Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommeren er over os med sol og varme og skønhed"

Transkript

1

2 Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det spændende med Vorup ør Kirke. Den vil nok tiltrække mange sommeren igennem efter gen indvielsen. Man bliver i godt humør af de lyse strand og hav farver,bare ved at gå indenfor. Og så altertavlen! - Med Jesus der stilner stormen på søen! Det minder os om, at Gud også vil hjælpe os i vor nød, i vore livstorme, når vi beder ham om hjælp. I Davids Salme 37,5 står der: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Af Maibrit Nygaard Der sker så meget i verden i øjeblikket. Det er godt, at vi har Jesus Kristus. Han er verdens lys. Han dækker bord for os hver eneste søndag og tager imod os med glæde. I Hundborg Kirke er der også mulighed for at deltage i aftensang den sidste tirsdag i måneden i juli og august. Er man til det frie liv, er der for hele provstiet pilgrimsvandring d. 4 juni fra Thorsted Kirke kl. 9. Og 2 pinsedag d. 13 juni friluftsgudstjeneste for børn og voksne ved Nors Sø kl. 11. Glædelig Pinse og god sommer! Pilgrimsvandring i Thy Pilgrimsvandringen begynder med en andagt i Thorsted Kirke kl. 9. Herfra går vi igennem skoven forbi Vandet Sø til Vester Vandet Præstegård, hvor der serveres eftermiddagskaffe i konfirmandstuen. Der vil blive en kort rute for dem, der ikke vil gå så langt. Og en længere for dem, der kan lide at strække ud. Vi har også planer om at sejle på søen og opleve det at blive båret oppe af søens vand. Vi slutter med andagt i Vester Vandet Kirke. Man medbringer selv mad og drikke til frokost. Alle er velkomne til at deltage. Af hensyn til kaffen må man gerne tilmelde sig til sognepræst Maibrit Nygaard, tlf Lørdag 4. juni fra kl. 9 til kl. ca. 16 Pilgrimsgruppen Thy 2 Hundborg og Vorupør Præstekontorerne er indtil videre lukket. Præsterne træffes på hjemadresserne: Flemming Burgdorf, Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, tlf./fax , - træffes bedst kl , undtagen mandag. Maibrit Nygaard, Kirkedal 5, Vester Vandet, 7700 Thisted, tlf , - træffes bedst mandag til torsdag. Lørdag kun efter aftale.

3 Konfirmation i Hundborg Kirke 8. maj 2011 Stående fra venstre bagest: Mads Immersen, Thomas Østergaard Børsting, Lasse Skydt Jørgensen, Adam Skovsted Fuglsang. Stående fra venstre i midten: Morten Hartmann Handest, Frederik Knudsen Thede, Simon Krogsgaard, Lasse Rosenvinge Kjellerup, Celina Linde Kristiansen. Siddende fra venstre: Mathilde Kragh, Laura Thinggaard Kristensen, Lotte Vibe Visby Bunch, Maria Cecilie Røntved Krog, Maria Kristiane Thomsen. Minikonfirmander Ti friske minikonfirmander fra Vorupør ruller sig ud foran alteret i Vorupør Kirkecenter. Fra venstre bagest: Aske, Frederik, Marcus, Lasse, Elisa, Selma, Rasmus og Ida. Forrest: Marcos og Sara. 3

4 Mariæ bebudelsesdag En torsdag her i foråret havde vi en tur til Viborg Domkirke med konfirmanderne. Vi havde en guide til at fortælle om Joakim Skovgaards fantastiske billeder, som går hele vejen rundt i kirken på væggen. Guiden var god til at fortælle. Det var en pensioneret lærer. Til sidst sad vi oppe i koret og så på det store, store billede, der viste Jesu himmelfart med disciplene forneden. Disciplene stod og kikkede op på Jesus, der blev løftet op i luften. Så spurgte guiden: Hvad er det, der er rundt om Jesus?. (Der var den mandelformede glorie, som på fagsprog hedder mandola) Det kunne konfirmanderne ikke svare på. Det er ikke så sært, I ikke kan det, sagde guiden. For der er kun en af slagsen, der er omgivet af sådan en mandelformet cirkel. Det betyder, at Jesus er født af en jomfru. Det er et udtryk for det kvindelig skød. Jeg tror guiden havde i baghovedet, at det var Mariæ bebudelsesdag et par dage efter, og at vi skulle have det med i bagagen hjem. Vi holder Mariæ bebudelsesdag til minde om den dag Jomfru Maria fik meddelelse gennem en engel, om at hun var udvalgt af Gud til at blive mor til Guds Søn, der skulle have navnet Jesus. Drengen ville ikke blive undfanget på normal vis. Der ville ske et under. Fødselen derimod ville foregå som alle andre fødsler. Maria var på det tidspunkt en ganske ung pige. Hun var forlovet med Josef, men de havde ikke haft noget med hinanden at gøre. Det var et arrangeret ægteskab. Det var i byen Nazaret i Israel i sine forældres hus, Maria fik englebesøg, mens hun var alene. Vi ved kun lidt om Maria. Hun er jøde. Hun er af Levis stamme, den gamle præsteslægt. Hendes navn Maria er en græsk omskrivning af det hebræiske Mirjam. Moses storesøster hed Mirjam. Det var Mirjam, der holdt vagt, da den lille Moses var blevet lagt i sivkurven i Nilen af sin mor, for at han ikke skulle blive slået Af Maibrit Nygaard ihjel af faraos soldater. Mirjam sprang frem, da faraos datter, prinsessen fandt den lille dreng i sivkurven, der hvor prinsessen og hofdamerne plejede at bade. Mirjam tilbød at hente en amme, og prinsessen sagde ja. Planen lykkedes. Moses blev reddet. Moses storesøster var hjælpsom, kærlig, lydig, modig og en troende kvinde. Det var den unge pige fra Nazaret også. Maria ville gerne være Herrens tjenerinde, da englen beder hende om det. Men Maria kan ikke forstå, hvordan det skal gå til, da hun ikke har noget med en mand at gøre. Englen forklarer, at der vil ske et under. Helligåndens kraft vil komme over hende. Det udtrykkes vores trosbekendelse med ordene undfanget ved Helligånden. Rejser man til Israel til byen Nazaret, vil man opdage, at der er bygget en meget stor og flot kirke på det sted, hvor man mener bebudelsen fandt sted. I Nazaret er der også en gammel brønd. Her hentede Maria vand sammen med de andre kvinder. Når man står ved brønden, mærker man historiens vingesus. Marias forlovede Josef er også jøde. Han er af Davids slægt, den gamle kongeslægt. Han er tømrer. Josef blev ulykkelig, da han fik at vide at Maria ventede barn. Han mente, hun måtte have været ham utro. Som følge heraf ville han ikke have hende til kone. På den anden side ville han godt have forlovelsen hævet uden at hun blev straffet med døden, hvis han kunne få det arrangeret. For hvis det kom frem, at Maria havde været utro var straffen ifølge den gældende lov for unge kvinde stening til døden. Josef havde mange spekulationer. Men så skete der det, at Gud i en drøm åbenbarede sandheden om barnet for Josef. Gud befalede ham i drømmen at gifte sig med Maria og tage barnet til sig og give det navnet Jesus. Det gør Josef. Dermed blev Josef i overensstemmelse med den jødiske lov regnet som far til drengen. Derved kom Jesus til at høre til Davids 4

5 slægt. Herved gik det i opfyldelse, som er profeteret i Gammel Testamente, om at Messias skal være af Davids kongeslægt. Det er også profeteret i Gammel Testamente, at Messias skulle fødes i Betlehem. Det kom til at gå i opfyldelse, selv om både Maria og Josef boede i Nazaret. - I forbindelse med en folketælling måtte de tage til Betlehem. Og der blev drengen født. Maria og Josef får senere fire sønner sammen. De hedder: Jakob, Josef, Simon og Judas. De får også nogle døtre, som vi ikke kender navnene på. Jesus er Marias førstefødte. Der er nogle, der mener, at de andre børn er Josefs fra et tidligere ægteskab. Men lad os vende tilbage til bebudelsen den dag i Nazaret! Englen Gabriels budskab til Maria om barnet, der skal komme, er et budskab til os alle om, at nu griber Gud selv ind i verdens historie helt konkret, ved at Gud selv kommer til vor jord. Gennem sin Søn vil Gud gribe ind og hjælpe os mennesker ud af fortabtheden, hvis vi vil lade os hjælpe. Josef er udvalgt af Gud med lige så stor omhu som Maria. Josef skulle passe på barnet og dets mor. Josef var en gudfrygtig mand. Han var lydig mod Gud og fulgte Guds anvisninger. Han var også et godt menneske, da han ville skåne Marias liv. Efter at drengen var født i Betlehem, fik Josef en nat i en drøm besked på at stå op med det samme og flygte med barnet og dets mor til Egypten, så drengen ikke blev dræbt af den onde kong Herodes. Den lille familie nåede ud af Betlehem, inden soldaterne på kongens befaling nåede frem og dræbte alle drenge under to år i Betlehem. Herodes mente den nyfødte kongesøn måtte være iblandt dem. Han ønskede ikke en konkurrent til tronen. Efter Herodes død vendte den lille familie tilbage til Nazaret, hvor Jesus tilbragte sin barndom. Man mener, Josef er død forholdsvis tidligt, og at Maria er enke, da Jesus er ca. 30 år, da Jesus begyndte sin offentlige virksomhed omgivet af sine disciple. Der er en episode i evangelierne, hvor vi hører at Maria og Jesu brødre forsøger at gribe ind og forhindre Jesus forkyndelse. Det ser ud til, at de på et tidspunkt frygter, at hans forstand har taget skade. De kommer for at hente ham og sender bud om, at de venter på ham, og at han skal komme. Men Jesus lader dem vente forgæves. I stedet siger han til skaren, der omgav ham, at de der gør hans Faders vilje, er hans brødre og søstre. Først efter Jesu opstandelse gik det op for Jesu brødre, hvem han egentlig var, at han var ovenfra. Jesu broder Jakob kom til tro, da han mødte den opstandne Jesus. Jakob blev leder af den første menighed i Jerusalem. År 62 blev Jakob stenet til død pga. sin tro på Jesus som Guds Søn og verdens frelser. De første kristne blev forfulgt. Stefanus var den første, der blev dræbt. Jesus er Guds Søn. Han er en del af den treenige Gud. Derfor har han været til før han blev født af Jomfru Maria. Vi andre, almindelige mennesker har ikke været til, før vi blev skabt i moders liv. Kristus er unik, som guiden sagde til os i Viborg Domkirke. Efter at Jesus blev taget tilbage til himlen Kr. Himmelfarts dag har han sendt sin Ånd, Helligånden til at hjælpe og vejlede os kristne. Først og fremmest til at tro på Jesus Kristus Guds Søn, og dernæst til at leve efter det Jesus har lært os. Gud har givet os et håb midt i det hele. Det er hans Søn Jesus Krist. Ham kan vi holde os til, så har vi livet, og er ikke overladt til os selv. 5

6 Februar, marts og april 2011 Hundborg Kirke Den 26. februar blev Kristella Dybdahl Højbak, Voldgade 9, Sjørring, begravet på Hundborg Kirkegård. Den 22. marts blev Oliver Jensen Rysgaard, Vorupørvej 179, Hundborg, døbt i Hundborg Kirke. Den 17. april blev Ida Bangsgaard Christensen, Landbolystvej 12, Hundborg, døbt i Hundborg Kirke. Den 17. april blev Kirstine Elahi, Toftlund, konfirmeret i Hundborg Kirke. Jannerup Kirke Den 1. april blev Albert Thomsen Møller, Kirkebyvej 18, Nors, begravet på Jannerup Kirkegård. Vang Kirke Den 25. februar blev Annicha Krogh, Skovly 3, Vang, begravet på Vang Kirkegård. Den 15. marts blev Hans Peter Fuglsang, Fredensvej 15, Sjørring, begravet på Vang Kirkegård. Den 3. april blev Line Krog Christensen, Trapsandevej 59, Vang, døbt i Vang Kirke. Den 5. maj blev Ingeborg Christoffersen, Trapsandevej 57, Vang, begravet på Vang Kirkegård. Den 14. maj blev Michele Møller og Brian Holm Jeppesen, Oddesundvej 113, Snedsted, viet i Vang Kirke. Vorupør Kirke 6 6 Den 5, marts blev Alice Grønlund, Sennelsvej 65, Sennels, begravet på Vorupør Kirkegård. Den 11. marts blev Sonja Steffensen Vang Jensen, Smedevej 18, Vorupør, bisat fra Vorupør Kirke(center). Den 11. marts blev Jens Peter Munk Pedersen, Gravesensvej 1, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård. Den 12. marts blev Kirsten Nysted, Perikonvej 3, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård. Den 20. april blev Aksel Madsen, Nordsøvej 11, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård.

7 Ny organist Jeg er Thybo, voksede op i Hørsted. Da jeg blev født med et markant synshandicap, kom jeg på blindeskolen ved Kalundborg i femte klasse. Senere blindeinstituttet i København, hvor musikken var en vigtig del af både hverdag og fest. I 1975 blev jeg optaget på musikkonservatoriet i Århus. Her blev det til en musikpædagogisk eksamen med vægt på rytmisk musik. I 1980 flyttede jeg tilbage til Thy og var musikskolelærer. Jeg mødte min kone Gurli Korgaard, som jeg stadig er sammen med. Jeg blev organist i Klitmøller kirke i To år senere fik jeg et tilbud om at blive organistvikar i Lom i Norge. Her fik vi vores søn Christian i Tilbage i Danmark spillede jeg i tre kirker på Sydmors. I 1996 gjorde jeg endelig organistuddannelsen, på Vestervig kirkemusikskole, færdig. Derefter fulgte nogle år som organist i det midtjyske. Fra tog jeg efteruddannelse på konservatoriet i Esbjerg, særlig var det optagelse og redigering af musik, men også orgelimprovisation og komposition, tog jeg undervisning i. Jeg startede et lille firma; Svaneborg Sound. Læs mere på I 2004 flyttede vi tilbage til Thy. Vi boede til leje på Borggård vest for Hundborg. Jeg spillede i nogle år i Vesløs, Øsløs og Arup kirker. De sidste par år har jeg været vikar, senest i Skjoldborg og Kallerup. I 2008 flyttede vi til Hundborg hvor vi er glade for at bo. Jeg glæder mig til at arbejde i alle fire kirker og på Solgården, ligesom jeg håber på et godt samarbejde med menighedsråd og ansatte. Lars Svaneborg 7

8 Genindvielse af Vorupør kirke I kirkebladet fra februar var der på en af midtersiderne en indbydelse til genindvielsen af Vorupør kirke. Menighedsrådet havde sagt, at på denne dag ønskede man, at rigtig mange ville møde op, så kirken kunne blive fyldt. Det blev den, og kl var der ingen ledige pladser i midterskibet, og der blev også snart fyldt op i siderne. Man kunne mærke, hvor forventningsfulde kirkegængerne var og sad og beundrede den istandsatte kirke. Der var en lys og glad stemning i en lys og venlig kirke. Præcis klokken 14 ringede kirkeklokken for første gang i snart fire år til gudstjeneste i kirken og ikke i kirkecentret. Efter bedeslagene satte orgel, cembalo, trompet og pauke ind med et smukt og festligt præludium, og i procession kom biskop Henning Toft Bro, sognepræsterne Maibrit Nygaard og Flemming Burgdorf, Provst Henning Sørensen og formand for menighedsrådet Thomas Thomsen ind i kirken og i spidsen for dem tre faner fra FDF. Biskoppen gik op foran alteret og fremsagde indledningsordene og formanede menigheden om kirkens rette brug. Der er et bestemt ceremoniel til en kirkeindvielse. Der blev sunget indvielsessalme og menighedsråd og sognepræsterne Maibrit Nygaard og Flemming Burgdorf bar de hellige genstande op til alteret. Det er lysestagerne, som tændtes, biskoppen modtog alterets bøger, oblatæske, disk og alterkalk blev sat 8

9 på alteret, og endelig kom dåbsfad og dåbskande tilbage til døbefonten. Biskoppen kunne så efter denne højtidelige optakt erklære Vorupør kirke for genindviet. Det førte over i en almindelig gudstjeneste med biskoppen som prædikant, og kirkens præster forrettede altergangen. Under uddelingen af brød og vin sang Motet Koret fra Hillerslev Ave Verum Corpus. Altså en sædvanlig gudstjeneste, som vi kender den, og biskoppen udtrykte også ønsket om, at menigheden ville bakke op om de fremtidige gudstjenester i deres smukke kirke. Der var efter indvielsen sammenkomst i kirkecentret, hvor der var en lille forfriskning. Formand for menighedsrådet takkede for pengegaverne, der skal bruges til at købe statuetter af de fire evangelister. De mange andre talere takkede for veludført arbejde og godt samarbejde i den tid, man havde arbejdet på kirken. Alle udtrykte deres glæde over det smukke resultat. En lang og herlig dag sluttede med koncert i kirken. Det var trioen Tina Siel sopran, Tine Lilholt fløjtenist og Knud Erik Trane pianist. De var dygtige og gav en meget medrivende koncert. Til slut tak til menighedsrådet i Vorupør og deres mange hjælpere for en yderst dejlig dag. Erik Jespersen 9

10 Vang Som oplyst i Kirkenyt i februar, har Henrik, vores organist, opsagt sin stilling. Stillingen har været opslået, og rådene har fået to ansøgninger, som i dag bliver afgjort, hvem af de to der får jobbet. Tak til Henrik Juul Andersen, for gode 10 år, hvor vi har nydt dine toner. Håber du må blive glad for din nye arbejdsplads. Vi må sige de fire sogne er i Festens tegn i år. Først indvielsen af Vorupør kirke, næst efter 25 års jubilæum for Flemming Burgdorf og 40 års jubilæum for Jytte Sandal. Vi føler trang til at sige tak til familien Burgdorf, for jeres helhjertethed at have taget menigheden til jer. Tak for en klar forkyndelse, og godt samarbejde Vi håber I må holde ud i mange år endnu. Jytte, vi skylder også dig en stor tak for din sangstemme i 40 år. Tak for din venlighed og hjælpsomhed. Også til dig kan vi sige, du har gået helhjertet ind i det arbejde. Mange tak til Jytte og Svend Sandal, vi håber, I må få mange gode år endnu. I marts havde vi gennemgang af regnskab for år 2010, det viste en overskud på ,00 kr. Det er dejligt at komme ud med overskud. Pengene kan vi anvende til forbedringer af andre ting. Den 13. april havde vi syn af kirke/kirkegård og præstegård. Alle gamle mangler var udført på nær oprydning på kirkens loft. Der var ingen nye mangler. Jeg har også skrevet flere gange om vores klokkestabel, nu er tegningerne endelig godkendt i Aalborg Stift. Menighedsrådsmøder i Vang Onsdag d. 15. juni hos Richard Hove Nielsen, Trapsandevej 51. Onsdag d. 24. august hos Knud Kristensen, Mellemvej 11. Begge møder er kl Hundborg Det har været en meget travl periode her i foråret. Nu er regnskab for 2010 færdiggjort og indsendt til provstiet til godkendelse, og budget 2012 skal snart laves. I år havde vi et lille overskud, som vi må bruge og får brug for i Vi er i gang med at ansætte en ny organist, og som man kan se i bladet, bliver det Lars Svaneborg her fra Hundborg. Vi glæder os til samarbejdet. Byggeriet af vort nye sognehus er nu endelig kommet i gang. Det tog meget lang tid for kommunen at få lavet en byggetilladelse. Vi håber at kunne indvi huset her i 2011, men vi er noget forsinket. I sidste blad skrev jeg om sammenlægning af menighedsrådene i Hundborg og Jannerup. Jannerup har meddelt, at det først skal ske efter valget i 2012, og ikke som der blev skrevet i protokollen snarest. Det tager vi naturligvis til efterretning. Erik Jespersen Thisted provsti har sat det på som et projekt i 2013, så håber vi det holder. 10 Knud Kristensen

11 Vorupør Tak til alle! Så blev vores kirke genindviet, og det var en fantastisk dag. En lang tid med byggeri, der så endeløst ud, men nu er kirken færdig, og det er da fantastisk. Det er synd for Johannes Udemark, at han ikke oplevede det. Tilbagemeldingerne fra folk er, at det var et meget flot arrangement, og i al beskedenhed syntes vi da også, at det lykkedes meget godt. Fantastisk vejr den dag, og det skal I da ikke tro var tilfældigt, det var en del af arrangementet! Et arrangement der blev planlagt af et godt arbejdende menighedsråd og en forhenværende organist, nåja og så selvfølgelig manuskriptet fra biskoppen hjalp da også lidt til. Vi ønskede en fyldt kirke og det ønske fik vi opfyldt to gange samme dag. Tak for det! Vi har modtaget pengegaver. Hvor er det flot, tusind tak for det. Håndværkerne har f.eks. givet kr., der skal gå til de 4 evangelister, som det er meningen, at Bjørn Søndergård skal lave. Velkommen til Lars Svaneborg, vores nye organist, vi ser frem til et godt samarbejde med ham. For spille det kan han. Thomas Thomsen Sogneudflugten 2011 søndag den 19. juni Afgang fra parkeringspladsen ved Hundborg kirke kl præcis, da vi skal nå færgen i Agger. Vi ser den nye kirke i Thyborøn, og fortsætter til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Her drikker vi kaffe. Herefter går turen til Nr. Nissum kirke, hvor der vil være en kort andagt, inden vi slutter med aftensmad på Tambohus Kro. Pris 150 kr. / person. Tilmelding inden 11. juni til: Svend Ejler Gregersen...tlf Vera Nordensgård...tlf Tage Ø. Nielsen...tlf Mogens Futtrup...tlf Hundborg Jannerup Vorupør Vang menighedsråd 11

12 Hvor andet ikke er nævnt, er møderne kl Møder i Missionshuset Kl hvor intet andet er nævnt Torsdag d. 16. juni Møde v. Nordthy kredsen mandskor. Juli sommerferie Lørdag d. 13. august Rengøring i missionshuset. Torsdag d. 18. august Møde v. missionær Heri Elttør, Aulum. Møder i bibelkreds 2 Kl hvor intet andet er nævnt Mandag d. 6. juni Bibeltime hos Anja og Søren, Snejstrupvej 8. Mandag d. 20. juni Bedemøde hos Birgitte Campbell, Vorupørvej 219. Juli sommerferie Mandag d. 22. august Bibeltime hos Lena og Finn Larsen, Jannerupvej 12. Mandag d. 29. august Bedemøde hos Esther og Gunnar, Mosevej 3. Legestuen holdes hver tirsdag kl på Hellebjerg 1 (missionshuset) bortset fra ferier. Der holdes sommerafslutning i præstegården i forbindelse med familiegudstjenesten i Vang kirke Kristi Himmelfartsdag d. 2. juni kl Start efter sommerferien: 6. september. Nye børn er meget velkommen! Bedemøder holdes, hvor intet andet er aftalt, torsdage kl til ca i præstegården. Enhver er velkommen! Tvorup kirkeruin Friluftsgudstjeneste holdes ved kirkeruinen i Tvorup søndag 14. august kl Medbring evt. siddeplads og kaffekurv. I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Vang Kirke. 12

13 25 års jubilæum 15. maj 1986 blev Flemming Burgdorf ansat som sognepræst ved kirkerne i Vang og Vorupør kirker og søndagen efter i Hundborg, Jannerup, Vang og Vorupør. Margarethe og Flemming Burgdorf har i disse 25 år boet i Vang præstegård. Dette jubilæum skulle naturligvis fejres, og efter gudstjeneste i Vorup ør kl. 9 og i Vang kl var der indbudt til frokost i Vorupør Kirkecenter kl. 13. Ca. 80 fra de fire sogne havde taget mod indbydelsen til at komme og hylde præsteparret på deres jubilæumsdag. Det blev en meget fin eftermiddag, hvor en datter og en søn som de første holdt tale for deres mor og far. De fremhævede begge, hvor helhjertede deres forældre var gået ind til præstegerningen og deres evne til at få befolkningen i tale. De kunne godt huske familiens ankomst til Vang præstegård i sin tid, og de havde følt sig meget velkomne, men de havde dog haft nogle sprogproblemer, som de sagde! 5 børn og svigerbørn sang og spillede til slut en salme for deres forældre og alle os andre. Medlemmer af Jannerup, Vang og Vorupør menighedsråd sørgede for det rent praktiske omkring festen, og det gjorde de rigtig flot. Folk hyggede sig virkelig og snakken gik på bedste vis. Som man kan forvente, var der en lang talerække. Da jeg er under et vist tidspres fra bogtrykkeren, vil jeg tillade mig at indsætte mit eget bidrag: Er det virkelig allerede 25 år siden, Margarethe og Flemming kom til Vang som årene dog er gået. Det er tit sagt om præstepar, at man betaler for en og får 2. For jer gælder det i høj grad. Flemming har ansættelsen og står for embedet, sådan er det. Men Margarethe, du er præstegårdens engel, er jeg lige ved at sige. Her er du den dygtige og kompetente værtinde, der altid får os til at føle os velkomne. Skulle man dumpe helt uventet ind til din fødselsdag, bliver man da bare budt ind til alskens lækkerier. I har haft jeres tunge dage med sygdom, men alligevel er der altid overskud til at spørge til, hvordan vi andre har det. Til genindvielsen i Vorupør var det livsbekræftende, at Margarethe var både præstefrue og mormor måske mest mormor? Til dig Flemming vil jeg sige tak for den gerning, du har udført i vore sogne i disse år. Du er en meget dygtig præst, som på alle præstegerningens felter har udført et formidabelt stykke arbejde. Du er der i sorgens stund og i de glædelige stunder. Vi har værdsat dine prædikener og hele diakonien, der er indeholdt i præstens gerning. Jeg vil også fremhæve din udsendelse som feltpræst, som både rummede farer og afsavn, men du følte, at Guds ord også skulle forkyndes der. Jeg vil også sige tak for vort samarbejde om menighedsrådsarbejdet og om kirkebladet og mange andre ting, som jeg tit forstyrrer dig med. Kære Margarethe og Flemming dette er ingen afskedstale. Tværtimod håber jeg, I vil blive ved i rigtig mange år endnu til glæde, trøst og oplysning for os alle i de 4 menigheder. Erik Jespersen 13

14 Sogneaften Den 5. april arrangerede menighedsrådene i Hundborg og Jannerup sogneaften på SOLGÅRDEN. Inger Rasmussen og Sigrid Jespersen stod for tilrettelæggelsen af denne aften, hvor foråret blev sunget ind. Folkekoret optrådte med 9 numre, og ellers var der fællessang, hvor tilhørerne kom med forslag. Det blev en rigtig fin aften, hvor alle hyggede sig med at høre og synge mange af vore dejlige forårssange. Aftenen sluttede med, at Sigrid og jeg viste nogle af vore billeder fra Armenien og Georgien. Menighedsrådene var meget glade for igen at stå for denne forårssangaften. Passionsgudstjenesten lige før påske måtte vi jo desværre aflyse på grund af sygdom. Erik Jespersen Stof til næste nummer: For månederne september, oktober og november bedes indleveret til Erik Jespersen, eller Svend Ejler Gregersen, - senest d. 2. august. Kirkenyt udgives af menighedsrådene i Hundborg, Jannerup, Vang og Vorupør. Ansvarshavende redaktør: Erik Jespersen, mail: Signerede artikler og indlæg i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med redaktørens opfattelse. Produktion: Team Lynderup, tlf

15 Hundborg Kirke Kirkebetjent: Holger Poulsen, Vorupørvej 190, Hundborg, tlf mobil Mail: Graverkontoret: Kirkevej 1 A, Hundborg, tlf Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Peder Frode Hansen Skårupvej 7, 7700 Thisted, tlf Hundborg menighedsråd Mail: Formand: Erik Jespersen, Thadetoftvej 18, Hundborg, tlf Næstformand: Aksel Jepsen, Vorupørvej 266, Førby, tlf Kasserer: Henning Enevoldsen, Mosevej 33, Hundborg, tlf Kirkeværge: Inger Rasmussen, Dybdalsgave 5, Hundborg, tlf Svend Ejler Gregersen, Røde Anes Vej 35, Hundborg, tlf Jannerup Kirke Graver: Holger Poulsen (se Hundborg Kirke). Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Peder Frode Hansen, 7700 Thisted, tlf Jannerup menighedsråd Mail: Formand: Tage Nielsen, Kanalvej 29, Jannerup, tlf Næstformand og kirkeværge: Anton G. Nielsen, Kanalvej 21, Jannerup, tlf Kasserer: Anne Grethe Møller, Rosvangvej 61, Jannerup, tlf Anja Sørensen, Snejstrupvej 8, Snejstrup, tlf Kim K. Krog, Rosvangvej 57, Jannerup, tlf Vang Kirke Graver: Kristian Christensen, Rodals Bakke 17, Vang, tlf Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Jytte Sandal, Gammeltorp 7, Thisted, tlf Vang menighedsråd Mail: Formand: Else Marie Christensen, Rodals Bakke 17, Vang, tlf Næstformand og kasserer: Knud Kristensen, Mellemvej 11, Vang, tlf Kirkeværge: Mogens Futtrup, Tvorupvej 13, Tvorup, tlf Richard Hove Nielsen, Trapsandevej 51, Vang, tlf Tove Louise Nielsen, Djernæsvej 8, Tvorup, tlf Vorupør Kirke Vorupør Kirkecenter, Bredkærvej 3, tlf Graver: Torben Vad Andersen, Runevej 23, Sjørring, mobil: (Træffetid torsdag kl ). Organist: Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, tlf Kirkesanger: Jytte Mikkelsen, Vesterhavsgade 28, tlf Vorupør menighedsråd Mail: Formand: Thomas Erhardt Thomsen, Porsevej 5, Vorupør, tlf Næstformand og kasserer: Lene Thomsen, Knottivej 3, Vorupør, tlf Kirkeværge: Jens Otto Hove Kristensen, Bredkærvej 10, Vorupør, tlf Allan Thinggaard Thomsen, Toosholmvej 5, Vorupør, tlf Vera Bisgaard Nordensgaard, Smedevej 8, Vorupør, tlf

16 234 B = Burgdorf MNY = Maibrit Nygaard Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør Juni 02. juni Kr. himmelfartsdag MNY B juni 6. s. e. påske MNY B 12. juni Pinsedag B B MNY 13. juni 2. pinsedag juni Trinitatis B søndag 26. juni 1. s. e. trin B B 3 Juli 03. juli 2. s. e. trin B MNY B juli 3. s. e. trin B B MNY 17. juli 4. s. e. trin MNY 24. juli 5. s. e. trin MNY MNY juli Tirsdag MNY juli 6. s. e. trin MNY 4 August 05. august Fredag B august 7. s. e. trin B B august 8. s. e. trin B B august 9. s. e. trin B B 28. august 10. s. e. trin MNY 30. august Tirsdag MNY 5 September 04. september 11. s. e. trin B MNY B september 12. s. e. trin B B 18. september 13. s. e. trin MNY B september 14. s. e. trin MNY B B september Tirsdag MNY 5 1 Familiegudstjeneste med efterfølgende frokost og samvær i præstegården. 2 Ingen gudstjeneste fælles gudstjeneste ved Nors Sø kl. 11 for hele Thisted provsti. 3 Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten. 4 Kirkekaffe i Kirkecentret efter gudstjenesten. 5 Aftensang. 6 Gudstjeneste i telt på kræmmermarked, Klemsvej. 7 Friluftsgudstjeneste ved Tvorup kirkeruin. 8 Høstgudstjeneste. 9 Kirkefrokost i præstegården efter gudstjenesten. 10 Kirkefrokost i Kirkecentret efter gudstjenesten.

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014

Tulstrup sogn PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN. 17. årgang nr. 1 December 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 17. årgang nr. 1 December 2014 PÅ KANTEN AF TULSTRUP SOGN Tekst af Kirsten Lund Hvor går grænserne egentlig for Tulstrup sogn og hvem bor ude på kanten?

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere