Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013"

Transkript

1 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013

2 Om hvad der kan ske, når man vover at række sin hånd ud Vi talte om bøn. Om det at bede. Om hvordan vi mennesker ofte handler, uden at lægge tingene ind til Gud, i forbøn. Og også lidt om, hvor meget velsignelse over vore liv, kirkens liv, menighedens liv som Gud lover os. Og den tanke sneg sig ind: mister vi noget af Guds velsignelse, ganske enkelt fordi vi ikke beder? Det jeg mener er, om det kunne tænkes, at vi går glip af noget, fordi vi ikke folder vore hænder? Som præst møder jeg ofte mennesker som fortæller mig at de beder aftensbøn, eller at de beder når de kommer i pressede situationer eller når de er lykkelige. Det er slet ikke så få mennesker som i ny og næ sender en tanke op. Og det er da herligt! Da vi som familie for nogle år siden var på Færøerne, fik jeg en illustration af det her med om vi mister velsignelse når vi ikke beder, og at vi får velsignelse, når vi beder. Amalie havde fødselsdag. Og de mennesker vi var sammen med sang fødselsdagssang for hende ved morgenbordet. Da vi rejste os for at gå fra morgenbordet, kom der en ældre herre hen til os. Han ville gerne lykønske Amalie. Amalie sagde tak, men da han rakte sine hænder frem imod hende, for at trykke hendes hånd, blev hun genert og ville først ikke tage imod hånden. Efter lidt betænkningstid tog hun mod til sig og gjorde det. Og da hun lidt ef- ter trak hånden til sig, lå der en blank og skinnende 20 krone mønt. Far, tænk lige hvis jeg ikke havde taget imod hans hånd. Så var jeg gået glip af 20 kr! Det er det, som jeg mener. Er det i virkeligheden det, man kan sige om os. At vi ikke rækker hænderne frem imod Gud, så hans velsignelser imod os ikke får lov til at udfolde sig til det maksimale. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Sådan opfordrer Jesus os til at række vore hænder frem, til at åbne vore 2 Næste kirkeblad. Næste nummer af kirkebladet udkommer i begyndelsen af november måned. Deadline for kommende udgave er onsdag den 25. september og materiale kan sendes til Pia Jakobsen, Løgstør, Aggersborg, Kornum, Løgsted Pastorat. Redaktør af nærværende udgave er Torben Haahr, Næsborg, Salling, Oudrup og Vindblæs Pastorat.

3 Rundvisning i Vesthimmerlands kirker Rundt omkring i vores land står der tusindvis af kirker, som alle har det til fælles at de op igennem tiden har tjent et formål for stedets kirkeliv. Kirkerne har med deres rum og rummelighed været med til at forme samfund og menneskeliv, og har derved hver især været med til at give vores kultur krop. I den nordlige del af Vesthimmerlands kommune har vi 12 kirker. De er vidt forskellige. De er bygget i forskellige tidsaldre. De ser forskellige ud. Kirkernes inventar er forskelligt, placeret forskelligt og afspejler derved forskellige kirkelige skikke, skønt kirkerne med inventar op igennem tiden har tjent samme formål. hænder for ham og hans velsignelser. Og når vi gør det, så ved vi aldrig helt, hvad der kan ske. For hvad betyder det at Gud velsigner? Jeg tror det betyder at Gud rækker os mere end vi lige erfarer og måske også anerkender som Guds gaver. Jeg er overbevist om at Gud kommer til os oftere end vi gør os det klar. Og er det sandt, så har vi i virkeligheden meget at takke ham for. Ja måske endda meget mere end vi gør os det klar. Dette kirkeblad er en stor reklame. Sådan kan man i det mindste betragte det. Tolv forskellige kirker og menighedsråd samt 5 forskellige præster ønsker på de næste sider at åbne for bare en lille del af Guds velsignelser over os. Der er gudstjenester for de ældre og for de yngre. Der er arrangementer for de intellektuelle og for os almindelige. Der er noget for de musiske og for de sangglade, samtidig med at den som søger information om de forskellige kirkers gudstjenester kan finde. Sommer, høst og efterår er vækst tid. Kirken vækster i sine gudstjenester. Og menigheden får mange forskellige gudstjenester og arrangementer til at vækste af. Find de arrangementer som du ønsker at deltage i, mød op og læg på den måde lag på den velsignelse som Gud ønsker at velsigne dig med. Måske følger der mere med tilbage, når du trækker hånden til dig. Med ønsker om en herlig og varm sommer til alle. Torben Haahr Kulturarvstjenesten inviterer i løbet af det kommende år til rundvisning i mange af vore kirker i Vesthimmerland. I dette kirkeblad er der nævnt planlagte besøg i Næsborg kirke onsdag d. 18. september kl I Kornum kirke tirsdag d. 8. oktober kl Og i Løgstør kirke tirsdag d. 5. november kl Museumsleder Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum vil vise rundt og fortælle om kirkernes arkitektur, inventar og funktion op igennem tiden. I den anledning har vi givet Broder Berg 3 hurtige spørgsmål 3

4 Hvorfor finder man hele 12 kirker heroppe i den Nordlige del af Vesthimmerland (Læs: Gammel Løgstør kommune). Det er mange kirker til få mennesker? De fleste kirker i kommunen er opført i 1100-tallet, dvs. i den romanske periode af middelalderen, og samfundsforholdene har ændret sig ganske grundlæggende i løbet af de 900 år. Dengang var det at være dansker ensbetydende med at bo i en landsby og have tilknytning til et sogn. Kan du give os et par stikord til hvilken betydning kirkerne her på egnen har haft for befolkning og kulturudvikling? De har været kraftfulde, religiøse symboler og samlingssteder, faste holdepunkter i hverdagen og en bekræftelse på individernes tilhørsforhold til fællesskabet i det jordiske liv. Hvis hjertet skal bestemme, hvilken kirke står så en historiker nærmest? Alle sammen! Hver eneste kirke har sin eget særpræg og er udtryk for et ambitiøst fælles projekt, uanset om det er middelalderkirken i Kornum eller 1900-tallets kirken i Løgstør. Alt dette og rigtig meget mere til, kan man få lov til at høre mere om, i de rundvisninger som i løbet af det kommende år vil finde vej til de forskellige kirker. Hold jer orienterede om arrangementerne i dagspressen. Arrangementerne er gratis og enhver er velkommen. 4 Broder Berg

5 Program for Indre Mission i Løgstør AUGUST 22. Opstart med fællesspisning kl Samtalemøde hos Inger Christiansen, Dragsdalvej 27. Tekst: Mark. Kap 14 SEPTEMBER 5. Møde v. miss. Simon Overgaard Pedersen, Lemvig 12. Høst og fødselsdagsfest v. pastor Christen Væver, Randers 19. Soldatermissionens efterårsfest m. lotteri 29. Samtalemøde hos Egon Christensen, Fredensgade 10. Tekst: Mark. Kap. 15 OKTOBER 2.- Oktobermøder i Farsø (nærmere 3. program senere) 10. Møde v. fritidsfork. Harry Harregaard, Durup. Plejehjemsgudstjenester Vestervang 28. august Lars Lyngberg Larsen 25. september Lars Lyngberg Larsen 30. oktober Lars Lyngberg Larsen Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffebord. Bøgely 9. juli Torben Haahr A 6. august Pia Jacobsen A 20. august Lars Lyngberg Larsen 3. september Pia Jacobsen A 17. september Torben Haahr 1. oktober Lars Lyngberg Larsen A 15. oktober Pia Jacobsen 29.oktober Torben Haahr Gudstjenesterne begynder kl Kaffe og kage til 10. kr efterfølgende. A betyder at der er altergang ved gudstjenesten. Røde Kors Hjemmet 25. juli Pia Jacobsen 29. august Pia Jacobsen 26. september Torben Haahr 31. oktober NN Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffebord. Der er altergang hver gang. Kærbo 8. august John Vestergaard 22. august John Vestergaard 5. september John Vestergaard 19. september NN 3. oktober John Vestergaard 31. oktober NN Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffe. 5

6 Overlade FORMIDDAGSCAFE: Her i sensommeren er der 2 x formiddagscafe i konfirmandhuset: August: Onsdag den 21. august er der formiddagscafe i konfirmandstuen kl Vores dygtige organist Asta Madsen kommer og spiller og så er det ellers vores opgave at byde ind med forskellige sange og salmer, så vi kan få sunget nogle af de sange og salmer, som vi godt kan lide. Vi starter med kaffe og rundstykker kl September: Onsdag den 18. september er der formiddagscafe i konfirmandstuen kl Vores gamle provst Hans Aage Mink kommer og holder foredraget: "LIVET FORSTÅES BAGLÆNS, MEN MÅ LEVES FORLÆNS. Træk og oplevelser fra mit liv." Vi starter med kaffe og rundstykker kl HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 8. september kl er der høstgudstjeneste i Overlade Kirke. Vi skal synge alle de smukke gamle høstsalmer, der bliver en lille høstprædiken for børn og voksne, der bliver altergang også for børnene og offergang. Børnene er meget velkomne til at medbringe lidt frugt og grønsager, så kirken kan blive smukt pyntet til høstgudstjenesten. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en let høstfrokost/ brunch i konfirmandhuset ved præstegården, hvor alle naturligvis er velkomne til at deltage. Efter frokosten/ brunchen er der amerikansk lotteri. Offergang: Ønsker du, at dit bidrag (i forbindelse med offergangen/ indsamlingsbøsserne i kirken) skal gå til et bestemt formål, bedes du komme din høstgave i en kuvert, hvorpå du har skrevet dit ønske og efterfølgende vil dit ønske naturligvis blive efterkommet af menighedsrådet. 6

7 KONFIRMAND- INDSKRIVNING Søndag den 22. september deltager årets konfirmander i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe og orientering ang. konfirmandforberedelsen og kort orientering ang. konfirmationen i Overlade Kirke søndag den 4. maj 2014 kl. 10 i konfirmandhuset for konfirmanderne og deres forældre. Indbydelse kommer senere. Dorthe Bang ALLE HELGEN Søndag den 3. november 2013 er det Alle Helgens Dag. Denne søndag er der gudstjeneste kl og sædvanen tro mindes vi denne dag vore døde i Overlade Kirke. Vi mindes dem, som har været en del af vort liv dem, som vi har været forbundet med dem, som vi elsker og holder af, men som vi nu desværre har mistet. Navnene på dem, der siden sidste Alle Helgen er døde i Overlade Sogn eller er bisat/ begravede fra Overlade Kirke, vil blive nævnt. Dorthe Bang MINI-KONFIRMANDER Også i år bliver der tilbudt mini-konfirmandundervisning for børn i 3. klasse i Overlade. Vi mødes 8-10 gange i løbet af efteråret umiddelbart efter skoletid ca. 1½ time. Vi synger salmer/ sange, beder Fadervor, ser film, besøger kirken og graveren og kirkegården. Og så øver vi krybbespil, som vi opfører til adventsfesten : 1. søndag i advent søndag den 1. december kl i Overlade Kirke og igen til skolens juleafslutning i kirken. Hver gang serveres der en lille forfriskning. I begyndelsen af det nye skoleår får I besked om hvilken ugedag, der er mini-konfirmand. Marianne (Overlade Kirkes kirkesanger) og jeg glæder os begge meget til at se jer. Dorthe Bang Overlade 7

8 B.U.S.K. GUDSTJENESTE/ SPAGHETTI-GUDSTJENESTE DEN 27. OKTOBER KL af Dorthe Viberg Warming og Mikkel Lund Jørgensen, Bjørnsholmvej 118. Mikkel Blok Lønsmann, søn af Marie Blok Lønsmann og Steffen Blok Lønsmann, Flejsborg. Overlade 8 B.U.S.K. står for: børn, unge, sogn og kirke. BUSK er indført af folkekirkelige børneog ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Søndag d. 27. oktober er i 2013 den officielle BUSK-dag. I Overlade markerer vi dagen med en kombineret BUSK-gudstjeneste og spaghetti-gudstjeneste. Vi starter i kirken kl. 11 med gudstjeneste for hele familien og derefter er der spisning for alle i konfirmandhuset. Alle er velkomne: børn, unge og ældre. Maden + drikkevarer er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Vi håber, at I er mange, der vil slutte op om arrangementet. FDF Overlade Overlade Menighedsråd INDSAMLINGER I denne kirkeblads periode er der ingen indsamlinger i Overlade Kirke. SOGNENYT Døbte i Overlade Kirke: Wega Annabell Lund Warming, datter Døde i Overlade Sogn begravede/ bisat fra Overlade Kirke eller på Overlade Kirkegård: Gustav Kjær Nielsen, Farsø. Asta Elise Hald, Bøgely. Anna Marie Jensen, Højgården. Arne Ejvind Rasmussen, Kærbo. Karl Kristian Anderson, Bjørnsholmvej 129. Laura Torp Roed, datter af Line og Lars Torp Roed, Sønderladevej 33. Inga Roed, Mosevang 21. Kirsten Gerda Toft, Ålestrup. Inger Bertram Poulsen, Aars. SOGNEAFTEN Tirsdag den 22. oktober kl er der SANGAFTEN i konfirmandhuset. Marianne Jæger fra Borremose Ungdomsskole og Jacob Højlund, tidligere Borremose og synger sammen med os og fortæller om sang, sangenes baggrund og historie, hvorfor vi synger og hvorfor det gør så godt at synge. Menighedsrådet er vært for kaffe og kage. Kom og vær med til en glad sangaften. Gratis entre. Alle er velkomne. Overlade Menighedsråd. SOGNEUDFLUGT Overlade Kirkes Sogneudflugt. Søndag den 25. august inviteres ALLE interesserede med på en dejlig udflugt til Fur.

9 Vi starter med gudstjeneste i Overlade kirke kl Frugt inden afgang med bus. Frokost buffet på Regiztesminde på Fur. Guidet rundtur på Fur. Eftermiddagskaffe i det grønne (er der børn med på turen prøver vi at finde et børnevenligt område til kaffepause) Vi vender tilbage til Overlade sidst på eftermiddagen. Pris: Voksne 150,- kr. Børn under 12 år: 75,- kr. Prisen er inkl. transport, frokost (-drikkevarer) kaffe og kage. Overlade Kirkelig vejviser for Overlade Sogn Sognepræst: Dorthe Bang, Bjørnsholmvej 160, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Mandag er ugentlig fridag. Ved ferie og fri-weekender henviser telefonsvareren til afløser. Graver: Jacob Dalgaard, Søndersøvej 13, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Gravermedhjælper: Birgit Dalgaard, Sønderkærsvej 44, 9670 Løgstør. Tlf: Gravermedhjælper: Lilli Märcher Larsen, Ullerupvej 38, 9670 Løgstør. Mail: Kirkesanger: Marianne Hansen, Padkærvej 95, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Organist: vakant Overlade Menighedsråd Dorthe Bang Formand: Preben Vadsholt, Bjørnsholmvej 204, 9670 Løgstør. Tlf: eller: Mail: Kirkeværge: Grethe Jensen, Mosevej 6, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Kasserer: intern kasserer: Conni Jensen, Mosevej 2, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Ekstern kasserer: Niels Jørn Støvring. Mosevang 12, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: 9

10 Overlade Tilmelding til Sognepræst Dorthe Bang tlf.: eller Formand Preben Vadsholt, tlf.: SENEST DEN12. AUGUST. Vel mødt til denne sognetur for alle. Overlade menighedsråd FDF OVERLADE I FDF Overlade har vi det godt. Denne sommer var begivenhedsrig for FDF Overlade Først en sommerlejr for hele kredsen i Kimbrerborgen i Trend. Hele lejren var bygget op omkring forskellige kendte/ mindre kendte og nogle til lejligheden opfundne eventyr. Efter en uge med spændende oplevelser i Trend tog 4 mand af sted til Holland sammen med 400 andre fra FDF Landsdel 2. Ugen i Holland bød på spændende oplevelser for både voksne og børn. Efter en begivenhedsrig sommer er det nu igen tid til de ugentlige klassemøder. Vi har stadig plads til ekstra børn og ikke mindst voksne! Hvis det har interesse kan man finde os på eller på facebook. Årets konfirmander OVERLADE

11 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Tidspunkt JULI 7. 6.s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin. ingen s.e.trin AUGUST s.e.trin. ingen s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin. - sogneudflugt 9.00 SEPTEMBER s.e. trin. ingen s.e.trin. - høstgudstjeneste s.e.trin. ingen s.e.trin. - konfirmandindskrivning s.e.trin. ingen OKTOBER s.e. trin s.e.trin. ingen s.e.trin. ingen s.e.trin. - BUSK/ spaghetti-gudstjeneste NOVEMBER 3. Alle Helgens Dag Overlade Nu har Overlade også fået en hjemmeside en beskeden en af slagsen men dog en hjemmeside! Tast: sogn.dk overlade Og I kan se gudstjenestelisten og læse om de forskellige arrangementer, som foregår i Overlade Sogn. Menighedsrådet stiller kirkebil til rådighed GRATIS! Ring til Preben Vadsholt og aftal nærmere på telefon: eller

12 Årets konfirmander Ranum-Malle-Vilsted RANUM RANUM 2013

13 INDSAMLING 10. marts 2013 blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp i Vilsted og Vindblæs sogne. Der blev indsamlet hele 2486,50. HØSTGUDSTJENESTER Årets høstgudstjenester finder i år sted på følgende søndage: Søndag 8. september i Malle, 9.30 og søndag 15. september, 9.30 i Ranum og i Vilsted. MALLE SOGN Ved menighedsrådsvalget blev der kun valgt to til Malle menighedsråd. Biskoppen har besluttet at de to frem til næste menighedsrådsvalg i 2016 skal være del af Ranum menighedsråd. FARVEL TIL ORGANIST INGER MARIE JAKOBSEN Den dygtige organist i Ranum og Malle, Inger Marie Jakobsen, har fået nyt arbejde. Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke for en god indsats, og for et godt og inspirerende samarbejde. Inger Marie ønskes alt godt fremover. Menighedsrådene i Ranum og Malle VILSTED 2013 MORGENANDAGT VED SØFESTEN I VILSTED Der er som vanligt morgenandagt ved årets søfest. Det foregår ved søen, kl Det er i år lørdag 31. august. Menighedsrådet serverer rundstykker m.v. KONCERT MED ZENOBIA I RANUM KIRKE Ranum-Malle-Vilsted 13

14 Ranum-Malle-Vilsted Oplev den danske sangskat på en ny og betagende måde! Koncert med Zenobia i Ranum Kirke tirsdag den 27. august kl Trioen Zenobia består af søstrene Louise og Charlotte Støjberg som henholdsvis er sanger og tangentspiller, samt Mette Kathrine Jensen som spiller harmonika. Alle tre er konservatorieeller universitetsuddannede, og truppen har udgivet 3 CD-er. Publikum kan glæde sig til en intens musikalsk fortælling om en trio af unge kvinder, der er født af de danske sanges ord og toner, og som nu selv skaber deres fortællinger ind og ud af traditionen. Trioen er forrygende til at skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv og publikum, og de formår at gøre deres optrædener nærværende og glade. Alle er velkommen, og der er gratis adgang. SOGNEAFTEN VED JOHN ENGELBRECHT af solidaritet og tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage, så er livsglæden sorgløs klar. Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning og evangeliets glædesbudskab kan ændre mismod til livsmod. Poesiens og troens billedsprog kan være med til at skabe en ny fordybelseskultur, så vi opdager håbet og visdommen i hverdagen. Om livsglædens nødvendighed, om livsmod og langsomhed. Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere kreativt og farverigt liv. Om fordybelsens nødvendighed og poetiske ord om sorg og smerte, om smil og lykke. Vel mødt i sognehuset i Ranum. KONCERT VED FJORDSIND 14 Efterårets første sogneaften, torsdag 10. oktober 19.00, er ved filosof John Engelbrecht, Vejle, manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord og fortællerskibet jagten "Nordstjernen". Hans foredrag bærer titlen HUMOR, LIVSMOD OG KRISTENDOM Foredraget handler om humor som åndens solskin og kristendommen som redningsbæltet, der giver opdrift på livets hav. Om humor som en elastik - en musikalsk Limfjordsfærd I Ranum Kirke tirsdag den 22. oktober kl Musikeren Jens Jeppesen udfører i efteråret 2013 en længere og sammenhængende Limfjordsturné på kryds og tværs fra Thy i vest til Hals i øst. Limfjordsturnéen vil foregå med 12 koncerter i geografisk udvalgte kirker langs Regionens Limfjordsland. Den musikalske besætning består af: Sanger og guitarist Jens Jeppesen, violinist Esben Kjær samt pianist, saxofonist og harmonikaspiller Christian Libak. Til lejligheden komponerer Jens

15 Jeppesen tolv nye danske sange, med udgangspunkt i livet i og omkring Limfjorden på godt og ondt, som hver især vil indgå som en uropførelse ved en ny koncert. Kirkerummets arkitektoniske udformning inddrages i en spektakulær lyssætning ved Thomas Becker (Dreamland Studio), som vil være en fremtrædende og integreret del af koncertens lydbillede/helhedsindtryk. Alle er velkommne, og der er gratis adgang. KONCERT MED KRISTIAN LILHOLT TRIO Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 14. november. Der er der nemlig LANDkoncert i Vilsted kirke, med Kristian Lilholt trio, kl Trioen består af Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Billetter sælges til november i Brugsen i Ranum og på Friskolen. Pris 70 kr. ALLE HELGENS DAG Søndag 3. november er det Alle helgens dag. På denne dag læses under gudstjenesten, som der er tradition for, navnene op på dem som er gået bort i årets løb i Ranum, Malle og Vilsted. Det er 9.30 i Ranum, i Vilsted og i Malle. KIRKELIGE HANDLINGER Dåb Ranum Alfred Kristensen Begravelser og bisættelser Ranum Niels Krogh Kristensen Henny Kristence Nielsen Thomas Holm Grønning Dagmar Viola Hansen Erik Sander Laursen Georg Nielsen Peder Jensen Ove Andreas Tallaksen Vilsted Anna Grethe Ranum Jens Kristian Pedersen KÆRBOS VENNER 15/ ca Udflugt til blandt andet Borup hede. 12/ Bankospil 28/ Underholdning ved Fjer ritslev Harmonikaklub 23/ Spis-sammen med pensionistforeningen Besøgsdage tirsdage i ulige uger. PENSIONISTFORENINGEN 14/8 Åletur til Feggesund og Jenle 4/9 Tøjsalg 11/9 Banko 18/9 Banko 25/9 Underholdning ved Munk-Christensen 2/10 Hyggeeftermiddag 9/10 Banko 23/10 Spis-sammen med Kærbos venner, kl /10 Løvfaldstur. Ranum-Malle-Vilsted Malle Birgitte Lærke Greth Nielsen' Vilsted Emilie Høgh Hedegaard Mille Bach Rasmussen 15

16 KIRKELIG VEJVISER Sognepræst John Vestergaard, Seminarievej 25, 9681 Ranum, tlf e-post: Fridag fredag. Ranum-Malle-Vilsted Organist og korleder: Inger Marie Jakobsen, Violvej Nørresundby, tlf e-post: Sognehus og hjemmeside: Kirkevej 9, 9681 Ranum, indkørsel til P-plads fra Solbakkevej. Tlf RANUM Formand: Ulrik Holm, Kærgårdsvej 16. Tlf Kirkeværge: Erik Knudsen, Seminarievej 6. Tlf Graver: Inger Holmgaard, Sjørupvej 15. Tlf / Gravermedhjælper: Peter Jensen, Sigsvej 91. Tlf Kasserer: Ingrid Jensen, Kærgårdsvej 20. Tlf Organist: Stillingen er vakant. MALLE Kirkeværge: Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61. Graver: Rob de Beer, Færøvej 11, 9670 Løgstør. Tlf / Organist: Se under Ranum. Kasserer: Se under Ranum. John Vestergaard VILSTED Formand: Ingeborg Nielsen, Ranumvej 21. Tlf Kirkeværge: Ingelis Søgård Jensen, Hobrovej 193 Tlf Graver: Ole Svenstrup. Tlf / Kasserer: Johan Fruergaard, Sognevejen 88, Aalestrup. 16

17 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Ranum Malle Vilsted JULI 7 6. s. e. trinitatis, v. Torben Haahr, nadver s. e. trinitatis, v. Torben Haahr, nadver s. e. trinitatis, v. Torben Haahr, nadver søndag efter trinitatis 9.30 AUGUST søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis 9.30 SEPTEMBER søndag efter trinitatis s. efter trinitatis, høstgudstjeneste Malle søndag efter trinitatis, høstgudstjenester søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis OKTOBER søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis 9.30 NOVEMBER 3 Alle helgens dag Ranum-Malle-Vilsted KIRKEBIL Ranum og Malle: Du er velkommen til at bestille kirkebilen til at hente og bringe dig til gudstjenester i kirkerne og på Kærbo og til møderne i sognehuset. Du kan ringe på senest dagen før, inden kl Vilsted: Du er velkommen til at bestille kirkebilen til at hente og bringe dig til gudstjenester i kirken og til møderne i sognehuset. Du kan ringe på

18 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 18 CAFE SOL Onsdag den 11. september kl i konfirmandstuen i Salling. Tidligere forstander Jørgen Christensen, Nykøbing M. kommer og fortæller om SAT 7, som er en kristen satellit Radio. Onsdag den 25. september kl i Løgstør Missionshus. Sognepræst Pia Jacobsen, Løgstør fortæller. Emne: Vejen til præstegerningen. Onsdag den 9. oktober. Vi tager på tur til Dansk Nutidsmuseum i Aars. Mere om arrangementet følger ved en af de foregående Café samlinger. Onsdag den 23. oktober kl i Løgstør missionshus. Tidligere lærer Johannes Madsen, V. Hornum fortæller om Islams udvikling. Onsdag den 6. november kl i konfirmandstuen i Salling. Hygge- og sangtime. Onsdag den 20. november kl i Løgstør missionshus. Torben Haahr tager os med på tur til Efesus i billeder og fortælling. SIDEN SIDST Dåb Louie Perez Alstrup Engemann i Oudrup kirke Thor Winther Kofod Ager i Oudrup kirke. Caroline Marie Søgaard i Vindblæs kirke. Oliver Storm Mouritsen i Næsborg kirke. Begravede Anne Sofie Bredgaard fra Vindblæs kirke. Henny Knudsen fra Næsborg kirke. Vielser Hedvig Susanne Raundahl Larsen og Olaf Lykke Larsen i Oudrup kirke. Louise Hjortshøj Christensen og Franz Hjortshøj Christensen i Næsborg kirke. MØLLEGUDSTJENESTE Også i år vil vi afholde gudstjeneste i det fri ved Vindblæs Mølle. Det kommer til at foregå søndag den 1. september kl I år vil det være Sognepræst John Vestergaard som står for arrangementet. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være værter for en kop kaffe. Husk noget at sidde på.

19 KONFIRMANDBILLEDE I år havde vi 2 konfirmationer i vores 4 sogns pastorat. Der var i år ikke nogen konfirmation i Vindblæs, men til gengæld i Næsborg og i Salling. Konfirmanderne ønskede at begge hold konfirmander blev fotograferet på samme billede, så her er de (se side 20). KONFIRMATIONER FREMOVER Knapt er et hold konfirmander forsvundet, førend det er tid til at planlægge kommende konfirmationer. Hovedreglen er: Altid første weekend i maj. Om lørdagen er der konfirmation i Vindblæs og Næsborg og om søndagen er der konfirmation i Salling. Skulle det ske at en søndag falder på 1. maj, vil der stadig være konfirmation dagen før, også selvom det vil være i april. Det sker f. eks som man kan se i Vindblæs og Næsborg skifter tidspunkt på dagen hvert andet år. Derfor fordeler fremtidens konfirmationer sig således: 2014 Næsborg kirke lørdag d. 3. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 3. maj kl Salling kirke søndag d. 4. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 2. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 2. maj kl. 9:30 Salling kirke søndag d. 3. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 30. april kl Vindblæs kirke lørdag d. 30. april kl Salling kirke søndag d. 1. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 6. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 6. maj kl Salling kirke søndag d. 7. maj kl Er man herefter i tvivl, eller har man yderligere spørgsmål om konfirmationerne, må man meget gerne kontakte sognepræsten. AFTENSANG Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 19

20 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 20 Søndag den 27. oktober kl er der Aftensang i Oudrup kirke med fokus på efterårets smukke salmer og sange. Kom og vær med til en stemningsfuld oplevelse. Arrangementet er gratis og enhver er velkommen. RUNDVISNING I NÆSBORG KIRKE Kulturarvstjenesten inviterer til en offentlig rundvisning i Næsborg kirke, onsdag den 18. september kl Næsborg kirke er en af Vesthimmerlands talrige kirker, der blev opført i tilhugne stenkvadre for mere end 800 år siden. Den udmærker sig bl. a. gennem sin beliggenhed på en bakketop, hvorfra der er fantastisk udsigt over Limfjordslandskabet. Kirkens indretning og udsmykning blev ændret mange gange gennem århundrederne. På rundvisningen vil museumsleder Broder Berg fortælle om kirkens arkitektur, inventar og funktion gennem tiderne. Arrangementet er gratis og alle er velkommen. HØSTGUDSTJENESTER Årets høstgudstjenester falder i år på 2 søndage, idet vi afholder høst gudstjeneste i Oudrup kirke søndag den 8. september kl. 9.30, i Vindblæs kirke søndag den 15. september kl og i Salling kirke søndag den 15. september kl Næsborg har valgt at stå over i år. Der vil være konvolutter i våbenhusene til brug for en høstgave. EN ÆGTE PINSEBEGIVENHED Man bliver helt blæst ind i kirken! På vore egne er det ikke unaturligt at det blæser. Det gjorde det også den søndag hvor ordene faldt. Man bliver helt blæst ind i kirken! Pinsen handler som bekendt om Helligånden. På Hebraisk er ordet som betyder ånd det samme ord som man bruger, når man taler om vind. Ordet for Ånd kan derfor betyde to forskellige ting og alt efter sammenhængen afgør oversætteren om der er tale om Ånd eller om Vind. Når Jesus derfor i sin samtale med Nikodemus i Johannesevangeliet kapitel 3 vers 8 taler om vinden og siger: Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden. Så ligger der denne dobbelthed i ordene. Helligånden blæser mennesker ind i kirken. Dermed

21 blev udsagnet den dag til et lille sjovt ordspil, der på en prik ramte Helligåndens opgave, at blæse mennesker ind i kirken. Det blæser altså også på vore egne. Tankevækkende. Man bliver helt blæst ind i kirken! KIRKEFROKOSTER Som noget nyt arrangerer vi i efteråret kirkefrokost i konfirmandstuen efter gudstjenesten. Første gang bliver søndag den 15. september efter gudstjenesten i Salling kirke som begynder kl Efter gudstjenesten vil der være en lettere anretning i konfirmandstuen. Når vi har spist sammen vil vi synge nogle høstsalmer og sange. Søndag den 13. oktober gentager vi arrangementet og holder kirkefrokost efter gudstjenesten kl i Vindblæs kirke. Efter samme læst som sidst, vil vi Brug præsten efterfølgende synge nogle sange og salmer. Enhver er naturligvis velkommen til både gudstjeneste og frokost. Der vil være en mindre pris for frokosten til dækning af udgifterne. Næsborg - Salling - Oudrup Børneklub mødes hver mandag kl i konfirmandstuen i Salling Præstegård Aldersgruppe: 4-10 år Kontaktperson: Lone Haahr tlf Kontaktperson: Tina Mejdahl tlf Livet er fyldt med forskellige tanker. Nogle er overvældende, fyldte med glæde, mens andre er sorgfyldte og tynger os til jorden. Det at dele sine tanker giver i sig selv luft, både når man glæder sig eller kæmper. Derfor er det en fantastisk mulighed vi har i Danmark, at der i alle sogne er et menneske som har til arbejde at snakke med andre mennesker om alle livets forskellige sider. Send derfor gerne bud efter præsten. Kom forbi. Eller ring og aftal en tid for en snak om småt eller stort. Jeg kommer gerne forbi. Og sætter gerne tid af til at besøge dig. Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 21

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere