Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10"

Transkript

1 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand gennem 14 år Niels Blicher af på generalforsamlingen. Til hans store glæde meldte nye kræfter sig til at tage over - endda fra Malling! Læs side 3 og 4. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15 Let at aflevere aluminium side 10 Alleen på Ajstrupvej er fældet side 16 Læs inde i bladet: Beder Sogn Kirkenyt 5-7 Kalenderen 9 Biblioteket 10 Grøn Guide 10 Malling Skole 12 Beder Skole 13 Eskegården 14 Malling Kirkeblad Nyt fra klubberne Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Børnehave Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder Ungdomsskole Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd. bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børneh. Ajstrupvej Børneh.Bekkasinen Børnehuset Amaliegården Børnehuset Himmelblå Børnehuset Tværgade 3 Børnehuset Østerskov Cantabile-koret Chrysillis-koret Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Den integr. inst. Eghovedvej Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fritidshjemmet Ajstrupvej Fritidshjemmet Fuldenvej Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Gl.Østergårdsvej Grønnebakken Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grøn guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Plejehjem Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Ungdomsskole Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Pensionatet Malling Plejehjemmet Kristiansgården Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder skole Skolebest. Malling skole SFO Fristedet SFO Prikken Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab Vuggest. Bymosen

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Lone N. Strøm Stenrosevej 3, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Berit Pedersen (billedbeh.) Malling Poul Lorenzen (kasserer/distribution) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 3: 18. april udk. uge 20 nr. 4: 19. juni udk. uge 32 nr. 5: 28. august udk. uge 39 nr. 6: 23. oktober udk. uge 47 Oplag: 4300 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder- Malling-Ajstrup-området. Kære læsere Selv om vinteren knuger os endnu, er det uomtvisteligt - foråret er på vej! Der er liv derude i hasselbuske, vintergækker og krokus. Det giver energi, og vi håber, mange vil bruge noget af Indholdsfortegnelse side 3: side 4: side 4: side 5-7: side 8: side 9: side 10: side 10-11: side 12: side 13: side 14: side 15: side 16: side 16: side 17: side 17: side 18: side 19: side 20: side 21: side 22-25: side 28: side 26-29: side 30: Generalforsamling Hold Rent-dag Tak til Blicher Beder Sogn Kirkenyt Chrysilliskoret Kalenderen Nyt fra biblioteket Grøn Guide Malling skole Beder skole Eskegården Landbetjenten De sidste syge elme på Ajstrupvej Timbale BMI-motion Musik i Malling Nyt om planer Egnsarkivet Fritidshjemmet Fuldenvej Nye institutionspladser i Beder Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Svendgården Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber Telefonliste Til forfattere af artikler og indlæg Stof afleveres til redaktionen enten pr. e-post eller brev. Artiklerne som Wordfiler eller det universelle rtf-format. Kom med den rå tekst uden layout/opsætning. Der må ikke være fotos, clipart-billeder, tekstbokse og tabeller i tekstfilen. Vi modtager ikke clipartbilleder. Billeder og illustrationer er naturligvis meget velkomne. Elektroniske billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Hvert billede afleveres i en separat fil. Men vi modtager natutrligvis også papirbilleder. energien på at samle affald på Hold Rentdagen, ligesom vi også glæder os til at se mange indlæg også til næste nummer af bladet, som har deadline 18. april. Venlig hilsen, Redaktionen Undlad at ændre det oprindelige skannede eller digitale foto. Skal der kun bruges et udsnit af fotoet, så vedlæg. en skitse, så beskærer vi billedet. Skulle du have mod på at levere en færdigopsat side, så kontakt os først for at få de præcise "spilleregler". Materiale lavet i følgende programmer kan ikke bruges: Publisher, Venture- Publisher, PageMaker, PowerPoint osv. Det samme gælder alle regneark. Er du i tvivl, så ring gerne og få hjælp hos redaktionens layoutere. 2 Nummer 2/2006

3 Fællesrådets generalforsamling Af Jørgen F. Bak og Anna K. Kjeldsen Den 7. marts blev der for 20. gang holdt generalforsamling på Malling Kro. Med 26 fremmødte var der en meget pæn deltagelse. Der er nu 101 medlemmer af Fællesrådet. Det sidste års tid er der ikke kommet nye medlemmer til. Formanden, Jørgen F. Bak, aflagde beretning. Faste læsere af Fællesbladet vil i årets løb have kunnet læse om aktiviteterne. Den 2. april var der Hold rent-dag, som var en stor succes i Beder. Den 5. juni var der Grundlovsfest på en råkold dag, som nok prægede fremmødet, og den 5. oktober blev det årlige orienteringsmøde holdt med meget stort fremmøde. Fællesrådet holder løbende en række møder med kommunen. Det faste program indeholder et møde med byrådet og de øvrige Fællesråd samt møder med Magistraten for Teknik og Miljø, Vejkontoret og Naturforvaltningen. Vor nyvalgte borgmester lovede lydhørhed overfor borgerne, men påpegede samtidigt at pengekassen har det skidt! På mødet med den daværende 2. magistrat var der særlig fokus på dispositionsplaner. Hos Vejkontoret meldte vi ud, at vores hovedprioritet er etablering af en rundkørsel ved omfartsvejen ud for Beder. Fællesrådet har haft foretræde to gange for Teknisk Udvalg. Første gang for at Nyt fra Fællesrådet bevare Banevolden som standsningssted på Odderbanen - uden at det dog lykkedes - og anden gang om miljøhandlingsplanen, hvor vi ønskede en mere visionær plan og bl.a. slog på bevarelsen af Grøn Guide. Kontorchef Birgit Donslund fra Magistraten for Teknik og Miljø præsenterede kommunens nye struktur, og der kom flere spørgsmål og kommentarer til den nye organisering. Denne præsentation var en optakt til en præsentation af planer, især for Malling. Læs mere på side 18. Formanden, Jørgen F. Bak, blev genvalgt for en to-årig periode. Ligeledes blev Anna K. Kjeldsen og Charlotte Houman genvalgt, mens Niels Blicher havde valgt ikke at genopstille. Se Fællesrådets tak for 20 års indsats på næste side. Per Bach fra Malling blev nyvalgt til forretningsudvalget. Formanden takkede Niels Blicher for de mange års indsats for lokalområdet, ligesom flere fra salen gav udtryk for at indsatsen har været værdsat. I anledning af Fællesrådets 20-års fødselsdag blev der serveret kransekage til kaffen. Hele referatet kan læses på Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: mobil: Arb.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Næstformand: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Per Bach Ajstrupvej 18, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Morten Sejersen Kirkebakken 130, Beder Tlf.: Marie Stenild Byagervænget 69, Beder Tlf.: Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 2/2006 3

4 Hold Rent-dag Frisk luft og motion, dejligt vejr og en ren by Hvad kan man så ønske sig mere? Det skulle lige være at få det hele i samvær med en masse andre flinke og rare mennesker. Det er der lejlighed til lørdag d. 1. april. Sæt kryds i kalenderen og mød op i din by, sammen med naboer, venner, tanter og onkler, børn og børnebørn. Få en kop kaffe og et rundstykke inden vi sammen går i gang med at gøre forårsrent langs veje og Malling lørdag d. 1. april kl. 9:30-12:00 stier. Der er handsker til alle - børn og voksne. Vi starter kl i Beder ved skolens parkeringsplads og i Malling på Holmskovvej 10. Når vi er færdige med forårsrengøringen er der øl, sodavand til alle og overraskelser til børnene. Vidste du, at et cigaretskod smidt i rendestenen kan ligge der i 2 år og et stykke tyggegummi i 5 år, hvis ingen fjerner det. En øl- eller sodavandsdåse smidt i grøftekanten ligger ca. 100 år, inden den forgår, og glasflasker forgår aldrig. De dåser, der er blevet smidt nu, skal vores børnebørn altså også se på, hvis ikke vi rydder op efter os. Hold rent dag er en tradition og foregår både i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg d. 1. april i år. Hvor bliver der samlet mest affald eller allerbedst, hvor ligger der mindst affald efter d. 1. april? Beder lørdag d. 1. april kl. 9:30-12:00 Mødested: Holmskovvej 10 Mødested: Parkeringspladsen ved Beder Skole Tag din ægtefælle, børn og nabo ved hånden og mød op! Tak til Niels Blicher for en 20-årig indsats Af Anna K. Kjeldsen og Jørgen F. Bak, Fællesrådet Da Fællesrådet blev oprettet for 20 år siden, blev Niels Blicher valgt til formand. Denne post bestred han i 14 år, men han fortsatte med at være medlem af forretningsudvalget indtil i år. Han har nu ønsket at forlade denne post. Det har vi stor forståelse for, men vi vil komme til at savne ham. Niels Blicher har gennem sit mangeårige virke for lokalområdet og sit kendskab til borgerne altid været en vidensressource, som Fællesrådet har kunnet trække på i de forskellige sager. Engagementet har heller ikke fejlet noget, og Niels Blicher har gerne stillet op med råd og dåd samt håndkraft ved Fællesrådets arrangementer som f.eks. Grundlovsfesten. Hjertesagen gennem årene har været lokalområdets gennemslagskraft og synlighed i Århus Kommune, hvilket i høj grad er opnået gennem hårdt arbejde i Fællesrådet. Naturen, planer, veje og stier fylder meget i Fællesrådets arbejde og her har Niels altid været parat til at yde en indsats. Etableringen af omfartsvejen med åbningen i 1989 var en ilddåb for dette arbejde. Andre milepæle for Niels' indsats har været skabelsen af Fællesbladet, hjemmesiden, Grundlovsfesten, den grønne guide og vor deltagelse i det 4-årige forsøgsprojekt om kommunalt samarbejde op til årtusindskiftet. Vi vil gerne sige tak til Niels Blicher for indsatsen gennem de mange år og ønske ham god vind fremover. Niels Blichers afgang understreger, at Fællesrådet har brug for nye kræfter. Det er os, der bor i lokalområdet, der hele tiden må sikre, at vi ikke bliver glemt i Århus Kommune. 4 Nummer 2/2006

5 Nr. 87 april/maj 2006 Påske Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Således skriver Paulus i 1. Kor. Når vi skal tale om, hvad vi tror på, så står og falder det med påskens begivenheder. Vi kan godt gå i dialog med forskellige religioner, men vi vil aldrig kunne mødes i et kompromis. Vi kan måske blive enige med jøderne, at det er den samme Gud vi møder i den del af Bibelen, vi kalder for Gammel Testamente. Men vi kan aldrig blive enige med dem om, hvem Jesus er. Islam betragter Jesus som en profet, men korsfæstelse vil de slet ikke høre tale om. Men hvis der ingen langfredag er, så er der heller ingen påskedag. De to dage så at sige betinger hinanden. Adam fik ved uddrivelsen af Paradiset den besked, at han var taget af jorden og til jord skulle han blive. Han skulle blive til intet. Der var ikke noget håb. Håbet kommer i Ny Testamente. Håbet kommer med Jesu korsfæstelse. Gud tog menneskeskikkelse på sig. Han tog det timelige menneskeliv på sig. Hertil hører også døden. Håbet synes at briste endnu engang langfredag, men påskemorgen opstod håbet ved Jesus Kristus. Som Johannes skriver, så elskede Gud os mennesker, at han gav sig selv. Man kan skabe frygt og med tvang tvinge mennesker til en form for lydighed. Men den sande kærlighed kommer altid til udtryk ved, at man tør give sig selv. Gud giver os det håb, der lyder ved jordpåkastelsen, at af jorden skal vi igen opstå. Det er i troen på den korsfæstede og opstandne frelser, at vi kommer til Gud. Det så ud til, at menneskers magt, kunne vinde over Guds kraft. Med vold satte de deres magt igennem. De demonstrerede deres magt, der endte med døden. Gud virkede som en svag Gud. Men Guds svaghed er stærkere end mennesker. Derfor kan vi fejre påske. Det endda uafhængig af, hvad vi ellers kan. For det kommer ikke an på os. Det kommer an på Gud. Velsignet påske til alle. Klausager Konfirmander 2006 Hold A 12. maj 2006 Morten Kirk Brødbæk Martin Juul Klixbüll David Lund Kofod Anders Daa Løfquist Mathias Daa Løfquist Jeppe Knoth Rasmussen Nikolaj Stryhn Frederik Selch Sønnichsen Martin Volkov Simone Hjortshøj Brandt Lotte Ditlev Eva Lindholt Gammelgaard Kathrine Iversen Lotte Hahn Kofoed Frederikke Holm Kristensen Nina Grud Mulvad Cecilie Nielsen Cecilie Aaby Nielsen Marie Wendelboe Petersen Pernille Gaardsted Poulsen Christina Dalsgaard Redsted Siri-Marie Erichsen Remvig Hold B 13. maj 2006 Oliver Bugge Hunt Mathias Kirkholt Laursen Niklas Lind Lippert Sebastian Christian Bonde Nielsen Troels Pedersen Christian Due Rabenschlag Mathias Peter V Skaarenborg Marc Gjern Weiss Mia Lysdahl Fischer Katrine Sixtus Holgersen Christina Lisager Jønsson Louise Aaby Jørgensen Maiken Kloster Hviid Larsen Marie Nørkjær Larsen Karoline Lind Anne Majlund Niklasson Bettina Houmann Noes Julie Aabrandt Ottosen Christina Recke Thomasen Hold C 13. maj 2006 Allan Dilshan Dybdal Søren Flodgaard Gjerrild Mikkel Storgaard Grøfte Andreas Roar Damsted Hansen Rasmus Schou Holst Christian Thorup Karlsson Michael Juel Sproegel Camilla Hagemann Amdisen Michala Smed Andersen Emilie Høj Broberg Anne-Mette Lund Falsig Anne-Sofie Hansen Laura Emilie Gregor B Hermansen Freja Strandbo Laursen Sarah Melchior Laursen Frederikke Schønfeldt Troelsen Hold D 14. maj 2006 Thorleif Emil Adler Andersen Martin Alstrup Terpager Andreasen Rasmus Munk Christensen Bjarke Lyngsø Aubain Møller Torben Munk Mørk Daniel Szendrei Nordsmark Mike Vester Styrenhoff Rasmus Skjoldborg Therkelsen Mikkel Kjærulf Torp Line Pihl Ejlertsen Anne Aaby Hansen Frederikke Veirum Høgsgaard Simone Ditlev Johannesen Line Krøll Knudsen Michela Kristensen Charlotte Brødsgaard Moore Karina Lund Nielsen Stine Tanderup Pedersen Sophie Kampmann Stitz Sophie Emilie Holm Sørensen Katja Kristensen Tøttrup Ida Maria Mundbjerg Voss Nummer 2/2006 5

6 Fra menighedsrådet... GUDSTJENESTER Søndag , kl. 09:30 Midfaste Emmy Haahr Joh 6,24-35 Kl : Kend din kirke Søndag , kl. 11:00 Mariæ bebudelse Klausager Luk 22,24-32 Kl : Småbørnsgudstjeneste Søndag , kl. 09:30 Palmesøndag Klausager Mark 14,3-9/Joh 12,1-16 Kirkekaffe kl. 19:30 Påskens læsninger Torsdag , kl. 11:00 Skærtorsdag Emmy Haahr Joh 13,1-15 Fredag , kl. 09:30 Langfredag Klausager/Emmy Haahr Søndag , kl. 11:00 Påskedag Klausager Matt 28,1-8 Mandag , kl. 09:30 Anden påskedag Emmy Haahr Joh 20,1-18 Søndag , kl. 11:00 1.s.e. påske Malthe Madsen Joh 21,15-19 Søndag , kl. 09:30 2.s.e. påske Klausager Joh 10,22-30 Søndag , kl. 11:00 3.s.e. påske Emmy Haahr Joh 14,1-11 Kl : Småbørnsgudstjeneste Fredag , kl. 10:00 Bededag, Konfirmation Emmy Haahr Lørdag , kl. 09:30 og Konfirmation Klausager Søndag , kl. 10:00 4.s.e. påske, Konfirmation Klausager Søndag , kl. 09:30 5.s.e. påske Emmy Haahr Joh 17,1-11 Kirkekaffe Torsdag , kl. 09:30 Kristi Himmelfarts dag Klausager Luk 24,46-53 kl. 19:30 Aftensang Eskegården kl , 4/4 og 2/5 Vagtskifte Vores kirkesanger gennem de sidste par år Thomas Larsen Späth har på grund af andet arbejde sagt op som kirkesanger. Vi beklager det, men takker ham for godt samarbejde og ønsker alt mulig godt for ham og hans familie. Samtidig kan vi sige velkommen til Jeppe Aastrup, der er ansat som kirkesanger fra 1. marts. Jeppe er i forvejen kirkesanger i Malling. Vi ser frem til et godt samarbejde. Menighedsrådet Småbørnsgudstjenesterne fortsætter den 2. april over temaet Påsken og den 7. maj antageligvis over temaet Pinsen. Vi begynder klokken og slutter af i Sognegården. Babysang Henvendelse til Organist Lisbeth Gråkjær Tlf Trosbekendelsen vil fremover blive sunget ved gudstjenesten, såfremt der ingen dåb er eller kun én dåb. Det er en forsøgsperiode indtil udgangen af dette kirkeår, hvorefter sagen tages op til drøftelse. Kend din kirke er mini-konfirmandernes særlige gudstjeneste søndag den 26. marts kl Mandagstræf Mandag 3. april kl slutter sæsonen med wienermusik, Kai Normann Andersen, viser og danske sange. Det er sangerinden Ellen Straarup, der vil fortælle om forfattere og komponister. Der er lagt op til en meget stemningsfyld og munter eftermiddag i sognegården. Der bliver endda mulighed for at synge med på sangene. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gav i år kr. Hvilket er lidt mindre end sidste år. Tak for hvert et bidrag. Foredrag i Sognegården Torsdag 23. marts, kl Spillemænd og gårdsangere v. Christian Foged og Beder spillemændene. Christian Foged fortæller om folkemusikkens skæve eksistenser og fremfører deres sange og musik. Det handler om Lille Uffe med saven, Perletand og Thomas Thomsen. Beder Spillemændene spiller op med 10 mand. Gratis adgang. Til efteråret er det ti år siden, at disse arrangementer begyndte. Det er blevet til mange spændende aftener, hvor forskellige mennesker har samlet en buket sange i forskellige farver tilsat lidt grønt i form af kommentarer. Hver aften har været en strålende perle på en oplevelsesrig snor. Nogle sange kendte vi i forvejen. Andre har vi fået lært undervejs. Nogle sange har været sunget mange gange. Andre måske kun en enkelt gang. Og mange har vi ikke fået sunget endnu. Nu gøres der så status. Solveig og Solveig, der har været med fra begyndelsen, tæller nu datoer sammen, og ser på, hvilke sange, der er sunget flest gange. Det hedder Top10, nu ser vi, hvor langt de går i rækken. 6 Nummer 2/2006

7 Døbte siden sidst Anton Winum Hansen Tobias Larsen Katja Kristensen Tøttrup Nadia Pedersen Victor Lønstrup Caroline Parzentny Andersen Frederikke Veirum Høgsgaard Frida Lang Stockmar Laura Ellemose Jæger Vera My Carstensen Torsdag 23. marts, kl : Foredrag Søndag 26. marts, kl : SYNGMED Onsdag 29. marts, kl : Salmemaraton Søndag 2. april, kl : Småbørnsgudstjeneste Mandag 3. april, kl : Mandagstræf Søndag 9. april: Kirkekaffe Søndag 9. april, kl : Påskens læsninger Onsdag 19. april, kl : Salmemaraton Onsdag 3. maj, kl : Salmemaraton Søndag 7. maj, kl : Småbørbsgudstjeneste Kalenderen Onsdag 10. maj, kl : Salmemaraton Onsdag 17. maj, kl : Menighedsrådsmøde Søndag 21. maj: Kirkekaffe Torsdag 25. maj: Kristi Himmelfart Onsdag 31. maj, kl : Salmemaraton Onsdag 14.juni, 19.30: Salmemaraton Søndag 18. juni: Kirkekaffe Onsdag 23, august, kl : Menighedsrådsmøde Tirsdag 3. oktober, kl : Menighedsrådsmøde Mandag 27. november, kl : Menighedsrådsmøde BEDER BØRNEKORET OG UNGDOMSKORET ØVER I BEDER SOGNEGAARD BØRNEKORET (3.-5. KLASSE) TORSDAG KL I BEDER SOGNEGÅRD UNGDOMSKORET (FRA 6. KLASSE) ONSDAG KL I MALLING SOGNEGÅRD KORLEDER OG ORGANIST WINNI KILSGAARD TLF Mødested: Farmen, Byvej 9 Puslinge/Tumlinge/Pilte/Væbnere: Tirsdag kl Seniorer: Torsdag kl Kredsleder: Leif Filtenborg Byagervej 114C, 8330 Beder Påskens læsninger For 13 år siden besluttede vi, at ligesom julen havde sine læsninger, således skulle påsken også have sine læsninger. Denne tradition fraviges heller ikke i år, hvor vi Palmesøndag den 9. april, kl samles i kirken til denne særlige gudstjeneste. Det medvirkende kor bliver i år ungdomskoret, hvis kvaliteter der ikke kan herske tvivl om. Da Winni Kilsgaard skal dirigere koret, sidder Christiana Hvas ved orglet. NAVNE OG ADRESSER Læserne bliver Ruth Blicher og Hanne Pedersen, foruden os to præster. Og sidst men ikke mindst er der menigheden, som er med i fællessalmerne. Efter denne Påskens læsninger samles vi i sognegården til en uformel sammenkomst.. SOGNEPRÆST, KBF: Knud Klausager Sørensen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes ikke fredag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes ikke fredag. KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Erik Breinholt, Svendgårdsvej 15, tlf Vi er på Internettet REDAKTION: Karen Eriksen, Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Jonna Madsen, Knud Klausager (ansvh.), Kjeld Ottosen (Webansvarlig) Nummer 2/2006 7

8 Chrysilliskoret fejrer i års jubilæum Koret starter jubilæet med FAURÉS REQUIEM I MALLING KIRKE Onsdag d. 5 april kl Koret ledsages af orgel, harpe og sang-solister: Laura Flensted Jensen er sopran-solist, Simon Schelling er bas-solist, Michael Rauff betjener orglet og Joost Schelling spiller på harpe. Koncerten byder endvidere på: Faurés Cantique de Jean Racine - Instrumental-solo - Solosang fra bas-solisten, akkompagneret af harpen. - Koncerten dirigeres af Lisbeth Gråkjær. Entré: 50 kr. 8 Nummer 2/2006

9 April og maj Udstillinger på Biblioteket. Kurveflet v/ursula Søholm. Skulpturer v/maria K. Fischer. Torsdag 23. marts kl Forårskoncert med Cantabile koret. Malling sognegård. Lørdag 25. marts kl Gymnastikopvisning i Egelundhallen. Fredag 31. marts kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl fredagen før. Kalender Fredag 28. april Dans på Kysten. Spise- og dansearrangement. Norsminde Kro. Arrangør: Timbale. Fredag 28. april kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl fredagen før. Søndag 30. april kl Timbale, generalforsamling. Norsminde Kro. Lørdag - søndag maj Spejdernes loppemarked. Lørdag 1. april Hold rent-dag. Se omtale side 4. Tirsdag 4. april kl Foredrag om øl med smagsprøver. Beder-Malling Bibliotek. Onsdag 5. april kl Egelund P-plads. Forårstravetur i Moesgård skov. Arr: Cykelveteranerne. Onsdag 5. april kl Forårs- og sommersæsonen starter i BMI-Motion. Løb fra parkeringspladsen I Fløjstrup Skov. Onsdag 5. april kl Faurés Requiem. Malling Kirke. Chrysillis koret og solister. Tirsdag 21. april kl Højtlæsning for børn Beder- Malling Bibliotek. Mandag 24. april kl Idrætsmærkeprøverne starter på Beder skole. Lørdag 6. maj kl Forårsfest i Ajstrup Forsamlingshus. Lørdag 20. maj Sæsonafslutning. Musik i Malling. Lørdag 20. maj kl Fest for "Gamle elever". Malling skole. Lørdag 27. maj kl Udflugt til Sydfyn og Tåsinge. Beder-Malling sognes Lokalhistorisk Forening. Mandag 5. juni Grundlovsfest. Lørdag - søndag juni Loppemarked i Ajstrup Forsamlingshus. Lørdag 30. september Premiere på Spirens forestilling Lørdag 14. oktober Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 2/2006 9

10 Nyt fra Biblioteket Af Lene Sepstrup, bibliotekar Arrangement for voksne Foredrag Øl er godt! Foredrag om øl - med smagsprøver! Tirsdag d. 4. april kl Leo Thinesen vil øse af sin store viden om emnet og medbringer eksempler, så alle får en chance for at blive klogere på øltyper og ølsorter, som der som bekendt bliver flere og flere af. Arrangementet koster 50 kr. pro persona inkl. smagsprøver. Tilmelding er nødvendig. Op til foredraget arrangerer Leo Thinesen en lille udstilling på biblioteket Husk Hvis du har brug for hjælp til at håndtere en pc, er Datastuen på 1. sal åben tirsdag, onsdag og torsdag kl kl for ældre. Hvis du har brug for hjælp til søgning på internettet eller i bibliotekets baser, er bibliotekets personale til rådighed i hele bibliotekets åbningstid. Til en generel introduktion skal der bestilles tid på forhånd. Udstillinger i april og maj Kurveflet med pil og siv ved Ursula Søholm I april viser Ursula Søholm eksempler på mange af de ting, som materialerne kan bruges til f.eks. løgholdere, bakker, tasker og forskelligt flet til haven. Ursula Søholm underviser i pileflet hos FOF. Skulpturer ved Maria Katharina Fischer "Harmoni er englenes vej - lad den også blive din!" Maria Katharina Fischer bor på Mols og har specialiseret sig i små skulpturer i stentøjsler eller raku. Der er små fugle, skåle, askebægre og fade, men også engle, der bl.a. kan bruges i potteplanter/dekorationer med metalstang eller som ophæng. Arrangementer for børn Højtlæsning tirsdag d kl Vi læser historier og eventyr for de 3- til 6-årige. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Varighed: ca. 45 minutter. Hvor kan jeg sortere aluminium fra til genbrug? Det er et spørgsmål, som er jævnligt tilbagevendende, så derfor dette indlæg om aluminium og andet jern og metal. Men det korte svar er: Aflever aluminiumaffald sammen med andet jern og metal på genbrugsstationen. Hvor ender dine dåser uden pant, holdere til fyrfadslys, alufolie og andet rent aluminiumaffald fra din husholdning? Det kommer selvfølgelig an på, hvor du gør af det. Smider du det i den almindelige dagrenovation, så bliver det kørt til forbrændingsanlægget i Lisbjerg, hvor det brændes sammen med alt andet brandbart affald. Metaller brænder ikke godt og gør ingen gavn i forbrændingsanlægget. De ender som slagger fra forbrændingen. I bedste fald kan slaggerne bruges som vejfyld, og i værste fald skal de deponeres som miljøproblematisk affald. Det betyder øget behov for lossepladskapacitet. En bedre mulighed for dit jern- og metalaffald er at sortere det fra og tage det med på genbrugsstationen og aflevere det i den fraktion, der hedder "jern og metal". Det gælder altså også alumiumaffald. Alt jern- og metalaffald fra genbrugsstationerne og storskraldsord- Grøn Guide Århus Syd Tlf.: Af Birte Buhl ningen i Århus kommer til H.J. Hansen, der har til huse på Århus havn. Derfra bliver det sejlet til H.J. Hansens afdeling i Odense, hvor de har et såkaldt shredderanlæg, der kvaser metallerne og derefter sorterer dem i tre fraktioner: Jern (magnetisk), 10 Nummer 2/2006

11 metaller (ikke-magnetisk) og organisk fraktion. Man kan se mere om H.J. Hansens virksomhed på Jern sorteres fra vha. kraftige magneter og opnår en renhed på 99,15 %. Den ikke-magnetiske del, der bl.a. indeholder metaller som aluminium, magnesium og kobber, bliver på basis af forskellige teknikker sorteret op i hver sin metalfraktion. De forskellige metalfraktioner bliver derefter solgt, som de råstoffer, de er, og anvendt ved produktionen af nye produkter. Ved at genanvende de forskellige metaller på denne måde spares der store mængder råstoffer og masser af energi. Det kræver væsentligt mindre energi at genanvende metallerne end udvinde dem ved traditionel minedrift. Så bak op om "dansk minedrift" og aflever alt dit jern og metalaffald i den fraktion. Aflever derimod al dit elektronikaffald (der også indeholder mange metaller og desuden ædelmetaller) i fraktionen for elektronikaffald. Det er den eneste form for minedrift på metaller, som vi har mulighed for i Danmark. Når der er megen fokus på aluminium, er det, fordi det er et dyrt materiale at udvinde fra nyt. Der ligger mange ressourcer gemt i vores aluminiumaffald. Det gør der også i meget elektronikaffald, der i rigtig mange tilfælde indeholder både guld og platin. Godt nok ikke i store mængder, men dog ofte i større mængder end i mange miner. Øl og sodavandsdåser med pant er det selvfølgelig mest oplagt at aflevere, hvor man har købt dem, og få panten tilbage. Alle dåser, der afleveres i pantsystemet, genanvendes som det metal det er. Rigtig mange dåser med pant kommer dog aldrig tilbage til pantsystemet. Havner de i fraktionen for jern og metal, så er det fint, set fra miljøets side, men havner de i forbrændingsanlægget eller i grøftekanten, så er det både miljøøkonomisk og for forbrugernes pengepung rigtig dårligt. Langt de fleste af de pantflasker og - dåser, vi køber, kommer tilbage i pantsystemet, men hvert år køber vi i Danmark pantdåser og -flasker, der ikke afleveres tilbage til pantsystemet. Samlet køber vi pant for over 40 mio. kr./år, som vi ikke afleverer tilbage, så da smed vi altså som forbrugere 40 mio. kr. væk - var der nogle af dem, der var dine penge? Aluminium afleveres på genbrugsstationen i containeren for jern og metal. Nummer 2/

12 MALLING SKOLE Fredsvalg på Malling Skole Af Dan Zachariassen, leder af Malling Skoles SFO Den nye skolebestyrelse på Malling Skole blev fundet ved et såkaldt fredsvalg, hvor de opstillede kandidater på listen frivilligt har fordelt de egentlige bestyrelsesposter og suppleantposterne mellem sig. Der var kun mødt 13 forældre frem til opstillingsmødet, og da der er mere end 600 elever på skolen, vidner det jo ikke om den helt store interesse for at deltage i skolens demokratiske organer. Det kommer en smule bag på skolens ledelse, for normalt er der en meget stor forældreopbakning til arrangementerne på skolen, både arrangementer i de forskellige klasser og i SFO, og også når det gælder alle de sociale arrangementer, der bliver afholdt på skolen, men den interesse smitter altså ikke af, når der indkaldes til opstillingsmøde til skolebestyrelsesvalg. Det er desværre ikke kun et problem for Malling Skole. Sammenligner man med tallene for kommunens øvrige skoler, ligger Malling Skole faktisk helt pænt. Den samme tendens ser man i øvrigt overalt i landet. Den nye bestyrelse Ghita Cajus og Anette Østergaard Andersen havde begge sæde i den afgående skolebestyrelse, og de fortsætter begge to i den kommende valgperiode. Nyvalgt til bestyrelsen er Henrik Wolff, Hans Jørgen Bohlbro, Carsten Holm, Lene Elsig Dalsgård og Jens Jørgensen. Bestyrelsessuppleanter er Morten Dahl og Nanna Schøttz. Den nyvalgte skolebestyrelse påbegynder arbejdet 1. april. Afsked med Niels Olav Malling skole holdt 24. februar afskedsreception for skolens leder gennem de seneste syv år, Niels Olav Christensen, der er fratrådt sin stilling på grund af sygdom. Ansættelsesproceduren af en efterfølger for Niels Olav Christensen er i fuld gang, men det er ikke sikkert, at man kan nå at få hele ansættelsesprocessen færdiggjort inden den nuværende bestyrelse fratræder med udgangen af marts måned. Da det vil være yderst uheldigt at skifte bestyrelsens repræsentanter ud midt i det forløb, er det aftalt, at det i så fald vil være den nuværende skolebestyrelse, der gør arbejdet færdigt. Gammel elevfest den 20. maj kl Traditionen tro holder foreningen Malling Skoles gamle elever den årlige fest. Festen er som udgangspunkt for jubilæumsårgangene, som i år er 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971 og Eleverne fra jubilæumsårgangene har dog mulighed for at invitere øvrige gamle elever, som man har haft omgang med. Betingelsen er dog, at man skal have været elev på Malling Skole. Prisen for at deltage i festen er 150 kr. Beløbet kan betales med udsendte girokort eller via bank. Der vil blive serveret en lækker buffet, og drikkevarer kan købes til rimelige priser. Spisningen vil foregå årgangsopdelt i de enkelte klasseværelser. Herefter er der mulighed for dans til diskotek med musik fra før og nu. Da Malling Skole er en røgfri skole, bliver der opstillet et telt til rygere. Indbydelser med klasselister og girokort udsendes primo april. Eventuelle spørgsmål kan sendes til Foreningen håber at se rigtig mange gamle elever og lærere. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Tiltræder 1. april, hvorefter den vil blive konstitueret Githa C. Pedersen, Egeskellet Carsten Holm, Lundshøjgårdsvej Lene Elsig Dalgaard, Mallinggårdsvej 131 B Anette Østergaard Andersen, Egeskellet Henrik Wolff, Egeskellet Hans Jørgen Bohlbro, Egeskellet Jens Jørgensen, Eghovedvej Forældrerådsformand i SFO "Prikken" Merete Raun Poulsen, Smedegårdsallé Skolens ledelse Per Bisgaard, fng. skoleinspektør Dan Zachariassen, SFO-leder, "Prikken" Yderligere informationer om skolen findes på hjemmesiden Her gengives en række praktiske oplysninger fra skolens velkomstpjece til alle nye forældre, skolens målsætning og skoleplaner samt de seneste numre af skole-hjembladet information&dialog Skolens kontor: Fax: "Prikken" Nummer 2/2006

13 BEDER SKOLE - en skole på vej Den gode historie: Stor tilslutning til valgmøde Som landets øvrige skoler har Beder Skole afholdt valgmøde med henblik på at vælge skolens politiske ledelse, skolebestyrelsen, for de kommende fire år. Mødet fandt sted 31. januar, og 49 forældre havde afset tid til at bakke op om dette valg. På baggrund af tidligere års erfaringer var der stor spænding om antallet af fremmødte, og vi må betegne det som en ubetinget succes, tæt på at være topscorer på landsplan, at så mange deltog. En ihærdig indsats fra den nuværende skolebestyrelse for at vække interessen i forældrekredsen blev hermed belønnet. De fremmødte valgberettigede repræsenterede stort set alle klassetrin. Byrådsmedlem Margrethe Bogner bød velkommen, hvorpå skolebestyrelsesformand Kirsten Petersen fortalte om arbejdet i skolebestyrelsen. Skoleinspektør Dorthe Demuth orienterede derefter om valget. Skolen benyttede lejligheden til at få forældres respons på de tanker, vi har gjort os i forhold til, hvilke visioner og værdier der skal kendetegne Beder Skole fremover. Karen Møller, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem, fremlagde indholdet af en midtvejsstatus på visions- og værdiprocessen. Forældrenes kommentarer, synspunkter og råd Fra valgmødet 31. januar. inddrages i det videre arbejde. Herefter præsenterede de 6 forældre sig, der havde afklaret, at de ville stille op. Senere har yderligere 2 meldt sig. Der skal være 7 forældrevalgte i skolebestyrelsen, og det betød kampvalg til skolebestyrelsen. I næste nummer præsenteres den nye skolebestyrelse, som tiltræder 1. april Den trælse historie: Der er også rusmidler blandt unge i Beder Skoledistriktsgruppen for de årige, som består af klubledere, SSPlærere, UU-vejleder, ungdoms- og skoleledere fra lokalområdet, mødes jævnligt for at tage pulsen på, hvad der rører sig blandt de unge i lokalområdet. På det seneste møde sammen med Malling optog især to emner os. Rusmidler: amfetamin, ecstasy m.m. Der har i længere tid været fokus på, at unge på ungdomsuddannelserne var i tæt kontakt med rusmidler, typisk amfetamin og ecstasy. Dette har bredt sig til enkelte unge helt ned i skolealderen. Hvis forældre og andre har mistanke om, at der finder misbrug eller handel sted, opfordrer vi til, at man retter henvendelse til skolen. Selvom mistanken af og til kan hvile på et løst grundlag, er det vigtigt, at de unges forældre bliver bekendt med det, så opmærksomheden kan skærpes. Kontakt gerne SSP-lærer og UUvejleder Per Vandbæk og pædagogisk leder Jan Møller-Nielsen, skolens repræsentanter i Unge-gruppen. Læs mere på BUK-fester Beder Ungdomsklubs (BUK) fester har på det seneste udviklet sig i uheldig retning til stor gene for BUK s nærmeste omgivelser og skaber nogen utryghed for unge og forældre. Festen tiltrækker mange unge, der ikke har tilknytning til klubben eller lokalområdet. Desuden foregår der en del leben udenfor BUK s område, som er mindre heldigt. Skoledistriktsgruppen støtter, at BUK fortsætter med at holde fester for klubmedlemmer i Malling, Mårslet, Solbjerg og Beder, og at forældre og medarbejdere bakker op, så det kan foregå i en tryg atmosfære uden gene for lokalområdet. Hvis man ikke er glad for sport, er der ikke mange andre tilbud til unge, så vi skal helst bevare de tilbud, der er! Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Tiltræder 1. april, hvorefter den vil blive konstitueret Anni Vind Frandsen Tofteleddet 17, 8330 Beder Kirsten Elisabeth Petersen Skoleparken 173, 8330 Beder Jørgen Walther Tjørnehøj Svendgårdsvej 16, 8330 Beder Hans Chr. Kjeldsen Skoleparken 130, 8330 Beder Michael Breumsø Skoleparken 28, 8330 Beder Martin Sidelmann Rea Byagervej 90, 8330 Beder Søren Hansen Stenrosevej 21, 8330 Beder Forældrerådsformand i "Fristedet" Mette Vistisen, Svendgårdsvej 46 tlf Bommen er lukket for "tung" trafik fra kl. 15 til 7.30 på hverdage og i alle weekender og ferier. Skolens kontor: fax: "Fristedet": Nummer 2/

14 Lokalcenter Eskegården & Kildevang Byagervej 115, 8330 Beder Tlf Områdechef Ingrid Jespersen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Lisbeth Skovhus Nielsen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Susanne Ankær træffes efter aftale. Kontorets åbningstid Mandag - fredag kl CAFEENS ÅBNINGSTID Hverdage kl , kl samt kl Weekender og helligdage kl KØKKENET TRÆFFES tlf mandag til torsdag kl , fredag kl ALLE HENVENDELSER OM UDBRAGT MAD TIL PENSIONISTER tlf hverdage kl weekender kl ERGO- & FYSIOTERAPEUTERNE tlf eller tlf Træffes alle hverdage mellem kl PENSIONSMEDARBEJDEREN tlf Træffes i lige uger om tirsdagen mellem kl Aktiviteter Der foregår mange åbne aktivitetstilbud på lokalcenter Eskegården: Fællesspisning, sangeftermiddag, bankospil, fredagscafé, tekstilværksted, sekvenstræning, træværksted. Der kan hentes en folder på lokalcentret, der fortæller om de forskellige tilbud. I løbet af året afholdes diverse større arrangementer: sundhedsdag, kartoffeldag, festuge, musikunderholdning i caféen. Hold øje med opslagstavler på lokalcentret og i avisen for nærmere informationer. Telefonbetjening på Lokalcenter Eskegården Der er telefonbetjening alle hverdage fra kl til Udenfor dette tidsrum vil det ikke være muligt at få kontakt til lokalcentret. Har man pludselig behov for hjælp fra hjemmeplejen, kan man henvende sig til Brandstationens vagtcentral på tlf. nr De vil da kontakte vores hjemmepleje aften, nat og weekend. Ringer man uden for åbningstiden til vores hovednummer, er der en telefonsvarer, der giver ovenstående oplysninger. Brugerrådet i arbejdstøjet Det nyvalgte brugerråd har konstitueret sig således: Formand Jens Karl Rasmussen Næstformand Kurt Simonsen Kasserer Ellen Eriksen Sekretær Jette Thorsager Øvrige medlemmer Jens Erik Holm Pedersen, Doris Petersen, Johanne Jochumsen, Elsa Breinholt, Bente Mikkelsen. Man er velkommen til at henvende sig til medlemmer af rådet, hvis man har ønsker, ideer eller problemstillinger, som rådet kunne tage sig af. Formandens tlf. nr. er HJEMMEPLEJEN I MALLING Gruppeleder tlf HJEMMEPLEJEN I BEDER og KILDE- VANG Gruppeleder tlf Hvis du vil ringe udenom omstillingen, som er på tlf er du velkommen til at benytte de direkte numre: KRISTIANSGÅRDEN tlf MALLING PLEJEHJEM tlf KILDEVANG tlf BRUGERRÅDET tlf Formand Jens Karl Rasmussen. Kristiansgården, Beder 14 Nummer 2/2006

15 Landbetjentens klumme Af landbetjent Ib Stidsen Narkotiske stoffer Jeg har længe haft mistanke om, at der desværre florerer narkotiske stoffer blandt de unge i vort område. Der er ikke tale om store mængder eller mange unge. Mit indtryk har været, at de unge ganske udmærket var klar over, hvor og hvorledes man kunne skaffe sig stoffer, dersom man havde lyst til noget sådant. Nu er det desværre beviseligt, idet en udløber af en anmeldelse om indbrud til undertegnede, - hvor der blev stjålet en del kontanter - endte med opklaring og anholdelse af tre unge mennesker, der havde kontakt til en "kendt kriminel" i Århus. Under ransagning hos denne person i Århus fandt man en del narkotika. Politiet har endvidere sigtet disse tre unge fra vort område for indbrud, og alle relevante instanser er impliceret grundet deres unge alder. Én af dem var over 15 år og kan derfor straffes. Dette er ikke oplysninger til skræk og advarsel for alle forældre, men kun en advarsel om, "at sådan noget stads altså også findes i vort lille samfund, og ikke kun i den store by". Århus Politi har overtaget sagen. Jeg er for nuværende ikke bekendt med, om der skulle være flere implicerede i sagen eller, om der er flere udløbere af denne sag. Politireform Den nye Politireform slår igennem for alvor den 1. januar Dette betyder blandt andet, at man ikke længere kan gå til undertegnede og få udstedt pas og ombyttet kørekort ligesom andre sagskategorier forsvinder. Disse funktioner overgår til kommunen, og jeg vil senere uddybe dette. Jeg skal være den første til at beklage disse dispositioner, idet jeg er af den opfattelse, at jeg hermed mister en masse positiv kontakt med jer, og muligheden for at servicere jer på en positiv måde. Men det ligger fast, at man i hele 2006 stadig kan få udstedt pas, ombyttet kørekort/våbentilladelse/omregistrering af biler og meget andet hos mig. Udnyt det gerne, og undgå at stå i kø i flere timer i Århus. Er det imidlertid hastende, bedes man kontakte Århus Politi tlf: Med venlig hilsen Ib Stidsen Landbetjent Fra børnetegning til maleri Af Rikke Schultz, Skoleparken, Beder Ditbarnsmaleri.dk er et nyt koncept på internettet, hvor jeg skaber unikke malerier ud fra børns tegninger. Idéen bag ditbarnsmaleri.dk er at forevige børnetegninger i form af større malerier. Mange forældre har bunker af børnetegninger liggende gemt i skufferne. Nogle tegninger bliver sat i ramme og hængt op i kortere tid - men de fleste børnetegninger er hurtigt væk igen. Gennem ditbarnsmaleri.dk får børnetegningerne nyt liv. De bliver forstørret og malet på lærred med akrylmaling. I maleriet forenes barnets streg med kunstnerens komposition. Billederne er velegnede som personlige gaver til bedsteforældre eller forældre. Eller som et spændende minde for dit barn senere hen i livet. Det er min erfaring, at tegninger lavet af børn i alderen 3 til 7 år bliver rigtig gode, fordi børnene her har en dejlig barnlig streg og ofte en skæv vinkel, som er sjov at forevige. Læs mere på Nummer 2/

16 De sidste syge elme på Ajstrupvej er fældet Af Naturforvaltningen, Århus kommune Århus kommune har netop fældet de resterende elmesyge træer på Ajstrupvej. Det har længe været en kendsgerning, at træerne led af den dødbringende elmesyge, men træerne har fået lov til at blive stående så længe det overhovedet har været sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Når et elmetræ har elmesyge, vil det dø. Nogle svækkes langsomt og andre dør i løbet af få måneder. Ét efter ét er træerne fældet i takt med manglende De fældede træer i vejgrøften udspring om foråret, og der har været ført løbende tilsyn med de resterendes tilstand. I sommeren '05 var der kun 20 % blade i de resterende kroner, og træerne havde store partier med døde, afskallende grene. færdes på vejen. For at hindre skader på biler og personer, blev det derfor besluttet at fælde de resterende træer på strækningen, inden der skete noget alvorligt. Den markante allé er nu helt væk og det er ikke muligt at genplante på strækningen. Derfor arbejdes der nu på en anden fremtidig afskærmning af vejen, så den igen er sikker at færdes på. Indtil en sådan løsning ligger fast, vil der stå advarselspinde i vejrabatterne. Ajstrupvej før - set fra Åle Kathrines Hul. Det var besluttet, at de resterende træer skulle være helt døde inden de blev fældet, så forbipasserende kunne se, hvordan det var fat. Ved isslaget i januar knækkede der imidlertid store grene af, og det var ikke sikkert at Ajstrupvej efter - ingen træer. Generalforsamling i Timbale Søndag d. 30. april kl på Norsminde Kro Medlemmer og andre interesserede indbydes til ordinær generalforsamling i Timbale. Dagsorden i følge vedtægter er: 1. Valg af ordstyrer. 2. Beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af bestyrelse og revisor. 5. Indkomne forslag. Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 27. april. 6. Eventuelt. Foreningens vedtægter kan findes på Venlig hilsen, Bestyrelsen Dans på Kysten - Timbale Af Povl Nørgaard, Fulden Fredag d. 28. april på Norsminde Kro På mange opfordrin ger indbyder Timbale endnu engang til et spise- og dansearrangement på Norsminde Kro - denne gang med hele to orkestre. Vi har fået fat i Wanna Bee GeeS - et tremands band, der med falsetsang bringer os i den rette stemning under middagen med deres suveræne genopfriskninger af Bee Gees kendte ørehængere fra den gang. Derefter spiller "Mænd med Slips" op til dans. Bandet består af medlemmer fra "Tintin og Hårtørrerne", så der bliver helt sikkert rige muligheder for at lufte danseskoene. Billetter kan købes på tre måder: Hos Thomas Kring på Engdalgårdsvej 3, Beder. Tlf Ved at benytte e-banking og indsætte beløbet på foreningens konto i Nordea Bank: Eller ved direkte henvendelse til Norsminde Kro. Se nærmere på foreningens hjemmeside på 16 Nummer 2/2006

17 BMI-Motion Skov-motion og idrætsmærke Onsdag den 5. april kl indleder BMI-Motion forårsog sommersæsonen, med motionsløb fra parkeringspladsen ved Fløjstrup Strand. Yderligere oplysninger hos: Finn Kempel Christensen tlf og Connie Mikkelsen tlf Se også: Her har du/i alle tiders chance til at starte sæsonen op - efter den lange mørke vinterperiode - tag imod den. Nye motionister (hele familien) er hjertelig velkommen. Fra den 5. april og indtil sommerferien motionerer vi hver onsdag kl og hver lørdag kl fra parkeringspladsen ved Fløjstrup Strand. Kør ad Bispelundvej, følg skiltene mod Mariendal strand. - Er du lige startet på at løbe? Eller er det flere år siden, du har dyrket nogen form for fysisk aktivitet, så har vi en rute på 3 km. - Er du vant til at løbe? Så har vi længere distancer, samt erfarne løbere, der gerne vil hjælpe dig. Ruter på 6, 10 eller 13 km. - Er du til længere distancer? F.eks. til ½- eller hel maraton, kan vi tilbyde fælles træning - foregår ikke onsdage eller lørdage. Velkommen i den grønne skov. Idrætsmærket tør du udfordrer dig selv Vi starter træningen mandag den 24. april kl i Beder Skoles lille gymnastiksal. De første prøver er formprøver i gymnastik indendørs. Øvrige prøver, i atletik, gang, rulleskøjteløb og løb m.m., foregår udendørs på skolens idrætsanlæg på følgende mandage kl : 24. april Gymnastik 1. maj Gymnastik 8. maj Atletik 15. maj Gang, løb, rulleskøjte, cykling eller stavgang 22. maj Atletik 29. maj Atletik 12. juni Atletik 19. juni Opsamling og afslutning (Medbring kaffe og brød) Hvem kan deltage? Alle, unge som gamle. Prøverne afvikles i en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor det er dig, der bestemmer, i hvilket tempo øvelserne udføres i. Så op af stolen. Ud at røre dig. Det er sjovt. Det er sundt. Det giver velvære. Ønsker du at få mere at vide, er du velkommen til at kontakte instruktørerne: Niels Pedersen tlf: Chr. Damberg tlf: Liz Langfeldt tlf: Ekstraordinær generalforsamling i Musik i Malling Af Heino Hermann, redaktionen Musik i Malling går hastigt mod sin 8. sæson, og de hidtil bærende kræfter i bestyrelsen inkl. undertegnede har haft ønske om at ny energi vil tage over. Derfor afholdtes der den 28. februar ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at skaffe fornyede kræfter til at videreføre Musik i Malling som vores lokale musikskole tilbud til børn, unge og voksne. Dette lykkedes, og den nye bestyrelse hedder nu: Henrik Strandgaard, Henrik Rosenlund, Helle Hunø, Per Bisgaard samt Mogens Borger Pedersen. Mads Thorlann og undertegnede vil stadig være suppleanter. Den nye bestyrelse vil konstituere sig på et kommende møde midt i marts. Jeg vil så benytte lejligheden her til at sige mange tak for indsatsen til Lise, Hanne og Birthe, der fra dag ét og til nu har fungeret som arbejdsgruppe og sidenhen bestyrelse i Musik i Malling. Udover en ny bestyrelse vil det fra næste sæson være Helle Hunø, der overtager "den daglige ledelse". Dvs. koordinering mellem skole, elever, forældre og lærere. Slutteligt kan jeg lige nævne, at vores efterhånden traditionsrige sæsonafslutning med workshop og koncert i år vil blive afholdt den 20. maj (så sæt allerede nu X i kalenderen). Men det vil alle elever høre mere om i den nærmeste fremtid. Nummer 2/

18 Nyt om planer Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Presset på boligmarkedet er fortsat stort, og det betyder, at der er mange lokaplaner på vej. Samtidig har kommunen også lavet en cykelhandlingsplan, som for tiden er i høring. Malling Vi venter fortsat på en overordnet plan for Mallings udbygning. Der er nu købt ekstern konsulenthjælp, så der vil ske noget i den kommende tid. Men formålet var jo netop at have en ramme, der kunne anvendes til, at de enkelte lokalplaner vil hænge sammen med resten af byen. Med det tempo, der er på lokalplanarbejdet, er der risiko for at tabe denne sammenhæng. Den nye lokalplan 745 (Råd og Dåd) er i høring til 3. maj. Lokalplanen for området syd for Banevolden forventes på byrådsmøde i maj. En plan for det sydlige område mellem Bredgade og omfartsvejen forventes på byrådsmøde i juni Der arbejdes også med Wixor-grunden, tidligere Malling Dampmølle. Her regnes der med en indledende høring i april Opførelsen af Fakta på Stationspladsen har ikke krævet en lokalplan. Men den er i høj grad interessant for Mallings overordnede struktur. Og afslutningsvis er der et hængeparti med stiforbindelser på Fløjstrupvej. Beder Udbygningen er mere behersket. Lokalplanen for gartnerigrunden mellem Beder Landevej og Agernvej er blevet godkendt. Lokalplanen for Vestervang langs Kirkebakken er på vej i høring. Vi kæmper fortsat for at få reserveret plads til en cykelsti langs Kirkebakken. En ny lokalplan for boliger på området mellem Beder Landevej og jernbanen syd for industriområdet forventes på byrådsmøde i april. Nedrivning af drivhusene ved Beder Landevej Cykelhandlingsplan i høring Århus Kommune har lavet et forslag til en cykelhandlingsplan, der er i høring frem til den 31. marts. Planen skal medvirke til at gøre det mere attraktivt og sikkert at cykle i Århus - og at målet nås. Fællesrådet vil især slå på cykelstier til stranden. Dels strækningen fra rundkørslen ved Ajstrup og ned til Foto: Niels Moos stranden. Dels strækningen langs Kirkebakken fra hovedgrøften til Fløjstrup. Denne strækning fremtræder som meget problematisk i kommunens skolevejsundersøgelse. På kan du finde planen under hovedpuntet Borger, menupunktet Veje & trafik. 18 Nummer 2/2006

19 Kender nogen dette hus? B eder-malling Egnsarkiv er kommet i besiddelse af dette billede, men vi kan ikke identificere det. Det er sat i forbindelse med adressen Østergade 6, Malling, men vi er langt fra sikre. Vi vil blive glade, hvis nogen kan hjælpe os. det er herren på billedet herunder.. Hvis nogen kan hjælpe os med identifikation af disse billeder, er vi meget taknemmelige. Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18, Malling, tlf: Billedet er et af en større samling, vi har modtaget fra Eli Schrøder i Tranbjerg, der døde, inden vi fik skrevet ned, hvad billederne forestiller. Eli Schrøders bedsteforældre var Ole Christian Christensen og Petrea Kristine, født Hansen. Hun var født i Beder 1893, men parret boede i Malling. Christian Christensen var formodentlig savskærer. Vi gætter på, Forårsfest i Ajstrup Forsamlingshus Vi viderefører succesen fra sidste år med en forårsfest, hvor man igen i år har mulighed for at invitere sin ægtefælle/kæreste til middag med efterfølgende dans i Ajstrup Forsamlingshus. Datoen i år er lørdag, den 6. maj kl Pris pr. par 300,- kr. Tilmelding til Dorthe på tlf senest mandag, den 1. maj Nummer 2/

20 Fritidshjemmet Fuldenvej Af Mick Salling, ny leder på fritidshjemmet Fuldenvej Goddag alle sammen. Det er længe siden, at fritidshjemmet Fuldenvej har været i Fællesbladet, og det gør vi noget ved fra nu. Fritidshjemmet, som ligger ikke ret langt fra Beder Kirke, er en del af lokalområdet og et af de pasningstilbud, der findes her i Beder- Malling-området for 6- til 10-årige. 49 børn går på fritidshjemmet Fuldenvej, som er rammen om mange gode børneoplevelser, og nogle af dem vil vi gerne indvie jer i: Tirsdag d. 31. januar tog hele fritidshjemmet og fem børn og en voksen fra SFO'en i skøjtehallen i en lejet bus. Det blev en fantastisk oplevelse, hvor 55 børn og 9 voksne børn prøvede kræfter med de glatte udfordringer på isen. Flere børn og voksne mindede om Bambi på glat is, mens andre lignede Stampe. Eneste ulemper ved turen var, at bussen kom lidt senere hjem end forventet, og pædagogerne, fejlagtigt, havde taget kaffepulver med kakaosmag med i stedet for kakao. Det blev ikke populært modtaget hos børnene, men ellers var det en tur med en fantastisk energi og et dejligt fællesskab lige den eftermiddag, hvor trafikken sad fast i Viby pga. bombetrussel mod Jyllands-Posten. Børnediskotek Fritidshjemmet har et specialarrangement en fredag om måneden, hvor vi alle laver noget anderledes sammen. Fredag d. 4. februar havde vi børnediskotek med mange sjove konkurrencer og diskodans. I næste måned har vi tre overnatninger på fritidshjemmet, således at forskellige børnegrupper prøver at være på fritidshjemmet om natten. Meget (u)hyggeligt. Om det - og andre oplevelser - vil vi berette mere om næste gang, vi er i Fællesbladet. Skøjtetur 20 Nummer 2/2006

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet MAJ 2007 1 Maj 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16.

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16. 96 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2010 NR. 96 16. ÅRGANG BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe?

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe? Sengeløse Nyt 17. Årgang Nummer 8 Oktober 2013 Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Læs inde i avisen om 40 års fødselsdag på plejehjemmet Visekunst i kirken

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

Forårskoncert i Stege Kirke med korene på Møn

Forårskoncert i Stege Kirke med korene på Møn GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER MARTS Søndag 29. marts 10.30 Stege Palmesøndag - Kirkekaffe 2 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 LSF/JR/SKV APRIL Torsdag 2. april 19.00 Stege AE/JR Skærtorsdag - Nadvermiddag/Måltidsgudstjeneste

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere