RØDDING FRIMENIGHED. 46. årgang 2013 Nr. 1. røddingfrimenighed1_2013.indd 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDDING FRIMENIGHED. 46. årgang 2013 Nr. 1. røddingfrimenighed1_2013.indd 1"

Transkript

1 RØDDING FRIMENIGHED 46. årgang 2013 Nr. 1 røddingfrimenighed1_2013.indd 1 05/03/

2 RØDDING FRIMENIGHED Formand Birgitte Pallesen Kongeåvej Vejen , Næstformand Jens Bahne Jørgensen Højskolevænget Rødding , Sekretær Lone Houmann Holst Nordhaven Rødding Karen Emilie Hansen (Mille) Møgelmosevej Rødding , Anne Finnerup Nordhaven Rødding Margit Rindom Mojbølvej Rødding Inger Storm Kristensen Hjerting Skovvej Rødding , Helge Elbæk Bakkegårdsparken Rødding Louise Oxlund Skovbrynet Rødding Medarbejdere: Præst Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding , Kasserer Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft , Kirketjener Lissi Tjørnelund, Søndergade 31 B, 6600 Vejen, , Organist Annemarie Holm, Terpvej 20 C, Øster Lindet, 6630 Rødding , Besøg/samtale: Jeg kommer meget gerne på besøg, så ring eller lad mig det vide på anden måde, hvis man selv eller en anden ønsker besøg, eller hjemmealtergang. Det gælder naturligvis også på plejehjem og sygehus. Præstegårdens dør er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe. Kirkebil Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa Ring gerne dagen før inden kl. 12. Medlemsblad for Rødding Frimenighed Tryk: Rødding Bogtryk Redaktion: Mette Geil, Louise Oxlund og Bent Nicolajsen (billeder) Layout: Nikolaj Hygebjerg - Forsidefoto: Pinselig dåb til Guds herligheds håb (DDS 291) Redaktion afsluttet: 4. marts Næste kirkeblad: Udsendes primo juli røddingfrimenighed1_2013.indd 2 05/03/

3 ÅRETS KONFIRMANDER Traditionen tro finder konfirmationen sted Skærtorsdag, som i år er den 28. marts. 11 konfirmander konfirmeres ved festgudstjenesten i Frimenighedskirken kl : Anja Lindhardt Dyhr Lorenzen, Hjerting Anne Kathrine Steensig Hansen, Hjerting Anton Møbjerg Hansen, Harreby Emil Hald Hansen, Jels Emma Skovgaard Nielsen, Rødding Iben Juhl Jørgensen, Hjerting Jakob Skjold Nielsen, Skibelund Lukas Nikolai Andersen, Rødding Rune Hagen Bundesen, Rødding Sille Greve Hermansen, Jels Thomas Munkholm Jacobsen, Rødding Afsluttende møde for konfirmander og forældre Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 24. marts med gudstjenesten kl og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen. Vel mødt! INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONSFORLØBET Konfirmandindskrivningen til næste års konfirmation finder sted i forbindelse med gudstjenesten søndag den 30. juni kl. 10. De kommende konfirmander bedes medbringe dåbsattest. I 2014 finder konfirmationen sted Skærtorsdag den 17. april kl i Frimenighedskirken. Forberedelsen for 7. klasses eleverne foregår i i konfirmandstuen på Kirkebakken 2 på fredage i de to første lektioner af skoledagen. Vi indleder konfirmationsforberedelsen medio september. JERN-KONFIRMANDER Søndag den 21. april vil gudstjenesten også være en jubilæumsgudstjeneste med deltagelse af konfirmander, der blev konfirmeret for 70 år siden af daværende frimenighedspræst Kristian Svendsen midt under 2. Verdenskrig skærtorsdag den 22. april ja, nu som dengang, skærtorsdag. Ud af de 26 konfirmander lever de 13 endnu. 3 røddingfrimenighed1_2013.indd 3 05/03/

4 GENERALFORSAMLING Efter gudstjenesten søndag den 3. februar 2013 mødte 75 medlemmer af Frimenigheden op i konfirmandstuen til generalforsamling og indledte den med at synge: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. Helt i overensstemmelse med det, øjet mødte ude fra den vinterklædte præstegårdshave. Efter kaffen med rugbrødslagkager fra køkkenet på Rødding Højskole holdt den afgående formand Arne Larsen sin sidste beretning. I modsætning til St. St. Blichers sang om Det er tyst herude kunne formanden fortælle om en levende frimenighed i god vækst med tilgang af nye medlemmer; men påpegede samtidig, at det også i fremtiden er vigtigt at have en målsætning for, hvad vi vil med menigheden som en fri menighed. Gudstjenesten og dagliglivet i og omkring kirken er præget af fællesskab, ansvarlighed og engagement. Det grønne udvalg arbejder med at forskønne arealerne udenfor, og medlemmer af menigheden og de ansatte er flittige på grøn arbejdsdag med hovedrengøring både ude og inde. Bygningsudvalget ønsker at forbedre varmekilden i kirken; nyt lydanlæg er installeret, og der er set på nedkølingssystem til kapellet. Gunnar Gram og Peter Fredslund, der udtrådte af menighedsudvalget, blev takket for godt samarbejde. Frimenighedspræst Mette Geil glædede sig i sin beretning over den stabile kirkegang og nye indmeldelser og omtalte de mange aktiviteter gennem årets løb. Idé med minikonfirmander, samarbejde med Rødding Højskole om kurser i februar og juni, samarbejde med Sognekirken ved byfest og udflugt, litteraturkreds, sang under kirketag, temagudstjenester og menighedsrejsen til Oslo i august. Arne Larsen blev takket for sin store arbejdsindsats og for godt samarbejde i menighedsudvalget gennem mange år. Regnskabet, der blev gennemgået af regnskabsfører Lasse Bergholdt, viste et pænt overskud og en sund økonomi. Valgt som nye medlemmer af menighedsudvalget blev Louise Oxlund, Jens Jørgensen og Helge Elbæk. 4 Menighedsudvalget har efterfølgende konstitueret sig med Birgitte Pallesen som formand, Jens Jørgensen som næstformand, og Lone Holst fortsætter som sekretær. De øvrige medlemmer af menighedsudvalget er, foruden de nyvalgte, Anne Finnerup, Margit Rindom, Inger Storm Kristensen og Karen Emilie Hansen (Mille). Mille Hansen røddingfrimenighed1_2013.indd 4 05/03/

5 EN HILSEN fra Rødding Frimenigheds nye formand Et nyt menighedsudvalg har konstitueret sig efter generalforsamlingen 2013, og som nyvalgt formand glæder jeg mig til samarbejdet udvalgets øvrige medlemmer, hvor vi i fællesskab har til opgave, at drage omsorg for menighedens liv og vækst. Jeg ser også frem til samarbejdet med præsten, Mette Geil. Vi er privilegeret i Rødding Frimenighed, at have en yderst dedikeret og dygtig præst samt engagerede medarbejdere. De gør alle deres for, at livet i menigheden trives, samt at kirken og arealerne her omkring altid er smukke og i mødekommende. Endelig er jeg glad for, at mange medlemmer i Rødding Frimenighed viser interesse for vores fælles frie menighed, og møder op til såvel gudstjeneste, arrangementer, som frivilligt arbejde. Jeg oplever en kirke med ånd og liv, hvilket er værd at nævne, og ikke mindst værne om. For flere vil jeg være et nyt ansigt, da jeg er tilflytter og blot har været medlem af Rødding Frimenighed de sidste 4 år. Mit navn er Birgitte Pallesen, og jeg kommer fra Skibelund, som ligger lidt nord for Kongeåen, og som på sin egen måde har en parallelhistorie til Rødding Frimenighed. Her er jeg efterskoleforstander sammen min ægtefælle, hvilket vi har været de sidste 6 år er mit 2. år i menighedsudvalget, hvor jeg i det forgangne år, oplevede engagement og glæde ved de mange aktiviteter, der dels er i kirken og dels foregår i menighedens fællesskab. Jeg glædes over, at Rødding Frimenighedskirke er mere end en kirke; at det også er et kulturelt kraftcenter, hvor mennesker mødes. Til det førstkommende udvalgsmøde vil menighedsudvalget fordele sig i underudvalg, smøge ærmerne op og tage fat på de mange spændende opgaver, som venter. Jeg ønsker, at vi får lavet en målsætning og en handleplan for de kommende år, hvor der både bliver plads til at forholde os til akutte og aktuelle tiltag her og nu; men også plads til visionære tanker og tiltag, der skaber fornyelse i en tid med stor foranderlighed. Fornyelse og forankring kan fint gå hånd i hånd, mener jeg, da Rødding Frimenighed bæres af nogle fine traditioner og værdier. Et arbejde jeg ser frem til i samarbejde med menighedsudvalget. Mange hilsner Birgitte Pallesen 5 røddingfrimenighed1_2013.indd 5 05/03/

6 DET NYE MENIGHEDSRÅD Menighedsudvalget har siden generalforsamlingen konstitueret sig Birgitte Pallesen, Skibelund, er ny form i Rødding Frimenighed se hilsen s. 5. Jens Bahne Jørgensen er næstformand og Lone Houmann Holst sekretær. Udvalget har i øvrigt konstitueret sig med følgende udvalg: Arrangementsudvalg: Anne Finnerup, Louise Oxlund og Mille Hansen Bygningsudvalg: Jens B. Jørgensen, Mille Hansen og Birgitte Pallesen Det grønne udvalg: Lone H. Holst, Inger Storm Kristensen, Margit Rindom og Helge Elbæk I øvrigt ta r Mette Geil del i alt udvalgsarbejde. Menighedsudvalget holder et visionsmøde den 15. marts, hvor der også vil være en Goddag- og Farvel-sammenkomst med tidligere medlemmer af udvalget (afgået 2012 og 13). Menighedsudvalget har den 4. marts været samlet til møde, hvor også fotografen kom forbi. På billedet nedenfor ses fra venstre: Mette Geil, Mille Hansen, Margit Rindom, Birgitte Pallesen, Anne Finnerup, Jens B. Jørgensen, Louise Oxlund, Inger S. Kristensen og Helge Elbæk. Lone H. Holst kunne desværre ikke være tilstede. SOMMERUDFLUGTEN 13. JUNI Målet for sommerudflugten, fælles med sognekirken, er i år Horsens. Her skal vi bl.a. besøge Danmarks Industrimuseum og Klosterkirken, hvor der venter os kaffebord i menighedslokalerne, og hvor sognepræst René Høeg, tidl. Øster Lindet og Rødding, fortæller om kirken. Aftensmaden får vi på hjemturen på en østjysk kro. Sommerudflugten annonceres yderligere i Ny Tirsdag tilmelding kan, når tiden nærmer sig, ske på liste i våbenhuset. 6 røddingfrimenighed1_2013.indd 6 05/03/

7 JA, VI ELSKER DETTE LANDET* Studieophold og torsdagsmøde Mette Geil planlægger et 14 dages studieophold i Norge umiddelbart efter påske. Jeg har tidligere besøgt Sjelesorgsinstituttet i Modum Bad (86 km NV for Oslo) og har lige siden ønsket at vende tilbage, siger Mette Geil og fortsætter: Dér skal jeg nu deltage i Sjelesørgeriske Fagdage se Vi har ikke et tilsvarende sted eller ressourcecenter for sjælesorg i Danmark. På menighedsrejsen i august 2012 blev jeg også af en norsk præst anbefalet Lia Gård, der er et retrætested længere oppe i Norge (www.liagard.no) og endelig har jeg fra Lysebu, det dansk-norske sted ved Holmenkollen i Oslo, hvor vi også boede på menighedsrejsen i august, fået indbydelse til at deltage i den norske markering af Søren Kierkegaards 200 års jubilæum, kaldet For Søren! Jeg regner med, at det alt sammen bliver en stor inspiration i dagene fra april. Det hjemlige embede varetages under Mette Geils studieophold af Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed, som står til rådighed i dagene april på og Axel Jessen, Skanderup Valgmenighed, der står til rådighed i dagene april på Søndag den 14. april forestår Sven Thorgaard, Skanderup, gudstjenesten i Frimenighedskirken kl. 10. Efter opholdet i Norge fortæller Mette Geil om aktuelle indtryk og perspektiverer besøget i forhold til norsk litteratur og landets ny-orientering efter Utøya, sommeren Det sker i forbindelse med torsdagsmødet den 18 april kl , hvor alle er velkomne og der serveres et stykke brød med brunt ost!: Ja, vi elsker dette landet *Norges nationalsang, skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson fra ÅRSMØDE i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder I år afholdes årsmødet i København i weekenden juni. Værter er Københavns Valgmenighed og Vartov Valgmenighed. Efter ankomst kl indledes årsmødet med foredrag ved biskop emeritus Holger Jepsen under overskriften Hvad er et kirkeligt fællesskab i dag. Dr. phil. Hans Hauge vil søndag på Borups Højskole tale om, hvad et folkeligt fælleskab eller Samfundet er i dag. Lørdag aften er der salmesangsaften i Vartov Kirke ved forfatteren Jens Smærup Sørensen med efterfølgende natmad og samvær i Vartovs store sal. Derudover er der generalforsamling i foreningen. Søndag er der gudstjeneste ved Niels Grønkjær i Immanuelskirken og havnerundfart med medbragt frokost. Alt i alt et program, der kredser om, hvad et fællesskab er i dag. Frimenigheden betaler for menighedens deltagere i årsmødet. Tilmelding til Mette Geil eller på liste i våbenhuset senest den 28. april. Transport er for egen regning; fælles transport kan aftales. 7 røddingfrimenighed1_2013.indd 7 05/03/

8 AAGE, EJNER Harreby-pige og fotograf MARLENE S. ANTONIUS er den aktuelle udstiller i konfirmandstuen. Aage, Ejner og Elna er også titlen på den fælles bogudgivelse med Søren Ryge Petersen (Gads Forlag 2012). I bogen skildrer Søren Ryge Petersen og fotografen Marlene S. Antonius de tre søskende Aage, Ejner og Elna og deres liv på gården i Harreby. Her blev de født i 1920 erne, og her havde de indtil først Ejners død og siden Elnas død i 2012 deres fælles hverdag. Ingen af de tre er blevet gift. Engang var Aage og Ejner aktive landmænd, og Aage kan stadig li arbejdet med dyr og maskiner. Der er ingen sønner til at overtage gården. Så jorden er solgt eller lejet ud til egnens store bønder. Den danske landbokultur har på mindre end 100 år ændret sig til ukendelighed, og Marlene var ude i sidste øjeblik med sit kamera, da hun forevigede den ydmyge dagligdag i Harreby. Når Aage, Ejner, Elna og deres jævnaldrende alle er borte, findes motiverne ikke mere. Ordene og tankerne gør heller ikke. 8 røddingfrimenighed1_2013.indd 8 05/03/

9 OG ELNA I bogen lader Søren Ryge derfor også de tre selv kommentere fotografierne af bygningerne, genstandene og den hverdag, som er ved at forsvinde. Dermed kommer man langt ind i selv de mindste detaljer, og bogen bliver et levende og meget personligt portræt af de tre søskendes dagligdag. Et stykke kulturhistorie af den slags, man sjældent får beskrevet, fordi det i bund og grund handler om helt almindelige mennesker. For sådan er det jo. Hvert eneste billede fortæller en historie. Nogle gange hjælper ordene bare til. En enkelt sætning eller en hel side. For en ordens skyld: Aage er hovedpersonen, fordi han snakker uafbrudt. Elna siger en lille smule, og Ejner næsten ingenting. Sådan har det vistnok altid været. Marlene S. Antonius (f. 1982) er fotograf og designer. I foråret 2011 lavede hun som afgangsprojekt fra Designskolen i Kolding en fotobog med billeder af Aage, Ejner og Elnas dagligdag. Hun kendte dem godt, fordi hun er vokset op i samme lille landsby. Marlenes projekt inspirerede Søren Ryge Petersen til at lave et TV-portræt om de tre søskende. Herefter opstod tanken om også at lave en bog i fællesskab. Marlenes billeder og Sørens ord. Udstillingen med Marlenes fotografier af Aage, Ejner og Elna kan ses i konfirmandstuen indtil 1. juli. 9 røddingfrimenighed1_2013.indd 9 05/03/

10 Græd ikke over spildt mælk Uddrag af Mette Geils prædiken den 3. februar 2013, søndag seksagesima (tres dage før påske), Mark. 4, 1-20 Lignelsen om sædemanden I mange år stod der i mit barndomshjem en porcelænsfigur. Græd ikke over spildt mælk hed den, eller kaldte vi den og den så såmænd så sørgmodig ud med den lille pige med mælkekanden, hvis indhold af mælk flyder ud af kanden og stille siver ned i den bare jord. Pigen fælder en tåre over det spildte, og med kanten af sin kjole tørrer hun både spildt mælk og i hvert fald tåre af kinden. Nu er porcelænsfiguren sat af vejen hen i tobaksskabet, for nu ryges der jo ikke længere, så det står tomt. Porcelænsfiguren var nok også gået af mode både med sit blå-hvide udtryk fra Bing & Grøndahl og også med sit navn eller morale: Græd ikke over spildt mælk. For, hvor græder eller i hvert fald ærgrer vi os over det spildte. I dag må ingenting gå til spilde. Og derfor genbruger vi papir, flasker, gammelt tøj, spildevand. Vi gør også alt for ikke at spilde vores tid og går gerne langt for at gøre både pc en, transporttiden og meget andet hurtigere og hurtigere. Det virker derfor stærkt, i en tid der er fokuseret på ikke at spilde noget, at møde en meget spildende Gud. Som et frø lader Gud sin søn smide eller spilde på Golgatas stengrund og får der lov at ligge og spire i en stengrav. Og hans død får der - og for os samme pointe som lignelsen om sædemanden. Det ender med en kolossal høst påskemorgen. Han bli r til evigt liv for os, og vi fatter ikke en døjt, men er alligevel vise nok til at se underet i både kornets vækst og Jesu opstandelse. Selv møder vi en tossegod Jesus i sædemandslignelsen han strør lettere rablende og lalleglad omkring sig med noget yderst kostbart uden at være det mindste resultatorienteret. Det provokerer os og tirrer fornuften og nøjsomheden i os og sikkert derfor gi s der også en længere forklaring eller brugsanvisning på lignelsen, som vi ganske vist sprang over i dag. Lad os i stedet følge en lille dreng, der engang kom til et stort slot, som han hele sit liv havde drømt om at se. Herren på slottet sagde til ham: Selvfølgelig må du se mine smukke stuer, mit guld, mit sølv, mine fantastiske malerier og håndvævede tæpper. Men på én betingelse. Du skal gå gennem hele slottet med en teske i hånden fyldt med olie. Spild ikke. Drengen gik gennem hele det smukke slot med sin teske fuld af olie. Og da han vendte tilbage til slotsherren, havde han ikke spildt en dråbe. Men til gengæld havde han ikke set noget af slottet, fordi han havde været så fokuseret på ikke at spilde. Mon ikke den 10 røddingfrimenighed1_2013.indd 10 05/03/

11 fortælling rammer flere af os som et kølleslag, det tror jeg. For tænk, hvis vi i vores liv har været så optagede af os selv af dit og mit eget, dig og mig selv og vore nærmeste, vore besiddelser, egne planer og behov, at vi slet ikke har set noget af det liv, som vi hver især har bevæget os igennem de seneste 14, 22, 35, 53, 67, 70, 85 eller 92 år. Ja, måske har jeg selv i hele 47 år båret mit liv foran mig som nogle dråber olie i en teske, som jeg hele tiden har passet voldsomt på ikke at spilde? Hvad er det vi frygter mest? Det ukendte? Nej, slet og ret det at spilde og dermed miste det, vi har. Det er ikke døden, vi frygter. Vi frygter at spilde det liv, vi har. I grunden frygter vi heller ikke nye tanker og nye synspunkter. Vi er bare bange for at gi slip på egne meninger og kendte forestillinger. Jeg må ha sædemanden i mine tanker for at holde op med at glo på den lille skefuld af mig selv og mit eget, som jeg bærer foran mig som olie i en teske, og som jeg er bange for at spilde. Ødselt vælter han kornet ud over marken, mens han samtidig ser tidslerne bøje sig i vinden, fuglenes flugt, farverne i klipperne og den tørre, tynde jord. Han spilder det, han bærer foran sig. Det er ikke kun Kristi ødsle kærlighed, vi her møder. Lignelsen napper også i én selv på en måde så jeg føler, at også jeg skal turde spilde det, jeg har og turde slippe den enorme fiksering på resultater, hvis også jeg og vi vil se Gud, vores næste eller det slot, som livet nu og da kan være. Vi har ikke kun et kæmpe forbillede i den generøse Gudsøn, der spildte sit liv på korset for vor skyld. Vi kan også glæde os over, hvis man kan tillade sig at bruge et gammeldags billede, at hans frelsende blod sprøjtede som bondens korn ud over os alle. Seksagesima er denne søndags navn de tres dage og sidste søndag Septuagesima de 70 dage vi tæller altså ned og ser frem til påske. På andre søndage i kirkeåret ser vi tilbage som f.eks til H3K, hvor vi ser tilbage på julen. Sidste søndag, havde gudstjenesten et særligt fokus på at gå og ta på vandring. Vi hørte om pilgrimsvandring på Caminoen i Spanien og vi så på Arne Haugen Sørensens maleri af vandringsmanden han har øjne i både pande og nakke, ser altså både frem og tilbage. Har på én gang blikket rettet mod noget nyt og ser samtidig tilbage på det gamle i forståelsen af, at vi tager fortiden med os, eller vi bli r båret af den. Med samme betydning holder vi i dag generalforsamling i Frimenigheden før os har her siddet andre fra egne og andre slægter. Og fra denne og andre prædikestole har menighedens tidligere præster Appel, Lycke, Svendsen, Gårdhus og Dommerby prædiket Guds ord. Fra prædikestolen og fra alteret, fra døbefonten og orglet er Guds ord her i kirken blevet forkyndt i mere end 100 år på samme måde som menighedens, egnens og landets sædemænd og landmænd har sået deres korn på markerne. Guds ord er blevet kastet ødselt ud til menigheden i håb om, at det landede godt. Og det gjorde det mine forgængere har ikke arbejdet forgæves. De og det har skabt forankring i og fællesskab omkring Ordet, bordet og badet og vi fortsætter i dag og søndage som kommer i samme spor: Vi vil fortsat ikke være nærige med Guds ord. Til gengæld vil vi være forsigtige med troen på, at det gode imellem os skyldes velfærdsstaten. Det stikker dybere end som så og har rod i de frø, der med Guds ord er blevet spredt, spildt og prædiket her i vores og mange andre kirker landet over. Og Gud har ladet ordene vokse i os og bære frugt 11 røddingfrimenighed1_2013.indd 11 05/03/

12 TRO, HÅB OG KÆRLIGHED Igen i år sættes der på kurset Tro, håb og kærlighed fokus på de tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, forholdet til sin næste og forholdet til sig selv. Og igen i år er det på Rødding Højskole i et samarbejde mellem højskole, frimenighed og Kristeligt Dagblad. Kursusværter er (igen) Mads Rykind- Eriksen og Mette Geil. Der er mulighed for deltagelse i enkeltforedrag til en pris af 75 kr. incl. kaffe, og for hjemmeboende medlemmer af frimenigheden er der for hele kursusugen, incl. måltider, udflugter og foredrag, en særpris på 2.590,00 kr. Tilmelding til højskolen. 12 røddingfrimenighed1_2013.indd 12 05/03/

13 Sankthansaften står Erling Tiedemann, fhv. amtsborgmester i Vejle og tidl.formand for Etisk Råd, på talerstolen med foredraget Kristentro og/eller kulturarv. Og ellers vrimler det med spændende foredragsholdere og interessante foredrag/indslag: Kjerlighedens gerninger ved provst Kræn Kristensen. En tekstlæsning i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. Heldagsudflugt med Søren Ryge Petersen til bl.a. Aage Poulsens Kvindely i Gels-ådalen (apropos udstillingen i konfirmandstuen, som vi runder af med at se); i Ribe spiller domorganist Birgitte Ebert i domkirken et værk af Rued Langgaard, komponist og tidl. domorganist i Ribe. Afrunding med kaffe ved Kammerslusen og vandretur ud over marsken til vadehavet. Vi vil bl.a. møde Henrik Wigh-Poulsen, domprovst i Odense; Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp; Bent Falk, præst og psykoterapeut, og Ruth Østergaard Poulsen, sygehuspræst i Aalborg og underviser i sjælesorg på Pastoralseminariet, samt Pernille Overø, der er danser og formidler, med danseforestillingen Dansen er en bøn til Gud. Se og læs mere i højskolens folder, som ligger i våbenhuset, på højskolen, og kan ses på vores hjemmeside Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden røddingfrimenighed1_2013.indd 13 05/03/

14 SANG UNDER KIRKETAG Fyraftenssang i timen fra kl Hvor vi af en dygtig pianist ved klaveret, introduceres til nye, kendte og glemte sange og salmer fra både Salmebogen og Højskolesangbogen. Torsdag den 21. marts: Moderne fællessang gammelt & nyt ved musiker og komponist Rasmus Skov Borring - se LÆSEKREDS Læsekredsen har indledt sæsonen med at læse om/af den 200 årige Søren Kierkegaard. Og fortsætter således: Torsdag den 14 marts kl. 16: Torgny Lindgren Norrlands Akvavit Torsdag den 25. april kl. 16: Kim Leine - Kalak, der afrundes denne gang med fælles spisning i forlængelse af samtale om bogen. DE FIRE ÅRSTIDER Egnskorets forårskoncert Sædvanen tro afholder Rødding Egnskor sin forårskoncert, og i år er det den 15. maj. Koret har denne gang bundet en buket sange fra de fire årstider - forår, sommer, efterår og vinter - og har inviteret Øster Lindet Koret til at medvirke. Som sædvanlig foregår koncerten på højskolen kl Alle er velkomne! 14 røddingfrimenighed1_2013.indd 14 05/03/

15 UGANDA En perle i Afrika Bent Nicolajsen gentager succesen fra sidste år og arrangerer en rejse til Uganda fra d. 31. oktober til den 15. november. Livsglæde og landbrug i bananpalmernes skygge. Storbyens mylder og millioner af mobiler. Familier med stærke fællesskaber. Fremmed mad og frejdige grin. Vilde dyr og varme velkomster. Stærk tro og store udfordringer. Sejlivede traditioner og spritny teknologi. Glade børn og grønne landskaber. Det er noget af det, som Uganda byder på. Nu er der igen mulighed for at opleve herlighederne med en meget stedkendt rejseleder. Bent Nicolajsen er kommet i Uganda i 25 år og har i alt tilbragt mere end to år i det charmende østafrikanske land. Bent har bl.a. arbejdet for Mellemfolkeligt Samvirke i Uganda og tager rejsedeltagerne med ud til landsbybeboere, som han har kendt siden slutningen af 80 erne. Rejsen til Uganda begynder med to dages introduktionskursus på Rødding Højskole fra d. 31. oktober. Ligeså snart, vi er færdige med det, flyver vi til Entebbe ved Viktoriasøens bred og er klar til to spændende uger i Uganda. Nærmere oplysninger fås hos Unitas Rejser eller ved henvendelse til Bent Nicolajsen på røddingfrimenighed1_2013.indd 15 05/03/

16 MENNESKER OG MENIGHED Døbte Solvei Kloppenborg Skau, 2. juledag, datter af Maren C. Kloppenborg Skau, København Jonas Roswall Hansen, den 20. januar, søn af Marlene Roswall Hansen og Thomas Hansen, Hjerting Villads Wulff Toft, den 20. januar, søn af Britta Elisabeth Toft og Morten Wulff Pedersen, Sdr. Hygum Ellen Førby, den 10. februar, datter af Anja Elisabeth Hansen og Jan Førby, Gram Oskar Emil Hermann Nielsen, den 10. februar, søn af Hanne Hermann Nielsen, Ribe Rune Hagen Bundesen, den 10. februar, søn af Lone Hagen Nielsen og Lars Bundesen, Døde Elna Poulsen, bisat den 13. oktober, urne nedsat på Sdr. Hygum Kirkegård Hans Peter Holm, begravet den 19. oktober Ingemarie Hansgaard Degenkolw, begravet den 25. oktober Niels Knud Degenkolw, begravet den 7. november Jakob Kloppenborg, bisat den 13. november John Thorup Kristensen, urne nedsat den 14. november Erik John Olsson, bisat den 23. november Poul Olsgaard, bisat den 8. februar Gurli Smidt, bisat den 16. februar 16 røddingfrimenighed1_2013.indd 16 05/03/

17 / KIRKESPEJL Viede Else Marie og Jens Peter Lei Bruun, Rødding, den 20. oktober Louise Oxlund og Niels Hansen, Rødding, den 24. november Nye medlemmer Thomas Munkholm Jacobsen, Rødding Hanne Hermann Nielsen med sønnen Oskar (8), Lustrup Sanne Steensig Hansen, Hjerting Signe og Bende Thomsen, Ribe Hanne og Poul Juhl, Hjerting Jacob Foght med sønnen Lukas (13), Rødding Aksel Petersen Lund, Rødding Kirsten Kjems Simonsen med børnene Anne Sofie (13), Elsebeth (12) og Jacob (8), Fæsted Marlene Roswall Hansen, Hjerting Anja Elisabeth Hansen, Gram Lisbet Krogh Nielsen med datteren Karen (12), Ribe Charlotte Katarina og Jens Arne Roos, Vester Lindet Arne Lildholdt Rytz, Brændstrup Heidi Juhl Jacobsen, Rødding Karen Birkmose Thøstesen, Vojens Birgit og Arne Blichfeldt, Jels Louise Birkegaard, København 17 røddingfrimenighed1_2013.indd 17 05/03/

18 GUDSTJENESTER M.V. I Marts Søndag den 10. marts kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb Søndag den 17. marts kl. 10 Palmesøndag den 24. marts kl. 10 Skærtorsdag den 28. marts kl. 10 Konfirmationsgudstjeneste, se omtale Langfredag den 29. marts kl. 10 Gudstjeneste med prædiken og altergang Påskedag den 31. marts kl. 10 (bemærk, sommertid begynder) Gudstjeneste med barnedåb. Korsangere medvirker. April 2. påskedag den 1. april: Ingen gudstjeneste Søndag den 7. april Ingen gudstjeneste Søndag den 14. april kl. 10 Sven Thorgaard prædiker Søndag den 21. april kl. 10 Jern-konfirmander deltager i gudstjenesten, se omtale Bededag torsdag den 26. april kl. 10 Sten Kaalø prædiker Søndag den 28. april Ingen gudstjeneste Maj Lørdag den 4. maj kl maj-gudstjeneste, hvor trioen Zenobia medvirker. Efterfølgende skæbnefortællinger på højskolen, se omtale. Søndag den 5. maj Ingen gudstjeneste Kristi himmelfartsdag den 9. maj Søndag den 12. maj Ingen gudstjeneste Pinsedag den 19. maj kl pinsedag 20. maj Ingen gudstjeneste. Der henvises til provstiets fælles friluftsgudstjeneste ved Sønderskov Hovedgård kl. 11, med jazz-band og tidl. provst Agner Frandsen som prædikant. Søndag den 26. maj kl røddingfrimenighed1_2013.indd 18 05/03/

19 RØDDING FRIMENIGHED Juni Søndag den 2. juni kl. 11 (bemærk tidspunkt) Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden. Friluftsgudstjeneste på højskolens plæne ved Møgelmosevej. Efterfølgende kirkekaffe. Søndag den 9. juni Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, København, se omtale. Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne søndag. Søndag den 16. juni kl. 10 Søndag den 23. juni Ingen gudstjeneste Torsdag den 27. juni kl Hverdagsgudstjeneste, fælles med højskolekurset Tro, håb og kærlighed. Gudstjenesten forestås i fælleskab mellem Henrik Wigh- Poulsen, domprovst i Odense, og frimenighedspræst Mette Geil. Søndag den 30. juni kl. 10 Gudstjeneste med efterfølgende sommerferiekaffe under Filippatræet i præstegårdshaven. Konfirmandindskrivning finder sted i forbindelse med denne gudstjeneste, se omtale. Juli Søndag den 7. juli kl. 10 Ingen gudstjeneste 19 røddingfrimenighed1_2013.indd 19 05/03/

20 Afsender: Rødding Frimenighed Kirkebakken Rødding 4.MAJ AFTEN med musikgudstjeneste og skæbnefortællinger Program for befrielsesaftenen Kl : Musik- og frihedsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke. Frimenighedspræst Mette Geil prædiker, og trioen Zenobia medvirker med musik og sang. Kl : Skæbnefortællinger: Tre medrivende og gribende fortællinger om en lille tysk pige, der måtte flygte fra Polen under Anden Verdenskrig, en russisk soldat, der kæmpede ved Stalingrad, og 40-året senere markeringen af Danmarks befrielse på Rådhuspladsen i København, Ved Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole. Zenobia spiller også på højskolen, og som fællessang/alsang synger vi frihedssangen En lærke letted. Som denne aften er blevet markeret siden 4. maj 1945, sætter vi levende lys i vinduerne. En stemningsfuld aften i kirken og på højskolen. Entré, kaffe og kage: 75 kr. røddingfrimenighed1_2013.indd 20 05/03/

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere