Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10"

Transkript

1 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand gennem 14 år Niels Blicher af på generalforsamlingen. Til hans store glæde meldte nye kræfter sig til at tage over - endda fra Malling! Læs side 3 og 4. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15 Let at aflevere aluminium side 10 Alleen på Ajstrupvej er fældet side 16 Læs inde i bladet: Beder Sogn Kirkenyt 5-7 Kalenderen 9 Biblioteket 10 Grøn Guide 10 Malling Skole 12 Beder Skole 13 Eskegården 14 Malling Kirkeblad Nyt fra klubberne Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Børnehave Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder Ungdomsskole Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd. bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børneh. Ajstrupvej Børneh.Bekkasinen Børnehuset Amaliegården Børnehuset Himmelblå Børnehuset Tværgade 3 Børnehuset Østerskov Cantabile-koret Chrysillis-koret Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Den integr. inst. Eghovedvej Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fritidshjemmet Ajstrupvej Fritidshjemmet Fuldenvej Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Gl.Østergårdsvej Grønnebakken Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grøn guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Plejehjem Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Ungdomsskole Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Pensionatet Malling Plejehjemmet Kristiansgården Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder skole Skolebest. Malling skole SFO Fristedet SFO Prikken Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab Vuggest. Bymosen

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Lone N. Strøm Stenrosevej 3, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Berit Pedersen (billedbeh.) Malling Poul Lorenzen (kasserer/distribution) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 3: 18. april udk. uge 20 nr. 4: 19. juni udk. uge 32 nr. 5: 28. august udk. uge 39 nr. 6: 23. oktober udk. uge 47 Oplag: 4300 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder- Malling-Ajstrup-området. Kære læsere Selv om vinteren knuger os endnu, er det uomtvisteligt - foråret er på vej! Der er liv derude i hasselbuske, vintergækker og krokus. Det giver energi, og vi håber, mange vil bruge noget af Indholdsfortegnelse side 3: side 4: side 4: side 5-7: side 8: side 9: side 10: side 10-11: side 12: side 13: side 14: side 15: side 16: side 16: side 17: side 17: side 18: side 19: side 20: side 21: side 22-25: side 28: side 26-29: side 30: Generalforsamling Hold Rent-dag Tak til Blicher Beder Sogn Kirkenyt Chrysilliskoret Kalenderen Nyt fra biblioteket Grøn Guide Malling skole Beder skole Eskegården Landbetjenten De sidste syge elme på Ajstrupvej Timbale BMI-motion Musik i Malling Nyt om planer Egnsarkivet Fritidshjemmet Fuldenvej Nye institutionspladser i Beder Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Svendgården Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber Telefonliste Til forfattere af artikler og indlæg Stof afleveres til redaktionen enten pr. e-post eller brev. Artiklerne som Wordfiler eller det universelle rtf-format. Kom med den rå tekst uden layout/opsætning. Der må ikke være fotos, clipart-billeder, tekstbokse og tabeller i tekstfilen. Vi modtager ikke clipartbilleder. Billeder og illustrationer er naturligvis meget velkomne. Elektroniske billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Hvert billede afleveres i en separat fil. Men vi modtager natutrligvis også papirbilleder. energien på at samle affald på Hold Rentdagen, ligesom vi også glæder os til at se mange indlæg også til næste nummer af bladet, som har deadline 18. april. Venlig hilsen, Redaktionen Undlad at ændre det oprindelige skannede eller digitale foto. Skal der kun bruges et udsnit af fotoet, så vedlæg. en skitse, så beskærer vi billedet. Skulle du have mod på at levere en færdigopsat side, så kontakt os først for at få de præcise "spilleregler". Materiale lavet i følgende programmer kan ikke bruges: Publisher, Venture- Publisher, PageMaker, PowerPoint osv. Det samme gælder alle regneark. Er du i tvivl, så ring gerne og få hjælp hos redaktionens layoutere. 2 Nummer 2/2006

3 Fællesrådets generalforsamling Af Jørgen F. Bak og Anna K. Kjeldsen Den 7. marts blev der for 20. gang holdt generalforsamling på Malling Kro. Med 26 fremmødte var der en meget pæn deltagelse. Der er nu 101 medlemmer af Fællesrådet. Det sidste års tid er der ikke kommet nye medlemmer til. Formanden, Jørgen F. Bak, aflagde beretning. Faste læsere af Fællesbladet vil i årets løb have kunnet læse om aktiviteterne. Den 2. april var der Hold rent-dag, som var en stor succes i Beder. Den 5. juni var der Grundlovsfest på en råkold dag, som nok prægede fremmødet, og den 5. oktober blev det årlige orienteringsmøde holdt med meget stort fremmøde. Fællesrådet holder løbende en række møder med kommunen. Det faste program indeholder et møde med byrådet og de øvrige Fællesråd samt møder med Magistraten for Teknik og Miljø, Vejkontoret og Naturforvaltningen. Vor nyvalgte borgmester lovede lydhørhed overfor borgerne, men påpegede samtidigt at pengekassen har det skidt! På mødet med den daværende 2. magistrat var der særlig fokus på dispositionsplaner. Hos Vejkontoret meldte vi ud, at vores hovedprioritet er etablering af en rundkørsel ved omfartsvejen ud for Beder. Fællesrådet har haft foretræde to gange for Teknisk Udvalg. Første gang for at Nyt fra Fællesrådet bevare Banevolden som standsningssted på Odderbanen - uden at det dog lykkedes - og anden gang om miljøhandlingsplanen, hvor vi ønskede en mere visionær plan og bl.a. slog på bevarelsen af Grøn Guide. Kontorchef Birgit Donslund fra Magistraten for Teknik og Miljø præsenterede kommunens nye struktur, og der kom flere spørgsmål og kommentarer til den nye organisering. Denne præsentation var en optakt til en præsentation af planer, især for Malling. Læs mere på side 18. Formanden, Jørgen F. Bak, blev genvalgt for en to-årig periode. Ligeledes blev Anna K. Kjeldsen og Charlotte Houman genvalgt, mens Niels Blicher havde valgt ikke at genopstille. Se Fællesrådets tak for 20 års indsats på næste side. Per Bach fra Malling blev nyvalgt til forretningsudvalget. Formanden takkede Niels Blicher for de mange års indsats for lokalområdet, ligesom flere fra salen gav udtryk for at indsatsen har været værdsat. I anledning af Fællesrådets 20-års fødselsdag blev der serveret kransekage til kaffen. Hele referatet kan læses på Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: mobil: Arb.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Næstformand: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Per Bach Ajstrupvej 18, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Morten Sejersen Kirkebakken 130, Beder Tlf.: Marie Stenild Byagervænget 69, Beder Tlf.: Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 2/2006 3

4 Hold Rent-dag Frisk luft og motion, dejligt vejr og en ren by Hvad kan man så ønske sig mere? Det skulle lige være at få det hele i samvær med en masse andre flinke og rare mennesker. Det er der lejlighed til lørdag d. 1. april. Sæt kryds i kalenderen og mød op i din by, sammen med naboer, venner, tanter og onkler, børn og børnebørn. Få en kop kaffe og et rundstykke inden vi sammen går i gang med at gøre forårsrent langs veje og Malling lørdag d. 1. april kl. 9:30-12:00 stier. Der er handsker til alle - børn og voksne. Vi starter kl i Beder ved skolens parkeringsplads og i Malling på Holmskovvej 10. Når vi er færdige med forårsrengøringen er der øl, sodavand til alle og overraskelser til børnene. Vidste du, at et cigaretskod smidt i rendestenen kan ligge der i 2 år og et stykke tyggegummi i 5 år, hvis ingen fjerner det. En øl- eller sodavandsdåse smidt i grøftekanten ligger ca. 100 år, inden den forgår, og glasflasker forgår aldrig. De dåser, der er blevet smidt nu, skal vores børnebørn altså også se på, hvis ikke vi rydder op efter os. Hold rent dag er en tradition og foregår både i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg d. 1. april i år. Hvor bliver der samlet mest affald eller allerbedst, hvor ligger der mindst affald efter d. 1. april? Beder lørdag d. 1. april kl. 9:30-12:00 Mødested: Holmskovvej 10 Mødested: Parkeringspladsen ved Beder Skole Tag din ægtefælle, børn og nabo ved hånden og mød op! Tak til Niels Blicher for en 20-årig indsats Af Anna K. Kjeldsen og Jørgen F. Bak, Fællesrådet Da Fællesrådet blev oprettet for 20 år siden, blev Niels Blicher valgt til formand. Denne post bestred han i 14 år, men han fortsatte med at være medlem af forretningsudvalget indtil i år. Han har nu ønsket at forlade denne post. Det har vi stor forståelse for, men vi vil komme til at savne ham. Niels Blicher har gennem sit mangeårige virke for lokalområdet og sit kendskab til borgerne altid været en vidensressource, som Fællesrådet har kunnet trække på i de forskellige sager. Engagementet har heller ikke fejlet noget, og Niels Blicher har gerne stillet op med råd og dåd samt håndkraft ved Fællesrådets arrangementer som f.eks. Grundlovsfesten. Hjertesagen gennem årene har været lokalområdets gennemslagskraft og synlighed i Århus Kommune, hvilket i høj grad er opnået gennem hårdt arbejde i Fællesrådet. Naturen, planer, veje og stier fylder meget i Fællesrådets arbejde og her har Niels altid været parat til at yde en indsats. Etableringen af omfartsvejen med åbningen i 1989 var en ilddåb for dette arbejde. Andre milepæle for Niels' indsats har været skabelsen af Fællesbladet, hjemmesiden, Grundlovsfesten, den grønne guide og vor deltagelse i det 4-årige forsøgsprojekt om kommunalt samarbejde op til årtusindskiftet. Vi vil gerne sige tak til Niels Blicher for indsatsen gennem de mange år og ønske ham god vind fremover. Niels Blichers afgang understreger, at Fællesrådet har brug for nye kræfter. Det er os, der bor i lokalområdet, der hele tiden må sikre, at vi ikke bliver glemt i Århus Kommune. 4 Nummer 2/2006

5 Nr. 87 april/maj 2006 Påske Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Således skriver Paulus i 1. Kor. Når vi skal tale om, hvad vi tror på, så står og falder det med påskens begivenheder. Vi kan godt gå i dialog med forskellige religioner, men vi vil aldrig kunne mødes i et kompromis. Vi kan måske blive enige med jøderne, at det er den samme Gud vi møder i den del af Bibelen, vi kalder for Gammel Testamente. Men vi kan aldrig blive enige med dem om, hvem Jesus er. Islam betragter Jesus som en profet, men korsfæstelse vil de slet ikke høre tale om. Men hvis der ingen langfredag er, så er der heller ingen påskedag. De to dage så at sige betinger hinanden. Adam fik ved uddrivelsen af Paradiset den besked, at han var taget af jorden og til jord skulle han blive. Han skulle blive til intet. Der var ikke noget håb. Håbet kommer i Ny Testamente. Håbet kommer med Jesu korsfæstelse. Gud tog menneskeskikkelse på sig. Han tog det timelige menneskeliv på sig. Hertil hører også døden. Håbet synes at briste endnu engang langfredag, men påskemorgen opstod håbet ved Jesus Kristus. Som Johannes skriver, så elskede Gud os mennesker, at han gav sig selv. Man kan skabe frygt og med tvang tvinge mennesker til en form for lydighed. Men den sande kærlighed kommer altid til udtryk ved, at man tør give sig selv. Gud giver os det håb, der lyder ved jordpåkastelsen, at af jorden skal vi igen opstå. Det er i troen på den korsfæstede og opstandne frelser, at vi kommer til Gud. Det så ud til, at menneskers magt, kunne vinde over Guds kraft. Med vold satte de deres magt igennem. De demonstrerede deres magt, der endte med døden. Gud virkede som en svag Gud. Men Guds svaghed er stærkere end mennesker. Derfor kan vi fejre påske. Det endda uafhængig af, hvad vi ellers kan. For det kommer ikke an på os. Det kommer an på Gud. Velsignet påske til alle. Klausager Konfirmander 2006 Hold A 12. maj 2006 Morten Kirk Brødbæk Martin Juul Klixbüll David Lund Kofod Anders Daa Løfquist Mathias Daa Løfquist Jeppe Knoth Rasmussen Nikolaj Stryhn Frederik Selch Sønnichsen Martin Volkov Simone Hjortshøj Brandt Lotte Ditlev Eva Lindholt Gammelgaard Kathrine Iversen Lotte Hahn Kofoed Frederikke Holm Kristensen Nina Grud Mulvad Cecilie Nielsen Cecilie Aaby Nielsen Marie Wendelboe Petersen Pernille Gaardsted Poulsen Christina Dalsgaard Redsted Siri-Marie Erichsen Remvig Hold B 13. maj 2006 Oliver Bugge Hunt Mathias Kirkholt Laursen Niklas Lind Lippert Sebastian Christian Bonde Nielsen Troels Pedersen Christian Due Rabenschlag Mathias Peter V Skaarenborg Marc Gjern Weiss Mia Lysdahl Fischer Katrine Sixtus Holgersen Christina Lisager Jønsson Louise Aaby Jørgensen Maiken Kloster Hviid Larsen Marie Nørkjær Larsen Karoline Lind Anne Majlund Niklasson Bettina Houmann Noes Julie Aabrandt Ottosen Christina Recke Thomasen Hold C 13. maj 2006 Allan Dilshan Dybdal Søren Flodgaard Gjerrild Mikkel Storgaard Grøfte Andreas Roar Damsted Hansen Rasmus Schou Holst Christian Thorup Karlsson Michael Juel Sproegel Camilla Hagemann Amdisen Michala Smed Andersen Emilie Høj Broberg Anne-Mette Lund Falsig Anne-Sofie Hansen Laura Emilie Gregor B Hermansen Freja Strandbo Laursen Sarah Melchior Laursen Frederikke Schønfeldt Troelsen Hold D 14. maj 2006 Thorleif Emil Adler Andersen Martin Alstrup Terpager Andreasen Rasmus Munk Christensen Bjarke Lyngsø Aubain Møller Torben Munk Mørk Daniel Szendrei Nordsmark Mike Vester Styrenhoff Rasmus Skjoldborg Therkelsen Mikkel Kjærulf Torp Line Pihl Ejlertsen Anne Aaby Hansen Frederikke Veirum Høgsgaard Simone Ditlev Johannesen Line Krøll Knudsen Michela Kristensen Charlotte Brødsgaard Moore Karina Lund Nielsen Stine Tanderup Pedersen Sophie Kampmann Stitz Sophie Emilie Holm Sørensen Katja Kristensen Tøttrup Ida Maria Mundbjerg Voss Nummer 2/2006 5

6 Fra menighedsrådet... GUDSTJENESTER Søndag , kl. 09:30 Midfaste Emmy Haahr Joh 6,24-35 Kl : Kend din kirke Søndag , kl. 11:00 Mariæ bebudelse Klausager Luk 22,24-32 Kl : Småbørnsgudstjeneste Søndag , kl. 09:30 Palmesøndag Klausager Mark 14,3-9/Joh 12,1-16 Kirkekaffe kl. 19:30 Påskens læsninger Torsdag , kl. 11:00 Skærtorsdag Emmy Haahr Joh 13,1-15 Fredag , kl. 09:30 Langfredag Klausager/Emmy Haahr Søndag , kl. 11:00 Påskedag Klausager Matt 28,1-8 Mandag , kl. 09:30 Anden påskedag Emmy Haahr Joh 20,1-18 Søndag , kl. 11:00 1.s.e. påske Malthe Madsen Joh 21,15-19 Søndag , kl. 09:30 2.s.e. påske Klausager Joh 10,22-30 Søndag , kl. 11:00 3.s.e. påske Emmy Haahr Joh 14,1-11 Kl : Småbørnsgudstjeneste Fredag , kl. 10:00 Bededag, Konfirmation Emmy Haahr Lørdag , kl. 09:30 og Konfirmation Klausager Søndag , kl. 10:00 4.s.e. påske, Konfirmation Klausager Søndag , kl. 09:30 5.s.e. påske Emmy Haahr Joh 17,1-11 Kirkekaffe Torsdag , kl. 09:30 Kristi Himmelfarts dag Klausager Luk 24,46-53 kl. 19:30 Aftensang Eskegården kl , 4/4 og 2/5 Vagtskifte Vores kirkesanger gennem de sidste par år Thomas Larsen Späth har på grund af andet arbejde sagt op som kirkesanger. Vi beklager det, men takker ham for godt samarbejde og ønsker alt mulig godt for ham og hans familie. Samtidig kan vi sige velkommen til Jeppe Aastrup, der er ansat som kirkesanger fra 1. marts. Jeppe er i forvejen kirkesanger i Malling. Vi ser frem til et godt samarbejde. Menighedsrådet Småbørnsgudstjenesterne fortsætter den 2. april over temaet Påsken og den 7. maj antageligvis over temaet Pinsen. Vi begynder klokken og slutter af i Sognegården. Babysang Henvendelse til Organist Lisbeth Gråkjær Tlf Trosbekendelsen vil fremover blive sunget ved gudstjenesten, såfremt der ingen dåb er eller kun én dåb. Det er en forsøgsperiode indtil udgangen af dette kirkeår, hvorefter sagen tages op til drøftelse. Kend din kirke er mini-konfirmandernes særlige gudstjeneste søndag den 26. marts kl Mandagstræf Mandag 3. april kl slutter sæsonen med wienermusik, Kai Normann Andersen, viser og danske sange. Det er sangerinden Ellen Straarup, der vil fortælle om forfattere og komponister. Der er lagt op til en meget stemningsfyld og munter eftermiddag i sognegården. Der bliver endda mulighed for at synge med på sangene. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gav i år kr. Hvilket er lidt mindre end sidste år. Tak for hvert et bidrag. Foredrag i Sognegården Torsdag 23. marts, kl Spillemænd og gårdsangere v. Christian Foged og Beder spillemændene. Christian Foged fortæller om folkemusikkens skæve eksistenser og fremfører deres sange og musik. Det handler om Lille Uffe med saven, Perletand og Thomas Thomsen. Beder Spillemændene spiller op med 10 mand. Gratis adgang. Til efteråret er det ti år siden, at disse arrangementer begyndte. Det er blevet til mange spændende aftener, hvor forskellige mennesker har samlet en buket sange i forskellige farver tilsat lidt grønt i form af kommentarer. Hver aften har været en strålende perle på en oplevelsesrig snor. Nogle sange kendte vi i forvejen. Andre har vi fået lært undervejs. Nogle sange har været sunget mange gange. Andre måske kun en enkelt gang. Og mange har vi ikke fået sunget endnu. Nu gøres der så status. Solveig og Solveig, der har været med fra begyndelsen, tæller nu datoer sammen, og ser på, hvilke sange, der er sunget flest gange. Det hedder Top10, nu ser vi, hvor langt de går i rækken. 6 Nummer 2/2006

7 Døbte siden sidst Anton Winum Hansen Tobias Larsen Katja Kristensen Tøttrup Nadia Pedersen Victor Lønstrup Caroline Parzentny Andersen Frederikke Veirum Høgsgaard Frida Lang Stockmar Laura Ellemose Jæger Vera My Carstensen Torsdag 23. marts, kl : Foredrag Søndag 26. marts, kl : SYNGMED Onsdag 29. marts, kl : Salmemaraton Søndag 2. april, kl : Småbørnsgudstjeneste Mandag 3. april, kl : Mandagstræf Søndag 9. april: Kirkekaffe Søndag 9. april, kl : Påskens læsninger Onsdag 19. april, kl : Salmemaraton Onsdag 3. maj, kl : Salmemaraton Søndag 7. maj, kl : Småbørbsgudstjeneste Kalenderen Onsdag 10. maj, kl : Salmemaraton Onsdag 17. maj, kl : Menighedsrådsmøde Søndag 21. maj: Kirkekaffe Torsdag 25. maj: Kristi Himmelfart Onsdag 31. maj, kl : Salmemaraton Onsdag 14.juni, 19.30: Salmemaraton Søndag 18. juni: Kirkekaffe Onsdag 23, august, kl : Menighedsrådsmøde Tirsdag 3. oktober, kl : Menighedsrådsmøde Mandag 27. november, kl : Menighedsrådsmøde BEDER BØRNEKORET OG UNGDOMSKORET ØVER I BEDER SOGNEGAARD BØRNEKORET (3.-5. KLASSE) TORSDAG KL I BEDER SOGNEGÅRD UNGDOMSKORET (FRA 6. KLASSE) ONSDAG KL I MALLING SOGNEGÅRD KORLEDER OG ORGANIST WINNI KILSGAARD TLF Mødested: Farmen, Byvej 9 Puslinge/Tumlinge/Pilte/Væbnere: Tirsdag kl Seniorer: Torsdag kl Kredsleder: Leif Filtenborg Byagervej 114C, 8330 Beder Påskens læsninger For 13 år siden besluttede vi, at ligesom julen havde sine læsninger, således skulle påsken også have sine læsninger. Denne tradition fraviges heller ikke i år, hvor vi Palmesøndag den 9. april, kl samles i kirken til denne særlige gudstjeneste. Det medvirkende kor bliver i år ungdomskoret, hvis kvaliteter der ikke kan herske tvivl om. Da Winni Kilsgaard skal dirigere koret, sidder Christiana Hvas ved orglet. NAVNE OG ADRESSER Læserne bliver Ruth Blicher og Hanne Pedersen, foruden os to præster. Og sidst men ikke mindst er der menigheden, som er med i fællessalmerne. Efter denne Påskens læsninger samles vi i sognegården til en uformel sammenkomst.. SOGNEPRÆST, KBF: Knud Klausager Sørensen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes ikke fredag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes ikke fredag. KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Erik Breinholt, Svendgårdsvej 15, tlf Vi er på Internettet REDAKTION: Karen Eriksen, Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Jonna Madsen, Knud Klausager (ansvh.), Kjeld Ottosen (Webansvarlig) Nummer 2/2006 7

8 Chrysilliskoret fejrer i års jubilæum Koret starter jubilæet med FAURÉS REQUIEM I MALLING KIRKE Onsdag d. 5 april kl Koret ledsages af orgel, harpe og sang-solister: Laura Flensted Jensen er sopran-solist, Simon Schelling er bas-solist, Michael Rauff betjener orglet og Joost Schelling spiller på harpe. Koncerten byder endvidere på: Faurés Cantique de Jean Racine - Instrumental-solo - Solosang fra bas-solisten, akkompagneret af harpen. - Koncerten dirigeres af Lisbeth Gråkjær. Entré: 50 kr. 8 Nummer 2/2006

9 April og maj Udstillinger på Biblioteket. Kurveflet v/ursula Søholm. Skulpturer v/maria K. Fischer. Torsdag 23. marts kl Forårskoncert med Cantabile koret. Malling sognegård. Lørdag 25. marts kl Gymnastikopvisning i Egelundhallen. Fredag 31. marts kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl fredagen før. Kalender Fredag 28. april Dans på Kysten. Spise- og dansearrangement. Norsminde Kro. Arrangør: Timbale. Fredag 28. april kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl fredagen før. Søndag 30. april kl Timbale, generalforsamling. Norsminde Kro. Lørdag - søndag maj Spejdernes loppemarked. Lørdag 1. april Hold rent-dag. Se omtale side 4. Tirsdag 4. april kl Foredrag om øl med smagsprøver. Beder-Malling Bibliotek. Onsdag 5. april kl Egelund P-plads. Forårstravetur i Moesgård skov. Arr: Cykelveteranerne. Onsdag 5. april kl Forårs- og sommersæsonen starter i BMI-Motion. Løb fra parkeringspladsen I Fløjstrup Skov. Onsdag 5. april kl Faurés Requiem. Malling Kirke. Chrysillis koret og solister. Tirsdag 21. april kl Højtlæsning for børn Beder- Malling Bibliotek. Mandag 24. april kl Idrætsmærkeprøverne starter på Beder skole. Lørdag 6. maj kl Forårsfest i Ajstrup Forsamlingshus. Lørdag 20. maj Sæsonafslutning. Musik i Malling. Lørdag 20. maj kl Fest for "Gamle elever". Malling skole. Lørdag 27. maj kl Udflugt til Sydfyn og Tåsinge. Beder-Malling sognes Lokalhistorisk Forening. Mandag 5. juni Grundlovsfest. Lørdag - søndag juni Loppemarked i Ajstrup Forsamlingshus. Lørdag 30. september Premiere på Spirens forestilling Lørdag 14. oktober Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 2/2006 9

10 Nyt fra Biblioteket Af Lene Sepstrup, bibliotekar Arrangement for voksne Foredrag Øl er godt! Foredrag om øl - med smagsprøver! Tirsdag d. 4. april kl Leo Thinesen vil øse af sin store viden om emnet og medbringer eksempler, så alle får en chance for at blive klogere på øltyper og ølsorter, som der som bekendt bliver flere og flere af. Arrangementet koster 50 kr. pro persona inkl. smagsprøver. Tilmelding er nødvendig. Op til foredraget arrangerer Leo Thinesen en lille udstilling på biblioteket Husk Hvis du har brug for hjælp til at håndtere en pc, er Datastuen på 1. sal åben tirsdag, onsdag og torsdag kl kl for ældre. Hvis du har brug for hjælp til søgning på internettet eller i bibliotekets baser, er bibliotekets personale til rådighed i hele bibliotekets åbningstid. Til en generel introduktion skal der bestilles tid på forhånd. Udstillinger i april og maj Kurveflet med pil og siv ved Ursula Søholm I april viser Ursula Søholm eksempler på mange af de ting, som materialerne kan bruges til f.eks. løgholdere, bakker, tasker og forskelligt flet til haven. Ursula Søholm underviser i pileflet hos FOF. Skulpturer ved Maria Katharina Fischer "Harmoni er englenes vej - lad den også blive din!" Maria Katharina Fischer bor på Mols og har specialiseret sig i små skulpturer i stentøjsler eller raku. Der er små fugle, skåle, askebægre og fade, men også engle, der bl.a. kan bruges i potteplanter/dekorationer med metalstang eller som ophæng. Arrangementer for børn Højtlæsning tirsdag d kl Vi læser historier og eventyr for de 3- til 6-årige. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Varighed: ca. 45 minutter. Hvor kan jeg sortere aluminium fra til genbrug? Det er et spørgsmål, som er jævnligt tilbagevendende, så derfor dette indlæg om aluminium og andet jern og metal. Men det korte svar er: Aflever aluminiumaffald sammen med andet jern og metal på genbrugsstationen. Hvor ender dine dåser uden pant, holdere til fyrfadslys, alufolie og andet rent aluminiumaffald fra din husholdning? Det kommer selvfølgelig an på, hvor du gør af det. Smider du det i den almindelige dagrenovation, så bliver det kørt til forbrændingsanlægget i Lisbjerg, hvor det brændes sammen med alt andet brandbart affald. Metaller brænder ikke godt og gør ingen gavn i forbrændingsanlægget. De ender som slagger fra forbrændingen. I bedste fald kan slaggerne bruges som vejfyld, og i værste fald skal de deponeres som miljøproblematisk affald. Det betyder øget behov for lossepladskapacitet. En bedre mulighed for dit jern- og metalaffald er at sortere det fra og tage det med på genbrugsstationen og aflevere det i den fraktion, der hedder "jern og metal". Det gælder altså også alumiumaffald. Alt jern- og metalaffald fra genbrugsstationerne og storskraldsord- Grøn Guide Århus Syd Tlf.: Af Birte Buhl ningen i Århus kommer til H.J. Hansen, der har til huse på Århus havn. Derfra bliver det sejlet til H.J. Hansens afdeling i Odense, hvor de har et såkaldt shredderanlæg, der kvaser metallerne og derefter sorterer dem i tre fraktioner: Jern (magnetisk), 10 Nummer 2/2006

11 metaller (ikke-magnetisk) og organisk fraktion. Man kan se mere om H.J. Hansens virksomhed på Jern sorteres fra vha. kraftige magneter og opnår en renhed på 99,15 %. Den ikke-magnetiske del, der bl.a. indeholder metaller som aluminium, magnesium og kobber, bliver på basis af forskellige teknikker sorteret op i hver sin metalfraktion. De forskellige metalfraktioner bliver derefter solgt, som de råstoffer, de er, og anvendt ved produktionen af nye produkter. Ved at genanvende de forskellige metaller på denne måde spares der store mængder råstoffer og masser af energi. Det kræver væsentligt mindre energi at genanvende metallerne end udvinde dem ved traditionel minedrift. Så bak op om "dansk minedrift" og aflever alt dit jern og metalaffald i den fraktion. Aflever derimod al dit elektronikaffald (der også indeholder mange metaller og desuden ædelmetaller) i fraktionen for elektronikaffald. Det er den eneste form for minedrift på metaller, som vi har mulighed for i Danmark. Når der er megen fokus på aluminium, er det, fordi det er et dyrt materiale at udvinde fra nyt. Der ligger mange ressourcer gemt i vores aluminiumaffald. Det gør der også i meget elektronikaffald, der i rigtig mange tilfælde indeholder både guld og platin. Godt nok ikke i store mængder, men dog ofte i større mængder end i mange miner. Øl og sodavandsdåser med pant er det selvfølgelig mest oplagt at aflevere, hvor man har købt dem, og få panten tilbage. Alle dåser, der afleveres i pantsystemet, genanvendes som det metal det er. Rigtig mange dåser med pant kommer dog aldrig tilbage til pantsystemet. Havner de i fraktionen for jern og metal, så er det fint, set fra miljøets side, men havner de i forbrændingsanlægget eller i grøftekanten, så er det både miljøøkonomisk og for forbrugernes pengepung rigtig dårligt. Langt de fleste af de pantflasker og - dåser, vi køber, kommer tilbage i pantsystemet, men hvert år køber vi i Danmark pantdåser og -flasker, der ikke afleveres tilbage til pantsystemet. Samlet køber vi pant for over 40 mio. kr./år, som vi ikke afleverer tilbage, så da smed vi altså som forbrugere 40 mio. kr. væk - var der nogle af dem, der var dine penge? Aluminium afleveres på genbrugsstationen i containeren for jern og metal. Nummer 2/

12 MALLING SKOLE Fredsvalg på Malling Skole Af Dan Zachariassen, leder af Malling Skoles SFO Den nye skolebestyrelse på Malling Skole blev fundet ved et såkaldt fredsvalg, hvor de opstillede kandidater på listen frivilligt har fordelt de egentlige bestyrelsesposter og suppleantposterne mellem sig. Der var kun mødt 13 forældre frem til opstillingsmødet, og da der er mere end 600 elever på skolen, vidner det jo ikke om den helt store interesse for at deltage i skolens demokratiske organer. Det kommer en smule bag på skolens ledelse, for normalt er der en meget stor forældreopbakning til arrangementerne på skolen, både arrangementer i de forskellige klasser og i SFO, og også når det gælder alle de sociale arrangementer, der bliver afholdt på skolen, men den interesse smitter altså ikke af, når der indkaldes til opstillingsmøde til skolebestyrelsesvalg. Det er desværre ikke kun et problem for Malling Skole. Sammenligner man med tallene for kommunens øvrige skoler, ligger Malling Skole faktisk helt pænt. Den samme tendens ser man i øvrigt overalt i landet. Den nye bestyrelse Ghita Cajus og Anette Østergaard Andersen havde begge sæde i den afgående skolebestyrelse, og de fortsætter begge to i den kommende valgperiode. Nyvalgt til bestyrelsen er Henrik Wolff, Hans Jørgen Bohlbro, Carsten Holm, Lene Elsig Dalsgård og Jens Jørgensen. Bestyrelsessuppleanter er Morten Dahl og Nanna Schøttz. Den nyvalgte skolebestyrelse påbegynder arbejdet 1. april. Afsked med Niels Olav Malling skole holdt 24. februar afskedsreception for skolens leder gennem de seneste syv år, Niels Olav Christensen, der er fratrådt sin stilling på grund af sygdom. Ansættelsesproceduren af en efterfølger for Niels Olav Christensen er i fuld gang, men det er ikke sikkert, at man kan nå at få hele ansættelsesprocessen færdiggjort inden den nuværende bestyrelse fratræder med udgangen af marts måned. Da det vil være yderst uheldigt at skifte bestyrelsens repræsentanter ud midt i det forløb, er det aftalt, at det i så fald vil være den nuværende skolebestyrelse, der gør arbejdet færdigt. Gammel elevfest den 20. maj kl Traditionen tro holder foreningen Malling Skoles gamle elever den årlige fest. Festen er som udgangspunkt for jubilæumsårgangene, som i år er 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971 og Eleverne fra jubilæumsårgangene har dog mulighed for at invitere øvrige gamle elever, som man har haft omgang med. Betingelsen er dog, at man skal have været elev på Malling Skole. Prisen for at deltage i festen er 150 kr. Beløbet kan betales med udsendte girokort eller via bank. Der vil blive serveret en lækker buffet, og drikkevarer kan købes til rimelige priser. Spisningen vil foregå årgangsopdelt i de enkelte klasseværelser. Herefter er der mulighed for dans til diskotek med musik fra før og nu. Da Malling Skole er en røgfri skole, bliver der opstillet et telt til rygere. Indbydelser med klasselister og girokort udsendes primo april. Eventuelle spørgsmål kan sendes til Foreningen håber at se rigtig mange gamle elever og lærere. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Tiltræder 1. april, hvorefter den vil blive konstitueret Githa C. Pedersen, Egeskellet Carsten Holm, Lundshøjgårdsvej Lene Elsig Dalgaard, Mallinggårdsvej 131 B Anette Østergaard Andersen, Egeskellet Henrik Wolff, Egeskellet Hans Jørgen Bohlbro, Egeskellet Jens Jørgensen, Eghovedvej Forældrerådsformand i SFO "Prikken" Merete Raun Poulsen, Smedegårdsallé Skolens ledelse Per Bisgaard, fng. skoleinspektør Dan Zachariassen, SFO-leder, "Prikken" Yderligere informationer om skolen findes på hjemmesiden Her gengives en række praktiske oplysninger fra skolens velkomstpjece til alle nye forældre, skolens målsætning og skoleplaner samt de seneste numre af skole-hjembladet information&dialog Skolens kontor: Fax: "Prikken" Nummer 2/2006

13 BEDER SKOLE - en skole på vej Den gode historie: Stor tilslutning til valgmøde Som landets øvrige skoler har Beder Skole afholdt valgmøde med henblik på at vælge skolens politiske ledelse, skolebestyrelsen, for de kommende fire år. Mødet fandt sted 31. januar, og 49 forældre havde afset tid til at bakke op om dette valg. På baggrund af tidligere års erfaringer var der stor spænding om antallet af fremmødte, og vi må betegne det som en ubetinget succes, tæt på at være topscorer på landsplan, at så mange deltog. En ihærdig indsats fra den nuværende skolebestyrelse for at vække interessen i forældrekredsen blev hermed belønnet. De fremmødte valgberettigede repræsenterede stort set alle klassetrin. Byrådsmedlem Margrethe Bogner bød velkommen, hvorpå skolebestyrelsesformand Kirsten Petersen fortalte om arbejdet i skolebestyrelsen. Skoleinspektør Dorthe Demuth orienterede derefter om valget. Skolen benyttede lejligheden til at få forældres respons på de tanker, vi har gjort os i forhold til, hvilke visioner og værdier der skal kendetegne Beder Skole fremover. Karen Møller, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem, fremlagde indholdet af en midtvejsstatus på visions- og værdiprocessen. Forældrenes kommentarer, synspunkter og råd Fra valgmødet 31. januar. inddrages i det videre arbejde. Herefter præsenterede de 6 forældre sig, der havde afklaret, at de ville stille op. Senere har yderligere 2 meldt sig. Der skal være 7 forældrevalgte i skolebestyrelsen, og det betød kampvalg til skolebestyrelsen. I næste nummer præsenteres den nye skolebestyrelse, som tiltræder 1. april Den trælse historie: Der er også rusmidler blandt unge i Beder Skoledistriktsgruppen for de årige, som består af klubledere, SSPlærere, UU-vejleder, ungdoms- og skoleledere fra lokalområdet, mødes jævnligt for at tage pulsen på, hvad der rører sig blandt de unge i lokalområdet. På det seneste møde sammen med Malling optog især to emner os. Rusmidler: amfetamin, ecstasy m.m. Der har i længere tid været fokus på, at unge på ungdomsuddannelserne var i tæt kontakt med rusmidler, typisk amfetamin og ecstasy. Dette har bredt sig til enkelte unge helt ned i skolealderen. Hvis forældre og andre har mistanke om, at der finder misbrug eller handel sted, opfordrer vi til, at man retter henvendelse til skolen. Selvom mistanken af og til kan hvile på et løst grundlag, er det vigtigt, at de unges forældre bliver bekendt med det, så opmærksomheden kan skærpes. Kontakt gerne SSP-lærer og UUvejleder Per Vandbæk og pædagogisk leder Jan Møller-Nielsen, skolens repræsentanter i Unge-gruppen. Læs mere på BUK-fester Beder Ungdomsklubs (BUK) fester har på det seneste udviklet sig i uheldig retning til stor gene for BUK s nærmeste omgivelser og skaber nogen utryghed for unge og forældre. Festen tiltrækker mange unge, der ikke har tilknytning til klubben eller lokalområdet. Desuden foregår der en del leben udenfor BUK s område, som er mindre heldigt. Skoledistriktsgruppen støtter, at BUK fortsætter med at holde fester for klubmedlemmer i Malling, Mårslet, Solbjerg og Beder, og at forældre og medarbejdere bakker op, så det kan foregå i en tryg atmosfære uden gene for lokalområdet. Hvis man ikke er glad for sport, er der ikke mange andre tilbud til unge, så vi skal helst bevare de tilbud, der er! Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Tiltræder 1. april, hvorefter den vil blive konstitueret Anni Vind Frandsen Tofteleddet 17, 8330 Beder Kirsten Elisabeth Petersen Skoleparken 173, 8330 Beder Jørgen Walther Tjørnehøj Svendgårdsvej 16, 8330 Beder Hans Chr. Kjeldsen Skoleparken 130, 8330 Beder Michael Breumsø Skoleparken 28, 8330 Beder Martin Sidelmann Rea Byagervej 90, 8330 Beder Søren Hansen Stenrosevej 21, 8330 Beder Forældrerådsformand i "Fristedet" Mette Vistisen, Svendgårdsvej 46 tlf Bommen er lukket for "tung" trafik fra kl. 15 til 7.30 på hverdage og i alle weekender og ferier. Skolens kontor: fax: "Fristedet": Nummer 2/

14 Lokalcenter Eskegården & Kildevang Byagervej 115, 8330 Beder Tlf Områdechef Ingrid Jespersen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Lisbeth Skovhus Nielsen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Susanne Ankær træffes efter aftale. Kontorets åbningstid Mandag - fredag kl CAFEENS ÅBNINGSTID Hverdage kl , kl samt kl Weekender og helligdage kl KØKKENET TRÆFFES tlf mandag til torsdag kl , fredag kl ALLE HENVENDELSER OM UDBRAGT MAD TIL PENSIONISTER tlf hverdage kl weekender kl ERGO- & FYSIOTERAPEUTERNE tlf eller tlf Træffes alle hverdage mellem kl PENSIONSMEDARBEJDEREN tlf Træffes i lige uger om tirsdagen mellem kl Aktiviteter Der foregår mange åbne aktivitetstilbud på lokalcenter Eskegården: Fællesspisning, sangeftermiddag, bankospil, fredagscafé, tekstilværksted, sekvenstræning, træværksted. Der kan hentes en folder på lokalcentret, der fortæller om de forskellige tilbud. I løbet af året afholdes diverse større arrangementer: sundhedsdag, kartoffeldag, festuge, musikunderholdning i caféen. Hold øje med opslagstavler på lokalcentret og i avisen for nærmere informationer. Telefonbetjening på Lokalcenter Eskegården Der er telefonbetjening alle hverdage fra kl til Udenfor dette tidsrum vil det ikke være muligt at få kontakt til lokalcentret. Har man pludselig behov for hjælp fra hjemmeplejen, kan man henvende sig til Brandstationens vagtcentral på tlf. nr De vil da kontakte vores hjemmepleje aften, nat og weekend. Ringer man uden for åbningstiden til vores hovednummer, er der en telefonsvarer, der giver ovenstående oplysninger. Brugerrådet i arbejdstøjet Det nyvalgte brugerråd har konstitueret sig således: Formand Jens Karl Rasmussen Næstformand Kurt Simonsen Kasserer Ellen Eriksen Sekretær Jette Thorsager Øvrige medlemmer Jens Erik Holm Pedersen, Doris Petersen, Johanne Jochumsen, Elsa Breinholt, Bente Mikkelsen. Man er velkommen til at henvende sig til medlemmer af rådet, hvis man har ønsker, ideer eller problemstillinger, som rådet kunne tage sig af. Formandens tlf. nr. er HJEMMEPLEJEN I MALLING Gruppeleder tlf HJEMMEPLEJEN I BEDER og KILDE- VANG Gruppeleder tlf Hvis du vil ringe udenom omstillingen, som er på tlf er du velkommen til at benytte de direkte numre: KRISTIANSGÅRDEN tlf MALLING PLEJEHJEM tlf KILDEVANG tlf BRUGERRÅDET tlf Formand Jens Karl Rasmussen. Kristiansgården, Beder 14 Nummer 2/2006

15 Landbetjentens klumme Af landbetjent Ib Stidsen Narkotiske stoffer Jeg har længe haft mistanke om, at der desværre florerer narkotiske stoffer blandt de unge i vort område. Der er ikke tale om store mængder eller mange unge. Mit indtryk har været, at de unge ganske udmærket var klar over, hvor og hvorledes man kunne skaffe sig stoffer, dersom man havde lyst til noget sådant. Nu er det desværre beviseligt, idet en udløber af en anmeldelse om indbrud til undertegnede, - hvor der blev stjålet en del kontanter - endte med opklaring og anholdelse af tre unge mennesker, der havde kontakt til en "kendt kriminel" i Århus. Under ransagning hos denne person i Århus fandt man en del narkotika. Politiet har endvidere sigtet disse tre unge fra vort område for indbrud, og alle relevante instanser er impliceret grundet deres unge alder. Én af dem var over 15 år og kan derfor straffes. Dette er ikke oplysninger til skræk og advarsel for alle forældre, men kun en advarsel om, "at sådan noget stads altså også findes i vort lille samfund, og ikke kun i den store by". Århus Politi har overtaget sagen. Jeg er for nuværende ikke bekendt med, om der skulle være flere implicerede i sagen eller, om der er flere udløbere af denne sag. Politireform Den nye Politireform slår igennem for alvor den 1. januar Dette betyder blandt andet, at man ikke længere kan gå til undertegnede og få udstedt pas og ombyttet kørekort ligesom andre sagskategorier forsvinder. Disse funktioner overgår til kommunen, og jeg vil senere uddybe dette. Jeg skal være den første til at beklage disse dispositioner, idet jeg er af den opfattelse, at jeg hermed mister en masse positiv kontakt med jer, og muligheden for at servicere jer på en positiv måde. Men det ligger fast, at man i hele 2006 stadig kan få udstedt pas, ombyttet kørekort/våbentilladelse/omregistrering af biler og meget andet hos mig. Udnyt det gerne, og undgå at stå i kø i flere timer i Århus. Er det imidlertid hastende, bedes man kontakte Århus Politi tlf: Med venlig hilsen Ib Stidsen Landbetjent Fra børnetegning til maleri Af Rikke Schultz, Skoleparken, Beder Ditbarnsmaleri.dk er et nyt koncept på internettet, hvor jeg skaber unikke malerier ud fra børns tegninger. Idéen bag ditbarnsmaleri.dk er at forevige børnetegninger i form af større malerier. Mange forældre har bunker af børnetegninger liggende gemt i skufferne. Nogle tegninger bliver sat i ramme og hængt op i kortere tid - men de fleste børnetegninger er hurtigt væk igen. Gennem ditbarnsmaleri.dk får børnetegningerne nyt liv. De bliver forstørret og malet på lærred med akrylmaling. I maleriet forenes barnets streg med kunstnerens komposition. Billederne er velegnede som personlige gaver til bedsteforældre eller forældre. Eller som et spændende minde for dit barn senere hen i livet. Det er min erfaring, at tegninger lavet af børn i alderen 3 til 7 år bliver rigtig gode, fordi børnene her har en dejlig barnlig streg og ofte en skæv vinkel, som er sjov at forevige. Læs mere på Nummer 2/

16 De sidste syge elme på Ajstrupvej er fældet Af Naturforvaltningen, Århus kommune Århus kommune har netop fældet de resterende elmesyge træer på Ajstrupvej. Det har længe været en kendsgerning, at træerne led af den dødbringende elmesyge, men træerne har fået lov til at blive stående så længe det overhovedet har været sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Når et elmetræ har elmesyge, vil det dø. Nogle svækkes langsomt og andre dør i løbet af få måneder. Ét efter ét er træerne fældet i takt med manglende De fældede træer i vejgrøften udspring om foråret, og der har været ført løbende tilsyn med de resterendes tilstand. I sommeren '05 var der kun 20 % blade i de resterende kroner, og træerne havde store partier med døde, afskallende grene. færdes på vejen. For at hindre skader på biler og personer, blev det derfor besluttet at fælde de resterende træer på strækningen, inden der skete noget alvorligt. Den markante allé er nu helt væk og det er ikke muligt at genplante på strækningen. Derfor arbejdes der nu på en anden fremtidig afskærmning af vejen, så den igen er sikker at færdes på. Indtil en sådan løsning ligger fast, vil der stå advarselspinde i vejrabatterne. Ajstrupvej før - set fra Åle Kathrines Hul. Det var besluttet, at de resterende træer skulle være helt døde inden de blev fældet, så forbipasserende kunne se, hvordan det var fat. Ved isslaget i januar knækkede der imidlertid store grene af, og det var ikke sikkert at Ajstrupvej efter - ingen træer. Generalforsamling i Timbale Søndag d. 30. april kl på Norsminde Kro Medlemmer og andre interesserede indbydes til ordinær generalforsamling i Timbale. Dagsorden i følge vedtægter er: 1. Valg af ordstyrer. 2. Beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af bestyrelse og revisor. 5. Indkomne forslag. Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 27. april. 6. Eventuelt. Foreningens vedtægter kan findes på Venlig hilsen, Bestyrelsen Dans på Kysten - Timbale Af Povl Nørgaard, Fulden Fredag d. 28. april på Norsminde Kro På mange opfordrin ger indbyder Timbale endnu engang til et spise- og dansearrangement på Norsminde Kro - denne gang med hele to orkestre. Vi har fået fat i Wanna Bee GeeS - et tremands band, der med falsetsang bringer os i den rette stemning under middagen med deres suveræne genopfriskninger af Bee Gees kendte ørehængere fra den gang. Derefter spiller "Mænd med Slips" op til dans. Bandet består af medlemmer fra "Tintin og Hårtørrerne", så der bliver helt sikkert rige muligheder for at lufte danseskoene. Billetter kan købes på tre måder: Hos Thomas Kring på Engdalgårdsvej 3, Beder. Tlf Ved at benytte e-banking og indsætte beløbet på foreningens konto i Nordea Bank: Eller ved direkte henvendelse til Norsminde Kro. Se nærmere på foreningens hjemmeside på 16 Nummer 2/2006

17 BMI-Motion Skov-motion og idrætsmærke Onsdag den 5. april kl indleder BMI-Motion forårsog sommersæsonen, med motionsløb fra parkeringspladsen ved Fløjstrup Strand. Yderligere oplysninger hos: Finn Kempel Christensen tlf og Connie Mikkelsen tlf Se også: Her har du/i alle tiders chance til at starte sæsonen op - efter den lange mørke vinterperiode - tag imod den. Nye motionister (hele familien) er hjertelig velkommen. Fra den 5. april og indtil sommerferien motionerer vi hver onsdag kl og hver lørdag kl fra parkeringspladsen ved Fløjstrup Strand. Kør ad Bispelundvej, følg skiltene mod Mariendal strand. - Er du lige startet på at løbe? Eller er det flere år siden, du har dyrket nogen form for fysisk aktivitet, så har vi en rute på 3 km. - Er du vant til at løbe? Så har vi længere distancer, samt erfarne løbere, der gerne vil hjælpe dig. Ruter på 6, 10 eller 13 km. - Er du til længere distancer? F.eks. til ½- eller hel maraton, kan vi tilbyde fælles træning - foregår ikke onsdage eller lørdage. Velkommen i den grønne skov. Idrætsmærket tør du udfordrer dig selv Vi starter træningen mandag den 24. april kl i Beder Skoles lille gymnastiksal. De første prøver er formprøver i gymnastik indendørs. Øvrige prøver, i atletik, gang, rulleskøjteløb og løb m.m., foregår udendørs på skolens idrætsanlæg på følgende mandage kl : 24. april Gymnastik 1. maj Gymnastik 8. maj Atletik 15. maj Gang, løb, rulleskøjte, cykling eller stavgang 22. maj Atletik 29. maj Atletik 12. juni Atletik 19. juni Opsamling og afslutning (Medbring kaffe og brød) Hvem kan deltage? Alle, unge som gamle. Prøverne afvikles i en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor det er dig, der bestemmer, i hvilket tempo øvelserne udføres i. Så op af stolen. Ud at røre dig. Det er sjovt. Det er sundt. Det giver velvære. Ønsker du at få mere at vide, er du velkommen til at kontakte instruktørerne: Niels Pedersen tlf: Chr. Damberg tlf: Liz Langfeldt tlf: Ekstraordinær generalforsamling i Musik i Malling Af Heino Hermann, redaktionen Musik i Malling går hastigt mod sin 8. sæson, og de hidtil bærende kræfter i bestyrelsen inkl. undertegnede har haft ønske om at ny energi vil tage over. Derfor afholdtes der den 28. februar ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at skaffe fornyede kræfter til at videreføre Musik i Malling som vores lokale musikskole tilbud til børn, unge og voksne. Dette lykkedes, og den nye bestyrelse hedder nu: Henrik Strandgaard, Henrik Rosenlund, Helle Hunø, Per Bisgaard samt Mogens Borger Pedersen. Mads Thorlann og undertegnede vil stadig være suppleanter. Den nye bestyrelse vil konstituere sig på et kommende møde midt i marts. Jeg vil så benytte lejligheden her til at sige mange tak for indsatsen til Lise, Hanne og Birthe, der fra dag ét og til nu har fungeret som arbejdsgruppe og sidenhen bestyrelse i Musik i Malling. Udover en ny bestyrelse vil det fra næste sæson være Helle Hunø, der overtager "den daglige ledelse". Dvs. koordinering mellem skole, elever, forældre og lærere. Slutteligt kan jeg lige nævne, at vores efterhånden traditionsrige sæsonafslutning med workshop og koncert i år vil blive afholdt den 20. maj (så sæt allerede nu X i kalenderen). Men det vil alle elever høre mere om i den nærmeste fremtid. Nummer 2/

18 Nyt om planer Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Presset på boligmarkedet er fortsat stort, og det betyder, at der er mange lokaplaner på vej. Samtidig har kommunen også lavet en cykelhandlingsplan, som for tiden er i høring. Malling Vi venter fortsat på en overordnet plan for Mallings udbygning. Der er nu købt ekstern konsulenthjælp, så der vil ske noget i den kommende tid. Men formålet var jo netop at have en ramme, der kunne anvendes til, at de enkelte lokalplaner vil hænge sammen med resten af byen. Med det tempo, der er på lokalplanarbejdet, er der risiko for at tabe denne sammenhæng. Den nye lokalplan 745 (Råd og Dåd) er i høring til 3. maj. Lokalplanen for området syd for Banevolden forventes på byrådsmøde i maj. En plan for det sydlige område mellem Bredgade og omfartsvejen forventes på byrådsmøde i juni Der arbejdes også med Wixor-grunden, tidligere Malling Dampmølle. Her regnes der med en indledende høring i april Opførelsen af Fakta på Stationspladsen har ikke krævet en lokalplan. Men den er i høj grad interessant for Mallings overordnede struktur. Og afslutningsvis er der et hængeparti med stiforbindelser på Fløjstrupvej. Beder Udbygningen er mere behersket. Lokalplanen for gartnerigrunden mellem Beder Landevej og Agernvej er blevet godkendt. Lokalplanen for Vestervang langs Kirkebakken er på vej i høring. Vi kæmper fortsat for at få reserveret plads til en cykelsti langs Kirkebakken. En ny lokalplan for boliger på området mellem Beder Landevej og jernbanen syd for industriområdet forventes på byrådsmøde i april. Nedrivning af drivhusene ved Beder Landevej Cykelhandlingsplan i høring Århus Kommune har lavet et forslag til en cykelhandlingsplan, der er i høring frem til den 31. marts. Planen skal medvirke til at gøre det mere attraktivt og sikkert at cykle i Århus - og at målet nås. Fællesrådet vil især slå på cykelstier til stranden. Dels strækningen fra rundkørslen ved Ajstrup og ned til Foto: Niels Moos stranden. Dels strækningen langs Kirkebakken fra hovedgrøften til Fløjstrup. Denne strækning fremtræder som meget problematisk i kommunens skolevejsundersøgelse. På kan du finde planen under hovedpuntet Borger, menupunktet Veje & trafik. 18 Nummer 2/2006

19 Kender nogen dette hus? B eder-malling Egnsarkiv er kommet i besiddelse af dette billede, men vi kan ikke identificere det. Det er sat i forbindelse med adressen Østergade 6, Malling, men vi er langt fra sikre. Vi vil blive glade, hvis nogen kan hjælpe os. det er herren på billedet herunder.. Hvis nogen kan hjælpe os med identifikation af disse billeder, er vi meget taknemmelige. Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18, Malling, tlf: Billedet er et af en større samling, vi har modtaget fra Eli Schrøder i Tranbjerg, der døde, inden vi fik skrevet ned, hvad billederne forestiller. Eli Schrøders bedsteforældre var Ole Christian Christensen og Petrea Kristine, født Hansen. Hun var født i Beder 1893, men parret boede i Malling. Christian Christensen var formodentlig savskærer. Vi gætter på, Forårsfest i Ajstrup Forsamlingshus Vi viderefører succesen fra sidste år med en forårsfest, hvor man igen i år har mulighed for at invitere sin ægtefælle/kæreste til middag med efterfølgende dans i Ajstrup Forsamlingshus. Datoen i år er lørdag, den 6. maj kl Pris pr. par 300,- kr. Tilmelding til Dorthe på tlf senest mandag, den 1. maj Nummer 2/

20 Fritidshjemmet Fuldenvej Af Mick Salling, ny leder på fritidshjemmet Fuldenvej Goddag alle sammen. Det er længe siden, at fritidshjemmet Fuldenvej har været i Fællesbladet, og det gør vi noget ved fra nu. Fritidshjemmet, som ligger ikke ret langt fra Beder Kirke, er en del af lokalområdet og et af de pasningstilbud, der findes her i Beder- Malling-området for 6- til 10-årige. 49 børn går på fritidshjemmet Fuldenvej, som er rammen om mange gode børneoplevelser, og nogle af dem vil vi gerne indvie jer i: Tirsdag d. 31. januar tog hele fritidshjemmet og fem børn og en voksen fra SFO'en i skøjtehallen i en lejet bus. Det blev en fantastisk oplevelse, hvor 55 børn og 9 voksne børn prøvede kræfter med de glatte udfordringer på isen. Flere børn og voksne mindede om Bambi på glat is, mens andre lignede Stampe. Eneste ulemper ved turen var, at bussen kom lidt senere hjem end forventet, og pædagogerne, fejlagtigt, havde taget kaffepulver med kakaosmag med i stedet for kakao. Det blev ikke populært modtaget hos børnene, men ellers var det en tur med en fantastisk energi og et dejligt fællesskab lige den eftermiddag, hvor trafikken sad fast i Viby pga. bombetrussel mod Jyllands-Posten. Børnediskotek Fritidshjemmet har et specialarrangement en fredag om måneden, hvor vi alle laver noget anderledes sammen. Fredag d. 4. februar havde vi børnediskotek med mange sjove konkurrencer og diskodans. I næste måned har vi tre overnatninger på fritidshjemmet, således at forskellige børnegrupper prøver at være på fritidshjemmet om natten. Meget (u)hyggeligt. Om det - og andre oplevelser - vil vi berette mere om næste gang, vi er i Fællesbladet. Skøjtetur 20 Nummer 2/2006

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere