Kirkeblad for Hjerm Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Hjerm Sogn"

Transkript

1 Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, , 7560 Hjerm Hjerm tlf. 97 tlf Hjemmeside for for kirkerne kirkerne i Hjerm. i Hjerm. Her Her mail: mail: er det er det ud ud over over det det aktuelle aktuelle nummer nummer Menighedsrådsformand: af af Hjermposten - muligt - muligt at finde at finde en en Robert Robert Stoltenberg lang lang række række oplysninger om om kirkerne kirkerne Højgårdsparken 90, 90, Hjerm Hjerm og og livet livet i og i og omkring omkring dem. dem. Endvidere tlf. 97 tlf er er det det muligt muligt at søge at søge informationer mail: mail: angående fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, navneændring, konfirmation, vielse, vielse, Sekretær og og regnskabsfører: dødsfald og og attester. attester. Oplysninger om om Britta Britta Sunesen Sunesen gudstjenester længere længere frem frem i tiden i tiden tlf. 20 tlf mail: mail: kan kan også også søges søges her. her. Kontortid: Kontortid: Onsdag Onsdag kl kl På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Organist: Organist: man man finde finde information om om folkekirken, Susanne Susanne Madsen Madsen samt samt meget meget mere. mere. Rosenparken 90, 90, Skave, Skave, Holstebro Holstebro Her Her kan kan man man finde finde vejledning om om tlf. 97 tlf el el hvordan hvordan man man gør gør ved ved anmeldelse af af mail: mail: fadderskab, dåb, dåb, navneændring, bryllup og Og man kan Kirkesanger: bryllup og begravelse. Og man kan Vestre: Vestre: Egon Egon Bech-Pedersen, finde finde og og udfylde/udskrive formularer. Ewaldsvej Ewaldsvej 3, 3, Holstebro Holstebro Folkekirkens fælles fælles internetportal med med tlf. 30 tlf links links til til alle alle kirker, kirker, der der har har en en Østre: Østre: Bjarne Bjarne Aarkrogh Aarkrogh hjemmeside. Her Her finder finder man man artikler artikler Danmarksgade 5, 1.th., 5, 1.th., om om kristendom samt samt information til til Holstebro Holstebro medlemmerne. tlf. 40 tlf Graver Graver og kirketjener: og kirketjener: Her Her står står oplysningerne på alle på alle sogne sogne i i Vestre: Vestre: Morten Morten Gert Gert Hansen Hansen hele hele Danmark Danmark med med navn navn og og adresse adresse Kirkevej Kirkevej 18, 18, Hjerm Hjerm på på præst, præst, kirkepersonale og og menig- menighedsrådsmedlemmer. tlf. 21 tlf mail: mail: Østre: Ruth Mose Østre: Ruth Mose Øster Hjermvej 18, 7560 Hjerm Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor Øster Hjermvej 18, 7560 Hjerm Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor tlf. 21 tlf man man kan kan læse læse artikler artikler om om tro, tro, religion religion mail: mail: og og etik, etik, samt samt deltage deltage i religionsdebattenbatten. i religionsde- Redaktion: Redaktion: Robert Robert Stoltenberg, Stoltenberg, Else Else Pasgaard, Pasgaard, Susanne Susanne Madsen, Madsen, Jonas Jonas Serner-Pedersen Serner-Pedersen og Britta og Britta L. Sunesen L. Sunesen 67

2 P Livet er værd at udforske! -Det står der i hvert tilfælde på et banner foran præstegården, og så må det jo passe ;-) Nogle af jer har måske set banneret, det er i hvert tilfælde til at få øje på. Livet er værd at udforske! Da det kom med posten, var det tydeligt at en fumlefingret sognepræst som mig nok ville få brug for hjælp med opsætningen. Heldigvis kunne Peder Clausen en hel del tricks og vidste præcist, hvordan man nemt kunne bygge et stærkt stativ til det. Han havde uden tvivl udforsket dele af livet, som jeg ikke kendte meget til. Med hans og Robert Stoltenbergs hjælp var det sat op på et øjeblik. Mit fornemste bidrag til dette var at bringe kolde sodavand i sommervarmen, men se, det var jo noget, som jeg vidste noget om. Livet er noget underligt noget. Vi bliver kastet ud i det uden nogen forklaring, og skal så finde vores vej igennem det. Det er fuldt af spændende mysterier og ting, som giver mening, og mindst lige så meget, som ikke giver mening. Man kan, uden at anstrenge sig, komme igennem det, uden at tage dybe spadestik ned i mysterierne. Men får man først taget enkelte spadestik, får man lyst til at grave dybere. Det har vi så tænkt os at prøve i kirken, altså tage et par ekstra spadestik. Og er alle inviteret til at gøre det sammen med os. Det kunne virkelig være fedt, hvis der er nogen, som har lyst til at være med. Vi kører et forløb, som vi kalder Alpha, hvor vi vil snakke om de grundlæggende ting i kristendommen, og alle kan være med. Læs mere om det på en af de nærmeste sider, på eller på kirkens facebookside. Man kan også finde en indbydelse ved købmanden og andre steder i byen. For: Livet er værd at udforske! Glædelig sensommer, -Jonas 68

3 Høstgudstjenester Søndag den 22. september i Østre kirke og Søndag den 29. september i Vestre kirke kl Det er en god tradition at holde høstgudstjeneste for at fejre, at høsten er kommet i hus. For at takke for både den høst, der har været på marker og i haver, men også for alle de gaver, vi får givet året igennem, ja livet igennem. Kirkerne er som sædvanlig festligt pyntet, FDF vil deltage ved gudstjenesterne og børn er velkomne til at medbringe lidt af årets høst og deltage i processionen. Der er som sædvanlig indsamling ved høstgudstjenesterne. Vestre kirke er der offergang eller man kan lægge i kirkebøssen ved udgangen. Efter gudstjenesten i Vestre kirke er man velkommen i præstegårdshaven, hvor der er lagt pølser på grillen. Efter gudstjenesten i Østre kirke er der kirkefrokost, og her afholdes der auktion over de medbragte høstafgrøder. Dejligt, hvis der er rigtig meget at bortauktionere. Medbring gerne lidt høst fra haven. Velkommen til høstgudstjeneste! Konfirmandindskrivning Søndag den 8. september kl i Østre Kirke Alle kommende konfirmander i Hjerm indbydes sammen med deres familier til at være med i gudstjenesten i Hjerm Østre Kirke. Efter gudstjenesten vil Jonas det er præsten sige hej og fortælle lidt om den kommende undervisning. Og der er mulighed for at stille spørgsmål. Der udsendes skriftlig invitation med tilmeldingsblanket husk den! Der bydes på pizza-snegle og lidt at drikke. Ses vi? 69

4 Alphakursus Livet er værd at udforske! På Alphakursus får du mulighed for at udforske livet sammen med andre. Det er en unik mulighed for at bruge 11 onsdage af dit liv på at stille spørgsmålene: Er der en Gud? Hvem var Jesus egentlig? Og hvordan kan jeg tro? Hvad er Alphakursus? Alphakursus er et grundkursus i den kristne tro, hvor alle er velkomne. Her kan du komme og spise, høre et oplæg og dele dine tanker om livet med andre - i en afslappet atmosfære. Kurset er åbent for alle, som gerne vil med, uanset hvor lidt eller meget man ved om den kristne tro. Og... hvordan fungerer det så? Kurset består af tre elementer: Mad, oplæg og samtale i grupper. En aften varer cirka to en halv time, og kurset strækker sig over 11 onsdage + 1 lørdag. Det er gratis at deltage, men vi deles om de fælles udgifter til maden (30 kr pr gang). Grundkursus for alle. Kurset er for alle. Og det er særligt for dig, som ikke plejer at gå i kirke eller som ikke synes, du ved ret meget. Det er et GRUNDkursus i den kristne tro. Og der er altså plads til, at du kan stille alle spørgsmål og være lige som du er. Det er også for dig, som kender en del, men blot ønsker at få opfrisket de grundlæggende ting. Kurset kører fra d.11/9 til d.27/11 (pause i uge 42), med en lørdag d.26/10. Det foregår i konfirmandstuen i præstegården, Kirkevej 9, onsdage kl 18:30 til 21:15 præcis. Man kan hoppe fra når som helst og er ikke forpligtet mere end man selv ønsker. Følg med på og Facebookside. Tilmelding og info: Sognepræst Jonas Serner-Pedersen. Tlf: Ses vi? 70

5 Alphakursus De enkelte emner er følgende: 11/9 Hvem er Jesus? 18/9 Hvorfor døde Jesus? 25/9 Hvordan kan jeg være sikker på min tro? 2/10 Hvorfor og hvordan skal jeg læse Bibelen? 9/10 Hvorfor og hvordan skal jeg bede? (16/10 ngen Alpha: Efterårsferie) 23/10 Hvordan leder Gud os? 26/10 Lørdag om HelligÅnden 30/10 Hvordan kan jeg stå imod det onde? 6/11 Helbreder Gud i dag? 13/11 Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det til andre? 20/11 Hvad med Kirken? 27/11 Hvordan kan jeg få mest ud af resten af mit liv? September indsamling i kirkerne Kirkens Korshær i Holstebro Mød mennesker i øjenhøjde, også når de ligger ned. Det er mottoet for Kirkens Korshær i Holstebro. Kirkens Korshær i Holstebro og Parasollen i Struer gør et stort arbejde for vore medmennesker, som af den ene eller anden årsag er havnet på livets skyggeside. Parasollen er en del af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og er dermed en del af Den danske Folkekirke. Økonomien er i høj grad baseret på frivillig arbejdskraft og på private og forskellige fondes økonomiske støtte. Parasollen i Struer Tak for en god gave til Kirkens Korshær og Parasollen i september måned. 71

6 Onsdag den 2. oktober kl i præstegårdens konfirmandstue. En barsk fortælling om en stærk kvinde. Den afganskfødte Nasi Habibi, der bor i Fabjerg, fortæller om et liv med vold og ydmygelser. Hun blev gift som 16-årig og fik tre børn med sin meget ældre mand. Det lykkes hende at flygte med børnene og komme til Danmark. Men ydmygelserne fortsætter i flygtningecentret, og det var hendes egne landsmænd, der så ned på hende, fordi hun var enlig mor. Pris: 30 kr. for kaffebord og foredrag Klub 86 Kom og vær med til en spændende eftermiddag. Alle er velkommen! Man kan blive afhentet, hvis man retter henvendelse til Maja Vestergaard, tlf eller inden kl. 12 på dagen. Sogneaften Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 3. oktober. Fælles sogneaften i Sognegården med sygeplejerske Tine Birk Påske, der kommer med foredraget Mit liv som alkoholiker og tiden bagefter. 72

7 Børnekirke Hvis der er noget, som er vigtigt her i livet, så er det vores børn! Og dem skal der være plads til i kirken. Vi ønsker en kirke, hvor også børnene kan trives. Derfor vil vi fremover, af og til, holde børnekirke midt i gudstjenesten. Dvs når vi når til prædikenen, så er der nogen, der vil gå ud med de børn, som ønsker det og holde kirke på deres præmisser. På den måde er det nu blevet lidt nemmere for de børnefamilier, som har lyst at deltage. september måned vil der være børnekirke d.15/9 og d.22/9. Man vil fremover kunne se i gudstjenestekalenderen, hvornår der er børnekirke. Siden sidst Døbt i Vestre Kirke Clara-Sofie Dons Møller Døbt i Østre Kirke Lea Sloth Vestergaard Ninnie Esmaralda Moeslund Schjødt Viet i Vestre Kirke Gitte Andersen og Benjamin Nyborg Døde og begravede Eigil Johan Nielsen Ellen Pedersen Kristian Nordborg Laila Bjørkmann Knud Erik Jensen Werner Huldal Jensen Astrid Laugesen 73

8 Gudstjenester i Vestre- og Østre kirke Dato Vestre Østre Vestre Vestre Østre Østre Søndag den 1. september 14. s. e. trinitatis 9.00 Leif Bak - Søndag den 8. september 15. s. e. trinitatis Søndag den 15. september 16. s. e. trinitatis Søndag den 22. september 17. s. e. trinitatis Søndag den 29. september 18. s. e. trinitatis Søndag den 6. oktober 19. s. e. trinitatis Søndag den 13. oktober 20. s. e. trinitatis Søndag den 20. oktober 21. s. e. trinitatis Søndag den 27. oktober 22. s. e. trinitatis Konfirmand- * indskrivning Børnekirke * Høstgudstjeneste * Børnekirke Høstgudstjeneste * Leif Bak BUSK-gudstjeneste Hvis intet andet er nævnt, prædiker Jonas Serner-Pedersen. * Se nærmere omtale inde i bladet. - Solglimt: 18. september kl Gudstjeneste Alle, som har problemer med transport til og fra kirkens gudstjenester samt gudstjenester og hyggestunder på Solglimt, er velkomne til at benytte kirkebilen, som bestilles dagen forinden på tlf. nr

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014. Høsttid og efterår

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014. Høsttid og efterår MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014 Høsttid og efterår Indsættelse og præsentation af ny sognepræst Igen i år markeres Spil Dansk Dagen Ungdomsgudstjenester i Munkebo Kirke Hvem vil med i poolen?

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2014 til sommeren 2015 1 Høstgudstjeneste og frokost

Læs mere

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BudN r. 145/4 23. årgang aug.09 stikken Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Budstikken Randi Hansen

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere