FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1"

Transkript

1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 1

2 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej 21, Holmsland, 6950 Ringkøbing (ansvh.) mail: Mogens Tarp, Gadegaardsvej 9, Kloster Ivan Schmidt, Frederiksberg 20, Kloster Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger. Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i maj Deadline: Fredag den 3. maj Dette første nummer af sognebladets 16. årgang, februar 2014 indeholder bl.a. beretninger og regnskaber fra de foreninger, der afholder fælles generalforsamling fredag den 4. april Den fælles generalforsamling er en god ide og har slået godt an. Det er vigtigt, at vi står sammen om det, der foregår i vores lokalsamfund, så slut også op om dette arrangement og gør din indflydelse gældende. Mange af os er medlem af flere foreninger, så i stedet for at skulle af sted tre-fire gange, kan man nøjes med én gang det er da overkommeligt. Ny årgang betyder også nyt forsidebillede. Vi efterlyste forslag til dette i sidste nummer. Der indkom to forslag hvoraf kun et var gennemførligt. Derfor vil et billede af stenen på Ragna Tangs Plads pryde forsiden i

3 Generalforsamling Foreningerne HGU, Dagli Brugsen, Din Egen Forening Holmsland Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter indkalder til: Fælles Generalforsamling Fredag den 4. april 2014 kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster Dagsorden: For alle generalforsamlinger: Valg af Dirigent og stemmetællere For hver enkel forening: Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse Indkomne forslag Kontingent for næste år (hvis det kræves) Valg til bestyrelsen og suppleanter Valg af revisor og suppleanter Eventuelt Midt under generalforsamlingen bliver der serveret mad. OBS! o Ved indgangen udleveres stemmesedler til de/den forening, man er medlem af. o Man kan mod kontant betaling blive medlem i en forening ved indgangen før generalforsamlingen og få stemmeret. o Man kan deltage i generalforsamlingen uden at være medlem i nogen af de nævnte foreninger. o Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje o Forslag til bestyrelsen kan indsendes til Formanden senest 4 uger forinden (HIK dog 6 uger) Alle er velkomne også de yngre og børnefamilier 3

4 Sogneforeningen Beretning til Sogneforeningens generalforsamling Endnu et år er gået, og hvad har sogneforeningen beskæftiget sig med siden sidste generalforsamling. 1 Vedrørende udviklingsplan for Holmsland er der nu kommet gang i et par af projekterne. Surfpladsen ved Bagges Dæmning får bedre faciliteter, så som nye toiletforhold og omklædnings faciliteter, ligesom parkeringspladen bliver udvidet. Stien over Baggers dæmning bliver også udført som et led i projektet Stien omkring Ringkøbing Fjord. Det var også med stor glæde, at vi kunne indvi Ragna Tangs plads, en smuk september dag, med masser af mennesker. Rundkørslen og udvidelsen / flytning af Brugsen ligger stadig i dvale. Der er ingen bevægelse fra kommunens side.vi forsøger nu at finde andre muligheder, så vi kan få løst de trafikale forhold, samtidig med vi får en tidssvarende dagligvarebutik. Henlagte forslag fra udviklingsplanen sætter vi nu i gang. Det er vores indtryk, at i forhold til den kommunale planlægning sker der for lidt. Det forsøger kommunen nu at råde bod på ved at lægge det ind under Kultur og Fritidsudvalget. Andre kommuner nedsætter et Ad Hocudvalg for at få mere fokus på landsbyernes udvikling. Hvad der virker bedst, er der kun fremtiden, der kan sige noget om. 2 Hjemmesiden, som vi har fælles med HGU og HIK er nu godt i gang. Kalenderen på den fælles forside begynder at virke godt, men der er stadig plads til forbedringer. Det vil være dejligt, hvis alle foreninger lagde arrangementer ind. 3 Loppemarked, julebelysning og flagalle er der også blevet arbejdet med i årets løb. Der har været en god indtægt fra loppemarkedet. Der har været en rimelig udlejning af flagalle, som nu bliver udbygget forbi Nordmarken. Stormen var hård ved vores julebelysning, og der vil være en del reparationsarbejde, inden det sættes op i år. 4

5 4 Det grønne hold til renholdelse af de offentlige arealer bliver udbygget med flere hold, så vi når hele vejen rundt. Ved Spangen har vi indledt et samarbejde med jægerne og Friluftslauget. Vi vil gerne have en pæn by, vi går foran og håber så, at de private også følger efter. Vi vil i 2014 prøve at se på stianlægget. 5 Den fælles generalforsamling bliver i år afviklet efter samme koncept som sidste år. Det er vores ønske og håb, at der bliver tid til debat, og at alle får en god aften. Vi har en udfordring på Holmsland, vi er ikke gode til at trække på samme hammel. Det skal vi blive bedre til, for ellers sker der ingen udvikling. Det viser al erfaring både her i landet og i udlandet. Skal vi have folk til at flytte til Holmsland, skal vi vise, at vi kan stå sammen. 6 Der er nedsat et bosætningsudvalg, som har arbejdet med, hvad der skal til for at få flere til at flytte til området og fastholde dem, der bor her. Der er mange forhold, der gør sig gældende her, og det er ikke så enkelt at løse, og der vil blive arbejdet videre med det i Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og tak til de mange frivillige i udvalgene. 8 Sogneforeningen deltager i Landdistriktsrådet, og forsøger at komme ind i en ny LAG bestyrelse, begge steder for at få gode input til at udvikle vores landsbyer. Sogneforeningens bestyrelse: Iver Poulsen ( På valg ) Maibritt Pugflod ( På valg ) Viggo Kofod ( På valg ) Bjarne Vogt ( På valg ) Christian Holm Nielsen Bodil Schmidt Lars Prostgaard 5

6 Årsregnskab 2013 for Holmsland Sogneforening Indtægt Udgift Balance 2012 Kontingent ,00 0, ,00 0,00 Flagalle 4.060, ,05 350,00 850,00 Loppemarked , , , ,15 Sogneblad , , , ,75 Kunsten i bevægelse , , , ,94 Grønne området 0, , , ,01 Ragna Tang Plads 2.200, ,10 Skoleskoven (Nordea Fond) , ,00 Hegnsynsforeningen ,11 Diverse , ,21 SUM , , , , , ,21 Balance Balance 1. jan dec Bank 5.423, , , ,50 Skyldig beløb ,00 Kasse 0,00 0,00 Egenkapital 5.423, , ,98 Årsregnskabet er revideret og godkendt den Karen Marie Sørensen Kirstine Aarup 6

7 Køb & Salg af nyere biler Craftsman Havetraktorer og påhængsmotorer Se bilerne på Toftvej 4. Gl. Sogn. Tlf Yamaha Scootere Herningvej Ringkøbing Hovedgaden Tim Konsultation efter aftale tlf: Telefontid: mandag - torsdag kl fredag kl Døgnvagt på tlf:

8 HGU Årsberetning HGU har været et begivenhedsrigt og spændende år for HGU. 125 år er gået i HGU, og vi er godt i gang med det 126. Jubilæet blev fejret hen over sommeren, og det hele blev skudt i gang med besøg af superligaholdet fra FCM. Søndag 16. juni ankom en bus fyldt med spillere, trænere, massører og familie til Holmsland, for at bruge en hel dag sammen med vores egne fodboldspillere. Dagen startede med træning sammen med ungdomsspillerne fra HGU, inden der om eftermiddagen var fløjtet op til fodboldkamp mellem FCM og HGU seniorer. Dagen sluttede med fællesspisning i Holmsland idræts- og kulturcenter. FCM drog fra Kloster med en kneben sejr, men vi håber, at alle fodboldspillere i HGU fik sig en fantastisk oplevelse. Der var rigtig mange børn til fodbolddagen, men vi havde håbet at flere forældre havde støttet op om arrangementet. Lørdag d. 14. september blev jubilæet markeret ved en stor fest i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Mange mennesker var mødt op for at fejre HGU og mindes gamle dage. Hallen var denne aften prydet med gamle billeder af tidligere HGU-arrangementer, sportsfester, artikler, fodboldhold, gymnastikhold og flotte gamle spillerdragter. Der var i øvrigt mange fine taler, om tiden der er gået i HGU. Aftenen sluttede med John Mogensen-cabaret og dans. Vi håber, at alle havde en dejlig aften. Året, der er gået, har været fyldt med stor aktivitet inden for alle vores sportsgrene. I år er det igen lykkedes at få gang i nye tiltag, bl.a. er der kommet godt gang i indendørs-hockey, vi håber, at hockey kan fortsætte med lige så mange deltagere i den nye sæson. Vores friluft/kajak-udvalg har igen i år haft godt gang i kajakkerne, og har bl.a. fået tildelt penge fra LAG-fonden til en ny flydebro ved Røjklit havn. Dette projekt bliver meget spændende at følge. Vi har igen i år haft en fin tilslutning til de øvrige aktiviteter i HGU, og vi er glade for at kunne tilbyde et bredt udvalg af sportstilbud i foreningen. Der er bl.a. gang i fodbold, badminton, volleyball, krocket, tirsdagstræf, gymnastik, fitnessboxing og indoorcycling. 8

9 Af nye tiltag i år kan bl.a. nævnes den længe ventede opstart af vores nye bookingsystem, som tegner godt for den lette vej til sporten i Kloster. Til den kommende sæson er en gruppe mennesker gået i gang med at starte skydning op igen, og vi håber, der bliver stor tilslutning. Året har også budt på mange byggemøder med Holmsland Idræts- og Kulturcenter om den nye tilbygning ved hallen. Udvidelsen vil give mange nye muligheder for udviklingen af sporten i Kloster, og vi håber, at rigtig mange mennesker vil komme til at benytte det i fremtiden. Til slut vil vi gerne sige tak for en god sæson til alle frivillige, trænere, udvalg, sponsorer, udøvende og andre som bidrager med hjælp, støtte og gode ideer i HGU. På vegne af bestyrelsen i HGU / Kaj D. Pedersen HGUs bestyrelse: Kaj Pedersen (på valg, tager imod genvalg) Bent Erik Iversen Verner Kristensen Gammelt jern kan afleveres hos Henning Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer. Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting: Ring venligst til Henning Jørgensen mobil Lars Provstgaard mobil Pengene går til et godt formål i Holmsland Idræts- og Kultucenter Hilsen jernudvalget 9

10 HGU Samlet Oversigt Indtægter Andre Aktiviteter , , , ,82 Fodbold afdelingen , , , ,50 Håndbold afdelingen 0,00 0, , ,75 Badminton afdelingen , , , ,00 Gymnastik afdelingen , , , ,00 Løbeskole 0, , ,00 0,00 Indoor Cycling , ,00 0,00 0,00 Hockey , , ,00 0,00 Volley afdelingen , , , ,75 Kroket afdelingen 8.120, , , ,00 Sponsor afdelingen , , , ,00 Sportsfest/ koncert ,00 0,00 0, ,00 Fitnessboksning 4.001,00 0,00 0,00 0,00 Kano/ kajak afdelingen , ,00 0,00 0,00 I alt , , , ,82 Udgifter Andre Aktiviteter , , , ,73 Fodbold afdelingen , , , ,68 Håndbold afdelingen 1.725, , , ,00 Løbeskole 1.425,00 240, ,02 0,00 Indoor Cycling , , ,39 0,00 Hockey , , ,00 0,00 Badminton afdelingen , , , ,00 Gymnastik afdelingen , , , ,93 Volley afdelingen , , , ,00 Kroket afdelingen 2.807, , , ,10 Sponsor afdelingen , , , ,37 Sportsfest/ koncert ,66 0,00 0, ,06 Fitnessboksning 534,00 0,00 0,00 0,00 Kano/ kajak afdelingen 24461, ,41 0,00 0,00 I alt , , , ,87 Overskud 5,95 Underskud , , ,90 Antal medlemmer

11 Balance pr Aktiver Passiver Kontant 2.391,00 Vestjysk Bank ,74 Landbobanken ,61 Udestående fordringer 0, Bankinv. Kort obli ,90 15 Vestas aktier 2.403,00 Egenkapital Primo ,43 Årets resultat ,18 Egenkapital ultimo ,25 Skyldige omkostninger ,00 I alt , ,25 Bilagene til foranstående regnskab er gennemgået uden bemærkninger. Gruppering af indtægter og udgifter til diverse afdelinger er udenfor revisionens påtegning. Dato: 31. Januar 2014 Kasserer: Bent Erik Iversen Revisor: Anne Margrethe Nielsen Revisor: Maybritt Pugflod 11

12 AED Hjertestarterne i Kloster: Ved Brugsen Ved Hallen Skal der være fest Så kan du leje borde og stole af HGU Borde og stole lejes ved henvendelse til: Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej eller HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene. Vor mailadresse i HGU: Denne adresse kan også bruges, hvis man har spørgsmål til/om HGU. Sogneforeningens flag-udlejning: Kontaktperson: Bodil Schmidt

13 Forårs nyheder hos Tind Textil & Kunst Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på Find inspiration i butikken og information om vores strikkekurser på: Mange nye forårsmodeller i friske farver af sundhedsskoen fra Arcopedico. Fordi du vil dine fødder det bedste! Klinik Pure Care Kosmetolog Pia Wennike er i butikken onsdag kl for personlig rådgivning. Bestilling af behandling, varer og gavekort alle hverdage fra 8-9 på

14 Holmsland Brugsforening Bestyrelsens beretning for 2013 Bestyrelsen i Brugsen i Kloster modtager nyhedsbreve fra Coop, og igennem hele 2013 fortæller disse breve om et begivenhedsrigt år for Coop-familien. I 10 år har moderselskabet FDB og forretningen Coop været adskilt, men nu samles hele molevitten under Coop-navnet bl.a.for at styrke konkurrenceevnen Coop nedsætter prisen på i alt 2000 X-tra varer i Dagli Brugsen Coop åbner Faktabutikker syd for grænsen. Kundestrømmen har rundet 1 mill. Coop begynder at drive bank Coop modtager CARE Prisen 2012 for deres ekstraordinære indsats for at støtte Danmarks arbejde for verdens fattigste og mest udsatte mennesker Coop sender alle regnskabsopgaver til Indien. Det hedder med et fint ord outsourcing Vi er 1,3 mill. danskere, der er medlem hos Coop og dermed optjener pluspoints og i august kunne vi tilsammen handle for i alt 110 mill. kr. uden at tage pungen op af lommen + m.m. Alt sammen ting der betyder noget for vores lokale butik? Holmsland Brugsforening / Dagli Brugsen kunne i 2013 rundt regnet holde sin omsætning på samme niveau som Det foreløbige regnskab viser en omsætning på 11,6 mill. kr. mod 11,7 mill. kr. sidste år. Det er et resultat, vi er godt tilfredse med. Dog er det utilfredsstillende, at vi kommer ud med et underskud. Det skyldes mange ting, men kan bl.a. forklares med, at med nedsættelsen af priserne på de 2000 X-tra varer, får vi mindre avance, færre penge i kassen trods et mersalg af disse varer. Det endelige regnskab foreligger ikke endnu. Netop på regnskabssiden har vi mærket, at denne opgave er sendt til Indien. Der har været og er store indkøringsvanskeligheder. Vi gennemgår regnskabet på hvert bestyrelsesmøde, men de månedlige udskrifter er behæftede med fejl og mangler, og er ikke pålidelige endnu. Ret utilfredsstillende når vi gerne vil følge udviklingen tæt, men vi ved jo også må acceptere -, at indkøring af nye IT-systemer kan tage 14

15 tid lang tid. Det endelige regnskab forventes at foreligge sidst i februar / først i marts, og kan herefter afhentes i butikken. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Fremtiden for Holmsland Brugsforening Brugsen spiller en væsentlig rolle i byfællesskabet og i nærmiljøet på Holmsland. Vi er overbeviste om, at vi fortsat har en fremtid og et grundlag for en dagligvarebutik / nærbutik i Kloster. Servicetilbud udvides i takt med ønsker og efterspørgsel, vi er mange, der har indset, at for at sikre en dagligvarebutik også i fremtiden, må vi altså handle i Brugsen handle lidt mere her og lidt mindre der. Men vi mangler plads i butik og på lager, og samtidig trænger vi til en modernisering af butikken, hvad angår inventar, gulv, arbejdsgange. Det er svært at se en omog tilbygning under de nuværende forhold. Arealmæssigt ligger vi klemt inde uden friareal og med en kneben tilkørselsvej for de store lastbiler. Det sidste til fare for små og store i trafikken. Vi er derfor i bestyrelsen gået i gang med at afsøge nye muligheder for en større butik og bedre faciliteter mht lager, kølerum og vareaflæsning. I den forbindelse har vi henvendt os til menighedsrådet for Nysogn Kirke med et tilbud om at købe brugsforeningens grund incl. bygningerne. Vi afventer på nuværende tidspunkt en stillingtagen til dette, før nye skridt tages. I samme forbindelse kan vi sige, at arbejdet fra vores side med en flytning af rundkørslen med en tilhørende vejomlægning indtil videre er stillet i bero. Investeringer i Brugsen Vi kører lav profil med investeringer. Vi har valgt at holde lav profil med moderniseringer, men den daglige drift skal fungere og de værste vedligeholdelsesopgaver skal løses. Således har vi fået repareret gulvet for kr og købt ny kompressor til fryser for kr. Bestyrelsens arbejde i Brugsen Vi har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. I april måned konstituerede vi os med Thorkild Olesen som formand, Sven Jensen som næstformand og Esther Larsen som sekretær. Bestyrelsen udgør derudover Henriette Kristensen og Mette Rasmussen. Linda Thomsen er valgt som stedfortræder. I bestyrelsen har vi vurderet det positivt at deltage i den fælles generalforsamling sammen med 4 andre 15

16 foreninger i sognet. Vi glæder os til at kunne afvkikle endnu en fælles generalforsamling. Fredag d. 26. april afholdt vi blomstermarked på Polden. Vi havde inviteret til kaffe og rundstykker i teltet, og det var der mange, der sagde ja tak til. Det blev en travl dag med stor aktivitet mellem blomsterreolerne. Mange havde taget mod tilbuddet om at få tilplantet deres medbragte krukker. Marianne Diderichsen var så venlig at stille sig til rådighed med praktisk hjælp og gode råd. Fredag d.16. august holdt vi markedsdag igen på Polden. Vi havde inviteret områdets børn / voksne til at stille boder op, og vi stod klar i teltet med salg af pølser og brød. Men ak, lige præcis denne dag (også) silede det ned i stride strømme. Det var svært at holde humøret oppe, men sandeligen, om ikke der var nogle stykker, der trodsede vejret og pakkede boder ud under regnslag og parasoller. Både børn og voksne stillede op med smil midt i alt det våde. Godt gjort tak skal I ha, og flere fik også udsolgt. Det var også ved den lejlighed vi holdt cykelauktion og fik 7 cykler solgt for højeste bud. Søndag d. 1. december blev julelysene tændt i Kloster. Mange havde fundet vej til Holmsland Kulturcenter til julehygge med banko, dernæst gik man med fakler ned til kirken / Pollen. Her ønskede præsten en god og glædelig julemåned med en særlig velkomst til lysets komme på juletræet og i gadebelysningen. Derefter blev der trængsel i butikken, for alle var inviteret indenfor til kaffe og kage. Senere var der udtrækning af flotte gevinster på de lodder, vi havde optjent i den forløbne uge. Det var en rigtig god dag. Til slut vil vi i bestyrelsen takke uddeler Kirstine og hele personalet for et godt samarbejde og for en stor og god indsats i butikken. Vi værdsætter jeres gode humør og jeres arbejde med at udvikle Holmsland Brugsforening. På bestyrelsens vegne Thorkild Olesen På valg er: Henriette Kristensen - villig til genvalg Svend Jensen - villig til genvalg Esther Larsen - villig til genvalg 16

17 A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning Aut. kloakfirma Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel Alt i.. Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje, indkørsler, terrasse. 17

18 Holmsland Idræts- og Kulturcenter Så er der gået endnu et år. Der har været pænt travlt med mange forskellige arrangementer. Der ligger mange timer bag, både for de ansatte i centeret og ikke mindst for de frivillige hjælpere. Vi håber, vi kan blive ved med at have det gode samarbejde fremad. Det er med til at få tingene til at glide. I 2013 har vi haft mange arrangementer i Kulturhuset, som vi selv er medarrangør af. Andre foreninger har også haft arrangementer. Der har været god tilslutning over hele linien. Den 25.2 har vi en aften med Rasmus Tantholdt. I skrivende stund er der solgt små 100 billetter, og vi håber det bliver en succes. Ellers har vi vores højskoledage om tirsdagen, og fælles spisning om aftenen. Det har vi også god opbakning til. Vi har vores sponsorforening, som samler penge ind til de to foreninger HGU og Centeret. Sponsorforeningen gør et stort arbejde hvert år, og vi får flere og flere sponsorer. De holder to-tre aftener hvert år for sponsorerne, hvor vi er ude at se forskellige ting, det er en rigtig hyggelig aften. Vi vil gerne sige en stor tak til sponsorerne for deres opbakning. Vi er kommet godt i gang med byggeriet af vores nye multisal. Salen kommer til at indeholde spinning, stortrampolin og springgrav. Ved vestsiden skal der være spejlvæg til gymnasterne m.fl. og måske en squashbane. Pengene skal gerne række til det. Lige nu er vi i gang med at lukke salen ved at sætte vinduer i. Vi prøver så vidt muligt, at bygge på frivillig basis. Der er mange frivillige som siger ja til at give en hånd med, når vi spørger, det er dejligt, at der altid er opbakning, og at vi kan stå sammen om at løfte opgaven. Vi vil også gerne sige mange tak til alle, der har givet et økonomisk bidrag, og ved samme lejlighed nævne, at hvis nogen endnu ikke har nået det, kan det stadig lade sig gøre. Indbetaling kan ske ved, at gå ind på vores hjemmeside. (centerholmsland.dk). Vi har planlagt at indvie den nye multisal til efteråret. Vi vil gerne sige tak til HGU for et godt samarbejde. Der er mange nye udfordringer, når vi får vores multisal i gang til oktober. Det bliver et spændende projekt, at 18

19 få det til at køre. Vi er kommet ud med et overskud i Det er noget mindre end sidste år. Der er nogle udgifter som vi ikke selv er herre over, bl.a vores varmeudgifter som er steget p.g.a. energiafgift til fjernvarmen. Vi har fokus på omkostningerne, og forsøger hele tiden at minimere dem. Vi har vores kunstgruppe som arrangerer udstilling 4-5 gange om året i vores forhal. De får frivillige kunstnere til at vise deres udstilling og holder hver gang fernisering. Det er en rigtig hyggelig eftermiddag. I september bliver der også en udstilling med lokale folk, som har lyst til at være med. I år har vi haft skuespil, med folk og røvere i Kardemommeby. Næsten firehundrede var mødt op for at se stykket og være med til fællesspisning bagefter. Et rigtig godt arrangement. En stor tak til initiativtagerne og deltagerne. Uden frivillige hjælpere kunne det ikke lade sig gøre at drive sådan et flot center, som vi har. Der er mange rosende ord og det ser godt ud hele vejen rundt, både inde og ude. Som tak vil vi gerne invitere alle der har hjulpet til, til hjælperfest den 14. marts. Vi vil også gerne, om I vil tage den bedre halvdel med. De, der har hjulpet til, med nybyggeriet er også meget velkommen. Vi skal ha lidt godt at spise og en god snak. Husk at tilmelde jer til centeret. En stor tak til Karina og Linda for deres del af det store arbejde i centeret. Med en positiv tilgang når vi længere, det betyder meget, at I er med på det. Jeg vil som altid sige en stor tak til bestyrelsen for deres gode arbejde og for mange hyggelige timer. På vegne af bestyrelsen Kjeld Pedersen På valg er: Nina Mortensen Holger Jensen Kjeld Pedersen modtager genvalg modtager genvalg modtager genvalg 19

20 20

21 HOLMSLAND MASKINSTATION CVR nr.: Vognmandskørsel udføres - Levering af diverse sand og grus - Udlægning af grus på veje - Entreprenør arbejde udføres - Kloak- og nedsivningsarbejde - Nedbrydning med sorter grap Nørbyvej 44. Holmsland Ringkøbing Tlf.: Fastnet: Tlf.: Mobilnet:

22 SuperBest Søndervig Badevej 1 - Søndervig

23 Din Egen Forening Beretning Vort først planlagte arrangement i 2013 damefrokosten, blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der er ikke lige nu planer om at vi tager arrangementet op igen, vi afventer udspil fra det nedsatte aktivitetsudvalg. Her er Din egen Forening også repræsenteret og vi håber at damefrokosten eller lignende arrangement bliver et af initiativerne derfra. Ellers vil vi ikke udelukke at vi tager det op igen, hvis der viser sig interesse for det. Vor næste aktivitet var foredraget med Lola Jensen den 29. oktober. Der var omkring 65 deltagere, heraf en hel del udefra, og det tager vi som noget positivt at man også udover sognegrænserne kan se, der sker noget på Holmsland. Igen i 2013 var vi medarrangør af adventsarrangementet i centret denne gang med omkring 140 deltagere til banko vi havde fået mange flotte gevinster sponsoreret, og det skal der lyde en tak for. Da kirken jo er lukket, var der efterfølgende ikke gudstjeneste, men tænding af juletræet på polden, hvor også mange deltog. Den 23. januar holdt vi wellnesaften i centeret. Der var omkring 45 deltagere og et pænt antal behandlere, en kosmetolog og en frisør, hvoraf de fleste var lokale. Gårdbutikken havde lavet en lækker menu med egne produkter. Vi har fået mange rosende ord både fra deltagere og behandlere, så det er ikke udelukket vi gentager succes`en på et senere tidspunkt. Næste aktivitet er foredraget med Rasmus Tantholdt, som i skrivende stund ikke er afviklet. Foredraget er arrangeret i samarbejde med centeret. Vi er i gang med planlægning af kommende aktiviteter og tager gerne mod forslag. Vi har planlagt et besøg på TV MidtVest til den 11. september 2014, så snart vi har detaljerne på plads, vil der kunne findes flere oplysninger på kalen- 23 DEF HOLMSLAND

24 deren - og naturligvis i næste nummer af sognebladet. Vi hilser sogneforeningens initiativ med en fælles kalender på velkommen. Det giver os som forening mulighed for lige at tjekke, om der foregår andet på det tidspunkt, hvor man planlægger en aktivitet. Vi håber derfor at samtlige foreninger benytter kalenderen og lægger aktiviteterne ind så snart man kender datoen. Til slut en tak til vore medlemmer og andre for den opbakning vi får både ved vore arrangementer, og når vi kommer rundt og fornyer medlemskabet. Også en stor tak til Karina for godt samarbejde og imødekommenhed i forbindelse med både vore egne og fælles aktiviteter. Indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen: Bestyrelsen forslår at 9 i foreningens vedtægter ændres fra: I tilfælde af foreningens opløsning, overføres eventuelle overskydende midler til Udviklingsfonden for Ny- og Gammelsogn Til: I tilfælde af foreningens opløsning, overføres eventuelle overskydende midler til Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Bestyrelsen Din egen Forening Berit Jensen Berit Pedersen Kathrine Kaspersen Gunver B. Jensen Lene Rytter Kristensen (på valg) Bibbe Stræde (på valg) Marianne Thygesen (på valg) Suppleanter: Connie Riese (på valg) Nyvalg af 1 suppleant Revisorer: Gunhild Oehlenslæger May-Britt Pugflod (på valg) Hvis ikke du har fornyet dit medlemskab, kan det gøres ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved at indsætte beløbet på vor konto: Husk at oplyse navn og adresse. Kontingentet for 2014 er 75 kr. 24

25 Resultatopgørelse Regnskab Indtægter Kontingent medlemmer ,00 Sponsorater 0 Nettoindtægter arrangementer Arrangement nr. 1 Julebanko Billetindtægter 0 Honorarer 0 Fortæring 0 Lokaleleje 0 Annoncering 0 Diverse 687,00-687,00 Arrangement nr. 2 Lola Jensen Billetindtægter 8.625,00 Honorarer ,60 Fortæring - Lokaleleje - Annoncering 3.462,76 Diverse ,36 Regnskab Aktiver Forudbetalte omkostninger 4.000,00 Kasse 450,00 Ringkøbing Landbobank ,33 Aktiver i alt ,33 Passiver Egenkapital primo ,55 Årets resultat ,22 Egenkapital ultimo ,33 Arrangement nr. 3 Wellness Billetindtægter 0 Honorarer 0 Fortæring 65,00 Lokaleleje 0 Annoncering 0 Diverse 0-65,00 Andre indtægter Renter 77,82 Andre indtægter 0 77,82 Indtægter i alt ,54 Administration Generalforsamling 4.161,93 Administration 1.350,00 Kontorhold - Gebyrer 23,00 Diverse udgifter 6.212,75 Skyldige omkostninger 0 Passiver i alt ,33 Nyt fra Din egen Forening Torsdag den 11. september 2014 besøger vi TV Midt-Vest Omkostninger i alt ,68 Årets Resultat ,22 Balance pr Sæt allerede nu X i kalenderen. Der kommer nærmere information i næste nummer af sognebladet. 25

26 Holmbohjemmet Nytårskur på Holmbohjemmet Holmbohjemmet havde onsdag d. 8. januar 2014 inviteret beboere, personale og frivillige til nytårskur. Og man forventede, at man bar hat. Der blev vist mange flotte hatte frem, man havde taget mod udfordringen. Til velkomst blev der serveret et glas cider, det kunne alle tåle. Der efter sang vi et par sange. Køkkenet på Holmbohjemmet havde fremtryllet en meget lækker frokost, alt var lavet fra bunden og var meget velsmagende. Underholdningen var quiz på paratviden, og de der vandt, fik tildelt forskellige arbejdsopgaver, som alle blev udført med et smil. Derefter kaffe med hjemmebagte småkager. Efter tre timers hyggeligt samvær, trængte beboere til at komme op til deres stuer til en middagslur. En stor tak til personalet, som havde fået lavet dette fine arrangement, som vi håber man gentager til næste år. Vi frivillige siger tak for, at vi måtte deltage i en meget hyggelig Nytårskur. 26

27 Rep. af alle bilmærker Reservedele - også originale Klima & ac-eftersyn Alt i forsikringsskader Auto diagnose Service & Tryghed til den rigtige pris Lave priser på dæk 3 års garanti på reservedele Gratis lånebil Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang - og du bevarer din bils fabriksgaranti! MIKAEL TVISTHOLM Røjklit Autoservice v/ Torben Vogt Røjklitvej Ringkøbing Biobrændsel - Solvarme - jordvarme - Naturvarme - mm. 27 Sønderbyvej 19 Søndervig 6950 Ringkøbing Reservedels garanti KLOSTER AUTOVÆRKSTED Bosch Car Service v/ Bjarne Qvistgaard Klostervej 3 - Holmsland 6950 Ringkøbing

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Et aktivt liv. Aktiviteter på Holmsland

Et aktivt liv. Aktiviteter på Holmsland Et aktivt liv Aktiviteter på Holmsland Vær aktiv, nysgerrig og få oplevelser Spis sundt, udskift sofaen med sjov motion og kom ud til samvær med andre mennesker. Råd, som Ældresagen prøver at give videre

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere