Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge"

Transkript

1 Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats Livslang Effekt... 3 Om nøgletallene... 4 Nøgletallenes udvikling... 7 Udviklingen i anbringelser i Kolding Kommune... 8 Nøgletal 1: Institutionsanbringelser Nøgletal 2: Varighed af institutionsanbringelser Nøgletal 3: Anbringelser i plejefamilier Nøgletal 4: Anbringelser i netværksplejefamilier Nøgletal 5: Hjemmebaserede foranstaltninger Nøgletal 6: Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 7: Tidligere institutionsanbragte Nøgletal 8: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen 27 Nøgletal 9: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen Nøgletal 10: Udviklingen i forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 11: Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser Nøgletal 12: Opfølgninger Bilag Bilag 1: Definition af nøgletal

3 I denne ledelsesinformationsrapport præsenteres udviklingen i 11 nøgletal for Kolding Kommune. Rapporten indledes med en generel introduktion til den retning i omlægningen, som nøgletallene skal belyse samt en beskrivelse af sammenligningsgrundlag, forbehold og tekniske fakta om data. Derefter præsenteres udviklingen i de enkelte nøgletal. Nøgletallene er alene beskrevet deskriptivt, og denne rapport indeholder derfor ikke en faglig tolkning af tallene i forhold til indsatstrappen og omlægningen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Det er forhåbningen, at rapporten kan danne grundlag for en sådan tolkning internt i kommunen og i dialogen med Socialstyrelsen. Denne rapport er baseret på nøgletal med skæringsdatoen d. 30. september Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats Livslang Effekt Kolding Kommune er i færd med at omlægge indsatsen for socialt udsatte børn og unge mod at være tidligere forebyggende og mere effektiv. Kommunen indgår som referencekommune i Socialstyrelsens partnerskabsprojekt, som følger og sætter fokus på udviklingen i kommuner, der omlægger i denne retning. Den overordnede retning i udviklingsarbejdet er ned ad indsatstrappen. Det indebærer, at indsatserne anvendes tidligt og rettidigt, og at der sættes ind med hjælp og støtte på det trappetrin, der matcher barnets eller den unges problemudvikling. Et vigtigt redskab i omstillingen er muligheden for at følge op på mål og resultater undervejs i omstillingsprocessen. Nøgletalskataloget indeholder 12 indikatorer, som tilsammen skal give en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning. Nøgletallene er bygget op omkring trinene på indsatstrappen som den grundlæggende faglige figur for omstillingen (fig. 0.1) og belyser den forandringsproces, som Kolding Kommune gennemgår og de resultater, der opnås. Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen 3

4 Om nøgletallene DE 11 NØGLETAL 1. Institutionsanbringelser 2. Varighed af institutionsanbringelser 3. Anbringelser i plejefamilier 4. Anbringelser i netværksplejefamilier 5. Hjemmebaserede foranstaltninger 6. Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) 7. Tidligere institutionsanbragte 8. Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen 9. Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen 10. Udvikling i forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) 11. Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser 12. Opfølgninger Nogle nøgletal er opdelt i undernøgletal, eksempelvis på foranstaltningstype, for at opnå en større detaljeringsgrad. Undernøgletallene giver samtidig bedre grundlag for at forstå det overordnede nøgletal, da det er muligt at følge udviklingen hos undergrupperne. I udviklingen af nøgletallene er det tilstræbt, at nøgletallene er entydige. Det er dog vigtigt, at bevægelserne i nøgletallene ses i en større sammenhæng, hvor der kan være lokale forklaringer på tallenes udvikling. Det er derfor vigtigt, at kommunerne selv tolker på tallenes udvikling. Nøgletallene kan inddeles i to grupper ud fra, hvordan data indhentes: KILDE Anbringelsesstatistikken ved Danmarks Statistik Kommunens egen opgørelse og indberetning NØGLETAL 1, 2, 3, 4, 5.2 og 7 5.1, 5.3, 5.4, 6, 8, 9, 10, 11 og 12 4

5 Derudover ekskluderes en gruppe af børn og unge fra alle nøgletallene, fordi de ikke er del af målgruppen for omlægningen. PERSONER, DER EKSKLUDERES FRA NØGLETALLENE Personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse: Børn og unge, der er anbragte eller modtager en foranstaltning overvejende grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er ekskluderet fra alle nøgletal Uledsagede flygtningebørn: Anbringelser af uledsagede flygtningebørn er ekskluderet fra nøgletal vedrørende anbringelser Sammenligningsgrupper De nøgletal som kommunens selv opgør og indberetter sammenlignes ikke med andre kommuner, da forskellighederne i opgørelses- og registreringspraksis vanskeliggør en sund sammenligning. Nøgletal baseret på Anbringelsesstatistikken sammenlignes med et landsgennemsnit og et gennemsnit for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn og unge. Sidstnævnte gruppe er sammensat på baggrund af KORAs rapport Sårbare børn 1, som er udarbejdet for Socialstyrelsen. Rapporten definerer sårbare børn og unge som de 10 pct. af landets børn og unge, som ud fra en lang række sociale og sundhedsmæssige baggrundsforhold har højest statistisk forventet risiko for at blive omfattet af enten anbringelse eller forebyggende foranstaltninger efter Serviceloven. Rapporten opgør derefter andelen af sårbare børn i hver kommune ud fra den samlede børnebefolkning i kommunen. Socialstyrelsen har efterfølgende grupperet kommunerne i 7 grupper ud fra andelen af sårbare børn af den samlede børnebefolkning. Det er tilstræbt, at der er lige mange kommuner i hver gruppe 2. Kolding Kommune indgår i gruppe 5, hvor andelen af sårbare børn i kommunerne varierer fra 10 pct. til 10,77 pct. Andelen af sårbare børn og unge i Kolding Kommune er 10,37 pct. 1 Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Andel sårbare børn i de 7 kommunegrupper: Gruppe 1: 3,33-6,75 pct., Gruppe 2: 7,06-7,87 pct., Gruppe 3: 8,37-8,79 pct., Gruppe 4: 8,91-9,89 pct., Gruppe 5: 10,0-10,77 pct., Gruppe 6: 10,95-12,31 pct., og Gruppe 7: 12,53-18,83 pct. 5

6 GRUPPE MED EN LIGNENDE ANDEL SÅRBARE BØRN (GRUPPE ) Kolding Kommune indgår i en gruppe, der yderligere består af: Assens Frederikssund Glostrup Haderslev Holbæk Hvidovre Køge Norddjurs Struer Sønderborg Vejen Aalborg Aarhus Historiske data For nøgletal baseret på Anbringelsesstatistikken er der medtaget historiske data for 2015 for at kunne følge tallenes udvikling. Hvis kommunerne har fulgt den faste valideringsproces, er data fra Anbringelsesstatistikken valideret for Data fra 2016 er endnu ikke validerede, hvorfor de ikke indgår i denne rapport. Tal for 2016 forventes at indgå i rapporterne fra januar Generelle forbehold ved data I nedenstående nævnes generelle forbehold ved data, som er væsentlige at betragte i tolkning af nøgletallene. Kolding Kommunes forbehold til de specifikke nøgletal vil fremgå af en boks under det relevante nøgletal. Validering af data fra Anbringelsesstatistikken: De historiske nøgletal, der er baseret på Anbringelsesstatistikken er som tidligere beskrevet validerede. Derimod er data fra den seneste dataindsamling (med skæringsdatoen d. 30. september 2016) kun valideret for referencekommunerne som deltager i nøgletalsarbejdet samt partnerskabskommunerne, men ikke for landets øvrige kommuner. Dette har betydning for sammenligningen med landsgennemsnittet og gennemsnittet for gruppen af kommuner med en lignende andel sårbare børn og unge. 6

7 Ekskludering af personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn: Personer, der er anbragt overvejende grundet fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn er ekskluderet fra alle nøgletal for Kolding Kommune. For de nøgletal, der er baseret på Anbringelsesstatistikken, har Kolding Komme i forbindelse med valideringen af anbringelser selv udpeget de personer, der er anbragt eller modtager en foranstaltning overvejende grundet fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn. Disse personer har Danmarks Statistik efterfølgende ekskluderet fra nøgletallene baseret på Anbringelsesstatistikken. Nøgletallene fra Anbringelsesstatistikken sammenlignes med et landsgennemsnit og et gennemsnit for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn og unge. I beregningen af disse gennemsnit er personer, der er anbragt overvejende grundet fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn, ligeledes ekskluderet fra nøgletallene for de øvrige kommuner, der arbejder med nøgletal 3. For de resterende af landets kommuner er disse personer ikke ekskluderet. For de nøgletal, som Kolding Kommune selv har indberettet, har Kolding Kommune selv ekskluderet de personer, der er anbragt eller modtager en foranstaltning overvejende grundet fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn. Disse nøgletal sammenlignes ikke med lands- og gruppegennemsnit. Nøgletallenes udvikling På de følgende sider præsenteres udviklingen i Kolding Kommunes nøgletal. Først vises udviklingen i fordelingen mellem institutionsanbringelser samt anbringelser i plejefamilier og netværkspleje. Derefter præsenteres nøgletal 1-11 et for et. Nøgletal 12 opgøres årligt og vil først indgå i næste rapport. I bilag 1 finder I en beskrivelse af, hvordan hvert hovednøgletal er opgjort. Hvis I ønsker en mere detaljeret beskrivelser af definition og opgørelsesmetode for hovedog undernøgletal, henvises til det nøgletalskatalog, som blev sendt ud i forbindelse med dataindsamlingen til denne rapport. 3 Kommuner der arbejder med nøgletal: Brønderslev, Guldborgsund, Haderslev, Herning, Hillerød, Hvidovre, Kolding, Nyborg, Roskilde, Svendborg, Syddjurs, København og Vesthimmerland 7

8 Udviklingen i anbringelser i Kolding Kommune En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, at socialt udsatte børn og unge støttes tæt på hverdagslivets arenaer. Det handler om at iværksætte en indsats tidligt og rettidigt, og det handler om at sætte ind med en indsats, der matcher barnets eller den unges problemudvikling. Samtidig handler det om at bringe barnet eller den unge ned ad indsatstrappen og tættere på hverdagslivet. Det samlede anbringelsesmønster skal gerne bevæge sig i retning af en faldende andel af anbringelser på døgninstitution og socialpædagogiske opholdssteder samt en øget andel af anbringelser i familie- og især netværkspleje. Af figur 0.2 fremgår den samlede udvikling i Kolding Kommunes anbringelsesmønster i perioden 2015 og 2016 samt udviklingen for lands- og gruppegennemsnittet. Det ses, at andelen af anbringelser i netværkspleje er steget fra 7,5 pct. i marts 2015, til knap 10 pct. i september Samtidig ses det, at andelen af anbringelser i plejefamilier ligeledes er steget fra knap 68 pct. i marts 2015, til knap 74 pct. i september Andelen af anbringelser på institution er faldet fra 24,7 pct. i marts 2015, til 16,3 pct. i september Tallene indikerer dermed, at Kolding Kommunes anbringelsesmønster i perioden har ændret sig i retning af en faldende andel af anbringelser på institutioner, til fordel for stigninger i andelen af anbragte i både netværkspleje og i plejefamilier. For lands- og gruppegennemsnittet ses der en nogenlunde ensartet udvikling, hvor der opleves et fald i andelen af institutionsanbringelser, mens andelen af anbringelser i plejefamilier stiger. Antallet af anbringelser i netværkspleje har holdt sig nogenlunde stabilt i hele analyseperioden. 8

9 Figur 0.2: Udvikling i fordelingen mellem anbringelser på institution, i plejefamilie og i netværkspleje blandt 0-17-årige Kolding Kommune 100% 90% 80% 70% 7,5% 6,5% 9,8% 60% 50% 67,8% 73,5% 73,9% 40% 30% 20% 10% 24,7% 20,0% 16,3% 0% mar 15 sep 15 sep % 80% 60% 40% 20% 0% Gruppe 5 Hele landet 8,3% 8,1% 8,3% 100% 8,3% 8,4% 8,6% 80% 56,5% 57,0% 59,2% 60% 57,7% 58,1% 59,4% 40% 35,1% 34,9% 32,5% 20% 34,0% 33,5% 32,0% 0% mar 15 sep 15 sep 16 mar 15 sep 15 sep 16 Institutionsanbringelser Plejefamilie Netværksanbringelse Tabel 0.1 viser udviklingen i det samlede antal af børn og unge, som er anbragt på enten institution, i plejefamilie samt netværksanbringelser i Kolding Kommune. Derudover vises antal anbragte børn og unge pr årige for Kolding Kommune samt lands- og gruppegennemsnittet. Dette giver en sammenlignelig målestok for kommunernes antal af anbragte børn og unge. Det ses, at det samlede antal anbragte i Kolding Kommune gradvist falder i analyseperioden. Kolding Kommune har pr. 30. september anbragte børn og unge, svarende til 7,6 personer pr årig i kommunen. Dermed viser Kolding Kommune en udviklingstendens på linje med både lands- og gruppegennemsnittet, hvor antallet af anbragte gradvist falder henover analyseperioden, og pr. 30. september 2016 er på et lavere niveau end i Det bemærkes, at Kolding Kommunes antal anbragte pr årige er lavere end både lands- og gruppegennemsnittet i hele analyseperioden. 9

10 Tabel 0.1: Samlet antal anbragte børn og unge i Kolding Kommune i alt og pr årige mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Samlet antal anbragte i alt Samlet antal anbragte pr årige Hele landet Samlet antal anbragte i alt Samlet antal anbragte pr årige Gruppe 5 Samlet antal anbragte i alt Samlet antal anbragte pr årige ,1 8,8 8,

11 Nøgletal 1: Institutionsanbringelser Nøgletallet opgøres som antallet af institutionsanbragte ud af alle 0-17-årige i Kolding Kommune. Dette nøgletal belyser det øverste trin på indsatstrappen, og et faldende tal kan indikere en overordnet bevægelse, hvor anbragte børn og unge bringes ned ad indsatstrappen og tættere på hverdagslivet. Tabel 1.1 viser udviklingen i antal børn og unge, der er anbragt på institution eller socialpædagogisk opholdssted, det samlede antal 0-17-årige samt det beregnede nøgletal for Kolding Kommune. Det ses, at 25 børn og unge er institutionsanbragte pr. 30. september Dette svarer til 1,2 personer pr årige i kommunen. Der ses dermed et fald i antallet af institutionsanbragte pr. 30. september 2016, i forhold til resten af analyseperioden. Tabel 1.1: Udvikling i antal institutionsanbragte og anbragte på socialpædagogiske opholdssteder blandt 0-17-årige mar 15 sep 15 sep 16 Antal institutionsanbragte Antal 0-17-årige i alt Antal pr årig 2,2 1,6 1,2 Udviklingen i nøgletal 1 sammenholdt med landsgennemsnit og gennemsnittet for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn fremgår af figur 1.2. For lands- og gruppegennemsnittet ses en tendens på linje med Kolding Kommune, hvor antallet af institutionsanbragte gradvist falder henover analyseperioden. 11

12 Antal pr årigel Figur 1.2: Udvikling i institutionsanbragte og anbragte på socialpædagogiske opholdssteder pr åri 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Hele landet Gruppe 5 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding 2,2 1,6 1,2 Hele landet 3,1 3,0 2,7 Gruppe 5 3,2 3,1 2,7 Undernøgletal til nøgletal 1 Undernøgletallene fremgår af tabel 1.2. Heri ses udviklingen i antallet af institutionsanbringelser i Kolding Kommune fordelt på henholdsvis døgninstitutioner 4, sikrede døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 5. Derudover ses andelen af hver af disse anbringelsesformer ud af det samlede antal institutionsanbringelser. Det ses af tabellen, at de 25 børn og unge som pr. 30. september 2016 er institutionsanbragte i Kolding Kommune, fordeler sig på henholdsvis døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det fremgår af tabellen, at 16 personer er anbragt på døgninstitutioner, mens de resterende 9 personer er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. Der er pr. 30. september 2016 ingen anbringelser på sikrede døgninstitutioner. Der observeres en faldende tendens i antallet af anbringelser på både døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Sammenlignet med 31. marts 2015 er der ved den seneste skæringsdato færre anbragte på begge anbringelsesformer. Tabel 1.2: Udvikling i antal anbringelser på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder blandt 0-17-årige (antal og pct. af samlet) 4 Indeholder følgende anbringelsesformer: 1) Døgninstitution almindelig afdeling og 2) Delvist lukket døgninstitution eller delvist lukket afdeling på åben institution 5 Indeholder følgende anbringelsesformer: 1) Socialpædagogisk opholdssted og 2) Skibsprojekt 12

13 Anbragte på døgninstitutioner mar 15 sep 15 sep 16 Antal anbringelser Antal af samtlige institutionsanbragt e Anbragte på sikrede døgninstitutioner 53,5% 54,8% 64,0% Antal anbringelser Antal af samtlige institutionsanbragt e Anbragte på socialpædagogiske opholdssteder 0,0% 0,0% 0,0% Antal anbringelser Antal af samtlige institutionsanbragt e 46,5% 45,2% 36,0% Nedenfor beskrives eventuelle forbehold ved nøgletal 1. FORBEHOLD Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 13

14 Antal dage pr. anbringelse Nøgletal 2: Varighed af institutionsanbringelser Nøgletallet opgøres som det gennemsnitlige antal dage for en igangværende institutionsanbringelse. Som led i en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det et mål, at institutionsanbringelser bruges målrettet og over en kortere periode. Et fald i den gennemsnitlige varighed af igangværende institutionsanbringelser kan indikere en sådan udvikling. Udviklingen i den gennemsnitlige varighed af de igangværende anbringelser for Kolding Kommune fremgår af tabel 2.1. Det ses af tabellen, at den gennemsnitlige varighed for igangværende anbringelser pr. 30. september 2016 er 915 dage. Det ses at den gennemsnitlige varighed stiger fra marts 2015 til september 2015, hvorefter den falder igen pr. 30. september Tabel 2.1: Udvikling i den gennemsnitlige varighed af institutionsanbringelser blandt 0-17-årige mar 15 sep 15 sep 16 Antal dage pr. anbringelse Udviklingen i nøgletal 2 sammenholdt med lands- og gruppegennemsnittet fremgår af figur 2.1. Sammenlignet med Kolding Kommune ses der for lands- og gruppegennemsnittet et mere systematisk billede hvor den gennemsnitlige varighed for igangværende institutionsanbringelser stiger henover analyseperioden. Figur 2.1: Udvikling i den gennemsnitlige varighed af institutionsanbringelser blandt 0-17-årige (antal dage) mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Hele landet Gruppe 5 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Hele landet Gruppe

15 Undernøgletal til nøgletal 2 Udviklingen i undernøgletallene fremgår af tabel 2.2. Heri ses antallet af anbringelser i Kolding Kommune fordelt på henholdsvis døgninstitutioner 6, sikrede døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 7 samt den gennemsnitlige varighed af hver af disse anbringelsestyper. Det ses, at den gennemsnitlige varighed på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder følger samme tendens. For begge anbringelsesformer ses der, at den gennemsnitlige varighed af igangværende anbringelser stiger imellem marts og september 2015, hvorefter den falder pr. 30. september Tabel 2.2: Udvikling i den gennemsnitlige varighed af anbringelser på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder blandt 0-17-årige mar sep 15 sep Anbringelser på døgninstitutioner Antal anbringelser Antal dage pr. anbringelse Anbringelser på sikrede døgninstitutioner Antal anbringelser Antal dage pr. anbringelse Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder Antal anbringelser Antal dage pr. anbringelse Nedenfor beskrives væsentlige forbehold ved nøgletal 2. FORBEHOLD Generelle forbehold: Varigheden af anbringelser opgøres som den gennemsnitlige varighed af igangværende institutionsanbringelser. Nøgletallet siger dermed ikke noget om længden af afsluttede forløb, eller den reelle varighed af de igangværende forløb, da det ikke vides, hvornår disse afsluttes. Nøgletallet vil desuden være påvirkeligt af, hvis der op mod seneste måling er afsluttet flere meget lange anbringelsesforløb end sædvanligt, fx hvis personer er fyldt 18 år og overgået til efterværn. Det vil også være påvirkeligt, hvis kommunen op mod seneste måling har opstartet flere nye forløb end vanligt. Begge dele vil føre til en kortere gennemsnitlig varighed, på trods af at det ikke er et udtryk for at varigheden af anbringelserne falder. Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 6 Indeholder følgende anbringelsessteder: 1) Døgninstitution almindelig afdeling og 2) Delvist lukket døgninstitution eller delvist lukket afdeling på åben institution 7 Indeholder følgende anbringelsessteder: 1) Socialpædagogisk opholdssted og 2) Skibsprojekt 15

16 Nøgletal 3: Anbringelser i plejefamilier Nøgletallet opgøres som antal anbragte i almindelige og kommunale plejefamilier ud af samtlige 0-17-årige i Kolding Kommune. Dette nøgletal belyser det næst-øverste trin på indsatstrappen. Det er målet, at det samlede mønster for anbringelser i kommunen ændrer sig i retning af færre institutionsanbringelser (det øverste trin) og en større andel af anbringelser i plejefamilier (det her beskrevne trin) og i netværkspleje (tredjeøverste trin). En stigning i andelen af anbragte børn og unge, der anbringes i familie- eller netværkspleje, kan være udtryk for, at kommunen i højere grad lykkes med at iværksætte anbringelser, der understøtter et så normalt hverdagsliv for anbragte børn og unge som muligt. Tabel 3.1 viser udviklingen i antal børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, det samlede antal 0-17-årige samt det beregnede nøgletal for Kolding Kommune. Det ses, at 113 personer er anbragte i plejefamilier pr. 30. september Dette svarer til ca. 5,6 personer pr årig i kommunen. Der ses dermed et fald i antallet af anbragte i plejefamilie, hvor ca. 5,9 personer pr årig var anbragt i plejefamilier i marts 2015, er dette antal faldet til 5,6 personer pr. 30. september Tabel 3.1:Udvikling i antal anbragte i plejefamilier blandt 0-17-årige mar 15 sep 15 sep 16 Antal anbragte i plejefamilie Antal 0-17-årige i alt Antal pr årig 5,9 5,7 5,6 Udviklingen i nøgletal 3 sammenholdt med landsgennemsnit og gennemsnit for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn fremgår af figur 3.1. Mens antallet af anbragte i plejefamilier har været faldende i Kolding Kommune ses det, at både lands- og gruppegennemsnittet som holder sig omtrent på samme niveau i hele analyseperioden med en margin på +-0,1. 16

17 Antal pr årige Figur 3.1:Udvikling i antal anbragte i plejefamilier pr årige 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Hele landet Gruppe 5 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding 5,9 5,7 5,6 Hele landet 5,2 5,1 5,1 Gruppe 5 5,1 5,0 5,0 Nedenfor beskrives eventuelle forbehold ved nøgletal 3. FORBEHOLD Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 17

18 Nøgletal 4: Anbringelser i netværksplejefamilier Nøgletallet opgøres som antal anbragte i netværksplejefamilier i alt pr årig i Kolding Kommune og belyser det fjerde trin på indsatstrappen. Det er målet, at andelen af anbringelser i netværksplejefamilier skal stige over tid i forhold til andelen af institutionsanbringelser, som følge af omlægningen af indsatsen. Dette vil indikere en udvikling i foranstaltningsmønsteret, hvor barnet eller den unge bringes tættere på hverdagslivet. Tabel 4.1 viser udviklingen i antal børn og unge, der er anbragt i netværksplejefamilier, det samlede antal 0-17-årige samt det beregnede nøgletal for Kolding Kommune. Det ses, at 15 personer er anbragt i netværkspleje pr. 30. september Dette svarer til 0,7 person pr årig i kommunen. Der ses ikke en systematisk udvikling siden Der opleves et fald i antallet af anbringelser i netværkspleje fra marts 2015 til september 2015, hvorefter antallet atter stiger pr. 30. Tabel 4.1: Udvikling i antal anbringelser i netværksplejefamilier blandt 0-17-årige Antal anbragte i netværksplejefamilie mar 15 sep 15 sep Antal 0-17-årige i alt Antal pr årig 0,7 0,5 0,7 Udviklingen i nøgletal 4 fra januar 2015 til seneste skæringsdato d. 30. september 2016 sammenholdt med landsgennemsnittet og gennemsnit for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn fremgår af figur 4.1. I modsætning til Kolding Kommune ses det, at lands- og gruppegennemsnittet nogenlunde har holdt sig konstant i analyseperioden. Det ses, at antallet af anbragte i netværksplejefamilier pr årig er faldet fra 0,8 personer i marts 2015 til 0,7 i september 2015, ved seneste skæringsdato ligger den fortsat på samme niveau. 18

19 Antal pr årige Figur 4.1: Udviklingen i antallet af anbringelser i netværksplejefamilier pr årige 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Hele landet Gruppe 5 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding 0,7 0,5 0,7 Hele landet 0,8 0,7 0,7 Gruppe 5 0,8 0,7 0,7 Nedenfor beskrives eventuelle forbehold ved nøgletal 4. FORBEHOLD Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 19

20 Nøgletal 5: Hjemmebaserede foranstaltninger Nøgletallet opgøres som antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger pr årig i Kolding Kommune. Dette nøgletal er indberettet af Kolding Kommune for første gang pr. 30. september 2016, og det er derfor endnu ikke muligt at se på nøgletallets udvikling. Dette nøgletal belyser det tredjenederste trin på indsatstrappen og rummer de forebyggende foranstaltninger, der kan sættes i værk primært efter Servicelovens 52, samt anbringelser på eget værelse, kollegium eller lignende det vil sige lettere grader af anbringelsestyper, hvor der ikke er tilknyttet døgnpersonale, og som defineres som tættere på et normalt hverdagsliv end øvrige typer af anbringelser. Med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det sigtet, at foranstaltningsmønsteret over tid vil ændre sig, så der i takt med en øget indsats indenfor de hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggende tilbud både på det specialiserede og almene område vil ses et fald i antallet af børn og unge, der har behov for at blive anbragt. Tabel 5.1 viser antal børn og unge, der modtager en hjemmebaseret foranstaltning, det samlede antal 0-17-årige samt det beregnede nøgletal for Kolding Kommune. Det ses, at 454 personer modtager en hjemmebaseret foranstaltning pr. 30. september 2016, hvilket svarer til 22,7 personer pr årig i kommunen. Tabel 5.1: Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger blandt 0-17-årige Antal hjemmebaserede foranstaltninger sep 16 Antal 0-17-årige i alt Antal pr årig 22,

21 Undernøgletal til nøgletal 5 Undernøgletallene fremgår af tabel 5.2. Heri ses antallet af modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger i Kolding Kommune fordelt på henholdsvis: 1) døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, 2) hjemmebaserede anbringelser 8, 3) forebyggende foranstaltninger og 4) forældrerettede indsatser under anbringelse. Tabel 5.2: Antal modtagere af døgnophold for hele familien, forebyggende foranstaltninger og hjemmebaserede anbringelser pr årig mar sep 15 sep Døgnophold for hele familien Antal i døgnophold 6 Antal pr årig 0,3 Hjemmebaserede anbringelser Antal i hjemmebaseret anbringelse Antal pr årig 0,9 0,7 0,3 Modtagere af forebyggende foranstaltninger Antal modtagere af forebyggende foranstaltninger Antal pr årig 18,9 Modtagere af forældrerettede indsatser under anbringelser Antal modtagere af forældrerettede indsatser 63 Antal pr årig 3,1 378 Det ses i tabellen, at 378 personer modtager forebyggende foranstaltninger, dette svarer til ca. 83 pct. af alle modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger. Der er 63 modtagere af forældrerettede indsatser under anbringelser, svarende til ca. 14 pct. at alle modtagere hjemmebaserede foranstaltninger. Herudover er der 7 personer som er i en hjemmebaseret anbringelse, samt 6 personer som modtager døgnophold for hele familien, som tilsammen udgør de sidste 3 pct. af alle hjemmebaserede foranstaltninger i Kolding Kommune. Nedenfor beskrives forbehold ved nøgletal 5. FORBEHOLD Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 8 Indeholder følgende anbringelser: 1) Eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted samt 2) Kost- og efterskole 21

22 Nøgletal 6: Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletallet opgør antal igangværende 11, stk. 3-tilbud ud af alle 0-17-årige. 11. stk. 3-tilbud omfatter forløb, der er myndighedsbevilgede samt forløb henvist af PPR og sundhedsplejen. Dette nøgletal er indberettet af Kolding Kommune for første gang pr. 30. september 2016, og det er derfor endnu ikke muligt at se på nøgletallets udvikling. Nøgletal 6 belyser det næstnederste trin på indsatstrappen og dækker de forebyggende tilbud, der gives til børn og unge med en afgrænset problematik, som vurderes i risiko for at udvikle særligt behov for støtte. Med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det sigtet, at foranstaltningsmønsteret over tid vil ændre sig, så der i takt med en øget indsats, indenfor både de forebyggende tilbud på det specialiserede og almene område og de hjemmebaserede foranstaltninger, vil ses et fald i antallet af børn og unge, der har behov for at blive anbragt. Tabel 6.1 viser antal børn og unge, der modtager et 11, stk. 3-tilbud pr. 30. september 2016, det samlede antal 0-17-årige samt det beregnede nøgletal for Kolding Kommune. Det ses, at det samlede antal igangværende 11 stk. 3-tilbud pr. 30. september 2016 er 62 personer, hvilket svarer til 3,1 person pr årig i kommunen. Tabel 6.1: Antal igangværende 11, stk. 3-tilbud blandt 0-17-årige sep 16 Samlet antal 11, stk. 3-tilbud 62 Antal 0-17-årige i alt Samlet antal 11, stk. 3- tilbud pr årig 3,1 22

23 Undernøgletal til nøgletal 6 I tabel 6.2 fremgår fordelingen mellem antal 11, stk. 3-tilbud som er bevilget af myndighed samt de 11, stk. 3-tilbud som er henvist af øvrige aktører(fx PPR og Sundhedsplejen). Blandt de 62 igangværende 11 stk. 3-tilbud ses det, at 44 er bevilget af myndighed, mens de resterende 18 er henvist af øvrige aktører (fx PPR og sundhedsplejen). Tabel 6.2: Igangværende 11, stk. 3-tilbud opdelt på om tilbuddet var myndighedsbevilget eller ej (antal og pr årig) Igangværende myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud Antal myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud Antal myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud pr årig Igangværende øvrige 11, stk. 3-tilbud Antal øvrige 11, stk. 3- tilbud Antal øvrige 11, stk. 3- tilbud pr årig sep ,2 18 0,9 Nedenfor beskrives væsentlige forbehold ved nøgletal 6. FORBEHOLD Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 23

24 Nøgletal 7: Tidligere institutionsanbragte Dette nøgletal belyser bevægelser fra øverste trin på indsatstrappen og ned. Nøgletallet opgør andelen af børn og unge, der var institutionsanbragt fire måneder tidligere, som på den givne skæringsdato ikke længere er anbragt i denne form. Unge, som er fyldt 18 år i løbet af de fire måneder, indgår ikke i nøgletallet, da de ikke længere er en del af målgruppen for omlægningen. Det er målet, at andelen af ophørte institutionsanbringelser stiger henover projektperioden, da dette kan indikere, at børn og unge bringes ned ad indsatstrappen og tættere på hverdagslivet. Undernøgletallet belyser, hvor stor en andel af de tidligere institutionsanbragte, der har bevæget sig et eller to trin ned ad trappen og dermed stadig er anbragt, samt andelen af tidligere anbragte, der ikke længere er anbragte, og dermed er bragt markant længere ned af indsatstrappen. Tabel 7.1 viser udviklingen i nøgletal 7 for Kolding Kommune. Iblandt de 27 personer som fire måneder forud for d. 30. september 2016 var institutionsanbragt eller anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, er der 2 personer som ikke længere anbragt på samme vis. Dette svarer til 7,4 pct. For udviklingen fra 2015 ses der ikke en systematisk tendens, det bemærkes dog at andelen af ophørte institutionsanbringelser generelt har ligger højere i 2015, hvor andelen af ophørte institutionsanbringelser var på henholdsvis 18,5 og 23,3 pct. Tabel 7.1: Udvikling i ophørte institutionsanbringelser blandt 0-17-årige (antal og pct. af samlet) Antal institutionsanbragte (4 mdr. tidl.) Antal ophørte institutionsanbringelser Andel ophørte institutionsanbringelser mar 15 sep 15 sep ,5% 23,3% 7,4% Tabelforklaring: I første række i tabellen opgøres antal børn og unge, der var institutionsanbragt eller anbragt på socialpædagogiske opholdssteder 4 måneder før skæringsdatoen. I anden række vises antal børn og unge, der blandt den identificerede gruppe af institutionsanbragte, ikke er anbragt på denne vis på skæringsdatoen, 4 måneder senere. I sidste række ses den procentvise andel af de institutionsanbragte børn og unge, som ikke er anbragt 4 måneder senere. Udviklingen i nøgletal 7 sammenholdt med landsgennemsnit og gennemsnit for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn fremgår af figur 7.1. Sammenlignet med lands- og gruppegennemsnittet ses det, at Kolding Kommune i hele analyseperioden har en højere andel ophørte institutionsanbringelser. Landsgennemsnittet ligger på 5,2 pct. ved begge skæringsdatoer i 2015, hvorefter andelen falder pr. 30. september Gruppegennemsnittet udvikler sig ligesom Kolding Kommune ikke systematisk. 24

25 Andel. i pct. Figur 7.1: Udvikling i andelen af ophørte institutionsanbringelser blandt 0-17-årige 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mar 15 sep 15 sep 16 Kolding Hele landet Gruppe 5 mar 15 sep 15 sep 16 Kolding 18,5% 23,3% 7,4% Hele landet 5,2% 5,2% 3,3% Gruppe 5 5,1% 6,3% 4,0% Undernøgletal til nøgletal 7 Undernøgletallene for Kolding fremgår af tabel 7.2. Heri ses, hvor mange af de børn og unge, hvis institutionsanbringelser er ophørt inden for 4 måneder, der hhv. er anbragt i anden anbringelsesform eller ikke længere er anbragt. Ligeledes vises andelen af hver af disse af det samlede antal institutionsanbringelser. Det ses, at begge de personer i Kolding Kommune, hvis institutionsanbringelse er ophørt pr. 30. september 2016, ikke længere er anbragte. Betragtes udviklingen fra 2015 ses der, at der ved de øvrige skæringsdatoer en ligelig fordeling af personer som henholdsvis er anbragt i anden form samt dem ikke længere er anbragte. Tabel 7.2: Udvikling i ophørte institutionsanbringelser i løbet af 4 måneder opdelt på, om personen er anbragt i anden form eller ikke længere er anbragt (antal og pct. af samlet) Anbragt i anden form 25 mar 15 sep 15 sep 16 Antal anbragt i anden form Andel anbragt i anden form ud af alle institutionsanbringelser 4 mdr. tidligere Ikke længere anbragt efter 4 mdr. 11,1% 7,0% 0,0% Antal ikke-anbragte Andel ikke-anbragte ud af alle institutionsanbringelser 4 mdr. tidl. Nedenfor beskrives forbehold ved nøgletal 7. 7,4% 16,3% 7,4%

26 FORBEHOLD Generelle forbehold: Det er vigtigt at være opmærksom på, at der, for Kolding indgår relativt få personer i opgørelsen af nøgletal 7. Dermed kan ophør af en enkel eller få institutionsanbringelser medføre store udsving i nøgletallet. Nøgletallet forholder sig desuden ikke til årsagen til, at en institutionsanbringelse er ophørt. En ophørt institutionsanbringelse kan være planlagt og dermed være et udtryk for, at barnet eller den unge bringes ned ad indsatstrappen og tættere på hverdagslivet. En institutionsanbringelse kan dog også ophøre pga. sammenbrud, hvilket ikke er et udtryk for en bevægelse ned ad indsatstrappen. Dette er vigtigt at have med i tolkningen af nøgletallene for Kolding Kommune og i sammenligningen med lands- og gruppegennemsnittet. Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 26

27 Nøgletal 8: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen Nøgletal 8 belyser bevægelser fra indsatstrappens tredje trin og op. Nøgletallet opgør andelen af børn og unge, der et år før for den givne skæringsdato modtog en hjemmebaseret foranstaltning og ikke samtidig var institutionsanbragt, som et år senere er anbragt uden for hjemmet. En bevægelse op ad trappen kan være en indikation på, at der ikke er sat ind med tilstrækkelig støtte fra start, eller at det ikke er lykkedes at forebygge en eskalering af problemer. Det kan dog være svært at gardere sig mod, at situationer forværres, og det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at det i indsatstrappetænkningen godt kan rummes at bevæge sig opad trappen, når behovet opstår, og at det i sådanne situationer er vigtigt at planlægge den nye indsats med tanke på at bringe barnet eller den unge nedad trappen igen. Dette nøgletal er indberettet af Kolding Kommune for første gang pr. 30. september 2016, og det er derfor endnu ikke muligt at se på nøgletallets udvikling. Tabel 8.1 viser nøgletal 8 for Kolding Kommune. Det ses, at 256 børn og unge mellem 0 og 17 år modtog en hjemmebaseret foranstaltning pr. 30. september Et år efter er 7 af disse personer anbragt på institution eller i plejefamilie, hvilket svarer til 2,7 pct. Tabel 8.1: Tidligere modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger blandt 0-17-årige, som nu er anbragt (antal og pct. af samlet) Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger, et år før skæringsdatoen Antal heraf anbragte på skæringsdatoen 7 Andel anbragte af tidligere modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger Tabelforklaring: I første række i tabellen opgøres antal børn og unge, der modtog en hjemmebaseret foranstaltning og ikke var anbragt 1 år før skæringsdatoen. I anden række vises antal børn og unge, der blandt den identificerede gruppe af modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger, er anbragt uden for hjemmet 9 på skæringsdatoen, 1 år senere. I nederste række opgøres den procentvise andel af modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger ved første måling, som er anbragt uden for hjemmet 1 år senere. Nedenfor beskrives væsentlige forbehold ved nøgletal 8. FORBEHOLD Generelle forbehold: sep ,7% Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 9 Indeholder følgende anbringelsesformer: 1) Døgninstitution almindelig afdeling, 2) Delvist lukket døgninstitution eller delvist lukket afdeling på åben institution, 3) Døgninstitutions sikret afdeling, 4) Socialpædagogisk opholdssted, 5) Skibsprojekt, 6) Almindelig og kommunal plejefamilie og 7) Netværksplejefamilie. 27

28 Nøgletal 9: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen Dette nøgletal belyser bevægelser fra indsatstrappens tredje trin og ned. Nøgletallet opgør andelen af børn og unge, der et år før for den givne skæringsdato modtog en hjemmebaseret foranstaltning, som et år senere hverken er anbragt eller modtager en hjemmebaseret foranstaltning. En stigning i dette nøgletal kan indikere, at man hurtigere og på mere effektiv vis formår at ruste børn, unge og familier til at klare sig uden særlig støtte. Dette nøgletal er indberettet af Kolding Kommune for første gang pr. 30. september 2016, og det er derfor endnu ikke muligt at se på nøgletallets udvikling. Tabel 9.1 viser nøgletal 9 for Kolding Kommune. Det ses, at 298 børn og unge mellem 0 og 17 år modtog en hjemmebaseret foranstaltning pr. 30. september Et år efter modtog 121 af disse personer ikke længere en hjemmebaseret foranstaltning og var heller ikke anbragt uden for hjemmet. Dette svarer til 40,6 pct. af modtagerne af de hjemmebaserede foranstaltninger. Tabel 9.1: Tidligere modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger blandt 0-17-årige, som nu hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt (antal og pct. af samlet) Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger, et år før skæringsdatoen Antal børn og unge heraf, der hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltninger eller er anbragt på skæringsdatoen sep Andel som hverken modtager hjemmebaserede foranstaltninger eller er anbragt 40,6% Tabelforklaring: I første række i tabellen opgøres antal børn og unge, der modtog en hjemmebaseret foranstaltning 1 år før skæringsdatoen. I anden række vises antal børn og unge, der blandt den identificerede gruppe af modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger, hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet 10 på skæringsdatoen, 1 år senere. I den nederste række opgøres den procentvise andel af modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger ved første måling, som hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet 1 år senere. Nedenfor beskrives væsentlige forbehold ved nøgletal 9. FORBEHOLD Generelle forbehold: Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: 10 Indeholder følgende anbringelsesformer: 1) Døgninstitution almindelig afdeling, 2) Delvist lukket døgninstitution eller delvist lukket afdeling på åben institution, 3) Døgninstitutions sikret afdeling, 4) Socialpædagogisk opholdssted, 5) Skibsprojekt, 6) Almindelig og kommunal plejefamilie og 7) Netværksplejefamilie. 28

29 Nøgletal 10: Udviklingen i forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletallet opgøres som andelen af børn og unge, der har modtaget støtte efter Servicelovens 11, stk. 3 i en periode på et halvt år, hvorpå der er truffet afgørelse om at udføre en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50. Dette nøgletal er indberettet af Kolding for første gang d. 30. september 2016, og det er derfor endnu ikke muligt at så på nøgletallets udvikling. En stigning i dette nøgletal kan være en indikator for, at 11, stk. 3-tilbud tilbydes i sager, hvor der straks burde have været truffet beslutning om at udføre en børnefaglig undersøgelse, og at der ikke er ydet den rette støtte på det rette tidspunkt. Nøgletallet er dog ikke entydigt, da det i nogle sager på det givne tidspunkt har været en korrekt vurdering at tilbyde et 11, stk. 3-tilbud, men hvor barnet eller den unge efterfølgende har haft en negativ udvikling. Det har ikke været muligt for Kolding Kommune at opgøre dette nøgletal ved denne dataindsamling. Tabel 10.1: Modtagere af et 11, stk. 3-tilbud inden for en periode på et halvt år, hvor der efterfølgende træffes afgørelse om en 50 undersøgelse (antal og pct. af samlet) Antal modtagere af 11, stk. 3- tilbud inden for et halvt år Antal efterfølgende afgørelse om en 50 undersøgelse Andel 11, stk. 3-tilbud som efterfølges af en 50 undersøgelse Tabelforklaring: I første række i tabellen opgøres antal børn og unge, der har modtaget et 11, stk. 3-tilbud inden for en periode på et halvt år før skæringsdatoen og frem til skæringsdatoen. I anden række vises antal børn og unge blandt den identificerede gruppe af 11, stk. 3-tilbud, hvor der efterfølgende og frem til skæringsdatoen er truffet afgørelse om en 50 undersøgelse. I den nederste række opgøres den procentvise andel af 11, stk. 3-tilbud, hvor der efterfølgende er truffet afgørelse om en 50 undersøgelser. sep 16 Tabel 10.2: Modtagere af et 11, stk. 3-tilbud inden for en periode på et halvt år, hvor der efterfølgende træffes afgørelse om en 50 undersøgelse opdelt på om tilbuddet var myndighedsbevilget eller ej (antal og pct. af samlet) sep 16 Myndighedsbevilgede 11, stk. 3-indsatser, hvor der efterfølgende træffes en afgørelse om en 50 undersøgelse Antal ,0% Pct. af samlet antal myndighedsbevilgede 11, stk. 3-indsatser 0,0% Øvrige 11, stk. 3-indsatser, hvor der efterfølgende træffes en afgørelse om en 50 undersøgelse Antal 0 Pct. af samlet antal øvrige 11, stk. 3-indsatser 0,0% 29

30 Nedenfor beskrives væsentlige forbehold ved nøgletal 10. FORBEHOLD Generelle forbehold: 30

31 Nøgletal 11: Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser Nøgletallet opgøres som de gennemsnitlige månedlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger i forhold til månedlige nettodriftsudgifter til anbringelser for en periode på 3 måneder 11. Dette nøgletal er indberettet af Kolding Kommune for første gang pr. 30. september 2016, og det er derfor endnu ikke muligt, at se på nøgletallets udvikling. Det er målet, at udgifterne til anbringelser falder i takt med, at antallet af anbringelser og/eller varigheden af anbringelserne falder. Samtidigt er det interessant at se, om et eventuelt fald i udgifter til anbringelser følges af en udgiftsstigning på de forebyggende foranstaltninger. Tabel 11.1 viser de månedlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser beregnet som et gennemsnit over 3 måneder samt de samlede udgifter. Det ses, at de månedlige udgifter til anbringelser udgør knap 75 pct. af de samlede udgifter pr. 30. september 2016, mens udgifter til forebyggende foranstaltninger udgør de resterende ca. 25 pct. De samlede udgifter pr. 30. september 2016 er på ca. 8.9 mio. kr. Tabel 11.1: Fordelingen af udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser (gennemsnit for 3 måneder) Månedlige udgifter til forebyggende foranstaltninger Månedlige udgifter til anbringelser sep kr kr. Samlede udgifter kr. 11 Opgøres for aldersgruppen 0-22 år, da dette nøgletal er baseret på FLIS 31

32 Figur 11: Fordelingen mellem udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser (gennemsnit for 3 måneder) 100% 90% 80% 70% 60% 74,7% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25,3% sep 16 Anbringelsesudgifter Foranstaltningsudgifter Nedenfor beskrives væsentlige forbehold ved nøgletal 11. FORBEHOLD Generelle forbehold: Disse nøgletal er trukket på udvalgte funktioner i kommunernes kontoplan. Dette betyder, at opgørelsen over udgifter til anbringelser også indeholder anbringelser på eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssteder samt kost- og efterskole opgøres under anbringelser. Forbehold fra Kolding Kommune: Pr. 30. september 2016: Nøgletal 12: Opfølgninger Nøgletal 12 består af 3 nøgletal, som opgør den gennemsnitlige frekvens i opfølgninger for hhv. 1) institutionsanbringelser og anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder 2) anbragte i plejefamilier 3) modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger for en periode på et år. Det nøgletal indsamles årligt, og vil opgøres næste gang i januar

33 Bilag Bilag 1: Definition af nøgletal I dette bilag fremgår en beskrivelse af opgørelsesmetode og lovgrundlag for alle hovednøgletal. Nøgletal 1: Institutionsanbringelser DEFINITION Opgørelsesmetode: De institutionsanbragte er opgjort efter følgende anbringelsessteder: - Døgninstitution, almindelig afdeling - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution - Døgninstitution, sikret afdeling - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt Lovgrundlag: 52, stk. 3, nr. 7 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffe-fuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Datakilder: Anbringelsesstatistikken 12 og Statistikbanken.dk ved Danmarks Statistik. 12 Suppleret med lister tilsendt fra kommunen, hvor anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn er opgjort på CPR-niveau 33

34 Nøgletal 2: Varighed af institutionsanbringelser DEFINITION Opgørelsesmetode: De institutionsanbragte er opgjort efter følgende anbringelsessteder: - Døgninstitution, almindelig afdeling - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution - Døgninstitution, sikret afdeling - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt Lovgrundlag: 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffe-fuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Datakilder: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik 13 og Statistikbanken.dk ved Danmarks Statistik. Nøgletal 3: Anbringelser i plejefamilier DEFINITION Opgørelsesmetode: Nøgletallet omfatter almindelige og kommunale plejefamilier, herunder dem der generelt og konkret godkendte. Lovgrundlag: 52, stk. 3, nr. 7 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Datakilder: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik 14 og Statistikbanken.dk ved Danmarks Statistik. 13 Suppleret med lister tilsendt fra kommunen, hvor anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn er opgjort på CPR-niveau 14 Suppleret med lister tilsendt fra kommunen, hvor anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn er opgjort på CPR-niveau 34

35 Nøgletal 4: Anbringelser i netværksplejefamilier DEFINITION Opgørelsesmetode: Anbragte i netværksplejefamilie ud af samtlige 0-17-årige i kommunen identificeres på baggrund af følgende lovgrundlag: Lovgrundlag: 52, stk. 3, nr. 7 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Datakilder: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik 15 og Statistikbanken.dk ved Danmarks Statistik. Nøgletal 5: Hjemmebaserede foranstaltninger DEFINITION Opgørelsesmetode: Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger opgøres som: - Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien - Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted - Kost- og efterskole - Forebyggende foranstaltninger - Forældrerettede indsatser under anbringelser Lovgrundlag: 52, stk. 3, nr. 4 (SEL) Og: 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 4 75, stk. 1 (SEL) Og: 52, stk. 3, nr. 1-3, 5-6, a, stk a 57b (SEL) Og: 52a, stk Datakilder: Anbringelsesstatistikken 16 ved Danmarks Statistik og egen opgørelse. 15 Suppleret med lister tilsendt fra kommunen, hvor anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn er opgjort på CPR-niveau 35

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Skæringsdato 30. september 2017 1 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatmål og nøgletalskataloget. Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats Opstartsmøde i Hjørring Kommune D. 15.

Resultatmål og nøgletalskataloget. Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats Opstartsmøde i Hjørring Kommune D. 15. Resultatmål og nøgletalskataloget Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats Opstartsmøde i Hjørring Kommune D. 15. september 2016 Hvorfor nøgletal? Formål: I kan følge jeres kommunes omlægningsproces

Læs mere

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016 Resultatmål og nøgletalskataloget Workshop 7 D. 9. juni 2016 Program for workshop Velkomst og præsentation af oplægsholdere Præsentation af nøgletalskataloget Erfaringer fra Herning og Brønderslev Kommune

Læs mere

Nøgletalskatalog Marts 2016

Nøgletalskatalog Marts 2016 Nøgletalskatalog Marts 2016 Om nøgletalskataloget Hvordan ser nøgletallene ud? 12 nøgletal med undernøgletal Bygget op om indsatsviften som den grundlæggende faglige figur Tidlige Nøgletal 1 1. Antal sanbragte

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

De supplerende nøgletal

De supplerende nøgletal De supplerende nøgletal På de følgende sider præsenteres skoletrivslen og -fraværet i de supplerende nøgletal for skoleåret 2017/18 for kommunerne Gentofte, Brønderslev, Favrskov, Syddjurs og Vesthimmerland.

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Hvad bringer fremtiden?

Hvad bringer fremtiden? Hvad bringer fremtiden? Udviklinger og tendenser på anbringelsesområdet V. Katrine Wilms Binzer, Kontorchef i Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen Agenda Statistik på anbringelsesområdet

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for: Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde Hans Skov Kloppenborg og Steffen Kruse Juul Krahn Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015 Udgifter, brugere

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

HVORDAN HAR UDGIFTERNE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE UDVIKLET SIG?

HVORDAN HAR UDGIFTERNE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE UDVIKLET SIG? 32 04 / Udsatte børn og unge HVORDAN HAR UDGIFTERNE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE UDVIKLET SIG? HVORFOR ER DET INTERESSANT Efter en markant udgiftstilpasning i 2011 oplever kommunerne atter problemer med at

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område Rapport Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2017 Hans Skov Kloppenborg Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse 2018 Velfærdspolitisk Analyse Kontinuitet i anbringelser af børn og unge Ved udgangen af 2016 var omkring 12.000 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.500,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Den svenske model - DSM Dagsorden

Den svenske model - DSM Dagsorden Den svenske model - DSM Dagsorden 1. Formålet med denne session 2. Forskel på Sverige og Danmark 3. Partnerskabsprojektet med Socialstyrelsen 4. Den svenske model i praksis 5. Hvad sker der i år og næste

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Ramme og retning. Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ramme og retning. Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ramme og retning Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Baggrund...3 3. Formål...4 4.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Maj 2018 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Vejledning til Skema 3. Døgnophold i efterværn årige

Vejledning til Skema 3. Døgnophold i efterværn årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 3. Døgnophold i efterværn - 18-22-årige Hvornår skal der registreres i skema 3? Kommunen skal indberette nedenstående sagshændelser

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Fælles Indsats status november 2018

Fælles Indsats status november 2018 Fælles Indsats status november 2018 Baseret på projektets baseline marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Projektets målgruppe...3 Fælles Indsats

Læs mere

Socialindsatser og sundhedskontakter

Socialindsatser og sundhedskontakter Socialindsatser og sundhedskontakter DESKRIPTIV ANALYSE Kvantitativ analyse af socialindsatser og sundhedskontakter blandt ressourceforløbsmodtagere, fleksjobbere, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Fælles Børn - Fælles Indsats

Fælles Børn - Fælles Indsats Fælles Børn - Fælles Indsats PIXIUDGAVE TIL FAGPROFESSIONELLE Faglig Strategi 2018-2022 Børne- og Familieområdet Opgaveløsningen i Fælles Børn - Fælles Indsats hører under Lov om Social Service. Derudover

Læs mere

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp 33333 Februar 2019 Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Kommunerne tilbyder hjemmehjælp til borgere, der ikke længere har de fysiske eller psykiske

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere