jjfovtcjinclsc cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jjfovtcjinclsc cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster"

Transkript

1 jjfovtcjinclsc 65 9 over cle ved det Kongelige Academie for de skjonne Kunster oftcntlig.cn udstillede Kunstværker. UioDcnfjabn. Trykt i T li i c 1 c s Bogtrykker i e< (WOWwv\ ,

2

3 jjtøalerftuust C. A. Lorentzen, Professor ved Academict. 1. TTdnimerpladsens Brand i Aarct 1807> scet fra Amager. 2. Angreb af Kanoubaadcne i Aaret 1807 j seet fra Citadelsvolden. 3. En sjællandsk Gi'ovsrned. 4. Adskilligt Qvæg, som drives ud om Morgenen, 5- Et Spillesdskab i Uenigbed. 6- En Hdne med Ællinger. C. TV. Eckersberg, Professor ved Academict. 7. Hendes Majestæt Dronningens l'ortrait. 8. Portrait af Kammerlicrre v. Holstein. 9. Portrait af Major v. Jensen. 10. Ilelsingders Rhed. Tegninger. J. L. Lund, Professor ved Academict. 11. Christendommens Indfdrelsc i Danmark. En af de fdrste Skizzer til et Malcrie, som Kunstneren udforer for Christiansborg Slot. 12. De fdrste danske Cliiistnes Daab. H. Hansen, Portraitmaler, Medlem af Academict Tre Portraiter efter Naturen.

4 4./. P. Moller, Landskabsmaler, Medlem af Academict. 16. TTanimershuus Slots Ruiner, beliggende paa den nordvestlige Side af Bornholm. Formiddags-Belysning. Udlort for Hans Kongelige Hoihcd Prinds Christian Frederik. 17. En Udsigt, taget fra Gissclqual ved Bricnzcrsoen i Schweitz. 1 Mcllemgrunden secs Kirken i Interlacben og det bekjendte pyramidalformede Bjerg, der Niesui; i Baggrunden Jurabjcrgcnc. Aftenbclysuing. Tillidrende Hr. Cancellieraad Friseb. C. D. G eb mur, Dvrmalcr, Medlem af Academict. 18. Rævejagten, efter Walther Scotts Astrolog. 19. En Stutterie-Scenc. 20. En Sehwcitzcr Tyr og en Hund. C. 4. Jensen, Portraitmaler, Medlem af Academict. 21. Hendes Kongelige Hoihcd Prindscsse Wilhelmines Portrait. 22. Copie af Rafaels Madonna di Foligno. Tilhorer Hans Kongelige Hoihcd Prinds Christian Frederik. 23. En Oldemoder med sit Barnebarns Barn }>aa Skjddet. 24-2G- Tre Dame - Portraiter. 27, 28- To Portraiter af Bdrn Sex mindre Portraiter. J. L. Jensen, Elomstcrmaler, Medlem af Academict. 33. Kunstnerens Reeeptionsstykke, efter Opgaven: en Blomsterguirlande og nogle Frugter Tre Blomstermalerier. Dahl, Landskabsmaler, Professor ved Academiet i Dresden. 39«Et Landskab. Udsigt til Vesuv fra Nærheden af Quisisana. Tilhorende Hans Kongelige Hoihcd Trinds Christian Frederik.

5 Castel lamare, scet fra Soesiden. Tilhorende Hs. Excell. Geheimeconferentsraad v. Biilow til Sanderumgaard. Et Landskab. Solen bryder igjennein tykke Skyer og oplyser Baggrunden. Tilhorende Hr. Prof. og Livcliirurg Fenger. J. Bands en, Maler i Altona. 42. Prospcct af det Indre af St. Knuds Kirke i Odense. Rosenberg, Maler i Altona. 43. Et Landskab, tildeels efter Naturen. 44. Et Cliristusboved. Krvymann, Maler i Altona. F. Fabritius de Tengnagel, Krigsraad. 45. Udsigt til Egclokke paa Langeland. Figurerne af C. Holm. 46. En Bjergkløft i det sachsiske Scliweitz, ved deri saakaldte Locbmiilile im Liebetbaler Grund. Figurerne af W. T. Bendz. 47. Vinterlandskab. Composition. 48. Udsigt til Steensgaard paa Langeland, 49. Udsigt fra Volden i P»ostock imod den saakaldte Steinthor, Maaneskinss tykke. Afg. Portraitmaler F. C. Lund. 50. Et Apolloboved. Tegning i Sepiu. Miniatur. C. GGOS, Kicve. 51. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer tilbage til sine Forældre. (Tob. Can.Il i)' Til kjendt den mindre Guldpræmie, 52? 53- Tvende Studier efter INatuieu*

6 6 1). C. Blunck, 54. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer tilbage til sine Forældre. Tilkjendt den mindre Guldpræmie. 55. En Figur. Tilkjendt den udsatte Pengepræmie. 56. Et Portrait, Studium efter Naturen. A. h ii c hier, 57. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer tilbage til sine Forældre. r l ilkjendt den mindre Guldpræinie. 58. Amor indgiver den forste Sciefarende Drommen om Melida, El'ter Gcssners Idyl: der erste Schiller. 7. Lund, Eleve, 59. Hero ventende Leander. Efter Schillers Ballade. 60. Figur, malet efter den levende Model for Pengepræmien. Tilkjendt Accessit. TV. T. Bendz, 61. Modelskolen. 62. En ung Kunstner betragtende en Skizzc i et Speil. 63. Portrait af en ung Maler. M. Rbrbye, 64. Scene efter Waltlier Scotts P>oman, Slottet Pontefract. 65. Oscar, horende paa Ryno's Sang om Hidallan og Comalla. Skizze efter Ossiau. 66. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den store Solvpræmie, L. Au/nonl, 67. Portrait af en Dame. Halv Figur Fire Portraiter, malede alla prima.

7 7 72. Prospect af Rosenborg Slot, seet fra Solvgaden. 73. Prospect af en Hovcdgaard. 74. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den store Solvpræmie. F VT. Sonne, 75- Slaget ved Ramilliers i den spanske Successionskrig. I Forgrunden det danske Rytterie, som driver de franske Huustroppcr ud i et Morads og fratager dem deres Pauker og Standarter. M. D. C. Mariens, 76. Det Indre af Frue Kirke under Gudstjenesten. C. Holm, 77- Dronning Philippa i Spidsen af Kjobcnhavns Borgere ved Hansestædernes Angreb i Aaret (A. Hvidtfeldt p. 741). Egen Composition. P. Sevel, 78. Hans Majestæt Kongens Portrait Tre Portraiter. 82. Udsigt over Kiel, seet fra Dronningens Pavillon i Diisternbroock. F. Weslphal, 83. Æneas med sin Ilustrue, og sit Barn soge at overtale Anchises til at forlade Troja. (Virgils Æneide II). E. J. Gumpert, To Portraiter. 86. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie.

8 8 C. C. liansen, 87- Et Tartie af Herthadalen ved Lethraborg. 88- Et Partie af Buegangene ved Christiansborg Slot. Erdelien, Tre Portraiter. Studier efter Naturen, 92. En Udsigt fra et Vindue. N. P. Uolbech, 93. Dyvekes Dod. 94. Simon, som tager Barnet Jesus paa sine Arme. (Luc. IL 28). E. Bærentzen, Syv Portraiter. 102* Et Portrait i Miniatur, B. A. Holm, 103. Et Partie Træer. Studium efter Naturen Prospect af Bernstorff, fra den nordre Side, 105. Portrait efter Naturen. H. P. Jurgensen, Eleve, J. F. Fritz, 106. Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. C. Tilly, 107. Tegning efter den levende Model, Tilkjendt den mindre Solvpræmie, Madsen, 108- Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie.

9 9 Bendixen Tegning efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. /. S/roe Udsigt fra Fortlinen Et Partie af Valbye Teglbrænderiet ved Fredensborg Studier efter Naturen. I. E. C. Walter Historisk-allegorisk Fremstilling af Kong Christian den Fjerde efter Fredsakten med Tydskland, tegnet efter et Malerie af Adr. van der Venne i den kongl. Samling paa Christiansborg Slot. H. L. Beusch Portrait af en ung Pige To Hoveder, Studier efter Naturen Det Indre af en Hestestald Et Portrait. Tegning. M. Men del. F. C. Kjærskou Et Landskab af Egnen om Nestved. Studium efter Naturen. C. F. Christensen En Gade. Composition i Liimfarve, I. Calmeier En norsk Fjeldegn, malet i Vandfarve, 122. Et Landskab. C. M. Tegner En Landsby e-skomager i sit Værksted. Copie efter D, P.yckaerdt. Originalen findes i det grevelige Moltkiske Gailerie En Dreng, blæsende Sæbebobler. Copie i Pastel efter Prof. Juul,

10 10 j;, A. I Wolf Et Partie ved Gurrcsoe. I Baggrunden Ruinerne af Waldemars Slot Studier efter Naturen. P. Lindberg Madonna ). Copier 1 citer Carlo Dolce Christus i Gctiisernane j F. A. BrachojJ. 129> 30. To Portraiter i Pastel. Fru Ingemann Vildtvoxende Blomster i en sjællandsk Egn. 132 Christus i Gethsemane Tre Cherubshoveder. Froken M. Stub. Jomfru H. Hellesen Tvende Blomsterkrandse, omgivende deres Kongelige Hdiheders, Prinds Christian Frederik og Gemahlindes Portraiter. Portraiterne ere copierede efter Massot En Glasskaal med Frugter Nogle Frugter paa et Bord Frugter og Blomster Et Glas med Blomster En Kurv med Frugter. Jomfru lu. A. Luser. Jomfru II. Neergaard Et Solvfad med Frugter paa et Bord Et Solvfad med Frugter paa en sleben Glasskaal Et Blomsterstykke Kjokkenurter paa cl Bord. Copie i formindsket Slorrelse efter Cainradt.

11 11 Thorwaldsen, Etatsraad, Professor ved Akademiet Buste i Marmor af Hans Majestæt, Kongen Hendes Majestæt,.Dronningen Hendes Kongelige Ilciilied, Kronprindsesse Caroline Hendes Kongelige Hoihed, Prindsesse Wilhelmine Hans Kongelige Hoihcd, Prinds Christian Frederik Hendes Kongelige Hoihed, Prindsesse Carolina Amalia Hans Kongelige Hoihed, Prinds Frederik Carl Christian Buste i Gybs af Ilendes Kongelige Hoihed, Prindscsse Juliane Sopliie Hans Durclilauchtiglied, Prinds Frederik Wilhelm til Ilessen-Philipsllial-Bai chfeld Kunstnerens egen colossale Buste i Marmor, Akademiet allernaadigst skjænket af Hans Majestæt Kongen Buste i Marmor, tilhorende Kammerherre, Grev C. v. Rantzau til Breitenburg Buste Buste af Prof. Eckersberg Amor med Lyren. Tilhorende Kammerherre Greve C. v. Rantzau til Breitenburg Herkules og Hebe ) 159. Æskulap og Hygæa 160. Minerva og Prometheus 161. Jupiter og Nemesis Statuer i Gyps Merkur i Begreb med at dræbe Argus, 163. Venus med Æblet Den hvilende Hyrdedreng Ganymcdcs og Jupiters Orn Amor og Psyche Hebe. Basreliefs i Marmor, bestemte til Facaden af Christiansborg Slot.

12 Den seirende Amor Ganymedes Portraitstatue af en lille Pige Buste af en Albaneserinde. Tilliorende Hendes Kongelige Hoihed Prindsesse Carolina Amalia. Basreliefs i G y p s Gratierne Muserne dandse om Gratierne ved Apollo's Spil Minerva afslorer Lasten og tager Uskyldigheden i Beskyttelse Gravmæle over Augusta Bohmer Centauren Nessus og Dejanira Anaehreon og Amor Merkur overbringer den spæde Baclms til Ino. IS Trende Gravmæler. A. Jacobsen, Medlem af Akademiet, Professor Hs. Excell. afdode Gcheimceonferentsraad og Ridder af Eleplianten P. II. v. Clasins Buste. II. Freund, Akademiets Artist, i Rom Evangelisten Lucas x Buste af Lector Insxmanu D ).... " i Marmor Ln Buste ) 188- En Buste. Bissen, Akademiets reisende Artist, i Rom. C. Chistensen, 189. Den unge Tobias, ledsaget af Engelen, kommer hjem til sine Forældre. Basrelicf, tilkjendt den mindre Guldpræmie. I. Heldt, 190. En Figur i Basrelief, modelleret efter Naturen. Tilkjendt den mindre Pengepræmie.

13 13 Krohn En af de 10 Spedalske, vender tilbage for at takke Jesus. (Luc. 17 Cap. 19). (Basrelicf) E11 Figur, modelleret efter den levende Model. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. (Basrelief). A. John Basrelicf: Odysseus og Tiresias. (Ilom. Odyssee XI). ISggnmgsfttwst* Over-Bygnings-Directeur, Etatsraad Hansen, Academiets Directeur Profil af Magistratssalen i det ' nye Raad- og Domhuus Plafond til Samme. 19G. Profiler til Hof- og Stadsrettens Sal i samme Bygning Plafond til Samme. Hetsch. Professor ved Akademiet. Disse Plader hore til det 3die Hefte af det Værk, som Kunstneren udgiver over sine Arbeider En perspectivisk Composition Fængselsgaarden i Florcnts. Contouren er raderet af Kunstneren. G. Holgreen, Akademiets Arlist* 200. En Toldbod. Tilkjendt den store Guldmedaille. F! F. Friis. Akademiets Artist En Toldbod. Tilkjendt den store Guldmedaille. H. C. Hansen. Assistent ved Bvgningsskolen Facade, Plan, Muurprofil og Tagbjælkelaget af en borgerlig Bygning. Tegnet for Pengepræmien Det Indre af et Capel i Perspectiv.

14 14 I. Kuhlmann, 204. En Postgaard. Tilkjendt den store Solvmedaille. H. Jensen, 205- En Stadsport incd cn Bro. Plan, Profil og Facade. Tilkjendt den store Solvpræmie. C. Thielcmam, EIcve En Stadsport med cn Bro. To Facader, Plan og to Profiler. Tilkjendt den store Solvpræmie. C. A. Muller, 207' En Stadsport med cn Bro. To Facader, Plan og Profiler. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. I. P. Jacobsen, 208. En Stadsport med en Bro. To Facader, Plan og Profiler. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. P. Simonsen, 209- En Postgaard. Tilkjendt den mindre Solvpræmie. gbteefc og &tcmpc[sftj.ttcv= fctwst. S. Jacobsen, Medlem af Akadcjniet, Professor Europa, i hvid Carniol Hyrdedrengen, efter Thorwaldscn, i guul Carniol. 212«En Genius med omvendt Fakkel, i rod Carniol. 213«Hans Excellence Gcheimcconferentsraad og Pudder af Eleph. P.H. v. Clascns Portrait, i livid Carniol.

15 Mcdaille. Sammes Portrait Mcdaille. Prof. Blumenbaclis Portrait. C. A. Mul ile, Secretair. 21G- Mcdaille i Anledning af Boisens 200aarige Jubilæum Jason, efter Thorwaldsen. l&ofcfcmtiftføtruust I. F. Clemens, Professor ved Akademiet En Tegning efter ct Udkast af Péron, bestemt til at stikkes i Kobber. Petersen Prove-Aftryk af et Landskab, efter en Tegning af Vclile. Ufuldendt. C. E. Sonne Blade Contourer, raderede efter Arbeidcr, som ere udstillede af forskjcllige Kunstnere En Vase af Kjobenhavns Fabrik, malet af J. L. Jensen, Medlem af Akademiet. Øruameutfaget H. Jensen, 222. Tegning til en Lampe, componerct for Pengepræmien. C. F. Thorin Tegning til en Lampe, componeret for Pengepræmien. Tilkjendt det af en Ubenævnt udsatte Accessit.

16 En Genius, efter Tliorwaldscn. Tegning efter Gyps. G. Hoffmann En Candelabre, tegnet jftcr Gyps for Pengepræmie. P. BÆ Sofitten af Jovis Tonantis Tempel, modelleret efter Tegning, for Pengepræmien. G. Kretz Arcliitrav, Frise og Gesimse af Antonius og Fauslinas Tempel. Efter Prof. Hetsch. ^ttrtutøutrsfte l&twstuere, H. F. Brandt. Kongl. Myntgraveur i Berlin, Akademiets Medlem Kunstnerens for Reception indsendte Arbeider. D. Lindau, Kongl. Sachsisk Pensionair i Rom En Gruppe af romerske Bunder og en Geistlig drage ned fra Montc Mario til Rom. I Baggrunden Rom og Albanerbjerget. Poggioli, Mosaikarbeider i Rom De capitolinske Duer. Mosaik.

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Masterclass i kreativ skrivning. - Århus Akademi 2014. Lasse Rude Nord. Nikolaj Loufbye Carstensen. Sissel Karstensen.

Masterclass i kreativ skrivning. - Århus Akademi 2014. Lasse Rude Nord. Nikolaj Loufbye Carstensen. Sissel Karstensen. VI SER 1 Masterclass i kreativ skrivning - Århus Akademi 2014 Lasse Rude Nord Nikolaj Loufbye Carstensen Sissel Karstensen Nikita Morel Laura Haslam Lassen Alle rettigheder tilhører forfatterne Forord

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Om a t va n d r e. To m a s Es p e d a l: Gå (2007)

Om a t va n d r e. To m a s Es p e d a l: Gå (2007) Man kan ikke to gange stige ned i den samme flod, sagde Heraklit. På samme måde kan man sige, at man ikke to gange kan læse den samme bog. Bøger forandrer, og når man genlæser en bog, er man selv forandret.

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet Det moderne gennembrud Danmark i slutningen af 1800-tallet Indhold 1 3 7 11 14 18 22 26 29 32 35 38 40 43 Indledning Fremskridtstro Demokrati? Arbejderne Fagforeninger og strejke Storbyen lokker Et grossererhjem

Læs mere

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer af Peter Schepelern Filmatiseringen er et vigtigt skæringspunkt mellem to kulturelle former, mellem ordkultur og billedkultur. Fra begyndelsen har

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

En lille samlingshistorie

En lille samlingshistorie SMK #2 En lille samlingshistorie En lille samlingshistorie Når museet over det næste år åbner tre store præsentationer af museets samlinger, er det en kolossal arv, der forvaltes. 700 års kunst, der har

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere