Mål og Indhold Holmeåskolens SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Indhold Holmeåskolens SFO"

Transkript

1 Visioner for skolen: Holmeåskolen en skole i bevægelse! Fagligt Vi flytter os fagligt Socialt Vi udvikler os personligt og socialt Fysisk Vi lærer med hele kroppen Omgivelser Vi oplever nære og fjerne omgivelser Initiativ Vi sætter kursen og er klar til forandringer Identitet og Vision Holmeåskolen en skole i bevægelse! På Holmeåskolen er vi i bevægelse. Vi er initiativrige og klar til forandringer. Vi forholder os til tidens tendenser, forskning og politiske krav og ser udvikling, som et mål i sig selv. Vi flytter os fagligt og udvikler os både personligt og socialt. Vores elever lærer med hele kroppen, og vi lægger vægt på, at opleve både nære og fjerne omgivelser. På Holmeåskolen lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø for både lærere og elever, og vi fokuserer på trivsel og et konstruktivt skole-hjem samarbejde. Eleverne er kendetegnet ved en rank ryg, et smil på læben og et glimt i øjet. De går glade hjem fra skole bevidste om, at de har lært noget og kan noget både fagligt og socialt. Værdier Fagligt Vi vægter veluddannede og engagerede lærere og prioriterer deres fortsatte udvikling. Vi underviser med respekt for, at børn lærer forskelligt. Vi vægter skole-hjem-samarbejdet højt og forventer, at forældrene støtter op om barnets faglige udvikling. Socialt Her er rart at være. Her er plads til alle og brug for alle. Vi ser den enkelte. Vi prioriterer den gode relation. Vi lægger vægt på medansvar for egen og andres trivsel. Fysisk Vi lærer med hele kroppen. Vi fokuserer på sundhed. Vi bevæger os dagligt. Omgivelser Vi er en aktiv del af lokalsamfundet. Vi bruger verden omkring os. Vi tager medansvar for naturen i vores unikke omgivelser. Initiativ Vi forholder os konstruktivt til omgivelsernes krav. Vi er initiativrige i forhold til udvikling af skolen. Vi tror på, at udfordringer er med til at gøre os bedre. 1

2 Indledning: Holmeåskolens SFO er et ældre hyggeligt hus i 2 etager, som ligger i forbindelsen med skolen og i naturskønne omgivelser. Vi har ca. 60 børn fra 0. kl. til og med 3. kl. Fra april til juni har vi en førskolegruppe tilknyttet. I Holmeåskolens SFO har vi forskellige læringsmiljøer/processer med forandring og udvikling, hvor barnet er en aktiv part, der løbende skaber sin egen læring alene eller i relationen børn/voksne. Børnene er medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter de deltager i, og vi bestræber os på, at de bliver fastholdt i deres valg/fravalg. Vi er en SFO i bevægelse med mange forskellige aktiviteter. Vi arbejder med temaer i fjortendags perioder, har i perioder udegrupper, bevægelsesuger m.m. Desuden har vi fokus på den frie leg, hvor vi skaber rum til barnets fantasi og børnenes rollelege. Barnets forskelligheder kompetencer bliver styrket og tilgodeset i vores daglige pædagogiske arbejde, hvor vi er inkluderende og anerkendende. Vi lægger vægt på, at udvikle det enkelte barns sociale kompetencer, så barnet oplever deltagelse og føler sig som en del af fællesskabet. Sociale kompetencer udvikles i fællesskabet gennem relationer til andre børn og voksne, hvor der knyttes venskaber, og hvor børnene har mulighed for at udfordre sig i leg. I samspillet barn/barn eller barn/voksen indgår empati, anerkendelse, dialog og sociale færdigheder. I vores pædagogiske arbejde lægger vi overordnet vægt på inklusion og udviklingsstøttende samspil med børn. Definition af inklusion: Inklusion er en vedvarende proces, der handler om, at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer/aktiviteter, hvor alle børn oplever deltagelse, føler sig som en del af fællesskabet og føler ansvar over for hinanden. Marte Meo metoden afspejles i vores pædagogiske arbejde: Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er blevet kendt og udbredt i Danmark siden Marte Meo betyder 'ved egen kraft'. Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt, at få øje på barnets initiativer og sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin. I analysen fokuseres på: - Hvad kan barnet allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet har brug for at lære. - Hvad gør den voksne, som er støttende for barnets udvikling, - Hvad har den voksne brug for, at få informationer om, at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde, for at hjælpe barnet videre i sin udvikling. 2

3 Informationer videregives til den voksne med afsæt i fastfrosne, udvalgte klip fra videooptagelse af aktørernes egen kommunikation og med konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen. Overordnet mål for Holmeåskolens SFO: Det er vores mål, at barnet udvikler en selvværdsfølelse, selvstændighed og ansvarlighed, så det med et glimt i øjet kan fortsætte på livets vej. Tema: Læringsstile, læringsmiljøer og læring: Holmeåskolens SFO s mål er, at det enkelte barn bliver styrket i sin læring og udvikling. Den amerikanske psykolog Howard Gardners teori gør op med opfattelsen af, at intelligens er en enkeltstående evne, som ethvert menneske besidder i større eller mindre grad. Ifølge Howard Gardners ser det ud til, at man udvikler børn indenfor de områder de er svage ved at tage udgangspunkt i noget de er gode til. Han arbejde ud fra følgende otte grundlæggende intelligenser: Menneske-klog (Social intelligens: Den sociale.) Børn, der er menneske-kloge, har evnen til, at forstå mennesker, læse deres kropssprog, kommunikere og lede andre. Ligeledes er barnet god til at organisere, forhandle og at mægle. Børn med høj grad af social intelligens magter at undervise andre, er gode i samarbejd situationer og holder gerne en pause for at snakke. De har mange venner og er med i fællesskabet. Igennem samspillet barn/barn og barn/voksen udvikles den sociale intelligens. Læringsmiljøer i SFO en, hvor børn får styrket social-intelligens: Vi har en inspirerende rum, der indbyder til rollelege. Her er et køkken, der er forskellig legemad, kasseapparat med lege penge m.m. Ligeledes har vi et legerum, der er designet som en riddersal. Her kan børnene lege ridder, dyr, biler, træklodser, dukker m.m. Læring der styrker barnets social-intelligens i SFO en: Alle aktiviteter med mere end en person og leg uden voksenindblanding. Ligeledes igennem samspillet barn/barn og barn/voksen og i konfliktløsning. Selv-klog (Personlig intelligens: Individualisten.) Børn, der er selv-kloge, har evnen til at forstå sig selv, at koncentrere sig, at følge sin intuition og at være original. Børn med høj grad af personlig intelligens dyrker egne interesser, arbejder alene, motiverer sig selv og er bevidst om egne følelser. De diskuterer hvordan det føles, stiller spørgsmål, arbejder i eget tempo og har sit eget rum. Læringsmiljø i SFO en, hvor børn får styrket personlig intelligens: I vores læringsmiljøer, har vi små rum, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage fra fællesskabet. Vi har ligeledes 1 hyggelig læsekrog, hvor der er mulighed for højtlæsning og selv, at sidde og hygge sig med en bog. Læring der styrker barnets personlige intelligens i SFO en: I det pædagogiske arbejde med børn der er selv-kloge, kræver det meget tid og rum til dialog med barnet. 3

4 Dialog om følelser og snak om begreber som venskaber uvenskaber, retfærdighed uretfærdighed på godt ondt, styrker barnets personlige intelligens. Natur-klog (Den naturalistiske intelligens: Systematikeren) Børn, der er natur-kloge er gode til at identificere og organisere, at opdage uventede ligheder og at se forbindelser og mønstre i tilværelsen. De er gode til at forudsige, at læse spillets gang i fodbold, tennis mm. Børnene elsker naturen og tager ansvar for planter og dyr. De kan lide at lave eksperimenter, samt ordne og sætte ting i system. Læringsmiljø i SFO en, hvor børn får styrket naturalistiske intelligens: Vi har et dejligt ude område med boldbane, planter og træer, ligesom vi i vores nærområde er omgivet af skov og sø. Læring der styrker barnets naturalistiske intelligens i SFO en: Vi arrangerer ture ud i naturen, hvor vores unikke natur i nærmiljøet giver mulighed for, at børnene møder et spændende og udfordrende læringsmiljø. Børnene er ude i al slags vejr. Ligeledes har vi forskellige former for boldspil. Krops-klog (Kropslig/kinæstestisk intelligens: Den fysisk aktive) Børn, der er krops-kloge kendetegnes ved, at det bruger hele kroppen til, at udtrykke ideer og følelser. De oplever med hele kroppen, er fysisk aktive og har et godt kropssprog. Børnene er gode til mange former for fysisk aktivister: sport, dans, teater, håndværk og tekniske ting. Læringsmiljø i SFO en, hvor børn får styrket kropslig/kinæstetisk intelligens, indenfor: Vi har et læringsmiljø, hvor børnene dagligt har mulighed for, at komme i gymnastiksalen og bevæge sig. Det store rum og forskellige rekvisitter gør, at børnene motorisk har mulighed for, at blive udfordret på mange områder. Ligeledes er det et læringsmiljø, hvor børnene har medbestemmelse og hvor der er en vekselvirkning mellem strukturerede og ustrukturerede bevægelseslege. 4

5 Læringsmiljø udenfor: Vi har en legeplads/skolegård, hvor børnene motorisk har mulighed for, at klatre i træer, spille bold, køre på køretøjer og lege forskellige bevægelseslege. Læring der styrker kropslig/kinæstestiske intelligens i SFO en: Se under læringstema: Krop og bevægelse. Billed klog. (Visuel rumlig intelligens: Den visuelle.) Børn, der er billed-kloge har evnen til, at forestille sig, danne indre billeder, visualiserer og drømme. Børnene kendetegnes ved, at de er gode til, at skabe billeder og arbejde med former. Ligeledes er de gode til labyrinter, gåder, læse kort, læse tabeller, læse diagrammer og orienterer sig i rummet. Læringsmiljø i SFO en, hvor børn får styrket visuel-rumlig intelligens: Vi har en kombineret afdeling med kreative materielle og forskellige spil. Tingene står i børnehøjde, så børnene altid har mulighed for, at skabe og spille forskellige spil. Der er mulighed for playstation, computerspil og strategiske spil. Læring der styrker den visuel rumlig intelligens i SFO en: Vi tilbyder forskellige kreative aktiviteter og spiller meget med børnene. Musik-klog (Musikalsk intelligens: Musikelskeren.) Børn, der er musik-kloge er god til at opfange toner, huske melodier og lægge mærke til rytmer. 5

6 Børn med musikalsk intelligens er kendetegnet ved, at de er glade for at synge, nynne og har rytme. De kan både koncentrer sig og slappe af ved musik. Læringsmiljø i SFO en, hvor børn får styrket musikalsk intelligens: Vi har et teater rum, hvor børnene har mulighed for; at synge, danse og klæde sig ud. De har en ghettoblaster og forskellige Cd er, ligeledes har vi et rum med Singstar. Læring der styrker den musikalske intelligens i SFO en: Vi har forskellige bevægelseslege i gymnastiksalen, hvor sang og musik indgår. Hvert anden år har vi et Playback show for forældre og andre interesserede. Tal-klog (Logisk-matematisk intelligens: Den nysgerrige) Børn, der er tal-kloge har evnen til at bruge tal, er gode til at kategorisere og klassificere. Børn med høj grad af logisk-matematisk intelligens er gode til matematik, at tænke logisk, til problemløsning, at tænke abstrakt og at sætte ting i system. Læringsmiljø i SFO en, hvor børn får styrket logisk-matematisk intelligens: Vi har læringsmijøer hvor der er mulighed for, at lege med lego, lege forskellige former for konstruktionslegetøj, deltage i diverse kreative aktiviteter, spille brætspil mm. Læring der styrker barnets logisk-matematematiske intelligens i SFO en: At den voksne deltager i de forskellige aktiviteter/tilbud i læringsmiljøerne. Ord-klog (Sproglig intelligens: Ordkunstneren.) Børn, der er ord-kloge evner, at bruge ord effektivt, både mundtligt og skriftligt. Sproglig intelligens er med til at sikre, at oplevelser og erfaringer kan udtrykkes og formidles, både overfor sig selv og andre. Børn med høj grad af sproglig intelligens er gode til, at huske, argumenterer og fortælle. Læringsmiljøer i SFO en, hvor børn får styrket sproglig-intelligens: Tidligere beskrevne læringsmijøer er med til, at stimulerer barnets sproglige intelligens i forskellige grader. Læring der styrker barnets sproglige intelligens: Vi styrker sproglig-intelligens ved højtlæsning, sanglege og den udfordrende dialog. 6

7 Tema: Krop og bevægelse. Børn har brug for fysisk aktivitet, for at fremme læring, styrke barnets fysiske, psykiske og sociale kompetencer og forebygge inaktivitet. Via krop og bevægelseslege er der mulighed for, at inkluderer forskellige børn i fællesskabet. Det skal være fysisk, sjovt og udfordrende, hvor der samtidig gives mulighed for fordybelse og mestringsfølelse. Mål: Vores mål er, at vi sikrer at fysisk leg og bevægelse bliver en integreret del af SFO ens dagligdag, hvor vi øger motivationen for fysisk aktivitet hos børn og voksne. Metode: At vi dagligt, enten i gymnastiksalen eller udenfor, tilbyder alsidige og udfordrende aktiviteter, hvor den voksne er iværksætteren og en del af legen. Tiltag: - At personalet motiverer børnene til, at bevæge sig. - At de fysiske rammer/rekvisitter indbyder til bevægelse. - At der 1 uge månedligt tilbydes en struktureret form for turnering/bevægelses aktivitet. - At børnene i perioder, kommer gruppevis på planlagte ture i naturen - At vi arrangerer børneplayback hvert andet år. Tegn: - At børnene flittig benytter gymnastiksalen. - At personalet sætter forskellige bevægelseslege i gang. - At børnene oplever glæde og udfordring ved forskellige bevægelseslege, og oplever glæde ved, at bevæge sig. - At barnet bliver interesseret for den leg og bevægelsesaktivitet andre udøver, og selv bliver aktiv udøver. - - At børnene melder sig til turneringer/bevægelsesaktivitet. - At børnene giver udtryk for, at de gerne vil på tur og får nogle motoriske udfordringer. - At vi oplever børnene får en succesoplevelse, ved at optræde. Evaluering: - Hver gang der laves en form for turnering/bevægelsesaktivitet, skal den ansvarlige voksne for aktiviteten evaluere aktiviteten ved hjælp af smittemodellen. - Playback bliver evalueret ved smittemodellen. - Periodevis evaluerer vi Ture ud af huset, ved smittemodellen. Dokumentation: - Vi laver en skrap bog med turnering/bevægelsesaktiviteter. - Billeder på Intra. - Vi laver en skrap bog for hver gruppe, som omhandler deres ture ud af huset. 7

8 Lektielæsning: Det er politisk bestemt, at der fra den 1. august 2009 skal ydes lektielæsning/lektiehjælp i SFO en Mål: Vores mål er, at vi er en supplerende instans i forhold til, at støtte forældrene i deres barns lektie, og at der skabes et læringsmiljø, der indbyder til fordybelse og stilhed. Metode: Vi har en Lektiecafe, hvor vi stiller en medarbejder til rådighed i det tidsrum, hvor børnene laver lektie. Tiltag: - Der bliver tilbudt lektielæsning tirsdag og torsdag fra kl Lektielæsning skal forgå i en hyggelig atmosfære. - Forældrene kan melde deres børn til Lektiecaféen, men at børnene får lavet lektie er forældrenes ansvar. - Lektiecafeen er et tilbud, og kan benyttes af de børn, der har lyst til at lave lektie. 8

9 Tegn: - At børnene synes det er hyggeligt, at lave lektie. - At børnene har en positiv tilgang til lektie. Evaluering: - Der føres protokol over, hvilke børn der laver lektie. Dokumentation: - Billeder på Intra. Børn med særlige behov og forudsætninger: Børn med særlige behov og forudsætninger, skal sikres udvikling og passende udfordringer i SFO en, så de oplever deltagelse og er en del af fællesskabet. Mål: Holmeåskolens SFO har fokus på, at børn med særlig behov og forudsætninger bliver inkluderet, og er en del af SFO ens fællesskab. Metode. At der samarbejdes med forældrene/ lærerne, omkring pædagogisk arbejde omkring barnet, hvor det skønnes udarbejdes der en ressourcerprofil, hvor forældre og implicerede instanser er samarbejdspartnere. Tiltag: - Vi bestræber os på, at tilgodese det enkelte barns særlige behov og er opmærksom på barnets udviklingsniveau i det pædagogiske arbejde, så barnet bliver inkluderet i fællesskabet. - At der skabes de nødvendige rammer og strukturer for barnet i hverdagen. - At vi arbejder pædagogisk anerkendende over for børn med særlige behov. - At Marte Meo elementerne bliver en integreret del, af det pædagogiske arbejde. - At personalet kommer på kursus i et grundlæggende Marte Meo forløb. - Efter behov har vi dialog og forældresamtaler, med forældrene, omkring det pædagogiske arbejde med barnet og dets trivsel. - At vi samarbejder med øvrige instanser, når vi har behovet. - At der udarbejdes en handleplan for barnet, som evalueres løbende. Tegn: - Vi ser, at barnet profilerer af det pædagogiske arbejde, som er iværksat. - Vi oplever, at barnet etablere venskaber og er en del af fællesskabet. - Forældrene føler sig trygge, omkring arbejdet med deres barn. Evaluering og dokumentation: 1. Der udarbejdes løbende handleplan, omkring det enkelte barn. 2. Der skrives referater fra diverse teammøder, som omhandler barnet. Samarbejde: 9

10 Samarbejde mellem lærere og pædagoger. SFO er en del af skolens samlede virksomhed. Derfor er det betydningsfuldt, at lærer og pædagoger arbejder sammen og bruger hinandens kompetencer. Mål: På Holmeåskolen bestræber vi os på, at der skabes et godt samarbejde og godt læringsmiljø, omkring fælles børn i indskolingen. Metode: At der et teamarbejde omkring fælles børn. Tiltag: - At lærere og pædagoger får en bedre synliggørelse og forståelse for hinandens arbejde. - At pædagoger og lærer benytter sig af hinandens kompetencer. - At der er fælles regler omkring ude arealet. - At skole/sfo personalet deltager i 2. fælles personalearrangementer om året. - At lærer og pædagoger informerer hinanden i dagligdagen, hvor det skønnes nødvendigt for, at barnet får en god dag. - At lærer og pædagoger informerer hinanden og samarbejder om fælles børn, når der opstår situationer/forandringer i et barns liv, som har betydning for dets trivsel. - At SFO en skriver om barnets sociale kompetencer og trivsel i elevplanen. - At pædagoger og lærer delagtiggør hinanden i elevplaner. - At SFO deltager ved skole-hjemsamtaler. - At pædagoger og lærer i fællesskab finder en dato, for afholdelse af forældresamtaler. - At lærerne informerer SFO personalet, hvis der opstår nye regler i ude arealet i løbet af skoledagen. - At vi henter viden hos hinanden. - At SFO og skole holder team møder sammen. Tegn: - At der er harmoni og samarbejde mellem lærer og SFO personale. - Der opstår færre misforståelser i dagligdagen. - Barnets 2 instanser bliver skriftlig synliggjort gennem elevplaner. Evaluering: - Samarbejdet evalueres på et fælles møde. Dokumentation: - Elevplaner. Forældresamarbejde. Et godt gensidigt forældresamarbejde er alfa omega, da det er med til at skabe sammenhæng i barnets hverdag og udvikling. Mål: Vores mål er, at barnets forældre og SFO personalet, samarbejder omkring barnets trivsel og udvikling, hvor forældrene får et indblik i barnets SFO liv. 10

11 Metode: At skabe en kultur, hvor forældre samarbejde vægtes højt og forældrene har mulighed for, at mødes og få indblik i barnets SFO liv. Tiltag: - At personalet er imødekommende og åben over for dialog. - At personalet er synligt og ser forældrene både visuelt og verbalt, når de kommer i SFO en. - At vi som personale inddrager forældrene i både succesoplevelser og bekymringer omkring deres barns trivsel og udvikling. - At hvert barn har en primær pædagog. - At der tilbydes forældresamtaler 1 gange årligt, og efter behov. - At vi har forældrekaffe hver anden måned. - At vi i løbet af året har 1 stort forældrearrangement. - At forældrene får løbende informationer omkring aktiviteter m.m. via forældreintra. - At SFO lederen deltager i skolebestyrelsesmøder. Tegn: - At der er et godt miljø med engagerede pædagoger og forældre. - At der er opbakning til vores arrangementer. Evaluering og dokumentation: Der udarbejdes en tilfredshedsanalyse hvert forår, som evalueres. Samarbejde og brobygning mellem børnehave og skole/sfo Førskoleordning. Fra den 1. april den 31.juli kommer der Førskolebørn i SFO en. Mål: Vores mål er, at overgangen fra børnehave til Førskolen/skolen bliver god, for det enkelte barn og dets forældre. Pædagogisk vil vi arbejde bevidst på, at gøre børnene skole parate og blive inkluderet i SFO ens fællesskab. Tiltag: (Overgangen fra børnehave til Førskolen/skolen bliver god, for det enkelte barn og dets forældre.) - Børnehaverne Regnbuen og Lindknud børnehave skal minimum besøge SFO en 2 gange inden Førskolestart. Det skal være på samme dag, så børnene fra de 2 børnehaver mødes. - Børnehaven/SFO/børnehaveklasselederen holer overleveringssamtaler inden barnet starter i Førskolen. - Der afholdes et forældremøde i marts måned. - Information via Intra omkring aktiviteter i Førskolen. - Både forældre og personaler ønsker, at skabe et godt samarbejde, og er i dialog undervejs. - Der er en forældresamtale i juni måned Tiltag: (At vi arbejder bevidst på, at gøre barnet skole parate.) - At vi har et samarbejde med børnehaveklasselederen, omkring de ønskede mål. - At vi i løbet af formiddagen, har nogle SKAL opgaver/aktiviteter. - At formiddagen bliver mere struktureret. - At der arbejdes med barnets fællesskabsfølelser og sociale kompetencer. 11

12 - At barnet lære, at modtage en kollektiv besked og udføre dette. - At barnet bliver selvhjulpent. Tiltag: (At Førskolebørnene bliver inkluderet i SFO ens fællesskab) - Førskolebørnene får de samme tilbud som SFO børnene. Tegn: - At der er en god stemning og det enkelte barn og forældre trives i det nye. Evaluering: - Der skrives mål og evalueres på de forskellige aktiviteter. - Der laves en tilfredshedsundersøgelse. Dokumentation: - Billeder og information via Intra. 12

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord.

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. Sproglig intelligens (at være ord-klog ) Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere. huske navne, steder,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. Godkendt i skolebestyrelsen 1. nov. 2010. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. mod OG EVALERING LEKTIESTØTTE Mål - og indholdsbeskrivelse 0. 1. 2. og 3. årg. skal tilbydes lektiestøtte,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse Resen skoles SFO

Mål og Indholdsbeskrivelse Resen skoles SFO Mål og Indholdsbeskrivelse Resen skoles SFO Forord Resen Skole og SFO er én virksomhed. Såvel undervisning som fritid er vigtige dele af barnets liv og læring. For at skabe helhed i børnenes hverdag, målretter

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Marianne Malmquist, musik- og Marte Meo-terapeut Annette Hedegaard, socialpædagog og Marte Meo-terapeut Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl.

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl. Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det nye er bl.a. kravet om skriftlighed og strukturering,

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere