Billund og Grene. April Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. April Maj"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove? April Maj 2005

2 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET GUD SKABTE Paradisets Have, den var perfekt og meget, meget smuk. Gud gav Adam og Eva Paradisets Have som deres hjem. Han sagde: I må spise af alt, hvad der er i haven, undtagen frugten af ét enkelt specielt træ. En dag, da Eva gik i haven, stoppede hun og så på dette specielle træ. Pludselig var der en slange, der talte til hende. I behøver ikke at gøre, som Gud siger, han har ikke noget imod, at I spiser af frugten fra dette træ. Eva så på frugterne, og de var så smukke. Til sidst tog hun en frugt og spiste af den, bagefter spiste Adam også af den. Senere kom Gud for at tale med ham, men de gemte sig for ham. Han sagde til dem: Fordi I har spist af den frugt, jeg forbød jer at spise af, bliver I nødt til at forlade denne smukke have. EF Forsidebillede: Påskelilje GRENE SOGN Hjemmeside: BILLUND KIRKE: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis, GRENE KIRKE: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken tlf Træffes bedst tirsdag - fredag kl eller efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognemedhjælper: Lund Frederiksen, tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl Organist: Egon Mortensen, kontor tlf Privat: tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Ole Sørensen, Søndermarksvej 311 tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Else Marie Madsen, Hanne Enggaard, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp og Lund Frederiksen (ansvarshavende) Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S

3 Min salme Af Inge Madsen AT VÆLGE en yndlingssalme kan være meget svært. En hjælp er det så, når det er til en af vore store kirkelige højtider, i dette tilfælde påsken. Hvad kan være mere relevant end at vælge Grundtvigs dejlige påskesalme: Påskeblomst! Hvad vil du her? Den, synes jeg, er meget stærk, og jeg holder så meget af den, da jeg betragter den som en lovsang både til Vor Herre Jesus og til den smukke årstid, vi befinder os i, når dette blad udkommer. En nærmere definition af salmen kan synes lidt svær, da den er så fortællende i sig selv. Dog i 2. vers er der udtrykt beskedenhed i både duft og udseende, når man tænker på sådan et lille blomsterløg, der kan trodse vinterstorm og regn og skyde frem i golde egn. Jeg undres år efter år over at se de spæde spirer skyde op gennem frossen jord, for når solen skinner, at folde sig ud som en smuk blomst. Da må jeg standse op og tænke på en linie fra en anden smuk salme, hvor vi flere gange synger, Hvad skal jeg sige, når jeg ser. I 5. vers tænker jeg på nadveren, som Jesus indstiftede Skærtorsdag, for at vi kan få tilgivelse for vore synder, hvorefter han lod sig korsfæste Langfredag for at opstå påskemorgen, som det lyder i 6. vers: Ja, jeg ved, du taler sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver Langfredags pant, på en påske - morgenrøde. Mel.: Carl Nielsen Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove? 2 Ej i liflig sommerluft spired du på blomsterstade, ej så fik du rosens duft, ikke liljens sølverblade; under vinterstorm og regn sprang du frem i golde egn, ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. 3 Påskeblomst! men er det sandt: Har vi noget at betyde? Er vor prædiken ej tant? Kan de døde graven bryde? Stod han op, som ordet går? Mon hans ord igen opstår? Springer klart af gule lagen livet frem med påskedagen? 4 Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde, visne må vi brat i vrå, ingen have skal vi pryde; glemmes skal vi under muld, vil ej vokset underfuld smelte, støbes i det dunkle og som lys på graven funkle. 5 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde. 6 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde. 1 Kor 15,12-20 N.F.S. Grundtvig Bearbejdet

4 NYT fra Menighedsrådet MEGET TYDER på et spændende og travlt år for menighedsrådsmedlemmerne. En masse nyt er der at sætte sig ind i for nyvalgte, og for genvalgte er opgaven at få samarbejdet i det nysammensatte råd til at fungere optimalt. Samtidig med alle lokalt baserede opgaver skal løses, kommer så de mere overordnede emner og debatter, som enhver kirkeligt interesseret og her naturligvis menighedsrådsmedlemmer - må følge med i. Og jeg synes, vi har fået rigtig godt begyndt i vort menighedsråd. I flæng skal nævnes eksempler på emner og områder, som medlemmer og andre fra sognets menighed har taget del i siden sidste udgave af kirkebladet: deltaget i kursusdag for menighedsråd afholdt af Distriktsforeningen for Brande Grene Provsti deltaget i møde om valg til stiftsudvalg og provstiudvalg deltaget i kirkehøjskoledage med emnet Ofrets århundrede og Kingo fællesmøde for menighedsrådene i Billund kommune i Skjoldbjerg kirkehus med emnet Luther hvad betyder han i dag? deltaget i visionsdag om samarbejdet for de kommende 4 år afholdt af provstiudvalget planlagt og afviklet sogneindsamling foredragsaftener koncerter rytmiske ungdomsgudstjenester Lysenes Fest deltaget i almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, hvilket er grundlaget for et godt menighedsliv i sognet. Alt sammen eksempler på et levende sogneliv, hvor menighedsrådsmedlemmer, ansatte og øvrige kirkeligt interesserede er medvirkende. Herudover vil jeg gerne specielt redegøre for følgende 3 forhold, som menighedsrådet har arbejdet med: 1: eksterne udvalgsposter i Provstiudvalget og i RAMS 2: fastlæggelse af kollektdage for perioden : arbejdet med afklaring af menighedsrådets visioner / forventninger og arbejdsopgaver Provstiudvalg og RAMS Landet er inddelt i 111 provstier. Heraf udgør Brande Grene et provsti med 29 sogne med indbyggere heraf er 91,1% folkekirkemedlemmer. Provstiudvalget er et vigtigt organ, der i disse tider tildeles flere og flere væsentlige opgaver og spiller en meget stor rolle i menighedsrådenes økonomistyring. Udvalget består i den kommende valgperiode (4 år) af 5 medlemmer (+ provst Mogens Jensen, Grindsted) - fordelt med 1 fra hver af de 5 kommuner / udskrivningskredse. Vi ser med stor tilfredshed, at Tove Mortensen fra vort menighedsråd igen fik plads i dette udvalg. Vi kender Tove som en engageret og dygtig formidler og er sikre på, at denne opgave er lagt i de bedste hænder. Endelig skal også bemærkes, at fra vort provsti er udpeget et medlem til det nye stiftsudvalg nemlig Henry Madsen, menighedsrådsmedlem fra Brande. En anden vigtig post til et eksternt udvalg / repræsentantskab er besættelsen af posten til RAMS. Hanne Mikkelsen Enggaard er vor repræsentant i RAMS for den kommende 4-års periode. Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste (RAMS) har til formål at styrke og udbygge samarbejdet mellem skole og kirke. Samarbejdet finder i respekt for den gensidige uafhængighed parterne imellem sted i en forståelse for nødvendigheden af oplysning om kristendommen. Til denne post er Hanne den helt rigtige repræsentant som rådsmedlem og med dagligt virke i skoleverdenen. Kollektdage i Menighedsrådet har besluttet omfanget af indsamlinger i løbet af kirkeåret og hvilke organisationer og institutioner, der kan indsamles til ved gudstjenesterne i vore kirker. Det har været en 4

5 vanskelig opgave, da der findes rigtig mange støtteværdige formål, hvortil der er behov for hjælp og støtte. Til grund for udarbejdelsen udarbejdedes en række kriterier, som det her vil føre for vidt at komme nærmere ind på, ligesom en opremsning af de 17 organisationer og institutioner, der nu er på oversigten over kollektdagene. Men udgangspunktet har været, at antallet af kollekter skulle være af ca. samme omfang som hidtil (før: 16, nu: 17) - nogle er gengangere, nogle er gledet ud, og nye er kommet til. Det er vigtigt at understrege, at der findes mange støtteværdige organisationer, og at det ikke er en nedvurdering af de organisationer, der er gledet ud af den nye fortegnelse. (Man er velkommen til at få nærmere oplysninger om kollektlisten og kriterierne for udarbejdelsen ved henvendelse til undertegnede eller kirkekontoret). Visioner - forventninger - arbejdsopgaver På menighedsrådets møder i januar, februar og marts har vi haft et punkt på dagsordenen, hvor vi har søgt at afklare, hvilke forventninger og visioner vi havde for at udbygge fastholde udvikle et godt og meningsfuldt folkekirkeligt liv i sognet. Vi har oplistet alle de aktiviteter, som menighedsrådet er ansvarlig eller medansvarlig for. Det er rigtig mange opgaver, skal jeg bare hilse og sige. Vi har et sogneliv, som vi godt kan være stolte af og glade for. Men det kommer ikke af sig selv og hvis man ikke hele tiden holder sig bevidst og får afklaret, hvem gør hvad? hvem har det primære ansvar? hvordan kan vi bedst støtte og vedligeholde? eller skal vi omprioritere eller afvikle? ja, så stivner og dør livet. Det har været en god øvelse for det samlede menighedsråd at få denne oversigt og få indblik i de mange gøremål, der skal fordeles bedst muligt. Samtidig kan det skabe forståelse for, at vi lever i et forandringssamfund, der hele tiden stiller nye fordringer, behov og forventninger. Det tvinger kirken (menighedsrådet) til at være sin rolle bevidst i arbejdet mod målet: at skabe gode vil- kår, liv og vækst i den danske folkekirke. Denne proces er en løbende sag, som ikke afsluttes én gang for alle. Derfor er det muligt, at der senere i kirkebladet vil komme nærmere redegørelse for denne spændende arbejdsopgave. Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes den første tirsdag i måneden (undtaget juli) kl i Å-fløjen, Billund Centret. Dagsorden for møderne ligesom det efterfølgende mødereferat er fremlagt til orientering på bibliotekets læsesal og kan udleveres fra kirkekontoret. Farvel og tak til Henriette Jørgensen og velkommen tilbage til Dorte Laukamp I perioden fra 1. august 2004 til 28. februar 2005 har Henriette vikarieret i Dortes embede i Grene Sogn. Henriette Hauritz Jørgensen er færdiguddannet som præst i 2001 og har siden virket i forskellige vikariater af kortere og længere varighed. Det er som bekendt vanskeligt at få fast embede i disse tider, og i skrivende stund søger Henriette efter fast embede. Henriette har med godt humør og frisk mod påtaget sig de mange forpligtelser, der er i forbindelse med et præsteembede. Hun har udvist gode evner for samarbejde med alle i menigheden, ansatte såvel som menighedsrådet. Med sin smilende og ligefremme måde at møde mennesker på blev hun hurtigt en del af sognet. På menighedsrådets vegne vil jeg gerne rette en stor tak til dig for din indsats i 7 måneder som sognepræst i Grene Sogn og samtidig medgive de bedste ønsker for dit fremtidige virke. I afskedens stund er det en stor glæde igen at kunne sige velkommen tilbage i embedet til vor dygtige og afholdte sognepræst Dorte Laukamp Nielsen. Dorte har, som det nok vil være bekendt, haft orlov for at vikariere som sognepræst i Hodde Tistrup pastorat, idet Dortes tidligere mand, Lars Bom Nielsen skulle gøre tjeneste som feltpræst i Kosovo. Vi håber, du har haft glæde i embedet og i hjemmelivet med Mikkel jeres sidste hjemmeboende barn, og ikke mindst håber 5

6 vi, at du må finde glæde ved at vende tilbage til Billund. Vi glæder os her og ser frem til et godt samarbejde. Velkommen igen Dorte. Også farvel til Karin Jürgensen Her kort før deadline for indlæg til kirkebladet modtog menighedsrådet en opsigelse af stillingen som organistassistent fra Karin Jürgensen. Karin har fra 1. april fået ansættelse ved Vejen kirke og ønsker at fratræde her i sognet på et endnu ikke aftalt tidspunkt. Karin har tilbudt at stille sig til rådighed - i det omfang det er muligt i overgangsperioden, indtil stillingen er genbesat. Denne overgangsperiode kan vare indtil juni måned, og derfor kan vi endnu ikke sige, hvornår Karin Jürgensen ophører med sit virke her. (Men mere om Karin og organiststillinger følger i næste nummer af kirkebladet ). Karin ønskes hjerteligt til lykke med de nye udfordringer og skal have en rigtig stor tak for veludført arbejde her i sognet. På menighedsrådets vegne Ole Sørensen KONCERT i Billund Kirke den 8. april 2005 kl PETER & PAUL KOR Skt. Petersborg Russisk kirke- og folkemusik Dir.: Juris Gurbo I 1996 DANNEDE dirigenten og pianisten Jurij Gurbo Peter & Paul koret i kulturmetropolen Skt. Petersborg. Koret har navn efter Peter & Paul katedralen og tilkendegiver hermed tilhørsforhold til kirkelig tradition og liturgisk repertoire. Sideløbende hermed profilerer koret sig som fortolker af russisk folkemusik. Sangerne er alle uddannede på russiske konservatorier og virker professionelt ved operaer, teatre og undervisningsinstitutioner. Da indtjeningsmulighederne i Rusland er beskedne, supplerer sangerne deres indtægter bl.a. ved tournéer i Vesten. Trods dets relativt korte levetid har koret allerede fået mange kontakter i udlandet, hvor der ofte sker det, at de bliver geninviterede hvilket borger for kvaliteten. Koret har et omfattende repertoire (Requiem, Te Deum, Stabat Mater, oratorier, kantater ) og synger ofte for et stort publikum som f. eks. ved EXPO 2000 i Hamborg. Koncerten i Billund Kirke vil bestå af et a capella program med dels klassisk kirke-/russisk-ortodoks musik og dels af russisk folkemusik, som vil blive fortolket med den kendte russiske indlevelse og stemmepragt. Dirigenten Jurij Gurbo er uddannet i sin hjemby Skt. Petersborg på hhv. Glinka akademiet og Rimskij-Korsakow konservatoriet, hvorfra han tog højeste eksamen både som dirigent og pianist blev han repetitør og siden 2. dirigent for Skt. Petersborgs TV-kor. Her arbejdede han sammen med kunstnere som bl.a. Nikolaj Gedda. Udover sit nuværende virke som dirigent for Peter & Paul koret nyder Jurij Gurbo anerkendelse som pianist og har også på dette felt en karriere at pleje. Jurij Gurbo og Peter & Paul koret er ambassadører for en lang og højt anerkendt russisk musiktradition. Der vil være mulighed for at købe korets cd efter koncerten, som starter kl (med adgang fra 18.30). Entré kr. 100 (50 kr. for pensionister og børn). 6

7 Konfirmationer 2005 i Grene Sogn 7

8 Søndag den 10. april kl i Grene Kirke - Enggårdskolens 7 B Mathias Brosbøl Eriksen Smutten 5 Louise Gamst Frostholm Bopladsen 47 Janni Eghøj Hansen Elkjærhøjevej 3 Regitze Toftlund Hansen Kærvej 405 Jesper Henriksen Plougslundvej 340 Mia Buhl Jensen Møllevænget 38 Casper Borch Lind Kobjergvej 21 Lars Houmann Maul Vejle Landevej 46, 7200 Grindsted Maria Mejer Elkjærhøjevej 1 Lykke Metzger Lærkevej 16A Nicolai Bo Nielsen Lærkevej 15, st. th. Camilla Brzovic Nissen Egevænget 406 Sarah Tarp Nissen Smutten 2 Kevin Gehlert Ploug Solsortvej 18, 1. tv. Mateusz Radmer Annexvej 3B Mads Falk Gyldenlev Sørensen Flintemarken 1 Martin Sørensen Plougslundvej 193 Micki Terp Sørensen Hybenvej 127 Martin Sund Trads Plougslundvej 179 Søndag den 17. april kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7 B Simone Lund Andersen Sønderkær 391 Sabina Bojsen Grindstedvej 60, 7184 Vandel Mikkel Gude Kring Christensen Sønderkær 311 Kristian Drechsler Flintemarken 53 Morten Hedeby Elsborg Sønderkær 104 Isabella Gammelgaard Fiedler Mølleparken 364 Line Camilla Lange Højbert Søndermarksvej 203 Jonas Kramer Sønderkær 231 Louise Olsen Lund Mølleparken 133 Katrine Røge Nielsen Skovparken 410 Mikkel Gaardsted Nielsen Plougslundvej 225 Janni Ladegaard Pedersen Sønderkær 435 Rasmus Bolund Enggaard Pedersen Hybenvej 131 Maja Bendix Rasmussen Mølleparken 135 Martin Hedegaard Rasmussen Mølleparken 234 Jonas Nygaard Storm Markskellet 65 Jimmi Nygaard Therkelsen Mølleparken 247 Aske Pinholt Thorsen Vestervang 14 Nickolai Tørnæs Hansen Tychsen Tingstedet 15 Jonas Uldahl Vigsø Sønderkær 144 Melea Louise Wallenius Mølleparken 344 8

9 Fredag den 22. april kl i Grene Kirke - Enggårdskolens 7. A Nina Sofie Holm Andersen Granvej 7 Lina Bjerg Flintemarken 39 Nina Enggaard Ole Kirks Vej 2 Jakob Moesgaard Hansen Bogfinkevej 15 Christoffer Dalsgaard Henriksen Systemvej 39 Gustav Nordahl Jacobsen Egevænget 103 Rasmus Gødvad Jessen Hybenvej 119 Joanna Hardenberg Jørgensen Ole Kirks Vej 14 Janne Sølund Kristensen Toften 112 Caroline Emilie Holst Lundqvist Skovparken 218 Kenneth Salling Damgaard Madsen Flintemarken 59 Kristoffer Engebæk Overgaard Bogfinkevej 22 Henriette Schmidt Flintemarken 11 Trine Winther Sørensen Kobjergvej 11 Jakob Tvermose Vestervang 12 Steffen Kallehauge Wagener Møllevænget 40 Søndag den 24. april kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7. C Sofie Heidemann Augustesen Egevænget 112 Niclas Bojsen Markskellet 54 Sebastian Munk Buchholt Markskellet 62 Astrid Enggaard Kærvej 117 Emil Ellerup Eskildsen Sønderkær 129 Victor Spanggaard Fobian Tingstedet 100 Chris Gejl Gregersen Sønderkær 226 Ditte Rieland Hansen Flintemarken 71 Molli Katrine Hansen Mølleparken 226 Rikke Helle Rahbek Hasselstrøm Markskellet 82 Simon Marseen Hedegaard Tingstedet 77 Patrick Habekost Jensen Tingstedet 65 Chanet Teglgaard Jønsson Systemvej 20 Stephan Sloth Lorenzen Markskellet 59 Stine Dahl Skjøt Madsen Søndermarksvej 215 Amalie Vestergaard Meyer Sønderkær 179 Louise Lillie Nicolajsen Sønderkær 149 Marck Sebastian Vilstrup Nielsen Markskellet 92 Olafur (Ole) Randver Nordquist Østergade 54, Vorbasse Jonas Breinbjerg Pedersen Sønderkær 522 Line Amlund Schultz Sønderkærgaard, Sdr. Almstokvej 2, Vorbasse Daniel Ravn Vinther Sørensen Toften 33 Mattis Sørensen Sønderkær 512 Tina Hoffland Sørensen Tingstedet 83 9

10 Søndag den 1. maj kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7. A Tobias Moesgaard Fast Tingstedet 40 Christian Pagh Fisker Sønderkær 357 Sofie Sig Guldager Mølleparken 276 Mette Guldborg Tingstedet 50 Michael Gosvig Hansen Søndermarksvej 316 Casper Holm Egevænget 202 Jens Hasselbalch Volke Hougaard Vestervang 1 Anne Kathrine Høiberg Mølleparken 242 Niklas Block Jensen Søndermarksvej 115 Ulrik Topholm Jepsen Gravhøjen 46 Jonathan Nørgaard Kristensen Sønderkær 289 Mathias Kirk Simoni Kristensen Toften 57 Martin Lorensen Kærvej 107 Amalie Røge Nielsen Skovparken 410 Naja Nyenstad Petersen Mølleparken 182 Maja Charlotte Junker Svensson Lindevej 91 Tomas Torpe Billundvej 47 Tine Uldahl Vigsø Sønderkær 144 Mads Westmark Tingstedet 52 Jonas Nicolajsen Hedegårdsvej 12 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver afleveres i Kirkehuset ved Grene Kirke og i mødelokale 1, Billund Kirke. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. NB! I ugen op til konfirmationen kan telegrammer til konfirmanderne afleveres i SHOPPEN Hovedgaden 17 B. 10

11 Gudstjenester April: Billund Grene Indsamlinger søn søn. e. påske PF Mini DL Kofoed Skole søn søn. e. påske DL B PF BU & konfir søn søn. e. påske PF VK & konfir DL Folkekirkens Ungdomskor fre. 22. St. Bededag ingen DL BU søn søn. e. påske DL VK & konfir PF Maj: søn søn. e. påske DL BU & konfir PF & konfir ons års-dagen for Danmarks befrielse DL Gudstjeneste tors. 5. Kr. Himmelf PF PF Folkekirkens Ydre Mission søn søn. e. påske DL VK DL kaffe søn. 15. Pinsedag PF PF Folkekirkens Nødhjælp man pinsedag DL ingen søn. 22. Trinitatis PF PF B Religions-pædagogisk Center søn søn. e. trin PF BU DL B = Kirkens børnestue BU = Børne- og ungdomskoret VK = Voksenkoret kaffe = kirkekaffe konfir = konfirmation Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 7. april kl Jørgen Bækgaard Thomsen, altergang Torsdag d. 21. april kl Dorte Laukamp Torsdag d. 5. maj ingen, Kr. Himmelfartsdag Torsdag d. 19. maj kl Peter Fredensborg Gudstjenester på Lindegården: Tirsdag d. 19. april Tirsdag d. 17. maj kl Peter Fredensborg kl Dorte Laukamp Klokkespil: 1. april til 21. april Denne er dagen Hvor skoven dog Gak ud min sjæl 21. april til 14. maj Den signede dag Kom maj du søde milde Bliv hos os, når dagen hælder 14. maj til 1. juni I al sin glans Nu blomstertiden kommer Nu hviler mark og enge 4. maj-gudstjeneste i Grene kirke Onsdag d. 4. maj kl i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse. Alle er velkomne. DL Indsamlede kollekter: Kirkens Korshær kr. 510,00 KLF-Kirke og Medier kr. 653,00 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler kr. 475,50 11

12 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson: Ejgil Kristoffersen, Koldingvej 1, tlf April: Mandag d. 4. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 7. kl KLF Kirke og Mediers forårsmøde. Taler skolekonsulent Karna Jensen, Ribe Torsdag d. 14. kl Pastor Hans Erik Friis fortæller om Kirkens Korshær Mandag d. 18. kl Ældre eftermiddag. Besøg fra Shalom et behandlingshjem i Randers Mandag d. 25. kl Kredsmøde i Billund. Valgmenighedspræst Keld Dahlmann, Århus taler Maj: Mandag d. 2. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 12. kl Sudanmøde. Fritidssekretær pastor Sigrid Gade Nielsen, Esbjerg taler Onsdag d. 18. kl Bibelkreds i missionshuset Mandag d. 23 kl Ældre eftermiddag. Sognepræst Bent Skovhus, Sædden Torsdag d. 26. kl Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Emne: Håbet her i verden for Jesu diciple Mandag d. 30 kl Kredsgeneralforsamling i Filskov. Asbjørn Asmussen, Fredericia taler BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Martin Ærbo Jakobsen, Mølleparken 245, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. April: Søndag d. 3. kl Familiegudstjeneste i Billund Kirke Søndag d. 10. kl Jesus lever Fredag d søndag d. 17. Uruplejr for 5. klasse og op til 16 år Maj: Søndag d. 8. kl Fadervor 1. *Søndag d. 29. kl Fadervor 2 Søndage markeret med * betyder, at vi starter i kirken og går ud under salmen før prædiken. BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Plougslundvej 8, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Kontaktperson: Inger Vinther, Mølleparken 124, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf eller Jørgen Poulsen, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Brian Skjøt Madsen, Søndermarksvej 215, 7190 Billund, tlf Mødested Kærhuset, Plougslundvej 8 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bjarne Jensen, Skovparken 302, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 12

13 KIRKELIGT SAMFUND: Den Grundtvigske Kreds i Billund. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktperson: Torben Møller, tlf April: Mandag d. 4. kl Lærer Lillian N. Andersen, Tarm Fredag d. 8. kl i Søndermarks Hallen Mandag d. 18. kl Bodil Skjøtt, Ølsted. Mandag d. 25. kl Kredsmøde i Billund, taler Keld Dahlmann, Århus Maj: Mandag d. 2. kl Missionær Søren Grysbæk, Horsens Søndag d. 29. kl Udflugt til Lintrup Zoo. Mandag d. 30. kl Kredsgeneralforsamling i Filskov. Taler Asbjørn Asmussen, Fredericia KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Henrik Dam, Blødstøvlvej 10, 7200 Grindsted, tlf Møderne er i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. April: Tirsdag d. 5. kl Fødselsdag på Kirkevej 4, Hejnsvig Tirsdag d. 12.Finansaften Tirsdag d. 19. kl Debataften på Jernbanegade 12B, Grindsted Tirsdag d. 26. Bibelstudie i hjemmene Maj: Tirsdag d. 3. Peter Bergholt, CrossWay, spiller nye cd er Tirsdag d. 10. Peter Fredensborg taler Fredag d mandag d. 16. Å-festival i Sdr. Felding hele Pinsen Tirsdag d. 17. Spilleaften Tirsdag d. 24. Rekordaften Tirsdag d. 31. Bibelstudie i hjemmene BILLUND TEENKLUB: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf Møde hver anden fredag i Kærhuset fra kl Fra 5. klasse. April: Fredag d. 1.- søndag d. 3. Var det noget med en lejr? Fredag d søndag d. 17. Urup-lejr Fredag d. 22. LØB!! (-for livet). Kage: Jonas Maj: Fredag d. 6. Minigolf ved Billund Minigolf. Fredag d. 20. Ud i det blå og kigge på. FREDAGSKLUBBEN "LØV-UNGERNE" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17. I månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Arne Kraght Kristiansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf BIBELKREDSENE April: Intet møde Maj: Onsdag den 11. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. I den efterfølgende uge er der bibelkredsmøde i hjemmene: Teksten er: 1. Kor. kap Missionshuset, Vejlevej Ove Høgh, Bækkevej 22, Vorbasse 4. Astrid og Aage Landbo, Fasanvej Martha Kristiansen, Rosengården 4 8. Ellen og John Hansen, Egevænget Sigvald Skov, Gravhøjen Dora og Erik Thimsen, Skovparken 108 A 13

14 Klokkespilskoncert i Billund Kirke Påskelørdag den 26. marts kl Organist Egon Mortensen vil spille melodier, der relaterer til påsken og årstiden. Billund Kirkes klokkespil består af 29 klokker. I tilfælde af dårligt vejr kan man gå indenfor og høre det gennem kirkens højtalere Musikgudstjeneste i Billund Kirke 2. påskedag mandag den 28. marts kl Kirkens voksenkor og organister medvirker Liturg: Peter Fredensborg Musical i Billund Kirke onsdag den 6. april kl Elever fra Tommerup efterskole opfører en ungdomsmusical der hedder Stjerneskud Koncert i Billund kirke Fredag d. 8. april 2005 kl PETER & PAUL KOR Skt. Petersborg Russisk kirke- og folkemusik Dir.: Juris Gurbo Entré kr. 100/50 (se omtale i bladet) Syng sammen aften på Billund plejehjem onsdag den 20. april kl Birte og Søren Ottesen Årets Kirketur Onsdag den 11. maj til Balle Kirke Valgmenighedspræst Doris Tiedemann viser rundt og fortæller om kirken. Derefter er der kaffebord, sang m.m. i Balle Forsamlingshus. Vi kører i egne biler og mødes ved Billund Centrets P-plads kl Bestyrelsen Den Grundtvigske kreds i Billund. Sogneudflugten Årets sogneudflugt er i år tirsdag den 14. juni med afgang fra Billund Centret kl og hjemkomst kl Vi skal bl.a. se Vadehavet, Rømø og en tur omkring Møgeltønder Sorggruppe Ønsker du at deltage i sorggruppen ved Grene og Billund Kirke Henvendelse til sognepræst Dorte Laukamp tlf , eller sognemedhjælper Lund Frederiksen tlf INDBYDELSE TIL Forårsmøde og generalforsamling i KLF - Kirke og Medier torsdag d. 7. april kl i Billund Missionshus. Skolekonsulent, Karna Jensen, Ribe taler Emne: "Hvad gør KLF - gør det en forskel?" Generalforsamling iflg. foreningens love. Alle er velkomne P.b.v. Rita Dahlmann 14

15 Konfirmandudsagn Vi har i år spurgt konfirmanderne, hvad de har haft ud af at gå til præst, og hvorfor de vælger at blive konfirmeret. Det er der kommet mange gode svar ud af. I har nu gået til konfirmationsforberedelse i over ½ år. Hvad vil I selv sige, I har fået ud af den tid, vi indtil videre har haft sammen? Jeg har haft nogle anderledes timer, end jeg er vant til. Jeg har også lært at slå op i Bibelen. Jeg har lært om Jesus og hans handlinger, også om de budskaber der findes i vores/min hverdag og i TV og musikvideoer og sange. Det er meget anderledes, end jeg havde forventet. Jeg troede, at vi skulle høre og læse fra Bibelen, som nok er det en 13 årig elev vil høre mest om, men vi snakker om alt. Børn i Afrika, døden og begravelse, alt det jeg ikke havde forventet. Det kan være en oplevelse at gå til præst. Det er fint. Vi har fået mere at vide, om hvor galt det står til i Afrika. Det har været sjovt, men der har både været negative og positive oplevelser og der skal nok komme flere positive oplevelser. Jeg synes, at vi har lært noget om tro og Gud og så har det været sjovt. Uha, meget. Jeg ser på verden med et andet perspektiv. Jeg er blevet bevidst over, at jeg har det godt i forhold til mange andre i verden. Og jeg har fundet ud af meget mere om Bibelen. Jeg har lært meget mere om kristendommen, og det har været spændende. Vi har snakket en del om mange ting, og det har jeg fået meget ud af. Nu siger kristendommen mig meget mere, end inden jeg begyndte at gå til præst. Har lært fadervor og trosbekendelsen, men det er også lidt irriterende at sidde ned. Jeg har mere lyst til at blive konfirmeret. Man kommer til at vide mere om Gud og Jesus. Jeg har da fået en anden holdning til Gud. Før vidste jeg ikke særlig meget om ham og mennesker i verden, og det har jeg lært nu. Jeg tror mere på kristendommen nu, og jeg har lært noget om sult. Jeg synes, at det er spændende, og vi har haft en masse gode diskussioner. Vi snakker om, hvad der er retfærdigt, og hvad vi ville gøre i forskellige situationer. Ikke alle vælger at blive konfirmeret. Hvad er de vigtigste grunde til, at I har valgt at blive konfirmeret? Nyt tøj, gaver og fest er det, de fleste har skrevet, men der er også kommet andre svar. Jeg vil gerne selv sige ja til at tro på Gud. Jeg vil gerne lære, og det er rart at høre en præsts mening. Det er nok, at jeg føler mere, at jeg tror på Gud og kristendommen. Det føles bare rigtig. Det er bare noget man gør, men jeg gør det, fordi jeg gerne vil være kristen. Det er en stor dag i livet for mig. For at bekræfte, at jeg bliver i den kristne tro. Jeg er døbt, og resten af min familie er konfirmeret, og så får man gaver og en dejlig fest som man vil huske resten af ens liv. Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi jeg tror på Gud, og virkelig tror på at han er derude et sted. Kirken er en del af mit liv. PF & LF 15

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard 52 18 06 Resen email:

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :)

Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :) Sct. Johannes Kirke Herning Døbte Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :) 1.3.2013-30.4.2013 Markus Kirk Molin Oliver Berggaard Jensen Thomas Cramer Nørgaard Sofia Aviaja Lundsby Jakobsen

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere