Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister"

Transkript

1 Kirkebladet Nr Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de døde i en påske-morgenrøde. Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han, som svor os bod for vånde. Grundtvig. Den danske Salmebog nr 236, v.5-6. Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister BEDSTED - GRURUP

2 Virkelig opstanden Uddrag fra påskeprædiken af sognepræst Ole W. Jakobsen Han er opstået! Hvad? gør du grin med os? Er du ved dine fulde fem? Hvad har du gang i? Nej, vi hører ikke noget om, at kvinderne stiller sådanne eller lignende spørgsmål til Herrens engel påskemorgen ude ved den tomme grav. Men det ville ikke have været helt af vejen, hvis de havde gjort det, - havde opfattet englens ord som en dårlig spøg på et højest upassende sted og situation. Her kommer de, der som alle mennesker ved, at død er død. Og nu er det om at sørge. Nu er det om at gøre den sidste gode gerning mod ham, der for altid havde forandret deres liv. Men det var altså gået grueligt galt. De havde slået ham ihjel. Og så får de den besked: Han er opstået! Prøv og se! Se stedet, hvor han lå. Han er der ikke. Jo, det kan de godt se. Han er der ikke. Det ville normalt opfattes som at føje spot til skade, hån til fortvivlelsen, at nogen havde taget hans legeme og gemt det et andet sted. Men denne morgen er intet normalt. Alt det normale er sat til vægs. Og har været det lige siden, selvom det eneste, vi virkelig ved, er, at graven var tom. Hvad ved vi egentlig om opstandelsen? Slet ikke så lidt. Vi ved ganske meget. Hvad sker der nemlig, da englen har fortalt det, som intet menneske kan tro, og som intet menneske har set? De gør, som de har fået besked på af englen. De løber fra graven med frygt og stor glæde. Det er vel forståeligt, både frygten - for hvad er nu det for noget? Kan man ikke engang regne med døden længere! Og med glæde - for nu er sorgen ikke længere det sidste. Nu er der kun opstandelsen at regne med. Da de løb ud til graven, gryede det ad morgen. Solen var ved at stå op. Nu er den stået op, ja den var det længe før, de regnede med det. Det skete, som ingen af dem i deres vildeste fantasi havde forestillet sig. Han, der var død, var stået op fra de døde. Og hvad så? Så løber de hen for at fortælle det. Og holder dermed den første kristne gudstjeneste, hvis inderste kerne, liv og væsen er opstandelsen. Han er opstået - eller: Herren er opstanden. Og hvad ved vi så egentlig om det? Vi ved, at de mødte ham. De spiste sammen med ham. Thomas fik lov at stikke sine fingre i hans side og i naglegabene i hans hænder. Lige så død han var langfredag, lige så levende var han påskemorgen. Vi ved, at der lige siden er blevet holdt gudstjeneste - en gudstjeneste der er helt og aldeles utænkelig uden opstandelsen. Hvis han ikke er virkelig opstanden, er det meningsløst, ja, en hån mod alle med sorg og savn at holde gudstjeneste på opstandelsen. Der er lige siden blevet holdt dåb, dåb til et levende håb, at døden ikke skal have det sidste ord. Ja, døden er blevet reduceret fra at være menneskets herre til at være tjener. Så lyder det søndag efter søndag: Herren være med jer! - det vil sige: Han er opstået. - Hver søndag morgen højt på ny, stor glæde mod himlen stiger Så har vi lov til at juble. Nogen med stor jubel. Andre måske lidt mere stille. Og glæde os! Gud har ikke gemt sig væk i sin herligheds glans, har ikke skjult sig for altid i en stråleglans, vi ikke kan tåle at se ind i. Tværtimod kommer han til os i dødens rige med en uimodståelig stråleglans. Som vi synger om det Som den gyldne sol frembryder gennem den kulsorte sky og sin stråleglans udskyder Men Kaj Munk har en ting mere at sige om påskedag. Han siger: De slår os ihjel langfredag, men vi lurer dem påskemorgen. De ord skal næsten have lov at stå for sig selv. De er fyldt af triumf. De er fyldt af glæde. De er fyldt af fortrøstning. De er fyldt af det, som nogen et eller andet sted havde sat på en gravsten: Gået forud! Eller som det hedder i dagens evangelium: Og se, han går i Forvejen! At han går i forvejen betyder, at der er nogen der følger efter. Vi følger efter. Vi følger efter ham. Vi følger efter ham i gravens mørke. Vi følger efter ham i opstandelsen engang. Vi ser frem til en glædelig opstandelse på den yderste dag. 2

3 Strukturændring i Sydthy Provsti Biskop Henning Toft Bro har meddelt, at den pastorale dækning af kirkesognene i Sydthy ændres fra 1. maj I henhold til et cirkulære nr af 23/10/2006 fra Kirkeministeriet skal Aalborg Stift afgive i alt 8 præstestillinger til andre stifter. Derfor besættes sognepræsteembedet i Hørdum Skyum ikke med en ny præst. I stedet er der nu sket en fordeling af sognene i Sydthy Provsti mellem de ansatte præster. Det betyder, at nogle sogne får en anden sognepræst. Således bliver Heltborg sogn tillagt sognepræsteembedet i Boddum og Ydby. Plakat Sydthy Provsti. Billedtekst: Sydthy Provsti, malet af Kristine Frøkjær. Der oprettes et pastorat bestående af sognene Visby, Villerslev, Hassing samt Hørdum og Skyum. Sognepræst i disse sogne bliver sognepræst Lillian Risum, der indsættes hertil ved gudstjenesterne søndag den 17. maj 2015 i Skyum Kirke kl. 9,00 og i Hørdum kl Sognepræsten i Stagstrup og sognepræsten i Bedsted skal i vid udstrækning hjælpe med både gudstjenester og kirkelige handlinger i det nye store pastorat. I præsteboligen på Thorsvej indrettes træffekontor for sognepræsten, således at menigheden i Hørdum og Skyum fortsat kan træffe præsten der efter aftale. Der ansættes tillige en sekretær nogle timer ugentligt. Den sekretær får også kontor i præsteboligen på Thorsvej. Ud over de her nævnte ændringer reguleres præsternes ferieafløsningsordninger på nogle områder. Sydthy Provsti inddeles i tre områder med hver tre samarbejdende pastorater, således at samarbejdet om det kirkelige liv bydes de bedste vilkår. Provst Jens F. Munksgaard Herre Jesus, vi er her i dit hus dit ord at høre; vær du selv i Ånden nær, dan vort hjerte og vort øre at vi må i sjæl og sinde lukke dig og Himlen inde. Salmebogen nr 417, vers 1 3

4 Jeg holder af gudstjenesten ritual for dåb vi er mere end biologi andet end robotter af kød En god bænk og så alligevel trangen til at rejse sig op at stå igen og igen trosbekendelse og bibellæsning godt for livet godt for ryggen Af sognepræst Lars Kirkeby, Balle - frit efter Dan Turell: Jeg holder af hverdagen Jeg holder af gudstjenesten mest af alt holder jeg af gudstjenesten den langsomme opvågnen til det kendte håb der alligevel ikke er helt så kendt men levende De andres på en gang fortrolige og fremmede ansigter Salmebogens åbning Morgensalmerne Lugten af kalk og mur Dagens læsninger læsninger af dagen Jeg holder af gudstjenesten selv gennem alle dens irritationer børn der larmer konfirmander der smsser dårlig sang og ingen sang nogen, der kommer for sent unger der keder sig og skal tisse Jeg holder af gudstjenesten måske en god prædiken balsam til sjælen næring til ånden heling til hjertet eller bare tanker på sidespring og langfart i Guds hus Jeg holder af gudstjenesten ikke i modsætning til koncerter og gospel og fantastiske fængslende foredrag Det skal også til Prædiken Så meget usagt og tilnærmelsesvist vævende og svævende kan hænge i luften bagefter bagved anes de røde tal i dit hjertes regnskab Åndelige tømmermænd som kun en ordentlig altergang kan kurere Fint med kirkefestival, al plads for åndelig henrykkelse, lad det boble. Men hvilken lykke at sætte sig på søndagens bænk til det kendte og alligevel ikke så kendte håb Det slutter altid med velsignelsen Jeg holder af gudstjenesten jeg er vild med den! Hold da helt ferie, hvor jeg holder af gudstjenesten 4

5 NYT FRA SOGNENE KRISTENDOMSKURSUS Onsdag d. 18. marts kl i konfirmandstuen. Tema: Hvordan skal jeg leve? FAMILIEGUDSTJENESTE Palmesøndag d. 29. marts kl i Bedsted Kirke. Afslutning med minikonfirmanderne, som hjælper os med en god indledning til påsken. I år er der noget ekstra - kom og se! SKÆRTORSDAG Fællesspisning og gudstjeneste. Spisning kl i konfirmandstuen. Pris: 40 kr for voksne, halv pris for børn. Tilmelding senest mandag d. 30. marts på tlf mail: Gudstjeneste i Bedsted Kirke kl SPIREGUDSTJENESTE Fredag d. 17. april kl i Bedsted Kirke. En gudstjeneste for de mindste, dvs til og med indskolingen. Varer ca 1/2 time. Spirekoret medvirker - bibelfortælling og sange. Efter gudstjenesten er alle velkommen til fællesspisning i konfirmandstuen. Pris 30 kr. - max 100 pr. familie. Tilmelding ikke nødvendig. Danmarks Befrielse - 70 år Gudstjeneste i Bedsted Kirke 5. maj kl Koret medvirker. Der planlægges et efterfølgende arrangement med kaffe mm. Se nærmere i dagspressen. FORÅRSKONCERT Søndag d. 31 maj kl i Grurup Kirke. Spirekor, børnekor og voksenkor medvirker. Kom og hør! Og syng med på vore dejlige forårssange og salmer. ÆLDREGUDSTJENESTE Tirsdag d. 2. juni kl i Bedsted Kirke. Efter gudstjenesten kaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen. KONFIRMATIONER Grurup Kirke søndag d. 26. april kl Jens Buskjær Heide Andersen, Villerslevvej 85, Thy Bedsted Kirke søndag d. 3. maj kl Caroline Jonassen Aagaard, Horsfeldvej 9, Emilie Kjær Christensen, Vestervigvej 97, Asbjørn Christoffersen, Rishøjvej 15, Trine Elisa Gade, Østergade 7, Mads Kristian Emil Hansen, Villerupvej 11, Laura Bonde Henriksen, Morup Møllevej 10, Søren Bundgaard Immersen, Villerupvej 4, Laura Sofie Thorup Kristensen, Thylandsgade 31, 5

6 Cecillie Møller Larsen, Skolegade 17, Marcus Tichy Padkjær, Thylandsgade 6, Julie Søe Pedersen, Rishøjvej 19, Hanne Bak Vestergaard, Horsfeldvej 8, Sognepræsten holder fri marts og april. Embedet passes af sognepræst Frits Jensen, Stagstrup, tlf ; mail: Næste års konfirmander Tilmelding og orientering om næste års konfirmandundervisning og konfirmation tirsdag d. 9. juni kl i konfirmandstuen. Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. marts kl Tirsdag d. 14. april kl Torsdag d. 28. maj kl Indsamlinger 30. november i Bedsted Kirke til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 969,00 kr. 24. december til Børensagens Fællesråd. Grurup Kirke: 298,50 kr. - Bedsted Kirke: 522,00 kr. 1. januar i Bedsted Kirke til Bibelselskabet: 350,00 kr. Gudstjenestetransmission Følgende gudstjenester streames til hjemmesiden (www.bedstedkirke.dk/se gudstjenesten) og kan ses live eller den følgende uge (dog kun indtil næste gudstjenestetransmission) Søndag d. 8. marts kl Søndag d. 15. marts kl Søndag d. 22. marts kl Søndag d. 29. marts kl Torsdag d. 2. april kl Fredag d. 3. april kl Søndag d. 5. april kl Søndag d. 12. april kl Søndag d. 19. april kl Fredag d. 1. maj kl Søndag d. 3. maj kl Mandg d. 4. maj kl Torsdag d. 14. maj kl Søndag d. 17. maj kl Søndag d. 24. maj kl Søndag d. 31. maj kl Til kalenderen Kirkevandring: torsdag d. 11. juni kl i Hurup Kirke og præstegård. Meddelelser til næste kirkeblad senest onsdag d. 22. april 2015 til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7, 7755 Bedsted, tlf er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.«jesus 6

7 PROGRAMSIDERNE INDRE MISSION Kontaktperson: Asger Nielsen, Hvor andet ikke er anført begynder møderne kl : Tirsdag d. 03.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 04.: Månedsmøde. Emne: Glæden ved stilheden v/ Esther Saarup, Hurup. Tirsdag d. 10.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus. Onsdag d. 11.: Samtalemøder i hjemmene: Vestkredsen: Anna-Lis og Ove Kræmmer, Vittrupvej 12. Sydkredsen: Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9. Onsdag d. 18.: Kristendomskursus i konfirmandstuen v/ole W. Jakobsen. Fredag d søndag d. 22.: IM missionskonference i Kolding. Onsdag d. 25.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus v/ sognepræst Claus H. Olsen, Fur. Torsdag d. 26.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus v/journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 08.: Samtalemøder i hjemmene: Vestkredsen: Karen og Mads Peter Nørgaard, Gl. Bedstedvej 11. Sydkredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16, Bedsted. Torsdag d. 09.: Soldatervennerfest i Heltborg Missionshus v/bent Ingemann Jensen, Thyholm. Mandag d. 13.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus (begynder d. 13. kl og slutter d. 14. ved 16. tiden - se særskilt program). Taler: Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Tirsdag d. 14.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Taler: Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Onsdag d. 15.: KLF møde i Missionshuset. Taler: landsformand Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg. Onsdag d. 22.: Danmission. Onsdag d. 29.: Fælles bibeltime v/erik Bennetzen, Vestervig. Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 06.: Kredsmøde i Snedsted Sognegård. Taler Esper Thidemann, Aarhus. Onsdag d. 13.: fest i missionshuset. Taler Hans Jørgen Steffensen. Onsdag d. 20.: Tabormøde i egnsmuseet i Harring. Taler Christian Mejdahl, Løgstør. Onsdag d. 27.: Samtalemøde i hjemmene: Vest kredsen: Edel og Peder Bjerregaard Gartnervænget 5. Sydkredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7. Juni Onsdag d. 03.: Udflugt sammen med Hørdum - turen går til Møldahlgaard Galleri, Thyholm. KLUB Kontaktperson: Lone Graversen, For alle børn fra 4 år til og med 3. klasse. Hver fredag kl i missionshuset. KLUB s JUNIORKLUB Kontaktperson: Emil Pedersen, For alle børn i klasse. Hver fredag kl i missionshuset. KFUM & KFUK - fra 5. kl år - TOPPEN Kontaktperson: Allan Bendtsen, Lørdag-søndag d : Foreningsweekend i Øster Assels. Søndag d. 19.: Foreningsdag - nærmere information. 7

8 Fredag d. 22.: Foreningsaften for alle kl i missionshuset, hvorefter vi samles på Toppen. 8 KFUM & KFUK s - UNGE/VOKSNE Kontaktperson: Ulla Vestergaard, Lørdag d. 07.: Familieaften i Distrikt Thy-Mors på Svankjær Efterskole. Se særskilt program. Torsdag d. 12.: Stormøde i Distrikt Thy-Mors i Stagstrup Kirkecenter. Se indbydelse. Onsdag d. 18.: Kristendomskursus i konfirmandstuen. Lørdag - søndag d : Foreningsweekend i Øster Assels. Søndag d. 29.: Familiegudstjeneste i Bedsted Kirke kl Efterfølgende kirkefrokost hos Ulla og Morten Gramstrup, Brydbjergvej 8. Torsdag d. 2: Skærtorsdagsgudstjeneste i Bedsted kirke kl og forinden fællesspisning i konfirmandstuen kl (Tilmelding til spisning). Søndag d. 5.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl Indsamling til KFUM og KFUK i Danmark. Onsdag d. 8.: Bibeltime ved Karin og Ib Nielsen, Sølystvej 1 (Gruppe 1). Søndag d. 19.: Foreningsdag (Gruppe 4). Onsdag d. 22.: Vi spiller banko hos Lone og Allan Bendtsen, Hunskjærvej 1. Torsdag d. 30.: Ud i det blå for hele familien og varme hveder hos Trine og Anders Ubbesen, Højtofteparken 26, Hurup. Søndag d. 10.: Gudstjeneste i Grurup kirke kl og efterfølgende kirkefrokost hos Ulla og Jens Vestergaard, Thybovej 10. Onsdag d. 13.: fest i missionshuset ved Hans Jørgen Steffensen. Fredag d. 22.: Foreningsaften for alle kl i missionshuset. Merethe Stephansen og Frederikke Gramstrup fortæller om deres rejseprojekt Global Teenager til Israel (Gruppe 5). Onsdag d. 27.: Bibeltime hos Dorte og Søren Riis, Kystvejen 88 (Gruppe 2). UNGE FAMILIERS BIBELKREDS Kontaktperson: Bent Møller Jensen, Onsdag d. 11.: Marlena og Preben Nielsen, Morup Møllevej 27. Onsdag d. 08.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4. Onsdag d. 27.: Dorte og Ole Jacobsen, Ingerslevvej 12, Vorupør. KFUM-SPEJDERNE og ULVEUNGERNE Gruppeleder: Haldor Hansen Bæver- / Ulvemøde ( kl.) onsdag kl Spejdermøde torsdag kl KIRKENS KORSHÆR - kl Kontaktperson: Ketty Riis Mandag d. 02.: Kirsten Vestergaard, Åkandevej 11. Husk vores genbrugsbutik i BOOA, Drives af Sydthy Mandag Y's Menette d. 13.: Ellen Club Madsen, sammen Præstegårdsvænget. med Kirkens Korshær. Mandag Find d. tøj, 20.: MØBLER Kirkecentret og mange i Stagstrup kl andre ting. Dødsboer Taler: Helle afhentes Christiansen. Emne: Fattigdom i Danmark. Nordthy mandskor synger. Mandag d. 11.: Ketty Riis, Skolegade 28. HUSK VORES GENBRUGSBUTIK I BOOA Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og mange andre ting. Dødsboer afhentes.

9 HØJSKOLESANG PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Tværgade 7 kl alle er velkomne! Kontaktperson: Lis Lind, Skolegade 44 Torsdag den 12. kl Torsdag den 9. kl Tirsdag den 12. kl (OBS ændret dag). SALMESANG PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Tværgade 7 kl alle er velkomne! Kontaktperson: Peder Bjerregaard, Gartnervænget 5 Tirsdag den 3. og den 17. Tirsdag den 14. og den 28. Tirsdag den 26. Gudstjenester på Friplejehjemmet Bedsted Thy Alle sognets beboere er velkommen til disse gudstjenester. Der er altergang ved alle gudstjenesterne. Tirsdag d. 10. marts kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 24. marts kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 7. april kl 15.00: Kaj Mogensen Tirsdag d. 21. april kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 19. maj kl 15.00: Ole W. Jakobsen Tirsdag d. 2. juni kl 14.00: Ole W. Jakobsen i Bedsted Kirke. ANDAGTER PÅ FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY, Tværgade 7 kl den sidste torsdag i hver måned v/esther og Henning Filipsen, Koldby. Alle er velkomne. ADRESSER SOGNEPRÆSTEN Ole Weinkauff Jakobsen, Præstegårdsvænget 2, Tlf Træffes bedst: Tirsdage kl Onsdage kl Torsdage kl Fredage kl eller lav en aftale på: Tlf Mail: Samtale med sognepræsten. Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale, enten på præstens kontor eller ved præstens besøg i hjemmet. Man henvender sig på tlf eller for at få en aftale. Præsten har tavshedspligt. KIRKERNE Graver: Asger Stensgaard Nielsen, Præstegårdsvænget 9,, tlf Træffetid mellem 8 og 9. Mail: Kirkesanger: Ulla Valberg-Madsen. Organist: Henrik Juul Andersen, tlf Formand for menighedsrådet: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4,, tlf Kirkeværge: Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,, tlf Redaktionsudvalg: Ole Weinkauff Jakobsen, sognepræst. Mona Thomsen, tlf Anne Grethe Olesen, tlf Vivi Bak Jensen. tlf

10 FRA SOGNETS DAGLIGE LIV... Børnehavegudstjeneste Børnene sang glæden ind i os ved julegudstjeneste for børnehaven. Og de bragte lys i mørket! Dåbstræf - 5 børn var mødt op med deres forældre til dåbstræf i Bedsted Kirke d. 18. januar. De fik fortællebogen Nu skal I bare høre. Se gudstjeneste - hjemme og når det passer dig (næsten) Alle kan se de gudstjenester fra Bedsted Kirke, der streames til hjemmesiden. De ligger på hjemmesiden indtil næste streaming. Kreative minikonfirmander Der har været stor kreativitet hos minikonfirmanderne. De fandt får i kirken. Og rigtig sat sammen dannede de to sætninger, Jesus har sagt om sig selv. Jeg er den gode hyrde. Og: Jeg er døren. Der blev lavet engle hos Jobi glas. Nu hænger de sikkert rundt om på børneværelserne. De har lavet Fadervor-armbånd, så de husker, at Fadervor er en bøn til daglig brug. 10

11 Konfirmander på tur til det nyeste og noget meget gammelt En dag i januar var konfirmander på tur til Aalborg sammen med konfirmanderne fra Visby-Heltborg og Boddum-Ydby. De fik set både en moderne kirke, bygget i beton, og den gamle domkirke i Aalborg, Budolphi Kirke. Der blev også tid til at høre om Kirkens Korshærs arbejde blandt samfundets hjemløse og udstødte. Det hele blev krydret med en tur ned i Gråbrødre Klostermuseum, hvor de fik fortalt om kirken i middelalderen. Her kommer nogen af kommentarerne til Gug Kirke og domkirken. Det var en smuk kirke - en anderledes kirke - og flere ville gå i Kirke i Bedsted, hvis vi havde en sådan kirke En spændende og meget anderledes kirke. En speciel kirke - meget anderledes - nogle få spændende ting, som at der altid drypper vand ned i døbefonden og derfra løber ud udenfor. Ikke en kirke for mig, jeg holder mest af de gamle kirker. Meget anderledes, men jeg kunne lide den. Om domkirken: En flot kirke med mange flotte ting. KIRKELIGE HANDLINGER Døbte Isabella Maria Pedersen Hansen Noah Hove Sørensen Tobias Jelle Yde Begravede Viggo Thomsen Nielsen Ebba Hornstrup Ruth Elin Poulsen Rigmor Knattrup 11

12 Gudstjenester Helligdag Bedsted Grurup Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten) Matt 15,21-28 Ingen K Søndag d. 8. marts (3. søndag i fasten) Luk 11, K Kirkekaffe Forbøns- og stillegudstjeneste* Søndag d. 15. marts (Midfaste søndag) Johs 6,1-15 Ingen 9.00 Frits Jensen K Søndag d. 22. marts. (Mariæ Bebudelsesdag) Luk 1, K VK Ingen Søndag d. 29. marts (Palmesøndag) Matt 21, K Familiegudstjeneste* BK Ingen Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) Matt 26, K Fællesspisning* K Fredag d. 3. april (Langfredag) Mark 15, K Ingen Søndag d. 5. april (Påskedag) Mark 16, K VK Ingen Indsamling til KFUM & KFUK Mandag d. 6. april (2. påskedag) Luk 24,13-35 Ingen K Søndag d. 12. april (1. s. efter påske) Johs 20, Ruth Folmersen K Ingen Fredag d. 17. april Spiregudstjeneste* BK Ingen Søndag d. 19. april (2. s. efter påske) Johs 10, K Ingen Søndag d. 26. april (3. s. efter påske) Johs 16,16-22 Ingen konfirmation. K VK Fredag d. 1. maj (Bededag) Matt 3, K Ingen Indsamling til Kirkefondet Søndag d. 3. maj (4. s. efter påske) Johs 16, konfirmation K VK Ingen Tirsdag d. 5. maj året for befrielsen K* Ingen Søndag d. 10. maj (5. s. efter påske) Johs 16,23b-28 Ingen K Torsdag d. 14. maj (Kristi Himmelfarts dag) Mark 16, K Kirkekaffe Ingen Søndag d. 17. maj (6. s. efter påske) Johs 15,26-16, K Ingen Søndag d. 24. maj (Pinsedag) Johs 14, K VK Ingen Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag d. 25. maj. (2. pinsedag) Johs 3,16-21 Ashøje Ashøje Søndag d. 31. maj. (Trinitatis søndag) Johs 3, K K Forårskoncert. Alle kor medvirker.* Tirsdag d. 2. juni kl Ældregudstjeneste* K Søndag d. 7. juni. (1. søndag efter trinitatis) 9.00 Frits Jensen K Ingen Kirkebilen kan i Bedsted køre helt til kirkens dør. K=Kirkebil, tlf De anførte tekster er søndagens prædiketekster. * Se under»nyt fra sognene«. BK = Børnekor - VK = Voksenkor 12

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 1 2014

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 1 2014 Kirkebladet Nr. 1 2014 Billede fra Bedsted Kirkes prædikestol, der viser Jesus som den opstandne og sejrrige. Han står på dragen, som er billede på døden og alle onde kræfter. Dem har han besejret. DET

Læs mere

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 4 2014/2015

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 4 2014/2015 Kirkebladet December Januar Februar Nr. 4 2014/2015 Marianne Lodahl Mortensen. Maria gemte alle disse ord i sit hjerte. www.galerisela.dk Det nye år og fadervor - Hans guddomsord det klare Bedsted Præstegård

Læs mere

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 4 2015. Adventsoptimisme. Kirkeklokke og oliearbejder. Alle Helgen- andagt. Nyt fra sognene. Fra sognets daglige liv

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 4 2015. Adventsoptimisme. Kirkeklokke og oliearbejder. Alle Helgen- andagt. Nyt fra sognene. Fra sognets daglige liv andagt Kirkebladet Januar Nr. 4 2015 Adventsoptimisme Kirkeklokke og oliearbejder Alle Helgen- Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv Gudstjenester Kirsten Fonsbøl: Englenes forkyndelse julenat. BEDSTED

Læs mere

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 2 2014

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 2 2014 Kirkebladet Nr. 2 2014 Glade konfirmander på blå mandag Peters konfirmation Hvad vil vi med Grurup Kirke? Guldkonfirmander Pigespejdernes 50-årsdag Nyt fra sognene Programsiderne Fra sognets daglige liv

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

1837 1847 - - - - - GRURUP

1837 1847 - - - - - GRURUP Kirkebladet Januar Nr. 4 2013/14 Jesu fødsel. www.ikoner.eu GLÆDEN HUN ER FØDT I DAG, HIMMERIGES GLÆDE, VED GUD FADERS VELBEHAG FRYDE SIG DE SPÆDE! HAN, SOM VAR FRYGTELIG OG UTILGÆNGELIG I SIN HØJE BOLIG,

Læs mere

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 1 / 2016

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 1 / 2016 Kirkebladet Nr. 1 / 2016 Gennem en revne i vinteren rammer den lige midt i synet. Splintrer den uldne glasklokke om mig. Solen selv i miniformat. Cirkelrund. Sart. Smilende. Smørgul og selvtilfreds. Den

Læs mere

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 3 2015

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 3 2015 Kirkebladet September Oktober November Nr. 3 2015 Vi pløjed og vi så de vor sæd i sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som højt i Himlen bor, og han lod snefald hegne mod frosten barsk og hård, han lod

Læs mere

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 2 / 2016

Kirkebladet BEDSTED - GRURUP. Nr. 2 / 2016 Kirkebladet Nr. 2 / 2016 Der ventes spændt og med glæde på den store fest Konfirmationstale - Konfirmander på pilgrimsvandring Nyt fra sognene - Fra sognets daglige liv Gudstjenestelister BEDSTED - GRURUP

Læs mere

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Døbefonten i. Fra Aalborg Stifts hjemmeside. 2-2015 marts april maj www.4sogne.dk Opstandelsen - en grænseoverskridende virkelighed Det er snart

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sogn Præster Indbyggere Indb.pastorat Folkekirkemedl. Søn-og hellig Hverdag Boddum 228 204 928 Ydby 1 700 615 86 2 Helligsø 188 166 Gettrup 147 3.312 132 54 Hurup

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 1 / 2017

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 1 / 2017 Kirkebladet April Nr. 1 / 2017 Thi! En lovsang for Kristi opstandelse 1517-2017 Luther om nadveren Lutherforedrag Konfirmation Nyt fra sognene 7 vers til påske Gudstjenesteliste Bedsted - Grurup www.bedstedkirke.dk

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Påskeblomst,! hvad vil du her?

Påskeblomst,! hvad vil du her? Påskeblomst,! hvad vil du her? Mel.: Carl Nielsen 1910 1 Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Markering af 70-årsdagen for befrielsen - Træl og fri Konfirmationsprædiken - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Markering af 70-årsdagen for befrielsen - Træl og fri Konfirmationsprædiken - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Juni Juli August Nr. 2 2015 Men du, som styrter de stoltes riger og løser fangne af bolt og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, vor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ

RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ L ANGFREDAG Profeten Esajas skriver (Es. 53): Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst pr. 1/6-2016: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. Tlf. 97 99 30 45 Menighedsrådet: Øsløs Sogn: Tove

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Evald Eliassen /17

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Evald Eliassen /17 KIRKEBLAD for BODDUM - YDBY - heltborg Foto: Evald Eliassen. 1-2016/17 december januar februar 2 "Det man hører, er man selv" - sådan en jingle hører man med jævne mellemrum på P3. I advents- og juletiden

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 58.årg. Maj Juni Juli - August Nr.2 Jesu død på korset Jesus dør på korset med ordene Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og på den måde tager Han al vor

Læs mere

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 2 / 2017

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 2 / 2017 Kirkebladet Nr. 2 / 2017 Der er en præst i enhver kristen Refleksioner om Bibel og bøn Nyt fra sognene Fra sognets dagligliv Gudstjenesteliste Bedsted - Grurup www.bedstedkirke.dk Der er en præst i enhver

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

KIRKE BLADET. for Hvirring-Hornborg. Årg. 35 nr. 1 september / oktober / november 2015

KIRKE BLADET. for Hvirring-Hornborg. Årg. 35 nr. 1 september / oktober / november 2015 KIRKE BLADET for Hvirring-Hornborg Årg. 35 nr. 1 september / oktober / november 2015 Hilsen fra den nye vikar Marie-Louise Lieberoth Wadum er gået på barselsorlov, og jeg er tiltrådt som vikar. Jeg ser

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 3 / 2017

Kirkebladet. Bedsted - Grurup. Nr. 3 / 2017 Kirkebladet Nr. 3 / 2017 Luther på prædikestolen i Mariakirken i Wittenberg 19 år og tak! Luthersk reformation 500 år Gospelkoncert Nyt fra sognene Fra sognets dagligliv Gudstjenesteoversigt Bedsted -

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere