Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009"

Transkript

1 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige nadver, var ved friluftsgudstjenesten i Tambours Have i I menighedsrådene har vi for et halvt års tid siden besluttet, at vi fremover vil bruge den form for altergang, når der er rigtig mange i kirke, f. eks. ved familiegudstjenester, høst, alle helgen mv.. Præst og medhjælper står parat med vin og oblater, og de, der ønsker at deltage i nadveren, går frem og modtager oblaten af medhjælperen, nadvergæsterne dypper derefter selv oblaten i alterkalken og går derefter ned på plads i kirken. Sådan har vi nu gjort i et halvt års tid, når der har været mange i kirke, og erfaringen har vist, at endnu flere dermed går til nadver. Dog ikke 4. søndag i advent i Næsbjerg kirke, hvor vi havde planlagt kontinuerlig altergang. Da var der nemlig så mange i kirke, at end ikke denne form for nadver kunne gennemføres. Det har vi dog ikke prøvet før på en søndag kun 3 dage før jul! Venlig hilsen menighedsrådene og Marianne Lesner

2 En påskesalme til langfredag»min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det var dit sidste råb, min bror, den dag, da smerten blev for stor, da du blev tvunget helt i knæ og naglet fast til korsets træ:»min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det var dit skrig i dødens vold, da solen sortned klokken tolv, og man ku' høre mørket le, indtil du råbte klokken tre:»min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det råber jeg, når alt blir sort, når én, jeg elsker, rives bort, når ensomhed og angst og vold gør verden her langfredagskold:»min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det høje skrig, det dybe råb, er hjertets trøst og verdens håb. Det slår med nagler fast, at du er ét med dem, der råber nu:»min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det er dit råb fra jordens små, fra dem, som magten tramper på, fra dem, der kender korsets gru, fra alle dem, der råber nu:»min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det råb er Himlens ramaskrig mod fjendemagt og vennesvig. Det tvinger alle os i knæ for dig, som nu er livets træ:»min skyld, min Gud, min skyld, min Gud, forlad mig!min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!«det skrig, det siger mig, min bror, når smertens byrde blir for stor, når jeg er allermest forladt, ja, selv i dødens sorte nat, selv da har ikke du, min Gud, forladt mig. Hans Anker Jørgensen

3 Vær med i kampen for en verden uden sult Vær med i Folkekirkens Nød-hjælps årlige sogneindsamling! Den 1. marts 2009 fra kl sender Øse og Næsbjerg sogne igen frivillige indsamlere på gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult. I sidste kirkeblad skrev vi, at vi ikke vidste, om der ville blive indsamling i Øse sogn, men det er nu faldet på plads, da vi igen i år har fået Viggo Iversen til at forestå hvervet som indsamlingsleder, bistået af Gerda Frederiksen. Sogneindsamling 2009 finder sted i en tid, hvor verdens fattigste presses ekstra hårdt under den globale finanskrise. Sogneindsamling 2009 sætter fokus på sult. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 millioner mennesker kloden over. Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt og åndeligt. Sulten gør det umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret barn kan hverken lege eller lære. Er barnet underernæret gennem længere tid, tager både hjernen og immunforsvaret skade. Vær med i kampen for en verden uden sult! Giv et bidrag! Man kan, når kirkebladet udkommer, også stadig nå at melde sig som indsamler i Øse og Næsbjerg sogne den 1. marts. Ønsker man at hjælpe til i Næsbjerg, kan man henvende sig til Hanne Skals, tlf , og vil man rasle med bøssen i Øse sogn, kan man henvende sig til Viggo Iversen, tlf , eller til Gerda Frederiksen, tlf Søndag den 1. marts er der fælles gudstjeneste for Øse og Næsbjerg sogne forud for sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp, og det er i Øse kirke kl. 9.00, hvor Charlotte Locht står for gudstjenesten. Bidrag, der lægges i kirkebøssen denne dag, vil indgå til indsamlingen. Vi vil da også fortælle, at de første penge blev samlet ind allerede ved januarmøderne for konfirmandfamilier, hvor der var gratis øl og sodavand, men hvor familierne til gengæld gav et bidrag til indsamlingen. Indsamlingslederne og Marianne Lesner 3

4 Nyt fra menighedsrådene Nyt fra Øse menighedsråd Den 30. november tiltrådte det nyvalgte menighedsråd, og man kan vist godt sige, at det er meget nyvalgt. Af de seks folkevalgte medlemmer er vi 4, der er helt nye. Jeg må ærligt tilstå, at jeg ikke har meget nyt at berette. De forløbne 2 måneder er gået i stor udstrækning med, at prøve at sætte sig ind i, hvad det er, vi har givet os i kast med. Men jeg håber og tror, at vi kan se frem til 4 års interessant og meningsfyldt arbejde. Finn Bech-Petersen Formand Præsentation Redaktionen har bedt menighedsrådsmedlemmerne præsentere sig selv. Nogle er nyvalgte, andre er genvalgte. Øse menighedsråd Finn Bech-Petersen (formand) Jeg er én af de nyvalgte i Øse menighedsråd, men ny i sognet er jeg ikke. Selv om jeg godt ved, at nogle stadig mener, at jeg er tilflytter, så synes jeg selv, efter at have boet her i over 34 år, at jeg efterhånden hører til her. Jeg er gift med Lissy, som er lærer/ skolebibliotekar på Nordenskov Skole. Da vi i sin tid skulle flytte hertil, tænkte vi, at det nok ville være passende, hvis vi var gift, så vi startede med at blive viet i Øse kirke, og derefter flyttede vi ind i et hus i byen. Siden har vi fået 5 børn, de 4 er flyttet hjemmefra og bor i Århus, men vi har da heldigvis én hjemme endnu. I årenes løb har jeg også været involveret i andre foreninger i sognet kasserer i NUIF, kasserer i FDF og i nogle år har jeg også været formand for skolebestyrelsen på Næsbjerg Skole. Jeg er med i redaktionen af NØWS, og udover det er jeg ofte meget ivrig fotograf for NUIF NØWS Owen Luft. Jeg ser med stor spænding frem til arbejdet i menighedsrådet. 4

5 Niels Clement Justesen Susanne og jeg flyttede med vores 5 børn til Heager i Vi har et dejligt hus omgivet af en flot natur og nogle helt fantastiske naboer. Jeg arbejder til daglig som chefkonsulent for Syddansk Kvæg, hvor vi yder rådgivning til kvægbrugerne i det Syddanske. Som tilflytter oplever jeg, at der er rigtig godt gang i foreningslivet i Øse sogn. Vi må alle i sognet bidrage med lidt frivilligt arbejde for at holde fast i det velfungerende samfund, vi har i Øse. Derfor valgte jeg at stille op til menighedsrådet. Vi har en flot kirke, en dygtig præst og rigtig mange gode kirkelige arrangementer. Det finder man ikke mange steder i Danmark. Det skal vi støtte op omkring, og jeg vil gøre mit til, at Øse sogn også på det kirkelige område forsat er et godt sted at bo. Asta Vig Sørensen Ansat i J.A.K. andelskasse Varde, 22 t./ugen. Hjælper desuden Poul Erik hjemme på gården i Heager. Har 3 voksne børn. Er ny i menighedsrådet, så jeg glæder mig til de nye udfordringer, der ganske givet kommer i Øse menighedsråd. Jeg vil gerne være med til at udbygge det samarbejde, der allerede er sognene, skolerne og foreningerne imellem, og sidst, men ikke mindst, passe på vor kirke og dens liv, da de for mig er en vigtig del af vor kulturarv. Karin B. Lundgaard Jeg bor i Bolhede på et nedlagt landbrug sammen med mand og 4 børn i alderen 9 til 16 år Jeg arbejder på en efterskole i Esbjerg i køkkenet. Det er 2. periode i menighedsrådet, jeg er i gang med. Jeg sidder i gudstjeneste-, gave-, kirkegårds- og mødeudvalg. Verner Nielsen Jeg har nu været medlem af Øse menighedsråd i to perioder. Jeg har her arbejdet i præstegårdsudvalg og været kontaktperson. De 2 poster har jeg også i det nye råd, plus at jeg også skal være med i kirkegårdsudvalg. Jeg er gift med Inger og bor på Kærgårdsvej 20 i Nordenskov. Jan Jensen Jeg er 58 år, jeg er født i Herlev og senere flyttet til Viby Sj. Via mit arbejde som landmand, med grønt bevis, har jeg flyttet en del rundt, først til Sønderjylland, og i 1978 havnede jeg i Haltrup. Mødte her min kone, Else, vi har 3 børn. De sidste 16 år har jeg kørt bus, 13 år mellem Varde, Grindsted og Vejle. I de 3 sidste år har jeg kørt Xbus mellem Esbjerg og Århus. Jeg glæder mig meget til at samarbejde i det nye menighedsråd. 5

6 6 Næsbjerg menighedsråd Hans-Ole Fisker (formand) Jeg har siddet i Næsbjerg menighedsråd i 3 perioder, men finder det stadig meget interessant. I 1979 flyttede min kone og jeg til Næsbjerg. Med en mangeårig fortid i FDF har kirkens indhold og tilbud til børn og unge altid betydet meget for mig. Jeg vil derfor støtte, at der afsættes økonomiske ressourcer og vilje til babysalmesang, minikonfirmandundervisning og oprettelse af kirkekor for børne/unge - gerne sammen med Øse. Det er vigtigt, at kirken er dynamisk og for alle. Derfor skal der ud over højmessen søndag formiddag også være tilbud om andre gudstjenesteformer, kirkekoncerter, salmesangsarrangementer, stilleaftener mm. Jeg sidder i øjeblikket som formand for menighedsrådet og for præstegårdsudvalget samt er med i valgbestyrelsen. Margit Merete Pedersen Jeg er 60 år gammel. Jeg arbejder som socialpædagog med unge mennesker på Fællesbo i Grindsted. Har været i menighedsrådet i 8 år. Kan godt lide at have medindflydelse i det sogn, jeg bor i. Har også valgt at være med endnu en periode for at fortsætte arbejdet med at være kontaktperson, det har min store interesse. Desuden tror jeg, at de næste 4 år vil sætte fokus på mere samarbejde sognene imellem, spændende at være med til. Anna K. B. Kristensen. Dette er min 2. periode i Næsbjerg menighedsråd. Mine opgaver i menighedsrådet er kassererjobbet og at være med i kirke- og kirkegårdsudvalg, gudstjenesteudvalg, mødeudvalg og minikonfirmandudvalg. Jeg er gift, og vi har 4 voksne børn, vi har nu boet i Knoldeflod i 30 år, hvor vi driver et smedefirma. Interessen for det kirkelige arbejde har altid været naturlig for mig, og jeg vil gerne gennem menighedsrådsarbejdet være med til at skabe gode rammer for menighedens liv og vækst i Næsbjerg. Thomas Nørgaard Thomsen. I 1966 kom Gerda og jeg til Næsbjerg, hvor vi havde købt gård på Knoldeflodvej. Vi havde landbrug til 2003, hvor vi solgte det, og vi flyttede til Skoleparken. I 2004 kom jeg i menighedsrådet. Det har været en ny og meget spændende tid, og jeg håber, det bliver lige så godt i denne periode.

7 vor vi havde købt gård på Knoldeflodvej. Vi havde vi flyttede til Skoleparken. I 2004 kom jeg i g meget spændende tid, og jeg håber, det bliver t være nen, ejdet i 2 perioder, altså jeg er påbegyndt min 3. dsråd: At lade sig opstille til menighedsrådet var mer fra et hjem, hvor det var naturligt at deltage i havde på det tidspunkt ydet et frivilligt arbejdet m ethvert andet arbejdet, det skal helst give rsonlig udvikling og et godt socialt sammenhold, Jonna Bjerg Skoleparken 35, Næsbjerg. Mit hverv i menighedsrådet er ud over at være menigt medlem også kirkeværgefunktionen, medlem af præstegårdsudvalget og sekretær ved menighedsrådsmøderne. Jeg har været med i menighedsrådsarbejdet i 2 perioder, altså jeg er påbegyndt min 3. periode. At være og blive medlem af et menighedsråd: At lade sig opstille til menighedsrådet var ingen svær beslutning for mig. Jeg kommer fra et hjem, hvor det var naturligt at deltage i frivilligt arbejde, men ingen i min familie havde på det tidspunkt ydet et frivilligt arbejdet indenfor kirken. Menighedsrådsarbejdet er for mig ligesom ethvert andet arbejdet, det skal helst give mening. At der yderligere kan opnås personlig udvikling og et godt socialt sammenhold, gør ikke arbejdet mindre spændende. At vi i Næsbjerg sogn har en kirke og et menighedsråd er ikke en selvfølge. At kirken har stået der i mange år er vi alle vidende om, og den vil nok stå der i mange år fremover. Det er ikke en selvfølge, at funktionen og brugen af vores kirke på sigt er selvfølgelig! Noget af det i menighedsrådsarbejdet, som jeg synes, er mest interessant, handler om, at kirken i bred forstand kommer ud til folk. Det betyder bl.a., at kirken ud over sit traditionelle virke også retter skytset mod bredere mål. Derfor ser jeg et stort potentiale i anderledes former for gudstjenester end de gængse. Jeg ser det som et godt og positivt initiativ, hvis kirken kan åbne døren for flere end de traditionelle kirkegængere, ligesom jeg håber, at vi ser os i stand til at åbne døren, så ingen føler sig fremmed på grund af manglende viden, manglende kendskab til kirkens praksis eller en anden grund. Kirken er for alle, man er velkommen hver gang! Samarbejdet mellem kirken, skolen og sognet, tror jeg på, er betydningsfuldt. Mit håb er, at vi fortsat i åbenhed kan udvikle samarbejdet omkring nævnte, det har vi alle fortjent! Medlem af begge råd Marianne Lesner Jeg har i sagens natur været medlem af begge råd siden 1990 (hvilket må give sammenlagt godt 36 år!). Præsten er nemlig født medlem i alle menighedsråd i det pastorat, hvor hun/han er ansat. Også jeg ser frem til samarbejdet om de vigtige arbejdsopgaver, der ligger til menighedsrådene. 7

8 Præstegårdsaftener Den første af tre præstegårdsaftener er i skrivende stund afviklet. Sognepræst Charlotte Locht, Grimstrup, gav den 22. januar et levende og underholdende foredrag om præsterollens udvikling på tv og film. Desværre spejlede antallet af fremmødte, at vi var midt i håndboldtid og influenzatid men det mærkedes nu ikke på kvaliteten af foredraget, som var i top. Her er Charlotte og et par af deltagerne fanget i kaffepausen. Vi har endnu to aftener til gode. Den første er fastlagt til torsdag, den 12. marts, hvor vi får besøg af sognepræst Morten Thaysen, Varde, som har givet sit foredrag denne overskrift "Sindet fremmer". Vi har bedt Morten Thaysen om at præsentere sit foredrag, og han skriver: Jeg vil gennemgå den islandske forfatter Einar Már Gudmundssons nye roman, Sindets tremmer". Romanen handler til dels om forfatteren selv. Han er "bare" alkoholiker. Einar Thor Jonsson krydser på et tidspunkt forfatterens veje. Einar Thor er alkoholiker og narkoman. Han sidder i fængsel og overdrager sin korrespondance med kæresten Eva til forfatteren. Det fører til, at forfatteren dels giver sig til at genfortælle kærlighedshistorien mellem de to narkomaner, Eva og Einar Thor, dels kaster en 8

9 række tilbageblik på sin egen litterære karriere med alkoholen som fast følgesvend. "Sindets tremmer" bliver således en stærk fortælling om, hvad misbrug kan gøre ved et menneske. Den fortæller om selvbedrag og en kamp for at holde sig i live på trods. Den fortæller også om den redning, der ligger i selv at tage styringen over sit eget liv. Den sidste præstegårdsaften i denne sæson er med sognepræst Michael Brautsch, Darum, som den 16. april vil tale om Søren Kierkegaard i guldalderens København. Sognepræst Michael Brautsch vil på en morsom og tankevækkende måde fortælle om den danske filosof Søren Kierkegaard og sætte lys på de hændelser i hans liv, der formede denne enestående filosof. Vi har også bedt Michael Brautsch om at præsentere sit foredrag, og han skriver: Den danske filosof Søren Kierkegaard ( ) gjorde sig store og væsentlige tanker om begrebet kærlighed ja, hans vigtige bog om kristen etik fra 1847 hedder ligefrem Kjerlighedens Gjerninger. Men han gjorde sig også mange andre tanker om sindets kringlekroge, og han blev en af de væsentligste vestlige filosoffer overhovedet. Men hvem var han egentlig? Meget ved vi, og meget ved vi ikke. Men med hans egne ord var der fire store jordrystelser, der påvirkede ham stærkt og gjorde ham til den, han blev, eksistentialismens fader. Og disse fire var: 1) påvirkningen fra hans far, 2) hans forlovelse med frøken Regine Olsen, 3) da han blev gjort til nar af pressen samt 4) hans såkaldte kirkekamp. Mit oplæg er således en let og munter introduktion til Kierkegaard, både hans liv og hans filosofi. Begge præstegårdsaftener begynder kl Det er gratis at deltage, og kaffe kan købes for 30 kr. pr. person. Vel mødt! Menighedsrådene og Marianne Lesner Besøg og hjemmealtergang Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje. Marianne Lesner 9

10 Babysalmesang En ny sæson, og det er den femte af slagsen, tager snart sin begyndelse. 8 gange i foråret mødes forældre og børn i konfirmandstue og kirke til sang og rytmik inde for kirkens og kristendommens rammer. Præst og musikpædagog samarbejder, og igen i dette forår er det Birgitte Moos fra den kommunale musikskole i Varde, som står for den musiske og rytmiske del. Der er sendt indbydelser ud til familierne, der har fået børn, født i perioden mellem 1. juli og 31. december Alle involverede fra kirkens side ser frem til endnu en sæson babysalmesang. Marianne Lesner Optakt til påske med Vokalibitum Søndag den 29. marts er vi så heldige, at vi i begge kirker får besøg af Søren Abels rytmiske kor Vokalibitum det, som nogle også kalder elitekoret. Der er da heller ingen tvivl om, at dette er et kor ud over det sædvanlige. Mange har allerede hørt koret ved medvirken i kirkerne op til jul, som regel ved De 9 Læsninger. Nu forsøger vi med et lignende arrangement i forårstiden, dog naturligvis med påsken som tema. Korsang, salmesang og Bibellæsninger skal være med til at stemme vores sind til den store højtid. Det er i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Koret har en del udstyr, der skal flyttes fra den ene til den anden kirke, derfor de lidt skæve gudstjenestetidspunkter. Vi håber på nogle gode gudstjenester med de dygtige korsangere. Menighedsrådene og Marianne Lesner 10

11 Palmegrenen Palmesøndag, den 5. april kl er der fælles forårsfamiliegudstjeneste i Øse kirke for børnefamilier og såmænd også alle andre! fra begge sogne. Temaet bliver Palmegrenen. Børn og unge fra FDF bidrager aktivt. Brug øjnene, når du går i kirke sådan hedder en undervisningsfilm, som af og til bruges i konfirmandundervisningen. Brug øjnene, hvis du kommer i Øse kirke op til palmesøndag. Er der en palmegren et eller flere steder i kirken? Hvis ja, hvor er den så? Fra gudstjenesteudvalget side håber vi, at mange vil bruge denne lejlighed til at komme til en i særlig grad familievenlig gudstjeneste Gudstjenesteudvalget og Marianne Lesner Kirkens fødselsdag for skolebørn Børnene i indskolingen på Nordenskov og Næsbjerg skoler inviteres også i år til kirkens fødselsdag i ugen op til pinse. Torsdag den 28. maj indbydes skolebørnene fra Nordenskov skole til Øse kirke kl. 9.00, og næste dag, fredag den 29. maj, åbnes Næsbjerg kirkes døre for børnene fra Næsbjerg kirke. Vi skal høre historie og lege lidt, og vi synge fødselsdagssang for kirken. Pinsen er som bekendt festen for Helligåndens komme og dermed kirkens fødselsdag, og der serveres saftevand og boller. Forældre og bedsteforældre og alle andre interesserede er som altid velkomne til at være med. Marianne Lesner 11

12 Sognekalenderen 12 Søndag, den 1. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Torsdag, den 5. marts Stilleaften i Næsbjerg kirke kl Torsdag, den 12. marts Babysalmesang i konfirmandstuen kl Præstegårdsaften med sognepræst Morten Thaysen, Varde: Sindets tremmer, i konfirmandstuen kl Kaffe kan købes. Onsdag, den 18. marts Gudstjeneste på Solhøj kl Torsdag, den 19. marts Babysalmesang kl Tirsdag, den 24. marts Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Torsdag, den 26. marts Babysalmesang kl Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Næsbjerg forsamlingshus kl Søndag, den 29. marts Optakt til påske med ord, salmer, musik og korsang forbereder vi os til påskeugen. Det rytmiske kor Vokalibitum, ledet af Søren Abel, medvirker ved gudstjenesterne i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Torsdag, den 2. april Babysalmesang kl Stilleaften i Næsbjerg kirke kl Palmesøndag, den 5. april Forårsfamiliegudstjeneste i Øse kirke kl Tema: Palmegrenen. Børn og unge fra FDF medvirker. Alle er velkomne. Langfredag, den 10. april Liturgiske gudstjenester med Bibellæsninger og salmesang, Øse kirke kl. 9.30, Næsbjerg kirke kl Påskedag, den 12. april Festgudstjenester for Kristi opstandelse, Næsbjerg kirke kl. 9.30, Øse kirke kl Onsdag, den 15. april Gudstjeneste på Solhøj kl Torsdag, den 16. april Babysalmesang kl Præstegårdsaften med sognepræst Michael Brautsch, Darum: Søren Kierkegaard i guldalderens København, i konfirmandstuen kl Kaffe kan købes.

13 Tirsdag, den 28. april Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Næsbjerg forsamlingshus kl Torsdag, den 30. april Babysalmesang kl Lørdag, den 2. maj Telegramaflevering på FDF-gården i Nordenskov kl Tirsdag, den 5. maj Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Torsdag, den 7. maj Babysalmesang kl Stilleaften i Næsbjerg kirke kl Lørdag, den 9. maj Telegramaflevering ved graverhuset i Næsbjerg kl Onsdag, den 13. maj Gudstjeneste på Solhøj kl Torsdag, den 14. maj Babysalmesang kl Onsdag, den 27. maj Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Næsbjerg forsamlingshus kl Torsdag, den 28. maj Kirkens fødselsdag for skolebørn, Øse kirke kl Fredag, den 29. maj Kirkens fødselsdag for skolebørn, Næsbjerg kirke kl Til langtidsplanlægningen! Læs mere i de kommende kirkeblade, men sæt allerede nu x i kalenderen. 30. august: friluftsgudstjeneste i Tambours Have 20. september: høstgudstjenester 27. september: dåbsjubilæum 25. oktober: familiegudstjenester 6. november: seniordag 13

14 Konfirmation i Øse kirke den 3. maj Cecilie Kirstine Aagaard, Abildhedevej 6, Nordenskov (Ulla og Henrik Aagaard) Karen Marie Johansen Andersen, Elmevej 15, Nordenskov (Hildigerd J. Støttrup og Tonny Andersen) Henriette Bak, Vesterbækvej 44, Sig (Kirsten Bak Hansen og Bjarne Bak) Camilla Elisa Christensen, Skamstrupvej 8, Sig (Tina og Knud Christensen) Frederik Laurits Bøgild Clausen, Sønderskovvej 114, Nordenskov (Birthe og Ove Clausen) Camilla Hansen, Egevej 7, Oved (Tina og Verner Hansen) Vibeke Hansen, Kærgårdsvej 9, Nordenskov (Lissi Brammer Hansen og Jan Hansen) Kenneth Lund Jensen, Egevej 11, Oved (Susanne og Gunner Jensen) Ronni Rubin Jensen, Sønderskovvej 84, Nordenskov (Majbrit Rubin Jensen og Lars Jensen) Trine Larsen, Sønderskovvej 40, Nordenskov (Susanne og Poul Erik Larsen) Marie Voigt Lauridsen, Vesterbækvej 66, Sig (Beth Helle Lauridsen og Bjarne Voigt Lauridsen) Anna Munk Laursen, Rævestræde 9, Nordenskov (Tine Munk Laursen og Brian Skytte Laursen) Christine Bak Mogensen, Heagervej 23, Årre (Elisabeth og Henrik Mogensen) Louise Nielsen, Skelhøjvej 5, Oved (Tina Nielsen og Henrik Nielsen) Thomas Bovbjerg Nielsen, Vesterbækvej 49, Sig (Susanne Buhl Nielsen og Kristian Bovbjerg Nielsen) Nanna Olesen, Sønderskovvej 134, Øse (Bente Olesen og Hans Christian Knudsen)

15 Sissel Ottosen, Bolhedevej 8, Nordenskov (Helle Hansen og Morten Hansen Ottosen) Sine Bjerrum Pedersen, Bolhedevej 15, Nordenskov (Mette Bjerrum Pedersen og Allan Lükensmejer Pedersen) Simon Poulsen, Sønderskovvej 32, Nordenskov (Karen og Finn Poulsen) Cecilie Gaarde Thomsen, Vesterbækvej 50, Sig (Kirsten Petersen og Steen Thomsen) Annemette Friis Ølgod, Sønderskovvej 116, Nordenskov (Paula Friis Ølgod og Benny Ølgod) Konfirmation i Næsbjerg Kirke den 10. maj 2009 Jeppe Øksenholt Andersen, Agerlunden 5, Næsbjerg (Helle Øksenholt Andersen og Mogens Andersen) Martin Mølgaard Holm Andersen, Biltoftvej 4, Næsbjerg (Tina Mølgaard Dalhoff Knudsen og Martin Dalhoff Knudsen) Thea Byrgesen, Hovedgaden 11E, 1.th., Næsbjerg (Ulla og Dennis Byrgesen) Frederik Aae Christensen, Skoleparken 55, Næsbjerg (Helle Aae Christensen og Benny Christensen) Jonas Douglas Domar, Bredmosevej 1, Øse (Gitte Domar og René Douglas Domar) Jeppe Flydtkjær, Skoleparken 57, Næsbjerg (Dorthe Vendelbo Flydtkjær og Hans Henrik Flydtkjær) Sabrina Oppelstrup Jensen, Skoleparken 83, Næsbjerg (Corrie Tranberg Oppelstrup og Carsten Bo Jensen) Tobias Filt Jepsen, Varde Landevej 74, Skonager (Elin og Lars Jepsen) Henrik Rahbek Jørgensen, Hovedgaden 44, Næsbjerg (Pia R. Pedersen, stedfar: Michael B. Pedersen, far: Claus Jørgensen) 15

16 Peter Rahbek Jørgensen, Hovedgaden 44, Næsbjerg (Pia R. Pedersen, stedfar: Michael B. Pedersen, far: Claus Jørgensen) Jes Jørgensen, Agervigvej 23, Næsbjerg (Else Marie og Christian Jørgensen) Sebastian Gemmer Kristensen, Biltoftvej 1, Næsbjerg (Susanne Gemmer og Ole Kristensen) Mia Ladefoged, Skoleparken 43, Næsbjerg (Aase og Jørn Ladefoged) Pernille Lambertsen, Tranbjergvej 25, Biltoft (Gitte og Allan Lambertsen) Nikolaj Lindberg, Møllebakken 19, Næsbjerg (Helle og Gert Lindberg) Alexander Bonde Mortensen, Møllebakken 38, Næsbjerg (Birgitte Bonde Mortensen og Jens Peter Mortensen) Jesper Bendix Bundgaard Poulsen, Skoleparken 8, Næsbjerg (Eva Bundgaard Poulsen og Allan Bendix Poulsen) Emil Schultz, Agervigvej 42, Næsbjerg (Tina og Jens Christian Schultz) Silas Aaby Storgaard, Vardevej 46, Knoldeflod (Lis Sørensen og Martin Storgård) Martin Flugt Guldager Thomsen, Skoleparken 28, Næsbjerg (Charlotte og Flemming Thomsen) 16

17 Telegramaflevering Telegrammer, blomster og gaver til konfirmanderne i Øse sogn kan afleveres lørdag, den 2. maj kl på FDF-gården i Nordenskov. Man bedes betale 2 kr. pr. afleveret enhed til FDF Næsbjerg-Øse, som står for arrangementet. NB! Klokkeslæt bedes overholdt. Konfirmanderne afhenter deres telegrammer m.v. præcis kl Telegrammer, blomster og gaver til konfirmanderne i Næsbjerg sogn kan afleveres lørdag den 9. maj kl i graverhuset ved Næsbjerg kirke. Man bedes betale 2 kr. pr. afleveret enhed til DDS-spejderne Næsbjerg gruppe, som står for arrangementet. NB! Klokkeslæt bedes overholdt. Konfirmanderne afhenter deres telegrammer m.v. præcis kl Konfirmation 2010 Øse kirke, den 2. maj. Næsbjerg kirke, den 9. maj Marianne Lesner 17

18 November december januar 2009 Øse sogn Dåb Jens Hermansen, den 2. november (Dorte Larsen og Lars Hermansen, Oved) Lasse Møller Laustrup, den 16. november (Anne Grethe Møller og Michael Laustrup, Øse) Elias Larsen Møjbæk, den 18. januar (Sonja Bonde Møjbæk og Kim Elbæk Larsen, Nordenskov) Velsignelse Anita Ladefoged Matzen og Nikolaj Andersen Matzen, Silkeborg, den 8. november Dødsfald og begravelser Olga Anina Arnbjerg, Skjern, den 6. november, begravet den 12. november Anker Flugt, Nordenskov, den 29. november, begravet den 4. december Edith Marie Gregersen, Nordenskov, den 28. december, begravet den 2. januar Sigurd Herluf Hansen, Øse, den 10. januar, begravet den 16. januar Næsbjerg sogn Dåb Anton Vilhelm Deleuran Hansen, den 2. november (Gitte Deleuran Hansen og Thomas Deleuran Hansen, Varde) Matilde Eis Bruun, den 16. november (Berit Eis og Lars Bruun, Næsbjerg) Johannes Helbo Stentoft, den 21. december (Mette Helbo Stentoft og Jesper Mølbæk Stentoft) Bertil Palmelund Gundesen, den 21. december (Birgitte Palmelund Jakobsen og Johannes Højgaard Gundesen) Yasmin Xenia Blichfeldt, den 28. december (Lykke Karina Andersen og Bjarke Blichfeldt) Marie Herold Joensen, Næsbjerg, den 25. januar (Christina Herold Joensen og Claus Joensen) Vielser Helene Kari Jensen og Benjamin Lee Jessen, Næsbjerg, den 1. november 18 Dødsfald og bisættelse Otto Kristensen, Næsbjerg, den 16. december, begravet den 20. december Herdis Irene Damgaard, Næsbjerg, den 29. december, bisat den 3. januar i Agerbæk Evald Jepsen, Helle Plejecenter, tidligere Næsbjerg, den 30. december, begravet den 3. januar i Rousthøje Dagny Jepsen, Næsbjerg, den 18. januar, begravet den 22. januar

19 Præstesekretæren Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl Menighedsrådsmøder Øse menighedsråd: 24. marts og 5. maj kl i konfirmandstuen. Næsbjerg menighedsråd: 26. marts, 28. april og 27. maj kl i Næsbjerg forsamlingshus. Kirkebil Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf , senest kl dagen før. FDF Kredsleder: Viggo Iversen, tlf Indre Mission Formand: Søren Arnbjerg, tlf KLF Kirke & Medier Villy Lauridsen, tlf Redaktion Marianne Lesner (ansvarshavende), Finn Bech-Petersen, Anne Nykjær Larsen, Thomas Nørgaard Thomsen og Gurli Ladefoged. Kirkelig vejviser Sognepræst Marianne Lesner Sønderskovvej 142, Øse, 6800 Varde tlf , fax: Træffes bedst tirsdag kl. 9-10, onsdag til fredag kl Træffes ikke mandag Præstesekretær Gerda Frederiksen træffes tirsdag kl. 9-10, tlf Øse sogn Graver Flemming Nielsen tlf , på kirkegården: Organist Anne-Margrethe Bundgaard, tlf Kirkesanger Else Marie Vagtborg, tlf Kirkesanger Lund Frederiksen, tlf Menighedsrådsformand: Finn Bech-Petersen, tlf Kirkeværge Jan Jensen, tlf Næsbjerg sogn Graver Niels Ove Andersen tlf på kirkegården: Organist fælles med Øse Kirkesangere fælles med Øse Menighedsrådsformand: Hans Ole Fisker, tlf Kirkeværge Jonna Bjerg, tlf Deadline til næste nummer: 15. april 2009 Tryk: PE Offset, Varde 19

20 Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger CL Ingen Første s. i fasten Ingen CL Anden s. i fasten a 9.30 a Tredje s. i fasten a a Midfaste M M Optakt til påske a F Ingen Palmesøndag a a Skærtorsdag L L Langfredag a 9.30 a Påskedag Ingen 9.00 CL Anden påskedag FP Ingen Første s. e. påske a 9.30 a Anden s. e. påske og Ingen Konfirmation a a Bededag Ingen 9.30 og Konfirmation CL Ingen Femte s. e. påske Ingen 9.00 CL Kr. Himmelfarts dag CL Ingen Sjette s. e. påske a 9.30 a Pinsedag Ingen a Anden pinsedag Signaturer: a = altergang. CL = Charlotte Locht. FP = Finn Pedersen. M = Musikgudstjeneste med Vokalibitum. L = Liturgisk gudstjeneste. F = Forårsfamiliegudstjeneste fælles for sognene. Solhøj Der er gudstjeneste på Solhøj den 18. marts, den 15. april og den 13. maj kl Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 7. årgang nr. 3 juni - juli - august 2008 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have For tredje gang holdes der i august friluftsgudstjeneste i Tambours Have. Første gang var det alene for Øse og Næsbjerg sogne,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 1 December 2014 Januar/februar 2015 Velkommen til et nyt kirkeår, der begynder 1. søndag i advent med familiegudstjenester med krybbespil Krybbespil

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

7. årgang nr. 2 marts - april - maj 2008

7. årgang nr. 2 marts - april - maj 2008 7. årgang nr. 2 marts - april - maj 2008 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte, du min konge og min Gud! at ej lyst, ej heller smerte dig formår at slette ud! Denne indskrift på mig sæt: Jesus udaf Nazaret,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2015 Babysalmesang Babysalmesang i Øse og Næsbjerg kirker er en dejlig stund hver uge. Kvalitetstid med barnet er i højsædet. Der

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015 25 år med Marianne Friluftsgudtjeneste Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30. august kl.

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere