Billund og Grene. April Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. April Maj"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove? April Maj 2005

2 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET GUD SKABTE Paradisets Have, den var perfekt og meget, meget smuk. Gud gav Adam og Eva Paradisets Have som deres hjem. Han sagde: I må spise af alt, hvad der er i haven, undtagen frugten af ét enkelt specielt træ. En dag, da Eva gik i haven, stoppede hun og så på dette specielle træ. Pludselig var der en slange, der talte til hende. I behøver ikke at gøre, som Gud siger, han har ikke noget imod, at I spiser af frugten fra dette træ. Eva så på frugterne, og de var så smukke. Til sidst tog hun en frugt og spiste af den, bagefter spiste Adam også af den. Senere kom Gud for at tale med ham, men de gemte sig for ham. Han sagde til dem: Fordi I har spist af den frugt, jeg forbød jer at spise af, bliver I nødt til at forlade denne smukke have. EF Forsidebillede: Påskelilje GRENE SOGN Hjemmeside: BILLUND KIRKE: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis, GRENE KIRKE: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken tlf Træffes bedst tirsdag - fredag kl eller efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognemedhjælper: Lund Frederiksen, tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl Organist: Egon Mortensen, kontor tlf Privat: tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Ole Sørensen, Søndermarksvej 311 tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Else Marie Madsen, Hanne Enggaard, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp og Lund Frederiksen (ansvarshavende) Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S

3 Min salme Af Inge Madsen AT VÆLGE en yndlingssalme kan være meget svært. En hjælp er det så, når det er til en af vore store kirkelige højtider, i dette tilfælde påsken. Hvad kan være mere relevant end at vælge Grundtvigs dejlige påskesalme: Påskeblomst! Hvad vil du her? Den, synes jeg, er meget stærk, og jeg holder så meget af den, da jeg betragter den som en lovsang både til Vor Herre Jesus og til den smukke årstid, vi befinder os i, når dette blad udkommer. En nærmere definition af salmen kan synes lidt svær, da den er så fortællende i sig selv. Dog i 2. vers er der udtrykt beskedenhed i både duft og udseende, når man tænker på sådan et lille blomsterløg, der kan trodse vinterstorm og regn og skyde frem i golde egn. Jeg undres år efter år over at se de spæde spirer skyde op gennem frossen jord, for når solen skinner, at folde sig ud som en smuk blomst. Da må jeg standse op og tænke på en linie fra en anden smuk salme, hvor vi flere gange synger, Hvad skal jeg sige, når jeg ser. I 5. vers tænker jeg på nadveren, som Jesus indstiftede Skærtorsdag, for at vi kan få tilgivelse for vore synder, hvorefter han lod sig korsfæste Langfredag for at opstå påskemorgen, som det lyder i 6. vers: Ja, jeg ved, du taler sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver Langfredags pant, på en påske - morgenrøde. Mel.: Carl Nielsen Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove? 2 Ej i liflig sommerluft spired du på blomsterstade, ej så fik du rosens duft, ikke liljens sølverblade; under vinterstorm og regn sprang du frem i golde egn, ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. 3 Påskeblomst! men er det sandt: Har vi noget at betyde? Er vor prædiken ej tant? Kan de døde graven bryde? Stod han op, som ordet går? Mon hans ord igen opstår? Springer klart af gule lagen livet frem med påskedagen? 4 Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde, visne må vi brat i vrå, ingen have skal vi pryde; glemmes skal vi under muld, vil ej vokset underfuld smelte, støbes i det dunkle og som lys på graven funkle. 5 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde. 6 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde. 1 Kor 15,12-20 N.F.S. Grundtvig Bearbejdet

4 NYT fra Menighedsrådet MEGET TYDER på et spændende og travlt år for menighedsrådsmedlemmerne. En masse nyt er der at sætte sig ind i for nyvalgte, og for genvalgte er opgaven at få samarbejdet i det nysammensatte råd til at fungere optimalt. Samtidig med alle lokalt baserede opgaver skal løses, kommer så de mere overordnede emner og debatter, som enhver kirkeligt interesseret og her naturligvis menighedsrådsmedlemmer - må følge med i. Og jeg synes, vi har fået rigtig godt begyndt i vort menighedsråd. I flæng skal nævnes eksempler på emner og områder, som medlemmer og andre fra sognets menighed har taget del i siden sidste udgave af kirkebladet: deltaget i kursusdag for menighedsråd afholdt af Distriktsforeningen for Brande Grene Provsti deltaget i møde om valg til stiftsudvalg og provstiudvalg deltaget i kirkehøjskoledage med emnet Ofrets århundrede og Kingo fællesmøde for menighedsrådene i Billund kommune i Skjoldbjerg kirkehus med emnet Luther hvad betyder han i dag? deltaget i visionsdag om samarbejdet for de kommende 4 år afholdt af provstiudvalget planlagt og afviklet sogneindsamling foredragsaftener koncerter rytmiske ungdomsgudstjenester Lysenes Fest deltaget i almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, hvilket er grundlaget for et godt menighedsliv i sognet. Alt sammen eksempler på et levende sogneliv, hvor menighedsrådsmedlemmer, ansatte og øvrige kirkeligt interesserede er medvirkende. Herudover vil jeg gerne specielt redegøre for følgende 3 forhold, som menighedsrådet har arbejdet med: 1: eksterne udvalgsposter i Provstiudvalget og i RAMS 2: fastlæggelse af kollektdage for perioden : arbejdet med afklaring af menighedsrådets visioner / forventninger og arbejdsopgaver Provstiudvalg og RAMS Landet er inddelt i 111 provstier. Heraf udgør Brande Grene et provsti med 29 sogne med indbyggere heraf er 91,1% folkekirkemedlemmer. Provstiudvalget er et vigtigt organ, der i disse tider tildeles flere og flere væsentlige opgaver og spiller en meget stor rolle i menighedsrådenes økonomistyring. Udvalget består i den kommende valgperiode (4 år) af 5 medlemmer (+ provst Mogens Jensen, Grindsted) - fordelt med 1 fra hver af de 5 kommuner / udskrivningskredse. Vi ser med stor tilfredshed, at Tove Mortensen fra vort menighedsråd igen fik plads i dette udvalg. Vi kender Tove som en engageret og dygtig formidler og er sikre på, at denne opgave er lagt i de bedste hænder. Endelig skal også bemærkes, at fra vort provsti er udpeget et medlem til det nye stiftsudvalg nemlig Henry Madsen, menighedsrådsmedlem fra Brande. En anden vigtig post til et eksternt udvalg / repræsentantskab er besættelsen af posten til RAMS. Hanne Mikkelsen Enggaard er vor repræsentant i RAMS for den kommende 4-års periode. Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste (RAMS) har til formål at styrke og udbygge samarbejdet mellem skole og kirke. Samarbejdet finder i respekt for den gensidige uafhængighed parterne imellem sted i en forståelse for nødvendigheden af oplysning om kristendommen. Til denne post er Hanne den helt rigtige repræsentant som rådsmedlem og med dagligt virke i skoleverdenen. Kollektdage i Menighedsrådet har besluttet omfanget af indsamlinger i løbet af kirkeåret og hvilke organisationer og institutioner, der kan indsamles til ved gudstjenesterne i vore kirker. Det har været en 4

5 vanskelig opgave, da der findes rigtig mange støtteværdige formål, hvortil der er behov for hjælp og støtte. Til grund for udarbejdelsen udarbejdedes en række kriterier, som det her vil føre for vidt at komme nærmere ind på, ligesom en opremsning af de 17 organisationer og institutioner, der nu er på oversigten over kollektdagene. Men udgangspunktet har været, at antallet af kollekter skulle være af ca. samme omfang som hidtil (før: 16, nu: 17) - nogle er gengangere, nogle er gledet ud, og nye er kommet til. Det er vigtigt at understrege, at der findes mange støtteværdige organisationer, og at det ikke er en nedvurdering af de organisationer, der er gledet ud af den nye fortegnelse. (Man er velkommen til at få nærmere oplysninger om kollektlisten og kriterierne for udarbejdelsen ved henvendelse til undertegnede eller kirkekontoret). Visioner - forventninger - arbejdsopgaver På menighedsrådets møder i januar, februar og marts har vi haft et punkt på dagsordenen, hvor vi har søgt at afklare, hvilke forventninger og visioner vi havde for at udbygge fastholde udvikle et godt og meningsfuldt folkekirkeligt liv i sognet. Vi har oplistet alle de aktiviteter, som menighedsrådet er ansvarlig eller medansvarlig for. Det er rigtig mange opgaver, skal jeg bare hilse og sige. Vi har et sogneliv, som vi godt kan være stolte af og glade for. Men det kommer ikke af sig selv og hvis man ikke hele tiden holder sig bevidst og får afklaret, hvem gør hvad? hvem har det primære ansvar? hvordan kan vi bedst støtte og vedligeholde? eller skal vi omprioritere eller afvikle? ja, så stivner og dør livet. Det har været en god øvelse for det samlede menighedsråd at få denne oversigt og få indblik i de mange gøremål, der skal fordeles bedst muligt. Samtidig kan det skabe forståelse for, at vi lever i et forandringssamfund, der hele tiden stiller nye fordringer, behov og forventninger. Det tvinger kirken (menighedsrådet) til at være sin rolle bevidst i arbejdet mod målet: at skabe gode vil- kår, liv og vækst i den danske folkekirke. Denne proces er en løbende sag, som ikke afsluttes én gang for alle. Derfor er det muligt, at der senere i kirkebladet vil komme nærmere redegørelse for denne spændende arbejdsopgave. Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes den første tirsdag i måneden (undtaget juli) kl i Å-fløjen, Billund Centret. Dagsorden for møderne ligesom det efterfølgende mødereferat er fremlagt til orientering på bibliotekets læsesal og kan udleveres fra kirkekontoret. Farvel og tak til Henriette Jørgensen og velkommen tilbage til Dorte Laukamp I perioden fra 1. august 2004 til 28. februar 2005 har Henriette vikarieret i Dortes embede i Grene Sogn. Henriette Hauritz Jørgensen er færdiguddannet som præst i 2001 og har siden virket i forskellige vikariater af kortere og længere varighed. Det er som bekendt vanskeligt at få fast embede i disse tider, og i skrivende stund søger Henriette efter fast embede. Henriette har med godt humør og frisk mod påtaget sig de mange forpligtelser, der er i forbindelse med et præsteembede. Hun har udvist gode evner for samarbejde med alle i menigheden, ansatte såvel som menighedsrådet. Med sin smilende og ligefremme måde at møde mennesker på blev hun hurtigt en del af sognet. På menighedsrådets vegne vil jeg gerne rette en stor tak til dig for din indsats i 7 måneder som sognepræst i Grene Sogn og samtidig medgive de bedste ønsker for dit fremtidige virke. I afskedens stund er det en stor glæde igen at kunne sige velkommen tilbage i embedet til vor dygtige og afholdte sognepræst Dorte Laukamp Nielsen. Dorte har, som det nok vil være bekendt, haft orlov for at vikariere som sognepræst i Hodde Tistrup pastorat, idet Dortes tidligere mand, Lars Bom Nielsen skulle gøre tjeneste som feltpræst i Kosovo. Vi håber, du har haft glæde i embedet og i hjemmelivet med Mikkel jeres sidste hjemmeboende barn, og ikke mindst håber 5

6 vi, at du må finde glæde ved at vende tilbage til Billund. Vi glæder os her og ser frem til et godt samarbejde. Velkommen igen Dorte. Også farvel til Karin Jürgensen Her kort før deadline for indlæg til kirkebladet modtog menighedsrådet en opsigelse af stillingen som organistassistent fra Karin Jürgensen. Karin har fra 1. april fået ansættelse ved Vejen kirke og ønsker at fratræde her i sognet på et endnu ikke aftalt tidspunkt. Karin har tilbudt at stille sig til rådighed - i det omfang det er muligt i overgangsperioden, indtil stillingen er genbesat. Denne overgangsperiode kan vare indtil juni måned, og derfor kan vi endnu ikke sige, hvornår Karin Jürgensen ophører med sit virke her. (Men mere om Karin og organiststillinger følger i næste nummer af kirkebladet ). Karin ønskes hjerteligt til lykke med de nye udfordringer og skal have en rigtig stor tak for veludført arbejde her i sognet. På menighedsrådets vegne Ole Sørensen KONCERT i Billund Kirke den 8. april 2005 kl PETER & PAUL KOR Skt. Petersborg Russisk kirke- og folkemusik Dir.: Juris Gurbo I 1996 DANNEDE dirigenten og pianisten Jurij Gurbo Peter & Paul koret i kulturmetropolen Skt. Petersborg. Koret har navn efter Peter & Paul katedralen og tilkendegiver hermed tilhørsforhold til kirkelig tradition og liturgisk repertoire. Sideløbende hermed profilerer koret sig som fortolker af russisk folkemusik. Sangerne er alle uddannede på russiske konservatorier og virker professionelt ved operaer, teatre og undervisningsinstitutioner. Da indtjeningsmulighederne i Rusland er beskedne, supplerer sangerne deres indtægter bl.a. ved tournéer i Vesten. Trods dets relativt korte levetid har koret allerede fået mange kontakter i udlandet, hvor der ofte sker det, at de bliver geninviterede hvilket borger for kvaliteten. Koret har et omfattende repertoire (Requiem, Te Deum, Stabat Mater, oratorier, kantater ) og synger ofte for et stort publikum som f. eks. ved EXPO 2000 i Hamborg. Koncerten i Billund Kirke vil bestå af et a capella program med dels klassisk kirke-/russisk-ortodoks musik og dels af russisk folkemusik, som vil blive fortolket med den kendte russiske indlevelse og stemmepragt. Dirigenten Jurij Gurbo er uddannet i sin hjemby Skt. Petersborg på hhv. Glinka akademiet og Rimskij-Korsakow konservatoriet, hvorfra han tog højeste eksamen både som dirigent og pianist blev han repetitør og siden 2. dirigent for Skt. Petersborgs TV-kor. Her arbejdede han sammen med kunstnere som bl.a. Nikolaj Gedda. Udover sit nuværende virke som dirigent for Peter & Paul koret nyder Jurij Gurbo anerkendelse som pianist og har også på dette felt en karriere at pleje. Jurij Gurbo og Peter & Paul koret er ambassadører for en lang og højt anerkendt russisk musiktradition. Der vil være mulighed for at købe korets cd efter koncerten, som starter kl (med adgang fra 18.30). Entré kr. 100 (50 kr. for pensionister og børn). 6

7 Konfirmationer 2005 i Grene Sogn 7

8 Søndag den 10. april kl i Grene Kirke - Enggårdskolens 7 B Mathias Brosbøl Eriksen Smutten 5 Louise Gamst Frostholm Bopladsen 47 Janni Eghøj Hansen Elkjærhøjevej 3 Regitze Toftlund Hansen Kærvej 405 Jesper Henriksen Plougslundvej 340 Mia Buhl Jensen Møllevænget 38 Casper Borch Lind Kobjergvej 21 Lars Houmann Maul Vejle Landevej 46, 7200 Grindsted Maria Mejer Elkjærhøjevej 1 Lykke Metzger Lærkevej 16A Nicolai Bo Nielsen Lærkevej 15, st. th. Camilla Brzovic Nissen Egevænget 406 Sarah Tarp Nissen Smutten 2 Kevin Gehlert Ploug Solsortvej 18, 1. tv. Mateusz Radmer Annexvej 3B Mads Falk Gyldenlev Sørensen Flintemarken 1 Martin Sørensen Plougslundvej 193 Micki Terp Sørensen Hybenvej 127 Martin Sund Trads Plougslundvej 179 Søndag den 17. april kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7 B Simone Lund Andersen Sønderkær 391 Sabina Bojsen Grindstedvej 60, 7184 Vandel Mikkel Gude Kring Christensen Sønderkær 311 Kristian Drechsler Flintemarken 53 Morten Hedeby Elsborg Sønderkær 104 Isabella Gammelgaard Fiedler Mølleparken 364 Line Camilla Lange Højbert Søndermarksvej 203 Jonas Kramer Sønderkær 231 Louise Olsen Lund Mølleparken 133 Katrine Røge Nielsen Skovparken 410 Mikkel Gaardsted Nielsen Plougslundvej 225 Janni Ladegaard Pedersen Sønderkær 435 Rasmus Bolund Enggaard Pedersen Hybenvej 131 Maja Bendix Rasmussen Mølleparken 135 Martin Hedegaard Rasmussen Mølleparken 234 Jonas Nygaard Storm Markskellet 65 Jimmi Nygaard Therkelsen Mølleparken 247 Aske Pinholt Thorsen Vestervang 14 Nickolai Tørnæs Hansen Tychsen Tingstedet 15 Jonas Uldahl Vigsø Sønderkær 144 Melea Louise Wallenius Mølleparken 344 8

9 Fredag den 22. april kl i Grene Kirke - Enggårdskolens 7. A Nina Sofie Holm Andersen Granvej 7 Lina Bjerg Flintemarken 39 Nina Enggaard Ole Kirks Vej 2 Jakob Moesgaard Hansen Bogfinkevej 15 Christoffer Dalsgaard Henriksen Systemvej 39 Gustav Nordahl Jacobsen Egevænget 103 Rasmus Gødvad Jessen Hybenvej 119 Joanna Hardenberg Jørgensen Ole Kirks Vej 14 Janne Sølund Kristensen Toften 112 Caroline Emilie Holst Lundqvist Skovparken 218 Kenneth Salling Damgaard Madsen Flintemarken 59 Kristoffer Engebæk Overgaard Bogfinkevej 22 Henriette Schmidt Flintemarken 11 Trine Winther Sørensen Kobjergvej 11 Jakob Tvermose Vestervang 12 Steffen Kallehauge Wagener Møllevænget 40 Søndag den 24. april kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7. C Sofie Heidemann Augustesen Egevænget 112 Niclas Bojsen Markskellet 54 Sebastian Munk Buchholt Markskellet 62 Astrid Enggaard Kærvej 117 Emil Ellerup Eskildsen Sønderkær 129 Victor Spanggaard Fobian Tingstedet 100 Chris Gejl Gregersen Sønderkær 226 Ditte Rieland Hansen Flintemarken 71 Molli Katrine Hansen Mølleparken 226 Rikke Helle Rahbek Hasselstrøm Markskellet 82 Simon Marseen Hedegaard Tingstedet 77 Patrick Habekost Jensen Tingstedet 65 Chanet Teglgaard Jønsson Systemvej 20 Stephan Sloth Lorenzen Markskellet 59 Stine Dahl Skjøt Madsen Søndermarksvej 215 Amalie Vestergaard Meyer Sønderkær 179 Louise Lillie Nicolajsen Sønderkær 149 Marck Sebastian Vilstrup Nielsen Markskellet 92 Olafur (Ole) Randver Nordquist Østergade 54, Vorbasse Jonas Breinbjerg Pedersen Sønderkær 522 Line Amlund Schultz Sønderkærgaard, Sdr. Almstokvej 2, Vorbasse Daniel Ravn Vinther Sørensen Toften 33 Mattis Sørensen Sønderkær 512 Tina Hoffland Sørensen Tingstedet 83 9

10 Søndag den 1. maj kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7. A Tobias Moesgaard Fast Tingstedet 40 Christian Pagh Fisker Sønderkær 357 Sofie Sig Guldager Mølleparken 276 Mette Guldborg Tingstedet 50 Michael Gosvig Hansen Søndermarksvej 316 Casper Holm Egevænget 202 Jens Hasselbalch Volke Hougaard Vestervang 1 Anne Kathrine Høiberg Mølleparken 242 Niklas Block Jensen Søndermarksvej 115 Ulrik Topholm Jepsen Gravhøjen 46 Jonathan Nørgaard Kristensen Sønderkær 289 Mathias Kirk Simoni Kristensen Toften 57 Martin Lorensen Kærvej 107 Amalie Røge Nielsen Skovparken 410 Naja Nyenstad Petersen Mølleparken 182 Maja Charlotte Junker Svensson Lindevej 91 Tomas Torpe Billundvej 47 Tine Uldahl Vigsø Sønderkær 144 Mads Westmark Tingstedet 52 Jonas Nicolajsen Hedegårdsvej 12 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver afleveres i Kirkehuset ved Grene Kirke og i mødelokale 1, Billund Kirke. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. NB! I ugen op til konfirmationen kan telegrammer til konfirmanderne afleveres i SHOPPEN Hovedgaden 17 B. 10

11 Gudstjenester April: Billund Grene Indsamlinger søn søn. e. påske PF Mini DL Kofoed Skole søn søn. e. påske DL B PF BU & konfir søn søn. e. påske PF VK & konfir DL Folkekirkens Ungdomskor fre. 22. St. Bededag ingen DL BU søn søn. e. påske DL VK & konfir PF Maj: søn søn. e. påske DL BU & konfir PF & konfir ons års-dagen for Danmarks befrielse DL Gudstjeneste tors. 5. Kr. Himmelf PF PF Folkekirkens Ydre Mission søn søn. e. påske DL VK DL kaffe søn. 15. Pinsedag PF PF Folkekirkens Nødhjælp man pinsedag DL ingen søn. 22. Trinitatis PF PF B Religions-pædagogisk Center søn søn. e. trin PF BU DL B = Kirkens børnestue BU = Børne- og ungdomskoret VK = Voksenkoret kaffe = kirkekaffe konfir = konfirmation Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 7. april kl Jørgen Bækgaard Thomsen, altergang Torsdag d. 21. april kl Dorte Laukamp Torsdag d. 5. maj ingen, Kr. Himmelfartsdag Torsdag d. 19. maj kl Peter Fredensborg Gudstjenester på Lindegården: Tirsdag d. 19. april Tirsdag d. 17. maj kl Peter Fredensborg kl Dorte Laukamp Klokkespil: 1. april til 21. april Denne er dagen Hvor skoven dog Gak ud min sjæl 21. april til 14. maj Den signede dag Kom maj du søde milde Bliv hos os, når dagen hælder 14. maj til 1. juni I al sin glans Nu blomstertiden kommer Nu hviler mark og enge 4. maj-gudstjeneste i Grene kirke Onsdag d. 4. maj kl i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse. Alle er velkomne. DL Indsamlede kollekter: Kirkens Korshær kr. 510,00 KLF-Kirke og Medier kr. 653,00 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler kr. 475,50 11

12 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson: Ejgil Kristoffersen, Koldingvej 1, tlf April: Mandag d. 4. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 7. kl KLF Kirke og Mediers forårsmøde. Taler skolekonsulent Karna Jensen, Ribe Torsdag d. 14. kl Pastor Hans Erik Friis fortæller om Kirkens Korshær Mandag d. 18. kl Ældre eftermiddag. Besøg fra Shalom et behandlingshjem i Randers Mandag d. 25. kl Kredsmøde i Billund. Valgmenighedspræst Keld Dahlmann, Århus taler Maj: Mandag d. 2. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 12. kl Sudanmøde. Fritidssekretær pastor Sigrid Gade Nielsen, Esbjerg taler Onsdag d. 18. kl Bibelkreds i missionshuset Mandag d. 23 kl Ældre eftermiddag. Sognepræst Bent Skovhus, Sædden Torsdag d. 26. kl Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Emne: Håbet her i verden for Jesu diciple Mandag d. 30 kl Kredsgeneralforsamling i Filskov. Asbjørn Asmussen, Fredericia taler BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Martin Ærbo Jakobsen, Mølleparken 245, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. April: Søndag d. 3. kl Familiegudstjeneste i Billund Kirke Søndag d. 10. kl Jesus lever Fredag d søndag d. 17. Uruplejr for 5. klasse og op til 16 år Maj: Søndag d. 8. kl Fadervor 1. *Søndag d. 29. kl Fadervor 2 Søndage markeret med * betyder, at vi starter i kirken og går ud under salmen før prædiken. BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Plougslundvej 8, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Kontaktperson: Inger Vinther, Mølleparken 124, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf eller Jørgen Poulsen, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Brian Skjøt Madsen, Søndermarksvej 215, 7190 Billund, tlf Mødested Kærhuset, Plougslundvej 8 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bjarne Jensen, Skovparken 302, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 12

13 KIRKELIGT SAMFUND: Den Grundtvigske Kreds i Billund. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktperson: Torben Møller, tlf April: Mandag d. 4. kl Lærer Lillian N. Andersen, Tarm Fredag d. 8. kl i Søndermarks Hallen Mandag d. 18. kl Bodil Skjøtt, Ølsted. Mandag d. 25. kl Kredsmøde i Billund, taler Keld Dahlmann, Århus Maj: Mandag d. 2. kl Missionær Søren Grysbæk, Horsens Søndag d. 29. kl Udflugt til Lintrup Zoo. Mandag d. 30. kl Kredsgeneralforsamling i Filskov. Taler Asbjørn Asmussen, Fredericia KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Henrik Dam, Blødstøvlvej 10, 7200 Grindsted, tlf Møderne er i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. April: Tirsdag d. 5. kl Fødselsdag på Kirkevej 4, Hejnsvig Tirsdag d. 12.Finansaften Tirsdag d. 19. kl Debataften på Jernbanegade 12B, Grindsted Tirsdag d. 26. Bibelstudie i hjemmene Maj: Tirsdag d. 3. Peter Bergholt, CrossWay, spiller nye cd er Tirsdag d. 10. Peter Fredensborg taler Fredag d mandag d. 16. Å-festival i Sdr. Felding hele Pinsen Tirsdag d. 17. Spilleaften Tirsdag d. 24. Rekordaften Tirsdag d. 31. Bibelstudie i hjemmene BILLUND TEENKLUB: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf Møde hver anden fredag i Kærhuset fra kl Fra 5. klasse. April: Fredag d. 1.- søndag d. 3. Var det noget med en lejr? Fredag d søndag d. 17. Urup-lejr Fredag d. 22. LØB!! (-for livet). Kage: Jonas Maj: Fredag d. 6. Minigolf ved Billund Minigolf. Fredag d. 20. Ud i det blå og kigge på. FREDAGSKLUBBEN "LØV-UNGERNE" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17. I månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Arne Kraght Kristiansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf BIBELKREDSENE April: Intet møde Maj: Onsdag den 11. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. I den efterfølgende uge er der bibelkredsmøde i hjemmene: Teksten er: 1. Kor. kap Missionshuset, Vejlevej Ove Høgh, Bækkevej 22, Vorbasse 4. Astrid og Aage Landbo, Fasanvej Martha Kristiansen, Rosengården 4 8. Ellen og John Hansen, Egevænget Sigvald Skov, Gravhøjen Dora og Erik Thimsen, Skovparken 108 A 13

14 Klokkespilskoncert i Billund Kirke Påskelørdag den 26. marts kl Organist Egon Mortensen vil spille melodier, der relaterer til påsken og årstiden. Billund Kirkes klokkespil består af 29 klokker. I tilfælde af dårligt vejr kan man gå indenfor og høre det gennem kirkens højtalere Musikgudstjeneste i Billund Kirke 2. påskedag mandag den 28. marts kl Kirkens voksenkor og organister medvirker Liturg: Peter Fredensborg Musical i Billund Kirke onsdag den 6. april kl Elever fra Tommerup efterskole opfører en ungdomsmusical der hedder Stjerneskud Koncert i Billund kirke Fredag d. 8. april 2005 kl PETER & PAUL KOR Skt. Petersborg Russisk kirke- og folkemusik Dir.: Juris Gurbo Entré kr. 100/50 (se omtale i bladet) Syng sammen aften på Billund plejehjem onsdag den 20. april kl Birte og Søren Ottesen Årets Kirketur Onsdag den 11. maj til Balle Kirke Valgmenighedspræst Doris Tiedemann viser rundt og fortæller om kirken. Derefter er der kaffebord, sang m.m. i Balle Forsamlingshus. Vi kører i egne biler og mødes ved Billund Centrets P-plads kl Bestyrelsen Den Grundtvigske kreds i Billund. Sogneudflugten Årets sogneudflugt er i år tirsdag den 14. juni med afgang fra Billund Centret kl og hjemkomst kl Vi skal bl.a. se Vadehavet, Rømø og en tur omkring Møgeltønder Sorggruppe Ønsker du at deltage i sorggruppen ved Grene og Billund Kirke Henvendelse til sognepræst Dorte Laukamp tlf , eller sognemedhjælper Lund Frederiksen tlf INDBYDELSE TIL Forårsmøde og generalforsamling i KLF - Kirke og Medier torsdag d. 7. april kl i Billund Missionshus. Skolekonsulent, Karna Jensen, Ribe taler Emne: "Hvad gør KLF - gør det en forskel?" Generalforsamling iflg. foreningens love. Alle er velkomne P.b.v. Rita Dahlmann 14

15 Konfirmandudsagn Vi har i år spurgt konfirmanderne, hvad de har haft ud af at gå til præst, og hvorfor de vælger at blive konfirmeret. Det er der kommet mange gode svar ud af. I har nu gået til konfirmationsforberedelse i over ½ år. Hvad vil I selv sige, I har fået ud af den tid, vi indtil videre har haft sammen? Jeg har haft nogle anderledes timer, end jeg er vant til. Jeg har også lært at slå op i Bibelen. Jeg har lært om Jesus og hans handlinger, også om de budskaber der findes i vores/min hverdag og i TV og musikvideoer og sange. Det er meget anderledes, end jeg havde forventet. Jeg troede, at vi skulle høre og læse fra Bibelen, som nok er det en 13 årig elev vil høre mest om, men vi snakker om alt. Børn i Afrika, døden og begravelse, alt det jeg ikke havde forventet. Det kan være en oplevelse at gå til præst. Det er fint. Vi har fået mere at vide, om hvor galt det står til i Afrika. Det har været sjovt, men der har både været negative og positive oplevelser og der skal nok komme flere positive oplevelser. Jeg synes, at vi har lært noget om tro og Gud og så har det været sjovt. Uha, meget. Jeg ser på verden med et andet perspektiv. Jeg er blevet bevidst over, at jeg har det godt i forhold til mange andre i verden. Og jeg har fundet ud af meget mere om Bibelen. Jeg har lært meget mere om kristendommen, og det har været spændende. Vi har snakket en del om mange ting, og det har jeg fået meget ud af. Nu siger kristendommen mig meget mere, end inden jeg begyndte at gå til præst. Har lært fadervor og trosbekendelsen, men det er også lidt irriterende at sidde ned. Jeg har mere lyst til at blive konfirmeret. Man kommer til at vide mere om Gud og Jesus. Jeg har da fået en anden holdning til Gud. Før vidste jeg ikke særlig meget om ham og mennesker i verden, og det har jeg lært nu. Jeg tror mere på kristendommen nu, og jeg har lært noget om sult. Jeg synes, at det er spændende, og vi har haft en masse gode diskussioner. Vi snakker om, hvad der er retfærdigt, og hvad vi ville gøre i forskellige situationer. Ikke alle vælger at blive konfirmeret. Hvad er de vigtigste grunde til, at I har valgt at blive konfirmeret? Nyt tøj, gaver og fest er det, de fleste har skrevet, men der er også kommet andre svar. Jeg vil gerne selv sige ja til at tro på Gud. Jeg vil gerne lære, og det er rart at høre en præsts mening. Det er nok, at jeg føler mere, at jeg tror på Gud og kristendommen. Det føles bare rigtig. Det er bare noget man gør, men jeg gør det, fordi jeg gerne vil være kristen. Det er en stor dag i livet for mig. For at bekræfte, at jeg bliver i den kristne tro. Jeg er døbt, og resten af min familie er konfirmeret, og så får man gaver og en dejlig fest som man vil huske resten af ens liv. Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi jeg tror på Gud, og virkelig tror på at han er derude et sted. Kirken er en del af mit liv. PF & LF 15

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Påskeblomst,! hvad vil du her?

Påskeblomst,! hvad vil du her? Påskeblomst,! hvad vil du her? Mel.: Carl Nielsen 1910 1 Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Billund og Grene. Februar Marts

Billund og Grene. Februar Marts KIRKE SOGN Billund og Grene Se, hvilket menneske, se, hvilket sind. Se, hvor han glad lukker udskuddet ind. Brød til de sultende deler han ud. Sådan er Gud! Februar Marts 2006 BØRNEHJØRNET JAKOB er kommet

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Billund og Grene. Juni Juli

Billund og Grene. Juni Juli KIRKE SOGN Billund og Grene... Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Juni Juli 2005 GRENE

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Billund og Grene JUNI JULI

Billund og Grene JUNI JULI KIRKE SOGN Billund og Grene JUNI JULI 2008 NOAS ARK I BILLUND KIRKE OMKRING 1. MAJ blev der under kyndig vejledning af kirkeværgen, Niels Kaaberbøl, hængt et stort billede op inde i Billund Kirke. Billedet

Læs mere

Billund og Grene. Juni Juli

Billund og Grene. Juni Juli KIRKE SOGN Billund og Grene I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst.

Læs mere

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet.

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. KIRKE SOGN Billund og Grene Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. August September 2006 BØRNEHJØRNET GUD HAVDE givet Josef evner til

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene FEBRUAR MARTS

Billund og Grene FEBRUAR MARTS KIRKE SOGN Billund og Grene FEBRUAR MARTS 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Billund og Grene APRIL MAJ

Billund og Grene APRIL MAJ KIRKE SOGN Billund og Grene APRIL MAJ 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Gud har sagt til Moses, at han skulle føre israelitterne ud af Ægypten, hvor de var slaver. Moses bror Aron

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015

RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015 RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108748 Kathrine Jakobsen 01-513 Vester Hassing Skf. 200/07 200/10 400/17 2 88272 Melissa Andreasen 01-211 Østerild

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere