Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sker i FOLKEKIRKEN. April Maj Juni 2005. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET"

Transkript

1 Det sker i FOLKEKIRKEN April Maj Juni 2005 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

2 Det sker i Folkekirken 2 2.kvartal 2005 Det sker i Folkekirken Oplæsningsaften Tirsdag den 26. april 2005, kl i Stenlille graverbolig Oplæsningsaftenen vil komme til at veksle mellem digt og prosa. Henrik Ibsens Terje Vigen er et af programpunkterne. Dette drama har jeg altid holdt meget af både på grund af den spændende fortælling, men også for den dejlige rytme, der findes i digtet. To nutidige forfattere vil også blive repræsenteret, nemlig Benny Andersen og Johannes Møllehave. Og så lever vi jo i 200 året for H.C. Andersen, så han vil ligeledes være repræsenteret. Og så er der vist ved at være stof nok til en hel aften, men jeg vil sikre mig og have en lille ekstra ting med. Den kan jo bare blive i tasken, hvis aftenen er gået uden den. Knud Højberg Konfirmationer se side Forårstid er konfirmationstid. I år er der rigtig mange, som skal konfirmeres. Vi har samlet alle informationer om tid og sted på side Her står også navn og adresse, på dem der er indskrevet til konfirmation. Vellykket tøndeslagning i Stenmagle Fastelavnssøndag havde Stenmagle kirke et vellykket tøndeslagningsarrangement i samarbejde med Stenmagle Bylaug. Der var en tønde både til børnene og til de voksne, som der var rigtigt mange af. Konfirmandstuen var efterfølgende fyldt godt op, da det var en ret så kold fornøjelse at slå til katten! Forårskoncert Søndag den 17. april 2005, kl i Munke Bjergby kirke Ved koncerten bliver der lejlighed til endnu en gang at høre violinisten Hanne Askou, som sammen med Helle Visti Jensen og organist Viktoria Larsen har sammensat et spændende program med dansk og russisk romantisk musik primært fra det verdslige repertoire. Man kan blandt andet høre 2. sats af Tjajkovskijs violinkoncert samt Peter Heises sangcyklus»dyvekes sange«. Det sker i Folkekirken Kirkebladet udkommer 4 gange om året og postomdeles til alle 4 sogne i Stenlille kommune. Hvis du har materiale, som skal med i næste udgave, skal det være redaktionen i hænde senest d. 21. maj Hvis kirkebladet udebliver, kontaktes ansvarshavende redaktør. Kirkebladet vil desuden kunne hentes på Stenlille bibliotek. Oplag: Redaktion: Munke Bjergby: Ege Lau Frandsen, tlf Kirke Flinterup: Eduard Rasmussen, tlf Stenlille: Charlotte Busch Jensen, tlf Stenmagle: Gert Lidsmoes (ansvarsh.), tlf Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk Kirketur for Stenlille og Stenmagle menigheder Torsdag den 12. maj 2005 Bussen kører fra Stenmagle kl og fra Stenlille kl Turen går til Kongsted kirke ved Rønnede. Her vil sognepræst Kristine Stricker Hestbech fortælle os om sin kirke. Derefter går turen til et sted i nærheden, hvor vi skal drikke kaffe. Prisen for kaffe og ostemad er kr. 55,-, der for nemheds skyld opkræves i bussen på vej til Kongsted. Kongsted kirke er en meget spændende kirke med et rigt inventar, men mest berømt for sine kalkmalerier. Det er to malere, der har lagt pensel til malerierne, hvoraf den ældste, "Kongstedmaleren", regnes for gotikkens bedste danske kunstner. Staffagen er fremragende, og perspektivet velgennemtænkt, så vi ser frem til besøget. Tilmelding senest d. 8. maj til: Hanne Christophersen, tlf , eller Aage Nielsen tlf eller Gert Lidsmoes, tlf Kirkebilen, telefon , kan benyttes. Ole Wattne Kalkmaleri fra Kongsted kirke Børnegudstjeneste Søndag den 10. april 2005 kl i Stenlille kirke Påske for børn Påske er påskeæggenes tid. Men påske er også den del af året, hvor Jesus blev korsfæstet og opstod. Hvorfor? Og hvorfor i alverden fejrer vi det med æg? Få svaret ved børnegudstjenesten i Stenlille Kirke den 10. april kl Hilsen Thomas Jens Jørgensen gjorde det igen Det blev igen et dejligt foredrag, Jens Jørgensen berigede os med, da han 11.januar fortalte om Osvald Helmuth. Vi har tidligere, for 5-6 år siden, hørt et meget interessant, og kontroversielt, foredrag om H.C. Andersen. Jens Jørgensen kan sit kram. Han fortalte levende, ikke bare om revykunstneren Osvald, men især om mennesket Osvald der, som det viste sig,var helt anderledes end man forventede. Jens Jørgensen ikke bare fortalte, men drog sine tilhørere ind i sit foredrag. Jeg spurgte ikke, men er temmelig sikker på, at tilhørerne, som desværre ikke var så mange, vil give mig ret, når jeg påstår, at der er gået en skuespiller tabt i foredragsholderen. Vi ser frem til en anden gang, at få besøg af Jens Jørgensen, der, uden tvivl, kan fortælle os om en ny spændende person. Ole Wattne Nytårsgudstjeneste i Kirke Flinterup Som noget nyt blev der afholdt nytårsgudstjeneste kl den sidste dag i Ved nytårsgudstjenesten 31/12 i Kirke Flinterup deltog godt 30, der efter gudstjenesten ønskede hinanden Godt Nytår med champagne og kransekage, som graver Helle Carlsen stod for. Noget lignende kunne man tænke sig en anden gang, da det blev vel modtaget. Det er altid hyggeligt at få en god snak efter højtideligheden i kirken. Menighedsrådenes møder Stenlille: 10. maj, kl i graverhuset. Stenmagle: 24. maj, kl i præstegårdens konfirmandstue. Kirke Flinterup: 17. maj, kl i forsamlingshuset. Munke Bjergby: 6. april, kl og 23. maj, kl i præstegårdens konfirmandstue. Alle møder åbne for offentligheden. Det sker i Folkekirken 3

3 Kirke Flinterup Munke Bjergby Det sker i Folkekirken 4 2.kvartal 2005 Nyt fra Kirke Flinterup Nekrolog over Svend Erik Hansen ved mindehøjtideligheden i Kirke Flinterup forsamlingshus Et lille tilbageblik over de sidste ca. 25 år som jeg har kendt Svend Erik Hansen. Vi har mistet en kapacitet; altid velforberedt, punktlig, korrekt, omhyggelig og arbejdsom på mange fronter; kunne være morsom endog sarkastisk, kort og godt alle facetter kunne passe på ham. Menighedsrådet fyldte en stor del i hans liv, næsten som et livsværk kan man vel sige. Et par glimt gennem de sidste ca. 25 år hvor jeg har kendt Svend Erik i menighedsrådet og privat: Han var god til sproget på de»bonede«gulve, så han blev forstået i de højere kirkelige kredse. Det blev på et tidspunkt foreslået, at vi skulle have lys på kirken. En deputation blev sendt af sted, og Svend Erik Hansen og kirkeværgen fik foretræde for kirkeministeren, som spurgte:»har I sat det op«?»nej da. Vi er lovlydige og spørger først«.»i kan jo kalde det prøveopsætning«, sagde ministeren. Det gjorde vi så vi prøver stadig. Ministeren sagde, det er lettere at få tilgivelse end tilladelse, den har Svend Erik Hansen af og til brugt siden. Det bliver ikke let at leve op til Svend Erik og hans indsats gennem godt 40 år i menighedsrådet i Kirke Flinterup, for ikke at sige, det bliver umuligt. En anden side lidt mere privat er der også. Det var aftenskole med madlavning for mænd hvor Svend Erik Hansen deltog aktivt og ved sidste sæsons afslutning gav han vinen som omhyggeligt blev dekanteret og kælet for, resultatet udeblev ikke, Svend Erik Hansen nød det som os andre, og vinen blev virkelig god. Det med vin og et godt stykke kød havde han styr på, og dem som kendte ham, ved hvad jeg taler om. Besøgte man Svend Erik Hansen, om det så var for et godt råd eller noget mere praktisk, blev man altid budt ind på et glas vin eller en af hans hjemmelavede kryddersnapse, samt en god samtale om dette eller hint. Familien har de sidste godt 10 år været hårdt ramt på flere måder må man sige. Det går i al fald ikke efter fortjeneste! Og det burde være blevet til mange pensionistår endnu, men vi er jo kun herre i eget hus, tror vi. Tankerne går til de efterladte. Tak for ordet! Lad os stående mindes Svend Erik Hansen. Æret være Svend Erik Hansens minde Formand Eduard Rasmussen Kirke Flinterup menighedsråd En værdig afsked Lørdag den 19. februar 2005 var Flinterup Kirke, med et væld af smukke blomster, fyldt op til sidste stol i anledning af minde- og takkegudstjenesten for Svend Erik Hansen, som afgik ved døden mandag den 14. februar. Mange var således mødt op i den kirke, hvori Svend Erik Hansen første gang blev båret ind for 69 år siden i forbindelse med sin dåb. På trods af en fremadskridende sygdomsvækkelse i de seneste 5 år var alle klar over, at han i øvrigt som voksen har haft en betydning for Flinterup Kirke, som slet og ret er enestående i kirkens mere end 800 år lange historie. 41 år nåede han at være medlem af menighedsrådet, heraf de 39 som formand. Både på sin arbejdsplads som lektor i biokemi på Panuminstituttet under Københavns Universitet og i sammenhæng med det lokale samfund i Stenlille Kommune var han højt respekteret og afholdt. Hvad der prægede ham var nemlig ikke alene hans engagement, dygtighed og kompetence, men også hans retfærdighedssans, medmenneskelighed, hjælpsomhed og altid tilstedeværende lune humor, som kom til udtryk gennem en særdeles veludviklet og elegant formuleringsevne. Svend Erik Hansen vil med taknemmelighed blive husket af mange. Æret være hans minde! Stephen Egede Glahn Ændring i menighedsrådet Ved Svend Erik Hansens bortgang er suppleant Aage Danielsen indtrådt i Kirke Flinterup menighedsråd. Nyt fra Munke Bjergby Den 24. februar 2005 blev der holdt møde i det menighedsråd, der startede arbejdet 1. søndag i advent i Formanden Ege Lau Frandsen kunne oplyse, at det første nummer af det nye kirkeblad, som er fælles for alle fire sogne i kommunen, er blevet godt modtaget. Næste nummer er under forberedelse. SOGNEINDSAMLING Søndag den 6. marts er der sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Formanden og enkelte medlemmer af rådet deltager og håber og forventer på god modtagelse, når de banker på døren. PROVSTESYN 15. juni bliver der afholdt provstesyn, hvilket sker hvert tredje år. På dette syn gennemgås både kirke, kirkegård, graverbolig med kontor, præstebolig samt avlsgård med forpagterbolig. INDVENDIG KALKNING AF MUNKE BJERGBY KIRKE Kirkeværge Kristian Eriksen og Frederik Madsen havde til mødet forberedt sagen om, hvordan den indvendige kalkning af kirken skulle foregå. Man havde aflagt besøg i flere nykalkede kirker og havde talt med og indhentet tilbud fra to firmaer. Menighedsrådet besluttede efter en grundig behandling af mulighederne og en omhyggelig orientering om arbejderne i de kirker, hvor man havde været, at rette henvendelse til det firma, som vil kunne udføre arbejdet billigst. Dette firma vil kunne begynde arbejdet lige efter årsskiftet 2005/2006. Kalkningen af kirken vil tage mindst 14 dage. Menighedsrådet har afsat penge til arbejdet, som forventes at koste omkring kr. PROVSTIUDVALG Det nye provstiudvalg er nu sammensat. Der er et medlem fra hver af provstiets seks kommuner. Fra Stenlille er medlemmet Ege Lau Frandsen, Vedde. PERSONALEMØDER Tove Madsen, Lillevang, er 2. suppleant. Den 6. juni holdes der budgetsamråd for de fire menighedsråd i Stenlille Kommune. Fra Munke Bjergby menighedsråd deltager formand, kasserer og formanden for præstegårdsudvalget. Kontaktpersonen fortalte, at der i januar blev afholdt personalemøde, og at der senere i år bliver personaleudviklingssamtaler og arbejdspladsvurderinger med og for organist, kirkesanger og graver. Menighedsrådet besluttede at indbyde Birthe Lassen, der har restaureret kongebibelen, til gudstjeneste med efterfølgende sammenkomst i præstegården, for på denne måde at takke hende for det fine restaureringsarbejde. Formanden for præstegårdsudvalget oplyste, at der den 14. marts kl afholdes offentligt regnskabs- og budgetmøde for præstegårdskassen i præstegården, således at man kan godkende kassens regnskab for 2004 forinden fremsendelse til provsten og provstiudvalget. På mødet lægger man derefter budget for året Dette budgetforslag vil også efterfølgende skulle fremsendes til provsten. På mødet forelå forslag til vedtægter for kirkeværge og kirkegårdsudvalg. Forslagene blev vedtaget. Kvartalsrapport for kirkekassen for sidste kvartal i 2004 blev godkendt, og det blev aftalt, at der bliver offentligt regnskabs og budgetmøde for kirkekassen. Mødet finder sted den 6. april kl som sædvanlig i Munke Bjergby præstegård. Som en forberedelse til dette møde havde formanden ønsket, at rådet drøftede forskellige poster på budgetforslag 2006, hvilket skete med stor grundighed. Ligeledes orienteredes der på forhånd om regnskabet for Kirkegårdsudvalget havde set på planer for istandsættelser og reparationsarbejde m.m. og informerede med omhu og indsigt. Dette område er af stor betydning for arbejdet med budgettet, og det samlede råd godkendte en handleplan for Det første store arbejde bliver som nævnt kalkning af kirken. Niels G. Sørensen, sekretær 5

4 Stenmagle Stenlille Det sker i Folkekirken 6 2.kvartal 2005 Nyt fra Stenmagle Mindeord for Palle Thyssen Den dyre præstegård Der har i dagspressen været skrevet om kirkens dårlige økonomi, som skyldes en dyr men nødvendig istandsættelse af Stenmagle præstegård. Stenlille og Stenmagle menighedsråd lavede et overslag for istandsættelsen, som man mente dels kunne finansieres af kassebeholdningen og dels ved et lovet tilskud fra provstiet. Under istandsættelsen stødte en række uforudsete, men uundgåelige udgifter til, der gjorde at budgettet blev overskredet, og regningen lød til slut på godt Da man ikke havde optaget lån til finansiering, nåede kassebeholdning sig det faretruende nul. Provstiudvalget, der har tilsyn med sognenes økonomi, bad Stenlille menighedsråd overføre et større pengebeløb til Stenmagle for at bringe orden i sagerne. Derved blev også Stenlille Den 28. februar 2005 døde Palle Thyssen 83 år. Den tidligere formand for Stenmagle menighedsråd Palle Thyssen var et udsædvanligt menneske, der både i det ydre og det indre var en person man lagde mærke til. Bag den høje og ranke holdning og en fantastisk hårpragt gemte sig nej, ikke gemte sig sprudlede en stor personlighed. Han var det, man kalder farverig, havde sine egne meninger, og gav sjældent køb på dem, når han ikke var enig. Så kunne det trække op til uvejr, men det drev hurtigt over, for Palle samlede ikke på nag og dårlige oplevelser. Palle var altid glad, og åbnede mange døre med sin smittende glæde over livet, der mere bar præg af ungdommens kraft end alderdommens resignation. Dér hvor Palle var, var der også altid lidt fest, for Palle var et menneske med overskud på den menneskelige konto. Med sit charmerende glimt i øjet og en god historie i ærmet smittede han alle med sit gode humør. Humor gik som en ledetråd gennem alt, hvad han foretog sig. Han morede nogle og forskrækkede andre, når han med en ræv bag øret fortalte folk om betingelsen for at ville være formand for menighedsrådet:»det vil jeg gerne, men så skal jeg også have lov til både at drikke og bande!«. Og det fik han! Palle havde stor forkærlighed for og kendskab til whisky, som man ofte blev tilbudt i eksotiske varianter, når man var gæst på gården. Og bandeord var der såmænd ikke så mange af... Det var nemt at være glad sammen med Palle. I menighedsrådet havde vi glæde af Palles mange ideer, som han iværksatte med stort engagement og en mental og fysisk energi, der var usædvanlig for en mand, der næsten var 80 år gammel. Ved at gå rundt i kirken og på kirkegården ser man resultatet af Palles foretagsomhed, der langt overgik, hvad et gennemsnitligt og sindigt menighedsråd ellers er vant til. Palle overkom meget og tog sin rolle som formand alvorligt. Jeg er glad for at have lært Palle at kende. Han har sat sit mærke i mig og mange andre, som vil huske ham som en inspirerende kollega og frem for alt et godt menneske. Æret være Palles minde! Gert Lidsmoes kirkes likviditet belastet. I praksis betyder dette, at begge kirker må udskyde planlagte istandsættelsesarbejder i 2005, indtil der igen er økonomisk råderum. Nyt fra Stenlille Kirkebladet og vejkirke Det nye kirkeblad er, så vidt det er bekendt, blevet godt modtaget og har fået meget ros. Der har dog været visse problemer med distributionen. Enkelte husstande har formentlig ikke modtaget bladet. Redaktionen vil tage kontakt til postvæsnet om bedre distribution. Endvidere orienteredes om, at Stenlille Kirke er optaget som vejkirke, sammen med enkelte øvrige kirker her på egnen. Regnskab Vedr. sidste års regnskab har der været afholdt møde i provstiudvalget med to repræsentanter fra alle fire menighedsråd i Kommunen. Under mødet drøftedes økonomien i kirkekasserne, og især økonomien i Stenmagle præstegårdskasse, som har udvist et stort underskud i forbindelse med istandsættelsen af Præstegården, hvilket har medført et uforudset træk i Stenlille Kirkekasse. Ved mødet lægges op til større samarbejde menighedsrådene imellem, når der lægges budget, især når der er større arbejder på budgettet. Budgettet i Stenmagle og Stenlille kirkekasser, samt præstegårdskassen vil blive drøftet videre ved et fællesmøde med Stenmagle og Stenlille menighedsråd den 3. marts Endvidere er der indbudt til fællesmøde i de fire menighedsråd den 17 marts Grundet den økonomiske situation vi er bragt i vil større vedligeholdelsesarbejder på kirken og kirkegård foreløbig blive nedprioriteret. Reservering af gravsted På mødet drøftedes ligeledes, retningslinierne fra Roskilde Stift om reservering af gravsted i levende live: 1. Gravstedet erhverves efter gældende regler. 2. At der indgås aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse af gravstedet fra det tidspunkt men erhverver det. Der kan ikke indgås legataftale i forbindelse med reservation af gravsted og en person kan ikke i levende live erhverve en gravplads i fællesgrav til sig selv og sin ægtefælle, da det ikke er et gravsted men en gravplads. Menighedsrådet henlægger videre drøftelse til fællesmøde den 3. marts. Stenlille kirke deltager fra næste år i det landsdækkende projekt om vejkirker. Det betyder, at man frit kan gå ind i kirken i de fleste dagtimer. Læs mere i de næste kirkeblade. 7

5 Adresser Adresser Det sker i Folkekirken 8 2.kvartal 2005 Sognepræst Sekretær Stenmagle Stenlille Munke Bjergby Kirke Flinterup Thomas Feddersen Stenmagle præstegård, Sorøvej 84,, Tlf , Træffes ikke mandage. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Stephen Egede Glahn, tlf Annette Jørgensen Kontor på Sorøvej 74, (graverboligen). Henvendelse angående attestudskrivning, indskrivning til dåb og vielse, fødselsanmeldelser m.m. Træffetid: Mandag: , Onsdag: , Fredag Tlf , Fax , Stephen Egede Glahn Præstegården, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf: , fax: , Træffes ikke tirsdage. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af konst. sognepræst Thomas Feddersen, tlf Lise Sivertsen Kontor på Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby. Træffetid: Mandag kl på tlf Graver Gitte Flindt Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74,, tlf , Træffes mellem , og kan ofte træffes på området inden for normal arbejdstid. Graver Gitte Flindt kan træffes privat på tlf Henning Hansen Stenlille kirkegårdskontor, Enghavevej 12,, tlf , Træffes på telefon mellem , og kan ofte træffes på området inden for normal arbejdstid. Graver Henning Hansen kan træffes privat på tlf Jørgen Fedder Nielsen Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf: , Træffes tirsdage-fredage mellem Udenfor kontortid træffes på Helle Carlsen Nyrupvej 69, 4180 Sorø, Tlf Organist Lars Thiesen Buskebjergvej 40, 4296 Nyrup, tlf , Viktoria Larsen Storgade, 4180 Sorø Kirkesanger Hanne Abrahamsen Højbjergvej 40, 4180 Sorø, Tlf , Helle Visti Jensen Juliedalvej, 4180 Sorø Vakant Menighedsrådsformand Kirkeværge Gert Lidsmoes Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf , Egon Andreasen Hovedgaden 104,, tlf , Ege Lau Frandsen Sværdsholtevej 10 B, Vedde,, tlf , Eduard Rasmussen Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf , Christian Johnsen Merløsevej 21, 4296 Nyrup, Tlf Aage Schmidt Nielsen Hybenvej 9,, Tlf , Kristian Eriksen Veddevej 21, Rude Eskildstrup, tlf , Søren Wiberg Christensen Nyrupvej 70, 4180 Sorø, tlf , Kirken på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Både Munke Bjergby og Stenmagle-Stenlille har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Munke Bjergbys hjemmeside findes her: Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: 9

6 Tema Tema Det sker i Folkekirken 10 2.kvartal 2005 Strejftog ind i Stenlille kirkes historie Når man på få sider skal forsøge at fortælle Stenlille kirkes historie, kan det kun blive et strejftog. Jeg skal forsøge at fortælle om de mest interessante og spændende ting. Måske noget man til daglig ikke tænker over, eller måske slet ikke aner noget om. Kirken ligger på nordsiden af et mindre bakkedrag i den østlige udkant af den gamle landsby, som nu er en større stationsby. Kirkegården er udvidet flere gange, og den oprindelige kirkegård har uden tvivl været temmelig lille. Murene er antagelig bygget omkring 1875, og delvis fornyet i De nyeste udvidelser mod syd afgrænses af levende hegn. Bygninger på kirkegården opførtes et ligkapel midt på sydmuren. Den nygotiske bygning af røde munkesten er identisk med bl. a. Niløse kirkes kapel. Kirkens toiletter er 1968 indrettet i et tidligere brændselshus. Et redskabshus er opført 1970 som afløser for det beskedne rum i ligkapellets sydende. I 1665 omtales et kalkhus, som nu er forsvundet. Kirken Kirken består af kor og skib fra 1100-årene med levn af et oprindeligt tårn. I senmiddelalderen tilføjet to bygninger: et større tårn i vest samt i nord et kapel, der længe har fungeret som våbenhus. Den oprindelige norddør kunne ikke mere bruges som indgang til kirken, da man uden om norddøren byggede kapellet. Men hvordan kom man så ind i kirken, kan man spørge? Jo, der var en syddør. Alle gamle kirker havde en norddør, kvindedøren og en syddør, mandsdøren. Den tidligere syddør kan svagt spores under vinduet overfor den nuværende indgang. Sporene ses kun indvendig og er dækket af panelerne. Kirken har haft et mindre smallere tårn. Det giver sig nu kun til kende ved den fortanding af granitsten, som kan ses i tårnrummet. Endnu i romansk tid, rimeligvis en gang i 1200-årene, er korets østvæg blevet ombygget. Ombygningen skyldes næppe pladshensyn, da det kun drejer sig om få cm, men er snarere foretaget p.g.a. problemer med stabiliteten, muligvis en faldefærdig apsis. Senere i middelalderen er der indbygget hvælv i kor og skib. Ældst er korhvælvet, som efter typen at dømme stammer fra 1300-årene. Senere reparationer og ændringer Igennem årene er der foretaget mange reparationer. I 1661 skete en alvorlig stormskade, hvor taget var blæst ned, foruden at hvælv og søndre mur var beskadiget af nedstyrtet tømmer. 49 af stiftets kirker ydede hjælp til udbedring af disse skader. Omkring 1759 blev den grundig repareret af ejeren, grev Johan Ludvig Holstein-Ledreborg. For at bringe kirken, og andre af Sorø Akademis kirker, i pagt med den nye kunstarkæologiske ånd, skete der i anden halvdel af årene en del ændringer. Den seneste fandt sted i , hvor alle kirkens mure blev helt afrenset, samtidig blev de to store rundbuede vinduer indsat i skibets sydmur. Antagelig er våbenhusets døre blevet fornyet ved samme lejlighed. Som kirken står i dag er den afgørende præget af disse restaureringer i sidste halvdel af 1800-årene. Kalkmalerier I 1883 fandtes i korbuen og våbenhus spor af kalkmalerier, som blev afdækket og undersøgt. I våbenhuset blev de fleste malerier fundet bevaringsværdige, dog blev en del overhvidtet i På korbuen er også en del overhvidtet. Tilbage er overkroppen af Sankt Mikael, som er malet som et sidealterbillede. På korbuen fandt Kornerup tillige fragmenter af den tronende Kristus, som også er bevaret. På korbuens nordlige vange er malet»lavr---vs«, og henviser til Sankt Laurentius. Inventar Bortset fra, at farveholdningen er ændret fra egetræsmaling til lysegrå og siden til, ikke særlig muntre, brune farver, står inventaret med det præg, det fik ved restaureringen i Altertavle og stolestader udførtes dengang helt i nyt af arkitekt Chr. Hansen, og dele af prædikestolen blev samtidig fornyet. I 1860, da altertavlen skulle fornyes, foreslog kapellanen, at en gipsafstøbning af Thorvaldsens Kristusfigur blev opstillet som alterprydelse, men biskoppen og inspektoratet foretrak en ny altertavle, og det er så den vi ser i dag. Maleriet, udført af Jørgen Roed, og illustrerer til bibelens»matthæus 18, v12«. Alterbordet er af munkesten og blev 1865 flyttet lidt længere ind i kirken, d.v.s. væk fra østvæggen, for at skaffe plads til præstens stol bagved alteret. Alterbordsforsiden er antagelig fra 1700-årene med tre fyldninger med blågrøn marmorering, gavlene mod nord og syd har malede fyldninger. Det bemærkes i 1837, at alteret var beklædt med rødt fløjl med guldtresse,»hvilket ikke forhen har fundet sted«, endnu i 1862 omtales det røde fløjl. Den 1 meter høje træfigur forestiller Sankt Laurentius, fremstillet omkring år Laurentius har ført en omflakkende tilværelse i kirken, men blev i 1915 flyttet hen på sin nuværende plads til venstre for indgangsdøren. Et glasmaleri, der forestiller Peters fiskedræt, er fra 1913, og var oprindelig anbragt i korets sydvindue, men er siden flyttet til skibets nordvæg. Det gamle korbuekrucifiks fra o har, som navnet siger, hængt over korbuen, men har fået sin nuværende plads til højre for skibets nordvindue. Selve prædikestolen er fra 1586, men blev 1859 flyttet til sin nuværende plads. I baroktiden var det meget almindeligt at sætte prædikestolen over alteret. Det skulle symbolisere, at ordet og sakramenterne hang nøje sammen at alt fik sin betydning af Guds ord, som det blev udlagt fra prædikestolen. Sakramenterne er nok stadig hellige handlinger i den lutherske kirke, men det er ordet, der gør overøsningen med vand eller modtagelsen af brød og vin til et sakramente. I sig selv er disse handlinger ingenting»(citat biskop Jan Lindhardt, Roskilde Stiftsbog 2003)«. 11

7 Tema Konfirmation Det sker i Folkekirken 12 2.kvartal 2005 For nu at»løfte«ordet fandt man på at bygge vældige lektorieprædikestole i form af pulpiturer, der gik tværs over korbuen. Man kunne således ikke komme op til alteret uden at gå under Guds ord. Med sikkerhed ved vi, at der blandt en del kirker, har været et sådant pulpitur i Stenlille kirke. Morsomt nok, når det nu er relativt sjældent, har der også været et pulpitur i Munke-Bjergby kirke. Efterhånden mente man dog, at disse pulpiturer fyldte for meget, og at de opdelte kirken i to rum, så man begyndte at fjerne dem igen. Døbefonten er af granit og jævnaldrende med kirkens ældste bygningsafsnit. I 1886 ønskede man at flytte fonten frem i koret, så den blev mere synlig. Dåbsfadet er fra omk. 1550, sydtysk arbejde i messing, i bunden en drevet fremstilling af syndefaldet. I dette fad står et mindre fad, ligeledes i messing fra 1800-årene. Omkring 1862 anskaffedes en dåbskande i tin og er stemplet Hans Høy. De to store alterstager er senmiddelalderlige, hvorimod den syvarmede stage midt på alteret, en såkaldt»grundtvigsstage«, er nyere, fremstillet af Lauritz Rasmussens broncestøberi. Alterskranken er mage til dem i Niløse og Tersløse og er fra Den afløste et bueformet jerngelænder. Kirkesølvet Kalk og disk er fra 1833 og oblatæsken fra Alterkanden er fra Pengeblokken af træ beslået med jernbånd bruges ikke mere, og i stedet er opsat to messingpengebøsser fra 1900-årene af messing. Orgelet er fra 1950 og afløste et tidligere orgel fra 1861, der kom til Benløse kirke og siden i privateje. Præstetavlen fortæller om præsterne, der har været ved kirken, lige fra 1471, hvor Jens Mortensen var den første præst, som vi kender ved kirken. Bygningsdetaljer Over døren til våbenhuset er et skægget mandshoved skåret i kridtsten. Sådanne skulpturer har til alle tider vakt undren. Disse stenansigter findes især i Nordjylland og på de sydlige øer. De sidder normalt på ydersiden, eller inden døre ved triumfbuen.»vores«ansigt er åbenbart lidt utraditionelt, både med hensyn til den geografiske beliggenhed, og den bygningsmæssige placering. Den folkelige forklaring på disse ansigter er, at det er kirkebyggeren, der har villet gøre lidt reklame for sig selv. Også blandt kirkernes kalkmalerier optræder, ikke sjældent,»stifterbilleder«.»nu ringer alle klokker mod sky«. Lad den første linie i Ingemanns dejlige Påskesalme være indledningen til afslutningen af dette strejftog. Vi begyndte ude på kirkegården, og fortsatte i kirken. Nu går vi op i tårnet til klokkerne. Her hænger to klokker, den ene er middelalderlig antagelig fra sidste fjerdedel af 1300-årene. Der er ingen indskrift, men to støbermærker. Den anden klokke er støbt 1757 bærer en indskrift, der lyder:»hr. Iohan Ludvig Holstein Greve til Ledreborg Ridder og Frue Helvig Wind anno 1757«. I 1528 blev der afleveret en klokke som klokkeskat. Det var en skat, som Kronen indførte, idet man manglede malm til støbning af kanoner. Man har så åbenbart i over to hundrede år kun haft en klokke, indtil Grev Holstein i 1757 skænkede omtalte klokke. Disse klokker har nu i mange hundrede år ladet deres malmfulde røst lyde ud over sognet, hvad enten der blev kaldt til død eller fest, krig eller fred. Ole Wattne Konfirmationer 2005 Stenmagle kirke, Store Bededag den 22. april, kl Pernille Ellekjær, Lunden 6, 4296 Nyrup Kevin Dalgaard, Solvænget 28, 4296 Nyrup Dea Chor Hansen, Lunden 5, 4296 Nyrup Jacob August Juncker Frandsen, Bygaden 9, 4296 Nyrup Sofie Henriksen, Rolighedsvej 3, 4296 Nyrup Troels Lucien Fobian Granlyn, Assentorpvej 99, 4295 Ditte Günther Jensen, Vanløsevej 37, 4370 St. Merløse Anders Bybjerg Jensen, Merløsevej 7, 4296 Nyrup Tanya Richardt, Rønnevej 5, Christian Seifert Rasmussen, Kirkestræde 9, 4296 Nyrup Linda Rønn Sejer, Lårupvej 29, Leise Vaaben Andersen, Vanløsevej 20, 4370 St. Merløse Signe Krossing Hansen, Vinkelvej 4, Flinterup kirke, Store Bededag den 22. april, kl Aija Skou Bilde, Nyrupvej 45, 4180 Sorø Nick Ole Olsen, Flinterupvej 21B, 4180 Sorø Sune Johansen, Flinterupvej 27, 4180 Sorø Katrine Toftegaard Pedersen, Flinterupvej 32, 4180 Sorø Stenmagle kirke, Store Bededag den 22. april, kl Rikke Nygård Andersen, Merløsevej 24, 4296 Nyrup Jannik Andreasen, Mejerivej 13, 4296 Nyrup Caroline Helle Møller, Orebovej 36, Mads Christoffersen, Sorøvej 86, Michella Jeanne Hansen, Kannikevej 8, 4296 Nyrup Daniel Marvin Lentz, Fasanvej 2, Cecilie Søndergaard Nielsen, Stenmaglevej 45, Emil Damgaard Christensen, Assentorpvej 109, Marie Muxoll Schrøder, Orebovej 22, Kasper Szmyrko Rebien, Stenmaglevej 19, Munke Bjergby kirke, den 24. april, kl Kristoffer Borris Johnsen, Byparkvej 101, 2600 Glostrup Jesper Behrent, Atterupvej 2, 4190 Munke Bjergby Katrine Mikkelsen, Dyssevej 26, 4180 Sorø Patrick André Lundgreen, Vinkelvej 11, Louise Haack, Østervej 33, 4190 Munke Bjergby 13

8 Konfirmation Spejdere Det sker i Folkekirken 14 2.kvartal 2005 Munke Bjergby kirke, den 1. maj, kl Mathias Hauge Hansen, Døjringevej 25, 4180 Sorø Anders Duvald Zinckernagel, Vedde Byvej 5, Line Olsen, Atterupvej 4, 4190 Munke Bjergby Stenlille kirke, den 1. maj, kl Frederik Larsen, Møllegårdsparken 16, Kevin Seidenfaden Radmer, Kirkevej 11, Der er valgt nyt provstiudvalg for Kalundborg Provsti En vigtig del af den folkekirkelige organisationen er de såkaldte provstiudvalg, som er dannet af medlemmer fra de forskellige kommuner i provstiet.»vores«provsti hedder Kalundborg Provsti, og det ny udvalg ser nu således ud: Hanne Jørgensen, Dianalund Hans Helge Pedersen, Høng Kirsten Thurø Johansen, Kalundborg Laila Christina Hansen, Fasanvej 13, Anne Simone Hjulsager Petersen, Saltofte Holme 14, Mette Busch Jensen, Vibevej 12, Michala Lønskov, Assentorpvej 131, Stenlille kirke, Kristi Himmelfarts dag, den 5. maj, kl Michel Bybjerg Jensen, Hvidtjørnevej 7, Marianne Jensby Larsen, Parkvej 27, Kirsten Møller Hansen, Gørlev Ege Lau Frandsen, Stenlille Ruth Bay Arre, Hvidebæk. Som alle er valg for en 4-års periode. Provstiudvalgets vigtigste opgave er at føre tilsyn med sognenes økonomi og administration. Fik du ikke kirkebladet sidst? Maibritt Stigaard Hansen, Saltofte holme 10, Thomas Rønhøj Schjøtt, Risagervej 24, Kennet Aage Friberg Christensen, Råbjergvej 12, Jannic Pilgaard Reuter, Skuerup Mark 8, Anja Østermark Christensen, Sorøvej 48, Mikkel Drost Christophersen, Vedde Byvej 4, Amanda Ejby Larsen, Vinkelvej 6, Martin Per Møller, Risagevej 12, Sandra Funch Nielsen, Assentorpvej 19, Maiken Vestergaard Barnkob, Møllegårdsvej 47, Redaktionen er bekendt med, at nogle husstande ikke fik kirkebladet med posten som forventet. Vi har kontaktet PostDanmark, og håber at problemet er løst. Tillykke til Maria Hjort Maria Hjort, som vi må undvære det meste af 2005 som sognepræst, har født en sund og velskabt datter, som skal hedde Mathilde. Menighedsrådene ønsker Maria og hendes mand tillykke med familieforøgelsen. Nyt om minikonfirmander Efter skolesommerferien vil det nu være muligt at gå til minikonfirmandundervisning i Stenlille. Umiddelbart efter sommerferien, vil der komme information og indbydelser til forældre med børn i 3. klasse på Stenlille skole, om hvad det vil sige at være mini-konfirmand. Forløbet vil strække sige over et par måneder, hvor børnene er sammen time en gang om ugen. Til foråret kommer turen så til børn, der går på Stenmagle skole, og måske kan projektet på sigt udvides til børn fra Munke Bjergby. Mini-konfirmandundervisning plejer at være en stor succes, for de ugentlige sammenkomster er både underholdende og lærerige. Børnene i målgruppealderen er desuden ofte langt mere motiverede end»de rigtige«konfirmandelever. Alting tyder også på, at de unge bliver meget bedre til at gå til konfirmandundervisning, hvis de nogle år tidligere har været minikonfirmander. KFUM-Spejderne i Munke Bjergby holder spejdermøder i deres hytte på Veddevej 7 hver mandag og tirsdag fra kl til kl. 20. Vi er pt. 29 aktive spejdere. Vi går meget op i at komme ud i naturen og få den undersøgt og finde ud af, hvorfor den er indrettet, som den er, og hvad kan vi som mennesker bruge den til og hvordan kan vi passe bedre på den. Hvis man har lyst er man altid velkommen til at komme ned og se til os på vores mødeaftner mandag og tirsdag, nye spejdere er også meget velkommen. Gruppeleder Erik Nielsen, tlf Gruppeformand Jan Andreasen, tlf FDF er en frivillig forening for børn & unge, der bygger på et kristent grundlag. Vi har møde mandag for 7 kl. og opefter fra kl til Onsdag har vi også møde fra kl til Der skal man være 6 år og op til og med 6 klasse. Har du spørgsmål så kik op på FDF-huset Drosselvej 21, i Stenlille eller ring til Lars Danskov Frederiksen, Tlf , eller gå ind på vores hjemmeside Hilsen FDF Stenlille. Indsamling Landsindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp gav et meget fint resultat i Stenlille, hvor der blev indsamlet kr. mod ,50 kr. i Sognet var inddelt i 16 ruter, og der blev samlet ind på alle ruter. Der var 18 indsamlere. I Munke Bjergby blev der samlet kr. ind, hvilket er ca kr. mere end sidste år. Der var 5 indsamlere fra sognet. Der skal lyde en stor tak til dem alle og også en stor tak til giverne. 15

9 Gudstjenester Det sker i Folkekirken 16 2.kvartal 2005 Stenmagle Stenlille Munke Bjergby Kirke Flinterup 3. april 1. sønd. efter påske TF TF 10. april 2. sønd. efter påske TF børnegudstj TF april 3. sønd. efter påske 9 SEG SEG april Bededag 10 og 12, konf. TF SEG SEG konf. 24. april 4. sønd. efter påske TF 9 TF SEG konf SEG 1. maj 5. sønd. efter påske TF konf SEG konf SEG 5. maj Kristi himmelfarts dag TF konf SEG 9.00 SEG 8. maj 6. sønd. efter påske 9 TF TF 9.00 SEG SEG 15. maj Pinsedag TF 9 TF 9.00 SEG SEG 16. maj 2. pinsedag 9 SEG SEG maj Trinitatis søndag 9 TF TF 9.00 SEG SEG 29. maj 1. s. e. trin TF 9 TF SEG 9.00 SEG 5. juni 2. s.e.trin 9 TF TF 9.00 SEG SEG 12. juni 3. s. e. trin - 9 SEG SEG juni 4. s. e. trin TF 9 TF SEG 9.00 SEG 26. juni 5. s. e. trin TF TF 3. juli 6. s. e. trin TF TF - (SEG) = Stephen Egede Glahn, (TF) = Thomas Feddersen (barselsvikar for Maria Hjort) = efterfølgende kaffe i våbenhuset Kirkebilen Det er muligt at blive transporteret gratis til alle gudstjenester og øvrige arrangementer, der er annonceret her, i dagspressen eller på internettet. Man skal ringe til Sorø Taxa v/peter Nygaard, dagen før arrangementet på tlf

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe?

Sengeløse Nyt. Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Maratonrute Juletræsfest Cykelpumpe? Sengeløse Nyt 17. Årgang Nummer 8 Oktober 2013 Hist hvor vejen slår en bugt... lå engang et hus så smukt, men nu skal det rives ned. Læs inde i avisen om 40 års fødselsdag på plejehjemmet Visekunst i kirken

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16.

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16. 96 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2010 NR. 96 16. ÅRGANG BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere