Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister"

Transkript

1 Kirkebladet Nr Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde. Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde. Grundtvig. Den danske Salmebog nr 236, v.5-6. Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister BEDSTED - GRURUP

2 Virkelig opstanden Uddrag fra påskeprædiken af sognepræst Ole W. Jakobsen Han er opstået! Hvad? gør du grin med os? Er du ved dine fulde fem? Hvad har du gang i? Nej, vi hører ikke noget om, at kvinderne stiller sådanne eller lignende spørgsmål til Herrens engel påskemorgen ude ved den tomme grav. Men det ville ikke have været helt af vejen, hvis de havde gjort det, - havde opfattet englens ord som en dårlig spøg på et højest upassende sted og situation. Her kommer de, der som alle mennesker ved, at død er død. Og nu er det om at sørge. Nu er det om at gøre den sidste gode gerning mod ham, der for altid havde forandret deres liv. Men det var altså gået grueligt galt. De havde slået ham ihjel. Og så får de den besked: Han er opstået! Prøv og se! Se stedet, hvor han lå. Han er der ikke. Jo, det kan de godt se. Han er der ikke. Det ville normalt opfattes som at føje spot til skade, hån til fortvivlelsen, at nogen havde taget hans legeme og gemt det et andet sted. Men denne morgen er intet normalt. Alt det normale er sat til vægs. Og har været det lige siden, selvom det eneste, vi virkelig ved, er, at graven var tom. Hvad ved vi egentlig om opstandelsen? Slet ikke så lidt. Vi ved ganske meget. Hvad sker der nemlig, da englen har fortalt det, som intet menneske kan tro, og som intet menneske har set? De gør, som de har fået besked på af englen. De løber fra graven med frygt og stor glæde. Det er vel forståeligt, både frygten - for hvad er nu det for noget? Kan man ikke engang regne med døden længere! Og med glæde - for nu er sorgen ikke længere det sidste. Nu er der kun opstandelsen at regne med. Da de løb ud til graven, gryede det ad morgen. Solen var ved at stå op. Nu er den stået op, ja den var det længe før, de regnede med det. Det skete, som ingen af dem i deres vildeste fantasi havde forestillet sig. Han, der var død, var stået op fra de døde. Og hvad så? Så løber de hen for at fortælle det. Og holder dermed den første kristne gudstjeneste, hvis inderste kerne, liv og væsen er opstandelsen. Han er opstået - eller: Herren er opstanden. Og hvad ved vi så egentlig om det? Vi ved, at de mødte ham. De spiste sammen med ham. Thomas fik lov at stikke sine fingre i hans side og i naglegabene i hans hænder. Lige så død han var langfredag, lige så levende var han påskemorgen. Vi ved, at der lige siden er blevet holdt gudstjeneste - en gudstjeneste der er helt og aldeles utænkelig uden opstandelsen. Hvis han ikke er virkelig opstanden, er det meningsløst, ja, en hån mod alle med sorg og savn at holde gudstjeneste på opstandelsen. Der er lige siden blevet holdt dåb, dåb til et levende håb, at døden ikke skal have det sidste ord. Ja, døden er blevet reduceret fra at være menneskets herre til at være tjener. Så lyder det søndag efter søndag: Herren være med jer! - det vil sige: Han er opstået. - Hver søndag morgen højt på ny, stor glæde mod himlen stiger Så har vi lov til at juble. Nogen med stor jubel. Andre måske lidt mere stille. Og glæde os! Gud har ikke gemt sig væk i sin herligheds glans, har ikke skjult sig for altid i en stråleglans, vi ikke kan tåle at se ind i. Tværtimod kommer han til os i dødens rige med en uimodståelig stråleglans. Som vi synger om det Som den gyldne sol frembryder gennem den kulsorte sky og sin stråleglans udskyder Men Kaj Munk har en ting mere at sige om påskedag. Han siger: De slår os ihjel langfredag, men vi lurer dem påskemorgen. De ord skal næsten have lov at stå for sig selv. De er fyldt af triumf. De er fyldt af glæde. De er fyldt af fortrøstning. De er fyldt af det, som nogen et eller andet sted havde sat på en gravsten: Gået forud! Eller som det hedder i dagens evangelium: Og se, han går i Forvejen! At han går i forvejen betyder, at der er nogen der følger efter. Vi følger efter. Vi følger efter ham. Vi følger efter ham i gravens mørke. Vi følger efter ham i opstandelsen engang. Vi ser frem til en glædelig opstandelse på den yderste dag. 2

3 Strukturændring i Sydthy Provsti Biskop Henning Toft Bro har meddelt, at den pastorale dækning af kirkesognene i Sydthy ændres fra 1. maj I henhold til et cirkulære nr af 23/10/2006 fra Kirkeministeriet skal Aalborg Stift afgive i alt 8 præstestillinger til andre stifter. Derfor besættes sognepræsteembedet i Hørdum Skyum ikke med en ny præst. I stedet er der nu sket en fordeling af sognene i Sydthy Provsti mellem de ansatte præster. Det betyder, at nogle sogne får en anden sognepræst. Således bliver Heltborg sogn tillagt sognepræsteembedet i Boddum og Ydby. Plakat Sydthy Provsti. Billedtekst: Sydthy Provsti, malet af Kristine Frøkjær. Der oprettes et pastorat bestående af sognene Visby, Villerslev, Hassing samt Hørdum og Skyum. Sognepræst i disse sogne bliver sognepræst Lillian Risum, der indsættes hertil ved gudstjenesterne søndag den 17. maj 2015 i Skyum Kirke kl. 9,00 og i Hørdum kl Sognepræsten i Stagstrup og sognepræsten i Bedsted skal i vid udstrækning hjælpe med både gudstjenester og kirkelige handlinger i det nye store pastorat. I præsteboligen på Thorsvej indrettes træffekontor for sognepræsten, således at menigheden i Hørdum og Skyum fortsat kan træffe præsten der efter aftale. Der ansættes tillige en sekretær nogle timer ugentligt. Den sekretær får også kontor i præsteboligen på Thorsvej. Ud over de her nævnte ændringer reguleres præsternes ferieafløsningsordninger på nogle områder. Sydthy Provsti inddeles i tre områder med hver tre samarbejdende pastorater, således at samarbejdet om det kirkelige liv bydes de bedste vilkår. Provst Jens F. Munksgaard Herre Jesus, vi er her i dit hus dit ord at høre; vær du selv i Ånden nær, dan vort hjerte og vort øre at vi må i sjæl og sinde lukke dig og Himlen inde. Salmebogen nr 417, vers 1 3

4 Jeg holder af gudstjenesten ritual for dåb vi er mere end biologi andet end robotter af kød En god bænk og så alligevel trangen til at rejse sig op at stå igen og igen trosbekendelse og bibellæsning godt for livet godt for ryggen Af sognepræst Lars Kirkeby, Balle - frit efter Dan Turell: Jeg holder af hverdagen Jeg holder af gudstjenesten mest af alt holder jeg af gudstjenesten den langsomme opvågnen til det kendte håb der alligevel ikke er helt så kendt men levende De andres på en gang fortrolige og fremmede ansigter Salmebogens åbning Morgensalmerne Lugten af kalk og mur Dagens læsninger læsninger af dagen Jeg holder af gudstjenesten selv gennem alle dens irritationer børn der larmer konfirmander der smsser dårlig sang og ingen sang nogen, der kommer for sent unger der keder sig og skal tisse Jeg holder af gudstjenesten måske en god prædiken balsam til sjælen næring til ånden heling til hjertet eller bare tanker på sidespring og langfart i Guds hus Jeg holder af gudstjenesten ikke i modsætning til koncerter og gospel og fantastiske fængslende foredrag Det skal også til Prædiken Så meget usagt og tilnærmelsesvist vævende og svævende kan hænge i luften bagefter bagved anes de røde tal i dit hjertes regnskab Åndelige tømmermænd som kun en ordentlig altergang kan kurere Fint med kirkefestival, al plads for åndelig henrykkelse, lad det boble. Men hvilken lykke at sætte sig på søndagens bænk til det kendte og alligevel ikke så kendte håb Det slutter altid med velsignelsen Jeg holder af gudstjenesten jeg er vild med den! Hold da helt ferie, hvor jeg holder af gudstjenesten 4

5 NYT FRA SOGNENE KRISTENDOMSKURSUS Onsdag d. 18. marts kl i konfirmandstuen. Tema: Hvordan skal jeg leve? FAMILIEGUDSTJENESTE Palmesøndag d. 29. marts kl i Bedsted Kirke. Afslutning med minikonfirmanderne, som hjælper os med en god indledning til påsken. I år er der noget ekstra - kom og se! SKÆRTORSDAG Fællesspisning og gudstjeneste. Spisning kl i konfirmandstuen. Pris: 40 kr for voksne, halv pris for børn. Tilmelding senest mandag d. 30. marts på tlf mail: Gudstjeneste i Bedsted Kirke kl SPIREGUDSTJENESTE Fredag d. 17. april kl i Bedsted Kirke. En gudstjeneste for de mindste, dvs til og med indskolingen. Varer ca 1/2 time. Spirekoret medvirker - bibelfortælling og sange. Efter gudstjenesten er alle velkommen til fællesspisning i konfirmandstuen. Pris 30 kr. - max 100 pr. familie. Tilmelding ikke nødvendig. Danmarks Befrielse - 70 år Gudstjeneste i Bedsted Kirke 5. maj kl Koret medvirker. Der planlægges et efterfølgende arrangement med kaffe mm. Se nærmere i dagspressen. FORÅRSKONCERT Søndag d. 31 maj kl i Grurup Kirke. Spirekor, børnekor og voksenkor medvirker. Kom og hør! Og syng med på vore dejlige forårssange og salmer. ÆLDREGUDSTJENESTE Tirsdag d. 2. juni kl i Bedsted Kirke. Efter gudstjenesten kaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen. KONFIRMATIONER Grurup Kirke søndag d. 26. april kl Jens Buskjær Heide Andersen, Villerslevvej 85, Thy Bedsted Kirke søndag d. 3. maj kl Caroline Jonassen Aagaard, Horsfeldvej 9, Emilie Kjær Christensen, Vestervigvej 97, Asbjørn Christoffersen, Rishøjvej 15, Trine Elisa Gade, Østergade 7, Mads Kristian Emil Hansen, Villerupvej 11, Laura Bonde Henriksen, Morup Møllevej 10, Søren Bundgaard Immersen, Villerupvej 4, Laura Sofie Thorup Kristensen, Thylandsgade 31, 5

6 Cecillie Møller Larsen, Skolegade 17, Marcus Tichy Padkjær, Thylandsgade 6, Julie Søe Pedersen, Rishøjvej 19, Hanne Bak Vestergaard, Horsfeldvej 8, Sognepræsten holder fri marts og april. Embedet passes af sognepræst Frits Jensen, Stagstrup, tlf ; mail: Næste års konfirmander Tilmelding og orientering om næste års konfirmandundervisning og konfirmation tirsdag d. 9. juni kl i konfirmandstuen. Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. marts kl Tirsdag d. 14. april kl Torsdag d. 28. maj kl Indsamlinger 30. november i Bedsted Kirke til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 969,00 kr. 24. december til Børensagens Fællesråd. Grurup Kirke: 298,50 kr. - Bedsted Kirke: 522,00 kr. 1. januar i Bedsted Kirke til Bibelselskabet: 350,00 kr. Gudstjenestetransmission Følgende gudstjenester streames til hjemmesiden (www.bedstedkirke.dk/se gudstjenesten) og kan ses live eller den følgende uge (dog kun indtil næste gudstjenestetransmission) Søndag d. 8. marts kl Søndag d. 15. marts kl Søndag d. 22. marts kl Søndag d. 29. marts kl Torsdag d. 2. april kl Fredag d. 3. april kl Søndag d. 5. april kl Søndag d. 12. april kl Søndag d. 19. april kl Fredag d. 1. maj kl Søndag d. 3. maj kl Mandg d. 4. maj kl Torsdag d. 14. maj kl Søndag d. 17. maj kl Søndag d. 24. maj kl Søndag d. 31. maj kl Til kalenderen Kirkevandring: torsdag d. 11. juni kl i Hurup Kirke og præstegård. Meddelelser til næste kirkeblad senest onsdag d. 22. april 2015 til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7, 7755 Bedsted, tlf er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.«jesus 6

7 PROGRAMSIDERNE INDRE MISSION Kontaktperson: Asger Nielsen, Hvor andet ikke er anført begynder møderne kl : Tirsdag d. 03.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 04.: Månedsmøde. Emne: Glæden ved stilheden v/ Esther Saarup, Hurup. Tirsdag d. 10.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus. Onsdag d. 11.: Samtalemøder i hjemmene: Vestkredsen: Anna-Lis og Ove Kræmmer, Vittrupvej 12. Sydkredsen: Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9. Onsdag d. 18.: Kristendomskursus i konfirmandstuen v/ole W. Jakobsen. Fredag d søndag d. 22.: IM missionskonference i Kolding. Onsdag d. 25.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus v/ sognepræst Claus H. Olsen, Fur. Torsdag d. 26.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus v/journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 08.: Samtalemøder i hjemmene: Vestkredsen: Karen og Mads Peter Nørgaard, Gl. Bedstedvej 11. Sydkredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16, Bedsted. Torsdag d. 09.: Soldatervennerfest i Heltborg Missionshus v/bent Ingemann Jensen, Thyholm. Mandag d. 13.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus (begynder d. 13. kl og slutter d. 14. ved 16. tiden - se særskilt program). Taler: Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Tirsdag d. 14.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Taler: Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Onsdag d. 15.: KLF møde i Missionshuset. Taler: landsformand Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg. Onsdag d. 22.: Danmission. Onsdag d. 29.: Fælles bibeltime v/erik Bennetzen, Vestervig. Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 06.: Kredsmøde i Snedsted Sognegård. Taler Esper Thidemann, Aarhus. Onsdag d. 13.: fest i missionshuset. Taler Hans Jørgen Steffensen. Onsdag d. 20.: Tabormøde i egnsmuseet i Harring. Taler Christian Mejdahl, Løgstør. Onsdag d. 27.: Samtalemøde i hjemmene: Vest kredsen: Edel og Peder Bjerregaard Gartnervænget 5. Sydkredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7. Juni Onsdag d. 03.: Udflugt sammen med Hørdum - turen går til Møldahlgaard Galleri, Thyholm. KLUB Kontaktperson: Lone Graversen, For alle børn fra 4 år til og med 3. klasse. Hver fredag kl i missionshuset. KLUB s JUNIORKLUB Kontaktperson: Emil Pedersen, For alle børn i klasse. Hver fredag kl i missionshuset. KFUM & KFUK - fra 5. kl år - TOPPEN Kontaktperson: Allan Bendtsen, Lørdag-søndag d : Foreningsweekend i Øster Assels. Søndag d. 19.: Foreningsdag - nærmere information. 7

8 Fredag d. 22.: Foreningsaften for alle kl i missionshuset, hvorefter vi samles på Toppen. 8 KFUM & KFUK s - UNGE/VOKSNE Kontaktperson: Ulla Vestergaard, Lørdag d. 07.: Familieaften i Distrikt Thy-Mors på Svankjær Efterskole. Se særskilt program. Torsdag d. 12.: Stormøde i Distrikt Thy-Mors i Stagstrup Kirkecenter. Se indbydelse. Onsdag d. 18.: Kristendomskursus i konfirmandstuen. Lørdag - søndag d : Foreningsweekend i Øster Assels. Søndag d. 29.: Familiegudstjeneste i Bedsted Kirke kl Efterfølgende kirkefrokost hos Ulla og Morten Gramstrup, Brydbjergvej 8. Torsdag d. 2: Skærtorsdagsgudstjeneste i Bedsted kirke kl og forinden fællesspisning i konfirmandstuen kl (Tilmelding til spisning). Søndag d. 5.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Onsdag d. 8.: Bibeltime ved Karin og Ib Nielsen, Sølystvej 1 (Gruppe 1). Søndag d. 19.: Foreningsdag (Gruppe 4). Onsdag d. 22.: Vi spiller banko hos Lone og Allan Bendtsen, Hunskjærvej 1. Torsdag d. 30.: Ud i det blå for hele familien og varme hveder hos Trine og Anders Ubbesen, Højtofteparken 26, Hurup. Søndag d. 10.: Gudstjeneste i Grurup kirke kl og efterfølgende kirkefrokost hos Ulla og Jens Vestergaard, Thybovej 10. Onsdag d. 13.: fest i missionshuset ved Hans Jørgen Steffensen. Fredag d. 22.: Foreningsaften for alle kl i missionshuset. Merethe Stephansen og Frederikke Gramstrup fortæller om deres rejseprojekt Global Teenager til Israel (Gruppe 5). Onsdag d. 27.: Bibeltime hos Dorte og Søren Riis, Kystvejen 88 (Gruppe 2). UNGE FAMILIERS BIBELKREDS Kontaktperson: Bent Møller Jensen, Onsdag d. 11.: Marlena og Preben Nielsen, Morup Møllevej 27. Onsdag d. 08.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4. Onsdag d. 27.: Dorte og Ole Jacobsen, Ingerslevvej 12, Vorupør. KFUM-SPEJDERNE og ULVEUNGERNE Gruppeleder: Haldor Hansen Bæver- / Ulvemøde ( kl.) onsdag kl Spejdermøde torsdag kl KIRKENS KORSHÆR - kl Kontaktperson: Ketty Riis Mandag d. 02.: Kirsten Vestergaard, Åkandevej 11. Husk vores genbrugsbutik i BOOA, Drives af Sydthy Mandag Y's Menette d. 13.: Ellen Club Madsen, sammen Præstegårdsvænget. med Kirkens Korshær. Mandag Find d. tøj, 20.: MØBLER Kirkecentret og mange i Stagstrup kl andre ting. Dødsboer Taler: Helle afhentes Christiansen. Emne: Fattigdom i Danmark. Nordthy mandskor synger. Mandag d. 11.: Ketty Riis, Skolegade 28. HUSK VORES GENBRUGSBUTIK I BOOA Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og mange andre ting. Dødsboer afhentes.

9 HØJSKOLESANG PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Tværgade 7 kl alle er velkomne! Kontaktperson: Lis Lind, Skolegade 44 Torsdag den 12. kl Torsdag den 9. kl Tirsdag den 12. kl (OBS ændret dag). SALMESANG PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Tværgade 7 kl alle er velkomne! Kontaktperson: Peder Bjerregaard, Gartnervænget 5 Tirsdag den 3. og den 17. Tirsdag den 14. og den 28. Tirsdag den 26. Gudstjenester på Friplejehjemmet Bedsted Thy Alle sognets beboere er velkommen til disse gudstjenester. Der er altergang ved alle gudstjenesterne. Tirsdag d. 10. marts kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 24. marts kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 7. april kl 15.00: Kaj Mogensen Tirsdag d. 21. april kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 19. maj kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 2. juni kl 14.00: Ole W. Jakobsen i Bedsted Kirke. ANDAGTER PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY, Tværgade 7 kl den sidste torsdag i hver måned v/esther og Henning Filipsen, Koldby. Alle er velkomne. ADRESSER SOGNEPRÆSTEN Ole Weinkauff Jakobsen, Præstegårdsvænget 2, Tlf Træffes bedst: Tirsdage kl Onsdage kl Torsdage kl Fredage kl eller lav en aftale på: Tlf Mail: Samtale med sognepræsten. Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale, enten på præstens kontor eller ved præstens besøg i hjemmet. Man henvender sig på tlf eller for at få en aftale. Præsten har tavshedspligt. KIRKERNE Graver: Asger Stensgaard Nielsen, Præstegårdsvænget 9,, tlf Træffetid mellem 8 og 9. Mail: Kirkesanger: Ulla Valberg-Madsen. Organist: Henrik Juul Andersen, tlf Formand for menighedsrådet: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4,, tlf Kirkeværge: Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,, tlf Redaktionsudvalg: Ole Weinkauff Jakobsen, sognepræst. Mona Thomsen, tlf Anne Grethe Olesen, tlf Vivi Bak Jensen. tlf

10 FRA SOGNETS DAGLIGE LIV... Børnehavegudstjeneste Børnene sang glæden ind i os ved julegudstjeneste for børnehaven. Og de bragte lys i mørket! Dåbstræf - 5 børn var mødt op med deres forældre til dåbstræf i Bedsted Kirke d. 18. januar. De fik fortællebogen Nu skal I bare høre. Se gudstjeneste - hjemme og når det passer dig (næsten) Alle kan se de gudstjenester fra Bedsted Kirke, der streames til hjemmesiden. De ligger på hjemmesiden indtil næste streaming. Kreative minikonfirmander Der har været stor kreativitet hos minikonfirmanderne. De fandt får i kirken. Og rigtig sat sammen dannede de to sætninger, Jesus har sagt om sig selv. Jeg er den gode hyrde. Og: Jeg er døren. Der blev lavet engle hos Jobi glas. Nu hænger de sikkert rundt om på børneværelserne. De har lavet Fadervor-armbånd, så de husker, at Fadervor er en bøn til daglig brug. 10

11 Konfirmander på tur til det nyeste og noget meget gammelt En dag i januar var konfirmander på tur til Aalborg sammen med konfirmanderne fra Visby-Heltborg og Boddum-Ydby. De fik set både en moderne kirke, bygget i beton, og den gamle domkirke i Aalborg, Budolphi Kirke. Der blev også tid til at høre om Kirkens Korshærs arbejde blandt samfundets hjemløse og udstødte. Det hele blev krydret med en tur ned i Gråbrødre Klostermuseum, hvor de fik fortalt om kirken i middelalderen. Her kommer nogen af kommentarerne til Gug Kirke og domkirken. Det var en smuk kirke - en anderledes kirke - og flere ville gå i Kirke i Bedsted, hvis vi havde en sådan kirke En spændende og meget anderledes kirke. En speciel kirke - meget anderledes - nogle få spændende ting, som at der altid drypper vand ned i døbefonden og derfra løber ud udenfor. Ikke en kirke for mig, jeg holder mest af de gamle kirker. Meget anderledes, men jeg kunne lide den. Om domkirken: En flot kirke med mange flotte ting. KIRKELIGE HANDLINGER Døbte Isabella Maria Pedersen Hansen Noah Hove Sørensen Tobias Jelle Yde Begravede Viggo Thomsen Nielsen Ebba Hornstrup Ruth Elin Poulsen Rigmor Knattrup 11

12 Gudstjenester Helligdag Bedsted Grurup Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten) Matt 15,21-28 Ingen K Søndag d. 8. marts (3. søndag i fasten) Luk 11, K Kirkekaffe Forbøns- og stillegudstjeneste* Søndag d. 15. marts (Midfaste søndag) Johs 6,1-15 Ingen 9.00 Frits Jensen K Søndag d. 22. marts. (Mariæ Bebudelsesdag) Luk 1, K VK Ingen Søndag d. 29. marts (Palmesøndag) Matt 21, K Familiegudstjeneste* BK Ingen Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) Matt 26, K Fællesspisning* K Fredag d. 3. april (Langfredag) Mark 15, K Ingen Søndag d. 5. april (Påskedag) Mark 16, K VK Ingen Indsamling til KFUM & KFUK Mandag d. 6. april (2. påskedag) Luk 24,13-35 Ingen K Søndag d. 12. april (1. s. efter påske) Johs 20, Ruth Folmersen K Ingen Fredag d. 17. april Spiregudstjeneste* BK Ingen Søndag d. 19. april (2. s. efter påske) Johs 10, K Ingen Søndag d. 26. april (3. s. efter påske) Johs 16,16-22 Ingen konfirmation. K VK Fredag d. 1. maj (Bededag) Matt 3, K Ingen Indsamling til Kirkefondet Søndag d. 3. maj (4. s. efter påske) Johs 16, konfirmation K VK Ingen Tirsdag d. 5. maj året for befrielsen K* Ingen Søndag d. 10. maj (5. s. efter påske) Johs 16,23b-28 Ingen K Torsdag d. 14. maj (Kristi Himmelfarts dag) Mark 16, K Kirkekaffe Ingen Søndag d. 17. maj (6. s. efter påske) Johs 15,26-16, K Ingen Søndag d. 24. maj (Pinsedag) Johs 14, K VK Ingen Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag d. 25. maj. (2. pinsedag) Johs 3,16-21 Ashøje Ashøje Søndag d. 31. maj. (Trinitatis søndag) Johs 3, K K Forårskoncert. Alle kor medvirker.* Tirsdag d. 2. juni kl Ældregudstjeneste* K Søndag d. 7. juni. (1. søndag efter trinitatis) 9.00 Frits Jensen K Ingen Kirkebilen kan i Bedsted køre helt til kirkens dør. K=Kirkebil, tlf De anførte tekster er søndagens prædiketekster. * Se under»nyt fra sognene«. BK = Børnekor - VK = Voksenkor 12

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 4 September - Oktober - November 2014 Foto: Christian Morsing Håb og ru hænder Så er ferietiden ovre, og mange har været ude at se sig om og hvis vi har haft øjnene åbne sikkert

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard 52 18 06 Resen email:

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

TVERSTED-UGGERBY KIRKEBLAD. Nr. Tema: Forår - lys. Marts - April - Maj 2014. 64. årgang

TVERSTED-UGGERBY KIRKEBLAD. Nr. Tema: Forår - lys. Marts - April - Maj 2014. 64. årgang TVERSTED-UGGERBY KIRKEBLAD Nr. 2 Tema: Forår - lys Marts - April - Maj 2014. 64. årgang Jesu lidelse, død og opstandelse Påske er den største jødiske fest, kaldet Pesach, men det er også den vigtigste

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere