TIL BILLEDANALYSE MODEL TIL BILLEDANALYSE Beskæring: Hvad har man valgt at vise? Hvad kan man se indenfor rammen? Fylder motivet hele billedet ud til rammen? Synes motivet at sprænge ud over rammens grænser? Hvad har fået

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

KUNSTVÆRKER FRA DET 182E OG 1951 AARHUNDREDE DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER K Ø B E N H A V N KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1929 TILHØRENDE

KUNSTVÆRKER FRA DET 182E OG 1951 AARHUNDREDE DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER K Ø B E N H A V N KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1929 TILHØRENDE KUNSTFORENINGEN KUNSTVÆRKER FRA DET 182E OG 1951 AARHUNDREDE TILHØRENDE DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER NOVEMBER 1929 K Ø B E N H A V N TRYKT HOS F. E. BORDING KUNSTFORENINGEN KUNSTVÆRKER

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus

Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus Kongernes Lapidarium Christian 4.s Bryghus 1608 Bastion Kongernes Lapidarium i Christian 4.s Bryghus 05 06 08 10 16 17 18 20 22 Kongernes Lapidarium Nordmandsdalen Amalienborg Brede Allé Frederik 5.s rytterstatue

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

Velkommen til vershuset cup for U17M, U17/19A og U17/19B

Velkommen til vershuset cup for U17M, U17/19A og U17/19B Velkommen til vershuset cup for U17M, U17/19A og U17/19B Turneringen afvikles lørdag den 20. februar og søndag den 21. februar 2016 i Næstved Hal 2, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved, tlf. 55 72 44 15. NB!

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN ET UDVALG PORTRAITER FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET OG DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN NOVEMBER-DECEMBER 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F E RORDING

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11:

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere