Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende"

Transkript

1 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer involvering vigtig Laver kun arrangementer og overnatninger for hele klassen Kun forældre kontakt Overnatning også med forældre Sammenhold/fællesskab vigtig Lettere kontakt forældre imellem efter arrangementer Balance mellem arrangementer Grill /søndagsture/ banko/ campingtur Gerne flere arrangementer med overnatninger med både forældre og børn Problemer på årgangen sætte gang i det sociale vigtigt piger bruger tur til forbedring. Lærer/forældre Nemmere at få homogen gruppe hvis man kender hinanden. Enighed om arrangement er nogle gange svært Legegrupper godt (skal styres) Styr på klassen vigtig Fællesspisning Svært at kontrollere hvordan det går i skolen lærer/forældre sammenarbejde. Lærer træde i karakter. - Lave arrangementer med forældre. Arbejder med trivsel i arrangementer, - fx er det vigtigt at pige og drengeforældre mødes. Overnatningsarrangementer særligt godt - Bruger ikke kontaktforældre i forht. Trivsel (vi har aktivitetsudvalg) men det betyder meget, elever og også forældre glæder sig, det betyder meget. Der er ikke så meget kontakt til lærere ( 1 2 møder pr. år.) - Indført legegrupper. Delt skepsis, - det er der stadig. Ønsker mere ping pong m. lærere. - Også aktivitetsgruppe, - men klassen har på den anden side ikke været involveret i særlige konflikter. Kontaktforældre er et slags serviceorgan, - men igen det er jo også kontakt og trivsel - Det er vigtigt at forældre kender hinanden, der skal også være aktiviteter for voksne. Så man finder ud af hvad hinanden står for. - Det er vigtigt at kontaktforældre kan være med til at give børnene andre oplevelser end i skoletiden. Det kunne være optimalt med flere møder med lærere, men ugebrevene er gode. Ryste sammen aften også med forældre (bedre at lære hinanden at kende, ved problemer) Lege grupper, med hjem til hinanden på skift Fødselsdag og man byder ind til kaffe for at lære hinanden at kende som forældre. Klasse med trivselsproblem. Tæt kontakt imellem forældre og lærer Overnatning på skolen hvor kontaktforældre står for det.

2 Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende Ud fra mødet formulerer bestyrelse arbejdsbeskrivelse og ramme til kontaktforældre generelt og for hvert trin Meget afhængig af klasse sammensætning og hvordan lærerens rolle er i klassen(mange forskellige lærerskift kan give problemer) Ved problemer kan holdes møde hvor man taler lige ud af posen i forhold til problemerne. Fisken på Disken Sociale arrangementer. Vigtigt at have overskud som kontaktforældre at have øje for de børn som ikke altid komme med forældre - Arrangementer så som overnatning inkl. Forældre. - Legeaftaler bestående af grupper med enten piger eller drenge også gerne blandede grupper. - Vigtigt at arbejde med trivsel når der er problemer. - Arrangementer uden forældre. - Vigtig med stor opbakning fra forældre. - Arrangementer i de mindre klasser gør det nemmere i de større klasser. Ikke arbejdet med kontakt og trivsel Kun fælles arrangementer af social karakter Taget problemer op i forældregruppen Sociale arrangementer, 4 stk/år Gået til lærerne med problemerne Forældre bruger ikke kontaktforældrene Ikke bevidst om hvilke muligheder der for arbejde med kontakt og trivsel Kontakt mellem forældrene er vigtig Venner på tvære (legegrupper) Forældre inviteret med til fødselsdage (kaffe i køkkenet) Legegrupper, fritiden = kontaktforældre, skoletiden = lærerne - 2a: Kanotur, drenge / pige tur - Legeaftale - 4a:Givskud - 5b:Manglende opbakning - Ej trivsel - Ej tag stilling til problemstilling mht. Alkohol mv. - 0a:Telefonbog - Fokus på tryghed mellem forældre

3 - Primær fokus på samarbejdet mellem forældre - Legeaftaler - 1c: Forældre fokus - Ok at ringe til hinanden (løse problem mellem forældre) - 8a:Klassen har fået hjælp til at håndtere problemer i pigegruppen - Forældre tilmelder sig men kommer alligevel til arrangementet - Ingen opbakning - Håber at nå stadig at kunne samle forældre Mødes og aftaler 2-3 sammenkoster for året efterår, vinter og sommer + løbende aktiviteter. Snakker om trivsel vigtigt at henvende sig til lærerne, men der er stor forskel på lærerne og hvordan de følger op. Arrangementer for flertallet. Lytter til børnene og retter sig efter deres ønsker. Samler penge ind til klassekassen. Lærerne med til arrangementer. Godt tilfreds. 4 arrangementer årligt + 1 kun for forældre. Snakker trivsel er der behov for noget særligt for drengene eller pigerne. Fokus på hvad lærerne oplever. Fungerer fint. Gerne både drenge og pigeforældre. Problem at få flere forældre med. Forslag: lav forskellige udvalg til f.eks hyttetur og konfirmation, da dette kan være mere overskueligt end at lade sig vælge til 2 år. 3-4 arrangementer årligt med og uden søskende. Frivilligt at deltage mød op uden tilmelding. Har snakket om at lave arrangement kun for forældre, men er ikke blevet til noget endnu. Legegrupper med 5-6 piger og drenge i hver. Er hjemme hos hinanden 1 gang om måneden det rykker kammeratskabet. Har kørt i 1 år. Mødes med lærerne inden forældremødet og planlægger punkter til mødet. 3-5 arrangementer årligt, hvor næsten alle er med der meldes flere datoer ud. Halloween + sommerfest. Har haft et enkelt arrangement for hele årgangen skøjtehallen i Århus m forældre og søskende. Gerne hurtigere tilbagemelding fra lærerne til kf, hvis klassen ikke trives. Vigtigt at lærerne indkalder kf til møde ang. klassens trivsel 1-2 gange årligt. - Overnatning i med forældre og børn - Forskellige små arrangementer med børnene - Prøver at lave arrangementer med en anden form end dagligdagen, for at undgå de sædvanlige grupperinger. - Har prøvet at lave nogle arrangementer med styrede aktiviteter for bryde grupperingerne. - Hvis der kommer nye elever ind i klassen. Kontaktforældrene byder de nye forældre velkommen, præsentere sig ved først kommende arrangement. Lidt mere officielt. Tage kontakt og være behjælpelig med forældre/forældre spørgsmål. Evt. pålægge kontaktforældrene ansvaret for velkomsten af nye forældre - Kontakter de forældre som ikke kommer til arrangementer. Opfordre til at børnene evt. kan komme med, sammen med en af deres kammeraters forældre.

4 - Legegrupper delte meninger omkring oprettelse heraf. Tager forældrenes fritid. Styrker fællesskabet i klassen i dagligdagen og ikke bare som fest-arrangement - Madgrupper/Legegrupper i 2.kl. blev ikke så positivt modtaget, men de prøver det af. 1 gang pr mdr., lærer har hjulpet med sammensætning af grupperne. - Hvad gør man som kontaktforældre hvis f.eks. 2 børn (forældrene) ikke ønsker at deltage i legegrupper? (Legegrupper oprettet på initiativ fra kontaktforældrene) Skal de droppes for hele klassen for ikke at holde nogen udenfor? Eller skal man fortsætte hvor de 2 børn så ikke er deltager og derfor er udenfor det fællesskab. - Klasseregler revideres hvert år. Kontaktforældrene er tovholder. - Klasseregler mht alkohol, rygning, mobning, osv - Oplever svingende opbakning til klassereglerne - Kontaktforældrene føler sig i et dilemma i forhold til hvad de kan pålægge de andre forældre. Hvad gør man ved manglende opbakning fra mindre tallet? 2. Hvordan udskiftes kontaktforældre nu i klassen? - Skal der forandring til Hvorfor/ hvorfor ikke? - Hvordan kan det blive endnu mere attraktivt at være kontaktforældre? Ikke mange ønsker at være kontakt forældre. Trivsel 2 år så udskiftning, men måske kun 1 år? Pligt ikke lyst! Burde gå for tur pr. barn Ikke tilhænger af tvang Vil gerne blive ved indtil barn går ud af skolen Kom med fordi det er vigtigt Blanding mellem drenge/pige forældre vigtigt. Lave hyggeligt møde og evt. spisning på Dolly s (kun kontakt forældre) 4-6 medlemmer 1 år for lidt 1 år nok Mænd/Kvinder sammensætning vigtigt. Hvad er rollen? Opgaven skal sælges rigtigt. Uddelegering. - Blev kontaktforældre før sommerferie, og mangler en samling/overlevering fra gamle til nye (2 bliver, - men der mangler fællesmøde.) - Da vi skulle vælge (vi er 5) var der tavshed. Og så skulle det helst være drengeforældre. Føler det er arbejdsgruppe jeg er kommet med i og det føles træls. Vi har heller ikke haft møde - Vi har turnusordning med 4(2 nye + 2 gamle) det har kørt helt fra 0 klasse, - der fordelte vi opgaver og det kører godt. Når vi laver invitationer er det med uddelegering så vi er en slags koordineringsgruppe - Vi er 5, - der er ikke skov af hænder. Der er nogle som trækker, - ifht. Andre måder tjah tvang er nok ikke god ide. Det brude være attaktivt.

5 - I starten var det nemt, i de større årgange er det blevet sværere, der er bare nogle som ikke deltager. Men man har jo indflydelse, man lærer børnene alle børnene at kende. - Vi holder lige så meget kaffeslaberas og det er hyggeligt. Kunne ønske mere samspil med lærere. Det er en forandring som er sket. Det er første gang i 8 år en lærer var med. - Det ville være rart med en slags drejebog man melder sig jo til en sort boks Forskelligt fra klasse til klasse(forældrene) Nogle klasser oplever de samme vælges igen Andre klasser har haft skift igennem hele forældregruppen, god opbakning Skift hver 2. år med overlap (nye og gamle) Vigtigt ikke pres- husk frivilligt Vigtig Oplysning fra kontaktforældre til forældre i valg situationen- positiv historie God historie om god kontakt til børnene i klassen Talt for både at have drenge og pige forældre, som kontaktforældre Nogle vælger sig af pligt Idé at lave arrangementer på tværs af klasserne (samme årgang) skaber god kontakt imellem forældrene - Skifte efter 2 årig periode med overlap således at kun halvdelen udskiftes af gangen. - Vigtigt med både drenge og pige forældre i gruppen. - Forpligtet kontaktforældre periode dog med hensynstagende til flere søskende i andre klasser. - Traditionelle / tilbagevendende begivenheder for klassen f.eks. Bingo / disko aften mm. - Arrangementer med opdelt pige / drenge var flere steder en succes. Ingen regler Gerne 1-2 år ad gangen Valg ved håndsoprækning Alle bør deltage, bør være en pligt Stor interesse i de små klasser Der bør være både mænd/kvinder og drenge/pige-forældre Vidensdeling på tværs af årgangene Idebank på intra Arrangementer på tværs af årgangene Manglende oplysning om hvad arbejdet som kontaktforældre indeholder - 4a: Antal ca. 4-5 stk udskiftning 2 til 3 stk ad gangen - Ingen problemer med at få nye medlemmer

6 - 5b: Antal ca. 4-5 stk udskiftning 2 til 3 stk ad gangen - Altid nogle der sider og kigger den anden vej når der skal vælges nye - Mere attraktiv ved ikke - 0a: Ny blank - 1c: Antal ca. 5-6 stk 2 til 3 stk ad gangen - 8a: Næsten ingen der ønsker at være med, så ved ikke hvordan man skal få flere deltagere - 2a: Halv / Halv - Uddeling af opgaver til andre forældre der ikke er kontakt forældre så man som kontakt ikke tror at man skal lave det hele - Fri snak. Ønsker mere info omkring hvad dvs at være kontaktforældre fra start dvs. allerede inden man i 0 klasse vælger kontaktforældre 4 kontaktforældre. 2 gamle og 2 nye. Vælges for 2 år. Fungerer godt med nye og gamle. Mere positive tilbagemeldinger fra de andre forældre vil være rart. 4 kontaktforældre 2 udskiftes af gangen. Sværere at finde kf jo ældre børnene bliver. Stor forskel i klasserne, men forandring er nødvendig. Forslag: - fra 8. klasse færre arrangementer og nedsæt udvalg til de kommende arrangementer. Info fra 0. klasse om at det er en pligt at være kf lidt a la en kageliste, hvor man kan bytte indbyrdes, evt. til arrangementer. Måske skal der ikke være kf i udskolingen? 6 kontaktforældre manglede drengeforældre. Intet problem at få kf. Ingen fast udskiftning, men helst ikke alle på en gang. Godt med fælles holdninger om udskiftning, så der kan komme nye til. Positivt at man lærer andre forældre at kende. Godt at uddelegere opgaver til arrangementer. Vælger for 2 år af gangen skifter halvdelen. Fungerer godt, men kan være svært at finde nogen vi peger på en og så klapper vi. 5 kf. Ingen regler for udskiftning, men helst ikke skifte alle. Vigtigt med både drenge og pigeforældre, særligt i fht trivselsaktiviteter kl spørger til selve mødet om nogen vil trække sig og nogen vil ind. - 0.kl. ingen problemer med at rekruttere kontaktforældre - 0. kl. har ikke talt om hvordan man udskifter - Vælger for 2 år af gangen Overlapning ( 5 ved bordet) - Det er lysten der driver værket Det er glæden i sig selv - Man skal ikke tvinge nogen ind, det gavner ikke nogen. Hverken eleverne eller forældrene. - Børnene synes det er dejligt forældrene er engagerede i deres klasse. - Det er hyggeligt at lære de andre forældre at kende - Kontaktforældrene skal blive bedre til at uddelegere arbejde til de øvrige forældre i klassen. - Det er træls at være hjælper til skolefesten. Kontaktforældrene har også lyst til at sidde og snakke med deres børn og de andre forældre. (flere ved bordet) - Kunne evt. give årgange/klasser ansvar for en bod og så bede alle forældre i årgangen/klassen skrive sig på som hjælper. - De store klasser mister lysten til de fælles arrangementer. De forlanger noget mere. - Nogen har holdt en stor afslutningsfest for klassen (9. kl) - Det er vigtigt med forældre sammenholdet.

7 - Forældre/forældre kontakten meget vigtig. - Det er svært at finde kontaktforældre i de store klasser - Det er Tordenskjolds soldater og det er okay, det er lysten der er vigtig - Ikke brug for at lave om på hvordan man vælger kontaktforældre 3. Hvordan kan det understøttes og af hvem, at kontaktforældre har kontakt til hinanden og overleverer idéer og erfaringer på årgange og på tværs af årgange? - Hvilke nye idéer har du/i til mere vidensdeling på årgangen og på tværs af årgange? Hjemmeside database/idebank/vidensdelig vigtigt. Kontor taste ind? Udnævnt 1 kontaktforældre som samlingspunkt Bruge forum? Ingen arrangementer på tværs af årgangen i dag Overlevering af ideer vigtigt. Klasse projekt ikke årgangen Nogen skal tage initiativet til ting Fedt med aktiviteter mellem årgangene. - Det kunne være rart hvis vi lavede drejebog for arrangementer (antal kager fx) så spild og unødigt arbejde undgås. - Der er fokus på overskud. Vi vidensdeler uformelt på vejlen, og pga. børn i forskellige klasser. Måske kunne man sparre mere til møder, - men det kører. - Måske kunne man lægge noget på intra. Dele ideer om aktiviteter - Vi har lavet regler, - men udskiftning giver nye input. Vi bruger meget tid på ting vi opdager andre har arbejdet med. Drejebog skulle indeholde faktuelle oplysninger fx gode hytter, telefonnr. Etc. Nye og gamle kontaktforældre vælges Mappe med tidl. Arrangementer overleveres, følger kassen igennem alle årene. Denne kan overleveres til kontoret når børnene går ud af skolen- til videre brug og id base. Ideer fra større børn (klasser) Traditioner med gode arrangementer(kendt fra år til år) Gøre brug af intranet som ide boks fra forældre til forældre Ide fra forældremøderne. Ide at lægge op til at man sidder med nogle man ikke er vant til at tale med. - Opsamling af emner enten i form af at gemme invitation med tilknyttet kommentar. - Forpligtet til at bruge forældreintra (kontaktforældre fora / beskeder).

8 - Opsøgende forespørgsler / vidensdeling / tema grupper på tværs af klasser på årgangen. Dette arrangement er super godt Møder for alle kontaktforældre Idebank Overlap nye/gl. forældre Ideer fra børnene SKB informerer omkring kontaktforældre på 0. Årgang Specielt opstartsforløb for 0. Årgang - Samles på tværs af alle 3 klasser - Samling af alle kontakt forældre fra alle klassetrin - Bog med ideer fra tidligere kontaktforældre, hvor der var en lille note - om det var gået godt eller skidt. - Lege med børn fra andre klasser på ens egen klassetrin - Hvis forældre kan sammen så gør det meget lettere at børn også kan - Brainstorm mellem alle forældre på hele årgangen, hvad og hvordan man styrker sammenhold - Ide bank på forældreintra Ved at man kun udskifter 2 af gangen. Nogle er gode til at tage noter og sætte i mappe, men kunne med fordel formaliseres. Gerne mappe med invitationer, indkøbslister osv. Godt at mødes på tværs af årgangen ang. rygepolitik, alkoholpolitik + afholde samlet møde med SSP o.l. Der har ikke været opbakning til arrangementer med elever og forældre fra de andre klasser, måske pga store klasser. Gerne mere vidensdeling. Evt. mappe + 1 årligt møde hvor man deler idéer og erfaringer. Svært at lave arrangementer på tværs med det vil være godt gerne flere fælles arrangementer for elever. God idé med idémappe og evt referat fra møderne. Gemme invitationer o.l Idékatalog til kontaktforældre på intra med idéer, invitationer o.l. Nogle vil måske ikke kunne lægge dokumenter ind, men ellers bare skrive kort note med f.eks kontaktoplysninger og tips. Gerne en folder. - Kontaktforældrene i den gamle gruppe ( de afgående og de blivende) havde lavet en 2 års plan som de præsenterede på forældre mødet. 5 ideér hvem vil være med til at arrangere det? - Idébank enten på biblioteket eller på intra. - Årsrapport på årgangen, hvad har vi lavet? - Nogle har en mappe med ideér og inspiration, invitationer, billeder, indkøbslister, hvor meget har vi handlet til x antal deltagere osv.

9 - Vidensdeling, de nye mangler nogle at støtte sig op ad. - Viden gives fra forældre til forældre i klassen. Nye og afgående - Evt. input fra klassens øvrige forældre, så kontaktforældrene har noget at arbejde med. - De små årgange mødes med lærerne inden forældre møde. - I forhold til vidensdeling, må der ikke lægges for meget arbejde/mange møder over på kontaktforældrene. Man melder sig for at styrke fællesskabet i egen klasse. - Der er meget samarbejde på tværs af årgangene i forvejen. - Folder, kontaktforældre hvad er det, hvor kan man finde oplysninger, gode idéer, hvad er min rolle. 4. Hvordan kan bestyrelse og kontaktforældre være i kontakt og dialog med hinanden til gensidig inspiration og vidensdeling om igangværende arbejde? Forældremøder deltagelse. Kontakt Fortælle kontakt forældre om hvad SKB laver Lave skrivelse til kontakt forældre om hvad de skal gøre m.m. Hvad er SKB arbejde? Mgl. Ping/pong mellem kontakt forældre og SKB Evt. samle kontakt forældre på årgangen efter normalt forældre møde når SKB medlem er deltager i mødet Mere synlighed i klasserne (SKB) - Første forudsætning er at mødes forældremøder og kontaktforældremøder. - Det ville være rart med præsentation i mail, - hvem det er - Vi har brug for at vide hvad bestyrelsen kan bruges til - Det er vigtigt med info på mail. Jeg har aldrig lagt mærke til at der kommer info efter møder (andre samtykker, - en har vist set det da der var noget om trafik) Se stikord i 3 Gøre brug af forældre Intra på tværs Ide: 1 møde årligt hvor der er samarbejde mellem bestyrelse og kontaktforældre og skole vedr. årets emne/trivsel- evt. et oplæg til inspiration og læring Som kontaktforældre ide genere til emner som skolebestyrelsen skal tage op. - Kontaktforældre ved ikke hvad SKB laver. - Kontaktforældre er ikke gode til at få tjekket referater o.a. under SKB punktet op hjemmesiden.

10 - Kontaktforældre vil gerne have SKB referat i mail. - Vidensdeling mellem SKB og kontaktforældre kan ske samme aften SKB er til forældremøde for at fortælle om SKB arbejde. Mødet mellem kontaktforældre og SKB må gerne være før selve forældremødet, så man kan få afstemt interesseområder (her menes der ting der måtte røre sig i klassen og som SKB måske kan byde ind med noget). - SKB indlæg må ikke være i det åbne forældre møde men skal så være på klasse niveau. Større synlighed Inddragelse i mødeaktivitet Mere info fra bestyrelsen Kontaktpersoner i SKB i forhold til de enkelte årgange Nyheder fra bestyrelse på intra Deltagelse fra SKB på årgangsmøder Nyhedsmail Besked på intra f.eks. ved nye referater Fælles deltagelse i temadage/uger på skolen, SKB-lærere-kontaktforældre-forældre-elever - Dette forum - Gennemføre sådan arrangement som dette hver år eller hver anden år - Mødes evt. 1 trivsel forældre der repræsenterer hver år gang med skole - bestyrelsen. - Mere info om hvad SB opgaver er og hvordan vi kan bruges i forhold til den - rolle man har som kontaktforældre Har ikke behov for kontakt til skb. Bruge intra mere. Mangler ikke kontakten til skb. vil dog være godt med et årligt møde. Skriv til kontaktforældrene på intra. Gerne eksempler på hvad bestyrelsen kan hjælpe med. Tydelig kommunikation og mere synlighed. - Lave en folder - - Evt. bestyrelsen præsenterer sig for kontaktforældrene og fortæller om kontaktforældre-rollen - Nytter det noget med idéer - Skolens er meget stor nytter det noget at kontakte bestyrelsen - Har aldrig tænkt over at bruge/kontakte bestyrelsen - Hvad kan man bruge bestyrelsen til? - Får man noget ud af at kontakte bestyrelsen - Hvad er bestyrelsens magt - Hvor store/små spørgsmål vil I tage?

11 5. Når der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsområder og rammer for kontaktforældre: hvad er så det vigtigste, at den indeholder og beskriver? Ikke regler, men eksempler Sociale områder vigtigst. Punkter/forslag nedskrevet Har ikke brug for rammer Beskrivelse, men ikke for 4-kantet Vigtigt, at man er en del af skolefesten Ansvar for at uddelegere udnytte kompetencer for fælles at udføre diverse opgaver - At opretholde godt socialt miljø i klassen som supplement til klasselærer - Aktivitetsudvalg er ikke bare - At kende hinanden er vigtigt og at have fælles oplevelser som rækker ud over skolen. Det er også noget af det som skaber minder - Spilleregler, - vi kan henstille til (fx m. pc.spil) enigheden er svær når det gælder fødselsdage, - endnu værre med alkohol - Det er de samme forældre og børn som ikke deltager - Det skal pointeres at det er vigtigt at forældre kender hinanden At kontaktforældrene er medansvarlige sammen med læreren i at værne om hele klassens trivsel. At skabe fællesskab i klassen(elever/forældre) Mulighed for indflydelse Bedre kendskab til forældrene og til børnene i klassen- stor gevinst! - Give tid til at lavet en beskrivelse og sammensætning af P / D grupper / forældre + evt. rotation. - Formål med kontaktforældre er trivsel / Hygge og samvær. - Regelsæt må ikke være fastlåst. - Regelsæt skal måske mere betragtes som klassens principper. Muligheder Inspiration Ikke regelsæt Regler for valgperioder Begge køn repræsenteret Rammer for arrangementer, f.eks. fødselsdage Vigtigste opgave = sociale arrangementer og trivsel

12 - At forældre få et godt sammenhold fra 0 klasse - Ingen regler, men input + ideer - Forklare hvor vigtig det er at man få et kanon sammenhold fra 0 klasse - Evt. forslag ej regler til fællesregler der ligger på intra Ingen SKAL i folderen. Vigtigst med det sociale. Vigtigste opgave at arrangere oplevelser for elever og forældre for at fremme trivslen. Ved manglende trivsel i eksempelvis pigegruppen, er det vigtigt at lave særlige arrangementer for dem i samarbejde med lærerne. Det vigtigste er trivsel. Godt at forældrene kender hinanden, særligt ved problemer. Vigtigt ikke at skifte alle kf samtidigt, og at der både er drenge og pigeforældre. Ingen SKAL for så vil mange bakke ud. Vigtigt med mappe med arrangementer, invitationer og indkøbslister. Vigtigt at det er nemt at være kf, derfor godt med et idékatalog. Det er eksempelvis spild af tid at skulle undersøge, hvor man kan komme hen på hyttetur, hvis mange har gjort det før rart med links/henvisninger f.eks på intra. Husk at alle skal påtage sig at være kf i løbet af skoletiden problem at nogle ikke møder op til forældremøderne. Husk at man gerne må uddelegere opgaver. - Det sociale er det absolut vigtigste - Forældre/forældre samarbejde er meget vigtig - Godt sammen hold i klassen - Guide/Opfordre børnene til at lege bredt. (Legegrupper) - Sociale arrangementer for børn og voksne - Lærer/forældre kontakt - Et godt forældre/forældre sammenhold/samarbejde letter kontakten - Kontaktforældre opgaven er hyggeudvalget, en uformel sammenslutning - Beskrive de ting man kan forvente af kontaktforældrene 6. Hvilke ønsker har I om særlige fokusområder til bestyrelsen? - Hvad skal bestyrelsen gøre nu? - Hvad skal kontaktforældre gøre nu? o SKB: Mere synlighed/bedre dialog Tættere kommunikation Billeder på hjemmesiden (af SKB medlemmer)

13 Hvad vil SKB bruge kontakt forældre til? Møde med kontaktforældre på årgangen Dialog møde med kontakt begge veje. Offentliggørelse af SKB møde datoer på hjemmesiden Husk at skrive om møde på hjemmesiden. Reference lægges på sted, hvor mange kan se denne de fleste går kun ind på side for eget barn o KF: Behov lave ting. - Bestyrelse: faste rammer er vigtige når det gælder skole. Det er noget rod når små klasser er alene indtil nogle gange 8.15,. vikarerne giver utryghed. - Det er vigtigt med stabilitet også ved langtids sygdom. - Alle skal komme til tiden - Det kunne være fint at mødes om et emne (Kontaktforældre og bestyrelse. - Forældremøder det kunne være infomøde altså inden forældremødet. Fokus område: Bestyrelsen: trivsel omsorg for hinanden sundhed/hygiejne miljøvenlig tankegang opfordre til at gøre brug af vores ideer med årligt fælles møde Ide at skolebestyrelsen kunne udsende nogle punkter til kontaktforældrene som kan drøftes i klasserne/kontaktforældrene. Kontaktforældre: Vi skal vise opbakning om tiltag Være skolebestyrelsens forlængede arm Gøre brug af forældre intra - Kanalisering af problemer fra klasse til SKB. - Foredrag / Tema m. fl. Omkring et emne (hvor der kunne være problemer i klassen). - Referat som ved store emner og indsatsområder så som mobning. - Ved problemer i klassen skal kontaktforældre gruppen inddrages noget mere. F.eks. ved pigefnidder kan man evt. intensivere legegrupper eller lignende.

14 Kontaktforældrene skal bruge SKB mere Intra Idebank Dialog Rød tråd på tværs af årgangene Politikker på intra Kursus i brug af intra, muligheder etc. - Gentage dette forum hvert år - Ide bog på forældreintra - Mere info fra SB om vores arb. i 0 klasse - Mere info fra skolen om hvad kontaktforældre rollen er - Kontaktforældre skal mødes for hver årgang og samle viden evt. i en bog - som nye kontaktforældre kan bruge som start hjælp - Lærere skal ha mere fokus på trivsel. - Kontaktforældre skal være mere synlige ved forældremøder - Bog til nye kontaktforældre Mere synlighed fra skb. Hvad er skb s indflydelsesområder? Kontaktforældrene kan bidrage til et evt. idékatalog. Nyheder på klassens oplagstavle med link til referat fra skb møder. - Trafik, skolepatrulje og parkede biler langs Højvangsalle. - Sund mad - Daglig motion ( vi løber til København) - Renovering, meget dyster skole - Rengøring - Ven Buddy Ældre elev er ven for mindre elev - Have en rød pæl, hvor de som ikke lige har nogen at lege med kan gå hen til, og derved møde andre der heller ikke har en at lege med. (kan huske Ida snakkede om det på et af SKB møderne) - Lege med en stor legekammerat, tager hånd om de små - Hvad kan vi bruge bestyrelsen til? - Hvad laver de? - Kulturaften, rigtig godt arrangement. - Kulturaften, For meget x-factor, audition hører ikke til i skolen/de små klasser. Børnene bliver valgt fra. Dårlig planlagt. Forældre var ikke klar over der var audition eller vidste ikke hvad det gik ud på. - Der er ikke mad nok i boden - Tage hånd om de små børn det er en stor skole. - Ældre børn som en slags gårdvagt, med gul vest så de mindre børn kan se hvem de kan gå til. - Ven fra større klasse. Dagnæsskolen har det. Relationer. De Store virker ikke så farlige for de små. - Gå Busser god idé

15 Opsamling 0.klasse: Her er de 5 vigtigste punkter følgende: - Klasse arrangementer (Store som små). - Legeambassadør (elever fra større klasser) - Rød tråd på årgangen (børnehaveklasse personale sender forskellige signaler). - Trygge rammer for elverne (når der loves noget så skal det overholdes). - Skabe relationer både kontaktforældre og elever på tværs af årgangen enten i form af fælles arrangement. 2 runde, 5 vigtigste punkter: - Vidensbank på intra, inspiration - Kontaktforældrenes opgaver/muligheder, regler/inspiration - Årligt dialogmøde og fælles projekter - SKB, større synlighed, samarbejde gensidigt - Fastholde samarbejdet mellem lærere og kontaktforældre hele skoleforløbet, indholdet ændrer sig ikke behovet! 2. årgang: Hvad er de 5 vigtigste ting fra i aften? 1) Der skal laves et idékatalog på Intra som kontaktforældrene selv kan lægge idéer og oplysninger i på. F.eks.: Kontaktpersoner for spejderhytten, hvad er godt at huske hvis man skal i Madsby Parken, hvor længe før skal man bestille overnatning i Kattegat Centeret, hvad koster. Osv. 2) Folder til kontaktforældre Godt med pige og drengeforældre i gruppen samt både mødre og fædre Udskiftning/overlap Godt med både 1. gangs forældre og forældre som har erfaring med ældre søskende, som kan komme med idéer til arrangementer osv. Klassens egen mappe Scrapbog med gamle invitationer, hvor meget indkøbte vi til x arrangement til x antal osv. 3) Sund kost og daglig motion 4) SFO en der er utilfredshed med den (det kom ikke frem hvad utilfredsheden gik ud på?) 5) Folder omkring bestyrelsen ( nemmere adgang til referaterne man skal ikke lede efter dem) Så var der lidt ordet er frit

16 En ville gerne vide hvorfor vi ikke bruger Fri for mobberi i vores antimobbestrategi Det har været en rigtig god aften Det bør være en tilbagevendende begivenhed. Referat årgang: - Når der skal laves en beskrivelse af kontaktforældres arbejdsområder er det vigtigt: Hvilke muligheder som kontaktforældre, ikke regler - Samvær og hygge er vigtigt: Det er jo indirekte at arbejde med trivsel, - det at man gør noget sammen med forældre og med børn. Det er vigtigt at man beskriver hvad man kan gøre, - ikke hvad man skal. - Man er med til at lave et forum hvor man kaster nogle spørgsmål ud i klassen. Fx hvornår eller hvor lang tid må børn være sammen efter spisetid i hverdagen. Man kan kun skabe det forum hvis man har god kontakt. - Det kunne være godt med mere viden om hvordan det er at være kontaktforældre, - eller kan være. - En bevidstgørelse at man kan hjælpe med kontakten, altså der er mange former for kontakt. - Det er vigtigt at det er både er drenge og pigeforældre i kontaktforældregruppen. - Trivsel har noget at gøre med om man kan sammen, - Det er godt at kende hinanden. - Vi skal huske at tænke trivsel med ind i arrangementer, - hvor man kommer til at være sammen med forskellige- - Intra både som idebank som faktuel oplysningssted gerne årgangsorienteret - God ide, - med møde i dag måske kunne det være tilbagevnedende. - Man kunne kombinere temaer med projektgrupper i skolen, - som arbejder med temaer som skolebestyrelse og kontaktforældre også arbejder med. Ide: Temamøde hvordan er man god kammerat hvordan arbejde med trivsel hvordan kan vi som forældre trives hvordan kan man lave grupper af forældre som trives. Altså også med oplæg hvor vi kan lære noget nyt måske Næste skridt: I skal som bestyrelse være mere synlige, - og gerne med til formøder med kontakt der skal laves procedure for samarbejdet. 6 9 klasse: - Tillid til hinanden vigtigt (forældre) - Rygning - Alkohol - Bringe emner op på forældremøder - Klasseregler revideres løbende.

17 - Mødes kun 1 gang om året - Opbygning - Mappe af inspiration på forældreintra incl. indbydelser og indkøbslister (overlevering af info.) - Det starter i 0 klasse. - Temamøde med alle kontakt forældre og SKB vigtigt - Opstartsmøde hvert år på alle årgange med SKB medlem - Evt. møde kun for de store årgange - Rolle for lærer i 0 klasse? - Samarbejde med lærer om trivsel i klassen

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

INFORMATION OM TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE

INFORMATION OM TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE INFORMATION OM TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE Skolebestyrelsens beslutning Indføres på alle klassetrin (starter med 0. - 1. - 4. - 7.) Forældrerådet erstattes af

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde - samlet blandt skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i Skive Kommune Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Forældrenes idé-katalog til fremme af den gode trivsel på Hareskov Skole Trivslen på Hareskov Skole angår os alle, og som forældre har vi også et

Forældrenes idé-katalog til fremme af den gode trivsel på Hareskov Skole Trivslen på Hareskov Skole angår os alle, og som forældre har vi også et Forældrenes idé-katalog til fremme af den gode trivsel på Hareskov Skole Trivslen på Hareskov Skole angår os alle, og som forældre har vi også et ansvar for at fremme den gode trivsel. Dét har de fleste

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Trivsel i skolen også en forældreopgave

Trivsel i skolen også en forældreopgave Trivsel i skolen også en forældreopgave Referat fra kontaktforældremøde afholdt d. 26. oktober 2011. Onsdag d. 26. oktober blev der på skolens bibliotek afholdt kontaktforældremøde, hvor ssp konsulenterne

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

FORÆLDREHJULET. l Skolens erfaringer Forældrehjulet udvikler fællesskabsfølelse,

FORÆLDREHJULET. l Skolens erfaringer Forældrehjulet udvikler fællesskabsfølelse, DCUM anbefaler forældrehjulet, fordi det kan medvirke til at skabe gode FORÆLDREHJULET og inkluderende klassefællesskaber, hvilket er en forudsætning for god trivsel. På i Horsens arbejder de med forældreinvolvering

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5.

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. - lærer bedst 1 Legegrupper Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. Indskolingen (0-3 klasse). Forældremøde Idéer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

2014-2015. Skolebestyrelsen Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup. Kontaktforældrefolder

2014-2015. Skolebestyrelsen Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup. Kontaktforældrefolder Kontaktforældrefolder Skolebestyrelsen Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup 2014-2015 Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige

Læs mere

IDÉKATALOG. til kontaktforældre

IDÉKATALOG. til kontaktforældre TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet,

Læs mere

Trivselspolitik på NIF

Trivselspolitik på NIF Trivselspolitik på NIF Everybody matters Hvad forstår vi ved god trivsel: God trivsel er, når barnet er trygt og derfor åbent og tillidsfuldt kan deltage i skolens sociale og faglige liv. Hvad forstår

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk. Hvad laver vi i klasserådet?

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk. Hvad laver vi i klasserådet? Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk Hvad laver vi i klasserådet? Klasserådet Et godt og velfungerende klasseråd kan bidrage på værdifuld måde til

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Velkommen til Rygaards Skole. Fra Det Lille Forældreråd

Velkommen til Rygaards Skole. Fra Det Lille Forældreråd Velkommen til Rygaards Skole Fra Det Lille Forældreråd Velkommen til Rygaards skole! Denne vejledning er udarbejdet af Det Lille Forældreråd på Rygaards skole og er tænkt som et hjælpemiddel - et idekatalog

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Peder Lykke Skolens ide katalog

Peder Lykke Skolens ide katalog Peder Lykke Skolens ide katalog for aktiviteter, som kan understøtte det sociale liv i klasserne Vi lægger stor vægt på de menneskelige værdier, der er en vigtig forudsætning for en høj faglighed - både

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus

Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus Kære forældreråd Børn er sociale i fællesskaber, hvis de voksne er det. Sammenhold omkring børnene giver sammenhold mellem børnene, og fællesskabet blandt

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Velkommen i forældrerådet Vejledning & idékatalog Søndergades Skole - skolebestyrelsen 2015 Kære klasseforældreråd Vi håber, at I med denne lille folder kan få svar på nogle af alle de spørgsmål, man som

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Idékataloget er idéer til arbejdet i klasseforældrerådene, og skal ses som et supplement til de fastlagte principper for klasseforældrerådene.

Idékataloget er idéer til arbejdet i klasseforældrerådene, og skal ses som et supplement til de fastlagte principper for klasseforældrerådene. AURAskolen Idékatalog for klasseforældreråd Dette er et dynamisk dokument, som forældre, lærere og elever kan være med til at udvikle. Når I får nye idéer der kan glæde andre klassers forældreråd, beder

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Kontaktforældremøde 12. april 2011 Referat

Kontaktforældremøde 12. april 2011 Referat Dato: 12. april 2011 Sted: Tilstede: Referent: Skelgårdsskolens lærerværelse 36 fremmødte kontaktforældre, skoleleder Anette Bekker Kjærgård, viceskoleleder Kirsten Koudahl og skolebestyrelsen Annemette

Læs mere

Inspirationskatalog til det gode forældresamarbejde

Inspirationskatalog til det gode forældresamarbejde Inspirationskatalog til det gode forældresamarbejde Kære forældre på Gerbrandskolen. På Gerbrandskolen vægter vi det gode skole-hjem samarbejde meget højt. Samarbejdet mellem skole og forældre sker dels

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Håndbog til skolebestyrelsen. Håndbogen er resultatet af en målrettet indsats i skolebestyrelsen på Vigersted Skole siden 2003 omkring Forældreindsats

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Ejby Skole Vores Skole

Ejby Skole Vores Skole Ejby Skole Vores Skole Idekatalog fra skolebestyrelsen Indsamlet på dialogmøde med kontaktforældre/forældre 29.11.2010 v.1.0 Forord Dette idekatalog indeholder de input og ideer, som vi fik på dialogmødet

Læs mere

ANTIMOBBE- HANDLEPLAN

ANTIMOBBE- HANDLEPLAN ANTIMOBBE- HANDLEPLAN Igennem de seneste 2 år har der på skolen været arbejdet en del med begrebet mobning, bl.a. gennem 10 - & 20 timersgrupper med forskellig besætning. For hele lærergruppen blev der

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet Referat fra skolebestyrelsesmøde Dato: 18/32015 Kl. 19.00 Sted: Personalerummet Afbud fra : Peter, Bo, Deltagere: Mariann, Monica, Anastasia, Karina, Flemming, Heidi, Birgitte, JM, EA, AML, Zana Punkter

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere