Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende"

Transkript

1 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer involvering vigtig Laver kun arrangementer og overnatninger for hele klassen Kun forældre kontakt Overnatning også med forældre Sammenhold/fællesskab vigtig Lettere kontakt forældre imellem efter arrangementer Balance mellem arrangementer Grill /søndagsture/ banko/ campingtur Gerne flere arrangementer med overnatninger med både forældre og børn Problemer på årgangen sætte gang i det sociale vigtigt piger bruger tur til forbedring. Lærer/forældre Nemmere at få homogen gruppe hvis man kender hinanden. Enighed om arrangement er nogle gange svært Legegrupper godt (skal styres) Styr på klassen vigtig Fællesspisning Svært at kontrollere hvordan det går i skolen lærer/forældre sammenarbejde. Lærer træde i karakter. - Lave arrangementer med forældre. Arbejder med trivsel i arrangementer, - fx er det vigtigt at pige og drengeforældre mødes. Overnatningsarrangementer særligt godt - Bruger ikke kontaktforældre i forht. Trivsel (vi har aktivitetsudvalg) men det betyder meget, elever og også forældre glæder sig, det betyder meget. Der er ikke så meget kontakt til lærere ( 1 2 møder pr. år.) - Indført legegrupper. Delt skepsis, - det er der stadig. Ønsker mere ping pong m. lærere. - Også aktivitetsgruppe, - men klassen har på den anden side ikke været involveret i særlige konflikter. Kontaktforældre er et slags serviceorgan, - men igen det er jo også kontakt og trivsel - Det er vigtigt at forældre kender hinanden, der skal også være aktiviteter for voksne. Så man finder ud af hvad hinanden står for. - Det er vigtigt at kontaktforældre kan være med til at give børnene andre oplevelser end i skoletiden. Det kunne være optimalt med flere møder med lærere, men ugebrevene er gode. Ryste sammen aften også med forældre (bedre at lære hinanden at kende, ved problemer) Lege grupper, med hjem til hinanden på skift Fødselsdag og man byder ind til kaffe for at lære hinanden at kende som forældre. Klasse med trivselsproblem. Tæt kontakt imellem forældre og lærer Overnatning på skolen hvor kontaktforældre står for det.

2 Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende Ud fra mødet formulerer bestyrelse arbejdsbeskrivelse og ramme til kontaktforældre generelt og for hvert trin Meget afhængig af klasse sammensætning og hvordan lærerens rolle er i klassen(mange forskellige lærerskift kan give problemer) Ved problemer kan holdes møde hvor man taler lige ud af posen i forhold til problemerne. Fisken på Disken Sociale arrangementer. Vigtigt at have overskud som kontaktforældre at have øje for de børn som ikke altid komme med forældre - Arrangementer så som overnatning inkl. Forældre. - Legeaftaler bestående af grupper med enten piger eller drenge også gerne blandede grupper. - Vigtigt at arbejde med trivsel når der er problemer. - Arrangementer uden forældre. - Vigtig med stor opbakning fra forældre. - Arrangementer i de mindre klasser gør det nemmere i de større klasser. Ikke arbejdet med kontakt og trivsel Kun fælles arrangementer af social karakter Taget problemer op i forældregruppen Sociale arrangementer, 4 stk/år Gået til lærerne med problemerne Forældre bruger ikke kontaktforældrene Ikke bevidst om hvilke muligheder der for arbejde med kontakt og trivsel Kontakt mellem forældrene er vigtig Venner på tvære (legegrupper) Forældre inviteret med til fødselsdage (kaffe i køkkenet) Legegrupper, fritiden = kontaktforældre, skoletiden = lærerne - 2a: Kanotur, drenge / pige tur - Legeaftale - 4a:Givskud - 5b:Manglende opbakning - Ej trivsel - Ej tag stilling til problemstilling mht. Alkohol mv. - 0a:Telefonbog - Fokus på tryghed mellem forældre

3 - Primær fokus på samarbejdet mellem forældre - Legeaftaler - 1c: Forældre fokus - Ok at ringe til hinanden (løse problem mellem forældre) - 8a:Klassen har fået hjælp til at håndtere problemer i pigegruppen - Forældre tilmelder sig men kommer alligevel til arrangementet - Ingen opbakning - Håber at nå stadig at kunne samle forældre Mødes og aftaler 2-3 sammenkoster for året efterår, vinter og sommer + løbende aktiviteter. Snakker om trivsel vigtigt at henvende sig til lærerne, men der er stor forskel på lærerne og hvordan de følger op. Arrangementer for flertallet. Lytter til børnene og retter sig efter deres ønsker. Samler penge ind til klassekassen. Lærerne med til arrangementer. Godt tilfreds. 4 arrangementer årligt + 1 kun for forældre. Snakker trivsel er der behov for noget særligt for drengene eller pigerne. Fokus på hvad lærerne oplever. Fungerer fint. Gerne både drenge og pigeforældre. Problem at få flere forældre med. Forslag: lav forskellige udvalg til f.eks hyttetur og konfirmation, da dette kan være mere overskueligt end at lade sig vælge til 2 år. 3-4 arrangementer årligt med og uden søskende. Frivilligt at deltage mød op uden tilmelding. Har snakket om at lave arrangement kun for forældre, men er ikke blevet til noget endnu. Legegrupper med 5-6 piger og drenge i hver. Er hjemme hos hinanden 1 gang om måneden det rykker kammeratskabet. Har kørt i 1 år. Mødes med lærerne inden forældremødet og planlægger punkter til mødet. 3-5 arrangementer årligt, hvor næsten alle er med der meldes flere datoer ud. Halloween + sommerfest. Har haft et enkelt arrangement for hele årgangen skøjtehallen i Århus m forældre og søskende. Gerne hurtigere tilbagemelding fra lærerne til kf, hvis klassen ikke trives. Vigtigt at lærerne indkalder kf til møde ang. klassens trivsel 1-2 gange årligt. - Overnatning i med forældre og børn - Forskellige små arrangementer med børnene - Prøver at lave arrangementer med en anden form end dagligdagen, for at undgå de sædvanlige grupperinger. - Har prøvet at lave nogle arrangementer med styrede aktiviteter for bryde grupperingerne. - Hvis der kommer nye elever ind i klassen. Kontaktforældrene byder de nye forældre velkommen, præsentere sig ved først kommende arrangement. Lidt mere officielt. Tage kontakt og være behjælpelig med forældre/forældre spørgsmål. Evt. pålægge kontaktforældrene ansvaret for velkomsten af nye forældre - Kontakter de forældre som ikke kommer til arrangementer. Opfordre til at børnene evt. kan komme med, sammen med en af deres kammeraters forældre.

4 - Legegrupper delte meninger omkring oprettelse heraf. Tager forældrenes fritid. Styrker fællesskabet i klassen i dagligdagen og ikke bare som fest-arrangement - Madgrupper/Legegrupper i 2.kl. blev ikke så positivt modtaget, men de prøver det af. 1 gang pr mdr., lærer har hjulpet med sammensætning af grupperne. - Hvad gør man som kontaktforældre hvis f.eks. 2 børn (forældrene) ikke ønsker at deltage i legegrupper? (Legegrupper oprettet på initiativ fra kontaktforældrene) Skal de droppes for hele klassen for ikke at holde nogen udenfor? Eller skal man fortsætte hvor de 2 børn så ikke er deltager og derfor er udenfor det fællesskab. - Klasseregler revideres hvert år. Kontaktforældrene er tovholder. - Klasseregler mht alkohol, rygning, mobning, osv - Oplever svingende opbakning til klassereglerne - Kontaktforældrene føler sig i et dilemma i forhold til hvad de kan pålægge de andre forældre. Hvad gør man ved manglende opbakning fra mindre tallet? 2. Hvordan udskiftes kontaktforældre nu i klassen? - Skal der forandring til Hvorfor/ hvorfor ikke? - Hvordan kan det blive endnu mere attraktivt at være kontaktforældre? Ikke mange ønsker at være kontakt forældre. Trivsel 2 år så udskiftning, men måske kun 1 år? Pligt ikke lyst! Burde gå for tur pr. barn Ikke tilhænger af tvang Vil gerne blive ved indtil barn går ud af skolen Kom med fordi det er vigtigt Blanding mellem drenge/pige forældre vigtigt. Lave hyggeligt møde og evt. spisning på Dolly s (kun kontakt forældre) 4-6 medlemmer 1 år for lidt 1 år nok Mænd/Kvinder sammensætning vigtigt. Hvad er rollen? Opgaven skal sælges rigtigt. Uddelegering. - Blev kontaktforældre før sommerferie, og mangler en samling/overlevering fra gamle til nye (2 bliver, - men der mangler fællesmøde.) - Da vi skulle vælge (vi er 5) var der tavshed. Og så skulle det helst være drengeforældre. Føler det er arbejdsgruppe jeg er kommet med i og det føles træls. Vi har heller ikke haft møde - Vi har turnusordning med 4(2 nye + 2 gamle) det har kørt helt fra 0 klasse, - der fordelte vi opgaver og det kører godt. Når vi laver invitationer er det med uddelegering så vi er en slags koordineringsgruppe - Vi er 5, - der er ikke skov af hænder. Der er nogle som trækker, - ifht. Andre måder tjah tvang er nok ikke god ide. Det brude være attaktivt.

5 - I starten var det nemt, i de større årgange er det blevet sværere, der er bare nogle som ikke deltager. Men man har jo indflydelse, man lærer børnene alle børnene at kende. - Vi holder lige så meget kaffeslaberas og det er hyggeligt. Kunne ønske mere samspil med lærere. Det er en forandring som er sket. Det er første gang i 8 år en lærer var med. - Det ville være rart med en slags drejebog man melder sig jo til en sort boks Forskelligt fra klasse til klasse(forældrene) Nogle klasser oplever de samme vælges igen Andre klasser har haft skift igennem hele forældregruppen, god opbakning Skift hver 2. år med overlap (nye og gamle) Vigtigt ikke pres- husk frivilligt Vigtig Oplysning fra kontaktforældre til forældre i valg situationen- positiv historie God historie om god kontakt til børnene i klassen Talt for både at have drenge og pige forældre, som kontaktforældre Nogle vælger sig af pligt Idé at lave arrangementer på tværs af klasserne (samme årgang) skaber god kontakt imellem forældrene - Skifte efter 2 årig periode med overlap således at kun halvdelen udskiftes af gangen. - Vigtigt med både drenge og pige forældre i gruppen. - Forpligtet kontaktforældre periode dog med hensynstagende til flere søskende i andre klasser. - Traditionelle / tilbagevendende begivenheder for klassen f.eks. Bingo / disko aften mm. - Arrangementer med opdelt pige / drenge var flere steder en succes. Ingen regler Gerne 1-2 år ad gangen Valg ved håndsoprækning Alle bør deltage, bør være en pligt Stor interesse i de små klasser Der bør være både mænd/kvinder og drenge/pige-forældre Vidensdeling på tværs af årgangene Idebank på intra Arrangementer på tværs af årgangene Manglende oplysning om hvad arbejdet som kontaktforældre indeholder - 4a: Antal ca. 4-5 stk udskiftning 2 til 3 stk ad gangen - Ingen problemer med at få nye medlemmer

6 - 5b: Antal ca. 4-5 stk udskiftning 2 til 3 stk ad gangen - Altid nogle der sider og kigger den anden vej når der skal vælges nye - Mere attraktiv ved ikke - 0a: Ny blank - 1c: Antal ca. 5-6 stk 2 til 3 stk ad gangen - 8a: Næsten ingen der ønsker at være med, så ved ikke hvordan man skal få flere deltagere - 2a: Halv / Halv - Uddeling af opgaver til andre forældre der ikke er kontakt forældre så man som kontakt ikke tror at man skal lave det hele - Fri snak. Ønsker mere info omkring hvad dvs at være kontaktforældre fra start dvs. allerede inden man i 0 klasse vælger kontaktforældre 4 kontaktforældre. 2 gamle og 2 nye. Vælges for 2 år. Fungerer godt med nye og gamle. Mere positive tilbagemeldinger fra de andre forældre vil være rart. 4 kontaktforældre 2 udskiftes af gangen. Sværere at finde kf jo ældre børnene bliver. Stor forskel i klasserne, men forandring er nødvendig. Forslag: - fra 8. klasse færre arrangementer og nedsæt udvalg til de kommende arrangementer. Info fra 0. klasse om at det er en pligt at være kf lidt a la en kageliste, hvor man kan bytte indbyrdes, evt. til arrangementer. Måske skal der ikke være kf i udskolingen? 6 kontaktforældre manglede drengeforældre. Intet problem at få kf. Ingen fast udskiftning, men helst ikke alle på en gang. Godt med fælles holdninger om udskiftning, så der kan komme nye til. Positivt at man lærer andre forældre at kende. Godt at uddelegere opgaver til arrangementer. Vælger for 2 år af gangen skifter halvdelen. Fungerer godt, men kan være svært at finde nogen vi peger på en og så klapper vi. 5 kf. Ingen regler for udskiftning, men helst ikke skifte alle. Vigtigt med både drenge og pigeforældre, særligt i fht trivselsaktiviteter kl spørger til selve mødet om nogen vil trække sig og nogen vil ind. - 0.kl. ingen problemer med at rekruttere kontaktforældre - 0. kl. har ikke talt om hvordan man udskifter - Vælger for 2 år af gangen Overlapning ( 5 ved bordet) - Det er lysten der driver værket Det er glæden i sig selv - Man skal ikke tvinge nogen ind, det gavner ikke nogen. Hverken eleverne eller forældrene. - Børnene synes det er dejligt forældrene er engagerede i deres klasse. - Det er hyggeligt at lære de andre forældre at kende - Kontaktforældrene skal blive bedre til at uddelegere arbejde til de øvrige forældre i klassen. - Det er træls at være hjælper til skolefesten. Kontaktforældrene har også lyst til at sidde og snakke med deres børn og de andre forældre. (flere ved bordet) - Kunne evt. give årgange/klasser ansvar for en bod og så bede alle forældre i årgangen/klassen skrive sig på som hjælper. - De store klasser mister lysten til de fælles arrangementer. De forlanger noget mere. - Nogen har holdt en stor afslutningsfest for klassen (9. kl) - Det er vigtigt med forældre sammenholdet.

7 - Forældre/forældre kontakten meget vigtig. - Det er svært at finde kontaktforældre i de store klasser - Det er Tordenskjolds soldater og det er okay, det er lysten der er vigtig - Ikke brug for at lave om på hvordan man vælger kontaktforældre 3. Hvordan kan det understøttes og af hvem, at kontaktforældre har kontakt til hinanden og overleverer idéer og erfaringer på årgange og på tværs af årgange? - Hvilke nye idéer har du/i til mere vidensdeling på årgangen og på tværs af årgange? Hjemmeside database/idebank/vidensdelig vigtigt. Kontor taste ind? Udnævnt 1 kontaktforældre som samlingspunkt Bruge forum? Ingen arrangementer på tværs af årgangen i dag Overlevering af ideer vigtigt. Klasse projekt ikke årgangen Nogen skal tage initiativet til ting Fedt med aktiviteter mellem årgangene. - Det kunne være rart hvis vi lavede drejebog for arrangementer (antal kager fx) så spild og unødigt arbejde undgås. - Der er fokus på overskud. Vi vidensdeler uformelt på vejlen, og pga. børn i forskellige klasser. Måske kunne man sparre mere til møder, - men det kører. - Måske kunne man lægge noget på intra. Dele ideer om aktiviteter - Vi har lavet regler, - men udskiftning giver nye input. Vi bruger meget tid på ting vi opdager andre har arbejdet med. Drejebog skulle indeholde faktuelle oplysninger fx gode hytter, telefonnr. Etc. Nye og gamle kontaktforældre vælges Mappe med tidl. Arrangementer overleveres, følger kassen igennem alle årene. Denne kan overleveres til kontoret når børnene går ud af skolen- til videre brug og id base. Ideer fra større børn (klasser) Traditioner med gode arrangementer(kendt fra år til år) Gøre brug af intranet som ide boks fra forældre til forældre Ide fra forældremøderne. Ide at lægge op til at man sidder med nogle man ikke er vant til at tale med. - Opsamling af emner enten i form af at gemme invitation med tilknyttet kommentar. - Forpligtet til at bruge forældreintra (kontaktforældre fora / beskeder).

8 - Opsøgende forespørgsler / vidensdeling / tema grupper på tværs af klasser på årgangen. Dette arrangement er super godt Møder for alle kontaktforældre Idebank Overlap nye/gl. forældre Ideer fra børnene SKB informerer omkring kontaktforældre på 0. Årgang Specielt opstartsforløb for 0. Årgang - Samles på tværs af alle 3 klasser - Samling af alle kontakt forældre fra alle klassetrin - Bog med ideer fra tidligere kontaktforældre, hvor der var en lille note - om det var gået godt eller skidt. - Lege med børn fra andre klasser på ens egen klassetrin - Hvis forældre kan sammen så gør det meget lettere at børn også kan - Brainstorm mellem alle forældre på hele årgangen, hvad og hvordan man styrker sammenhold - Ide bank på forældreintra Ved at man kun udskifter 2 af gangen. Nogle er gode til at tage noter og sætte i mappe, men kunne med fordel formaliseres. Gerne mappe med invitationer, indkøbslister osv. Godt at mødes på tværs af årgangen ang. rygepolitik, alkoholpolitik + afholde samlet møde med SSP o.l. Der har ikke været opbakning til arrangementer med elever og forældre fra de andre klasser, måske pga store klasser. Gerne mere vidensdeling. Evt. mappe + 1 årligt møde hvor man deler idéer og erfaringer. Svært at lave arrangementer på tværs med det vil være godt gerne flere fælles arrangementer for elever. God idé med idémappe og evt referat fra møderne. Gemme invitationer o.l Idékatalog til kontaktforældre på intra med idéer, invitationer o.l. Nogle vil måske ikke kunne lægge dokumenter ind, men ellers bare skrive kort note med f.eks kontaktoplysninger og tips. Gerne en folder. - Kontaktforældrene i den gamle gruppe ( de afgående og de blivende) havde lavet en 2 års plan som de præsenterede på forældre mødet. 5 ideér hvem vil være med til at arrangere det? - Idébank enten på biblioteket eller på intra. - Årsrapport på årgangen, hvad har vi lavet? - Nogle har en mappe med ideér og inspiration, invitationer, billeder, indkøbslister, hvor meget har vi handlet til x antal deltagere osv.

9 - Vidensdeling, de nye mangler nogle at støtte sig op ad. - Viden gives fra forældre til forældre i klassen. Nye og afgående - Evt. input fra klassens øvrige forældre, så kontaktforældrene har noget at arbejde med. - De små årgange mødes med lærerne inden forældre møde. - I forhold til vidensdeling, må der ikke lægges for meget arbejde/mange møder over på kontaktforældrene. Man melder sig for at styrke fællesskabet i egen klasse. - Der er meget samarbejde på tværs af årgangene i forvejen. - Folder, kontaktforældre hvad er det, hvor kan man finde oplysninger, gode idéer, hvad er min rolle. 4. Hvordan kan bestyrelse og kontaktforældre være i kontakt og dialog med hinanden til gensidig inspiration og vidensdeling om igangværende arbejde? Forældremøder deltagelse. Kontakt Fortælle kontakt forældre om hvad SKB laver Lave skrivelse til kontakt forældre om hvad de skal gøre m.m. Hvad er SKB arbejde? Mgl. Ping/pong mellem kontakt forældre og SKB Evt. samle kontakt forældre på årgangen efter normalt forældre møde når SKB medlem er deltager i mødet Mere synlighed i klasserne (SKB) - Første forudsætning er at mødes forældremøder og kontaktforældremøder. - Det ville være rart med præsentation i mail, - hvem det er - Vi har brug for at vide hvad bestyrelsen kan bruges til - Det er vigtigt med info på mail. Jeg har aldrig lagt mærke til at der kommer info efter møder (andre samtykker, - en har vist set det da der var noget om trafik) Se stikord i 3 Gøre brug af forældre Intra på tværs Ide: 1 møde årligt hvor der er samarbejde mellem bestyrelse og kontaktforældre og skole vedr. årets emne/trivsel- evt. et oplæg til inspiration og læring Som kontaktforældre ide genere til emner som skolebestyrelsen skal tage op. - Kontaktforældre ved ikke hvad SKB laver. - Kontaktforældre er ikke gode til at få tjekket referater o.a. under SKB punktet op hjemmesiden.

10 - Kontaktforældre vil gerne have SKB referat i mail. - Vidensdeling mellem SKB og kontaktforældre kan ske samme aften SKB er til forældremøde for at fortælle om SKB arbejde. Mødet mellem kontaktforældre og SKB må gerne være før selve forældremødet, så man kan få afstemt interesseområder (her menes der ting der måtte røre sig i klassen og som SKB måske kan byde ind med noget). - SKB indlæg må ikke være i det åbne forældre møde men skal så være på klasse niveau. Større synlighed Inddragelse i mødeaktivitet Mere info fra bestyrelsen Kontaktpersoner i SKB i forhold til de enkelte årgange Nyheder fra bestyrelse på intra Deltagelse fra SKB på årgangsmøder Nyhedsmail Besked på intra f.eks. ved nye referater Fælles deltagelse i temadage/uger på skolen, SKB-lærere-kontaktforældre-forældre-elever - Dette forum - Gennemføre sådan arrangement som dette hver år eller hver anden år - Mødes evt. 1 trivsel forældre der repræsenterer hver år gang med skole - bestyrelsen. - Mere info om hvad SB opgaver er og hvordan vi kan bruges i forhold til den - rolle man har som kontaktforældre Har ikke behov for kontakt til skb. Bruge intra mere. Mangler ikke kontakten til skb. vil dog være godt med et årligt møde. Skriv til kontaktforældrene på intra. Gerne eksempler på hvad bestyrelsen kan hjælpe med. Tydelig kommunikation og mere synlighed. - Lave en folder - - Evt. bestyrelsen præsenterer sig for kontaktforældrene og fortæller om kontaktforældre-rollen - Nytter det noget med idéer - Skolens er meget stor nytter det noget at kontakte bestyrelsen - Har aldrig tænkt over at bruge/kontakte bestyrelsen - Hvad kan man bruge bestyrelsen til? - Får man noget ud af at kontakte bestyrelsen - Hvad er bestyrelsens magt - Hvor store/små spørgsmål vil I tage?

11 5. Når der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsområder og rammer for kontaktforældre: hvad er så det vigtigste, at den indeholder og beskriver? Ikke regler, men eksempler Sociale områder vigtigst. Punkter/forslag nedskrevet Har ikke brug for rammer Beskrivelse, men ikke for 4-kantet Vigtigt, at man er en del af skolefesten Ansvar for at uddelegere udnytte kompetencer for fælles at udføre diverse opgaver - At opretholde godt socialt miljø i klassen som supplement til klasselærer - Aktivitetsudvalg er ikke bare - At kende hinanden er vigtigt og at have fælles oplevelser som rækker ud over skolen. Det er også noget af det som skaber minder - Spilleregler, - vi kan henstille til (fx m. pc.spil) enigheden er svær når det gælder fødselsdage, - endnu værre med alkohol - Det er de samme forældre og børn som ikke deltager - Det skal pointeres at det er vigtigt at forældre kender hinanden At kontaktforældrene er medansvarlige sammen med læreren i at værne om hele klassens trivsel. At skabe fællesskab i klassen(elever/forældre) Mulighed for indflydelse Bedre kendskab til forældrene og til børnene i klassen- stor gevinst! - Give tid til at lavet en beskrivelse og sammensætning af P / D grupper / forældre + evt. rotation. - Formål med kontaktforældre er trivsel / Hygge og samvær. - Regelsæt må ikke være fastlåst. - Regelsæt skal måske mere betragtes som klassens principper. Muligheder Inspiration Ikke regelsæt Regler for valgperioder Begge køn repræsenteret Rammer for arrangementer, f.eks. fødselsdage Vigtigste opgave = sociale arrangementer og trivsel

12 - At forældre få et godt sammenhold fra 0 klasse - Ingen regler, men input + ideer - Forklare hvor vigtig det er at man få et kanon sammenhold fra 0 klasse - Evt. forslag ej regler til fællesregler der ligger på intra Ingen SKAL i folderen. Vigtigst med det sociale. Vigtigste opgave at arrangere oplevelser for elever og forældre for at fremme trivslen. Ved manglende trivsel i eksempelvis pigegruppen, er det vigtigt at lave særlige arrangementer for dem i samarbejde med lærerne. Det vigtigste er trivsel. Godt at forældrene kender hinanden, særligt ved problemer. Vigtigt ikke at skifte alle kf samtidigt, og at der både er drenge og pigeforældre. Ingen SKAL for så vil mange bakke ud. Vigtigt med mappe med arrangementer, invitationer og indkøbslister. Vigtigt at det er nemt at være kf, derfor godt med et idékatalog. Det er eksempelvis spild af tid at skulle undersøge, hvor man kan komme hen på hyttetur, hvis mange har gjort det før rart med links/henvisninger f.eks på intra. Husk at alle skal påtage sig at være kf i løbet af skoletiden problem at nogle ikke møder op til forældremøderne. Husk at man gerne må uddelegere opgaver. - Det sociale er det absolut vigtigste - Forældre/forældre samarbejde er meget vigtig - Godt sammen hold i klassen - Guide/Opfordre børnene til at lege bredt. (Legegrupper) - Sociale arrangementer for børn og voksne - Lærer/forældre kontakt - Et godt forældre/forældre sammenhold/samarbejde letter kontakten - Kontaktforældre opgaven er hyggeudvalget, en uformel sammenslutning - Beskrive de ting man kan forvente af kontaktforældrene 6. Hvilke ønsker har I om særlige fokusområder til bestyrelsen? - Hvad skal bestyrelsen gøre nu? - Hvad skal kontaktforældre gøre nu? o SKB: Mere synlighed/bedre dialog Tættere kommunikation Billeder på hjemmesiden (af SKB medlemmer)

13 Hvad vil SKB bruge kontakt forældre til? Møde med kontaktforældre på årgangen Dialog møde med kontakt begge veje. Offentliggørelse af SKB møde datoer på hjemmesiden Husk at skrive om møde på hjemmesiden. Reference lægges på sted, hvor mange kan se denne de fleste går kun ind på side for eget barn o KF: Behov lave ting. - Bestyrelse: faste rammer er vigtige når det gælder skole. Det er noget rod når små klasser er alene indtil nogle gange 8.15,. vikarerne giver utryghed. - Det er vigtigt med stabilitet også ved langtids sygdom. - Alle skal komme til tiden - Det kunne være fint at mødes om et emne (Kontaktforældre og bestyrelse. - Forældremøder det kunne være infomøde altså inden forældremødet. Fokus område: Bestyrelsen: trivsel omsorg for hinanden sundhed/hygiejne miljøvenlig tankegang opfordre til at gøre brug af vores ideer med årligt fælles møde Ide at skolebestyrelsen kunne udsende nogle punkter til kontaktforældrene som kan drøftes i klasserne/kontaktforældrene. Kontaktforældre: Vi skal vise opbakning om tiltag Være skolebestyrelsens forlængede arm Gøre brug af forældre intra - Kanalisering af problemer fra klasse til SKB. - Foredrag / Tema m. fl. Omkring et emne (hvor der kunne være problemer i klassen). - Referat som ved store emner og indsatsområder så som mobning. - Ved problemer i klassen skal kontaktforældre gruppen inddrages noget mere. F.eks. ved pigefnidder kan man evt. intensivere legegrupper eller lignende.

14 Kontaktforældrene skal bruge SKB mere Intra Idebank Dialog Rød tråd på tværs af årgangene Politikker på intra Kursus i brug af intra, muligheder etc. - Gentage dette forum hvert år - Ide bog på forældreintra - Mere info fra SB om vores arb. i 0 klasse - Mere info fra skolen om hvad kontaktforældre rollen er - Kontaktforældre skal mødes for hver årgang og samle viden evt. i en bog - som nye kontaktforældre kan bruge som start hjælp - Lærere skal ha mere fokus på trivsel. - Kontaktforældre skal være mere synlige ved forældremøder - Bog til nye kontaktforældre Mere synlighed fra skb. Hvad er skb s indflydelsesområder? Kontaktforældrene kan bidrage til et evt. idékatalog. Nyheder på klassens oplagstavle med link til referat fra skb møder. - Trafik, skolepatrulje og parkede biler langs Højvangsalle. - Sund mad - Daglig motion ( vi løber til København) - Renovering, meget dyster skole - Rengøring - Ven Buddy Ældre elev er ven for mindre elev - Have en rød pæl, hvor de som ikke lige har nogen at lege med kan gå hen til, og derved møde andre der heller ikke har en at lege med. (kan huske Ida snakkede om det på et af SKB møderne) - Lege med en stor legekammerat, tager hånd om de små - Hvad kan vi bruge bestyrelsen til? - Hvad laver de? - Kulturaften, rigtig godt arrangement. - Kulturaften, For meget x-factor, audition hører ikke til i skolen/de små klasser. Børnene bliver valgt fra. Dårlig planlagt. Forældre var ikke klar over der var audition eller vidste ikke hvad det gik ud på. - Der er ikke mad nok i boden - Tage hånd om de små børn det er en stor skole. - Ældre børn som en slags gårdvagt, med gul vest så de mindre børn kan se hvem de kan gå til. - Ven fra større klasse. Dagnæsskolen har det. Relationer. De Store virker ikke så farlige for de små. - Gå Busser god idé

15 Opsamling 0.klasse: Her er de 5 vigtigste punkter følgende: - Klasse arrangementer (Store som små). - Legeambassadør (elever fra større klasser) - Rød tråd på årgangen (børnehaveklasse personale sender forskellige signaler). - Trygge rammer for elverne (når der loves noget så skal det overholdes). - Skabe relationer både kontaktforældre og elever på tværs af årgangen enten i form af fælles arrangement. 2 runde, 5 vigtigste punkter: - Vidensbank på intra, inspiration - Kontaktforældrenes opgaver/muligheder, regler/inspiration - Årligt dialogmøde og fælles projekter - SKB, større synlighed, samarbejde gensidigt - Fastholde samarbejdet mellem lærere og kontaktforældre hele skoleforløbet, indholdet ændrer sig ikke behovet! 2. årgang: Hvad er de 5 vigtigste ting fra i aften? 1) Der skal laves et idékatalog på Intra som kontaktforældrene selv kan lægge idéer og oplysninger i på. F.eks.: Kontaktpersoner for spejderhytten, hvad er godt at huske hvis man skal i Madsby Parken, hvor længe før skal man bestille overnatning i Kattegat Centeret, hvad koster. Osv. 2) Folder til kontaktforældre Godt med pige og drengeforældre i gruppen samt både mødre og fædre Udskiftning/overlap Godt med både 1. gangs forældre og forældre som har erfaring med ældre søskende, som kan komme med idéer til arrangementer osv. Klassens egen mappe Scrapbog med gamle invitationer, hvor meget indkøbte vi til x arrangement til x antal osv. 3) Sund kost og daglig motion 4) SFO en der er utilfredshed med den (det kom ikke frem hvad utilfredsheden gik ud på?) 5) Folder omkring bestyrelsen ( nemmere adgang til referaterne man skal ikke lede efter dem) Så var der lidt ordet er frit

16 En ville gerne vide hvorfor vi ikke bruger Fri for mobberi i vores antimobbestrategi Det har været en rigtig god aften Det bør være en tilbagevendende begivenhed. Referat årgang: - Når der skal laves en beskrivelse af kontaktforældres arbejdsområder er det vigtigt: Hvilke muligheder som kontaktforældre, ikke regler - Samvær og hygge er vigtigt: Det er jo indirekte at arbejde med trivsel, - det at man gør noget sammen med forældre og med børn. Det er vigtigt at man beskriver hvad man kan gøre, - ikke hvad man skal. - Man er med til at lave et forum hvor man kaster nogle spørgsmål ud i klassen. Fx hvornår eller hvor lang tid må børn være sammen efter spisetid i hverdagen. Man kan kun skabe det forum hvis man har god kontakt. - Det kunne være godt med mere viden om hvordan det er at være kontaktforældre, - eller kan være. - En bevidstgørelse at man kan hjælpe med kontakten, altså der er mange former for kontakt. - Det er vigtigt at det er både er drenge og pigeforældre i kontaktforældregruppen. - Trivsel har noget at gøre med om man kan sammen, - Det er godt at kende hinanden. - Vi skal huske at tænke trivsel med ind i arrangementer, - hvor man kommer til at være sammen med forskellige- - Intra både som idebank som faktuel oplysningssted gerne årgangsorienteret - God ide, - med møde i dag måske kunne det være tilbagevnedende. - Man kunne kombinere temaer med projektgrupper i skolen, - som arbejder med temaer som skolebestyrelse og kontaktforældre også arbejder med. Ide: Temamøde hvordan er man god kammerat hvordan arbejde med trivsel hvordan kan vi som forældre trives hvordan kan man lave grupper af forældre som trives. Altså også med oplæg hvor vi kan lære noget nyt måske Næste skridt: I skal som bestyrelse være mere synlige, - og gerne med til formøder med kontakt der skal laves procedure for samarbejdet. 6 9 klasse: - Tillid til hinanden vigtigt (forældre) - Rygning - Alkohol - Bringe emner op på forældremøder - Klasseregler revideres løbende.

17 - Mødes kun 1 gang om året - Opbygning - Mappe af inspiration på forældreintra incl. indbydelser og indkøbslister (overlevering af info.) - Det starter i 0 klasse. - Temamøde med alle kontakt forældre og SKB vigtigt - Opstartsmøde hvert år på alle årgange med SKB medlem - Evt. møde kun for de store årgange - Rolle for lærer i 0 klasse? - Samarbejde med lærer om trivsel i klassen

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Ejby Skole Vores Skole

Ejby Skole Vores Skole Ejby Skole Vores Skole Idekatalog fra skolebestyrelsen Indsamlet på dialogmøde med kontaktforældre/forældre 29.11.2010 v.1.0 Forord Dette idekatalog indeholder de input og ideer, som vi fik på dialogmødet

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

IDÉKATALOG. til kontaktforældre

IDÉKATALOG. til kontaktforældre TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Engelsborgskolen Indhold Aktive forældre er en forudsætning for en god skole 4 Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? 4 Hvilken rolle kan kontaktforældrene

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen Østerbyskolen HVAD ER EN GOD SKOLE Hvad er en god lærer/god undervisning Hvad er en god kammerat/god klasse Hvad er god opdragelse Hvad er et godt forældresamarbejde HVAD ER EN GOD SKOLE Der er ikke i

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere