RØDDING FRIMENIGHED. 46. årgang 2013 Nr. 1. røddingfrimenighed1_2013.indd 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDDING FRIMENIGHED. 46. årgang 2013 Nr. 1. røddingfrimenighed1_2013.indd 1"

Transkript

1 RØDDING FRIMENIGHED 46. årgang 2013 Nr. 1 røddingfrimenighed1_2013.indd 1 05/03/

2 RØDDING FRIMENIGHED Formand Birgitte Pallesen Kongeåvej Vejen , Næstformand Jens Bahne Jørgensen Højskolevænget Rødding , Sekretær Lone Houmann Holst Nordhaven Rødding Karen Emilie Hansen (Mille) Møgelmosevej Rødding , Anne Finnerup Nordhaven Rødding Margit Rindom Mojbølvej Rødding Inger Storm Kristensen Hjerting Skovvej Rødding , Helge Elbæk Bakkegårdsparken Rødding Louise Oxlund Skovbrynet Rødding Medarbejdere: Præst Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding , Kasserer Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft , Kirketjener Lissi Tjørnelund, Søndergade 31 B, 6600 Vejen, , Organist Annemarie Holm, Terpvej 20 C, Øster Lindet, 6630 Rødding , Besøg/samtale: Jeg kommer meget gerne på besøg, så ring eller lad mig det vide på anden måde, hvis man selv eller en anden ønsker besøg, eller hjemmealtergang. Det gælder naturligvis også på plejehjem og sygehus. Præstegårdens dør er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe. Kirkebil Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa Ring gerne dagen før inden kl. 12. Medlemsblad for Rødding Frimenighed Tryk: Rødding Bogtryk Redaktion: Mette Geil, Louise Oxlund og Bent Nicolajsen (billeder) Layout: Nikolaj Hygebjerg - Forsidefoto: Pinselig dåb til Guds herligheds håb (DDS 291) Redaktion afsluttet: 4. marts Næste kirkeblad: Udsendes primo juli røddingfrimenighed1_2013.indd 2 05/03/

3 ÅRETS KONFIRMANDER Traditionen tro finder konfirmationen sted Skærtorsdag, som i år er den 28. marts. 11 konfirmander konfirmeres ved festgudstjenesten i Frimenighedskirken kl : Anja Lindhardt Dyhr Lorenzen, Hjerting Anne Kathrine Steensig Hansen, Hjerting Anton Møbjerg Hansen, Harreby Emil Hald Hansen, Jels Emma Skovgaard Nielsen, Rødding Iben Juhl Jørgensen, Hjerting Jakob Skjold Nielsen, Skibelund Lukas Nikolai Andersen, Rødding Rune Hagen Bundesen, Rødding Sille Greve Hermansen, Jels Thomas Munkholm Jacobsen, Rødding Afsluttende møde for konfirmander og forældre Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 24. marts med gudstjenesten kl og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen. Vel mødt! INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONSFORLØBET Konfirmandindskrivningen til næste års konfirmation finder sted i forbindelse med gudstjenesten søndag den 30. juni kl. 10. De kommende konfirmander bedes medbringe dåbsattest. I 2014 finder konfirmationen sted Skærtorsdag den 17. april kl i Frimenighedskirken. Forberedelsen for 7. klasses eleverne foregår i i konfirmandstuen på Kirkebakken 2 på fredage i de to første lektioner af skoledagen. Vi indleder konfirmationsforberedelsen medio september. JERN-KONFIRMANDER Søndag den 21. april vil gudstjenesten også være en jubilæumsgudstjeneste med deltagelse af konfirmander, der blev konfirmeret for 70 år siden af daværende frimenighedspræst Kristian Svendsen midt under 2. Verdenskrig skærtorsdag den 22. april ja, nu som dengang, skærtorsdag. Ud af de 26 konfirmander lever de 13 endnu. 3 røddingfrimenighed1_2013.indd 3 05/03/

4 GENERALFORSAMLING Efter gudstjenesten søndag den 3. februar 2013 mødte 75 medlemmer af Frimenigheden op i konfirmandstuen til generalforsamling og indledte den med at synge: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. Helt i overensstemmelse med det, øjet mødte ude fra den vinterklædte præstegårdshave. Efter kaffen med rugbrødslagkager fra køkkenet på Rødding Højskole holdt den afgående formand Arne Larsen sin sidste beretning. I modsætning til St. St. Blichers sang om Det er tyst herude kunne formanden fortælle om en levende frimenighed i god vækst med tilgang af nye medlemmer; men påpegede samtidig, at det også i fremtiden er vigtigt at have en målsætning for, hvad vi vil med menigheden som en fri menighed. Gudstjenesten og dagliglivet i og omkring kirken er præget af fællesskab, ansvarlighed og engagement. Det grønne udvalg arbejder med at forskønne arealerne udenfor, og medlemmer af menigheden og de ansatte er flittige på grøn arbejdsdag med hovedrengøring både ude og inde. Bygningsudvalget ønsker at forbedre varmekilden i kirken; nyt lydanlæg er installeret, og der er set på nedkølingssystem til kapellet. Gunnar Gram og Peter Fredslund, der udtrådte af menighedsudvalget, blev takket for godt samarbejde. Frimenighedspræst Mette Geil glædede sig i sin beretning over den stabile kirkegang og nye indmeldelser og omtalte de mange aktiviteter gennem årets løb. Idé med minikonfirmander, samarbejde med Rødding Højskole om kurser i februar og juni, samarbejde med Sognekirken ved byfest og udflugt, litteraturkreds, sang under kirketag, temagudstjenester og menighedsrejsen til Oslo i august. Arne Larsen blev takket for sin store arbejdsindsats og for godt samarbejde i menighedsudvalget gennem mange år. Regnskabet, der blev gennemgået af regnskabsfører Lasse Bergholdt, viste et pænt overskud og en sund økonomi. Valgt som nye medlemmer af menighedsudvalget blev Louise Oxlund, Jens Jørgensen og Helge Elbæk. 4 Menighedsudvalget har efterfølgende konstitueret sig med Birgitte Pallesen som formand, Jens Jørgensen som næstformand, og Lone Holst fortsætter som sekretær. De øvrige medlemmer af menighedsudvalget er, foruden de nyvalgte, Anne Finnerup, Margit Rindom, Inger Storm Kristensen og Karen Emilie Hansen (Mille). Mille Hansen røddingfrimenighed1_2013.indd 4 05/03/

5 EN HILSEN fra Rødding Frimenigheds nye formand Et nyt menighedsudvalg har konstitueret sig efter generalforsamlingen 2013, og som nyvalgt formand glæder jeg mig til samarbejdet udvalgets øvrige medlemmer, hvor vi i fællesskab har til opgave, at drage omsorg for menighedens liv og vækst. Jeg ser også frem til samarbejdet med præsten, Mette Geil. Vi er privilegeret i Rødding Frimenighed, at have en yderst dedikeret og dygtig præst samt engagerede medarbejdere. De gør alle deres for, at livet i menigheden trives, samt at kirken og arealerne her omkring altid er smukke og i mødekommende. Endelig er jeg glad for, at mange medlemmer i Rødding Frimenighed viser interesse for vores fælles frie menighed, og møder op til såvel gudstjeneste, arrangementer, som frivilligt arbejde. Jeg oplever en kirke med ånd og liv, hvilket er værd at nævne, og ikke mindst værne om. For flere vil jeg være et nyt ansigt, da jeg er tilflytter og blot har været medlem af Rødding Frimenighed de sidste 4 år. Mit navn er Birgitte Pallesen, og jeg kommer fra Skibelund, som ligger lidt nord for Kongeåen, og som på sin egen måde har en parallelhistorie til Rødding Frimenighed. Her er jeg efterskoleforstander sammen min ægtefælle, hvilket vi har været de sidste 6 år er mit 2. år i menighedsudvalget, hvor jeg i det forgangne år, oplevede engagement og glæde ved de mange aktiviteter, der dels er i kirken og dels foregår i menighedens fællesskab. Jeg glædes over, at Rødding Frimenighedskirke er mere end en kirke; at det også er et kulturelt kraftcenter, hvor mennesker mødes. Til det førstkommende udvalgsmøde vil menighedsudvalget fordele sig i underudvalg, smøge ærmerne op og tage fat på de mange spændende opgaver, som venter. Jeg ønsker, at vi får lavet en målsætning og en handleplan for de kommende år, hvor der både bliver plads til at forholde os til akutte og aktuelle tiltag her og nu; men også plads til visionære tanker og tiltag, der skaber fornyelse i en tid med stor foranderlighed. Fornyelse og forankring kan fint gå hånd i hånd, mener jeg, da Rødding Frimenighed bæres af nogle fine traditioner og værdier. Et arbejde jeg ser frem til i samarbejde med menighedsudvalget. Mange hilsner Birgitte Pallesen 5 røddingfrimenighed1_2013.indd 5 05/03/

6 DET NYE MENIGHEDSRÅD Menighedsudvalget har siden generalforsamlingen konstitueret sig Birgitte Pallesen, Skibelund, er ny form i Rødding Frimenighed se hilsen s. 5. Jens Bahne Jørgensen er næstformand og Lone Houmann Holst sekretær. Udvalget har i øvrigt konstitueret sig med følgende udvalg: Arrangementsudvalg: Anne Finnerup, Louise Oxlund og Mille Hansen Bygningsudvalg: Jens B. Jørgensen, Mille Hansen og Birgitte Pallesen Det grønne udvalg: Lone H. Holst, Inger Storm Kristensen, Margit Rindom og Helge Elbæk I øvrigt ta r Mette Geil del i alt udvalgsarbejde. Menighedsudvalget holder et visionsmøde den 15. marts, hvor der også vil være en Goddag- og Farvel-sammenkomst med tidligere medlemmer af udvalget (afgået 2012 og 13). Menighedsudvalget har den 4. marts været samlet til møde, hvor også fotografen kom forbi. På billedet nedenfor ses fra venstre: Mette Geil, Mille Hansen, Margit Rindom, Birgitte Pallesen, Anne Finnerup, Jens B. Jørgensen, Louise Oxlund, Inger S. Kristensen og Helge Elbæk. Lone H. Holst kunne desværre ikke være tilstede. SOMMERUDFLUGTEN 13. JUNI Målet for sommerudflugten, fælles med sognekirken, er i år Horsens. Her skal vi bl.a. besøge Danmarks Industrimuseum og Klosterkirken, hvor der venter os kaffebord i menighedslokalerne, og hvor sognepræst René Høeg, tidl. Øster Lindet og Rødding, fortæller om kirken. Aftensmaden får vi på hjemturen på en østjysk kro. Sommerudflugten annonceres yderligere i Ny Tirsdag tilmelding kan, når tiden nærmer sig, ske på liste i våbenhuset. 6 røddingfrimenighed1_2013.indd 6 05/03/

7 JA, VI ELSKER DETTE LANDET* Studieophold og torsdagsmøde Mette Geil planlægger et 14 dages studieophold i Norge umiddelbart efter påske. Jeg har tidligere besøgt Sjelesorgsinstituttet i Modum Bad (86 km NV for Oslo) og har lige siden ønsket at vende tilbage, siger Mette Geil og fortsætter: Dér skal jeg nu deltage i Sjelesørgeriske Fagdage se Vi har ikke et tilsvarende sted eller ressourcecenter for sjælesorg i Danmark. På menighedsrejsen i august 2012 blev jeg også af en norsk præst anbefalet Lia Gård, der er et retrætested længere oppe i Norge (www.liagard.no) og endelig har jeg fra Lysebu, det dansk-norske sted ved Holmenkollen i Oslo, hvor vi også boede på menighedsrejsen i august, fået indbydelse til at deltage i den norske markering af Søren Kierkegaards 200 års jubilæum, kaldet For Søren! Jeg regner med, at det alt sammen bliver en stor inspiration i dagene fra april. Det hjemlige embede varetages under Mette Geils studieophold af Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed, som står til rådighed i dagene april på og Axel Jessen, Skanderup Valgmenighed, der står til rådighed i dagene april på Søndag den 14. april forestår Sven Thorgaard, Skanderup, gudstjenesten i Frimenighedskirken kl. 10. Efter opholdet i Norge fortæller Mette Geil om aktuelle indtryk og perspektiverer besøget i forhold til norsk litteratur og landets ny-orientering efter Utøya, sommeren Det sker i forbindelse med torsdagsmødet den 18 april kl , hvor alle er velkomne og der serveres et stykke brød med brunt ost!: Ja, vi elsker dette landet *Norges nationalsang, skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson fra ÅRSMØDE i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder I år afholdes årsmødet i København i weekenden juni. Værter er Københavns Valgmenighed og Vartov Valgmenighed. Efter ankomst kl indledes årsmødet med foredrag ved biskop emeritus Holger Jepsen under overskriften Hvad er et kirkeligt fællesskab i dag. Dr. phil. Hans Hauge vil søndag på Borups Højskole tale om, hvad et folkeligt fælleskab eller Samfundet er i dag. Lørdag aften er der salmesangsaften i Vartov Kirke ved forfatteren Jens Smærup Sørensen med efterfølgende natmad og samvær i Vartovs store sal. Derudover er der generalforsamling i foreningen. Søndag er der gudstjeneste ved Niels Grønkjær i Immanuelskirken og havnerundfart med medbragt frokost. Alt i alt et program, der kredser om, hvad et fællesskab er i dag. Frimenigheden betaler for menighedens deltagere i årsmødet. Tilmelding til Mette Geil eller på liste i våbenhuset senest den 28. april. Transport er for egen regning; fælles transport kan aftales. 7 røddingfrimenighed1_2013.indd 7 05/03/

8 AAGE, EJNER Harreby-pige og fotograf MARLENE S. ANTONIUS er den aktuelle udstiller i konfirmandstuen. Aage, Ejner og Elna er også titlen på den fælles bogudgivelse med Søren Ryge Petersen (Gads Forlag 2012). I bogen skildrer Søren Ryge Petersen og fotografen Marlene S. Antonius de tre søskende Aage, Ejner og Elna og deres liv på gården i Harreby. Her blev de født i 1920 erne, og her havde de indtil først Ejners død og siden Elnas død i 2012 deres fælles hverdag. Ingen af de tre er blevet gift. Engang var Aage og Ejner aktive landmænd, og Aage kan stadig li arbejdet med dyr og maskiner. Der er ingen sønner til at overtage gården. Så jorden er solgt eller lejet ud til egnens store bønder. Den danske landbokultur har på mindre end 100 år ændret sig til ukendelighed, og Marlene var ude i sidste øjeblik med sit kamera, da hun forevigede den ydmyge dagligdag i Harreby. Når Aage, Ejner, Elna og deres jævnaldrende alle er borte, findes motiverne ikke mere. Ordene og tankerne gør heller ikke. 8 røddingfrimenighed1_2013.indd 8 05/03/

9 OG ELNA I bogen lader Søren Ryge derfor også de tre selv kommentere fotografierne af bygningerne, genstandene og den hverdag, som er ved at forsvinde. Dermed kommer man langt ind i selv de mindste detaljer, og bogen bliver et levende og meget personligt portræt af de tre søskendes dagligdag. Et stykke kulturhistorie af den slags, man sjældent får beskrevet, fordi det i bund og grund handler om helt almindelige mennesker. For sådan er det jo. Hvert eneste billede fortæller en historie. Nogle gange hjælper ordene bare til. En enkelt sætning eller en hel side. For en ordens skyld: Aage er hovedpersonen, fordi han snakker uafbrudt. Elna siger en lille smule, og Ejner næsten ingenting. Sådan har det vistnok altid været. Marlene S. Antonius (f. 1982) er fotograf og designer. I foråret 2011 lavede hun som afgangsprojekt fra Designskolen i Kolding en fotobog med billeder af Aage, Ejner og Elnas dagligdag. Hun kendte dem godt, fordi hun er vokset op i samme lille landsby. Marlenes projekt inspirerede Søren Ryge Petersen til at lave et TV-portræt om de tre søskende. Herefter opstod tanken om også at lave en bog i fællesskab. Marlenes billeder og Sørens ord. Udstillingen med Marlenes fotografier af Aage, Ejner og Elna kan ses i konfirmandstuen indtil 1. juli. 9 røddingfrimenighed1_2013.indd 9 05/03/

10 Græd ikke over spildt mælk Uddrag af Mette Geils prædiken den 3. februar 2013, søndag seksagesima (tres dage før påske), Mark. 4, 1-20 Lignelsen om sædemanden I mange år stod der i mit barndomshjem en porcelænsfigur. Græd ikke over spildt mælk hed den, eller kaldte vi den og den så såmænd så sørgmodig ud med den lille pige med mælkekanden, hvis indhold af mælk flyder ud af kanden og stille siver ned i den bare jord. Pigen fælder en tåre over det spildte, og med kanten af sin kjole tørrer hun både spildt mælk og i hvert fald tåre af kinden. Nu er porcelænsfiguren sat af vejen hen i tobaksskabet, for nu ryges der jo ikke længere, så det står tomt. Porcelænsfiguren var nok også gået af mode både med sit blå-hvide udtryk fra Bing & Grøndahl og også med sit navn eller morale: Græd ikke over spildt mælk. For, hvor græder eller i hvert fald ærgrer vi os over det spildte. I dag må ingenting gå til spilde. Og derfor genbruger vi papir, flasker, gammelt tøj, spildevand. Vi gør også alt for ikke at spilde vores tid og går gerne langt for at gøre både pc en, transporttiden og meget andet hurtigere og hurtigere. Det virker derfor stærkt, i en tid der er fokuseret på ikke at spilde noget, at møde en meget spildende Gud. Som et frø lader Gud sin søn smide eller spilde på Golgatas stengrund og får der lov at ligge og spire i en stengrav. Og hans død får der - og for os samme pointe som lignelsen om sædemanden. Det ender med en kolossal høst påskemorgen. Han bli r til evigt liv for os, og vi fatter ikke en døjt, men er alligevel vise nok til at se underet i både kornets vækst og Jesu opstandelse. Selv møder vi en tossegod Jesus i sædemandslignelsen han strør lettere rablende og lalleglad omkring sig med noget yderst kostbart uden at være det mindste resultatorienteret. Det provokerer os og tirrer fornuften og nøjsomheden i os og sikkert derfor gi s der også en længere forklaring eller brugsanvisning på lignelsen, som vi ganske vist sprang over i dag. Lad os i stedet følge en lille dreng, der engang kom til et stort slot, som han hele sit liv havde drømt om at se. Herren på slottet sagde til ham: Selvfølgelig må du se mine smukke stuer, mit guld, mit sølv, mine fantastiske malerier og håndvævede tæpper. Men på én betingelse. Du skal gå gennem hele slottet med en teske i hånden fyldt med olie. Spild ikke. Drengen gik gennem hele det smukke slot med sin teske fuld af olie. Og da han vendte tilbage til slotsherren, havde han ikke spildt en dråbe. Men til gengæld havde han ikke set noget af slottet, fordi han havde været så fokuseret på ikke at spilde. Mon ikke den 10 røddingfrimenighed1_2013.indd 10 05/03/

11 fortælling rammer flere af os som et kølleslag, det tror jeg. For tænk, hvis vi i vores liv har været så optagede af os selv af dit og mit eget, dig og mig selv og vore nærmeste, vore besiddelser, egne planer og behov, at vi slet ikke har set noget af det liv, som vi hver især har bevæget os igennem de seneste 14, 22, 35, 53, 67, 70, 85 eller 92 år. Ja, måske har jeg selv i hele 47 år båret mit liv foran mig som nogle dråber olie i en teske, som jeg hele tiden har passet voldsomt på ikke at spilde? Hvad er det vi frygter mest? Det ukendte? Nej, slet og ret det at spilde og dermed miste det, vi har. Det er ikke døden, vi frygter. Vi frygter at spilde det liv, vi har. I grunden frygter vi heller ikke nye tanker og nye synspunkter. Vi er bare bange for at gi slip på egne meninger og kendte forestillinger. Jeg må ha sædemanden i mine tanker for at holde op med at glo på den lille skefuld af mig selv og mit eget, som jeg bærer foran mig som olie i en teske, og som jeg er bange for at spilde. Ødselt vælter han kornet ud over marken, mens han samtidig ser tidslerne bøje sig i vinden, fuglenes flugt, farverne i klipperne og den tørre, tynde jord. Han spilder det, han bærer foran sig. Det er ikke kun Kristi ødsle kærlighed, vi her møder. Lignelsen napper også i én selv på en måde så jeg føler, at også jeg skal turde spilde det, jeg har og turde slippe den enorme fiksering på resultater, hvis også jeg og vi vil se Gud, vores næste eller det slot, som livet nu og da kan være. Vi har ikke kun et kæmpe forbillede i den generøse Gudsøn, der spildte sit liv på korset for vor skyld. Vi kan også glæde os over, hvis man kan tillade sig at bruge et gammeldags billede, at hans frelsende blod sprøjtede som bondens korn ud over os alle. Seksagesima er denne søndags navn de tres dage og sidste søndag Septuagesima de 70 dage vi tæller altså ned og ser frem til påske. På andre søndage i kirkeåret ser vi tilbage som f.eks til H3K, hvor vi ser tilbage på julen. Sidste søndag, havde gudstjenesten et særligt fokus på at gå og ta på vandring. Vi hørte om pilgrimsvandring på Caminoen i Spanien og vi så på Arne Haugen Sørensens maleri af vandringsmanden han har øjne i både pande og nakke, ser altså både frem og tilbage. Har på én gang blikket rettet mod noget nyt og ser samtidig tilbage på det gamle i forståelsen af, at vi tager fortiden med os, eller vi bli r båret af den. Med samme betydning holder vi i dag generalforsamling i Frimenigheden før os har her siddet andre fra egne og andre slægter. Og fra denne og andre prædikestole har menighedens tidligere præster Appel, Lycke, Svendsen, Gårdhus og Dommerby prædiket Guds ord. Fra prædikestolen og fra alteret, fra døbefonten og orglet er Guds ord her i kirken blevet forkyndt i mere end 100 år på samme måde som menighedens, egnens og landets sædemænd og landmænd har sået deres korn på markerne. Guds ord er blevet kastet ødselt ud til menigheden i håb om, at det landede godt. Og det gjorde det mine forgængere har ikke arbejdet forgæves. De og det har skabt forankring i og fællesskab omkring Ordet, bordet og badet og vi fortsætter i dag og søndage som kommer i samme spor: Vi vil fortsat ikke være nærige med Guds ord. Til gengæld vil vi være forsigtige med troen på, at det gode imellem os skyldes velfærdsstaten. Det stikker dybere end som så og har rod i de frø, der med Guds ord er blevet spredt, spildt og prædiket her i vores og mange andre kirker landet over. Og Gud har ladet ordene vokse i os og bære frugt 11 røddingfrimenighed1_2013.indd 11 05/03/

12 TRO, HÅB OG KÆRLIGHED Igen i år sættes der på kurset Tro, håb og kærlighed fokus på de tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, forholdet til sin næste og forholdet til sig selv. Og igen i år er det på Rødding Højskole i et samarbejde mellem højskole, frimenighed og Kristeligt Dagblad. Kursusværter er (igen) Mads Rykind- Eriksen og Mette Geil. Der er mulighed for deltagelse i enkeltforedrag til en pris af 75 kr. incl. kaffe, og for hjemmeboende medlemmer af frimenigheden er der for hele kursusugen, incl. måltider, udflugter og foredrag, en særpris på 2.590,00 kr. Tilmelding til højskolen. 12 røddingfrimenighed1_2013.indd 12 05/03/

13 Sankthansaften står Erling Tiedemann, fhv. amtsborgmester i Vejle og tidl.formand for Etisk Råd, på talerstolen med foredraget Kristentro og/eller kulturarv. Og ellers vrimler det med spændende foredragsholdere og interessante foredrag/indslag: Kjerlighedens gerninger ved provst Kræn Kristensen. En tekstlæsning i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. Heldagsudflugt med Søren Ryge Petersen til bl.a. Aage Poulsens Kvindely i Gels-ådalen (apropos udstillingen i konfirmandstuen, som vi runder af med at se); i Ribe spiller domorganist Birgitte Ebert i domkirken et værk af Rued Langgaard, komponist og tidl. domorganist i Ribe. Afrunding med kaffe ved Kammerslusen og vandretur ud over marsken til vadehavet. Vi vil bl.a. møde Henrik Wigh-Poulsen, domprovst i Odense; Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp; Bent Falk, præst og psykoterapeut, og Ruth Østergaard Poulsen, sygehuspræst i Aalborg og underviser i sjælesorg på Pastoralseminariet, samt Pernille Overø, der er danser og formidler, med danseforestillingen Dansen er en bøn til Gud. Se og læs mere i højskolens folder, som ligger i våbenhuset, på højskolen, og kan ses på vores hjemmeside Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden røddingfrimenighed1_2013.indd 13 05/03/

14 SANG UNDER KIRKETAG Fyraftenssang i timen fra kl Hvor vi af en dygtig pianist ved klaveret, introduceres til nye, kendte og glemte sange og salmer fra både Salmebogen og Højskolesangbogen. Torsdag den 21. marts: Moderne fællessang gammelt & nyt ved musiker og komponist Rasmus Skov Borring - se LÆSEKREDS Læsekredsen har indledt sæsonen med at læse om/af den 200 årige Søren Kierkegaard. Og fortsætter således: Torsdag den 14 marts kl. 16: Torgny Lindgren Norrlands Akvavit Torsdag den 25. april kl. 16: Kim Leine - Kalak, der afrundes denne gang med fælles spisning i forlængelse af samtale om bogen. DE FIRE ÅRSTIDER Egnskorets forårskoncert Sædvanen tro afholder Rødding Egnskor sin forårskoncert, og i år er det den 15. maj. Koret har denne gang bundet en buket sange fra de fire årstider - forår, sommer, efterår og vinter - og har inviteret Øster Lindet Koret til at medvirke. Som sædvanlig foregår koncerten på højskolen kl Alle er velkomne! 14 røddingfrimenighed1_2013.indd 14 05/03/

15 UGANDA En perle i Afrika Bent Nicolajsen gentager succesen fra sidste år og arrangerer en rejse til Uganda fra d. 31. oktober til den 15. november. Livsglæde og landbrug i bananpalmernes skygge. Storbyens mylder og millioner af mobiler. Familier med stærke fællesskaber. Fremmed mad og frejdige grin. Vilde dyr og varme velkomster. Stærk tro og store udfordringer. Sejlivede traditioner og spritny teknologi. Glade børn og grønne landskaber. Det er noget af det, som Uganda byder på. Nu er der igen mulighed for at opleve herlighederne med en meget stedkendt rejseleder. Bent Nicolajsen er kommet i Uganda i 25 år og har i alt tilbragt mere end to år i det charmende østafrikanske land. Bent har bl.a. arbejdet for Mellemfolkeligt Samvirke i Uganda og tager rejsedeltagerne med ud til landsbybeboere, som han har kendt siden slutningen af 80 erne. Rejsen til Uganda begynder med to dages introduktionskursus på Rødding Højskole fra d. 31. oktober. Ligeså snart, vi er færdige med det, flyver vi til Entebbe ved Viktoriasøens bred og er klar til to spændende uger i Uganda. Nærmere oplysninger fås hos Unitas Rejser eller ved henvendelse til Bent Nicolajsen på røddingfrimenighed1_2013.indd 15 05/03/

16 MENNESKER OG MENIGHED Døbte Solvei Kloppenborg Skau, 2. juledag, datter af Maren C. Kloppenborg Skau, København Jonas Roswall Hansen, den 20. januar, søn af Marlene Roswall Hansen og Thomas Hansen, Hjerting Villads Wulff Toft, den 20. januar, søn af Britta Elisabeth Toft og Morten Wulff Pedersen, Sdr. Hygum Ellen Førby, den 10. februar, datter af Anja Elisabeth Hansen og Jan Førby, Gram Oskar Emil Hermann Nielsen, den 10. februar, søn af Hanne Hermann Nielsen, Ribe Rune Hagen Bundesen, den 10. februar, søn af Lone Hagen Nielsen og Lars Bundesen, Døde Elna Poulsen, bisat den 13. oktober, urne nedsat på Sdr. Hygum Kirkegård Hans Peter Holm, begravet den 19. oktober Ingemarie Hansgaard Degenkolw, begravet den 25. oktober Niels Knud Degenkolw, begravet den 7. november Jakob Kloppenborg, bisat den 13. november John Thorup Kristensen, urne nedsat den 14. november Erik John Olsson, bisat den 23. november Poul Olsgaard, bisat den 8. februar Gurli Smidt, bisat den 16. februar 16 røddingfrimenighed1_2013.indd 16 05/03/

17 / KIRKESPEJL Viede Else Marie og Jens Peter Lei Bruun, Rødding, den 20. oktober Louise Oxlund og Niels Hansen, Rødding, den 24. november Nye medlemmer Thomas Munkholm Jacobsen, Rødding Hanne Hermann Nielsen med sønnen Oskar (8), Lustrup Sanne Steensig Hansen, Hjerting Signe og Bende Thomsen, Ribe Hanne og Poul Juhl, Hjerting Jacob Foght med sønnen Lukas (13), Rødding Aksel Petersen Lund, Rødding Kirsten Kjems Simonsen med børnene Anne Sofie (13), Elsebeth (12) og Jacob (8), Fæsted Marlene Roswall Hansen, Hjerting Anja Elisabeth Hansen, Gram Lisbet Krogh Nielsen med datteren Karen (12), Ribe Charlotte Katarina og Jens Arne Roos, Vester Lindet Arne Lildholdt Rytz, Brændstrup Heidi Juhl Jacobsen, Rødding Karen Birkmose Thøstesen, Vojens Birgit og Arne Blichfeldt, Jels Louise Birkegaard, København 17 røddingfrimenighed1_2013.indd 17 05/03/

18 GUDSTJENESTER M.V. I Marts Søndag den 10. marts kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb Søndag den 17. marts kl. 10 Palmesøndag den 24. marts kl. 10 Skærtorsdag den 28. marts kl. 10 Konfirmationsgudstjeneste, se omtale Langfredag den 29. marts kl. 10 Gudstjeneste med prædiken og altergang Påskedag den 31. marts kl. 10 (bemærk, sommertid begynder) Gudstjeneste med barnedåb. Korsangere medvirker. April 2. påskedag den 1. april: Ingen gudstjeneste Søndag den 7. april Ingen gudstjeneste Søndag den 14. april kl. 10 Sven Thorgaard prædiker Søndag den 21. april kl. 10 Jern-konfirmander deltager i gudstjenesten, se omtale Bededag torsdag den 26. april kl. 10 Sten Kaalø prædiker Søndag den 28. april Ingen gudstjeneste Maj Lørdag den 4. maj kl maj-gudstjeneste, hvor trioen Zenobia medvirker. Efterfølgende skæbnefortællinger på højskolen, se omtale. Søndag den 5. maj Ingen gudstjeneste Kristi himmelfartsdag den 9. maj Søndag den 12. maj Ingen gudstjeneste Pinsedag den 19. maj kl pinsedag 20. maj Ingen gudstjeneste. Der henvises til provstiets fælles friluftsgudstjeneste ved Sønderskov Hovedgård kl. 11, med jazz-band og tidl. provst Agner Frandsen som prædikant. Søndag den 26. maj kl røddingfrimenighed1_2013.indd 18 05/03/

19 RØDDING FRIMENIGHED Juni Søndag den 2. juni kl. 11 (bemærk tidspunkt) Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden. Friluftsgudstjeneste på højskolens plæne ved Møgelmosevej. Efterfølgende kirkekaffe. Søndag den 9. juni Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, København, se omtale. Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne søndag. Søndag den 16. juni kl. 10 Søndag den 23. juni Ingen gudstjeneste Torsdag den 27. juni kl Hverdagsgudstjeneste, fælles med højskolekurset Tro, håb og kærlighed. Gudstjenesten forestås i fælleskab mellem Henrik Wigh- Poulsen, domprovst i Odense, og frimenighedspræst Mette Geil. Søndag den 30. juni kl. 10 Gudstjeneste med efterfølgende sommerferiekaffe under Filippatræet i præstegårdshaven. Konfirmandindskrivning finder sted i forbindelse med denne gudstjeneste, se omtale. Juli Søndag den 7. juli kl. 10 Ingen gudstjeneste 19 røddingfrimenighed1_2013.indd 19 05/03/

20 Afsender: Rødding Frimenighed Kirkebakken Rødding 4.MAJ AFTEN med musikgudstjeneste og skæbnefortællinger Program for befrielsesaftenen Kl : Musik- og frihedsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke. Frimenighedspræst Mette Geil prædiker, og trioen Zenobia medvirker med musik og sang. Kl : Skæbnefortællinger: Tre medrivende og gribende fortællinger om en lille tysk pige, der måtte flygte fra Polen under Anden Verdenskrig, en russisk soldat, der kæmpede ved Stalingrad, og 40-året senere markeringen af Danmarks befrielse på Rådhuspladsen i København, Ved Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole. Zenobia spiller også på højskolen, og som fællessang/alsang synger vi frihedssangen En lærke letted. Som denne aften er blevet markeret siden 4. maj 1945, sætter vi levende lys i vinduerne. En stemningsfuld aften i kirken og på højskolen. Entré, kaffe og kage: 75 kr. røddingfrimenighed1_2013.indd 20 05/03/

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2013. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2013. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2013 Valgmenighed Kære alle Så fik vi gynger op foran kirken, både for børn og voksne! Det skulle være så sundt og godt med en ordentlig gyngetur. Fordelen ved gyngerne

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni Juli 2015. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni Juli 2015. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni Juli 2015 Valgmenighed Kære alle Snart nærmer foråret sig og vi glæder os over de små vintergækker og erantis der allerede har meldt deres ankomst. Fra nu af bliver det kun

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2015 Kære konfirmander, kære forældre, kære gæster... Kan I huske da I for læn ge længe siden var minikonfirmander?

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2

Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2 Bredsten sogneblad Juni - august 2015 Årgang 2015 - Nr. 2 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag www.bredstenkirke.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Sdr. Nærå. Valgmenighed. Stort tillykke. August September Oktober November 2015

Sdr. Nærå. Valgmenighed. Stort tillykke. August September Oktober November 2015 Sdr. Nærå August September Oktober November 2015 Valgmenighed Stort tillykke Jeg håber I har nydt sommeren både i sol og regn, nu kan vi snart begynde at se ind i efteråret og frem mod vinteren, som giver

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere