Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister"

Transkript

1 Kirkebladet Nr Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde. Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde. Grundtvig. Den danske Salmebog nr 236, v.5-6. Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister BEDSTED - GRURUP

2 Virkelig opstanden Uddrag fra påskeprædiken af sognepræst Ole W. Jakobsen Han er opstået! Hvad? gør du grin med os? Er du ved dine fulde fem? Hvad har du gang i? Nej, vi hører ikke noget om, at kvinderne stiller sådanne eller lignende spørgsmål til Herrens engel påskemorgen ude ved den tomme grav. Men det ville ikke have været helt af vejen, hvis de havde gjort det, - havde opfattet englens ord som en dårlig spøg på et højest upassende sted og situation. Her kommer de, der som alle mennesker ved, at død er død. Og nu er det om at sørge. Nu er det om at gøre den sidste gode gerning mod ham, der for altid havde forandret deres liv. Men det var altså gået grueligt galt. De havde slået ham ihjel. Og så får de den besked: Han er opstået! Prøv og se! Se stedet, hvor han lå. Han er der ikke. Jo, det kan de godt se. Han er der ikke. Det ville normalt opfattes som at føje spot til skade, hån til fortvivlelsen, at nogen havde taget hans legeme og gemt det et andet sted. Men denne morgen er intet normalt. Alt det normale er sat til vægs. Og har været det lige siden, selvom det eneste, vi virkelig ved, er, at graven var tom. Hvad ved vi egentlig om opstandelsen? Slet ikke så lidt. Vi ved ganske meget. Hvad sker der nemlig, da englen har fortalt det, som intet menneske kan tro, og som intet menneske har set? De gør, som de har fået besked på af englen. De løber fra graven med frygt og stor glæde. Det er vel forståeligt, både frygten - for hvad er nu det for noget? Kan man ikke engang regne med døden længere! Og med glæde - for nu er sorgen ikke længere det sidste. Nu er der kun opstandelsen at regne med. Da de løb ud til graven, gryede det ad morgen. Solen var ved at stå op. Nu er den stået op, ja den var det længe før, de regnede med det. Det skete, som ingen af dem i deres vildeste fantasi havde forestillet sig. Han, der var død, var stået op fra de døde. Og hvad så? Så løber de hen for at fortælle det. Og holder dermed den første kristne gudstjeneste, hvis inderste kerne, liv og væsen er opstandelsen. Han er opstået - eller: Herren er opstanden. Og hvad ved vi så egentlig om det? Vi ved, at de mødte ham. De spiste sammen med ham. Thomas fik lov at stikke sine fingre i hans side og i naglegabene i hans hænder. Lige så død han var langfredag, lige så levende var han påskemorgen. Vi ved, at der lige siden er blevet holdt gudstjeneste - en gudstjeneste der er helt og aldeles utænkelig uden opstandelsen. Hvis han ikke er virkelig opstanden, er det meningsløst, ja, en hån mod alle med sorg og savn at holde gudstjeneste på opstandelsen. Der er lige siden blevet holdt dåb, dåb til et levende håb, at døden ikke skal have det sidste ord. Ja, døden er blevet reduceret fra at være menneskets herre til at være tjener. Så lyder det søndag efter søndag: Herren være med jer! - det vil sige: Han er opstået. - Hver søndag morgen højt på ny, stor glæde mod himlen stiger Så har vi lov til at juble. Nogen med stor jubel. Andre måske lidt mere stille. Og glæde os! Gud har ikke gemt sig væk i sin herligheds glans, har ikke skjult sig for altid i en stråleglans, vi ikke kan tåle at se ind i. Tværtimod kommer han til os i dødens rige med en uimodståelig stråleglans. Som vi synger om det Som den gyldne sol frembryder gennem den kulsorte sky og sin stråleglans udskyder Men Kaj Munk har en ting mere at sige om påskedag. Han siger: De slår os ihjel langfredag, men vi lurer dem påskemorgen. De ord skal næsten have lov at stå for sig selv. De er fyldt af triumf. De er fyldt af glæde. De er fyldt af fortrøstning. De er fyldt af det, som nogen et eller andet sted havde sat på en gravsten: Gået forud! Eller som det hedder i dagens evangelium: Og se, han går i Forvejen! At han går i forvejen betyder, at der er nogen der følger efter. Vi følger efter. Vi følger efter ham. Vi følger efter ham i gravens mørke. Vi følger efter ham i opstandelsen engang. Vi ser frem til en glædelig opstandelse på den yderste dag. 2

3 Strukturændring i Sydthy Provsti Biskop Henning Toft Bro har meddelt, at den pastorale dækning af kirkesognene i Sydthy ændres fra 1. maj I henhold til et cirkulære nr af 23/10/2006 fra Kirkeministeriet skal Aalborg Stift afgive i alt 8 præstestillinger til andre stifter. Derfor besættes sognepræsteembedet i Hørdum Skyum ikke med en ny præst. I stedet er der nu sket en fordeling af sognene i Sydthy Provsti mellem de ansatte præster. Det betyder, at nogle sogne får en anden sognepræst. Således bliver Heltborg sogn tillagt sognepræsteembedet i Boddum og Ydby. Plakat Sydthy Provsti. Billedtekst: Sydthy Provsti, malet af Kristine Frøkjær. Der oprettes et pastorat bestående af sognene Visby, Villerslev, Hassing samt Hørdum og Skyum. Sognepræst i disse sogne bliver sognepræst Lillian Risum, der indsættes hertil ved gudstjenesterne søndag den 17. maj 2015 i Skyum Kirke kl. 9,00 og i Hørdum kl Sognepræsten i Stagstrup og sognepræsten i Bedsted skal i vid udstrækning hjælpe med både gudstjenester og kirkelige handlinger i det nye store pastorat. I præsteboligen på Thorsvej indrettes træffekontor for sognepræsten, således at menigheden i Hørdum og Skyum fortsat kan træffe præsten der efter aftale. Der ansættes tillige en sekretær nogle timer ugentligt. Den sekretær får også kontor i præsteboligen på Thorsvej. Ud over de her nævnte ændringer reguleres præsternes ferieafløsningsordninger på nogle områder. Sydthy Provsti inddeles i tre områder med hver tre samarbejdende pastorater, således at samarbejdet om det kirkelige liv bydes de bedste vilkår. Provst Jens F. Munksgaard Herre Jesus, vi er her i dit hus dit ord at høre; vær du selv i Ånden nær, dan vort hjerte og vort øre at vi må i sjæl og sinde lukke dig og Himlen inde. Salmebogen nr 417, vers 1 3

4 Jeg holder af gudstjenesten ritual for dåb vi er mere end biologi andet end robotter af kød En god bænk og så alligevel trangen til at rejse sig op at stå igen og igen trosbekendelse og bibellæsning godt for livet godt for ryggen Af sognepræst Lars Kirkeby, Balle - frit efter Dan Turell: Jeg holder af hverdagen Jeg holder af gudstjenesten mest af alt holder jeg af gudstjenesten den langsomme opvågnen til det kendte håb der alligevel ikke er helt så kendt men levende De andres på en gang fortrolige og fremmede ansigter Salmebogens åbning Morgensalmerne Lugten af kalk og mur Dagens læsninger læsninger af dagen Jeg holder af gudstjenesten selv gennem alle dens irritationer børn der larmer konfirmander der smsser dårlig sang og ingen sang nogen, der kommer for sent unger der keder sig og skal tisse Jeg holder af gudstjenesten måske en god prædiken balsam til sjælen næring til ånden heling til hjertet eller bare tanker på sidespring og langfart i Guds hus Jeg holder af gudstjenesten ikke i modsætning til koncerter og gospel og fantastiske fængslende foredrag Det skal også til Prædiken Så meget usagt og tilnærmelsesvist vævende og svævende kan hænge i luften bagefter bagved anes de røde tal i dit hjertes regnskab Åndelige tømmermænd som kun en ordentlig altergang kan kurere Fint med kirkefestival, al plads for åndelig henrykkelse, lad det boble. Men hvilken lykke at sætte sig på søndagens bænk til det kendte og alligevel ikke så kendte håb Det slutter altid med velsignelsen Jeg holder af gudstjenesten jeg er vild med den! Hold da helt ferie, hvor jeg holder af gudstjenesten 4

5 NYT FRA SOGNENE KRISTENDOMSKURSUS Onsdag d. 18. marts kl i konfirmandstuen. Tema: Hvordan skal jeg leve? FAMILIEGUDSTJENESTE Palmesøndag d. 29. marts kl i Bedsted Kirke. Afslutning med minikonfirmanderne, som hjælper os med en god indledning til påsken. I år er der noget ekstra - kom og se! SKÆRTORSDAG Fællesspisning og gudstjeneste. Spisning kl i konfirmandstuen. Pris: 40 kr for voksne, halv pris for børn. Tilmelding senest mandag d. 30. marts på tlf mail: Gudstjeneste i Bedsted Kirke kl SPIREGUDSTJENESTE Fredag d. 17. april kl i Bedsted Kirke. En gudstjeneste for de mindste, dvs til og med indskolingen. Varer ca 1/2 time. Spirekoret medvirker - bibelfortælling og sange. Efter gudstjenesten er alle velkommen til fællesspisning i konfirmandstuen. Pris 30 kr. - max 100 pr. familie. Tilmelding ikke nødvendig. Danmarks Befrielse - 70 år Gudstjeneste i Bedsted Kirke 5. maj kl Koret medvirker. Der planlægges et efterfølgende arrangement med kaffe mm. Se nærmere i dagspressen. FORÅRSKONCERT Søndag d. 31 maj kl i Grurup Kirke. Spirekor, børnekor og voksenkor medvirker. Kom og hør! Og syng med på vore dejlige forårssange og salmer. ÆLDREGUDSTJENESTE Tirsdag d. 2. juni kl i Bedsted Kirke. Efter gudstjenesten kaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen. KONFIRMATIONER Grurup Kirke søndag d. 26. april kl Jens Buskjær Heide Andersen, Villerslevvej 85, Thy Bedsted Kirke søndag d. 3. maj kl Caroline Jonassen Aagaard, Horsfeldvej 9, Emilie Kjær Christensen, Vestervigvej 97, Asbjørn Christoffersen, Rishøjvej 15, Trine Elisa Gade, Østergade 7, Mads Kristian Emil Hansen, Villerupvej 11, Laura Bonde Henriksen, Morup Møllevej 10, Søren Bundgaard Immersen, Villerupvej 4, Laura Sofie Thorup Kristensen, Thylandsgade 31, 5

6 Cecillie Møller Larsen, Skolegade 17, Marcus Tichy Padkjær, Thylandsgade 6, Julie Søe Pedersen, Rishøjvej 19, Hanne Bak Vestergaard, Horsfeldvej 8, Sognepræsten holder fri marts og april. Embedet passes af sognepræst Frits Jensen, Stagstrup, tlf ; mail: Næste års konfirmander Tilmelding og orientering om næste års konfirmandundervisning og konfirmation tirsdag d. 9. juni kl i konfirmandstuen. Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. marts kl Tirsdag d. 14. april kl Torsdag d. 28. maj kl Indsamlinger 30. november i Bedsted Kirke til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 969,00 kr. 24. december til Børensagens Fællesråd. Grurup Kirke: 298,50 kr. - Bedsted Kirke: 522,00 kr. 1. januar i Bedsted Kirke til Bibelselskabet: 350,00 kr. Gudstjenestetransmission Følgende gudstjenester streames til hjemmesiden (www.bedstedkirke.dk/se gudstjenesten) og kan ses live eller den følgende uge (dog kun indtil næste gudstjenestetransmission) Søndag d. 8. marts kl Søndag d. 15. marts kl Søndag d. 22. marts kl Søndag d. 29. marts kl Torsdag d. 2. april kl Fredag d. 3. april kl Søndag d. 5. april kl Søndag d. 12. april kl Søndag d. 19. april kl Fredag d. 1. maj kl Søndag d. 3. maj kl Mandg d. 4. maj kl Torsdag d. 14. maj kl Søndag d. 17. maj kl Søndag d. 24. maj kl Søndag d. 31. maj kl Til kalenderen Kirkevandring: torsdag d. 11. juni kl i Hurup Kirke og præstegård. Meddelelser til næste kirkeblad senest onsdag d. 22. april 2015 til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7, 7755 Bedsted, tlf er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.«jesus 6

7 PROGRAMSIDERNE INDRE MISSION Kontaktperson: Asger Nielsen, Hvor andet ikke er anført begynder møderne kl : Tirsdag d. 03.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 04.: Månedsmøde. Emne: Glæden ved stilheden v/ Esther Saarup, Hurup. Tirsdag d. 10.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus. Onsdag d. 11.: Samtalemøder i hjemmene: Vestkredsen: Anna-Lis og Ove Kræmmer, Vittrupvej 12. Sydkredsen: Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9. Onsdag d. 18.: Kristendomskursus i konfirmandstuen v/ole W. Jakobsen. Fredag d søndag d. 22.: IM missionskonference i Kolding. Onsdag d. 25.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus v/ sognepræst Claus H. Olsen, Fur. Torsdag d. 26.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus v/journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 08.: Samtalemøder i hjemmene: Vestkredsen: Karen og Mads Peter Nørgaard, Gl. Bedstedvej 11. Sydkredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16, Bedsted. Torsdag d. 09.: Soldatervennerfest i Heltborg Missionshus v/bent Ingemann Jensen, Thyholm. Mandag d. 13.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus (begynder d. 13. kl og slutter d. 14. ved 16. tiden - se særskilt program). Taler: Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Tirsdag d. 14.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Taler: Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Onsdag d. 15.: KLF møde i Missionshuset. Taler: landsformand Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg. Onsdag d. 22.: Danmission. Onsdag d. 29.: Fælles bibeltime v/erik Bennetzen, Vestervig. Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 06.: Kredsmøde i Snedsted Sognegård. Taler Esper Thidemann, Aarhus. Onsdag d. 13.: fest i missionshuset. Taler Hans Jørgen Steffensen. Onsdag d. 20.: Tabormøde i egnsmuseet i Harring. Taler Christian Mejdahl, Løgstør. Onsdag d. 27.: Samtalemøde i hjemmene: Vest kredsen: Edel og Peder Bjerregaard Gartnervænget 5. Sydkredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7. Juni Onsdag d. 03.: Udflugt sammen med Hørdum - turen går til Møldahlgaard Galleri, Thyholm. KLUB Kontaktperson: Lone Graversen, For alle børn fra 4 år til og med 3. klasse. Hver fredag kl i missionshuset. KLUB s JUNIORKLUB Kontaktperson: Emil Pedersen, For alle børn i klasse. Hver fredag kl i missionshuset. KFUM & KFUK - fra 5. kl år - TOPPEN Kontaktperson: Allan Bendtsen, Lørdag-søndag d : Foreningsweekend i Øster Assels. Søndag d. 19.: Foreningsdag - nærmere information. 7

8 Fredag d. 22.: Foreningsaften for alle kl i missionshuset, hvorefter vi samles på Toppen. 8 KFUM & KFUK s - UNGE/VOKSNE Kontaktperson: Ulla Vestergaard, Lørdag d. 07.: Familieaften i Distrikt Thy-Mors på Svankjær Efterskole. Se særskilt program. Torsdag d. 12.: Stormøde i Distrikt Thy-Mors i Stagstrup Kirkecenter. Se indbydelse. Onsdag d. 18.: Kristendomskursus i konfirmandstuen. Lørdag - søndag d : Foreningsweekend i Øster Assels. Søndag d. 29.: Familiegudstjeneste i Bedsted Kirke kl Efterfølgende kirkefrokost hos Ulla og Morten Gramstrup, Brydbjergvej 8. Torsdag d. 2: Skærtorsdagsgudstjeneste i Bedsted kirke kl og forinden fællesspisning i konfirmandstuen kl (Tilmelding til spisning). Søndag d. 5.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Onsdag d. 8.: Bibeltime ved Karin og Ib Nielsen, Sølystvej 1 (Gruppe 1). Søndag d. 19.: Foreningsdag (Gruppe 4). Onsdag d. 22.: Vi spiller banko hos Lone og Allan Bendtsen, Hunskjærvej 1. Torsdag d. 30.: Ud i det blå for hele familien og varme hveder hos Trine og Anders Ubbesen, Højtofteparken 26, Hurup. Søndag d. 10.: Gudstjeneste i Grurup kirke kl og efterfølgende kirkefrokost hos Ulla og Jens Vestergaard, Thybovej 10. Onsdag d. 13.: fest i missionshuset ved Hans Jørgen Steffensen. Fredag d. 22.: Foreningsaften for alle kl i missionshuset. Merethe Stephansen og Frederikke Gramstrup fortæller om deres rejseprojekt Global Teenager til Israel (Gruppe 5). Onsdag d. 27.: Bibeltime hos Dorte og Søren Riis, Kystvejen 88 (Gruppe 2). UNGE FAMILIERS BIBELKREDS Kontaktperson: Bent Møller Jensen, Onsdag d. 11.: Marlena og Preben Nielsen, Morup Møllevej 27. Onsdag d. 08.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4. Onsdag d. 27.: Dorte og Ole Jacobsen, Ingerslevvej 12, Vorupør. KFUM-SPEJDERNE og ULVEUNGERNE Gruppeleder: Haldor Hansen Bæver- / Ulvemøde ( kl.) onsdag kl Spejdermøde torsdag kl KIRKENS KORSHÆR - kl Kontaktperson: Ketty Riis Mandag d. 02.: Kirsten Vestergaard, Åkandevej 11. Husk vores genbrugsbutik i BOOA, Drives af Sydthy Mandag Y's Menette d. 13.: Ellen Club Madsen, sammen Præstegårdsvænget. med Kirkens Korshær. Mandag Find d. tøj, 20.: MØBLER Kirkecentret og mange i Stagstrup kl andre ting. Dødsboer Taler: Helle afhentes Christiansen. Emne: Fattigdom i Danmark. Nordthy mandskor synger. Mandag d. 11.: Ketty Riis, Skolegade 28. HUSK VORES GENBRUGSBUTIK I BOOA Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og mange andre ting. Dødsboer afhentes.

9 HØJSKOLESANG PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Tværgade 7 kl alle er velkomne! Kontaktperson: Lis Lind, Skolegade 44 Torsdag den 12. kl Torsdag den 9. kl Tirsdag den 12. kl (OBS ændret dag). SALMESANG PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Tværgade 7 kl alle er velkomne! Kontaktperson: Peder Bjerregaard, Gartnervænget 5 Tirsdag den 3. og den 17. Tirsdag den 14. og den 28. Tirsdag den 26. Gudstjenester på Friplejehjemmet Bedsted Thy Alle sognets beboere er velkommen til disse gudstjenester. Der er altergang ved alle gudstjenesterne. Tirsdag d. 10. marts kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 24. marts kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 7. april kl 15.00: Kaj Mogensen Tirsdag d. 21. april kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 19. maj kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 2. juni kl 14.00: Ole W. Jakobsen i Bedsted Kirke. ANDAGTER PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY, Tværgade 7 kl den sidste torsdag i hver måned v/esther og Henning Filipsen, Koldby. Alle er velkomne. ADRESSER SOGNEPRÆSTEN Ole Weinkauff Jakobsen, Præstegårdsvænget 2, Tlf Træffes bedst: Tirsdage kl Onsdage kl Torsdage kl Fredage kl eller lav en aftale på: Tlf Mail: Samtale med sognepræsten. Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale, enten på præstens kontor eller ved præstens besøg i hjemmet. Man henvender sig på tlf eller for at få en aftale. Præsten har tavshedspligt. KIRKERNE Graver: Asger Stensgaard Nielsen, Præstegårdsvænget 9,, tlf Træffetid mellem 8 og 9. Mail: Kirkesanger: Ulla Valberg-Madsen. Organist: Henrik Juul Andersen, tlf Formand for menighedsrådet: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4,, tlf Kirkeværge: Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,, tlf Redaktionsudvalg: Ole Weinkauff Jakobsen, sognepræst. Mona Thomsen, tlf Anne Grethe Olesen, tlf Vivi Bak Jensen. tlf

10 FRA SOGNETS DAGLIGE LIV... Børnehavegudstjeneste Børnene sang glæden ind i os ved julegudstjeneste for børnehaven. Og de bragte lys i mørket! Dåbstræf - 5 børn var mødt op med deres forældre til dåbstræf i Bedsted Kirke d. 18. januar. De fik fortællebogen Nu skal I bare høre. Se gudstjeneste - hjemme og når det passer dig (næsten) Alle kan se de gudstjenester fra Bedsted Kirke, der streames til hjemmesiden. De ligger på hjemmesiden indtil næste streaming. Kreative minikonfirmander Der har været stor kreativitet hos minikonfirmanderne. De fandt får i kirken. Og rigtig sat sammen dannede de to sætninger, Jesus har sagt om sig selv. Jeg er den gode hyrde. Og: Jeg er døren. Der blev lavet engle hos Jobi glas. Nu hænger de sikkert rundt om på børneværelserne. De har lavet Fadervor-armbånd, så de husker, at Fadervor er en bøn til daglig brug. 10

11 Konfirmander på tur til det nyeste og noget meget gammelt En dag i januar var konfirmander på tur til Aalborg sammen med konfirmanderne fra Visby-Heltborg og Boddum-Ydby. De fik set både en moderne kirke, bygget i beton, og den gamle domkirke i Aalborg, Budolphi Kirke. Der blev også tid til at høre om Kirkens Korshærs arbejde blandt samfundets hjemløse og udstødte. Det hele blev krydret med en tur ned i Gråbrødre Klostermuseum, hvor de fik fortalt om kirken i middelalderen. Her kommer nogen af kommentarerne til Gug Kirke og domkirken. Det var en smuk kirke - en anderledes kirke - og flere ville gå i Kirke i Bedsted, hvis vi havde en sådan kirke En spændende og meget anderledes kirke. En speciel kirke - meget anderledes - nogle få spændende ting, som at der altid drypper vand ned i døbefonden og derfra løber ud udenfor. Ikke en kirke for mig, jeg holder mest af de gamle kirker. Meget anderledes, men jeg kunne lide den. Om domkirken: En flot kirke med mange flotte ting. KIRKELIGE HANDLINGER Døbte Isabella Maria Pedersen Hansen Noah Hove Sørensen Tobias Jelle Yde Begravede Viggo Thomsen Nielsen Ebba Hornstrup Ruth Elin Poulsen Rigmor Knattrup 11

12 Gudstjenester Helligdag Bedsted Grurup Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten) Matt 15,21-28 Ingen K Søndag d. 8. marts (3. søndag i fasten) Luk 11, K Kirkekaffe Forbøns- og stillegudstjeneste* Søndag d. 15. marts (Midfaste søndag) Johs 6,1-15 Ingen 9.00 Frits Jensen K Søndag d. 22. marts. (Mariæ Bebudelsesdag) Luk 1, K VK Ingen Søndag d. 29. marts (Palmesøndag) Matt 21, K Familiegudstjeneste* BK Ingen Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) Matt 26, K Fællesspisning* K Fredag d. 3. april (Langfredag) Mark 15, K Ingen Søndag d. 5. april (Påskedag) Mark 16, K VK Ingen Indsamling til KFUM & KFUK Mandag d. 6. april (2. påskedag) Luk 24,13-35 Ingen K Søndag d. 12. april (1. s. efter påske) Johs 20, Ruth Folmersen K Ingen Fredag d. 17. april Spiregudstjeneste* BK Ingen Søndag d. 19. april (2. s. efter påske) Johs 10, K Ingen Søndag d. 26. april (3. s. efter påske) Johs 16,16-22 Ingen konfirmation. K VK Fredag d. 1. maj (Bededag) Matt 3, K Ingen Indsamling til Kirkefondet Søndag d. 3. maj (4. s. efter påske) Johs 16, konfirmation K VK Ingen Tirsdag d. 5. maj året for befrielsen K* Ingen Søndag d. 10. maj (5. s. efter påske) Johs 16,23b-28 Ingen K Torsdag d. 14. maj (Kristi Himmelfarts dag) Mark 16, K Kirkekaffe Ingen Søndag d. 17. maj (6. s. efter påske) Johs 15,26-16, K Ingen Søndag d. 24. maj (Pinsedag) Johs 14, K VK Ingen Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag d. 25. maj. (2. pinsedag) Johs 3,16-21 Ashøje Ashøje Søndag d. 31. maj. (Trinitatis søndag) Johs 3, K K Forårskoncert. Alle kor medvirker.* Tirsdag d. 2. juni kl Ældregudstjeneste* K Søndag d. 7. juni. (1. søndag efter trinitatis) 9.00 Frits Jensen K Ingen Kirkebilen kan i Bedsted køre helt til kirkens dør. K=Kirkebil, tlf De anførte tekster er søndagens prædiketekster. * Se under»nyt fra sognene«. BK = Børnekor - VK = Voksenkor 12

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Døbefonten i. Fra Aalborg Stifts hjemmeside. 2-2015 marts april maj www.4sogne.dk Opstandelsen - en grænseoverskridende virkelighed Det er snart

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

2-2014. Sognebladet. Marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk

2-2014. Sognebladet. Marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Prædikestolen i Heltborg Kirke. Fra Aalborg Stifts hjemmeside. 2-2014 Marts april maj www.4sogne.dk En af de salmer, der for de fleste kirkegængere

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsbudget 2015 Sag: Årsbudget 2015 (683)

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne.

Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne. Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015 Juni - Juli - August VISBY HASSING VILLERSLEV HØRDUM SKYUM PASTORAT www.4sogne.dk ADRESSER Sognepræst

Læs mere

KIRKE NYT. Nyt gebis, og en pibe! Marts - maj 2013 - Nr. 1. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. Nyt gebis, og en pibe! Marts - maj 2013 - Nr. 1. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Marts - maj 2013 - Nr. 1 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Nyt gebis, og en pibe! Ja, det var hvad man kunne risikere at få i konfirmationsgave i gamle dage. For et nyt tandsæt, og en pibe viste,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere