Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommeren er over os med sol og varme og skønhed"

Transkript

1

2 Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det spændende med Vorup ør Kirke. Den vil nok tiltrække mange sommeren igennem efter gen indvielsen. Man bliver i godt humør af de lyse strand og hav farver,bare ved at gå indenfor. Og så altertavlen! - Med Jesus der stilner stormen på søen! Det minder os om, at Gud også vil hjælpe os i vor nød, i vore livstorme, når vi beder ham om hjælp. I Davids Salme 37,5 står der: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Af Maibrit Nygaard Der sker så meget i verden i øjeblikket. Det er godt, at vi har Jesus Kristus. Han er verdens lys. Han dækker bord for os hver eneste søndag og tager imod os med glæde. I Hundborg Kirke er der også mulighed for at deltage i aftensang den sidste tirsdag i måneden i juli og august. Er man til det frie liv, er der for hele provstiet pilgrimsvandring d. 4 juni fra Thorsted Kirke kl. 9. Og 2 pinsedag d. 13 juni friluftsgudstjeneste for børn og voksne ved Nors Sø kl. 11. Glædelig Pinse og god sommer! Pilgrimsvandring i Thy Pilgrimsvandringen begynder med en andagt i Thorsted Kirke kl. 9. Herfra går vi igennem skoven forbi Vandet Sø til Vester Vandet Præstegård, hvor der serveres eftermiddagskaffe i konfirmandstuen. Der vil blive en kort rute for dem, der ikke vil gå så langt. Og en længere for dem, der kan lide at strække ud. Vi har også planer om at sejle på søen og opleve det at blive båret oppe af søens vand. Vi slutter med andagt i Vester Vandet Kirke. Man medbringer selv mad og drikke til frokost. Alle er velkomne til at deltage. Af hensyn til kaffen må man gerne tilmelde sig til sognepræst Maibrit Nygaard, tlf Lørdag 4. juni fra kl. 9 til kl. ca. 16 Pilgrimsgruppen Thy 2 Hundborg og Vorupør Præstekontorerne er indtil videre lukket. Præsterne træffes på hjemadresserne: Flemming Burgdorf, Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, tlf./fax , - træffes bedst kl , undtagen mandag. Maibrit Nygaard, Kirkedal 5, Vester Vandet, 7700 Thisted, tlf , - træffes bedst mandag til torsdag. Lørdag kun efter aftale.

3 Konfirmation i Hundborg Kirke 8. maj 2011 Stående fra venstre bagest: Mads Immersen, Thomas Østergaard Børsting, Lasse Skydt Jørgensen, Adam Skovsted Fuglsang. Stående fra venstre i midten: Morten Hartmann Handest, Frederik Knudsen Thede, Simon Krogsgaard, Lasse Rosenvinge Kjellerup, Celina Linde Kristiansen. Siddende fra venstre: Mathilde Kragh, Laura Thinggaard Kristensen, Lotte Vibe Visby Bunch, Maria Cecilie Røntved Krog, Maria Kristiane Thomsen. Minikonfirmander Ti friske minikonfirmander fra Vorupør ruller sig ud foran alteret i Vorupør Kirkecenter. Fra venstre bagest: Aske, Frederik, Marcus, Lasse, Elisa, Selma, Rasmus og Ida. Forrest: Marcos og Sara. 3

4 Mariæ bebudelsesdag En torsdag her i foråret havde vi en tur til Viborg Domkirke med konfirmanderne. Vi havde en guide til at fortælle om Joakim Skovgaards fantastiske billeder, som går hele vejen rundt i kirken på væggen. Guiden var god til at fortælle. Det var en pensioneret lærer. Til sidst sad vi oppe i koret og så på det store, store billede, der viste Jesu himmelfart med disciplene forneden. Disciplene stod og kikkede op på Jesus, der blev løftet op i luften. Så spurgte guiden: Hvad er det, der er rundt om Jesus?. (Der var den mandelformede glorie, som på fagsprog hedder mandola) Det kunne konfirmanderne ikke svare på. Det er ikke så sært, I ikke kan det, sagde guiden. For der er kun en af slagsen, der er omgivet af sådan en mandelformet cirkel. Det betyder, at Jesus er født af en jomfru. Det er et udtryk for det kvindelig skød. Jeg tror guiden havde i baghovedet, at det var Mariæ bebudelsesdag et par dage efter, og at vi skulle have det med i bagagen hjem. Vi holder Mariæ bebudelsesdag til minde om den dag Jomfru Maria fik meddelelse gennem en engel, om at hun var udvalgt af Gud til at blive mor til Guds Søn, der skulle have navnet Jesus. Drengen ville ikke blive undfanget på normal vis. Der ville ske et under. Fødselen derimod ville foregå som alle andre fødsler. Maria var på det tidspunkt en ganske ung pige. Hun var forlovet med Josef, men de havde ikke haft noget med hinanden at gøre. Det var et arrangeret ægteskab. Det var i byen Nazaret i Israel i sine forældres hus, Maria fik englebesøg, mens hun var alene. Vi ved kun lidt om Maria. Hun er jøde. Hun er af Levis stamme, den gamle præsteslægt. Hendes navn Maria er en græsk omskrivning af det hebræiske Mirjam. Moses storesøster hed Mirjam. Det var Mirjam, der holdt vagt, da den lille Moses var blevet lagt i sivkurven i Nilen af sin mor, for at han ikke skulle blive slået Af Maibrit Nygaard ihjel af faraos soldater. Mirjam sprang frem, da faraos datter, prinsessen fandt den lille dreng i sivkurven, der hvor prinsessen og hofdamerne plejede at bade. Mirjam tilbød at hente en amme, og prinsessen sagde ja. Planen lykkedes. Moses blev reddet. Moses storesøster var hjælpsom, kærlig, lydig, modig og en troende kvinde. Det var den unge pige fra Nazaret også. Maria ville gerne være Herrens tjenerinde, da englen beder hende om det. Men Maria kan ikke forstå, hvordan det skal gå til, da hun ikke har noget med en mand at gøre. Englen forklarer, at der vil ske et under. Helligåndens kraft vil komme over hende. Det udtrykkes vores trosbekendelse med ordene undfanget ved Helligånden. Rejser man til Israel til byen Nazaret, vil man opdage, at der er bygget en meget stor og flot kirke på det sted, hvor man mener bebudelsen fandt sted. I Nazaret er der også en gammel brønd. Her hentede Maria vand sammen med de andre kvinder. Når man står ved brønden, mærker man historiens vingesus. Marias forlovede Josef er også jøde. Han er af Davids slægt, den gamle kongeslægt. Han er tømrer. Josef blev ulykkelig, da han fik at vide at Maria ventede barn. Han mente, hun måtte have været ham utro. Som følge heraf ville han ikke have hende til kone. På den anden side ville han godt have forlovelsen hævet uden at hun blev straffet med døden, hvis han kunne få det arrangeret. For hvis det kom frem, at Maria havde været utro var straffen ifølge den gældende lov for unge kvinde stening til døden. Josef havde mange spekulationer. Men så skete der det, at Gud i en drøm åbenbarede sandheden om barnet for Josef. Gud befalede ham i drømmen at gifte sig med Maria og tage barnet til sig og give det navnet Jesus. Det gør Josef. Dermed blev Josef i overensstemmelse med den jødiske lov regnet som far til drengen. Derved kom Jesus til at høre til Davids 4

5 slægt. Herved gik det i opfyldelse, som er profeteret i Gammel Testamente, om at Messias skal være af Davids kongeslægt. Det er også profeteret i Gammel Testamente, at Messias skulle fødes i Betlehem. Det kom til at gå i opfyldelse, selv om både Maria og Josef boede i Nazaret. - I forbindelse med en folketælling måtte de tage til Betlehem. Og der blev drengen født. Maria og Josef får senere fire sønner sammen. De hedder: Jakob, Josef, Simon og Judas. De får også nogle døtre, som vi ikke kender navnene på. Jesus er Marias førstefødte. Der er nogle, der mener, at de andre børn er Josefs fra et tidligere ægteskab. Men lad os vende tilbage til bebudelsen den dag i Nazaret! Englen Gabriels budskab til Maria om barnet, der skal komme, er et budskab til os alle om, at nu griber Gud selv ind i verdens historie helt konkret, ved at Gud selv kommer til vor jord. Gennem sin Søn vil Gud gribe ind og hjælpe os mennesker ud af fortabtheden, hvis vi vil lade os hjælpe. Josef er udvalgt af Gud med lige så stor omhu som Maria. Josef skulle passe på barnet og dets mor. Josef var en gudfrygtig mand. Han var lydig mod Gud og fulgte Guds anvisninger. Han var også et godt menneske, da han ville skåne Marias liv. Efter at drengen var født i Betlehem, fik Josef en nat i en drøm besked på at stå op med det samme og flygte med barnet og dets mor til Egypten, så drengen ikke blev dræbt af den onde kong Herodes. Den lille familie nåede ud af Betlehem, inden soldaterne på kongens befaling nåede frem og dræbte alle drenge under to år i Betlehem. Herodes mente den nyfødte kongesøn måtte være iblandt dem. Han ønskede ikke en konkurrent til tronen. Efter Herodes død vendte den lille familie tilbage til Nazaret, hvor Jesus tilbragte sin barndom. Man mener, Josef er død forholdsvis tidligt, og at Maria er enke, da Jesus er ca. 30 år, da Jesus begyndte sin offentlige virksomhed omgivet af sine disciple. Der er en episode i evangelierne, hvor vi hører at Maria og Jesu brødre forsøger at gribe ind og forhindre Jesus forkyndelse. Det ser ud til, at de på et tidspunkt frygter, at hans forstand har taget skade. De kommer for at hente ham og sender bud om, at de venter på ham, og at han skal komme. Men Jesus lader dem vente forgæves. I stedet siger han til skaren, der omgav ham, at de der gør hans Faders vilje, er hans brødre og søstre. Først efter Jesu opstandelse gik det op for Jesu brødre, hvem han egentlig var, at han var ovenfra. Jesu broder Jakob kom til tro, da han mødte den opstandne Jesus. Jakob blev leder af den første menighed i Jerusalem. År 62 blev Jakob stenet til død pga. sin tro på Jesus som Guds Søn og verdens frelser. De første kristne blev forfulgt. Stefanus var den første, der blev dræbt. Jesus er Guds Søn. Han er en del af den treenige Gud. Derfor har han været til før han blev født af Jomfru Maria. Vi andre, almindelige mennesker har ikke været til, før vi blev skabt i moders liv. Kristus er unik, som guiden sagde til os i Viborg Domkirke. Efter at Jesus blev taget tilbage til himlen Kr. Himmelfarts dag har han sendt sin Ånd, Helligånden til at hjælpe og vejlede os kristne. Først og fremmest til at tro på Jesus Kristus Guds Søn, og dernæst til at leve efter det Jesus har lært os. Gud har givet os et håb midt i det hele. Det er hans Søn Jesus Krist. Ham kan vi holde os til, så har vi livet, og er ikke overladt til os selv. 5

6 Februar, marts og april 2011 Hundborg Kirke Den 26. februar blev Kristella Dybdahl Højbak, Voldgade 9, Sjørring, begravet på Hundborg Kirkegård. Den 22. marts blev Oliver Jensen Rysgaard, Vorupørvej 179, Hundborg, døbt i Hundborg Kirke. Den 17. april blev Ida Bangsgaard Christensen, Landbolystvej 12, Hundborg, døbt i Hundborg Kirke. Den 17. april blev Kirstine Elahi, Toftlund, konfirmeret i Hundborg Kirke. Jannerup Kirke Den 1. april blev Albert Thomsen Møller, Kirkebyvej 18, Nors, begravet på Jannerup Kirkegård. Vang Kirke Den 25. februar blev Annicha Krogh, Skovly 3, Vang, begravet på Vang Kirkegård. Den 15. marts blev Hans Peter Fuglsang, Fredensvej 15, Sjørring, begravet på Vang Kirkegård. Den 3. april blev Line Krog Christensen, Trapsandevej 59, Vang, døbt i Vang Kirke. Den 5. maj blev Ingeborg Christoffersen, Trapsandevej 57, Vang, begravet på Vang Kirkegård. Den 14. maj blev Michele Møller og Brian Holm Jeppesen, Oddesundvej 113, Snedsted, viet i Vang Kirke. Vorupør Kirke 6 6 Den 5, marts blev Alice Grønlund, Sennelsvej 65, Sennels, begravet på Vorupør Kirkegård. Den 11. marts blev Sonja Steffensen Vang Jensen, Smedevej 18, Vorupør, bisat fra Vorupør Kirke(center). Den 11. marts blev Jens Peter Munk Pedersen, Gravesensvej 1, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård. Den 12. marts blev Kirsten Nysted, Perikonvej 3, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård. Den 20. april blev Aksel Madsen, Nordsøvej 11, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård.

7 Ny organist Jeg er Thybo, voksede op i Hørsted. Da jeg blev født med et markant synshandicap, kom jeg på blindeskolen ved Kalundborg i femte klasse. Senere blindeinstituttet i København, hvor musikken var en vigtig del af både hverdag og fest. I 1975 blev jeg optaget på musikkonservatoriet i Århus. Her blev det til en musikpædagogisk eksamen med vægt på rytmisk musik. I 1980 flyttede jeg tilbage til Thy og var musikskolelærer. Jeg mødte min kone Gurli Korgaard, som jeg stadig er sammen med. Jeg blev organist i Klitmøller kirke i To år senere fik jeg et tilbud om at blive organistvikar i Lom i Norge. Her fik vi vores søn Christian i Tilbage i Danmark spillede jeg i tre kirker på Sydmors. I 1996 gjorde jeg endelig organistuddannelsen, på Vestervig kirkemusikskole, færdig. Derefter fulgte nogle år som organist i det midtjyske. Fra tog jeg efteruddannelse på konservatoriet i Esbjerg, særlig var det optagelse og redigering af musik, men også orgelimprovisation og komposition, tog jeg undervisning i. Jeg startede et lille firma; Svaneborg Sound. Læs mere på I 2004 flyttede vi tilbage til Thy. Vi boede til leje på Borggård vest for Hundborg. Jeg spillede i nogle år i Vesløs, Øsløs og Arup kirker. De sidste par år har jeg været vikar, senest i Skjoldborg og Kallerup. I 2008 flyttede vi til Hundborg hvor vi er glade for at bo. Jeg glæder mig til at arbejde i alle fire kirker og på Solgården, ligesom jeg håber på et godt samarbejde med menighedsråd og ansatte. Lars Svaneborg 7

8 Genindvielse af Vorupør kirke I kirkebladet fra februar var der på en af midtersiderne en indbydelse til genindvielsen af Vorupør kirke. Menighedsrådet havde sagt, at på denne dag ønskede man, at rigtig mange ville møde op, så kirken kunne blive fyldt. Det blev den, og kl var der ingen ledige pladser i midterskibet, og der blev også snart fyldt op i siderne. Man kunne mærke, hvor forventningsfulde kirkegængerne var og sad og beundrede den istandsatte kirke. Der var en lys og glad stemning i en lys og venlig kirke. Præcis klokken 14 ringede kirkeklokken for første gang i snart fire år til gudstjeneste i kirken og ikke i kirkecentret. Efter bedeslagene satte orgel, cembalo, trompet og pauke ind med et smukt og festligt præludium, og i procession kom biskop Henning Toft Bro, sognepræsterne Maibrit Nygaard og Flemming Burgdorf, Provst Henning Sørensen og formand for menighedsrådet Thomas Thomsen ind i kirken og i spidsen for dem tre faner fra FDF. Biskoppen gik op foran alteret og fremsagde indledningsordene og formanede menigheden om kirkens rette brug. Der er et bestemt ceremoniel til en kirkeindvielse. Der blev sunget indvielsessalme og menighedsråd og sognepræsterne Maibrit Nygaard og Flemming Burgdorf bar de hellige genstande op til alteret. Det er lysestagerne, som tændtes, biskoppen modtog alterets bøger, oblatæske, disk og alterkalk blev sat 8

9 på alteret, og endelig kom dåbsfad og dåbskande tilbage til døbefonten. Biskoppen kunne så efter denne højtidelige optakt erklære Vorupør kirke for genindviet. Det førte over i en almindelig gudstjeneste med biskoppen som prædikant, og kirkens præster forrettede altergangen. Under uddelingen af brød og vin sang Motet Koret fra Hillerslev Ave Verum Corpus. Altså en sædvanlig gudstjeneste, som vi kender den, og biskoppen udtrykte også ønsket om, at menigheden ville bakke op om de fremtidige gudstjenester i deres smukke kirke. Der var efter indvielsen sammenkomst i kirkecentret, hvor der var en lille forfriskning. Formand for menighedsrådet takkede for pengegaverne, der skal bruges til at købe statuetter af de fire evangelister. De mange andre talere takkede for veludført arbejde og godt samarbejde i den tid, man havde arbejdet på kirken. Alle udtrykte deres glæde over det smukke resultat. En lang og herlig dag sluttede med koncert i kirken. Det var trioen Tina Siel sopran, Tine Lilholt fløjtenist og Knud Erik Trane pianist. De var dygtige og gav en meget medrivende koncert. Til slut tak til menighedsrådet i Vorupør og deres mange hjælpere for en yderst dejlig dag. Erik Jespersen 9

10 Vang Som oplyst i Kirkenyt i februar, har Henrik, vores organist, opsagt sin stilling. Stillingen har været opslået, og rådene har fået to ansøgninger, som i dag bliver afgjort, hvem af de to der får jobbet. Tak til Henrik Juul Andersen, for gode 10 år, hvor vi har nydt dine toner. Håber du må blive glad for din nye arbejdsplads. Vi må sige de fire sogne er i Festens tegn i år. Først indvielsen af Vorupør kirke, næst efter 25 års jubilæum for Flemming Burgdorf og 40 års jubilæum for Jytte Sandal. Vi føler trang til at sige tak til familien Burgdorf, for jeres helhjertethed at have taget menigheden til jer. Tak for en klar forkyndelse, og godt samarbejde Vi håber I må holde ud i mange år endnu. Jytte, vi skylder også dig en stor tak for din sangstemme i 40 år. Tak for din venlighed og hjælpsomhed. Også til dig kan vi sige, du har gået helhjertet ind i det arbejde. Mange tak til Jytte og Svend Sandal, vi håber, I må få mange gode år endnu. I marts havde vi gennemgang af regnskab for år 2010, det viste en overskud på ,00 kr. Det er dejligt at komme ud med overskud. Pengene kan vi anvende til forbedringer af andre ting. Den 13. april havde vi syn af kirke/kirkegård og præstegård. Alle gamle mangler var udført på nær oprydning på kirkens loft. Der var ingen nye mangler. Jeg har også skrevet flere gange om vores klokkestabel, nu er tegningerne endelig godkendt i Aalborg Stift. Menighedsrådsmøder i Vang Onsdag d. 15. juni hos Richard Hove Nielsen, Trapsandevej 51. Onsdag d. 24. august hos Knud Kristensen, Mellemvej 11. Begge møder er kl Hundborg Det har været en meget travl periode her i foråret. Nu er regnskab for 2010 færdiggjort og indsendt til provstiet til godkendelse, og budget 2012 skal snart laves. I år havde vi et lille overskud, som vi må bruge og får brug for i Vi er i gang med at ansætte en ny organist, og som man kan se i bladet, bliver det Lars Svaneborg her fra Hundborg. Vi glæder os til samarbejdet. Byggeriet af vort nye sognehus er nu endelig kommet i gang. Det tog meget lang tid for kommunen at få lavet en byggetilladelse. Vi håber at kunne indvi huset her i 2011, men vi er noget forsinket. I sidste blad skrev jeg om sammenlægning af menighedsrådene i Hundborg og Jannerup. Jannerup har meddelt, at det først skal ske efter valget i 2012, og ikke som der blev skrevet i protokollen snarest. Det tager vi naturligvis til efterretning. Erik Jespersen Thisted provsti har sat det på som et projekt i 2013, så håber vi det holder. 10 Knud Kristensen

11 Vorupør Tak til alle! Så blev vores kirke genindviet, og det var en fantastisk dag. En lang tid med byggeri, der så endeløst ud, men nu er kirken færdig, og det er da fantastisk. Det er synd for Johannes Udemark, at han ikke oplevede det. Tilbagemeldingerne fra folk er, at det var et meget flot arrangement, og i al beskedenhed syntes vi da også, at det lykkedes meget godt. Fantastisk vejr den dag, og det skal I da ikke tro var tilfældigt, det var en del af arrangementet! Et arrangement der blev planlagt af et godt arbejdende menighedsråd og en forhenværende organist, nåja og så selvfølgelig manuskriptet fra biskoppen hjalp da også lidt til. Vi ønskede en fyldt kirke og det ønske fik vi opfyldt to gange samme dag. Tak for det! Vi har modtaget pengegaver. Hvor er det flot, tusind tak for det. Håndværkerne har f.eks. givet kr., der skal gå til de 4 evangelister, som det er meningen, at Bjørn Søndergård skal lave. Velkommen til Lars Svaneborg, vores nye organist, vi ser frem til et godt samarbejde med ham. For spille det kan han. Thomas Thomsen Sogneudflugten 2011 søndag den 19. juni Afgang fra parkeringspladsen ved Hundborg kirke kl præcis, da vi skal nå færgen i Agger. Vi ser den nye kirke i Thyborøn, og fortsætter til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Her drikker vi kaffe. Herefter går turen til Nr. Nissum kirke, hvor der vil være en kort andagt, inden vi slutter med aftensmad på Tambohus Kro. Pris 150 kr. / person. Tilmelding inden 11. juni til: Svend Ejler Gregersen...tlf Vera Nordensgård...tlf Tage Ø. Nielsen...tlf Mogens Futtrup...tlf Hundborg Jannerup Vorupør Vang menighedsråd 11

12 Hvor andet ikke er nævnt, er møderne kl Møder i Missionshuset Kl hvor intet andet er nævnt Torsdag d. 16. juni Møde v. Nordthy kredsen mandskor. Juli sommerferie Lørdag d. 13. august Rengøring i missionshuset. Torsdag d. 18. august Møde v. missionær Heri Elttør, Aulum. Møder i bibelkreds 2 Kl hvor intet andet er nævnt Mandag d. 6. juni Bibeltime hos Anja og Søren, Snejstrupvej 8. Mandag d. 20. juni Bedemøde hos Birgitte Campbell, Vorupørvej 219. Juli sommerferie Mandag d. 22. august Bibeltime hos Lena og Finn Larsen, Jannerupvej 12. Mandag d. 29. august Bedemøde hos Esther og Gunnar, Mosevej 3. Legestuen holdes hver tirsdag kl på Hellebjerg 1 (missionshuset) bortset fra ferier. Der holdes sommerafslutning i præstegården i forbindelse med familiegudstjenesten i Vang kirke Kristi Himmelfartsdag d. 2. juni kl Start efter sommerferien: 6. september. Nye børn er meget velkommen! Bedemøder holdes, hvor intet andet er aftalt, torsdage kl til ca i præstegården. Enhver er velkommen! Tvorup kirkeruin Friluftsgudstjeneste holdes ved kirkeruinen i Tvorup søndag 14. august kl Medbring evt. siddeplads og kaffekurv. I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Vang Kirke. 12

13 25 års jubilæum 15. maj 1986 blev Flemming Burgdorf ansat som sognepræst ved kirkerne i Vang og Vorupør kirker og søndagen efter i Hundborg, Jannerup, Vang og Vorupør. Margarethe og Flemming Burgdorf har i disse 25 år boet i Vang præstegård. Dette jubilæum skulle naturligvis fejres, og efter gudstjeneste i Vorup ør kl. 9 og i Vang kl var der indbudt til frokost i Vorupør Kirkecenter kl. 13. Ca. 80 fra de fire sogne havde taget mod indbydelsen til at komme og hylde præsteparret på deres jubilæumsdag. Det blev en meget fin eftermiddag, hvor en datter og en søn som de første holdt tale for deres mor og far. De fremhævede begge, hvor helhjertede deres forældre var gået ind til præstegerningen og deres evne til at få befolkningen i tale. De kunne godt huske familiens ankomst til Vang præstegård i sin tid, og de havde følt sig meget velkomne, men de havde dog haft nogle sprogproblemer, som de sagde! 5 børn og svigerbørn sang og spillede til slut en salme for deres forældre og alle os andre. Medlemmer af Jannerup, Vang og Vorupør menighedsråd sørgede for det rent praktiske omkring festen, og det gjorde de rigtig flot. Folk hyggede sig virkelig og snakken gik på bedste vis. Som man kan forvente, var der en lang talerække. Da jeg er under et vist tidspres fra bogtrykkeren, vil jeg tillade mig at indsætte mit eget bidrag: Er det virkelig allerede 25 år siden, Margarethe og Flemming kom til Vang som årene dog er gået. Det er tit sagt om præstepar, at man betaler for en og får 2. For jer gælder det i høj grad. Flemming har ansættelsen og står for embedet, sådan er det. Men Margarethe, du er præstegårdens engel, er jeg lige ved at sige. Her er du den dygtige og kompetente værtinde, der altid får os til at føle os velkomne. Skulle man dumpe helt uventet ind til din fødselsdag, bliver man da bare budt ind til alskens lækkerier. I har haft jeres tunge dage med sygdom, men alligevel er der altid overskud til at spørge til, hvordan vi andre har det. Til genindvielsen i Vorupør var det livsbekræftende, at Margarethe var både præstefrue og mormor måske mest mormor? Til dig Flemming vil jeg sige tak for den gerning, du har udført i vore sogne i disse år. Du er en meget dygtig præst, som på alle præstegerningens felter har udført et formidabelt stykke arbejde. Du er der i sorgens stund og i de glædelige stunder. Vi har værdsat dine prædikener og hele diakonien, der er indeholdt i præstens gerning. Jeg vil også fremhæve din udsendelse som feltpræst, som både rummede farer og afsavn, men du følte, at Guds ord også skulle forkyndes der. Jeg vil også sige tak for vort samarbejde om menighedsrådsarbejdet og om kirkebladet og mange andre ting, som jeg tit forstyrrer dig med. Kære Margarethe og Flemming dette er ingen afskedstale. Tværtimod håber jeg, I vil blive ved i rigtig mange år endnu til glæde, trøst og oplysning for os alle i de 4 menigheder. Erik Jespersen 13

14 Sogneaften Den 5. april arrangerede menighedsrådene i Hundborg og Jannerup sogneaften på SOLGÅRDEN. Inger Rasmussen og Sigrid Jespersen stod for tilrettelæggelsen af denne aften, hvor foråret blev sunget ind. Folkekoret optrådte med 9 numre, og ellers var der fællessang, hvor tilhørerne kom med forslag. Det blev en rigtig fin aften, hvor alle hyggede sig med at høre og synge mange af vore dejlige forårssange. Aftenen sluttede med, at Sigrid og jeg viste nogle af vore billeder fra Armenien og Georgien. Menighedsrådene var meget glade for igen at stå for denne forårssangaften. Passionsgudstjenesten lige før påske måtte vi jo desværre aflyse på grund af sygdom. Erik Jespersen Stof til næste nummer: For månederne september, oktober og november bedes indleveret til Erik Jespersen, eller Svend Ejler Gregersen, - senest d. 2. august. Kirkenyt udgives af menighedsrådene i Hundborg, Jannerup, Vang og Vorupør. Ansvarshavende redaktør: Erik Jespersen, mail: Signerede artikler og indlæg i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med redaktørens opfattelse. Produktion: Team Lynderup, tlf

15 Hundborg Kirke Kirkebetjent: Holger Poulsen, Vorupørvej 190, Hundborg, tlf mobil Mail: Graverkontoret: Kirkevej 1 A, Hundborg, tlf Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Peder Frode Hansen Skårupvej 7, 7700 Thisted, tlf Hundborg menighedsråd Mail: Formand: Erik Jespersen, Thadetoftvej 18, Hundborg, tlf Næstformand: Aksel Jepsen, Vorupørvej 266, Førby, tlf Kasserer: Henning Enevoldsen, Mosevej 33, Hundborg, tlf Kirkeværge: Inger Rasmussen, Dybdalsgave 5, Hundborg, tlf Svend Ejler Gregersen, Røde Anes Vej 35, Hundborg, tlf Jannerup Kirke Graver: Holger Poulsen (se Hundborg Kirke). Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Peder Frode Hansen, 7700 Thisted, tlf Jannerup menighedsråd Mail: Formand: Tage Nielsen, Kanalvej 29, Jannerup, tlf Næstformand og kirkeværge: Anton G. Nielsen, Kanalvej 21, Jannerup, tlf Kasserer: Anne Grethe Møller, Rosvangvej 61, Jannerup, tlf Anja Sørensen, Snejstrupvej 8, Snejstrup, tlf Kim K. Krog, Rosvangvej 57, Jannerup, tlf Vang Kirke Graver: Kristian Christensen, Rodals Bakke 17, Vang, tlf Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Jytte Sandal, Gammeltorp 7, Thisted, tlf Vang menighedsråd Mail: Formand: Else Marie Christensen, Rodals Bakke 17, Vang, tlf Næstformand og kasserer: Knud Kristensen, Mellemvej 11, Vang, tlf Kirkeværge: Mogens Futtrup, Tvorupvej 13, Tvorup, tlf Richard Hove Nielsen, Trapsandevej 51, Vang, tlf Tove Louise Nielsen, Djernæsvej 8, Tvorup, tlf Vorupør Kirke Vorupør Kirkecenter, Bredkærvej 3, tlf Graver: Torben Vad Andersen, Runevej 23, Sjørring, mobil: (Træffetid torsdag kl ). Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Jytte Mikkelsen, Vesterhavsgade 28, tlf Vorupør menighedsråd Mail: Formand: Thomas Erhardt Thomsen, Porsevej 5, Vorupør, tlf Næstformand og kasserer: Lene Thomsen, Knottivej 3, Vorupør, tlf Kirkeværge: Jens Otto Hove Kristensen, Bredkærvej 10, Vorupør, tlf Allan Thinggaard Thomsen, Toosholmvej 5, Vorupør, tlf Vera Bisgaard Nordensgaard, Smedevej 8, Vorupør, tlf

16 234 B = Burgdorf MNY = Maibrit Nygaard Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør Juni 02. juni Kr. himmelfartsdag MNY B juni 6. s. e. påske MNY B 12. juni Pinsedag B B MNY 13. juni 2. pinsedag juni Trinitatis B søndag 26. juni 1. s. e. trin B B 3 Juli 03. juli 2. s. e. trin B MNY B juli 3. s. e. trin B B MNY 17. juli 4. s. e. trin MNY 24. juli 5. s. e. trin MNY MNY juli Tirsdag MNY juli 6. s. e. trin MNY 4 August 05. august Fredag B august 7. s. e. trin B B august 8. s. e. trin B B august 9. s. e. trin B B 28. august 10. s. e. trin MNY 30. august Tirsdag MNY 5 September 04. september 11. s. e. trin B MNY B september 12. s. e. trin B B 18. september 13. s. e. trin MNY B september 14. s. e. trin MNY B B september Tirsdag MNY 5 1 Familiegudstjeneste med efterfølgende frokost og samvær i præstegården. 2 Ingen gudstjeneste fælles gudstjeneste ved Nors Sø kl. 11 for hele Thisted provsti. 3 Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten. 4 Kirkekaffe i Kirkecentret efter gudstjenesten. 5 Aftensang. 6 Gudstjeneste i telt på kræmmermarked, Klemsvej. 7 Friluftsgudstjeneste ved Tvorup kirkeruin. 8 Høstgudstjeneste. 9 Kirkefrokost i præstegården efter gudstjenesten. 10 Kirkefrokost i Kirkecentret efter gudstjenesten.

Pandekagebagning efter friluftsgudstjeneste

Pandekagebagning efter friluftsgudstjeneste Pandekagebagning efter friluftsgudstjeneste Kig op mod horisonten! Af Lisa Bremer Da jeg for første gang var ud med min lillebror for at sejle, syntes jeg, det var rigtigt sjovt at kigge ned i vandet:

Læs mere

Gud er en far. Af Maibrit Nygaard

Gud er en far. Af Maibrit Nygaard Der har været debat i medierne i den sidste tid om Gud, og hvad vi tror på. Hertil er der at sige: Gud er en far, en god far. Vi kommer til Gud som børn, som hans søn eller hans datter. Vores far elsker

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53.årg. Maj juni juli august- september nr.2 Prædiken til mindegudstjeneste i anledning af 200 året for HMS St.George s og HMS Defence s forlis Fra det dybe råber

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG?

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? JUNI JULI AUGUST 2010 MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? Hvad skal vi med al den musik til en gudstjeneste? Orgler er dyre, og organister skal have løn. Kunne vi ikke spare mange penge ved bare at have et elektrisk

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere