Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende"

Transkript

1 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer involvering vigtig Laver kun arrangementer og overnatninger for hele klassen Kun forældre kontakt Overnatning også med forældre Sammenhold/fællesskab vigtig Lettere kontakt forældre imellem efter arrangementer Balance mellem arrangementer Grill /søndagsture/ banko/ campingtur Gerne flere arrangementer med overnatninger med både forældre og børn Problemer på årgangen sætte gang i det sociale vigtigt piger bruger tur til forbedring. Lærer/forældre Nemmere at få homogen gruppe hvis man kender hinanden. Enighed om arrangement er nogle gange svært Legegrupper godt (skal styres) Styr på klassen vigtig Fællesspisning Svært at kontrollere hvordan det går i skolen lærer/forældre sammenarbejde. Lærer træde i karakter. - Lave arrangementer med forældre. Arbejder med trivsel i arrangementer, - fx er det vigtigt at pige og drengeforældre mødes. Overnatningsarrangementer særligt godt - Bruger ikke kontaktforældre i forht. Trivsel (vi har aktivitetsudvalg) men det betyder meget, elever og også forældre glæder sig, det betyder meget. Der er ikke så meget kontakt til lærere ( 1 2 møder pr. år.) - Indført legegrupper. Delt skepsis, - det er der stadig. Ønsker mere ping pong m. lærere. - Også aktivitetsgruppe, - men klassen har på den anden side ikke været involveret i særlige konflikter. Kontaktforældre er et slags serviceorgan, - men igen det er jo også kontakt og trivsel - Det er vigtigt at forældre kender hinanden, der skal også være aktiviteter for voksne. Så man finder ud af hvad hinanden står for. - Det er vigtigt at kontaktforældre kan være med til at give børnene andre oplevelser end i skoletiden. Det kunne være optimalt med flere møder med lærere, men ugebrevene er gode. Ryste sammen aften også med forældre (bedre at lære hinanden at kende, ved problemer) Lege grupper, med hjem til hinanden på skift Fødselsdag og man byder ind til kaffe for at lære hinanden at kende som forældre. Klasse med trivselsproblem. Tæt kontakt imellem forældre og lærer Overnatning på skolen hvor kontaktforældre står for det.

2 Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende Ud fra mødet formulerer bestyrelse arbejdsbeskrivelse og ramme til kontaktforældre generelt og for hvert trin Meget afhængig af klasse sammensætning og hvordan lærerens rolle er i klassen(mange forskellige lærerskift kan give problemer) Ved problemer kan holdes møde hvor man taler lige ud af posen i forhold til problemerne. Fisken på Disken Sociale arrangementer. Vigtigt at have overskud som kontaktforældre at have øje for de børn som ikke altid komme med forældre - Arrangementer så som overnatning inkl. Forældre. - Legeaftaler bestående af grupper med enten piger eller drenge også gerne blandede grupper. - Vigtigt at arbejde med trivsel når der er problemer. - Arrangementer uden forældre. - Vigtig med stor opbakning fra forældre. - Arrangementer i de mindre klasser gør det nemmere i de større klasser. Ikke arbejdet med kontakt og trivsel Kun fælles arrangementer af social karakter Taget problemer op i forældregruppen Sociale arrangementer, 4 stk/år Gået til lærerne med problemerne Forældre bruger ikke kontaktforældrene Ikke bevidst om hvilke muligheder der for arbejde med kontakt og trivsel Kontakt mellem forældrene er vigtig Venner på tvære (legegrupper) Forældre inviteret med til fødselsdage (kaffe i køkkenet) Legegrupper, fritiden = kontaktforældre, skoletiden = lærerne - 2a: Kanotur, drenge / pige tur - Legeaftale - 4a:Givskud - 5b:Manglende opbakning - Ej trivsel - Ej tag stilling til problemstilling mht. Alkohol mv. - 0a:Telefonbog - Fokus på tryghed mellem forældre

3 - Primær fokus på samarbejdet mellem forældre - Legeaftaler - 1c: Forældre fokus - Ok at ringe til hinanden (løse problem mellem forældre) - 8a:Klassen har fået hjælp til at håndtere problemer i pigegruppen - Forældre tilmelder sig men kommer alligevel til arrangementet - Ingen opbakning - Håber at nå stadig at kunne samle forældre Mødes og aftaler 2-3 sammenkoster for året efterår, vinter og sommer + løbende aktiviteter. Snakker om trivsel vigtigt at henvende sig til lærerne, men der er stor forskel på lærerne og hvordan de følger op. Arrangementer for flertallet. Lytter til børnene og retter sig efter deres ønsker. Samler penge ind til klassekassen. Lærerne med til arrangementer. Godt tilfreds. 4 arrangementer årligt + 1 kun for forældre. Snakker trivsel er der behov for noget særligt for drengene eller pigerne. Fokus på hvad lærerne oplever. Fungerer fint. Gerne både drenge og pigeforældre. Problem at få flere forældre med. Forslag: lav forskellige udvalg til f.eks hyttetur og konfirmation, da dette kan være mere overskueligt end at lade sig vælge til 2 år. 3-4 arrangementer årligt med og uden søskende. Frivilligt at deltage mød op uden tilmelding. Har snakket om at lave arrangement kun for forældre, men er ikke blevet til noget endnu. Legegrupper med 5-6 piger og drenge i hver. Er hjemme hos hinanden 1 gang om måneden det rykker kammeratskabet. Har kørt i 1 år. Mødes med lærerne inden forældremødet og planlægger punkter til mødet. 3-5 arrangementer årligt, hvor næsten alle er med der meldes flere datoer ud. Halloween + sommerfest. Har haft et enkelt arrangement for hele årgangen skøjtehallen i Århus m forældre og søskende. Gerne hurtigere tilbagemelding fra lærerne til kf, hvis klassen ikke trives. Vigtigt at lærerne indkalder kf til møde ang. klassens trivsel 1-2 gange årligt. - Overnatning i med forældre og børn - Forskellige små arrangementer med børnene - Prøver at lave arrangementer med en anden form end dagligdagen, for at undgå de sædvanlige grupperinger. - Har prøvet at lave nogle arrangementer med styrede aktiviteter for bryde grupperingerne. - Hvis der kommer nye elever ind i klassen. Kontaktforældrene byder de nye forældre velkommen, præsentere sig ved først kommende arrangement. Lidt mere officielt. Tage kontakt og være behjælpelig med forældre/forældre spørgsmål. Evt. pålægge kontaktforældrene ansvaret for velkomsten af nye forældre - Kontakter de forældre som ikke kommer til arrangementer. Opfordre til at børnene evt. kan komme med, sammen med en af deres kammeraters forældre.

4 - Legegrupper delte meninger omkring oprettelse heraf. Tager forældrenes fritid. Styrker fællesskabet i klassen i dagligdagen og ikke bare som fest-arrangement - Madgrupper/Legegrupper i 2.kl. blev ikke så positivt modtaget, men de prøver det af. 1 gang pr mdr., lærer har hjulpet med sammensætning af grupperne. - Hvad gør man som kontaktforældre hvis f.eks. 2 børn (forældrene) ikke ønsker at deltage i legegrupper? (Legegrupper oprettet på initiativ fra kontaktforældrene) Skal de droppes for hele klassen for ikke at holde nogen udenfor? Eller skal man fortsætte hvor de 2 børn så ikke er deltager og derfor er udenfor det fællesskab. - Klasseregler revideres hvert år. Kontaktforældrene er tovholder. - Klasseregler mht alkohol, rygning, mobning, osv - Oplever svingende opbakning til klassereglerne - Kontaktforældrene føler sig i et dilemma i forhold til hvad de kan pålægge de andre forældre. Hvad gør man ved manglende opbakning fra mindre tallet? 2. Hvordan udskiftes kontaktforældre nu i klassen? - Skal der forandring til Hvorfor/ hvorfor ikke? - Hvordan kan det blive endnu mere attraktivt at være kontaktforældre? Ikke mange ønsker at være kontakt forældre. Trivsel 2 år så udskiftning, men måske kun 1 år? Pligt ikke lyst! Burde gå for tur pr. barn Ikke tilhænger af tvang Vil gerne blive ved indtil barn går ud af skolen Kom med fordi det er vigtigt Blanding mellem drenge/pige forældre vigtigt. Lave hyggeligt møde og evt. spisning på Dolly s (kun kontakt forældre) 4-6 medlemmer 1 år for lidt 1 år nok Mænd/Kvinder sammensætning vigtigt. Hvad er rollen? Opgaven skal sælges rigtigt. Uddelegering. - Blev kontaktforældre før sommerferie, og mangler en samling/overlevering fra gamle til nye (2 bliver, - men der mangler fællesmøde.) - Da vi skulle vælge (vi er 5) var der tavshed. Og så skulle det helst være drengeforældre. Føler det er arbejdsgruppe jeg er kommet med i og det føles træls. Vi har heller ikke haft møde - Vi har turnusordning med 4(2 nye + 2 gamle) det har kørt helt fra 0 klasse, - der fordelte vi opgaver og det kører godt. Når vi laver invitationer er det med uddelegering så vi er en slags koordineringsgruppe - Vi er 5, - der er ikke skov af hænder. Der er nogle som trækker, - ifht. Andre måder tjah tvang er nok ikke god ide. Det brude være attaktivt.

5 - I starten var det nemt, i de større årgange er det blevet sværere, der er bare nogle som ikke deltager. Men man har jo indflydelse, man lærer børnene alle børnene at kende. - Vi holder lige så meget kaffeslaberas og det er hyggeligt. Kunne ønske mere samspil med lærere. Det er en forandring som er sket. Det er første gang i 8 år en lærer var med. - Det ville være rart med en slags drejebog man melder sig jo til en sort boks Forskelligt fra klasse til klasse(forældrene) Nogle klasser oplever de samme vælges igen Andre klasser har haft skift igennem hele forældregruppen, god opbakning Skift hver 2. år med overlap (nye og gamle) Vigtigt ikke pres- husk frivilligt Vigtig Oplysning fra kontaktforældre til forældre i valg situationen- positiv historie God historie om god kontakt til børnene i klassen Talt for både at have drenge og pige forældre, som kontaktforældre Nogle vælger sig af pligt Idé at lave arrangementer på tværs af klasserne (samme årgang) skaber god kontakt imellem forældrene - Skifte efter 2 årig periode med overlap således at kun halvdelen udskiftes af gangen. - Vigtigt med både drenge og pige forældre i gruppen. - Forpligtet kontaktforældre periode dog med hensynstagende til flere søskende i andre klasser. - Traditionelle / tilbagevendende begivenheder for klassen f.eks. Bingo / disko aften mm. - Arrangementer med opdelt pige / drenge var flere steder en succes. Ingen regler Gerne 1-2 år ad gangen Valg ved håndsoprækning Alle bør deltage, bør være en pligt Stor interesse i de små klasser Der bør være både mænd/kvinder og drenge/pige-forældre Vidensdeling på tværs af årgangene Idebank på intra Arrangementer på tværs af årgangene Manglende oplysning om hvad arbejdet som kontaktforældre indeholder - 4a: Antal ca. 4-5 stk udskiftning 2 til 3 stk ad gangen - Ingen problemer med at få nye medlemmer

6 - 5b: Antal ca. 4-5 stk udskiftning 2 til 3 stk ad gangen - Altid nogle der sider og kigger den anden vej når der skal vælges nye - Mere attraktiv ved ikke - 0a: Ny blank - 1c: Antal ca. 5-6 stk 2 til 3 stk ad gangen - 8a: Næsten ingen der ønsker at være med, så ved ikke hvordan man skal få flere deltagere - 2a: Halv / Halv - Uddeling af opgaver til andre forældre der ikke er kontakt forældre så man som kontakt ikke tror at man skal lave det hele - Fri snak. Ønsker mere info omkring hvad dvs at være kontaktforældre fra start dvs. allerede inden man i 0 klasse vælger kontaktforældre 4 kontaktforældre. 2 gamle og 2 nye. Vælges for 2 år. Fungerer godt med nye og gamle. Mere positive tilbagemeldinger fra de andre forældre vil være rart. 4 kontaktforældre 2 udskiftes af gangen. Sværere at finde kf jo ældre børnene bliver. Stor forskel i klasserne, men forandring er nødvendig. Forslag: - fra 8. klasse færre arrangementer og nedsæt udvalg til de kommende arrangementer. Info fra 0. klasse om at det er en pligt at være kf lidt a la en kageliste, hvor man kan bytte indbyrdes, evt. til arrangementer. Måske skal der ikke være kf i udskolingen? 6 kontaktforældre manglede drengeforældre. Intet problem at få kf. Ingen fast udskiftning, men helst ikke alle på en gang. Godt med fælles holdninger om udskiftning, så der kan komme nye til. Positivt at man lærer andre forældre at kende. Godt at uddelegere opgaver til arrangementer. Vælger for 2 år af gangen skifter halvdelen. Fungerer godt, men kan være svært at finde nogen vi peger på en og så klapper vi. 5 kf. Ingen regler for udskiftning, men helst ikke skifte alle. Vigtigt med både drenge og pigeforældre, særligt i fht trivselsaktiviteter kl spørger til selve mødet om nogen vil trække sig og nogen vil ind. - 0.kl. ingen problemer med at rekruttere kontaktforældre - 0. kl. har ikke talt om hvordan man udskifter - Vælger for 2 år af gangen Overlapning ( 5 ved bordet) - Det er lysten der driver værket Det er glæden i sig selv - Man skal ikke tvinge nogen ind, det gavner ikke nogen. Hverken eleverne eller forældrene. - Børnene synes det er dejligt forældrene er engagerede i deres klasse. - Det er hyggeligt at lære de andre forældre at kende - Kontaktforældrene skal blive bedre til at uddelegere arbejde til de øvrige forældre i klassen. - Det er træls at være hjælper til skolefesten. Kontaktforældrene har også lyst til at sidde og snakke med deres børn og de andre forældre. (flere ved bordet) - Kunne evt. give årgange/klasser ansvar for en bod og så bede alle forældre i årgangen/klassen skrive sig på som hjælper. - De store klasser mister lysten til de fælles arrangementer. De forlanger noget mere. - Nogen har holdt en stor afslutningsfest for klassen (9. kl) - Det er vigtigt med forældre sammenholdet.

7 - Forældre/forældre kontakten meget vigtig. - Det er svært at finde kontaktforældre i de store klasser - Det er Tordenskjolds soldater og det er okay, det er lysten der er vigtig - Ikke brug for at lave om på hvordan man vælger kontaktforældre 3. Hvordan kan det understøttes og af hvem, at kontaktforældre har kontakt til hinanden og overleverer idéer og erfaringer på årgange og på tværs af årgange? - Hvilke nye idéer har du/i til mere vidensdeling på årgangen og på tværs af årgange? Hjemmeside database/idebank/vidensdelig vigtigt. Kontor taste ind? Udnævnt 1 kontaktforældre som samlingspunkt Bruge forum? Ingen arrangementer på tværs af årgangen i dag Overlevering af ideer vigtigt. Klasse projekt ikke årgangen Nogen skal tage initiativet til ting Fedt med aktiviteter mellem årgangene. - Det kunne være rart hvis vi lavede drejebog for arrangementer (antal kager fx) så spild og unødigt arbejde undgås. - Der er fokus på overskud. Vi vidensdeler uformelt på vejlen, og pga. børn i forskellige klasser. Måske kunne man sparre mere til møder, - men det kører. - Måske kunne man lægge noget på intra. Dele ideer om aktiviteter - Vi har lavet regler, - men udskiftning giver nye input. Vi bruger meget tid på ting vi opdager andre har arbejdet med. Drejebog skulle indeholde faktuelle oplysninger fx gode hytter, telefonnr. Etc. Nye og gamle kontaktforældre vælges Mappe med tidl. Arrangementer overleveres, følger kassen igennem alle årene. Denne kan overleveres til kontoret når børnene går ud af skolen- til videre brug og id base. Ideer fra større børn (klasser) Traditioner med gode arrangementer(kendt fra år til år) Gøre brug af intranet som ide boks fra forældre til forældre Ide fra forældremøderne. Ide at lægge op til at man sidder med nogle man ikke er vant til at tale med. - Opsamling af emner enten i form af at gemme invitation med tilknyttet kommentar. - Forpligtet til at bruge forældreintra (kontaktforældre fora / beskeder).

8 - Opsøgende forespørgsler / vidensdeling / tema grupper på tværs af klasser på årgangen. Dette arrangement er super godt Møder for alle kontaktforældre Idebank Overlap nye/gl. forældre Ideer fra børnene SKB informerer omkring kontaktforældre på 0. Årgang Specielt opstartsforløb for 0. Årgang - Samles på tværs af alle 3 klasser - Samling af alle kontakt forældre fra alle klassetrin - Bog med ideer fra tidligere kontaktforældre, hvor der var en lille note - om det var gået godt eller skidt. - Lege med børn fra andre klasser på ens egen klassetrin - Hvis forældre kan sammen så gør det meget lettere at børn også kan - Brainstorm mellem alle forældre på hele årgangen, hvad og hvordan man styrker sammenhold - Ide bank på forældreintra Ved at man kun udskifter 2 af gangen. Nogle er gode til at tage noter og sætte i mappe, men kunne med fordel formaliseres. Gerne mappe med invitationer, indkøbslister osv. Godt at mødes på tværs af årgangen ang. rygepolitik, alkoholpolitik + afholde samlet møde med SSP o.l. Der har ikke været opbakning til arrangementer med elever og forældre fra de andre klasser, måske pga store klasser. Gerne mere vidensdeling. Evt. mappe + 1 årligt møde hvor man deler idéer og erfaringer. Svært at lave arrangementer på tværs med det vil være godt gerne flere fælles arrangementer for elever. God idé med idémappe og evt referat fra møderne. Gemme invitationer o.l Idékatalog til kontaktforældre på intra med idéer, invitationer o.l. Nogle vil måske ikke kunne lægge dokumenter ind, men ellers bare skrive kort note med f.eks kontaktoplysninger og tips. Gerne en folder. - Kontaktforældrene i den gamle gruppe ( de afgående og de blivende) havde lavet en 2 års plan som de præsenterede på forældre mødet. 5 ideér hvem vil være med til at arrangere det? - Idébank enten på biblioteket eller på intra. - Årsrapport på årgangen, hvad har vi lavet? - Nogle har en mappe med ideér og inspiration, invitationer, billeder, indkøbslister, hvor meget har vi handlet til x antal deltagere osv.

9 - Vidensdeling, de nye mangler nogle at støtte sig op ad. - Viden gives fra forældre til forældre i klassen. Nye og afgående - Evt. input fra klassens øvrige forældre, så kontaktforældrene har noget at arbejde med. - De små årgange mødes med lærerne inden forældre møde. - I forhold til vidensdeling, må der ikke lægges for meget arbejde/mange møder over på kontaktforældrene. Man melder sig for at styrke fællesskabet i egen klasse. - Der er meget samarbejde på tværs af årgangene i forvejen. - Folder, kontaktforældre hvad er det, hvor kan man finde oplysninger, gode idéer, hvad er min rolle. 4. Hvordan kan bestyrelse og kontaktforældre være i kontakt og dialog med hinanden til gensidig inspiration og vidensdeling om igangværende arbejde? Forældremøder deltagelse. Kontakt Fortælle kontakt forældre om hvad SKB laver Lave skrivelse til kontakt forældre om hvad de skal gøre m.m. Hvad er SKB arbejde? Mgl. Ping/pong mellem kontakt forældre og SKB Evt. samle kontakt forældre på årgangen efter normalt forældre møde når SKB medlem er deltager i mødet Mere synlighed i klasserne (SKB) - Første forudsætning er at mødes forældremøder og kontaktforældremøder. - Det ville være rart med præsentation i mail, - hvem det er - Vi har brug for at vide hvad bestyrelsen kan bruges til - Det er vigtigt med info på mail. Jeg har aldrig lagt mærke til at der kommer info efter møder (andre samtykker, - en har vist set det da der var noget om trafik) Se stikord i 3 Gøre brug af forældre Intra på tværs Ide: 1 møde årligt hvor der er samarbejde mellem bestyrelse og kontaktforældre og skole vedr. årets emne/trivsel- evt. et oplæg til inspiration og læring Som kontaktforældre ide genere til emner som skolebestyrelsen skal tage op. - Kontaktforældre ved ikke hvad SKB laver. - Kontaktforældre er ikke gode til at få tjekket referater o.a. under SKB punktet op hjemmesiden.

10 - Kontaktforældre vil gerne have SKB referat i mail. - Vidensdeling mellem SKB og kontaktforældre kan ske samme aften SKB er til forældremøde for at fortælle om SKB arbejde. Mødet mellem kontaktforældre og SKB må gerne være før selve forældremødet, så man kan få afstemt interesseområder (her menes der ting der måtte røre sig i klassen og som SKB måske kan byde ind med noget). - SKB indlæg må ikke være i det åbne forældre møde men skal så være på klasse niveau. Større synlighed Inddragelse i mødeaktivitet Mere info fra bestyrelsen Kontaktpersoner i SKB i forhold til de enkelte årgange Nyheder fra bestyrelse på intra Deltagelse fra SKB på årgangsmøder Nyhedsmail Besked på intra f.eks. ved nye referater Fælles deltagelse i temadage/uger på skolen, SKB-lærere-kontaktforældre-forældre-elever - Dette forum - Gennemføre sådan arrangement som dette hver år eller hver anden år - Mødes evt. 1 trivsel forældre der repræsenterer hver år gang med skole - bestyrelsen. - Mere info om hvad SB opgaver er og hvordan vi kan bruges i forhold til den - rolle man har som kontaktforældre Har ikke behov for kontakt til skb. Bruge intra mere. Mangler ikke kontakten til skb. vil dog være godt med et årligt møde. Skriv til kontaktforældrene på intra. Gerne eksempler på hvad bestyrelsen kan hjælpe med. Tydelig kommunikation og mere synlighed. - Lave en folder - - Evt. bestyrelsen præsenterer sig for kontaktforældrene og fortæller om kontaktforældre-rollen - Nytter det noget med idéer - Skolens er meget stor nytter det noget at kontakte bestyrelsen - Har aldrig tænkt over at bruge/kontakte bestyrelsen - Hvad kan man bruge bestyrelsen til? - Får man noget ud af at kontakte bestyrelsen - Hvad er bestyrelsens magt - Hvor store/små spørgsmål vil I tage?

11 5. Når der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsområder og rammer for kontaktforældre: hvad er så det vigtigste, at den indeholder og beskriver? Ikke regler, men eksempler Sociale områder vigtigst. Punkter/forslag nedskrevet Har ikke brug for rammer Beskrivelse, men ikke for 4-kantet Vigtigt, at man er en del af skolefesten Ansvar for at uddelegere udnytte kompetencer for fælles at udføre diverse opgaver - At opretholde godt socialt miljø i klassen som supplement til klasselærer - Aktivitetsudvalg er ikke bare - At kende hinanden er vigtigt og at have fælles oplevelser som rækker ud over skolen. Det er også noget af det som skaber minder - Spilleregler, - vi kan henstille til (fx m. pc.spil) enigheden er svær når det gælder fødselsdage, - endnu værre med alkohol - Det er de samme forældre og børn som ikke deltager - Det skal pointeres at det er vigtigt at forældre kender hinanden At kontaktforældrene er medansvarlige sammen med læreren i at værne om hele klassens trivsel. At skabe fællesskab i klassen(elever/forældre) Mulighed for indflydelse Bedre kendskab til forældrene og til børnene i klassen- stor gevinst! - Give tid til at lavet en beskrivelse og sammensætning af P / D grupper / forældre + evt. rotation. - Formål med kontaktforældre er trivsel / Hygge og samvær. - Regelsæt må ikke være fastlåst. - Regelsæt skal måske mere betragtes som klassens principper. Muligheder Inspiration Ikke regelsæt Regler for valgperioder Begge køn repræsenteret Rammer for arrangementer, f.eks. fødselsdage Vigtigste opgave = sociale arrangementer og trivsel

12 - At forældre få et godt sammenhold fra 0 klasse - Ingen regler, men input + ideer - Forklare hvor vigtig det er at man få et kanon sammenhold fra 0 klasse - Evt. forslag ej regler til fællesregler der ligger på intra Ingen SKAL i folderen. Vigtigst med det sociale. Vigtigste opgave at arrangere oplevelser for elever og forældre for at fremme trivslen. Ved manglende trivsel i eksempelvis pigegruppen, er det vigtigt at lave særlige arrangementer for dem i samarbejde med lærerne. Det vigtigste er trivsel. Godt at forældrene kender hinanden, særligt ved problemer. Vigtigt ikke at skifte alle kf samtidigt, og at der både er drenge og pigeforældre. Ingen SKAL for så vil mange bakke ud. Vigtigt med mappe med arrangementer, invitationer og indkøbslister. Vigtigt at det er nemt at være kf, derfor godt med et idékatalog. Det er eksempelvis spild af tid at skulle undersøge, hvor man kan komme hen på hyttetur, hvis mange har gjort det før rart med links/henvisninger f.eks på intra. Husk at alle skal påtage sig at være kf i løbet af skoletiden problem at nogle ikke møder op til forældremøderne. Husk at man gerne må uddelegere opgaver. - Det sociale er det absolut vigtigste - Forældre/forældre samarbejde er meget vigtig - Godt sammen hold i klassen - Guide/Opfordre børnene til at lege bredt. (Legegrupper) - Sociale arrangementer for børn og voksne - Lærer/forældre kontakt - Et godt forældre/forældre sammenhold/samarbejde letter kontakten - Kontaktforældre opgaven er hyggeudvalget, en uformel sammenslutning - Beskrive de ting man kan forvente af kontaktforældrene 6. Hvilke ønsker har I om særlige fokusområder til bestyrelsen? - Hvad skal bestyrelsen gøre nu? - Hvad skal kontaktforældre gøre nu? o SKB: Mere synlighed/bedre dialog Tættere kommunikation Billeder på hjemmesiden (af SKB medlemmer)

13 Hvad vil SKB bruge kontakt forældre til? Møde med kontaktforældre på årgangen Dialog møde med kontakt begge veje. Offentliggørelse af SKB møde datoer på hjemmesiden Husk at skrive om møde på hjemmesiden. Reference lægges på sted, hvor mange kan se denne de fleste går kun ind på side for eget barn o KF: Behov lave ting. - Bestyrelse: faste rammer er vigtige når det gælder skole. Det er noget rod når små klasser er alene indtil nogle gange 8.15,. vikarerne giver utryghed. - Det er vigtigt med stabilitet også ved langtids sygdom. - Alle skal komme til tiden - Det kunne være fint at mødes om et emne (Kontaktforældre og bestyrelse. - Forældremøder det kunne være infomøde altså inden forældremødet. Fokus område: Bestyrelsen: trivsel omsorg for hinanden sundhed/hygiejne miljøvenlig tankegang opfordre til at gøre brug af vores ideer med årligt fælles møde Ide at skolebestyrelsen kunne udsende nogle punkter til kontaktforældrene som kan drøftes i klasserne/kontaktforældrene. Kontaktforældre: Vi skal vise opbakning om tiltag Være skolebestyrelsens forlængede arm Gøre brug af forældre intra - Kanalisering af problemer fra klasse til SKB. - Foredrag / Tema m. fl. Omkring et emne (hvor der kunne være problemer i klassen). - Referat som ved store emner og indsatsområder så som mobning. - Ved problemer i klassen skal kontaktforældre gruppen inddrages noget mere. F.eks. ved pigefnidder kan man evt. intensivere legegrupper eller lignende.

14 Kontaktforældrene skal bruge SKB mere Intra Idebank Dialog Rød tråd på tværs af årgangene Politikker på intra Kursus i brug af intra, muligheder etc. - Gentage dette forum hvert år - Ide bog på forældreintra - Mere info fra SB om vores arb. i 0 klasse - Mere info fra skolen om hvad kontaktforældre rollen er - Kontaktforældre skal mødes for hver årgang og samle viden evt. i en bog - som nye kontaktforældre kan bruge som start hjælp - Lærere skal ha mere fokus på trivsel. - Kontaktforældre skal være mere synlige ved forældremøder - Bog til nye kontaktforældre Mere synlighed fra skb. Hvad er skb s indflydelsesområder? Kontaktforældrene kan bidrage til et evt. idékatalog. Nyheder på klassens oplagstavle med link til referat fra skb møder. - Trafik, skolepatrulje og parkede biler langs Højvangsalle. - Sund mad - Daglig motion ( vi løber til København) - Renovering, meget dyster skole - Rengøring - Ven Buddy Ældre elev er ven for mindre elev - Have en rød pæl, hvor de som ikke lige har nogen at lege med kan gå hen til, og derved møde andre der heller ikke har en at lege med. (kan huske Ida snakkede om det på et af SKB møderne) - Lege med en stor legekammerat, tager hånd om de små - Hvad kan vi bruge bestyrelsen til? - Hvad laver de? - Kulturaften, rigtig godt arrangement. - Kulturaften, For meget x-factor, audition hører ikke til i skolen/de små klasser. Børnene bliver valgt fra. Dårlig planlagt. Forældre var ikke klar over der var audition eller vidste ikke hvad det gik ud på. - Der er ikke mad nok i boden - Tage hånd om de små børn det er en stor skole. - Ældre børn som en slags gårdvagt, med gul vest så de mindre børn kan se hvem de kan gå til. - Ven fra større klasse. Dagnæsskolen har det. Relationer. De Store virker ikke så farlige for de små. - Gå Busser god idé

15 Opsamling 0.klasse: Her er de 5 vigtigste punkter følgende: - Klasse arrangementer (Store som små). - Legeambassadør (elever fra større klasser) - Rød tråd på årgangen (børnehaveklasse personale sender forskellige signaler). - Trygge rammer for elverne (når der loves noget så skal det overholdes). - Skabe relationer både kontaktforældre og elever på tværs af årgangen enten i form af fælles arrangement. 2 runde, 5 vigtigste punkter: - Vidensbank på intra, inspiration - Kontaktforældrenes opgaver/muligheder, regler/inspiration - Årligt dialogmøde og fælles projekter - SKB, større synlighed, samarbejde gensidigt - Fastholde samarbejdet mellem lærere og kontaktforældre hele skoleforløbet, indholdet ændrer sig ikke behovet! 2. årgang: Hvad er de 5 vigtigste ting fra i aften? 1) Der skal laves et idékatalog på Intra som kontaktforældrene selv kan lægge idéer og oplysninger i på. F.eks.: Kontaktpersoner for spejderhytten, hvad er godt at huske hvis man skal i Madsby Parken, hvor længe før skal man bestille overnatning i Kattegat Centeret, hvad koster. Osv. 2) Folder til kontaktforældre Godt med pige og drengeforældre i gruppen samt både mødre og fædre Udskiftning/overlap Godt med både 1. gangs forældre og forældre som har erfaring med ældre søskende, som kan komme med idéer til arrangementer osv. Klassens egen mappe Scrapbog med gamle invitationer, hvor meget indkøbte vi til x arrangement til x antal osv. 3) Sund kost og daglig motion 4) SFO en der er utilfredshed med den (det kom ikke frem hvad utilfredsheden gik ud på?) 5) Folder omkring bestyrelsen ( nemmere adgang til referaterne man skal ikke lede efter dem) Så var der lidt ordet er frit

16 En ville gerne vide hvorfor vi ikke bruger Fri for mobberi i vores antimobbestrategi Det har været en rigtig god aften Det bør være en tilbagevendende begivenhed. Referat årgang: - Når der skal laves en beskrivelse af kontaktforældres arbejdsområder er det vigtigt: Hvilke muligheder som kontaktforældre, ikke regler - Samvær og hygge er vigtigt: Det er jo indirekte at arbejde med trivsel, - det at man gør noget sammen med forældre og med børn. Det er vigtigt at man beskriver hvad man kan gøre, - ikke hvad man skal. - Man er med til at lave et forum hvor man kaster nogle spørgsmål ud i klassen. Fx hvornår eller hvor lang tid må børn være sammen efter spisetid i hverdagen. Man kan kun skabe det forum hvis man har god kontakt. - Det kunne være godt med mere viden om hvordan det er at være kontaktforældre, - eller kan være. - En bevidstgørelse at man kan hjælpe med kontakten, altså der er mange former for kontakt. - Det er vigtigt at det er både er drenge og pigeforældre i kontaktforældregruppen. - Trivsel har noget at gøre med om man kan sammen, - Det er godt at kende hinanden. - Vi skal huske at tænke trivsel med ind i arrangementer, - hvor man kommer til at være sammen med forskellige- - Intra både som idebank som faktuel oplysningssted gerne årgangsorienteret - God ide, - med møde i dag måske kunne det være tilbagevnedende. - Man kunne kombinere temaer med projektgrupper i skolen, - som arbejder med temaer som skolebestyrelse og kontaktforældre også arbejder med. Ide: Temamøde hvordan er man god kammerat hvordan arbejde med trivsel hvordan kan vi som forældre trives hvordan kan man lave grupper af forældre som trives. Altså også med oplæg hvor vi kan lære noget nyt måske Næste skridt: I skal som bestyrelse være mere synlige, - og gerne med til formøder med kontakt der skal laves procedure for samarbejdet. 6 9 klasse: - Tillid til hinanden vigtigt (forældre) - Rygning - Alkohol - Bringe emner op på forældremøder - Klasseregler revideres løbende.

17 - Mødes kun 1 gang om året - Opbygning - Mappe af inspiration på forældreintra incl. indbydelser og indkøbslister (overlevering af info.) - Det starter i 0 klasse. - Temamøde med alle kontakt forældre og SKB vigtigt - Opstartsmøde hvert år på alle årgange med SKB medlem - Evt. møde kun for de store årgange - Rolle for lærer i 0 klasse? - Samarbejde med lærer om trivsel i klassen

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere