Billund og Grene. April Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. April Maj"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove? April Maj 2005

2 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET GUD SKABTE Paradisets Have, den var perfekt og meget, meget smuk. Gud gav Adam og Eva Paradisets Have som deres hjem. Han sagde: I må spise af alt, hvad der er i haven, undtagen frugten af ét enkelt specielt træ. En dag, da Eva gik i haven, stoppede hun og så på dette specielle træ. Pludselig var der en slange, der talte til hende. I behøver ikke at gøre, som Gud siger, han har ikke noget imod, at I spiser af frugten fra dette træ. Eva så på frugterne, og de var så smukke. Til sidst tog hun en frugt og spiste af den, bagefter spiste Adam også af den. Senere kom Gud for at tale med ham, men de gemte sig for ham. Han sagde til dem: Fordi I har spist af den frugt, jeg forbød jer at spise af, bliver I nødt til at forlade denne smukke have. EF Forsidebillede: Påskelilje GRENE SOGN Hjemmeside: BILLUND KIRKE: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis, GRENE KIRKE: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken tlf Træffes bedst tirsdag - fredag kl eller efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognemedhjælper: Lund Frederiksen, tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl Organist: Egon Mortensen, kontor tlf Privat: tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Ole Sørensen, Søndermarksvej 311 tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Else Marie Madsen, Hanne Enggaard, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp og Lund Frederiksen (ansvarshavende) Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S

3 Min salme Af Inge Madsen AT VÆLGE en yndlingssalme kan være meget svært. En hjælp er det så, når det er til en af vore store kirkelige højtider, i dette tilfælde påsken. Hvad kan være mere relevant end at vælge Grundtvigs dejlige påskesalme: Påskeblomst! Hvad vil du her? Den, synes jeg, er meget stærk, og jeg holder så meget af den, da jeg betragter den som en lovsang både til Vor Herre Jesus og til den smukke årstid, vi befinder os i, når dette blad udkommer. En nærmere definition af salmen kan synes lidt svær, da den er så fortællende i sig selv. Dog i 2. vers er der udtrykt beskedenhed i både duft og udseende, når man tænker på sådan et lille blomsterløg, der kan trodse vinterstorm og regn og skyde frem i golde egn. Jeg undres år efter år over at se de spæde spirer skyde op gennem frossen jord, for når solen skinner, at folde sig ud som en smuk blomst. Da må jeg standse op og tænke på en linie fra en anden smuk salme, hvor vi flere gange synger, Hvad skal jeg sige, når jeg ser. I 5. vers tænker jeg på nadveren, som Jesus indstiftede Skærtorsdag, for at vi kan få tilgivelse for vore synder, hvorefter han lod sig korsfæste Langfredag for at opstå påskemorgen, som det lyder i 6. vers: Ja, jeg ved, du taler sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver Langfredags pant, på en påske - morgenrøde. Mel.: Carl Nielsen Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove? 2 Ej i liflig sommerluft spired du på blomsterstade, ej så fik du rosens duft, ikke liljens sølverblade; under vinterstorm og regn sprang du frem i golde egn, ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. 3 Påskeblomst! men er det sandt: Har vi noget at betyde? Er vor prædiken ej tant? Kan de døde graven bryde? Stod han op, som ordet går? Mon hans ord igen opstår? Springer klart af gule lagen livet frem med påskedagen? 4 Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde, visne må vi brat i vrå, ingen have skal vi pryde; glemmes skal vi under muld, vil ej vokset underfuld smelte, støbes i det dunkle og som lys på graven funkle. 5 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde. 6 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde. 1 Kor 15,12-20 N.F.S. Grundtvig Bearbejdet

4 NYT fra Menighedsrådet MEGET TYDER på et spændende og travlt år for menighedsrådsmedlemmerne. En masse nyt er der at sætte sig ind i for nyvalgte, og for genvalgte er opgaven at få samarbejdet i det nysammensatte råd til at fungere optimalt. Samtidig med alle lokalt baserede opgaver skal løses, kommer så de mere overordnede emner og debatter, som enhver kirkeligt interesseret og her naturligvis menighedsrådsmedlemmer - må følge med i. Og jeg synes, vi har fået rigtig godt begyndt i vort menighedsråd. I flæng skal nævnes eksempler på emner og områder, som medlemmer og andre fra sognets menighed har taget del i siden sidste udgave af kirkebladet: deltaget i kursusdag for menighedsråd afholdt af Distriktsforeningen for Brande Grene Provsti deltaget i møde om valg til stiftsudvalg og provstiudvalg deltaget i kirkehøjskoledage med emnet Ofrets århundrede og Kingo fællesmøde for menighedsrådene i Billund kommune i Skjoldbjerg kirkehus med emnet Luther hvad betyder han i dag? deltaget i visionsdag om samarbejdet for de kommende 4 år afholdt af provstiudvalget planlagt og afviklet sogneindsamling foredragsaftener koncerter rytmiske ungdomsgudstjenester Lysenes Fest deltaget i almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, hvilket er grundlaget for et godt menighedsliv i sognet. Alt sammen eksempler på et levende sogneliv, hvor menighedsrådsmedlemmer, ansatte og øvrige kirkeligt interesserede er medvirkende. Herudover vil jeg gerne specielt redegøre for følgende 3 forhold, som menighedsrådet har arbejdet med: 1: eksterne udvalgsposter i Provstiudvalget og i RAMS 2: fastlæggelse af kollektdage for perioden : arbejdet med afklaring af menighedsrådets visioner / forventninger og arbejdsopgaver Provstiudvalg og RAMS Landet er inddelt i 111 provstier. Heraf udgør Brande Grene et provsti med 29 sogne med indbyggere heraf er 91,1% folkekirkemedlemmer. Provstiudvalget er et vigtigt organ, der i disse tider tildeles flere og flere væsentlige opgaver og spiller en meget stor rolle i menighedsrådenes økonomistyring. Udvalget består i den kommende valgperiode (4 år) af 5 medlemmer (+ provst Mogens Jensen, Grindsted) - fordelt med 1 fra hver af de 5 kommuner / udskrivningskredse. Vi ser med stor tilfredshed, at Tove Mortensen fra vort menighedsråd igen fik plads i dette udvalg. Vi kender Tove som en engageret og dygtig formidler og er sikre på, at denne opgave er lagt i de bedste hænder. Endelig skal også bemærkes, at fra vort provsti er udpeget et medlem til det nye stiftsudvalg nemlig Henry Madsen, menighedsrådsmedlem fra Brande. En anden vigtig post til et eksternt udvalg / repræsentantskab er besættelsen af posten til RAMS. Hanne Mikkelsen Enggaard er vor repræsentant i RAMS for den kommende 4-års periode. Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste (RAMS) har til formål at styrke og udbygge samarbejdet mellem skole og kirke. Samarbejdet finder i respekt for den gensidige uafhængighed parterne imellem sted i en forståelse for nødvendigheden af oplysning om kristendommen. Til denne post er Hanne den helt rigtige repræsentant som rådsmedlem og med dagligt virke i skoleverdenen. Kollektdage i Menighedsrådet har besluttet omfanget af indsamlinger i løbet af kirkeåret og hvilke organisationer og institutioner, der kan indsamles til ved gudstjenesterne i vore kirker. Det har været en 4

5 vanskelig opgave, da der findes rigtig mange støtteværdige formål, hvortil der er behov for hjælp og støtte. Til grund for udarbejdelsen udarbejdedes en række kriterier, som det her vil føre for vidt at komme nærmere ind på, ligesom en opremsning af de 17 organisationer og institutioner, der nu er på oversigten over kollektdagene. Men udgangspunktet har været, at antallet af kollekter skulle være af ca. samme omfang som hidtil (før: 16, nu: 17) - nogle er gengangere, nogle er gledet ud, og nye er kommet til. Det er vigtigt at understrege, at der findes mange støtteværdige organisationer, og at det ikke er en nedvurdering af de organisationer, der er gledet ud af den nye fortegnelse. (Man er velkommen til at få nærmere oplysninger om kollektlisten og kriterierne for udarbejdelsen ved henvendelse til undertegnede eller kirkekontoret). Visioner - forventninger - arbejdsopgaver På menighedsrådets møder i januar, februar og marts har vi haft et punkt på dagsordenen, hvor vi har søgt at afklare, hvilke forventninger og visioner vi havde for at udbygge fastholde udvikle et godt og meningsfuldt folkekirkeligt liv i sognet. Vi har oplistet alle de aktiviteter, som menighedsrådet er ansvarlig eller medansvarlig for. Det er rigtig mange opgaver, skal jeg bare hilse og sige. Vi har et sogneliv, som vi godt kan være stolte af og glade for. Men det kommer ikke af sig selv og hvis man ikke hele tiden holder sig bevidst og får afklaret, hvem gør hvad? hvem har det primære ansvar? hvordan kan vi bedst støtte og vedligeholde? eller skal vi omprioritere eller afvikle? ja, så stivner og dør livet. Det har været en god øvelse for det samlede menighedsråd at få denne oversigt og få indblik i de mange gøremål, der skal fordeles bedst muligt. Samtidig kan det skabe forståelse for, at vi lever i et forandringssamfund, der hele tiden stiller nye fordringer, behov og forventninger. Det tvinger kirken (menighedsrådet) til at være sin rolle bevidst i arbejdet mod målet: at skabe gode vil- kår, liv og vækst i den danske folkekirke. Denne proces er en løbende sag, som ikke afsluttes én gang for alle. Derfor er det muligt, at der senere i kirkebladet vil komme nærmere redegørelse for denne spændende arbejdsopgave. Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at menighedsrådsmøderne er offentlige. De afholdes den første tirsdag i måneden (undtaget juli) kl i Å-fløjen, Billund Centret. Dagsorden for møderne ligesom det efterfølgende mødereferat er fremlagt til orientering på bibliotekets læsesal og kan udleveres fra kirkekontoret. Farvel og tak til Henriette Jørgensen og velkommen tilbage til Dorte Laukamp I perioden fra 1. august 2004 til 28. februar 2005 har Henriette vikarieret i Dortes embede i Grene Sogn. Henriette Hauritz Jørgensen er færdiguddannet som præst i 2001 og har siden virket i forskellige vikariater af kortere og længere varighed. Det er som bekendt vanskeligt at få fast embede i disse tider, og i skrivende stund søger Henriette efter fast embede. Henriette har med godt humør og frisk mod påtaget sig de mange forpligtelser, der er i forbindelse med et præsteembede. Hun har udvist gode evner for samarbejde med alle i menigheden, ansatte såvel som menighedsrådet. Med sin smilende og ligefremme måde at møde mennesker på blev hun hurtigt en del af sognet. På menighedsrådets vegne vil jeg gerne rette en stor tak til dig for din indsats i 7 måneder som sognepræst i Grene Sogn og samtidig medgive de bedste ønsker for dit fremtidige virke. I afskedens stund er det en stor glæde igen at kunne sige velkommen tilbage i embedet til vor dygtige og afholdte sognepræst Dorte Laukamp Nielsen. Dorte har, som det nok vil være bekendt, haft orlov for at vikariere som sognepræst i Hodde Tistrup pastorat, idet Dortes tidligere mand, Lars Bom Nielsen skulle gøre tjeneste som feltpræst i Kosovo. Vi håber, du har haft glæde i embedet og i hjemmelivet med Mikkel jeres sidste hjemmeboende barn, og ikke mindst håber 5

6 vi, at du må finde glæde ved at vende tilbage til Billund. Vi glæder os her og ser frem til et godt samarbejde. Velkommen igen Dorte. Også farvel til Karin Jürgensen Her kort før deadline for indlæg til kirkebladet modtog menighedsrådet en opsigelse af stillingen som organistassistent fra Karin Jürgensen. Karin har fra 1. april fået ansættelse ved Vejen kirke og ønsker at fratræde her i sognet på et endnu ikke aftalt tidspunkt. Karin har tilbudt at stille sig til rådighed - i det omfang det er muligt i overgangsperioden, indtil stillingen er genbesat. Denne overgangsperiode kan vare indtil juni måned, og derfor kan vi endnu ikke sige, hvornår Karin Jürgensen ophører med sit virke her. (Men mere om Karin og organiststillinger følger i næste nummer af kirkebladet ). Karin ønskes hjerteligt til lykke med de nye udfordringer og skal have en rigtig stor tak for veludført arbejde her i sognet. På menighedsrådets vegne Ole Sørensen KONCERT i Billund Kirke den 8. april 2005 kl PETER & PAUL KOR Skt. Petersborg Russisk kirke- og folkemusik Dir.: Juris Gurbo I 1996 DANNEDE dirigenten og pianisten Jurij Gurbo Peter & Paul koret i kulturmetropolen Skt. Petersborg. Koret har navn efter Peter & Paul katedralen og tilkendegiver hermed tilhørsforhold til kirkelig tradition og liturgisk repertoire. Sideløbende hermed profilerer koret sig som fortolker af russisk folkemusik. Sangerne er alle uddannede på russiske konservatorier og virker professionelt ved operaer, teatre og undervisningsinstitutioner. Da indtjeningsmulighederne i Rusland er beskedne, supplerer sangerne deres indtægter bl.a. ved tournéer i Vesten. Trods dets relativt korte levetid har koret allerede fået mange kontakter i udlandet, hvor der ofte sker det, at de bliver geninviterede hvilket borger for kvaliteten. Koret har et omfattende repertoire (Requiem, Te Deum, Stabat Mater, oratorier, kantater ) og synger ofte for et stort publikum som f. eks. ved EXPO 2000 i Hamborg. Koncerten i Billund Kirke vil bestå af et a capella program med dels klassisk kirke-/russisk-ortodoks musik og dels af russisk folkemusik, som vil blive fortolket med den kendte russiske indlevelse og stemmepragt. Dirigenten Jurij Gurbo er uddannet i sin hjemby Skt. Petersborg på hhv. Glinka akademiet og Rimskij-Korsakow konservatoriet, hvorfra han tog højeste eksamen både som dirigent og pianist blev han repetitør og siden 2. dirigent for Skt. Petersborgs TV-kor. Her arbejdede han sammen med kunstnere som bl.a. Nikolaj Gedda. Udover sit nuværende virke som dirigent for Peter & Paul koret nyder Jurij Gurbo anerkendelse som pianist og har også på dette felt en karriere at pleje. Jurij Gurbo og Peter & Paul koret er ambassadører for en lang og højt anerkendt russisk musiktradition. Der vil være mulighed for at købe korets cd efter koncerten, som starter kl (med adgang fra 18.30). Entré kr. 100 (50 kr. for pensionister og børn). 6

7 Konfirmationer 2005 i Grene Sogn 7

8 Søndag den 10. april kl i Grene Kirke - Enggårdskolens 7 B Mathias Brosbøl Eriksen Smutten 5 Louise Gamst Frostholm Bopladsen 47 Janni Eghøj Hansen Elkjærhøjevej 3 Regitze Toftlund Hansen Kærvej 405 Jesper Henriksen Plougslundvej 340 Mia Buhl Jensen Møllevænget 38 Casper Borch Lind Kobjergvej 21 Lars Houmann Maul Vejle Landevej 46, 7200 Grindsted Maria Mejer Elkjærhøjevej 1 Lykke Metzger Lærkevej 16A Nicolai Bo Nielsen Lærkevej 15, st. th. Camilla Brzovic Nissen Egevænget 406 Sarah Tarp Nissen Smutten 2 Kevin Gehlert Ploug Solsortvej 18, 1. tv. Mateusz Radmer Annexvej 3B Mads Falk Gyldenlev Sørensen Flintemarken 1 Martin Sørensen Plougslundvej 193 Micki Terp Sørensen Hybenvej 127 Martin Sund Trads Plougslundvej 179 Søndag den 17. april kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7 B Simone Lund Andersen Sønderkær 391 Sabina Bojsen Grindstedvej 60, 7184 Vandel Mikkel Gude Kring Christensen Sønderkær 311 Kristian Drechsler Flintemarken 53 Morten Hedeby Elsborg Sønderkær 104 Isabella Gammelgaard Fiedler Mølleparken 364 Line Camilla Lange Højbert Søndermarksvej 203 Jonas Kramer Sønderkær 231 Louise Olsen Lund Mølleparken 133 Katrine Røge Nielsen Skovparken 410 Mikkel Gaardsted Nielsen Plougslundvej 225 Janni Ladegaard Pedersen Sønderkær 435 Rasmus Bolund Enggaard Pedersen Hybenvej 131 Maja Bendix Rasmussen Mølleparken 135 Martin Hedegaard Rasmussen Mølleparken 234 Jonas Nygaard Storm Markskellet 65 Jimmi Nygaard Therkelsen Mølleparken 247 Aske Pinholt Thorsen Vestervang 14 Nickolai Tørnæs Hansen Tychsen Tingstedet 15 Jonas Uldahl Vigsø Sønderkær 144 Melea Louise Wallenius Mølleparken 344 8

9 Fredag den 22. april kl i Grene Kirke - Enggårdskolens 7. A Nina Sofie Holm Andersen Granvej 7 Lina Bjerg Flintemarken 39 Nina Enggaard Ole Kirks Vej 2 Jakob Moesgaard Hansen Bogfinkevej 15 Christoffer Dalsgaard Henriksen Systemvej 39 Gustav Nordahl Jacobsen Egevænget 103 Rasmus Gødvad Jessen Hybenvej 119 Joanna Hardenberg Jørgensen Ole Kirks Vej 14 Janne Sølund Kristensen Toften 112 Caroline Emilie Holst Lundqvist Skovparken 218 Kenneth Salling Damgaard Madsen Flintemarken 59 Kristoffer Engebæk Overgaard Bogfinkevej 22 Henriette Schmidt Flintemarken 11 Trine Winther Sørensen Kobjergvej 11 Jakob Tvermose Vestervang 12 Steffen Kallehauge Wagener Møllevænget 40 Søndag den 24. april kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7. C Sofie Heidemann Augustesen Egevænget 112 Niclas Bojsen Markskellet 54 Sebastian Munk Buchholt Markskellet 62 Astrid Enggaard Kærvej 117 Emil Ellerup Eskildsen Sønderkær 129 Victor Spanggaard Fobian Tingstedet 100 Chris Gejl Gregersen Sønderkær 226 Ditte Rieland Hansen Flintemarken 71 Molli Katrine Hansen Mølleparken 226 Rikke Helle Rahbek Hasselstrøm Markskellet 82 Simon Marseen Hedegaard Tingstedet 77 Patrick Habekost Jensen Tingstedet 65 Chanet Teglgaard Jønsson Systemvej 20 Stephan Sloth Lorenzen Markskellet 59 Stine Dahl Skjøt Madsen Søndermarksvej 215 Amalie Vestergaard Meyer Sønderkær 179 Louise Lillie Nicolajsen Sønderkær 149 Marck Sebastian Vilstrup Nielsen Markskellet 92 Olafur (Ole) Randver Nordquist Østergade 54, Vorbasse Jonas Breinbjerg Pedersen Sønderkær 522 Line Amlund Schultz Sønderkærgaard, Sdr. Almstokvej 2, Vorbasse Daniel Ravn Vinther Sørensen Toften 33 Mattis Sørensen Sønderkær 512 Tina Hoffland Sørensen Tingstedet 83 9

10 Søndag den 1. maj kl i Billund Kirke - Søndermarkskolens 7. A Tobias Moesgaard Fast Tingstedet 40 Christian Pagh Fisker Sønderkær 357 Sofie Sig Guldager Mølleparken 276 Mette Guldborg Tingstedet 50 Michael Gosvig Hansen Søndermarksvej 316 Casper Holm Egevænget 202 Jens Hasselbalch Volke Hougaard Vestervang 1 Anne Kathrine Høiberg Mølleparken 242 Niklas Block Jensen Søndermarksvej 115 Ulrik Topholm Jepsen Gravhøjen 46 Jonathan Nørgaard Kristensen Sønderkær 289 Mathias Kirk Simoni Kristensen Toften 57 Martin Lorensen Kærvej 107 Amalie Røge Nielsen Skovparken 410 Naja Nyenstad Petersen Mølleparken 182 Maja Charlotte Junker Svensson Lindevej 91 Tomas Torpe Billundvej 47 Tine Uldahl Vigsø Sønderkær 144 Mads Westmark Tingstedet 52 Jonas Nicolajsen Hedegårdsvej 12 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver afleveres i Kirkehuset ved Grene Kirke og i mødelokale 1, Billund Kirke. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. NB! I ugen op til konfirmationen kan telegrammer til konfirmanderne afleveres i SHOPPEN Hovedgaden 17 B. 10

11 Gudstjenester April: Billund Grene Indsamlinger søn søn. e. påske PF Mini DL Kofoed Skole søn søn. e. påske DL B PF BU & konfir søn søn. e. påske PF VK & konfir DL Folkekirkens Ungdomskor fre. 22. St. Bededag ingen DL BU søn søn. e. påske DL VK & konfir PF Maj: søn søn. e. påske DL BU & konfir PF & konfir ons års-dagen for Danmarks befrielse DL Gudstjeneste tors. 5. Kr. Himmelf PF PF Folkekirkens Ydre Mission søn søn. e. påske DL VK DL kaffe søn. 15. Pinsedag PF PF Folkekirkens Nødhjælp man pinsedag DL ingen søn. 22. Trinitatis PF PF B Religions-pædagogisk Center søn søn. e. trin PF BU DL B = Kirkens børnestue BU = Børne- og ungdomskoret VK = Voksenkoret kaffe = kirkekaffe konfir = konfirmation Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 7. april kl Jørgen Bækgaard Thomsen, altergang Torsdag d. 21. april kl Dorte Laukamp Torsdag d. 5. maj ingen, Kr. Himmelfartsdag Torsdag d. 19. maj kl Peter Fredensborg Gudstjenester på Lindegården: Tirsdag d. 19. april Tirsdag d. 17. maj kl Peter Fredensborg kl Dorte Laukamp Klokkespil: 1. april til 21. april Denne er dagen Hvor skoven dog Gak ud min sjæl 21. april til 14. maj Den signede dag Kom maj du søde milde Bliv hos os, når dagen hælder 14. maj til 1. juni I al sin glans Nu blomstertiden kommer Nu hviler mark og enge 4. maj-gudstjeneste i Grene kirke Onsdag d. 4. maj kl i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse. Alle er velkomne. DL Indsamlede kollekter: Kirkens Korshær kr. 510,00 KLF-Kirke og Medier kr. 653,00 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler kr. 475,50 11

12 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson: Ejgil Kristoffersen, Koldingvej 1, tlf April: Mandag d. 4. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 7. kl KLF Kirke og Mediers forårsmøde. Taler skolekonsulent Karna Jensen, Ribe Torsdag d. 14. kl Pastor Hans Erik Friis fortæller om Kirkens Korshær Mandag d. 18. kl Ældre eftermiddag. Besøg fra Shalom et behandlingshjem i Randers Mandag d. 25. kl Kredsmøde i Billund. Valgmenighedspræst Keld Dahlmann, Århus taler Maj: Mandag d. 2. kl Danmissions kvindekreds Torsdag d. 12. kl Sudanmøde. Fritidssekretær pastor Sigrid Gade Nielsen, Esbjerg taler Onsdag d. 18. kl Bibelkreds i missionshuset Mandag d. 23 kl Ældre eftermiddag. Sognepræst Bent Skovhus, Sædden Torsdag d. 26. kl Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Emne: Håbet her i verden for Jesu diciple Mandag d. 30 kl Kredsgeneralforsamling i Filskov. Asbjørn Asmussen, Fredericia taler BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Martin Ærbo Jakobsen, Mølleparken 245, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. April: Søndag d. 3. kl Familiegudstjeneste i Billund Kirke Søndag d. 10. kl Jesus lever Fredag d søndag d. 17. Uruplejr for 5. klasse og op til 16 år Maj: Søndag d. 8. kl Fadervor 1. *Søndag d. 29. kl Fadervor 2 Søndage markeret med * betyder, at vi starter i kirken og går ud under salmen før prædiken. BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Plougslundvej 8, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Kontaktperson: Inger Vinther, Mølleparken 124, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf eller Jørgen Poulsen, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Brian Skjøt Madsen, Søndermarksvej 215, 7190 Billund, tlf Mødested Kærhuset, Plougslundvej 8 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bjarne Jensen, Skovparken 302, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 12

13 KIRKELIGT SAMFUND: Den Grundtvigske Kreds i Billund. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktperson: Torben Møller, tlf April: Mandag d. 4. kl Lærer Lillian N. Andersen, Tarm Fredag d. 8. kl i Søndermarks Hallen Mandag d. 18. kl Bodil Skjøtt, Ølsted. Mandag d. 25. kl Kredsmøde i Billund, taler Keld Dahlmann, Århus Maj: Mandag d. 2. kl Missionær Søren Grysbæk, Horsens Søndag d. 29. kl Udflugt til Lintrup Zoo. Mandag d. 30. kl Kredsgeneralforsamling i Filskov. Taler Asbjørn Asmussen, Fredericia KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Henrik Dam, Blødstøvlvej 10, 7200 Grindsted, tlf Møderne er i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. April: Tirsdag d. 5. kl Fødselsdag på Kirkevej 4, Hejnsvig Tirsdag d. 12.Finansaften Tirsdag d. 19. kl Debataften på Jernbanegade 12B, Grindsted Tirsdag d. 26. Bibelstudie i hjemmene Maj: Tirsdag d. 3. Peter Bergholt, CrossWay, spiller nye cd er Tirsdag d. 10. Peter Fredensborg taler Fredag d mandag d. 16. Å-festival i Sdr. Felding hele Pinsen Tirsdag d. 17. Spilleaften Tirsdag d. 24. Rekordaften Tirsdag d. 31. Bibelstudie i hjemmene BILLUND TEENKLUB: Kontaktperson: Erik Christensen, Brunbjergvej 3, 7190 Billund, tlf Møde hver anden fredag i Kærhuset fra kl Fra 5. klasse. April: Fredag d. 1.- søndag d. 3. Var det noget med en lejr? Fredag d søndag d. 17. Urup-lejr Fredag d. 22. LØB!! (-for livet). Kage: Jonas Maj: Fredag d. 6. Minigolf ved Billund Minigolf. Fredag d. 20. Ud i det blå og kigge på. FREDAGSKLUBBEN "LØV-UNGERNE" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17. I månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Arne Kraght Kristiansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf BIBELKREDSENE April: Intet møde Maj: Onsdag den 11. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. I den efterfølgende uge er der bibelkredsmøde i hjemmene: Teksten er: 1. Kor. kap Missionshuset, Vejlevej Ove Høgh, Bækkevej 22, Vorbasse 4. Astrid og Aage Landbo, Fasanvej Martha Kristiansen, Rosengården 4 8. Ellen og John Hansen, Egevænget Sigvald Skov, Gravhøjen Dora og Erik Thimsen, Skovparken 108 A 13

14 Klokkespilskoncert i Billund Kirke Påskelørdag den 26. marts kl Organist Egon Mortensen vil spille melodier, der relaterer til påsken og årstiden. Billund Kirkes klokkespil består af 29 klokker. I tilfælde af dårligt vejr kan man gå indenfor og høre det gennem kirkens højtalere Musikgudstjeneste i Billund Kirke 2. påskedag mandag den 28. marts kl Kirkens voksenkor og organister medvirker Liturg: Peter Fredensborg Musical i Billund Kirke onsdag den 6. april kl Elever fra Tommerup efterskole opfører en ungdomsmusical der hedder Stjerneskud Koncert i Billund kirke Fredag d. 8. april 2005 kl PETER & PAUL KOR Skt. Petersborg Russisk kirke- og folkemusik Dir.: Juris Gurbo Entré kr. 100/50 (se omtale i bladet) Syng sammen aften på Billund plejehjem onsdag den 20. april kl Birte og Søren Ottesen Årets Kirketur Onsdag den 11. maj til Balle Kirke Valgmenighedspræst Doris Tiedemann viser rundt og fortæller om kirken. Derefter er der kaffebord, sang m.m. i Balle Forsamlingshus. Vi kører i egne biler og mødes ved Billund Centrets P-plads kl Bestyrelsen Den Grundtvigske kreds i Billund. Sogneudflugten Årets sogneudflugt er i år tirsdag den 14. juni med afgang fra Billund Centret kl og hjemkomst kl Vi skal bl.a. se Vadehavet, Rømø og en tur omkring Møgeltønder Sorggruppe Ønsker du at deltage i sorggruppen ved Grene og Billund Kirke Henvendelse til sognepræst Dorte Laukamp tlf , eller sognemedhjælper Lund Frederiksen tlf INDBYDELSE TIL Forårsmøde og generalforsamling i KLF - Kirke og Medier torsdag d. 7. april kl i Billund Missionshus. Skolekonsulent, Karna Jensen, Ribe taler Emne: "Hvad gør KLF - gør det en forskel?" Generalforsamling iflg. foreningens love. Alle er velkomne P.b.v. Rita Dahlmann 14

15 Konfirmandudsagn Vi har i år spurgt konfirmanderne, hvad de har haft ud af at gå til præst, og hvorfor de vælger at blive konfirmeret. Det er der kommet mange gode svar ud af. I har nu gået til konfirmationsforberedelse i over ½ år. Hvad vil I selv sige, I har fået ud af den tid, vi indtil videre har haft sammen? Jeg har haft nogle anderledes timer, end jeg er vant til. Jeg har også lært at slå op i Bibelen. Jeg har lært om Jesus og hans handlinger, også om de budskaber der findes i vores/min hverdag og i TV og musikvideoer og sange. Det er meget anderledes, end jeg havde forventet. Jeg troede, at vi skulle høre og læse fra Bibelen, som nok er det en 13 årig elev vil høre mest om, men vi snakker om alt. Børn i Afrika, døden og begravelse, alt det jeg ikke havde forventet. Det kan være en oplevelse at gå til præst. Det er fint. Vi har fået mere at vide, om hvor galt det står til i Afrika. Det har været sjovt, men der har både været negative og positive oplevelser og der skal nok komme flere positive oplevelser. Jeg synes, at vi har lært noget om tro og Gud og så har det været sjovt. Uha, meget. Jeg ser på verden med et andet perspektiv. Jeg er blevet bevidst over, at jeg har det godt i forhold til mange andre i verden. Og jeg har fundet ud af meget mere om Bibelen. Jeg har lært meget mere om kristendommen, og det har været spændende. Vi har snakket en del om mange ting, og det har jeg fået meget ud af. Nu siger kristendommen mig meget mere, end inden jeg begyndte at gå til præst. Har lært fadervor og trosbekendelsen, men det er også lidt irriterende at sidde ned. Jeg har mere lyst til at blive konfirmeret. Man kommer til at vide mere om Gud og Jesus. Jeg har da fået en anden holdning til Gud. Før vidste jeg ikke særlig meget om ham og mennesker i verden, og det har jeg lært nu. Jeg tror mere på kristendommen nu, og jeg har lært noget om sult. Jeg synes, at det er spændende, og vi har haft en masse gode diskussioner. Vi snakker om, hvad der er retfærdigt, og hvad vi ville gøre i forskellige situationer. Ikke alle vælger at blive konfirmeret. Hvad er de vigtigste grunde til, at I har valgt at blive konfirmeret? Nyt tøj, gaver og fest er det, de fleste har skrevet, men der er også kommet andre svar. Jeg vil gerne selv sige ja til at tro på Gud. Jeg vil gerne lære, og det er rart at høre en præsts mening. Det er nok, at jeg føler mere, at jeg tror på Gud og kristendommen. Det føles bare rigtig. Det er bare noget man gør, men jeg gør det, fordi jeg gerne vil være kristen. Det er en stor dag i livet for mig. For at bekræfte, at jeg bliver i den kristne tro. Jeg er døbt, og resten af min familie er konfirmeret, og så får man gaver og en dejlig fest som man vil huske resten af ens liv. Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi jeg tror på Gud, og virkelig tror på at han er derude et sted. Kirken er en del af mit liv. PF & LF 15

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Det nyvalgte As-Klakring-Juelsminde menighedsråd Bageste række: Carsten Nørgaard; Jørn Blume Schmidt; Birgith Kruse; Christian

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Juni Juli August

Agerskov & Branderup. Juni Juli August KirkeBladet 3 Tirsdagscafé med påskedekorationer Indhold Sommer og hverdag... 2 Tirsdagscafé.... 3 Nyt om præstegårdem... 4-5 Grillgudstjeneste i shelter... 7 Gudstjenester... 8 2014 Juni Juli August Agerskov

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere