Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013"

Transkript

1 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013

2 Om hvad der kan ske, når man vover at række sin hånd ud Vi talte om bøn. Om det at bede. Om hvordan vi mennesker ofte handler, uden at lægge tingene ind til Gud, i forbøn. Og også lidt om, hvor meget velsignelse over vore liv, kirkens liv, menighedens liv som Gud lover os. Og den tanke sneg sig ind: mister vi noget af Guds velsignelse, ganske enkelt fordi vi ikke beder? Det jeg mener er, om det kunne tænkes, at vi går glip af noget, fordi vi ikke folder vore hænder? Som præst møder jeg ofte mennesker som fortæller mig at de beder aftensbøn, eller at de beder når de kommer i pressede situationer eller når de er lykkelige. Det er slet ikke så få mennesker som i ny og næ sender en tanke op. Og det er da herligt! Da vi som familie for nogle år siden var på Færøerne, fik jeg en illustration af det her med om vi mister velsignelse når vi ikke beder, og at vi får velsignelse, når vi beder. Amalie havde fødselsdag. Og de mennesker vi var sammen med sang fødselsdagssang for hende ved morgenbordet. Da vi rejste os for at gå fra morgenbordet, kom der en ældre herre hen til os. Han ville gerne lykønske Amalie. Amalie sagde tak, men da han rakte sine hænder frem imod hende, for at trykke hendes hånd, blev hun genert og ville først ikke tage imod hånden. Efter lidt betænkningstid tog hun mod til sig og gjorde det. Og da hun lidt ef- ter trak hånden til sig, lå der en blank og skinnende 20 krone mønt. Far, tænk lige hvis jeg ikke havde taget imod hans hånd. Så var jeg gået glip af 20 kr! Det er det, som jeg mener. Er det i virkeligheden det, man kan sige om os. At vi ikke rækker hænderne frem imod Gud, så hans velsignelser imod os ikke får lov til at udfolde sig til det maksimale. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Sådan opfordrer Jesus os til at række vore hænder frem, til at åbne vore 2 Næste kirkeblad. Næste nummer af kirkebladet udkommer i begyndelsen af november måned. Deadline for kommende udgave er onsdag den 25. september og materiale kan sendes til Pia Jakobsen, Løgstør, Aggersborg, Kornum, Løgsted Pastorat. Redaktør af nærværende udgave er Torben Haahr, Næsborg, Salling, Oudrup og Vindblæs Pastorat.

3 Rundvisning i Vesthimmerlands kirker Rundt omkring i vores land står der tusindvis af kirker, som alle har det til fælles at de op igennem tiden har tjent et formål for stedets kirkeliv. Kirkerne har med deres rum og rummelighed været med til at forme samfund og menneskeliv, og har derved hver især været med til at give vores kultur krop. I den nordlige del af Vesthimmerlands kommune har vi 12 kirker. De er vidt forskellige. De er bygget i forskellige tidsaldre. De ser forskellige ud. Kirkernes inventar er forskelligt, placeret forskelligt og afspejler derved forskellige kirkelige skikke, skønt kirkerne med inventar op igennem tiden har tjent samme formål. hænder for ham og hans velsignelser. Og når vi gør det, så ved vi aldrig helt, hvad der kan ske. For hvad betyder det at Gud velsigner? Jeg tror det betyder at Gud rækker os mere end vi lige erfarer og måske også anerkender som Guds gaver. Jeg er overbevist om at Gud kommer til os oftere end vi gør os det klar. Og er det sandt, så har vi i virkeligheden meget at takke ham for. Ja måske endda meget mere end vi gør os det klar. Dette kirkeblad er en stor reklame. Sådan kan man i det mindste betragte det. Tolv forskellige kirker og menighedsråd samt 5 forskellige præster ønsker på de næste sider at åbne for bare en lille del af Guds velsignelser over os. Der er gudstjenester for de ældre og for de yngre. Der er arrangementer for de intellektuelle og for os almindelige. Der er noget for de musiske og for de sangglade, samtidig med at den som søger information om de forskellige kirkers gudstjenester kan finde. Sommer, høst og efterår er vækst tid. Kirken vækster i sine gudstjenester. Og menigheden får mange forskellige gudstjenester og arrangementer til at vækste af. Find de arrangementer som du ønsker at deltage i, mød op og læg på den måde lag på den velsignelse som Gud ønsker at velsigne dig med. Måske følger der mere med tilbage, når du trækker hånden til dig. Med ønsker om en herlig og varm sommer til alle. Torben Haahr Kulturarvstjenesten inviterer i løbet af det kommende år til rundvisning i mange af vore kirker i Vesthimmerland. I dette kirkeblad er der nævnt planlagte besøg i Næsborg kirke onsdag d. 18. september kl I Kornum kirke tirsdag d. 8. oktober kl Og i Løgstør kirke tirsdag d. 5. november kl Museumsleder Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum vil vise rundt og fortælle om kirkernes arkitektur, inventar og funktion op igennem tiden. I den anledning har vi givet Broder Berg 3 hurtige spørgsmål 3

4 Hvorfor finder man hele 12 kirker heroppe i den Nordlige del af Vesthimmerland (Læs: Gammel Løgstør kommune). Det er mange kirker til få mennesker? De fleste kirker i kommunen er opført i 1100-tallet, dvs. i den romanske periode af middelalderen, og samfundsforholdene har ændret sig ganske grundlæggende i løbet af de 900 år. Dengang var det at være dansker ensbetydende med at bo i en landsby og have tilknytning til et sogn. Kan du give os et par stikord til hvilken betydning kirkerne her på egnen har haft for befolkning og kulturudvikling? De har været kraftfulde, religiøse symboler og samlingssteder, faste holdepunkter i hverdagen og en bekræftelse på individernes tilhørsforhold til fællesskabet i det jordiske liv. Hvis hjertet skal bestemme, hvilken kirke står så en historiker nærmest? Alle sammen! Hver eneste kirke har sin eget særpræg og er udtryk for et ambitiøst fælles projekt, uanset om det er middelalderkirken i Kornum eller 1900-tallets kirken i Løgstør. Alt dette og rigtig meget mere til, kan man få lov til at høre mere om, i de rundvisninger som i løbet af det kommende år vil finde vej til de forskellige kirker. Hold jer orienterede om arrangementerne i dagspressen. Arrangementerne er gratis og enhver er velkommen. 4 Broder Berg

5 Program for Indre Mission i Løgstør AUGUST 22. Opstart med fællesspisning kl Samtalemøde hos Inger Christiansen, Dragsdalvej 27. Tekst: Mark. Kap 14 SEPTEMBER 5. Møde v. miss. Simon Overgaard Pedersen, Lemvig 12. Høst og fødselsdagsfest v. pastor Christen Væver, Randers 19. Soldatermissionens efterårsfest m. lotteri 29. Samtalemøde hos Egon Christensen, Fredensgade 10. Tekst: Mark. Kap. 15 OKTOBER 2.- Oktobermøder i Farsø (nærmere 3. program senere) 10. Møde v. fritidsfork. Harry Harregaard, Durup. Plejehjemsgudstjenester Vestervang 28. august Lars Lyngberg Larsen 25. september Lars Lyngberg Larsen 30. oktober Lars Lyngberg Larsen Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffebord. Bøgely 9. juli Torben Haahr A 6. august Pia Jacobsen A 20. august Lars Lyngberg Larsen 3. september Pia Jacobsen A 17. september Torben Haahr 1. oktober Lars Lyngberg Larsen A 15. oktober Pia Jacobsen 29.oktober Torben Haahr Gudstjenesterne begynder kl Kaffe og kage til 10. kr efterfølgende. A betyder at der er altergang ved gudstjenesten. Røde Kors Hjemmet 25. juli Pia Jacobsen 29. august Pia Jacobsen 26. september Torben Haahr 31. oktober NN Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffebord. Der er altergang hver gang. Kærbo 8. august John Vestergaard 22. august John Vestergaard 5. september John Vestergaard 19. september NN 3. oktober John Vestergaard 31. oktober NN Gudstjenesterne begynder kl med efterfølgende kaffe. 5

6 Overlade FORMIDDAGSCAFE: Her i sensommeren er der 2 x formiddagscafe i konfirmandhuset: August: Onsdag den 21. august er der formiddagscafe i konfirmandstuen kl Vores dygtige organist Asta Madsen kommer og spiller og så er det ellers vores opgave at byde ind med forskellige sange og salmer, så vi kan få sunget nogle af de sange og salmer, som vi godt kan lide. Vi starter med kaffe og rundstykker kl September: Onsdag den 18. september er der formiddagscafe i konfirmandstuen kl Vores gamle provst Hans Aage Mink kommer og holder foredraget: "LIVET FORSTÅES BAGLÆNS, MEN MÅ LEVES FORLÆNS. Træk og oplevelser fra mit liv." Vi starter med kaffe og rundstykker kl HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 8. september kl er der høstgudstjeneste i Overlade Kirke. Vi skal synge alle de smukke gamle høstsalmer, der bliver en lille høstprædiken for børn og voksne, der bliver altergang også for børnene og offergang. Børnene er meget velkomne til at medbringe lidt frugt og grønsager, så kirken kan blive smukt pyntet til høstgudstjenesten. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en let høstfrokost/ brunch i konfirmandhuset ved præstegården, hvor alle naturligvis er velkomne til at deltage. Efter frokosten/ brunchen er der amerikansk lotteri. Offergang: Ønsker du, at dit bidrag (i forbindelse med offergangen/ indsamlingsbøsserne i kirken) skal gå til et bestemt formål, bedes du komme din høstgave i en kuvert, hvorpå du har skrevet dit ønske og efterfølgende vil dit ønske naturligvis blive efterkommet af menighedsrådet. 6

7 KONFIRMAND- INDSKRIVNING Søndag den 22. september deltager årets konfirmander i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe og orientering ang. konfirmandforberedelsen og kort orientering ang. konfirmationen i Overlade Kirke søndag den 4. maj 2014 kl. 10 i konfirmandhuset for konfirmanderne og deres forældre. Indbydelse kommer senere. Dorthe Bang ALLE HELGEN Søndag den 3. november 2013 er det Alle Helgens Dag. Denne søndag er der gudstjeneste kl og sædvanen tro mindes vi denne dag vore døde i Overlade Kirke. Vi mindes dem, som har været en del af vort liv dem, som vi har været forbundet med dem, som vi elsker og holder af, men som vi nu desværre har mistet. Navnene på dem, der siden sidste Alle Helgen er døde i Overlade Sogn eller er bisat/ begravede fra Overlade Kirke, vil blive nævnt. Dorthe Bang MINI-KONFIRMANDER Også i år bliver der tilbudt mini-konfirmandundervisning for børn i 3. klasse i Overlade. Vi mødes 8-10 gange i løbet af efteråret umiddelbart efter skoletid ca. 1½ time. Vi synger salmer/ sange, beder Fadervor, ser film, besøger kirken og graveren og kirkegården. Og så øver vi krybbespil, som vi opfører til adventsfesten : 1. søndag i advent søndag den 1. december kl i Overlade Kirke og igen til skolens juleafslutning i kirken. Hver gang serveres der en lille forfriskning. I begyndelsen af det nye skoleår får I besked om hvilken ugedag, der er mini-konfirmand. Marianne (Overlade Kirkes kirkesanger) og jeg glæder os begge meget til at se jer. Dorthe Bang Overlade 7

8 B.U.S.K. GUDSTJENESTE/ SPAGHETTI-GUDSTJENESTE DEN 27. OKTOBER KL af Dorthe Viberg Warming og Mikkel Lund Jørgensen, Bjørnsholmvej 118. Mikkel Blok Lønsmann, søn af Marie Blok Lønsmann og Steffen Blok Lønsmann, Flejsborg. Overlade 8 B.U.S.K. står for: børn, unge, sogn og kirke. BUSK er indført af folkekirkelige børneog ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Søndag d. 27. oktober er i 2013 den officielle BUSK-dag. I Overlade markerer vi dagen med en kombineret BUSK-gudstjeneste og spaghetti-gudstjeneste. Vi starter i kirken kl. 11 med gudstjeneste for hele familien og derefter er der spisning for alle i konfirmandhuset. Alle er velkomne: børn, unge og ældre. Maden + drikkevarer er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Vi håber, at I er mange, der vil slutte op om arrangementet. FDF Overlade Overlade Menighedsråd INDSAMLINGER I denne kirkeblads periode er der ingen indsamlinger i Overlade Kirke. SOGNENYT Døbte i Overlade Kirke: Wega Annabell Lund Warming, datter Døde i Overlade Sogn begravede/ bisat fra Overlade Kirke eller på Overlade Kirkegård: Gustav Kjær Nielsen, Farsø. Asta Elise Hald, Bøgely. Anna Marie Jensen, Højgården. Arne Ejvind Rasmussen, Kærbo. Karl Kristian Anderson, Bjørnsholmvej 129. Laura Torp Roed, datter af Line og Lars Torp Roed, Sønderladevej 33. Inga Roed, Mosevang 21. Kirsten Gerda Toft, Ålestrup. Inger Bertram Poulsen, Aars. SOGNEAFTEN Tirsdag den 22. oktober kl er der SANGAFTEN i konfirmandhuset. Marianne Jæger fra Borremose Ungdomsskole og Jacob Højlund, tidligere Borremose og synger sammen med os og fortæller om sang, sangenes baggrund og historie, hvorfor vi synger og hvorfor det gør så godt at synge. Menighedsrådet er vært for kaffe og kage. Kom og vær med til en glad sangaften. Gratis entre. Alle er velkomne. Overlade Menighedsråd. SOGNEUDFLUGT Overlade Kirkes Sogneudflugt. Søndag den 25. august inviteres ALLE interesserede med på en dejlig udflugt til Fur.

9 Vi starter med gudstjeneste i Overlade kirke kl Frugt inden afgang med bus. Frokost buffet på Regiztesminde på Fur. Guidet rundtur på Fur. Eftermiddagskaffe i det grønne (er der børn med på turen prøver vi at finde et børnevenligt område til kaffepause) Vi vender tilbage til Overlade sidst på eftermiddagen. Pris: Voksne 150,- kr. Børn under 12 år: 75,- kr. Prisen er inkl. transport, frokost (-drikkevarer) kaffe og kage. Overlade Kirkelig vejviser for Overlade Sogn Sognepræst: Dorthe Bang, Bjørnsholmvej 160, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Mandag er ugentlig fridag. Ved ferie og fri-weekender henviser telefonsvareren til afløser. Graver: Jacob Dalgaard, Søndersøvej 13, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Gravermedhjælper: Birgit Dalgaard, Sønderkærsvej 44, 9670 Løgstør. Tlf: Gravermedhjælper: Lilli Märcher Larsen, Ullerupvej 38, 9670 Løgstør. Mail: Kirkesanger: Marianne Hansen, Padkærvej 95, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Organist: vakant Overlade Menighedsråd Dorthe Bang Formand: Preben Vadsholt, Bjørnsholmvej 204, 9670 Løgstør. Tlf: eller: Mail: Kirkeværge: Grethe Jensen, Mosevej 6, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Kasserer: intern kasserer: Conni Jensen, Mosevej 2, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: Ekstern kasserer: Niels Jørn Støvring. Mosevang 12, 9670 Løgstør. Tlf: Mail: 9

10 Overlade Tilmelding til Sognepræst Dorthe Bang tlf.: eller Formand Preben Vadsholt, tlf.: SENEST DEN12. AUGUST. Vel mødt til denne sognetur for alle. Overlade menighedsråd FDF OVERLADE I FDF Overlade har vi det godt. Denne sommer var begivenhedsrig for FDF Overlade Først en sommerlejr for hele kredsen i Kimbrerborgen i Trend. Hele lejren var bygget op omkring forskellige kendte/ mindre kendte og nogle til lejligheden opfundne eventyr. Efter en uge med spændende oplevelser i Trend tog 4 mand af sted til Holland sammen med 400 andre fra FDF Landsdel 2. Ugen i Holland bød på spændende oplevelser for både voksne og børn. Efter en begivenhedsrig sommer er det nu igen tid til de ugentlige klassemøder. Vi har stadig plads til ekstra børn og ikke mindst voksne! Hvis det har interesse kan man finde os på eller på facebook. Årets konfirmander OVERLADE

11 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Tidspunkt JULI 7. 6.s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin. ingen s.e.trin AUGUST s.e.trin. ingen s.e.trin s.e.trin. ingen s.e.trin. - sogneudflugt 9.00 SEPTEMBER s.e. trin. ingen s.e.trin. - høstgudstjeneste s.e.trin. ingen s.e.trin. - konfirmandindskrivning s.e.trin. ingen OKTOBER s.e. trin s.e.trin. ingen s.e.trin. ingen s.e.trin. - BUSK/ spaghetti-gudstjeneste NOVEMBER 3. Alle Helgens Dag Overlade Nu har Overlade også fået en hjemmeside en beskeden en af slagsen men dog en hjemmeside! Tast: sogn.dk overlade Og I kan se gudstjenestelisten og læse om de forskellige arrangementer, som foregår i Overlade Sogn. Menighedsrådet stiller kirkebil til rådighed GRATIS! Ring til Preben Vadsholt og aftal nærmere på telefon: eller

12 Årets konfirmander Ranum-Malle-Vilsted RANUM RANUM 2013

13 INDSAMLING 10. marts 2013 blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp i Vilsted og Vindblæs sogne. Der blev indsamlet hele 2486,50. HØSTGUDSTJENESTER Årets høstgudstjenester finder i år sted på følgende søndage: Søndag 8. september i Malle, 9.30 og søndag 15. september, 9.30 i Ranum og i Vilsted. MALLE SOGN Ved menighedsrådsvalget blev der kun valgt to til Malle menighedsråd. Biskoppen har besluttet at de to frem til næste menighedsrådsvalg i 2016 skal være del af Ranum menighedsråd. FARVEL TIL ORGANIST INGER MARIE JAKOBSEN Den dygtige organist i Ranum og Malle, Inger Marie Jakobsen, har fået nyt arbejde. Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke for en god indsats, og for et godt og inspirerende samarbejde. Inger Marie ønskes alt godt fremover. Menighedsrådene i Ranum og Malle VILSTED 2013 MORGENANDAGT VED SØFESTEN I VILSTED Der er som vanligt morgenandagt ved årets søfest. Det foregår ved søen, kl Det er i år lørdag 31. august. Menighedsrådet serverer rundstykker m.v. KONCERT MED ZENOBIA I RANUM KIRKE Ranum-Malle-Vilsted 13

14 Ranum-Malle-Vilsted Oplev den danske sangskat på en ny og betagende måde! Koncert med Zenobia i Ranum Kirke tirsdag den 27. august kl Trioen Zenobia består af søstrene Louise og Charlotte Støjberg som henholdsvis er sanger og tangentspiller, samt Mette Kathrine Jensen som spiller harmonika. Alle tre er konservatorieeller universitetsuddannede, og truppen har udgivet 3 CD-er. Publikum kan glæde sig til en intens musikalsk fortælling om en trio af unge kvinder, der er født af de danske sanges ord og toner, og som nu selv skaber deres fortællinger ind og ud af traditionen. Trioen er forrygende til at skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv og publikum, og de formår at gøre deres optrædener nærværende og glade. Alle er velkommen, og der er gratis adgang. SOGNEAFTEN VED JOHN ENGELBRECHT af solidaritet og tilgivelse. Selvom livet ikke er lutter lagkage, så er livsglæden sorgløs klar. Sigtet med foredraget er at vise de rige muligheder, der med udgangspunkt i positiv tænkning og evangeliets glædesbudskab kan ændre mismod til livsmod. Poesiens og troens billedsprog kan være med til at skabe en ny fordybelseskultur, så vi opdager håbet og visdommen i hverdagen. Om livsglædens nødvendighed, om livsmod og langsomhed. Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere kreativt og farverigt liv. Om fordybelsens nødvendighed og poetiske ord om sorg og smerte, om smil og lykke. Vel mødt i sognehuset i Ranum. KONCERT VED FJORDSIND 14 Efterårets første sogneaften, torsdag 10. oktober 19.00, er ved filosof John Engelbrecht, Vejle, manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord og fortællerskibet jagten "Nordstjernen". Hans foredrag bærer titlen HUMOR, LIVSMOD OG KRISTENDOM Foredraget handler om humor som åndens solskin og kristendommen som redningsbæltet, der giver opdrift på livets hav. Om humor som en elastik - en musikalsk Limfjordsfærd I Ranum Kirke tirsdag den 22. oktober kl Musikeren Jens Jeppesen udfører i efteråret 2013 en længere og sammenhængende Limfjordsturné på kryds og tværs fra Thy i vest til Hals i øst. Limfjordsturnéen vil foregå med 12 koncerter i geografisk udvalgte kirker langs Regionens Limfjordsland. Den musikalske besætning består af: Sanger og guitarist Jens Jeppesen, violinist Esben Kjær samt pianist, saxofonist og harmonikaspiller Christian Libak. Til lejligheden komponerer Jens

15 Jeppesen tolv nye danske sange, med udgangspunkt i livet i og omkring Limfjorden på godt og ondt, som hver især vil indgå som en uropførelse ved en ny koncert. Kirkerummets arkitektoniske udformning inddrages i en spektakulær lyssætning ved Thomas Becker (Dreamland Studio), som vil være en fremtrædende og integreret del af koncertens lydbillede/helhedsindtryk. Alle er velkommne, og der er gratis adgang. KONCERT MED KRISTIAN LILHOLT TRIO Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 14. november. Der er der nemlig LANDkoncert i Vilsted kirke, med Kristian Lilholt trio, kl Trioen består af Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Billetter sælges til november i Brugsen i Ranum og på Friskolen. Pris 70 kr. ALLE HELGENS DAG Søndag 3. november er det Alle helgens dag. På denne dag læses under gudstjenesten, som der er tradition for, navnene op på dem som er gået bort i årets løb i Ranum, Malle og Vilsted. Det er 9.30 i Ranum, i Vilsted og i Malle. KIRKELIGE HANDLINGER Dåb Ranum Alfred Kristensen Begravelser og bisættelser Ranum Niels Krogh Kristensen Henny Kristence Nielsen Thomas Holm Grønning Dagmar Viola Hansen Erik Sander Laursen Georg Nielsen Peder Jensen Ove Andreas Tallaksen Vilsted Anna Grethe Ranum Jens Kristian Pedersen KÆRBOS VENNER 15/ ca Udflugt til blandt andet Borup hede. 12/ Bankospil 28/ Underholdning ved Fjer ritslev Harmonikaklub 23/ Spis-sammen med pensionistforeningen Besøgsdage tirsdage i ulige uger. PENSIONISTFORENINGEN 14/8 Åletur til Feggesund og Jenle 4/9 Tøjsalg 11/9 Banko 18/9 Banko 25/9 Underholdning ved Munk-Christensen 2/10 Hyggeeftermiddag 9/10 Banko 23/10 Spis-sammen med Kærbos venner, kl /10 Løvfaldstur. Ranum-Malle-Vilsted Malle Birgitte Lærke Greth Nielsen' Vilsted Emilie Høgh Hedegaard Mille Bach Rasmussen 15

16 KIRKELIG VEJVISER Sognepræst John Vestergaard, Seminarievej 25, 9681 Ranum, tlf e-post: Fridag fredag. Ranum-Malle-Vilsted Organist og korleder: Inger Marie Jakobsen, Violvej Nørresundby, tlf e-post: Sognehus og hjemmeside: Kirkevej 9, 9681 Ranum, indkørsel til P-plads fra Solbakkevej. Tlf RANUM Formand: Ulrik Holm, Kærgårdsvej 16. Tlf Kirkeværge: Erik Knudsen, Seminarievej 6. Tlf Graver: Inger Holmgaard, Sjørupvej 15. Tlf / Gravermedhjælper: Peter Jensen, Sigsvej 91. Tlf Kasserer: Ingrid Jensen, Kærgårdsvej 20. Tlf Organist: Stillingen er vakant. MALLE Kirkeværge: Martin Riisgaard-Jensen, Vanstedvej 61. Graver: Rob de Beer, Færøvej 11, 9670 Løgstør. Tlf / Organist: Se under Ranum. Kasserer: Se under Ranum. John Vestergaard VILSTED Formand: Ingeborg Nielsen, Ranumvej 21. Tlf Kirkeværge: Ingelis Søgård Jensen, Hobrovej 193 Tlf Graver: Ole Svenstrup. Tlf / Kasserer: Johan Fruergaard, Sognevejen 88, Aalestrup. 16

17 Gudstjenester Dato Søn- og helligdag Ranum Malle Vilsted JULI 7 6. s. e. trinitatis, v. Torben Haahr, nadver s. e. trinitatis, v. Torben Haahr, nadver s. e. trinitatis, v. Torben Haahr, nadver søndag efter trinitatis 9.30 AUGUST søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis 9.30 SEPTEMBER søndag efter trinitatis s. efter trinitatis, høstgudstjeneste Malle søndag efter trinitatis, høstgudstjenester søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis OKTOBER søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis søndag efter trinitatis, v. Torben Haahr søndag efter trinitatis 9.30 NOVEMBER 3 Alle helgens dag Ranum-Malle-Vilsted KIRKEBIL Ranum og Malle: Du er velkommen til at bestille kirkebilen til at hente og bringe dig til gudstjenester i kirkerne og på Kærbo og til møderne i sognehuset. Du kan ringe på senest dagen før, inden kl Vilsted: Du er velkommen til at bestille kirkebilen til at hente og bringe dig til gudstjenester i kirken og til møderne i sognehuset. Du kan ringe på

18 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 18 CAFE SOL Onsdag den 11. september kl i konfirmandstuen i Salling. Tidligere forstander Jørgen Christensen, Nykøbing M. kommer og fortæller om SAT 7, som er en kristen satellit Radio. Onsdag den 25. september kl i Løgstør Missionshus. Sognepræst Pia Jacobsen, Løgstør fortæller. Emne: Vejen til præstegerningen. Onsdag den 9. oktober. Vi tager på tur til Dansk Nutidsmuseum i Aars. Mere om arrangementet følger ved en af de foregående Café samlinger. Onsdag den 23. oktober kl i Løgstør missionshus. Tidligere lærer Johannes Madsen, V. Hornum fortæller om Islams udvikling. Onsdag den 6. november kl i konfirmandstuen i Salling. Hygge- og sangtime. Onsdag den 20. november kl i Løgstør missionshus. Torben Haahr tager os med på tur til Efesus i billeder og fortælling. SIDEN SIDST Dåb Louie Perez Alstrup Engemann i Oudrup kirke Thor Winther Kofod Ager i Oudrup kirke. Caroline Marie Søgaard i Vindblæs kirke. Oliver Storm Mouritsen i Næsborg kirke. Begravede Anne Sofie Bredgaard fra Vindblæs kirke. Henny Knudsen fra Næsborg kirke. Vielser Hedvig Susanne Raundahl Larsen og Olaf Lykke Larsen i Oudrup kirke. Louise Hjortshøj Christensen og Franz Hjortshøj Christensen i Næsborg kirke. MØLLEGUDSTJENESTE Også i år vil vi afholde gudstjeneste i det fri ved Vindblæs Mølle. Det kommer til at foregå søndag den 1. september kl I år vil det være Sognepræst John Vestergaard som står for arrangementet. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være værter for en kop kaffe. Husk noget at sidde på.

19 KONFIRMANDBILLEDE I år havde vi 2 konfirmationer i vores 4 sogns pastorat. Der var i år ikke nogen konfirmation i Vindblæs, men til gengæld i Næsborg og i Salling. Konfirmanderne ønskede at begge hold konfirmander blev fotograferet på samme billede, så her er de (se side 20). KONFIRMATIONER FREMOVER Knapt er et hold konfirmander forsvundet, førend det er tid til at planlægge kommende konfirmationer. Hovedreglen er: Altid første weekend i maj. Om lørdagen er der konfirmation i Vindblæs og Næsborg og om søndagen er der konfirmation i Salling. Skulle det ske at en søndag falder på 1. maj, vil der stadig være konfirmation dagen før, også selvom det vil være i april. Det sker f. eks som man kan se i Vindblæs og Næsborg skifter tidspunkt på dagen hvert andet år. Derfor fordeler fremtidens konfirmationer sig således: 2014 Næsborg kirke lørdag d. 3. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 3. maj kl Salling kirke søndag d. 4. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 2. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 2. maj kl. 9:30 Salling kirke søndag d. 3. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 30. april kl Vindblæs kirke lørdag d. 30. april kl Salling kirke søndag d. 1. maj kl Næsborg kirke lørdag d. 6. maj kl Vindblæs kirke lørdag d. 6. maj kl Salling kirke søndag d. 7. maj kl Er man herefter i tvivl, eller har man yderligere spørgsmål om konfirmationerne, må man meget gerne kontakte sognepræsten. AFTENSANG Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 19

20 Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 20 Søndag den 27. oktober kl er der Aftensang i Oudrup kirke med fokus på efterårets smukke salmer og sange. Kom og vær med til en stemningsfuld oplevelse. Arrangementet er gratis og enhver er velkommen. RUNDVISNING I NÆSBORG KIRKE Kulturarvstjenesten inviterer til en offentlig rundvisning i Næsborg kirke, onsdag den 18. september kl Næsborg kirke er en af Vesthimmerlands talrige kirker, der blev opført i tilhugne stenkvadre for mere end 800 år siden. Den udmærker sig bl. a. gennem sin beliggenhed på en bakketop, hvorfra der er fantastisk udsigt over Limfjordslandskabet. Kirkens indretning og udsmykning blev ændret mange gange gennem århundrederne. På rundvisningen vil museumsleder Broder Berg fortælle om kirkens arkitektur, inventar og funktion gennem tiderne. Arrangementet er gratis og alle er velkommen. HØSTGUDSTJENESTER Årets høstgudstjenester falder i år på 2 søndage, idet vi afholder høst gudstjeneste i Oudrup kirke søndag den 8. september kl. 9.30, i Vindblæs kirke søndag den 15. september kl og i Salling kirke søndag den 15. september kl Næsborg har valgt at stå over i år. Der vil være konvolutter i våbenhusene til brug for en høstgave. EN ÆGTE PINSEBEGIVENHED Man bliver helt blæst ind i kirken! På vore egne er det ikke unaturligt at det blæser. Det gjorde det også den søndag hvor ordene faldt. Man bliver helt blæst ind i kirken! Pinsen handler som bekendt om Helligånden. På Hebraisk er ordet som betyder ånd det samme ord som man bruger, når man taler om vind. Ordet for Ånd kan derfor betyde to forskellige ting og alt efter sammenhængen afgør oversætteren om der er tale om Ånd eller om Vind. Når Jesus derfor i sin samtale med Nikodemus i Johannesevangeliet kapitel 3 vers 8 taler om vinden og siger: Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden. Så ligger der denne dobbelthed i ordene. Helligånden blæser mennesker ind i kirken. Dermed

21 blev udsagnet den dag til et lille sjovt ordspil, der på en prik ramte Helligåndens opgave, at blæse mennesker ind i kirken. Det blæser altså også på vore egne. Tankevækkende. Man bliver helt blæst ind i kirken! KIRKEFROKOSTER Som noget nyt arrangerer vi i efteråret kirkefrokost i konfirmandstuen efter gudstjenesten. Første gang bliver søndag den 15. september efter gudstjenesten i Salling kirke som begynder kl Efter gudstjenesten vil der være en lettere anretning i konfirmandstuen. Når vi har spist sammen vil vi synge nogle høstsalmer og sange. Søndag den 13. oktober gentager vi arrangementet og holder kirkefrokost efter gudstjenesten kl i Vindblæs kirke. Efter samme læst som sidst, vil vi Brug præsten efterfølgende synge nogle sange og salmer. Enhver er naturligvis velkommen til både gudstjeneste og frokost. Der vil være en mindre pris for frokosten til dækning af udgifterne. Næsborg - Salling - Oudrup Børneklub mødes hver mandag kl i konfirmandstuen i Salling Præstegård Aldersgruppe: 4-10 år Kontaktperson: Lone Haahr tlf Kontaktperson: Tina Mejdahl tlf Livet er fyldt med forskellige tanker. Nogle er overvældende, fyldte med glæde, mens andre er sorgfyldte og tynger os til jorden. Det at dele sine tanker giver i sig selv luft, både når man glæder sig eller kæmper. Derfor er det en fantastisk mulighed vi har i Danmark, at der i alle sogne er et menneske som har til arbejde at snakke med andre mennesker om alle livets forskellige sider. Send derfor gerne bud efter præsten. Kom forbi. Eller ring og aftal en tid for en snak om småt eller stort. Jeg kommer gerne forbi. Og sætter gerne tid af til at besøge dig. Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs 21

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Sommer med kirke... Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk

Sommer med kirke... Kirkebladet Hjortshøj Sogn. www.hjortshoejkirke.dk Sommer med kirke... Kirkebladet Hjortshøj Sogn www.hjortshoejkirke.dk juni juli august Nr. 3 2015 1 Fra præst og menighedsråd Sognerejse aflyst Efter en fantastisk rejse til Israel i 2014, havde vi planlagt

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00 Blad uge 34-2015 Ferritslev Fritidshus Ferritslev Fritidshus - Ørbækvej 916-5863 Ferritslev Fyn - tlf. 65981315 Hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk mail@ferritslev-fritidshus.dk Betaling af billetter

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere