DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 2 Sommer 2007 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 60 - ARS JUBILÆUM Inde i bladet bl.a. indbydelse til 60 års jubilæumsfest Lise Arends Olsen skriver om danskere i Schweiz i 18. og 19. årh. Landslotteri 2007 Præstegårdsaften Fakultetet Kirkens årsmøde

2 Journalist og forfatter Jacques Berg fortalte på Præstegårdsaftenen den 19.april om det forestående valg i Frankrig. Sagen blev diskuteret under den efterfølgende spisning.

3 60-års jubilæum Den danske Kirke i Schweiz indbyder til festgudstjeneste og reception i Bolligen ved Bern den 27. oktober 2007 kl. 14. Det har sin historie, som skal fortælles kort, men først må det siges, at når vi har valgt at holde jubilæet i Bolligen og ikke i Genève, har det den forklaring, at vi ønsker at vise, at den kirke, der startede for tresindstyve år siden i Genève som Den danske Kirke i Genève, siden foråret 2006 har heddet Den danske Kirke i Schweiz, fordi den nu har faste gudstjenester ud over landet i Bern, Basel og Zürich. Det hele begyndt da krigen var slut og forholdene i verden skulle ordnes. Den økumeniske Flygtningekommission, som havde nok at se til i årene efter krigen, ansatte i 1947 Harald Sandbæk som sekretær med arbejdsplads i Genève. Det gav stødet til, at der blev afhold danske gudstjenester i Genève for de danskere, som boede i byen eller kom til i takt med, at det internationale arbejde udviklede sig. Som årene gik, var der skiftende teologer, som i længere eller kortere tid fik deres arbejde ved Det Lutherske Verdensforbund (LWF), der blev oprettet 1947 eller ved Kirkernes Verdensråd (WCC), der så dagens lys i 1948, eller som slet og ret opholdt sig i landet. Det blev til en lang række præster, som nogle gange alene til andre tider i fællesskab med kolleger betjente en stadig voksende menighed med gudstjenester og kirkelige handlinger og andre arrangementer af ukirkelig art som skovture og Sankt Hans fester m.v.. De fortjener selvfølgelig en Series Pastorum, men dette er ikke stedet for en sådan præstetavle. At det var i 1971/1972, at Dansk Kirke i Udlandet (DKU) kom ind i billedet og vedkendte sig menighedsarbejdet i Genève, kan måske læses ud af det forhold, at DKU i 1971 sørgede for, at Karsten Hansen Nissen i forbindelse med sit studieophold ved WCC blev ordineret i Århus domkirke med henblik på at være ulønnet hjælpepræst ved den Danske Kirke i Genève. Men ikke nok med det, man betalte også hans præstekjole og gav ham som en anden Moses to koralbøger med under armene, da han drog af sted med kone og barn. Året efter kom Peder Højen til Genève som sekretær for interkonfessionel Forskning ved LWF hjulpet af sted af DKU med præstekjole og løfte om en ærefuld, men ulønnet stilling som hjælpepræst. Den danske Kirke i Genève havde ved DKU s mellemkomst taget form på den gejstlige side. Nu var det blevet tid til at opstille et menighedsråd, som kunne tage sig af det praktiske og administrative arbejde, og det blev etableret i Som det var tilfældet med de første præster, er det heller ikke, hvad angår de mange menighedsrådsmedlemmer, stedet her at opremse navne. Efterhånden som årene gik, fremkom der ønsker om gudstjenester og kirkelige handlinger i Bern, Basel og Zürich, og der blev oprettet kirkekomiteer i de omtalte byer og startet et kirkeligt arbejde. (Fortsætter side 5) 3

4 4

5 Meddelelser og nyt Det er glædeligt at se, at der er tilslutning til konfirmationsundervisningen i den kommende sæson. I Zürich ser det for øjeblikket ud til, at der bliver et hold på to pige og tre drenge og at der i Genève blive oprettet et hold på to piger og ni drenge. Genève-holdet vil blive undervist en række onsdagsaftner i efteråret, mens Zürich-holdet vil mødes lørdage efter aftale. Medlemskab af folkekirken Flere har spurgt, hvordan Den danske Kirke i Schweiz forholder sig til Den danske Folkekirke eller omvendt, hvordan forholder folkekirken sig til os. Lovgivningen er her ganske klar. Personer, som er døbt i Danmark, bevarer deres medlemskab af Den danske Folkekirke, når de for kortere eller længere tid tager ophold i udlandet. Hvis de vender tilbage til Danmark, har de ret til fuld kirkelig betjening i det sogn, de i sin tid forlod. Børn, der bliver døbt i Den danske Kirke i Schweiz, får en dansk dåbsattest. Derved er de ikke registrerede medlemmer af Den danske Folkekirke optaget i en kirkebog/elektronisk kirkebog med ret til at betale kirkeskat, som børn, der bliver døbt i Danmark men hvis de på et tidspunkt i deres liv tager ophold i Danmark, berettiger deres schweiziske dåbsattest dem til fuldt medlemskab af folkekirken ved henvendelse til det sogn, de måtte bosætte sig i. (Fortsat fra side 3) Som årerne er gået, har samarbejdet med DKU, som i de mellemliggende år er blevet til Danske Sømands- og Udenlandskirke (DSUK), ført til, at man i 1997 fik etableret en ordning, hvor den præstelige betjening er blevet et tilbud til en pensioneret præst, som ansættes ulønnet for tre år, men med bolig og rimelig udgiftsdækning. Denne nye ordning har indtil nu fungeret med præsterne Poul Erik Fabricius ( ), Jørgen Almdal ( ) og siden 2006 med undertegnede. Der ligger således også et 10-års jubilæum gemt i jubilæet i Bolligen. Udviklingen i det kirkelige arbejde har igennem de senere år medført, at det i 2006 var en naturlig ting at udskifte navnet Den danske Kirke i Genève med det nye og mere tidssvarende navn Den danske Kirke i Schweiz. Ikke blot i det præstelige arbejde ligger der en forpligtelse i dette navneskifte, også hvad angår det organisatoriske, vil tiden nok vise, at der er behov for et menighedsråd, der omfatter hele Schweiz, og som ved sit udsyn kan gøre kirken til en enhed. Derfor fejrer vi 60-års jubilæum i Bolligen uden for Bern lørdag den 27.oktober med en festgudstjeneste og en efterfølgende reception. Vi håber, at alle kirkens venner vil møde op og vise, at vi, trods de 60 år, er en ung og stærk kirke. Mads-Bjørn Jørgensen 5

6 6

7 Landslotteri 2006 Først og fremmest vil vi takke alle dem, der hjalp os med gevinster til Landslotteriet I tilfældig rækkefølge er det følgende, vi takker: Dyhrberg & Kern Jyske Bank Schweiz Nordea Bank S.A. Novo Nordisk Sydbank Schweiz Caviar House Brøndum Hotel Montana Møbler Raptim Travel Budget Billeje Georg Jensen, Politiken Danes Worldwide ICT Voyages Louis Poulsen AG Carlsberg ECCO sko Butik DK Vestergaard Frandsen Larsen & Platten Informatik GmbH Peter Warnøe TPG Den danske Ambassade Bern Landslotteri 2007 Også i år vil vi tilbyde alle venner af Den danske Kirke i Schweiz at kunne deltage i et landslotteri med flotte præmier og gode vinderchancer. Vi har sat gang i trykningen af en ny og anderledes lodseddel, som vil blive tilbudt i næste nummer af kirkebladet, der bliver udsendt i midten af oktober. I hvert kirkeblad vil der være indlagt flere lodsedler, som hver koster CHF 5. Man kan spille med i lotteriet på så mange lodder, man ønsker, så er der ikke nok i dem, der er lagt i kirkebladet, kan man ringe til præsten og få tilsendt flere. Man spiller med i lotteriet ved at skrive sit navn og sin adresse på den lille talon på lodsedlen og sender den i en kuvert til: Eglise Danoise. 2 Ch. Taverney Gd. Saconnex. Ønsker man at købe alle vedlagte lodder, hvad vi håber, der er mange, der gør, så skriver man på alle taloner og sender dem af sted. Betalingen af lodsedlerne klarer man ved at bruge den vedlagte giroblanket. Gevinsterne kan man læse om på lodsedlens side to, og lodtrækningen vil finde sted på julestuen i Bern den 16.december, hvorefter den vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside Sidste frist for betaling på giro og indsendelse af taloner er fredag den 7. december. Sådan må det være, for at vi kan nå at få alle købte lodder med i lodtrækningen. Vi håber på, at I vil tage godt imod lodsedlerne og se dem som en chance for en god julepræmie og en mulighed for at støtte Den danske Kirkes arbejde i Schweiz. mbj 7

8 At investere kan være stressende. Særligt hvis Deres økonomiske forhold og fremtid er baseret på årlige afkast. Hos Jyske Bank (Schweiz) sørger vi netop for, at De kan nyde livet og lade os om at investere. Vores mangeårige erfaring giver Dem en lang række individuelle muligheder. Jyske Banks private banking-koncept er nemlig skræddersyet til private investorer og baseret på personlig investeringsrådgivning. Derfor kan vi altid tilbyde Dem ægte engagement og tid til at lytte og forstå Deres forventninger og krav. Hør mere om, hvordan De og Deres personlige rådgiver kan sammensætte en unik investeringsstrategi. Kontakt mig allerede i dag. Kirsten Chvojka, telefon: , De er naturligvis også altid velkommen til at besøge os i Zürich. Jyske Bank (Schweiz), Private Banking, Wasserwerkstrasse 12, Postfach, 8035 Zürich, Telefon: 044/ , fax: 044/ , 8

9 Onsdagsklubben - Hvor kan mine børn lege med andre danske børn? - Hvor kan jeg møde andre danske forældre? - Hvordan lærer vi melodien på den danske sang, vi gerne vil synge? - Vi har læst alle vores danske bøger 100 gange, hvor kan vi læse andre bøger? - Mine børn er vokset fra vores videofilm, hvad gør jeg med dem (altså videofilmene)? Svaret er: I Onsdagsklubben! Onsdagsklubben er vores danske børneklub i Geneve. Vi mødes hver onsdag mellem kl. 15 og 17 (bortset fra første onsdag i måneden) i lokalet Open House i Det Økumeniske Center på 150, Route de Ferney i Grand-Saconnex. Her er alle velkomne: børn, forældre, bedsteforældre og venner. Vi taler og synger dansk samt laver forskellige aktiviteter afhængig af årstid og højtider. Efteråret byder bl.a. på kastanjedyr, efterårskollager, Lucia-optog, bagning, julepynt og julefest (tilmelding nødvendig). Vi har et lille bibliotek med udlån af danske børnebøger og film. Og så holder vi fødselsdage med dansk fødselsdagssang og kage. Det er Den Danske Kirke i Schweiz, som har taget initiativet til Onsdagsklubben, men det er forældrene, der står for aktiviteterne, og vi deles om opgaverne. I Onsdagsklubben har vi vores egen økonomi hvilket betyder, at vi er nødt til at betale et deltagergebyr for at dække udgifter til lokaler og materialer til vores aktiviteter. Man kan vælge at være medlem for en sæson eller betale hver gang, man kommer. For tiden er det 5 CHF per voksen og 3 CHF per barn per gang. Vi begynder efter sommerferien d. 12. september og fortsætter efterårssæsonen indtil starten af december. Hvis du vil høre mere om Onsdagsklubben er du meget velkommen til at kontakte Aino ( ) eller Karen ( ). På gensyn! 9

10 Referat af kirkens årsmøde den 18. marts 2007 Formanden, Ann-Beth Møller, bød de fremmødte medlemmer af menigheden velkommen. 1. Valg af dirigent Jørgen Franck blev foreslået og valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt. Dog var navnene på kandidaterne til menighedsrådsvalget ikke meddelt på forhånd. Da der ikke var indsigelser, kunne mødet godkende dagsordenen. 2. Formandens beretning Ann-Beth Møller fortalte om kirkens aktiviteter i det forløbne år udover selve de kirkelige handlinger: menighedsrådsmøder, det årlig møde i Bern med kirkekomitéerne, besøg af Det mellemkirkelige Råd 19. november, tre præstegårdsaftener (ved WTO-ambassadør Karsten Vagn Nielsen, Mads-Bjørn Jørgensen og den danske ambassadør i Bern, Lars Møller), de traditionelle arrangementer Sankt Hans aften, andespil og julestuen, det landsdækkende lotteri, arbejdet med kirkebladet, hjemmesiden og onsdagsklubben. Den vigtigste begivenhed siden sidste årsmøde var imidlertid, at vi har fået et nyt præstepar. Formanden rettede en stor tak til Benthe og Jørgen Almdal for deres tre år i kirkens tjeneste i Schweiz og fortalte, at vi fra starten har haft et godt samarbejde med Annna-Marie og Mads-Bjørn Jørgensen, og at vi ser frem til nogle gode år sammen med dem. Formanden kunne meddele, at det beløb, vi modtager fra DSUK, ser ud til at blive mindre for hvert år. Menighedsrådet har derfor besluttet at sætte medlemsbidraget op til 100 SFr om året. En anden vigtig indtægtskilde er julestuen, som fortsat er vel besøgt, men hvis den skal fortsætte i det nuværende format, kræver det større opbakning og flere hjælpere. Før jul afholdt vi for anden gang et landsdækkende lotteri, men desværre var salget af lodsedler mindre end året før. At det samlede overskud dog var større, skyldes modtagelsen af pengegaver fra diverse firmaer. Ann-Beth Møller sluttede af med at rette en stor tak til Jørgen Christensen, som træder ud af menighedsrådet efter mere end 30 års deltagelse, deriblandt mange som kasserer. Formandens beretning blev taget til efterretning. 3. Præstens beretning Mads-Bjørn Jørgensen begyndte med at læse sin forgængers beretning op om perioden fra sidste årsmøde til sommerferien: 6 gudstjenester i Genève, en almindelig gudstjeneste i hver af byerne Bern, Basel og Zürich samt konfirmationsgudstjenesten i Bern i april. Jørgen Almdal nævnte de mange andre opgaver, han var involveret i, fx udarbejdelsen af de nye vedtægter og arbejdet med kirkebladet, og syntes, at der var opstået større fællesskabsfølelse i det sidste halve år, han og Benthe havde været i Schweiz. Han afsluttede sin beretning med en tak til alle, han havde arbejdet sammen med og ønskede os og kirken alt godt for tiden, der kommer. Mads-Bjørn Jørgensen fortsatte med sin egen beretning 8 gudstjenester i Genève og 2 i hver af de andre byer, 4 barnedåb, konfirmationsforberedelse og andet arbejde. Han talte om medlemskab af Den danske Folkekirke, som etableres ved dåb og og ophold i Danmark, mens medlemkskab af Den danske Kirke i Schweiz eller kirkens tilknytning til DSUK ikke i sig selv giver rettigheder i Danmark. Børn døbt i Den danske Kirke i Schweiz bliver automatisk medlem af Den danske Folkekirke, hvis barnet tager ophold i Danmark. Vores kirke er åben for alle, der føler en tilknytning til det danske, og selv om den er uafhængig af den danske stat, bygger den på samme grundlag som folkekirken, med sin arv fra Grundtvig og Kirkegaard. Danskere, der er bosiddende i Schweiz, men betaler skat i Danmark, kan få deres kirkeskat overført til Den danske Kirke i Schweiz. Mads-Bjørn 10

11 Jørgensen vil anmode den tilsynshavende danske biskop om muligheden for at udstede dåbsattester og føre kirkebog. Præsten sluttede af med at takke alle for den venlige modtagelse, han og Anna-Marie havde fået. Præsternes beretninger blev taget til efterretning Kassererens beretning med regnskab og budgetforslag Årsresultatet for 2005 og 2006 samt budgettet for 2007 blev omdelt sammen med en detaljeret redegørelse for diverse udgifter og indtægter, som årsmødet i fjor havde anmodet om. Der var budgetteret et underskud på SFr for 2006, mens det endelige underskud var på 5727 SFr, da vi endnu ikke har betalt vores andel af præsternes flytteomkostninger, foruden at vi havde modtaget ekstraordinære bidrag. Revisoren, Rasmus Raffnsøe, erklærede, at regnskabet var udført efter de gældende regler, hvorefter det blev godkendt af mødedeltagerne. Fondsmidlerne fra DSUK vil i fremtiden muligvis ikke længere kunne dække præstens dagpenge og kørselsudgifter i 10 måneder, og desuden har kirken engageret præsten også for de to sommermåneder. Derfor er det bydende nødvendigt at finde sponsorer, eventuelt til dækning af specifikke udgifter som kirkebladet. Det kunne oplyses, at der vil blive nedsat en gruppe, som vil arbejde på at finde sponsorer, især blandt danske virksomheder i Schweiz. Budgettet for 2007 regner med et underskud på SFr, bl.a. fordi det indeholder de endnu ubetalte flytteudgifter. Hvert år bør en trejdedel af flytteomkosternerene henlægges, hvilket bør fremgå af fremtidige budgetter. Budgettet blev godkendt. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg til menighedsrådet Jørgen Christensen, Marianne Lindqvist, Jytte Rohde og Anders Gisselbæk var på valg. Jørgen Christensen og Jytte Rohde ønskede at forlade menighedsrådet. Der var to kandidater til de to ledige pladser, Vibeke Nyborg og Karsten Hartmann, som sammen med Marianne Lindqvist og Anders Gisselbæk blev valgt uden afstemning. 8. Valg af revisor Rasmus Raffnsøe ønskede ikke at fortsætte som reviser. Af de to opstillede kandidater, Jørgen Christensen og Werner Caflisch, trak Jørgen Christensen sin kandidatur tilbage. Werner Caflisch blev derpå valgt uden afstemning 9. Eventuelt Det blev foreslået, at der burde sendes en årlig opkrævning af medlemsbidraget ud, uafhængigt af kirkebladet. Menighedsrådet vil tage dette skridt i det kommende år. Andre aspekter af kirkens økonomi blev drøftet: princippet, at der burde være midler til ét års drift (ca SFr) på kirkens konti, samt forholdet til DSUK, hvor menighedsrådet arbejder på en afklaring af den kontrakt, som ligger til grund for præstens ansættelse. Lars Olsen DANSKUNDERVISNING TILBYDES Dels til danske børn på klassetrin og dels som fremmedsprog til voksne. Ring for yderligere oplysninger. Janne Franck

12 12

13 Fakultetet Leo, der var biskop i Rom, blev kaldt Den Store, og det var der intet galt i, for det var han, stor på alle måder. En juridisk begavelse med sans for religion, politik og magt alt forenet i en stor krop. Han døde i 461 efter at have bragt bispestolen i Rom frem til at være en pavestol for den vesterlandske kirke. Med ham begyndte paveriget. Ud over at befæste den romerske biskops overhøjhed, et forhold som har haft betydning helt frem til i dag, blev hans deltagelse i samtidens kristologiske stridigheder af afgørende betydning ligeledes med mærkbare konsekvenser for den kristne lære, som vi kender den i dag. Der var udbrudt en strid imellem patriarken Dioskuros i Alexandria i Nordafrika og patriarken Nestorios i Konstantinopel om, hvordan det var fat med Jesus. Han var jo både Gud og menneske, sagde man. Født af jomfru Maria, men Guds søn. Hvordan kunne det lade sig gøre, og hvordan skulle denne dobbelthed, Gud og menneske, forstås. Nestorios parti kaldt sig nestorianerne og sagde om sig selv, at de tilhørte den antiokenske skole, som havde til huse i den vigtige by Antiokia i det nuværende Tyrkiet. Om Kristi to naturer mente de, at disse to selvstændige naturer, det menneskelige og det guddommelige, begge var til stede side om side som en enhed. Ikke sammenblandet, men sammenføjet, som når man limer to brædder sammen, eller som når man sænker en flaske vin ned i vand, uden at der sker en sammenblanding. Hvis ikke det var sådan, at Kristus også var sandt menneske med vilje og vilkår som et menneske, kunne han ikke fremtræde som et moralsk forbillede. Dette synspunkt om de to naturer i en enhed betød, at man måtte afvise, at jomfru Maria skulle være noget særligt. Hun var mor for den menneskelige Kristus og ikke andet eller mere. Hun havde intet med det guddommelige at gøre. I Alexandria mente man anderledes. Her fasthold man, at der var tale om en virkelig enhed, selv om hver af naturerne vedblev med at være det, de var. Der var heller ikke her tale om nogen sammenblanding, men foreningen af de to naturer var, så man ikke kunne skille dem fra hinanden. Det var, som når ilden gennemgløder jernet. I denne forening kom jomfru Maria til at spille en afgørende rolle, for det var igennem hende, at Logos (Gud) havde ladet sig føde, hvorfor hun blev Gudsmoderen. En ganske anden placering end nestorianerne havde givet hende. Det betød en ophøjelse af Maria, som vi genkender fra dele af den kristne verden i dag. Ikke mindst de Egyptiske munke ønskede at se Maria i denne rolle, og under anførsel af den aleksandrinske patriark Dioskuros, hvis tørst efter magt rigeligt erstattede hans mangel på teologiske kundskaber, samledes man i 449 i Efesos for at afgøre, hvem der havde ret. Det blev en røversynode, (Fortsætter side 17) 13

14 Kalender for gudstjenester og arrangementer I perioden september november 2007 September Tirsdag den 4. kl Menighedsrådsmøde hos Anders Gisselbæk Onsdag den 12. kl Morgensang og morgenkaffe i præstegården Onsdag den 12. kl Onsdagsklubben Onsdag den 12. kl Kreativ hyggeaften i præstegården Søndag den 16. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Legér Genève Søndag den 16. kl Konfirmandskovtur Onsdag den 19. kl Onsdagsklubben/Konfirmander Genève Fredag den 21. kl Gudstjeneste i St. Ursula-kirken i Bern Lørdag den 22. kl Konfirmander Zürich. Martin Luther kirken Søndag den 23. kl Gudstjeneste i St. Nicolas Kapelle i Basel Onsdag den 26. kl Onsdagsklubben Lørdag den 29. kl Konfirmander Zürich. Martin Luther kirken Søndag den 30. kl Gudstjeneste i Martin Luther Kirken i Zürich Oktober Tirsdag den 9. kl Menighedsrådsmøde Onsdag den 10. kl Onsdagsklubben Torsdag den 11. kl Præstegårdsaften. Lise Arends Olsen fortæller. Onsdag den 17. kl Morgensang og morgenkaffe i præstegården Onsdag den 17. kl Onsdagsklubben Lørdag/søndag Nordisk Stævne Onsdag den 24. kl Onsdagsklubben Lørdag den 27. kl Festgudstjeneste i Bolligen kirke Lørdag den 27. kl Reception i Bolligen menighedshus. Tirsdag den 30. kl Menighedsrådsmøde Onsdag den 31. kl Onsdagsklubben Man kan betale medlemsbidrag CHF 100 på vedlagte giroblanket tak! Præstegårdsaften torsdag den 11.oktober kl Lise Arends Olsen fortæller om den kulturelle udveksling imellem Danmark og Schweiz i det 18.- og 19. århundrede. Regards du Danemark har forfatteren kaldt sin bog, der fortæller om kunstnere og kulturpersonligheder, femme de lettres franco-suisse et danoise og Christian VII konge af Danmark. Hvordan det stod til med de politiske, kulturelle og amourøse forhold på château de Coppet i årene ? Ja kom selv og hør, alle er velkomne. Traktementet koster CHF

15 November Torsdag den 8. kl Andespil. 8, Rue Sénebier. Se bagsiden Onsdag den 14. kl Onsdagsklubben/Konfirmander Genève Søndag den 18. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Legér. Genève Tirsdag den 20. kl Menighedsrådsmøde Onsdag den 20. kl Morgensang og morgenkaffe i præstegården Onsdag den 21. kl Onsdagsklubben Lørdag den 24. kl Konfirmander Zürich Onsdag den 28. kl Onsdagsklubben Besøg også kirkens hjemmeside Der kan ske ændringer i programmet, eller der kan komme nye tilbud Luthersk gudstjeneste på fransk Afholdes sædvanligvis den første lørdag i hver måned kl i krypten Under den lutherske kirke på Place du Bourg de Four. Indgang 20, Rue Verdaine Morgensang og morgenkaffe I præstegården er fra alle, og man kan gå og komme, som man har lyst mellem kl. 10 og 12. Det hyggelige samvær og kaffen med morgenbrød koster CHF 2 Skagen I går var det storm - nu til morgen er havet blankt. En grå due fløj hen og satte sig i vinduskarmen med en kølig kvist af lys i sit næb (Eske K.Mathiesen) 15

16 16

17 (Fortsat fra side 13) hvor alle efter tur fik hinanden arresteret opildnet af fanatiske munke. Det endte i kaos, og man måtte begynde forfra med en ny synode i Kalkedon i nærheden af Konstantinopel i 451. Under indtryk af hvad Leo den Stores udsendinge havde at sige, og eftersom Dioskuros var død, fik man efter flere forhandlinger, der ikke sjældent udartede til slagsmål, skabt enighed om, hvordan det skulle lyde. Om Kristi to naturer er at sige, at det er to naturer i én person, uden sammenblanding eller forvandling, men uopløseligt og uadskilleligt forenede. Sådan har det lydt siden synoden i Kalkedon, men hvad Maria angår blev det kun østkirken (Den ortodokse Kirke), der ophøjede hende til Gudsmoder efter Kalkedon. Først i 1854 fulgte vestkirken efter med dogmet om Marias ubesmittede undfangelse, men det er en anden historie. Den lutherske ortodoksi i det 16. årh. gjorde sig mange overvejelser over forholdet imellem de to naturer, mens pietismen med den afledte Indre Mission var mere interesseret i den blodige, lidende Kristus end i hans to naturer. Rationalismen fandt problemstillingen uinteressant og ønskede, at Kristus skulle være et moralsk forbillede, som ledte frem til Gud, dyd og udødelighed, men dogmet eksisterer stadig, og kirkens officielle svar i dag må stadig blive en henvisning til synoden i Kalkedon, når der bliver spurgt til Kristi to naturer. Mads-Bjørn Jørgensen 17

18 18

19 Danske kunstnere i Genève Landsbyen Genthod, som ligger nogle få kilometer fra Genèves centrum, var gennem hele det attende århundrede et yndet opholdssted for flere medlemmer af denne bys bedre borgerskab og ledende skikkelser. Stedets beliggenhed gjorde det muligt at nyde landlivets glæder uden at forsømme repræsentative og administrative pligter i den lille republik, som jo Genève var på det tidspunkt. Og det er præcis i Genthod, at vi fra ca finder Charles Bonnet, politiker, videnskabsmand og filosof; han havde på det tidspunkt til hensigt at trække sig helt ud af politik for at hellige sig den naturvidenskabelig forskning, som allerede havde gjort ham berømt på europæisk plan. Den politiske situation i Genève begyndte nemlig at tage en vending, som han, som medlem af en af byens regerende familier, ikke kunne acceptere: Oplysningstidens reformerende idéer og Jean Jaques Rousseau og Co., det var ikke noget for ham. Så nu skulle der altså forskes, og han havde brug for kompetent hjælp til at illustrere sine værker. Tilfældet ville, at han mødte den arbejdsløse danske musiker Heinrich Plötz, som opholdt sig i Genève, hvor han forsøgte at ernære sig som miniaturemaler. Dette gjorde han faktisk så godt, at han blev installeret i Bonnets dejlige hus i Genthod, hvor han hurtigt gjorde sig uundværlig for både Monsieur og Madame. Han kunne nemlig lidt af hvert den gode Plötz: Han tegnede plancher til Bonnets naturvidenskabelige værker, hjalp til med botaniske eksperimenter og hyggede om fruen med ture i parken, som dengang gik helt ned til søen og var kendt vidt og bredt for sine sjældne blomster og planter. Det var faktisk den rene idyl med de tre, som kom til at vare i 18 år. Men allerede i 1777 skete der så det, at Bonnet måtte have meget mere hjælp; han stod for udgivelsen af sine samlede værker, og hvad han virkelig havde brug for nu, var en dygtig tegner og gravør. Det var Plötz som fandt løsningen: han kontaktede en ven og landsmand i Paris, Johan Frederik Clemens, som havde fået et kongeligt legat for at studere kunst i Paris, men som kunne overtales til at tage en lille tur til Genève, inden han skulle tilbage til København. Og Clemens kom i begyndelsen af 1777, men han kom ikke alene, han havde fået rejseselskab af to danske venner fra Paris: tegneren og gravøren Simon Malgo og kunstmaleren Jens Juel. De tre danskere blev omgående inviteret til Genthod og da yderligere en dansk tegner sluttede sig til gruppen nogle måneder senere, Frederik Ludvig Bradt, var Bonnet omgivet af unge danske talenter som kun havde eet ønske : at komme i arbejde. Og så gik det ellers løs. Plötz fremstillede plancherne, Clemens og Bradt tegnede og graverede illustrationerne i form af små charmerende vignetter til Bonnets samlede værker, og resultatet blev overmåde smukt og smagfuldt. Jens Juel, vor uforlignelige Jens Juel, malede på livet løs. Han startede med et herligt portræt af Bonnet, som Clemens graverede med stor virtuositet til Bonnets Oeuvres: Vi ser her Charles Bonnet, som mediterer foran en opslået Bibel.Man kan endog se, at den tekst, der optager ham, er Paulus første brev til menigheden i Korinth det 15. kapitel, der omhandler opstandelsen. Portrættet hænger i dag i det lille museum der hører til Universitetsbiblioteket, Uni Bastion, i Genève. Jens Juels lykke i det franske Schweiz var gjort med dette portræt, bestillingerne strømmede ind fra mange indflydelsesrige Genève-borgere, venner og slægtninge af Bonnet i første række, som siden anbefalede Juel til højre og venstre. Den danske kunstmaler og hans succes blev samtaleemne i byen og begyndte endog at skræmme den store Jean-Etienne Liotard, europæisk kendt kunstmaler fra Genève som følte, at han havde fået en vigtig konkurrent. Den femte dansker Simon Malgo, ved vi faktisk meget 19

20 mindre om, og der er ikke tvivl om, at han stod i skyggen af Juels og Clemens store talent, men han har ikke desto mindre efterladt sig nogle smukke malerier og tegninger, hvoraf nogle en overgang var at finde i la Maison Tavel i Genève. Efter cirka eet års ophold i Genève rejste Clemens og Bradt tilbage til Danmark med mange gode minder fra deres ophold i det franske Schweiz, hvilket fremgår af breve, som de siden sendte til Bonnet. Jens Juel blev helt frem til 1780, han havde simpelthen ikke tid til at rejse hjem, han malede på livet løs, og nogle af hans dejligste portrætter er faktisk at tilskrive denne periode af hans liv. Og så var han jo blevet forelsket, men det er så en helt anden historie. Simon Malgo rejste nok aldrig hjem, det er lidt uvist, hvad han foretog sig efter Genève; man har kunnet spore ham til London, hvor han levede i stor armod. Og Heinrich Plötz? Ja, han blev i Genthod hos Charles Bonnet frem til dennes død i 1793, og endte med at blive som et medlem af familien. Efter yderligere nogle år på valsen tog han tilbage til København, hvor han var så heldig at blive ansat ved det danske hof som mekaniker, en udnævnelse som sikkert kunne tilskrives hans nære mangeårige forhold til Charles Bonnet. Læs mere om de danske kunstnere i Genève og andre interessante danskere og schweizere i Lise Arends Olsens bog: Regards du Danemark Echanges avec la Suisse aux 18 e et 19 e siècles Lise Arends Olsen som på en levende og let tilgængelig måde fortæller om mange spændende og dramatiske begivenheder med talrige citater fra protagonisternes breve og dagbøger. Bogen, som er skrevet på fransk, indeholder 183 sider med læsestof, samt 35 illustrationer af malerier og graveringer. Pris Fr hos forlaget Cabédita, Yens sur Morges (VD), ( ), 20

21 Fra Zürich Den 29. april havde vi gudstjenesten i Zürich med både barnedåb og konfirmation. Der var 4 unge mennesker, som blev konfirmeret. Det var helt specielt, da vi jo kun én gang før har haft konfirmation, dengang kun med én konfirmand, men da Kirken jo bliver større og større, vil det sikkert også ud i fremtiden blive til, at vi har flere konfirmander og oftere barnedåb, hvad der er til stor glæde for alle, som deltager i gudstjenesten. Også en stor tak til Mads-Bjørn Jørgensen, som holdt en dejlig prædiken, som bl.a. blev indledt med, hvor stor betydning det har for familien, når der er født en lille ny verdensborger. Og så sang vi smukke salmer. Der var i det hele taget en dejlig stemning i kirken også bagefter, hvor der kom mange, mange mennesker til vores kirkekaffe. Alt i alt var vi ca. 75 mennesker til gudstjeneste. For ikke at glemme, at der var en konfirmandfamilie, som kom med en dejlig kurv med drikkevarer til alle. Tusinde tak. Ikke mindst en stor tak til vore damer, som hver gang til kirkekaffen bager dejlige kager og boller. Desværre manglede vi salmebøger ved gudstjenesten. Men landet ligger sådan, at de lige er blevet fornyet, og der er 25 salmebøger på vej til Zürich. Vi håber, at de er fremme til næste gudstjeneste. Kirkekomiteen i Zürich Julestue 2007 i Le Lignon, Geneve Søndag den 2.december kl Adventsgudstjeneste. Kl er boderne åbne Salg af danske madvarer, hjemmelavet leverpostej, slik, øl og snaps, adventskranse, kalenderlys, håndlavet julepynt og meget andet og mere. Caféen byder på gløgg, kaffe og æbleskiver, frikadeller, hotdogs, øl og andre drikkevarer. Leg og dans om Juletræet for store og små. Julehistorie og godteposer. Læs mere om arrangementet i kirkebladets næste udgave. Alle med lyst til at deltage i hyggeligt samvær under forberedelserne eller på selve dagen kan kontakte præsteparret på tel: Marianne Lindqvist 21

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere