RØDDING FRIMENIGHED. 46. årgang 2013 Nr. 1. røddingfrimenighed1_2013.indd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDDING FRIMENIGHED. 46. årgang 2013 Nr. 1. røddingfrimenighed1_2013.indd 1"

Transkript

1 RØDDING FRIMENIGHED 46. årgang 2013 Nr. 1 røddingfrimenighed1_2013.indd 1 05/03/

2 RØDDING FRIMENIGHED Formand Birgitte Pallesen Kongeåvej Vejen , Næstformand Jens Bahne Jørgensen Højskolevænget Rødding , Sekretær Lone Houmann Holst Nordhaven Rødding Karen Emilie Hansen (Mille) Møgelmosevej Rødding , Anne Finnerup Nordhaven Rødding Margit Rindom Mojbølvej Rødding Inger Storm Kristensen Hjerting Skovvej Rødding , Helge Elbæk Bakkegårdsparken Rødding Louise Oxlund Skovbrynet Rødding Medarbejdere: Præst Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding , Kasserer Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft , Kirketjener Lissi Tjørnelund, Søndergade 31 B, 6600 Vejen, , Organist Annemarie Holm, Terpvej 20 C, Øster Lindet, 6630 Rødding , Besøg/samtale: Jeg kommer meget gerne på besøg, så ring eller lad mig det vide på anden måde, hvis man selv eller en anden ønsker besøg, eller hjemmealtergang. Det gælder naturligvis også på plejehjem og sygehus. Præstegårdens dør er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe. Kirkebil Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa Ring gerne dagen før inden kl. 12. Medlemsblad for Rødding Frimenighed Tryk: Rødding Bogtryk Redaktion: Mette Geil, Louise Oxlund og Bent Nicolajsen (billeder) Layout: Nikolaj Hygebjerg - Forsidefoto: Pinselig dåb til Guds herligheds håb (DDS 291) Redaktion afsluttet: 4. marts Næste kirkeblad: Udsendes primo juli røddingfrimenighed1_2013.indd 2 05/03/

3 ÅRETS KONFIRMANDER Traditionen tro finder konfirmationen sted Skærtorsdag, som i år er den 28. marts. 11 konfirmander konfirmeres ved festgudstjenesten i Frimenighedskirken kl : Anja Lindhardt Dyhr Lorenzen, Hjerting Anne Kathrine Steensig Hansen, Hjerting Anton Møbjerg Hansen, Harreby Emil Hald Hansen, Jels Emma Skovgaard Nielsen, Rødding Iben Juhl Jørgensen, Hjerting Jakob Skjold Nielsen, Skibelund Lukas Nikolai Andersen, Rødding Rune Hagen Bundesen, Rødding Sille Greve Hermansen, Jels Thomas Munkholm Jacobsen, Rødding Afsluttende møde for konfirmander og forældre Vi afrunder konfirmationsforberedelsen den sidste søndag inden konfirmationen, Palmesøndag den 24. marts med gudstjenesten kl og derefter kaffe og orientering i konfirmandstuen. Vel mødt! INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONSFORLØBET Konfirmandindskrivningen til næste års konfirmation finder sted i forbindelse med gudstjenesten søndag den 30. juni kl. 10. De kommende konfirmander bedes medbringe dåbsattest. I 2014 finder konfirmationen sted Skærtorsdag den 17. april kl i Frimenighedskirken. Forberedelsen for 7. klasses eleverne foregår i i konfirmandstuen på Kirkebakken 2 på fredage i de to første lektioner af skoledagen. Vi indleder konfirmationsforberedelsen medio september. JERN-KONFIRMANDER Søndag den 21. april vil gudstjenesten også være en jubilæumsgudstjeneste med deltagelse af konfirmander, der blev konfirmeret for 70 år siden af daværende frimenighedspræst Kristian Svendsen midt under 2. Verdenskrig skærtorsdag den 22. april ja, nu som dengang, skærtorsdag. Ud af de 26 konfirmander lever de 13 endnu. 3 røddingfrimenighed1_2013.indd 3 05/03/

4 GENERALFORSAMLING Efter gudstjenesten søndag den 3. februar 2013 mødte 75 medlemmer af Frimenigheden op i konfirmandstuen til generalforsamling og indledte den med at synge: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. Helt i overensstemmelse med det, øjet mødte ude fra den vinterklædte præstegårdshave. Efter kaffen med rugbrødslagkager fra køkkenet på Rødding Højskole holdt den afgående formand Arne Larsen sin sidste beretning. I modsætning til St. St. Blichers sang om Det er tyst herude kunne formanden fortælle om en levende frimenighed i god vækst med tilgang af nye medlemmer; men påpegede samtidig, at det også i fremtiden er vigtigt at have en målsætning for, hvad vi vil med menigheden som en fri menighed. Gudstjenesten og dagliglivet i og omkring kirken er præget af fællesskab, ansvarlighed og engagement. Det grønne udvalg arbejder med at forskønne arealerne udenfor, og medlemmer af menigheden og de ansatte er flittige på grøn arbejdsdag med hovedrengøring både ude og inde. Bygningsudvalget ønsker at forbedre varmekilden i kirken; nyt lydanlæg er installeret, og der er set på nedkølingssystem til kapellet. Gunnar Gram og Peter Fredslund, der udtrådte af menighedsudvalget, blev takket for godt samarbejde. Frimenighedspræst Mette Geil glædede sig i sin beretning over den stabile kirkegang og nye indmeldelser og omtalte de mange aktiviteter gennem årets løb. Idé med minikonfirmander, samarbejde med Rødding Højskole om kurser i februar og juni, samarbejde med Sognekirken ved byfest og udflugt, litteraturkreds, sang under kirketag, temagudstjenester og menighedsrejsen til Oslo i august. Arne Larsen blev takket for sin store arbejdsindsats og for godt samarbejde i menighedsudvalget gennem mange år. Regnskabet, der blev gennemgået af regnskabsfører Lasse Bergholdt, viste et pænt overskud og en sund økonomi. Valgt som nye medlemmer af menighedsudvalget blev Louise Oxlund, Jens Jørgensen og Helge Elbæk. 4 Menighedsudvalget har efterfølgende konstitueret sig med Birgitte Pallesen som formand, Jens Jørgensen som næstformand, og Lone Holst fortsætter som sekretær. De øvrige medlemmer af menighedsudvalget er, foruden de nyvalgte, Anne Finnerup, Margit Rindom, Inger Storm Kristensen og Karen Emilie Hansen (Mille). Mille Hansen røddingfrimenighed1_2013.indd 4 05/03/

5 EN HILSEN fra Rødding Frimenigheds nye formand Et nyt menighedsudvalg har konstitueret sig efter generalforsamlingen 2013, og som nyvalgt formand glæder jeg mig til samarbejdet udvalgets øvrige medlemmer, hvor vi i fællesskab har til opgave, at drage omsorg for menighedens liv og vækst. Jeg ser også frem til samarbejdet med præsten, Mette Geil. Vi er privilegeret i Rødding Frimenighed, at have en yderst dedikeret og dygtig præst samt engagerede medarbejdere. De gør alle deres for, at livet i menigheden trives, samt at kirken og arealerne her omkring altid er smukke og i mødekommende. Endelig er jeg glad for, at mange medlemmer i Rødding Frimenighed viser interesse for vores fælles frie menighed, og møder op til såvel gudstjeneste, arrangementer, som frivilligt arbejde. Jeg oplever en kirke med ånd og liv, hvilket er værd at nævne, og ikke mindst værne om. For flere vil jeg være et nyt ansigt, da jeg er tilflytter og blot har været medlem af Rødding Frimenighed de sidste 4 år. Mit navn er Birgitte Pallesen, og jeg kommer fra Skibelund, som ligger lidt nord for Kongeåen, og som på sin egen måde har en parallelhistorie til Rødding Frimenighed. Her er jeg efterskoleforstander sammen min ægtefælle, hvilket vi har været de sidste 6 år er mit 2. år i menighedsudvalget, hvor jeg i det forgangne år, oplevede engagement og glæde ved de mange aktiviteter, der dels er i kirken og dels foregår i menighedens fællesskab. Jeg glædes over, at Rødding Frimenighedskirke er mere end en kirke; at det også er et kulturelt kraftcenter, hvor mennesker mødes. Til det førstkommende udvalgsmøde vil menighedsudvalget fordele sig i underudvalg, smøge ærmerne op og tage fat på de mange spændende opgaver, som venter. Jeg ønsker, at vi får lavet en målsætning og en handleplan for de kommende år, hvor der både bliver plads til at forholde os til akutte og aktuelle tiltag her og nu; men også plads til visionære tanker og tiltag, der skaber fornyelse i en tid med stor foranderlighed. Fornyelse og forankring kan fint gå hånd i hånd, mener jeg, da Rødding Frimenighed bæres af nogle fine traditioner og værdier. Et arbejde jeg ser frem til i samarbejde med menighedsudvalget. Mange hilsner Birgitte Pallesen 5 røddingfrimenighed1_2013.indd 5 05/03/

6 DET NYE MENIGHEDSRÅD Menighedsudvalget har siden generalforsamlingen konstitueret sig Birgitte Pallesen, Skibelund, er ny form i Rødding Frimenighed se hilsen s. 5. Jens Bahne Jørgensen er næstformand og Lone Houmann Holst sekretær. Udvalget har i øvrigt konstitueret sig med følgende udvalg: Arrangementsudvalg: Anne Finnerup, Louise Oxlund og Mille Hansen Bygningsudvalg: Jens B. Jørgensen, Mille Hansen og Birgitte Pallesen Det grønne udvalg: Lone H. Holst, Inger Storm Kristensen, Margit Rindom og Helge Elbæk I øvrigt ta r Mette Geil del i alt udvalgsarbejde. Menighedsudvalget holder et visionsmøde den 15. marts, hvor der også vil være en Goddag- og Farvel-sammenkomst med tidligere medlemmer af udvalget (afgået 2012 og 13). Menighedsudvalget har den 4. marts været samlet til møde, hvor også fotografen kom forbi. På billedet nedenfor ses fra venstre: Mette Geil, Mille Hansen, Margit Rindom, Birgitte Pallesen, Anne Finnerup, Jens B. Jørgensen, Louise Oxlund, Inger S. Kristensen og Helge Elbæk. Lone H. Holst kunne desværre ikke være tilstede. SOMMERUDFLUGTEN 13. JUNI Målet for sommerudflugten, fælles med sognekirken, er i år Horsens. Her skal vi bl.a. besøge Danmarks Industrimuseum og Klosterkirken, hvor der venter os kaffebord i menighedslokalerne, og hvor sognepræst René Høeg, tidl. Øster Lindet og Rødding, fortæller om kirken. Aftensmaden får vi på hjemturen på en østjysk kro. Sommerudflugten annonceres yderligere i Ny Tirsdag tilmelding kan, når tiden nærmer sig, ske på liste i våbenhuset. 6 røddingfrimenighed1_2013.indd 6 05/03/

7 JA, VI ELSKER DETTE LANDET* Studieophold og torsdagsmøde Mette Geil planlægger et 14 dages studieophold i Norge umiddelbart efter påske. Jeg har tidligere besøgt Sjelesorgsinstituttet i Modum Bad (86 km NV for Oslo) og har lige siden ønsket at vende tilbage, siger Mette Geil og fortsætter: Dér skal jeg nu deltage i Sjelesørgeriske Fagdage se Vi har ikke et tilsvarende sted eller ressourcecenter for sjælesorg i Danmark. På menighedsrejsen i august 2012 blev jeg også af en norsk præst anbefalet Lia Gård, der er et retrætested længere oppe i Norge (www.liagard.no) og endelig har jeg fra Lysebu, det dansk-norske sted ved Holmenkollen i Oslo, hvor vi også boede på menighedsrejsen i august, fået indbydelse til at deltage i den norske markering af Søren Kierkegaards 200 års jubilæum, kaldet For Søren! Jeg regner med, at det alt sammen bliver en stor inspiration i dagene fra april. Det hjemlige embede varetages under Mette Geils studieophold af Sten Kaalø, Bovlund Frimenighed, som står til rådighed i dagene april på og Axel Jessen, Skanderup Valgmenighed, der står til rådighed i dagene april på Søndag den 14. april forestår Sven Thorgaard, Skanderup, gudstjenesten i Frimenighedskirken kl. 10. Efter opholdet i Norge fortæller Mette Geil om aktuelle indtryk og perspektiverer besøget i forhold til norsk litteratur og landets ny-orientering efter Utøya, sommeren Det sker i forbindelse med torsdagsmødet den 18 april kl , hvor alle er velkomne og der serveres et stykke brød med brunt ost!: Ja, vi elsker dette landet *Norges nationalsang, skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson fra ÅRSMØDE i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder I år afholdes årsmødet i København i weekenden juni. Værter er Københavns Valgmenighed og Vartov Valgmenighed. Efter ankomst kl indledes årsmødet med foredrag ved biskop emeritus Holger Jepsen under overskriften Hvad er et kirkeligt fællesskab i dag. Dr. phil. Hans Hauge vil søndag på Borups Højskole tale om, hvad et folkeligt fælleskab eller Samfundet er i dag. Lørdag aften er der salmesangsaften i Vartov Kirke ved forfatteren Jens Smærup Sørensen med efterfølgende natmad og samvær i Vartovs store sal. Derudover er der generalforsamling i foreningen. Søndag er der gudstjeneste ved Niels Grønkjær i Immanuelskirken og havnerundfart med medbragt frokost. Alt i alt et program, der kredser om, hvad et fællesskab er i dag. Frimenigheden betaler for menighedens deltagere i årsmødet. Tilmelding til Mette Geil eller på liste i våbenhuset senest den 28. april. Transport er for egen regning; fælles transport kan aftales. 7 røddingfrimenighed1_2013.indd 7 05/03/

8 AAGE, EJNER Harreby-pige og fotograf MARLENE S. ANTONIUS er den aktuelle udstiller i konfirmandstuen. Aage, Ejner og Elna er også titlen på den fælles bogudgivelse med Søren Ryge Petersen (Gads Forlag 2012). I bogen skildrer Søren Ryge Petersen og fotografen Marlene S. Antonius de tre søskende Aage, Ejner og Elna og deres liv på gården i Harreby. Her blev de født i 1920 erne, og her havde de indtil først Ejners død og siden Elnas død i 2012 deres fælles hverdag. Ingen af de tre er blevet gift. Engang var Aage og Ejner aktive landmænd, og Aage kan stadig li arbejdet med dyr og maskiner. Der er ingen sønner til at overtage gården. Så jorden er solgt eller lejet ud til egnens store bønder. Den danske landbokultur har på mindre end 100 år ændret sig til ukendelighed, og Marlene var ude i sidste øjeblik med sit kamera, da hun forevigede den ydmyge dagligdag i Harreby. Når Aage, Ejner, Elna og deres jævnaldrende alle er borte, findes motiverne ikke mere. Ordene og tankerne gør heller ikke. 8 røddingfrimenighed1_2013.indd 8 05/03/

9 OG ELNA I bogen lader Søren Ryge derfor også de tre selv kommentere fotografierne af bygningerne, genstandene og den hverdag, som er ved at forsvinde. Dermed kommer man langt ind i selv de mindste detaljer, og bogen bliver et levende og meget personligt portræt af de tre søskendes dagligdag. Et stykke kulturhistorie af den slags, man sjældent får beskrevet, fordi det i bund og grund handler om helt almindelige mennesker. For sådan er det jo. Hvert eneste billede fortæller en historie. Nogle gange hjælper ordene bare til. En enkelt sætning eller en hel side. For en ordens skyld: Aage er hovedpersonen, fordi han snakker uafbrudt. Elna siger en lille smule, og Ejner næsten ingenting. Sådan har det vistnok altid været. Marlene S. Antonius (f. 1982) er fotograf og designer. I foråret 2011 lavede hun som afgangsprojekt fra Designskolen i Kolding en fotobog med billeder af Aage, Ejner og Elnas dagligdag. Hun kendte dem godt, fordi hun er vokset op i samme lille landsby. Marlenes projekt inspirerede Søren Ryge Petersen til at lave et TV-portræt om de tre søskende. Herefter opstod tanken om også at lave en bog i fællesskab. Marlenes billeder og Sørens ord. Udstillingen med Marlenes fotografier af Aage, Ejner og Elna kan ses i konfirmandstuen indtil 1. juli. 9 røddingfrimenighed1_2013.indd 9 05/03/

10 Græd ikke over spildt mælk Uddrag af Mette Geils prædiken den 3. februar 2013, søndag seksagesima (tres dage før påske), Mark. 4, 1-20 Lignelsen om sædemanden I mange år stod der i mit barndomshjem en porcelænsfigur. Græd ikke over spildt mælk hed den, eller kaldte vi den og den så såmænd så sørgmodig ud med den lille pige med mælkekanden, hvis indhold af mælk flyder ud af kanden og stille siver ned i den bare jord. Pigen fælder en tåre over det spildte, og med kanten af sin kjole tørrer hun både spildt mælk og i hvert fald tåre af kinden. Nu er porcelænsfiguren sat af vejen hen i tobaksskabet, for nu ryges der jo ikke længere, så det står tomt. Porcelænsfiguren var nok også gået af mode både med sit blå-hvide udtryk fra Bing & Grøndahl og også med sit navn eller morale: Græd ikke over spildt mælk. For, hvor græder eller i hvert fald ærgrer vi os over det spildte. I dag må ingenting gå til spilde. Og derfor genbruger vi papir, flasker, gammelt tøj, spildevand. Vi gør også alt for ikke at spilde vores tid og går gerne langt for at gøre både pc en, transporttiden og meget andet hurtigere og hurtigere. Det virker derfor stærkt, i en tid der er fokuseret på ikke at spilde noget, at møde en meget spildende Gud. Som et frø lader Gud sin søn smide eller spilde på Golgatas stengrund og får der lov at ligge og spire i en stengrav. Og hans død får der - og for os samme pointe som lignelsen om sædemanden. Det ender med en kolossal høst påskemorgen. Han bli r til evigt liv for os, og vi fatter ikke en døjt, men er alligevel vise nok til at se underet i både kornets vækst og Jesu opstandelse. Selv møder vi en tossegod Jesus i sædemandslignelsen han strør lettere rablende og lalleglad omkring sig med noget yderst kostbart uden at være det mindste resultatorienteret. Det provokerer os og tirrer fornuften og nøjsomheden i os og sikkert derfor gi s der også en længere forklaring eller brugsanvisning på lignelsen, som vi ganske vist sprang over i dag. Lad os i stedet følge en lille dreng, der engang kom til et stort slot, som han hele sit liv havde drømt om at se. Herren på slottet sagde til ham: Selvfølgelig må du se mine smukke stuer, mit guld, mit sølv, mine fantastiske malerier og håndvævede tæpper. Men på én betingelse. Du skal gå gennem hele slottet med en teske i hånden fyldt med olie. Spild ikke. Drengen gik gennem hele det smukke slot med sin teske fuld af olie. Og da han vendte tilbage til slotsherren, havde han ikke spildt en dråbe. Men til gengæld havde han ikke set noget af slottet, fordi han havde været så fokuseret på ikke at spilde. Mon ikke den 10 røddingfrimenighed1_2013.indd 10 05/03/

11 fortælling rammer flere af os som et kølleslag, det tror jeg. For tænk, hvis vi i vores liv har været så optagede af os selv af dit og mit eget, dig og mig selv og vore nærmeste, vore besiddelser, egne planer og behov, at vi slet ikke har set noget af det liv, som vi hver især har bevæget os igennem de seneste 14, 22, 35, 53, 67, 70, 85 eller 92 år. Ja, måske har jeg selv i hele 47 år båret mit liv foran mig som nogle dråber olie i en teske, som jeg hele tiden har passet voldsomt på ikke at spilde? Hvad er det vi frygter mest? Det ukendte? Nej, slet og ret det at spilde og dermed miste det, vi har. Det er ikke døden, vi frygter. Vi frygter at spilde det liv, vi har. I grunden frygter vi heller ikke nye tanker og nye synspunkter. Vi er bare bange for at gi slip på egne meninger og kendte forestillinger. Jeg må ha sædemanden i mine tanker for at holde op med at glo på den lille skefuld af mig selv og mit eget, som jeg bærer foran mig som olie i en teske, og som jeg er bange for at spilde. Ødselt vælter han kornet ud over marken, mens han samtidig ser tidslerne bøje sig i vinden, fuglenes flugt, farverne i klipperne og den tørre, tynde jord. Han spilder det, han bærer foran sig. Det er ikke kun Kristi ødsle kærlighed, vi her møder. Lignelsen napper også i én selv på en måde så jeg føler, at også jeg skal turde spilde det, jeg har og turde slippe den enorme fiksering på resultater, hvis også jeg og vi vil se Gud, vores næste eller det slot, som livet nu og da kan være. Vi har ikke kun et kæmpe forbillede i den generøse Gudsøn, der spildte sit liv på korset for vor skyld. Vi kan også glæde os over, hvis man kan tillade sig at bruge et gammeldags billede, at hans frelsende blod sprøjtede som bondens korn ud over os alle. Seksagesima er denne søndags navn de tres dage og sidste søndag Septuagesima de 70 dage vi tæller altså ned og ser frem til påske. På andre søndage i kirkeåret ser vi tilbage som f.eks til H3K, hvor vi ser tilbage på julen. Sidste søndag, havde gudstjenesten et særligt fokus på at gå og ta på vandring. Vi hørte om pilgrimsvandring på Caminoen i Spanien og vi så på Arne Haugen Sørensens maleri af vandringsmanden han har øjne i både pande og nakke, ser altså både frem og tilbage. Har på én gang blikket rettet mod noget nyt og ser samtidig tilbage på det gamle i forståelsen af, at vi tager fortiden med os, eller vi bli r båret af den. Med samme betydning holder vi i dag generalforsamling i Frimenigheden før os har her siddet andre fra egne og andre slægter. Og fra denne og andre prædikestole har menighedens tidligere præster Appel, Lycke, Svendsen, Gårdhus og Dommerby prædiket Guds ord. Fra prædikestolen og fra alteret, fra døbefonten og orglet er Guds ord her i kirken blevet forkyndt i mere end 100 år på samme måde som menighedens, egnens og landets sædemænd og landmænd har sået deres korn på markerne. Guds ord er blevet kastet ødselt ud til menigheden i håb om, at det landede godt. Og det gjorde det mine forgængere har ikke arbejdet forgæves. De og det har skabt forankring i og fællesskab omkring Ordet, bordet og badet og vi fortsætter i dag og søndage som kommer i samme spor: Vi vil fortsat ikke være nærige med Guds ord. Til gengæld vil vi være forsigtige med troen på, at det gode imellem os skyldes velfærdsstaten. Det stikker dybere end som så og har rod i de frø, der med Guds ord er blevet spredt, spildt og prædiket her i vores og mange andre kirker landet over. Og Gud har ladet ordene vokse i os og bære frugt 11 røddingfrimenighed1_2013.indd 11 05/03/

12 TRO, HÅB OG KÆRLIGHED Igen i år sættes der på kurset Tro, håb og kærlighed fokus på de tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, forholdet til sin næste og forholdet til sig selv. Og igen i år er det på Rødding Højskole i et samarbejde mellem højskole, frimenighed og Kristeligt Dagblad. Kursusværter er (igen) Mads Rykind- Eriksen og Mette Geil. Der er mulighed for deltagelse i enkeltforedrag til en pris af 75 kr. incl. kaffe, og for hjemmeboende medlemmer af frimenigheden er der for hele kursusugen, incl. måltider, udflugter og foredrag, en særpris på 2.590,00 kr. Tilmelding til højskolen. 12 røddingfrimenighed1_2013.indd 12 05/03/

13 Sankthansaften står Erling Tiedemann, fhv. amtsborgmester i Vejle og tidl.formand for Etisk Råd, på talerstolen med foredraget Kristentro og/eller kulturarv. Og ellers vrimler det med spændende foredragsholdere og interessante foredrag/indslag: Kjerlighedens gerninger ved provst Kræn Kristensen. En tekstlæsning i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. Heldagsudflugt med Søren Ryge Petersen til bl.a. Aage Poulsens Kvindely i Gels-ådalen (apropos udstillingen i konfirmandstuen, som vi runder af med at se); i Ribe spiller domorganist Birgitte Ebert i domkirken et værk af Rued Langgaard, komponist og tidl. domorganist i Ribe. Afrunding med kaffe ved Kammerslusen og vandretur ud over marsken til vadehavet. Vi vil bl.a. møde Henrik Wigh-Poulsen, domprovst i Odense; Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp; Bent Falk, præst og psykoterapeut, og Ruth Østergaard Poulsen, sygehuspræst i Aalborg og underviser i sjælesorg på Pastoralseminariet, samt Pernille Overø, der er danser og formidler, med danseforestillingen Dansen er en bøn til Gud. Se og læs mere i højskolens folder, som ligger i våbenhuset, på højskolen, og kan ses på vores hjemmeside Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden røddingfrimenighed1_2013.indd 13 05/03/

14 SANG UNDER KIRKETAG Fyraftenssang i timen fra kl Hvor vi af en dygtig pianist ved klaveret, introduceres til nye, kendte og glemte sange og salmer fra både Salmebogen og Højskolesangbogen. Torsdag den 21. marts: Moderne fællessang gammelt & nyt ved musiker og komponist Rasmus Skov Borring - se LÆSEKREDS Læsekredsen har indledt sæsonen med at læse om/af den 200 årige Søren Kierkegaard. Og fortsætter således: Torsdag den 14 marts kl. 16: Torgny Lindgren Norrlands Akvavit Torsdag den 25. april kl. 16: Kim Leine - Kalak, der afrundes denne gang med fælles spisning i forlængelse af samtale om bogen. DE FIRE ÅRSTIDER Egnskorets forårskoncert Sædvanen tro afholder Rødding Egnskor sin forårskoncert, og i år er det den 15. maj. Koret har denne gang bundet en buket sange fra de fire årstider - forår, sommer, efterår og vinter - og har inviteret Øster Lindet Koret til at medvirke. Som sædvanlig foregår koncerten på højskolen kl Alle er velkomne! 14 røddingfrimenighed1_2013.indd 14 05/03/

15 UGANDA En perle i Afrika Bent Nicolajsen gentager succesen fra sidste år og arrangerer en rejse til Uganda fra d. 31. oktober til den 15. november. Livsglæde og landbrug i bananpalmernes skygge. Storbyens mylder og millioner af mobiler. Familier med stærke fællesskaber. Fremmed mad og frejdige grin. Vilde dyr og varme velkomster. Stærk tro og store udfordringer. Sejlivede traditioner og spritny teknologi. Glade børn og grønne landskaber. Det er noget af det, som Uganda byder på. Nu er der igen mulighed for at opleve herlighederne med en meget stedkendt rejseleder. Bent Nicolajsen er kommet i Uganda i 25 år og har i alt tilbragt mere end to år i det charmende østafrikanske land. Bent har bl.a. arbejdet for Mellemfolkeligt Samvirke i Uganda og tager rejsedeltagerne med ud til landsbybeboere, som han har kendt siden slutningen af 80 erne. Rejsen til Uganda begynder med to dages introduktionskursus på Rødding Højskole fra d. 31. oktober. Ligeså snart, vi er færdige med det, flyver vi til Entebbe ved Viktoriasøens bred og er klar til to spændende uger i Uganda. Nærmere oplysninger fås hos Unitas Rejser eller ved henvendelse til Bent Nicolajsen på røddingfrimenighed1_2013.indd 15 05/03/

16 MENNESKER OG MENIGHED Døbte Solvei Kloppenborg Skau, 2. juledag, datter af Maren C. Kloppenborg Skau, København Jonas Roswall Hansen, den 20. januar, søn af Marlene Roswall Hansen og Thomas Hansen, Hjerting Villads Wulff Toft, den 20. januar, søn af Britta Elisabeth Toft og Morten Wulff Pedersen, Sdr. Hygum Ellen Førby, den 10. februar, datter af Anja Elisabeth Hansen og Jan Førby, Gram Oskar Emil Hermann Nielsen, den 10. februar, søn af Hanne Hermann Nielsen, Ribe Rune Hagen Bundesen, den 10. februar, søn af Lone Hagen Nielsen og Lars Bundesen, Døde Elna Poulsen, bisat den 13. oktober, urne nedsat på Sdr. Hygum Kirkegård Hans Peter Holm, begravet den 19. oktober Ingemarie Hansgaard Degenkolw, begravet den 25. oktober Niels Knud Degenkolw, begravet den 7. november Jakob Kloppenborg, bisat den 13. november John Thorup Kristensen, urne nedsat den 14. november Erik John Olsson, bisat den 23. november Poul Olsgaard, bisat den 8. februar Gurli Smidt, bisat den 16. februar 16 røddingfrimenighed1_2013.indd 16 05/03/

17 / KIRKESPEJL Viede Else Marie og Jens Peter Lei Bruun, Rødding, den 20. oktober Louise Oxlund og Niels Hansen, Rødding, den 24. november Nye medlemmer Thomas Munkholm Jacobsen, Rødding Hanne Hermann Nielsen med sønnen Oskar (8), Lustrup Sanne Steensig Hansen, Hjerting Signe og Bende Thomsen, Ribe Hanne og Poul Juhl, Hjerting Jacob Foght med sønnen Lukas (13), Rødding Aksel Petersen Lund, Rødding Kirsten Kjems Simonsen med børnene Anne Sofie (13), Elsebeth (12) og Jacob (8), Fæsted Marlene Roswall Hansen, Hjerting Anja Elisabeth Hansen, Gram Lisbet Krogh Nielsen med datteren Karen (12), Ribe Charlotte Katarina og Jens Arne Roos, Vester Lindet Arne Lildholdt Rytz, Brændstrup Heidi Juhl Jacobsen, Rødding Karen Birkmose Thøstesen, Vojens Birgit og Arne Blichfeldt, Jels Louise Birkegaard, København 17 røddingfrimenighed1_2013.indd 17 05/03/

18 GUDSTJENESTER M.V. I Marts Søndag den 10. marts kl. 10 Gudstjeneste med barnedåb Søndag den 17. marts kl. 10 Palmesøndag den 24. marts kl. 10 Skærtorsdag den 28. marts kl. 10 Konfirmationsgudstjeneste, se omtale Langfredag den 29. marts kl. 10 Gudstjeneste med prædiken og altergang Påskedag den 31. marts kl. 10 (bemærk, sommertid begynder) Gudstjeneste med barnedåb. Korsangere medvirker. April 2. påskedag den 1. april: Ingen gudstjeneste Søndag den 7. april Ingen gudstjeneste Søndag den 14. april kl. 10 Sven Thorgaard prædiker Søndag den 21. april kl. 10 Jern-konfirmander deltager i gudstjenesten, se omtale Bededag torsdag den 26. april kl. 10 Sten Kaalø prædiker Søndag den 28. april Ingen gudstjeneste Maj Lørdag den 4. maj kl maj-gudstjeneste, hvor trioen Zenobia medvirker. Efterfølgende skæbnefortællinger på højskolen, se omtale. Søndag den 5. maj Ingen gudstjeneste Kristi himmelfartsdag den 9. maj Søndag den 12. maj Ingen gudstjeneste Pinsedag den 19. maj kl pinsedag 20. maj Ingen gudstjeneste. Der henvises til provstiets fælles friluftsgudstjeneste ved Sønderskov Hovedgård kl. 11, med jazz-band og tidl. provst Agner Frandsen som prædikant. Søndag den 26. maj kl røddingfrimenighed1_2013.indd 18 05/03/

19 RØDDING FRIMENIGHED Juni Søndag den 2. juni kl. 11 (bemærk tidspunkt) Byfest-gudstjeneste, fælles med sognemenigheden. Friluftsgudstjeneste på højskolens plæne ved Møgelmosevej. Efterfølgende kirkekaffe. Søndag den 9. juni Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, København, se omtale. Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne søndag. Søndag den 16. juni kl. 10 Søndag den 23. juni Ingen gudstjeneste Torsdag den 27. juni kl Hverdagsgudstjeneste, fælles med højskolekurset Tro, håb og kærlighed. Gudstjenesten forestås i fælleskab mellem Henrik Wigh- Poulsen, domprovst i Odense, og frimenighedspræst Mette Geil. Søndag den 30. juni kl. 10 Gudstjeneste med efterfølgende sommerferiekaffe under Filippatræet i præstegårdshaven. Konfirmandindskrivning finder sted i forbindelse med denne gudstjeneste, se omtale. Juli Søndag den 7. juli kl. 10 Ingen gudstjeneste 19 røddingfrimenighed1_2013.indd 19 05/03/

20 Afsender: Rødding Frimenighed Kirkebakken Rødding 4.MAJ AFTEN med musikgudstjeneste og skæbnefortællinger Program for befrielsesaftenen Kl : Musik- og frihedsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke. Frimenighedspræst Mette Geil prædiker, og trioen Zenobia medvirker med musik og sang. Kl : Skæbnefortællinger: Tre medrivende og gribende fortællinger om en lille tysk pige, der måtte flygte fra Polen under Anden Verdenskrig, en russisk soldat, der kæmpede ved Stalingrad, og 40-året senere markeringen af Danmarks befrielse på Rådhuspladsen i København, Ved Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole. Zenobia spiller også på højskolen, og som fællessang/alsang synger vi frihedssangen En lærke letted. Som denne aften er blevet markeret siden 4. maj 1945, sætter vi levende lys i vinduerne. En stemningsfuld aften i kirken og på højskolen. Entré, kaffe og kage: 75 kr. røddingfrimenighed1_2013.indd 20 05/03/

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev I dag har vi høstgudstjeneste her i Strellev. Vi glæder os over, hvad Gud lod vokse i vang, som vi senere skal synge. Vi takker for de gode gaver, han giver til os, vi lovpriser ham, fordi vi har fået

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere