DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 2 Sommer 2007 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 60 - ARS JUBILÆUM Inde i bladet bl.a. indbydelse til 60 års jubilæumsfest Lise Arends Olsen skriver om danskere i Schweiz i 18. og 19. årh. Landslotteri 2007 Præstegårdsaften Fakultetet Kirkens årsmøde

2 Journalist og forfatter Jacques Berg fortalte på Præstegårdsaftenen den 19.april om det forestående valg i Frankrig. Sagen blev diskuteret under den efterfølgende spisning.

3 60-års jubilæum Den danske Kirke i Schweiz indbyder til festgudstjeneste og reception i Bolligen ved Bern den 27. oktober 2007 kl. 14. Det har sin historie, som skal fortælles kort, men først må det siges, at når vi har valgt at holde jubilæet i Bolligen og ikke i Genève, har det den forklaring, at vi ønsker at vise, at den kirke, der startede for tresindstyve år siden i Genève som Den danske Kirke i Genève, siden foråret 2006 har heddet Den danske Kirke i Schweiz, fordi den nu har faste gudstjenester ud over landet i Bern, Basel og Zürich. Det hele begyndt da krigen var slut og forholdene i verden skulle ordnes. Den økumeniske Flygtningekommission, som havde nok at se til i årene efter krigen, ansatte i 1947 Harald Sandbæk som sekretær med arbejdsplads i Genève. Det gav stødet til, at der blev afhold danske gudstjenester i Genève for de danskere, som boede i byen eller kom til i takt med, at det internationale arbejde udviklede sig. Som årene gik, var der skiftende teologer, som i længere eller kortere tid fik deres arbejde ved Det Lutherske Verdensforbund (LWF), der blev oprettet 1947 eller ved Kirkernes Verdensråd (WCC), der så dagens lys i 1948, eller som slet og ret opholdt sig i landet. Det blev til en lang række præster, som nogle gange alene til andre tider i fællesskab med kolleger betjente en stadig voksende menighed med gudstjenester og kirkelige handlinger og andre arrangementer af ukirkelig art som skovture og Sankt Hans fester m.v.. De fortjener selvfølgelig en Series Pastorum, men dette er ikke stedet for en sådan præstetavle. At det var i 1971/1972, at Dansk Kirke i Udlandet (DKU) kom ind i billedet og vedkendte sig menighedsarbejdet i Genève, kan måske læses ud af det forhold, at DKU i 1971 sørgede for, at Karsten Hansen Nissen i forbindelse med sit studieophold ved WCC blev ordineret i Århus domkirke med henblik på at være ulønnet hjælpepræst ved den Danske Kirke i Genève. Men ikke nok med det, man betalte også hans præstekjole og gav ham som en anden Moses to koralbøger med under armene, da han drog af sted med kone og barn. Året efter kom Peder Højen til Genève som sekretær for interkonfessionel Forskning ved LWF hjulpet af sted af DKU med præstekjole og løfte om en ærefuld, men ulønnet stilling som hjælpepræst. Den danske Kirke i Genève havde ved DKU s mellemkomst taget form på den gejstlige side. Nu var det blevet tid til at opstille et menighedsråd, som kunne tage sig af det praktiske og administrative arbejde, og det blev etableret i Som det var tilfældet med de første præster, er det heller ikke, hvad angår de mange menighedsrådsmedlemmer, stedet her at opremse navne. Efterhånden som årene gik, fremkom der ønsker om gudstjenester og kirkelige handlinger i Bern, Basel og Zürich, og der blev oprettet kirkekomiteer i de omtalte byer og startet et kirkeligt arbejde. (Fortsætter side 5) 3

4 4

5 Meddelelser og nyt Det er glædeligt at se, at der er tilslutning til konfirmationsundervisningen i den kommende sæson. I Zürich ser det for øjeblikket ud til, at der bliver et hold på to pige og tre drenge og at der i Genève blive oprettet et hold på to piger og ni drenge. Genève-holdet vil blive undervist en række onsdagsaftner i efteråret, mens Zürich-holdet vil mødes lørdage efter aftale. Medlemskab af folkekirken Flere har spurgt, hvordan Den danske Kirke i Schweiz forholder sig til Den danske Folkekirke eller omvendt, hvordan forholder folkekirken sig til os. Lovgivningen er her ganske klar. Personer, som er døbt i Danmark, bevarer deres medlemskab af Den danske Folkekirke, når de for kortere eller længere tid tager ophold i udlandet. Hvis de vender tilbage til Danmark, har de ret til fuld kirkelig betjening i det sogn, de i sin tid forlod. Børn, der bliver døbt i Den danske Kirke i Schweiz, får en dansk dåbsattest. Derved er de ikke registrerede medlemmer af Den danske Folkekirke optaget i en kirkebog/elektronisk kirkebog med ret til at betale kirkeskat, som børn, der bliver døbt i Danmark men hvis de på et tidspunkt i deres liv tager ophold i Danmark, berettiger deres schweiziske dåbsattest dem til fuldt medlemskab af folkekirken ved henvendelse til det sogn, de måtte bosætte sig i. (Fortsat fra side 3) Som årerne er gået, har samarbejdet med DKU, som i de mellemliggende år er blevet til Danske Sømands- og Udenlandskirke (DSUK), ført til, at man i 1997 fik etableret en ordning, hvor den præstelige betjening er blevet et tilbud til en pensioneret præst, som ansættes ulønnet for tre år, men med bolig og rimelig udgiftsdækning. Denne nye ordning har indtil nu fungeret med præsterne Poul Erik Fabricius ( ), Jørgen Almdal ( ) og siden 2006 med undertegnede. Der ligger således også et 10-års jubilæum gemt i jubilæet i Bolligen. Udviklingen i det kirkelige arbejde har igennem de senere år medført, at det i 2006 var en naturlig ting at udskifte navnet Den danske Kirke i Genève med det nye og mere tidssvarende navn Den danske Kirke i Schweiz. Ikke blot i det præstelige arbejde ligger der en forpligtelse i dette navneskifte, også hvad angår det organisatoriske, vil tiden nok vise, at der er behov for et menighedsråd, der omfatter hele Schweiz, og som ved sit udsyn kan gøre kirken til en enhed. Derfor fejrer vi 60-års jubilæum i Bolligen uden for Bern lørdag den 27.oktober med en festgudstjeneste og en efterfølgende reception. Vi håber, at alle kirkens venner vil møde op og vise, at vi, trods de 60 år, er en ung og stærk kirke. Mads-Bjørn Jørgensen 5

6 6

7 Landslotteri 2006 Først og fremmest vil vi takke alle dem, der hjalp os med gevinster til Landslotteriet I tilfældig rækkefølge er det følgende, vi takker: Dyhrberg & Kern Jyske Bank Schweiz Nordea Bank S.A. Novo Nordisk Sydbank Schweiz Caviar House Brøndum Hotel Montana Møbler Raptim Travel Budget Billeje Georg Jensen, Politiken Danes Worldwide ICT Voyages Louis Poulsen AG Carlsberg ECCO sko Butik DK Vestergaard Frandsen Larsen & Platten Informatik GmbH Peter Warnøe TPG Den danske Ambassade Bern Landslotteri 2007 Også i år vil vi tilbyde alle venner af Den danske Kirke i Schweiz at kunne deltage i et landslotteri med flotte præmier og gode vinderchancer. Vi har sat gang i trykningen af en ny og anderledes lodseddel, som vil blive tilbudt i næste nummer af kirkebladet, der bliver udsendt i midten af oktober. I hvert kirkeblad vil der være indlagt flere lodsedler, som hver koster CHF 5. Man kan spille med i lotteriet på så mange lodder, man ønsker, så er der ikke nok i dem, der er lagt i kirkebladet, kan man ringe til præsten og få tilsendt flere. Man spiller med i lotteriet ved at skrive sit navn og sin adresse på den lille talon på lodsedlen og sender den i en kuvert til: Eglise Danoise. 2 Ch. Taverney Gd. Saconnex. Ønsker man at købe alle vedlagte lodder, hvad vi håber, der er mange, der gør, så skriver man på alle taloner og sender dem af sted. Betalingen af lodsedlerne klarer man ved at bruge den vedlagte giroblanket. Gevinsterne kan man læse om på lodsedlens side to, og lodtrækningen vil finde sted på julestuen i Bern den 16.december, hvorefter den vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside Sidste frist for betaling på giro og indsendelse af taloner er fredag den 7. december. Sådan må det være, for at vi kan nå at få alle købte lodder med i lodtrækningen. Vi håber på, at I vil tage godt imod lodsedlerne og se dem som en chance for en god julepræmie og en mulighed for at støtte Den danske Kirkes arbejde i Schweiz. mbj 7

8 At investere kan være stressende. Særligt hvis Deres økonomiske forhold og fremtid er baseret på årlige afkast. Hos Jyske Bank (Schweiz) sørger vi netop for, at De kan nyde livet og lade os om at investere. Vores mangeårige erfaring giver Dem en lang række individuelle muligheder. Jyske Banks private banking-koncept er nemlig skræddersyet til private investorer og baseret på personlig investeringsrådgivning. Derfor kan vi altid tilbyde Dem ægte engagement og tid til at lytte og forstå Deres forventninger og krav. Hør mere om, hvordan De og Deres personlige rådgiver kan sammensætte en unik investeringsstrategi. Kontakt mig allerede i dag. Kirsten Chvojka, telefon: , De er naturligvis også altid velkommen til at besøge os i Zürich. Jyske Bank (Schweiz), Private Banking, Wasserwerkstrasse 12, Postfach, 8035 Zürich, Telefon: 044/ , fax: 044/ , 8

9 Onsdagsklubben - Hvor kan mine børn lege med andre danske børn? - Hvor kan jeg møde andre danske forældre? - Hvordan lærer vi melodien på den danske sang, vi gerne vil synge? - Vi har læst alle vores danske bøger 100 gange, hvor kan vi læse andre bøger? - Mine børn er vokset fra vores videofilm, hvad gør jeg med dem (altså videofilmene)? Svaret er: I Onsdagsklubben! Onsdagsklubben er vores danske børneklub i Geneve. Vi mødes hver onsdag mellem kl. 15 og 17 (bortset fra første onsdag i måneden) i lokalet Open House i Det Økumeniske Center på 150, Route de Ferney i Grand-Saconnex. Her er alle velkomne: børn, forældre, bedsteforældre og venner. Vi taler og synger dansk samt laver forskellige aktiviteter afhængig af årstid og højtider. Efteråret byder bl.a. på kastanjedyr, efterårskollager, Lucia-optog, bagning, julepynt og julefest (tilmelding nødvendig). Vi har et lille bibliotek med udlån af danske børnebøger og film. Og så holder vi fødselsdage med dansk fødselsdagssang og kage. Det er Den Danske Kirke i Schweiz, som har taget initiativet til Onsdagsklubben, men det er forældrene, der står for aktiviteterne, og vi deles om opgaverne. I Onsdagsklubben har vi vores egen økonomi hvilket betyder, at vi er nødt til at betale et deltagergebyr for at dække udgifter til lokaler og materialer til vores aktiviteter. Man kan vælge at være medlem for en sæson eller betale hver gang, man kommer. For tiden er det 5 CHF per voksen og 3 CHF per barn per gang. Vi begynder efter sommerferien d. 12. september og fortsætter efterårssæsonen indtil starten af december. Hvis du vil høre mere om Onsdagsklubben er du meget velkommen til at kontakte Aino ( ) eller Karen ( ). På gensyn! 9

10 Referat af kirkens årsmøde den 18. marts 2007 Formanden, Ann-Beth Møller, bød de fremmødte medlemmer af menigheden velkommen. 1. Valg af dirigent Jørgen Franck blev foreslået og valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt. Dog var navnene på kandidaterne til menighedsrådsvalget ikke meddelt på forhånd. Da der ikke var indsigelser, kunne mødet godkende dagsordenen. 2. Formandens beretning Ann-Beth Møller fortalte om kirkens aktiviteter i det forløbne år udover selve de kirkelige handlinger: menighedsrådsmøder, det årlig møde i Bern med kirkekomitéerne, besøg af Det mellemkirkelige Råd 19. november, tre præstegårdsaftener (ved WTO-ambassadør Karsten Vagn Nielsen, Mads-Bjørn Jørgensen og den danske ambassadør i Bern, Lars Møller), de traditionelle arrangementer Sankt Hans aften, andespil og julestuen, det landsdækkende lotteri, arbejdet med kirkebladet, hjemmesiden og onsdagsklubben. Den vigtigste begivenhed siden sidste årsmøde var imidlertid, at vi har fået et nyt præstepar. Formanden rettede en stor tak til Benthe og Jørgen Almdal for deres tre år i kirkens tjeneste i Schweiz og fortalte, at vi fra starten har haft et godt samarbejde med Annna-Marie og Mads-Bjørn Jørgensen, og at vi ser frem til nogle gode år sammen med dem. Formanden kunne meddele, at det beløb, vi modtager fra DSUK, ser ud til at blive mindre for hvert år. Menighedsrådet har derfor besluttet at sætte medlemsbidraget op til 100 SFr om året. En anden vigtig indtægtskilde er julestuen, som fortsat er vel besøgt, men hvis den skal fortsætte i det nuværende format, kræver det større opbakning og flere hjælpere. Før jul afholdt vi for anden gang et landsdækkende lotteri, men desværre var salget af lodsedler mindre end året før. At det samlede overskud dog var større, skyldes modtagelsen af pengegaver fra diverse firmaer. Ann-Beth Møller sluttede af med at rette en stor tak til Jørgen Christensen, som træder ud af menighedsrådet efter mere end 30 års deltagelse, deriblandt mange som kasserer. Formandens beretning blev taget til efterretning. 3. Præstens beretning Mads-Bjørn Jørgensen begyndte med at læse sin forgængers beretning op om perioden fra sidste årsmøde til sommerferien: 6 gudstjenester i Genève, en almindelig gudstjeneste i hver af byerne Bern, Basel og Zürich samt konfirmationsgudstjenesten i Bern i april. Jørgen Almdal nævnte de mange andre opgaver, han var involveret i, fx udarbejdelsen af de nye vedtægter og arbejdet med kirkebladet, og syntes, at der var opstået større fællesskabsfølelse i det sidste halve år, han og Benthe havde været i Schweiz. Han afsluttede sin beretning med en tak til alle, han havde arbejdet sammen med og ønskede os og kirken alt godt for tiden, der kommer. Mads-Bjørn Jørgensen fortsatte med sin egen beretning 8 gudstjenester i Genève og 2 i hver af de andre byer, 4 barnedåb, konfirmationsforberedelse og andet arbejde. Han talte om medlemskab af Den danske Folkekirke, som etableres ved dåb og og ophold i Danmark, mens medlemkskab af Den danske Kirke i Schweiz eller kirkens tilknytning til DSUK ikke i sig selv giver rettigheder i Danmark. Børn døbt i Den danske Kirke i Schweiz bliver automatisk medlem af Den danske Folkekirke, hvis barnet tager ophold i Danmark. Vores kirke er åben for alle, der føler en tilknytning til det danske, og selv om den er uafhængig af den danske stat, bygger den på samme grundlag som folkekirken, med sin arv fra Grundtvig og Kirkegaard. Danskere, der er bosiddende i Schweiz, men betaler skat i Danmark, kan få deres kirkeskat overført til Den danske Kirke i Schweiz. Mads-Bjørn 10

11 Jørgensen vil anmode den tilsynshavende danske biskop om muligheden for at udstede dåbsattester og føre kirkebog. Præsten sluttede af med at takke alle for den venlige modtagelse, han og Anna-Marie havde fået. Præsternes beretninger blev taget til efterretning Kassererens beretning med regnskab og budgetforslag Årsresultatet for 2005 og 2006 samt budgettet for 2007 blev omdelt sammen med en detaljeret redegørelse for diverse udgifter og indtægter, som årsmødet i fjor havde anmodet om. Der var budgetteret et underskud på SFr for 2006, mens det endelige underskud var på 5727 SFr, da vi endnu ikke har betalt vores andel af præsternes flytteomkostninger, foruden at vi havde modtaget ekstraordinære bidrag. Revisoren, Rasmus Raffnsøe, erklærede, at regnskabet var udført efter de gældende regler, hvorefter det blev godkendt af mødedeltagerne. Fondsmidlerne fra DSUK vil i fremtiden muligvis ikke længere kunne dække præstens dagpenge og kørselsudgifter i 10 måneder, og desuden har kirken engageret præsten også for de to sommermåneder. Derfor er det bydende nødvendigt at finde sponsorer, eventuelt til dækning af specifikke udgifter som kirkebladet. Det kunne oplyses, at der vil blive nedsat en gruppe, som vil arbejde på at finde sponsorer, især blandt danske virksomheder i Schweiz. Budgettet for 2007 regner med et underskud på SFr, bl.a. fordi det indeholder de endnu ubetalte flytteudgifter. Hvert år bør en trejdedel af flytteomkosternerene henlægges, hvilket bør fremgå af fremtidige budgetter. Budgettet blev godkendt. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg til menighedsrådet Jørgen Christensen, Marianne Lindqvist, Jytte Rohde og Anders Gisselbæk var på valg. Jørgen Christensen og Jytte Rohde ønskede at forlade menighedsrådet. Der var to kandidater til de to ledige pladser, Vibeke Nyborg og Karsten Hartmann, som sammen med Marianne Lindqvist og Anders Gisselbæk blev valgt uden afstemning. 8. Valg af revisor Rasmus Raffnsøe ønskede ikke at fortsætte som reviser. Af de to opstillede kandidater, Jørgen Christensen og Werner Caflisch, trak Jørgen Christensen sin kandidatur tilbage. Werner Caflisch blev derpå valgt uden afstemning 9. Eventuelt Det blev foreslået, at der burde sendes en årlig opkrævning af medlemsbidraget ud, uafhængigt af kirkebladet. Menighedsrådet vil tage dette skridt i det kommende år. Andre aspekter af kirkens økonomi blev drøftet: princippet, at der burde være midler til ét års drift (ca SFr) på kirkens konti, samt forholdet til DSUK, hvor menighedsrådet arbejder på en afklaring af den kontrakt, som ligger til grund for præstens ansættelse. Lars Olsen DANSKUNDERVISNING TILBYDES Dels til danske børn på klassetrin og dels som fremmedsprog til voksne. Ring for yderligere oplysninger. Janne Franck

12 12

13 Fakultetet Leo, der var biskop i Rom, blev kaldt Den Store, og det var der intet galt i, for det var han, stor på alle måder. En juridisk begavelse med sans for religion, politik og magt alt forenet i en stor krop. Han døde i 461 efter at have bragt bispestolen i Rom frem til at være en pavestol for den vesterlandske kirke. Med ham begyndte paveriget. Ud over at befæste den romerske biskops overhøjhed, et forhold som har haft betydning helt frem til i dag, blev hans deltagelse i samtidens kristologiske stridigheder af afgørende betydning ligeledes med mærkbare konsekvenser for den kristne lære, som vi kender den i dag. Der var udbrudt en strid imellem patriarken Dioskuros i Alexandria i Nordafrika og patriarken Nestorios i Konstantinopel om, hvordan det var fat med Jesus. Han var jo både Gud og menneske, sagde man. Født af jomfru Maria, men Guds søn. Hvordan kunne det lade sig gøre, og hvordan skulle denne dobbelthed, Gud og menneske, forstås. Nestorios parti kaldt sig nestorianerne og sagde om sig selv, at de tilhørte den antiokenske skole, som havde til huse i den vigtige by Antiokia i det nuværende Tyrkiet. Om Kristi to naturer mente de, at disse to selvstændige naturer, det menneskelige og det guddommelige, begge var til stede side om side som en enhed. Ikke sammenblandet, men sammenføjet, som når man limer to brædder sammen, eller som når man sænker en flaske vin ned i vand, uden at der sker en sammenblanding. Hvis ikke det var sådan, at Kristus også var sandt menneske med vilje og vilkår som et menneske, kunne han ikke fremtræde som et moralsk forbillede. Dette synspunkt om de to naturer i en enhed betød, at man måtte afvise, at jomfru Maria skulle være noget særligt. Hun var mor for den menneskelige Kristus og ikke andet eller mere. Hun havde intet med det guddommelige at gøre. I Alexandria mente man anderledes. Her fasthold man, at der var tale om en virkelig enhed, selv om hver af naturerne vedblev med at være det, de var. Der var heller ikke her tale om nogen sammenblanding, men foreningen af de to naturer var, så man ikke kunne skille dem fra hinanden. Det var, som når ilden gennemgløder jernet. I denne forening kom jomfru Maria til at spille en afgørende rolle, for det var igennem hende, at Logos (Gud) havde ladet sig føde, hvorfor hun blev Gudsmoderen. En ganske anden placering end nestorianerne havde givet hende. Det betød en ophøjelse af Maria, som vi genkender fra dele af den kristne verden i dag. Ikke mindst de Egyptiske munke ønskede at se Maria i denne rolle, og under anførsel af den aleksandrinske patriark Dioskuros, hvis tørst efter magt rigeligt erstattede hans mangel på teologiske kundskaber, samledes man i 449 i Efesos for at afgøre, hvem der havde ret. Det blev en røversynode, (Fortsætter side 17) 13

14 Kalender for gudstjenester og arrangementer I perioden september november 2007 September Tirsdag den 4. kl Menighedsrådsmøde hos Anders Gisselbæk Onsdag den 12. kl Morgensang og morgenkaffe i præstegården Onsdag den 12. kl Onsdagsklubben Onsdag den 12. kl Kreativ hyggeaften i præstegården Søndag den 16. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Legér Genève Søndag den 16. kl Konfirmandskovtur Onsdag den 19. kl Onsdagsklubben/Konfirmander Genève Fredag den 21. kl Gudstjeneste i St. Ursula-kirken i Bern Lørdag den 22. kl Konfirmander Zürich. Martin Luther kirken Søndag den 23. kl Gudstjeneste i St. Nicolas Kapelle i Basel Onsdag den 26. kl Onsdagsklubben Lørdag den 29. kl Konfirmander Zürich. Martin Luther kirken Søndag den 30. kl Gudstjeneste i Martin Luther Kirken i Zürich Oktober Tirsdag den 9. kl Menighedsrådsmøde Onsdag den 10. kl Onsdagsklubben Torsdag den 11. kl Præstegårdsaften. Lise Arends Olsen fortæller. Onsdag den 17. kl Morgensang og morgenkaffe i præstegården Onsdag den 17. kl Onsdagsklubben Lørdag/søndag Nordisk Stævne Onsdag den 24. kl Onsdagsklubben Lørdag den 27. kl Festgudstjeneste i Bolligen kirke Lørdag den 27. kl Reception i Bolligen menighedshus. Tirsdag den 30. kl Menighedsrådsmøde Onsdag den 31. kl Onsdagsklubben Man kan betale medlemsbidrag CHF 100 på vedlagte giroblanket tak! Præstegårdsaften torsdag den 11.oktober kl Lise Arends Olsen fortæller om den kulturelle udveksling imellem Danmark og Schweiz i det 18.- og 19. århundrede. Regards du Danemark har forfatteren kaldt sin bog, der fortæller om kunstnere og kulturpersonligheder, femme de lettres franco-suisse et danoise og Christian VII konge af Danmark. Hvordan det stod til med de politiske, kulturelle og amourøse forhold på château de Coppet i årene ? Ja kom selv og hør, alle er velkomne. Traktementet koster CHF

15 November Torsdag den 8. kl Andespil. 8, Rue Sénebier. Se bagsiden Onsdag den 14. kl Onsdagsklubben/Konfirmander Genève Søndag den 18. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Legér. Genève Tirsdag den 20. kl Menighedsrådsmøde Onsdag den 20. kl Morgensang og morgenkaffe i præstegården Onsdag den 21. kl Onsdagsklubben Lørdag den 24. kl Konfirmander Zürich Onsdag den 28. kl Onsdagsklubben Besøg også kirkens hjemmeside Der kan ske ændringer i programmet, eller der kan komme nye tilbud Luthersk gudstjeneste på fransk Afholdes sædvanligvis den første lørdag i hver måned kl i krypten Under den lutherske kirke på Place du Bourg de Four. Indgang 20, Rue Verdaine Morgensang og morgenkaffe I præstegården er fra alle, og man kan gå og komme, som man har lyst mellem kl. 10 og 12. Det hyggelige samvær og kaffen med morgenbrød koster CHF 2 Skagen I går var det storm - nu til morgen er havet blankt. En grå due fløj hen og satte sig i vinduskarmen med en kølig kvist af lys i sit næb (Eske K.Mathiesen) 15

16 16

17 (Fortsat fra side 13) hvor alle efter tur fik hinanden arresteret opildnet af fanatiske munke. Det endte i kaos, og man måtte begynde forfra med en ny synode i Kalkedon i nærheden af Konstantinopel i 451. Under indtryk af hvad Leo den Stores udsendinge havde at sige, og eftersom Dioskuros var død, fik man efter flere forhandlinger, der ikke sjældent udartede til slagsmål, skabt enighed om, hvordan det skulle lyde. Om Kristi to naturer er at sige, at det er to naturer i én person, uden sammenblanding eller forvandling, men uopløseligt og uadskilleligt forenede. Sådan har det lydt siden synoden i Kalkedon, men hvad Maria angår blev det kun østkirken (Den ortodokse Kirke), der ophøjede hende til Gudsmoder efter Kalkedon. Først i 1854 fulgte vestkirken efter med dogmet om Marias ubesmittede undfangelse, men det er en anden historie. Den lutherske ortodoksi i det 16. årh. gjorde sig mange overvejelser over forholdet imellem de to naturer, mens pietismen med den afledte Indre Mission var mere interesseret i den blodige, lidende Kristus end i hans to naturer. Rationalismen fandt problemstillingen uinteressant og ønskede, at Kristus skulle være et moralsk forbillede, som ledte frem til Gud, dyd og udødelighed, men dogmet eksisterer stadig, og kirkens officielle svar i dag må stadig blive en henvisning til synoden i Kalkedon, når der bliver spurgt til Kristi to naturer. Mads-Bjørn Jørgensen 17

18 18

19 Danske kunstnere i Genève Landsbyen Genthod, som ligger nogle få kilometer fra Genèves centrum, var gennem hele det attende århundrede et yndet opholdssted for flere medlemmer af denne bys bedre borgerskab og ledende skikkelser. Stedets beliggenhed gjorde det muligt at nyde landlivets glæder uden at forsømme repræsentative og administrative pligter i den lille republik, som jo Genève var på det tidspunkt. Og det er præcis i Genthod, at vi fra ca finder Charles Bonnet, politiker, videnskabsmand og filosof; han havde på det tidspunkt til hensigt at trække sig helt ud af politik for at hellige sig den naturvidenskabelig forskning, som allerede havde gjort ham berømt på europæisk plan. Den politiske situation i Genève begyndte nemlig at tage en vending, som han, som medlem af en af byens regerende familier, ikke kunne acceptere: Oplysningstidens reformerende idéer og Jean Jaques Rousseau og Co., det var ikke noget for ham. Så nu skulle der altså forskes, og han havde brug for kompetent hjælp til at illustrere sine værker. Tilfældet ville, at han mødte den arbejdsløse danske musiker Heinrich Plötz, som opholdt sig i Genève, hvor han forsøgte at ernære sig som miniaturemaler. Dette gjorde han faktisk så godt, at han blev installeret i Bonnets dejlige hus i Genthod, hvor han hurtigt gjorde sig uundværlig for både Monsieur og Madame. Han kunne nemlig lidt af hvert den gode Plötz: Han tegnede plancher til Bonnets naturvidenskabelige værker, hjalp til med botaniske eksperimenter og hyggede om fruen med ture i parken, som dengang gik helt ned til søen og var kendt vidt og bredt for sine sjældne blomster og planter. Det var faktisk den rene idyl med de tre, som kom til at vare i 18 år. Men allerede i 1777 skete der så det, at Bonnet måtte have meget mere hjælp; han stod for udgivelsen af sine samlede værker, og hvad han virkelig havde brug for nu, var en dygtig tegner og gravør. Det var Plötz som fandt løsningen: han kontaktede en ven og landsmand i Paris, Johan Frederik Clemens, som havde fået et kongeligt legat for at studere kunst i Paris, men som kunne overtales til at tage en lille tur til Genève, inden han skulle tilbage til København. Og Clemens kom i begyndelsen af 1777, men han kom ikke alene, han havde fået rejseselskab af to danske venner fra Paris: tegneren og gravøren Simon Malgo og kunstmaleren Jens Juel. De tre danskere blev omgående inviteret til Genthod og da yderligere en dansk tegner sluttede sig til gruppen nogle måneder senere, Frederik Ludvig Bradt, var Bonnet omgivet af unge danske talenter som kun havde eet ønske : at komme i arbejde. Og så gik det ellers løs. Plötz fremstillede plancherne, Clemens og Bradt tegnede og graverede illustrationerne i form af små charmerende vignetter til Bonnets samlede værker, og resultatet blev overmåde smukt og smagfuldt. Jens Juel, vor uforlignelige Jens Juel, malede på livet løs. Han startede med et herligt portræt af Bonnet, som Clemens graverede med stor virtuositet til Bonnets Oeuvres: Vi ser her Charles Bonnet, som mediterer foran en opslået Bibel.Man kan endog se, at den tekst, der optager ham, er Paulus første brev til menigheden i Korinth det 15. kapitel, der omhandler opstandelsen. Portrættet hænger i dag i det lille museum der hører til Universitetsbiblioteket, Uni Bastion, i Genève. Jens Juels lykke i det franske Schweiz var gjort med dette portræt, bestillingerne strømmede ind fra mange indflydelsesrige Genève-borgere, venner og slægtninge af Bonnet i første række, som siden anbefalede Juel til højre og venstre. Den danske kunstmaler og hans succes blev samtaleemne i byen og begyndte endog at skræmme den store Jean-Etienne Liotard, europæisk kendt kunstmaler fra Genève som følte, at han havde fået en vigtig konkurrent. Den femte dansker Simon Malgo, ved vi faktisk meget 19

20 mindre om, og der er ikke tvivl om, at han stod i skyggen af Juels og Clemens store talent, men han har ikke desto mindre efterladt sig nogle smukke malerier og tegninger, hvoraf nogle en overgang var at finde i la Maison Tavel i Genève. Efter cirka eet års ophold i Genève rejste Clemens og Bradt tilbage til Danmark med mange gode minder fra deres ophold i det franske Schweiz, hvilket fremgår af breve, som de siden sendte til Bonnet. Jens Juel blev helt frem til 1780, han havde simpelthen ikke tid til at rejse hjem, han malede på livet løs, og nogle af hans dejligste portrætter er faktisk at tilskrive denne periode af hans liv. Og så var han jo blevet forelsket, men det er så en helt anden historie. Simon Malgo rejste nok aldrig hjem, det er lidt uvist, hvad han foretog sig efter Genève; man har kunnet spore ham til London, hvor han levede i stor armod. Og Heinrich Plötz? Ja, han blev i Genthod hos Charles Bonnet frem til dennes død i 1793, og endte med at blive som et medlem af familien. Efter yderligere nogle år på valsen tog han tilbage til København, hvor han var så heldig at blive ansat ved det danske hof som mekaniker, en udnævnelse som sikkert kunne tilskrives hans nære mangeårige forhold til Charles Bonnet. Læs mere om de danske kunstnere i Genève og andre interessante danskere og schweizere i Lise Arends Olsens bog: Regards du Danemark Echanges avec la Suisse aux 18 e et 19 e siècles Lise Arends Olsen som på en levende og let tilgængelig måde fortæller om mange spændende og dramatiske begivenheder med talrige citater fra protagonisternes breve og dagbøger. Bogen, som er skrevet på fransk, indeholder 183 sider med læsestof, samt 35 illustrationer af malerier og graveringer. Pris Fr hos forlaget Cabédita, Yens sur Morges (VD), ( ), 20

21 Fra Zürich Den 29. april havde vi gudstjenesten i Zürich med både barnedåb og konfirmation. Der var 4 unge mennesker, som blev konfirmeret. Det var helt specielt, da vi jo kun én gang før har haft konfirmation, dengang kun med én konfirmand, men da Kirken jo bliver større og større, vil det sikkert også ud i fremtiden blive til, at vi har flere konfirmander og oftere barnedåb, hvad der er til stor glæde for alle, som deltager i gudstjenesten. Også en stor tak til Mads-Bjørn Jørgensen, som holdt en dejlig prædiken, som bl.a. blev indledt med, hvor stor betydning det har for familien, når der er født en lille ny verdensborger. Og så sang vi smukke salmer. Der var i det hele taget en dejlig stemning i kirken også bagefter, hvor der kom mange, mange mennesker til vores kirkekaffe. Alt i alt var vi ca. 75 mennesker til gudstjeneste. For ikke at glemme, at der var en konfirmandfamilie, som kom med en dejlig kurv med drikkevarer til alle. Tusinde tak. Ikke mindst en stor tak til vore damer, som hver gang til kirkekaffen bager dejlige kager og boller. Desværre manglede vi salmebøger ved gudstjenesten. Men landet ligger sådan, at de lige er blevet fornyet, og der er 25 salmebøger på vej til Zürich. Vi håber, at de er fremme til næste gudstjeneste. Kirkekomiteen i Zürich Julestue 2007 i Le Lignon, Geneve Søndag den 2.december kl Adventsgudstjeneste. Kl er boderne åbne Salg af danske madvarer, hjemmelavet leverpostej, slik, øl og snaps, adventskranse, kalenderlys, håndlavet julepynt og meget andet og mere. Caféen byder på gløgg, kaffe og æbleskiver, frikadeller, hotdogs, øl og andre drikkevarer. Leg og dans om Juletræet for store og små. Julehistorie og godteposer. Læs mere om arrangementet i kirkebladets næste udgave. Alle med lyst til at deltage i hyggeligt samvær under forberedelserne eller på selve dagen kan kontakte præsteparret på tel: Marianne Lindqvist 21

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 5. maj 2013 kl. 10.00 5. søndag efter påske Johannes 16, 23b-28 Salmer: 408-218-674,1+2+7 367 588-722 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Siden sidst

Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Siden sidst Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC samt Daghjemmet for visiterede borgere Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Telefon 5618 2445 Mandag- torsdag kl. 9.00-16.00

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere